Aranyalma Napköziotthonos Óvoda lapja III. I. évfolyam 1. szám október

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Aranyalma Napköziotthonos Óvoda lapja III. I. évfolyam 1. szám 2008. október"

Átírás

1 Aranyalma Napköziotthonos Óvoda lapja III. I. évfolyam 1. szám BEKÖSZÖNTİ Kedves Régi és Új Olvasóink! Örömmel újságoljuk, hogy újságunk középsıs korba lépett, a kezdı és a haladó nehézségein túljutottunk, hiszen a harmadik évadunkat kezdtük meg. A most óvodát kezdı kisgyermekek szüleinek ez az elsı szám, amit kézhez kapnak, fogadják tılünk szeretettel. Célunk, hogy minden fontos eseményrıl, ami az elmúlt negyed évben történt beszámoljunk, megosszuk a Kedves Szülıkkel örömeinket, gondjainkat. Segítséget nyújtsunk nevelési kérdésekben és egy kis mesével, játékos feladattal a gyerekeknek is örömet okozzunk. Nyár a felújítások ideje Bár ebben az évben kevesebb keret jutott a felújításokra, de azért ügyesen gazdálkodva most is történt fejlesztés. Általunk csak háromszögnek (a terem alapterületének formája miatt) nevezett közlekedı, raktár, vasaló szoba teljes bútorzatát cseréltük le, gyönyörő beépített szekrényekre, az aljzat laminált parkettát kapott. Most már mindennek van helye, nem győrıdnek a kézimunka papírok, kartonok, mindenhez könnyen hozzáférünk. Az összes mosdót és mellékhelyiséget, folyosót, közlekedıt, a Gomba csoportot, a konyhát, kiszolgáló helyiségeivel együtt kifestettük, illetve meszeltettük, hogy szeptemberben szép tiszta, fertıtlenített környezet fogadja a gyermekeket. A tornaszobát és a külsı folyosót Bévárdi Zsolt Siójuti Önkormányzati dolgozó tette rendbe nagy gondossággal. Köszönjük a Siójuti Önkormányzatnak, hogy költségvetésünket ezzel a kiadással megkímélte. Dolgozóink alapos takarítást végeztek, ilyenkor az összes játékot lefertıtlenítik, a bútorokat elhúzkodják, a szınyegeket kölcsönzıi takarítógéppel kitisztítják. Bizony szükség van a 4 hétre, hogy mind ezzel végezzünk. Köszönjük a szülıknek és persze a gyerekeknek, hogy türelemmel, megértéssel átvészelik ezt az idıt. Új tanév, új tervekkel.. A költségvetési év és a tanév nincs szinkronban, így az oktató-nevelı intézményekben kétszer is kezdünk újévet, egyszer: januárban, és egyszer: szeptemberben, tehát stílusosan, úgy is üdvözölhetnénk egymást, hogy boldog újévet! Óvodánkban az idei év központi feladatának az egészséges életmód és a zöld óvoda kritérium rendszerének megvalósítását tőztük ki. Szeretnénk a szülıket is minél szélesebb körben bevonni, több közös programot szervezni pl.: novemberben egészség nevelési hetet szervezünk, késıbb sport délutánokat. Szeretnénk tovább folytatni az udvarunk rendezését, most a Táncsics utca felıli részt rendbe tenni. A bejárati pocsolyát (esı esetén) megszüntetni, térburkolóval lerakni, a hinta alá gumitéglát telepíteni. Vonnák Karcsi bácsiék felıl a kerítést kicserélni, a homokozót felújítani. A belsı udvarrészen a kút körüli virágos kertet megszüntetni, gumitéglával borítani, hogy növekedjen a játszó terület nagysága, ide még kerülhetnének rugós játékok. A pártház udvarát legyalulva egyenessé tenni, elfüvesíteni és valamilyen rögzíthetı játékot telepíteni. Természetesen, minden nem megy egyszerre, de ha nincsenek kitőzött céljaink, akkor nem haladnánk elıre soha sem. Bízunk a fenntartónk megértésében, a szülık segítségében, az alapítvány támogatásában, hogy a közös összefogással elıbb-utóbb mindez megvalósul. Kutas Jánosné

2 2. oldal ARANY ÉLET KÉPEK Szülıknek a gyerekekért A tehetséggondozásról Engedjék meg, Kedves Szülık, hogy néhány mondatban megfogalmazzam elképzeléseimet a tehetséggondozásról, mivel szeretnénk, ha óvodánkban a tehetséggondozás terén is elırelépnénk. Mit is takar ez a fogalom? Definíciója: képességeivel kitőnik, amit ki kell bontakoztatni stb. Óvodánkban a felzárkóztatás, a fejlesztés több területével is megismerkedhettek már, a minden napok gyakorlatába beépült. A tehetséggondozás azon gyermekek számára fontos, akik valamilyen téren kitőnnek a többiek közül. Jelen esetben a rajzolás, kézügyesség terén, a vizualitáshoz való viszonyukkal, érdeklıdésükkel, egyéni látásmódjukkal. Ezt a képességet, érdeklıdést, tehetséget szeretném tovább fejleszteni, sokféle technika megismertetésével, a rácsodálkozás, az élmény lehetıségének megadásával, ismereteik bıvítésével úgy, hogy fantáziájuk, kreativitásuk, látásmódjuk, vizuális érzékenységük tovább fejlıdjön. Terveink szerint: havi négy alkalommal lenne lehetıség, délutánonként. Azon gyermekek szüleivel szeretnék néhány szót váltani, akik erre a lehetıségre igent mondanak. Óvodánk helyet, eszközt biztosít a gyermekek számára. Arisztotelész gondolatával zárnám mondandómat: Mert a rajzolás élesíti a szépségek megértéséhez szükséges szellemi látást. Fenyvesiné Hoffmann Zsuzsanna Alapítványunk pénzügyi elszámolása tıl ig BEVÉTEL KIADÁS nyitó egyenleg Ft útiköltség az állatkertbe Ft szeptember október évi adó 1%- a Ft színes lézernyomtató Ft NCA pályázat mőködtetésre Ft samsung LCD monitor Ft báli bevétel Ft festék a nyomtatóba Ft báli fényképekbıl Ft könyvelıi díj Ft évi adó 1%- a Ft ajándék Mikulásra Ft kamatok Ft NCA pályázat nevezési díj Ft APEH visszautalás Ft virágpalánták Ft mászóka (pártház) Ft homokozó, markolók Ft rollerok, biciklik, lépegetı Ft állatkerti belépık Ft állatkerti buszköltség Ft október 06. postaköltség Ft Összesen: Ft Ft Egyenleg Ft évre vonatkozó közhasznúsági jelentést mellékelve csatoljuk. Szobonya Attiláné

3 3. oldal ARANY ÉLET KÉPEK Igényfelmérés eredménye Igényfelmérı kérdıívünket, mint minden évben, most is kiosztottuk, hogy alkalmazkodni tudjunk a szülık igényeihez. A felmérı lapok - dicséretes módon- 90 %-a visszaérkezett. Ennek alapján tudjuk tervezni az éves programokat, nyitva tartásunk rendjét. Sajnos azonban kevés javaslatot kaptunk az elıadások és a szülıi értekezletek témájára. Kiadott kérdıívek száma: 102 db. Visszaérkezett: 92 db. - Nyitva tartásunk ideje nem változott, 7-17 óráig tart óvodánk nyitva. ½ fı ( 2 %) ¾ fı ( 1 %) fı (86 %) fı ( 1%) - Ritmikus gimnasztika: 5 fı ( 5%) - Modern tánc: 15 fı (16%) - Bábelıadások gyakorisága: - havonta: 58 fı (63%) - negyed évente: 30 fı (33%) - fél évente: 0 fı ( 0 %) - két havonta: 1 fı ( 1%) - Ovi újság gyakorisága: - felesleges: 1 fı ( 1%) - negyed évente: 79 fı (86%) - fél évente: 10 fı ( 9%) - Tehetséggondozás vizuális területen: - igényelte: 63 fı (68%) - Kirándulások szervezése: szülıi támogatással: 76 fı (83%) - További szülıi igények: - idegen nyelv, angol: 9 fı (10%) - úszás: 7 fı ( 8%) - hittan: 6 fı ( 7%) - foci, sport: 6 fı ( 7%) - számítógép kezelés: 2 fı ( 2%) - néptánc: 2 fı ( 2%) - továbbá 1-1 fı: külön torna, pszichológus, gyermekorvos segítsége, kirándulás, felzárkóztatás / vizuális területen / - Elıadásokra és azok témáira tett javaslatok: - biztonságos közlekedés: 2 fı ( 2%) - orvosi elıadás: 2 fı ( 2%) - érzelmi megnyilvánulások kezelése: 2 fı ( 2%) - természet védelem, állat védelem: 2 fı ( 2%) - beszédfejlesztés otthon: 1 fı ( 1%) - készségfejlesztés otthon: 1 fı ( 1%) - hagyományok, népi kultúra: 1 fı ( 1%) - Javaslat a szülıi értekezlet témáira: - gyermekem óvodai viselkedése: 5 fı ( 5%) - iskolára felkészítés: 3 fı ( 3%) - nevelési kérdések: 2 fı ( 2%) - a csoport mindennapjai: 2 fı ( 2%) - a gyermek fejlıdésérıl, programokról, lehetıségekrıl, a beilleszkedésrıl, hogy mit kell tudnia : 1-1 fı - Pszichológus segítségének igénylése: - igen: 80 fı (87%) Minıségirányítási Team

4 4. oldal ARANY ÉLET KÉPEK Az óvodai egészségnevelésrıl Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja szerint az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek a kielégítése. Ezen belül: - az egészséges életmód alakítása - érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása - értelmi fejlesztés Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása ebben az életkorban kiemelt jelentıségő. Az óvodai nevelés feladata a gyermek testi fejlıdésének elısegítése. Ezen belül: - a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése - a harmonikus, összerendezett mozgás fejlıdésének elısegítése - a gyermek testi képességei fejlıdésének segítése - a gyermek egészségének védelme, edzése - az egészséges életmód, a testápolás, az egészségmegırzés szokásainak az alakítása - a gyermek fejlıdéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása - ha szükséges, megfelelı szakemberek bevonásával speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi nevelési feladatok ellátása Az elıbbiekhez kapcsolódóan óvodánkban elıször, novemberben megszervezzük az egészségnevelési hetet, melynek részletes programjairól késıbb értesítjük a kedves szülıket. Horváth Piroska Hírek a gyógytestnevelésrıl Kedves Szülık! Az elızı évekhez hasonlóan, a 2008/2009-es tanévben is lehetıség nyílik óvodánkban a gyógytestnevelés foglalkozások igénybevételére. A foglalkozások szerdai napon zajlanak, heti 1 alkalommal, kis csoportokban. A gyerekek besorolása a csoportokba betegségtípusoktól függı. Így az idei évben alakult egy asztmás, egy lúdtalpas, és egy úgynevezett vegyes csoport. A 4. csoport pedig az óvoda csoportjai körforgalomszerően, ık tartásjavító-lúdtalptornán vesznek részt. A foglalkozások 30 perc idıtartamúak, komplex jellegőek. A speciális gyakorlatokon kívül, sok-sok testnevelési játék és relaxáció teszi még színesebbé a foglalkozásokat. A gyógytestnevelés órák célja mindenkor a prevenció, korrekció, az elváltozások megelızése, illetve a már meg lévı betegségek, elváltozások speciális gyakorlatokkal történı korrigálása. Különféle speciális tornaszerek (thera-szalag, gymnasztik ball, óriás labdák, lépegetı korongok, stb. ) is fokozzák a gyerekek motivációját. A foglalkozásokra orvosi, szakorvosi ajánlás szükséges. Jelentkezni a csoport óvónıinél és a gyógytestnevelınél lehet tavaszán (márciusban) lehetıség nyílik a foglalkozások megtekintésére, nyílt nap keretében, melyre minden kedves érdeklıdıt szeretettel várunk. Pintér Anett gyógytestnevelı

5 5. oldal ARANY ÉLET KÉPEK Ez történt RIPORT GITTA NÉNIVEL - Eljött az idı, hogy megkezdhesd jól megérdemelt nyugdíjas éveid és a konyha igazgatása helyett az otthon, a család dolgait rendezgesd. Mióta is dolgozol a szabadi óvodában? Mikor álltál munkába? szeptember 9-én, pontosan emlékszem a napjára. - Milyen volt akkor a konyha? Hány fıre fıztetek? fıre. Akkoriban adták át az óvoda új részét- mostani Napocska és Szívecske csoport helyén-, mert olyan sok gyermek érkezett. - Mi változott azóta? Mikor volt könnyebb, akkoriban vagy most? - Minden megváltozott. Akkor annyiból volt nehezebb, hogy át kellett hordani az ebédet az iskolába és Marosra levinni a tízórait. Húsért busszal kellett bemenni Siófokra valakinek, aztán onnan hazacipelni. Könnyebb volt, amikor megnyílt Szabadiban a húsbolt. Akkoriban ritkán volt csirke ebédre, mert csak egészben lehetett a húst megvenni, Fejlıdött a világ, fejlıdött a technika. Akkor csak a Füszért volt, most több beszállító közt tudunk válogatni. Régebben nem volt ennyi péksütemény. Akkor azért volt több sütés helyben. Egy fıvel többen dolgoztunk a konyhán, így könnyebb volt. És régen talán nem is voltak ilyen válogatósak a gyerekek. - Ezt én is így látom. A számítógép használata bizonyára sokat segített munkádban, és ha jól tudom most egy új programot is kaptatok? - Gáborné Rózsika nyugdíjba ment és egy új programot, gépet kaptunk amivel már az iskolások térítési díját is itt szedjük majd ezután, de ez már az utódom feladata lesz. - Kívánunk még sok-sok boldog évet, egészséget és látogass el hozzánk sokszor, vissza az óvodába! Köszönjük, Gitta néni! Csikósné Vonnák Zsuzsanna BEMUTATJUK AZ ÚJ ÉLELMEZÉS VEZETİNKET - Szeretnénk egy rövid bemutatkozást kérni Tıled! Mesélj egy kicsit magadról, családodról! - Talabérné Molnár Melindának hívnak, 25 éves vagyok. Balatonszabadiban, az Árpád utcában élek férjemmel és két gyermekemmel. Eddig otthon voltam Gyesen Csenge lányommal. - Milyen iskolát végeztél? Hol dolgoztál azelıtt? - Vendéglátóipari technikumot végeztem, majd egy kereskedı boltvezetı iskolát. Két nyáron dolgoztam szezonálisan mőködı üzletben. Az én szakmámban nagyon nehéz éves állást találni, így két gyermek mellett fıleg. Ezért is örültem annyira ennek a pályázatnak és hogy én kaphattam lehetıséget az állás betöltésére. A munkaidıbeosztás is megfelel az iskolai, óvodai nyitvatartáshoz. A nagymamák is még aktívan dolgoznak, nem tudnának még besegíteni. Az sem utolsó szempont, hogy lakóhelyemen dolgozhatom. - Hogy tetszik, így egy hét után ez a munka? - Most még betanulás alatt állok. Gitta néni sok mindenben segített nekem, de tetszik a munkám. - Sok sikert kívánunk Neked, és reméljük, jól fogod magad érezni a mi kis közösségünkben, és lealább olyan hosszú ideig dolgozol nálunk, mint Gitta néni. Csikósné Vonnák Zsuzsanna

6 6. oldal ARANY ÉLET KÉPEK Állatkertben jártunk Október 4- én, az Állatok Világnapja alkalmából, a nagycsoportosok a budapesti állatkertbe látogattak. Az idén a szülık is elkísérhették ıket. Az állatkertben 3 csoportra oszlottak, így családias légkörben telt el a nap. Minden csoportnak más- más állat tetszett a legjobban. A Süninek az állatsimogató, a teve, a zsiráf és a víziló. A Gombának a fóka, ahogy mellettük, felettük úszott. A Szívecske, a Katica, és a Napocska csoportnak a gorilla fogócska. Azért a többi állat is tetszett a gyerekeknek. Többször megálltak pihenni, enni, inni, de ilyenkor is figyelték az állatokat. A kirándulás jó hangulatban telt. Sokan elfáradtak, de rengeteg élménnyel gazdagodva tértünk haza. Köszönjük az Alapítványunknak, hogy a finanszírozást most is magára vállalta. Horváth Éva Kocsikáztak a Katicák Egy kedves felajánlásnak köszönhetıen, amit Koskocsák Szimike nagypapájától kaptunk, egy szép októberi napon lovaskocsira ültünk. Ellátogattunk a Pongrácz-tanyára, ahol láthattunk: pónit, arab és verseny lovat. Megfigyeltük milyen sok színő, fajtájú lovak vannak. A ménesnél láttunk igazi gémes kutat és megcsodáltuk az ott található több mint száz éves fát, amibe már kétszer is belecsapott a villám. Németh Pista bácsitól azt is megtudhattuk mit vetettek el a földeken és eközben egy rókát is láttunk, amint beszalad a nádasba. A környék dőlı útjait bejárva, megfigyeltük a kerteket, hogy végzik az ıszi munkálatokat. Köszönjük ezt a szép délelıttöt Németh Pista bácsinak, Pongrácz Lászlónak és a minket szállító két lónak: Kapitánynak és Betyárnak, akik bemutatták nekünk az ügetést és a vágtát is ezen a kiránduláson. Csikósné Vonnák Zsuzsanna

7 7. oldal ARANY ÉLET KÉPEK Kukoricát szedtünk Kihasználva a szép ıszi napsütést, Napocska csoportunkkal kirándulni indultunk Siójutra Eta nénihez. Csodálatos ıszi élményekben volt részünk. Közösen a gyerekekkel kukoricát törtünk. Mindenki szorgalmasan rakta vödrébe az aranylóan sárga tengeri csöveket, amit góréba is dobáltunk. Sok látnivaló volt a házkörül élı állatok között is. Kukoricával megetettük a kecskéket, tyúkokat, sertéseket. Eta néni még kacsát is tömött a kedvünkért, bársonyos tollát mindenki megsimogatta. Nagyon jól éreztük magunkat, a szorgos munkától megpihenve, jóízően fogyasztottuk el a kacsazsíros kenyeret, almát, ropogtatnivalókat, amivel Eta néni megkínált bennünket. Köszönjük a kedves vendéglátást. Horváthné Tóth Rozália Almaszüret 9-én, sok egyéb program mellett sort kerítettünk az idei almaszedésre is. A szüret napján kosarakat, vödröket fogott az Aranyalma óvoda apraja- nagyja, és busszal látogatást tett a balatonszéplaki almáskertbe. Sajnos a tavalyi évben nem volt alkalmunk elmenni, de idén a szép, napsütéses ıszi nap, kárpótolt bennünket. Busszal utaztunk, melyet azt hiszem, minden kisgyermek élvezett, és bár egy picit kicsi volt a hely, a gyermekek hangulatát ez kicsit sem csorbította. Megérkezve az almáskertbe, kis csapatunk azonnal birtokba is vette a számunkra kijelölt négy hoszszú almasort. A régi almaszedıknek számító nagyok, gyorsan telerakták kosaraikat és vödreiket, majd büszkén, boldogan rohantak is a győjtıkonténer felé, hogy kiborítsák annak tartalmát. Ezzel szemben kicsikéink, inkább az alma majszolását, mintsem a szedését részesítették elınyben. A szüret végére, akárcsak a nagyoké, az ı kosárkáik is megteltek a finom almákkal, az óvónénik és a dajka nénik segítségével, így mindenki egy nagy kosár almát vihetett haza a családjának. Ugyanis ez volt a jutalom, a megtöltött győjtıkonténer fejében mindenki annyi almát vihetett haza, amennyit csak elbírt. (Akárcsak a mesékben az arany!- alma?) Bár bevallom ez az elbírt szó sok gyerkıc esetében nem igazán állta meg a helyét, mert látva a nyögdécselı, estenként anyóka módjára meggörbült picikéket, aligha hihette azt az ember, hogy az pont annyi, mint amennyit a kicsi elbír. Természetesen egyeseknél már akkor is megmutatkoztak az életkorukhoz viszonyított leleményesség jelei, mert bizony, voltak olyan kiscsoportosok is, akik menet közben könnyítettek terheiken és szép sorba szórták ki a kosaraikból feleslegesnek- illetve TÚL NE- HÉZNEK ítélt almákat. A szüret végén a friss levegı, az utazás izgalmai, az almaszedés fáradalmai mind- mind meglátszottak a gyermekeken. Hazafelé a buszon szinte minden gyermek lecsillapodott egy picit és hazaérve, visszatérve a csoportokba jóízően fogyaszthattuk el a konyhásnénik által fızött finom ebédet. Remélem, ezzel a pár sorral sikerült az Olvasónak is mosolyt csalnom az arcára, mert mi bizony nagyon jól éreztük magunkat, és reméljük, jövıre sem kell kihagynunk ezt a felejthetetlen élményt. Györék Nikolette

8 8. oldal ARANY ÉLET KÉPEK Papírgyőjtés én, ismét megrendezésre került óvodánkban az ıszi papírgyőjtés. Mint már évek óta, idén is nagyon sikeresnek és hasznosnak bizonyult, hiszen ismételten szép mennyiséget sikerült összegyőjtenünk. A két napos rendezvény most is sokakat megmozgatott, szerencsére ezúttal is számíthattunk a szülık segítségére. Az új, kezdı kis csoportos gyermekek szüleinek mondanánk el, hogy ilyenkor, a győjtött papír mennyiségét csoportonként rögzítjük és azt 10 Ft- al szorozva a csoportok csoportpénzét gyarapítjuk az adott összeggel. Érdemes tehát a tavaszi papírgyőjtésre is serényen készülıdni és győjteni, esetenként a szomszédtól, ismerıstıl, nagyszülıktıl a sok papírt, hiszen ezt mind a gyerekeknek a gyermekekért tesszük. Végül pedig az idei év eredményei táblázatban: Napocska csoport Gomba csoport Süni csoport Katica csoport Szivecske csoport A csoport neve A papír mennyisége (kg) 1784 kg 1135 kg 619 kg 513 kg 450 kg Gratulálunk a legtöbb papírt győjtı, Napocska csoportnak. Györék Nikolette Tojásfesztivál Kis óvodásaink nagy izgalommal készültek a tojásfesztiválra, mely a reneszánsz stílus jegyeit hordozta a fesztivál ideje alatt. Ennek jegyében adta le óvodánk a rajzpályázatra a pályamővét: Tojás Tóbiás és a reneszánsz udvar címmel. Október 10-én, pénteken a nagycsoportosokkal útra keltünk, hogy megnézzük a tradicionális múltra tekintı fesztivált, s a gyerekeknek készített színpadi elıadást, mely Mátyás királyról szólt. A reneszánsz világába repítettek el a mese szárnyán bennünket. Mátyás király udvari, s országjáró életébıl láthattunk rövid történeteket. Minden kisgyerek kis zászlócskát is kapott ajándékba, s a Kulturális Központban megtekinthettük a fesztivál pályamőveit. Nagy öröm érte óvodánkat, hiszen óvodás kategóriában a 2. helyezést értük el. A fesztivál hangulata, s a színes forgatag mindmind nagy élményt jelentettek a gyerekeknek. Pintér Anett Színházban jártunk Elkezdıdött az idei színházi évad. Nagy örömünkre, ebben az évben is sok kisgyermeknek vásároltak színházbérletet. A tavalyihoz hasonlóan, az idén is a Pinokkió bérletet kaptuk. Az elsı elıadás október 13- án, a Hamupipıke címő bábjáték volt, a budapesti Fabula Bábszínház tolmácsolásában. A sok- sok zenével színesített elıadásban, marionett bábok és egy jelmezes színész elevenítette meg a gyermekek számára ismerıs történetet. Színes, humoros elıadást láthattunk, amely a gyerekek és a felnıttek tetszését is elnyerte. Pirkhofferné Kiss Erzsébet

9 9. oldal ARANY ÉLET KÉPEK Dió szüret a Süni csoportnál Diószedésre indultunk Ádándra, lelkesedve az almaszüret sikerén, ahol nagyon jól éreztük magunkat. A helyszínre érkezve elıször megismerkedtünk a ház ırzıjével, aki annyira örült ottlétünknek, hogy be kellett zárni a lakásba. Így nyugodtan és szorgalmasan győjtöttük a diót, csodálkozva egy-egy dió méretén, hiszen hatalmasra nıttek. Olyan szorgalmasak voltunk, hogy hamar összeszedtük a hatalmas mennyiséget, s maradt még idınk más csodákat is látni. Megnéztük a mogyoróbokrokat, szedtünk is a termésébıl, a körte, naspolya, birs fákat, melyrıl szintén szedtünk gyümölcsöt. A veteményeskert maradványait is megnéztük, s felismertük a paradicsomot is, és még mindig nem fáradtunk el! A ház ebét (Móricot) kiengedtük, hogy egy kicsit tudjunk vele játszani, majd tisztálkodás után megtömtük a bendınket sütivel, s felkerekedtünk a hazatéréshez. Igen ám; de volt még idınk! Így a közelben lévı gesztenyefát is meglátogattuk, és egyéb ıszi színekben pompázó növényt is megcsodáltunk. Élményekkel telve indultunk az autóbusz megállóhoz, ahol még kimozogtuk magunkat a várakozás alatt. Az autóbuszon igazán jól viselkedtünk, s dióval, mogyoróval, gesztenyével, egy szem makkal, tollakkal felszerelkezve érkeztünk haza. Jövıre is elmegyünk. Fenyvesiné Hoffmann Zsuzsanna Zöld Óvodai kirándulás 17-én a tihanyi félszigeten jártunk a Belsı-tó partján. A Zöld Óvoda cím mellé kaptuk ezt a kirándulást 25 gyermek számára a pályázatot kiíró minisztériumtól. A zamárdi óvodásokkal közös buszt béreltek számunkra és Tihanyban vártak bennünket a Belsıtó partján egy családi szabadidıparkban. Itt kézmőveskedtünk: levendulazsákot készítettünk, mézeskalácsot sütöttünk, majd a játszótéren kedvünkre kipróbáltunk mindent. A legnagyobb sikere a drótkötélpályának és a gémeskút hintának volt. A nap fénypontja azonban az erdei túra volt. Már az erdıbe vezetı úton kérdezgették a túravezetıt, hogy ez már igazi erdı? Megismerkedtünk a félsziget ıshonos növényeivel: pl. cserszömörce, galagonya, tölgy, húsos som, vadkörte, vadalma, kökény stb. Az ıshonos állatok közül szürke marhákat láttunk. Jártunk gejzírmezın, megcsodáltuk az Aranyházat, az ıszi erdı szépségét, meglestük az állatok nyomait. Nagyon tartalmas, szép napot töltöttünk együtt és élményekkel gazdagodva kissé késve értünk haza. Horváth Piroska

10 10. oldal ARANY ÉLET KÉPEK Köszönjük és gratulálunk Ezúton gratulálunk Szobonya Attiláné Csilla néninek, aki az intézményi teljesítményértékelés során a nevelıtestület szavazatai alapján 1. helyezést ért el, ezzel pedig a legelsı Aranyalma Díj tulajdonosává vált. Szívbıl gratulálunk Kutas Jánosné Irma néninek, aki szeptember 1- én ünnepelte óvónıként a pályán eltöltött 40. évét, melybıl 38 ide, az Aranyalma ovihoz köti. Kívánjuk neki, hogy továbbra is hasonló odaadással, elkötelezettséggel, rengeteg gyermek szeretetével övezve és kitartással végezze a munkáját, erıvel és egészséggel. Örömünkre szolgál gratulálni Horváthné Tóth Rozália Rózsa néni jubilálásához is, aki 30 éves, ebbıl 23 évet az intézményünkben töltött el. További sok sikert, örömet, egészséget és erıt kívánunk az elkövetkezendı évekhez. A sorból persze Horváth Éva kolléganınk sem maradhat ki, ugyanis 25 éves jubilálásával ı az egyetlen az ünnepeltek között, aki mind a 25 évét nálunk az Aranyalma óvodában töltötte el. További sikeres nevelımunkát, örömet, és jó egészséget kívánunk. Sok szeretettel gratulálunk Fraknói Józsefné Zsóka néninek és Gábor Imréné Rózsika néninek társintézményünk a Kincskeresı Általános Iskola dolgozóinak nyugdíjba vonulásuk alkalmából. Kívánjuk, hogy egészségben, nyugodt kikapcsolódások sorával töltsék nyugdíjas éveiket, sokáig gyönyörködjenek szeretett unokáikban. Ezúton szeretnénk gratulálni Sebesi Vivien szüleinek gyermekük, Zsombor, Hamar Milán szüleinek Gergı, Tamás Levente szüleinek Laura és Gazdácska Lacikának, Mercédesz nevő kistestvérének megszületéséhez. Mind a négy családnak nagyon sok örömet, egészséget, boldogságot, és minden elképzelhetı jót kívánunk a gyermekek neveléséhez, és természetesen mindnyájukat várjuk majd 3 év múlva az Aranyalma óvodába. Köszönjük Ábrahám Dominika családjának a Gomba csoport halainak felajánlott haleleséget és a rajzos papírt. Köszönjük Májer Péter anyukájának a csodaszép, ízléses ajtó- és fali díszeket, amelyekkel megörvendeztetett bennünket. A Süni csoportosok az újság hasábjain keresztül is szeretnék megköszönni Szili Dominik és Szili Patrik anyukájának a sok- sok színezıt, valamint Babai Dominik anyukájának a kartonpapírokat. Óvodánk Szívecske csoportosai köszönik Krisztin Róbert Képviselı Úrnak, a felajánlott tiszteletdíját, melyet karácsonyi játékvásárlásra fordítanak. A Napocska csoportosok köszönik Eta néninek a szíves vendéglátást. A Katica csoportosok ezúton szeretnék megköszönni Körmendy Balázs mamájának Kati néninek az öltözıbe készített párnákat, Saidi Selim anyukájának a sok felajánlott, jó állapotban lévı ruhát és cipıt, Bárány Ákos szüleinek a felajánlott halakat, Horváth Barbara apukájának a számítógépük karbantartását, Kiss Benedek anyukájának a rajzos papírt, és a többi szülıi támogatást, amivel körülveszik ıket. Hálás köszönttel tartozunk Orbán Máté anyukájának Verának a lelkiismeretes tervezıi munkájáért, mely nagy segítségünkre volt a bútorok praktikusabbá tételében. Köszönettel tartozunk azoknak a szülıknek, akik minden évszakban gondolnak a gyerekek vitamin utánpótlására, akik gyümölccsel, zöldséggel, gesztenyével és egyéb egészséges finomsággal lepik meg ıket. Köszönjük a támogatásukat. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Bóka István Képviselı Úrnak, hogy az óvodánk elıtti parkoló bokrosítását szívén viselte, és ezzel is hozzájárult óvodánk környezetének szebbé tételéhez. Évrıl évre sok- sok ajándékot kapunk Kapitány Zoltán Képviselı Úr Hellmut Rottler német ismerıseinek jóvoltából. Köszönjük nekik, hogy gondolnak gyermekeinkre. Szeretnénk megköszönni Csepregi Istvánnak, hogy ebben az évben is méltányos áron utaztatta gyermekeinket a budapesti állatkertbe. Ezúton szeretnénk megköszönni a papírgyőjtésen való aktív segítségét Papp Hanna, Májer Péter, Boda Bálint, Molnár Luca, Ábrahám Dominika, Fekete Alexandra, Umana Brian, Szakálas Ádám, Balogh Mátyás és Homoki Zalán anyukájának. Reméljük a tavaszi papírgyőjtésen is segítségünkre lesznek.

11 11. oldal ARANY ÉLET KÉPEK Újjá alakult Szülıi Közösségünk Választmánya (SZKV) Október 20-án megtartottuk elsı SZKV ülésünket, melynek napirendi pontjai között szerepelt - a Szervezeti és Mőködési Szabályzatunk módosítása, kiegészítése; (SZMSZ) - az Önkormányzati Minıségirányítási Program véleményezése; (ÖMIP) közötti Közoktatási Fejlesztési Terv véleményeztetése; (Intézkedési Terv) - az SZKV vezetıségének megválasztása; - egyéb szervezési feladatok. SZMSZ lényeges módosítása: - Amennyiben év közben a maximált csoport létszámot (25 fı) meghaladja a felvett gyermekek létszáma, a GYES-en lévı nem hátrányos helyzető gyermekeket a fektetési gondok miatt a szülı ebéd után köteles hazavinni. - A szülınek kötelessége, hogy az intézmény által beutalt gyermek a Nevelési Tanácsadói illetve a Szakértıi Bizottsági vizsgálaton, fejlesztésen megjelenjen. - Általános nyitva tartásunk 7-17 óráig. - A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrıl szóló évi CLII. törvény rendelkezései alapján az a közalkalmazott kötelezett, aki fontos, különös jelentıséggel bíró és bizalmas munkakört tölt be, javaslattételre, döntésre, vagy ellenırzésre jogosult. - FEUVE, (Folyamatba épített Elı- és Utó Vezetıi Ellenırzés) rendszere, melynek célja a munkafolyamatok és az intézményi célok megvalósításának elemzése, a szakmai és gazdálkodási tevékenységek folyamatának ellenırzése. Az ÖMIP feladataival és céljaival a választmány egyetértett. Intézkedési Terv: a szülık nem értenek azzal egyet, hogy a községben nem lenne igény egy bölcsıdei csoport indítására, továbbá a jelenlegi szervezeti és mőködési keretek között látja jónak az óvoda mőködését. Döntés született arról, hogy a Mikulás csomagokat ez évben Alapítványunk finanszírozza, melynek tartalmát az egészséges életmódra nevelés jegyében, óvodánk ez évi kiemelt feladatához igazítjuk. ( vitamincsomag ) Új SZKV vezetıségünk: Elnök: Lukács Szilvia (Katica csoport) Helyettesek: Szilasyné Kökönyei Andrea (Süni csoport) Szakálasné Lénárt Andrea (Napocska csoport) Balogh Mátyásné (Szivecske csoport) Vátiné Csány Anikó (Gomba csoport) SZKV tagok: Katica csoport 1. Csirke Mónika 2. Nagy Andrásné 3. Lukács Szilvia 4. Orbánné Fekete Veronika 5. Saidiné Buksa Orsolya 6. Szücsné Szabó Lívia Süni csoport 1. Dukai Szilvia 2. Szilasyné Kökönyei Andrea 3. Szili Lászlóné 4. Szili Mária Szívecske csoport 1. Balogh Mátyásné 2. Molnár Gyöngyi 3. Sebesi Zsolt 4. Sebesiné Babai Zsanett 5. Sziliné Ács Erika Gomba csoport 1. Bálint M. Beatrix 2. Gável Csabáné 3. Vátiné Csány Anikó Napocska csoport 1. Fekete Tiborné 2. Laczkóné Molnár Mónika 3. Pengı Rita 4. Radnainé Kelemen Erika 5. Szakálasné Lénárt Andrea Köszönjük a régi SZKV tagoknak a sok segítséget, munkát, az újaknak kívánunk sikeres együttmőködést!

12 12. oldal ARANY ÉLET KÉPEK Gyereksarok A BÉKA İSZI BIRODALMA Álmosan ébredt a béka. A gyomra is korgott nagyon. Nem csoda, hogy rossz a kedve. Napok óta ködöt permetez a lég, hővös szél himbálja a növényeket. A nap sem melegít már. Elnéptelenedett a mocsári békavilág. Szegény brekegı dermedten kuporgott a békaszittyó árnyékában. Hangját sem hallatja. Búsul némán. Egyre csak a nyár melegére gondol. Egyszer csak fél szemével megpillantja, hogy nem messze tıle, apró legyek raja gomolyog. A jó reggeli reményében, úszóhártyás lábával gyorsan átúszik a túloldalra. Csakhogy a legyek is éberek ám, ilyenkor! Veszélyt sejtve néhány arasszal feljebb tömörülnek a vízi növény szárán. Mit tehetett most a béka jókora markolattal letöri a békabuzogány tüskés gömbfejét, s odasújt vele a legyek közé. De hiába! Erıtlen karja már egyetlen nyeszlett szárnyú legyet sem ütött le. Beletörıdve sorsába, a mocsár nagyhangú lakója szomorúan nézte a lassan folydogáló csatorna vizét. Egy ugrásnyira tıle megpillantja a békalencsét. Igen jó étel ez is! De mivel ı nem növényevı ısei sem voltak azok nem legelhet lencsét. Nagyot sóhajt, s bánatában a vízbe veti magát. Oda furakszik, ahol legvastagabb a békahínár. Puha fészket, ágyat csinál magának és csendesen elszenderedik. Álmában sok-sok szúnyog, kérész, aprólégy tapad érdes nyelvére, s jóízően nyeldesi ıket. Egészen addig, míg csak téli álmából fel nem riasztja a tavasz muzsikája. Birtalan Ferenc: İsz A délután már éjbe tér. Csillagtalan az égfedél. Titkokra zárult ablakok, Itt-ott tenyérnyi fény ragyog. Tarbay Ede: İSZ- ANYÓ Kontyos- kendıs İsz- anyó söpröget a kertben, vörös- arany falevél ripeg- ropog, zörren. Sünházból hulló gesztenyék Bronzban hevernek szerteszét. A nyári lomb is földet ér. Paplant húz rá a szürke dér. Reggel- este ruhát mos, csupa gız az erdı, mosókonyha a világ, a völgy a mosóteknı.

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció K SZOMBOR H RADÓ XX. évfolyam 2011. 5. szám K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció 2.

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER Jászboldogháza Község idıszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. OKTÓBER 13. ÉVFOLYAM 5.

Részletesebben

SZÁZSZORSZÉP HÍRADÓ. Óvodai tájékoztató. Csébi Dorottya

SZÁZSZORSZÉP HÍRADÓ. Óvodai tájékoztató. Csébi Dorottya IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. ÁPRILIS SZÁZSZORSZÉP HÍRADÓ Óvodai tájékoztató Csébi Dorottya Kedves Szülık! Kedves Olvasók! Értesítjük Önöket, hogy 2006. február 18-án megtartottuk az immár hagyománnyá vált

Részletesebben

NYIRlevél. Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink!

NYIRlevél. Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink! NYIRlevél XI. évfolyam 4. szám 2009 december Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink! Közeledik az év vége, s átgondoljuk tetteinket, értékeljük tevékenységeinket. Az önkormányzat is ezt teszi, vagy tette

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IV. évfolyam 4. szám 2011. december

Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IV. évfolyam 4. szám 2011. december Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IV. évfolyam 4. szám 2011. december Néhány gondolat karácsonyra Kedves Röjtökmuzsajiak! Elérkeztünk az év legszebb idıszakához, a karácsonyhoz. Karácsony éjszakáján

Részletesebben

Az emberi természet lényege abban a sok ezernyi kis jótettben gyökerezik, amelyek meghatározzák mindennapjainkat.

Az emberi természet lényege abban a sok ezernyi kis jótettben gyökerezik, amelyek meghatározzák mindennapjainkat. Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. JÚLIUS 13.

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Pár hét és újra legkedvesebb, legmeghittebb ünnep érkezik el mindannyiunk otthonába. Az ünnep, amit áhítattal várunk és amitõl oly sokat remélünk:

Részletesebben

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Beköszönı I/1-2. szám 2006. október-november A 2006. október 16.-i alakuló ülését a 2006. október 1.-i Önkormányzati Választásokon mandátumot szerzett

Részletesebben

Németh Gabriella: Zsoltár. Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius)

Németh Gabriella: Zsoltár. Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius) Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius) DÖNTÉS SZÜLETETT Balatonszemes Községi Önkormányzatának Képviselı-testülete 100/2010 (V.21) Balatonıszödön a 43/2010 (V.26) határozatával döntött

Részletesebben

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében.

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. Berczeli Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július Az idén már 8.(!) alkalommal szervezi meg a Tiszabercelért Egyesület ezt az országhatárokon túl is ismert

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Pedagógiai Programja

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Pedagógiai Programja 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu OM azonosító: 032889 Új OM azonosító: 202822 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde Pedagógiai Programja Készítette: Szalontai Katalin

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja Levél Önkormányzatának idıszaki lapja A Képviselı-testület a 2013. február 28-i ülésén egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2013 (III. 01.) önkormányzati

Részletesebben

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó Berczeli Ön a Berczeli Napló 115. számát tartja a kezében. XIV. évfolyam 2. szám, 2009. július Augusztus 1. (szombat) 20.00 óra Gátszínház a Tisza-parton: Kassai Thália Színház : Imádok férjhez menni zenés

Részletesebben

FALUNAP 2011. folytatás a 4. oldalon. 1. évfolyam, 2. szám 2011. 11. 15. Adventi program

FALUNAP 2011. folytatás a 4. oldalon. 1. évfolyam, 2. szám 2011. 11. 15. Adventi program 1. évfolyam, 2. szám 2011. 11. 15. Adventi program Bakonyjákó Község Önkormányzatának 4 havonta megjelenő, ingyenes kiadványa. FALUNAP 2011 Színes programok, jó idő, sok látogató és remek hangulat jegyében

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Múzeumi jubileum Tíz éves a helytörténei kiállítás Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázati támogatásával felújított Boros

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a társulásban mőködtetett közoktatási intézmények tevékenységérıl,

Részletesebben

zus arra intette tanítványait,

zus arra intette tanítványait, Lellei XXII. évfolyam 12. szám Újság 2013. december A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. (Ézsaiás 9,1.) A Biblia tanítása szerint az

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben

Apáczai a mi iskolánk három generáción át

Apáczai a mi iskolánk három generáción át Lászlófi Viola Apáczai a mi iskolánk három generáción át 2011. augusztus 21., Nyíregyháza Apáczai a mi iskolánk három generáción át Keresve keresd az alkalmat, hogy vagy magad tanulhass, vagy másokat taníthass!

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Az első osztályosok. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Az első osztályosok. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Tiszalök Város Képviselő Testülete

Tiszalök Város Képviselő Testülete XX. évfolyam X. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft Tiszalök Város Képviselő Testülete Gömze Sándor Polgármester Fedor László alpolgármester Bede-Tóth Attila Pénzügyi Bizottság elnök Fercsákné Tomán

Részletesebben

KISZOMBORI KISZOMBORI GYERMEKNAP 2015 KISZOMBORI JÁTSZÓTÉR 2015. MÁJUS 31. 2015. 5. SZÁM XXIV. ÉVFOLYAM KISZOMBORI HÍRADÓ - XXIV.ÉVFOLYAM, 5.

KISZOMBORI KISZOMBORI GYERMEKNAP 2015 KISZOMBORI JÁTSZÓTÉR 2015. MÁJUS 31. 2015. 5. SZÁM XXIV. ÉVFOLYAM KISZOMBORI HÍRADÓ - XXIV.ÉVFOLYAM, 5. KISZOMBORI HÍRADÓKISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INFORMÁCIÓS LAPJA KISZOMBORI GYERMEKNAP 2015 KISZOMBORI JÁTSZÓTÉR 2015. MÁJUS 31. 2015. 5. SZÁM MÁJUS XXIV. ÉVFOLYAM RENDEZVÉNYEK 2 ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Elıterjesztés 4. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola és Kollégium beszámolója a 2010/2011-es tanévrıl Az elıterjesztést

Részletesebben

1Egy szó, mint száz. József Attila Kórus. 2012/3. Június. Győrszentiváni

1Egy szó, mint száz. József Attila Kórus. 2012/3. Június. Győrszentiváni Győrszentiváni 2012/3. Június Győr Megyei Jogú Város Szentiváni Részönkormányzat Városrész Szolgálatáért Díj Győr városfejlesztési programjában a városvezetés Újváros egy részének felújítását is tervezi,

Részletesebben

Karácsonyi szeretethimnusz

Karácsonyi szeretethimnusz Karácsonyi szeretethimnusz Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező. Ha

Részletesebben