Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 ᔗ卧p j z r m ᔗ卧 ᔗ剷 tanítá i nap: z p m r ( z r ), uto ó tanítá i nap: jú u 5 ( z r ) í á p k zám á nyo cvanhárom nap. orga mi idᔗ剷 ᔗ卧 j uár 4- tart. i ko ák január 21-ig ért ítik a tanu ókat, ki korú tanu ók tén a ü ᔗ剷k t a ᔗ剷 fé évb n ért tanu mányi r dmény krᔗ剷. T í á zü k - ᔗ卧 z zü : nov mb r 2-5. ün t ᔗ剷tti uto ó tanítá i nap októb r 29. (pént k), a ün t utáni ᔗ剷 tanítá i nap nov mb r 8. (hétfᔗ剷). - zü : d c mb r január 2. ün t ᔗ剷tti uto ó tanítá i nap d c mb r 21. (k dd), a ün t utáni ᔗ剷 tanítá i nap január 3. (hétfᔗ剷). - z zü : ápri i ün t ᔗ剷tti uto ó tanítá i nap ápri i 20. ( rda), a ün t utáni ᔗ剷 tanítá i nap ápri i 27. ( rda). S r r k c m h ár zá Tagi ko aként a gy ég rv ti é műkᔗ剷dé i abá y atban, p dagógiai programban, há ir ndb n, inté ményi minᔗ剷 égirányítá i programban a h yi ajáto ágok m gᔗ剷r é ᔗ剷ivi rv tünk aktív műkᔗ剷dt té ᔗ剷ó égkᔗ剷rű gy n a i ko a i ko a gít a hátrányo h y tű tanu ók tár ada mi b i k dé ét ᔗ剷 gít ék a gy r k k kép ég in k kibontako á át továbbtanu á i r dmény k miné jobbak gy n k Tanári hatékony ág nᔗ剷v é Tant rvi a aptudá bi to ítá a ᔗ剷 i árd értékr nd kᔗ剷 v títé 剷u turá t magatartá ra, ku turá t kommunikációra n v é

2 剷aradjon f nn h yb n a nyo c o tá yo kép é p dagógiai programban fog a tak va ó u janak m g é a v r ny m foko á a H yz mz, rᔗ卧 rrá m h ár zá 2.1. épü t á aga, funkcióra va ó a ka ma ága: 剷pü tré 剷 apot 剷ü ᔗ剷 burko at ᔗ剷 ig t é 剷 újított 剷ia akított 剷yí á árók ᔗ剷 réjük m gva ó u t ᔗ剷 apadék r nd r 剷 újítá a m gva ó u t 剷 ríté 剷 újítá ra oru 剷űté t chnika 剷 újítá a, kor rű íté ké ü t 剷i ágítá t chnika 剷édᔗ剷fᔗ剷 d ᔗ剷 há ó at ninc 剷o dók 剷 újítá ra oru nak 剷ado at 剷 gf ᔗ剷 剷útor at 剷 ta ában m gf ᔗ剷 剷 ᔗ剷 fa f ü t k 剷 gf ᔗ剷 2010 剷2011. tanév k dé ér a tapa ta t ga da ági n hé ég k nér f nntartónk i ko a kor rű íté i t rv i újabb r dmény irᔗ剷 ámo hatunk b. kᔗ剷 ponti fűté r nd r további m in k c réj é a inté mény t j hᔗ剷 ig t é újabb kᔗ剷 t ég-m gtakarítá t j ᔗ剷r. fo yo ó é a konyha t j b ᔗ剷 burko ata m gúju t. tant rm k gé égügyi m é tár ada mi munka révén va ó u t m g. 剷nkormány atunk irányítá áva újabb udvari játékok m gépíté va ó u t m g ᔗ剷 mi bá i : 剷 á h y ink áma 1 剷. ᔗ剷 n g 12 b tᔗ剷 tᔗ剷tt. ᔗ剷 ako átott águnk n m ki égítᔗ剷. h y t t n h íti, hogy a apjában a ac ony óra ámú tantárgyakró van ó fᔗ剷 draj, ném t 7-8. évf.,t chnika 7-8. évf., én k 7-8. évf., raj é vi uái kutúra vaamint a a tény, hogy g tor inté ményünk j n g n m r nd k ik abad kapacitá a a m ít tt tárgyak tanítá ára. 剷iány ó mat matika ak m ghird té r k rü t, m yr gy t n pá yá at m érk tt. 剷 t kᔗ剷 n a tan-tár r nd r gít égébb á á t k r ᔗ剷 p dagógu a v ttük f a kapc o atot, d a b járá oko ta k m t n ég miatt gyikük m vá a ta még a á á int rjút m. 剷at matika é fi ika tanítá ra így vég ᔗ剷 mat matika-fi ika kértünk f. ako fᔗ剷i ko ai ha gatót

3 ᔗ勧, h tároz t ű ᔗ勧 z tt o ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧z tt ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧 1 fᔗ剷 t tn v é - tᔗ剷rtén m ak 剷tanárkép ᔗ剷 fᔗ剷i ko a 剷 1 fᔗ剷 tanító 剷 óvodap dagógu 剷 mb r é tár ada om műv t égi t rü t n akko égium 1 fᔗ剷 tanító 剷 magyar ny v é iroda om műv t égi t rü t 剷 magyar má oddip omá 1 fᔗ剷 tanító 剷 ném t ny vi akko égium 剷 f nᔗ剷ttoktatá i akértᔗ剷 1 fᔗ剷 tanító 剷 t chnika akko égium 1 fᔗ剷 tanító é p dagógia akko égium 1 fᔗ剷 tanító 剷 剷 p dagógia akko égium 剷 óvodap dagógu 1 fᔗ剷 bio ógia- kémia ako tanár 剷tanárkép ᔗ剷 fᔗ剷i ko a 剷 ᔗ勧, h tározott ű ᔗ勧 z tt o ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧z tt ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧 1 fᔗ剷 gyakornok t tn v é ako tanár 1 fᔗ剷 gyakornok tanító, én k- n műv t égt rü t n akko égium 1 fᔗ剷 uto ó év mat matika-fi ika ako tanár ᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧zott ᔗ勧 ᔗ勧 o ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧z tt ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧 1 fᔗ剷 informatika, fi ika 剷mérnᔗ剷k-tanár 剷 1 fᔗ剷 gyógyp dagógu 剷h ti 6 tanóra 剷 1 fᔗ剷 urdop dagógu 剷 h ti 2 tanóra 剷 2.3. m g évᔗ剷 diákᔗ剷 tét : 2009 剷10 tanév végén 122 tanu ót érték tünk. ᔗ剷 harmadik évfo yamon ᔗ剷v g érték é t a ka ma tunk. 剷bbᔗ剷 kᔗ剷v tk ᔗ剷 n 36 tanu ót n m minᔗ剷 ít ttünk o tá y atta. 86 érd mj ggy érték t tanu ónk r dmény : ᔗ剷 vagy kitűnᔗ剷 bi onyítványt kapott: 17 tanu ó

4 ᔗ剷avítóvi gára kᔗ剷t tt 18 tanu ó 2 évi mét ᔗ剷 剷u a tá ok 剷 ko ai int n mu a tott órák áma: 剷bbᔗ剷 a iga o at an 1 剷7 óra 剷gy tanu óra ᔗ剷 mu a tá i át ag: 62 óra 2010 剷11- tanév t 107 tanu óva indítottuk. ᔗ勧á ᔗ勧 ᔗ勧á ztá ᔗ勧 剷a am nnyi vég ᔗ剷 diákunk továbbtanu. 剷imná iumba 3 tanu ó ny rt f vét t, 8-an akkᔗ剷 épi ko ába, a tᔗ剷bbi k 13-an 9. évfo yamra iratko tak. 2. 剷. 剷 árkó tatá : t vék ny ég gyik ku c m a hátrányo h y tű tanu ó gíté. 剷 árkó tatá gít égév m gva ó u t gyik cé unk: a ég ég o tá y atok c ᔗ剷kk né i. 剷 ᔗ剷 剷 剷- é 剷T 剷- tanu ók f j té ét 1 fᔗ剷 urdop dagógu é gy 1 fᔗ剷 gyógyp dagógu átja t h t éggondo á h tᔗ剷 ég i: T rv tt v r ny k: 剷un ntmik ó i kᔗ剷r ti tanu mányi, 剷 nd gú or ágo tanu mányi, 剷ᔗ剷m ᔗ剷di é 剷un ntmik ó i t r mat étika, 剷un ntmik ó i ko ár abda, 剷á i v r ny ink ᔗ剷 akkᔗ剷rᔗ剷k: Tᔗ剷m g port (ú á i h tᔗ剷 égg ), ném t ny vi, t rmé tvéd mi, én kkar, n oktatá, tár a tánc, a robic, abdarúgá, mak tt, ᔗ剷 gé y nyújtá, néptánc 2.6. infra truktúra é m é t tᔗ剷 kᔗ剷 ᔗ剷k: 剷 oro á 剷 apot T fon é é ávú int rn t 剷 nd k é r á ho áféré, 剷 剷- 剷 剷 udiovi uá i kᔗ剷 ᔗ剷k 剷 nd k é r á nak Tantárgyi m é t tᔗ剷 kᔗ剷 ᔗ剷k 剷 gf ᔗ剷 k 剷roj ctor 剷 nd k é r á ᔗ剷 ámítógéppark 剷 gf ᔗ剷 剷nt raktív táb a 剷 nd k é r á

5 3 K m c k ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧o t tᔗ勧 áᔗ勧 剷ᔗ剷rny ti n v é hang ú yo abbá tét n v ᔗ剷-oktató munkánkban ᔗ剷é ok a n v é -oktatá b é k dᔗ剷 aka ára (1 剷. évfo yam): - a a apké ég k t (kommunikáció, írá, o va á, h y írá, ámo á ) a tanu ók gyéni adott ágaiho mért n ma 剷imá i an f j ük 剷 - t r t adjunk a gy rm k k mo gá - é játék iránti vágyának. ᔗ剷é ok a n v é -oktatá 5 8. évfo yamon: f ᔗ剷 tago aton fo yó n v ᔗ剷-oktató munkánk cé ja, hogy - a tanu ókat érd k ᔗ剷dé ükn k, kép égükn k, t h t égükn k m gf ᔗ剷 n ké ít ük f a továbbtanu á ra, a munkába á á ra, a tár ada omba va ó b i k dé r 剷 - m ga apo uk a jogok é kᔗ剷t ég k tᔗ剷rvény gyakor á át. ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧 to ᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧o t tᔗ勧 áᔗ勧 剷itű ᔗ剷tt cé jaink éré éh ük ég, hogy - hatékony gyüttműkᔗ剷dé t a akít unk ki a ü ᔗ剷i há a - harmoniku tanár-diák vi onyt a akít unk ki 剷 - a n v ᔗ剷t tü t p dagógiai é akmai ku túráját fo yamato an f j ük. - a i ko ai gé égn v é i- é kᔗ剷rny ti n v é i programjának m gva ó ítá áva 剷 - a o tá yok, fo yo ó, a udvar ti ta ágának m gᔗ剷r é év é tétiku d korá á áva. - 剷u c komp t nciák hang ú yo abb f j té - n m akr nd rű oktatá fo ytatá áva - a ᔗ剷tᔗ剷dik é hatodik évfo yamon. - 剷ᔗ剷 d 剷rogram mod jén k, tᔗ剷ké t íté é m gva ó ítá a, m y t i ko ánk a tanévb n indította útjára. ᔗ剷é ja a á ta áno i ko á gy r k k kᔗ剷rny ti n v é én k hang ú yo abbá tét. cé m gva ó ítá át

6 korc oportoknak m gf ᔗ剷 játéko f adatok, kí ér t k, m gfigy é i proj kt k bi to ítják év koro tá y a 剷i kun ági 剷 m ti 剷ark ré ét kép ᔗ剷 剷éc Tanᔗ剷 vény n vég m gfigy é k t é v ré t a nᔗ剷vény é á atvi ág tanu mányo á ában. 剷áa t kapnak arra, hogy hogyan tájéko ódnak a á atok agok, ín k, hangok, formák a apján. 剷rd k ég k t, t rmé ti ép ég k t vi gá nak. 剷 ajátítják a á ati nyomo va á a apjait 剷 év tanu ók a 剷 剷 剷 t rü tén é ᔗ剷 ᔗ剷 hono á atok mé y bb m gi m ré én tú a nᔗ剷vényi é á ati r d tű anyagok vi gá atát é kimutatá át vég ik tanu ó kí ér t k végr hajtá áva. f hérjék vi gá atáva d t ktá ják a é t érü ék ny égét. 剷ᔗ剷 d 剷rogram kibᔗ剷vü t a mind nnapi madárvéd m gyakor ati t vék ny ég iv - odúk é t tᔗ剷k ké íté év, kih y é év, madarak m gfigy é év c at ako tunk a 剷agyar 剷adártani é T rmé tvéd mi 剷gy ü t 剷adárbarát 剷 ko a 剷rogramjáho. proj ct harmadik pi ér a 剷i kun ág t rü tén é ᔗ剷 ráko i vip ra véd mi programjának m gi m ré a 剷áko ivip ra-véd mi é 剷 mutató 剷ᔗ剷 pontban. 剷tt tapa ta atokat gyűjth tn k gy ritka faj m gm nté ét o gá ó f adatokró : a t nyé t tt gy d k vi at píté érᔗ剷, t r pi kutatá okró é m gfigy é krᔗ剷, a vip rá gy p k kia akítá áró. ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧 ᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧o t tᔗ勧 z ᔗ勧z, árá a ó tago aton 2. o tá ytó a ném t ny v t oktatjuk. 剷onto nak tartjuk a r dmény tanu á mód r in k, t chnikáinak ajátíttatá át. 5. évfoyamon tanuóink a tanév ᔗ剷 kéth téb n int n ív formában, ajátítják a gfonto abb tudniva ókat, amit a ké ᔗ剷bbi kb n a kü ᔗ剷nbᔗ剷 ᔗ剷 tanórákon a aktanárok gít égév a ka ma ni i fognak. 5. o tá yban n m akr nd rű kép é kia akítá a: 1. fé év: mat matika 1 óra, dráma 1 óra, t chnika 1 óra, ném t 1 óra, informatika 1 óra, 2. fé év: mat matika 1 óra, dráma 1 óra, honi m r t 1 óra, ném t 1 óra informatika 1 óra 6. o tá yban n m akr nd rű kép é kia akítá a: 1. fé év: mat matika 1 óra, magyar 1 óra, t chnika 1 óra, ném t 1 óra, informatika 1 óra, 2. fé év: mat matika 1 óra, magyar 1 óra, honi m r t 1 óra, ném t 1 óra informatika 1 óra

