Aranyalma Napköziotthonos Óvoda lapja III. I. évfolyam 1. szám október

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Aranyalma Napköziotthonos Óvoda lapja III. I. évfolyam 1. szám 2008. október"

Átírás

1 Aranyalma Napköziotthonos Óvoda lapja III. I. évfolyam 1. szám BEKÖSZÖNTİ Kedves Régi és Új Olvasóink! Örömmel újságoljuk, hogy újságunk középsıs korba lépett, a kezdı és a haladó nehézségein túljutottunk, hiszen a harmadik évadunkat kezdtük meg. A most óvodát kezdı kisgyermekek szüleinek ez az elsı szám, amit kézhez kapnak, fogadják tılünk szeretettel. Célunk, hogy minden fontos eseményrıl, ami az elmúlt negyed évben történt beszámoljunk, megosszuk a Kedves Szülıkkel örömeinket, gondjainkat. Segítséget nyújtsunk nevelési kérdésekben és egy kis mesével, játékos feladattal a gyerekeknek is örömet okozzunk. Nyár a felújítások ideje Bár ebben az évben kevesebb keret jutott a felújításokra, de azért ügyesen gazdálkodva most is történt fejlesztés. Általunk csak háromszögnek (a terem alapterületének formája miatt) nevezett közlekedı, raktár, vasaló szoba teljes bútorzatát cseréltük le, gyönyörő beépített szekrényekre, az aljzat laminált parkettát kapott. Most már mindennek van helye, nem győrıdnek a kézimunka papírok, kartonok, mindenhez könnyen hozzáférünk. Az összes mosdót és mellékhelyiséget, folyosót, közlekedıt, a Gomba csoportot, a konyhát, kiszolgáló helyiségeivel együtt kifestettük, illetve meszeltettük, hogy szeptemberben szép tiszta, fertıtlenített környezet fogadja a gyermekeket. A tornaszobát és a külsı folyosót Bévárdi Zsolt Siójuti Önkormányzati dolgozó tette rendbe nagy gondossággal. Köszönjük a Siójuti Önkormányzatnak, hogy költségvetésünket ezzel a kiadással megkímélte. Dolgozóink alapos takarítást végeztek, ilyenkor az összes játékot lefertıtlenítik, a bútorokat elhúzkodják, a szınyegeket kölcsönzıi takarítógéppel kitisztítják. Bizony szükség van a 4 hétre, hogy mind ezzel végezzünk. Köszönjük a szülıknek és persze a gyerekeknek, hogy türelemmel, megértéssel átvészelik ezt az idıt. Új tanév, új tervekkel.. A költségvetési év és a tanév nincs szinkronban, így az oktató-nevelı intézményekben kétszer is kezdünk újévet, egyszer: januárban, és egyszer: szeptemberben, tehát stílusosan, úgy is üdvözölhetnénk egymást, hogy boldog újévet! Óvodánkban az idei év központi feladatának az egészséges életmód és a zöld óvoda kritérium rendszerének megvalósítását tőztük ki. Szeretnénk a szülıket is minél szélesebb körben bevonni, több közös programot szervezni pl.: novemberben egészség nevelési hetet szervezünk, késıbb sport délutánokat. Szeretnénk tovább folytatni az udvarunk rendezését, most a Táncsics utca felıli részt rendbe tenni. A bejárati pocsolyát (esı esetén) megszüntetni, térburkolóval lerakni, a hinta alá gumitéglát telepíteni. Vonnák Karcsi bácsiék felıl a kerítést kicserélni, a homokozót felújítani. A belsı udvarrészen a kút körüli virágos kertet megszüntetni, gumitéglával borítani, hogy növekedjen a játszó terület nagysága, ide még kerülhetnének rugós játékok. A pártház udvarát legyalulva egyenessé tenni, elfüvesíteni és valamilyen rögzíthetı játékot telepíteni. Természetesen, minden nem megy egyszerre, de ha nincsenek kitőzött céljaink, akkor nem haladnánk elıre soha sem. Bízunk a fenntartónk megértésében, a szülık segítségében, az alapítvány támogatásában, hogy a közös összefogással elıbb-utóbb mindez megvalósul. Kutas Jánosné

2 2. oldal ARANY ÉLET KÉPEK Szülıknek a gyerekekért A tehetséggondozásról Engedjék meg, Kedves Szülık, hogy néhány mondatban megfogalmazzam elképzeléseimet a tehetséggondozásról, mivel szeretnénk, ha óvodánkban a tehetséggondozás terén is elırelépnénk. Mit is takar ez a fogalom? Definíciója: képességeivel kitőnik, amit ki kell bontakoztatni stb. Óvodánkban a felzárkóztatás, a fejlesztés több területével is megismerkedhettek már, a minden napok gyakorlatába beépült. A tehetséggondozás azon gyermekek számára fontos, akik valamilyen téren kitőnnek a többiek közül. Jelen esetben a rajzolás, kézügyesség terén, a vizualitáshoz való viszonyukkal, érdeklıdésükkel, egyéni látásmódjukkal. Ezt a képességet, érdeklıdést, tehetséget szeretném tovább fejleszteni, sokféle technika megismertetésével, a rácsodálkozás, az élmény lehetıségének megadásával, ismereteik bıvítésével úgy, hogy fantáziájuk, kreativitásuk, látásmódjuk, vizuális érzékenységük tovább fejlıdjön. Terveink szerint: havi négy alkalommal lenne lehetıség, délutánonként. Azon gyermekek szüleivel szeretnék néhány szót váltani, akik erre a lehetıségre igent mondanak. Óvodánk helyet, eszközt biztosít a gyermekek számára. Arisztotelész gondolatával zárnám mondandómat: Mert a rajzolás élesíti a szépségek megértéséhez szükséges szellemi látást. Fenyvesiné Hoffmann Zsuzsanna Alapítványunk pénzügyi elszámolása tıl ig BEVÉTEL KIADÁS nyitó egyenleg Ft útiköltség az állatkertbe Ft szeptember október évi adó 1%- a Ft színes lézernyomtató Ft NCA pályázat mőködtetésre Ft samsung LCD monitor Ft báli bevétel Ft festék a nyomtatóba Ft báli fényképekbıl Ft könyvelıi díj Ft évi adó 1%- a Ft ajándék Mikulásra Ft kamatok Ft NCA pályázat nevezési díj Ft APEH visszautalás Ft virágpalánták Ft mászóka (pártház) Ft homokozó, markolók Ft rollerok, biciklik, lépegetı Ft állatkerti belépık Ft állatkerti buszköltség Ft október 06. postaköltség Ft Összesen: Ft Ft Egyenleg Ft évre vonatkozó közhasznúsági jelentést mellékelve csatoljuk. Szobonya Attiláné

3 3. oldal ARANY ÉLET KÉPEK Igényfelmérés eredménye Igényfelmérı kérdıívünket, mint minden évben, most is kiosztottuk, hogy alkalmazkodni tudjunk a szülık igényeihez. A felmérı lapok - dicséretes módon- 90 %-a visszaérkezett. Ennek alapján tudjuk tervezni az éves programokat, nyitva tartásunk rendjét. Sajnos azonban kevés javaslatot kaptunk az elıadások és a szülıi értekezletek témájára. Kiadott kérdıívek száma: 102 db. Visszaérkezett: 92 db. - Nyitva tartásunk ideje nem változott, 7-17 óráig tart óvodánk nyitva. ½ fı ( 2 %) ¾ fı ( 1 %) fı (86 %) fı ( 1%) - Ritmikus gimnasztika: 5 fı ( 5%) - Modern tánc: 15 fı (16%) - Bábelıadások gyakorisága: - havonta: 58 fı (63%) - negyed évente: 30 fı (33%) - fél évente: 0 fı ( 0 %) - két havonta: 1 fı ( 1%) - Ovi újság gyakorisága: - felesleges: 1 fı ( 1%) - negyed évente: 79 fı (86%) - fél évente: 10 fı ( 9%) - Tehetséggondozás vizuális területen: - igényelte: 63 fı (68%) - Kirándulások szervezése: szülıi támogatással: 76 fı (83%) - További szülıi igények: - idegen nyelv, angol: 9 fı (10%) - úszás: 7 fı ( 8%) - hittan: 6 fı ( 7%) - foci, sport: 6 fı ( 7%) - számítógép kezelés: 2 fı ( 2%) - néptánc: 2 fı ( 2%) - továbbá 1-1 fı: külön torna, pszichológus, gyermekorvos segítsége, kirándulás, felzárkóztatás / vizuális területen / - Elıadásokra és azok témáira tett javaslatok: - biztonságos közlekedés: 2 fı ( 2%) - orvosi elıadás: 2 fı ( 2%) - érzelmi megnyilvánulások kezelése: 2 fı ( 2%) - természet védelem, állat védelem: 2 fı ( 2%) - beszédfejlesztés otthon: 1 fı ( 1%) - készségfejlesztés otthon: 1 fı ( 1%) - hagyományok, népi kultúra: 1 fı ( 1%) - Javaslat a szülıi értekezlet témáira: - gyermekem óvodai viselkedése: 5 fı ( 5%) - iskolára felkészítés: 3 fı ( 3%) - nevelési kérdések: 2 fı ( 2%) - a csoport mindennapjai: 2 fı ( 2%) - a gyermek fejlıdésérıl, programokról, lehetıségekrıl, a beilleszkedésrıl, hogy mit kell tudnia : 1-1 fı - Pszichológus segítségének igénylése: - igen: 80 fı (87%) Minıségirányítási Team

4 4. oldal ARANY ÉLET KÉPEK Az óvodai egészségnevelésrıl Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja szerint az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek a kielégítése. Ezen belül: - az egészséges életmód alakítása - érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása - értelmi fejlesztés Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása ebben az életkorban kiemelt jelentıségő. Az óvodai nevelés feladata a gyermek testi fejlıdésének elısegítése. Ezen belül: - a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése - a harmonikus, összerendezett mozgás fejlıdésének elısegítése - a gyermek testi képességei fejlıdésének segítése - a gyermek egészségének védelme, edzése - az egészséges életmód, a testápolás, az egészségmegırzés szokásainak az alakítása - a gyermek fejlıdéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása - ha szükséges, megfelelı szakemberek bevonásával speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi nevelési feladatok ellátása Az elıbbiekhez kapcsolódóan óvodánkban elıször, novemberben megszervezzük az egészségnevelési hetet, melynek részletes programjairól késıbb értesítjük a kedves szülıket. Horváth Piroska Hírek a gyógytestnevelésrıl Kedves Szülık! Az elızı évekhez hasonlóan, a 2008/2009-es tanévben is lehetıség nyílik óvodánkban a gyógytestnevelés foglalkozások igénybevételére. A foglalkozások szerdai napon zajlanak, heti 1 alkalommal, kis csoportokban. A gyerekek besorolása a csoportokba betegségtípusoktól függı. Így az idei évben alakult egy asztmás, egy lúdtalpas, és egy úgynevezett vegyes csoport. A 4. csoport pedig az óvoda csoportjai körforgalomszerően, ık tartásjavító-lúdtalptornán vesznek részt. A foglalkozások 30 perc idıtartamúak, komplex jellegőek. A speciális gyakorlatokon kívül, sok-sok testnevelési játék és relaxáció teszi még színesebbé a foglalkozásokat. A gyógytestnevelés órák célja mindenkor a prevenció, korrekció, az elváltozások megelızése, illetve a már meg lévı betegségek, elváltozások speciális gyakorlatokkal történı korrigálása. Különféle speciális tornaszerek (thera-szalag, gymnasztik ball, óriás labdák, lépegetı korongok, stb. ) is fokozzák a gyerekek motivációját. A foglalkozásokra orvosi, szakorvosi ajánlás szükséges. Jelentkezni a csoport óvónıinél és a gyógytestnevelınél lehet tavaszán (márciusban) lehetıség nyílik a foglalkozások megtekintésére, nyílt nap keretében, melyre minden kedves érdeklıdıt szeretettel várunk. Pintér Anett gyógytestnevelı

5 5. oldal ARANY ÉLET KÉPEK Ez történt RIPORT GITTA NÉNIVEL - Eljött az idı, hogy megkezdhesd jól megérdemelt nyugdíjas éveid és a konyha igazgatása helyett az otthon, a család dolgait rendezgesd. Mióta is dolgozol a szabadi óvodában? Mikor álltál munkába? szeptember 9-én, pontosan emlékszem a napjára. - Milyen volt akkor a konyha? Hány fıre fıztetek? fıre. Akkoriban adták át az óvoda új részét- mostani Napocska és Szívecske csoport helyén-, mert olyan sok gyermek érkezett. - Mi változott azóta? Mikor volt könnyebb, akkoriban vagy most? - Minden megváltozott. Akkor annyiból volt nehezebb, hogy át kellett hordani az ebédet az iskolába és Marosra levinni a tízórait. Húsért busszal kellett bemenni Siófokra valakinek, aztán onnan hazacipelni. Könnyebb volt, amikor megnyílt Szabadiban a húsbolt. Akkoriban ritkán volt csirke ebédre, mert csak egészben lehetett a húst megvenni, Fejlıdött a világ, fejlıdött a technika. Akkor csak a Füszért volt, most több beszállító közt tudunk válogatni. Régebben nem volt ennyi péksütemény. Akkor azért volt több sütés helyben. Egy fıvel többen dolgoztunk a konyhán, így könnyebb volt. És régen talán nem is voltak ilyen válogatósak a gyerekek. - Ezt én is így látom. A számítógép használata bizonyára sokat segített munkádban, és ha jól tudom most egy új programot is kaptatok? - Gáborné Rózsika nyugdíjba ment és egy új programot, gépet kaptunk amivel már az iskolások térítési díját is itt szedjük majd ezután, de ez már az utódom feladata lesz. - Kívánunk még sok-sok boldog évet, egészséget és látogass el hozzánk sokszor, vissza az óvodába! Köszönjük, Gitta néni! Csikósné Vonnák Zsuzsanna BEMUTATJUK AZ ÚJ ÉLELMEZÉS VEZETİNKET - Szeretnénk egy rövid bemutatkozást kérni Tıled! Mesélj egy kicsit magadról, családodról! - Talabérné Molnár Melindának hívnak, 25 éves vagyok. Balatonszabadiban, az Árpád utcában élek férjemmel és két gyermekemmel. Eddig otthon voltam Gyesen Csenge lányommal. - Milyen iskolát végeztél? Hol dolgoztál azelıtt? - Vendéglátóipari technikumot végeztem, majd egy kereskedı boltvezetı iskolát. Két nyáron dolgoztam szezonálisan mőködı üzletben. Az én szakmámban nagyon nehéz éves állást találni, így két gyermek mellett fıleg. Ezért is örültem annyira ennek a pályázatnak és hogy én kaphattam lehetıséget az állás betöltésére. A munkaidıbeosztás is megfelel az iskolai, óvodai nyitvatartáshoz. A nagymamák is még aktívan dolgoznak, nem tudnának még besegíteni. Az sem utolsó szempont, hogy lakóhelyemen dolgozhatom. - Hogy tetszik, így egy hét után ez a munka? - Most még betanulás alatt állok. Gitta néni sok mindenben segített nekem, de tetszik a munkám. - Sok sikert kívánunk Neked, és reméljük, jól fogod magad érezni a mi kis közösségünkben, és lealább olyan hosszú ideig dolgozol nálunk, mint Gitta néni. Csikósné Vonnák Zsuzsanna

6 6. oldal ARANY ÉLET KÉPEK Állatkertben jártunk Október 4- én, az Állatok Világnapja alkalmából, a nagycsoportosok a budapesti állatkertbe látogattak. Az idén a szülık is elkísérhették ıket. Az állatkertben 3 csoportra oszlottak, így családias légkörben telt el a nap. Minden csoportnak más- más állat tetszett a legjobban. A Süninek az állatsimogató, a teve, a zsiráf és a víziló. A Gombának a fóka, ahogy mellettük, felettük úszott. A Szívecske, a Katica, és a Napocska csoportnak a gorilla fogócska. Azért a többi állat is tetszett a gyerekeknek. Többször megálltak pihenni, enni, inni, de ilyenkor is figyelték az állatokat. A kirándulás jó hangulatban telt. Sokan elfáradtak, de rengeteg élménnyel gazdagodva tértünk haza. Köszönjük az Alapítványunknak, hogy a finanszírozást most is magára vállalta. Horváth Éva Kocsikáztak a Katicák Egy kedves felajánlásnak köszönhetıen, amit Koskocsák Szimike nagypapájától kaptunk, egy szép októberi napon lovaskocsira ültünk. Ellátogattunk a Pongrácz-tanyára, ahol láthattunk: pónit, arab és verseny lovat. Megfigyeltük milyen sok színő, fajtájú lovak vannak. A ménesnél láttunk igazi gémes kutat és megcsodáltuk az ott található több mint száz éves fát, amibe már kétszer is belecsapott a villám. Németh Pista bácsitól azt is megtudhattuk mit vetettek el a földeken és eközben egy rókát is láttunk, amint beszalad a nádasba. A környék dőlı útjait bejárva, megfigyeltük a kerteket, hogy végzik az ıszi munkálatokat. Köszönjük ezt a szép délelıttöt Németh Pista bácsinak, Pongrácz Lászlónak és a minket szállító két lónak: Kapitánynak és Betyárnak, akik bemutatták nekünk az ügetést és a vágtát is ezen a kiránduláson. Csikósné Vonnák Zsuzsanna

7 7. oldal ARANY ÉLET KÉPEK Kukoricát szedtünk Kihasználva a szép ıszi napsütést, Napocska csoportunkkal kirándulni indultunk Siójutra Eta nénihez. Csodálatos ıszi élményekben volt részünk. Közösen a gyerekekkel kukoricát törtünk. Mindenki szorgalmasan rakta vödrébe az aranylóan sárga tengeri csöveket, amit góréba is dobáltunk. Sok látnivaló volt a házkörül élı állatok között is. Kukoricával megetettük a kecskéket, tyúkokat, sertéseket. Eta néni még kacsát is tömött a kedvünkért, bársonyos tollát mindenki megsimogatta. Nagyon jól éreztük magunkat, a szorgos munkától megpihenve, jóízően fogyasztottuk el a kacsazsíros kenyeret, almát, ropogtatnivalókat, amivel Eta néni megkínált bennünket. Köszönjük a kedves vendéglátást. Horváthné Tóth Rozália Almaszüret 9-én, sok egyéb program mellett sort kerítettünk az idei almaszedésre is. A szüret napján kosarakat, vödröket fogott az Aranyalma óvoda apraja- nagyja, és busszal látogatást tett a balatonszéplaki almáskertbe. Sajnos a tavalyi évben nem volt alkalmunk elmenni, de idén a szép, napsütéses ıszi nap, kárpótolt bennünket. Busszal utaztunk, melyet azt hiszem, minden kisgyermek élvezett, és bár egy picit kicsi volt a hely, a gyermekek hangulatát ez kicsit sem csorbította. Megérkezve az almáskertbe, kis csapatunk azonnal birtokba is vette a számunkra kijelölt négy hoszszú almasort. A régi almaszedıknek számító nagyok, gyorsan telerakták kosaraikat és vödreiket, majd büszkén, boldogan rohantak is a győjtıkonténer felé, hogy kiborítsák annak tartalmát. Ezzel szemben kicsikéink, inkább az alma majszolását, mintsem a szedését részesítették elınyben. A szüret végére, akárcsak a nagyoké, az ı kosárkáik is megteltek a finom almákkal, az óvónénik és a dajka nénik segítségével, így mindenki egy nagy kosár almát vihetett haza a családjának. Ugyanis ez volt a jutalom, a megtöltött győjtıkonténer fejében mindenki annyi almát vihetett haza, amennyit csak elbírt. (Akárcsak a mesékben az arany!- alma?) Bár bevallom ez az elbírt szó sok gyerkıc esetében nem igazán állta meg a helyét, mert látva a nyögdécselı, estenként anyóka módjára meggörbült picikéket, aligha hihette azt az ember, hogy az pont annyi, mint amennyit a kicsi elbír. Természetesen egyeseknél már akkor is megmutatkoztak az életkorukhoz viszonyított leleményesség jelei, mert bizony, voltak olyan kiscsoportosok is, akik menet közben könnyítettek terheiken és szép sorba szórták ki a kosaraikból feleslegesnek- illetve TÚL NE- HÉZNEK ítélt almákat. A szüret végén a friss levegı, az utazás izgalmai, az almaszedés fáradalmai mind- mind meglátszottak a gyermekeken. Hazafelé a buszon szinte minden gyermek lecsillapodott egy picit és hazaérve, visszatérve a csoportokba jóízően fogyaszthattuk el a konyhásnénik által fızött finom ebédet. Remélem, ezzel a pár sorral sikerült az Olvasónak is mosolyt csalnom az arcára, mert mi bizony nagyon jól éreztük magunkat, és reméljük, jövıre sem kell kihagynunk ezt a felejthetetlen élményt. Györék Nikolette

8 8. oldal ARANY ÉLET KÉPEK Papírgyőjtés én, ismét megrendezésre került óvodánkban az ıszi papírgyőjtés. Mint már évek óta, idén is nagyon sikeresnek és hasznosnak bizonyult, hiszen ismételten szép mennyiséget sikerült összegyőjtenünk. A két napos rendezvény most is sokakat megmozgatott, szerencsére ezúttal is számíthattunk a szülık segítségére. Az új, kezdı kis csoportos gyermekek szüleinek mondanánk el, hogy ilyenkor, a győjtött papír mennyiségét csoportonként rögzítjük és azt 10 Ft- al szorozva a csoportok csoportpénzét gyarapítjuk az adott összeggel. Érdemes tehát a tavaszi papírgyőjtésre is serényen készülıdni és győjteni, esetenként a szomszédtól, ismerıstıl, nagyszülıktıl a sok papírt, hiszen ezt mind a gyerekeknek a gyermekekért tesszük. Végül pedig az idei év eredményei táblázatban: Napocska csoport Gomba csoport Süni csoport Katica csoport Szivecske csoport A csoport neve A papír mennyisége (kg) 1784 kg 1135 kg 619 kg 513 kg 450 kg Gratulálunk a legtöbb papírt győjtı, Napocska csoportnak. Györék Nikolette Tojásfesztivál Kis óvodásaink nagy izgalommal készültek a tojásfesztiválra, mely a reneszánsz stílus jegyeit hordozta a fesztivál ideje alatt. Ennek jegyében adta le óvodánk a rajzpályázatra a pályamővét: Tojás Tóbiás és a reneszánsz udvar címmel. Október 10-én, pénteken a nagycsoportosokkal útra keltünk, hogy megnézzük a tradicionális múltra tekintı fesztivált, s a gyerekeknek készített színpadi elıadást, mely Mátyás királyról szólt. A reneszánsz világába repítettek el a mese szárnyán bennünket. Mátyás király udvari, s országjáró életébıl láthattunk rövid történeteket. Minden kisgyerek kis zászlócskát is kapott ajándékba, s a Kulturális Központban megtekinthettük a fesztivál pályamőveit. Nagy öröm érte óvodánkat, hiszen óvodás kategóriában a 2. helyezést értük el. A fesztivál hangulata, s a színes forgatag mindmind nagy élményt jelentettek a gyerekeknek. Pintér Anett Színházban jártunk Elkezdıdött az idei színházi évad. Nagy örömünkre, ebben az évben is sok kisgyermeknek vásároltak színházbérletet. A tavalyihoz hasonlóan, az idén is a Pinokkió bérletet kaptuk. Az elsı elıadás október 13- án, a Hamupipıke címő bábjáték volt, a budapesti Fabula Bábszínház tolmácsolásában. A sok- sok zenével színesített elıadásban, marionett bábok és egy jelmezes színész elevenítette meg a gyermekek számára ismerıs történetet. Színes, humoros elıadást láthattunk, amely a gyerekek és a felnıttek tetszését is elnyerte. Pirkhofferné Kiss Erzsébet

9 9. oldal ARANY ÉLET KÉPEK Dió szüret a Süni csoportnál Diószedésre indultunk Ádándra, lelkesedve az almaszüret sikerén, ahol nagyon jól éreztük magunkat. A helyszínre érkezve elıször megismerkedtünk a ház ırzıjével, aki annyira örült ottlétünknek, hogy be kellett zárni a lakásba. Így nyugodtan és szorgalmasan győjtöttük a diót, csodálkozva egy-egy dió méretén, hiszen hatalmasra nıttek. Olyan szorgalmasak voltunk, hogy hamar összeszedtük a hatalmas mennyiséget, s maradt még idınk más csodákat is látni. Megnéztük a mogyoróbokrokat, szedtünk is a termésébıl, a körte, naspolya, birs fákat, melyrıl szintén szedtünk gyümölcsöt. A veteményeskert maradványait is megnéztük, s felismertük a paradicsomot is, és még mindig nem fáradtunk el! A ház ebét (Móricot) kiengedtük, hogy egy kicsit tudjunk vele játszani, majd tisztálkodás után megtömtük a bendınket sütivel, s felkerekedtünk a hazatéréshez. Igen ám; de volt még idınk! Így a közelben lévı gesztenyefát is meglátogattuk, és egyéb ıszi színekben pompázó növényt is megcsodáltunk. Élményekkel telve indultunk az autóbusz megállóhoz, ahol még kimozogtuk magunkat a várakozás alatt. Az autóbuszon igazán jól viselkedtünk, s dióval, mogyoróval, gesztenyével, egy szem makkal, tollakkal felszerelkezve érkeztünk haza. Jövıre is elmegyünk. Fenyvesiné Hoffmann Zsuzsanna Zöld Óvodai kirándulás 17-én a tihanyi félszigeten jártunk a Belsı-tó partján. A Zöld Óvoda cím mellé kaptuk ezt a kirándulást 25 gyermek számára a pályázatot kiíró minisztériumtól. A zamárdi óvodásokkal közös buszt béreltek számunkra és Tihanyban vártak bennünket a Belsıtó partján egy családi szabadidıparkban. Itt kézmőveskedtünk: levendulazsákot készítettünk, mézeskalácsot sütöttünk, majd a játszótéren kedvünkre kipróbáltunk mindent. A legnagyobb sikere a drótkötélpályának és a gémeskút hintának volt. A nap fénypontja azonban az erdei túra volt. Már az erdıbe vezetı úton kérdezgették a túravezetıt, hogy ez már igazi erdı? Megismerkedtünk a félsziget ıshonos növényeivel: pl. cserszömörce, galagonya, tölgy, húsos som, vadkörte, vadalma, kökény stb. Az ıshonos állatok közül szürke marhákat láttunk. Jártunk gejzírmezın, megcsodáltuk az Aranyházat, az ıszi erdı szépségét, meglestük az állatok nyomait. Nagyon tartalmas, szép napot töltöttünk együtt és élményekkel gazdagodva kissé késve értünk haza. Horváth Piroska

10 10. oldal ARANY ÉLET KÉPEK Köszönjük és gratulálunk Ezúton gratulálunk Szobonya Attiláné Csilla néninek, aki az intézményi teljesítményértékelés során a nevelıtestület szavazatai alapján 1. helyezést ért el, ezzel pedig a legelsı Aranyalma Díj tulajdonosává vált. Szívbıl gratulálunk Kutas Jánosné Irma néninek, aki szeptember 1- én ünnepelte óvónıként a pályán eltöltött 40. évét, melybıl 38 ide, az Aranyalma ovihoz köti. Kívánjuk neki, hogy továbbra is hasonló odaadással, elkötelezettséggel, rengeteg gyermek szeretetével övezve és kitartással végezze a munkáját, erıvel és egészséggel. Örömünkre szolgál gratulálni Horváthné Tóth Rozália Rózsa néni jubilálásához is, aki 30 éves, ebbıl 23 évet az intézményünkben töltött el. További sok sikert, örömet, egészséget és erıt kívánunk az elkövetkezendı évekhez. A sorból persze Horváth Éva kolléganınk sem maradhat ki, ugyanis 25 éves jubilálásával ı az egyetlen az ünnepeltek között, aki mind a 25 évét nálunk az Aranyalma óvodában töltötte el. További sikeres nevelımunkát, örömet, és jó egészséget kívánunk. Sok szeretettel gratulálunk Fraknói Józsefné Zsóka néninek és Gábor Imréné Rózsika néninek társintézményünk a Kincskeresı Általános Iskola dolgozóinak nyugdíjba vonulásuk alkalmából. Kívánjuk, hogy egészségben, nyugodt kikapcsolódások sorával töltsék nyugdíjas éveiket, sokáig gyönyörködjenek szeretett unokáikban. Ezúton szeretnénk gratulálni Sebesi Vivien szüleinek gyermekük, Zsombor, Hamar Milán szüleinek Gergı, Tamás Levente szüleinek Laura és Gazdácska Lacikának, Mercédesz nevő kistestvérének megszületéséhez. Mind a négy családnak nagyon sok örömet, egészséget, boldogságot, és minden elképzelhetı jót kívánunk a gyermekek neveléséhez, és természetesen mindnyájukat várjuk majd 3 év múlva az Aranyalma óvodába. Köszönjük Ábrahám Dominika családjának a Gomba csoport halainak felajánlott haleleséget és a rajzos papírt. Köszönjük Májer Péter anyukájának a csodaszép, ízléses ajtó- és fali díszeket, amelyekkel megörvendeztetett bennünket. A Süni csoportosok az újság hasábjain keresztül is szeretnék megköszönni Szili Dominik és Szili Patrik anyukájának a sok- sok színezıt, valamint Babai Dominik anyukájának a kartonpapírokat. Óvodánk Szívecske csoportosai köszönik Krisztin Róbert Képviselı Úrnak, a felajánlott tiszteletdíját, melyet karácsonyi játékvásárlásra fordítanak. A Napocska csoportosok köszönik Eta néninek a szíves vendéglátást. A Katica csoportosok ezúton szeretnék megköszönni Körmendy Balázs mamájának Kati néninek az öltözıbe készített párnákat, Saidi Selim anyukájának a sok felajánlott, jó állapotban lévı ruhát és cipıt, Bárány Ákos szüleinek a felajánlott halakat, Horváth Barbara apukájának a számítógépük karbantartását, Kiss Benedek anyukájának a rajzos papírt, és a többi szülıi támogatást, amivel körülveszik ıket. Hálás köszönttel tartozunk Orbán Máté anyukájának Verának a lelkiismeretes tervezıi munkájáért, mely nagy segítségünkre volt a bútorok praktikusabbá tételében. Köszönettel tartozunk azoknak a szülıknek, akik minden évszakban gondolnak a gyerekek vitamin utánpótlására, akik gyümölccsel, zöldséggel, gesztenyével és egyéb egészséges finomsággal lepik meg ıket. Köszönjük a támogatásukat. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Bóka István Képviselı Úrnak, hogy az óvodánk elıtti parkoló bokrosítását szívén viselte, és ezzel is hozzájárult óvodánk környezetének szebbé tételéhez. Évrıl évre sok- sok ajándékot kapunk Kapitány Zoltán Képviselı Úr Hellmut Rottler német ismerıseinek jóvoltából. Köszönjük nekik, hogy gondolnak gyermekeinkre. Szeretnénk megköszönni Csepregi Istvánnak, hogy ebben az évben is méltányos áron utaztatta gyermekeinket a budapesti állatkertbe. Ezúton szeretnénk megköszönni a papírgyőjtésen való aktív segítségét Papp Hanna, Májer Péter, Boda Bálint, Molnár Luca, Ábrahám Dominika, Fekete Alexandra, Umana Brian, Szakálas Ádám, Balogh Mátyás és Homoki Zalán anyukájának. Reméljük a tavaszi papírgyőjtésen is segítségünkre lesznek.

11 11. oldal ARANY ÉLET KÉPEK Újjá alakult Szülıi Közösségünk Választmánya (SZKV) Október 20-án megtartottuk elsı SZKV ülésünket, melynek napirendi pontjai között szerepelt - a Szervezeti és Mőködési Szabályzatunk módosítása, kiegészítése; (SZMSZ) - az Önkormányzati Minıségirányítási Program véleményezése; (ÖMIP) közötti Közoktatási Fejlesztési Terv véleményeztetése; (Intézkedési Terv) - az SZKV vezetıségének megválasztása; - egyéb szervezési feladatok. SZMSZ lényeges módosítása: - Amennyiben év közben a maximált csoport létszámot (25 fı) meghaladja a felvett gyermekek létszáma, a GYES-en lévı nem hátrányos helyzető gyermekeket a fektetési gondok miatt a szülı ebéd után köteles hazavinni. - A szülınek kötelessége, hogy az intézmény által beutalt gyermek a Nevelési Tanácsadói illetve a Szakértıi Bizottsági vizsgálaton, fejlesztésen megjelenjen. - Általános nyitva tartásunk 7-17 óráig. - A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrıl szóló évi CLII. törvény rendelkezései alapján az a közalkalmazott kötelezett, aki fontos, különös jelentıséggel bíró és bizalmas munkakört tölt be, javaslattételre, döntésre, vagy ellenırzésre jogosult. - FEUVE, (Folyamatba épített Elı- és Utó Vezetıi Ellenırzés) rendszere, melynek célja a munkafolyamatok és az intézményi célok megvalósításának elemzése, a szakmai és gazdálkodási tevékenységek folyamatának ellenırzése. Az ÖMIP feladataival és céljaival a választmány egyetértett. Intézkedési Terv: a szülık nem értenek azzal egyet, hogy a községben nem lenne igény egy bölcsıdei csoport indítására, továbbá a jelenlegi szervezeti és mőködési keretek között látja jónak az óvoda mőködését. Döntés született arról, hogy a Mikulás csomagokat ez évben Alapítványunk finanszírozza, melynek tartalmát az egészséges életmódra nevelés jegyében, óvodánk ez évi kiemelt feladatához igazítjuk. ( vitamincsomag ) Új SZKV vezetıségünk: Elnök: Lukács Szilvia (Katica csoport) Helyettesek: Szilasyné Kökönyei Andrea (Süni csoport) Szakálasné Lénárt Andrea (Napocska csoport) Balogh Mátyásné (Szivecske csoport) Vátiné Csány Anikó (Gomba csoport) SZKV tagok: Katica csoport 1. Csirke Mónika 2. Nagy Andrásné 3. Lukács Szilvia 4. Orbánné Fekete Veronika 5. Saidiné Buksa Orsolya 6. Szücsné Szabó Lívia Süni csoport 1. Dukai Szilvia 2. Szilasyné Kökönyei Andrea 3. Szili Lászlóné 4. Szili Mária Szívecske csoport 1. Balogh Mátyásné 2. Molnár Gyöngyi 3. Sebesi Zsolt 4. Sebesiné Babai Zsanett 5. Sziliné Ács Erika Gomba csoport 1. Bálint M. Beatrix 2. Gável Csabáné 3. Vátiné Csány Anikó Napocska csoport 1. Fekete Tiborné 2. Laczkóné Molnár Mónika 3. Pengı Rita 4. Radnainé Kelemen Erika 5. Szakálasné Lénárt Andrea Köszönjük a régi SZKV tagoknak a sok segítséget, munkát, az újaknak kívánunk sikeres együttmőködést!

12 12. oldal ARANY ÉLET KÉPEK Gyereksarok A BÉKA İSZI BIRODALMA Álmosan ébredt a béka. A gyomra is korgott nagyon. Nem csoda, hogy rossz a kedve. Napok óta ködöt permetez a lég, hővös szél himbálja a növényeket. A nap sem melegít már. Elnéptelenedett a mocsári békavilág. Szegény brekegı dermedten kuporgott a békaszittyó árnyékában. Hangját sem hallatja. Búsul némán. Egyre csak a nyár melegére gondol. Egyszer csak fél szemével megpillantja, hogy nem messze tıle, apró legyek raja gomolyog. A jó reggeli reményében, úszóhártyás lábával gyorsan átúszik a túloldalra. Csakhogy a legyek is éberek ám, ilyenkor! Veszélyt sejtve néhány arasszal feljebb tömörülnek a vízi növény szárán. Mit tehetett most a béka jókora markolattal letöri a békabuzogány tüskés gömbfejét, s odasújt vele a legyek közé. De hiába! Erıtlen karja már egyetlen nyeszlett szárnyú legyet sem ütött le. Beletörıdve sorsába, a mocsár nagyhangú lakója szomorúan nézte a lassan folydogáló csatorna vizét. Egy ugrásnyira tıle megpillantja a békalencsét. Igen jó étel ez is! De mivel ı nem növényevı ısei sem voltak azok nem legelhet lencsét. Nagyot sóhajt, s bánatában a vízbe veti magát. Oda furakszik, ahol legvastagabb a békahínár. Puha fészket, ágyat csinál magának és csendesen elszenderedik. Álmában sok-sok szúnyog, kérész, aprólégy tapad érdes nyelvére, s jóízően nyeldesi ıket. Egészen addig, míg csak téli álmából fel nem riasztja a tavasz muzsikája. Birtalan Ferenc: İsz A délután már éjbe tér. Csillagtalan az égfedél. Titkokra zárult ablakok, Itt-ott tenyérnyi fény ragyog. Tarbay Ede: İSZ- ANYÓ Kontyos- kendıs İsz- anyó söpröget a kertben, vörös- arany falevél ripeg- ropog, zörren. Sünházból hulló gesztenyék Bronzban hevernek szerteszét. A nyári lomb is földet ér. Paplant húz rá a szürke dér. Reggel- este ruhát mos, csupa gız az erdı, mosókonyha a világ, a völgy a mosóteknı.

13 13. oldal ARANY ÉLET KÉPEK Keresgélı Az állatok éhesek. Melyiknek mit adnál enni? Kösd össze!

14 14. oldal ARANY ÉLET KÉPEK Gyerekszáj Az óvónı kérdezi: - Miért piros paradicsomot darálunk? Szandra válsza: - Mert piros a daráló! Nóri a Kresz- pályán jármővezés közben: - Én még nem mentem semmilyen járgánymővel! Lillától kérdezi az óvónénije: - Hol nyaraltatok? Lilla válaszol: - Parlagfőn! (Orfő helyett) Nóri almaszedés közben: - Ilyen erıs még nem voltam soha életemben! Közben felemelte, almával telt kosarát. Bolka venné föl a zoknit, és közben megkérdezi: - Hol van a nyitója? Annának az óvónéni segíti felhúzni a cipıjét, de nehezen megy. Anna megszólal: - Hékás, nincs még benne a lábam! Patrik kenyérrel kínálja a gyerekeket, eközben Eszter is megszólal: - Még ott is van egy csülök! (csücsök helyett) Bence Szelimnek súg valamit, de ı nem igazán érti: - Úgy mondjad, hogy közben mozogjon a szád, és a hangod is! Máté mondja: - Az én anyukám az F Veronika. Tudod? - Tudom, én voltam az óvónénije! Szelim végignéz rajtam, majd a fülembe súgja: - Óvónéni, ne beszélj neki hülyeségeket! Máté az autós polc elıtt: - Adjál nekem is egy mővet! Megjelenik negyedévente. Szerkesztı bizottság elnöke: Horváthné Tóth Rozália Szerkesztı bizottság tagjai: Csikósné Vonnák Zsuzsanna, Györék Nikolette Technikai felelıs: Pintér Attila Lektorálta: Kutas Jánosné Internet: Készült: Aranyalma Napközi Otthonos Óvodában Korszerő Óvodáért Balatonszabadiban Alapítvány finanszírozásával.

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

ÜGYESEK, FÜRGÉK, INNOVATÍVAK. Munkaterv a 2009/10-es tanévre

ÜGYESEK, FÜRGÉK, INNOVATÍVAK. Munkaterv a 2009/10-es tanévre ÜGYESEK, FÜRGÉK, INNOVATÍVAK Munkaközössége Munkaterv a 2009/10-es tanévre Készítette: Ami szép, az nem csak a szemet, Hanem a lelket is gyönyörködteti. MUNKATERV 2009/2010 Munkaközösség neve: Ügyesek,

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola 1. Csáfordi József Écs- Ravazd Általános Jámbor Lászlóné 35 1. 2. Fekete Barnabás 6 Dudás Sándorné 31 2. 3. Károlyi Klaudia 6 Főigazgatóság Gyárvárosi Általános Luttenberger Gyöngyi 31 3. 4. Nyári Alexandra

Részletesebben

Interjú az újonnan megválasztott Polgármesterünkkel

Interjú az újonnan megválasztott Polgármesterünkkel Aranyalma Napköziotthonos Óvoda lapja I. évfolyam 1. szám Kedves Szülık! Tisztelt Olvasóink! BEKÖSZÖNTİ Engedjék meg, hogy szeretettel köszöntsem új és régi óvodásainkat, szülıket, nagyszülıket. Kívánok

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ Itt a várva várt tavasz! Újjáéled a természet, virágba borul minden. Húsvét új erejével elkezd lüktetni az élet, amely

Részletesebben

Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában

Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában Útravaló A múltat tiszteld a jelenben S tartsd a jövınek Vörösmarty Mihály Múlt 1892. Képezde utca Elsı Soproni Bölcsıde és Kisdedóvó Egylet 1906.

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7.

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Hétfı Hétfın reggel indultunk a Keleti pályaudvarról az erdei iskolába, melyet már nagyon vártam. Sok gyerek utazott együtt, mert nemcsak az én osztályom, hanem az

Részletesebben

Hétfı - Kedd. 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos tanuló megoldotta.

Hétfı - Kedd. 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos tanuló megoldotta. Hétfı - Kedd Multimédiás tananyag feldolgozása, egészséges tápanyagok címmel (elsı forduló) 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös nevelési évre szóló Munkaterv aktualizálásához. 1. sz. melléklet

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös nevelési évre szóló Munkaterv aktualizálásához. 1. sz. melléklet A Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös nevelési évre szóló Munkaterv aktualizálásához 1. sz. melléklet előreláthatólag 250 gyermek kezdi meg az óvodai életet. 2014. szeptember 1-től a csoportok átlaglétszáma

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013 INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. IDŐPONT 2013. 08. 31. A tanév végére a csoport létszám 21 fő. SNI: 2 fő Idegen anyanyelvű:1 fő Éves munkánk

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

2009/2010 tanév éves MUNKATERVE

2009/2010 tanév éves MUNKATERVE Amikor az ember meghatározott cél felé tart, nagyon fontos, hogy az útnak is szenteljen figyelmet (Paulo Coelho) Ikt. szám:75/2009. 2009/2010 tanév éves MUNKATERVE O.M. azonosító: 033908 Készítette: óvodavezetı

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230 Lıkösháza Községi Óvoda MUNKATERV 2015/2016 OM azonosító: 202230 Cím: Lıkösháza Alapítók útja 20 sz. Elérhetıség: tel:+36 66 244 085 e-mail: lokosiovi@freemail.hu Fenntartó: Lıkösháza Községi Önkormányzat

Részletesebben

Kertvárosi ÁMK Bolyai János Általános Iskola. mottó. 21.692.400.- Ft. I. Kompetencia alapú oktatás. Intézményi feladataink

Kertvárosi ÁMK Bolyai János Általános Iskola. mottó. 21.692.400.- Ft. I. Kompetencia alapú oktatás. Intézményi feladataink Kertvárosi ÁMK Bolyai János Általános Iskola 21.692.400.- Ft Taneszközök, kompetencia alapú oktatási programcsomagok 2.900.000.- Ft Irodai berendezések, felszerelések 2.169.240,- Ft Oktatás, továbbképzés,

Részletesebben

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév Erasmus Krétán Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Erasmusos diákként egy szemesztert Krétán tölthettem el, jelenleg még csak az ösztöndíjam felénél tartok, de mondhatom nem bántam meg, hogy ezt

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed:

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed: I: A házirend célja. Óvodai házirend l. A gyermeki jogok és kötelezettségek szülı általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések megállapítása, a szülıkkel

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnıtt programok 2015. 1. melléklet Gyermek és ifjúsági programok 1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Helyszín:Wunderland

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról A beszámolót a Képviselıtestület 108/2012. (IX.25.) Öh. számú határozattal elfogadta. NAGYLÉTAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja

Részletesebben

Hastánc és darbuka tábor. Balatonfenyvesen 2009 08.09-16-ig.

Hastánc és darbuka tábor. Balatonfenyvesen 2009 08.09-16-ig. Hastánc és darbuka tábor Balatonfenyvesen 2009 08.09-16-ig. Kedves hastáncos és darbukás meglévı és új barátaim. Ismételten megrendezésre kerül a tavaly fergetegesen sikerült táborunk, melyben igazán átélhettük

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Egy kollégista lány gondolata

Egy kollégista lány gondolata Egy kollégista lány gondolata bíztatni a gyengét s még bátrabb tettre bírni az erıset, de nem mások ellen, bajszítóként, hanem mindig testvérként, másokért. Kiss József: Kós Károlyhoz A vidéki általános

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. július 3-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. július 3-ai ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. július 3-ai ülésére Tárgy: Előterjeszti: Készítette: Szavazás módja: A Kakucsi Kökörcsin Óvoda beszámolója a 2013/14. nevelési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

a második évünk Újpesti Futónap. szülőknek! családi nap

a második évünk Újpesti Futónap. szülőknek! családi nap Megkezdődött a második évünk a suliban, amit nagyon vártunk is, meg kicsit nem is. Jó volt a nyári szünet, a sok alvás, az élmény, de izgatottságunk az újév kapcsán mégiscsak erősebb volt. Már szeptemberben

Részletesebben

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33.

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33. HÉTSZ TSZÍNVIR NVIRÁG ÓVODA Szombathely, Bem J. u. 33. Gyökerek és szárnyak a néphagyomány tükrében Kultúrát nem lehet örökölni, az elıdök kultúrája egy-kettıre elpárolog, ha minden nemzedék újra, meg

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Gyertyafény csillagfény

Gyertyafény csillagfény Gyertyafény csillagfény Adventtıl karácsonyig 3 hetet meghaladó projekt a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézményében 2009. november 29 december 22-ig

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

2. RÁKOSA BÁLINT 96 ZALASZÁM-ZAC 7,5 3. VÖRÖS ZOÁRD 96 ZALASZÁM-ZAC 7,6 4. BALOGH PÉTER 96 KVDSE 7,6 5. FÁRÓ JENİ 96 DELFIN SI SE 7,7

2. RÁKOSA BÁLINT 96 ZALASZÁM-ZAC 7,5 3. VÖRÖS ZOÁRD 96 ZALASZÁM-ZAC 7,6 4. BALOGH PÉTER 96 KVDSE 7,6 5. FÁRÓ JENİ 96 DELFIN SI SE 7,7 ROYAL SPED KUPA ZALAEGERSZEG SERDÜLİ NAGYDÍJ ZALAEGERSZEG 2011.02.19 EREDMÉNYEK FIÚK 60m döntı 13 évesek 1. PAP KRISTÓF 98 KVDSE 8,2 2. TAKÁCS SOMA 98 ZALASZÁM-ZAC 8,2 3. PALKÓ TAMÁS 98 DELFIN SI 8,3 4.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre Készítette: Munkaközösség vezető Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok, zöldnapok, szabadidős tevékenységek Munkaközösség

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot:

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot: Intézményünk a pályázat útján nyert összegbıl táboroztatott hátrányos helyzető gyermekeket. A hét minden napján 16 gyermek és 4 családgondozó vett részt a programokon. Az Intézményünkhöz tartozó 6 település

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dél Alföldi Régió, Sport XXI. Alapprogram Terematlétika verseny J E G Y Z İ K Ö N Y V Gyomaendrıd 2014. december 12., Varga Lajos Tornacsarnok Jegyzıkönyv hiteléül: Tóth Sándor up. koordinátor Vaszkán

Részletesebben

A páros versenyek végleges eredményei:

A páros versenyek végleges eredményei: 1 12. VEGYTERV SZABADIDŐSPORT TEKEKUPA 8. Lakatos Géza emlékverseny. 2006. augusztus 11 27. Serdülőknek és ifjúságiaknak: 4x30 = 120 vegyesgurítás. Szenioroknak: 4x21 = 84 hármas-taroló gurítás. A páros

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011.

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

Különös közzétételi lista - A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde Óvodájáról

Különös közzétételi lista - A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde Óvodájáról Különös közzétételi lista - A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde Óvodájáról 1. Óvoda, óvodapedagógusainak száma három telephelyen: 25 fı. 2. Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1. Feladat Életrajz Beck Andrea 1977-ben született.. Diplomát szerzett kommunikációs, majd területen. Első könyve, A Titoktündér

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2011 / 2012 - es tanévben I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013 Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 01/013 Gimnáziumunkban erősíteni szeretnénk diákjaink szociális érzékenységét és elkötelezettségét. Ennek alapja az, hogy tapasztalatokat

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Békés Város Képviselı-testületének 2011. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselı-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: A Békési Uszoda mőködésérıl szóló tájékoztató Elıkészítette: Dr. Gulyás Zsuzsanna ig. fıorvos, Perdi Tamás uszodavezetı Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Véleményezı valamennyi

Részletesebben

A Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 c. dokumentumot a Könyvelő elkészítette.

A Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 c. dokumentumot a Könyvelő elkészítette. A 2009.évi közhasznúsági jelentés kötelező tartalmi elemei a) A 2009. év számviteli beszámolója a számviteli törvény szerint Külön dokumentum fájlban mellékelve (1715/B). A Egyszeres könyvvitelt vezető

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u.10. OM azonosító: 202287 INTÉZMÉNYI MUNKATERV 2015/2016. nevelési év A munkatervet készítette: Tarr Ágnes intézményvezető A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Teljeskörő önértékelés

Teljeskörő önértékelés Teljeskörő önértékelés 2008/2009 Balatonszabadi, 2009. június 22. 1 I.. Bevezetı rész A Közoktatásról szóló törvény 40. -ának (10) bekezdése alapján már minden közoktatási intézménynek rendelkeznie kell

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. június 15-én(kedden) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. június 15-én(kedden) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Az egyik kedvenc ünnepem a palacsintanap. Rita néni palacsintát is hozott. Palacsintadobáló versenyt is játszottunk. Balázs Anna

Az egyik kedvenc ünnepem a palacsintanap. Rita néni palacsintát is hozott. Palacsintadobáló versenyt is játszottunk. Balázs Anna Pancake Day vagy palacsintanap a böjt előtti utolsó nap, nálunk húshagyó keddnek hívják. Ezzel zárjuk le a farsangi időszakot. Az angol nyelvű országokban ezen a napon palacsintát esznek, mert olyan hozzávalókat

Részletesebben