Fejlődő vidék, élhető falvak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejlődő vidék, élhető falvak"

Átírás

1 Fejlődő vidék, élhető falvak A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv eredményei, észak-magyarország 1

2 Vállalkozó szellemû, tenni kész emberek. Összetartó és ér tékteremtô közösségek. Szépülô falvak, új vállalkozások, környzetba rát gazdálkodás. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program nekünk szól. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program támogatási le hetô sé geirôl részletes információk a helyi vidékfejlesztési irodákban, a falugazdászoknál és a honlapon találhatók. Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa 2

3 Miniszteri köszöntő Tisztelt Olvasó! Szeretném, ha a következő néhány oldal mélyebb betekintést adna abba a munkába, amit a minisztériumunk és háttérintézményeink a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) végrehajtásával az ország asztalára tettek. Szó szerint az asztalára, hiszen a mezőgazdasági termékeink jó része a hazai fogyasztók elé kerül, s nem mindegy, hogy ezek a termékek milyen módon szolgálják mindennapjainkat. Az NVT keretében 2004 és 2008 között összesen mintegy 193 milliárd Ft támogatást utaltunk ki mezőgazdasági termelőinknek. A támogatási összeg 80%-a uniós forrásból származik, a fennmaradó 20% hazai ráfordítás, az uniós csatlakozásunk e tekintetben tehát okvetlenül pozitívan érintette a programban részt vevő termelőket. Ez az összeg az elmúlt esztendőkben közel 35 ezer gazdálkodó munkáját, megélhetését tette könnyebbé, segítette a mezőgazdasági területek okszerű használatát, adott esetben beruházásokhoz járult hozzá vagy éppen a földhasználatra vonatkozó korlátozások miatt kieső mezőgazdasági jövedelmet pótolta. Segített abban is, hogy a gazdálkodók a legfőbb természeti kincsünket, a termőföldet kíméletesebben művelhessék az agrár-környezetgazdálkodási támogatás kapcsán, segítette a gyengébb adottságú területen gazdálkodókat, hogy ne kelljen felhagyniuk a mezőgazdasági tevékenységükkel és hosszabb távon is biztosított legyen a megélhetésük, elkerülve az esetleges munkanélküliséget és egyes vidéki térségek elnéptelenedését. Hozzájárult az ország erdőterületeinek jelentős növeléséhez, vagy éppen a gazdálkodói összefogások, szövetkezések megerősítéséhez is. A támogatással nem csak a gazdálkodók jártak jól, hanem az a városlakó is, aki egészségesebb, kevesebb mesterséges anyagot tartalmazó ételeket fogyaszthat; az a vállalkozó, akitől a gazdák a fejlesztésekhez műszaki berendezéseket, eszközöket vásárolhattak, vagy éppen az a vidéket szerető ember, aki örül a természet egyensúlyának helyreigazodása láttán. A kiadványban szép számmal találnak példát az odaítélt támogatások felhasználására vonatkozóan, ami bizonyíthatja, hogy megfelelő helyre kerültek a források, valamint ösztönözheti azokat a gazdálkodóinkat a jövőben megnyíló támogatási lehetőségek igénybevételére, akik eddig még nem vágtak bele az ilyen irányú lehetőségek kihasználásába. Annak érdekében, hogy a jelenleg futó Új Magyarország Vidékfejlesztési Program támogatási lehetőségeire ezúton is ráirányítsuk figyelmüket, a kiadványban rövid ismertetőt olvashatnak e témáról is. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv forrásait Magyarország maradék nélkül felhasználta. Azt kívánom, hogy a jelenlegi forrásokból kiaknázható lehetőségekkel hasonló eredményt érjünk el a következő évtized közepére, az ország és elsősorban a vidéki térségek fejlődése érdekében. 3

4 A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Magyarország évi európai uniós csatlakozása lehetővé tette, hogy az Unió tagállamai által használt pénzeszközökből, alapokból a magyar mezőgazdasági termelők is forrásokhoz jussanak. A 2004 és 2006 között rendelkezésünkre állt uniós források lehívása olyan programdokumentumok benyújtásával történhetett meg, mint amilyen az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP), vagy a jelen kiadványban részletesebben bemutatott Nemzeti Vidékfejlesztési Terv volt. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedései az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia szekciójából kerültek finanszírozásra. Az intézkedések pénzügyi forrásai 80%-ban az említett uniós alap Garancia szekciója, 20%-ban pedig a hazai költségvetés voltak. Az NVT elsődleges célja a vidéki területek, illetve az agrárgazdálkodás fenntartható fejlődésének előmozdítása volt. Az intézkedések elsősorban a környezeti kihívásokra adtak választ, illetve közreműködtek az átalakulás okozta gazdasági és társadalmi nehézségek enyhítésében. A célok közé tartozott a jövedelemszint emelése, új munkahelyek megőrzése a vidéki térségekben, a mezőgazdaság környezetbarát fejlesztésének, a földhasználat racionalizálásának biztosítása és a tájgondozás kialakítása. Az NVT keretében összesen mintegy 754 millió euró volt felhasználható a Terven belül meghatározott intézkedésekre. Ez az összeg az árfolyamváltozások függvényében hozzávetőlegesen 193 milliárd forintnyi támogatást jelent. A támogatások a következő intézkedéseken keresztül jutottak el a termelőkhöz: Agrár-környezetgazdálkodás: Az intézkedés támogatást biztosított a megfelelő gazdálkodási módszereket alkalmazó és egyben a különböző célprogramok speciális felté-teleit kielégítő gazdálkodóknak. A szántóföldekre, a gyepes területekre, az ültetvényekre, a vizes élőhelyekre és a veszélyeztetett haszonállatfajták extenzív tartására kidolgozott célprogramok magukba foglalták szinte valamennyi földhasználati módot. A zonális programok az erre a célra kijelölt, úgynevezett Érzékeny Természeti Területek programjai, amelyek speciális természetvédelmi célokat szolgálnak. Kedvezőtlen adottságú területek támogatása: Az intézkedés kompenzációs támogatást biztosított azoknak a gazdálkodóknak, akik fenntartják gazdálkodási tevékenységüket a kedvezőtlen adottságúnak minősített területen. Ezeken a területeken a nem megművelt, elhagyott földek aránya viszonylag magas, ezért az intézkedés célja, hogy ezt a jelenséget a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat előírásainak megfelelő mezőgazdasági tevékenységek támogatásával megszüntesse. Az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való megfelelés elősegítése: Az intézkedés egyrészt az állattartó telepeken belüli trágyakezelés támogatásával hozzájárult a felhalmozódott folyékony és szilárd szerves trágya okozta környezetvédelmi problémák megoldásához, másfelől az állattartási technológiák tökéletesítésének támogatásával elősegíti az állatjóléti és higiéniai feltételek teljesítését, hogy az EU vonatkozó előírásai érvényesülhessenek. Mezőgazdasági területek erdősítése: Az intézkedés hozzájárult az ország erdősültségének növeléséhez, valamint az erdők minőségének és védelmi funkciójuknak a javulásához. Az intézkedés három típusú támogatást tartalmaz: 1) a mezőgazdasági földterület erdősítésének telepítési költségei 2) az újonnan telepített erdők ápolásának, védelmének és a szükséges pótló telepítésnek a költségei 3) jövedelempótló támogatás az erdőtelepítés miatt kieső jövedelem kompenzálására. Szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása: Az intézkedés átmeneti jövedelemkiegészítő támogatást biztosított azoknak a gazdálkodóknak, akik elsősorban saját szükségleteikre termelnek, de ugyanakkor a termékeik egy jelentős részét a piacon értékesítik és akik rendelkeznek az árutermelésre való átálláshoz szükséges adottságokkal. Termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása: Az intézkedés a különböző mezőgazdasági ágazatok gazdálkodóit támogatta termelői csoport létrehozásában és működtetésében. A támogatás kifizetése a termelői csoport államilag történő elismeréséhez volt kötött. A támogatás összegét a csoport éves termelési árbevétele alapján számítják ki. Ezeken az intézkedéseken felül az NVT forrásaiból teljesítettünk azokat a kifizetéseket is, amelyek jellegükben eltértek a fent említettektől. SAPARD kifizetések: Az uniós csatlakozást megelőzően Magyarország rendelkezésére álltak un. előcsatlakozási alapok. Ilyen volt a SAPARD is, amelyben gyakorlóterepe volt a hazai gazdatársadalomnak az igazi uniós források felhasználására való felkészülésben. Az ebben a programban támogatási jogosultságot szerzett gazdálkodók áthúzódó kifizetései vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az NVT-ből kerültek finanszírozásra. Kiegészítő közvetlen nemzeti támogatások: Az egyszerűsített területalapú támogatási rendszer lehetővé tette az új tagállamok számára, hogy egy tagállam kiegészíthesse az Unióból származó területalapú támogatási forrásokat annak érdekében, hogy a régi és az új tagállamok közötti támogatásbeli különbségek csökkenjenek. Technikai segítségnyújtás: A technikai segítségnyújtás intézkedés a tagállam rendelkezésére álló olyan pénzügyi forrás, amely felhasználásával az adott program megvalósítását segíti elő. Magyarországon ebből a keretből került finanszírozásra többek között az NVT-vel kapcsolatos tájékoztató és kommunikációs anyagok megjelentetése, az NVT tanácsadói hálózat felállítása, az egyes jogcímekben foglalt kötelező képzések lebonyolítása is. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv jogcímei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretei között tovább élnek. Az eddigi tapasztalatokat felhasználva lehetőség szerint egyszerűsített támogatási feltételek mentén, időben egymástól eltérően, a jogszabályok adta kereteken belül kerülnek meghirdetésre e támogatási lehetőségek. Kérjük kísérjék figyelemmel erről szóló tájékoztatásainkat is. 4

5 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Az Európai Unió Tanácsa a 2007-es pénzügyi évtől kezdődően jelentős változásokat léptetett életbe a közösségi agrártámogatások feltételeit és szabályait illetően. Ennek részeként a közötti időszakra az összes mezőgazdasági célú vidékfejlesztési támogatás egy alapba, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapba összpontosul. Az Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás lehívására a tagállamoknak vidékfejlesztési stratégiát, végrehajtására pedig vidékfejlesztési programot kellett kidolgozniuk. A 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot (ÚMVP) az Európai Bizottság szeptember 19-i ülésén egyhangú szavazással elfogadta. Ezzel a teljesítménnyel nagy sikert ért el a magyar agrárdiplomácia, mert Magyarország az uniós tagországok első harmadában volt az elfogadott vidékfejlesztési programok tekintetében. Az ÚMVP keretében a 7 éves vidékfejlesztési programozási időszak alatt összesen mintegy 1300 milliárd forint uniós és nemzeti támogatási lehetőség nyílt meg a magyar mezőgazdasági termelők számára és a vidék fejlesztésére. Ezen források felhasználását az ÚMVP intézkedései szolgálják, melyek a program négy, úgynevezett stratégiai tengelye köré csoportosulnak. I. Mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és az erdészeti ágazat versenyképességének javítása II. A környezet és a vidék állapotának javítása, fejlesztése III. Az életminőség javítása vidéki területeken, és a diverzifikáció ösztönzése IV. LEADER (Közösségi kezdeményezés) De mit, milyen jellegű fejlesztést szolgálnak az egyes tengelyek? A klasszikus mezőgazdasági fejlesztések támogatását szolgáló intézkedések (mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és az erdészeti ágazat versenyképességének javítása, gépberuházás, állattenyésztés támogatása, infrastruktúra fejlesztés, stb.) tartoznak az I. tengely alá. Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a primér mezőgazdasági termeléssel és alapanyagfeldolgozással legszorosabban összefüggő támogatási lehetőségek tartoznak e tengelybe. A II. tengely szolgálja a környezet védelmével összhangban álló gazdálkodást, az erdők telepítésével, védelmével öszszefüggő intézkedéseket. Ide tartozik a kedvezőtlen adottságú területek támogatása és a nagy érdeklődésre számot tartó agrár-környezetgazdálkodási intézkedés is. A III. tengely intézkedései a vidéki térségben élők életkörülményeit, életminőségét és jövedelemviszonyainak javítását szolgálja. Ide tartozik pl. a már elindult Kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése (ismertebb nevén tanyabusz ) intézkedés, és azok a 2008 őszén megjelenő támogatási formák, amelyekre a vidéki lakosság és a vidéki önkormányzatok is igényt tarthatnak. Ezekről érdemes kicsit részletesebben is szólnunk, hiszen napjainkban aktualitásuk van, mivel a Minisztérium 2008 őszétől tervezi meghirdetni ezeket a támogatási lehetőségeket. A Falumegújítás és fejlesztés című intézkedés a falu környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastrukturális fejlesztések megvalósítását (parkok, sétányok kialakítása), a védelem alatt nem álló, közösségi és gazdasági célokat szolgáló, illetve a település megjelenésében jelentős szereppel bíró épületek külső felújítását, új piacterek megnyitását és a meglévők fejlesztését, valamint játszótér kialakítását támogatja. A Vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése intézkedés lehetőséget teremt a védelem alatt álló épületek - különös tekintettel a helyi védelem alatt álló épületek - külső-belső helyreállítására és korszerűsítésére, a helyi népművészet, a néprajzi és kulturális értékek bemutatására, illetve a kulturális örökség felújításával, fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos tanulmányok, tervek elkészítésére. A Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása című intézkedés az új, illetve a már működő mikrovállalkozások beruházásainak, műszaki-technológiai fejlesztésének támogatására összpontosít. A turisztikai tevékenységek ösztönzése intézkedés keretein belül magánszálláshelyek kialakítása, ifjúsági szálláshelyek, gyermek- és ifjúsági tábor, telepített sátortábor, turistaház kialakítása, illetve agroturisztikai szolgáltatások kialakítása támogatható. Agroturisztikai szolgáltatások körét képezik: alkalmi falusi- és agroturisztikai szolgáltatás, lovas szolgáltatás, vadászati és az erdei turizmus fogadóhelyi szolgáltatás, horgász turisztikai szolgáltatás, borturisztikai szolgáltatás. A IV. tengely, a LEADER valószínűleg nem ismeretlen fogalom a helyi közösségek életét szervező, alakító emberek számára, hiszen ez az úgynevezett közösségi kezdeményezés segíti a kistérségi összefogáson alapuló és megvalósuló programok, fejlesztések kivitelezését. Az ÚMVP keretein belül a LEADER-en felül eddig több, mint 20 támogatási lehetőség nyílt meg. A következő évtől újabb 15 intézkedés kerül megnyitásra, melyek között szerepelnek a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv korábban már megismert támogatási lehetőségei is. Érdemes tehát figyelni a híradásokat, böngészni a szaklapokat és az internetes portálokat, keresni a kapcsolatot a falugaszdászokkal, szaktanácsadókkal annak érdekében, hogy e támogatási lehetőségekben Önök közül is minél többen részt vehessenek. 5

6 Baksa Sándor l Karancslapujtő l Elnyert támogatás: évi Ft A község a Karancs- és a Dobroda-völgy legnagyobb települése. A háromezres lélekszámú Karancslapujtő komoly nehézségekkel küzd. Salgótarján ugyan csak 10 kilométerre található, de amióta bezártak a gyárak, kevés a környéken a munkalehetőség. A községben az 1200 munkaképes lakos közül 250-en vannak munka nélkül. Baksa Sándor 1986-tól gazdálkodóként próbál talpon maradni. Ma már 500 hektár földet művel meg a fiával közösen, amiből 300 hektár a sajátjuk, a többit bérlik. Ez az 500 hektár már optimális üzemméretnek tekinthető, elegendő arra, hogy eltartsa a 200 szarvasmarhánkat az itt megtermelt takarmány, és még némi árbevételre is szert tudjunk tenni. Az is fontos, hogy így gazdaságosan tudjuk kihasználni a gépparkunkat: a vetőgépeket, erőgépeket. Ez már egy akkora birtokméret, ami európai viszonylatban is reálisnak nevezhető. Mire kapták a támogatást? A terület kedvezőtlen adottságú térségnek lett nyilvánítva. Egy blokk térkép és egy speciális pontrendszer alapján dőlt el melyik föld minősül annak. A 300 hektár földünkből hektár esik ebbe a kategóriába. Jár valamilyen kötelezettséggel a támogatás? Nem, ez tulajdonképpen plusz segítség az itt élő embereknek azért, hogy itt is művelve legyenek a földek. Ezen a vidéken átlagosan aranykoronásak a földek, így aztán kisebb a terméshozam, mint az ország alföldi területein. A domborzat is nagyon kedvezőtlen: kevés a sík terület, van olyan rész, amelynek 25 százalékos a lejtése. A gépek hegy-völgy irányban járnak, épp ezért több a felhasznált gázolaj. Az ezer forint hektáronkénti támogatás arra elég, hogy a többlet költségeinket kompenzálja. Mitől függ, hogy mekkora a támogatás összege? Az attól függ, hogy milyen a növény, amit az adott földben termelünk. Mivel gyengébb a minőség, ezért a legeltetés mellett leginkább takarmányt termesztünk. Pillangósokat, lucernát, vegyes fűkeverékeket, kevés zabot. A nehéz körülmények között hogyan lehet talpon maradni? Az őseim harcoltak Eger vár ostrománál, és jutalmul kapták az itteni földeket. A családom azóta él ezen a tájon. Szeretem a földet, a megművelését nem érzem munkának. Ebbe az életformába születtem bele, ebben nőttem fel. Nekem ez a vidék a hazám. Nehéz volt a pályázati űrlapot kitölteni? Nem, egyáltalán nem. Igaz, én már 1990 óta indulok különböző pályázatokon. Megpróbálok élni a kínálkozó lehetőségekkel, mert e nélkül nem lehet talpon maradni ben aggodalommal és vegyes érzelmekkel vártam az uniós csatlakozást, de minden előnyét megpróbálom kihasználni. Igaz, az uniós informáltság létkérdés. Korábban jártam Svájcban, Ausztriában, hogy tanulmányozzam, ott hogyan próbálnak talpon maradni a gazdák. Így én már felkészülten vártam a csatlakozást. Milyen más pályázaton sikerült támogatást szerezni? Mindig naprakésznek kell lenni. Tavaly például 25%-os támogatást lehetett szerezni gépvásárlásra, akkor azon indultam. Milyen további tervei vannak? Most fogunk belekezdeni a fiammal a szarvasmarha telep rekonstrukciójába. 6

7 Szabó János és felesége l Pély l Elnyert támogatás: évi Ft Az 54 éves házaspár a Pély és Kisköre közötti Akolhátpusztán, a Tisza-gáttér mögötti területen építette fel gazdaságát, ahol szőke mangalicákat nevelnek. A környéken a kezdeti eufóriát követően övék az egyedüli törzstenyészet. Most azon dolgoznak, hogy őstermelői húsfeldolgozót alakítsanak ki száraz mangalica húsáruk készítésére. Esetük jó példa arra, hogy egészen kis családi gazdaságok hihetetlen szorgalommal hogyan próbálnak alkalmazkodni a piachoz. Mióta foglalkoznak mangalicával? 2002-ben kezdtük 20 törzskönyvezett kocával, mert enynyi a limit ahhoz, hogy valaki a Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete által is hitelesített tenyészetet hozhasson létre. Ezen kívül még ki kellett alakítani a helyet és be kellett szerezni az állategészségügyi papírokat. Hogyan alakult a tenyészet mérete? A területünk 2,4 hektár, ideális külteres tartásra kocát és ezek szaporulatait könnyedén elbírja. Jelenleg van 26 kocánk, és épp a napokban számoltam, 308 malacunk. Szívesen bővítenénk, de ehhez kellene legelőterület is. A mangalica akkor adja a legjobb minőséget, ha hagyományosan, nomád körülmények között tartják, és a legelőn matathat, rágódhat egész nap kedvére. A baj az, hogy a környező telkek már elkeltek, és a Pély és Kisköre között évek óta tervbe vett vésztározó miatt nem is tudnak kiutalni a számunkra földdarabot. Pedig sokakkal ellentétben, akiknek a környéken birtoka van, mi állattenyésztésből élünk. Milyenek az értékesítési lehetőségek? Az első években lejelentettük, hány hízósertésünk van. A húskombinát átvette, a legértékesebb részeket pedig az Ólmos és Tóth Kft. értékesítette Spanyolországba. Miután a felvásárlási árak az elmúlt években csökkentek, a takarmány viszont drágult, önállósítottuk magunkat. Nemrég arra jutottunk, hogy belevágunk a házi húsfeldolgozásba. Milyen termékeket szeretnének előállítani? Hagyományos paraszti ízesítésű mangalicatermékeket: kolbászt, hurkát, szalonnát, tepertőt, tepertőkrémet és különböző füstölt termékeket. Őstermelőként lehetőségünk van, hogy személyenként heti egy mangalicát levágjunk. A sertést a közeli uniós vágóhídon kettéhasítják, állategészségügyileg bevizsgálják, és így kezdhetünk hozzá a termékek gyártásához. A hatósági állatorvos felügyelete mellett ezekben a hetekben alakítjuk ki a tevékenységhez szükséges infrastruktúrát: magát a húsfeldolgozó helyiséget, az érlelőt, a tárolót és a füstölőt. Minden forintot most ebbe fektetünk. Van ezekre a termékekre kereslet? Előzetesen végeztünk egy kis piackutatást: a nagyáruházakban 5500 forint körül van a managlicakolbász kilója. Mi ennél jóval olcsóbban tudjuk majd kínálni: a családon, ismerősökön, helybélieken kívül a Tiszánál kempingezők és régi kuncsaftok is vevőink lehetnek az ország minden részéről. Mi nagyon kicsi őstermelői vállalkozás vagyunk: a minőségben vesszük fel a versenyt. Az állatainknak biztosítjuk azokat a természetes körülményeket, amiket szeretnek, és ez visszaköszön majd a készáruban, bőrbe csomagolva is. A gazdaság számára mit jelent az agrár-környezetgazdálkodási programon keresztül nyújtott támogatás? Ötéves programról van szó, 22 kocával pályáztam, mert akkor ennyink volt. A támogatás egy évben összesen 420 ezer forint körüli összeget jelent. Általában november környékén kapjuk meg: jobb lenne, ha már nyár végén itt lenne, mert ebben az esetben közvetlenül tudnánk az összeget takarmányvásárlásra fordítani. De amikor az ember vékony jégen táncol, minden forintnak megvan a helye, bármikor jön is. 7

8 Terravet-j Bt. l Mezőkövesd l Elnyert támogatás összege: A mezőkeresztesi Legelő-tanyán példás gazdaságot kiépítő mezőkövesdi állatorvos, 1997 óta foglalkozik növénytermesztéssel és juhtenyésztéssel. Jakab doktor az összes elérhető fejlesztési pályázatot igyekszik kihasználni. A Borsodi Mezőség tájvédelmi körzetben agrár-környezetgazdálkodási programban, ezen belül szántóföldi növénytermesztés és gyepgazdálkodás túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogramban 67 hektár szántó- és 200 hektár gyepterülettel vesz részt. Ezeken olyan földművelési technológiákat alkalmaz, melyek egyben a talaj, a gyep, valamint a súlyosan veszélyeztetett túzok és egyéb ritka madárfajok védelmét szolgálják. Magyarországon él Közép-Európa legerősebb túzokállománya: az 1200 egyed kulcsfontosságú a faj fennmaradása szempontjából. Erre tekintettel milyen előírásokra kell odafigyelnie annak, aki a túzokvédelmi programban részt vesz? Az előírások nagyon szerteágazóak. Nézzük először a gyepet: nem lehet művelni, műtrágyázni, rávetni, akárcsak traktornyomokat benne hagyni, amikor felázik. Nagyon szigorúak a kaszálással kapcsolatos szabályok: a földön fészkelő madarak költési időszakában, június 15. előtt tilos kaszálni. A terület öt százalékát meg kell hagyni, hogy legyen búvóhelyük, és úgy kell végezni a kaszálást, hogy a madár ne szoruljon be, el tudjon menekülni előle. Ennek érdekében vadriasztó berendezést is kell szerelni a kaszára. A programban való részvételhez kellett egy bizonyos nagyságú állatalap : mellyel lefedjük a legelőt, a kaszálókat tisztítókaszálással tesszük végül rendbe. Mi a helyzet a szántóval? Ha lehet mondani, itt még szigorúbbak a szabályok. Külön engedélyezett, környezetkímélő vegyszerekkel lehet csak permetezni, rovarirtó szert csak repcére lehet használni. A vetésforgó-rend is pontosan meg van határozva, miszerint öt év átlagában milyen növénykultúrákból hány százaléknak kell meglenni: minimum 20 százalék gabona, 20 százalék pillangós, 10 százalék repce, legfeljebb 20 százalék egyéb (kukorica, napraforgó). Az is meg van szabva, hogy a terület húsz százalékán ugaroltatni kell, és hogy itt milyen arányú fűmagkeveréket kell használni. Mit jelent a támogatás a gazdák számára? Nem hiszem, hogy a támogatás a pontos kifejezés. Szolgáltatást végzünk, hiszen természetvédelmi szabályokat tartunk be és feladatokat végzünk el a gazdaság teljesítőképességének a korlátozásával, amiért kompenzációt kapunk. Például, máshol egy évben 4-5-ször is kaszálják a lucernát, mi legfeljebb 2-3-szor. Június 15-e után a lucerna értéktelen, a gyepen lévő széna már vén: abrakkal, táppal kell pótolni. Én az idén negyedik éve fogom kapni a támogatást. A gazdaságomon azt látom, hogy az uniós és a nemzeti segítség fedezi a veszteségeket, bár ez sem egyértelmű, mivel a rezsiköltségek sokat emelkedtek. A fejlesztésekhez egyéb pályázaton is nyerni kell. És az sem mellékes, hogy a községben állatorvosként dolgozom, így innen is jön bevétel a vállalkozás kasszájába. Negyedik évét zárja a program. Érzékel változást a tú- zok vagy más madarak populációjában? Igen. A túzokállomány korábbi csökkenése megállt, a szalakóta és a kékvércse pedig szaporodik. Hogy alakul a juhtartás jövedelmezősége? Sajnos több éve alig emelkedik a bárány ára. A piac bizonytalanul hullámzó. Az olaszok az egyetlen nagy felvásárlóink, lényegében monopolhelyzetben vannak, miközben általános probléma, hogy a takarmányárak magasak, a költségek üzemanyag, bér nőttek. Érdekes módon az anyajuh-támogatás arányosan is alacsonyabb, mint a hús marháé, pedig a birka emberigényesebb, jóval több vele a munka. A gazdaságunk szénabála-értékesítéssel is foglalkozik: a kereslet csökkenésén le lehet mérni, hogy fogy az állatállomány. Mi ezt próbáljuk kivédeni, és talán érdemes fontolóra venni a termékskála bővítését, például hús marhát is tartani. 8

9 Tóth Sándorné l Tiszanána l Elnyert támogatás: hektáronként Ft Tiszanána Árpád-kori település, először IV. Béla egyik oklevelében említik a nevét 1261-ben. A megyében nincs sok asszony, és feltehetően az egész országban sem, aki egyedül gazdálkodik közel 300 hektáron. A tiszanánai Tóth Sándorné 1994-ben a kárpótlás révén kapta vissza a családi földeket, és ahelyett, hogy megváltásra tartott volna igényt, elkezdett vállalkozni. Ahogy lenni szokott, hol jobb, hol rosszabb évei következtek. A településre jellemző aranykoronás és annál jobb minőségű földjein búzát, árpát, repcét, napraforgót és lucernát termeszt. Mióta négy éve részt vesz a túzokvédelmi programban, a szántóföldjein szigorú szabályok szerint folyik a művelés: kevesebb, lágyabb vegyszert használ, előírt vetésforgórendet követ, ritkábban kaszál egyszóval a hozam maximálásával szemben a védett madarak ökológiai biztonságát tekinti a legfőbb szempontnak. Ez nyilvánvalóan a gazda számára veszteség, ezt próbálja a hektárankénti 63 ezer forinttal az EU kompenzálni mondja. Ottjártunkkor a termést már betakarították. A lucernásról készített fotón azonban jól látszik, hogy a terület egy sávját a szerződés szerint ugaroltatni kell: a gyom ezeken a fényképeken nagyobb, mivel a lucernát nemrég kaszálták. Kasza Sándor l Dormánd l Elnyert támogatás: évi Ft A Dormánd és Hanyi puszta közötti birtokán összesen 140 hektáron gazdálkodik a 2001-ben az év juhtenyésztőjévé választott Kasza Sándor, akinek az 500 anyajuhos merinó törzstenyészete országosan is kiemelkedő hírnévvel bír. A legelői száz százaléka részt vesz a túzokprogramban, amiért hektáranként 34 ezer forint, nagyjából évi 4 millió forint támogatásban részesül. A család ötödik generáció óta foglalkozik állattenyésztéssel, én már csak a juhokra koncentrálok. Fő munkaidőben ketten csináljuk a fiammal. Ha dolog van, segít a tágabb család mondja. A juhászat teljesen gépesítve van. Eddig minden támogatást igyekezett visszaforgatni fejlesztésbe: a pénzeket takarmánybetakarító-gépsorba fektette, a birkák nyáron villanypásztorban vannak, télen pedig nyugat-európai szemmel is korszerű etetők és önetetők szolgálják ki őket. Mivel az alkalmazott tenyésztési technológia szerint két évente háromszori elletéssel lehet számolni, a Kasza-tanyán 850 bárány születik átlagosan évente. Ennek nagyjából a fele tenyészállat lesz, ami pedig nem felel meg, a magyar bárány legnagyobb exportpiacára, Olaszországba megy. De Kaszáék adtak már el Romániába és újabban Oroszországból is van érdeklődés. Magyarországon főként a kosait keresik a hazai tenyészetek. Amit a juhászatban el lehet érni, elérte a család. A cél, hogy ne lefelé csússzunk. Mi még jól állunk, mert mindent magunk végzünk, szinte minden gépesítve van, és a szántó kiszolgálja a juhászatot. De a báránytáp nagyon drága, és a felvásárlási árak tíz évvel ezelőtt is épp a maiak voltak. Ilyen körülmények között pedig nagyon büszkék lehetünk, ha talpon tudunk maradni. Csajkás László l Hatvan l Elnyert támogatás: évi Ft Hatvan város Heves megye délnyugati részén, a hatvani kistérség központja. A korábban fontos megélhetőségi forrást biztosító mezőgazdaság mára nagymértékben visszaszorult a városban. Ma már mindössze 194 fő foglalkozik mezőgazdasági termeléssel. Közéjük tartozik Csajkás László is. Hét és fél hektáron termel többek között fóliában uborkát illetve szabadföldön káposztát és tököt. Az öt évre elnyert évi 1000 eurós támogatás egy részét eszközfejlesztésre fordította. Locsolódobot illetve kistraktort vásárolt. Sajnos nincsen egy igazán jó támogatási rendszer a háztáji kisegítő gazdaságok megsegítésére, pedig szükség lenne rá: azért, hogy a vidéki életforma fennmaradhasson. Éppen ezért bővíteni kellene a támogatási rendszert, és ágazatokra lebontani. Vannak olyan növényfajták, amelyeket nagyobb üzemméretben nem éri meg termelni, ezért aztán a kis háztáji gazdaságok nélkül nem biztosított a lakosság biztonságos ellátása zöldséggel, gyümölccsel. 9

10 Földi Gyula l Mátranovák l Elnyert támogatás: hektáronként Ft Földi Gyula harminc éve foglalkozik juhtenyésztéssel. Öt évvel ezelőtt állt át az őshonos fajták, elsősorban a hortobágyi és a gyimesi racka tartására. A Nógrád megyei Mátranovák polgármestere mezőgazdasági tevékenységéért már számtalan díjban részesült. Legújabb projektje a Faluhely major, melyet feleségével és két fiával hozott létre, hogy azok is megismerkedhessenek a palóc természeti környezet és a háztáji mezőgazdaság szépségeivel, akiknek eltávolodva a vidéki élettől erre nincsen módjuk. A farmon mindenféle baromfi, kisállat és lábasjószág megtalálható. A rackatenyészet országos viszonylatban is egyedülálló minőségű. A Farmer-expók történetében idén először nyertek érmet rackával: Földi Gyula jerkenevelésben vitt haza egy bronzot. Több nyugat-európai országgal szemben Magyarországon még meg tudjuk mutatni unokáinknak, hogy őseink mit tenyésztettek. Sajnos nálunk is csak tenyésztő foglalkozik hortobágyi és legfeljebb öt-hat gyimesi rackák tenyésztésével. Ennek több oka van: nem tipikusan húsállat, hosszú a tenyészideje, és bár a hagyományos tartás miatt biominőségű a húsa, a feldolgozásának nincs igazán megfelelő vágóhíd- és értékesítési háttere. Földi Gyula a programba 92 juhval és a 34,5 hektáros legelőterülettel kapcsolódott be. A rackák darabja után 5400 forint, a gyepes legeltetésért hektáronként forint támogatást kap: a gazdálkodó szerint ez csökkenti az eladási kényszert, ami a kétéves tenyészciklusból fakad. Bár nem volt feltétel, de azóta is fejleszt: ma már 150 minőségi tenyészállata van. Csibért Szövetkezet l Hasznos l Elnyert támogatás: évi Ft Hasznos a Nyugati-Mátra lábainál fekvő Pásztó egyik városrésze. Itt van a központja a hét gazdasági társaságot, tizenegy őstermelőt átfogó, 2003-ban alakult Csibért Szövetkezetnek. A termelői csoport profilja a baromfi, árbevétele tavaly 953 millió forint volt, idén meghaladja az egymilliárdot. A magyarországi baromfipiac kb. 120 millió darab évente durván 2,5-3 százalékát ez a termelői csoport állítja elő: Nógrádon kívül vannak telepei Pest, Komárom-Esztergom és Fejér megyében is. A támogatás célja, hogy segítse a csoport által előállított termékek piacra jutását, ösztönözze a gazdák együttműködését, és részfinanszírozza a szerveződés adminisztratív és dologi terheit. Bár a rendelet az értékesítést és a közös eszközberuházást nevesíti, nem mindegy, hogy napos csirkét, takarmányt most igazán nagy mennyiségben tudunk venni. És persze a felvásárló forgalmának is olyan részaránya vagyunk, hogy kellő súllyal tudunk tárgyalni mondta dr. Tóth Jenő, a szövetkezet elnöke. Elmondása szerint a támogatás eddig évi millió forintot tett ki. Ahhoz, hogy viszonylag azonos szinten kapjon támogatást egy termelői csoport, egyre több gazda bekapcsolódására, szorosabb együttműködésre van szükség. A Csibért is ezt szeretné. Nyúl-Unió Szövetkezet l Alsótold l Elnyert támogatás: Ft A nyúltermelőket tavaly nyár óta sújtja a piaci dekonjunktúra: a takarmányárak drasztikus emelkedése egyszerre jelentkezett fő exportpiacunk, Olaszország drámai keresletcsökkenésével, ami 2008-ra nagy mértékben átrendezte a hazai viszonyokat. A Pásztótól keletre fekvő Alsótoldon székelő Nyúl-Unió Szövetkezet is a túlélésért küzd. Az országban öt»nyulas«termelői csoport volt, ma már csak kettő működik. Tavaly még 100 ezer nyúl született hetente, most már csak hatvanezer, vagyis negyven százalékkal kevesebb. Nagyon sok közepes méretű termelő abbahagyta mondta Vörös Károly, a Szent István Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, a szövetkezet ügyvezetője. Míg korábban a termelői csoport támogatásának szigorúbb feltételei voltak, a piaci helyzet miatt a felhasználása most szabadabb, minden forintot a veszteség csökkentésére fordítják. Egy nagyobb 4 ezres nyúltelepnél ez jelenleg a havi másfél millió forint mínuszt is elérheti. Vörös szerint csak a legnagyobb nyúltelepek fogják túlélni a krízist, illetve azok, akiknek más tevékenységből származik nyereségük. A változást csak a kereslet élénkülése hozhatja meg: azt viszont még nem lehet tudni, hogy hányan tudják kibekkeleni ezt az időszakot. 10

11 Ferencz Attila l Füzesabony l Elnyert támogatás: Ft Ferencz Attila a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz 2005-ben nyújtott be pályázatot a Kiskörétől karnyújtsányira lévő Akolhát-pusztai telep rekonstrukciójára. A gazdálkodást negyven szürke marhával kezdte, és a tenyészet számára akart téli szállást, karámokat, itatókat, oltófolyosót és egyéb szükséges segédépületeket kialakítani. A beruházás befejezését egy évre vállalta, így egy összegben, ötéves fenntartási kötelezettséggel 1,6 millió forintot kapott. Azt, hogy a vállalkozás jól indult, jelzi, hogy időközben már 120 állatot számol a gulya. Az őshonos állatok után magasabb támogatást adnak, és a szürke marhának a húsán kívül a csülkét és a bőrét is jelentős felárral lehet értékesíteni más fajtákhoz képest. Ugyanakkor nagyon időigényes állatokról van szó, melynek tenyészideje is hosszabb, mint a normál vágómarháé. Nem beszélve arról, hogy mennyire veszélyesek a szarvai - sorolta az érveket és ellenérveket a szürke marha-tartással kapcsolatban az őstermelő. Az utóbbi két-három évben egyre többen álltak rá a tenyésztésére. Ferencz úr arra számít, hogy a piac tisztulásával még jobban beválik a kezdeményezése. A szürke marhának egyelőre itthon van csak piaca, bár a feldolgozó- és értékesítési háttér még itt sem épült ki igazán. Az őstermelő az állatait szinte száz százalékban a Koppány Hús Hungaricum Kft.-nek adja el. Dr. Hetényi Tamásné l Alsógöd l Elnyert támogatás: Ft A félezernél több juhot számláló tenyészet megújulása három éves beruházás során utófinanszírozással valósul meg, melynek végén a családi vállalkozás összesen ötmillió forint támogatáshoz jut majd. A programban állategységre le van bontva, hogy milyen korszerűsítésre mennyi nyerhető. Az állatorvos kijött, és megállapította, hogy mik azok a rendszerek, melyek nem megfelelők. Ezek közül összeraktuk, hogy mit milyen ütemezésben tudunk felújítani. Úgy számoltunk, hogy a világítás rekonstrukcióját, a fagymenetes itatók kialakítását, egy takarmánykeverő kialakítását és egy külső pincetér lefedését három év alatt vagyunk képesek biztonsággal befejezni. Dr. Hetényi Tamás szerint, aki a Magyar Juhtenyésztő Szövetség felügyeleti bizottságának is az elnöke, az uniós előírások az állatok kényelméről, védelméről szólnak. Arról a pluszról, amit a vállalkozók önmagukban nem adnának meg az állatoknak, mert olyan mértékű teljesítményjavulás például szaporulat nem köthető a beruházáshoz, illetve a pénzt nem feltétlenül erre szánnák. Hetényi úr kalkulációja szerint a támogatás negyven-hatvan százalékát fedezi csak a végső bekerülési értéknek, a többit saját erőből kell előteremteni, amire azonban ők nem kívántak hitelt felvenni. Dél Borsodi Gazdák - Kft. l Mezőkeresztes l Elnyert támogatás: Ft A 2003-ban alakult gabonatermelésre szakosodott termelői csoport 5 gazdasági társaság és 22 magánszemély együttműködésében jött létre. Az évek során többen csatlakoztak hozzá, de a legnagyobb változást az hozta, hogy idén májusban egy másik termelői csoport, a mályi Borsodi Gabona Kft. is beolvadt a társaságba. Az együttműködés fontosságát a Dél-borsodi Gazdák már korán felismerték: a közös tárolókapacitás a képen látható, 2004-ben felavatott magtár felépítéséhez még a minisztériumtól nyertek 16,77 millió forintot. Az értékesítésen nagyon jól látszik, hogy mit jelent az összefogás: aki tavaly lábon adta el a búzáját, forintot kapott érte, míg január-februárban ennek dupláját is meg lehetett vele keresni. Mivel a termelők a betakarításon kívül mindent önmaguk meg tudnak csinálni, hiszen saját kisgépeik vannak, egy kombájn sokat jelentene számukra mondta Dövényi-Nagy János, a Dél-Borsodi Gazdák Kft. ügyvezető igazgatója. Részben a termelői csoport támogatásának eredménye, hogy európai színvonalon berendezett irodahelyiségek segítik az adminisztratív feladatok ellátását. 11

12 Ambruzs László l Hatvan l Elnyert támogatás: évi Ft A 21 ezer lakosú Hatvan a Zagyva folyó partján fekszik. Ambruzs László 1993 ót dolgozik egyéni vállalkozóként: uborkát, paprikát, paradicsomot termel fóliában; szabadföldön pedig káposztát. Az uniótól 5 évre nyert támogatást a gazdaságának korszerűsítésére. A pénz egy részét a családi ház pincéjében található savanyító üzem uniós elvárásoknak megfelelő kialakítására fordította. Többek között rozsdamentes mosogatót, rozsdamentes asztalokat illetve új csomagológépet vásárolt. A fóliasátorban is akadt felújítani való: új fóliavázak vásárlása illetve a fóliasátor fűtésének a megoldása. Az évi 1000 euró ugyan nem fedezi a fejlesztésre fordított költségeit, de segítséget jelentett benne. Nem könnyű az uniós előírásoknak megfelelni óta közel 90 vegyszert vontak ki a forgalomból. A problémát az jelenti, hogy nincsen helyettük új, hatékony permetező szer. Így nagyon nehéz védekezni a különböző kártevők és a növényeket megtámadó gombás megbetegedések ellen. Ez pedig komoly anyagi károkat okozhat. A pályázati lehetőségről a gazdajegyzőtől értesült. Gazdabarát volt a pályázat, egyáltalán nem volt bonyolult, segítség nélkül, egyedül is ki tudtam tölteni a papírokat. Török János l Szügy l Elnyert támogatás: évi Ft Az 1500 lakosú Szügy község Nógrád megyében, a szlovák határtól nem messze, Balassagyarmattól alig 5 kilométerre található. A Cserhát nyúlványainak és az Ipolyvölgy találkozásánál terül el a település. Mikroklímája kedvező a földműveléshez és az állattenyésztéshez. Talaja részben humuszos, néhol futóhomokos. A domboldalakat cseres bükkerdők borítják. Török János 30 hektár földön gazdálkodik. Leginkább búzát, napraforgót és különféle takarmánynövényeket, például kukoricát termel. A pályázat kiírásánál egyetlen kikötés volt, hogy főállású őstermelőként gazdálkodjak. A támogatás célja a félig önellátó gazdaságok felzárkóztatása volt. A kis gazdaságoknak nem könnyű a talpon maradás. A hektár föld nem ideális üzemméret. A nyugodt megélhetéshez legalább 100 hektárra lenne szükség. Az évi 1000 eurót a gazdálkodó fejlesztésre: gépek vásárlására és korszerűsítésre fordította. Vetőgépet, magtisztítót vásároltam, de jutott pénz a magtár felújítására, szigetelésére is. Szekeres Barnabás l Ároktő l Elnyert támogatás: Ft Az 1200 lakosú Ároktő község Borsod-Abaúj-Zemplén megye déli részén, Miskolctól 40 kilométerre található. Szekeres Barnabás a túzokvédelmi program keretében nyert el támogatást. Az őstermelő 9 hektáros területen gazdálkodik. A földjének nagyobbik része legelő. A kisebbik részen a szarvasmarháinak termeli meg a takarmányt. A program részeként meg van szabva, mennyi műtrágyát, vegyszert illetve szerves trágyát használhat a takarmánytermesztésnél. A legelőnél annyi a kötöttség, hogy a madarak miatt meg van határozva, mikor kaszálhat, illetve az 5 százalékát a földjének szabadon kell hagynia vadbúvóhelynek. Az uniós támogatási lehetőségről a falugazdásztól értesült, aki segített neki a papírok kitöltésében. A faluban egyáltalán nincs munkalehetőség. Amióta megszűnt a TSZ, ahol korábban dolgoztam, nem tudok elhelyezkedni. 50 évesen már nem vettek fel sehova sem dolgozni. Másoknak nem nagy összeg a támogatás, amit egy évben kapok. Nekem mégis óriási segítség. 12

13 Nagy Attila és Kertész László l Cigánd l Elnyert támogatás: Ft Cigánd Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Miskolctól körülbelül 80 kilométerre található. Nagy Attila őstermelő: állattenyésztéssel és földműveléssel foglalkozik. Az erdősítésbe sógorának, Kertész Lászlónak a segítségével kezdett bele. A Bodrog és a Tisza közé ékelt terület mindig is ki volt téve az árvizek veszélyeinek, ami megnehezíti az itteni földek művelését. Az uniós pályázati lehetőség, hogy mezőgazdasági területeket vonjunk ki a művelés alól, és erdőt telepítsünk a helyére, nagy segítség az itt élőknek kezdi a mesélést Kertész László, aki erdészként dolgozik a környéken. Van olyan település a közelben, ahol a korábbi 100 hektárról a támogatásnak köszönhetően 1100 hektárra nőtt az erdősítés aránya. A magas talajvízszint miatt rossz az itteni földek minősége, viszont kiválóan alkalmasak erdőnek óta a család már csaknem 100 hektár erdőt telepített, vegyesen tölgy, illetve nyárfaerdőt. Abban, hogy sikeres lesz-e az erdősítés, a legkritikusabbak az első évek. Egy elhúzódó árvíz, vagy az erős tavaszi fagyok okozhatnak olyan kárt is a facsemetékben, hogy veszteségessé válhat a beruházás. Az első 5 évben a telepítés költségeire, illetve az ápolásra kapunk pénzt. Ezt követően pályázattól függően, évig folyósítanak termeléskiesés miatti támogatást. Kórós János l Gyöngyöshalász l Elnyert támogatás: Ft A község Heves megyében, Gyöngyöstől 4 km-re a 3-as út mellett található. A kárpótlási jegyén vásárolta a 2 és fél hektáros területet Kórós János. Sajnáltam volna fillérekért eladni a kárpótlási jegyeimet, ezért inkább megvettem ezt a földet. A terület azonban nem volt jó minőségű, és a terepviszonyok sem olyanok, hogy a traktor végig tudott volna rajta menni. Az autópálya közelében elterülő földre az építkezések idején rengeteg szemetet hordtak. Több helyen még most is beton és aszfalt kerül elő a földből. Egy ismerősöm említette, hogy van ez a pályázati lehetőség. Valamit kezdeni akartam a földdel, művelésre nem volt alkalmas, ezért telepítettem az erdőt. Kórós János a területre akácot ültetett, aminek év a vágásérettsége. Az első évben a telepítés költségeihez egyszeri támogatás jár. Utána még 4 évig fizetnek az ápolásra, a pusztulás miatti pótlásra. A 2005-ben kezdett telepítés nyomán 20, 60 centiméteresekre nőttek a facsemeték, de vannak már közöttük 3 méteres fák is. Ilyen kicsi területen nem gazdaságos az erdő tisztítása, karbantartása. Sok a munka vele, de mivel szeretem a fákat, szívesen foglalkozom vele. Magna-Hungária Kft. l Egerbocs l Elnyert támogatás: Ft Egerbocs az Ózd- Egercsehi medencében, Egertől északkeleti irányban 20 km-re fekvő település. Korábban a lakosok többsége földművelésből élt, első okleveles említése a községnek 1262-ből származik Boch névalakban. Ma már csak 630-an laknak itt, és magas a munkanélküliség. A Magna-Hungária Kft. a falu határában egy 3 és fél hektáros területen kezdett bele az erdőtelepítésbe. Ezen a területen gyengébb minőségű volt a föld, ezért döntöttek az erdősítés mellett. A 2007-ben telepített tölgyes javítja az ország erdősítését, és munkalehetőséget teremt a környékbeli szakképzetlen munkaerő számára. A csemetepusztulás miatt az első években szükség volt a pótlásra, és a folyamatos ápolásra. A tölgy értékes, viszont nagyon lassan növő fafajta, éves vágásfordulójú. Igaz, hogy legkorábban év múlva lehet az első haszonvételeket venni az erdőből, a cég tulajdonosai mégis úgy vélik, hogy aki ügyesen gazdálkodik a támogatással, annak az első évek sem jelentenek ráfizetést. A legfontosabb azonban szerintük az örökség, amit az unokáikra hagynak. A mostani telepítés addigra fog hatalmas értéket jelenteni. 13

14 Arbu Kft. l Ipolyvece l Elnyert támogatás: évi Ft Festői környezetben, a szlovák határ közelében az Ipoly partján, közvetlenül a gátak alatt fekszik az alig 1000 fős falu. Ezen a részen található a Duna-Ipoly Nemzeti Park, itt vágott bele már több mint 10 éve a biogazdálkodásba az Arbu Kft. Őshonos magyar állatokat: szürke marhát és mangalicát tenyésztenek. Arnold Boglárkának, a cég vezetőjének nincs kötődése a hagyományos falusi élethez, budapesti születésű. A családot vonzotta a vidéki élet, az állatok szeretete, így döntöttek a költözés mellett. A 360 hektáros területhez a legelők mellett szántók is tartoznak. A biogazdálkodásnál emeli a költségeinket, hogy a takarmánytermesztésben vagy például a gyomvédelemnél sem használhatunk semmilyen kondicionáló szert. Mivel az állatokat nem feldolgozva értékesítik, így ezeket a többletköltségeket nem tudják érvényesíteni. A vállalkozás a támogatást az állatok darabszáma után nyerte el. Akkor 42 darab szürke marhájuk, mangalicából pedig 35 darab tenyészkocájuk volt. Az évi 8 millió forint kardinális fontosságú az éves működésünkhöz. Az állatok takarmányozására, a 6 alkalmazott bérére megy el az egész támogatás. Fejlesztésre már nem futja ebből a pénzből. Ezeket apránként, saját erőből próbáljuk megoldani, vagy indulunk más pályázatokon. Kisköre Mezőgazdasági Halászati és Kereskedelmi Zrt. l Gyöngyös l Elnyert támogatás: évi Ft Hét tavon, összesen 200 hektár vízfelületen gazdálkodik a gyöngyösi székhelyű, három magánszemély tulajdonában lévő halgazdaság, mely a haltermelés teljes vertikumát átfogja (ivadék- és törzsállománynevelés, anyák előállítása, piaci halak nevelése). A részvénytársaság horgászegyesületek és a kereskedők számára biztosít alapanyagot továbbhorgásztatásra illetve lakossági értékesítésre. Egyik telephelye a kiskörei Sámányi tavaknál van, ahol az 56 hektár vízfelület mellé csodálatos épületet húztak fel irodának, szociális helyiségnek és vendégháznak. A halállományban a magyar ízlésnek megfelelően a ponty dominál, de nevelnek amurt, busát, harcsát, süllőt, csukát és balint is. A gazdasági társaság 2004 óta vesz részt 152 hektáron a haltermelést és a természetvédelem összhangba hozását célul kitűző programban. A termelési technológiánkat kevésbé intenzívvé kellett átalakítani mondja Fekete Pál halászati vezető. A vízkormányzásnál lecsapolásnál és feltöltésnél figyelembe kell venni az itt élő madarok fészkelési helyét és idejét, a vízleeresztésnél a vonuló madarak vízigényét, ahogy a ritka vízi növényeknél is biztosítani kell az állandó vízborítottságot. Az eszközhasználatra is szigorú előírások vannak: tilos például a halaknak antibiotikumot adni, a madarakat pedig legfeljebb hangágyúval lehet elriasztani, ha nem akarjuk, hogy szabadon dézsmálják a tenyészetet. A tórendszer nem nyitott turisták számára, de előzetes egyeztetést követően lehetőség van az élőhely madarai récék, csérek, vörös és szürke gémek, jégmadarak, sirályok megfigyelésére. A program 52 ezer forintot fizet hektáranként, ami évi 7-7,5 millió forint bevételt jelent, öt éven keresztül, ami kompenzálja a halgazdaság veszteségeit a kevésbé intenzív termelési mód miatt. Cseh László l Sarud l Elnyert támogatás: hektáronként Ft Az 1300 lakosú Sarud Heves megyében, a Bükki Nemzeti Park területén található. A túzokvédelmi program célja, amelybe Cseh László őstermelő is bekapcsolódott, hogy az őshonos, ritka madár élőhelyét biztosítsák. Ez a terület korábban is mezőgazdasági termelés alatt állt, de a különböző kemikáliákkal tönkre tették a földet, ezért most vissza kell térni az eredeti állapotokhoz magyarázza Cseh László. Az uniós pályázaton ezer forintot kaptak hektáronként. A folyósítás feltétele volt, hogy a termelésben betartsanak bizonyos technológiákat. 5 éves forgásban, meghatározott hányadban engedélyeznek például kalászos, repce illetve lucerna ültetését. A földnek az 5 százalékát szabadon kell hagyni, hogy a túzoknak illetve a bogaraknak élőhelyet biztosítsanak. Látom a kedvező hatását a programnak. Jó hatással van a föld minőségére, javul a terület nitrát érzékenysége. Amúgy meg anyagilag is jobban járok. Igaz, hogy nem használhatok vegyszert, ami természetesen termésveszteséggel jár, de ezt pótolja a támogatás. 14

15 Az észak-magyarországi régió vidékfejlesztési támogatásai számokban Ft Ft Ft Ft Ft Ft Mezőgazdasági területek erdősítése Országos összesített adatok Kedvezőtlen adottságú területek támogatása 115,849,577,588 Ft Szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása Termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása Agrár-környezetgazdálkodás 5,540,048,401 Ft 665,126,408 Ft 3,688,094,383 Ft Az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való megfelelés elősegítése 20,679,069,163 Ft 7,443,876,755 Ft 15

16 2008-ban és 2009-ben megjelenő támogatási lehetőségekről az alábbi ügyfélszolgálatokon tájékozódhat Megye Kirendeltség címe Levelezési cím Telefon Fax Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Kisfaludy u Kecskemét, Pf.:470 76/ / / Baranya 7621 Pécs, Rákóczi út Pécs, Pf.: / / Békés 5600 Békéscsaba, Temető sor Békéscsaba, Pf.: 45 66/ / Borsod-Abaúj-Zemplén 3500 Miskolc, Mindszent tér Miskolc, Pf.: / / Csongrád 6723 Szeged, Római krt Szeged, Pf.: 26. és / / Fejér 8000 Székesfehérvár, Deák F. u Székesfehérvár, Pf.: / / Főváros és Pest 1054 Budapest, Alkotmány u Budapest, Pf.: 248 1/ / / Győr-Moson-Sopron 9021 Győr, Munkácsy u Győr, Munkácsy u / / / Hajdú-Bihar 4034 Debrecen, Vágóhíd u Debrecen, Pf.: / / / Heves 3300 Eger, Maczky Valér út Eger, Pf.: / / Jász-Nagykun-Szolnok 5000 Szolnok, József Attila u Szolnok, Pf.: / / / Komárom-Esztergom 2800 Tatabánya, Vértanúk tere Tatabánya, Pf.: / / Központi ügyfélszolgálat 1095 Budapest, Soroksári út Budapest 62 Pf.: 867 1/ , 1/ / Nógrád 3100 Salgótarján, Múzeum tér Salgótarján, Pf.: / / Somogy 7400 Kaposvár, Petőfi tér Kaposvár, Petőfi tér 1-3 Szabolcs-Szatmár-Bereg 4400 Nyíregyháza, Hősök tere Nyíregyháza, Pf.: / / / / / / / Tolna 7100 Szekszárd, Augusz I. u Szekszárd, Pf.: / / Vas 9700 Szombathely, Rákóczi F. u Szombathely, Pf.: / / Veszprém 8200 Veszprém, Levendula u Veszprém, Pf.: / / / / Zala 8900 Zalaegerszeg, Kis u Zalaegerszeg, Pf.: / / Kiadja a Földművelésügyi Minisztérium NVT Irányító Hatósága. A kiadvány az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával, a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében készült. A Nemzeti Vidékfejlesztési Tevből támogatást elnyertek listája a és a oldalakon lesz megtalálható. Észak-magyarországi régió. A vidékfejlesztési támogatásokról szóló kiadványok példányban jelennek meg. 16

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Mezőgazdálkodás AKG nélkül

Mezőgazdálkodás AKG nélkül Mezőgazdálkodás AKG nélkül Az agrár-környezetgazdálkodási program egy éves kimaradásának hatásai és értékelése Kovács Krasznai Eszter és Kalóczkai Ágnes Kutatási cél Mi történt egy AKG nélküli évben? Kutatási

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA XX/1130/14/2010. A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mi az Agrár-környezetgazdálkodási Program? Nemzeti Vidékfejlesztési Terv részeként az EU közös agrárpolitikáját képviseli A támogatási

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Cím port XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 0 i kezelésű előirányzatok Vidékfejlesztési és halászati programok Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II.

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15.

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból Figeczky Gábor WWF Magyarország Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Források ~ 840 milliárd Ft - 7 évre I. tengely (versenyképesség) II.

Részletesebben

Képzési díj visszaigénylési útmutató

Képzési díj visszaigénylési útmutató Képzési díj visszaigénylési útmutató www.mvh.gov.hu honlapon lehet elérni a visszaigénylési felületet Elektronikus ügyintézés Ügyfél-tájékoztatási rendszer Az ügyfélkapus felhasználói név és jelszó megadása

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1051-04 jelű, Állandó meghatalmazás visszavonása/ felmondása és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz A G1051-04 jelű nyomtatványt az alábbi célra

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1031-02 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás megszüntetése iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük,

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

EU agrárpolitika és vidékfejlesztés

EU agrárpolitika és vidékfejlesztés EU agrárpolitika és vidékfejlesztés Székesfehérvár 2012. április 18. UDVARDY Péter Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Közös agrárpolitika - KAP Már a Római szerződésben szerepelt (39. cikkely)

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Szerződés hatálya. Szerződéskötés dátuma. Partner / Szerződő fél. Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke

Szerződés hatálya. Szerződéskötés dátuma. Partner / Szerződő fél. Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában 6

Részletesebben

2. melléklet a 35/2015. (VI. 30.) FM rendelethez

2. melléklet a 35/2015. (VI. 30.) FM rendelethez 66 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. évi 9. szám. melléklet a /. (VI..) FM rendelethez Értékelési szemrendszer a. () bekezdése alapján benyújtott pályázatokhoz Értékelési szem Értékelési szemok kategóriák A TANYA

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés

A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés NUTS rendszer Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques NUTS kategóriák NUTS 1: Statisztikai Nagyrégiók NUTS 2: Tervezési-Statisztikai Régiók NUTS 3: Megye Local

Részletesebben

Regionális politika 10. elıadás

Regionális politika 10. elıadás 1 Regionális politika 10. elıadás Magyarország vidékfejlesztési politikája a 2007-2013 idıszakban (ÚMVP) 2 Vidékfejlesztés 2007-2013: Európai vidékfejlesztési stratégia Magyar vidékfejlesztési stratégia

Részletesebben

2007. évi beszámolója

2007. évi beszámolója Homokhátsági Mintagazdaság Kht. 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a HOMOKHÁTSÁGI MINTAGAZDASÁG KEREKEGYHÁZA KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG (6041 Kerekegyháza Fő u. 47/a) 2007. évi beszámolója Tartalom: 2007. évi közhasznú

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERBEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOKHOZ

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERBEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOKHOZ ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERBEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOKHOZ A tájékoztató célja Jelen tájékoztató célja, hogy segítséget nyújtson ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 1. szám április 24.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 1. szám április 24. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 1. szám 2007. április 24. Tartalomjegyzék A 2007-2013-as

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK Magyar Madártani Egyesület Fülöp Gyula Kék vércse LIFE - gazdálkodói fórumok - 2007 Natura 2000 területek lehetnek: Farm-alapú támogatás (SPS) területe

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete 1. Felhívás azonosító jele 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. A B C D E F G H I J K VP1-1.1.1- VP1-1.2.2- VP1-1.3.1- VP1-2.1.1-2.1.2- VP1-2.3.1-4.1.1.1-4.1.1.2-4.1.1.3-

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI GÉCZYNÉ POLYÁK EDIT NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. NOVEMBER

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései. Előadó: Szakács Roland

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései. Előadó: Szakács Roland Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései Előadó: Szakács Roland Az ÚMVP 4 tengelye I. tengely: Mezőgazdaság, élelmiszer-feldolgozás és erdészet versenyképességének javítása II. tengely:

Részletesebben

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember Megvalósítási határidő hosszabbítás A LEADER HACS közreműködésével megvalósuló, 2012-2014. években benyújtott támogatásban részesült kérelmek esetében meghosszabbításra került a megvalósítási határidő.

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS 12. előadás

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS 12. előadás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS 12. előadás Agrárkörnyezetgazdálkodási és vidékfejlesztési programok Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Az agrár-környezetgazdálkodás céljai A mezőgazdasági termelésnek,

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1030-03 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmények között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 8. melléklet A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által meghirdetett nyilvános termőföld-haszonbérleti pályázat keretében benyújtott ajánlatok részét képező

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program (NAKP) céljának ismertetése.

Részletesebben

I. rész: Kérelmező személy adatai

I. rész: Kérelmező személy adatai KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1060-02 jelű, Vélelmezett örökös nyilvántartásba vétele iránti kérelem című nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés. EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet

FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés. EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet Az EMVA tengelyei A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének növelése. A természeti környezet és

Részletesebben

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés 6/2014. (II. 6.) VM rendelet a termésbecslésről A szakmaközi

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

A Közös Agrárpolitika költségvetése

A Közös Agrárpolitika költségvetése A Közös Agrárpolitika költségvetése A 2014-2020 közötti költségvetési időszakban a KAP költségvetése 11%-kal kevesebb mint 2007-2013-ban De a magyar gazdák és a magyar vidék támogatásai 2014-2020 között

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 498 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 8. szám A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány megállapítja a Vidékfejlesztési

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Halászati Operatív Program Magyarországon

Halászati Operatív Program Magyarországon Halászati Operatív Program Magyarországon www.fvm.hu 1 Mi az Európai Halászati Alap? A halászat az Európai Unióban kiemelt fontosságú, a mezőgazdaságtól elkülönülő, önálló politikával rendelkező ágazat.

Részletesebben

Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból

Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból Máthé László, erdészeti programvezet WWF Magyarország Az erdészeti földterületek fenntartható használatát célzó intézkedések

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A kedvezőtlen adottságú területek támogatási kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A kedvezőtlen adottságú területek támogatási kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A kedvezőtlen adottságú területek támogatási kérelmének kitöltéséhez 1. Az űrlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót, a kedvezőtlen adottságú területek támogatás

Részletesebben

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 59. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Agrárkörnyezetgazdálkodási vidékfejlesztési programok. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Agrárkörnyezetgazdálkodási vidékfejlesztési programok. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Agrárkörnyezetgazdálkodási és vidékfejlesztési programok Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Az agrár-környezetgazdálkodás céljai A mezőgazdasági termelésnek, földhasználatnak

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program

Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben Baksa Tamás térségfejlesztési referens Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztéséért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 2. A rovatokat olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 2. A rovatokat olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki! KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás 2007. évi kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. Az adatlapok kitöltése előtt kérjük,

Részletesebben

2015. évi Költségvetési koncepció a Berentei Település Gondnokságnál

2015. évi Költségvetési koncepció a Berentei Település Gondnokságnál 2015. évi Költségvetési koncepció a Berentei Település Gondnokságnál Az intézmény a 2015 évi költségvetésének kialakításához az alábbi javaslatokat teszi. 2015-re célként tűzzük ki az intézmény kiadásainak

Részletesebben

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538 Vevői reklamációk kezelése Amennyiben bármely áruházunkkal vagy az ott forgalmazott termékeinkkel kapcsolatosan panasszal kíván élni, úgy azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg : Élésker Kereskedelmi

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. -a szerint) I. Személyi

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

H SZONÁLLAT ADATBÁZIS

H SZONÁLLAT ADATBÁZIS TARTALOM H SZONÁLLAT ADATBÁZIS I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. MÁRCIUS ÁLLATOT TARTÓK SZÁMA MEGYÉNKÉNT SZARVASMARHALÉTSZÁM MEGYÉNKÉNT SERTÉSLÉTSZÁM MEGYÉNKÉNT MADÁRINFLUENZA: EMBERI FERTŐZÉSEK Tisztelt Partnerünk!

Részletesebben

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában 2007-2013 A mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítása A környezet és a vidék minőségének javítása a termőföld-hasznosítás támogatása

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 22. szám október 21.

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 22. szám október 21. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL II. évfolyam 22. szám 2008. október 21. Tartalomjegyzék Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása (ÚMVP)... 2 A turisztikai

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 2016

VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 2016 VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 2016 (Jelen információk tájékoztató jellegűek, az Egyesület munkatársainak információi alapján kerültek összeállításra!) VP1-1.1.1-16 Agrárgazdálkodási

Részletesebben

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE Növényvédő szerek értékesítése 2009. év Összeállította: Gáborné Boldog Valéria boldogv@aki.gov.hu (06 1) 476-3299 TARTALOMJEGYZÉK Összefoglaló...3 Növényvédő szer értékesítés

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 16. szám november 20.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 16. szám november 20. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 16. szám 2007. november 20. Tartalomjegyzék Decembertől

Részletesebben

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei Általános Szerződési Feltételek 2015. október 30.-ai módosításai A szerződés 18 menüpontja a következőképp változik: 18. A felügyeleti szerv címe, telefonszáma A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

Részletesebben

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás IKEA Lakberendezési Kft. székhely: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22. telefonszám: (36)1 460-31-60 e-mail cím: ikeahu.info@ikea.com A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Osztályvezető: dr. Lakó Anita Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. (2015.08.05-től)

Részletesebben

Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv

Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv Búsi Lajos Vidékfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 szakterületei 1. Agrárgazdas rgazdaság 2. Vidékfejleszt

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2015. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES FEJLESZTÉSI KERET

Vidékfejlesztési Program 2015. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES FEJLESZTÉSI KERET Vidékfejlesztési Program 2015. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES FEJLESZTÉSI KERET Felhívás azonosító tervezett ideje VP4-10.1.1-15 Agrárkörnyezetgazdálkodási kifizetés 158.6 egyszerűsített október VP4-11.1.1-11.2.1-15

Részletesebben

MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7

MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7 MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 48. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt két hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

Természetvédelmi célú vidékfejlesztési támogatások Natura 2000 területeken

Természetvédelmi célú vidékfejlesztési támogatások Natura 2000 területeken Természetvédelmi célú vidékfejlesztési támogatások Natura 2000 területeken Az élőhelyvédelmi irányelv és a LIFE program 20. évfordulója Budapest, 2012. május 17. Balczó Bertalan, VM Nemzeti Parki és Tájvédelmi

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program rövid és hosszú távú tervezett hatásai és a már

A Vidékfejlesztési Program rövid és hosszú távú tervezett hatásai és a már A Vidékfejlesztési Program rövid és hosszú távú tervezett hatásai és a már megtett lépések Kis Miklós Zsolt agrár- vidékfejlesztésért felelős államtitkár Miniszterelnökség Közgazdász Vándorgyűlés Kecskemét

Részletesebben

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL XIX. évfolyam, 7. szám, 2014 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2014. november 24-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés az őszi mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Fukker Gabriella főosztályvezető Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály 2015. február 25.

Részletesebben

Panaszkezelési tájékoztató

Panaszkezelési tájékoztató Panaszkezelési tájékoztató Tájékoztatjuk a Tisztelt Fogyasztókat, hogy a Russmedia Kft. panaszkezeléssel kapcsolatos információi az alábbiak: 1. Russmedia Kft. székhelye: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi

Részletesebben

Mezőgazdasági számla

Mezőgazdasági számla 3. előadás Mezőgazdasági számla Megnevezés Folyó alapáron 2009 2010 2011 +) Gabonafélék (vetőmaggal) 393 047 458 021 679 591 Ipari növények (hüvelyesekkel) 151 957 159 261 248 061 Takarmánynövények 42

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP2-4.1.1.3-16 számú pályázatról A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak: 1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - A NAV vámszervei - Nettó BÉRKALK A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal,

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Állattartó istálló építése és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmények megvalósítása LEADER 3 program megvalósítása

Szakmai beszámoló. Állattartó istálló építése és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmények megvalósítása LEADER 3 program megvalósítása Molnár Melinda őstermelő 2490 Pusztaszabolcs Szakmai beszámoló Állattartó istálló építése és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmények megvalósítása LEADER 3 program megvalósítása Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI PUSKÁS DÁNIEL FŐOSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 1. Az adatlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 1. Az adatlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót! KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás támogatási kérelmének kitöltéséhez 1. Az adatlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben