Egyszerűsített Eves Beszámoló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyszerűsített Eves Beszámoló"

Átírás

1 Bakony és Balaton Keleti Kapuja egyesület Berhida Veszprémi u. l.-3. r Egyszerűsített Eves Beszámoló 29. január december Kelt Berhida, 21. május 2. BAKONY ÉS BALATON : LETI KAPUJA EGYESÜLET 3181 Sertikía, Vetefíémi u 1-3. 'inhsz.: 1(WCM fl a társadalmi szrevezet vezetője (képviselője) Reg. szám: Iradjzoposító:

2 29 Bakony és Balaton Keleti Kapuja egyesület Berhida 8181, Veszprémi u.l.-3. Időszaka 29. január december 31. Egyszerűsített Éves Beszámoló adatok E Ft-ban 1 A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) mód. Tárgyév a 1. A. Befektetett Eszközök b d e Immaterialis Javak Tárgyi Eszközök III. Befektetett Pénzügyi Eszközök 5 B. Forgóeszközök I. Készletek 9 7. II. Követelések III. Értékpapírok [V. Pénzeszközök 545 ; r-o 1. C. Aktív időbeli elhatárolások 9 ÍTO 11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 18% D. Saját töke I. Induló löké / Jegyzett töke II. Tökeváltozás / Eredmény III. Lekötött tartalék 17 IV. Értékelési tartalék 18. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 2 E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek i. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III Rövid lejáratú kötelezettségek! 158 "179 :o9:>s 25. G. 1'asstiS idóheii elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Kelt: Berhida, 2Q1. május 2 BAKONY ÉS BALATON ÁF.LETI KAPUJA EGYESÜLET 8181 Bertiida, Veszprórmu Reg. szám: Iri^zonosííó:

3 í l ; 4 Bakony és Balaton Keleti Kapuja egyesület Berhida 8181, Veszprémi u EREDMENYKIMUTATAS Időszaka 29. január december 31. adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Alap levekenvscg Vállalkozási Előzött 1 Alap Icvúkciuseg climő CV(ck>!.-: -.. Vállalkozási éviek) ninlnsitasa módosítása Alap tevékenység tíi»ív VállalfciHasi levekenyscp tárgyév, a b C d e f ö h 1 k ] 1. Értékesítés nettó árbevétele 2 2. Aktivált saját teljesítmények éneke 3 3. Egyéb bevételek ebből: támogatások alapítói ó központi költségvetési " helvi önkonnánvzati 8 egyéb 9 4. Pénzügyi müveletek bevételei 1 5. Rendkívüli bevételek ebből támogatások alapítói központi költségvetési helyi önkormányzati 15 eavéb Tagdijak 1 77 i A. Összes bevétel ( *5-6) Anyag jelleüü Ráfordítások ,s" SzeméKi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés leírása Egyéb ráfordítások 7S Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 24 B Összes ráfordítás (7±8-9-1+l K]2) C. Adózás előtti eredmény f A-B) r I. Adófizetési kötelezettség D. Jóváhagyott osztalék 28 E. Tárgyévi eredmény (C-l-D) G Kelt: Berhida, 21. május 2. BAKONY ÉS BALATON KELETI KAPUJA EGYESÜLET 9181 atítiída/veszprémi u. 1-. K Banksz, Reg. szám: Irafezönosító:

4 8181 Berhida Veszprémi út 1-3. Adószám: KSH: r rr KIEGÉSZÍTŐ MELLEKLET 29. évi Egyéb Szervezet r Egyszerűsített Eves Beszámolóhoz Berhida, B A K O benvúitásra keríi'f" KELETI KAPUJA EGYESÜLET DCnyujtasra Került Q181 Se[tlidai veszprémi u Reg. ízám: Adószám: ííó: »«~ 1,48^554348^4911, c

5 Kiegészítő melléklet Altalános rész A tevékenységét 28-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: vidékfej l e sztö LEADER egyesület, mely közreműködik az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program végrehajtásában. A szervezet egyesületként működik, az alapszabály szerinti induló vagyona l.88 ezer Ft. Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi utca 1-3. Internetes honlapja: A szervezet tagsága: a 93/27. (VIII. 29.) (Rí), a 147/27 (XII.4.) (R2) és a 83/28. (VI.3.) (R3) FVM rendelet alapján meghatározott tervezési területhez tartozó 22 település önkormányzatai, vállalkozások, civil szervezetek. Aláírásra jogosultak: Név Pergő Margit elnök Lakhelv Berhida Rezeda út. 1. Képviseletre jogosultak: Név Pergő Margit elnök Lakhelv 8181 Berhida Rezeda út. 1. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata. A külső szolgáltató neve, elérhetősége: Mészáros és Társa Kft. 82 Veszprém Óváros tér. 1. Az egyesületnél a 141/28. (X.3.) FVM rendelet (R4) 5B. (1) bekezdése alapján a könyvvizsgálat kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte. Az üzleti évről szóló beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló 18. Ft + áfa díjat számított fel. A könyvvizsgáló részére az üzleti évben egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásért, adótanácsadói szolgáltatásért, és egyéb nem könyvvizsgálói szolgáltatásért díj kifizetése nem történt. A mérlegkészítés pénzneme Ft. A mérlegkészítés időpontja Jelen kiegészítő melléklet a Sztv. 16. (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás elve alapján határoztuk meg. Re&szám: IratÉXöftösító:

6 Kiegészítő melléklet ^_^ Számviteli politika Az egyesület számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutatja a egyesület jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak. Nyilvántartásai készítésekor figyelembe veszi a 23/27 (IV.17.) FVM rendelet (R5) előírásait. Mérlegét "A" változatban készíti. A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, ál- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse. A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg. A rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások között azokat a tételeket mutatja ki, melyek függetlenek a egyesületi tevékenységtől, a rendes üzletmeneten kívül esnek, nincsenek összefüggésben a szokásos egyesületi tevékenységgel. A egyesület a beszámoló Összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta: Az immateriális javak beszerzési értékét beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki. A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki. Értékcsökkenési leírás módja: Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódá élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris beírást alkalmazott. Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása: Az 1. Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. Nem jelentős maradványérték: A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 1 ezer Ftot. Ha az egyesület szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni. Támogatás elszámolására benyújtásra kerüli" ügszám: :

7 Kiegészítő melléklet Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is, ha - az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke; - a szellemi tennék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz a egyesületi tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan; - a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető; - a befejezetlen kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz. A terven felüli értékcsökkenést olyan mértekig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - terven felüli éitékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél. a már leírt, illetve a tervezett Az egyesület az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel. Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak. Analitikus nyilvántartást vezet a szervezet a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek, és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz. Jelentős összegű hiba értelmezése: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tökét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2%-át, ill. ha a mérlegföösszeg 2%-a meghaladja az 5 millió Ft-ot, akkor az 5 millió Ft. Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba értelmezése: Ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját töke értékét lényegesen - a hibák feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját töke legalább 2%-kal változik (nő vagy csökken) - megváltoztatja, és ezért a már közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztők. Reg szám:

8 Kiegészítő melléklet Ismételt közzététel alkalmazása: A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni. A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni. A szervezetnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. Az egyesület nem nyereségorientált szervezet. Bevételei a tagdíjak, és a támogatások. A támogatások elszámolása folyamatos, így a tevékenység megítélésében a támogatások elszámolásának folyamatát is figyelembe kell venni. A R3 határozza meg azt a keretösszeget, melyet az egyesület a közötti tervezési időszakban felhasználhat működési költségeinek fedezésére. R4 határozza meg azt a módot és azokat az elszámolható költségeket, melyeket a kifizetési kérelem benyújtását követően a Mezőgazdasági és vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a jogosultsági vizsgálatot követően utal az egyesület számlájára. A kifizetési kérelmek benyújtásának időpontjait is az R4 határozza meg, azok ügyintézési időintervalluma több hónap, így az egyesületnek általában a felmerült költségeit 5-6 hónapra kell előre finanszíroznia. Ennek érdekében az RFF Zrt-vel kötött kölcsönszerződést, mely igénybevételével tudja költségeinek fedezetét biztosítani. Emellett 29. novemberében az R3-ban meghatározott LEADER tengelyre vonatkozó működési keret terhére a 22/29. (X.8.) Korm. Rendelet (R6) terhére 2% mértékű működési előleget vettünk fel. A Ft-ból az előleg díjaként Ft került levonásra, így az egyesület számláján Ft jelent meg. AzR6 alapján 21. december 31-ig a kapott támogatások terhére visszafizetésre kerül a kapott előleg, tehát a 21. évi bevételként megjelenő támogatás meghatározott részét az előleg törlesztésére kell fordítani. Az előleg elszámolásának mértékét az R3-ban meghatározott HVK-LEADER költségek arányával kell számolni, így a 29. október-novemberére vonatkozó, decemberben benyújtott kifizetési kérelemben már kértük az előleg arányos visszafizetését. Az Eredmény-kimutatásban kimutatott veszteség 7.67 e Ft átmeneti jellegű, a fentiekben bemutatott elszámolási módból adódik. A 28. szeptember-december között felmerült kiadások fedezetére kapott támogatások a 29. évi bevételben jelentek meg, mivel a pénzügyi teljesítés 29. első negyedévében realizálódott. A 29 január-július között felmerült költségekre kifizetett támogatás még 29-ben jelent meg az egyesület számláján. A 29 augusztus-szeptember hónapokra benyújtott kifizetési kérelemben megítélt összeg Ft 21. február 4-én jelent meg a bankszámlán. Az MVH támogatásnak hely adó határozata a mérlegkészítésig jogerőre emelkedett, így a bevételek között elszámolásra került a támogatás, az aktív időbeli elhatárolással szemben. A 29. október-november hónapokra elszámolt költségek 21. április 22-én kerültek kifizetésre, és ebben az időszakban már Ft-ot előleg törlesztés címén levonattunk, így az MVH Ft-ot utalt számlánkra. Ezen támogatás a 29. évi bevételekben már nem szerepel, mivel a határozat a mérlegkészítést követően emelkedett jogerőre. A 29. decemberi költségek fedezetére a mérleg készítésének időpontjáig még nem történt meg a támogatás kifizetése, amelynek összege Ft. Ezen összegből Ft kerül az előleg törlesztésre, így várhatóan Ft kerül a számlánkra. Ezen támogatás a 29. évi bevételekben már nem szerepel, mivel a határozat a mérlegkészítést követően emelkedhet jogerőre. Támogatás elszámolására Reg.szám; 3p :

9 Kiegészítő melléklet Az MVH felé el nem számolható költségek fedezetét a tagdíjak és az önkormányzatoktól kapott működési hozzájárulások, tagoktól kapott támogatások jelentik. Az MVH által utalt EFt előleg és az RFF Zrt által biztosított kölcsön révén az egyesület rendelkezik azzal a forrással, amely a folyamatosan jelentkező költségek fedezetét jelenti. A veszteséget tehát a támogatási kifizetések elhúzódásából adódik, és a megigényelt támogatás minden esetben fedezte az Egyesület kiadásait. Tájékoztató rész Munkavállalók bér és létszámadatai Megnevezés Fizikai Szellemi Egyéb Összesen Átlagos stat. létszám 4 4 Bérköltség Személy jeli. egyéb kiadás Mérleghez kapcsolódó kiegészítések I.3.: Az Egyesület vagyoni és pénzügyi helyzeténekjövedelmezőségének bemutatása Eszközök összetételének alakulása: Megnevezés 28 Érték % 29 Érték % Befektetett eszközök ,78% ,1% Forgóeszközök ,22% ,84% Aktív időbeli elhatárolás -,% ,6% Összesen ,% ,% Az Egyesület eszközállománya 29. december 31.-én 25,1 % befektetett eszközökből, 8,84% forgóeszközből áll. A 66,6 %-os időbeli elhatárolás a támogatás elhatárolása. R e«. szám: í i t ó ;

10 Kiegészítő melléklet Források összetételének alakulása: Megnevezés Saját töke 28 Érték 738 % 38,92% 29 Érték % -42,35% Céltartalékok,%,% Kötelezettségek ,8% ,34% Passzív időbeli elhatárolás,% 152 1,2% Összesen ,% ,% A saját tőke EFt, a 29. évi veszteség Eft volt. Befektetett eszközök összetétele: Megnevezés Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Összesen: %,% 1.%,% 1,% % 1,% 1,% A befektetett eszközökön belük az gépek berendezések értéke 1 %-ot képvisel. Követelések összetétele: Megnevezés Vevők Egyéb követelések Adó követelések Egyéb követelés Összesen: 29 ü % 1,% 1,% Saját töke összetétele: Megnevezés Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Tárgyévi eredmény alaptevékenységbe 1 Összes saját tőke Kötelezettségek-hosszú lejáratú kötelezettségek Megnevezés Hosszúlejáratú hitel Banki kölcsön Tagi hitel éven túl Összesen % % (1%.% -42,82% 1,% % % % -16,66% 4,99%,% 111,66% 1,% Reg szám: Iraídápnosító:

11 Kiegészítő melléklet A hosszú lejáratú kötelezettségeket 1%-ban az Önkormányzatok által biztosított forrás. Kötelezettségek-rövid lejáratú kötelezettségek Megnevezés Szállítók 29 5 Adó 4 RFF Zrt. kölcsön MVH előleg Összesen % 7,73 92,27,% IMMATERIALIS JAVAKBAN ÖSSZEFOGLALÁSA 29. ÉV ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖKBEN TÖRTÉNT MOZGÁSOK Bruttó érték MEGNEVEZÉS NYITÓ ÉRTÉK TÁRGYÉVI NÖVEKEDÉS TÁRGYÉVI CSÖKKENÉS EFT-ban ZÁRÓ ÉRTÉK I. IMMATERIALIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK II/l. INGATLANOK II/2. MŰSZAKI BÉR. GÉP., JÁRM. IV3. EGYÉB BEREND. FÉLSZ. 11/4. BERUHÁZÁSOK, FELUJ ÖSSZESEN TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS MEGNEVEZÉS I. IMMATERIALIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK II/l. INGATLANOK II/2. MŰSZAKI BÉR., GÉP., JÁRM. II/3. EGYÉB BÉR., FÉLSZ. II/4. BERUHÁZÁSOK, FELUJ. ÖSSZESEN NYITÓ ÉRTÉK ü TÁRGYÉVI NÖVEKEDÉS TÁRGYÉVI CSÖKKENÉS VISSZAÍRT ÉRTÉK - ZÁRÓ ÉRTÉK NETTÓ ERTEK 375 "Jámogatas elszámolására : ító:

12 Kiegészítő melléklet A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközei a társaságnak nincsenek. Az egyesület szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt. Az egyesület szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt. A egyesületnek mérlegen kívül megjelenő pénzügyi kötelezettsége nincs. Nincs olyan pénzügyi kötelezettség, ami a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, de a mérlegben nem jelenik meg. Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Bevétel a főbb források szerinti bontásban: Tevékenységi kör Tagdíj bevételi számla Hozzájárulások MVH támogatás Telefon magánhasználat Kamat Összesen Árbevétel (e Ft) Rdg. szám: íráazonosító:

13 Támogatások kifizetésének bemutatása: Elszámolási időszak Benyújtás ideje Megítélt összeg Elszámolt előleg4 tg Kifizetés összesen Felvett előleg 4 tg Utalás ideje 3 tengely 4 tengely 28. szept-okt Ft Ft 28. nov-dcc Ft Ft 29. jan-febr Ft Ft Ft március Ft Ft Ft 29.ápr-máj Ft Ft Ft Előleg levont kezelési ktg kifizetett előleg Ft Ft Ft 29. jún-júl Ft Ft Ft aug-szept Ft Ft Ft o- 29. okt-nov r. ) H 3 ü,- Ki 29 déhmber -, 3 r. o Összesen., > o O & " f Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1?2 462 Ft Ft

14 Kiegészítő melléklet Tagnyilvántartás és tagdíjfizetés bemutatása: Szervezet neve Képviselő neve Cím 28. tagdíj/ befiz. ideje 29. tagdíj/ befiz. ideje 1 Alsóörs Község Önkormányzata Hcbling Zsolt 8226, Alsóörs, Ady u , Ezüsthíd Horgász Egyesület Csiszár Lehel 8226, Alsóörs, Arany J. u ben kilépett 3 Balatonalmádi Város Önkormányzata Kcszcy János 822, Balatonalmádi, Széchenyi Sétány VTNARTUS KFT. Rásky Ervinné 8226 Alsóörs, Barátság u Balatonalmádi Tenis Klub 1925 KHli Dudás /sóit 822, Balatonalmádi, Alapító 6 Balatonalmádi Turisztikai Egyesület Lórincz József 822, Balatonalmádi, Városház tér Balaton Masters Bt. Balatoni Montázs Kft. Németh Zsolt Molnárné Perus Zsuzsa 822, Balatonalmádi, Vcghely Dávid u , Balatonalmádi, Szőlő u.l ben kilépett 9. Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége Balogh Csaba 822 Balatonalmádi ü, ;?.. *» 3 G> P^ ^ o?t 2. r > O *] VI ^; 4i C! N "T l-* oo ^ ^ - 35" -J 1 o 2" Nctcus Park Hotel Kft. Balatonfőkajár Község Önkormányzata Kulcsár Rita Forró Zsolt 822, Balatonalmádi, 8164, Balatonfőkajár, Kossuth u

15 Kiegészítő melléklet 12. Balatonfűzfői VÁCISZ Kontics Ferencné 8184,Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u Euro Progress XXI. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kontics Mónika 8175, Balatonfűzfő, Tölgyfa u Lurkó-Land Gyermek Sport, Szabadidős Szórakoztató Központ Kft. Vccnstra Anikó 8175, Balatonfűzfő, Mámatető u Media Zonc Marketing és Informatikai Szolgáltató Kft. Halmos György 8184, Balatonfűzfő, Gagarm u Niketrans Agro +Bau Kft. Böröczky Zsolt 8184, Balatonfűzfő Pf Balatonkenese Város Önkormányzata SÖrcdi Györgyné 8174, Balatonkenese, Bén Balogh Ádám téí AHA Team Kft. Dr. Hajagos Árpád 8172, Balatonakarattya, Kisfíiliidi u Pékmester Biscuits Kft, Gyenge Katalin 8174, Balatonkenese, Hő u Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kht. Hollósiné Kovács Ildikó 8174, Balatonkenese, l'ő u VEKA-DI Kft. Vatics Erzsébet 8172, Balatonakarattya, Bercsényi lejáró KLT-PeremartonÍ Ifjúsági Szervezet, Madár Gábor 8182, Berhida, Tulipán u. 13/ Reg.,szám: Irattpnosító: Bcrhida Város Önkormányzata Molnár Eszter egyéni vállalkozó Pergő Margit egyéni vállalkozó Csajág Község Önkormányzata Pergő Margit Molnár Eszter Kazóné Schmidth Éva Verebélyi Zoltán 8181 Berhida, Veszprémi út , Berhida, Petőfi u , Berhida, Rezeda u. 1/ , Csajág, Petőfi u. 1, ,

16 Kiegészítő melléklet ^ ^^^ J l'elsőots Község Onkoimánj zata Rásky Ervin Kcnczné Berci Györgyi 82 Veszprém Kórház u.2. ^^H L Hi'lJLJIjSJ! 8227, Fclsőörs, Szabadság tér i^^^l í fajmáskér Község Onkormánvzaui Kübli Miidós 8192, 1 íujmáskér, Kossuth u Jásd Község Önkormányzata Nagy Csaba 8424, Jásd, Dózsa György u Királyszentistván (.önkormányzata Község Kőszegi Ferenc 8195, Királyszcntistván, Fő utca Küngös Község Önkormányzata Szabó Gergely 8162, Küngös, Kossuth u Küngösért Alapítvány Ötvös Gáborné 8162, Küngös, Kossuth u (1') KOM-X KFT. Deák Tibor 8162 Küngös, Kossuth u Liter Község Önkormányzata Szedlák Attila 8196, Liter, Almos u Falunkért Egyesület '99 Bódi János 8196, Liter, Kossuth u jo cr 2í ~ ss,5 & S3 ^* Varga Mihály Ősi Község Önkormányzata Varga Mihály Kerekes Anna 8196, Liter, Petőfi u , Ősi, Kossuth u g o 3 5 N> * i " f O> c F ' ; "9ft: 1 Harangszó Alapítvány Ősi Kolping Család Közhasznú Egyesület Római Katolikus Plébánia Dr. Bogárdiné Kedves Valéria Kovács Imréné Beké Zsolt 8161, Ősi, Kossuth u , Ősi, Dózsa u , Ősi, Dobos Kovács János u

17 Kiegészítő melléklet Kucsera és Társa kft. Mészáros józsefné egyéni vállalkozó GASTOSK1) BT. Kucsera Károlyiié Kovács Szilvia Mészáros fózsefné Karúul,;ií\ amié 8161, Ősi, Kossuth u. 3.^^^^B 8161, Ősi, Kert-köz 6. HHII 8161 Ősi, Ladányi u Ü P * * I"TlWHP?? 45 Papkeszi Község Önkormányzata Ráckevi Lajos Papkeszi, I<o u Rcgio Felső Kiemelten Közhasznú Közalapítvány Pozsgai András 1116, Budapest, I funyadi Mátyás u Pé t fürdő Nagyközség Önkormányzat OJ '"U3-' Horváth Éva 815, Pétfürdő, Bcrhidai u MALERTEAM Kft. Csicsaí Csaba H1, X'árpalota, I'elsőinkám u Sóly Község Önkormányzata Juhász Tibor 8193, Sóly, Kossuth u Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Szentkirály szabad ja Közalapítvány Községért Iványi András Cseh Gyula 8225, S/cníkirálysxabadja, Petőfi u , Szcntkirályszabadja, Árpád u ben kilépett r- ^J :í o> H í Q -- L O ** VŐ 3 3 t-j C/i Kovács Zsolt egyéni vállalkozó Tcs Község Önkormányzata Vilonya Község Önkormányzata Vilonya Ifjúsági Kulturális és Sport Egyesület Kovács Zsolt Berkijózsefné Kovács János Kardos Sándor 8225, Szentkirályszabadja, Krclősctány u. 2/a. 819, Tés, Szabadság téri 8194, Vilonya, Kossuth u , Vilonya, Hétvezér u fr 28.5.* :Vr is 56 Üskü Községi Kertbarátok 1 Egyesülete Harnos László 8191, Öskü, Mecset u

18 Kiegészítő melléklet : m 57 siffi Müliei RobeitíÉfc 813, Várpalota, Gorkij 17. H Palora-Mcxö Kft. Bátor Árpád 81, Várpalota, Várpalota és Kistérsége Ifjúságáért KA L Deák István 81, Várpalota, TÜfony u Őskü Község Önkormányzata Gyapay Zoltán 8191 Őskü, Szabadság tér BaSatonfűzfő Város Önkormányzata Majomé Kiss Zsuzsanna 8184 Balatonfűzfő, Nike krt Balatonvilágos Község Önkormányzata Fekete Barnabás Balatonvilágos, Csók István sétány Mór és Társa Kft. Mórocz Károly 8174 Balatonkenese, Fő u tagok 64 Várpalota-Pétfürdő Kertbarát Kör Egyesület Molnár Ferenc 81 Várpalota, Fehérvár út / re H 65 Felsőörsért Közalapítvány Tislér Anikó 8227 Felsőörs, Úttörő u, g S, i i O <- -> ÚJ ^O ^ t-j L*i L/i ^o \O ÖN -^1 W o ÉL o 8' &T P 29. február 13- án került felvételre nem tag de fizetett Tiszamag 2 Kft. G ö d ö cs^erzsé bgkiüittttat Nefelecskerti Bt. Gergely Tamás Szabó Attila - Szabó Ferenc 822 Balatonalmádi, István u Ősi, Rózsa u. 27/a - --Tm^liaiiiÉfV-T frtakrdl.bvifea^tt^ ^«-a,-,, -^iii^ Berhida, Szabadság tér c.&»fep^ iwt -F ít Győrffy Sándor /5

19 Kiegészítő melléklet Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egye s ü l ét Nagy Andrásné évi tagdíj 28. évi befizetések 29. évi befizetés évi tagdíj 29. évi befizetés 21. évi befizetés kilépett kizárás Ebből adódó arány 22/28 szükséf>es arány 22/33 l r?y Z n H D p- " 3 : o (/} P^-J í"7' g ~ * % " O n H- O -t W o,** a K oo oj sr g* Ói 16

20 Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa ( ^ sss^ss V CiK F(AES2TÉSc pflogiwm Berhida, Veszprémi u KIEGÉSZÍTŐ SZÖVEGES SZAKMAI BESZÁMOLÓ AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 29. január l- 29. december Kelt: Berhida, 29. május 2. BAKONY ÉS BALATON KELETI KAPUJA EGYESÜLET 8181 Bertiida, Veszprémi u Adószám: anksz.: társadalmi szejrvezet képviselője R«g.s2Jám: Irátazonosító:

21 _c4 és KA^ * Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: avidéki területekbe beruházó Európa J ö VIEÉKFEJUSTTÉSI PflOGFWW A LEADER Helyi akciócsoport fő tevékenysége az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) végrehajtásában való közreműködés. A szakmai tevékenységet szabályozó jogszabályi háttér: 1698/25 EK rendelet 129/25 EK rendelet 885/26 EK rendelet 1974/26 EK rendelet 1975/26 EK rendelet 27. évi XVII. Tv 23/27 FVM rendelet 93/27 FVM rendelet 147 /27FVM rendelet 83/27 FVM rendelet 141/28 FVM rendelet 22/29 Korm. rendelet Az Irányító Hatósággal (IH) kötött együttműködési megállapodás alapján végezzük szakmai munkánkat: ^ a munkaszervezet irodájának működtetését; ^ projektgenerálást; ^ tanácsadást; ^ az UMVP kommunikációját. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH) kötött delegálási szerződés alapján végezzük 29 novemberétől a 3-as tengely nem horizontális intézkedéseinek, valamint a LEADER jogcím pályázatainak ügyintézését. A 29-es évben a költségvetés két alkalommal került módosításra. A közgyűlés lehetőséget adott a kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódó, helyi rendezvényeken való megjelenéshez, valamint a delegálási feladatok végzéséhez szükséges akkreditációs feltételek teljesítéséhez kellett újabb költségeket bevonni. Reg. szám: Irafázonosító:

22 Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa 29-ben az 3 fővel kezdte meg működését a munkaszervezet, majd a feladatok megnövekedésekor egy fő pénzügyi referenssel, és l fő, a szalmái programok terhére finanszírozott kommunikációs referenssel bővítettük a létszámot A delegálási feladatok teljesen új szervezeti felépítést kívántak meg, így az SZMSZ ismételten módosításra került. Jelenleg fő főállású munkatárssal dolgozunk, akik elsősorban a kérelem és pályázatkezeléssel foglalkoznak. Szakmai feladatunk elvégzését az IH kéthavonta - a pénzügyi elszámolás ütemében - ellenőrzi, előre kiadott munkaterv formájában. A munkatervi felületre kell minden olyan anyagot feltölteni, ami az adott időszak tevékenységéhez, és elszámolandó költségeihez kapcsolódik. Sajnálatos módon a felület szerkezete az év folyamán nem változott, a nem igazán látványos, bürokratikus feladatok teszi ki a feladatok jelentős részét, és az önként vállalt Egyéb" feladatok, melyek a valós vidékfejlesztési, közösségépítő feladatokat jelentik, általában csak 1-2 %-kal vannak jelen. Az elmúlt évben a munkaszervezet minden egyes értékelési időszakban 1%-os teljesítésigazolást kapott, így elszámolható költségei teljes mértékben megtérítésre kerülhetnek. A számlák pénzügyi teljesítése és az MVH általi kifizetési időpont között általában 5-6 hónap telik el, így a tevékenység finanszírozásához az RFF Zrt-nél vettünk fel hitelt. Minden alkalommal úgy jártunk el, hogy a lehető legalacsonyabb banki terhek mellett működjünk, de a kifizetések elhúzódása szükségessé tette a harmadik negyedévre a teljes hitelkeret felhasználását. 29 novemberében a 4-es tengely működési költségeinek terhére 2% előleget vettünk fel, ebből tudtuk határidőre visszatölteni a hitelkeretet. Ez azonban azt jelenti, hogy az újabb felmerülő költségeket ismét csak a hitelkeret egy részének lehívásával lehet finanszírozni. A 29-ből fennmaradt pénzügyi kötelezettségeinket 21-ben teljesítjük, illetve a mérleg elkészítéséig teljesítettük, szakmai kötelezettségeinket a 21-es költségvetésbe terveztük. Reg) szám: Iratátonosító: «*^

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány A tevékenységét 2010-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége:. A vállalkozás közhasznú alapitványként működik, a törzstőke nagysága 200 ezer Ft. Székhelye: 7100 Szekszárd Rákóczi utca 41. A társaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 7342 Mágocs Szabadság u.39. Adószám: 25372508-1-02 Cégjegyzékszám: 02-09-081782 KSH: 25372508749057202 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Mágocs, 2016.04.30 A közzétett adatok

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Magyar Credit Management Szövetség 1112 Budapest, Eper utca 33. Adószám: 18208605-1-43 Nyilvántartási száma: 14175 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő mellékletszerkesztő

Részletesebben

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91 Általános rész A tevékenységét 2007-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: Szakmai érdekképviselet. A szervezet kamaraként működik, a törzstőke nagysága 44502 ezer Ft. Székhelye: 3527 Miskolc Zsolcai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 3527 Miskolc, Zsigmondy u.2.sz. Adószám: 18142031-1-05 Cégjegyzékszám: - - KSH: 18142031-9499-952-05 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Miskolc, 2015.01.31. Készült a FORINT-Soft

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 7633 Pécs, Kőrösi Csoma Sándor utca 7/A. Adószám: 18503962-1-02 Cégjegyzékszám: Pk-.6-0.026/2013 KSH: 18503962-9499-569-02 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Pécs, 2014.03.18.

Részletesebben

Határozati javaslat melléklete

Határozati javaslat melléklete Határozati javaslat melléklete I. Számviteli beszámoló Általános rész A MUNKÁCSY-TRILÓGIÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY tevékenységét 2001-ben kezdte meg. A közalapítvány célja kulturális tevékenység, a kulturális

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÉLEGYHÁZI TÉRSÉGI SPORTISKOLA NONPROFIT 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZA, KOSSUTH LAJOS utca 35. Adószám: 23494341-2-03 Cégjegyzékszám: 03-09-123014 KSH: 23494341-8551-572-03 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített

Részletesebben

Magyar Orvosi Kamara B-A-Z Megyei Területi Szervezete

Magyar Orvosi Kamara B-A-Z Megyei Területi Szervezete A tevékenységét 2007- ben kezdte meg. A köztestület alaptevékenysége: Szakmai érdekképviselet. A szervezet kamaraként működik, a törzstőke nagysága 44502 ezer Ft. Székhelye: 3527 Miskolc Zsolcai kapu 19.

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

VERARTIS NONPROFIT KFT.

VERARTIS NONPROFIT KFT. 7621 PÉCS Felsőmalom utca 3/2 f. 3. Adószám: 23429226-2-02 Cégjegyzékszám: 02-09-077636 KSH: 23429226-5811-572-02 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz PÉCS, 2012.05.31. A közzétett

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2010. évi. éves beszámolóhoz. Orbán & Pozsonyi Capital Management Zrt. 2089 Telki, Öreghegyi út 6/a. Adószám: 14024902-2-13

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2010. évi. éves beszámolóhoz. Orbán & Pozsonyi Capital Management Zrt. 2089 Telki, Öreghegyi út 6/a. Adószám: 14024902-2-13 2089 Telki, Öreghegyi út 6/a. Adószám: 14024902-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-040938 KSH: 14024902662911413 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi éves beszámolóhoz Telki, 2011.05.24. Készült a Forint-Soft Kft Kiegészítő

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 9330 Kapuvár, Szent István király utca 1. Adószám: 14825394-2-08 Cégjegyzékszám: 08-09-018399 KSH: 14825394-3530-113-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kapuvár, 2012.05.21.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 4032 Debrecen Karinthy Frigyes utca 36/a. Adószám: 21949182-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-017259 KSH: 21949182-9411-571-09 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2009. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Debrecen, 2010.05.03.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 4032 Debrecen, Karinthy Frigyes utca 36 / a. Adószám: 21949182-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-017259 KSH: 21949182-9111-571-09 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Debrecen, 2013.05.16.

Részletesebben

K i v o n a t ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 68/2012. (IV. 25.) számú. határozata

K i v o n a t ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 68/2012. (IV. 25.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosainak Elvégeztem a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet (6635 Szegvár, Szabadság tér 1. Cg.: 06-02-000246) mellékelt 2014.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Adószám: 23953545-2-02 Cégjegyzékszám: 02-09-079034 KSH-szám: 23953545-9329-572-02 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Pécs, 2016.03.31. Készült

Részletesebben

IR&D Közhasznú Nonprofit Kft Cím: 2094 Nagykovácsi, Templomkert utca 8. Adószám: 14704707-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-127609 KSH szám: 14704707-7219-113-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2009. évi egyszerűsített

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1103 Budapest Kőér 2/B Adószám: 18191970-1-42 Bíróság nyilvántartási szám: 60.092 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2008.03.28 Általános rész A tevékenységét 2006-ben

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.30 22:39:34 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 1 6 2 Település: Budapest Közterület neve: Budapesti Közterület jellege: út Házszám: 180 Lépcsőház:

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége vezetősége részére Azegyszerűsítettévesbeszámolórólkészültjelentés Elvégeztük a VTMSZ mellékelt 2013. évi az egyéb szervezetek

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

M É R L E G "A" White and Partners Consulting Kft. Cégjegyzék: Időszak: KSH - szám:

M É R L E G A White and Partners Consulting Kft. Cégjegyzék: Időszak: KSH - szám: M É R L E G "A" VATAX HUNGARY KFT Cégjegyzék: 02-09-079349 Időszak: 2015.01.01-2015.12.31 KSH - szám: 24109488702211302 Előző év Módosítás Tárgyév E S Z K Ö Z Ö K A. Befektetett eszközök 553 1.465 I. Immateriális

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (8086 Felcsút Fő utca 176) tulajdonosainak. Elvégeztem a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (továbbiakban Alapítvány)

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 4029 Debrecen, Eötvös utca 46-48. Adószám: 18549225-1-09 KSH-szám: 18549225-8520-559-09 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

2014. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2014. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍREGYHÁZI REPÜLÉS KÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b Adószám: 18802728-1-15 Bejegyző határozat száma: Pk-60096/1999/07 KSH: 18802728-9133-569-15 2014. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a közhasznúsági mellékletéről Készítette: C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt

Részletesebben

Magyar Asztronautikai Társaság. Kiegészítő melléklet a évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Magyar Asztronautikai Társaság. Kiegészítő melléklet a évi egyszerűsített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A Magyar Asztronautikai Társaság (a továbbiakban Társaság"), melynek székhelye 1044 Budapest, Ipari Park utca 10. főtevékenységként szakmai érdekképviseletet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Általános rész. A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységét 2010-ben kezdte meg.

Általános rész. A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységét 2010-ben kezdte meg. Általános rész A tevékenységét 2010-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: 9102'08 Múzeumi tevékenység (főtevékenység) 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. Mindkét tevékenység

Részletesebben

Végleges Vagyonmérleg

Végleges Vagyonmérleg 22411825845701111308 08-09-008156 Kapuvári Ipari Park KFT 9330 Kapuvár, Fő utca 1. Végleges Vagyonmérleg 2011. július 14. Átvevő Kapuvári Ipari Park KFT végleges vagyonmérlege 1/2. oldal 22411825845701111308

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 9330 KAPUVÁR KOSSUTH LAJOS utca 12. Adószám: 21171738-2-08 Cégjegyzékszám: 08-09-018309 KSH: 21171738-8899-599-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz KAPUVÁR, 2012.05.09. Készült

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. "Koppány-Völgye KEK" Nonprofit Kft. 8660 Tab Kossuth Lajos utca 56.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Koppány-Völgye KEK Nonprofit Kft. 8660 Tab Kossuth Lajos utca 56. "Koppány-Völgye KEK" Nonprofit Kft. 8660 Tab Kossuth Lajos utca 56. Adószám: 14468319-1-14 Cégjegyzékszám: 14-09-308472 KSH: 14468319-8621-572-14 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK A 008.0.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Önkéntes és Magáni ágazatának 008. évi gazdálkodásáról közzétett adatok az összesített alapján MÉRLEG-ESZKÖZÖK i

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója Balatonedericsi Horgász Egyesület 8312 Balatonederics 4. Számú MÁV Őrház hrsz. 086. Egyesület egyszerűsített éves beszámolója 2015 évről Tartalom 1. Az egyesület alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft.

JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. : 1042 Budapest, József A. u. 32-34. B. lph. I/3. TH: 1042 Budapest, József A. u. 18. II/15. : 1-369-7555,1-369-6648. fax: 1-369-7555. e-mail:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2008.01.01.-2008.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2008.01.01.-2008.12.31. Adószám: 18607066-2-11 Cégbíróság: Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 11-09-012818 Esztergomi Városi Televízió Nonprofit Kft. 2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Messzelátó Egyesülete Budapest, 2009. T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rivalda Stúdió Közh.Nonp. Kft 1055 Budapest Stollár Béla utca 12/C KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. A beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET évi. egyszerősített éves beszámolóhoz. Nézımővészeti Nonprofit Kft Budapest Baross u.77. Adószám:

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET évi. egyszerősített éves beszámolóhoz. Nézımővészeti Nonprofit Kft Budapest Baross u.77. Adószám: 1082 Budapest Baross u.77. Adószám: 14674291-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-914657 KSH: 14674291900111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2014. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Budapest, 2015.05.31. A közzétett adatok

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET évi. egyszerősített éves beszámolóhoz. Nézımővészeti Nonprofit Kft Budapest Baross u.77. Adószám:

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET évi. egyszerősített éves beszámolóhoz. Nézımővészeti Nonprofit Kft Budapest Baross u.77. Adószám: 1082 Budapest Baross u.77. Adószám: 14674291-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-914657 KSH: 14674291900111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2013. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Budapest, 2014.05.28. A közzétett adatok

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Hitelesítő záradék (igen/nem) *

Hitelesítő záradék (igen/nem) * Ügyfél neve Mudi Fajtamentő Egyesület 1 8 7 2 6 9 0 3 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Ügyfél címe 2377 Örkény, Vörösmarty u. 66 Mérlegkészítés helye Örkény adószám P K 6 0 4 0 0-2 0 0 9 18726903-9499-529-13 Cégjegyzék

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi egyszerűsített éves beszámolóhoz KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz A társaság főbb adatai: Neve: DunaKörösMarosTisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft Címe: 6722 Szeged, Tábor u.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol Nyilvántartási szám: 7219 közhasznú alapítvány SOMOS Alapítvány a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért 1118 Budapest Sasadi út 70. Egyszerusített éves beszámoló 2012. üzleti évrol Keltezés: Budapest.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Fordulónap: 2014. december 31. Beszámolási időszak: 2014. január 1. - 2014. december 31. Szabó és Szilágyi Számítástechnikai Rendszerház Éves beszámoló 2014. Kelt: Budapest, 2015-05-31..

Részletesebben