Véget ér a tanév elsõ féléve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Véget ér a tanév elsõ féléve"

Átírás

1 BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, FEBRUÁR 5., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ Véget ér a tanév esõ fééve Fotó: Csikos Roand Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét nap tévémûsoraiva, fimajánókka és keresztrejtvénnye mai apszámunk besejében taáható. Jemezbe bújtak a diákok is A Bánffy-kiáítás órarendje A gróf Bánffy Mikós éetét és munkásságát bemutató, Iúzió és tükrözõdés címû táratot a nagyváradi vár fejedemi paotájának C szárnyában ehet megtekinteni a következõ órarend szerint: hétfõn, szerdán és pénteken 12 és óra között, kedden és csütörtökön és18 óra között, míg szombatonként 10 és 14 óra között. A küöneges kiáítás február 28-áig átogatható. Hétfõn kezdõdik az iskoások egyhetes féévközti vakációja, a tanügyminisztérium áta meghatározott hivataos iskoai program szerint ugyanis ma ért véget a 2015/2016-os tanév esõ fééve. Az esõ szemeszter szeptember 14- én kezdõdött és február 5-én, azaz ma ér véget. A minivakációt követõen a diákok február 15-én ünek be újra az iskoapadba. A második szemeszter június 24-ig tart majd, a nyári nagyvakáció pedig június 25 és szeptember 11 között esz. A második féévet még megszakítja majd a tavaszi vakáció, ez ápriis 23-én kezdõdik és május 3-áig tart. A 2015/2016-os tanév öszszesen 36 tanuási hétbõ á, ameyik 177 munkanapra oszik e. Kivétet képeznek a végzõs íceumi osztáyok, aho a diákoknak 33 hétnyi tanórát ke tejesíteniük, további négy hét aatt pedig érettségiznek. A végzõs, XII. osztáyosok részére június 3- án ér véget a tanítás, míg a VIII. osztáyosoknak június 17-én. A nyocadikosok országos femérõjére egy hetet ír eõ a tanmenet. A második szemeszter foyamán a féévi dogozatokat május 20-ig ke majd megírni. A tanügyminisztérium javasata szerint az Iskoa másként program tanterven kívüi tevékenységei az ápriis közötti héten zajanak, ezt azonban saját beátásuk szerint más idõpontban is megszervezhetik a küönbözõ iskoák. Sz. G. T. A Teeki utcai zsinagógáró Nagyvárad egyik egrégebbi és taán egszebb zsinagógája vot a Teeki utcai (Primãriei), ameyet nem ke kis meékutcákban keresgéni, hiszen etévesztheteten a városközpontbó Õssi eé itt vezetõ útvona. A megyeszékhey 29 zsinagógája közü csupán hat maradt meg renováható áapotban, meyek közü kettõt sikerüt egykori, métó áapotába visszaheyezni. A régi piac heyére 1930-ban épüt izraeita tempomot Lob Ferenc építész tervei aapján húzták fe a Schwartz ingatan heyén. A második viágháború után bezárták, és sokáig gyümöcs-és zödségpiac mûködött benne. Az impozáns épüet heyreáítására vonatkozó esõ tervek 2010 tavaszán körvonaazódtak. Ekkor a Körösvidéki Múzeum és a Nagyváradi Zsidó A Szent Lászó Bentakásban is megünnepeték a farsangot február 3-án, szerdán. 3. Honap röpabda-, vasárnap kéziabdameccs A hétvégén hazai közönség eõtt ép páyára a váradi ESK nõi röpabdacsapata vaamint a VSK férfi kéziabda együttese. 10. Hitközség képviseõi papírra vetettek egy oyan együttmûködési szerzõdést, ameynek értemében egyezséget kötöttek egy városi zsidó történeti múzeum étrehozásáró, a finanszírozáshoz szükséges befektetõk megtaáásának függvényében. A szerzõdés értemében a zsinagóga 25 évre a Körösvidéki Múzeum hasznáatába kerüt. Szamos Mariann (foytatás a 3. odaon.)

2 2. reggeiújság HÉTVÉGE február 5., péntek Tûzesetek a megyében Tegnap a kora éjjei órákban az éesdi tûzotóság csapatainak Érsemjén környékén a 19C utat keett feszabadítaniuk mive a szé kicsavart és az úttestre sodort egy fát. Ugyanezen az éjszakán a beényesi tûzotóság csapatai Abeºti teepüés egyik akóházához szátak ki, amikor egy, a nyári konyhában hasznát gázpaack ferobbant. Az otást a heyiségekben tárot gyúékony anyagok jeentõsen megnehezítették. Jeentõs anyagi károk keetkeztek, de sikerüt megóvni a akóházat a tûz továbbterjedésétõ, és megmentették a gazdaság két tehenét is. Vénig Lászó-kiáítás Éesden Küöneges kiáítás nyíik az Euro Foto Art Egyesüet szervezésében február 6-án szombaton 17 órakor az Éesdi Octavian Goga Könyvtár gaériájában Vénig Lászó neves fotómûvész munkáibó, aki a Nagykároyi Május 9 Fotókub aapítója és enöke, vaamint a Nagyváradi Tavirózsa Fotókub tagja vot. A 45 színes és fekete-fehér képbõ áó kiáítás megnyitóján a mûvész csaádja is jeen esz: feesége átveszi a Caro Pop de Szathmári-Szathmári Pap Károy aranyérmet, meye az ehunyt fotográfus éetmûvét posztumusz kitüntetésse jutamazzák. A kiáítást egy hónapig ehet majd megtekinteni. Szakmai képzés neveésrõ és éetrõ A neveés az Éet szogáata e címme szervezett pedagógiai képzést január án a nagyváradi Katekétikai Központ, meynek meghívott eõadója Uzsayné Pécsi Rita PhD, pécsi neveéskutató vot. A hitoktatóknak, egyházi iskoában tanítóknak, katoikus pedagógusoknak szervezett szakmai továbbképzés eõzménye egy nagy sikerû, 2014-ben ehangzott eõadás vot, meynek házigazdája a nagyváradi Szent Lászó Római Katoikus Teoógiai Líceum vot. Már akkor megfogamazódott az igény egy széesebb körû, több napos rendezvény iránt. Nem véetenü, hiszen a sokodaú, nagy mûvetségû és komoy szakmai fekészütségge rendekezõ eõadó magáva ragadó stíusban közeítette meg a neveés nagy kérdéseit. Szakmaiság nagy adag humorra, sok-sok éettapasztaatta fûszerezte ez tette oy hiteessé az eõadót, aki a saját éetét és pedagógiai hitvaását is méy hitbei aapokra heyezte. Hogyan tanítsunk-nevejünk úgy, hogy ne csupán ismereteket, hanem éetet aakító tudást és tapasztaatot adjunk át? A meghívott eõadó feeségként, négy gyermeket neveõ édesanyaként, gyakoró pedagógusként és a szakterüet eismert kutatójaként keresi a váaszokat erre a kérdésre. Akarom a jót és teszem a rosszat miért van ez így? hangzott e már a gondoatébresztõ eõadás kezdetén. Uzsayné Pécsi Rita Kentenich József (a Schönstatt mozgaom aapító atyjának) prófétikus, korát megeõzõ neveési irányokat mutató pedagógiai rendszerére építette eõadássorozatát, aátámasztva a modern neveéstudomány ietve az agykutatás mai eredményeive. Kentenich atya, aki majd hat évtizedet dogozott neveõként, számtaan formában kutatta és összegezte, mit mond a Kinyiatkoztatás, mit a tudományok, és mit vaanak a szentek arró, hogyan ehetséges vaóban erõs, Istenne szövetségben éõ, ékekke és jókedvûen szogáó embert neveni a ránk bízott gyermekekbõ, önmagunkbó. A továbbképzést indító szentmisét Ft. Kiss Abert, a nagyváradi egyházmegye fõtanfeügyeõje ceebráta, Isten ádását kérve a jeenévõkre és azok feeõsségtejes tevékenységére. Az esõ nap eõadásaiban bepianthattunk az érzemi inteigencia terüeteibe és azok fejesztési ehetõségeibe, tudatosítva a (e)építõ kritika feeõsségét. Sajnos, a mai iskoarendszer is csak a kognitív készségek (IQ) fejesztésére heyezi a hangsúyt, aheyett, hogy az igazán nagy jeentõségge bíró emocionáis inteigenciát (EQ) fejesztené. Ez pedig nem orvosoható közömbösségge, a média áta ketett negatív érzésekke. Az eõadó kiemete a mese (akár mint fenõtt mûfaj), a zene és a beszégetés fontosságát. A egnagyobb tanító, Jézus is pédabeszédekke tanított, oyan éetheyzeteket mondva hagatóinak, amibe azok bee tudták magukat heyezni. A továbbképzés második napja közös imáva és Ft. Szabó Ervin, a Szent Lászó Római Katoikus Teoógiai Líceum spirituáisa gondoataiva indut, meyek a háa motívuma köré épütek: Bízz Benne(m)! Mire képes a bizaom a neveésben és a vezetésben ez vot a foytatás fõ témája, ráviágítva a bizaom neveõerejére. Tudatosítanunk ke, hogy mindannyian vezetõk vagyunk az éet küönbözõ terüetein, egyen az a csaád, munkahey vagy egyéb közösség szót a bátorító biztatás. Sõt, még vezetõ padtársunk is vot, exceenciás Böcskei Lászó megyéspüspök szeméyében, akinek a rendezvény szeemi és anyagi támogatását köszönhetjük. Az eõadó Pécsi Rita neveési receptte is szogát Don Bosco bizaompedagógiája révén, rámutatva, hogyan mûködik a bizaompedagógia a gyakoratban. A továbbiakban szó esett a motivációró, az értékeésrõ, az önbizaom, önértékeés heyes kiaakításának fontosságáró, hogy a siker igazi kucsát nyújthassuk a ránk bízottaknak. Az eõadások közötti szünetekben megtekinthetõk és megvásárohatók votak az eõadó áta írott kiadványok, meyek nemcsak a pedagógia iránt érdekõdõket szóították meg, hisz Pécsi Rita társszerzõje a nagysikerû Kucs a muzsikához zeneismertetõ sorozatnak is. Összegzésként emondható, hogy nagyon tartamas szakmai hétvégén vehetett rész az, aki jeen vot a Nagyváradi Egyházmegye Katekétikai Központja áta szervezett továbbképzésén. Megtanuhattuk, hogy a jó szó nem ártamas és a siker kucsa nem az adottságokban, hanem az érzemi inteigencia, az affektív, konatív és fõeg a szociáis készségek neveésében rejik. Taáj meg! ez vot az eõadássorozat utosó gondoatfüzérének vezérfonaa. Emondhatjuk: miyen jó, hogy e hétvégén megtaátuk egymást, hogy a mindennapok gyûrõdésében bizakodva várjuk a szakmai képzés foytatását. Tankó Veronika-Zita Sudoku A játékszabáyok a következõk: A 9 9-es tába összes sorába és oszopába be ke írni a számokat 1-tõ 9-ig úgy, hogy minden szám csak egyszer szerepejen soronként vagy oszoponként, továbbá a 3 3-as négyzetekben is csak egyszer szerepehet egy-egy számjegy. Tegnapi feadványunk megfejtése:

3 2016. február 5., péntek KÖZÉLET reggeiújság 3. Férfiak és nõk házassága A köteezõ gépjármû-biztosítási (RCA) kötvénytõ tenné függõvé a gépkocsiadót a Pénzügyi Feügyeet (ASF), amey többfée megodáson is dogozik annak érdekében, hogy visszaszorítsa a biztosítás néküi autók arányát írta meg a Krónika napiap. Marius Vorniceanu, az ASF aenöke a képviseõház száításügyi bizottságának az RCA ügyében szervezett vitáján emondta: egyebek meett az a Radu Pave, Sorin Curiã, Mioriþa Sãteanu, Forica Bradu, Aina Bonchiº, Moise Letea és Danie Burtic Tú sok a biztosítás nékü közekedõ autó ehetõség is femerüt, hogy amikor az autótuajdonosok a pogármesteri hivataokban kifizetik az éves gépkocsiadót, fe kejen mutatniuk a köteezõ jármûbiztosítási kötvényt, és csak így tudják eróni a közterhet. Szeméy szerint egyetértek ezze a javasatta, ássuk, hogyan ehet a gyakoratban kiviteezni fogamazott Vorniceanu. A Pénzügyi Feügyeet aenöke ugyanakkor arró is beszámot, hogy az Tegnap déeõtt sajtótájékoztatót tartott a Szövetség a Csaádért (Coaiþia pentru Famiie) enevezésû civi szervezet az átauk kezdeményezett törvénymódosítási javasatró, mey az Akotmány 48. paragrafusának esõ bekezdésében eszközötetne némi vátoztatást a csaád fogamának meghatározását ietõen. A házasság intézményére is vonatkozó paragrafusban az adott meghatározás a következõképpen hangzik: A csaád a házastársak szabad hozzájáruássa megkötött szövetségén aapszik, a feek egyenõségén és a szüõk azon jogán és köteezettségén, hogy biztosítják a gyermekeik növekedését, neveését és képzését. A szövetség javasata a házastársak kifejezést módosítaná férfi és nõ közötti (szabad hozzájáruássa megkötött) szövetségre, kizárván az Akotmány szövegében oy gyakran pontatanu megfogamazott terminusokbó származó ehetséges féreértéseket és féremagyarázásokat. A kezdeményezés (mey eõterjesztését követõen december 25-én jeent meg a Hivataos Közönyben) céja, hogy a jeenkor modernségének sokszor heyteen, de anná könnyemûbben követhetõ iránymutatásaiva szemben a csaád hagyományos, keresztény szerkezetét és értékeit képvisejék. A koaíció tizenhat tagjának sorában megtaáhatóak az ország majdnem minden vaási feekezetének hívei, akik értemiségi és közéeti szeméyiségként váanak szerepet az ügy moráis képviseete és országos eõmozdítása érdekében. A Bihar megyei eõmozdítók közü a tájékoztatón megjeent és feszóat: Moise Letea, a Szüõk a Vaásórákért Biharban Egyesüet igazgatótanácsának tagja, Sorin Curiã, a Nagyváradi Egyetem professzora, és az emített egyesüet enöke, Aina Bonchiº ügyvéd, az egyesüet aenöke, Radu Matei Pave, a Nagyváradi Pünkösdista Közösség jogásza, Danie Burtic, a Nagyváradi Vocea Evangheiei Rádió igazgatója, Forica Bradu népdaénekes és Mioriþa Sãteanu, a Bihar Megyei Nõszövetség vot enöke, Nagyvárad díszpogára. A feszóaók kiemeték, hogy a kezdeményezés nem irányu semmiyen társadami réteg vagy osztáy een, ietve képviseõinek nem á szándékukban a küönbözõ szexuáis magatartásformákra irányítani a figyemet, pusztán az egészséges csaádmode megõrzése meett szeretnének kiáni, amey egyedüi heyes pédaként ke ájon a gyerekek, a jövõ generációi számára. A módosítás a már emített apró vátoztatásban á, ameynek megvaósításáért a akosság fesorakozhat. A szöveg parament eé juttatása, ietve annak az Akotmánybíróság átai feüvizsgáata és megvátoztatása oyan fetéteekhez kötött, meyek tejesítéséhez hat hónap á rendekezésre: megyénként 20 ezer aáírás összegyûjtése. A fetéteeket máris sikerüt tejesíteni, hiszen eddig több mint 1,3 miió szignó gyût össze. Az összesítésekbõ kiderü, hogy a gyûjtésben a modovai megyék haadnak az éen (innen indut a kezdeményezés), és Bihar megye máris tútejesített, ugyanis rövidde a projekt decemberi einduása után aáírást gyûjtöttek össze az önkéntesek. A megye eginkább mozgósított teepüései Beényes, Margitta és Tenke, de az ápriis végéig tartó akció ezárásáig reméhetõeg sikerü eérni és meghaadni az országos ötmiiós számot. A dokumentációt, ameyet tevékenységük nyomán áítanak össze, a szövetség május 25-ig fogja eadni. Szamos Mariann ASF oyan törvénytervezeten dogozik, amey aapján szigorúan szankcionánák azokat a biztosítótársaságokat, ameyek túzottan magas, vagy bizonyos kategóriák korátozására ehetõséget nyújtó díjszabásokat szabnának meg a köteezõ kötvényeknek. Vorniceanu emondta: A hatóság a fuvarozók kérésére már több intézkedést is hozott annak érdekében, hogy megakadáyozza az iyen épéseket, vaamint oyan körüményeket teremtsen a biztosítók számára, hogy azok csökkenthessék a díjszabásokat. Mint kifejtette: az egyik iyen intézkedésse etöröték azt a 10 százaékos pafont, amennyive eddig a cégek mérsékehették áraikat, emeett arra is feszóították a társaságokat, hogy a díjszabások emeését az egyes kategóriákra jeemzõ kockázati értékke egyenes arányban hajtsák végre ovasható a Krónika cikkében. Fotó: Csikos Roand Jemezbe bújtak a diákok is A Caritas Catoica áta mûködtetett nagyváradi Szent Lászó Bentakásban is megünnepeték a farsangot február 3-án, szerdán. Az internátus diákjai a akószobák szerinti csapatokra osztva versengtek azért, hogy enyerjék a egötetesebb jemezekért és egsikerütebb bemutatókért járó díjakat. Az áarcosbát megeõzõen minden szoba váaszthatott magának egy témát. A feadat az vot, hogy a szoba minden akójának a váasztott téma szerint keett beötöznie, és a jemezeket, ietve a megformát karaktereket egy közös produkcióban keett bemutatni. A jó kitaát és kivéte nékü humoros bemutatkozók sok emékezetes percet és nevetést szütek. Szuperhõsök, boszorkányok, mesefigurák, indiánok és még sok színes karakter vonut fö a jemezversenyen, s a bemutatkozó szövegeket ének és tánc tarkította. A produkciókat a zsûri tagjai, azaz Papp Erika Frida pedagógus és a bentakás eki vezetõje Böbe nõvér értékete. Szempont vot az ötetesség, eredetiség, humorosság, vaamint az is, hogy az adott szoba összes akója beötözött-e, vagy sem. A megmérettetés végén a ányok mezõnyében díjazták a egmorbidabb és frappánsabb feépést, a egmuatósabb hanguatos társaságot, a egboszorkányosabb Batman társaságot, és a egmesésebb kreatívan szép jemezt. A fiúk mezõnyében nyereményt kapott a egvadregényesebb feépés, a egszebb jemez, vaamint a egszínesebb társaság. A verseny szünetében és a díjkiosztást követõen szendvicsekke, süteményekke és kakaós kávéva vendégeték meg a fiataokat. A versenyrõ senki nem távozott üres kézze. A diákok édességcsomagokat és fürdõsót nyertek. A Caritasbentakás programját a spanyoországi Grupo Azvi támogatta. Sz. G. T. A Teeki utcai zsinagógáró (foytatás az 1. odaró) A finanszírozáshoz szükséges befektetõk egy részét nem sokka ezután sikerüt megtaáni a bukaresti amerikai nagykövetségen, Mark H. Gitenstein nagykövet szeméyében, akinek jóvotábó egy 130 ezer doáros támogatássa indut e az összesen nagyjábó 700 ezer euróba kerüendõ projekt. Ebbõ a kezdeti összegbõ küsõ és besõ javításokat sikerüt végezni, megerõsítették pédáu az aapzatot és kicseréték a tetõszerkezetet. Mive a munka áthatóan jó ideje fébemaradt, megkerestük Koppemann T. Féixet, a Nagyváradi Zsidó Hitközség enökét, aki tájékoztatta apunkat a munkáatok emaradásának okáró. A 2012-ben megkapott amerikai támogatást követõen 2013 tavaszán áttak vona a további feújításhoz, és a követség egy építkezési szakembert is kiküdött az épüet eenõrzésére. Az eõzetes számítások szerint ápriisáig keett vona befejezni a heyreáítást. A megtorpanás a támogatók keresésének kudarcában keresendõ. Az enök egnagyobb sajnáatára nem sikerüt a Kossuth (ma Independenþei) utcai neoóg zsinagógáéhoz hasonó újjávarázsoás, és ez keemetenü érinti a feeket, küönösen a nagykövetség impikáódása miatt. Egyeõre a hitközség várakozik, idõt hagyva a Körösvidéki Múzeumnak a további próbákozásokra, reméve, hogy az Európa-szerte történõ támogatáskeresgéés hamarosan eredményes esz. A határidõü szabott huszonöt évbõ máris etet négy, és amennyiben idén sem sikerü eõreépéseket tenni az ügyben, a hitközség kényteen esz más intézményt társként fekérni a projekt foytatására.

4 4. reggeiújság POLITIKA február 5., péntek Pontos váaszokat vár A pénzügyminisztériumhoz és Ana Costea munkaügyi miniszterhez intézett kérdéseirõ számot be tegnap Szabó Ödön RMDSZ-es paramenti képviseõ (képünkön). A Pénzügyi Törvénykönyvnek egyértemûnek keene ennie, mondta a képviseõ, jeeneg azonban pédáu a terüetadó kiszámításáva vannak probémák, ietve januárban két program aapján kétfée adót számítottak ki ugyanarra a terüetre. A képviseõ konkrét székeyhídi pédáva ét, aho vaakinek, aki tavay 202 ejnyi adót fizetett egy 420 négyzetméteres udvar, 1400 nm kert, ietve nm szõõskert és kaszáó után. Az ietõ idõközben 530 nm-re növete az udvart, a többi terüete vátozatan maradt, csakhogy az új törvények szerint 400 négyzetmétert a kertjébõ automatikusan áttettek az udvar kategóriába, a többi tuajdona vátozatan maradt. Idén két akaomma áapították meg ez évi adóját, eõször január 8-án 662 ejben, másodszor január 18-án, ekkor vaamive jobban járt, 344 ejnyi adót szabtak ki rá. A 400 nm-es a kertnek az udvar kategóriába vaó átsoroása a nagyvárasokban vaóban megája a heyét, ott sokan kert kategóriába soroták udvarukat, a kisvárosokban és favakban azonban vaóban kertként hasznáják ezeket a terüeteket, igazságtaan tehát azoknak az átsoroása, mondta a képviseõ, aki írásbei váaszt vár a minisztériumtó arra a kérdésre, hogyan kívánják megfeeõ módon és egységesen akamazni a törvényt. Amennyiben a minisztérium nem javítja ki az ehibázott jogszabáyt, az RDMSZ saját hatáskörében javasoni fogja, hogy zónásítsák a teepüéseket, úgy határozzák meg az adókat, ez a módosítás azonban csak jövõ évtõ éphet majd éetbe. Miért nem akamazzák a kismamák pénzügyi amnesztiájáró szóó törvényt betû szerint? kérdezte Ana Costea munkaügyi minisztertõ a képviseõ, aki már korábban is fogakozott a témáva. A jogszabáy szerint pénzügyi amnesztiát adnak a gyermekneveési szabadságon évõ kismamáknak, akik ennek ideje aatt más jövedeemre tettek szert, és vissza keett vona fizetniük a gyermekneveési Koozsváron tanácskozott az Erdéyi Magyar Néppárt enöksége, vaamint a szervezet terüeti igazgatói. A február 3- án megszervezett taákozón kiértéketék az emút idõszak poitikai eseményeit, fogakoztak a közegõ önkormányzati váasztások miatt esedékes jeöt- és istaáítássa, vaamint étrehozták a Néppárt központi kampánycsapatát is. Mint ismeretes, miután az RMDSZ ezárkózott a magyar magyar összefogás megvaósításátó, Sziágyi Zsot bejeentette: a Néppárt Marosvásárhey kivéteéve önáó pogármester-jeöteket indít, vaamint önáó városi és megyei istákka vesz részt a június 5-én megszervezésre kerüõ önkormányzati váasztáson. A taákozón számba vették mindazokat a teepüéseket és megyéket, aho a Néppárt számít a szavazók támogatására, vaamint kitértek a váasztásokat megeõzõ kampány fõbb üzeneteire is. Tudatában annak, hogy a heyhatósági váasztásokon mindenki hazai páyán játszik, a Néppárt színeiben induó jeötek fokozottan oda ke figyejenek a teepüés és megye gondjainak megodására. Azza, hogy az RMDSZ visszautasította a magyar összefogást, az erõsebb magyar képviseet megvaósítását veszéyezteti. A néppárti jeötek induása ebben a heyzetben kiemet fontosságú, ugyanis csak ez biztosíthatja a heyi közösségek számára a váasztás szabadságának és a szabadságra járó összegeket emiatt. Országosan körübeü 12 ezren esnek a törvény hatáya aá, annak akamazási normái azonban nem egyértemûek, ezért a pénzügyi amnesztiát kérõk egtöbbjét visszautasították. A törvény egyértemû, akamazási normái azonban küönfée értemezést tesznek ehetõvé, ezért a egtöbb kéremet eutasítják a Szociáis Feügyeeti és Kifizetési Ügynökségné (AJPIS). Bihar megyében pédáu 64 kérést visszautasítottak, Beszterce megyében 97 kéremet efogadtat, tizet viszszautasítottak, Vasuiban pedig 12-õt hagytak jóvá, kettõt utasították e, mondta a képviseõ, aki február 3-án nyújtotta be mindkét kérdését, s mindkettõre írásbei váaszt vár. Fried Noémi Lujza Erõsebb és hiteesebb magyar képviseetet korrupciómentes magyar képviseet megteremtésének ehetõségét. A Néppárt kampánycsapatát Zakariás Zotán, a párt aenöke vezeti majd. Sziágyi Zsot a jeenévõ enökségi tagok és terüeti igazgatók eõtt is megerõsítette: a Néppárt céja az erõsebb magyar képviseet megerõsítése, s ennek érdekében szées körû mozgósításra esz szükség, hiszen a egnagyobb veszéyt a váasztói közöny jeentheti. Az EMNP sajtóirodája November 19. enne férfinap Mintegy fé évve ezeõtt kezdeményezte Biró Rozáia RMDSZ-es szenátor több férfikoégájáva együtt azt a törvénytervezetet, amey képviseõházi döntés nyomán március 8-át a nõk napjává, november 19-ét pedig a férfiak napjává nyivánítja Romániában. Abbó a mentaitásbó induva ki, amey eméeti síkon országszerte efogadja a nõk és férfiak közötti eséyegyenõséget, a gyakoratban viszont ritkán hajandó módosítani azon a heyzeten, miszerint mind a döntéshozatai szinten vaó részvéteben, mind pedig a bérezés terén komoy küönbségek vannak a férfiak javára, szükségesnek áttam törvényben rögzíteni e két nap hivataos ünnepét hangsúyozta Biró Rozáia. Emondta, a törvény kezdeményezõi arra is gondotak, hogy az ünnepés meett e két nap akamat nyújthat arra is, hogy a nyivános térben hangsúyosabb teret nyerjen a gender-kérdés. MEGHÍVÓ KÜLDÖTTGYÛLÉSRE Az RMDSZ Bihar megyei szervezete váasztmányának január 18-ai határozata, vaamint az Aapszabáyzat 88. paragrafusának értemében február 12-én, 17 órátó a várad-veencei római katoikus kutúrotthon nagytermében (Várad-veencei RMDSZ székház, Koozsvári út, 85 szám) megtartják az RMDSZ Bihar megyei szervezetének küdöttgyûését, az aábbi napirendi pontokka: a megyei enök éves beszámoója; a Megyei Váasztmány Áandó Bizottságának jeentése a Váasztmány tevékenységérõ; a Szabáyzat-feügyeõ Bizottság beszámoója; az Etikai és Fegyemi Bizottság beszámoója; az Eenõrzõ Bizottság beszámoója; vita a beszámoókró; határozathozata a beszámoókró; a Kezdet és a Hûség díjak átadása. A mandátumigazoás órakor kezdõdik. Nem esz meneküttábor Tasnádon Nem esz meneküttábor Szatmár megyei Tasnádon, a Beügyminisztérium a akossági titakozások nyomán emondott azon eképzeésérõ, hogy az egykor csendõrségi aktanyát aakítsa át menekütszáássá. A népszerû fürdõváros akossága aáírásgyûjtésbe kezdett a menekütszáás een, a Szatmár megyei RMDSZ is közöte: nem ért egyet azza, hogy a tasnádi emberek megkérdezése nékü döntsenek egy bevándoróknak szánt befogadó áomás étesítésérõ a városban. Ennek ugyanis az ehet a következménye, hogy a turizmusbó éõ kisvárosbó emaradnak a fürdõvendégek. A várost évente 250 ezer turista keresi fe, a befogadóáomás pedig a termávizes strand közeében aakították vona ki. A Beügyminisztérium döntése szerint a száásheyek kiaakítására kiváasztott egykori csendõrségi aktanya a nagyváradi katonai kórháznak adja át közöte a voceatransivaniei.ro. Az RMDSZ esõként fejezte ki egyet nem értését azza, hogy a heyiek megkérdezése nékü döntsenek a migránsközpont étesítésérõ Tasnádon, veszéyeztetve a város egfontosabb bevétei forrását, a turizmust írta meg a Maszo.ro. PSD UNPR együttmûködés Keretmegáapodást kötött a júniusi heyhatósági váasztásokon történõ együttmûködésrõ a Szociádemokrata Párt (PSD) korábbi koaíciós partneréve, a Románia Haadásáért Országos Szövetségge (UNPR), amey jeeneg a méreg nyevét képezi a bukaresti paramentben a jobb- és baoda között. A megáapodás szabad kezet ad a két párt terüeti szervezeteinek, hogy heyi érdekeik függvényében döntsenek az eseteges együttmûködés módjáró. A megáapodás szerint a két párt az önkormányzati voksoáson eért eredmények ismeretében késõbb határoz az év végi paramenti váasztásokon történõ együttmûködésrõ. A megáapodásban az UNPR váata, hogy nem támogatja azt a jobboda áta sürgetett törvénymódosítást, amey már az idei önkormányzati voksoáson bevezetné a szociádemokraták és a magyar érdekképviseet áta eenzett kétforduós pogármester-váasztást. Az UNPR, amey a 2012-es paramenti váasztások óta a frakciójába átüt képviseõknek köszönhetõen megháromszorozta paramenti súyát, eredetieg nagyobb árat kért a a PSD-tõ, de a bûnvádi ejárás aá heyezett Gabrie Oprea pártenök megtépázott imázsa miatt be keett érnie egy havány ígérette mutattak rá a román médiában megszóatatott eemzõk. A paramenti migráció gyûjtõpártjaként 2010-ben étrejött UNPR egyszer sem szerzett egitimitást a váasztásokon, hiszen mindig a PSD jóvotábó jutott paramenti képviseethez.

5 2016. február 5., péntek KÜLVILÁG reggeiújság 5. Szíria megsegítésérõ Megkétszerezi a brit kormány a szíriai konfiktus következményeitõ szenvedõ menekütek és az õket befogadó térségi országok megsegítésére szánt segéy összegét. A Downing Street csütörtöki bejeentése szerint Nagy- Britannia egaább 1,2 miiárd fontta todja meg a szíriai váság következményeinek enyhítésére fordított pénzügyi hozzájáruását, a közötti idõszakra eosztva. London már tavay összeáított egy 1,12 miiárd fontos pénzügyi segéycsomagot, így a brit hozzájáruás értéke a csütörtökön bejeentett újabb összegge már több mint 2,3 miiárd font (950 miiárd forint). A Downing Street ismertetése szerint a brit kormány a tejes összegbõ az idén 510 miió fontot foyósít. Kiencmiiárd doárra enne szükség A ondoni miniszterenöki hivata közöte azt is, hogy a brit pénzügyi segéy fehasznáásáva már eddig 20 miió adag éemiszert juttattak e a rászoruóknak, 1,6 miió ember jutott tiszta ivóvízhez, 2,5 miió orvosi vizsgáatot végeztek e, 4,6 miió segéycsomagot áítottak össze, és 7,2 miió ember számára javították a higiéniai körüményeket. A brit segéyösszeg megemeésének bejeentését a Downing Street a csütörtökre összehívott nagyszabású ondoni nemzetközi Szíria-konferencia kezdete eé idõzítette. A konferenciát, ameynek céja a szíriai humanitárius váság enyhítése, esõsorban anyagi feajánásokka, a brit, a német, a kuvaiti és a norvég kormány, vaamint az ENSZ közösen szervezi, hetvenné több ország részvéteéve. Magyarországot Szijjártó Péter kügazdasági és küügyminiszter képvisei. A konferencia szervezõi áta a rendezvény kezdete eõtt közzétett fehívás szerint tavay az ENSZ és a vee együttmûködõ szervezetek segéyfehívásai nyomán 3,86 miiárd doár gyût össze, ám ez nem sokka haadta meg a viágszervezet és a nem kormányzati szervek áta szükségesnek tartott 7,4 miiárd doár feét. A szervezõk szerint ráadásu az idén még több pénzre, az ENSZ és a vee együtt tevékenykedõ szervezetek becsése aapján 7,73 miiárd doárra enne szükség a szíriai váság enyhítése végett, és további 1,23 miiárd doár keene a Szíriáva határos országok megsegítésére. Így 2016-ban összesen 8,96 miiárd doárt igényene a szíriai humanitárius váság kezeése. Az Európai Újjáépítési és Fejesztési Bank (EBRD) ameyet negyedszázada eredetieg a keet- és közép-európai országok, vaamint az egykori szovjet térség átaakuásának finanszírozására hoztak étre a Szíria-konferencia kezdete eõtt Londonban bejeentette, hogy 900 miió euróig terjedõ pénzügyi csomagot áít össze a szíriai menekütváság áta egsúyosabban érintett térségi országok megsegítésére, esõsorban magánszektorbei és infrastrukturáis fejesztésekre. Sir Suma Chakrabarti, az EBRD enöke a bank ondoni székheyén tartott tájékoztatóján kijeentette, hogy az EBRD saját forrásaibó 500 miió eurót tud adni erre a céra, és további 400 miió eurónyi társfinanszírozás eõteremtését tûzte ki céu egyéb forrásokbó. Fefüggesztett konferencia Az amerikai küügyminisztérium szerint Genfben a Szíria jövõjérõ kezdõdött konferenciát részben Moszkva miatt keett fefüggeszteni, ezt az ááspontot John Kirby amerikai küügyi szóvivõ fejtette ki szerdán Washingtonban. Az amerikai véemény szerint ugyanis az orosz égicsapások kizáróag Bassár e-aszad szíriai enök (mérséket) eenfeeire irányunak. Sajtótájékoztatóján Kirby megismétete a Moszkvának címzett, többször hangoztatott amerikai feszóítást: katonai erejét Oroszországnak nem civiekre és Aszad enök poitikai eenfeeire keene összpontosítania, hanem a dzsihadistákra. A küügyi szóvivõ ugyanakkor hozzátette: a genfi konferencia fefüggesztéséért a feeõsség nem kizáróag Oroszországot terhei. Kirby szerint Aeppó környékének bombázása után még több civi ádozatró, meneküõ szírekrõ és a segéyszáítmányok útvonaainak evágásáró érkeztek hírek, a szóvivõ szerint tehát Staffan de Mistura, az ENSZ szíriai küönmegbízottja ezért döntött a békekonferencia fefüggesztésérõ. A küügyi szóvivõ azonban kitartott ameett, hogy a béketárgyaások nem jutottak zsákutcába, csupán átmenetieg szünetenek. Magyarország kórházépítésse és -üzemetetésse járuna hozzá Szíria újjáépítéséhez derü ki abbó a kormányhatározatbó, amey a Szíriát és a környezõ régiót támogató, csütörtöki nemzetközi konferencián feajánandó magyar hozzájáruásró szó. A Magyar Közönyben megjeent határozat szerint a kormány kész arra, hogy a szíriai heyzet hosszú távú rendezése, így küönösen a biztonságpoitikai fetéteek megéte esetén Magyarország Szíria újjáépítéséhez hozzájárujon kórházépítésse és -üzemetetésse, és erre a céra 1 miiárd 575 miió forintot biztosítson. Nagyon vezet a Fidesz A Fidesz továbbra is õrzi eõnyét, a Jobbik a második a pártok között derü ki Medián idei esõ femérésébõ. A hvg.hu-n közzétett kutatás szerint a Fidesz támogatottsága a két hónappa korábbi szinten, 34 százaékon á a tejes népesség körében, míg a biztos szavazók közü a kormánypártot 53 százaék támogatja. A második erõ továbbra is a Jobbik, amey a biztos szavazók között 14 százaékon á. Ezze nagyjábó másfészer annyi szimpatizánssa számohat, mint az MSZP, amey a novemberben mért szintrõ két százaékpontot növekedett, így most a tejes népesség 9 százaékának támogatására számíthat. A biztos szavazók körében a Jobbik 19, az MSZP 15 százaékon á. A kutatás megáapítja azt is, hogy a Jobbik eutasítottsága öt évve ezeõtt vot utojára iyen aacsony szinten, a váaszadók 41 százaéka tartotta kizártnak, hogy a Jobbikra szavazzon. Eközben a DK népszerûsége visszaát a szeptemberi 4 százaékra, miután a novemberben mért két százaékpontos erõsödést most ugyanekkora visszaesés követte. A Medián szerint az LMP-re a tejes népesség 3, az Együtt - a Korszakvátók Pártjára 2, A Kétfarkú Kutya Pártra, a Munkáspártra és a PM-re 1 százaéka szavazna. A femérés szerint az utóbbi évek ingadozásai után a kormány tejesítményének megítéése most szinte pontosan ugyanazon a szinten á, mint két évve ezeõtt: 43 százaéknyian gondoják úgy, hogy jó munkát végez. Az átaános közhanguat is a két évve ezeõtti szinthez hasonítható: az emberek 39 százaéka szerint jó irányba, 54 százaék szerint rossz irányba mennek a dogok Magyarországon. Erõs azonban a megosztottság: míg a fideszesek 86 százaéka optimista, a más pártot támogatók 87 százaéka és a pártpreferencia néküiek kétharmada borúátó írja a hvg.hu. A femérés január 22-e és 27-e között készüt, az adatok hibahatára 3 százaék. A Merke-kormány nem uraja a menekütügyi heyzetet Németországban négy és fé éves méypontra süyedt Angea Merke kanceár támogatottsága, és a akosság 81 százaéka szerint kormánya eveszítette az eenõrzést a menekütügyi heyzet feett mutatta ki egy csütörtökön ismertetett femérés. A Die Wet címû ap és az ARD országos közszogáati teevízió megrendeésére készüt közvéemény-kutatás szerint a akosság mindössze 18 százaéka gondoja, hogy a kormány uraja a menekütheyzetet. Még az Angea Merke vezette jobbodai CDU/CSU pártszövetség szavazótáborában is csupán 33 százaék gondoja, hogy a kormány az eenõrzése aatt tartja a menekütváság miatt kiaakut heyzetet. Az Angea Merke munkájáva eégedettek aránya 46 százaékos, ami 12 százaékpontos csökkenés az egy hónappa korábbihoz képest, és a egaacsonyabb érték 2011 augusztusa óta. A németek 61 százaéka a kormány egészének munkájáva is eégedeten, és csupán 38 százaékos az eégedettek aránya. A Deutschandtrend címû femérés aapján a németek egyre inkább szigorítás pártiak a menekütügyben; 88 százaékuk ért egyet azza, hogy csökkenteni ke a beieszkedésre nem hajandó menedékkérõk juttatásait, 78 százaékuk támogatja, hogy soroják a biztonságos származási országok közé Agériát, Marokkót és Tunéziát, 77 százaékuk szerint keene kiaakítani a határon gyûjtõtáborokat, hogy ne éphessenek be az országba menedékre nem jogosut emberek, és 63 százaékuk ért egyet a bajor CSU javasatáva a befogadható menedékkérõk számának korátozásáró. A németek 70 százaéka szerint az ország hanguatát az aggodaom, nyugtaanság jeemzi. Egy hónappa korábban 62 százaék érezte így. A bizakodó közhanguatot tapasztaók aránya 7 százaékpontta 25 százaékra süyedt. A CDU/CSU váasztói támogatottsága nagymértékben csökkent, a pártszövetség a szavazatok 35 százaékát szerezné meg, ha most vasárnap enne a paramenti (Bundestag) váasztás, szemben a januári 39 százaékka. A koaíciós társ szociádemokraták (SPD) továbbra is 24 százaékon ának, a Zödek 10 százaékon ának, a Baoda támogatottsága 9 százaékos. A Bundestagon kívüi pártok közü az Aternatíva Németországnak (AfD) támogatottsága új csúcsra emekedett, a számos eemzõ áta jobbodai popuistaként jeemzett pártra 12 százaék szavazna, ami egy hónap aatt 3 százaékpontos növekedés. Bejutna a paramentbe a iberáis FDP is, amey 5 százaékon á. A német akosság 18 éven feüi, váasztójogga rendekezõ részére nézve reprezentatív femérésben 1004 embert kérdeztek meg február 1-jén és 2-án. A kutatást az Infratest-dimap intézet végezte e, amey 1997 óta készíti az aktuáis poitikai kérdésekke kapcsoatos akossági véeményáramatokat havonta fetérképezõ ARD-Deutschandtrend kutatássorozatot. (MTI)

6 6. reggeiújság HUMOR február 5., péntek Ügyfészogáati esetek Ügyfé: Vettem magukná egy mobiteefont, de nem mûködik! Hotine: Ha megpróbája fehívni a teefonját, mit ha? Ügyfé: Ez a szám nem kapcsoható. Hotine: És miyen háózaton van éppen a teefon? Ügyfé: Háózat? Hotine: Mit át, mi van a teefon képernyõjére írva? Ügyfé: Semmit. Hotine: Semmit? Ügyfé: Semmit, tejesen üres. Hotine: Uram, bekapcsota maga a teefonját? Ügyfé: Bekapcsoni? Ügyfé: Jóestét, vaami gond van a teefonomma, nem tudok SMS-t küdeni, pedig fontos enne... Hotine: Jeeneg karbantartás van a központban, ezért nem mûködik az SMS szogátatás. Megy a sánta és a dadogós az úton. Azt mondja a dadogós: Tte sá-sá-sánta ttu-tudod, ho-hogy nnem ssá-sántitaná? Hogy? Hha aaz eegyik -ábadda aaz úú-úton, a mm-másik ábadda a pp-padkán mmemenné. Te dadogós. Te tudod, hogy nem dadogná? Hhohogy? Ha befognád a szádat! Fogadni mernék, hogy kétszer is meggondood, mieõtt magára hagyod a feeségedet éjszakára mondja egy férfi a barátjának. Igen, eõször azon gondokozom, hogy mit mondjak, hová megyek, aztán meg azon, hogy miért nem jöhet veem. Az anyós azt mondja Ivánnak: Iván, drága fiam. Ha meghaok temessetek a Krem faába! De anyuka hökken meg Iván, oda csak a nagy embereket temetik! Az anyós nem nyugszik bee, minden nap ugyanezt mondogatja. Végü Iván nem bírja tovább, és bosszúsan erohan. Két óra múva visszajön és ekesen közi a mamáva: Na, mama! Eintéztem, hogy a Krem faába temessék. Ma déután ötkor esz a temetés! Három sündisznó megy az erdõben, de etévednek. Nagyon fáznak, de szerencsére arra jár egy tündér és azt mondja: Tejesítem három kívánságotokat, mive hárman vagytok, mindegyikõtöknek egyet. Az esõ azt kéri a tündértõ, hogy juttassa haza. A második is azt kéri: Nagyon fázom, juttass haza. A harmadik azt mondja: Nagyon fázom, ráadásu egyedü vagyok. Bárcsak itt ennének veem a testvéreim! A rendõr szomorúan sétá az utcán. Veed meg mi van? kérdezi a barátja. A feeségemet kórházba vitték, vaami gond van a méhéve. Ügyfé: Aha... akkor nem tudna a nevemben eküdeni egy sürgõs SMS-t? Én itt vagyok az Árpád híd budai hídfõjéné, a barátnõm meg a túodaon a pesti hídfõné, és üzenni kéne neki, hogy jöjjön át, mert itt várom... Hotine: Sajnos én sem tudok üzenni, de miért nem próbája meg fehívni? Ügyfé: Öööööö... ja jó... tényeg...! Köszönöm a segítséget! Vicckokté Vicckokté Vicckokté És meyik osztáyra kerüt? Azt hiszem a méhészetre. Istáó körü tevékenykedik a székey bácsi. A szomszéd érdekõdik: Mit csinász, Pista? Hányom a ganyét! Hát mi a fenét etté? A võ vesz az anyósának a névnapjára egy zongorát. Egy hét múva egy ismerõse megkérdi tõe: Na, miyen a zongora? Örüt neki az anyós? Igen, örüt, de három nap után visszavittem a zongorát és kicserétettem egy trombitára. Miért? A zongora azért jobb ajándék, nem? De. Viszont trombitáás közben nem tud énekeni... Móricka, mondj egy pédát a hõtáguásra! Nyáron hosszabbak a nappaok. Az õsember kisfia hazaviszi a bizonyítványát, és az apja ekezd vee ordítani: Fiam, azt még megértem, hogy haászatbó csak kettest kaptá, de hogy történeembõ is, pedig csak fé oda az egész? A skót feeség mondja a férjének: Vennünk keene egy függönyt az abakra, mert a szomszéd mindig kukucská, ha a ányunk vetkõzik. Tudod mit? Inkább te vetkõzzé az abak eõtt, és akkor majd õ vesz függönyt az abakjára! Regge az anya ébreszti a gyerekét: Kej fe, fiam, az iskoába ke menned! De mama, miért ke mennem? Utáok oda járni! Mondj két okot, miért ne keene menned? Eõször is: az összes gyerek utá. Másodszor: a tanárok még jobban utának. Ezek csak kifogások, induj már! Mondj két okot, miért keene mennem! Eõször is: 47 éves vagy. Másodszor: te vagy az igazgató! A bûvész A uxushajón minden este feép egy bûvész. A kapitány papagája, mive áandóan átja a mutatványokat, egy idõ után kifigyei, és utána foyamatosan magyarázza a közönségnek: Nézzék, ez egy másik kaap! Hé, miért á a tejes paki ászokbó? Nézzék, edugta a virágot az aszta aatt! A bûvész nagyon dühös emiatt, de a kapitánnya nem akar ujjat húzni, így kényteen etûrni a papagáj beszóásait. Aztán egyik nap a hajó éket kap és esüyed. A bûvész nagy nehezen fekapaszkodik egy úszó roncsdarabra. Egy idõ után eszá meé a papagáj, és megszóa: Oké, feadom. Hová tüntetted a hajót? Pikáns A munkások fefigyenek rá, hogy a fõnök sûrûn emegy a munkaidõ vége eõtt, és már nem jön vissza. Ehatározzák, hogy õk sem várják ki a munkaidõ végét, eõbb hazamennek. Egyikük megy haza, és átja, hogy a fõnök kocsija parko a házuk eõtt. Beép a akásba, és egyértemû zajok haatszanak a háószoba feõ, aig tud észrevétenü visszavonuni. Pár nap múva ismét emegy a fõnök, a munkások szedeõzködnek, de emberünk áthatóan maradni akar dogozni. Mi az, te nem jössz haza? kérdik a többiek. Nem, én a mútkor is majdnem ebuktam Egy fiata férfi betér a tempomba gyónni: Atyám, nagy bûnt követtem e, egy feebarátom feesége annyira kihívó vot, hogy ecsábított, és hát már meg is történt a jóváteheteten. Nyugodj meg fiam. Ki vot az ietõ? Csak nem a postamester feesége, Kovácsné? Nem mondhatom meg, atyám! Ugyan, fiam! A fûszeres feesége, Horváthné? Hova gondo, atyám?! Akkor biztos a körzeti orvos feesége, Bíróné... Nézze, atyám, most nem mondhatok többet. Taán a jövõ héten újra ejövök. A tempom eõtt a fiataembert megkérdezi a barátja: No, nyerté-e bûnbocsánatot? Azt nem, de kaptam három isteni tippet! Két régi haver beszéget: Attó tartok, hogy megcsa a feeségem. Mibõ gondood? Nézd, két éve Békéscsabáró Pestre heyezett a cég, két hete meg Debrecenbe. Mindkét kötözés után 3 nappa megkaptuk a régi postást!

7 2016. február 5., péntek REKLÁM reggeiújság 7. FIZESSEN ELÕ MOST!* 1 hónapra 15,50 ej 3 hónapra 42 ej 6 hónapra 81 ej 12 hónapra 155 ej Eõfizetni a következõ módon és heyeken ehet: a szerkesztõségben, a Kapucinus (ma Traian Moºoiu) utca 10. szám aatt; a heyi apterjesztõkné; a postai kézbesítõkné, hivataokban (kataógusszám 14113). Bõvebb információk a 0771/ es teefonszámon kérhetõk. * A postai eõfizetések díjszabását utóag közöjük A Guardia Security System testõr és vagyonõr váakozás a egmodernebb diszpécserszogáatta a következõ szogátatásokat ajánja: feügyeet és közbeavatkozás a egaacsonyabb árakon a városban, mindössze 50 ej/tárgy betörésvédemi rendszer beépítése videomegfigyeés testõrszogáat tûzvédemi berendezések GPS-okaizáás Központi iroda: Piaþa Cetãþii 18. szám, Nagyvárad Te./fax: 0359/ , Mobi: 0771/ E-mai: Nyerjen két pizzát a reggei újságga és a Queen's Pubba! Amennyiben eõfizetett a reggei újságra februárra vagy márciusra, tötse ki és vágja e az aábbi szevényt, és hozza be vagy juttassa e szerkesztõségünkbe (Nagyvárad, Kapucinus, ma Traian Moºoiu utca 10. szám) egkésõbb február 22-én déig és két pizzát nyerhet a Queen's Pubban. A gyõztest sorsoás útján váasztjuk ki, nevét a reggei újságban közöjük. Sok szerencsét kívánunk mindenkinek! # Név: Lakcím: Te.: Éetkor: év A reggei újság és a Feeing Dance táncra hívja önt! Amennyiben minimum egy hónapra eõfizetett a reggei újságra, ingyenes táncoktatásban részesühet. A Feeing Dance Cub és a reggei újság feaján egy ingyenes tánckurzust ovasóinknak. Tötse ki az aábbi szevényt, hozza be vagy küdje e szerkesztõségünkbe február 15-éig, és ön ehet a szerencsés nyertes! Levécímünk: Redacþia Reggei Újság, str Traian Moºoiu nr. 10., Oradea. Sok siker kívánunk minden játékos ovasónknak! # Név: Lakcím: Te.: Éetkor: év Játsszon veünk! Vaentin-nap akamábó a reggei újság és a Capitoium étterem egy romantikus vacsorát kíná önöknek! Lehetõséget adunk eõfizetõinknek, hogy egy gyertyafényes vacsoráva epjék meg párjukat a szeremesek napján, február 14-én. Mindössze anynyit ke tenniük, hogy kitötik a meéket szevényt, és február 9-én 13 óráig ejuttatják a nagyváradi szerkesztõségünkbe, a Kapucinus (ma Traian Moºoiu) utca 10. szám aá. Fontos, hogy a játékosok eõfizetõink egyenek, de azok is éhetnek a ehetõségge, akik a következõ napokban szeretnének az eõfizetõk csoportjához csatakozni. A sorshúzást követõen a két szeméyre szóó vacsora nyertesének nevét a reggei újság február 10-i számában közöjük. Sok szerencsét! # Név: Lakcím: Te.: Éetkor: év

8 8. reggeiújság VOLT, VAN, LESZ február 5., péntek F E B R U Á R 5. péntek Böjteõ hava Köszöntjük Ágota, Ingrid nevû ovasóinkat. A honapi ünnepetek Dóra, Dorottya, a vasárnapi Rómeó, Tódor. ÉVFORDULÓK Péntek 1788-ban megszüetett Kisfaudy Károy író, kötõ, drámaíró, festõ (megh ban) ben megszüetett Berde Mária erdéyi író, kötõ (megh ben) ben meghat Gácsi Miháy festõ, grafikus (szü ban). Szombat 1911-ben megszüetett Ronad Reagan, az Amerikai Egyesüt Áamok 40. enöke (megh ben) ben megszüetett Gábor Zsazsa magyar származású amerikai színész ben meghat Ács Tivadar magyar történész, újságíró (szü ben). Vasárnap 1478-ban megszüetett Morus Tamás ango áamférfi, humanista, író (megh ben) ban megszüetett Béres József Széchenyi-díjas kutató (megh ban) ban meghat Kárpáti Auré író, kritikus, színháztörténész (szü ben). IDÕJÁRÁS ÉJJEL: NAPPAL: 4 o C 5 o C Közepesen fehõs idõre számíthatunk. VALUTAÁRFOLYAM 1 amerikai doár 6 4,0320 ej 1 euró ej 100 magyar forint ej A NAP VICCE Egy nõ odaép a szõke eadóhoz: Nem baj, ha fepróbáom azt a ruhát a kirakatban? Nem, de van próbafükénk is! Jótékonysági est Thurzó Zotán Magyar Kutúra díjas zongoramûvész, vaamint Vujity Tvrtko, a TV2 Puitzer-emékdíjas mûsorvezetõ riporterének közös jótékonysági estjét tekinthetik meg az érdekõdõk, akik a feépõkke együtt támogathatják jeenétükke (is) a nagyváradi Magyar Speciáis Oktatási Központ gondozásra szoruó gyermekeit. Heyszín: Nagyváradi Áami Fiharmónia Enescu Bartók hangversenyterme, március 9., szerda, 19 óra. Az Oktatási Központ értemi fogyatékos, mozgássérüt, Downkóros, autista, vaamint visekedészavaros gyerekeket gondoz és foyamatosan segít éves korig fogakoznak a gyerekekke a gyógypedagógusok. A bevétebõ, vaamint adományokbó mozgásfejesztõ, vaamint finommotorikus eszközökke, tanszerekke tudnánk õket, vaamint a szakképzett gyógypedagógusokat segíteni. A beépõjegy ára: 35 ej. Jegyeket a Nagyváradi Áami Fiharmónia jegypénztáráná ehet megvásároni munkanapokon óra között, ietve csütörtökön óra között is (Moscovei utca 5. szám). További információkat a 0742/ teefonszámon ehet igényeni. A heyszínen kiheyezett perseyekben is esz majd mindenkinek akama további adományokat feajánani az intézmény javára. Borverseny Szentjobbon A Csáki Mikós Borbarátok Köre február 13-án, szombaton a szentjobbi akodamas házban rendezi meg a XVIII. Borversenyt. Benevezni a verseny napján 9 13 óra között ehet fehér száraz, fehér édes-aromás és vörös borokka a heyszínen, próbánként 1 paack borra. A nevezési díj 30 ej, mey magába foga egy finom vacsorát is. A borok zsürizése 14 órátó kezdõdik, eredményhirdetés 20 órára várható. A résztvevõk között értékes tomboatárgyakat sorsonak ki. A vacsora után a rendezvény hagyományosan nótázássa foytatódik. Érdekõdni Lászó Sándorná ehet a 0740/ os teefonszámon. Gyaogtúra Az EKE 91 Nagyvárad Bihar február 6-án, szombaton gyaogtúrát szervez a Biharfüred vízesések körútja útvonaon. Utazás autóbussza. Túravezetõ Bara Lia (teefon: 0721/ ). Minden kiránduni és túrázni vágyót szeretette várnak! Érdekõdni és feiratkozni a túravezetõné teefonon, ietve kedd déután óra között a Sas passzázs aatt (Szent Lászó tér 2 4.), az esõ emeeti székheyen ehet. Vasárnapi muatság A nagyváradi Éva Kub táncos, batyus muatságot szervez a nagyváradi Szakszervezetek Mûveõdési Házában február 7- én, vasárnap 17 órátó (Nagyvásár tér, ma December 1. park). A zenérõ a Buiszervíz gondoskodik. Érdekõdni a 0752/ es, vaamint a 0770/ es teefonszámokon ehet. Éõ Várad a Fehér teremben Éõ Várad címme új rendezvénysorozatot indít a Várad Kuturáis Foyóirat, azza a céa, hogy a Nagyáradon és annak vonzáskörzetében honos, vagy vaamiféeképpen ide kapcsoódó akotók és a mûvészetkedveõ közönség között megnyissa a szerves, éõ kapcsoat, a konstruktív párbeszéd ehetõségét. Az esõ rendezvény idõpontja február 5., péntek este 7 óra, heyszíne a Szigigeti Stúdió Fehér terme. A rendezvény vendégei meghagathatják Kányádi Iréne fiozófus, mûvészettörténész refexióit Onucsán Mikós képzõmûvész Mo(nu)ments címû kiáításáró, ietve feovasássa egybekötött kerekaszta beszégetés keretében bemutatkozik: Kemenes Henriette, Ozsváth Zsuzsa, Bíró Árpád Levente és Mihók Tamás. Lakodaom van a mi utcánkban Pásztai Ottó, a Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesüete vezetõje több évtizedes gyûjtésébõ át össze az a kötet, amey a Honap Kuturáis Egyesüet kiadásában át napviágot, oyan rangos társszerzõk bevonásáva, mint dr. Baázs Lajos, Kiss Kámán, Bokor Irén, Kovács Rozáia, Csanádi János, Rög József, Dánieisz Endre és Zader Éva. A könyv a Partium, Közép-Erdéy és a Székeyföd számos teepüésérõ, kistérségébõ gyûjtötte egybe, sok-sok adatközõ jóvotábó a még feehetõ esküvõi, akodami szokásokat, vaamint az ezekhez kapcsoódó gazdag fokóranyagot: népkötészetet, táncszókat, taáós kérdéseket, névcsúfoódókat, közmondásokat, népdaokat és muatós nótákat. A fokóranyagot egy színpadra akamazott Körösközi ánykérõ és akodamas egészíti ki. A kiadvány azt a szerepet is betötheti, hogy mai akodamakat e páratan értékek feidézéséve tegyenek emékezetessé. A könyv bemutatójára szeretette várják az érdekõdõket február 6-án, szombaton 11 órátó az Ady Endre Líceum dísztermébe. A könyv anyagának ismertetését Monár Júia, Kiss Csaba színmûvészek nótacsokra színesíti Szõcs Lõrinc prímás és zenekara kíséretéve, Beke Lászó pedig võféy-rigmusokat ad eõ FARSANGI BÁL VELENCÉN A várad-veencei RMDSZ körzet február 6-án 19 órai kezdette a Koozsvári út 85. szám aatt a római katoikus kutúrotthonban farsangi bát szervez menüve, zené a West Life együttes. Érdekõdni a 0259/ teefonszámon ehet. Gyûjtik az e-szemetet Újabb eektromos- és eektronikushuadék-gyûjtési akciót szervez a nagyváradi önkormányzat február 6-án, szombaton 8 18 óra között. Ekkor mindenki ingyen és egáisan szabaduhat meg erodáódott, hasznáaton kívüi, rossz háztartási cikkeitõ. Váradon öt heyen ehet majd eadni a veszéyes huadékot: Rogériuszon a vot gyermekkórház, a Gavri Curteanu Városi Kórház eõtti parkoóan, és az Apáca (ma Sovata) utcán a 109-es hõkicseréõ-központná, a C4-C5 tömbházak közeében, Õssiben a Gaá Mózes (ma Oneºtior) utcán a Penny áruházná, Szõõsön (Nufãru) a viamos végáomásáná, Veencén pedig a Koozsvári úton a szüészet eõtt. Akinek nincs ehetõsége a közterüeten kiheyezett konténerig eszáítani az e-szemetet, az tárcsázza a 0259/ os vagy a 0728/ es teefonszámot, ugyanis a Bene Internationa Kft. ingyen eviszi a nagyobb mennyiségû e szemetet mind jogi, mind magánszeméyektõ és tuajdonostársuásoktó is. BÁL HEGYKÖZKOVÁCSIBAN Február 6-án, szombaton 20 órai kezdette Hegyközkovácsiban színdarabos farsangi bát tartanak. Zené az Abrakadabra Zenekar. A beépõ 8 ej. reggeiújság BIHARMEGYEI KÖZÉLETI NAPILAP. Kiadja a nagyváradi Euro Media Kiadói és Sajtóház Rt. NYOMDA: Koozsvári Garamond. ISSN: SZERKESZTÕSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Nagyvárad, Kapucinus (ma Traian Moºoiu) utca 10. szám. Te.: 0359/ , 0771/ Fax: 0359/ E-mai: Levécím: Redacþia Reggei Újság, str. Traian Moºoiu nr. 10, Oradea, România. Igazgató: Dana Þinc. Fõszerkesztõ: Borsi Baázs. Szerkesztõségi tagok: Boros Péter, Csikos Roand, Czee Júia, Demián Zsot, Fried Noémi Lujza, Sükösd T. Krisztina, Szamos Mariann, Szombati-Gie Tamás. Tördeõszerkesztõk: Benkõ J. Zotán, Darabont Éva. Kümunkatársak: Barabás Zsuzsa, dr. Gyõri György, dr. Jósa Piroska, Posta Ákos István, Sára Péter, Szõke Edit, Tárnoky Botond, V. Sziágyi István. Titkárság: munkanapokon 8 16 óra között, te./fax: 0359/ Hirdetés (tájékoztatás): te.: 0771/ Rekámosztáy: Sandu Durdeu, te.: 0359/ , 0722/ Lapterjesztés: Becsky István, te.: 0770/ Eõfizetni a szerkesztõségben, a heyi postahivataokban s a küönbözõ apterjesztõ cégekné ehet. Eõfizetési díj egy hónapra: 15,50 ej. Postai kataógusszám: Meg nem rendet kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küdünk vissza. A apban megjeenõ, (x) jezésse eátott pubikációk fizetett hirdetések, a tartamukért a hirdetõ váaja a feeõsséget.

9 2016. február 5., péntek NAPI AJÁNLÓ reggeiújság 9. MOZI Lotus Center Cinema Paace Avin and the Chipmunks: The Road Chip amerikai csaádi vígjáték (12.50, 17.35) Concussion ango amerikai ausztrá fimdráma (13.55, 17.50, 20.10, 22.30) Dirty Grandpa amerikai vígjáték (13.05, 15.35, 18, 20, 22) Fifty Shades of Back amerikai vígjáték (13.50, 16, 20.40, 22.15) How to Be Singe amerikai romantikus vígjáték (szerda, csütörtök 19.30) Norm of the North amerikai rajzfim (17) Open Season: Scared Siy szinkronizát amerikai animációs csaádi fim (12, 14.40, 18.15) Point Break 3D amerikai akcióthrier (14.30) Ride Aong 2 amerikai vígjáték (12, 15.05, 18.45, 19.55) Star Wars: The Force Awakens 3D amerikai kaandfim (12.05) The 5th Wave amerikai fantasztikus thrier (16.10) The Big Short amerikai éetrajzi fim (16.40, 21.50) The Finest Hours amerikai fimdráma (13.40, 15.05, 21.15) The Revenant amerikai kaandfim (19.25, 22.20) The Snow Queen 3D amerikai rajzfim (12.15, 16.25) Zooander 2 amerikai komédia (szerda, csütörtök 20.35) Deadpoo amerikai szuperhõs fim (szerda, csütörtök 20) Oradea Shopping City Cortina Cinema Digipex The Snow Queen 3D amerikai rajzfim (12.55, 18.35) Fifty Shades of Back amerikai vígjáték (12.30, 14.35, 16.10, 22.20) Ride Aong 2 amerikai vígjáték (16.30, 20.15) Dirty Grandpa amerikai vígjáték (14.35, 19, 21.05) The 5th Wave amerikai fantasztikus thrier (12.15, 16.40, 23.05) Norm of the North amerikai rajzfim (17.55) The Big Short amerikai éetrajzi fim (12.45, 15.20, 21.40) Avin and the Chipmunks: The Road Chip amerikai csaádi vígjáték (13.25, 19.45) Concussion ango amerikai ausztrá fimdráma (15.20, 18.05, 20.30, 22.50) Open Season: Scared Siy szinkronizát amerikai animációs csaádi fim (14.25, 17.45) Zooander 2 amerikai komédia (szerda, csütörtök 20.30) The Revenant amerikai kaandfim (12.30, 19.30, 22.20) How to Be Singe amerikai romantikus vígjáték (szerda, csütörtök 19.30) The Finest Hours amerikai fimdráma (15.25, 20, 22.20) Point Break 3D amerikai akcióthrier (17.45) Deadpoo amerikai szuperhõs fim (szerda, csütörtök 20) Nemzetközi kiáítás a gaériában A IV. Caro Pop de Szathmári Szathmári Pap Károy Nemzetközi Fesztivá keretén beü, a Nagyváradi Gheorghe ªincai Megyei Könyvtárra közösen az Euro Foto Art Egyesüet nemzetközi kiáítást szervez harmincegy európai fotómûvész 105 színes és fekete-fehér munkájábó. Az eseményen, meynek megnyitójára. február 5-én, ma 18 órakor kerü sor az Euro Foto Art Gaéria Nagyvásár téri (Piaþa 1 Decembrie) székheyén (12. szám), Írország, Spanyoország, a Modovai Köztársaság, Románia, Magyarország és az Amerikai Egyesüt Áamok fotómûvészei vesznek részt akotásaikka. A megnyitó hanguatát a Székey István áta vezetett Stader Karinétkvartett biztosítja. A kiáítás A nagyváradi vár C épüetében: Iúzió és tükrözõdés. Gróf Bánffy Mikós páyaképét bemutató tárat. Látogatási órarend: hétfõ, szerda, péntek: óra, kedd, csütörtök: óra, szombat óra között (február 28-ig). A nagyváradi vár L épüetében: Tégy jót Szacsvayva, égy jó mindhaáig! Diákok rajzai. A Tibor Ernõ Gaériában (Kanonok sor 11. szám): Fazekas Ferenc nádudvari népi iparmûvész kiáítása (február 9-ig). Az Euro Foto Art Gaériában: Nemzetközi csoportos fotótárat. Euro Foto Art Gaéria a féixfürdõi Criºana Hoteben: Kína romániai fotómûvészek szeméve. KOS (március 21. ápriis 20.) Ha rá szeretnék venni a munkaheyvátásra, egyen megfontot: mi a fontosabb önnek, a jeen munkája vagy a pénz. BIKA (ápriis 21. május 20.) Úgy érzi, a kedvese kerüi önt. Vaami új módszert keene bevetnie, hogy újra ecsábíthassa õt. Legyen ötetes. IKREK (május 21. június 21.) Ha nem hagyja, hogy a féemek vegyék át az uramat a ekében az örömök heyett, akkor ismét bodog ehet. RÁK (június 22. júius 22.) Ha még nincsen terve a mai napra, akkor egjobb, ha beiktat egy kis fürdõzést. Nem csak a kádban, hanem termában. OROSZLÁN (júius 23. augusztus 23.) A szakmájában sikereket érhet e. De este már ne dogozzon, hanem fogakozzon inkább a szeretteive! SZÛZ (augusztus 24. szeptember 23.) Ha sorozatos frusztrációin nem tud úrrá enni, és az anyagiakka is eégedeten, akkor igazán itt az ideje az ááskeresésnek. SZÍNHÁZ Szigigeti Társuat Február 7-én, vasárnap 17 órátó a Szigigeti Stúdióban: Leánder és Lenszirom. Varázsmese. Rendezõ: Tóth Tünde. Február 12-én, pénteken 19 órátó a Szigigeti Stúdióban: Az eset. Febrár 13-án, szombaton 17 órátó a Szigigeti Színház nagytermében: Bodogság expressz. Zenés idõutazás két részben. Rendezõ: Harsányi Suyom Lászó. Papp Magda-béret. A Szigigeti Színház jegypénztára a megszokott nyitva tartás szerint, keddtõ péntekig 11 és 17 óra között, vaamint egy óráva az eõadás eõtt mûködik. KIÁLLÍTÁS A Partiumi Keresztény Egyetem Gaériájában (Nagyvárad, Mihai Viteazu út 4. szám) A papír ideje és idõtensége papírmûvészeti tárat. A Partiumi Keresztény Egyetem auájában a Nagybányai Tájképfestõ Teep akotótáborában készüt festmények. A Vizuáis Mûvészetek Gaériájában (Fõ utca 15. szám): Eugenia Drãgoi hatodik egyéni kiáítása. A Frame Vision Gaériában (Ady Endre utca 46. szám) Zsodi Tibor festményei. A nagyváradi Körösvidéki Múzeumban: Aicja Czajkowska engye festõmûvész kiáítása. A nagyváradi római katoikus székesegyházban Egyházmûvészeti Kiáítás. HOROSZKÓP február 18-ig megtekinthetõ, munkanapokon 8 és 19 óra között. A beépés ingyenes. Iosif Vucan Társuat Február 5-én, pénteken 19 órátó a színház nagytermében: Uciderea rituaicã a ui Gorge Mastromas. Rendezõ: Bobi Pricop. Február 6-án, szombaton 19 órátó a színház nagytermében: Cheia. Rendezõ: Victor Ioan Frunzã. Az Era Shopping Parkban évõ Ovidpop Gaériában Nicoae Meseºan Nagyvárad az Aranykorban címû fotókiáítása. A Shopping City Mûvészeti Gaériában (Aradi út 87. szám) csoportos képzõmûvészeti tárat. A kiáítók: Carmen Gautz, Ovidiu Gui, Ioana Kein, Mariana Pãdurean, Eugenia Mangra. A Iosif Vucan Emékmúzeumban Iosif Vucan emékkiáítás. A Megyei Könyvtár födszinti kiáítótermében Mihai Eminescu mûvei a könyvtár gyûjteményébõ (hétfõtõ péntekig 8 19 óra között). Az esõ emeeten: Õszi iatok. Gyermekrajzok. Az Ady Endre Emékmúzeumban retrospektív Ady-kiáítás. MÉRLEG (szeptember 24. október 23.) Van vaami, ami igazán izgatja, ami egméyebb énjébõ fakad. A egfontosabb az, amit a éek üzen. Hagassa meg! SKORPIÓ (október 24. november 21.) Kicsit vissza keene fognia magát, és kevesebbet konfrontáódni. A hiábavaó harcokban csak feõrõdik. NYILAS (november 22. december 21.) Úgy véi, szabadúszóként vagy saját váakozásban is megáhat a saját ábán. Eõbb csak tapogatózó épéseket tegyen! BAK (december 22. január 20.) Egy mútbei rossz döntése most zavaros, keemeten heyzetbe hozhatja önt. Azonban semmi nem megvátoztathatatan. VÍZÖNTÕ (január 21. február 20.) Át keene gondonia a pénzügyeit, és bizonyos döntéseket, amiket meghozott, taán feü kéne bíránia. HALAK (február 21. március 20.) Foyton a mút probémáin rágódik, emészti magát, s közben nem átja meg a jeen szépségeit, ami örömet adhatna. Duna TV Hajnai gondoatok; Brown atya ango drámasorozat; Híradó; Roma kutúra; Öt kontinens ismétés; A mút fogságában brazi sorozat; Kisvárosi doktor ismétés; Csaád-barát; Áati meósok kanadai amerikai ismeretterj. sorozat; Híradó; Kut+; Jamie 30 perces kajái; Mindörökké Gordon ango ismeretterjesztõ sorozat; Szívek doktora amerikai vígjátéksorozat; Brown atya drámasorozat; Rex Rómában oasz krimisorozat; Ridikü takshow; Híradó; Kisvárosi doktor sorozat; Maradj tapon! vetékedõ; Coumbo: Két detektív, egy gyikosság amerikai krimi; Mindenbõ egy van magyar sorozat; Sherock krimisorozat; A sötétség színei német fimdráma; Coumbo: Két detektív, egy gyikosság ismétés; Pannon expressz; Határtaanu magyar MTV Ma regge; Híradó, idõjárásjeentés; Ma regge; Ma déeõtt; Déi híradó; Idõjárás-jeentés; Ma déeõtt; Ma déután; Híradó; Ma este; Híradó; Idõjárás-jeentés; Ma este; Híradó; Viághíradó; Ma éjje; Éjszakai program MTV Éretenek magyar fimsorozat; Böngészõ; Táncakadémia drámasor.; Rajzfimsorozatok, animációs sorozatok, bábfimsorozatok; Csodakarikás magyar mesejáték; Tizenhat város, tizenhat ánya magyar tévéfim; Rajzfimsorozatok, animációs sorozatok; Táncakadémia ausztrá drámasorozat; Böngészõ; Én vagyok itt; Bajban a Föd francia dokumentumsorozat; Akvárium Stage Pass; A muskétások ango kaandfimsorozat; Én vagyok itt; Bajban a Föd ismétés RTL Kub Fókusz ismétés; Négyen négy een ismétés; Barátok közt ismétés; Top Shop; Jó regget, skacok!; Fókusz ismétés; Magyaru Baóva ismétés; Asztro-show; Top Shop; EgészségKaauz ismétés; Story Extra ismétés; Éjje-nappa Budapest ismétés; Négyen négy een A csaádi játszma vetékedõ; Isten ádjon, Esperanza! argentin romantikus sorozat; Szuejmán török sorozat; Story Extra sztármagazin; RTL Kub-híradó; Fókusz; Éjje-nappa Budapest; Barátok közt; Evarázsot kastéy amerikai kaandfim; RTL Kub-híradó; Magyaru Baóva hírmûsor; Piszkos csapat amerikai krimisorozat; Kemény motorosok amerikai krimisorozat; Street Kitchen ismétés; A bosszú angyaa mexikói sorozat; Gávögyi-show TV Csapdába csava német dokureaity-sorozat; Doktor D drámasorozat; Mokka; Stah konyhája; Babapercek; Teeshop; Astro-Viág; Tények Dében; Aktív; Paoma mexikói sorozat; Waker, a texasi kopó amerikai sorozat; Szeretned ke! drámasor.; Tények; Jóban Rosszban; Magánnyomozók magyar dokureaitysorozat; Farkas amerikai akciófim; Grimm amerikai misztikus sorozat; Tények Este; Aktív ismétés; Sportos sportmûsor; Ezo.TV; Az urakodónõ amerikai drámasorozat; Medici Katain azon mesterkedik, hogy az udvartó etávoítsa Basht, akit távoéte idejére Henrik kiráy régensnek nevezett ki. A Bash eeni merényetet azonban az ifjú herceg testõre meghiúsítja. Katain ezt követõen egy terhes parasztányt vezet eõ, aki áítóag Bash gyermekét hordja a szíve aatt.

10 10. reggeiújság SPORT február 5., péntek Túórázva nyert a VSK Vasárnap a Dinamo esz az eenfé A hosszabbításban sikerüt feükerekednie eenfeén a Nagyváradi VSK-ESK férfi kosárabdacsapatának, amey 14. gyõzemét szerezte meg a férfi évonaban. A Gaaci Phoenix eeni taákozón a Barnette Mandache Markovics trió vot eemében. Még az eutazás eõtt óvatosan fogamazott Cristian Achim, a váradiak edzõje, hiszen tudatában vot annak, idén már két bajnokeséyes (a Koozsvári UBT és a Bukaresti Steaua) is evérzett a Duna parti városban. A taákozót a hazaiak kezdték jobban, s az esõ negyedet követõen négy pontta vezettek (21 17). A nagyszünetig fordut az áás, így az eredményjezõ ös VSK vezetést mutatott. A térfécserét követõen újabb tíz pontta megtodotta eõnyét a váradi gárda, amey azonban nem tudta a rendes játékidõben edönteni a meccset. Komoy hibák A hajrában egyenített a Phoenix, majd a játékvezetõk és a zsûri aszta munkatársai is mindent ekövettek, hogy a hazaiak javára bientsék a méreg nyevét. A Phoenix egyik játékosa kipontozódott, mégis páyán maradt, mi több 3 pontot dobott. A váradi kispad titakozását követõen, a játékost kizárták, de a pontjait nem töröték, míg a zsûri aszta egyik munkatárását a szövetségi eenõr küdte ki a terembõ, mive nem megfeeõen kezete az eredményjezõt. Egyenõ áásná (95 95) a váradiaké vot az utosó támadás, s bár Zupan távoró vot eredményes, a taáatot érvényteenítették, s támadófautot ítétek az egyik váradi játékos een. A ráadásban megõrizte higgadtságát a VSK, A hétvégén hazai közönség eõtt ép páyára a Nagyváradi ESK nõi röpabdacsapata, vaamint a VSK férfi kéziabda együttese. Eõbbi a Temesvári Agroand een zárja az aapszakaszt. A taákozóra honap, 12 órátó, az Egyetemi Sportcsarnokban kerü sor. A beépés ingyenes. A váradi ányok szinte biztosan a csoport ötödik heyén zárják majd a bajnokság esõ feét, így a rájátszásban a negyedik heyezet een (a hétvégén dõ az eenfé kiéte) foytatják majd a küzdemet az egyenes kieséses rendszerben. Gyõztesen tért haza Gaacró a váradi kosárabdacsapat amey végü négy pontta bizonyut jobbnak ( ), így átvette a vezetést az évona rangsorában. A forduó egyik megepetését a Piteºti-i BCMU okozta, amey hazai páyán egyõzte a koozsváriakat, míg a Temesvári KK a jóva eséyesebb Dinamót verte meg nagy csatában. Vasárnap, 20 órátó a Bukaresti Dinamo esz a váradiak eenfee az Antonio Aexe Sportcsarnokban. A taákozó iránt már tegnap igen nagy vot az érdekõdés. A beépõ ára 10 ej (a 14 évné fiataabbak ingyen mehetnek be, de nem jár nekik üõhey), ma 9 és 13 óra között a kub székheyén (Városháza u. 3) ehet megvásároni. Vasárnap órakór nyit majd a sportcsarnok jegypénztára. Statisztika Gaaci Phoenix Nagyváradi VSK-ESK (21-17, 20-27, 24-34, 30-17, 11-15). A Phoenix pontszerzõi: J. Threatt 34, M. Bojovic 16, Y. Lemyk 14, M. Pesic 14, T. Rohde 9, I. Pîrog 9, P. Sir 5, A. Petica 3, I. Borºa 2. Honap röpabda-, vasárnap kéziabdameccs A férfi kéziabdacsapat az éovas fogarasiakat fogadja az Antonio Aexe Sportcsarnokban. A taákozóra vasárnap 16 órátó kerü sor. A beépés ingyenes. A rangsorban éen áó fogarasi együttes 30 pontot gyûjtött az õszi idény során, a váradiak 19 pontot szereztek, ezze az ötödik heyen ának a másodosztáy második csoportjában. Sebastian Tudor edzõ együttese jó szerepet a barátságos meccsek során, ám eveszítette egyik aapemberét, Andrei Pãunát, aki súyos sérüést szenvedett, így kényteen esz kihagyni a tavaszi idényt. A váradi nõi kéziabdacsapat szabadnapos esz a másodosztáy hétvégi forduójában. Edzõ: Forin Nini. A VSK pontszerzõi: S. Barnette 28, A. Mandache 24, R. Markovic 22, M. Zupan 13, N. Barac 11, W. Frankin 5, S. Nuhanovic 4, R. Paºca 3. Edzõ: Cristian Achim, segítõje: Mian Mitrovics. A 19. forduó további eredményei: Steaua Medgyes 85 80, Temesvár Dinamo 82 77, Piteºti Koozsvár 72 68, Craiova Nagyszeben 94 83, Târgu Jiu Marosvásárhey A honapi program: Piteºti Steaua, Nagyszeben Medgyes, Marosvásárhey Craiova (20, Digi Sport), Targu Jiu Craiova, Koozsvár Gaac, vasárnap: Nagyvárad Dinamo (20, Digi Sport). Az áás 1. Nagyvárad Vásárhey Koozsvár Steaua Craiova Nagyszeben Dinamo Tg. Jiu Gaac Piteºti* Temesvár Medgyes * Pontevonássa sújtott csapat Az éovast fogadják a kéziabdázók Fotó: Roby Boros Fotó: VSK Forin Farcaº ett a vezetõ Sajtótájékozatón jeentette be tegnap, Forin Birta, a Városi Sportkub enöke, hogy Forin Farcaºt nevezte ki a nemrég megaakut futbaszakosztáy vezetõjének. A szakvezetõ az edzõk munkáját irányítja, de saját utánpótáscsapata is esz. A tervek szerint a VSK a csõdbe ment Bihar FC gyermek és ifjúsági csapatait veszi át (a szabáyok értemében azonban a játékosok bármeyik másik kubná foytathatják, ha ezt írásban jezik), de csak öt edzõ maradhat az eddig hétbõ, aki a Bihar FC-né dogozott. Forin Farcaº jövõ hét eején ü majd e egyeztetni veük és a abdarúgók szüeive is. Arra is fény derüt, hogy sportoók 100 ejes havi hozzájáruás fejében rúghatják majd a abdát a VSK-ban (a Bodoa-stadion meett a Motoru páya is a rendekezésükre á majd), ameynek évi 400 ezer ejes kötségvetése esz. Mint kiderüt, nyárig nem éphetnek páyára azok a fiataok, akik a VSK-hoz igazonak, de a es idényben már ezen a néven képvisehetik a Pece parti Párizst a küönbözõ korosztáyos bajnokságokban. Forin Birta és Forin Farcaº tájékoztattak Hétvégi sportközvetítések Labdarúgás, ma: Maaga Getafe (21.30, Digi Sport 1), Mecheen Anderecht (21.30, Digi Sport 2), Mönchengadbach Werder Bremen (21.30, Eurosport 2), Rennes Saint Etienne (22, Digi Sport 1), honap: Monaco Nice (15, Digi Sport 3), Herta Berin Borussia Dortmund (16.30, Eurosport 2), Románia Beroe Stara Zagora (17, Digi Sport 1), Atetico Madrid Eibar (17, Digi Sport 3), Angers Lyon (18, Digi Sport 4), Boogna Fiorentina (19, Digi Sport 3), Steaua Trencsén (19.30, Digi Sport 1), Bayer Leverkusen Bayern München (19.30, Eurosport 2), Caen Reims (21, Digi Sport 3), Athetic Bibao Viarrea (21.30, Digi Sport 2), Genoa Lazio (21.45, Digi Sport 4), Sporting Gijón Deportivo (23, Digi Sport 1), vasárnap: Verona Inter (13.30, Digi Sport 2), Lie Rennes (15, Digi Sport 3), Napoi Carpi (16, Digi Sport 2), Mian Udinese (16, Digi Sport 4), Hamburg FC Kön (16.30, Eurosport 2), Betis Vaencia (17, Digi Sport 3), Bordeaux Saint-Etienne (18, Digi Sport 2), Hoffenheim Darmstadt (18.30, Eurosport 2), Ceta Vigo Sevia (19.15, Digi Sport 3), Roma Sampdoria (21.45, Digi Sport 3), Marseie PSG (22, Digi Sport 2). Kéziabda, ma: Nagybányai HCM Ferencváros (nõi BL, 17.15, Digi Sport 2), honap: Rosztov Don Thüringer (nõi BL, 16, Digi Sport 2), Gyõri ETO KC Bukaresti CSM (nõi BL, 18, Digi Sport 2), Larvik Feury Loiret (nõi BL, 19.30, Digi Sport 2), vasárnap: Poiesti Brassó (román nõi évona, 20, Digi Sport 2). Víziabda Román Kupa, ma: Rapid Koozsvár (Román Kupa, 16.30, Digi Sport 2), Steaua Dinamo (17.45, Digi Sport 3), Nagyváradi VSK-Digi Sportu Corona (19, Digi Sport 3), honap: esõ eõdöntõ (10.30, Digi Sport 2), második eõdöntõ (12, Digi Sport 2), vasárnap: döntõ (11.30, Digi Sport 2). Kosárabda, ma: Zagiris Kaunas CSZKA Moszkva (férfi Euroiga, 19.45, Digi Sport 2), Rea Madrid Labora Kutxa Vitoria (férfi Euroiga, 21.45, Digi Sport 3), honap: Gyuafehérvár Sepsiszentgyörgy (nõi Román Kupa eõdöntõ, 13.45, Digi Sport 3), Gaac Brassó (nõi Román Kupa eõdöntõ, 16.15, Román Kupa, Digi Sport 4), Marosvásárhey Craiova (20, Digi Sport 4), vasárnap: nõi kupadöntõ (18, Digi Sport 4), Nagyváradi VSK-ESK Craiovai SCMU (20, Digi Sport 4). Fotó: VSK

11 2016. február 5., péntek HIRDETÉS reggeiújság 11. INGATLAN KÍNÁL Egyszobás Eadó födszinti, javított garzonakás, Grãdinarior utca. Teefon: 0259/ Kétszobás Eadó vagy kiadó kétszobás akás a Borsi úton. Teefon: 0723/ Eadó esõ emeeti, kétszobás, 60 nm-es akás utcára nézõ abakka, euróért, a Hodas tempom környékén. Teefon: 0788/ Eadó kétszobás, 70 nm-es akás utcára nézõ abakokka a nagyváradi vár környékén, euróért. Teefon: 0788/ Eadó kétszobás, esõ emeeti, AN típusú, 62,19 nm-es bokkakás a rogériuszi piacná, euróért. Teefon: 0788/ Háromszobás Eadó háromszobás, 4. emeeti, 61,37 nm-es bokkakás euróért, Cantemir-Eectrica. Teefon: 0788/ Eadó háromszobás, esõ emeeti, PC típusú, 63,58 nm-es bokkakás a Veence negyedi piacná, euróért. Teefon: 0788/ Eadó háromszobás, 2 fürdõszobás, 2 bakonos bokkakás, Acate, PC. Teefon: 0259/ Ház Ecseréem kisebbre (46-48 nmre) vagy eadom kétszobás, 73 nm-es, komfortos, központi, utcafronti magánakásomat. Érdekõdni a 0749/ es teefonszámon. Teek Eadó 90 nm-es ház pirosban 116 nm-es teekke, nagy utcafrontta, euróért, Iuiu Maniu övezet. Teefon: 0788/ Eadó 122 nm-es ház pirosban 363 nm-es teekke, euróért, Caea Cujuui-Pastor. Teefon: 0788/ Eadó 490 nm-es (17,5 m utcafront) házhey Nagyvárad és Szentandrás között, köves út, viany, 9500 euróért. Teefon: 0788/ Eadó 5 kg aumíniumemez, 8 darab aposvas, 10 és 6 iteres, zománcozott zsírosbödön, három fonott demizson bornak (3,5 ), féktárcsa, fenik, ventiátorszíj, 10 méter káyhacsõ, könyökcsõ, hajított csõ. Te.: 0359/ , 14 óra után. Eadók vas fûtõtestek ocsón. Te.: 0359/ , 14 óra után. Eadó 2,5 4 méteres jutaszõnyeg ocsón. Te.: 0359/ , 14 óra után. Eadó vasfûrész, csiagkucsok, viáskucsok. Te.: 0359/ (14 órátó). Eadó két férfibicikiváz és Dacia-akatrészek. Érdekõdni a 0359/ as teefonszámon ehet 14 órátó. KERES Festményeket, bútorokat, könyvtárhagyatékot vásárook. Teefon: 0757/ A reggeiújság FONTOS HÍRE ÖNNEK Egy hirdetést fizet, négyet kap, mindössze 7 ejért! Tötse ki az aábbi szevényt, és ha a hirdetését (eadás, véte, bérés, akamazás, szogátatások, társkeresõ) tíz szó erejéig rendkívü kedvezményesen megjeentetheti a reggei újságban! Vágja ki és hozza e vagy küdje be az ovashatóan kitötött szevényt szerkesztõségünkbe, aho 7 ejért egy heyett négy megjeenést biztosítunk az ön áta kiváasztott napokon! Tejes név: Tejes akcím: Teefonszám: A hirdetés szövege (maximum 10 szó): A megjeenések napja: ALBÉRLET KÍNÁL Kiadó kétszobás, feújított tömbházakás, esõ emeeten, hosszú távra. Teefon: 0771/ Kiadó háromszobás, 1. emeeti, AN típusú, bútorozott bokkakás a rogériuszi piac környékén, 180 euróért. Teefon: 0788/ Kiadó háromszobás, bútorozott bokkakás új tömbházban a Luceafãru negyedben, 400 euró+tva. Teefon: 0788/ Kiadó ötszobás, bútorozott tetõtéri (penthouse) bokkakás új bokkban a Luceafãru negyedben, 1200 euró+tva. Teefon: 0788/ EGYÉB KÍNÁL Eadó LG és Samsung teevízió, 200 RON darabja, akudható. Teefon: 0747/ Utazzon veünk 2016-ban is! Március 18-ig KEDVEZMÉNYESEN! Böngéssze ÚJ, 2016-os KATALÓGUSUNKAT! Bajorország Ausztria ápr. 28. május 02. Ár: 265 euró 245 euró Hétvége Szerbiában május Ár: 110 euró 103 euró Csehország Lengyeország május Ár: 225 euró 210 euró Szovénia Oaszország június Ár: 165 euró 155 euró Horvátország Bosznia-Hercegovina június Ár: 285 euró 265 euró Ausztria (Bécs Laxenburg) június Ár: 85 euró 80 euró Prága Karovy Vary jú és szept Ár: 125 euró 115 euró Oaszország Ausztria júius Ár: 350 euró 325 euró Baatoni hétvége júius Ár: 155 euró 145 euró Svájc Németország Ausztria augusztus Ár: 425 euró 395 euró Szovákia Ausztria augusztus Ár: 155 euró 140 euró Görögország Oympic Beach aug. 26. szept. 04. Ár: 195 euró 180 euró Sarti szept Ár: 210 euró 195 euró Horvátország (Pitvice) szept Ár: 145 euró 135 euró Oaszország (Toszkána és Cinque Terre) szept Ár: 275 euró 255 euró Oaszország Szovénia okt Ár: 140 euró 130 euró Románia Máramarosi körút május Ár: 200 ej 185 ej Bigãr-vízesés Herkuesfürdõ Vajdahunyad Déva június Ár: 235ej 215ej Érdekõdni ehet a DOMINO TOURS utazási irodában, Nagyvárad, Moscovei u. 8 Teefon: , a Facebook-on! Aáírás: * Amennyiben hirdetése meghaadja a tíz szót, megfeeõ számú szevényt is fehasznáhat. * A gyászjeentésekre, megemékezésekre, köszönetnyivánításokra és a köszöntõkre nem vonatkozik az akció. A hirdetés tartamáért * Kérjük, a szevényt ovashatóan, ehetõeg NAGYBETÛKKEL tötse ki! a hirdetõ * Ez a szevény csak februárban érvényes. váaja a feeõsséget. Aktuáis! Festményeket (erdéyi magyar és román mûvészektõ), órákat, porceán tárgyakat, bútorokat, étkészeteket, régiségeket vásárook. Teefon: 0743/ OKTATÁS Zongoraeckék kezdõknek. Te.: 0751/ SZOLGÁLTATÁS KÍNÁL Vízvezeték-szereõ, teefon: 0359/ , 0770/ Kártyavetés, átok, rontás, csaádi viszáyok megodása. Piros asszony. Teefon: 0757/ MUNKAHELY KÍNÁL Férfi munkaerõt keresek traktorra, gyümöcsösbe, Nagyvárad környékére. Teefon: 0745/ Nemzetközi internetes portá romániai beindításához keresünk: kereskedemi kapcsoatokka rendekezõ, internetes kereskedeemben jártas, azt ismerõ, jó web 2-es háózatta rendekezõ (Facebook, Twitter), önáóan dönteni tudó, magyaru is kommunikáni tudó, szakirányú dipoma eõny, virtuáis munkához szokott, Windows patform, Exce, Word, Visio, Ms Projekt programokat ismerõ munkatársakat. Jeentkezés a emaicímen. A Capitoium étterem (Avram Iancu utca 8. szám) szeméyzetet akamaz mosogatásra. Teefon: 0742/ Kereskedemi társaság építkezésben jártas munkásokat akamaz. Teefon: 0733/ TÁRSKERESÕ 41/170-es férfi komoy kapcsoat céjábó megismerkedne év közötti nõve. Teefon: 0744/ éves, Magyarországon éõ högy társat keres. Teefon: 0755/ RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS Ement egy drága jó barát, FECSER JÓZSEF. Segítõkészségét, õszinte barátságát örökké szívünkben õrizzük. Õszinte részvétünk a gyászoó csaádnak. Nyugodjon békében. Zita és Laci. Megrendüten, fájó szívve veszünk végsõ búcsút a szeretett baráttó, FECSER JÓZSEFTÕL. Õszinte részvétünk a gyászoó csaádnak. Zója, Zsot és Iboya. Megátok fejfámná, ovassátok nevem, ehet, hogy odaenn megdobban a szívem. FECSER JÓZSEF SZAKÁCS GABRIELLA ZSUPON TERÉZ VIDA ÞICA Õszinte részvétünk a gyászoó csaádoknak. Mavrodogu Idikó, az Út Végén (La Capãtu Drumuui) Kft. Nonstop Temetkezési Váaat.

12 12. reggeiújság KOKTÉL február 5., péntek Kititották Egyiptombó a német tinit Éetre szóó kititást kapott Egyiptombó az a német tizenéves, aki a mút hónap közepén megmászta a gízai Kheopszpiramist, és az iegáis akcióró viágszerte nagy sikert arató videofevétet is készített jeentette az egyiptomi sajtó. Mamdúh ed-damáti egyiptomi mûemékvédemi miniszter bejeentette, hogy a titásró hivataos értesítést küdött a kairói német nagykövetségnek. A A 18 éves Andrej Ciesieski január 18-án mászta meg az ókori viág hét csodája közé tartozó ezek közü utosóként a mai napig is áó gízai piramisok egyikét. Ciesieski az egész akciót videóra vette. A fáraó kori építmény csúcsán készüt éegzeteáító fevéteek bejárták a viágsajtót, nem utosó sorban a mászást követõ egyiptomi feháborodás miatt. Az észak-afrikai országban akár három évet is kaphat, aki a titás eenére megmássza vaameyik piramist. Ennek megfeeõen az idegenforgami rendészet és a régészetvédemi szervek tagjai abban a pianatban õrizetbe vették a német fiataembert, amint eért. A mûemékvédemi minisztérium közeménye szerint Ciesieskit mindazonáta rövidde késõbb szabadon engedték, azza az érvve, hogy a küfödi turista nem ismerte a heyi szabáyokat. A piramisokat magában fogaó étesítmény vezérigazgatója szerint a tizenévesnek annak eenére sikerüt a Facebookodaán nyivánosságra hozni a NAP KÉPE fevéteeit, hogy a hatóságok evieg ekobozták õket. Ciesieski késõbb úgy nyiatkozott, hogy a piramis megmászása vot az esõdeges céja egyiptomi átogatásának. Azt is emondta, hogy tisztában vot az erre vonatkozó titásokka is, de õt ez nem tántorította e tervétõ. Egy bogbejegyzésben eírta, hogy fefeé nyoc, efeé 20 percre vot szüksége az akció végrehajtásához, és bár a füében zúgó zene eenére haani véte, hogy a rendõrség vaamit arabu kiát, foytatta a mászást. Ciesieski nem Egyiptomban fedezte fe a rendhagyó kiátópontokhoz vaó vonzamát Facebook-odaán számos oyan fénykép átható, ameyet a viág küönbözõ metropoisaiban áó fehõkarcoók tetején készített. Csak most derüt ki az igazság a mûvészrõ Micheangeo Buonarotti éete utosó évtizedeiben súyos ízüeti porckopástó szenvedett áapította meg egy nemzetközi kutatócsoport három késõi portréja tanumányozásáva. A reneszánsz képzõmûvész haáa után csaknem ötszáz évve feáított diagnózist a Journa of the Roya Society of Medicine orvosi szakap közöte. A kutatók megvizsgátak három idõskori portrét: az egyiket Jacopino de Conte festette 1535-ben, a másikat Daniee da Voterra 1544-ben, a harmadikat, már Micheangeo haáa után, 1595-ben készítette Pompeo Caccini. Mindhárom képen a hatvanas éveiben járó mûvész szerepe. A kutatók szerint a festményeken átszik, hogy ba kezének ízüetei deformátak, duzzadtak, etérnek a fiataabb kori portrék ábrázoásátó. Az irodaombó egyértemûen kiderü, hogy Micheangeónak ízüeti fájdamai votak, egy rokonának 1552-ben írt evében arra panaszkodik, hogy írás közben miyen kínokat é át mondta Davide Lazzeri, a kutatócsoport egyik tagja, aki egyben a római Cinica Via Saaria pasztikai sebésze. Korábban azt hitték, hogy a mûvésznek köszvénye vot, de a friss eemzés szerint ez az eméet téves. A portrékon ugyanis sem a köszvényre jeemzõ ízüeti gyuadás, sem a húgysavkristáybó erakódott, bõr aatti köszvényes csomók nem átszanak. Az ízüeti porckopás viszont megmagyarázza, hogy Micheangeo idõs korára miért veszített kézügyességébõ. Lazzeri szerint a mûvész mégis feükerekedett a betegségen és hosszú évtizedekig dogozott még. Csupán 88 évesen, hat nappa haáa eõtt tette e a vésõt és a kaapácsot, mert a foyamatos és intenzív munka segíthetett neki, hogy beteg kezét sokáig hasznáhassa. JÓ ÉTVÁGYAT! Édes bundás kenyér Náunk ugyan nem annyira eterjedtek az édes bundás kenyerek, de szerte a viágon egyre többen imádják a finomabbná finomabb vátozatokat. Most egy oyan tötött bundás kenyér receptjét hoztuk e, ami óriási sikert arat majd. Egyeten buktatója az eper ehet: ha nem szeretitek a szamócát, vagy aergiás rá vaaki, cseréjük egyszerûen másik gyümöcsre. Hozzávaók: francia kenyér (bagett), tojás, tej, vaj, krémsajt, fahéj, ekvár, eper (vagy bármiyen gyümöcs). Ekészítés: Mossuk meg a gyümöcsöket és vágjuk apró csíkokra. Tegyünk rá egy kevés cukrot és hagyjuk, hogy az ízek összeovadjanak. Közben a krémsajtot és a ekvárt keverjük össze. Ezután vegyünk eõ két szeet kenyeret és tegyünk közéjük ízés szerint 1-2 kanáa a töteékbõ, majd szórjuk meg azt cukrozott gyümöccse. Ha készen vagyunk, nyomkodjuk össze a kenyerek széeit finoman, hogy a sütést ezze is könnyítsük. Egy tában keverjük össze a tojást, a tejet és a fahéjat. A serpenyõben ovasszuk fe a vajat közepes ángon. Míg a serpenyõ meegszik, mártsuk a kenyeret a tojásos keverékbe úgy, hogy mindkét odaát kb. 20 másodpercig tartsuk benne. Aztán süssük meg a bundás kenyeret, mindkét odaát kb 3-3 percig hagyjuk a serpenyõben, ennyi idõ aatt pirunak ugyanis aranybarnára. Végü kis porcukorra és friss eperre díszíthetjük ezt a bundás csodát. Huszonnégy órás nyitva tartás kisebb megszakítássa Kép és szöveg: Csikos Roand

Vár, ipari parkok, mûemlékek

Vár, ipari parkok, mûemlékek BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 206. JANUÁR 8., HÉTFÕ XIII. ÉVFOLYAM, 3396. SZÁM ÁRA: LEJ WWW.REGGELIUJG.RO Fotók: Csikos Roand Vár, ipari parkok, mûemékek Engedd át a történetet a szíveden Dr. Kádár Annamária

Részletesebben

A külföldi munka veszélyei

A külföldi munka veszélyei BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 206. JÚNIUS 7., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 350. SZÁM ÁRA:,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO (Képünk iusztráció) A küfödi munka veszéyei Hétfõn, június 20-án az ortodox pünkösdi munkaszüneti

Részletesebben

Fûtésmérõket beszereltetni!

Fûtésmérõket beszereltetni! BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2016. FEBRUÁR 26., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 3425. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Fûtésmérõket beszeretetni! Az idei év végéig minden távfûtésse eátott akásban köteezõ

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

Kis szünet a pollenszezonban

Kis szünet a pollenszezonban BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2016. MÁJUS 6., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 3473. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Kis szünet a poenszezonban Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét nap tévémûsoraiva, fimajánókka

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest.

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest. 95. júius GYOGYSZERÉSZET 5 J~ewezé.ti kirdijpk FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN Az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóságának

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

Történetek Róma alapításáról és harcairól

Történetek Róma alapításáról és harcairól . 19. Történetek Róma aapításáró és harcairó Róma megaapítása után csak egy vot a többi városáam között. Később a kezdetben még kicsiny város efogata Itáiát, majd a Födközi-tenger egész medencéjét. p F

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J1 1--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a kerüeti ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok támogatásáró, a diákönkormányzatok

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

Erdélyi Gábor - KŐ-EV H-3950 Sárospatak, Gárdonyi út 37. Tel.: 00-36-47/313-311; Mobil/SMS: 00-36-30/415-1487; E-mail: gmm@pr.hu

Erdélyi Gábor - KŐ-EV H-3950 Sárospatak, Gárdonyi út 37. Tel.: 00-36-47/313-311; Mobil/SMS: 00-36-30/415-1487; E-mail: gmm@pr.hu Zempén 21. hét MRÁZ Árnyékoástechnika 47/386-049, 20/942-8888 Szuperocsó redõnyök, reuxák, harmonikaajtók, szaagfüggönyök, napeenzõk, hevederzárak, szúnyogháók, garázskapuk. Mûanyag ajtók, abakok ZEMPLÉN

Részletesebben

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;,

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;, BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE \J JEGYZŐKÖNYV a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Kép'viseő~testüete 2015. március 2-án (hétfőn) megtartott rendkivüi

Részletesebben

XXVI. évfolyam, 16. szám 2016. április 27. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

XXVI. évfolyam, 16. szám 2016. április 27. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja XXVI. évfoyam, 16. szám 2016. ápriis 27. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetiapja Addig dogozom, amíg a mű e nem kezd éegezni Interjú Domonkos Béa szobrászművéssze n 4 5. oda LPG 172 Ft/

Részletesebben

b 1 l t. szám ú előterjesztés

b 1 l t. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Pogármestere b 1 t. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére az önkormányzat tuajdonában áó nem akás céjára szogáó heységek és terüetek

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április.

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április. r ( XX. évfoyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. ápriis. E0CAZDASACI1 W.3: Nt:POKTAT'AS A GAZDASÁGI SZAKTAHiÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖHYE E6firet,oi dij: Eg n e 8" peng6. Ar eófiret i hirdet,oi

Részletesebben

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR.

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR. A SOPRONI MAGY. KIR., H, ALLAMI FOREALISKOLA./k/!Í / 11 HARMINCHARMADIK ÉRTESITÚJE AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL KÖZ LI SOPRONI ALLRMI szethenyi "TVRN GIMrP ZIUM Szadetar f. n. v. WALLNER IGNÁC DR. IGAZGATÓ

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK Tartaomjegyzék 2 Bevezetés 6 Áttekintés 6 Mi van a dobozban? 7 Ez az Ön Poar Loop 2 készüéke 8 Eső épések 9 Áítsa be a Poar Loop 2-t 9 A Poar FowSync etötése és teepítése

Részletesebben

ő Á Á Á ő ó Á Ö É Ö Á Á É Ó Á É É ó ő ü ő ü ő ő ó ó ő ó ó ő ó ő ő Ö ü ó ú ó ő Ö ő ü ó ő ő ú ó ő ü ő ő ü ü ő ő ő ő ő ő ő ü ü ó ó ő ü ő ő ü ü ő ü ó ő ó ü ü ő ú ü ő ü ü ő ő ü ó ő ü ó ó ő ü ú ő ó ő ü ó ú ő

Részletesebben

ő ú ú ú ú ő É Á Ő ú ő ű ő ő ü ú Ö É É Á Á Á Á ú ő ü ú ő Ö ú ú Á Á Á ő ü É Á Á ú Ö Ö É É ü Á É Á Ü É Ö Á Á Á Á Ó É Ó Á Á É É É Ü Ö Ú É ú Á É É ü ú Ö Ú É É Ő Ó Ó Ö Ó ú Ő ű ú Ő ű ő ő ú Ö ű ő ő ű É Ő É ű Ü

Részletesebben

ö ö ö ö ü ő ű ó ö ö ű ó ú ó ű ó ú ó ó ü ó ö ó ó ű ö ó ű ö ö ü ü ó ó ü ü ó ő ó ü ó ü ó ó ó ó ő ő ü ő ü ű ó ó ü ó ö ó ó ű ű ő ű ö ö ü ű ő ü ő ű ő ú ü ö ö ó ó ü ü ó ü ó ű ú ó ú ó ö ű ő ü ö ó ó ó ő ó ö ó ő

Részletesebben

Á Á É É Ü Á Ú Ü é ő ó ő ő í é Á é é é í ő í ó ó í ü é ó é ő ő ő í í ü ő í ő ü ő í ö ü ő í í ó ő é é é ó é é é é é é é ü é é é é é é ú ó é ö é é é é í ü ü ő é ő é ó é ő é ü ő í ó ü ő í Í ö ő ü ü ő ö é é

Részletesebben

ő ü ő ü ő ü ő Ő ü ő ú ő ű ü ú ő ű ű ű ú ű ő ő ő ő ő Ó Á Á ő ő ő ő ő ő ő ő Ó Ó ü ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ü ü ü ü ü ő Á ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ő ü ő ő ő ü ű ű ű ű ű ú ű ú ű ú ü É ü ő É ű ő ű

Részletesebben

É Ő É É Á É Á Ü Ú ű Á ü Á ú ü ú ü Á Á Ú Ü ü ű ú ü ú Ü ű Ü ü ü ű ü ü ű ű ü ü ü ü ü ü ú ü ü ú ű ü ü ü ü ü ü ú Ü ü ü Á Ü ú ü ú ü ü ü ü ü ü ú ü Ú ú ü ü ü ü ú ú ű ú ü ü ú ű ü ü É ú ü ü ü ü ú Á ü ü É Á ü ü ü

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

ő ú ö ú ű ő Á ö ő Á ö ű ö ő Á ö Á Á ú ö ő ő ő ú ű ö ú ű ő Á ö ö ű ű ő ö Á ö ő ő ö Á ö ű ö ő ő ő ö ő ö ő ű ú ö ő ö Á ö Á Á ö ű ö ö ű ö ő ő ű ő ö ő ő ö ö ű ö ö ú ö ú ö ö ö ű ö Á ő Ü ö ű ö ő ő ö ö ö ö ő ú

Részletesebben

Á Á ó ó ő ó ü ó ó ó ó ó ő ó Á ó Í Í ő ő É Á ó ó ó ó Á ő É ó ő ő ő ő ü ó ő Ö Ö Ö ő ó ő ó ő ő ő ú ő Á Ö É ó ó ő ó Á ő ó ő ő ő ő ó Ö ú ú ú ű ó ó ő ó ú ú ő ó ü ó ó Ö ú ű ó ű ü ű ü ű ű ü ű ü Ö ó ő ó ú ő ó ó

Részletesebben

ű ű ű ű É ű É Ú É É ű Ú É ű ű É É ű ű ű ű É É ű É ű ű ű É ű ű Á Ü Á ű Ú É É ű É ű ű É É ű ű É Á Á ű É É Ü ű Ú Ü ŰŰ ű ű ű Ó Ú ű ű Ö É ű Ú ű ű ű ű ű ű ű Ú Á É Ö Ü ű ű ű É É Á Á Á Á Ú É ű É ű ű Ü É É Ú ű

Részletesebben

ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú

ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú ű ú ű ű ű É ű ú É É ú Ó Á ú ú Á ú É É ű ű É ú ú ű ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú ú ú ú É ú ű ű Ú ú É ű ú ú ú ú ú Á Ú ú Ú ű ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú Ú ú ú ű ú ú Á ú ú ú ű ú Ú ú ú ú ű ú ú Ú ú ű

Részletesebben

ú ű ű ü ú Ó ú ü É ú ű ú ú ü ú ű Á ü ú ü ü ű ú ü ü ü ú ü ü ú Ú ü ű ú ü ű ü É ú ú ú ü ú ú Ö ú ü ü ü ü ü ü Á ú ú ú ú ü ü ű ü ú ú ü ü ü ü Ö ü ú ü Ö ü ü ű ű ü ü ü ű ü ÍÓ ú ü ü ü ü ú ü ú ú Á É ú ü ü ű ü ú Á

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

ő Á Ó ő ú ő ő ő ő ü ü ő ü ö ö ű ű ö ő ú ü ő ű ö ő ü ö ö ő ö ő Ú ú ü ö ő ö ü ő ő ü ő ü ü ö ő ű ű ö ö ö ö ö ű ö ő ű ű ö ö ő ü ő ü ő ö ú ú ő ő ú ö ö ü ü ö ő ő ü ő ő Í ü ő ü ő ö ö ő ú ű ö ú ő ő ő ő ű ö ü ö

Részletesebben

Á Ő É ú ó ő ó ó ó ü ő ö ű ő É ü ö ö ő ű ü ő Á Ő É ö ó ú ó ő ó ö ú ó ú ó ő ó ö ő ó Ü ő ö ó ő Ü ő ü ö ö Ü ö ö Ő É É ó ö ő ö ó ü ö ö ű ő ú ó ő ó ó ó ő ő ó ó ö ó ó ó Ö ü ő ó ó ó ö ö ö ő ú ó ő ó ó ó ü ó ö ű

Részletesebben

ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ű ü ü ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ű ü ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ú ü Ö ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ű ő ő ő

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

ú ő ű ű ő ő ő ő ú ő ü ü ü ú ú ü ő Ó ő ü ő ú ü ú ü ő ú ü ú ü ü ü ü ü ú ü ő ü ü ű ü ő ü ü ü ü ú ü ü ő ú ü ő ú ú ü ü ü ü ü ü ő ü ü ü ú ü ü ü Ö ü ú ú ü ü ű ű ü ü ü ő ü ő ü ü ú ú ú Í ü Ü Ö ű ú Ú ú ü ű ü ú ü

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

Í É Á Á É É Á Ó É ú ü ö ű ű ö ű ö Í É É É Á Ő É ú ö ü ú Í Á ü ö ö ö ű ö ú ú ü ö ö ö ü ú ú Ü ö ű ú ö ö ű ü ú ö ö ű ü ö ű ü ö ű ü ö ö ű ö ö ű ö ű ö ö ű ö ű ö ű ö ű ö Á Ú ü ü ú ű ö ö ö ö ö Á ú ú Ü Á É ö ü

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

ő ő ő ő ő ő ő ő ő ú ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ü Ó ő ő Í ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ú ő ű ü ú Á ő ü Ö ü ő ő ő ü ő ü ú ü ú ő ü ű ő Á ő Ó ú ü ő ő ő Ö ő ü ő ő ü ő ü ő ü ő ő ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ú ő ő ő ő ő

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

Ű Ő É É Á É Ö Á É É Í É É ö ő Ö ő ö ü ó ő ű ő ű ű ő ú ó ü ő Ü ő ö ö ő ö ő ő ő ö ó ő ö ú ó ó ó ö ö ő ő ű ü ü ő ü ü ü ü ü ó ü ő ő ő ö ő ú ü ő ö ö ő ő ó ú ö ö ö ó ö ó Ü ő ő ö ő ó ó Ü ő ó ő ú ó ő ő ö ő

Részletesebben

ű ű ű ű ű ű Ú ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű ű ű Ú ű ű ű ű Ó ű ű ű ű Ü É ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű É Ó Ú Ó Ü Ő Ó Ó ű É ű ű ű É ű É ű ű ű ű Ö Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű É É ű Ö ű ű ű ű É ű ű ű ű ű ű ű Ö

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben