A évi egyszerűsített éves beszámoló szöveges melléklete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2010. évi egyszerűsített éves beszámoló szöveges melléklete"

Átírás

1

2

3

4

5 A évi egyszerűsített éves beszámoló szöveges melléklete A 2010-es év mérleg szerinti eredménye eft. - értékvesztés, egy éven túli kintlévőség (számviteli törvény) eft - amortizációs növekmény eft - kifizetett késedelmi kamat -893 eft - rendkívüli esemény csőtörés helyreállítása -601 eft évre tervezett beruházásainkat a következőkben valósítottuk meg: - fűtési csőhálózat korszerűsítése, csőszakaszok, tolózárak cseréje - égőfejek cseréje a kazánokon - gáz csúcsfogyasztás figyelő és szabályzó automatika megvalósítása A három darab egyenként 3 MW-os gáz égőfejet és vezérlő automatikát a versenytárgyaláson győztes GANZ cég szállította. Tavalyi pénzügyi tervünk forrás megjelölése pályázat és önerő. Pályázatunkat megfelelőnek találták és befogadták, azonban a mai napig hivatalos közlést az eredményről nem kaptunk. A szállító cég igen nagy rugalmasságot tanúsított fizetési határidők tekintetében, így azt teljesíteni tudtuk. Csőhálózatunk és szerelvényeinek állapotfelmérése és szükségszerű cseréje több éven keresztül folyamatos, az időnkénti csőlyukadások és az ebből következő problémák szükségessé teszik e munkálatok folytatását. A gáz csúcsfogyasztást hosszú időn keresztül monitorizáltuk és a csúcsidei értékét lejjebb vettük. Ez a folyamat jelenleg is folytatódik, az esetleges csúcsidei lekötés további lejjebb vételét a beszerelt automatika segítségével nagy biztonsággal oldhatjuk meg. Az elmúlt évben - hasonlóan az előző évekhez - sem emeltük az alapdíjunkat. Az előző évben kihangsúlyozott pénzügyi tartalékképzés ezáltal nem valósult meg, az Energia Hivatal az engedélyezési jogkörével élve ( Ft eljárási díj ellenében) meggátolta az alapdíj rendezési elképzeléseinket ben a Kormány által kihirdetett ármoratórium teszi lehetetlenné az árrendezést, október 15-ig jelenik meg a szakminisztérium által kidolgozott ún. hatósági gázár, ezen belül az (ajánlott kötelező) távhő ár. Ez évi gáztárgyalásainkon ezt figyelembe véve azzal a céggel kötünk szállítási szerződést, aki vállalja, hogy amennyiben a megjelenő hatósági ár alacsonyabb, mint a szabadpiaci árból képzett távhő ár, akkor vagy vállalja azt, vagy kienged a szerződésből, hogy az állami forrásból vehessük igénybe az alacsonyabb árú gázt. A fogyasztói fizetési hajlandóság romlását a 2010-es évben cégünk jobban észrevette, mint az előző években, úgy a lakossági mint az intézményi oldalon. A lakossági kintlévőség kezelés

6 hatékonysága érdekében az eddig meglévő Alektum Kft. adósságkezelő cég mellett alkalmaztuk a Credit Control Kft-t további kintlévőség kezelés céljaira. A Kft. kintlévőség kezelésében továbbra is folytatja a kidolgozott jogi utat (felszólítás, ügyvédi felszólítás, fizetési meghagyás, egyéni megállapodás, bírósági per letiltó végzés), azonban sajnálatosan a vázolt jogi megoldások nagyon lassúak, eredményt keveset, vagy nem hoznak. (ld eft-os lakásügy) Ez évben az intézményi kintlévőségünk rendkívüli módon megnőtt, emiatt a szállító cég felé komoly tartozásunk keletkezett, egyrészt a késedelmi kamat fizetési kötelezettségünket növeli, másrészt rontja az új gázév tárgyalási pozícióit, végül veszélyezteti a lakossági végelszámolást. Reméljük, hogy azok a pénzügyi nehézségek, amelyek a kintlévőséget okozták, idő haladtával megoldódnak, segítve a fenti nehézségeink megoldását. Mivel a kintlévőség nagysága saját pénzügyi megoldást nem tesz lehetővé, cégünk tárgyalásban áll több bankkal, számlahitel felvétele céljából, mellyel szállítói tartozásunkat kívánjuk rendezni, (addig is, amíg az intézményi tartozások kifizetésre kerülnek) így elejét kívánjuk venni szállítónk esetleges jogi lépéseit felénk. A számlahitel ajánlat megkötéséhez kérjük a Tulajdonos hozzájárulását ben úgy, mint az előző években a Kft. létszáma 10 fő. Fegyelmi vétség, kirívó mulasztás nem történt. A Kft-vel szemben semmilyen peres ügy nincs. A Kft. kintlévőség kezelésében a jogi folyamatok folytatódnak.

7

8

9

10 2010. évi beszámolóhoz án (cégjegyzék szám: ) alapítóval. Törvényi változás miatt a cég átalakult nonprofit Kft.-vé, a cégbejegyzés én megtörtént. A társaság alapító t - A KFT rendelkezik a számviteli törvény Szabályzatok: Számviteli politika Értékelési szabályzat Leltározási szabályzat Selejtezési szabályzat Pénzkezelési szabályzat Számlarend Bizonylati rend Közhasznúsági fokozatot nem kértünk bejegyezni. Közhasznúsági fokozat: nincs. A beszámolót Bercsényi László Siklós, Iskola utca 22/B sz. alatti lakos, mérlegképes Könyvvizsgáló: Szabóné Fülöp Dóra Mágocs, Deák u. 27. alatti lakos, Engedélyszám: A KFT december 31-i fordulónappal lezárt mérleg adatai eft-ban: Eszközök: Befektetett eszközök Készletek 58 Követelések Pénzeszközök Források: Eredménytartalék Lekötött tartalék Hátrasorolt kötelezettség 3000 Hosszú lejáratú kötelezettség 2068 Rövid lejáratú kötelezettség

11 A mérlegben az elhatárolás eft Költség elhatárolás 0 eft eft telefon 44 eft havi vízdíj 60 eft havi áramdíj 1026 eft gáz eft 9670 eft Könyvvizsgálói díj 160 eft Perkons melegvíz 8103 eft Követelések: eft eft eft Perkons Kft (gázmotor) eft Energia tám eft 561 eft VPOP energiaadó igénylés 480 eft ÁFA ig eft Kötelezettségek eft Hosszú lejáratú köt: 2068 eft CIB Credit VW tgk hitel 2068 eft Rövid lejáratú köt: eft Szállító eft SZJA elszámolás 483 eft Nyugdíj alap 769 eft 231 eft Szakképzési hozzájár. 81 eft Hosszúlejáratú kötelezettségek évi törlesztése: CIB Credit VW tgk hitel 501 eft Össz törlesztés: 501 eft Hátrasorolt kötelezettség eft (Tulajdonossal szemben): 3

12 EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZITÉSEK A társasság 2010 gazdasági évben közhasznú tevékenységet nem végzett. Bevételek: Megnevezés Összege Összege Összege Összege Összege Karbantartási javítási szolgált Közvetített szolg Értékesített anyag (gáz) Bérleti díj Egyéb és rendkívüli bevétel Összes bevétel A mérlegkészítés ideje: A mérleg fordulónapja: Üzleti év megegyezik a naptári évvel. Céltartalék képzés nem történt. Rendkívüli tételek: Rendkívüli bevételként és ráfordításként nem számoltunk el összeget az év során. Választott beszámoló forma: A Számvitel beszámoló. Választott eredmény-kimutatási forma: A Számviteli Törvény szerinti A típusú. Összköltség eljárással történik az eredmény meghatározása. Összköltség eljárással történik az eredmény meghatározása. -a nem került megképzésre. 4

13 Saját Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Eredménytartalék Lekötött tartalék 0 0 Mérleg sz. eredmény A kimutatás a vagyonváltozásról december 31- KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL Megnevezés Tárgyévi Változás Megjegyzés Összeg (eft) Összeg (eft) Összeg (eft) növekedésére ható - közhasznú tev. tárgyévi 0 0 eredménye - vállak.tev. tárgyévi eredménye Követelések értékvesztése a elszámolásra az alábbi összegben (Ft) összege Ft Értékvesztés mért. Értékvesztés összege Ft % % % 5728 Összesen:

14 KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL 2010 ÉV eft-ban) Támogató Támogatott Támogatás összege megnevezése cél tárgyévi Változás Központi költségvetési szerv Elkülönített állami pénzalap Kissebségi települési önk. Települési önk. Siklós Alapító Magánszemély Egyéni vállalkozó gazdasági társaság Jogi személyiség nélk. Társaság Közhasznú szervezet SZJA 1% (APEH) Egyéb adományozó Összesen: évi beruházások eft Vezetékek, szerelvények, kazánház felúj Grundfoss szivattyú 2 db NOKIA mobiltelefon 1 db 9 Szünetmentes tápegység 13 Monitor Forgószék 2 db 24 Iróasztal 31 LG monitor 2 db 56 Összesen Társasági adóalapot módosító tételek eft-ban SZTV szerinti écs Reprezentáció Összesen Adótörvény szerinti écs Fejlesztési tart. képzés 0 -a 2291 Összesen: Társasági adófizetési kötelezettség 0 Veszteség elhatárolás

15 Költségek alakulása 2010-ban (eft) 1./ Anyagköltség / Igénybevett szolg / Eladott (közvetített szolg.) / ELÁBÉ / Egyéb szolgáltatások értéke / Bérköltség / Bérjárulékok III. Értékcsökkenési leírás IV. Költségek összesen V. Egyéb ráfordítások 3167 VI. Költségek és egyéb ráfordítások összesen VII. Rendkívüli ráfordítások 0 VIII. Mindösszesen Vásárolt készletek: Vásárolt készletek értéke: Vásárolt alkatrészek és anyagok értéke Göngyölegek értéke Értékelés: Átlagos beszerzési áron 58 eft. 0 eft. 58 eft Saját termelésü készlet: Nincs záró egyenleg Immateriális javak nettó értéke 284 eft 7

16 Tárgyi eszközök: (Nettó értékük): eft A 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök elszámolásánál a használatba A használatba vételkor. A 100 ezer Ft feletti eszközöknél a társasági adótörvény alapján elszámolható összegeket számoljuk el terv szerinti értékcsökkenésként lineáris kulcsokkal, azokra az eszközökre, amelyekre a számviteli törvény alapján lehet amortizációt elszámolni. elkor, a többi tárgyi eszköznél év végén, egy összegben, a használatbavétel napjától a selejtezés, ill. értékesítés napjáig, ameddig az eszköz adott évben állományban volt, számolunk el. Az ingatlanok és kazánház technológia az Önkormányzat tulajdona, a "0" számlaosztályban és 2 db bojler értékesítésre került. épületek, építmények értéke. A tárgyi eszközök bruttó értéke mindösszesen eft. Immateriális javak bruttó értéke 935 eft. A KFT vagyonának tárgyi eszközök állományváltozása (eft) NYITÓ BRUTTÓ ÉRTÉK ZÁRÓ MEGNEVEZÉS Növ. Átsorol. Csökken IMMETERIÁLIS JAVAK ÉPÜLETEK EGYÉB ÉPITMÉNYEK FIBERNET FEJL.H EGYÉB GÉPEK KISÉRTÉKÜ EGYÉB BEFEJEZETLEN 0 0 BERUHÁZÁS ÉRTÉKCSÖKKENÉS NETTÓ MEGNEVEZÉS NYITÓ Növ. Tervsz Csökken ZÁRÓ ÉRTÉK IMMETERIÁLIS JAVAK ÉPÜLETEK EGYÉB ÉPITMÉNYEK FIBERNET FEJL.H EGYÉB GÉPEK KISÉRTÉKÜ EGYÉB BEFEJEZETLEN 0 BERUHÁZÁS

17 A Cég képviseletére jogosult Fejér László Siklós, Hajdú I. utca 5/B sz. alatti lakos. Fejér JUTTATÁSOKRÓL ÉV (Ft) Juttatás megnev. Juttatás összege Eltérés Tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifiz.(munkabér) Cél szerinti pénzbeli kifiz.(prémium) Cél szerinti pénzbeli kifiz.(kilépéskor 12h. átlagkereset) Természetbeni juttatások SZJA mentes étk.hjár SZJA köt. Gk. átalány SZJA mentes üdülési csekk Megbízási díj Költségtér. Saját gk.jár Adott kölcsönök összege -Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások (egészségpénztár) Összesen: Egyéb tájékoztató adatok Foglalkoztatott létszám Bérköltség Bérszínvonal eft A KFT- A KFT- lalkozásban. FB tagok részére nem történt tiszteletdíj kifizetés. Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója A KFT-nak közhasznú tevékenysége nem volt. Ennek keretében bevételt nem értünk el. -ot költöttünk, a KFT támogatást semmilyen címen nem kapott. Ingatlanvagyont nem adtunk el. Beruházást eft értékben valósítottunk meg. Tevékenységi kör: u. lakótelepeken, valamint közpo 9

18

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23961906-8810-572-02 Cégjegyzék szám: 02-09-079060 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 7370 Sásd, Szent Imre út 23. Kiegészítő melléklet 2012

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

2012. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2012. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2012. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] Statisztikai számjele: 14625651-4110-572-07 Cégjegyzék

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Cég adószáma: 13920410-2-15 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F.

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2011.

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése

A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. beszámolójának mérlegét, illetve eredmény-levezetését a Számviteli törvény, illetve

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2009. évi Éves beszámoló -hoz

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2009. évi Éves beszámoló -hoz PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2009. évi Éves beszámoló -hoz 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános jellegű kiegészítések 1.1. Céginformációs adatok 1.2.

Részletesebben

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41.

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41. Kiegészítő melléklet a 2009.december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített beszámolóhoz, a Trafó KMH Nonprofit KFT 2009.január 01-től 2009.december.31-ig folytatott tevékenységéről A Társaság neve:

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához. 2011 év

Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához. 2011 év 14706211-9104-572-03 Statisztikai számjel Kecskeméti Vadaskert Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 2011 év Kecskemét,

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben