b1_2.qxp :10 Page 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "b1_2.qxp 2008. 11. 24. 13:10 Page 1"

Átírás

1 b1_2.qxp :10 Page 1

2 01.qxp :49 Page 1 LAKÓHELYÜNK, A PESTI-SÍKSÁG ÉSZAKI RÉSZE ÉS KÖRNYÉKE A PESTI-SÍKSÁG, AZ ALFÖLD NYÚLVÁNYA A Tavirózsa Munkafüzet kitöltéséhez ajánlott kiadványok: Tájtörténet Élõvilág Tanösvény Atlasz Tatár S., Sándor Cs., Ercsényi M., Milutinovits L. (2006): Veresegyház és térsége tájtörténete - Ember és Természet kapcsolata az elmúlt két évszázadban. Tavirózsa Egyesület, Veresegyház Krenedits S., Tatár S. (2001): A veresegyházi tavak története és élõvilága. Tavirózsa Egyesület, Veresegyház Tatár S., Tamási J. (2005): Veresegyházi Tavak Tanösvény. Tanösvények Budapest körül. Tavirózsa Egyesület, Veresegyház Földrajzi atlasz 1

3 02.qxp :16 Page 1 1. a) Nevezd meg a Pesti-síkság északi részének településeit! b) Jelöld számokkal a síkságot övezõ jelentõsebb dombokat, vizeket és közlekedési útvonalakat! Tájtörténet (25. oldal) Atlasz Települések (rózsaszín téglalapok): Vízfolyások és tavak (kék téglalapok): 1. Szõdrákosi-patak 2. Folyás-patak 3. Pamut-tó 4. Ivacsi-tó 5. Malom-tó 6. Õrbottyáni-tó 7. Bara-patak 8. Hartyán-patak 9. Tece-patak 11. Duna Dombok (zöld téglalapok): 1. Margita (344,2 m, Szada) 2. Fóti Somlyó (288,2 m) 3. Várhegy (248,9 m, Váchartyán) 4. Magas-hegy (276,9 m, Csomád) 5. Nagy Csörög (219,5 m, Csörög) 6. Õr-hegy (283,5 m, Mogyoród) Fõ közlekedési útvonalak, egyéb (piros téglalapok): M3 autópálya Fót-Galgamácsa országút Budapest-Veresegyház- Vác vasútvonal Gödöllõ-Vác országút Barátság I. kõolajvezeték 2. Egészítsd ki az alábbi mondatokat! Tájtörténet (3., 5., oldal) A Pesti-síkság az Alföld északi nyúlványa, melynek területe a(z).. folyó felé lejt. A földfelszín alatt helyenként.m vastagságot is elérõ agyagréteg az egykori. -tenger üledékébõl jött létre. A kistájra jellemzõ meszes homokréteg, illetve homokbuckák a kelet felõl felé vándorló, egykori. hordaléka, mely a Duna-Tisza köze buckasoraival mutat rokonságot. A Pesti-síkság keleti oldalán húzódó.-dombság a(z).. és a(z).folyók vízválasztója. A Pesti-síkság keleti oldalát határoló legmagasabb domb településen található. Neve és magassága:.. 2

4 03.qxp :53 Page 1 A Pesti-síkság legnépesebb települése:.. legkisebb lélekszámú települése: legõsibb települése: legfiatalabb települése:.. A Szõdrákosi-patak vízhozama m 3 /nap, vízgyûjtõje Budapestõl..-re, megyében helyezkedik el, vízgyûjtõjének mérete km 2. A patak vize. településen, a(z) -hegy lábánál ered, és településen torkollik a(z) -ba. A Pesti-síkság északi részének éghajlatát az Alföld és a(z) (táj) együttes hatása alakítja. 3. Mérd meg térképen a Szõdrákosi-patak forrása és torkolata közötti távolságot, majd olvasd le atlaszodról a Pesti-síkság alábbi adatait! Tájtörténet (25. oldal) Atlasz (22. oldal) A Szõdrákosi-patak hossza: km Évi középhõmérséklet:. C Évi napfénytartam:. óra Évi csapadékátlag:. mm 4. Húzd alá a megfelelõ választ! Atlasz (22. oldal) A Pesti-síkságon a napsütés: kevés közepes sok hõingás: kicsi közepes nagy csapadék: kevés közepes sok A SZÕDRÁKOSI-PATAK MENTI TÁJ TÖRTÉNETE 1. Válaszolj az alábbi kérdésekre, és egészítsd ki a mondatot! Tájtörténet (3., oldal) Mi volt a Malom-tóhoz kapcsolódó három legfontosabb gazdasági tevékenység a középkortól a XX. század közepéig? A Szõdrákosi-patak vízgyûjtõjén a lakosság száma a XVIII. század végén kb...fõ volt, mely 2005-re fõre nõtt. 3

5 04.qxp :19 Page 1 A XIX. századtól kezdve milyen módon kötötték meg a kistájra jellemzõ futóhomokot? (Karikázd be a helyes választ!) A. Gyepesítéssel B. Tereprendezéssel C. Erdõsítéssel (akác, fenyõ) D. Gyümölcsfák (pl. eperfa) ültetésével 2. Irj X-et a táblázat elsõ három oszlopában a megfelelõ mezõkbe! Az utolsó két oszlopban 1-tõl 8-ig sorszámozd úgy a tájhasználatokat, hogy az 1-es sorszámot a legnagyobb kiterjedésû, a 8-ast pedig a legkisebb kiterjedésû kapja! Tájtörténet (6. oldal) TÁJHASZNÁLAT NAPJAINKBAN A SZÕDRÁKOSI-PATAK VÍZGYÛJTÕJÉN 1. Tanulmányozd a Szõdrákosi-patak vízgyûjtõjének XX. század végi térképét, majd egészítsd ki az alábbi mondatokat! Tájtörténet (5., 17. oldal) A vízgyûjtõn a legnagyobb területeket a(z). foglalják el. A patak menti földeken a zöldségés a (Veresegyház címerében is szereplõ).termesztése a jellemzõ. Az erdõk döntõ hányada tájidegen.- és.fa, a tájhonos erdõk a dombvidékeken a(z), a patak menti területeken pedig a(z).ligeterdõ. Az erdõségek jelentõs része a(z)..-on terül el. A legértékesebb élõhelyek a mélyen fekvõ, patak menti területeken a(z), a magasabb térszíneken pedig a homokpuszták. 4

6 05.qxp :20 Page 1 GAZDÁLKODÁS A SZÕDRÁKOSI-PATAK MENTÉN 1. Válaszolj a következõ kérdésekre! Tájtörténet (8. oldal) Élõvilág (17. oldal) Atlasz A Pesti-síkság mely településén bányásznak több száz éve agyagot, illetve gyártanak belõle téglát? A térségben hol található termálkút, és vizét milyen cél(ok)ra használják fel? 2. Egészítsd ki az alábbi mondatokat! Tájtörténet (8. oldal) Tanösvény (2-4., 11. állomás) A veresegyházi Malom-tavat a(z)..-ban, a(z) -tavat az 1970-es évek végén, a középsõ Ivacsi-tavat pedig a(z) -as évek végén hozták létre. A vízgyûjtõ legnagyobb állóvize a(z).-tó. A Malom-tó strandja.-ban nyitotta meg kapuit. Gátján a(z)..-tól kezdve mûködött malom, melyet a(z)..-es évek végén bontottak le. 3. Írj X-et a megfelelõ mezõkbe! 5

7 06.qxp :22 Page 1 A SZÕDRÁKOSI-PATAK MENTE VÍZI, VÍZPARTI ÉLÕVILÁGA VÍZI, VÍZPARTI TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK 1. Egészítsd ki az alábbi mondatokat, húzd alá a megfelelõ szavakat! Tanösvény (2-3., 6. állomás) Élõvilág (20., 65. oldal) Tájtörténet (10., 26. oldal) A patakok mentén az uralkodó fafajok a(z)... fûz és a(z)....nyár(fa). Hazánkban a lápok ORSZÁGOS/HELYI szintû védettséget élveznek. A lápok jellegzetes, félgömb alakú bokrának neve: A lápokra a HÛVÖS/MELEG mikroklíma és a KICSI/NAGY hõingás a jellemzõ. A TAVAK/LÁPRÉTEK dekoratív, kék virágú védett növénye a szibériai nõszirom. A lápokban az elhalt növényi részek nem bomlanak le teljesen, belõlük..képzõdik. Ezzel sok növényi tápanyag (nitrát és foszfát) vonódik ki a környezetbõl (táplálékláncból), ezért a lápok tápanyagszegények. A(z).. képzõdés csak olyan helyen megy végbe, ahol állandó vízborítás (illetve magas talajvízszint) van, és ALACSONY/MAGAS a víz oxigén-tartalma. A(z)..bõl évmilliók során barnakõszén, majd keletkezik. A mocsarakban azért nem képzõdik tõzeg, mert nyáron idõszakosan kiszáradnak, és ekkor a levegõre (oxigénre) került, elhalt növényi részeket a(z) -ok lebontják. A(z) baktériumok tömeges jelenlétét helyenként a lápi víz vörösre színezõdése mutatja. Ezek az õsi baktériumok a Föld mágneses terét érzékelve képesek tájékozódni. 2. Sorolj fel három lápi (tõzeget jelzõ) növényfajt! Élõvilág ( oldal) 1. (a Malom-tó védett, mérgezõ növénye) 2. (páfrány féle, melynek nevében hüllõnév szerepel) 3. (rovarevõ hínárnövény) 3. Sorolj fel érveket arról, hogy a hínárnövényzet miért játszik fontos szerepet a vizek életében! Tanösvény (7-8. állomás)

8 07.qxp :03 Page 1 4. Tanulmányozd az alábbi grafikont, majd egészítsd ki a mondatokat! Tanösvény (8. állomás) Élõvilág (térkép az utolsó oldalon) A Kocka-tó melletti (mindössze 80 m hosszú, és 5 m széles) Hínáros-csatorna az Ivacsi-tó felõl szennyezett vizet fogad, de a hínárnövényzeten átfolyó víz A csatornában megnõ a víz... -tartalma és lecsökken az algásodást serkentõ..... és. -tartalma. Veresegyház tavaiból a hínárt a horgászok által betelepített, ázsiai eredetû. -ok pusztították ki. 5. Egészítsd ki a mondatokat, és húzd alá a megfelelõ szót! Tanösvény (2, 4. állomás) A Pamut-tó partján négy védett, õshonos talajlakó él. A(z)..-ák apró magját a szél akár 100 km-re is elszállítja, de csak ott csíráznak ki, ahol jelen van a talajban egy gombafaj is. A mocsári nõszõfû arról nevezetes, hogy.porozzák be. A(z).ok nem mások, mint vízen lebegõ növényszõnyegek. Lebegésüket..tartalmuk, és a mocsári, lápi növények ÜREGES/VÉKONY szára teszi lehetõvé. Fontos szerepük van a vizek természetes.folyamataiban. 7

9 08.qxp :06 Page 1 6. Húzd alá a tájhonos növényfajokat, csillaggal jelöld meg a vízparton élõket, és rajzold le levelüket a terepen gyûjtött anyagok vagy fotó alapján! Tanösvény (10. állomás) 1. hamvas (rekettye-) fûz 2. vénic szil 3. fehér akác 4. fehér nyár 5. erdei fenyõ 6. kocsányos tölgy 7. enyves éger 8. fehérfûz 8

10 09.qxp :06 Page 1 7. Számozással alakíts ki helyes sorrendet az alábbi táplálkozási lánc elemei között! (legalsó szint: 1-es, legfelsõ szint: 5-ös)! vidra vízibolha algák sügér vörösszárnyú keszeg 8. Nevezd meg, és színezd ki a következõ halat! Tanösvény (3. állomás) név 9. Karikázd be a Szõdrákosi-patak vízgyûjtõjén elõforduló õshonos halak számát, húzd alá a védett(ek)et! Tanösvény (7. állomás) Élõvilág (30. oldal) 1. törpeharcsa 6. busa 2. arany- (széles-) kárász 7. lápi póc 3. amur 8. csuka 4. sügér 9. márna 5. ponty 10. vörösszárnyú keszeg 10. Karikázd be a helyes válasz betûjelét! (Több is lehetséges!) Tanösvény (7. állomás) Az idegenhonos növények és állatok gyakran tömeges elszaporodásának (inváziójának) fõ oka, hogy A) õshazájukban maradtak természetes ellenségeik B) az ember sok helyre behurcolja õket C) õshazájukban maradtak természetes élõsködõik D) sok magot érlelnek, illetve utódot hoznak világra 9

11 10.qxp :01 Page Vízi, vízparti növények a Szõdrákosi-patak vízgyûjtõjén Egészítsd ki az alábbi táblázatot! Tanösvény (2., 4., 8., 9., 10., állomás) Élõvilág ( oldal) Kép/rajz Név Élõhely Elõfordulás a térségben (1 példa: terület és Védettség (I/N) Egyedi jellegzetesség, megjegyzés település) Malom-tó Idegmérget (Veresegyház) tartalmaz 1 N 2 Kipusztult 3 4 Levél és termésrajz Áltoboz termése van Vidrafû I 5 10

12 11.qxp :00 Page 1 Vízi, vízparti növények a Szõdrákosi-patak vízgyûjtõjén Kép/rajz Név Élõhely Elõfordulás a térségben (1 példa: terület és település) Védettség (I/N) Egyedi jellegzetesség, megjegyzés 6 Malom-tó (Veresegyház) Gázzal telt levelei a víz felszínén lebegnek Tavak, mocsarak N 7 Fekete nyár(fa) N 8 (levélrajz) 9 Fehér zászpa Mérgezõ növény, mely gyógyhatású anyagokat is tartalmaz Láprétek 10 11

13 12.qxp :00 Page 1 Vízi, vízparti növények és gombák a Szõdrákosi-patak vízgyûjtõjén Kép/rajz Név Élõhely Elõfordulás a térségben (1 példa: terület és település) Védettség (I/N) Egyedi jellegzetesség, megjegyzés Enciánkék Kornistárnics virágait õsszel hozza Láprétek Úr-rétje Természetvédelmi Terület (Õrbottyán) 13 A Föld szinte minden édesvize mellet megtalálható Nádi kígyógomba N Mocsarak, puhafás ligeterdõk Gyorsan terjedõ, észak-amerikai eredetû inváziós növény (özöngyom), mely az õshonos élõvilágot kiszorítja 12

14 13.qxp :09 Page 1 FOTÓMELLÉKLET 13 * védett fajok

15 14.qxp :08 Page 1 FOTÓMELLÉKLET * védett fajok 14

16 15.qxp :20 Page Vízi, vízparti állatok a Szõdrákosi-patak vízgyûjtõjén Egészítsd ki az alábbi táblázatot! Tanösvény (2-8. állomás) Élõvilág ( oldal) Kép/rajz Név Élõhely Elõfordulás a térségben (1 példa: terület és település) Védettség (I/N) Egyedi jellegzetesség, megjegyzés Hangja: "kara-karakit-kit" 1 Pamut-tó Idegenhonos csalánozó állat 2 Lápok, mocsarak, tavak Páncélos hüllõ 3 4 I A fej két oldalán félhold alakú, sárga folt található Molnárpoloska A víz felszínének ragadozó rovarja 5 15

17 17.qxp :00 Page 1 Vízi, vízparti állatok a Szõdrákosi-patak vízgyûjtõjén Kép/rajz Név Élõhely Elõfordulás a térségben (1. példa: terület és település) Védettség (I/N) Egyedi jellegzetesség, megjegyzés 11 Pócos-tó (Szada) I (fokozottan védett) Elsõsorban a Kárpátmedencében élõ, kistestû hal. Veresegyházról kipusztult Észak-amerikai eredetû, nagy károkat okozó (ikra- 12 és ivadékpusztító) inváziós hal A VÍZI, VÍZPARTI TERMÉSZETI KINCSEINKRE LESELKEDÕ VESZÉLYEK 1. Karikázd be a megfelelõ válasz betûjelét! (Több is lehetséges!) Tájtörténet (1. oldal) A Pesti-síkágon (és országszerte) a lápok élõvilágát az emberi tevékenységek közül leginkább A) a gyomnövények (pl. aranyvesszõ) terjedése D) a védettség hiánya B) az áradások E) a beszántások C) a lecsapolások és szennyezések F) a feltöltések és beépítések veszélyezteti(k). 2. Nevezd meg, és rajzold ide azt az állatot vagy növényt, melyet már láttál valamelyik térségi természetvédelmi területen, vagy melyet látni szeretnél élõben! Írd le azt is, hol láttad! 17

18 18.qxp :59 Page 1 3. Egészítsd ki a következõ mondatokat, illetve húzd alá a helyes szavakat! Tájtörténet (1. oldal) Tanösvény (9. állomás) A térség vízszennyezésének fõ forrásai a házi 1996-tól a rosszul mûködõ veresegyházi.-tisztító telep is terhelte a tórendszert. Ezt támasztja alá az alul látható grafikon, mely szerint a tó bakteriális szennyezettsége. és. évek között határérték alatt, a.. év után pedig határérték felett volt. Szennyezett, hínármentes vizekben az algák a vizet színûre festve tömegesen elszaporodhatnak, melyet -nak nevezünk. Az ilyen vízben NEM SZABAD FÜRDENI/SZABAD FÜRDENI, DE UTÁNA LE KELL ZUHANYOZNI. A vízminõség romlása miatt ma a strandolók száma jóval mint az 1980-as években. A Malom-tó állapotának romlását a(z) vizek -e és a természetes - képesség csökkenése okozta. 18

19 19.qxp :23 Page 1 VÍZI, VÍZPARTI TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK VÉDELME 1. Írd be a térképre a védett területek számait a megfelelõ helyekre (zöld foltokra)! Tájtörténet (25. oldal) Természetvédelmi területek a Szõdrákosi-patak vízgyûjtõjén 1. Nyugat-Cserhát és Naszály NATURA 2000 terület 2. Duna és ártere NATURA 2000 terület 3. Debegió-hegy NATURA 2000 terület 4. Veresegyházi-medence NATURA 2000 terület (Á: Álomhegyi-láp TT, S: Sikárosi-láp TT, B: Bitang TT, I: Ivacsok TT) 5. Gödöllõi-dombság Peremhegyei NATURA 2000 terület 6. Gödöllõi-dombvidék TK 7. Veresegyházi Úszószigetek TT 8. Malomközi-rét TT 9. Úr rétje TT 10. Revetek TT 11. Nyárjas TT 12. Alsó-Tece TT 13. Nagy-Tece TT 14. Vácrátóti Botanikuskert TT 15. Rekettyés TT 16. Török-rét TT 17. Ivacsi-láprét TT 18. Tece TT NATURA 2000 terület: európai jelentõségû élõhely TK: Tájvédelmi Körzet TT: Természetvédelmi Terület 19

20 20.qxp :29 Page 1 2. Válaszolj a következõ kérdésekre, és egészítsd ki az alábbi mondatokat! (Honlapok: Mely nemzeti parkhoz tartoznak a Szõdrákosi-patak vízgyûjtõjének védett területei? Nevezd meg és rajzold le a nemzeti park címerállatát! Melyik településen mûködik a Medve Otthon, és a medvéken kívül még milyen õshonos állatok láthatók ott? A(z) Botanikuskertben találhatók az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetének és a Vigyázó kastélynak az épületei. A botanikuskertet -ben alapította Közép-Európa legjelentõsebb botanikuskertjében több mint különféle fafaj található. 3. Tanulmányozd a Szõdrákosi-patak vízgyûjtõjének természetességi, és védett területeit bemutató térképeit! Ezt követõen egészítsd ki az alábbi mondatokat, illetve húzd alá a megfelelõ szavakat! Tájtörténet ( oldal) Az õsi (200 éve ember által érintetlen) területek nagy része védett, melyek fõként a(z) -ok mentén húzódnak. Az ember által érintett (beszántott, beépített stb.) nem természeti területek aránya jóval KISEBB/NAGYOBB, mint az õsi és regenerálódott (korábban leromlott, de mára helyreállt) természeti területeké. A legnagyobb kiterjedésû védett területekkel,.. és települések rendelkeznek. 4. Számozással alakítsd ki a helyes sorrendet! Egy természeti terület védelmének, fejlesztésének legfontosabb lépései sorrendben:... a terület kezelése (pl. gyomnövények kaszálása), szükség esetén egy részének helyreállítása (rehabilitációja, pl. lecsapoló árok betemetése a kiszáradás megakadályozása végett)... Növény- és állatvilág felmérése, ez alapján természetvédelmi kezelési terv elkészítése... Védetté nyilvánítás helyi vagy országos szinten (a területtulajdonos és a természetvédelmi hatóság bevonásával) új élõhelyek kialakítása (rekonstrukciója, pl. gyomos terület helyén tó kialakítása) 5. Melyek a Tavirózsa Környezet- és Természetvédõ Egyesület fõ tevékenységei, és mely településeken tevékenykedik? Élõvilág ( oldal) (Honlap: 20

21 21.qxp :33 Page 1 A VERESEGYHÁZI TAVAK ÉLÕVILÁGA KIRÁNDULÁS A VERESEGYHÁZI TAVAK TANÖSVÉNYEN 1. Járd körbe barátaiddal, osztálytársaiddal vagy családoddal a Veresegyházi Tavak Tanösvényt! Tanösvény A három tó körüli teljes túra kb. 3-3,5 órát vesz igénybe (11 állomás) A rövidített útvonal csak a Malom-tó, a Kocka-tó és a Hínáros csatorna körül megy (1-3., állomások), ehhez kb. 2-2,5 óra szükséges Vigyél magaddal: - tanösvény füzetet, - enni- és innivalót, - két üres befõttes üveget, tetõvel, - egy kb. 4-5 cm vastag, és cm hosszú, tompa botot, - és ha megoldható, egy fényképezõgépet! 2. A kirándulás során szerzett tapasztalataid alapján válaszolj az alábbi kérdésekre! Tanösvény A tanösvény bejárásának idõpontja: év hó nap. Melyik civil szervezet hozta létre a tanösvényt? Rajzold le ide a tanösvény jelzését! Nevezd meg, mely élõhelyeket mutatja be a tanösvény! 3. Feladatok a kirándulás során Tanösvény 1. állomás: Melyik patak táplálja a veresegyházi tavakat? 2. állomás:* Láttál a tavon vándorlápot? Ha igen, hányat és mekkorákat? Hallottál nádirigót énekelni? Hány tõkésrécét láttál ezen az állomáson? *Ezeken az állomásokon készíts fotókat! 21

22 22.qxp :32 Page 1 3. állomás: Melyek a fõ különbségek a fehér és a törékeny fûz között? Sorold fel a puhafás ligeterdõ kitáblázott növényeit! 4. állomás:* Írd le ide az Orchideás-rét orchideáinak neveit, és ha virágzott valamelyik, karikázd be! A kitáblázott tájidegen fák nevei: 5. állomás: Hány darab bugás sás zsombékot találtál a patakban? 6. állomás: Láttál tavi molnárpoloskákat a víz színén? 7. állomás: Sorold fel Veresegyház ritka halait, kereszttel ( ) jelöld a kipusztultakat, csillaggal (*) a védetteket (a halas tábla alapján): 8. állomás:* A 9. állomás közelében a befõttes üvegekkel vegyél vizet a Hínárosból és a Kocka-tóból! Az elõbbibe tegyél egy kis hínárt. Írd le, mi a különbség a két víz között (melyikben van több élõlény stb.)! 9. állomás: A táblák alapján sorold fel a Malom-tó kipusztult védett növényfajait! Említs meg három okot azok közül, ami a kipusztulásukat okozta! Sorolj fel három jelenséget, amely a tó állapotának romlását mutatja! A magaddal hozott botot a pallóút mellett szúrd le az úszólápba kb. 50 cm mélyen, majd kezdd el körkörösen mozgatni. Írd le ide, hogy mi történt, mit éreztél, és ennek mi a magyarázata! * Ezeken az állomásokon készíts fotókat! 22

23 23.qxp :35 Page 1 A pallóút mentén, a nádasban élõ, alábbi növény neve: Dörzsöld meg levelét ujjaid között, szagold meg kezedet, és írd le ide, milyen illatot éreztél: 10. állomás: Rajzold le a magyar kõris levelét! 11. állomás: 1925 és 1950 között milyen gazdasági tevékenységek kapcsolódtak a Malom-tóhoz, melyek ma már nincsenek? Mely idõszak volt a legjelentõsebb társadalmi szempontból a Malom-tó életében? Írj két példát az eseményekre! Írd le röviden, hogyan alakult a Malom-tó környezeti és természeti értéke a középkortól napjainkig, és melyek voltak a változások legfõbb okai! A kirándulás után ne felejtsd el kitölteni és bedobni az 1. állomás (kiinduló és végsõ pont) postaládájába a tanösvény füzet keresztrejtvényét! 23

24 24.qxp :15 Page 1 4. Ha vannak képeid, vagy készítettél fotókat, ragaszd ide kedvenc állataid vagy növényeid képeit, melyet a tanösvényen láttál! 5. Pár szóban ide írhatod legkedvesebb élményedet, tapasztalatod a tanösvénnyel kapcsolatosan: 24

25 25.qxp :58 Page 1 Ajánlott anyagok, források: Bereczki Barna Z. (2004): Elpazarolt értékeink A veresegyházi Malom-tó. Ismeretterjesztõ rövidfilm (DVD). Tavirózsa Egyesület, Veresegyház A Tavirózsa Környezet- és Természetvédõ Egyesület honlapja: Duna-Ipoly Nemzeti Park: Vácrátóti Botanikuskert: Magyarország természetes növényzete: MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: - Veresegyház és térsége tájtörténete, vízi és vízparti életközösségei - Kiegészítõ helyi tananyag, az általános iskolák 6. osztályosai részére Címlapon: kölyök vidrák, mocsári gólyahíren pihenõ nappali pávaszem (Malom-tó TT), szibériai nõszirom (Ivacsi-láprét TT), lápi póc (Bitang TT) Hátsó borítón: kornistárnics (Ivacsi-láprét TT) Kiadó: Tavirózsa Környezet- és Természetvédõ Egyesület Minden jog fenntartva! 2008 Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Huba u. 43. Honlap: Adószám az 1%-hoz: Szerzõ: Tatár Sándor Fotók: Tatár Sándor, Internet Lektorálta: Pappné Csordás Éva (Fabriczius József Általános Iskola, Veresegyház) Grafikai munkák: Bereczki Barna Zoltán Nyomda: Anno 2002 Bt., példányszám: 1000 db. A kiadvány újrahasznosított papírból készült. Támogatók: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Veresegyház Város Környezetvédelmi Alapja 25

26 26.qxp :58 Page 1 26

27 b4.qxp :11 Page 1

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

A Tavirózsa Környezet- és Természetvédı Egyesület kiadványai

A Tavirózsa Környezet- és Természetvédı Egyesület kiadványai A Tavirózsa Környezet- és Természetvédı Egyesület kiadványai www.tavirozsa-egyesulet.hu Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Pf. 99. Telefon/Fax: (28) 389-005 Rendelés: tatarsandor[ ]invitel.hu Tavirózsa

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

SZINTVIZSGA FELADAT. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez

SZINTVIZSGA FELADAT. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez SZINTVIZSGA FELADAT a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez Érvényes: 2013. szeptember 1-től, a 41/2013. (V. 28.) VM rendelettel kiadott szakmai

Részletesebben

Készítette: Babiak Sabina, Bugyi Ágnes, Pálovics Nikoletta Tanár: Győriné Benedek Kata Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda Csicsó Kattintásra vált

Készítette: Babiak Sabina, Bugyi Ágnes, Pálovics Nikoletta Tanár: Győriné Benedek Kata Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda Csicsó Kattintásra vált Készítette: Babiak Sabina, Bugyi Ágnes, Pálovics Nikoletta Tanár: Győriné Benedek Kata Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda Csicsó Kattintásra vált 2. leghosszabb folyó Európában, hossza: 2850 km Fekete-erdőből

Részletesebben

INTERNETES VETÉLKEDŐ 1. forduló Beküldési határidő: 2015. május 12. cím: csordasb@freemail.hu 1. FORDULÓ

INTERNETES VETÉLKEDŐ 1. forduló Beküldési határidő: 2015. május 12. cím: csordasb@freemail.hu 1. FORDULÓ 1. FORDULÓ 1. Feladat: Erdő kvíz Válasszátok ki a helyes megoldást! 1.A magyarországi erdőterület nagysága a honfoglalás idején ekkora lehetett: A) 5-7 % B) 18-20 % C) 40-60% D) 80-90% 2. Magyarország

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági mintaterületeken Varga Ádám Szabó Mária ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék V. Magyar Tájökológiai Konferencia, Sopron,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/267/2008. Tervezet az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. február

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ MTA ÖBKI MÉTA

SZAKMAI BESZÁMOLÓ MTA ÖBKI MÉTA SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Veresegyházi MÉTA Tájkutató Mőhely 2007. évi tevékenyégérıl MTA ÖBKI MÉTA Tavirózsa Környezet- és Természetvédı Egyesület 2007. november Bevezetés A Tavirózsa Egyesület a Magyar Környezeti

Részletesebben

Gördülő Tanösvény témakör-modulok

Gördülő Tanösvény témakör-modulok Gördülő Tanösvény témakör-modulok E: Élőhelyek és életközösségeik E.1. Lombhullató erdők és élőviláguk tölgyesek bükkösök E.2. Tűlevelű erdők és élőviláguk E.3. E.4. E.5. E.6. lucfenyvesek Patakvölgyi,

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 HUSK/1101/2.2.1/0354

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 HUSK/1101/2.2.1/0354 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 HUSK/1101/2.2.1/0354 Közösen a természetes erdőkért a Börzsöny, a Cserhát és a Selmeci hegységben, és a Korponai síkságon www.husk-cbc.eu

Részletesebben

1. Á L P P I Ó C 6. R A K A S Z 2. L Á K A S N Y A R A 7. Ö L T Ő S Ü V 3. K Ó S B A R E G E N I C 8. G Y A N E L E P

1. Á L P P I Ó C 6. R A K A S Z 2. L Á K A S N Y A R A 7. Ö L T Ő S Ü V 3. K Ó S B A R E G E N I C 8. G Y A N E L E P 1. forduló 7 8. osztály Iskola neve: Csapattagok neve: Beküldési határidő: 2014. február 14. Hétvezér Általános Iskola A 2. fordulóba bejutott csapatok nevét honlapunkon nézhetik meg 03.04-től. Elérhető

Részletesebben

41. ábra. Zárt erdőterületek a Duna-Tisza közén 1783-ban. Zárt és nyílt erdőterületek, ligetek, cserjések a Duna- Tisza közén 1783-ban.

41. ábra. Zárt erdőterületek a Duna-Tisza közén 1783-ban. Zárt és nyílt erdőterületek, ligetek, cserjések a Duna- Tisza közén 1783-ban. 41. ábra. Zárt erdőterületek a Duna-Tisza közén 1783-ban Zárt és nyílt erdőterületek, ligetek, cserjések a Duna- Tisza közén 1783-ban. 42. ábra. Kultúrtájak kiterjedése a Duna-Tisza közén a 18. és a 20.

Részletesebben

Voda a jej okolie - 1. časť

Voda a jej okolie - 1. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Dr. Varga Csaba

Erdőgazdálkodás. Dr. Varga Csaba Erdőgazdálkodás Dr. Varga Csaba Erdő fogalma a Föld felületének fás növényekkel borított része, nyitott és mégis természetes önszabályozással rendelkező ökoszisztéma, amelyben egymásra is tartós hatást

Részletesebben

A parlagfű Magyarországon

A parlagfű Magyarországon Előadás a Környezetvédelmi Világnap alkalmából Csongrád, 2012. június 5. A parlagfű Magyarországon Szerzők: Dr. Juhászné Halász Judit Exner Tamás Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület A parlagfű bemutatása

Részletesebben

"Wetland"-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a

Wetland-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a VIZES ÉLŐHELYEK "Wetland"-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a víz az elsődleges meghatározó tényező.

Részletesebben

Versenyző adatlap. Név: Osztály: Születési hely, idő: Általános iskola neve, címe: A versenyző otthoni címe: Telefonszáma: e-mail címe:

Versenyző adatlap. Név: Osztály: Születési hely, idő: Általános iskola neve, címe: A versenyző otthoni címe: Telefonszáma: e-mail címe: Versenyző adatlap Név: Osztály: Születési hely, idő: Általános iskola neve, címe: A versenyző otthoni címe: Telefonszáma: e-mail címe: Vizeink védelme I. forduló 1, Az alábbi keresztrejtvény egy, a vízgazdálkodásban

Részletesebben

TÚZOK TUSA II. FORDULÓ

TÚZOK TUSA II. FORDULÓ TÚZOK TUSA II. FORDULÓ 1. Képzeljétek el, hogy a cserebökényi pusztán vagytok. Kora tavasz van, a pusztai vízállásoknál madarak tömegei időznek. Van, aki nemrég érkezett haza a telelőterületről, van, aki

Részletesebben

7. melléklet. Fotódokumentáció. A Paksi Atomerőmű környezetében található jellegzetes, védett növény- és állatfajok, jellemző életterek

7. melléklet. Fotódokumentáció. A Paksi Atomerőmű környezetében található jellegzetes, védett növény- és állatfajok, jellemző életterek 7. melléklet Fotódokumentáció A Paksi Atomerőmű környezetében található jellegzetes, védett növény- és állatfajok, jellemző életterek 7. melléklet 2004.11.15. N1. kép Az erőmű melletti Duna ártér puhafaligetekkel,

Részletesebben

2. forduló. Matematika

2. forduló. Matematika 2. forduló Matematika 1. Három öreg bölcs alszik egy nagy fa alatt. Egy arra járó csintalan gyerkőc mindhármuk homlokára egy piros kört fest, majd kacagva elszalad. Amikor a bölcsek felébrednek, és meglátják

Részletesebben

III. Földi János természettudományi verseny

III. Földi János természettudományi verseny III. Földi János természettudományi verseny I. FORDULÓ - beküldési határidő: 2015. október 20. Az I. kategória (3. és 4. évfolyam) feladatai: 1.1. feladat Mérd meg, hogy milyen magasra tud felrepülni egy

Részletesebben

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1363/2007. Tervezet az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2007. július I. A döntési javaslat

Részletesebben

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám Concursul Multidisciplinar BOLYAI FARKAS Tantárgyverseny, Concursul pe ţară al liceelor cu predare în limba maghiară Magyar tannyelvű középiskolák országos vetélkedője Concursul de geografie Teleki Sámuel

Részletesebben

PDF created with FinePrint pdffactory trial version

PDF created with FinePrint pdffactory trial version A ok összeszmei e a védett növényfajok becsült állományméretei alapján 15. melléklet Védett növényfajok Csörögi-rét Nagy-Tece Egervári - Reveteki- (úszóok) Szadai-rét Sikárosi- Álom-hegyi 1. Lápi rence

Részletesebben

1 m = 10 dm 1 dm 1 dm

1 m = 10 dm 1 dm 1 dm Ho szúságmérés Hosszúságot kilométerrel, méterrel, deciméterrel, centiméterrel és milliméterrel mérhetünk. A mérés eredménye egy mennyiség 3 cm mérôszám mértékegység m = 0 dm dm dm cm dm dm = 0 cm cm dm

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 4. osztályos feladatsor II.

Részletesebben

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel Természetmadárvédelem gyerekszemmel Tiszakécske Párkereső 1 izhá csaka 2 sitéve júvar 3 héref aglyó 4 artipcsekef 5 dajármég 6 nakadrilyás b d e 7 tulipán( t betűcsere = vízimadár ) a c f g Madártotó képben

Részletesebben

Domborzati és talajviszonyok

Domborzati és talajviszonyok Domborzati és talajviszonyok Domborzat VIZSGÁLAT TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK Sárpilis az Alföld, mint nagytájhoz, a Dunamenti - Síkság, mint középtájhoz és a Tolna - Sárköz nevezetű kistájhoz tartozik. A Sárköz

Részletesebben

VEZETŐFÜZET. a Kalanderdő tanösvényeihez. általános iskolások részére

VEZETŐFÜZET. a Kalanderdő tanösvényeihez. általános iskolások részére VEZETŐFÜZET a Kalanderdő tanösvényeihez általános iskolások részére Kedves Olvasó! A Kalanderdő kitűnő terep a játékra, ügyességed próbára tételére, és egyúttal lehetőség a természet megismerésére is.

Részletesebben

LÁPI PÓC FAJVÉDELMI PROGRAM

LÁPI PÓC FAJVÉDELMI PROGRAM SZAKMAI PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ LÁPI PÓC FAJVÉDELMI PROGRAM Tavirózsa Környezet- és Természetvédı Egyesület 2009. január 1. A Program eredményei 1. Az illetékes hatósággal (a Közép-Duna-völgyi KÖTEVIFE-vel)

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve fotó: Richard Wesley Nagy Gergő Gábor 1 Rottenhoffer István 2,3 2012. 1 Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti

Részletesebben

2013. évi balatoni halfogások bemutatása és kiértékelése

2013. évi balatoni halfogások bemutatása és kiértékelése 2013. évi balatoni halfogások bemutatása és kiértékelése Szarvas, 2014.05.29 Turcsányi Béla, Nagy Gábor Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. Szakmai koncepció A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Részletesebben

Tájékozódási futás és természetvédelem. Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető

Tájékozódási futás és természetvédelem. Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető Tájékozódási futás és természetvédelem Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető Miért van szükség védett területekre? Élőhelyek pusztulása Klímaváltozás Lecsapolás Beruházások

Részletesebben

Az ökoszisztémát érintő károk. Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva

Az ökoszisztémát érintő károk. Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva Az ökoszisztémát érintő károk Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva A fajeloszlás változása A fajeloszlás a változó klíma, vagy a környezetszennyezés következtében változik, az ellenálló fajok

Részletesebben

"Madarak és fák napja" XX. Országos Tanulmányi Verseny Országos döntő 2013.

Madarak és fák napja XX. Országos Tanulmányi Verseny Országos döntő 2013. "Madarak és fák napja" XX. Országos Tanulmányi Verseny Országos döntő 2013. Jelige, csapat: Elérhető pontszám: 175 Elért pontszám: Helyezés: I. feladat: 20 pont/ Madárhangok. Minden helyes megoldás két

Részletesebben

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Bokor Veronika, Marczin Örs Természetmegőrzési Főosztály IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Földművelésügyi Minisztérium 2017. január 25. ---------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Látvány elemek koncepció terve

Látvány elemek koncepció terve Látvány elemek koncepció terve A A Modern Városok Program keretében megvalósuló Pangea Ökocentrum (Sóstói Többfunkciós Oktatási Központ) Építési Kivitelezési Tervdokumentációjához Építtető: Nyíregyházi

Részletesebben

Kagylómentés a Malom- és a Kocka-tavon

Kagylómentés a Malom- és a Kocka-tavon Kagylómentés a Malom- és a Kocka-tavon Veresegyház, 2009. augusztus 17-19. - kutatási jelentés - Bevezetés 2009. augusztus végén kezdődik meg a veresegyházi Malom-tó rehabilitációja jelentős (190 millió

Részletesebben

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Kocsisné Jobbágy Katalin Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2016 Vizsgált terület

Részletesebben

ÉLŐHELY REKONSTRUKCIÓS MUNKÁLATOK A SZÁRAZ-ÉR MENTÉN KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0017

ÉLŐHELY REKONSTRUKCIÓS MUNKÁLATOK A SZÁRAZ-ÉR MENTÉN KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0017 ÉLŐHELY REKONSTRUKCIÓS MUNKÁLATOK A SZÁRAZ-ÉR MENTÉN INTENZITÁSA : 100% Előadó: Fiala Károly KEOP-3.1.2/09-11 Élőhelyvédelem, és -helyreállítás, élettelen természeti értékek védelme, vonalas létesítmények

Részletesebben

Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban

Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban Bankovics András Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság BEVEZETÉS A projekt a Kárpát-medence egyik legnagyobb jelentőségű időszakos szikes taván

Részletesebben

Göd Város Önkormányzat 35/2004. (XII. 10.) sz. Ök. rendelete Göd Nemeskéri park-kiserdő (hrsz. 1934.) Helyi természetvédelmi területté nyilvánításáról

Göd Város Önkormányzat 35/2004. (XII. 10.) sz. Ök. rendelete Göd Nemeskéri park-kiserdő (hrsz. 1934.) Helyi természetvédelmi területté nyilvánításáról Göd Város Önkormányzat 35/2004. (XII. 10.) sz. Ök. rendelete Göd Nemeskéri park-kiserdő (hrsz. 1934.) Helyi természetvédelmi területté nyilvánításáról A természetvédelemről szóló 1996. évi LIII. tv. 24.

Részletesebben

A Szabadság-sziget rehabilitációja. WWF Magyarország Siposs Viktória projektvezető

A Szabadság-sziget rehabilitációja. WWF Magyarország Siposs Viktória projektvezető A Szabadság-sziget rehabilitációja WWF Magyarország Siposs Viktória projektvezető 2009 2013 LIFE+ NAT/H/00320, DUNASZIGETERDŐK 2013. november 18. Háttér, elvi alapok / Előzmények A WWF Mo. egyik kiemelt

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27.

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. 2011. év hidrometeorológiai jellemzése A 2010. év kiemelkedően sok csapadékával szemben a 2011-es év az egyik legszárazabb esztendő volt az Alföldön.

Részletesebben

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 4. FORDULÓ 5-6. évfolyam Téma: Az idő járás a

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 4. FORDULÓ 5-6. évfolyam Téma: Az idő járás a A Földpörgetők versenyen, minden tantárgy feladataira összesen 20 pontot lehet kapni, így egy forduló összpontszáma 100 pont a feladatok számától függetlenül. Csak a kiosztott fejléces üres papírokra lehet

Részletesebben

FEJLESZTŐ FELADATOK TANULÓI PÉLDÁNY. 10. évfolyam

FEJLESZTŐ FELADATOK TANULÓI PÉLDÁNY. 10. évfolyam FEJLESZTŐ FELADATOK TANULÓI PÉLDÁNY BIIOLÓGIIA 10. évfolyam A feladatsorok összeállításában közreműködtek: Both Mária Fazakas Andrea Gadóné Kézdy Edit Holzgethán Katalin Kecskés Ferenc Kerényi Zoltán Lászlóné

Részletesebben

ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET

ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET Tompáné Balogh Mária ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET Környezetem élõvilága TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0 Évfolyam 0 A tanuló neve pauz-westermann . Mi a haszonkert? ÔSZ A HASZONKERTBEN

Részletesebben

32/2007. (X. 18.) KvVM rendelet. az Aggteleki Nemzeti Park védettségének fenntartásáról

32/2007. (X. 18.) KvVM rendelet. az Aggteleki Nemzeti Park védettségének fenntartásáról 32/2007. (X. 18.) KvVM rendelet az Aggteleki Nemzeti Park védettségének fenntartásáról Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6.

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Tompáné Balogh Mária TERMÉSZETISMERET BARANGOLÁS HAZAI TÁJAKON TÉMAZÁRÓ FELEDATOK 12 ÉVES TANULÓK RÉSZÉRE. ... a tanuló neve.

Tompáné Balogh Mária TERMÉSZETISMERET BARANGOLÁS HAZAI TÁJAKON TÉMAZÁRÓ FELEDATOK 12 ÉVES TANULÓK RÉSZÉRE. ... a tanuló neve. Tompáné Balogh Mária TERMÉSZETISMERET BARANGOLÁS HAZAI TÁJAKON TÉMAZÁRÓ FELEDATOK ÉVES TANULÓK RÉSZÉRE....... a tanuló neve pauz westermann HAZAI ERDÔK A VÁLTOZAT 1. Nevezd meg és jellemezd az ábrázolt

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA 2015. I. forduló FELADATLAP

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA 2015. I. forduló FELADATLAP Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA 2015 I. forduló FELADATLAP Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntünk benneteket az idei Túzok Tusa I. fordulójában, mely hagyománnyá vált verseny elnevezését

Részletesebben

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR)

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) Váczi Olivér, Varga Ildikó, Bata Kinga, Kisné Fodor Lívia, Bakó Botond & Érdiné Szerekes Rozália Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetmegõrzési

Részletesebben

VASI VIZEKEN IFJÚSÁGI HORGÁSZVETÉLKEDŐ II. FORDULÓ

VASI VIZEKEN IFJÚSÁGI HORGÁSZVETÉLKEDŐ II. FORDULÓ VASI VIZEKEN IFJÚSÁGI HORGÁSZVETÉLKEDŐ II. FORDULÓ CSAPAT NÉV: CSAPATKAPITÁNY NEVE: CSAPATKAPITÁNY ELÉRHETŐSÉGE: VASKERESZTES, 2013 02 25 FELADATOK I. Feladat: Iskolátok, vagy lakóhelyetek környékén biztosan

Részletesebben

SOLTVADKERT 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. A strand mederfenék jellemzése: Homokos, iszapos. 2. A strandhoz tartozó partszakasz talajának jellemzése: Homokos, és gyepszőnyeggel borított. 3. A víz elérhetősége:

Részletesebben

Unokáinknak ültetjük

Unokáinknak ültetjük Unokáinknak ültetjük 1. Írj jellemzôket a diófa megjelölt részeirôl! koronája:...... törzse:... kérge fiatalon:...... idõskorban:......... 2. Az alábbi mondatok közül néhányba hiba csúszott. Húzd át a

Részletesebben

SZINTVIZSGA FELADAT. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez

SZINTVIZSGA FELADAT. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez SZINTVIZSGA FELADAT a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez Érvényes: 2013. szeptember 1-től, a 41/2013. (V. 28.) VM rendelettel kiadott szakmai

Részletesebben

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető Természetvédelem Nagy Gábor területi osztályvezető Alapfogalmak: A természetvédelem fogalma: szűkebb értelmezés: Tudományos és kulturáli s szempontból ki emelkedő jelentőségű termés zeti értékek m egőr

Részletesebben

5 év 111 000 elültetett facsemete Aki fákat ültet, az bízik a jövőben. (népi bölcsesség)

5 év 111 000 elültetett facsemete Aki fákat ültet, az bízik a jövőben. (népi bölcsesség) 5 év 111 000 elültetett facsemete Aki fákat ültet, az bízik a jövőben. (népi bölcsesség) Immár 5. éve tart a Citibank Ültessünk fákat a jövőért programja, amelynek keretében 2008 óta 111 000 csemete került

Részletesebben

A természetvédelemről szóló évi LIII. Törvény a alapján Göd Nagyközség Önkormányzata a következőket rendeli el.

A természetvédelemről szóló évi LIII. Törvény a alapján Göd Nagyközség Önkormányzata a következőket rendeli el. Göd Város Önkormányzatának 16/1999.(IV. 20.) sz. Ök. rendelete az egységes szerkezetbe foglalt helyi jelentőségű Göd- felsői Kékperjés Láprét, a Göd Láprét, a Göd Homokpusztagyep, Kék Duna Sport telep

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Fehér Györgyi 33/500-250 irisz@dunamuzeum.hu

Részletesebben

Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag

Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag Szöveg típusa: magyarázó Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz Javasolt felhasználás: 3 4. évfolyam. A folyópartok réme Szerencsére

Részletesebben

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez, a 41/2013. (V. 28.) VM rendelettel kiadott szakmai és vizsgáztatási

Részletesebben

Indul a Túzok Tusa I. fordulója!

Indul a Túzok Tusa I. fordulója! ndul a Túzok Tusa. fordulója! A Körös-Maros Nemzeti Park gazgatóság Körösvölgyi Látogatóközpontja idén is meghirdeti természetismereti vetélkedőjét az általános iskolák 7-8. osztályos tanulói számára.

Részletesebben

Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz

Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz Lampert Bálint Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz A természetvédelmi törvény 43. (3) szerint Minden év május 10-e a Madarak és Fák Napja. E nap megemlékezéseinek, rendezvényeinek a lakosság különösen

Részletesebben

Élőhelyvédelem. Kutatások

Élőhelyvédelem. Kutatások Élőhelyvédelem Kutatások Célkitűzések A hazai természetközeli növényzet mai állapotának pontos megismerése, teljes körű felmérése, természetes növényzeti örökségünk tudományos értékelése. Az ország nagy

Részletesebben

VEZETŐFÜZET. a Kalanderdő tanösvényéhez. általános iskolások részére

VEZETŐFÜZET. a Kalanderdő tanösvényéhez. általános iskolások részére VEZETŐFÜZET a Kalanderdő tanösvényéhez általános iskolások részére Kedves Olvasó! A Kalanderdő kitűnő terep a játékra és ügyességed próbára tételére, de egyúttal lehetőség a természet megismerésére is.

Részletesebben

Mit tennék a vizek védelmében

Mit tennék a vizek védelmében Mit tennék a vizek védelmében Marcal folyó Készítette: Bálint Brigitta Magyargencsi Sportegyesület Bevezető Bizonyára sokan hallottak már a Dunántúl szívében emelkedő Somló-hegyről és bortermő vidékéről,

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

I. Internetes keresési feladatok (ajánlott idő: 20 perc)

I. Internetes keresési feladatok (ajánlott idő: 20 perc) I. Internetes keresési feladatok (ajánlott idő: 20 perc) A talált oldalak internet címét (URL) másold ki egy szöveges dokumentumba és mentsd Csapatnev_internet néven! A konkrét válaszokat ide a papírra

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32 Telefon: (96) 500-000 Fax: (96) 315-342 E-mail: titkarsag@eduvizig.hu Web: www.eduvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-5

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰESÍTÉS ÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

Natura 2000 fenntartási terv készítés tapasztalatai.

Natura 2000 fenntartási terv készítés tapasztalatai. Natura 2000 fenntartási tervek készítése Honlap: www.bfnp.hu zalanatura2000@gmail.com Natura 2000 fenntartási terv készítés tapasztalatai. Megyer Csaba osztályvezető Natura 2000 kijelölés, felmérések A

Részletesebben

Azonosság-különbözıség: 1., 2., 3., 4. Irányok, téri tájékozódás: 6., 7., 13. Szintézis: 6. Számfogalom, bontás: 7. Következtetés: 5.

Azonosság-különbözıség: 1., 2., 3., 4. Irányok, téri tájékozódás: 6., 7., 13. Szintézis: 6. Számfogalom, bontás: 7. Következtetés: 5. Azonosság-különbözıség: 1., 2., 3., 4. Irányok, téri tájékozódás: 6., 7., 13. Szintézis: 6. Számfogalom, bontás: 7. Következtetés: 5. Összes lehetıség megtalálása: 3. Figyelem fejlesztése: 1., 2., 3.,

Részletesebben

Vizsgálódás mikroszkóppal.

Vizsgálódás mikroszkóppal. Időtartam: 1,5 2,5 óra Melyik korcsoportnak ajánljuk? Kiscsoporttól nagycsoportos korosztályig, és 1. osztályosoknak ( A programcsomagot egészben ajánljuk, de egy-egy része külön is megvalósítható) Vizsgálódás

Részletesebben

HALÁLLOMÁNY FELMÉRÉS EREDMÉNYE A VÉSZTŐI MÁGORI HE. KECSKÉSZUGI ÉS TEMETŐSZÉLI HORGÁSZVIZÉN

HALÁLLOMÁNY FELMÉRÉS EREDMÉNYE A VÉSZTŐI MÁGORI HE. KECSKÉSZUGI ÉS TEMETŐSZÉLI HORGÁSZVIZÉN HALÁLLOMÁNY FELMÉRÉS EREDMÉNYE A VÉSZTŐI MÁGORI HE. KECSKÉSZUGI ÉS TEMETŐSZÉLI HORGÁSZVIZÉN A Mágori Horgászegyesület felkérésére 2011. április 9.-én állományfelmérő halászatot végeztünk a Kecskészugi

Részletesebben

Javaslat a. A Maros -ártér növényvilága települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a. A Maros -ártér növényvilága települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a A Maros -ártér növényvilága települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó személy neve: Popányné Vaszkó Ágnes 2. A javaslatot benyújtó személy

Részletesebben

Természetes vizek szennyezettségének vizsgálata

Természetes vizek szennyezettségének vizsgálata A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Természetes vizeink összetételének vizsgálata, összehasonlítása Vízben oldott szennyezőanyagok kimutatása Vízben oldott ionok kimutatása Eszközszükséglet: Szükséges

Részletesebben

Az általános iskolák biológiaversenyének iskolai fordulója a Proteus-elismerésért. 2015/2016-os tanév október 21. VERSENYLAP

Az általános iskolák biológiaversenyének iskolai fordulója a Proteus-elismerésért. 2015/2016-os tanév október 21. VERSENYLAP Az általános iskolák biológiaversenyének iskolai fordulója a Proteus-elismerésért 2015/2016-os tanév 2015. október 21. VERSENYLAP Kedves Versenyző! Mielőtt válaszolnál a kérdésekre, figyelmesen olvasd

Részletesebben

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA I. forduló FELADATLAP

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA I. forduló FELADATLAP Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA 2016 I. forduló FELADATLAP Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntünk benneteket az idei Túzok Tusa I. fordulójában, mely hagyománnyá vált verseny elnevezését

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez, a 41/2013. (V. 28.) VM rendelettel kiadott szakmai és vizsgáztatási

Részletesebben

Ismét törvénytelenségek az Auchan körül

Ismét törvénytelenségek az Auchan körül Ismét törvénytelenségek az Auchan körül Újabb természetvédelmi botrány készül Dunakeszin, az Auchan közelében. Korábban a Levegő Munkacsoport pert nyert Dunakeszi önkormányzatával szemben a Pest Megyei

Részletesebben

4A MELLÉKLET: A1 ÉRTÉKELÉSI LAP: komponens

4A MELLÉKLET: A1 ÉRTÉKELÉSI LAP: komponens 4A MELLÉKLET: A1 ÉRTÉKELÉSI LAP: komponens A LERAKÓBAN KELETKEZETT GÁZ EMISSZIÓS TÉNYEZŐJE [1 = alacsony kockázat, 5 = magas kockázat] Lerakóban keletkezett A1 B1 C1 *1 A hulladék vastagsága a talajvízben

Részletesebben

A feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható!

A feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható! z írásbeli vizsga I. része feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható! 1. feladat Vulkán Utazási Iroda ajánlatából: Tegyen feledhetetlen túrákat gőzölgő, füstölgő vulkánokon, miközben az

Részletesebben

Felszíni vizek. Vízminőség, vízvédelem

Felszíni vizek. Vízminőség, vízvédelem Felszíni vizek Vízminőség, vízvédelem VÍZKÉSZLETEK 1.4 milliárd km 3, a földkéreg felszínének 71 %-át borítja víz 97.4% óceánok, tengerek 2.6 % édesvíz 0.61 % talajvíz 1.98% jég (jégsapkák, gleccserek)

Részletesebben

Város Polgármestere. A természeti értékek helyi védelméről szóló 5/2006. (05.25.) Ör.sz. rendelet felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. A természeti értékek helyi védelméről szóló 5/2006. (05.25.) Ör.sz. rendelet felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu A természeti értékek helyi

Részletesebben

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent.

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. A FÖLD VÍZKÉSZLETE A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. Megoszlása a következő: óceánok és tengerek (világtenger): 97,4 %; magashegységi és sarkvidéki jégkészletek:

Részletesebben

Csongrád Város Környezeti Fenntarthatósági Terv

Csongrád Város Környezeti Fenntarthatósági Terv Csongrád Város Környezeti Fenntarthatósági Terv Local Agenda 21 (2016-2019) A dokumentumot Csongrád Város Önkormányzata.. határozati számmal 2016 n elfogadta. Jegyző Készítette: Csongrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

FELHÍVÁS. Békés megye természeti értékei címmel. 5-6. osztályos diákok számára.

FELHÍVÁS. Békés megye természeti értékei címmel. 5-6. osztályos diákok számára. 1/9. oldal FELHÍVÁS A Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft. Kulturális Irodája és a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága természetismereti és kulturális vetélkedőt hirdet Békés megye természeti értékei címmel

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1719/2008. Tervezet a Villányi Templom-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. december

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/848/2008. Tervezet a Háros-szigeti ártéri erdő természetvédelmi terület bővítéséről és természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

Dudás Gabriella Hetényiné Kulcsár Mária Machánné Tatár Rita Sós Mária. sokszínû. 5 gyakorló. kompetenciafejlesztõ munkafüzet. 2.

Dudás Gabriella Hetényiné Kulcsár Mária Machánné Tatár Rita Sós Mária. sokszínû. 5 gyakorló. kompetenciafejlesztõ munkafüzet. 2. Dudás Gabriella Hetényiné Kulcsár Mária Machánné Tatár Rita Sós Mária sokszínû gyakorló kompetenciafejlesztõ munkafüzet. kötet Mozaik Kiadó Szeged, Színesrúd-készlet. Törtek bõvítése és egyszerûsítése

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCE TÁJTÖRTÉNETE II.

A KÁRPÁT-MEDENCE TÁJTÖRTÉNETE II. A KÁRPÁT-MEDENCE TÁJTÖRTÉNETE II. TÁJRENDEZÉS A XIX. SZÁZADBAN Ipari forradalom hatásai Vasútépítés Vízrendezés Birokrendezés BIRTOKRENDEZÉS Célszerű méretű, nagyságú táblák kialakítása Utak építése Vízrendezés

Részletesebben

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő 3. oldalhoz 1. Karikázd be a helyes megoldások előtt álló betűt! Ezután olvasd össze, és megtudhatod, hogyan dolgoztál! Melyik az év legrövidebb napja? T/ Miklós nap

Részletesebben