A GYEPGAZDÁLKODÁS HAZAI HELYZETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GYEPGAZDÁLKODÁS HAZAI HELYZETE"

Átírás

1 A GYEPGAZDÁLKODÁS HAZAI HELYZETE Salamon I. Németh A. Mihályfi S. Koltai J. Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi kar Gazdaságtudományi Intézet, Mosonmagyaróvár Bevezetés Természeti értékeink megőrzése, környezetünk védelme napjainkra a társadalmigazdasági élet meghatározó részévé vált. Ennek hátterében egyrészt a természeti erőforrások egyre intenzívebb felhasználása, kimerítése, másrészt a különböző tevékenységek hatásaként a környezetbe kibocsátott szennyező anyagok növekvő mennyisége áll. A XXI. század alapvető jellemzője, hogy felértékeli a nem tőkésíthető természeti elemeket, a tiszta levegőt, vizet, a természet közeli állapotban lévő talajt, az élővilág sokszínűségét, a változatos tájat, mert az ember egészségének, fennmaradásának, lényegében az emberhez méltó életének feltétele (Buday-Sántha, 2002). A természeti értékek pusztulása, a környezetszennyezés fokozódása ráébresztette az embereket arra, hogy a mezőgazdaságot és a környezetet kölcsönhatásaikban és összefüggéseikben kell értelmezni. A vidéki térség nemcsak a mezőgazdasági termelés színtere, hanem biológiai és társadalmi élettér is. A környezet szerepének felfogása szerte a világon és különösen Európában jelentős változásokon esett át. Az Európai Unió mezőgazdaságának működését alapvetően a Közös Agrárpolitika határozza meg, mely a megalakulása óta bekövetkezett változások és végrehajtott, olykor radikális reformok következtében nagymértékben átalakult. Az elmúlt évtizedben az agrárpolitika terén, ha nem is egészen zöld forradalom de legalábbis zöld fejlődés zajlott le. Napjainkra a fogyasztók és az adófizetők igényei megváltoztak. Az Európai Unió polgárainak 91%-a úgy véli, hogy az élelmiszerek biztonságának garantálása a KAP alapvető feladata. 89%-uk a környezetvédelmet is kulcsfeladatnak tekinti. Hazánk európai uniós tagságával új lehetőségek nyíltak meg és új kihívások is adódtak a mezőgazdasággal foglalkozók számára. Az egyik ilyen nagy lehetőségek előtt álló új kihívásokat teremtő ágazat a gyepgazdálkodás, illetve a legeltetéses állattartás, mely az Európai Unióban egyre inkább meghatározóvá váló természetvédelmi, környezetvédelmi szempontokkal is kiválóan összeegyeztethető. Jelenleg a gyepterületek közel 1,1 millió hektáron terülnek el, mely a mezőgazdasági terület mintegy 20%-a. A túlzott műtrágyázással, vegyszerekkel terhelt szántók területét melyeket folyamatosan kiiktatnak a termelésből több mint 300 ezer hektárra becsülik. Ezek állapota gyepesítéssel javítható. A leromlott, de nem szennyezett talajok pedig gyepesítéssel alkalmasak a természetes állattartásra (Figeczky, 2004). Arról nem is beszélve, hogy az ilyen területeken előállított takarmányfélék alapjául szolgálhatnak a biotermékek előállításának. Az ősi magyar háziállat fajták (szürkemarha, racka juh) tartása és az ezekből készülő termékek piaci előnyt élvezhetnek, különösen az Európai Unióban, ahol a kereslet az átlagos minőségű tömegáruk felöl egyre inkább a különlegességek, a

2 speciális, kiváló minőségű, magas táplálkozásfiziológiai értékű mezőgazdasági termékek felé irányul. Természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a természet iránti elkötelezettség kevés, hiszen a gazdálkodók megélhetése a tét, melyet nagymértékben befolyásolnak a különböző gazdasági, piaci folyamatok. Történeti áttekintés Az ősember fejlődése során a tűz hasznosítását követően az állatok megszelídítése bírt a legnagyobb jelentőséggel. Így az ember legelső gazdálkodási tevékenysége az állatok legeltetésében nyilvánult meg, a legrégebbi földművelési rendszernek a legelőgazdálkodás tekinthető. Az emberiség fejlődésével együtt évszázadok folyamán alakult ki a legeltetésből a gyepgazdálkodás. A szénakészítés a legeltetés mellett a gyepgazdálkodás másik formája és vele együtt a legelőből kaszáló és rét csak akkor indult útjára, amikor a nomád vándorló életet a letelepedés váltotta fel, a fa- és kőszerszámokat egyre inkább háttérbe szorító fém szerszámokból fűvágásra alkalmas eszközöket (sarlót, kaszát) készítettek. A XIV. XVI. század magyar mezőgazdaságában legfontosabb tényezőként a gyepgazdálkodás szerepelt. Szerte Európában (Mántua, Milánó, Velence, Nürnberg, Strasbourg) szívesen fogadták a magyar marhát (szürke marha), a nagyvárosokban a gulyák megérkeztével nem mértek helyi marhahúst, mert a magyar hús minőségét annyival jobbnak ítélték. Magyarországot Európa élő húskamrájaként tartották számon. Az első komoly érvágást az ország mezőgazdaságán a pásztorság megszüntetése ejtette, mert azt az ágazatot sújtotta, amely hazánknak elismerést, hírnevet és nagy bevételt jelentett. A XIX. század vége felé egymás után kerültek a szántóföldnek alkalmas és kevésbé alkalmas gyepterületek feltörésre, melyeken a kialakuló mezőgazdasági ipar sürgetésére és csábító árainak hatására megindult a gabona és ipari növények termesztése. Egyre általánosabbá vált a tömegtakarmány szántóföldi termesztése, kiiktatva az állatok étrendjéből a sok íz- és zamatanyagot tartalmazó növényzetet. Legelőnek és kaszálónak csak a minden egyébre alkalmatlan legsilányabb gyepek maradtak meg. Legelőink, kaszálóink lehangoló állapotában csak a XX. század elejétől kezdve mutatkozott némi javulás. A földművelésügyi minisztériumban legelőgazdasági ügyosztályt állítottak fel, számos rendeletet hoztak, melyek elsősorban a legeltetési társulások létrejöttét sürgették. Jelentős eredményt azonban csak a társadalmi erők bevonásával működő zöldmező mozgalom ért el. Mintalegelők (1. táblázat) kijelölésével, ezeken legelő-bemutatók rendezésével, zöldmezőmester-képzéssel, pásztorképző tanfolyamokkal, érdemes csordapásztorok és gulyások jutalmazásával, a legeltetési társulatok vezetőségébe tanfolyamot végzett szakemberek beválasztásával olyan folyamatokat indítottak el a gyepgazdálkodás területén, amely helyenként annak ellenére, hogy a kijelölt legelők egy része messze volt a mintaszerűségtől kiugró eredményekhez vezetett (Baskay, 1966).

3 1. táblázat: Mintalegelők adatai 1964-ben Megye Mintalegelő Műtrágya Termés Kontroll Többlettermés szám összterület q/kh % Baranya ,5 20,8 12,3 8,5 59% Bács Békés ,4 15,2 10 5,2 66% Borsod ,14 20,5 9,4 11,1 46% Csongrád , ,8 9,2 58% Fejér ,3 14,8 7,4 7,4 50% Győr ,85 28,4 9,7 18,7 34% Hajdú ,02 20,9 7,8 13,1 37% Heves , ,6 51% Komárom ,6 Nógrád ,6 13,4 7,6 5,8 57% Pest , ,2 6,8 60% Somogy Szabolcs Szolnok ,8 22,7 9,4 13,3 41% Tolna ,3 24 8,5 15,5 35% Vas ,9 22,3 10,2 12,1 46% Veszprém ,3 16,6 8 8,6 48% Zala ,8 22,2 12,1 10,1 55% Összesen ,43 20,29 9,83 10,47 Forrás: Vinczeffy I. (1966) Gyepgazdálkodás képekben és számokban A mezőgazdaság államosítása és iparszerűsítése radikális változásokat hozott. A gyors ütemű fejlődés hatására a területegységre eső hozamok megkétszereződtek, Magyarország élelmiszerekből önellátóvá vált, sőt jelentős export árualapot is előállított. Alapjaiban megváltozott a parasztság évszázadok alatt kialakult hagyományos, a természeti folyamatokhoz közelálló életmódja, a termelési módszerek, az alkalmazott fajták, a tápanyagellátás, a növényvédelem egész rendszere (Ángyán- Menyhért, 1997), a termelékenység és hatékonyság érdekei elsőrendűvé váltak. Az állattenyésztés vonatkozásában a gyepterületek egyre kisebb hangsúllyal szerepeltek, az állatok ellátása, ezáltal a takarmánynövények termesztése a szántóföldekre helyeződött át. A gyepgazdálkodás fejlesztésének kérdése így a gyepterületek termésének javítása, szakszerű hasznosítása mindvégig foglalkoztatta a szakembereket. A termésátlagok növelésével egyrészt a szántóföldi takarmánytermő területek felszabadítását egyéb árunövény termesztésére, másrészt a többlet gyeptakarmánnyal a drága abraktakarmány csökkentését tervezték között állami támogatással

4 végrehajtott gyepjavítások mintegy 70 ezer hektár területen 4,8 t/ha/év, öntözéssel 8,5 t/ha/év szénaérték termést produkáltak. A gyepek ápolásának, megfelelő tápanyagellátás biztosításának, öntözésének, műszaki fejlesztésének elhanyagolása következtében napjainkra általánossá vált, hogy ezeket a területeket szinte egyáltalán nem hasznosítják, a kérődző állomány összességében nem a gyepekre alapozott. A jelenlegi helyzetben az állatállomány 1990-ről 2000-re bekövetkező drasztikus csökkenése miatt a gyepterületek mintegy 50%-ra, vagyis 600 ezer hektárra nincs hasznosítási lehetőség. Az állattenyésztés drámai térvesztésének okai Magda-Gergely (2006) szerint a következők: hibás gazdaságpolitikai döntések, keleti piacok elvesztése, termelőalapok túlzott igénybevétele, elmaradt hatékonyságnövelő fejlesztések, földprivatizáció agrárgazdasági, stratégiai célokat figyelmen kívül hagyó megvalósítási módja, a húsfeldolgozó kapacitások koncepciótlan, a hazai és exportérdekeket semmibe vevő kialakítása, a hazai termelők alacsony kooperációs hajlama, az általános szakmai színvonal hanyatlása. Természetesen az állatállomány változása nagymértékben kihat a termőföld használatára is. Míg a szálas- és tömegtakarmány termőterület csökkent, az abraktakarmányok (kukorica, árpa, zab) vetésterülete növekedett (3. táblázat). A hazai takarmánygabona felhasználás csökkenése mellett a termelés jelentősen emelkedett, így egyre nagyobb eladhatatlan készlet halmozódott fel az országban. Az intervenciós felvásárlás átmenetileg ugyan orvosolja a problémát, azonban nyilvánvaló, hogy hosszú távra nem jelent megoldást (Magda-Gergely, 2006). 2. táblázat: Állatállomány számosállatban kifejezve ( ) Év szarvasmarha sertés ló juh tyúkfélék egyéb baromfi ,60 631,79 569,6 74,9 64,4 16, ,80 610,58 502, ,9 14, ,00 976, ,63 160,16 21, ,60 964,1 60,8 133,16 113,63 21, , ,61 67,96 19, ,4 549, ,11 79,02 30, ,35 50,4 78,75 80,6 24, ,2 560,08 49,6 92,53 79,35 38, ,4 462,73 53,6 99,75 73,19 29,98 Forrás: KSH

5 3. táblázat: Fontosabb gabonafélék vetésterülete ( ) Év Búza Kukorica Árpa Rozs Zab Forrás: KSH Figeczky (2004) szerint mindenképpen biztató az a tény, hogy az utóbbi évek piaci változásai, illetve az Európai Unióban érvényes támogatási rendszerek egyre több gazdálkodót terelnek a legeltetéses állattartás alkalmazásának irányába. A gyep fogalma, osztályozása, típusai, fejlődésének életfeltételei A gyep olyan természetes takarmánytermő terület, melynek termése legeltetéssel vagy kaszálás után szénakészítéssel hasznosítható. A termőhelyi adottságok és az üzemi hasznosítás szempontjából állandó jellegű abszolút gyepes területek és fakultatív vagy váltógyepek különböztethetőek meg. Abszolút gyepes területeket csak gyepként hasznosítják, a fakultatív vagy váltógyepek esetében a gyep és a szántóföli gazdálkodás időszakosan váltják egymást. Az abszolút gyepes területek a használat módja szerint legelőkre, rétekre és kaszálókra osztható. Legelőnek nevezzük azt az állandó gyepes területet, melynek termését legeltetéssel hasznosítják. Rét az olyan állandó gyepes terület, melynek termését lekaszálják, és szénává szárítva használják fel, egyes esetekben legeltetést is alkalmaznak. A kaszáló fűtermését minden esetben kaszálással takarítják le. A legelők, a rétek és a kaszálók osztályozása különböző szempontok szerint történik. A legelőket keletkezés, jelleg, állatfajok és fekvés szerint különböztethetőek meg. Keletkezés természetes vagy ősgyepek emberi beavatkozás nélkül, természetes begyepesedéssel jöttek létre mesterséges legelők gyepborításuk létrehozásában az emberi munkának döntő szerepe van Jelleg állandó legelők hasznosításuk csak legeltetés útján történik időszakos legelők vagy szükségből, vagy a kedvezőbb hasznosítás céljából hosszabb rövidebb ideig legeltetnek

6 Állatfaj: szarvasmarha, juh, kecske, ló, sertés, liba Fekvés hegyvidéki domb- és síkvidéki lapály lápos-mocsaras legelők A rétek keletkezésük, fekvésük, termésük és a gyep összetétele szerint osztályozhatóak. Keletkezés természetes mesterséges Fekvés hegyi lapályrétek Termés háromszor kaszálható kitűnő lapályrétek (3-4 t) kétszer kaszálható rétek (1,5-2 t) egy-kétszer kaszálható jó hegyi rétek (1,2-1,5 t) mocsaras láprét (1-1,2 t) egyszer kaszálható silány hegyi és láprétek (0,5-1 t) Összetétel növényfajok aljfű, szálfű arány A hazánkra jellemző mozaikos tájszerkezet meghatározó elemei a füves élőhelyek, melyek kialakulását az alapkőzet, a domborzat és a terület vízgazdálkodása befolyásolta. Az eltérő hatások érvényesülése a gyepterületek nagyfokú változatosságát eredményezte. A természetes löszgyepek rendkívüli fajgazdagsággal rendelkeznek. Eredetileg jelentős területeket borítottak hazánkban, az ember megjelenésével azonban kiterjedésük számottevően lecsökkent (löszön képződtek a legjobb minőségű, mezőgazdasági művelésre alkalmas talajok). Kizárólag nem intenzív legeltetésre hasznosíthatóak, kaszálás pedig csak természetvédelmi céllal történhet. A homoki gyepek többsége magas természetvédelmi értéket képvisel, igen alacsony produktivitással rendelkeznek és nagyon sérülékenyek, csak kis állatlétszámot képesek eltartani. A szikes puszták a Kárpát-medencében mintegy 400 ezer hektáron terülnek el, elterjedésük nyugati határát Magyarországon érik el. Biológiai sokféleségük, megfelelő állapotuk fenntartása általában erős legeltetést igényel, amelyet a terület növényállományához igazodva, a rövidfüvű területeken elsősorban juhokkal, a magasabb füvű területeken pedig szarvasmarhákkal történő legeltetéssel lehet biztosítani. A sziklagyepek, lejtősztyepek tekintetében a zavartalanság megteremtése szerepel elsődleges célként, tehát a legeltetés, kaszálás szempontjából nem jöhetnek szóba. Az üde kaszálók és hegyi rétek főként a folyó- és patakvölgyek áradásoktól mentes zónájában, évszázados erdőirtások közelében alakultak ki. A főleg mészkövön és dolomiton megtalálható szubmediterrán gyepek erdők tisztásain és irtásréteken,

7 valamint a hegyi rétek szárazodásával keletkeztek. A természeti értékek megőrzéséhez a sávos beosztású, néhány éves forgójú, évi egy-kétszeri kaszálás optimális. Nedves rétek alakultak ki síkvidéki vagy hegyközi medencékben, ősi folyóvölgyekben, buckaközi mélyedésekben tavi vagy lápi szukcesszió hatására vagy ligetredők irtása nyomán. A fás legelők természetvédelmi szempontból elsősorban tájképi vonatkozásban értékesek. Flórájukban és faunájukban nagymértékben érvényesül az ökológiai szegélyhatás, mivel átmenetet képeznek az erdei és a fátlan társulások között. Az öreg fák kiváló élőhelyet biztosítnak az odúlakóknak. Megőrzésük érdekében speciális kezelésre van szükség, ami biztosítja a legelő fenntartását és a fák pótlását is. A gyep fejlődésének életfeltételei közül a gyep termésének kialakulásában legnagyobb szerepe a víznek és a talajnak van. A gyepterületek növénytakarója a szántóföldekre érvényes egyharmaddal szemben a csapadékvíznek mintegy kétharmadát hasznosítja. Hazánk csapadékviszonyai mellett azonban kizárt, hogy a gyepterületek vízszükségletének kielégítése csak a csapadékra épüljön, mivel az ország legnedvesebb vidékén sem hull megfelelő mennyiség a maximális fűtermés eléréséhez. A gyepnövényzet zavartalan fejlődéséhez tehát kiegészítő vízmennyiségre van szükség, amely talajvízből vagy öntözővízből származik. A gyepterületek megfelelő termésének kialakításában a talajvíz, ezáltal a talajok vízgazdálkodása bír a legnagyobb jelentőséggel. Minél kiegyenlítettebb a vízgazdálkodás, minél jobb a vízvezető és víztároló képessége, annál kedvezőbbek a gyepgazdálkodás lehetőségei. A talaj típusa, a talajvíz mélysége együtt határozzák meg a gyep típusát és termését. A gyepnövényzet kialakulására a hőmérséklet, a fény és a szél is hatást gyakorol. Hazánkban az évi középhőmérséklet mérsékeltnek tekinthető, mely lehetővé teszi a gyepek zavartalan fejlődését. Egyes vizsgálatok szerint az évi középhőmérséklet és a legelő termése bizonyos határok között pozitív korrelációt mutat. 4. táblázat: Évi középhőmérséklet és a legelő termése Évi középhőmérséklet C Legelő termése % Forrás: Baskay Tóth B. (1966) Legelő- és rétművelés A fénynek kitett, teljesen megvilágított területeken a növényállomány fejlődése sokkal intenzívebb, mint árnyékban. Az árnyék csökkenti a növényzet asszimilációs lehetőségét, ezzel a gyep termését, de értéktartalmát, íz- és zamatanyagát is. A zárt növénytakaróval védett gyep talaja az erős és gyakori széllel szemben sokkal ellenállóbb, mint a kopár, növényzet nélküli talaj (Baskay, 1966).

8 Támogatási rendszer Az Európai Unió agrárpolitikája a kilencvenes évek óta nagymértékben átalakult. Felismerve a vidéki életformák kiemelkedő jelentőségét a környezet védelmében, egyre nagyobb hangsúly került a vidéken élők, a mezőgazdaságban dolgozók életfeltételeinek javítására. A Közös Agrárpolitika 1992-es reformja keretében dolgozták ki és vezették be a környezet védelmének és a vidék megőrzésének megfelelő mezőgazdasági termelési módszerek alkalmazásáról és támogatásáról szóló 2078/92 EGK szabályzatát, melynek rendelkezései a tagországok számára kötelezővé tették saját agrár-környezetvédelmi programjuk kialakítását. A szabályozás által meghatározott támogatási formák a következők: 1. Extenzifikálás, olyan eszközökkel, mint Műtrágyák és növényvédő szerek használatának csökkentése Hektáronkénti számosállat létszám csökkentése Biológiai (organikus) gazdálkodásra való áttérés szántóterületek visszagyepesítése 2. A vidék, a táj, a természet fenntartása olyan módszerekkel, mint A természethez és tájhoz alkalmazkodó mezőgazdaság Veszélyeztette helyi tájfajták és őshonos haszonállatfajták fenntartása és szaporítása Az elnéptelenedett, felhagyott mezőgazdasági vagy erdészeti területek fenntartása, ápolása 20 éves művelésből való kivétel földterület biztosítása a közösségi funkciók ellátására 3. Oktatási, továbbképzési és bemutató programok és projektek a fenti területeken A természetvédelem, a mezőgazdálkodás és a vidékfejlesztés programszerű összehangolása 1996-tól, az EU integráció jegyében gyorsult fel és a témára vonatkozó hazai és EU joganyag áttekintését és elemzését követően, a hazai alkalmazás vizsgálatával elkészült a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program. Célprogramjai két fő típusba sorolhatóak: Horizontális vagy országos célprogramok, melyek a hazai mezőgazdasági földhasználat teljes területére kiterjednek. Zonális vagy térségi célprogramok, melyek az adott térség környezet- és természetvédelmi szempontú mezőgazdasági földhasználatát segítik. Az NAKP céljai illeszkednek az NVT céljaihoz, célprogramjai pedig beépülnek az NVT agrár-környezetgazdálkodási intézkedésébe. A gyepgazdálkodással, legeltetéses állattartással foglalkozókat az NVT programcsomagjai közül elsődlegesen az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés egyes célprogramjai érintik, melyek a következők: Gyepgazdálkodás alapprogram füves élőhelyek kezelése Gyepgazdálkodási alapprogram szántó fajgazdag gyeppé alakítása Ökológiai gyepgazdálkodási célprogram Érzékeny Természeti Területek gyepgazdálkodási célprogramjai Őshonos állatok támogatása

9 Ökológiai állattartás támogatás A hazai gyepterületek jelentős része helyezkedik le úgynevezett kedvezőtlen adottságú területeken, így az ezekre vonatkozó NVT intézkedés (kedvezőtlen adottságú területek támogatása) szintén meghatározó. A gazdálkodók lehetőséget láthatnak a Szerkezetátalakítás előtt álló félig önellátó gazdaságok támogatása, Termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása című intézkedésekben. A Nemzeti Fejlesztési Terv keretén belül kidolgozott Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program vidékfejlesztési intézkedései is számos lehetőséget nyújtanak, melyek közül gyepgazdálkodást, legeltetéses állattartást folytatók számára a következők jelenthetnek perspektívát: Mezőgazdasági beruházások támogatása Fiatal gazdálkodók induló támogatása Mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének támogatása Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése Mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése Az Európai Unió által finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS) a föld használatától függetlenül kérhető. Aki saját használatban kül- vagy belterületi mezőgazdaságilag hasznosított területtel (szántó, gyep, szőlő, gyümölcsös, kert) rendelkezik, egységesen meghatározott hektáronkénti összeget igényelhet utána. Ezen kívül bizonyos növénytermesztési és állattenyésztési ágazatok esetében külön kiegészítő támogatásokat nyújtanak az egyes nemzeti borítékok keretében. A folyó 2006/2007 támogatási évre az állattenyésztési ágazatok kapcsán a következő állatszám alapú támogatási jogcímeket hirdették meg: Hízott-bika tartás támogatása Anyajuhtartás támogatása Anyatehéntartás támogatása Extenzifikációs szarvasmarhatartás támogatása Kedvezőtlen adottságú területeken történő anyajuhtartás támogatása Az 1290/2005 EK rendelet megalkotásával január 1.-jétől az agrár és vidékfejlesztést szolgáló két pillér egyértelműen elkülönítésre került: Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (EMGA) Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) Ennek értelmében a 2006-ban záruló AVOP helyébe az EMVA-ból finanszírozott támogatások lépnek. A program támogatási jogcímei az alábbi négy tengely köré csoportosíthatók: 1. A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 2. A környezet és a vidék fejlesztése 3. A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása 4. LEADER Összefoglalás Világszerte jellemző, hogy a sűrűn lakott országokban a szántóterületek kiterjedése évről évre csökken. Az urbanizáció, az ipar, a közlekedés fejlesztése, ezáltal új

10 lakótelepek, üzemek, autópályák kiépítése egyre nagyobb területeket foglalnak el a mezőgazdaságilag művelt területekből. Hazánk klimatikus viszonyai a takarmánynövények szántóföldön történő termesztésének kedveznek, azonban a mezőgazdaság hatékonyságának fokozása a takarmánytermő területek csökkentésének, ezáltal az árunövény-termő kiemelten az etanol, dízelolaj előállítására alkalmas gabona és olajos magtermő területek növelése irányába mutat. A gyepgazdálkodás fejlesztése tehát több szempontból is meghatározó. Egyrészt a mintegy 1,1 millió hektár gyepterület közel sem tölti be a takarmányellátásban azt a szerepet, amelyre szerény lehetőségeinken belül is hivatott lenne. Másrészt az egyre inkább előtérbe kerülő természetvédelem és környezetvédelem kapcsán is fontos szerepet tölt be, hiszen a védett és veszélyeztetett növény- és állatfajainknak megközelítőleg 60%-a kötődik többé-kevésbé gyepterületekhez. Arról nem is beszélve, hogy az Európai Unióban a moduláció következtében tovább nő a vidékfejlesztés jelentősége, habár évente csupán 1,2 milliárd euróval emelkednek a vidékfejlesztési kiadások a támogatások körének bővítése mellett. Irodalomjegyzék Ángyán J. Menyhért Z. (1997): Alkalmazkodó növénytermesztés, ésszerű környezetgazdálkodás. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest Barcsák Z. Kertész I. (1986): Gazdaságos gyeptermesztés és hasznosítás. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest Baskay Tóth B. (1966): Legelő- és rétművelés. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest Buday-Sántha A. (2002): Környezetvédelem-Vidékfejlesztés-Agrártermelés. Sümegi Nyomdaipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pécs Figeczky G. (2004): A legeltetéses állatatartás szerepe és helyzete napjainkban. WWFfüzetek 24. WWF Magyarország, Budapest Fodor I. (2001): Környezetvédelem és regionalitás Magyarországon. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs Gruber F. (1962): A korszerű legelő- és rétgazdálkodás gyakorlata. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest Halmai P. (2002): Az Európai Unió agrárrendszere. Mezőgazda Kiadó, Budapest Haraszti E. (1973): Az állat és a legelő. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest Madarassy A. (2001): Természetvédelem, környezetvédelem. Agroinform Kiadó és Nyomda Kft., Budapest Magda S. Gergely S. (2006): Paradigmaváltás előtt. Magyar Mezőgazdaság, LXI. évf. 35. sz. Nagy F. (2006): Tudnivalók az Európai Unióról fiatal gazdálkodók számára. Agráruniv Bt., Mosonmagyaróvár Nagy Z. (1988): Gyepnövénytermesztés-gyeptakarmány-hasznosítás. Gyep- és takarmánygazdálkodási Fejlesztő Gazdasági társaság, Szombathely Popp J. (2004): Az EU közös agrárpolitikájának elmélete és nemzetközi mozgástere. Európai Agrárpolitikai Kft., Budapest Vinczeffy I. (1966): Gyepgazdálkodás képekben és számokban. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

11 THE SITUATION OF GRASS FARMING IN HUNGARY Salamon, I. Németh, A. Mihályfi, S. Koltai, J. University of West-Hungary, Faculty of Agricultural and Food Sciences, Institute of Economic Sciences Summary It is a worldwide tendency, that in the densely populated countries the field areas are decreasing. Urbanisation, economical and commercial development, building of new residential areas, factories and motorways have occupied more and more agriculturally utilized areas. Hungary s climatic possibilities are favourable for field forage production, but the growth of agricultural efficiency has indicated the reduction of forage areas and the increase of crop production. The development of grass farming is definite in many aspects. On one hand the nearly 1.1 million hectares of grassland haven t fulfilled their role in feeding yet. On the other hand its importance according to the conservation of nature and environmental protection is rising as approximately 60% of our protected and endangered fauna and flora is related more or less to grasslands. Not to mention that according to the EU modulation the importance of rural development is growing, although the rural development expenses only increase by 1 million euros beside the growing range of subsidies.

TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1. 1. A VÁLASZTOTT TÉMAKÖR JELENTŐSÉGE...3 2. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI...5

TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1. 1. A VÁLASZTOTT TÉMAKÖR JELENTŐSÉGE...3 2. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI...5 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1. 1. A VÁLASZTOTT TÉMAKÖR JELENTŐSÉGE...3 2. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI...5 3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...6 3. 1. AGRÁRTERMELÉS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM...6 3.1.1. Az agrárgazdaság

Részletesebben

A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program érzékeny természeti területek célprogramja NEMZETI ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT 7.

A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program érzékeny természeti területek célprogramja NEMZETI ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT 7. A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program érzékeny természeti területek célprogramja NEMZETI ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT 7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETÔ: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi

Részletesebben

Agrár-környezetvédelelem

Agrár-környezetvédelelem Az EU agrár-környezetvédelmi rendelkezéseinek alkalmazása Magyarországon: a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program bevezetése Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár-környezetvédelelem Bevezetés

Részletesebben

A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok

A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok Témavezetők: Dr. Ángyán József Dr. Podmaniczky László Készült a Környezetvédelmi

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

Fülöp Gyula. Kiadta: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1021 Budapest Költő u. 21. www.mme.hu. Felelős Kiadó: Halmos Gergő

Fülöp Gyula. Kiadta: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1021 Budapest Költő u. 21. www.mme.hu. Felelős Kiadó: Halmos Gergő Kiadta: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1021 Budapest Költő u. 21. www.mme.hu Felelős Kiadó: Halmos Gergő Készült a BirdLife International Vision for Rural Europe című kiadványa alapján.

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Budapest, 2007. szeptember. (nem lektorált)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Budapest, 2007. szeptember. (nem lektorált) Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest, 2007. szeptember (nem lektorált) 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest, 2007. szeptember 2 TARTALOM 1. A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM CÍME...

Részletesebben

Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020)

Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020) Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020) Budapest, 2014. január 1 ELŐSZÓ A Kormány által 2012 tavaszán elfogadott, a magyar vidék felemelését

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezetője: DR. SZÉLES GYULA egyetemi tanár, MTA doktora Témavezető:

Részletesebben

A magyar földhasználati zónarendszer és a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (II. rész)

A magyar földhasználati zónarendszer és a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (II. rész) A magyar földhasználati zónarendszer és a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (II. rész) Dr. Ángyán József, egyetemi tanár, intézetigazgató, Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest 2007. február 7. Rövidítések AK AVF AVHGA AVOP ÁE BAT BÉSZ CMEF EEA EHA EiC EK EMOGA EMVA ENAR ERFA ESZA EU EUME ÉTT FÖVÉT FVM GDP HACS HOPE HVK HVI ICT

Részletesebben

Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén. Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület

Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén. Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület 2009 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 Az Európai Uniós dokumentumok

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GYÓGYNÖVÉNYES GYEP TELEPÍTHETŐSÉGE, GYEPGAZDÁLKODÁSI MÓDSZEREK NÖVÉNYÁLLOMÁNYRA GYAKOROLT HATÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GYÓGYNÖVÉNYES GYEP TELEPÍTHETŐSÉGE, GYEPGAZDÁLKODÁSI MÓDSZEREK NÖVÉNYÁLLOMÁNYRA GYAKOROLT HATÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE. SZENT ISTVÁN EGYETEM GYÓGYNÖVÉNYES GYEP TELEPÍTHETŐSÉGE, GYEPGAZDÁLKODÁSI MÓDSZEREK NÖVÉNYÁLLOMÁNYRA GYAKOROLT HATÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE Doktori értekezés Magyar Ilona Enikő Gödöllő 2009. A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM

NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM veszélyeztetett fajok és élőhelyeik közös védelme a gazdálkodókkal, Zala megyei példákkal, szlovéniai kitekintéssel KIADVÁNYUNK CÉLJA Együttműködő természetvédelem

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat

Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat A Magas Természeti Értékű Területek koncepciója - nemzetközi és hazai

Részletesebben

Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése

Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése SZENT ISTVÁN EGYETEM Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS KISS TÍMEA GÖDÖLLŐ 212 A doktori

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HALÁSZATI OPERATÍV PROGRAMJA 2007-2013

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HALÁSZATI OPERATÍV PROGRAMJA 2007-2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUMA 1. AZ OPERATÍV PROGRAM MEGNEVEZÉSE, TAGÁLLAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HALÁSZATI OPERATÍV PROGRAMJA 2007-2013 Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) Agrárkörnyezetgazdálkodási. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) Agrárkörnyezetgazdálkodási. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja III. évfolyam második szám A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja A Fiatal Gazda jelen tematikus számában a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) agrár-környezetgazdálkodási intézkedésével,

Részletesebben

A NEMZETI ERDŐPROGRAM 2006 2015. évi megvalósításának terve A Kormány 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozatának 3. pontja alapján

A NEMZETI ERDŐPROGRAM 2006 2015. évi megvalósításának terve A Kormány 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozatának 3. pontja alapján A NEMZETI ERDŐPROGRAM 2006 2015. évi megvalósításának terve A Kormány 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozatának 3. pontja alapján Bevezetés. A Nemzeti Erdőprogram jelentősége Az utóbbi évtizedekben az erdők

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. Válogatás a II. Székelyföld Konferencia előadásaiból PÉTER PÁL

Erdélyi Magyar Adatbank A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. Válogatás a II. Székelyföld Konferencia előadásaiból PÉTER PÁL PÉTER PÁL AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS AZ ÉRZÉKENY TERMÉSZETI TERÜLETEK 1 RENDSZERE Az EU mezőgazdasági reformja Románia ugyan nem teljes jogú tagja, csupán társult tagja az Európai Uniónak, mégis nagyon

Részletesebben

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Szerkesztette: Gályász József Debrecen 2006 1 Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén A kiadvány a Vidékfejlesztési esettanulmányok

Részletesebben

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről Budapest, 2011. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 I. ÉLELMISZERGAZDASÁG... 11 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági

Részletesebben

Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 4.

Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 4. Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 4. Agrárpolitika és agrártermelés Dr. Udvardy, Péter Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 4.: Agrárpolitika és agrártermelés

Részletesebben

Mórahalom és a Mórakert szövetkezet

Mórahalom és a Mórakert szövetkezet Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai tanszék Mórahalom és a Mórakert szövetkezet Endogén fejlődési modell a Homokhátságban Készítette: Milánkovich Gábor

Részletesebben

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. elfogadja a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti

Részletesebben

BEVEZETÉS... 3 I. A STRATÉGIAKÉSZÍTÉS MÓDSZERTANA... 4 II. SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 9 III. HELYZETÉRTÉKELÉS... 13

BEVEZETÉS... 3 I. A STRATÉGIAKÉSZÍTÉS MÓDSZERTANA... 4 II. SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 9 III. HELYZETÉRTÉKELÉS... 13 BEVEZETÉS... 3 I. A STRATÉGIAKÉSZÍTÉS MÓDSZERTANA... 4 II. SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 9 III. HELYZETÉRTÉKELÉS... 13 3.1. Hargita megye természetrajza... 13 3.2. Közigazgatás és demográfiai adatok... 16

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági Vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági Vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági Vállalkozás szakirány VIDÉKFEJLESZTÉS IV TENGELYÉNEK ELEMZÉSE 2007 ÉS 2013 KÖZÖTT Budapest, 2010.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2006 1 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdaság- és Vidékpolitikai Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. VARGA

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2010. január TARTALOM BEVEZETŐ...1 A vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

TUDÁS ÉS VERSENYKÉPESSÉG PANNON SZEMMEL

TUDÁS ÉS VERSENYKÉPESSÉG PANNON SZEMMEL TUDÁS ÉS VERSENYKÉPESSÉG PANNON SZEMMEL PANNON GAZDASÁGTUDOMÁNYI KONFERENCIA TANULMÁNYKÖTET I. PANNON EGYETEMI KIADÓ 2006 Tudás és versenyképesség pannon szemmel Pannon Gazdaságtudományi Konferencia tanulmánykötet

Részletesebben