7 3.2. ᔗ剷 mé yi égf j té ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧 o z ᔗ勧 ᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 ztᔗ勧 ᔗ勧 - mé yi égf j té orán ᔗ剷d g kᔗ剷 n k a dic ér t t, a po itív m g rᔗ剷 íté t tartjuk. ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧 z ᔗ勧 ᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 ztᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧 o to ᔗ勧 to, t ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧 - ín é oko da ú i ko ai é t kia akítá a (v r ny k, akkᔗ剷rᔗ剷k, művé ti kᔗ剷rᔗ剷k, diákᔗ剷nkormány at r nd vény i, i ko ai bá ok, ünn pé y k, portr nd vény k, művé ti b mutatók, or ágjárá ok, táboro á ok tb.) kᔗ剷 ᔗ剷 égf j té ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧zᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 ztᔗ勧 ᔗ勧 ᔗ勧 - a kᔗ剷 ᔗ剷 ég formá á a, a akítá a n m gy t n tantárgy f adata, m rt a oktatón v ᔗ剷 fo yamat gé ét áthatja, kit rj d a abadidᔗ剷 t vék ny ég kr, kᔗ剷 ᔗ剷 c kvé kr é a diákok ᔗ剷nt vék ny rv ᔗ剷dé ir i 剷 ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧 ᔗ勧zᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 ztᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧 o to ᔗ勧 t ᔗ勧 - gy ég i ko ai arcu at-, érték- é imbó umr nd r kia akítá a 剷 3. 剷. 剷 i k dé i, magatartá i n hé ég kk ᔗ剷 függᔗ剷 p dagógiai t vék ny ég 剷onto f adatunknak tartjuk idᔗ剷b n f i m rni é ki űrni a b i k dé i, magatartá i prob émákka kü dᔗ剷 tanu ókat. 剷 a t vék ny ég c ak akkor r dmény, ha i m rjük a magatartá i avarok m gnyi vánu á ának ggyakoribb formáit t h t ég, kép ég kibontako tatá át gítᔗ剷 t vék ny ég ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧 t h t ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧o ozá t rᔗ勧 t t rᔗ勧 z tt t ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧or á o á ᔗ勧 ᔗ勧 á ta áno i ko a 1- 剷. évfo yamán a a ábbi akkᔗ剷rᔗ剷k t indítjuk: - ném t ny v - népi játékok - én kkar - néptánc f ᔗ剷 tago aton p dig: - én kkar

8 - ném t ny v - t rmé tvéd mi - ᔗ剷 gé y nyújtá - tᔗ剷rtén mi mak tt akkᔗ剷r - Tanórai diff r nciá á (mód r i: ki ᔗ剷adá ok, gyűjtᔗ剷munkák, prob émaf adatok, tb.) - tananyag h tᔗ剷 ég in k függvényéb n proj ktmód r a ka ma á a. - Tanu mányi v r ny k n, portv r ny k n, művé ti b mutatókon, pá yá atokon va ó ré vét. - kᔗ剷 műv 剷dé i inté mény k á ta bi to ított h tᔗ剷 ég k kiha ná á a (mú um-, é ínhá átogatá ok 剷 kᔗ剷nyvtárakban, vég tt kutatómunka tb.). - 剷iákᔗ剷nkormány ati t vék ny ég, i ko ai r nd vény k rv é. - i ko ai t h t éggondo á ré ét kép ik a - aktáboro á ok 剷y rm k- é ifjú ágvéd mm kapc o ato f adatok 剷 ko ánkban a gy rm k-é ifjú ágvéd mi t vék ny ég t a gy rm kvéd mi f t rv i, rv i é koordiná ja. 剷unkájában ᔗ剷 orban a o tá yfᔗ剷nᔗ剷kᔗ剷kr táma kodik, d kapc o atot tart a ᔗ剷 ü ᔗ剷i 剷unkakᔗ剷 ᔗ剷 égg i. ᔗ剷 3.7. tanu á i kudarcnak kit tt tanu ók f árkó tatá át gítᔗ剷 program ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧 t ᔗ勧tᔗ勧, r ᔗ勧 t ᔗ勧 ᔗ勧 zár ᔗ勧zt tá á ᔗ勧ᔗ勧 tᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧 ᔗ勧 t ᔗ勧 - a f ké ü t égb i hiányok f tárá a é pót á a, ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧 ᔗ勧 zár ᔗ勧zt tá ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧 t ᔗ勧 - a gyéni kép ég k t figy mb v vᔗ剷 f árkó tató program kido go á a é végr hajtá a 3.8. ᔗ剷 ociá i hátrányok nyhíté ét gítᔗ剷 t vék ny ég m g okott, hagyományo formákon tú nagyobb hang ú yt h y ünk: - drog-é bűnm g ᔗ剷 é i programokban va ó ré vét r, - a t h t ég tanu ók v r ny k n va ó ré vét én k anyagi támogatá ára (p. v r nydíjak, útikᔗ剷 t ég téríté ),

9 - táboro á i ho ájáru á ok bi to ítá ára 剷 ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧 t ᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧 z ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 ztᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧 z ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 o ᔗ勧 to 剷 a ap i m r t k ajátíttatá a a gé ég t f ny g tᔗ剷 tény ᔗ剷krᔗ剷, a b t g ég k é ba t k m g ᔗ剷 é én k módjairó, a gé égkáro ító oká ok é nv dé y k kia aku á ának m g ᔗ剷 é érᔗ剷 tanu ók kᔗ剷rny ti n v é év ᔗ剷 függᔗ剷 i ko ai f adataink: 剷 r nd r m é tr n v é, m y kép é t h tjük tanu óinkat arra, hogy a tanórán r tt i m r t ik t ᔗ剷 kapc o ják a é t va ó do gaiva, prob émáiva 剷 a a t rnatív, prob émam go dó gondo kodá kép ég in k kia akítá a ktuá i jog abá yi vá to á ok a 2010 剷2011. tanévb n 2. 剷ᔗ剷 okt. Tv. 剷ódo ítá (2010. évi 剷 剷 剷 剷 剷.tᔗ剷rvény) 剷 nntartói dᔗ剷nté ho ata i határidᔗ剷k módo ítá a a. 剷 máju 15- h y tt gké ᔗ剷bb a inté k dé t rv tt végr hajtá a év máju á k u ó mu k pjá h zh ö r ó - k á zm y r ó j á k á á á, á kí á á, m zű, a a apfokú művé toktatá i inté ményb n a tan ak indítá áva é m g űné év k pc b. 剷 ᔗ剷bbi kᔗ剷rb n m tarto ó ún. gyéb át rv é i dᔗ剷nté k t jú iu uto ó munkanapjáig h t m gho ni (id tarto hat p.: a inté mény ékh yén k, t ph yén k m gvá to á a, vagy a inté ményb ma 剷imá i an f v h tᔗ剷 gy rm k k, tanu ó ét áma). c. 剷 剷 g gy kivét van a máju végi határidᔗ剷 a ó, am y a f nntartó jog átadá ának gy p ciá i t. 剷onkrétan, am nnyib n a f nntartói jog átadá ára h yi ᔗ剷nkormány at é o yan ki tér égi tár u á kᔗ剷 ᔗ剷tt k rü or, m yn k a ᔗ剷nkormány at tagja, akkor a rr vonatko ó dᔗ剷nté m gho ata ának határid j intén jú iu uto ó munkanapja. 3. 剷ᔗ剷 okt. Tv. 剷ódo ítá (2010. évi 剷 剷 剷 剷. Tᔗ剷rvény) 剷ény g, a inté mény k é kᔗ剷rét érintᔗ剷 vá to á ok 剷 tá yo á h tᔗ剷 égén k vi aá ítá a a a óbb évfo yamokon 剷vfo yami mét é r uta ítá jogát vi akapja a n v ᔗ剷t tü t 5-6.évfo yamon a n m akr nd rű oktatá kᔗ剷t ᔗ剷 arányára vonatko ó r nd k é tᔗ剷r é. 3. 剷ᔗ剷 okt. Tv. 剷ódo ítá (2010. évi 剷 剷 剷 剷.tᔗ剷rvény) 2010 剷2011 tanévtᔗ剷 i mét h tᔗ剷 ég má odik évfo yam végén, i tv a maga abb évfo yamokon i arra, hogy a n v ᔗ剷t tü t ü ᔗ剷i b gy é né kü uta ít a évfo yami mét é r a diákot. 剷agyi vi atéré tᔗ剷rténik a évi tᔗ剷rvénymódo ítá ᔗ剷tti á apotho, amikor i a tanu ó a má odik évfo yamtó k dᔗ剷dᔗ剷 n - maga abb

10 évfo yamra akkor éph t tt, ha ik r n t j ít tt a adott évfo yamon ᔗ剷írt tanu mányi kᔗ剷v t mény k t. tanu ó a ᔗ剷 évfo yamon a onban továbbra i c ak abban a tb n uta ítható évfo yami mét é r, ha a tanu mányi kᔗ剷v t mény k t a i ko ábó va ó iga o t é iga o at an mu a tá miatt n m tudta t j ít ni. 3. 剷ᔗ剷 okt. Tv. 剷ódo ítá (2010.évi 剷 剷 剷 剷. Tᔗ剷rvény) inté mény k p dagógiai programjukban aját maguk határo hatnak arró, hogy má odik év végétᔗ剷 a n gy dik év fé év végéig a ᔗ剷v g érték é t vagy a hagyományo o tá yo á o mód rt ha ná ják-, t g a k ttᔗ剷t gyütt. ok a i ko ák, am y k a tanu ók t j ítményét már a 2010 剷2011. tanév má odik fé évétᔗ剷 o tá y atta kívánják minᔗ剷 ít ni, érték ni, a év végégig átt kintik a p dagógiai programjukat é - ha tᔗ剷rvény hatá yba épé étᔗ剷 ámított hatvan napon b ü a f nntartó ho ájáru a p dagógiai program jóváhagyá ára, b v té ér vonatko ó á ta áno ᔗ剷írá ok a ka ma á átó va ó téré h a ük ég vá to tatá okat átv tik. 3. kᔗ剷 oktatá i tv.módo ítá (2010. évi 剷 剷 剷 剷. Tᔗ剷rvény) 5-6. évfo yamon n m akr nd rű oktatá, ma 剷imum a kᔗ剷t ᔗ剷 é n m kᔗ剷t ᔗ剷 tanórai fog a ko á ok 50 剷-ában, c ak a i ko a dᔗ剷nté a apján fo yhat. ᔗ勧 z r z rű o t tá t hát z z ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧o ᔗ勧 o o ᔗ勧 ᔗ勧á h tᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧á, ᔗ勧rᔗ勧 z o á z ᔗ勧 o ᔗ勧 th t ᔗ勧 ok a inté mény k, am y k még a 2010 pt mb r 1-jén k dᔗ剷dᔗ剷 tanév indu á a ᔗ剷tt módo ítani tudják p dagógiai programjukat, a f nntartójuk i jóváhagyta t, é igény v tték a kᔗ剷 oktatá i akértᔗ剷t i, a ok akár már bb n a tanévb n a ka ma hatják a 5. évfo yamon a t j gé éb n akr nd rű oktatá ra tᔗ剷rténᔗ剷 áttéré t, vagy a korábbi minimum abá yná k v bb óra ámban tᔗ剷rténᔗ剷 n m akr nd rű oktatá t. 剷gyan a 6. évfo yamra már n m iga, a f m nᔗ剷 r nd r ük ég ég miatt. T hát a 6. évfo yamon a módo ítá ᔗ剷tti abá yok rint k m g rv ni bb n a tanévb n a oktatá t (25-50 剷-ban n m akr nd rű oktatá nak k fo ynia) akkor i, ha még mo t nyáron módo ítják a p dagógiai programot. c á pó k yó í á á k kö z j í h z ör ᔗ卧 kö z ó ó ó k k 剷ódo ító tᔗ剷rvény áma: 2010.évi 剷 剷 剷 剷. Tᔗ剷rvény ᔗ剷 a ádi pót ék támogatá 剷 v é i támogatá gy rm k tankᔗ剷t 剷 ko á tatá i é vá á a évén k

11 剷któb r31-éig nov mb r 1-jétᔗ剷 c á pó k yó í á á k kö z j í h z ör ᔗ卧 kö z ó ó ó k k tankᔗ剷t tt ég n m t j íté, iga o at an mu a tá ---- igorú jogkᔗ剷v tk mény a c a ádi pót ék fo yó ítá a mpontjábó m nnyib n a tankᔗ剷t gy rm k a adott tanévb n 10 óráná tᔗ剷bb kᔗ剷t ᔗ剷 tanórai fog a ko á ró iga o at anu hiány ik akkor a j gy ᔗ剷 vég é hívja f a i ko á tatá i támogatá jogo u tját, hogy 1. a 50. iga o at anu mu a tott kᔗ剷t ᔗ剷 tanórai fog a ko á után a gy rm k véd mb vét ét, továbbá a t j ᔗ剷 gű i ko á tatá i támogatá fo yó ítá ának f függ té ét fogja r nd ni (ᔗ剷 jt. 15. 剷) 2. 剷 gyid jű g ti gondnokot k kir nd ni, hogy a i ko á tatá i támogatá ᔗ剷 gét a kinc tárban m gnyitott c a ádtámogatá i fo yó ám ára k uta ni.

12 2010 剷2011- tanévtᔗ剷 új formanyomtatvány j nik m g a p dagógu -iga o vány ᔗ剷á ítá ára. új formátumot a új igény ᔗ剷k ámára k ha ná ni, i tv a korábban kiá ított é pt mb r 15-ig érvény ít tt p dagógu -iga o vány v té, m grongá á a tén, vagy abban a tb n, ha a korábban kiá ított iga o ványt már n m h t tovább érvény ít ni. formanyomtatvány a 剷átria 剷yomdátó igény h tᔗ剷. Köz k á ák z á y 剷rányadó jog abá y: a diákiga o ványró ó ó 17 剷2005. ( 剷 剷. 8.) 剷orm. r nd t. tankᔗ剷t tt ég id j a att továbbra m k a diákiga o ványt érvény ítᔗ剷 matricáva átni. z r í z kk pz 剷ᔗ剷 okt. tv. aki ko áva kapc o ato r nd k é in k módo ítá át kᔗ剷 n h tᔗ剷 ég nyí t arra, hogy a a apfokú i ko ai vég tt égg r nd k ᔗ剷 tanu ók ámára a aki ko ai n v é é oktatá ki áró ag akkép é i évfo yamokon i m g rv h tᔗ剷 gy n ( 剷ᔗ剷 okt. tv. 27. 剷 ( 剷) b k dé ). 剷 a abá yo á m gt r mti annak h tᔗ剷 égét, hogy a á ta áno i ko a nyo cadik évfo yamának vég é után a tanu ók kᔗ剷 v t nü b éph n k a akkép é b, ámukra kü ᔗ剷nᔗ剷 n fogékony korban i m rk dh n k m g a akmák gyakor ati fogá aiva é gyütt korábban r h n k akmai vég tt ég t. 剷 n ᔗ剷r ho ott (a t rnatív) aki ko ai akkép é k r téb n, a tanu ók a akmai kép é m tt a t j kép é i idᔗ剷 ga ább gyharmadában a á ta áno műv t ég t m ga apo ó p dagógiai aka kᔗ剷v t mény ir épü ᔗ剷, a akkép é gyakor á áho ük ég mé ti é gyakor ati tudá m k t i ajátítanak, am y k a további tanu mányok tén (ér tt égi vi ga, akmai továbbkép é ) b ámítá ra k rü h tn k. vá to á a nyí t h tᔗ剷 ég arra, hogy a aki ko ák o yan kép é k t i indítha anak, am y kb n a a apfokú i ko ai vég tt ég t r tt (8. o tá yt vég tt) tanu ók 3 év a att akkép íté t r h tn k. 剷u c ményi t rv a 2010 剷11. tanév r ndj rint 剷 mény k 剷 ᔗ剷 剷atáridᔗ剷 剷 nᔗ剷r ié érték i Tanévnyitó ünn pé y 1. o tá y aug. 31. taginté mény o tá yfᔗ剷nᔗ剷k 剷a tvéd mi, tű véd mi ba t é - pt. 1. taginté mény m tű véd mi akr f r n : 剷 rta 剷o tán 剷iány ó f r é k i tájának o tá yfᔗ剷nᔗ剷ki pt. 1. taginté mény ké íté munkakᔗ剷 ᔗ剷 ég 剷rar nd ké íté taginté mény pt. 1. iga gató 剷tk ᔗ剷k nyivántartá ba vét, i koatitkár pt. 3. taginté mény

13 napkᔗ剷 i c oportok kia akítá a 剷yakornoki r nd r munkakᔗ剷 ᔗ剷 ég pt. 15. taginté mény koordiná á a k 剷ü ᔗ剷nᔗ剷 kᔗ剷 étét i i ta 剷ovák 剷á pt. 15. majd taginté mény kia akítá a fo yamato 剷 ko ai hon ap fri íté 剷 dagógu ok érték é, o tá yfᔗ剷nᔗ剷ki pt. 15. iga gató minᔗ剷 íté munkakᔗ剷 ᔗ剷 ég ᔗ剷ivi rv tünk b ámo ója 剷ik ó né 剷omin pt. 15. taginté mény 剷 u anna é f nntartó 剷 m akr nd rű oktatá o tá yfᔗ剷nᔗ剷ki pt. 15. iga gató akmai f ügy t munkakᔗ剷 ᔗ剷 ég ᔗ剷 akkᔗ剷rᔗ剷k b indítá a akkᔗ剷rk pt.12. taginté mény 剷á yá atokka kapc o ato f adatok 剷ga gató fo yamato iga gató é f nntartó 剷iákᔗ剷nkormány at aakuó üé 剷 剷 剷 pt. 15. taginté mény 剷 dagógu iga o ványok i ko atitkár z p m r taginté mény érvény íté 5 Ti ta ági v r ny m ghird té 剷agy 剷 tvánné pt. 15. majd taginté mény fo yamato 剷 táy intű üᔗ剷i ért k t k o táyfᔗ剷nᔗ剷kᔗ剷k pt.30. taginté mény 剷u adékgyűjté m g rv é 剷 剷 剷 pt.30. taginté mény 剷ᔗ剷 d 剷 ko a kí ér ti napok 剷ai ing r 剷 tván pt.30. f nntartó 剷któb r 6. ünn p é nyai ko áva gyüttműkᔗ剷dv októb r 6. taginté mény 剷unkakᔗ剷 ᔗ剷 égi munkat rv k munkakᔗ剷 ᔗ剷 égv okt. 15. iga gató ké íté tᔗ剷k Tanm n t k, napkᔗ剷 i n v ᔗ剷k okt. 15. iga gató fog a ko á i t rv k b mutatá a 剷 剷 剷 剷 剷 f méré 1. o táyban f j tᔗ剷 p dagógu k ó r 5 taginté mény 剷 剷 剷 剷 剷-b n érint tt tanu ók taginté mény k ó r 3 iga gató ét ámának j nté 剷 剷 剷 tati tikai adatkᔗ剷 é taginté mény k ó r 3 iga gató ᔗ剷 ntk é v ᔗ剷 tanu mányi n v ᔗ剷k foyamato taginté mény v r ny kr

14 剷któb r 23. 剷nn pé y 剷ᔗ剷vi nita, 剷 rta okt. 22. taginté mény 剷o tán 剷dᔗ剷 k 剷apja 剷ik ó né 剷omin okt. 31. taginté mény 剷 u anna 剷 v é i ért k t ᔗ剷ké íté iga gató nov. 15. iga gató 剷ᔗ剷 ponti kép égméré h i ko atitkár m r taginté mény ük ég adatok m gkü dé ᔗ卧 a 剷 剷-nak 剷gé égn v é i v r ny 剷 c ᔗ剷 ᔗ剷ó fné nov. 30. iga gató 剷agy 剷 tvánné ᔗ剷 ü ᔗ剷k n v ᔗ剷k bá ja 剷gy ü t nov. 30. taginté mény m gr nd é Továbbtanu á a kapc o ato 8. o tá y nov. 30. taginté mény f adatok ᔗ剷ké íté, ü ᔗ剷i o tá yfᔗ剷nᔗ剷k ért k t 剷 剷iku á 剷 剷 剷 nov mb r 30. taginté mény 剷 剷 剷 剷 剷 méré a 1. o tá yban f j tᔗ剷 p dagógu c m r taginté mény 剷arác onyi mű or 剷ik ó né 剷. 剷., d c mb r 21. iga gató 剷 c ᔗ剷 ᔗ剷ó fné 剷 tár árá ok n v ᔗ剷k d c mb r 21. iga gató 剷 ámo á ok 剷 剷ᔗ剷tᔗ剷tt iga gató d c mb r 28. f nntartó é f ha ná á ú normatíva 剷 taginté mény iga gató 剷ᔗ剷 t égv té i t rv ké íté iga gató taginté mény január 28. f nntartó é iga gató 剷é évi f méré k, o tá yo ó tant tü t ᔗ剷anuár 1 剷. iga gató ért k t 剷 b ámo ók ké íté 剷é évi ü ᔗ剷i ért k t k o tá yfᔗ剷nᔗ剷kᔗ剷k január. iga gató 剷ar angi bá rv é i f adatai 剷 剷 剷 január 28. taginté mény Továbbtanu á a kapc o ato 8. o tá y f bruár 10. taginté mény ügyinté é o tá yfᔗ剷nᔗ剷k rany ᔗ剷áno ᔗ剷 ava óv r ny 剷ᔗ剷 dváriné 剷 rg f bruár 25. taginté mény rv é ndr a 剷 g m ék é márciu 15-érᔗ剷 剷ᔗ剷 dváriné 剷.., ᔗ剷oó 剷ᔗ剷vid ᔗ剷., 剷 rta 剷. márciu 15. taginté mény 剷iákkᔗ剷 gyű é ᔗ剷 hívá a 剷 剷 剷 ápri i 20. iga gató 剷 tá ykirándu á ok, nyári tábor o tá yfᔗ剷nᔗ剷kᔗ剷k ápri i 29. iga gató rv é Tava i n v é i ért k t iga gató ápri i 20. iga gató 8. o tá yo ok ba agó-bá ja 剷ai ing r 剷 tván máju 28. taginté mény nyák napja o tá y int n ápri i 30. taginté mény

15 剷ajá i é 剷i mit tud 剷 tant tü t 剷ᔗ剷 ponti kép égméré 剷 tá yfᔗ剷nᔗ剷ki máju 25. taginté mény kapc o ato f adatok munkakᔗ剷 ᔗ剷 ég nyany vi é a mat matikai 剷éré i koordinátor: máju 5 taginté mény a apké ég k f j ᔗ剷dé én k 剷ᔗ剷 dváriné 剷 rg vi gá ata ndr a Tankᔗ剷nyv é tan kᔗ剷 Tankᔗ剷nyvf ᔗ剷 júniu 10. taginté mény átá ró ü ᔗ剷k tájéko tatá a Tanév áró, ba agá 剷ᔗ剷 dváriné 剷 rg júniu 10. taginté mény ndr a 剷ai ing r 剷 tván

Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m lék e ze te

Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m lék e ze te 19 57 20 0 7 Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m ék e ze te M ostpe rc-e m b e rk ék dáridója tart, De építésre k észe n a k övü nk, Nagyotvége zni m égis m i jövü nk. Nagyotés szépe t, e m b e rits m

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

- Gyer mek or vo si ügye let csak be uta ló val A VÁROS HÍREI A Pest me gyei Flór Fe renc Kór ház fő or vo sá nak tá jé koz ta tá sa sze rint ügye le ti idő ben sok szü lő nem lé vén kü lön gyer mek or

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben