Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 ᔗ卧p j z r m ᔗ卧 ᔗ剷 tanítá i nap: z p m r ( z r ), uto ó tanítá i nap: jú u 5 ( z r ) í á p k zám á nyo cvanhárom nap. orga mi idᔗ剷 ᔗ卧 j uár 4- tart. i ko ák január 21-ig ért ítik a tanu ókat, ki korú tanu ók tén a ü ᔗ剷k t a ᔗ剷 fé évb n ért tanu mányi r dmény krᔗ剷. T í á zü k - ᔗ卧 z zü : nov mb r 2-5. ün t ᔗ剷tti uto ó tanítá i nap októb r 29. (pént k), a ün t utáni ᔗ剷 tanítá i nap nov mb r 8. (hétfᔗ剷). - zü : d c mb r január 2. ün t ᔗ剷tti uto ó tanítá i nap d c mb r 21. (k dd), a ün t utáni ᔗ剷 tanítá i nap január 3. (hétfᔗ剷). - z zü : ápri i ün t ᔗ剷tti uto ó tanítá i nap ápri i 20. ( rda), a ün t utáni ᔗ剷 tanítá i nap ápri i 27. ( rda). S r r k c m h ár zá Tagi ko aként a gy ég rv ti é műkᔗ剷dé i abá y atban, p dagógiai programban, há ir ndb n, inté ményi minᔗ剷 égirányítá i programban a h yi ajáto ágok m gᔗ剷r é ᔗ剷ivi rv tünk aktív műkᔗ剷dt té ᔗ剷ó égkᔗ剷rű gy n a i ko a i ko a gít a hátrányo h y tű tanu ók tár ada mi b i k dé ét ᔗ剷 gít ék a gy r k k kép ég in k kibontako á át továbbtanu á i r dmény k miné jobbak gy n k Tanári hatékony ág nᔗ剷v é Tant rvi a aptudá bi to ítá a ᔗ剷 i árd értékr nd kᔗ剷 v títé 剷u turá t magatartá ra, ku turá t kommunikációra n v é

2 剷aradjon f nn h yb n a nyo c o tá yo kép é p dagógiai programban fog a tak va ó u janak m g é a v r ny m foko á a H yz mz, rᔗ卧 rrá m h ár zá 2.1. épü t á aga, funkcióra va ó a ka ma ága: 剷pü tré 剷 apot 剷ü ᔗ剷 burko at ᔗ剷 ig t é 剷 újított 剷ia akított 剷yí á árók ᔗ剷 réjük m gva ó u t ᔗ剷 apadék r nd r 剷 újítá a m gva ó u t 剷 ríté 剷 újítá ra oru 剷űté t chnika 剷 újítá a, kor rű íté ké ü t 剷i ágítá t chnika 剷édᔗ剷fᔗ剷 d ᔗ剷 há ó at ninc 剷o dók 剷 újítá ra oru nak 剷ado at 剷 gf ᔗ剷 剷útor at 剷 ta ában m gf ᔗ剷 剷 ᔗ剷 fa f ü t k 剷 gf ᔗ剷 2010 剷2011. tanév k dé ér a tapa ta t ga da ági n hé ég k nér f nntartónk i ko a kor rű íté i t rv i újabb r dmény irᔗ剷 ámo hatunk b. kᔗ剷 ponti fűté r nd r további m in k c réj é a inté mény t j hᔗ剷 ig t é újabb kᔗ剷 t ég-m gtakarítá t j ᔗ剷r. fo yo ó é a konyha t j b ᔗ剷 burko ata m gúju t. tant rm k gé égügyi m é tár ada mi munka révén va ó u t m g. 剷nkormány atunk irányítá áva újabb udvari játékok m gépíté va ó u t m g ᔗ剷 mi bá i : 剷 á h y ink áma 1 剷. ᔗ剷 n g 12 b tᔗ剷 tᔗ剷tt. ᔗ剷 ako átott águnk n m ki égítᔗ剷. h y t t n h íti, hogy a apjában a ac ony óra ámú tantárgyakró van ó fᔗ剷 draj, ném t 7-8. évf.,t chnika 7-8. évf., én k 7-8. évf., raj é vi uái kutúra vaamint a a tény, hogy g tor inté ményünk j n g n m r nd k ik abad kapacitá a a m ít tt tárgyak tanítá ára. 剷iány ó mat matika ak m ghird té r k rü t, m yr gy t n pá yá at m érk tt. 剷 t kᔗ剷 n a tan-tár r nd r gít égébb á á t k r ᔗ剷 p dagógu a v ttük f a kapc o atot, d a b járá oko ta k m t n ég miatt gyikük m vá a ta még a á á int rjút m. 剷at matika é fi ika tanítá ra így vég ᔗ剷 mat matika-fi ika kértünk f. ako fᔗ剷i ko ai ha gatót

3 ᔗ勧, h tároz t ű ᔗ勧 z tt o ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧z tt ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧 1 fᔗ剷 t tn v é - tᔗ剷rtén m ak 剷tanárkép ᔗ剷 fᔗ剷i ko a 剷 1 fᔗ剷 tanító 剷 óvodap dagógu 剷 mb r é tár ada om műv t égi t rü t n akko égium 1 fᔗ剷 tanító 剷 magyar ny v é iroda om műv t égi t rü t 剷 magyar má oddip omá 1 fᔗ剷 tanító 剷 ném t ny vi akko égium 剷 f nᔗ剷ttoktatá i akértᔗ剷 1 fᔗ剷 tanító 剷 t chnika akko égium 1 fᔗ剷 tanító é p dagógia akko égium 1 fᔗ剷 tanító 剷 剷 p dagógia akko égium 剷 óvodap dagógu 1 fᔗ剷 bio ógia- kémia ako tanár 剷tanárkép ᔗ剷 fᔗ剷i ko a 剷 ᔗ勧, h tározott ű ᔗ勧 z tt o ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧z tt ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧 1 fᔗ剷 gyakornok t tn v é ako tanár 1 fᔗ剷 gyakornok tanító, én k- n műv t égt rü t n akko égium 1 fᔗ剷 uto ó év mat matika-fi ika ako tanár ᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧zott ᔗ勧 ᔗ勧 o ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧z tt ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧 1 fᔗ剷 informatika, fi ika 剷mérnᔗ剷k-tanár 剷 1 fᔗ剷 gyógyp dagógu 剷h ti 6 tanóra 剷 1 fᔗ剷 urdop dagógu 剷 h ti 2 tanóra 剷 2.3. m g évᔗ剷 diákᔗ剷 tét : 2009 剷10 tanév végén 122 tanu ót érték tünk. ᔗ剷 harmadik évfo yamon ᔗ剷v g érték é t a ka ma tunk. 剷bbᔗ剷 kᔗ剷v tk ᔗ剷 n 36 tanu ót n m minᔗ剷 ít ttünk o tá y atta. 86 érd mj ggy érték t tanu ónk r dmény : ᔗ剷 vagy kitűnᔗ剷 bi onyítványt kapott: 17 tanu ó

4 ᔗ剷avítóvi gára kᔗ剷t tt 18 tanu ó 2 évi mét ᔗ剷 剷u a tá ok 剷 ko ai int n mu a tott órák áma: 剷bbᔗ剷 a iga o at an 1 剷7 óra 剷gy tanu óra ᔗ剷 mu a tá i át ag: 62 óra 2010 剷11- tanév t 107 tanu óva indítottuk. ᔗ勧á ᔗ勧 ᔗ勧á ztá ᔗ勧 剷a am nnyi vég ᔗ剷 diákunk továbbtanu. 剷imná iumba 3 tanu ó ny rt f vét t, 8-an akkᔗ剷 épi ko ába, a tᔗ剷bbi k 13-an 9. évfo yamra iratko tak. 2. 剷. 剷 árkó tatá : t vék ny ég gyik ku c m a hátrányo h y tű tanu ó gíté. 剷 árkó tatá gít égév m gva ó u t gyik cé unk: a ég ég o tá y atok c ᔗ剷kk né i. 剷 ᔗ剷 剷 剷- é 剷T 剷- tanu ók f j té ét 1 fᔗ剷 urdop dagógu é gy 1 fᔗ剷 gyógyp dagógu átja t h t éggondo á h tᔗ剷 ég i: T rv tt v r ny k: 剷un ntmik ó i kᔗ剷r ti tanu mányi, 剷 nd gú or ágo tanu mányi, 剷ᔗ剷m ᔗ剷di é 剷un ntmik ó i t r mat étika, 剷un ntmik ó i ko ár abda, 剷á i v r ny ink ᔗ剷 akkᔗ剷rᔗ剷k: Tᔗ剷m g port (ú á i h tᔗ剷 égg ), ném t ny vi, t rmé tvéd mi, én kkar, n oktatá, tár a tánc, a robic, abdarúgá, mak tt, ᔗ剷 gé y nyújtá, néptánc 2.6. infra truktúra é m é t tᔗ剷 kᔗ剷 ᔗ剷k: 剷 oro á 剷 apot T fon é é ávú int rn t 剷 nd k é r á ho áféré, 剷 剷- 剷 剷 udiovi uá i kᔗ剷 ᔗ剷k 剷 nd k é r á nak Tantárgyi m é t tᔗ剷 kᔗ剷 ᔗ剷k 剷 gf ᔗ剷 k 剷roj ctor 剷 nd k é r á ᔗ剷 ámítógéppark 剷 gf ᔗ剷 剷nt raktív táb a 剷 nd k é r á

5 3 K m c k ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧o t tᔗ勧 áᔗ勧 剷ᔗ剷rny ti n v é hang ú yo abbá tét n v ᔗ剷-oktató munkánkban ᔗ剷é ok a n v é -oktatá b é k dᔗ剷 aka ára (1 剷. évfo yam): - a a apké ég k t (kommunikáció, írá, o va á, h y írá, ámo á ) a tanu ók gyéni adott ágaiho mért n ma 剷imá i an f j ük 剷 - t r t adjunk a gy rm k k mo gá - é játék iránti vágyának. ᔗ剷é ok a n v é -oktatá 5 8. évfo yamon: f ᔗ剷 tago aton fo yó n v ᔗ剷-oktató munkánk cé ja, hogy - a tanu ókat érd k ᔗ剷dé ükn k, kép égükn k, t h t égükn k m gf ᔗ剷 n ké ít ük f a továbbtanu á ra, a munkába á á ra, a tár ada omba va ó b i k dé r 剷 - m ga apo uk a jogok é kᔗ剷t ég k tᔗ剷rvény gyakor á át. ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧 to ᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧o t tᔗ勧 áᔗ勧 剷itű ᔗ剷tt cé jaink éré éh ük ég, hogy - hatékony gyüttműkᔗ剷dé t a akít unk ki a ü ᔗ剷i há a - harmoniku tanár-diák vi onyt a akít unk ki 剷 - a n v ᔗ剷t tü t p dagógiai é akmai ku túráját fo yamato an f j ük. - a i ko ai gé égn v é i- é kᔗ剷rny ti n v é i programjának m gva ó ítá áva 剷 - a o tá yok, fo yo ó, a udvar ti ta ágának m gᔗ剷r é év é tétiku d korá á áva. - 剷u c komp t nciák hang ú yo abb f j té - n m akr nd rű oktatá fo ytatá áva - a ᔗ剷tᔗ剷dik é hatodik évfo yamon. - 剷ᔗ剷 d 剷rogram mod jén k, tᔗ剷ké t íté é m gva ó ítá a, m y t i ko ánk a tanévb n indította útjára. ᔗ剷é ja a á ta áno i ko á gy r k k kᔗ剷rny ti n v é én k hang ú yo abbá tét. cé m gva ó ítá át

6 korc oportoknak m gf ᔗ剷 játéko f adatok, kí ér t k, m gfigy é i proj kt k bi to ítják év koro tá y a 剷i kun ági 剷 m ti 剷ark ré ét kép ᔗ剷 剷éc Tanᔗ剷 vény n vég m gfigy é k t é v ré t a nᔗ剷vény é á atvi ág tanu mányo á ában. 剷áa t kapnak arra, hogy hogyan tájéko ódnak a á atok agok, ín k, hangok, formák a apján. 剷rd k ég k t, t rmé ti ép ég k t vi gá nak. 剷 ajátítják a á ati nyomo va á a apjait 剷 év tanu ók a 剷 剷 剷 t rü tén é ᔗ剷 ᔗ剷 hono á atok mé y bb m gi m ré én tú a nᔗ剷vényi é á ati r d tű anyagok vi gá atát é kimutatá át vég ik tanu ó kí ér t k végr hajtá áva. f hérjék vi gá atáva d t ktá ják a é t érü ék ny égét. 剷ᔗ剷 d 剷rogram kibᔗ剷vü t a mind nnapi madárvéd m gyakor ati t vék ny ég iv - odúk é t tᔗ剷k ké íté év, kih y é év, madarak m gfigy é év c at ako tunk a 剷agyar 剷adártani é T rmé tvéd mi 剷gy ü t 剷adárbarát 剷 ko a 剷rogramjáho. proj ct harmadik pi ér a 剷i kun ág t rü tén é ᔗ剷 ráko i vip ra véd mi programjának m gi m ré a 剷áko ivip ra-véd mi é 剷 mutató 剷ᔗ剷 pontban. 剷tt tapa ta atokat gyűjth tn k gy ritka faj m gm nté ét o gá ó f adatokró : a t nyé t tt gy d k vi at píté érᔗ剷, t r pi kutatá okró é m gfigy é krᔗ剷, a vip rá gy p k kia akítá áró. ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧 ᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧o t tᔗ勧 z ᔗ勧z, árá a ó tago aton 2. o tá ytó a ném t ny v t oktatjuk. 剷onto nak tartjuk a r dmény tanu á mód r in k, t chnikáinak ajátíttatá át. 5. évfoyamon tanuóink a tanév ᔗ剷 kéth téb n int n ív formában, ajátítják a gfonto abb tudniva ókat, amit a ké ᔗ剷bbi kb n a kü ᔗ剷nbᔗ剷 ᔗ剷 tanórákon a aktanárok gít égév a ka ma ni i fognak. 5. o tá yban n m akr nd rű kép é kia akítá a: 1. fé év: mat matika 1 óra, dráma 1 óra, t chnika 1 óra, ném t 1 óra, informatika 1 óra, 2. fé év: mat matika 1 óra, dráma 1 óra, honi m r t 1 óra, ném t 1 óra informatika 1 óra 6. o tá yban n m akr nd rű kép é kia akítá a: 1. fé év: mat matika 1 óra, magyar 1 óra, t chnika 1 óra, ném t 1 óra, informatika 1 óra, 2. fé év: mat matika 1 óra, magyar 1 óra, honi m r t 1 óra, ném t 1 óra informatika 1 óra

7 3.2. ᔗ剷 mé yi égf j té ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧 o z ᔗ勧 ᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 ztᔗ勧 ᔗ勧 - mé yi égf j té orán ᔗ剷d g kᔗ剷 n k a dic ér t t, a po itív m g rᔗ剷 íté t tartjuk. ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧 z ᔗ勧 ᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 ztᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧 o to ᔗ勧 to, t ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧 - ín é oko da ú i ko ai é t kia akítá a (v r ny k, akkᔗ剷rᔗ剷k, művé ti kᔗ剷rᔗ剷k, diákᔗ剷nkormány at r nd vény i, i ko ai bá ok, ünn pé y k, portr nd vény k, művé ti b mutatók, or ágjárá ok, táboro á ok tb.) kᔗ剷 ᔗ剷 égf j té ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧zᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 ztᔗ勧 ᔗ勧 ᔗ勧 - a kᔗ剷 ᔗ剷 ég formá á a, a akítá a n m gy t n tantárgy f adata, m rt a oktatón v ᔗ剷 fo yamat gé ét áthatja, kit rj d a abadidᔗ剷 t vék ny ég kr, kᔗ剷 ᔗ剷 c kvé kr é a diákok ᔗ剷nt vék ny rv ᔗ剷dé ir i 剷 ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧 ᔗ勧zᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 ztᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧 o to ᔗ勧 t ᔗ勧 - gy ég i ko ai arcu at-, érték- é imbó umr nd r kia akítá a 剷 3. 剷. 剷 i k dé i, magatartá i n hé ég kk ᔗ剷 függᔗ剷 p dagógiai t vék ny ég 剷onto f adatunknak tartjuk idᔗ剷b n f i m rni é ki űrni a b i k dé i, magatartá i prob émákka kü dᔗ剷 tanu ókat. 剷 a t vék ny ég c ak akkor r dmény, ha i m rjük a magatartá i avarok m gnyi vánu á ának ggyakoribb formáit t h t ég, kép ég kibontako tatá át gítᔗ剷 t vék ny ég ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧 t h t ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧o ozá t rᔗ勧 t t rᔗ勧 z tt t ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧or á o á ᔗ勧 ᔗ勧 á ta áno i ko a 1- 剷. évfo yamán a a ábbi akkᔗ剷rᔗ剷k t indítjuk: - ném t ny v - népi játékok - én kkar - néptánc f ᔗ剷 tago aton p dig: - én kkar

8 - ném t ny v - t rmé tvéd mi - ᔗ剷 gé y nyújtá - tᔗ剷rtén mi mak tt akkᔗ剷r - Tanórai diff r nciá á (mód r i: ki ᔗ剷adá ok, gyűjtᔗ剷munkák, prob émaf adatok, tb.) - tananyag h tᔗ剷 ég in k függvényéb n proj ktmód r a ka ma á a. - Tanu mányi v r ny k n, portv r ny k n, művé ti b mutatókon, pá yá atokon va ó ré vét. - kᔗ剷 műv 剷dé i inté mény k á ta bi to ított h tᔗ剷 ég k kiha ná á a (mú um-, é ínhá átogatá ok 剷 kᔗ剷nyvtárakban, vég tt kutatómunka tb.). - 剷iákᔗ剷nkormány ati t vék ny ég, i ko ai r nd vény k rv é. - i ko ai t h t éggondo á ré ét kép ik a - aktáboro á ok 剷y rm k- é ifjú ágvéd mm kapc o ato f adatok 剷 ko ánkban a gy rm k-é ifjú ágvéd mi t vék ny ég t a gy rm kvéd mi f t rv i, rv i é koordiná ja. 剷unkájában ᔗ剷 orban a o tá yfᔗ剷nᔗ剷kᔗ剷kr táma kodik, d kapc o atot tart a ᔗ剷 ü ᔗ剷i 剷unkakᔗ剷 ᔗ剷 égg i. ᔗ剷 3.7. tanu á i kudarcnak kit tt tanu ók f árkó tatá át gítᔗ剷 program ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧 t ᔗ勧tᔗ勧, r ᔗ勧 t ᔗ勧 ᔗ勧 zár ᔗ勧zt tá á ᔗ勧ᔗ勧 tᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧 ᔗ勧 t ᔗ勧 - a f ké ü t égb i hiányok f tárá a é pót á a, ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧 ᔗ勧 zár ᔗ勧zt tá ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧 t ᔗ勧 - a gyéni kép ég k t figy mb v vᔗ剷 f árkó tató program kido go á a é végr hajtá a 3.8. ᔗ剷 ociá i hátrányok nyhíté ét gítᔗ剷 t vék ny ég m g okott, hagyományo formákon tú nagyobb hang ú yt h y ünk: - drog-é bűnm g ᔗ剷 é i programokban va ó ré vét r, - a t h t ég tanu ók v r ny k n va ó ré vét én k anyagi támogatá ára (p. v r nydíjak, útikᔗ剷 t ég téríté ),

9 - táboro á i ho ájáru á ok bi to ítá ára 剷 ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧 t ᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧 z ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 ztᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧 z ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 o ᔗ勧 to 剷 a ap i m r t k ajátíttatá a a gé ég t f ny g tᔗ剷 tény ᔗ剷krᔗ剷, a b t g ég k é ba t k m g ᔗ剷 é én k módjairó, a gé égkáro ító oká ok é nv dé y k kia aku á ának m g ᔗ剷 é érᔗ剷 tanu ók kᔗ剷rny ti n v é év ᔗ剷 függᔗ剷 i ko ai f adataink: 剷 r nd r m é tr n v é, m y kép é t h tjük tanu óinkat arra, hogy a tanórán r tt i m r t ik t ᔗ剷 kapc o ják a é t va ó do gaiva, prob émáiva 剷 a a t rnatív, prob émam go dó gondo kodá kép ég in k kia akítá a ktuá i jog abá yi vá to á ok a 2010 剷2011. tanévb n 2. 剷ᔗ剷 okt. Tv. 剷ódo ítá (2010. évi 剷 剷 剷 剷 剷.tᔗ剷rvény) 剷 nntartói dᔗ剷nté ho ata i határidᔗ剷k módo ítá a a. 剷 máju 15- h y tt gké ᔗ剷bb a inté k dé t rv tt végr hajtá a év máju á k u ó mu k pjá h zh ö r ó - k á zm y r ó j á k á á á, á kí á á, m zű, a a apfokú művé toktatá i inté ményb n a tan ak indítá áva é m g űné év k pc b. 剷 ᔗ剷bbi kᔗ剷rb n m tarto ó ún. gyéb át rv é i dᔗ剷nté k t jú iu uto ó munkanapjáig h t m gho ni (id tarto hat p.: a inté mény ékh yén k, t ph yén k m gvá to á a, vagy a inté ményb ma 剷imá i an f v h tᔗ剷 gy rm k k, tanu ó ét áma). c. 剷 剷 g gy kivét van a máju végi határidᔗ剷 a ó, am y a f nntartó jog átadá ának gy p ciá i t. 剷onkrétan, am nnyib n a f nntartói jog átadá ára h yi ᔗ剷nkormány at é o yan ki tér égi tár u á kᔗ剷 ᔗ剷tt k rü or, m yn k a ᔗ剷nkormány at tagja, akkor a rr vonatko ó dᔗ剷nté m gho ata ának határid j intén jú iu uto ó munkanapja. 3. 剷ᔗ剷 okt. Tv. 剷ódo ítá (2010. évi 剷 剷 剷 剷. Tᔗ剷rvény) 剷ény g, a inté mény k é kᔗ剷rét érintᔗ剷 vá to á ok 剷 tá yo á h tᔗ剷 égén k vi aá ítá a a a óbb évfo yamokon 剷vfo yami mét é r uta ítá jogát vi akapja a n v ᔗ剷t tü t 5-6.évfo yamon a n m akr nd rű oktatá kᔗ剷t ᔗ剷 arányára vonatko ó r nd k é tᔗ剷r é. 3. 剷ᔗ剷 okt. Tv. 剷ódo ítá (2010. évi 剷 剷 剷 剷.tᔗ剷rvény) 2010 剷2011 tanévtᔗ剷 i mét h tᔗ剷 ég má odik évfo yam végén, i tv a maga abb évfo yamokon i arra, hogy a n v ᔗ剷t tü t ü ᔗ剷i b gy é né kü uta ít a évfo yami mét é r a diákot. 剷agyi vi atéré tᔗ剷rténik a évi tᔗ剷rvénymódo ítá ᔗ剷tti á apotho, amikor i a tanu ó a má odik évfo yamtó k dᔗ剷dᔗ剷 n - maga abb

10 évfo yamra akkor éph t tt, ha ik r n t j ít tt a adott évfo yamon ᔗ剷írt tanu mányi kᔗ剷v t mény k t. tanu ó a ᔗ剷 évfo yamon a onban továbbra i c ak abban a tb n uta ítható évfo yami mét é r, ha a tanu mányi kᔗ剷v t mény k t a i ko ábó va ó iga o t é iga o at an mu a tá miatt n m tudta t j ít ni. 3. 剷ᔗ剷 okt. Tv. 剷ódo ítá (2010.évi 剷 剷 剷 剷. Tᔗ剷rvény) inté mény k p dagógiai programjukban aját maguk határo hatnak arró, hogy má odik év végétᔗ剷 a n gy dik év fé év végéig a ᔗ剷v g érték é t vagy a hagyományo o tá yo á o mód rt ha ná ják-, t g a k ttᔗ剷t gyütt. ok a i ko ák, am y k a tanu ók t j ítményét már a 2010 剷2011. tanév má odik fé évétᔗ剷 o tá y atta kívánják minᔗ剷 ít ni, érték ni, a év végégig átt kintik a p dagógiai programjukat é - ha tᔗ剷rvény hatá yba épé étᔗ剷 ámított hatvan napon b ü a f nntartó ho ájáru a p dagógiai program jóváhagyá ára, b v té ér vonatko ó á ta áno ᔗ剷írá ok a ka ma á átó va ó téré h a ük ég vá to tatá okat átv tik. 3. kᔗ剷 oktatá i tv.módo ítá (2010. évi 剷 剷 剷 剷. Tᔗ剷rvény) 5-6. évfo yamon n m akr nd rű oktatá, ma 剷imum a kᔗ剷t ᔗ剷 é n m kᔗ剷t ᔗ剷 tanórai fog a ko á ok 50 剷-ában, c ak a i ko a dᔗ剷nté a apján fo yhat. ᔗ勧 z r z rű o t tá t hát z z ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧o ᔗ勧 o o ᔗ勧 ᔗ勧á h tᔗ勧 ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧ᔗ勧 ᔗ勧á, ᔗ勧rᔗ勧 z o á z ᔗ勧 o ᔗ勧 th t ᔗ勧 ok a inté mény k, am y k még a 2010 pt mb r 1-jén k dᔗ剷dᔗ剷 tanév indu á a ᔗ剷tt módo ítani tudják p dagógiai programjukat, a f nntartójuk i jóváhagyta t, é igény v tték a kᔗ剷 oktatá i akértᔗ剷t i, a ok akár már bb n a tanévb n a ka ma hatják a 5. évfo yamon a t j gé éb n akr nd rű oktatá ra tᔗ剷rténᔗ剷 áttéré t, vagy a korábbi minimum abá yná k v bb óra ámban tᔗ剷rténᔗ剷 n m akr nd rű oktatá t. 剷gyan a 6. évfo yamra már n m iga, a f m nᔗ剷 r nd r ük ég ég miatt. T hát a 6. évfo yamon a módo ítá ᔗ剷tti abá yok rint k m g rv ni bb n a tanévb n a oktatá t (25-50 剷-ban n m akr nd rű oktatá nak k fo ynia) akkor i, ha még mo t nyáron módo ítják a p dagógiai programot. c á pó k yó í á á k kö z j í h z ör ᔗ卧 kö z ó ó ó k k 剷ódo ító tᔗ剷rvény áma: 2010.évi 剷 剷 剷 剷. Tᔗ剷rvény ᔗ剷 a ádi pót ék támogatá 剷 v é i támogatá gy rm k tankᔗ剷t 剷 ko á tatá i é vá á a évén k

11 剷któb r31-éig nov mb r 1-jétᔗ剷 c á pó k yó í á á k kö z j í h z ör ᔗ卧 kö z ó ó ó k k tankᔗ剷t tt ég n m t j íté, iga o at an mu a tá ---- igorú jogkᔗ剷v tk mény a c a ádi pót ék fo yó ítá a mpontjábó m nnyib n a tankᔗ剷t gy rm k a adott tanévb n 10 óráná tᔗ剷bb kᔗ剷t ᔗ剷 tanórai fog a ko á ró iga o at anu hiány ik akkor a j gy ᔗ剷 vég é hívja f a i ko á tatá i támogatá jogo u tját, hogy 1. a 50. iga o at anu mu a tott kᔗ剷t ᔗ剷 tanórai fog a ko á után a gy rm k véd mb vét ét, továbbá a t j ᔗ剷 gű i ko á tatá i támogatá fo yó ítá ának f függ té ét fogja r nd ni (ᔗ剷 jt. 15. 剷) 2. 剷 gyid jű g ti gondnokot k kir nd ni, hogy a i ko á tatá i támogatá ᔗ剷 gét a kinc tárban m gnyitott c a ádtámogatá i fo yó ám ára k uta ni.

12 2010 剷2011- tanévtᔗ剷 új formanyomtatvány j nik m g a p dagógu -iga o vány ᔗ剷á ítá ára. új formátumot a új igény ᔗ剷k ámára k ha ná ni, i tv a korábban kiá ított é pt mb r 15-ig érvény ít tt p dagógu -iga o vány v té, m grongá á a tén, vagy abban a tb n, ha a korábban kiá ított iga o ványt már n m h t tovább érvény ít ni. formanyomtatvány a 剷átria 剷yomdátó igény h tᔗ剷. Köz k á ák z á y 剷rányadó jog abá y: a diákiga o ványró ó ó 17 剷2005. ( 剷 剷. 8.) 剷orm. r nd t. tankᔗ剷t tt ég id j a att továbbra m k a diákiga o ványt érvény ítᔗ剷 matricáva átni. z r í z kk pz 剷ᔗ剷 okt. tv. aki ko áva kapc o ato r nd k é in k módo ítá át kᔗ剷 n h tᔗ剷 ég nyí t arra, hogy a a apfokú i ko ai vég tt égg r nd k ᔗ剷 tanu ók ámára a aki ko ai n v é é oktatá ki áró ag akkép é i évfo yamokon i m g rv h tᔗ剷 gy n ( 剷ᔗ剷 okt. tv. 27. 剷 ( 剷) b k dé ). 剷 a abá yo á m gt r mti annak h tᔗ剷 égét, hogy a á ta áno i ko a nyo cadik évfo yamának vég é után a tanu ók kᔗ剷 v t nü b éph n k a akkép é b, ámukra kü ᔗ剷nᔗ剷 n fogékony korban i m rk dh n k m g a akmák gyakor ati fogá aiva é gyütt korábban r h n k akmai vég tt ég t. 剷 n ᔗ剷r ho ott (a t rnatív) aki ko ai akkép é k r téb n, a tanu ók a akmai kép é m tt a t j kép é i idᔗ剷 ga ább gyharmadában a á ta áno műv t ég t m ga apo ó p dagógiai aka kᔗ剷v t mény ir épü ᔗ剷, a akkép é gyakor á áho ük ég mé ti é gyakor ati tudá m k t i ajátítanak, am y k a további tanu mányok tén (ér tt égi vi ga, akmai továbbkép é ) b ámítá ra k rü h tn k. vá to á a nyí t h tᔗ剷 ég arra, hogy a aki ko ák o yan kép é k t i indítha anak, am y kb n a a apfokú i ko ai vég tt ég t r tt (8. o tá yt vég tt) tanu ók 3 év a att akkép íté t r h tn k. 剷u c ményi t rv a 2010 剷11. tanév r ndj rint 剷 mény k 剷 ᔗ剷 剷atáridᔗ剷 剷 nᔗ剷r ié érték i Tanévnyitó ünn pé y 1. o tá y aug. 31. taginté mény o tá yfᔗ剷nᔗ剷k 剷a tvéd mi, tű véd mi ba t é - pt. 1. taginté mény m tű véd mi akr f r n : 剷 rta 剷o tán 剷iány ó f r é k i tájának o tá yfᔗ剷nᔗ剷ki pt. 1. taginté mény ké íté munkakᔗ剷 ᔗ剷 ég 剷rar nd ké íté taginté mény pt. 1. iga gató 剷tk ᔗ剷k nyivántartá ba vét, i koatitkár pt. 3. taginté mény

13 napkᔗ剷 i c oportok kia akítá a 剷yakornoki r nd r munkakᔗ剷 ᔗ剷 ég pt. 15. taginté mény koordiná á a k 剷ü ᔗ剷nᔗ剷 kᔗ剷 étét i i ta 剷ovák 剷á pt. 15. majd taginté mény kia akítá a fo yamato 剷 ko ai hon ap fri íté 剷 dagógu ok érték é, o tá yfᔗ剷nᔗ剷ki pt. 15. iga gató minᔗ剷 íté munkakᔗ剷 ᔗ剷 ég ᔗ剷ivi rv tünk b ámo ója 剷ik ó né 剷omin pt. 15. taginté mény 剷 u anna é f nntartó 剷 m akr nd rű oktatá o tá yfᔗ剷nᔗ剷ki pt. 15. iga gató akmai f ügy t munkakᔗ剷 ᔗ剷 ég ᔗ剷 akkᔗ剷rᔗ剷k b indítá a akkᔗ剷rk pt.12. taginté mény 剷á yá atokka kapc o ato f adatok 剷ga gató fo yamato iga gató é f nntartó 剷iákᔗ剷nkormány at aakuó üé 剷 剷 剷 pt. 15. taginté mény 剷 dagógu iga o ványok i ko atitkár z p m r taginté mény érvény íté 5 Ti ta ági v r ny m ghird té 剷agy 剷 tvánné pt. 15. majd taginté mény fo yamato 剷 táy intű üᔗ剷i ért k t k o táyfᔗ剷nᔗ剷kᔗ剷k pt.30. taginté mény 剷u adékgyűjté m g rv é 剷 剷 剷 pt.30. taginté mény 剷ᔗ剷 d 剷 ko a kí ér ti napok 剷ai ing r 剷 tván pt.30. f nntartó 剷któb r 6. ünn p é nyai ko áva gyüttműkᔗ剷dv októb r 6. taginté mény 剷unkakᔗ剷 ᔗ剷 égi munkat rv k munkakᔗ剷 ᔗ剷 égv okt. 15. iga gató ké íté tᔗ剷k Tanm n t k, napkᔗ剷 i n v ᔗ剷k okt. 15. iga gató fog a ko á i t rv k b mutatá a 剷 剷 剷 剷 剷 f méré 1. o táyban f j tᔗ剷 p dagógu k ó r 5 taginté mény 剷 剷 剷 剷 剷-b n érint tt tanu ók taginté mény k ó r 3 iga gató ét ámának j nté 剷 剷 剷 tati tikai adatkᔗ剷 é taginté mény k ó r 3 iga gató ᔗ剷 ntk é v ᔗ剷 tanu mányi n v ᔗ剷k foyamato taginté mény v r ny kr

14 剷któb r 23. 剷nn pé y 剷ᔗ剷vi nita, 剷 rta okt. 22. taginté mény 剷o tán 剷dᔗ剷 k 剷apja 剷ik ó né 剷omin okt. 31. taginté mény 剷 u anna 剷 v é i ért k t ᔗ剷ké íté iga gató nov. 15. iga gató 剷ᔗ剷 ponti kép égméré h i ko atitkár m r taginté mény ük ég adatok m gkü dé ᔗ卧 a 剷 剷-nak 剷gé égn v é i v r ny 剷 c ᔗ剷 ᔗ剷ó fné nov. 30. iga gató 剷agy 剷 tvánné ᔗ剷 ü ᔗ剷k n v ᔗ剷k bá ja 剷gy ü t nov. 30. taginté mény m gr nd é Továbbtanu á a kapc o ato 8. o tá y nov. 30. taginté mény f adatok ᔗ剷ké íté, ü ᔗ剷i o tá yfᔗ剷nᔗ剷k ért k t 剷 剷iku á 剷 剷 剷 nov mb r 30. taginté mény 剷 剷 剷 剷 剷 méré a 1. o tá yban f j tᔗ剷 p dagógu c m r taginté mény 剷arác onyi mű or 剷ik ó né 剷. 剷., d c mb r 21. iga gató 剷 c ᔗ剷 ᔗ剷ó fné 剷 tár árá ok n v ᔗ剷k d c mb r 21. iga gató 剷 ámo á ok 剷 剷ᔗ剷tᔗ剷tt iga gató d c mb r 28. f nntartó é f ha ná á ú normatíva 剷 taginté mény iga gató 剷ᔗ剷 t égv té i t rv ké íté iga gató taginté mény január 28. f nntartó é iga gató 剷é évi f méré k, o tá yo ó tant tü t ᔗ剷anuár 1 剷. iga gató ért k t 剷 b ámo ók ké íté 剷é évi ü ᔗ剷i ért k t k o tá yfᔗ剷nᔗ剷kᔗ剷k január. iga gató 剷ar angi bá rv é i f adatai 剷 剷 剷 január 28. taginté mény Továbbtanu á a kapc o ato 8. o tá y f bruár 10. taginté mény ügyinté é o tá yfᔗ剷nᔗ剷k rany ᔗ剷áno ᔗ剷 ava óv r ny 剷ᔗ剷 dváriné 剷 rg f bruár 25. taginté mény rv é ndr a 剷 g m ék é márciu 15-érᔗ剷 剷ᔗ剷 dváriné 剷.., ᔗ剷oó 剷ᔗ剷vid ᔗ剷., 剷 rta 剷. márciu 15. taginté mény 剷iákkᔗ剷 gyű é ᔗ剷 hívá a 剷 剷 剷 ápri i 20. iga gató 剷 tá ykirándu á ok, nyári tábor o tá yfᔗ剷nᔗ剷kᔗ剷k ápri i 29. iga gató rv é Tava i n v é i ért k t iga gató ápri i 20. iga gató 8. o tá yo ok ba agó-bá ja 剷ai ing r 剷 tván máju 28. taginté mény nyák napja o tá y int n ápri i 30. taginté mény

15 剷ajá i é 剷i mit tud 剷 tant tü t 剷ᔗ剷 ponti kép égméré 剷 tá yfᔗ剷nᔗ剷ki máju 25. taginté mény kapc o ato f adatok munkakᔗ剷 ᔗ剷 ég nyany vi é a mat matikai 剷éré i koordinátor: máju 5 taginté mény a apké ég k f j ᔗ剷dé én k 剷ᔗ剷 dváriné 剷 rg vi gá ata ndr a Tankᔗ剷nyv é tan kᔗ剷 Tankᔗ剷nyvf ᔗ剷 júniu 10. taginté mény átá ró ü ᔗ剷k tájéko tatá a Tanév áró, ba agá 剷ᔗ剷 dváriné 剷 rg júniu 10. taginté mény ndr a 剷ai ing r 剷 tván

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009. (X.15) rendelete Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) ᔗ厇- ü ö ó ó ó 990. LX. ö ( ) 8.. ( )

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. január 18-án megtartott üléséről 1/ 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) 6/ 007 (01 18 ) 7/ 007 (01 18

Részletesebben

bevezető...1 lépcsőház fogalmak...5 lépcsőkar fogalmak...8 lépcsőfok fogalmak...10 orsótér fogalmak...12 korlát-mellvéd fogalmak...18 szerkezetük szerinti típusok...35 formájuk szerinti típusok...45 anyaguk

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2006. december 7-én megtartott üléséről 9 / 006 (1 07 ) 8/ 006 (1 07 ) 96/ 006 (1 07 ) 9/ 006 (1 07 ) 97/ 006 (1 07 ) 10/ 006 (1 07 ) 98/ 006 (1

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

ᔗ卷 á M x ó P B v Ch ág n v n v g g ó D, T M j n ú v ö n, 5000 1500- g ᔗ卷b n űv h n ó ág ᔗ卷 gᔗ卷 ú áv j, h gᔗ卷 v v ᔗ卷 ú á ö ö n ᔗ卷ᔗ卷 án n v, h gᔗ卷 n n á, ᔗ卷 v j ᔗ卷gᔗ卷 b n, h nb n M j b b n, n n v n ᔗ卷ö nᔗ卷

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Sz ínk e z e lés 1x1. - Biz tos ítani a s z ính űs ége t.

Sz ínk e z e lés 1x1. - Biz tos ítani a s z ính űs ége t. M i a s z ínk e z e és? - Egy e járás, am e ye a k épe ink s z íne it tudjuk be fo yás o ni. M ire va ó? - Biz tos ítani a s z ính űs ége t. M iért e e nge dh e te t e n a h as z ná ata? - Me rt né k ü

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

PALOZNAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA 1 Paloznak Településrendezési terv felülvizsgálata TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS PALOZNAK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA v 1/2006. számú önkormányzati

Részletesebben

1. BEVEZETÉS ᔗ受k, n gy ᔗ受k, góg ok, á ióh g ók, événé ᔗ受k é má ok in gyo bb n b é nk, min néhány év i. Ré b n n ok, é b n mé é kk o mény k ján c k k v

1. BEVEZETÉS ᔗ受k, n gy ᔗ受k, góg ok, á ióh g ók, événé ᔗ受k é má ok in gyo bb n b é nk, min néhány év i. Ré b n n ok, é b n mé é kk o mény k ján c k k v Doktori értekezés tézisei A FELGYORSULT BESZÉD PRODUKCIÓS ÉS PERCEPCIÓS SAJÁTOSSÁGAI 1. BEVEZETÉS ᔗ受k, n gy ᔗ受k, góg ok, á ióh g ók, événé ᔗ受k é má ok in gyo bb n b é nk, min néhány év i. Ré b n n ok,

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

ᔗ厗- ü, ö ó ó ó öbb ö ód í - 990 LX ö ( ) 8 ( ) b d, 6 ( ) b d b b í f d j g ö b j, í ö í ó d ᔗ厗 ó ó 997 LXX III Tö (É ) 6 ( ) b d b, (3) b d / j b, 7 (3) b d c ) j b 3 ( ) b d b b í f, bb B Üdü ᔗ厗 ö B

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Név: 2 Kamarai azonosító: A táblázat A kért szakterület (részterület 咧 A kért tevékenység* Kérem az engedély* A területi kamara tölti ki Névjegyzéki k

Név: 2 Kamarai azonosító: A táblázat A kért szakterület (részterület 咧 A kért tevékenység* Kérem az engedély* A területi kamara tölti ki Névjegyzéki k KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név Kamarai tagsági nyilvántartási szám: Lakás címe: Postai cím (ha nem azonos a lakáscímmel):

Részletesebben

PAKS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2003. (II. 12.) Kt. számú határozatával megállapított terv Módosítva és egységes szerkezetbe

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

Kétdimenziós szerkesztés alapjai BMEEPAGA401 ᔗ剧adás 2 Rajzolás Rajzolás új új rajzelemek rajzolása/szerkesztése Az gy s rajz m k j mzᔗ剧 pontjait m gadhatjuk gérr (ba kattintássa ), bi ntyűz trᔗ剧 (koordinátákka

Részletesebben

FOLYTASSA URÁNVÁROS! avagy helyzetkép és tennivalók Uránvárosban az EKF után Tanulmány és beszámoló a Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa Közterek és Parkok újjáélesztése II. ütemhez kapcsolódó ESZA tevékenység

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Rö u ᔗ号 n 1997 M nö 1998 n y N (O n Kö ny In ) - u 2000 F O O I ö ny n c ( n n ) 2001 INT RN TION S F ᔗ号, nyúj, 2005 M y Sár B á - FEBE ECOLOGIC ᔗ北 rb n MI, 2009. d. 9. 2 T F nn h ó L f Cy A n D gn for

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. nu 24- n ü ᔗ厗 1 6 1 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2008. nu 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Szigethalom Városi Szabadid központ

Szigethalom Városi Szabadid központ Szigethalom Városi Szabadid központ (2315 Szigethalom, Sport u. 4.) Szabadtéri rendezvény (Városnap-Gyereknap) Biztonsági terv Tűzvédelmi szabályzat és Tűzriadóterv 2015. 04.15. Összeállította: Kohut és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

ö é é é ö é é í ó á á í é üé é á á á é é á á á é é ő é é í é ő ü á é é é é ó á é ó á ú é á é ü á é é á ó á ü á á á ö é ü á á í é á é ó é ó á é ó é ó ó

ö é é é ö é é í ó á á í é üé é á á á é é á á á é é ő é é í é ő ü á é é é é ó á é ó á ú é á é ü á é é á ó á ü á á á ö é ü á á í é á é ó é ó á é ó é ó ó é ú á á ő é é ő ü ú é ó á á é ő ü ö á á á ó ó í é á ó ó ó ö á á í ö á í í á á ó á é ü é Ü á á á á á á á é ö ü ö í á ó é ö ü á ö á é é á á ö é í é é é ö é é ó ö á á á é é ö á á ö ö é ő é é ö é ő é é á á

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

7/2008. (X. 9.) Ú D H Í Ó ᔇ卷- Ü ᔗ厇- ü 1990. LXV. 16. -b, í í ó d ᔗ厇 ó ó 1997. LXXVIII. b f h j í h dj b í d b - b f ᔗ厇, b d ü ü f h b í, bb, j í d c, h fű ᔗ厇dᔗ厇 j h, j b f ó - bb d j. D H. ᔗ厇1ᔗ厇 ᔗ厇 d h

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. február 15-én megtartott üléséről Hozott határozatok: Hozott rendeletek: 1 / 007 (II 1 ) 1/ 007 (II 1 ) k k h y k b dí 1 / 007 (II 1 ) /

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

R n nü 6 Tö t k nü 10 4 5 M 5 M ᔗ北 k nü 17 N ú 7 Rög ít k nü 21 L nü 25 5 ( ) ( ) L- Ki ut t k nü 38 4 4 E 4 ű 44 Li t k ᔗ北 45 ZÁMLÁZÓ É ZERZŐᔗ北É ᔗ北ᔗ北 Lᔗ北Áᔗ北Tᔗ北RTÓ Mᔗ北ᔗ北ᔗ北L ᔗ北Őᔗ北ᔗ北 ᔗ北ᔗ北ᔗ北Kᔗ北 Ó - ( ) (

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS Tárgy: 5 lakásos lakóépület PRIZMAHÁZ Engedélyezési terv Helyszín: 1021 Budapest, Budenz út 12/b, HRSZ.: 10988/4 Tervező: Csongrádi János okleveles építészmérnök É-1 01-0795 1038

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

ᔇ剷KÖN V A HFTA LNÖKSÉ I ÜLÉSÉRᔇ剷L Ideje: Résztvevőᔇ剷: ᔗ北 L szló l ök v l mi F s Tó h Is v, Sch i ich Bél, Vicso k Gy l és Z m Józs f l ökségi gok és B li Zol cs k cskoz si ogg l ᔗ北 L szló m g yi z l ökségi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

ᔗ卧 á gyá j gy, 2007 d jog f v! ᔗ卧 : ᔗ卧 d PhD L P DLA ᔗ卧 : ᔗ卧 d PhD / / gy doc U T L P DLA / / gy doc ü v T : ᔗ卧 d PhD d jog f v!, ú, o á, o á, u h ó ág, u, ü, gy y vű já o od o ud ú vo, d,, ug u ó, ov

Részletesebben

ö Ö ő Í ó ő ö ú ó ó ő ü ü ü ö ü Ö ö ö ö ö ü ű ö ü ó ö ö ő ő ó ó ő ú ü Á

ö Ö ő Í ó ő ö ú ó ó ő ü ü ü ö ü Ö ö ö ö ö ü ű ö ü ó ö ö ő ő ó ó ő ú ü Á ö ő ú ó ü ü ő ó ó ö ö ő ő ö Ö ő Í ó ő ö ú ó ó ő ü ü ü ö ü Ö ö ö ö ö ü ű ö ü ó ö ö ő ő ó ó ő ú ü Á ö ő ó ő ő Í ó ö ő Í ó ö ö ü ü ú ő ü ó ö ó ó ö ű ü ó ö ő ű ő ű ö ö ü ü ő ű ó ő ü ő ű ő ö ö ö ó Ü ő ú ű ű

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Apaj Község Polgármesteri Hivatal ᔗ勗 tér Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2009. január 22-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ülés helye: Község Ké viselᔗ勗-testületének 2009.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

ö á á á í á áá í ü í á á öá ü á í á á á ö ü áí á ó í á í ő í ü á ö ú á á á ö ó ó á í á á í á ü á ö ó ö ő í á ü í á ü á ó í ó á ü í ű á á á á á á áá á

ö á á á í á áá í ü í á á öá ü á í á á á ö ü áí á ó í á í ő í ü á ö ú á á á ö ó ó á í á á í á ü á ö ó ö ő í á ü í á ü á ó í ó á ü í ű á á á á á á áá á ö á ó á ö Ö á á ő ü ö á ó ó ó ó üá á á á ö ö á á í á á ö í á Á á ö á ö ü ő ó ö ö ó ü ó á ü ü á á á á ó á ü á á á á á ó á ó óá ü áí á ü á ö ü ő á á í á í á ö ü á á ö ü á ü ö ö ú á ö á á ö ö á ú ö ü ü á

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Tájékoztató a mesterképzésben részt vevő hallgatók diplomára való felkészülésének menetrendjéről, és a védés legfontosabb kérdéseiről hallgatói tájékoztató 2015/2016 1 Ta

Részletesebben

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A (" m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A (" ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A (" g (9 gy-miniszter

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A ( m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A ( ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A ( g (9 gy-miniszter A MAGYAR KZTRSASG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. au gusz tus 26., cs $)A (9 trtk 120. sz $)A (" m TARTALOMJEGYZK 27/2004. (VIII. 26.) IM r. A b $)A (* r (. s (" gi v (& grehajt (" ssal kapcsolatos egyes

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. március 13-án megtartott üléséről Hozott határozat: 6 7 8 Hozott rendelet: 007 k Jegyzőkönyv Készült ᔗ叧- ü n k 2007. március 13-án ü ᔗ叧 Ülés

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

ó Ü Á ó Ó í É É Í Ó Ő Ó Á ó Ó É Í í Í Ó ő É É Ű í É ó ó í ö Í Ó ő ó í ó í ó Ú í ó ó Í Í ő ő ó Ő ö ó Í íí Ö ó

ó Ü Á ó Ó í É É Í Ó Ő Ó Á ó Ó É Í í Í Ó ő É É Ű í É ó ó í ö Í Ó ő ó í ó í ó Ú í ó ó Í Í ő ő ó Ő ö ó Í íí Ö ó ő ó í Ő ó Ü Á ó Ó í É É Í Ó Ő Ó Á ó Ó É Í í Í Ó ő É É Ű í É ó ó í ö Í Ó ő ó í ó í ó Ú í ó ó Í Í ő ő ó Ő ö ó Í íí Ö ó ó Ő ó ó ö Á Ö ó Ö ó ö í ő ó É ó ö ó ö í É Í ó í í Í Ó Í É ó É ó É Í É Ö ó É Í í ő Í

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben