A WESSELÉNYI MŰVELŐDÉSI EGYLET LAPJA. IV. évfolyam, március 3. szám (39. szám) Megjelenik havonta

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A WESSELÉNYI MŰVELŐDÉSI EGYLET LAPJA. IV. évfolyam, 2007. március 3. szám (39. szám) Megjelenik havonta"

Átírás

1 A WESSELÉNYI MŰVELŐDÉSI EGYLET LAPJA IV. évfolyam, március 3. szám (39. szám) Megjelenik havonta Petőfi Sándor ( ) A Nemzetgyűléshez (részletek) Ott állok a teremnek küszöbén, Melyből a nemzetnek sorsa jön ki majd, Megálljak, ne lépjek be még, Hallgassátok ki intő szózatom... Egy ember szól, de milliók nevében!... Bármily erővel, bármily áldozattal, Bár mind egy szálig elvesztek belé, Hazát kell nektek is teremteni! Egy új hazát, mely szebb a réginél És tartósabb is, kell alkotnotok... Nem mondom én: a régi épületnek Dobjátok félre mindenik kövét, De nézzetek meg minden darabot, mit Alapnak vesztek... Nagy a dicsőség, melyet mindegyik Szerezhet itten, de tudjátok-e, Csak nagy munkáért jár ez a dicsőség! Akit nem égő honfiérzelem És tiszta szándék vezetett ide, Kit hiúság, vagy silány önérdek Csábít e helyre, az szentségtelen Lábbal ne lépjen e szentelt küszöbre... Petőfi Sándor Petőfinél A szabadságnak nincs alternatívája Tüdőmnek túl sok vagy túl kevés volt a levegő, fulladoztam. Szívem-lelkem csordultig tele önsajnálattal, mindennél biztosabban éreztem, hogy fáj a létezés. Egy ilyen dekadens pillanatban lépett mellém Ő. Kézen fogott, és vezetett és vezetett órákon, napokon, évtizedeken keresztül. Mitikus léptei bűvkörükbe vontak, s már nekem sem okozott gondot az időben való barangolás. Csöndes, puritán berendezésű szobába érkeztünk. Az asztal tele volt a francia forradalomról szóló tanulmányokkal, szakmunkákkal. Még mindig ezek a kedvenc olvasmányaim - mondta, és intett, hogy foglaljak helyet. Majd így folytatta: Nektek, XXI. századi embereknek túl sok időtöket lefoglalja saját személyetek. A közügyeket elhanyagoljátok, legfőbb célotok az önmegvalósítás. A politikában sem vagytok következetesek, a nemzeti érdeket pártérdekek alá rendelitek, állandó köreitekben a széthúzás. Ezen utóbbi jelenség persze nem új keletű, az én időmben, sőt nemzetünk történelmében mindig jellemző volt az egymás ellen való áskálódás. Szakítani kellene már ezzel a hagyománnyal. Miközben beszélt, szemében láttam megelevenedni a szent szabadságért folytatott küzdelem esemémyeit és helyszíneit: a Pilvax kávéházat, ahol elkészült a nagy nap forgatókönyve, az Egyetem-teret, ahol már második alkalommal hangzott el a Nemzeti dal, az elfoglalt nyomdát, ahol sikerült kinyomtatni a tizenkét pontot, a győztes csaták sorát, végül a segesvári ütközetet, mely megóvta őt a rettegett halálnemtől, ágyban, párnák közt. Azt kellene megjegyeznetek, hogy a szabadságnak nincs alternatívája - fűzte még hozzá befejezésül. Március 15-éhez közeledve eszembe jut különös utazásom, a fájdalmasan igaz szavak. Saját érzéseiről nem beszélt, mégis elképzelem, mennyire tragikus lehet neki azt tapasztalni, hogy az utódok feladják a harcot, lehajtják a fejüket, megalázkodnak, engedik magukat újra és újra földre verni. Március 15-éhez közeledve mégis bízom benne, hogy feltápászkodunk, öntudatra ébredünk, felemeljük a fejünket, mert megértjük, hogy a szabadságnak valóban nincs alternatívája. VaSS

2 2. oldal Makfalvi Dósa Dániel Amint már említettük, Kriza János Makfalván Dósa Dániel vendégeként népköltészeti gyűjtőmunkát végzett. Róla tudni kell, hogy költő, unitárius püspök volt, aki 1811 és 1875 között élt. Neki köszönhető, hogy a székely népköltészet mint a magyar kultúra kincse bekerült a köztudatba. Vadrózsák című népköltészeti gyűjteménye ban jelent meg gróf Mikó Imre költségén. A gyűjtemény II. kötete kéziratban maradt, és csak 1913-ban jelent meg Sebestyén Gyula gondozásában a Kisfaludy Társaság Népköltési Gyűjteményében. Nekünk, makfalviaknak talán a legfontosabb Kriza János Dósa Dánielhez írott köszönő levele: köszönettel tartozom... tisztelt barátom (makfalvi) Dózsa Dániel úrnak, aki mívelt ízlésű s vele költőileg is annyira édesegy nevéjel együtt egypár hét alatt képessé tőnek arra, hogy marosszéki népdalokat ily számmal már ezúton is adhassak. Mindezeket Gálfalvi Artúr Béla Makfalva c. monográfiájából tudjuk. Így került több makfalvi népdal, ballada, népi játék is a felbecsülhetetlen értékű gyűjteménybe. Mint pl. a Kiházasító dal a fonóban vagy kalákákban: Elődal: Fáj a szüvem ezekér, Ezek közül egyikér, Tudom én, melyikér, Kiházasítás Szöllöhegybe, temetőbe Piros almát kebelünkbe, Tekintsünk bé Makfalvára, Ott sétál egy szép küs páva. Tőkés Jabcsi bokrétája. Selyemzsinor a lábán, Rántsuk a Bernád Zsizsa ágyába. Hogy élnek együtt? Zsuzsa asszony gyócsinge Hogy a szél el ne vigye, De a szél el nem viszi, Csak a cérna meg a fót A makfalvi népekér. A legkedvesebbikér, Tudom én melyikér. (Vidáman integetnek dal közt a kiházasítandók.) Szedjünk szöllőt keszkenyőbe, Menjünk fel a hegytetőre; Bernát Están udvarára Azt es tudom, ki pávája, Cinegemadár az ágán, Kössük a Tékés Jancsi lábára, (A kiházasítandó leányt megnevezik) A kertre van terítve; Jancsi uram mellette; Mert a fót nem engedi; Ezör forint áru vót. (Ekkor a legényhez s leányhoz így szólanak: Köszönd meg! Ha valamelyik fél meg nem köszöni, feléje fordul a társaság, s a következő dallal megátkozza:) Megátkozás Az én kutyám megkölyközött, Egyik gyömbér, másik szegfű, Kertem alatt udvas répa, Kapum előtt nagy lapos kő, Nyek, nyek, nyek. Kettőt a szalmába, Edd meg vacsorára. Főzöm a torodra, Veröm a hátadra, Gálfalvi Artúr Béla jegyzi meg, hogy valószínűleg sok más népköltészeti alkotás gyűjtési helye lehetett Makfalva. Felhívja figyelmünket Erdélyi János ( ) gyűjtő munkájára, aki a Kisfaludi Társaság megbízásából végzett széleskörű gyűjtést a Kárpát-medencében, és között 3 kötetet adott ki gyűjtéseiből. Ha olvasóink segíteni tudnának, teljesebb képet nyerhetnénk falunk népköltészeti kincséről. Gondolok itt régi könyvek, füzetek, énekes könyvek, emlékkönyvek felkutatására. Egy ilyennek vagyok birtokában. Ifj. Albert Mihály énekeskönyvéről van szó, aki 1870 januárjában kezdte el a dalok, versek, balladák, lakodalmi búcsúztatók stb. lejegyzését. Az utolsó feljegyzés 1902-ből való. Az énekes vagy daloskönyv szép, a Wesselényi kollégium tanítványaira jellemző írással készült. De vannak benne imádságok, korabeli nyugták, román-magyar szótár és még sok minden, ami a XIX. sz-i írástudó ember érdeklődési körébe belekerülhetett. Azzal a reménnyel zárom soraimat, hogy még előkerülhetnek ehhez hasonló kincsek az olvasóink segítségével. Fülöp Irén

3 3. oldal Fába vésett történelem avagy Sándor János munkái, aki már nemzetközileg ismert erdélyi fafaragó A falvak monoton életében nagyon nehezen tudunk felfigyelni értékes emberekre. Miért? A válasz nem egyszerű, nehezen lehetne megfogalmazni. Ilyen értékes emberek közé tartozik Sándor János fafaragó, akiről elmondhatjuk, hogy jobban ismerik művészetét a határokon túl, mint itthon Erdélyben. Ezt már arról is észrevehetjük, ha megnézzük, hogy hol voltak kiállításai. A művész alkotásai megfordultak Hannoverben a világkiállítás magyar pavilonjában, Franciaországban, Svájcban, Felvidéken, Magyarország számos városában (Budapest, Szolnok, Esztergom, Győr, Püspökladány és még sorolhatnánk) és falujában. Erdélyben alkotásait Erdőszentgyörgyön, Hármasfaluban, Makfalván, Nyárádszeredában, D i csősz ent má rtonon, N yá rá dsz ent lá szlón, Nyárádszentmártonon tekinthette meg a nagyközönség. Számos szabadtéren kiállított kopjafáját és székelykapuját találhatjuk meg a nagyvilágban. Állandó kiállítása van az Országos Széchenyi Könyvtárban, ahol a történelmi Magyarország hatvannégy vármegyéjének címerei láthatóak. A Széchenyi Mauzóleumban is megtalálható egy kopjafája, mely Széchenyi István sírját őrzi. Ő készítette az erdőszentgyörgyi és fehéregyházi unitárius templomok számára a kazettákat is. Művészetében találkozhatunk legendáink hőseivel, régészeti leletek motívumainak felnagyított változatával, magyarországi és erdélyi címerekkel, bibliai és egyházi ihletésű témákkal, szerelemmel és még sorolhatnánk tovább a fába írt történetek szereplőit. Mert minden alkotásnak van egy története, és ezt már a természet elkezdi írni a fába, ő meg folytatja. Kiolvasni a fából, amit mond és tovább alkotni, mondja a művész. Alkotásaiban nemcsak a címerek Sándor János hármasfalusi fafaragó a Bocskai- díjjal hiteles másolatára törekszik, hanem próbálja ábrázolni a kor mondanivalóját. Számos olyan faragványa van, amely egy történetet mesél el vagy éppenséggel a jelenlegi helyzetet ábrázolja. Ide tartozik az az Erdély címere is, amely kettéhasadt fába van vésve. Hogy mit jelent ez? A művész a széthúzást amely jellemző Erdély magyar társadalmára próbálja ábrázolni ezzel az alkotással. Hogy hány alkotása lehet a művésznek? Nem tudja, számos munkáját elajándékozta vagy eladta. Nagyon sok templomban, önkormányzatnál, magánszemélynél és intézménynél Európától- Amerikáig megtalálhatóak alkotásai. Munkája elismeréséül tavaly Bocskai-díjjal tüntették ki Sándor Jánost. Ebben a kitüntetésben részesült az évek folyamán többek között Kató Béla, a marosvásárhelyi Bolyai Gimnázium, Böjte Csaba, az erdőszentgyörgyi származású Antal Imre és házastársa, Sebestyén Ágnes is. Albert Enikő Ibolya Kell-e nekünk autonómia? Mottó: Ébredj, magyar, mert ha most nem ébredsz, soha többé nem fogsz ébredni... A válasz egyértelmű: IGEN! Mert magyarságunk megmaradásának - itt a Kárpát-medencében egyedüli biztos záloga az AUTONÓMIA. Hogy miért? Azért, mert az első világháborút lezáró Trianon-i döntés értelmében Magyarországot sújtották a legdrasztikusabb intézkedésekkel! Elvesztette területének 2/3-át, és népességének 70%-a idegen uralom alá került (Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Újvidék stb.)! Minket, határon kívül maradt magyarokat akkor sem kérdeztek meg. Nélkülünk döntöttek rólunk...! Most, hogy Románia is bekerült az Európai Unióba, ahol a nemzetek sokasága és a kisebbségek változatossága adja a közös Európa szépségét, joggal kérhetünk AUTONÓMIÁT. Az autonómia nem jelenti a Székelyföld kiszakadását Erdélyből vagy Romániából! Mi nem akarunk állam lenni az államban, csupán nemzeti, kulturális, társadalmi jogainkat szeretnénk érvényesíteni ebben a régióban európai szinten. Hisz számtalan példa van a közös Európában az autonómiára. Ezek a közösségek sem váltak ki az illető államból, hű állampolgárai maradtak az illető országnak, de gazdaságilag, társadalmilag, kulturális és nemzeti szempontból felülemelkedtek az évek során országuk statisztikai adatain, - az egy főre jutó nemzeti jövedelem (GDP), munkanélküliségi ráta, egészségügyi szolgáltatások stb. terén. Él ez a mechanizmus! Élő példája az észak-olaszországi Dél-Tirol, ahol a német és francia lakosok vannak

4 4. oldal többségben az olasz állampolgárokkal szemben. Olyan autonómiát tudtak kivívni maguknak, amely példaértékű egész Európában. Gazdaságilag fellendültek, a munkanélküliség a legalacsonyabb az olasz, francia vagy osztrák államhoz hasonlítva, és három hivatalos nyelvvel dicsekedhetnek, német, francia és olasz. A spanyolországi katalánok sem maradnak el a dél-tiroli testvéreiktől, sem a Svédországban élő finnek, akiknek önálló egyetemük is van. Hogy mit jelent az autonómia? - a magyar nyelv egyenrangú lesz az állam hivatalos nyelvével - tilos lesz a nemzetiségi arányok megváltoztatása - lesz önálló magyar nyelvű közoktatási hálózat óvodától egyetemig - lesz önálló magyar nyelvű egyetem és főiskola - lesz önálló magyar nyelvű tömegtájékoztatás, rádió- és tévéadás - lesz önálló költségvetés és pénzgazdálkodás - az európai uniós fejlesztési alapok önálló megpályázása és felhasználása - a kisvállalkozók anyagi támogatása És még sorolhatnám sokáig, de hely szűke miatt nem tehetem február között Makfalván is lezajlott egy közvélemény-kutatás arról, hogy akarjuk-e Székelyföld területi autonómiáját, és községünk ehhez a régióhoz tartozzon. A szavazó joggal rendelkező magyar választók 85% -a járult az urnákhoz. A leadott szavazatok 99,81%-a IGEN volt. Köszönjük mindenkinek, aki az autonómiára, a megmaradásunkra szavazott! De azoknak is köszönjük, akik NEMmel szavaztak vagy akik nem mertek szavazni (maroknyi család Makfalváról), mert féltek, hogy elveszítik állásukat vagy nyugdíjaikat - úgy, ahogy híresztelték egyes nem megfogadott prókátorok! Nekik is köszönjük, az ellenzéknek, amely elenyésző százalékot képvisel Makfalva területén, mert megismertük, hogy kikre nem számíthatunk magyarságunk megmaradása érdekében! Tudjuk, hogy az RMDSZ is az autonómia híve, de a Székely Nemzeti Tanács nem tudja elfogadni, hogy csigalépéssel haladjunk ezen nemes cél elérése érdekében! A makfalvi SZNT nevében: Péter Ödön Színes cérna és gyapot ágyneműk A felvetett ágy tulajdonképpen az 1880 és 1920 as években született leányok hozományának szerves részét képezte. Az ágyneműhuzatok alapanyagának cérnát, később fehérített gyapotfonalat használtak: piros fehér, piros fehér kék, piros fehér fekete, kockás párnahajakat, derékalj huzatokat szőttek. Idős Bernád Béláné Vass Eszter édesanyja Kálmán Juliánna nagyágybeli párnáit vitte a kiállításra. Csak piros fehér kockásak maradtak fenn Bernád Attiláné Szoboszlai Erzsébet tulajdonában. Különlegessége abban áll, hogy a pászmányi pirosat félcentinyi fehérrel, a fehéret pedig ugyancsak fél centiméternyi pirossal kétszer szakítja meg. Egymástól távolabbra kerülnek a kis és nagy kockák, így kissé laza szerkesztés mutatkozik az örökös szakaszos ismétlés ellenére is. A hármas osztatú színes csitkós felvetéssel és beveréssel, a minta egységesítésével, a színfoltok hangsúlyosobbá válnak, Molnár Györgyné Bernád Julianna, Györgyi Dénesné Keresztes Jozefa párna és derékaljhuzatain, amelyekben a kék kockák sarokmintáinál piros negyednyi vagy piros kockák sarkainál fekete negyed nagyságú fekete kockák villannak meg. Varga Mihályné Farkas Lídia (1893) derékaljhuzatában a fekete piros, míg Zsigmond Imréné Fekete Lídia (1913) kék piros, piroskék egymáshoz simuló kísérőszálak haladnak a szélesebb piros csík mellett. A pászmás piros, fehér, kék kockákat ellentétes színnel szakították négyes, hatos, kilences kockázatúvá tagolták Felméri sz. Dóda Rachel (1882) Albert Istvánné Fazakas Juliánna (1902), Barabás Dénesné Zsigmond Barabás Dénesné nagyágya 2001-ben Eszter (1920), Huszár Sándorné Zsigmond Juliánna (1923) cérna párnahuzataikra. Zsigmond Kálmánné Bálint Mária (1914) kiállításában a nagyágybeli készletét fehérített vastagszálú gyapotból szőtték a négynyüstös színére járót. A nagyágylepedő főmintáját a 20 cm es piros sáv és 6 igényi piros kísérő alkotja, amelyet kétfelől 7 cm es kettős kísérővel lazított sávok követnek. Ugyancsak 20 cm es sávok egyben és középen fehérrel elválasztva váltogatják egymást a derékaljhuzatban. A 60 X 95 cm es párnahuzatokon a három cm es igényi két kísérős piros csak tíz egységnyi távolsággal kilencszer ismétlődnek. Szeretett Mari mama örökségét még

5 egyetemista korától használja Zsigmond Zsuzsa, hogy szép emlékét naponta felidézhesse. Nagyszerű ötlettel mentették meg a fölösleges rakogatástól az édesanyjától vagy anyósától örökölt színes szőtteseket Makfalván Molnár Lajosné Dósa Juliánna (1928), Zsigmond Kálmánné András Juliánna (1940) tanítónők és Györgyi Józsefné Györgyi Emma (1947), Kibéden Madaras Árpádné Margit, Bereczki Lajosné Faluvégi Anna. A varrásokat kibontva az ép szélekből kisebb párnákat, falvédőt, díszpárnát, asztal -, 5. oldal láda és kredencterítőt, drapériát, függönyszárnyakat, ülőkét szabtak varrtak. Konyhát, nappali szobát díszítették ezekkel. Az újra használatba került szőttesek színfoltjai meglepik, kellemes múltidézésre késztetik a látogatót e második életükkel. A hagyományőrzés eredeti megnyilvánulását szíves figyelmébe ajánlom sok más falunkbéli asszonynak is. Suba Mária Változnak az évszakok? 2. rész Milyen változásokat okozott az emberek megjelenése a Galápagosszigeteken! Amint ígértem, megpróbálok leírni néhány kirívó esetet, ami vel szemléltetni s z e r e t n é m, h o g y m i l y e n változásokat okozott az ember megjelenése Földünk néhány részén. Kezdem pedig a talán legismertebb szigetcsoporttal. A Dél-Amerika nyugati partjain túl, az Egyenlítő mentén elterülő Galápagosszigetekkel, amelyeket talán ismertsége miatt is talán a legtöbb káros emberi befolyás ért. A Galápagos-szigetek Földünk egyik legfélreesőbb pontján találhatóak, állatviláguk egyedülálló. Az itt élő növények és állatok zöme sehol másutt nem fordul elő a világon. A vulkanikus eredetű szigetcsoport a dél-amerikai Ecuadorhoz tartozik, de elszigetelten. Annak nyugati partjától 1000 km-re fekszik a nyílt tengeren. 16 nagyobb szigetből áll, összterületük kereken 8000 km², és egy km²-es vízfelület tartozik hozzájuk. A szigetvilág arculatát a hideg Humboldt-áramlat határozza meg, amely az Antarktisz felől érkezve körülöleli a szigeteket. Ezért az ottani éghajlat hidegebb, mint amire az Egyenlítő mentén számítani lehet. Az évmilliókkal ezelőtt vulkalnikus aktivitás által kialakult szigetekre betelepülő madarakból meg más állatokból, (akiknek szerencséjük folytán sikerült átjutniuk a szárazföldről erre az elszigetelt mikroklímába), az ezt követő több ezer év során olyan egyedi fajok alakultak ki, amelyek csak ott találhatóak meg. És tulajdonképp ide szerettem volna kilyukadni, hogy milyen károkat vagyunk képesek okozni akarva, nem a k a r v a, h a beleavatkozunk egy ilyen mikroklíma t e r m é s z e t e s folyamatába. Kezdeném talán a l e g k é z e n f e k v ő b b példával, az óriásteknőcökkel. A szigetcsoportnak is nevet adó teknőcök (mivel a s pa n yo l er edet ű galapago szó teknőst jelent), ezek a szelíd óriások egykoron benépesítették az egész szigetvilágot, ám sajnálatos módon miután a XV. században a spanyolok felfedezték Amerikát, nemsokára rábukkantak erre az egyedi szigetvilágra is. Rájöttek, hogy az ott élő állatok, madarak, fókák és tengeri leguánok (szintén egyedül csak ott élő olyan egyedi gyíkféle, amely a tengeralatti sziklákon fejlődő moszatokkal táplákozik) húsa által, na meg az itt többnyire a földön fészkelő madarak és persze a teknősök tojásai által bővíthették addig már rég megunt és fogytán levő étkészleteiket. Eleinte még nem is kellett túlságosan megerőltetni magukat, mert ezek az állatok, mivelhogy nem ismerték az embert, nem igazán menekültek előlük. Így aztán a tengerészek néha úgy megrakták hajójuk raktárát fóka - meg madárhússal és élő teknősökkel, hogy néha csaknem elsüllyedtek. Aztán meg így hajóztak tovább néha több mint száz élő teknőssel a raktáraikban, amiket többnyire csak hónapok után gyilkoltak meg, mivelhogy az élő hús tovább áll. Sőt a Csendes-óceán kalózai legtöbbször ide jártak Sziklákon sütkérező tengeri leguánok Galápagos - szigetek (Csendes - óceán) Egyelőre még biztonságban vannak. A kérdés csak az, vajon meddig? élelemért, mivel a forgalmasabb kikötőkbe nem mertek bemenni. Te há t e n ne k a ha r á csol ó kizsákmányolásnak következtében, na meg aztán a behurcolt állatok révén (kecskék, amelyek lelegelik az őshonos állatok elől a füvet meg más ehető növényeket, kutyák, macskák, sőt a patkányok, amiket több mint valószínű akaratlanul vittek be az emberek a hajókon szállított gabonákkal) gyakran f e l d ú l t á k a f ö l d ö n é s sziklahasadékokban a madarak fészkeit, amelyek így egyre csak fogyatkoztak. Így napjainkra a galápagosi madarak csak 11 alfaja maradt, s a nagyobb tragédia az, hogy nem is tudjuk, mit vesztettünk, mert a tizenegyedik alfajnak egyetlen e gye de é l csa k. Mondhatnánk, hogy miért olyan nagy probléma, hiszen még mindig van belőlük tíz alfaj. Igen ám, csakhogy azt már tapasztaltuk, hogy milyen az, amikor egy buggyant elme egy egész népfajt akart kiirtani. Például: a második világháborúban a Holocaust, azaz Auschwitz meg stb. És azóta még

6 túl sokszor is, és azt hiszem, m i n d a n n y i u n k n e v é b e n kijelenthetem, hogy ezeket az es et eket ne m találjuk tú l szimpatikusnak. Szerintem tehát a Galápagos-szigetekre nyugodtan rámondhatjuk, hogy az állatvilág Holocaustja, és szerecsére úgy néz ki, hogy sikerült ezt is idejében megállítani, mert az ecuadori kormány, ha jól tudom, a múlt század hetvenes-nyolcvanas éveiben a szigetek többségét rezervátummá nyilvánította, ahová csak külön engedéllyel és bizonyos feltételekkel lehet belépni. Most arra kérném a kedves olvasókat, hogy eme tények ismeretében szorozzák meg a Galápagos-szigeteken okozott károkat Földünk nagyságával, és miután megkapták az eredményt, 6. oldal kérdezzék meg maguktól: Megéri-e? Remélem, mindannyiuk válasza csak egy lehet. Az, hogy NEM!!! Ennek reményében maradok tisztelettel és kívánok minden Makfalvinak csak jókat, akárhol éljenek is. ifj. Kovács Árpád. BraveHeart. Sej-haj, csuhajja! Ez év március 3-án a 9. alkalmommal újra megszerveződött az immár hagyományossá vált házasember bál. Ez alkalommal kötelességnek tartom megemlíteni, hogy 16 év kimaradás után Fülöp Irén tanárnő lelkes szervezésének köszönhetően 1999 február havában indult újra, és idén ismét megcsendült a nóta a makfalvi kultúrotthon falai között, felelevenítve a múltat, biztatva a jövőt. A szervezők odaadásának köszönhetően az idei bál a legsikeresebb házasember bál címet vívta ki magának. Jó volt nézni, hogy a vendégek jókedvvel, kipirult arccal rótták a táncot, és a pihenők között barátsággal üdvözölték egymást az itthonmaradottak a magunkénak tartott makfalviakkal és azok vendégeivel. A szervezőbizottság tagjainak kívánunk továbbra kitartást és sikereket az ehhez hasonló események megszervezéséhez, a vendégeknek köszönetet, hogy jelenlétükkel megtiszteltek, bizonyították, hogy igenis szükséges ápolni a hagyományokat és mindenekfelett a rokoni és baráti kapcsolatokat. Az idei szervezőbizottság tagjai a következő személyek voltak: Barabás Zoltán János és neje Melinda, ifj.orbán Balázs és neje Erzsébet, Fazakas Mihály és neje Ilona, György József és neje Éva, Csegzi Ferencz és neje Zsuzsánna, valamint a csapat legifjabb tagjai, Somodi Tibor és neje Erika. Bányai József Fontos telefonszámok: Központosított ügyelet: (SMURD, RENDŐRSÉG, TŰZOLTÓSÁG): 112, 955, 956, 961 Gázszolgáltató vállalat: Áramszolgáltató vállalat: Makfalvi orvosi rendelő: Tanácsülés Makfalván Február utolsó szerdáján ült össze a Makfalva község lakói által megválasztott helyi tanács. A tanácsülésen többek között az önkormányzathoz beérkezett kéréseket, panaszokat is megtárgyalták, melyekre írásban válaszolnak az érintetteknek. A kitűzött napirendi pontok áttekintését követően, íme néhány fontos döntés. Az önkormányzat tulajdonában lévő erdei utak használati díjának megszabásakor a tanács az állami erdészet által is használt díjakat fogadta el. Eszerint köbméterenként hat lejt kell fizetniük azoknak, akik eladásra szállítanak fát. Ennek fizetése alól mentesülnek azon személyek, akik saját használatra viszik a fát. Az önkormányzat nyárára tervezi a magyar politikus, Wesselényi Miklós szobrának felavatását, amelyet a helyi képviselő testület jóvá is hagyott. A szobrot a jelenlegi autóbusz-állomás mögötti parkban szeretnék elhelyezni és a falunapok alkalmával leleplezni. A napirendi pontok között szerepelt az ivóvízvezeték leltárba vétele, amelyet szintén elfogadott a helyi tanács. Döntés született az iskolabusz használatáról is. Amint már bizonyára többen értesültek, a közelmúltban a kormány jóvoltából a makfalvi iskola is egy mikrobusszal büszkélkedhet, amellyel a félreeső településekből (Abodból és Szolokmából) szállítják iskolába a gyerekeket. Mivel egyik településre sincs rendszeres járat, ezért a testület úgy döntött, hogy a járművet igénybe vehetik a lakosok is, természetesen csak abban az esetben, ha nem telik meg gyerekekkel. A szolokmaiak két lejért, míg az abodiak egy lejért utazhatnak a sárga autóval. Az utolsó napirendi pont a költségvetés kiegészítésének megtárgyalása és jóváhagyása volt. Albert Enikő Ibolya Szerkesztették: Barabás Zoltán, Bányai József, Bernád Barna Attila, Fábián Kinga, Fülöp Irén, ifj. Kovács Árpád, Péterfi Levente, Péter Ödön, Seprődi István, Vass Katalin, Zsigmond Zsuzsánna Támogatónk: a Makfalvi Polgármesteri Hivatal

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET Sor A dolgozat A dolgozat címe Szakirányító szám készítője 1. Babos Ibolya Szabéd falu története a helységnevekben és a legendákban 2. Domahidi Jolán Somosd képe

Részletesebben

Jobbágytelki Falumúzeum

Jobbágytelki Falumúzeum Jobbágytelki Falumúzeum Tárgylista Tárgy száma Megnevezése Készült Adományozó Adományozó születési dátuma 1 Borsörlő 1950 Kiss Péter 1932 május 19 2 Papi szék Kiss Péter 1932 május 19 3 Menyasszonyi blúz

Részletesebben

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015 SZIGLIGETI HARSONA 2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám Mindenki Karácsonya 2015 Már napokkal Karácsony előtt díszbe öltözött a Főtér. Megérkezett a karácsonyfa,

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március LOCSOLÓVERSEK Húsvéthétfőn szokásosnál ragyogóbban kelt a nap; Kiugrottam az ágyamból egyetlenegy perc alatt. Kölnivízzel a zsebemben míg eljöttem

Részletesebben

Ősi családi kör 2012

Ősi családi kör 2012 Ősi családi kör 2012 Egy ősember(őe) és egy ősasszony(őa) ülnek a tűz mellett és rágcsálnak egy-egy cupákot. ŐA: Jenő te nem fázol? Olyan huzatos ez a barlang. ŐE: Ne morogj! Örülj, hogy fedél van a fejed

Részletesebben

F.J. KEREKASZTAL A kérdés: beszállunk-e egy bombázóba, amelynek a pilótafülkéjében Putyin is ott van?

F.J. KEREKASZTAL A kérdés: beszállunk-e egy bombázóba, amelynek a pilótafülkéjében Putyin is ott van? F.J. KEREKASZTAL A kérdés: beszállunk-e egy bombázóba, amelynek a pilótafülkéjében Putyin is ott van? Az ETDK Politológia szekciójában, 9 diák előadása előtt, a Magyar Kisebbség című folyóirat új számának

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl FELSÕTÁRKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL NOSZVAJI KIRENDELTSÉGE... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl A nyilvántartás vezetése a

Részletesebben

Palatábla 2016. március 11. Így láttuk mi - ünnepi kiadás. Palatábla VELÜNK TÖRTÉNT RÓLUNK SZÓL! Ünnepi különkiadás. 2016. március11.

Palatábla 2016. március 11. Így láttuk mi - ünnepi kiadás. Palatábla VELÜNK TÖRTÉNT RÓLUNK SZÓL! Ünnepi különkiadás. 2016. március11. Palatábla VELÜNK TÖRTÉNT RÓLUNK SZÓL! Ünnepi különkiadás 2016. március11. Projektnap 1 Tisztelt Olvasóink! Önök most iskolaújságunk rendkívüli ünnepi kiadását olvassák. Ebben a számban 1848. március 15-e

Részletesebben

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin A reformáció sok mindenben az ősi egyszerűséget hozta vissza a kereszténységbe.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese

Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet Tárgy: Javaslat a Hagar országa" című

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Község, Pálmonostora Község és Gátér Község Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 13-án a Körjegyzőségi Hivatal Pálmonostori Kirendeltsége

Részletesebben

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A

Részletesebben

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16.

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A trianoni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl FELSÕTÁRKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL NOSZVAJI KIRENDELTSÉGE... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl A nyilvántartás vezetése a

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-000 Fax: 89/313-989, 89/324-859 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző E-mail: hivatal@papa.hu PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI 1. ÓVODÁK

Részletesebben

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú A harmadik út Erdélybe 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét Erdélyben járt, ezúttal a Székelyfölddel ismerkedtünk. Utunk elején Aradon, a 13 aradi vértanú

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 031206 Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképzo Iskola, Diákotthon

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 2/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cafeteria juttatás szabályzata 2012. évben

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cafeteria juttatás szabályzata 2012. évben Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cafeteria juttatás szabályzata 2012. évben Hajdúhadház Városi Önkormányzat jegyzője a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkavállalóit

Részletesebben

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott.

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. 2015. július 3. K Á R Á S Z I független havilap XVIII. évfolyam 7. szám Önkormányzati hírek A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. A 20 éves testvérkapcsolat

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

6911 Királyhegyes, Jókai u. 46. 6911 Királyhegyes, Jókai u. 20. 6911 Királyhegyes, Kossuth u. 13

6911 Királyhegyes, Jókai u. 46. 6911 Királyhegyes, Jókai u. 20. 6911 Királyhegyes, Kossuth u. 13 VII. évf. 6. sz. 2010. szeptember www.kiralyhegyes.hu Tisztelt Királyhegyesi Lakosok! Szeptember 25-én, szombaton, a soron következő XV. Falunapját tartotta községünk. Azt hiszem nyugodtan elkönyvelhetjük

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó 2007 2012 A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM végzős diákjai 2012. május 4-én

Részletesebben

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve 1 TRIANONI MOZAIK Dr.Váry Albert könyve 2 3 Szűcs László /1934-2008/: T A V A S Z Édesanyám: született Szatmári Teréz még a XIX. Század utolsó éveiben nyitotta sírós szemét a szép, de borzasztóan terhes

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának 2012. július 2-án, hétfőn, 11 óra

Részletesebben

- Kézirat. Budapest, 1980. -

- Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - - 2 - Vértesszőlős lakói

Részletesebben

Kormos égen füst-felhők úsznak át, Halk sóhajukat szinte hallani, szép, fehér, bodros hajukat rázzák, próbálják a napot csalogatni

Kormos égen füst-felhők úsznak át, Halk sóhajukat szinte hallani, szép, fehér, bodros hajukat rázzák, próbálják a napot csalogatni BÁNHORVÁTI KISBÍRÓ XIII. évfolyam 1. szám 2016. március Tavaszváró szonett - március 15-én (Részlet) Nem jött még ilyen nehezen tavasz, Lelkünk lombja, sóvárgó virága hajlik napfény után áhítozva, de bujkál

Részletesebben

Már PRIMA-díjas a Jászság Népi Együttes! De lehet még PRIMA PRIMISSIMA-díjas is!

Már PRIMA-díjas a Jászság Népi Együttes! De lehet még PRIMA PRIMISSIMA-díjas is! Már PRIMA-díjas a Jászság Népi Együttes! De lehet még PRIMA PRIMISSIMA-díjas is! A Prima Primissima díj történetének eddigi 11 éve alatt megbecsült helyet vívott ki magának a társadalmi-kulturális életben,

Részletesebben

IPARI ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGRE ALAPOZOTT JÖVŐKÉP

IPARI ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGRE ALAPOZOTT JÖVŐKÉP IPARI ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGRE ALAPOZOTT JÖVŐKÉP Ózd példáján keresztül BME Építőművészeti Doktori Iskola Varga Piroska, 2013. január Az elmúlt 2 évben a doktori kutatásom az elhagyatott, megüresedett ipari épületek

Részletesebben

RECENZIÓK. Marosi Ernô: A romanika Magyarországon. [Budapest], Corvina, 2013. 174 p. (Stílusok korszakok)

RECENZIÓK. Marosi Ernô: A romanika Magyarországon. [Budapest], Corvina, 2013. 174 p. (Stílusok korszakok) RECENZIÓK Marosi Ernô: A romanika Magyarországon. [Budapest], Corvina, 2013. 174 p. (Stílusok korszakok) A Mûemlékvédelmi Hivatal ameddig létezett eléggé hivatalosnak tûnhetett a laikusok számára ahhoz,

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

A WESSELÉNYI MŰVELŐDÉSI EGYLET LAPJA

A WESSELÉNYI MŰVELŐDÉSI EGYLET LAPJA A WESSELÉNYI MŰVELŐDÉSI EGYLET LAPJA I. Évfolyam 11. szám, 2004. November Megjelenik havonta Újra az urnák előtt November 28-án a magyarság újból válaszút elótt áll. Ha részt akarunk vállalni az ország

Részletesebben

Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása

Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Írta: Tarnavölgyi László 2015. január 08. csütörtök, 23:59 Anka László és Kucza Péter Tápiószecső

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vép Város Önkormányzat és Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testületei. 3/2011. szám

JEGYZŐKÖNYV. Vép Város Önkormányzat és Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testületei. 3/2011. szám Önkormányzat Képviselő-testületei 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 28-án (csütörtökön) 15 óra 30 perckor tartott együttes ülésén a Vépi Művelődési Ház

Részletesebben

Szeghalom Város Polgármestere

Szeghalom Város Polgármestere Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Köszönetnyilvánítás a

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/1992.(VII.1.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat jelképeinek meghatározásáról (egységes szerkezetben a 17/1993. (V.1.) sz, és a 37/1993. (X.6.) számú

Részletesebben

E-hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat Megrendelés szám:30005/88066/2015 2015.11.20 Szektor : 53

E-hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat Megrendelés szám:30005/88066/2015 2015.11.20 Szektor : 53 Veszprém 8201, Vörösmarty tér 9. Pf.121. Oldal: 1 / 11 I. R É S Z 1. Az ingatlan adatai: alrészlet adatok terület kat.t.jöv. alosztály adatok mûvelési ág/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jöv

Részletesebben

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ S Z E M L E IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ Csíksomlyó, 2003. június19 22. Dr. Ferencz József levezetõ elnök (és az EMT Földmérõ Szakosztály elnöke) fotók: Hodobay-Böröcz András A már hagyományosnak minõsített,

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2002. február 26-án megtartott üléséről 2 Bekecs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

a Várpalota Városi Önkormányzati Közüzemi Vállalat részéről: Tóth Kálmán és Ferenczi Attila,

a Várpalota Városi Önkormányzati Közüzemi Vállalat részéről: Tóth Kálmán és Ferenczi Attila, Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8101 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Pf. 76. Telefon: 372-444. Fax:371-506. Száma: Jegyzőkönyv Készült: 1995. november 30-án a Nagy Gyula Galériában 17.00

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. július 15-én (Szerda) 16.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. július 15-én (Szerda) 16.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. július 15-én (Szerda) 16.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994 ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006 I. ciklus 1990-1994 Az elsı, 1990. szeptember 30-án megtartott helyi önkormányzati választáson 5 polgármester- és 23 képviselıjelöltbıl választhattak Nyirád

Részletesebben

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Á G F A L V I K R Ó N I K A XV. évfolyam 9. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2014. SZEPTEMBER XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Versenykiírás Az eddig megrendezett futófesztiválok sikere

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Testületi ülésen történt

Testületi ülésen történt 2015. JÚNIUS Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek Iskolai és óvodai hírek Visszatekintő Díszpolgár-jelöltek Falunapok Veterán gépjármű találkozó Anyakönyvi hírek, Felhívás társadalmi

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. 1 0. é v f o l y a m. Az Ipolysági Református Egyházközség értesítő lapja 10. évf. 2013/2

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. 1 0. é v f o l y a m. Az Ipolysági Református Egyházközség értesítő lapja 10. évf. 2013/2 IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Egyházközség értesítő lapja 10. évf. 2013/2 1 0. é v f o l y a m Gyülekezeti nap és testvér-gyülekezeti találkozó 2013. június 9-én gyülekezeti nappal egybekötött

Részletesebben

2016. Február ISSN 2498-5619. Hartai Újság. TopNet tájékoztató 5. oldal. Intézményi Hírek 4. oldal. Hartai Hírek 2-3. oldal

2016. Február ISSN 2498-5619. Hartai Újság. TopNet tájékoztató 5. oldal. Intézményi Hírek 4. oldal. Hartai Hírek 2-3. oldal 2016. Február ISSN 2498-5619 Hartai Újság Hartai Hírek 2-3. oldal Intézményi Hírek 4. oldal TopNet tájékoztató 5. oldal 2. oldal Hartai Hírek II. Hartai Kolbászfesztivál Január 23-án 11 órakor indult a

Részletesebben

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron?

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron? Kovács Sándor 1 Advent Kolozsváron? De te, Efrata Betlehemje kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között; mégis belőled származik majd nekem Izraelnek jövendő uralkodója, származása az ősidőkre nyúlik vissza.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

Javaslat A Tiszavasváriban működő Langaméta Óvodai Szakmai Munkaközösség értékmentő, gyűjtő, alkotó tevékenységének

Javaslat A Tiszavasváriban működő Langaméta Óvodai Szakmai Munkaközösség értékmentő, gyűjtő, alkotó tevékenységének Javaslat A Tiszavasváriban működő Langaméta Óvodai Szakmai Munkaközösség értékmentő, gyűjtő, alkotó tevékenységének a Tiszavasvári Települési Értéktárba történő felvételéhez Készítette: Tiszavasvári Város

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

MEDDIG MARAD ITT? Fleischer Tamás

MEDDIG MARAD ITT? Fleischer Tamás MEDDIG MARAD ITT? MEGNYITÓ BESZÉD CSANÁDI GÁBOR FOTO-KIÁLLÍTÁSÁN Fleischer Tamás Úgy tapasztaltam, a kiállítási megnyitó beszédnek három fontos kelléke van. (1) Legyen leírva, és olvassuk fel, hogy látsszon,

Részletesebben

Magyar szenior úszók TOP10-es helyezései a FINA és a LEN 2014-es ranglistája alapján ABC sorrendbe rendezve

Magyar szenior úszók TOP10-es helyezései a FINA és a LEN 2014-es ranglistája alapján ABC sorrendbe rendezve Magyar szenior úszók TOP10-es helyezései a FINA és a LEN 2014-es ranglistája alapján ABC sorrendbe rendezve Egyéni Angyalföldi Éva 70-74 200 m vegyesúszás 8. LEN 50 m-es Európa ranglista 2014 Balla Mónika

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK MUTATÓJA. 7/2013.(I.10.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról

2. sz. JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK MUTATÓJA. 7/2013.(I.10.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 10. napján megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. HATÁROZATOK MUTATÓJA 7/2013.(I.10.) számú határozat

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

Színes iskolánk. Sporttevékenységek

Színes iskolánk. Sporttevékenységek Színes iskolánk Ha megkérdezzük a gyerekeket,hogy miért szeretnek iskolába járni, a válaszok igen tág skálán mozognak. Vannak, akiket az érdekes feladatok hoznak izgalomba, vannak akiket a naponta elért

Részletesebben

A szabadság nem örökölhető

A szabadság nem örökölhető A XII. KERÜLETI POLGÁROK LAPJA XL./22. BUDAKESZIERDŐ CSILLEBÉRC FARKASRÉT FARKASVÖLGY ISTENHEGY JÁNOSHEGY KISSVÁBHEGY KRISZTINAVÁROS KÚTVÖLGY MAGASÚT MÁRTONHEGY NÉMETVÖLGY ORBÁNHEGY SASHEGY SVÁBHEGY SZÉCHENYIHEGY

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-14 / 2012. J e g y z ı k ö n y v

Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-14 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-14 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. június 27-én tartott

Részletesebben

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja VI. évfolyam 7. szám (53.) - A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe A katolikus egyház 1926 óta minden

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/51/7/2015.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 39/2015. (V.27.) sz. Képviselőtestületi Határozat 40/2015.

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Napirendi javaslat 4

Tartalomjegyzék. Napirendi javaslat 4 Ikt. sz.: MB/121-1/2012. MB-34/2012. sz. ülés (MB-82/2010-2014. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának 2012. október 31-én, szerdán 9 óra 3 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben