b1_2.qxp :10 Page 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "b1_2.qxp 2008. 11. 24. 13:10 Page 1"

Átírás

1 b1_2.qxp :10 Page 1

2 01.qxp :49 Page 1 LAKÓHELYÜNK, A PESTI-SÍKSÁG ÉSZAKI RÉSZE ÉS KÖRNYÉKE A PESTI-SÍKSÁG, AZ ALFÖLD NYÚLVÁNYA A Tavirózsa Munkafüzet kitöltéséhez ajánlott kiadványok: Tájtörténet Élõvilág Tanösvény Atlasz Tatár S., Sándor Cs., Ercsényi M., Milutinovits L. (2006): Veresegyház és térsége tájtörténete - Ember és Természet kapcsolata az elmúlt két évszázadban. Tavirózsa Egyesület, Veresegyház Krenedits S., Tatár S. (2001): A veresegyházi tavak története és élõvilága. Tavirózsa Egyesület, Veresegyház Tatár S., Tamási J. (2005): Veresegyházi Tavak Tanösvény. Tanösvények Budapest körül. Tavirózsa Egyesület, Veresegyház Földrajzi atlasz 1

3 02.qxp :16 Page 1 1. a) Nevezd meg a Pesti-síkság északi részének településeit! b) Jelöld számokkal a síkságot övezõ jelentõsebb dombokat, vizeket és közlekedési útvonalakat! Tájtörténet (25. oldal) Atlasz Települések (rózsaszín téglalapok): Vízfolyások és tavak (kék téglalapok): 1. Szõdrákosi-patak 2. Folyás-patak 3. Pamut-tó 4. Ivacsi-tó 5. Malom-tó 6. Õrbottyáni-tó 7. Bara-patak 8. Hartyán-patak 9. Tece-patak 11. Duna Dombok (zöld téglalapok): 1. Margita (344,2 m, Szada) 2. Fóti Somlyó (288,2 m) 3. Várhegy (248,9 m, Váchartyán) 4. Magas-hegy (276,9 m, Csomád) 5. Nagy Csörög (219,5 m, Csörög) 6. Õr-hegy (283,5 m, Mogyoród) Fõ közlekedési útvonalak, egyéb (piros téglalapok): M3 autópálya Fót-Galgamácsa országút Budapest-Veresegyház- Vác vasútvonal Gödöllõ-Vác országút Barátság I. kõolajvezeték 2. Egészítsd ki az alábbi mondatokat! Tájtörténet (3., 5., oldal) A Pesti-síkság az Alföld északi nyúlványa, melynek területe a(z).. folyó felé lejt. A földfelszín alatt helyenként.m vastagságot is elérõ agyagréteg az egykori. -tenger üledékébõl jött létre. A kistájra jellemzõ meszes homokréteg, illetve homokbuckák a kelet felõl felé vándorló, egykori. hordaléka, mely a Duna-Tisza köze buckasoraival mutat rokonságot. A Pesti-síkság keleti oldalán húzódó.-dombság a(z).. és a(z).folyók vízválasztója. A Pesti-síkság keleti oldalát határoló legmagasabb domb településen található. Neve és magassága:.. 2

4 03.qxp :53 Page 1 A Pesti-síkság legnépesebb települése:.. legkisebb lélekszámú települése: legõsibb települése: legfiatalabb települése:.. A Szõdrákosi-patak vízhozama m 3 /nap, vízgyûjtõje Budapestõl..-re, megyében helyezkedik el, vízgyûjtõjének mérete km 2. A patak vize. településen, a(z) -hegy lábánál ered, és településen torkollik a(z) -ba. A Pesti-síkság északi részének éghajlatát az Alföld és a(z) (táj) együttes hatása alakítja. 3. Mérd meg térképen a Szõdrákosi-patak forrása és torkolata közötti távolságot, majd olvasd le atlaszodról a Pesti-síkság alábbi adatait! Tájtörténet (25. oldal) Atlasz (22. oldal) A Szõdrákosi-patak hossza: km Évi középhõmérséklet:. C Évi napfénytartam:. óra Évi csapadékátlag:. mm 4. Húzd alá a megfelelõ választ! Atlasz (22. oldal) A Pesti-síkságon a napsütés: kevés közepes sok hõingás: kicsi közepes nagy csapadék: kevés közepes sok A SZÕDRÁKOSI-PATAK MENTI TÁJ TÖRTÉNETE 1. Válaszolj az alábbi kérdésekre, és egészítsd ki a mondatot! Tájtörténet (3., oldal) Mi volt a Malom-tóhoz kapcsolódó három legfontosabb gazdasági tevékenység a középkortól a XX. század közepéig? A Szõdrákosi-patak vízgyûjtõjén a lakosság száma a XVIII. század végén kb...fõ volt, mely 2005-re fõre nõtt. 3

5 04.qxp :19 Page 1 A XIX. századtól kezdve milyen módon kötötték meg a kistájra jellemzõ futóhomokot? (Karikázd be a helyes választ!) A. Gyepesítéssel B. Tereprendezéssel C. Erdõsítéssel (akác, fenyõ) D. Gyümölcsfák (pl. eperfa) ültetésével 2. Irj X-et a táblázat elsõ három oszlopában a megfelelõ mezõkbe! Az utolsó két oszlopban 1-tõl 8-ig sorszámozd úgy a tájhasználatokat, hogy az 1-es sorszámot a legnagyobb kiterjedésû, a 8-ast pedig a legkisebb kiterjedésû kapja! Tájtörténet (6. oldal) TÁJHASZNÁLAT NAPJAINKBAN A SZÕDRÁKOSI-PATAK VÍZGYÛJTÕJÉN 1. Tanulmányozd a Szõdrákosi-patak vízgyûjtõjének XX. század végi térképét, majd egészítsd ki az alábbi mondatokat! Tájtörténet (5., 17. oldal) A vízgyûjtõn a legnagyobb területeket a(z). foglalják el. A patak menti földeken a zöldségés a (Veresegyház címerében is szereplõ).termesztése a jellemzõ. Az erdõk döntõ hányada tájidegen.- és.fa, a tájhonos erdõk a dombvidékeken a(z), a patak menti területeken pedig a(z).ligeterdõ. Az erdõségek jelentõs része a(z)..-on terül el. A legértékesebb élõhelyek a mélyen fekvõ, patak menti területeken a(z), a magasabb térszíneken pedig a homokpuszták. 4

6 05.qxp :20 Page 1 GAZDÁLKODÁS A SZÕDRÁKOSI-PATAK MENTÉN 1. Válaszolj a következõ kérdésekre! Tájtörténet (8. oldal) Élõvilág (17. oldal) Atlasz A Pesti-síkság mely településén bányásznak több száz éve agyagot, illetve gyártanak belõle téglát? A térségben hol található termálkút, és vizét milyen cél(ok)ra használják fel? 2. Egészítsd ki az alábbi mondatokat! Tájtörténet (8. oldal) Tanösvény (2-4., 11. állomás) A veresegyházi Malom-tavat a(z)..-ban, a(z) -tavat az 1970-es évek végén, a középsõ Ivacsi-tavat pedig a(z) -as évek végén hozták létre. A vízgyûjtõ legnagyobb állóvize a(z).-tó. A Malom-tó strandja.-ban nyitotta meg kapuit. Gátján a(z)..-tól kezdve mûködött malom, melyet a(z)..-es évek végén bontottak le. 3. Írj X-et a megfelelõ mezõkbe! 5

7 06.qxp :22 Page 1 A SZÕDRÁKOSI-PATAK MENTE VÍZI, VÍZPARTI ÉLÕVILÁGA VÍZI, VÍZPARTI TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK 1. Egészítsd ki az alábbi mondatokat, húzd alá a megfelelõ szavakat! Tanösvény (2-3., 6. állomás) Élõvilág (20., 65. oldal) Tájtörténet (10., 26. oldal) A patakok mentén az uralkodó fafajok a(z)... fûz és a(z)....nyár(fa). Hazánkban a lápok ORSZÁGOS/HELYI szintû védettséget élveznek. A lápok jellegzetes, félgömb alakú bokrának neve: A lápokra a HÛVÖS/MELEG mikroklíma és a KICSI/NAGY hõingás a jellemzõ. A TAVAK/LÁPRÉTEK dekoratív, kék virágú védett növénye a szibériai nõszirom. A lápokban az elhalt növényi részek nem bomlanak le teljesen, belõlük..képzõdik. Ezzel sok növényi tápanyag (nitrát és foszfát) vonódik ki a környezetbõl (táplálékláncból), ezért a lápok tápanyagszegények. A(z).. képzõdés csak olyan helyen megy végbe, ahol állandó vízborítás (illetve magas talajvízszint) van, és ALACSONY/MAGAS a víz oxigén-tartalma. A(z)..bõl évmilliók során barnakõszén, majd keletkezik. A mocsarakban azért nem képzõdik tõzeg, mert nyáron idõszakosan kiszáradnak, és ekkor a levegõre (oxigénre) került, elhalt növényi részeket a(z) -ok lebontják. A(z) baktériumok tömeges jelenlétét helyenként a lápi víz vörösre színezõdése mutatja. Ezek az õsi baktériumok a Föld mágneses terét érzékelve képesek tájékozódni. 2. Sorolj fel három lápi (tõzeget jelzõ) növényfajt! Élõvilág ( oldal) 1. (a Malom-tó védett, mérgezõ növénye) 2. (páfrány féle, melynek nevében hüllõnév szerepel) 3. (rovarevõ hínárnövény) 3. Sorolj fel érveket arról, hogy a hínárnövényzet miért játszik fontos szerepet a vizek életében! Tanösvény (7-8. állomás)

8 07.qxp :03 Page 1 4. Tanulmányozd az alábbi grafikont, majd egészítsd ki a mondatokat! Tanösvény (8. állomás) Élõvilág (térkép az utolsó oldalon) A Kocka-tó melletti (mindössze 80 m hosszú, és 5 m széles) Hínáros-csatorna az Ivacsi-tó felõl szennyezett vizet fogad, de a hínárnövényzeten átfolyó víz A csatornában megnõ a víz... -tartalma és lecsökken az algásodást serkentõ..... és. -tartalma. Veresegyház tavaiból a hínárt a horgászok által betelepített, ázsiai eredetû. -ok pusztították ki. 5. Egészítsd ki a mondatokat, és húzd alá a megfelelõ szót! Tanösvény (2, 4. állomás) A Pamut-tó partján négy védett, õshonos talajlakó él. A(z)..-ák apró magját a szél akár 100 km-re is elszállítja, de csak ott csíráznak ki, ahol jelen van a talajban egy gombafaj is. A mocsári nõszõfû arról nevezetes, hogy.porozzák be. A(z).ok nem mások, mint vízen lebegõ növényszõnyegek. Lebegésüket..tartalmuk, és a mocsári, lápi növények ÜREGES/VÉKONY szára teszi lehetõvé. Fontos szerepük van a vizek természetes.folyamataiban. 7

9 08.qxp :06 Page 1 6. Húzd alá a tájhonos növényfajokat, csillaggal jelöld meg a vízparton élõket, és rajzold le levelüket a terepen gyûjtött anyagok vagy fotó alapján! Tanösvény (10. állomás) 1. hamvas (rekettye-) fûz 2. vénic szil 3. fehér akác 4. fehér nyár 5. erdei fenyõ 6. kocsányos tölgy 7. enyves éger 8. fehérfûz 8

10 09.qxp :06 Page 1 7. Számozással alakíts ki helyes sorrendet az alábbi táplálkozási lánc elemei között! (legalsó szint: 1-es, legfelsõ szint: 5-ös)! vidra vízibolha algák sügér vörösszárnyú keszeg 8. Nevezd meg, és színezd ki a következõ halat! Tanösvény (3. állomás) név 9. Karikázd be a Szõdrákosi-patak vízgyûjtõjén elõforduló õshonos halak számát, húzd alá a védett(ek)et! Tanösvény (7. állomás) Élõvilág (30. oldal) 1. törpeharcsa 6. busa 2. arany- (széles-) kárász 7. lápi póc 3. amur 8. csuka 4. sügér 9. márna 5. ponty 10. vörösszárnyú keszeg 10. Karikázd be a helyes válasz betûjelét! (Több is lehetséges!) Tanösvény (7. állomás) Az idegenhonos növények és állatok gyakran tömeges elszaporodásának (inváziójának) fõ oka, hogy A) õshazájukban maradtak természetes ellenségeik B) az ember sok helyre behurcolja õket C) õshazájukban maradtak természetes élõsködõik D) sok magot érlelnek, illetve utódot hoznak világra 9

11 10.qxp :01 Page Vízi, vízparti növények a Szõdrákosi-patak vízgyûjtõjén Egészítsd ki az alábbi táblázatot! Tanösvény (2., 4., 8., 9., 10., állomás) Élõvilág ( oldal) Kép/rajz Név Élõhely Elõfordulás a térségben (1 példa: terület és Védettség (I/N) Egyedi jellegzetesség, megjegyzés település) Malom-tó Idegmérget (Veresegyház) tartalmaz 1 N 2 Kipusztult 3 4 Levél és termésrajz Áltoboz termése van Vidrafû I 5 10

12 11.qxp :00 Page 1 Vízi, vízparti növények a Szõdrákosi-patak vízgyûjtõjén Kép/rajz Név Élõhely Elõfordulás a térségben (1 példa: terület és település) Védettség (I/N) Egyedi jellegzetesség, megjegyzés 6 Malom-tó (Veresegyház) Gázzal telt levelei a víz felszínén lebegnek Tavak, mocsarak N 7 Fekete nyár(fa) N 8 (levélrajz) 9 Fehér zászpa Mérgezõ növény, mely gyógyhatású anyagokat is tartalmaz Láprétek 10 11

13 12.qxp :00 Page 1 Vízi, vízparti növények és gombák a Szõdrákosi-patak vízgyûjtõjén Kép/rajz Név Élõhely Elõfordulás a térségben (1 példa: terület és település) Védettség (I/N) Egyedi jellegzetesség, megjegyzés Enciánkék Kornistárnics virágait õsszel hozza Láprétek Úr-rétje Természetvédelmi Terület (Õrbottyán) 13 A Föld szinte minden édesvize mellet megtalálható Nádi kígyógomba N Mocsarak, puhafás ligeterdõk Gyorsan terjedõ, észak-amerikai eredetû inváziós növény (özöngyom), mely az õshonos élõvilágot kiszorítja 12

14 13.qxp :09 Page 1 FOTÓMELLÉKLET 13 * védett fajok

15 14.qxp :08 Page 1 FOTÓMELLÉKLET * védett fajok 14

16 15.qxp :20 Page Vízi, vízparti állatok a Szõdrákosi-patak vízgyûjtõjén Egészítsd ki az alábbi táblázatot! Tanösvény (2-8. állomás) Élõvilág ( oldal) Kép/rajz Név Élõhely Elõfordulás a térségben (1 példa: terület és település) Védettség (I/N) Egyedi jellegzetesség, megjegyzés Hangja: "kara-karakit-kit" 1 Pamut-tó Idegenhonos csalánozó állat 2 Lápok, mocsarak, tavak Páncélos hüllõ 3 4 I A fej két oldalán félhold alakú, sárga folt található Molnárpoloska A víz felszínének ragadozó rovarja 5 15

17 17.qxp :00 Page 1 Vízi, vízparti állatok a Szõdrákosi-patak vízgyûjtõjén Kép/rajz Név Élõhely Elõfordulás a térségben (1. példa: terület és település) Védettség (I/N) Egyedi jellegzetesség, megjegyzés 11 Pócos-tó (Szada) I (fokozottan védett) Elsõsorban a Kárpátmedencében élõ, kistestû hal. Veresegyházról kipusztult Észak-amerikai eredetû, nagy károkat okozó (ikra- 12 és ivadékpusztító) inváziós hal A VÍZI, VÍZPARTI TERMÉSZETI KINCSEINKRE LESELKEDÕ VESZÉLYEK 1. Karikázd be a megfelelõ válasz betûjelét! (Több is lehetséges!) Tájtörténet (1. oldal) A Pesti-síkágon (és országszerte) a lápok élõvilágát az emberi tevékenységek közül leginkább A) a gyomnövények (pl. aranyvesszõ) terjedése D) a védettség hiánya B) az áradások E) a beszántások C) a lecsapolások és szennyezések F) a feltöltések és beépítések veszélyezteti(k). 2. Nevezd meg, és rajzold ide azt az állatot vagy növényt, melyet már láttál valamelyik térségi természetvédelmi területen, vagy melyet látni szeretnél élõben! Írd le azt is, hol láttad! 17

18 18.qxp :59 Page 1 3. Egészítsd ki a következõ mondatokat, illetve húzd alá a helyes szavakat! Tájtörténet (1. oldal) Tanösvény (9. állomás) A térség vízszennyezésének fõ forrásai a házi 1996-tól a rosszul mûködõ veresegyházi.-tisztító telep is terhelte a tórendszert. Ezt támasztja alá az alul látható grafikon, mely szerint a tó bakteriális szennyezettsége. és. évek között határérték alatt, a.. év után pedig határérték felett volt. Szennyezett, hínármentes vizekben az algák a vizet színûre festve tömegesen elszaporodhatnak, melyet -nak nevezünk. Az ilyen vízben NEM SZABAD FÜRDENI/SZABAD FÜRDENI, DE UTÁNA LE KELL ZUHANYOZNI. A vízminõség romlása miatt ma a strandolók száma jóval mint az 1980-as években. A Malom-tó állapotának romlását a(z) vizek -e és a természetes - képesség csökkenése okozta. 18

19 19.qxp :23 Page 1 VÍZI, VÍZPARTI TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK VÉDELME 1. Írd be a térképre a védett területek számait a megfelelõ helyekre (zöld foltokra)! Tájtörténet (25. oldal) Természetvédelmi területek a Szõdrákosi-patak vízgyûjtõjén 1. Nyugat-Cserhát és Naszály NATURA 2000 terület 2. Duna és ártere NATURA 2000 terület 3. Debegió-hegy NATURA 2000 terület 4. Veresegyházi-medence NATURA 2000 terület (Á: Álomhegyi-láp TT, S: Sikárosi-láp TT, B: Bitang TT, I: Ivacsok TT) 5. Gödöllõi-dombság Peremhegyei NATURA 2000 terület 6. Gödöllõi-dombvidék TK 7. Veresegyházi Úszószigetek TT 8. Malomközi-rét TT 9. Úr rétje TT 10. Revetek TT 11. Nyárjas TT 12. Alsó-Tece TT 13. Nagy-Tece TT 14. Vácrátóti Botanikuskert TT 15. Rekettyés TT 16. Török-rét TT 17. Ivacsi-láprét TT 18. Tece TT NATURA 2000 terület: európai jelentõségû élõhely TK: Tájvédelmi Körzet TT: Természetvédelmi Terület 19

20 20.qxp :29 Page 1 2. Válaszolj a következõ kérdésekre, és egészítsd ki az alábbi mondatokat! (Honlapok: Mely nemzeti parkhoz tartoznak a Szõdrákosi-patak vízgyûjtõjének védett területei? Nevezd meg és rajzold le a nemzeti park címerállatát! Melyik településen mûködik a Medve Otthon, és a medvéken kívül még milyen õshonos állatok láthatók ott? A(z) Botanikuskertben találhatók az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetének és a Vigyázó kastélynak az épületei. A botanikuskertet -ben alapította Közép-Európa legjelentõsebb botanikuskertjében több mint különféle fafaj található. 3. Tanulmányozd a Szõdrákosi-patak vízgyûjtõjének természetességi, és védett területeit bemutató térképeit! Ezt követõen egészítsd ki az alábbi mondatokat, illetve húzd alá a megfelelõ szavakat! Tájtörténet ( oldal) Az õsi (200 éve ember által érintetlen) területek nagy része védett, melyek fõként a(z) -ok mentén húzódnak. Az ember által érintett (beszántott, beépített stb.) nem természeti területek aránya jóval KISEBB/NAGYOBB, mint az õsi és regenerálódott (korábban leromlott, de mára helyreállt) természeti területeké. A legnagyobb kiterjedésû védett területekkel,.. és települések rendelkeznek. 4. Számozással alakítsd ki a helyes sorrendet! Egy természeti terület védelmének, fejlesztésének legfontosabb lépései sorrendben:... a terület kezelése (pl. gyomnövények kaszálása), szükség esetén egy részének helyreállítása (rehabilitációja, pl. lecsapoló árok betemetése a kiszáradás megakadályozása végett)... Növény- és állatvilág felmérése, ez alapján természetvédelmi kezelési terv elkészítése... Védetté nyilvánítás helyi vagy országos szinten (a területtulajdonos és a természetvédelmi hatóság bevonásával) új élõhelyek kialakítása (rekonstrukciója, pl. gyomos terület helyén tó kialakítása) 5. Melyek a Tavirózsa Környezet- és Természetvédõ Egyesület fõ tevékenységei, és mely településeken tevékenykedik? Élõvilág ( oldal) (Honlap: 20

21 21.qxp :33 Page 1 A VERESEGYHÁZI TAVAK ÉLÕVILÁGA KIRÁNDULÁS A VERESEGYHÁZI TAVAK TANÖSVÉNYEN 1. Járd körbe barátaiddal, osztálytársaiddal vagy családoddal a Veresegyházi Tavak Tanösvényt! Tanösvény A három tó körüli teljes túra kb. 3-3,5 órát vesz igénybe (11 állomás) A rövidített útvonal csak a Malom-tó, a Kocka-tó és a Hínáros csatorna körül megy (1-3., állomások), ehhez kb. 2-2,5 óra szükséges Vigyél magaddal: - tanösvény füzetet, - enni- és innivalót, - két üres befõttes üveget, tetõvel, - egy kb. 4-5 cm vastag, és cm hosszú, tompa botot, - és ha megoldható, egy fényképezõgépet! 2. A kirándulás során szerzett tapasztalataid alapján válaszolj az alábbi kérdésekre! Tanösvény A tanösvény bejárásának idõpontja: év hó nap. Melyik civil szervezet hozta létre a tanösvényt? Rajzold le ide a tanösvény jelzését! Nevezd meg, mely élõhelyeket mutatja be a tanösvény! 3. Feladatok a kirándulás során Tanösvény 1. állomás: Melyik patak táplálja a veresegyházi tavakat? 2. állomás:* Láttál a tavon vándorlápot? Ha igen, hányat és mekkorákat? Hallottál nádirigót énekelni? Hány tõkésrécét láttál ezen az állomáson? *Ezeken az állomásokon készíts fotókat! 21

22 22.qxp :32 Page 1 3. állomás: Melyek a fõ különbségek a fehér és a törékeny fûz között? Sorold fel a puhafás ligeterdõ kitáblázott növényeit! 4. állomás:* Írd le ide az Orchideás-rét orchideáinak neveit, és ha virágzott valamelyik, karikázd be! A kitáblázott tájidegen fák nevei: 5. állomás: Hány darab bugás sás zsombékot találtál a patakban? 6. állomás: Láttál tavi molnárpoloskákat a víz színén? 7. állomás: Sorold fel Veresegyház ritka halait, kereszttel ( ) jelöld a kipusztultakat, csillaggal (*) a védetteket (a halas tábla alapján): 8. állomás:* A 9. állomás közelében a befõttes üvegekkel vegyél vizet a Hínárosból és a Kocka-tóból! Az elõbbibe tegyél egy kis hínárt. Írd le, mi a különbség a két víz között (melyikben van több élõlény stb.)! 9. állomás: A táblák alapján sorold fel a Malom-tó kipusztult védett növényfajait! Említs meg három okot azok közül, ami a kipusztulásukat okozta! Sorolj fel három jelenséget, amely a tó állapotának romlását mutatja! A magaddal hozott botot a pallóút mellett szúrd le az úszólápba kb. 50 cm mélyen, majd kezdd el körkörösen mozgatni. Írd le ide, hogy mi történt, mit éreztél, és ennek mi a magyarázata! * Ezeken az állomásokon készíts fotókat! 22

23 23.qxp :35 Page 1 A pallóút mentén, a nádasban élõ, alábbi növény neve: Dörzsöld meg levelét ujjaid között, szagold meg kezedet, és írd le ide, milyen illatot éreztél: 10. állomás: Rajzold le a magyar kõris levelét! 11. állomás: 1925 és 1950 között milyen gazdasági tevékenységek kapcsolódtak a Malom-tóhoz, melyek ma már nincsenek? Mely idõszak volt a legjelentõsebb társadalmi szempontból a Malom-tó életében? Írj két példát az eseményekre! Írd le röviden, hogyan alakult a Malom-tó környezeti és természeti értéke a középkortól napjainkig, és melyek voltak a változások legfõbb okai! A kirándulás után ne felejtsd el kitölteni és bedobni az 1. állomás (kiinduló és végsõ pont) postaládájába a tanösvény füzet keresztrejtvényét! 23

24 24.qxp :15 Page 1 4. Ha vannak képeid, vagy készítettél fotókat, ragaszd ide kedvenc állataid vagy növényeid képeit, melyet a tanösvényen láttál! 5. Pár szóban ide írhatod legkedvesebb élményedet, tapasztalatod a tanösvénnyel kapcsolatosan: 24

25 25.qxp :58 Page 1 Ajánlott anyagok, források: Bereczki Barna Z. (2004): Elpazarolt értékeink A veresegyházi Malom-tó. Ismeretterjesztõ rövidfilm (DVD). Tavirózsa Egyesület, Veresegyház A Tavirózsa Környezet- és Természetvédõ Egyesület honlapja: Duna-Ipoly Nemzeti Park: Vácrátóti Botanikuskert: Magyarország természetes növényzete: MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: - Veresegyház és térsége tájtörténete, vízi és vízparti életközösségei - Kiegészítõ helyi tananyag, az általános iskolák 6. osztályosai részére Címlapon: kölyök vidrák, mocsári gólyahíren pihenõ nappali pávaszem (Malom-tó TT), szibériai nõszirom (Ivacsi-láprét TT), lápi póc (Bitang TT) Hátsó borítón: kornistárnics (Ivacsi-láprét TT) Kiadó: Tavirózsa Környezet- és Természetvédõ Egyesület Minden jog fenntartva! 2008 Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Huba u. 43. Honlap: Adószám az 1%-hoz: Szerzõ: Tatár Sándor Fotók: Tatár Sándor, Internet Lektorálta: Pappné Csordás Éva (Fabriczius József Általános Iskola, Veresegyház) Grafikai munkák: Bereczki Barna Zoltán Nyomda: Anno 2002 Bt., példányszám: 1000 db. A kiadvány újrahasznosított papírból készült. Támogatók: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Veresegyház Város Környezetvédelmi Alapja 25

26 26.qxp :58 Page 1 26

27 b4.qxp :11 Page 1

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

INTERNETES VETÉLKEDŐ 1. forduló Beküldési határidő: 2015. május 12. cím: csordasb@freemail.hu 1. FORDULÓ

INTERNETES VETÉLKEDŐ 1. forduló Beküldési határidő: 2015. május 12. cím: csordasb@freemail.hu 1. FORDULÓ 1. FORDULÓ 1. Feladat: Erdő kvíz Válasszátok ki a helyes megoldást! 1.A magyarországi erdőterület nagysága a honfoglalás idején ekkora lehetett: A) 5-7 % B) 18-20 % C) 40-60% D) 80-90% 2. Magyarország

Részletesebben

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági mintaterületeken Varga Ádám Szabó Mária ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék V. Magyar Tájökológiai Konferencia, Sopron,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ MTA ÖBKI MÉTA

SZAKMAI BESZÁMOLÓ MTA ÖBKI MÉTA SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Veresegyházi MÉTA Tájkutató Mőhely 2007. évi tevékenyégérıl MTA ÖBKI MÉTA Tavirózsa Környezet- és Természetvédı Egyesület 2007. november Bevezetés A Tavirózsa Egyesület a Magyar Környezeti

Részletesebben

Gördülő Tanösvény témakör-modulok

Gördülő Tanösvény témakör-modulok Gördülő Tanösvény témakör-modulok E: Élőhelyek és életközösségeik E.1. Lombhullató erdők és élőviláguk tölgyesek bükkösök E.2. Tűlevelű erdők és élőviláguk E.3. E.4. E.5. E.6. lucfenyvesek Patakvölgyi,

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 HUSK/1101/2.2.1/0354

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 HUSK/1101/2.2.1/0354 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 HUSK/1101/2.2.1/0354 Közösen a természetes erdőkért a Börzsöny, a Cserhát és a Selmeci hegységben, és a Korponai síkságon www.husk-cbc.eu

Részletesebben

1. Á L P P I Ó C 6. R A K A S Z 2. L Á K A S N Y A R A 7. Ö L T Ő S Ü V 3. K Ó S B A R E G E N I C 8. G Y A N E L E P

1. Á L P P I Ó C 6. R A K A S Z 2. L Á K A S N Y A R A 7. Ö L T Ő S Ü V 3. K Ó S B A R E G E N I C 8. G Y A N E L E P 1. forduló 7 8. osztály Iskola neve: Csapattagok neve: Beküldési határidő: 2014. február 14. Hétvezér Általános Iskola A 2. fordulóba bejutott csapatok nevét honlapunkon nézhetik meg 03.04-től. Elérhető

Részletesebben

Voda a jej okolie - 1. časť

Voda a jej okolie - 1. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Részletesebben

41. ábra. Zárt erdőterületek a Duna-Tisza közén 1783-ban. Zárt és nyílt erdőterületek, ligetek, cserjések a Duna- Tisza közén 1783-ban.

41. ábra. Zárt erdőterületek a Duna-Tisza közén 1783-ban. Zárt és nyílt erdőterületek, ligetek, cserjések a Duna- Tisza közén 1783-ban. 41. ábra. Zárt erdőterületek a Duna-Tisza közén 1783-ban Zárt és nyílt erdőterületek, ligetek, cserjések a Duna- Tisza közén 1783-ban. 42. ábra. Kultúrtájak kiterjedése a Duna-Tisza közén a 18. és a 20.

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Dr. Varga Csaba

Erdőgazdálkodás. Dr. Varga Csaba Erdőgazdálkodás Dr. Varga Csaba Erdő fogalma a Föld felületének fás növényekkel borított része, nyitott és mégis természetes önszabályozással rendelkező ökoszisztéma, amelyben egymásra is tartós hatást

Részletesebben

Versenyző adatlap. Név: Osztály: Születési hely, idő: Általános iskola neve, címe: A versenyző otthoni címe: Telefonszáma: e-mail címe:

Versenyző adatlap. Név: Osztály: Születési hely, idő: Általános iskola neve, címe: A versenyző otthoni címe: Telefonszáma: e-mail címe: Versenyző adatlap Név: Osztály: Születési hely, idő: Általános iskola neve, címe: A versenyző otthoni címe: Telefonszáma: e-mail címe: Vizeink védelme I. forduló 1, Az alábbi keresztrejtvény egy, a vízgazdálkodásban

Részletesebben

2. forduló. Matematika

2. forduló. Matematika 2. forduló Matematika 1. Három öreg bölcs alszik egy nagy fa alatt. Egy arra járó csintalan gyerkőc mindhármuk homlokára egy piros kört fest, majd kacagva elszalad. Amikor a bölcsek felébrednek, és meglátják

Részletesebben

A parlagfű Magyarországon

A parlagfű Magyarországon Előadás a Környezetvédelmi Világnap alkalmából Csongrád, 2012. június 5. A parlagfű Magyarországon Szerzők: Dr. Juhászné Halász Judit Exner Tamás Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület A parlagfű bemutatása

Részletesebben

III. Földi János természettudományi verseny

III. Földi János természettudományi verseny III. Földi János természettudományi verseny I. FORDULÓ - beküldési határidő: 2015. október 20. Az I. kategória (3. és 4. évfolyam) feladatai: 1.1. feladat Mérd meg, hogy milyen magasra tud felrepülni egy

Részletesebben

1 m = 10 dm 1 dm 1 dm

1 m = 10 dm 1 dm 1 dm Ho szúságmérés Hosszúságot kilométerrel, méterrel, deciméterrel, centiméterrel és milliméterrel mérhetünk. A mérés eredménye egy mennyiség 3 cm mérôszám mértékegység m = 0 dm dm dm cm dm dm = 0 cm cm dm

Részletesebben

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel Természetmadárvédelem gyerekszemmel Tiszakécske Párkereső 1 izhá csaka 2 sitéve júvar 3 héref aglyó 4 artipcsekef 5 dajármég 6 nakadrilyás b d e 7 tulipán( t betűcsere = vízimadár ) a c f g Madártotó képben

Részletesebben

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1363/2007. Tervezet az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2007. július I. A döntési javaslat

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

7. melléklet. Fotódokumentáció. A Paksi Atomerőmű környezetében található jellegzetes, védett növény- és állatfajok, jellemző életterek

7. melléklet. Fotódokumentáció. A Paksi Atomerőmű környezetében található jellegzetes, védett növény- és állatfajok, jellemző életterek 7. melléklet Fotódokumentáció A Paksi Atomerőmű környezetében található jellegzetes, védett növény- és állatfajok, jellemző életterek 7. melléklet 2004.11.15. N1. kép Az erőmű melletti Duna ártér puhafaligetekkel,

Részletesebben

"Wetland"-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a

Wetland-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a VIZES ÉLŐHELYEK "Wetland"-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a víz az elsődleges meghatározó tényező.

Részletesebben

Domborzati és talajviszonyok

Domborzati és talajviszonyok Domborzati és talajviszonyok Domborzat VIZSGÁLAT TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK Sárpilis az Alföld, mint nagytájhoz, a Dunamenti - Síkság, mint középtájhoz és a Tolna - Sárköz nevezetű kistájhoz tartozik. A Sárköz

Részletesebben

VEZETŐFÜZET. a Kalanderdő tanösvényeihez. általános iskolások részére

VEZETŐFÜZET. a Kalanderdő tanösvényeihez. általános iskolások részére VEZETŐFÜZET a Kalanderdő tanösvényeihez általános iskolások részére Kedves Olvasó! A Kalanderdő kitűnő terep a játékra, ügyességed próbára tételére, és egyúttal lehetőség a természet megismerésére is.

Részletesebben

LÁPI PÓC FAJVÉDELMI PROGRAM

LÁPI PÓC FAJVÉDELMI PROGRAM SZAKMAI PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ LÁPI PÓC FAJVÉDELMI PROGRAM Tavirózsa Környezet- és Természetvédı Egyesület 2009. január 1. A Program eredményei 1. Az illetékes hatósággal (a Közép-Duna-völgyi KÖTEVIFE-vel)

Részletesebben

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve fotó: Richard Wesley Nagy Gergő Gábor 1 Rottenhoffer István 2,3 2012. 1 Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti

Részletesebben

"Madarak és fák napja" XX. Országos Tanulmányi Verseny Országos döntő 2013.

Madarak és fák napja XX. Országos Tanulmányi Verseny Országos döntő 2013. "Madarak és fák napja" XX. Országos Tanulmányi Verseny Országos döntő 2013. Jelige, csapat: Elérhető pontszám: 175 Elért pontszám: Helyezés: I. feladat: 20 pont/ Madárhangok. Minden helyes megoldás két

Részletesebben

2013. évi balatoni halfogások bemutatása és kiértékelése

2013. évi balatoni halfogások bemutatása és kiértékelése 2013. évi balatoni halfogások bemutatása és kiértékelése Szarvas, 2014.05.29 Turcsányi Béla, Nagy Gábor Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. Szakmai koncepció A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Részletesebben

Tájékozódási futás és természetvédelem. Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető

Tájékozódási futás és természetvédelem. Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető Tájékozódási futás és természetvédelem Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető Miért van szükség védett területekre? Élőhelyek pusztulása Klímaváltozás Lecsapolás Beruházások

Részletesebben

Az ökoszisztémát érintő károk. Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva

Az ökoszisztémát érintő károk. Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva Az ökoszisztémát érintő károk Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva A fajeloszlás változása A fajeloszlás a változó klíma, vagy a környezetszennyezés következtében változik, az ellenálló fajok

Részletesebben

FEJLESZTŐ FELADATOK TANULÓI PÉLDÁNY. 10. évfolyam

FEJLESZTŐ FELADATOK TANULÓI PÉLDÁNY. 10. évfolyam FEJLESZTŐ FELADATOK TANULÓI PÉLDÁNY BIIOLÓGIIA 10. évfolyam A feladatsorok összeállításában közreműködtek: Both Mária Fazakas Andrea Gadóné Kézdy Edit Holzgethán Katalin Kecskés Ferenc Kerényi Zoltán Lászlóné

Részletesebben

ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET

ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET Tompáné Balogh Mária ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET Környezetem élõvilága TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0 Évfolyam 0 A tanuló neve pauz-westermann . Mi a haszonkert? ÔSZ A HASZONKERTBEN

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Fehér Györgyi 33/500-250 irisz@dunamuzeum.hu

Részletesebben

Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban

Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban Bankovics András Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság BEVEZETÉS A projekt a Kárpát-medence egyik legnagyobb jelentőségű időszakos szikes taván

Részletesebben

Göd Város Önkormányzat 35/2004. (XII. 10.) sz. Ök. rendelete Göd Nemeskéri park-kiserdő (hrsz. 1934.) Helyi természetvédelmi területté nyilvánításáról

Göd Város Önkormányzat 35/2004. (XII. 10.) sz. Ök. rendelete Göd Nemeskéri park-kiserdő (hrsz. 1934.) Helyi természetvédelmi területté nyilvánításáról Göd Város Önkormányzat 35/2004. (XII. 10.) sz. Ök. rendelete Göd Nemeskéri park-kiserdő (hrsz. 1934.) Helyi természetvédelmi területté nyilvánításáról A természetvédelemről szóló 1996. évi LIII. tv. 24.

Részletesebben

A Szabadság-sziget rehabilitációja. WWF Magyarország Siposs Viktória projektvezető

A Szabadság-sziget rehabilitációja. WWF Magyarország Siposs Viktória projektvezető A Szabadság-sziget rehabilitációja WWF Magyarország Siposs Viktória projektvezető 2009 2013 LIFE+ NAT/H/00320, DUNASZIGETERDŐK 2013. november 18. Háttér, elvi alapok / Előzmények A WWF Mo. egyik kiemelt

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27.

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. 2011. év hidrometeorológiai jellemzése A 2010. év kiemelkedően sok csapadékával szemben a 2011-es év az egyik legszárazabb esztendő volt az Alföldön.

Részletesebben

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető Természetvédelem Nagy Gábor területi osztályvezető Alapfogalmak: A természetvédelem fogalma: szűkebb értelmezés: Tudományos és kulturáli s szempontból ki emelkedő jelentőségű termés zeti értékek m egőr

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

ÉLŐHELY REKONSTRUKCIÓS MUNKÁLATOK A SZÁRAZ-ÉR MENTÉN KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0017

ÉLŐHELY REKONSTRUKCIÓS MUNKÁLATOK A SZÁRAZ-ÉR MENTÉN KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0017 ÉLŐHELY REKONSTRUKCIÓS MUNKÁLATOK A SZÁRAZ-ÉR MENTÉN INTENZITÁSA : 100% Előadó: Fiala Károly KEOP-3.1.2/09-11 Élőhelyvédelem, és -helyreállítás, élettelen természeti értékek védelme, vonalas létesítmények

Részletesebben

Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz

Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz Lampert Bálint Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz A természetvédelmi törvény 43. (3) szerint Minden év május 10-e a Madarak és Fák Napja. E nap megemlékezéseinek, rendezvényeinek a lakosság különösen

Részletesebben

Tompáné Balogh Mária TERMÉSZETISMERET BARANGOLÁS HAZAI TÁJAKON TÉMAZÁRÓ FELEDATOK 12 ÉVES TANULÓK RÉSZÉRE. ... a tanuló neve.

Tompáné Balogh Mária TERMÉSZETISMERET BARANGOLÁS HAZAI TÁJAKON TÉMAZÁRÓ FELEDATOK 12 ÉVES TANULÓK RÉSZÉRE. ... a tanuló neve. Tompáné Balogh Mária TERMÉSZETISMERET BARANGOLÁS HAZAI TÁJAKON TÉMAZÁRÓ FELEDATOK ÉVES TANULÓK RÉSZÉRE....... a tanuló neve pauz westermann HAZAI ERDÔK A VÁLTOZAT 1. Nevezd meg és jellemezd az ábrázolt

Részletesebben

Unokáinknak ültetjük

Unokáinknak ültetjük Unokáinknak ültetjük 1. Írj jellemzôket a diófa megjelölt részeirôl! koronája:...... törzse:... kérge fiatalon:...... idõskorban:......... 2. Az alábbi mondatok közül néhányba hiba csúszott. Húzd át a

Részletesebben

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA 2015. I. forduló FELADATLAP

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA 2015. I. forduló FELADATLAP Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA 2015 I. forduló FELADATLAP Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntünk benneteket az idei Túzok Tusa I. fordulójában, mely hagyománnyá vált verseny elnevezését

Részletesebben

Élőhelyvédelem. Kutatások

Élőhelyvédelem. Kutatások Élőhelyvédelem Kutatások Célkitűzések A hazai természetközeli növényzet mai állapotának pontos megismerése, teljes körű felmérése, természetes növényzeti örökségünk tudományos értékelése. Az ország nagy

Részletesebben

VASI VIZEKEN IFJÚSÁGI HORGÁSZVETÉLKEDŐ II. FORDULÓ

VASI VIZEKEN IFJÚSÁGI HORGÁSZVETÉLKEDŐ II. FORDULÓ VASI VIZEKEN IFJÚSÁGI HORGÁSZVETÉLKEDŐ II. FORDULÓ CSAPAT NÉV: CSAPATKAPITÁNY NEVE: CSAPATKAPITÁNY ELÉRHETŐSÉGE: VASKERESZTES, 2013 02 25 FELADATOK I. Feladat: Iskolátok, vagy lakóhelyetek környékén biztosan

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

SOLTVADKERT 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. A strand mederfenék jellemzése: Homokos, iszapos. 2. A strandhoz tartozó partszakasz talajának jellemzése: Homokos, és gyepszőnyeggel borított. 3. A víz elérhetősége:

Részletesebben

Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag

Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag Szöveg típusa: magyarázó Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz Javasolt felhasználás: 3 4. évfolyam. A folyópartok réme Szerencsére

Részletesebben

5 év 111 000 elültetett facsemete Aki fákat ültet, az bízik a jövőben. (népi bölcsesség)

5 év 111 000 elültetett facsemete Aki fákat ültet, az bízik a jövőben. (népi bölcsesség) 5 év 111 000 elültetett facsemete Aki fákat ültet, az bízik a jövőben. (népi bölcsesség) Immár 5. éve tart a Citibank Ültessünk fákat a jövőért programja, amelynek keretében 2008 óta 111 000 csemete került

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Csongrád Város Környezeti Fenntarthatósági Terv

Csongrád Város Környezeti Fenntarthatósági Terv Csongrád Város Környezeti Fenntarthatósági Terv Local Agenda 21 (2016-2019) A dokumentumot Csongrád Város Önkormányzata.. határozati számmal 2016 n elfogadta. Jegyző Készítette: Csongrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Felszíni vizek. Vízminőség, vízvédelem

Felszíni vizek. Vízminőség, vízvédelem Felszíni vizek Vízminőség, vízvédelem VÍZKÉSZLETEK 1.4 milliárd km 3, a földkéreg felszínének 71 %-át borítja víz 97.4% óceánok, tengerek 2.6 % édesvíz 0.61 % talajvíz 1.98% jég (jégsapkák, gleccserek)

Részletesebben

A feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható!

A feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható! z írásbeli vizsga I. része feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható! 1. feladat Vulkán Utazási Iroda ajánlatából: Tegyen feledhetetlen túrákat gőzölgő, füstölgő vulkánokon, miközben az

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

I. Internetes keresési feladatok (ajánlott idő: 20 perc)

I. Internetes keresési feladatok (ajánlott idő: 20 perc) I. Internetes keresési feladatok (ajánlott idő: 20 perc) A talált oldalak internet címét (URL) másold ki egy szöveges dokumentumba és mentsd Csapatnev_internet néven! A konkrét válaszokat ide a papírra

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCE TÁJTÖRTÉNETE II.

A KÁRPÁT-MEDENCE TÁJTÖRTÉNETE II. A KÁRPÁT-MEDENCE TÁJTÖRTÉNETE II. TÁJRENDEZÉS A XIX. SZÁZADBAN Ipari forradalom hatásai Vasútépítés Vízrendezés Birokrendezés BIRTOKRENDEZÉS Célszerű méretű, nagyságú táblák kialakítása Utak építése Vízrendezés

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

Számok és műveletek 10-től 20-ig

Számok és műveletek 10-től 20-ig Számok és műveletek től 20ig. Hány gyerek vesz részt a síversenyen? 2. Hányas számú versenyző áll a 4. helyen, 3. helyen,. helyen? A versenyzők közül hányadik helyen áll a 4es számú, 3as számú, es számú?

Részletesebben

Javaslat a. A Maros -ártér növényvilága települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a. A Maros -ártér növényvilága települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a A Maros -ártér növényvilága települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó személy neve: Popányné Vaszkó Ágnes 2. A javaslatot benyújtó személy

Részletesebben

Vizsgálódás mikroszkóppal.

Vizsgálódás mikroszkóppal. Időtartam: 1,5 2,5 óra Melyik korcsoportnak ajánljuk? Kiscsoporttól nagycsoportos korosztályig, és 1. osztályosoknak ( A programcsomagot egészben ajánljuk, de egy-egy része külön is megvalósítható) Vizsgálódás

Részletesebben

58/2007. (X. 18.) KvVM rendelet. a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

58/2007. (X. 18.) KvVM rendelet. a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról 58/2007. (X. 18.) KvVM rendelet a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32 Telefon: (96) 500-000 Fax: (96) 315-342 E-mail: titkarsag@eduvizig.hu Web: www.eduvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-5

Részletesebben

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Mit tennék a vizek védelmében

Mit tennék a vizek védelmében Mit tennék a vizek védelmében Marcal folyó Készítette: Bálint Brigitta Magyargencsi Sportegyesület Bevezető Bizonyára sokan hallottak már a Dunántúl szívében emelkedő Somló-hegyről és bortermő vidékéről,

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére. Környezetünk természetföldrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ...

TERMÉSZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére. Környezetünk természetföldrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ... Lakotár Katalin TERMÉSZETISMERET Környezetünk természetföldrajzi ismeretei TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére............................................. a tanuló neve pauz westermann

Részletesebben

TREZOR POSTALÁDÁK. Beltéri: lépcsőházba, lakóparkba. Kültéri: utcafrontra, udvarba, oszlopba építhető

TREZOR POSTALÁDÁK. Beltéri: lépcsőházba, lakóparkba. Kültéri: utcafrontra, udvarba, oszlopba építhető TREZOR POSTALÁDÁK 2015 Beltéri: lépcsőházba, lakóparkba Kültéri: utcafrontra, udvarba, oszlopba építhető Hagyományos, kerítéssel rendelkező családi házakhoz ajánlott postaládák Postaláda I.-II Udvari I.-II.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

10/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces rendszertan II.

10/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces rendszertan II. 10/b tétel GERINCES RENDSZERTAN II. KÉTÉLTŰEK TÖRZS: GERINCESEK (VERTEBRATA) ALTÖRZS: ÁLLKAPCSOSAK (GNATHOSTOMATA) OSZTÁLY: KÉTÉLTŰEK (AMPHIBIA) REND: FARKOS KÉTÉLTŰEK» CSALÁD: SZALAMANDRAFÉLÉK Testük

Részletesebben

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent.

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. A FÖLD VÍZKÉSZLETE A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. Megoszlása a következő: óceánok és tengerek (világtenger): 97,4 %; magashegységi és sarkvidéki jégkészletek:

Részletesebben

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő 3. oldalhoz 1. Karikázd be a helyes megoldások előtt álló betűt! Ezután olvasd össze, és megtudhatod, hogyan dolgoztál! Melyik az év legrövidebb napja? T/ Miklós nap

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1719/2008. Tervezet a Villányi Templom-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. december

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/848/2008. Tervezet a Háros-szigeti ártéri erdő természetvédelmi terület bővítéséről és természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 6 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 5 db kijelölt

Részletesebben

Adatok a Cserhát kisvízfolyásainak halfaunájához

Adatok a Cserhát kisvízfolyásainak halfaunájához Adatok a Cserhát kisvízfolyásainak halfaunájához Bevezető Egyesületünk a rendkívül száraz 00-ik év után 00-ben tovább folytatta a cserháti patakok halfaunisztikai felmérését. A két év leforgása alatt a

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰESÍTÉS ÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába

A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába Készítette: Gombos Erzsébet V. éves biológia környezettan szakos hallgató Témavezető: Schmidt

Részletesebben

141/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet. a Soproni Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

141/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet. a Soproni Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról 141/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Soproni Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) 2. óra Vízi élettájak, a halak élőhelye szerinti felosztás (szinttájak)

Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) 2. óra Vízi élettájak, a halak élőhelye szerinti felosztás (szinttájak) Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) 2. óra Vízi élettájak, a halak élőhelye szerinti felosztás (szinttájak) Vízi élettájak Faciál (vízfelszíni élettáj) Fitál (makrovegetáció borítású vízi

Részletesebben

A vízi ökoszisztémák

A vízi ökoszisztémák A vízi ökoszisztémák Az ökoszisztéma Az ökoszisztéma, vagy más néven ökológiai rendszer olyan strukturális és funkcionális rendszer, amelyben a növények, mint szerves anyag termelők, az állatok mint fogyasztók,

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

Natura 2000 Fenntartási Terv

Natura 2000 Fenntartási Terv Natura 2000 Fenntartási Terv HUON20007 Köles-tető kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Őriszentpéter, 2016.05.30. Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partner Zöld Zala Természetvédő

Részletesebben

Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül

Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről 2014. Április 2-3. Siófok Biró Marianna Simonffy

Részletesebben

::JÁTÉKLAP:: Társasjáték Portál. Klánok. (Clans)

::JÁTÉKLAP:: Társasjáték Portál. Klánok. (Clans) Klánok (Clans) Tervezte: Leo Colovini Kiadja: Winning Moves Deutschland GmbH Leugallee 99 40545 Düsseldorf info@winningmoves.de http://www.winningmoves.de/ 2-4 játékos részére, 10 éves kortól, játékidő

Részletesebben

FELHÍVÁS. Békés megye természeti értékei címmel. 5-6. osztályos diákok számára.

FELHÍVÁS. Békés megye természeti értékei címmel. 5-6. osztályos diákok számára. 1/9. oldal FELHÍVÁS A Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft. Kulturális Irodája és a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága természetismereti és kulturális vetélkedőt hirdet Békés megye természeti értékei címmel

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

MEGFIGYELÉSEK, MÉRÉSEK, TANULSÁGOK... AZ ÖREG TÓ VIZÉRŐL

MEGFIGYELÉSEK, MÉRÉSEK, TANULSÁGOK... AZ ÖREG TÓ VIZÉRŐL MEGFIGYELÉSEK, MÉRÉSEK, TANULSÁGOK... AZ ÖREG TÓ VIZÉRŐL Helyszín: időpont: Osztály: Csoporttagok: 1. Nézzetek körül a tó partján. Milyen? Húzzátok alá a megfelelő jellemzőt. csak nádas és erdő veszi körül

Részletesebben

Dudás Gabriella Hetényiné Kulcsár Mária Machánné Tatár Rita Sós Mária. sokszínû. 5 gyakorló. kompetenciafejlesztõ munkafüzet. 2.

Dudás Gabriella Hetényiné Kulcsár Mária Machánné Tatár Rita Sós Mária. sokszínû. 5 gyakorló. kompetenciafejlesztõ munkafüzet. 2. Dudás Gabriella Hetényiné Kulcsár Mária Machánné Tatár Rita Sós Mária sokszínû gyakorló kompetenciafejlesztõ munkafüzet. kötet Mozaik Kiadó Szeged, Színesrúd-készlet. Törtek bõvítése és egyszerûsítése

Részletesebben

Város Polgármestere. A természeti értékek helyi védelméről szóló 5/2006. (05.25.) Ör.sz. rendelet felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. A természeti értékek helyi védelméről szóló 5/2006. (05.25.) Ör.sz. rendelet felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu A természeti értékek helyi

Részletesebben

A Gödöllői Királyi Kastély parkjának élővilága. Óratervezet

A Gödöllői Királyi Kastély parkjának élővilága. Óratervezet A Gödöllői Királyi Kastély parkjának élővilága Óratervezet Készítette: Szénásiné Demeter Gyöngyi Montágh Imre Általános Iskola, Gödöllő Természetismeret 6. osztály Idő A tanóra folyamata Tevékenységek,

Részletesebben

Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján!

Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján! 1. Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján! Információtartalom vázlata: - Erdeifenyő jellemzése - Feketefenyő jellemzése

Részletesebben

2012- MÁRCIUS 1-MÁJUS 10. ISKOLA, GÖDÖLLŐI-DOMBSÁG: GÖDÖLLŐ, KOTLINA-VÖLGY TEVÉKENYSÉG HELYSZÍN HATÁRIDŐ FELELŐS PROJEKT FELADATAINAK

2012- MÁRCIUS 1-MÁJUS 10. ISKOLA, GÖDÖLLŐI-DOMBSÁG: GÖDÖLLŐ, KOTLINA-VÖLGY TEVÉKENYSÉG HELYSZÍN HATÁRIDŐ FELELŐS PROJEKT FELADATAINAK A PÁLYÁZAT RÉSZLETES TARTALMI LEÍRÁSA MEGVALÓSULÁS HELYE, IDEJE: RÉSZLETES ÜTEMTERV: TERVEZÉS GYEREKEKKEL 2012 MÁRCIUS 1MÁJUS 10., GÖDÖLLŐIDOMBSÁG: GÖDÖLLŐ, KOTLINAVÖLGY TEVÉKENYSÉG HELYSZÍN HATÁRIDŐ FELELŐS

Részletesebben

Tanösvények Budapest körül 6.

Tanösvények Budapest körül 6. Tanösvények Budapest körül 6. Veresegyházi tavak tanösvény A Veresegyházi Tavak Tanösvény térképe: A tanösvény jelzése: fehér tündérrózsa (ld. még a címlapon) A tavirózsa (Nymphaea alba) a Malom-tó jellegzetes,

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 13. Írd a képek alá a kikukucskáló betûket, majd alkoss belõlük egy szót! Írd le! Figyelj a szó helyesírására! 14. Horgászd ki az úszó betûket,

Részletesebben

Fotók a Lápi póc Fajvédelmi Mintaprogram megvalósításáról

Fotók a Lápi póc Fajvédelmi Mintaprogram megvalósításáról 2. sz. melléklet 2009. szeptember 17. Fotók a Lápi póc Fajvédelmi Mintaprogram megvalósításáról Réti csík (Misgurnus fossilis) telepítés az 1. sz. Illés-tó halmegtartó képességének tesztelésére (a jobb

Részletesebben

A Komlóskai Mogyorós-tető és Zsidó-rét (HUBN 20090) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Komlóskai Mogyorós-tető és Zsidó-rét (HUBN 20090) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Komlóskai Mogyorós-tető és Zsidó-rét (HUBN 20090) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Jósvafő 2013 Ügyfél Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partner BioAqua

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2009. szeptember TARTALOM

Részletesebben