b1_2.qxp :10 Page 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "b1_2.qxp 2008. 11. 24. 13:10 Page 1"

Átírás

1 b1_2.qxp :10 Page 1

2 01.qxp :49 Page 1 LAKÓHELYÜNK, A PESTI-SÍKSÁG ÉSZAKI RÉSZE ÉS KÖRNYÉKE A PESTI-SÍKSÁG, AZ ALFÖLD NYÚLVÁNYA A Tavirózsa Munkafüzet kitöltéséhez ajánlott kiadványok: Tájtörténet Élõvilág Tanösvény Atlasz Tatár S., Sándor Cs., Ercsényi M., Milutinovits L. (2006): Veresegyház és térsége tájtörténete - Ember és Természet kapcsolata az elmúlt két évszázadban. Tavirózsa Egyesület, Veresegyház Krenedits S., Tatár S. (2001): A veresegyházi tavak története és élõvilága. Tavirózsa Egyesület, Veresegyház Tatár S., Tamási J. (2005): Veresegyházi Tavak Tanösvény. Tanösvények Budapest körül. Tavirózsa Egyesület, Veresegyház Földrajzi atlasz 1

3 02.qxp :16 Page 1 1. a) Nevezd meg a Pesti-síkság északi részének településeit! b) Jelöld számokkal a síkságot övezõ jelentõsebb dombokat, vizeket és közlekedési útvonalakat! Tájtörténet (25. oldal) Atlasz Települések (rózsaszín téglalapok): Vízfolyások és tavak (kék téglalapok): 1. Szõdrákosi-patak 2. Folyás-patak 3. Pamut-tó 4. Ivacsi-tó 5. Malom-tó 6. Õrbottyáni-tó 7. Bara-patak 8. Hartyán-patak 9. Tece-patak 11. Duna Dombok (zöld téglalapok): 1. Margita (344,2 m, Szada) 2. Fóti Somlyó (288,2 m) 3. Várhegy (248,9 m, Váchartyán) 4. Magas-hegy (276,9 m, Csomád) 5. Nagy Csörög (219,5 m, Csörög) 6. Õr-hegy (283,5 m, Mogyoród) Fõ közlekedési útvonalak, egyéb (piros téglalapok): M3 autópálya Fót-Galgamácsa országút Budapest-Veresegyház- Vác vasútvonal Gödöllõ-Vác országút Barátság I. kõolajvezeték 2. Egészítsd ki az alábbi mondatokat! Tájtörténet (3., 5., oldal) A Pesti-síkság az Alföld északi nyúlványa, melynek területe a(z).. folyó felé lejt. A földfelszín alatt helyenként.m vastagságot is elérõ agyagréteg az egykori. -tenger üledékébõl jött létre. A kistájra jellemzõ meszes homokréteg, illetve homokbuckák a kelet felõl felé vándorló, egykori. hordaléka, mely a Duna-Tisza köze buckasoraival mutat rokonságot. A Pesti-síkság keleti oldalán húzódó.-dombság a(z).. és a(z).folyók vízválasztója. A Pesti-síkság keleti oldalát határoló legmagasabb domb településen található. Neve és magassága:.. 2

4 03.qxp :53 Page 1 A Pesti-síkság legnépesebb települése:.. legkisebb lélekszámú települése: legõsibb települése: legfiatalabb települése:.. A Szõdrákosi-patak vízhozama m 3 /nap, vízgyûjtõje Budapestõl..-re, megyében helyezkedik el, vízgyûjtõjének mérete km 2. A patak vize. településen, a(z) -hegy lábánál ered, és településen torkollik a(z) -ba. A Pesti-síkság északi részének éghajlatát az Alföld és a(z) (táj) együttes hatása alakítja. 3. Mérd meg térképen a Szõdrákosi-patak forrása és torkolata közötti távolságot, majd olvasd le atlaszodról a Pesti-síkság alábbi adatait! Tájtörténet (25. oldal) Atlasz (22. oldal) A Szõdrákosi-patak hossza: km Évi középhõmérséklet:. C Évi napfénytartam:. óra Évi csapadékátlag:. mm 4. Húzd alá a megfelelõ választ! Atlasz (22. oldal) A Pesti-síkságon a napsütés: kevés közepes sok hõingás: kicsi közepes nagy csapadék: kevés közepes sok A SZÕDRÁKOSI-PATAK MENTI TÁJ TÖRTÉNETE 1. Válaszolj az alábbi kérdésekre, és egészítsd ki a mondatot! Tájtörténet (3., oldal) Mi volt a Malom-tóhoz kapcsolódó három legfontosabb gazdasági tevékenység a középkortól a XX. század közepéig? A Szõdrákosi-patak vízgyûjtõjén a lakosság száma a XVIII. század végén kb...fõ volt, mely 2005-re fõre nõtt. 3

5 04.qxp :19 Page 1 A XIX. századtól kezdve milyen módon kötötték meg a kistájra jellemzõ futóhomokot? (Karikázd be a helyes választ!) A. Gyepesítéssel B. Tereprendezéssel C. Erdõsítéssel (akác, fenyõ) D. Gyümölcsfák (pl. eperfa) ültetésével 2. Irj X-et a táblázat elsõ három oszlopában a megfelelõ mezõkbe! Az utolsó két oszlopban 1-tõl 8-ig sorszámozd úgy a tájhasználatokat, hogy az 1-es sorszámot a legnagyobb kiterjedésû, a 8-ast pedig a legkisebb kiterjedésû kapja! Tájtörténet (6. oldal) TÁJHASZNÁLAT NAPJAINKBAN A SZÕDRÁKOSI-PATAK VÍZGYÛJTÕJÉN 1. Tanulmányozd a Szõdrákosi-patak vízgyûjtõjének XX. század végi térképét, majd egészítsd ki az alábbi mondatokat! Tájtörténet (5., 17. oldal) A vízgyûjtõn a legnagyobb területeket a(z). foglalják el. A patak menti földeken a zöldségés a (Veresegyház címerében is szereplõ).termesztése a jellemzõ. Az erdõk döntõ hányada tájidegen.- és.fa, a tájhonos erdõk a dombvidékeken a(z), a patak menti területeken pedig a(z).ligeterdõ. Az erdõségek jelentõs része a(z)..-on terül el. A legértékesebb élõhelyek a mélyen fekvõ, patak menti területeken a(z), a magasabb térszíneken pedig a homokpuszták. 4

6 05.qxp :20 Page 1 GAZDÁLKODÁS A SZÕDRÁKOSI-PATAK MENTÉN 1. Válaszolj a következõ kérdésekre! Tájtörténet (8. oldal) Élõvilág (17. oldal) Atlasz A Pesti-síkság mely településén bányásznak több száz éve agyagot, illetve gyártanak belõle téglát? A térségben hol található termálkút, és vizét milyen cél(ok)ra használják fel? 2. Egészítsd ki az alábbi mondatokat! Tájtörténet (8. oldal) Tanösvény (2-4., 11. állomás) A veresegyházi Malom-tavat a(z)..-ban, a(z) -tavat az 1970-es évek végén, a középsõ Ivacsi-tavat pedig a(z) -as évek végén hozták létre. A vízgyûjtõ legnagyobb állóvize a(z).-tó. A Malom-tó strandja.-ban nyitotta meg kapuit. Gátján a(z)..-tól kezdve mûködött malom, melyet a(z)..-es évek végén bontottak le. 3. Írj X-et a megfelelõ mezõkbe! 5

7 06.qxp :22 Page 1 A SZÕDRÁKOSI-PATAK MENTE VÍZI, VÍZPARTI ÉLÕVILÁGA VÍZI, VÍZPARTI TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK 1. Egészítsd ki az alábbi mondatokat, húzd alá a megfelelõ szavakat! Tanösvény (2-3., 6. állomás) Élõvilág (20., 65. oldal) Tájtörténet (10., 26. oldal) A patakok mentén az uralkodó fafajok a(z)... fûz és a(z)....nyár(fa). Hazánkban a lápok ORSZÁGOS/HELYI szintû védettséget élveznek. A lápok jellegzetes, félgömb alakú bokrának neve: A lápokra a HÛVÖS/MELEG mikroklíma és a KICSI/NAGY hõingás a jellemzõ. A TAVAK/LÁPRÉTEK dekoratív, kék virágú védett növénye a szibériai nõszirom. A lápokban az elhalt növényi részek nem bomlanak le teljesen, belõlük..képzõdik. Ezzel sok növényi tápanyag (nitrát és foszfát) vonódik ki a környezetbõl (táplálékláncból), ezért a lápok tápanyagszegények. A(z).. képzõdés csak olyan helyen megy végbe, ahol állandó vízborítás (illetve magas talajvízszint) van, és ALACSONY/MAGAS a víz oxigén-tartalma. A(z)..bõl évmilliók során barnakõszén, majd keletkezik. A mocsarakban azért nem képzõdik tõzeg, mert nyáron idõszakosan kiszáradnak, és ekkor a levegõre (oxigénre) került, elhalt növényi részeket a(z) -ok lebontják. A(z) baktériumok tömeges jelenlétét helyenként a lápi víz vörösre színezõdése mutatja. Ezek az õsi baktériumok a Föld mágneses terét érzékelve képesek tájékozódni. 2. Sorolj fel három lápi (tõzeget jelzõ) növényfajt! Élõvilág ( oldal) 1. (a Malom-tó védett, mérgezõ növénye) 2. (páfrány féle, melynek nevében hüllõnév szerepel) 3. (rovarevõ hínárnövény) 3. Sorolj fel érveket arról, hogy a hínárnövényzet miért játszik fontos szerepet a vizek életében! Tanösvény (7-8. állomás)

8 07.qxp :03 Page 1 4. Tanulmányozd az alábbi grafikont, majd egészítsd ki a mondatokat! Tanösvény (8. állomás) Élõvilág (térkép az utolsó oldalon) A Kocka-tó melletti (mindössze 80 m hosszú, és 5 m széles) Hínáros-csatorna az Ivacsi-tó felõl szennyezett vizet fogad, de a hínárnövényzeten átfolyó víz A csatornában megnõ a víz... -tartalma és lecsökken az algásodást serkentõ..... és. -tartalma. Veresegyház tavaiból a hínárt a horgászok által betelepített, ázsiai eredetû. -ok pusztították ki. 5. Egészítsd ki a mondatokat, és húzd alá a megfelelõ szót! Tanösvény (2, 4. állomás) A Pamut-tó partján négy védett, õshonos talajlakó él. A(z)..-ák apró magját a szél akár 100 km-re is elszállítja, de csak ott csíráznak ki, ahol jelen van a talajban egy gombafaj is. A mocsári nõszõfû arról nevezetes, hogy.porozzák be. A(z).ok nem mások, mint vízen lebegõ növényszõnyegek. Lebegésüket..tartalmuk, és a mocsári, lápi növények ÜREGES/VÉKONY szára teszi lehetõvé. Fontos szerepük van a vizek természetes.folyamataiban. 7

9 08.qxp :06 Page 1 6. Húzd alá a tájhonos növényfajokat, csillaggal jelöld meg a vízparton élõket, és rajzold le levelüket a terepen gyûjtött anyagok vagy fotó alapján! Tanösvény (10. állomás) 1. hamvas (rekettye-) fûz 2. vénic szil 3. fehér akác 4. fehér nyár 5. erdei fenyõ 6. kocsányos tölgy 7. enyves éger 8. fehérfûz 8

10 09.qxp :06 Page 1 7. Számozással alakíts ki helyes sorrendet az alábbi táplálkozási lánc elemei között! (legalsó szint: 1-es, legfelsõ szint: 5-ös)! vidra vízibolha algák sügér vörösszárnyú keszeg 8. Nevezd meg, és színezd ki a következõ halat! Tanösvény (3. állomás) név 9. Karikázd be a Szõdrákosi-patak vízgyûjtõjén elõforduló õshonos halak számát, húzd alá a védett(ek)et! Tanösvény (7. állomás) Élõvilág (30. oldal) 1. törpeharcsa 6. busa 2. arany- (széles-) kárász 7. lápi póc 3. amur 8. csuka 4. sügér 9. márna 5. ponty 10. vörösszárnyú keszeg 10. Karikázd be a helyes válasz betûjelét! (Több is lehetséges!) Tanösvény (7. állomás) Az idegenhonos növények és állatok gyakran tömeges elszaporodásának (inváziójának) fõ oka, hogy A) õshazájukban maradtak természetes ellenségeik B) az ember sok helyre behurcolja õket C) õshazájukban maradtak természetes élõsködõik D) sok magot érlelnek, illetve utódot hoznak világra 9

11 10.qxp :01 Page Vízi, vízparti növények a Szõdrákosi-patak vízgyûjtõjén Egészítsd ki az alábbi táblázatot! Tanösvény (2., 4., 8., 9., 10., állomás) Élõvilág ( oldal) Kép/rajz Név Élõhely Elõfordulás a térségben (1 példa: terület és Védettség (I/N) Egyedi jellegzetesség, megjegyzés település) Malom-tó Idegmérget (Veresegyház) tartalmaz 1 N 2 Kipusztult 3 4 Levél és termésrajz Áltoboz termése van Vidrafû I 5 10

12 11.qxp :00 Page 1 Vízi, vízparti növények a Szõdrákosi-patak vízgyûjtõjén Kép/rajz Név Élõhely Elõfordulás a térségben (1 példa: terület és település) Védettség (I/N) Egyedi jellegzetesség, megjegyzés 6 Malom-tó (Veresegyház) Gázzal telt levelei a víz felszínén lebegnek Tavak, mocsarak N 7 Fekete nyár(fa) N 8 (levélrajz) 9 Fehér zászpa Mérgezõ növény, mely gyógyhatású anyagokat is tartalmaz Láprétek 10 11

13 12.qxp :00 Page 1 Vízi, vízparti növények és gombák a Szõdrákosi-patak vízgyûjtõjén Kép/rajz Név Élõhely Elõfordulás a térségben (1 példa: terület és település) Védettség (I/N) Egyedi jellegzetesség, megjegyzés Enciánkék Kornistárnics virágait õsszel hozza Láprétek Úr-rétje Természetvédelmi Terület (Õrbottyán) 13 A Föld szinte minden édesvize mellet megtalálható Nádi kígyógomba N Mocsarak, puhafás ligeterdõk Gyorsan terjedõ, észak-amerikai eredetû inváziós növény (özöngyom), mely az õshonos élõvilágot kiszorítja 12

14 13.qxp :09 Page 1 FOTÓMELLÉKLET 13 * védett fajok

15 14.qxp :08 Page 1 FOTÓMELLÉKLET * védett fajok 14

16 15.qxp :20 Page Vízi, vízparti állatok a Szõdrákosi-patak vízgyûjtõjén Egészítsd ki az alábbi táblázatot! Tanösvény (2-8. állomás) Élõvilág ( oldal) Kép/rajz Név Élõhely Elõfordulás a térségben (1 példa: terület és település) Védettség (I/N) Egyedi jellegzetesség, megjegyzés Hangja: "kara-karakit-kit" 1 Pamut-tó Idegenhonos csalánozó állat 2 Lápok, mocsarak, tavak Páncélos hüllõ 3 4 I A fej két oldalán félhold alakú, sárga folt található Molnárpoloska A víz felszínének ragadozó rovarja 5 15

17 17.qxp :00 Page 1 Vízi, vízparti állatok a Szõdrákosi-patak vízgyûjtõjén Kép/rajz Név Élõhely Elõfordulás a térségben (1. példa: terület és település) Védettség (I/N) Egyedi jellegzetesség, megjegyzés 11 Pócos-tó (Szada) I (fokozottan védett) Elsõsorban a Kárpátmedencében élõ, kistestû hal. Veresegyházról kipusztult Észak-amerikai eredetû, nagy károkat okozó (ikra- 12 és ivadékpusztító) inváziós hal A VÍZI, VÍZPARTI TERMÉSZETI KINCSEINKRE LESELKEDÕ VESZÉLYEK 1. Karikázd be a megfelelõ válasz betûjelét! (Több is lehetséges!) Tájtörténet (1. oldal) A Pesti-síkágon (és országszerte) a lápok élõvilágát az emberi tevékenységek közül leginkább A) a gyomnövények (pl. aranyvesszõ) terjedése D) a védettség hiánya B) az áradások E) a beszántások C) a lecsapolások és szennyezések F) a feltöltések és beépítések veszélyezteti(k). 2. Nevezd meg, és rajzold ide azt az állatot vagy növényt, melyet már láttál valamelyik térségi természetvédelmi területen, vagy melyet látni szeretnél élõben! Írd le azt is, hol láttad! 17

18 18.qxp :59 Page 1 3. Egészítsd ki a következõ mondatokat, illetve húzd alá a helyes szavakat! Tájtörténet (1. oldal) Tanösvény (9. állomás) A térség vízszennyezésének fõ forrásai a házi 1996-tól a rosszul mûködõ veresegyházi.-tisztító telep is terhelte a tórendszert. Ezt támasztja alá az alul látható grafikon, mely szerint a tó bakteriális szennyezettsége. és. évek között határérték alatt, a.. év után pedig határérték felett volt. Szennyezett, hínármentes vizekben az algák a vizet színûre festve tömegesen elszaporodhatnak, melyet -nak nevezünk. Az ilyen vízben NEM SZABAD FÜRDENI/SZABAD FÜRDENI, DE UTÁNA LE KELL ZUHANYOZNI. A vízminõség romlása miatt ma a strandolók száma jóval mint az 1980-as években. A Malom-tó állapotának romlását a(z) vizek -e és a természetes - képesség csökkenése okozta. 18

19 19.qxp :23 Page 1 VÍZI, VÍZPARTI TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK VÉDELME 1. Írd be a térképre a védett területek számait a megfelelõ helyekre (zöld foltokra)! Tájtörténet (25. oldal) Természetvédelmi területek a Szõdrákosi-patak vízgyûjtõjén 1. Nyugat-Cserhát és Naszály NATURA 2000 terület 2. Duna és ártere NATURA 2000 terület 3. Debegió-hegy NATURA 2000 terület 4. Veresegyházi-medence NATURA 2000 terület (Á: Álomhegyi-láp TT, S: Sikárosi-láp TT, B: Bitang TT, I: Ivacsok TT) 5. Gödöllõi-dombság Peremhegyei NATURA 2000 terület 6. Gödöllõi-dombvidék TK 7. Veresegyházi Úszószigetek TT 8. Malomközi-rét TT 9. Úr rétje TT 10. Revetek TT 11. Nyárjas TT 12. Alsó-Tece TT 13. Nagy-Tece TT 14. Vácrátóti Botanikuskert TT 15. Rekettyés TT 16. Török-rét TT 17. Ivacsi-láprét TT 18. Tece TT NATURA 2000 terület: európai jelentõségû élõhely TK: Tájvédelmi Körzet TT: Természetvédelmi Terület 19

20 20.qxp :29 Page 1 2. Válaszolj a következõ kérdésekre, és egészítsd ki az alábbi mondatokat! (Honlapok: Mely nemzeti parkhoz tartoznak a Szõdrákosi-patak vízgyûjtõjének védett területei? Nevezd meg és rajzold le a nemzeti park címerállatát! Melyik településen mûködik a Medve Otthon, és a medvéken kívül még milyen õshonos állatok láthatók ott? A(z) Botanikuskertben találhatók az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetének és a Vigyázó kastélynak az épületei. A botanikuskertet -ben alapította Közép-Európa legjelentõsebb botanikuskertjében több mint különféle fafaj található. 3. Tanulmányozd a Szõdrákosi-patak vízgyûjtõjének természetességi, és védett területeit bemutató térképeit! Ezt követõen egészítsd ki az alábbi mondatokat, illetve húzd alá a megfelelõ szavakat! Tájtörténet ( oldal) Az õsi (200 éve ember által érintetlen) területek nagy része védett, melyek fõként a(z) -ok mentén húzódnak. Az ember által érintett (beszántott, beépített stb.) nem természeti területek aránya jóval KISEBB/NAGYOBB, mint az õsi és regenerálódott (korábban leromlott, de mára helyreállt) természeti területeké. A legnagyobb kiterjedésû védett területekkel,.. és települések rendelkeznek. 4. Számozással alakítsd ki a helyes sorrendet! Egy természeti terület védelmének, fejlesztésének legfontosabb lépései sorrendben:... a terület kezelése (pl. gyomnövények kaszálása), szükség esetén egy részének helyreállítása (rehabilitációja, pl. lecsapoló árok betemetése a kiszáradás megakadályozása végett)... Növény- és állatvilág felmérése, ez alapján természetvédelmi kezelési terv elkészítése... Védetté nyilvánítás helyi vagy országos szinten (a területtulajdonos és a természetvédelmi hatóság bevonásával) új élõhelyek kialakítása (rekonstrukciója, pl. gyomos terület helyén tó kialakítása) 5. Melyek a Tavirózsa Környezet- és Természetvédõ Egyesület fõ tevékenységei, és mely településeken tevékenykedik? Élõvilág ( oldal) (Honlap: 20

21 21.qxp :33 Page 1 A VERESEGYHÁZI TAVAK ÉLÕVILÁGA KIRÁNDULÁS A VERESEGYHÁZI TAVAK TANÖSVÉNYEN 1. Járd körbe barátaiddal, osztálytársaiddal vagy családoddal a Veresegyházi Tavak Tanösvényt! Tanösvény A három tó körüli teljes túra kb. 3-3,5 órát vesz igénybe (11 állomás) A rövidített útvonal csak a Malom-tó, a Kocka-tó és a Hínáros csatorna körül megy (1-3., állomások), ehhez kb. 2-2,5 óra szükséges Vigyél magaddal: - tanösvény füzetet, - enni- és innivalót, - két üres befõttes üveget, tetõvel, - egy kb. 4-5 cm vastag, és cm hosszú, tompa botot, - és ha megoldható, egy fényképezõgépet! 2. A kirándulás során szerzett tapasztalataid alapján válaszolj az alábbi kérdésekre! Tanösvény A tanösvény bejárásának idõpontja: év hó nap. Melyik civil szervezet hozta létre a tanösvényt? Rajzold le ide a tanösvény jelzését! Nevezd meg, mely élõhelyeket mutatja be a tanösvény! 3. Feladatok a kirándulás során Tanösvény 1. állomás: Melyik patak táplálja a veresegyházi tavakat? 2. állomás:* Láttál a tavon vándorlápot? Ha igen, hányat és mekkorákat? Hallottál nádirigót énekelni? Hány tõkésrécét láttál ezen az állomáson? *Ezeken az állomásokon készíts fotókat! 21

22 22.qxp :32 Page 1 3. állomás: Melyek a fõ különbségek a fehér és a törékeny fûz között? Sorold fel a puhafás ligeterdõ kitáblázott növényeit! 4. állomás:* Írd le ide az Orchideás-rét orchideáinak neveit, és ha virágzott valamelyik, karikázd be! A kitáblázott tájidegen fák nevei: 5. állomás: Hány darab bugás sás zsombékot találtál a patakban? 6. állomás: Láttál tavi molnárpoloskákat a víz színén? 7. állomás: Sorold fel Veresegyház ritka halait, kereszttel ( ) jelöld a kipusztultakat, csillaggal (*) a védetteket (a halas tábla alapján): 8. állomás:* A 9. állomás közelében a befõttes üvegekkel vegyél vizet a Hínárosból és a Kocka-tóból! Az elõbbibe tegyél egy kis hínárt. Írd le, mi a különbség a két víz között (melyikben van több élõlény stb.)! 9. állomás: A táblák alapján sorold fel a Malom-tó kipusztult védett növényfajait! Említs meg három okot azok közül, ami a kipusztulásukat okozta! Sorolj fel három jelenséget, amely a tó állapotának romlását mutatja! A magaddal hozott botot a pallóút mellett szúrd le az úszólápba kb. 50 cm mélyen, majd kezdd el körkörösen mozgatni. Írd le ide, hogy mi történt, mit éreztél, és ennek mi a magyarázata! * Ezeken az állomásokon készíts fotókat! 22

23 23.qxp :35 Page 1 A pallóút mentén, a nádasban élõ, alábbi növény neve: Dörzsöld meg levelét ujjaid között, szagold meg kezedet, és írd le ide, milyen illatot éreztél: 10. állomás: Rajzold le a magyar kõris levelét! 11. állomás: 1925 és 1950 között milyen gazdasági tevékenységek kapcsolódtak a Malom-tóhoz, melyek ma már nincsenek? Mely idõszak volt a legjelentõsebb társadalmi szempontból a Malom-tó életében? Írj két példát az eseményekre! Írd le röviden, hogyan alakult a Malom-tó környezeti és természeti értéke a középkortól napjainkig, és melyek voltak a változások legfõbb okai! A kirándulás után ne felejtsd el kitölteni és bedobni az 1. állomás (kiinduló és végsõ pont) postaládájába a tanösvény füzet keresztrejtvényét! 23

24 24.qxp :15 Page 1 4. Ha vannak képeid, vagy készítettél fotókat, ragaszd ide kedvenc állataid vagy növényeid képeit, melyet a tanösvényen láttál! 5. Pár szóban ide írhatod legkedvesebb élményedet, tapasztalatod a tanösvénnyel kapcsolatosan: 24

25 25.qxp :58 Page 1 Ajánlott anyagok, források: Bereczki Barna Z. (2004): Elpazarolt értékeink A veresegyházi Malom-tó. Ismeretterjesztõ rövidfilm (DVD). Tavirózsa Egyesület, Veresegyház A Tavirózsa Környezet- és Természetvédõ Egyesület honlapja: Duna-Ipoly Nemzeti Park: Vácrátóti Botanikuskert: Magyarország természetes növényzete: MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: - Veresegyház és térsége tájtörténete, vízi és vízparti életközösségei - Kiegészítõ helyi tananyag, az általános iskolák 6. osztályosai részére Címlapon: kölyök vidrák, mocsári gólyahíren pihenõ nappali pávaszem (Malom-tó TT), szibériai nõszirom (Ivacsi-láprét TT), lápi póc (Bitang TT) Hátsó borítón: kornistárnics (Ivacsi-láprét TT) Kiadó: Tavirózsa Környezet- és Természetvédõ Egyesület Minden jog fenntartva! 2008 Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Huba u. 43. Honlap: Adószám az 1%-hoz: Szerzõ: Tatár Sándor Fotók: Tatár Sándor, Internet Lektorálta: Pappné Csordás Éva (Fabriczius József Általános Iskola, Veresegyház) Grafikai munkák: Bereczki Barna Zoltán Nyomda: Anno 2002 Bt., példányszám: 1000 db. A kiadvány újrahasznosított papírból készült. Támogatók: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Veresegyház Város Környezetvédelmi Alapja 25

26 26.qxp :58 Page 1 26

27 b4.qxp :11 Page 1

ÉRTÉKTÁR II. A Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért 2013.

ÉRTÉKTÁR II. A Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért 2013. ÉRTÉKTÁR II. A Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért 2013. www.husk-cbc.eu Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért HUSK/1101/1.7.1/0014. Szerzők: Bárd Edit Fehér Györgyi

Részletesebben

TANULÓI MUNKAFÜZET. társfinanszírozásával valósul

TANULÓI MUNKAFÜZET. társfinanszírozásával valósul CSIPERKE ISKOLA CSIPERKE ERDEI ERDEI ISKOLA TANULÓI MUNKAFÜZET TANULÓI MUNKAFÜZET AAprojekt projektaz azeurópai Európai Unió Unió támogatásával, támogatásával, az azeurópai EurópaiRegionális Regionális

Részletesebben

VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2011) VTK Innosystem Kft.

VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2011) VTK Innosystem Kft. 4. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI, MÓDJAI ÉS FELELŐSEI környezet-egészségügyi programot, a vásár, illetve a piac működéséről szóló önkormányzati rendeletet. 4.1. Szervezeti, jogi és személyi feltételek Kistérségi

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Fenntarthatósági Programja

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Fenntarthatósági Programja Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Fenntarthatósági Programja (Local Agenda 21) Készítette: ENVIROSCIENCE Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Kft. 2013. június ENVIROSCIENCE Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési

Részletesebben

Kecskeméti Környezetvédelmi Kiskönyv 2008.

Kecskeméti Környezetvédelmi Kiskönyv 2008. Kecskeméti Környezetvédelmi Kiskönyv 2008. Környezetvédelmi tudnivalók, feladatok 5-8. osztályosok részére Szerkesztette: Kecskemét Kistérségi Pedagógiai Intézet Ajánló Kedves Gyerekek! A Kecskeméti Környezetvédelmi

Részletesebben

Röszke egyedi tájérték katasztere

Röszke egyedi tájérték katasztere egyedi tájérték katasztere Ladányi Zsuzsanna V. környezettudományi szak Témavezető: Dr. Rakonczai János SZTE TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai tanszék - 1 - Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3

Részletesebben

Növényvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság. aaa. A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park növényvilága

Növényvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság. aaa. A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park növényvilága N AT I O N A L PA R K Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság NEMZETI PARK aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 Tartalomjegyzék Bevezető................................................................... 3 Fertő

Részletesebben

VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2012) 2009. július hó. VTK Innosystem Kft.

VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2012) 2009. július hó. VTK Innosystem Kft. VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2012 VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2012 2009. július hó 2 Tartalom 1. BEVEZETÉS (4) 1.1. Veresegyház Város I. Környezetvédelmi

Részletesebben

A védetté nyilvánítás célja

A védetté nyilvánítás célja EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 17/2011. (VII.29.) ör. számú rendelettel módosítva) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (III.26.) rendelete az Érsekkert helyi jelentőségű védett természeti

Részletesebben

ISASZEG VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás - 2009 -

ISASZEG VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás - 2009 - ISASZEG VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.kornyezetvedelem.tk, tel:70-306-1423-2009 - Isaszeg Város Települési

Részletesebben

Tanári segédkönyv a Pálfája tanösvényhez. Nagykőrös. Bemutatóhelyeink:

Tanári segédkönyv a Pálfája tanösvényhez. Nagykőrös. Bemutatóhelyeink: Bemutatóhelyeink: Alcsúti Arborétum Telefon: 22/353-219 e-mail: info@alcsuti-arboretum.hu www.alcsuti-arboretum.hu Királyréti Erdei Iskola 2624 Szokolya, Királyrét Telefon: 27/585-625 e-mail: kiralyret@dinpig.hu

Részletesebben

Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet

Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet 127 I. Bakonybél: Erdei iskola A természet nagy, az ember parányi. Uram! E drága bolygót adtad nekünk lakhelyül, Rejtett, titkos kincsekkel tele /Szent-Györgyi Albert/ Kedves

Részletesebben

Környezeti nevelés. Környezeti. nevelés KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság

Környezeti nevelés. Környezeti. nevelés KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság N AT I O N A L PA R K Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság NEMZETI PARK Környezeti nevelés aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 Környezetinevelés Tartalomjegyzék Kedves Olvasó! 3 A Fertő-táj 5 I. A szikes puszta

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV - Terv Lónyay-főcsatorna Vízgyűjtő A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és

Részletesebben

TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK

TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK BUDAÖRS KISÚJFALU (NOVÁ VIESKA) ÚTIKALAUZ DR. MESTER EDIT LECHNER JUDIT BÁRD BARBARA KORBULY ÁDÁM HOÓS EDIT KAROL KÓSA BEÁTA UDVARDI PETRONELLA BERNÁTH BUDAÖRS, 2006 KÉSZÜLT AZ INTERREG

Részletesebben

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2 Összeállították: Dr. Kárpáti László igazgató Reischl Gábor általános igazgatóhelyettes Dr. Jakál Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes

Részletesebben

Környezetvédelmi erőfeszítések. a Duna-medencében

Környezetvédelmi erőfeszítések. a Duna-medencében Környezetvédelmi erőfeszítések 6 a Duna-medencében Használva védjük 243 Bevezetés 245 Célok, eszközök, szervezés 246 1. feladat: a legszebb folyók 247 2. feladat: Ős-Duna Terv 247 3. feladat: Segítsünk

Részletesebben

Cincér. A Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele 9. évfolyam 2. szám 2013. Nyár

Cincér. A Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele 9. évfolyam 2. szám 2013. Nyár Cincér A Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele 9. évfolyam 2. szám 2013. Nyár TARTALOM 1 2 3 4-5 ÚGY GONDOLOM... AJÁNLÓ Zöld eseményeink LÁTOGASSON EL! A Velencei-tóhoz AKTUÁLIS Építve védünk 6

Részletesebben

3.2. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 30 3.3 KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY 41 3.4. ÖNÁLLÓAN KEZELT HATÓTÉNYEZŐK 43

3.2. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 30 3.3 KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY 41 3.4. ÖNÁLLÓAN KEZELT HATÓTÉNYEZŐK 43 Zöldövezet Környezetvédelmi és Munkabiztonsági 1 Vállalkozás, e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.zoldovezet.webs.com tel:70-306-1423 Nagytarcsa Község Települési Környezetvédelmi Program Felelős

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Környezetvédelmi Programja

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Környezetvédelmi Programja Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Környezetvédelmi Programja 2011 2016 1 A Program készítéséért felelős: Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzata A Környezetvédelmi Programot készítette: Pannon Natura

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2010. január TARTALOM BEVEZETŐ...1 A vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Környezetvédelmi Programja

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Környezetvédelmi Programja Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Környezetvédelmi Programja 2011 2016 1 A Program készítéséért felelős: Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzata A Környezetvédelmi Programot készítette: Pannon Natura

Részletesebben

Környezettudomány, környezetvédelem tananyag Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához

Környezettudomány, környezetvédelem tananyag Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához Környezettudomány, környezetvédelem tananyag Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához Készült A tehetség nem ismer határokat HURO/1001/138/2.3.1 című projekt keretén belül, melynek finanszírozása a Magyarország-Románia

Részletesebben

OM azonosító: 038245 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662, 303-0317, 283-0951. Természetvédelem. Készítette: Mikulás Krisztina

OM azonosító: 038245 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662, 303-0317, 283-0951. Természetvédelem. Készítette: Mikulás Krisztina Kövessssii Errzssébett Szakképző IIsskolla éss Giimnáziium OM azonosító: 038245 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662, 303-0317, 283-0951 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo.hu

Részletesebben

CINCÉR. Természetvédelem az Ipoly-völgyben. 2009 Tavasz A DUNA IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HÍRLEVELE. 5. évfolyam 1. szám

CINCÉR. Természetvédelem az Ipoly-völgyben. 2009 Tavasz A DUNA IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HÍRLEVELE. 5. évfolyam 1. szám CINCÉR A DUNA IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HÍRLEVELE 5. évfolyam 1. szám Természetvédelem az Ipoly-völgyben 2009 Tavasz TARTALOM ÚGY GONDOLOM Egy felértékelõdõ erõforrás: a szakmai partnerség..............

Részletesebben

Élővilág. Éghajlatváltozás. Tudomány az élő természetért

Élővilág. Éghajlatváltozás. Tudomány az élő természetért Élővilág és Éghajlatváltozás Tudomány az élő természetért Tudomány az élő természetért 1. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, 2009 Szöveg: CZÚCZ BÁLINT Szerkesztette: MOLNÁR EDIT és CZÚCZ

Részletesebben

Kárpát-medencei Nyugati földikutya kisfajok

Kárpát-medencei Nyugati földikutya kisfajok T E R M É S Z E T V É D E L E M VM Környezetügyért Felelős Államtitkárság FAJMEGŐRZÉSI TERVEK Kárpát-medencei Nyugati földikutya kisfajok (Nannospalax (superspecies leucodon)) 2013 Kiadó: Vidékfejlesztési

Részletesebben

WWF OBI Zöld Fül Program. Tanári segédanyag. Vizeink védelme

WWF OBI Zöld Fül Program. Tanári segédanyag. Vizeink védelme WWF OBI Zöld Fül Program Tanári segédanyag Vizeink védelme I. A víz A víz a földi élet egyik alapvető feltétele. A földi vízkészlet mennyisége évmilliók óta többékevésbé állandó, csak az eloszlása változik.

Részletesebben

Tiszavirág Ártéri Sétaút és Tanösvény egész évben várja a természetben kikapcsolódni vágyókat

Tiszavirág Ártéri Sétaút és Tanösvény egész évben várja a természetben kikapcsolódni vágyókat Borito kül. Világörökségünk a Tisza-tó Tiszavirág Ártéri Sétaút és Tanösvény egész évben várja a természetben kikapcsolódni vágyókat Ízelítő túraajánlatainkból: Madárrezervátum túra: 75 perces vagy 2 órás

Részletesebben

A Mura ártér élővilága

A Mura ártér élővilága Interreg III A Közösségi Kezdeményezés Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program EMBER MURA TERMÉSZET A Mura ártér élővilága Élőhelyek a Kerka torkolatától Letenyéig Szerzők: dr. Bódis Judit

Részletesebben