Mátészalka Város Képviselő-testület december 10. napján órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének. T á r g y s o r o z a t

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. december 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének. T á r g y s o r o z a t"

Átírás

1 Mátészalka Város Képviselő-testület december 10. napján órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: - d./ határozata: , Száma: 72-28/2009. T á r g y s o r o z a t 1.) Előterjesztés a városüzemeltetési és ingatlankezelési feladatok ellátásáról 2.) Előterjesztés az Esze Tamás Gimnázium Intézményi Minőségirányítási Programjának jóváhagyásáról 3.) Előterjesztés az ÉAOP D/ azonosító számú A mátészalkai városközponti akcióterület funkcióbővítő rehabilitációja című projektről 4.) Előterjesztés a Magyar Aszfalt Kft-vel szeptember 10. napján megkötött vállalkozási szerződés módosításáról 5.) Tájékoztató a Karácsony Tér című rendezvény szervezéséről 6.) Bejelentések Mátészalka, december 10. Szabó István polgármester

2 Készült: Mátészalka Város Képviselő-testület december 10. napján órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) üléséről Az ülés helye: Városháza III. emeleti tanácskozó terem J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 2 Dankai Tamás 1-17 Dienes Béla 1-3 Ember László 1-5 Fülöp István 1-13 Kovács Árpád 1-6 Kovács Sándor 1-10 Kövendy Zsolt 1-7 Kristin Róbert 1-22 Lukács Bertalan 1-15 Dr. Nagyháziné Szondi Erika 1-18 Nyiscsák András 1-12 Oláh András 1-19 Dr. Sarka Attila 1-9 Siket Tibor 1-16 Szabó Attila 1-1 Szabó István 1-11 Dr. Szászi István 1-8 Virovec Pálné 1 - Az ülésről távol maradtak: - Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Takács Csaba jegyző, Dr. Ugron László aljegyző, Dr. Hadi Éva önkormányzati és jogi irodavezető, Pesti László az intézményi, közművelődési és sport iroda vezetője, Harangi Adél a közigazgatási és okmányiroda vezetője, Jászovics Anita műszaki irodavezető, Vargáné Reszler Erika költségvetési csoportvezető Valamint: Novák Tibor a Nobilis Zrt képviseletében Páskuly Tibor egyéni vállalkozó Jegyzőkönyvvezető: Kondor Nikoletta és Orosz Judit

3 Szabó István polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a hivatal munkatársait és a napirendek megtárgyalásához érkezett vendégeket, illetve azokat, akik a televízió képernyői előtt kísérik figyelemmel a testület munkáját. Megkülönböztetett tisztelettel köszönti Novák Tibor urat a Nobilis Zrt vezérigazgatóját és Páskuly Tibor egyéni vállalkozót, akik abból az alkalomból vannak jelen, hogy egy korábbi képviselő-testületi döntés értelmében átvegyék a Mátészalka Város Kiváló Vállalkozója Kitüntető Címet. Az önkormányzat rendelete két kategóriában határoz meg díjakat, így a Nobilis Zrt vezérigazgatója, mint középvállalkozás díjazottja, és Páskuly Tibor úr egyéni vállalkozóként, mint a mikro vállalkozások kategóriájának kitüntetettje vehetik át az elismerő oklevelet. Elmondja, hogy külön öröm számukra, hogy most mikor az utóbbi évek legnehezebb időszakát éli a gazdaság, lehetőségük nyílik jól prosperáló, sikeres vállalkozásokat köszönteni. Kedves kötelezettségének eleget téve tisztelettel átadja a díjakat. A képviselő-testület folytatja munkáját. A díjak átadását követően a képviselő-testület 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az ülés napirendjét. Szavazás Tárgya: a napirend Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen ,00 88,89 Nem 0 0,00 0,00 Tartózkodik 0 0,00 0,00 Szavazott ,89 Nem szavazott 0 0,00 Távol 2 11,11 Összesen Megjegyzés: Fülöp István Távol - Dr. Sarka Attila Távol

4 Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés a városüzemeltetési és ingatlankezelési feladatok ellátásáról Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve Bizottsági Vélemények DANKAI TAMÁS A jogi bizottság tárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozat-tervezeteket. KÖVENDY ZSOLT A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és mindhárom határozat-tervezetet 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja. Kérdések KOVÁCS ÁRPÁD Az előterjesztésben az szerepel, hogy a jelenleg városüzemeltetési, ingatlankezelési üzletágban foglalkoztatott 37 fő munkavállalóból csupán 29 fő továbbfoglalkoztatását vállalja át a Városfejlesztési Kft. Emlékezete szerint volt egy olyan ígérvényük, hogy nem kerül sor létszámleépítésre, illetve valamilyen formában gondoskodnak a dolgozók továbbfoglalkoztatásáról. Kérdezi, hogy miért nem így történik? Mi okozza ezt az eltérést? SZABÓ ISTVÁN Elmondja, hogy alapvetően nincs ellentmondás a két állítás között, ugyanakkor az átalakulás jelen fázisában van egy megszűnő tevékenység, de továbbra is tartani kívánják magukat ahhoz, hogy valamennyi, vagy legalábbis majdnem valamennyi munkavállalót tovább foglalkoztassák. A fizető parkolási rendszer felszámolásának eredményeképpen a parkoló ellenőri tevékenységhez kötődő munkakörök természetszerűleg megszűnnek. Az érintett munkavállalókkal tárgyalásokat folytatnak a még hátralévő időszakban, hogy az ő továbbfoglalkoztatásuk hol, milyen munkakörben és milyen foglalkoztatási formában valósulhat meg. KÖVENDY ZSOLT Kérdezi, hogy az új társaság tevékenységét milyen módon kívánja finanszírozni az önkormányzat? Hogyan tudják biztosítani a likviditási feltételeket? Elmondja, hogy a korábbi döntésekkor aránylag minimális összeget szavaztak meg a működéshez, melyről úgy gondolja, hogy a pályázathoz kapcsolódó tevékenységek finanszírozására sem elegendő, illetve ez a tevékenység folyamatos előfinanszírozást igényel.

5 A beszállítókat, alvállalkozókat folyamatosan fizetnie kell majd az új cégnek is. A Szalkatávhő Kft esetében rendelkezésre áll egy nagyobb volumenű pénzügyi keret, így átcsoportosítások révén kezelhető volt ez a probléma. Nyilvánvalóan az új társaságnak nincsen ilyen forrása. Hogyan tervezik a társaság működtetését? SZABÓ ISTVÁN Elmondja, hogy a tevékenység tekintetében egyfajta folyamatosság valósul meg, hiszen nem új tevékenység jön létre, melyhez eszközöket és a működés feltételeit megteremtő beruházásokat kell rendelni. Az új gazdasági társaság szinte ugyanazzal a személyi- és eszközállománnyal, valamint ugyanazon megrendelői kör számára végzi a városüzemeltetési feladatokat. E tekintetben zökkenőmentes volt az átmenet akkor is, amikor a megszűnő Közszolgáltató Kft beolvadt a Szalkatávhő Kft-be. A városüzemeltetési feladatok tekintetében a legfőbb megrendelő az önkormányzat, így a megrendelői kör biztosítja a működéshez szükséges bevételt a Kft részére. A kezdetben adódnak adminisztratív nehézségek, de minden más tekintetben biztosított a folyamatosság. VIROVEC PÁLNÉ Kérdezi, hogy az új szervezet besegít-e az intézmények karbantartási munkálataiba? SZABÓ ISTVÁN Ez ugyanúgy fog működni, mint eddig. Elmondja továbbá, hogy ahogy eddig sem, ezután sem keverendő össze a közfoglalkoztatás keretében végzett munka a gazdasági tevékenységgel. Természetesen a szűkösség körülményei ellenére is igyekeznek ellátni és megoldani bizonyos intézményi feladatokat a közfoglalkoztatás keretében. Hozzászólások KRISTIN RÓBERT A parkolással kapcsolatosan elmondja, hogy a parkolási üzletág megszűnése miatt vesz át a városfejlesztési társaság néhány dolgozóval kevesebbet a Szalkatávhő Kft-től. A Fidesz frakció előterjesztése volt a parkolási üzletág megszüntetése, mely tartalmazza, hogy ezen dolgozók számára vagy parkőri vagy közterület felügyelői munkakört javasolnának. Tudomása szerint a TÁMOP program keretében erre lehetősége is lenne az önkormányzatnak.

6 KÖVENDY ZSOLT Elmondja, hogy egy koncepcióváltásnak a tanúi, mely most mindenki számára úgy tűnik, hogy költségnövekedést is fog eredményezni. Vannak olyan jogszabály által meghatározott feltételek, melyekkel mindenképpen költségtényezőként kell számolni. Elmondja továbbá, hogy akkor fogja ennek indokoltságát és célszerűségét látni, ha a következő évben arról tudnak majd beszámolni, hogy ezen az üzletágon legalább akkora, vagy még nagyobb nyereség keletkezik, mint az eddigi kondíciók voltak a Szalkatávhő Kft-nél. Bízik benne, hogy ez a döntés nem lesz elhibázott, és a költségnövekedés hatékonyságnövekedéssel is együtt jár, bár véleménye szerint a kisebb egységekből egy nagy létrehozása mindig kedvezőbbnek tűnik, mint egy ilyen típusú szétválasztás. DR. SARKA ATTILA Úgy gondolja, hogy kapkodás jeleit lehet megfigyelni az előterjesztésben. Elmondja, hogy az előző képviselő-testület azért olvasztotta be a Közszolgáltató Kft-t a Szalkatávhő Kft-be, mert a Közszolgáltató Kft által ellátott tevékenység költségvonzata plusz terhet jelentett a városnak. Akkor ki is számolták, hogy körülbelül 10 millió forintos megtakarítást jelent az összevonás a mostani szétválással szemben. Nem lát olyan nyomós indokot és számítást, mely szükségessé tenné a Városfejlesztési Kft létrehozását. Véleménye szerint költségkímélőbb megoldás lett volna, hogy ha a meglévő Szalkatávhő Kft egyik ágazataként egy tevékenységi kör módosítással és feladat meghatározással rendezik a városüzemeltetési és városfejlesztési feladatokat. Elmondja továbbá, ha csak a könyvelést és a pénzügyek kezelését is veszik figyelembe, nincs olyan érv, ami alátámasztaná, hogy sokkal hatékonyabban megoldható a városfejlesztési feladat a társaság létrehozásával. Úgy gondolja, hogy a kft működtetéséhez újabb hitelekre lesz szüksége a városnak. Meglátása szerint nem az az útja a városi cégek hatékony működtetésének, hogy a tulajdonos költségpazarló jogi és szakmai megoldásokat alkalmaz egyébként kötelező feladatok ellátására. SZABÓ ISTVÁN A vitában elhangzottakra reagálva elmondja, hogy ő érdeklődéssel várná azt a számítást, amely a 10 millió forintos többletköltséget mutatja ki. Nem jelentkeznek többletköltségek, sőt a személyi kiadásokban megtakarítások keletkezhetnek majd. Elmondja, hogy az előző vezetés nem tudta azt az embert kinevezni a Közszolgáltató Kft élére, akit szeretett volna, ezért olvasztotta be a Szalkatávhő Kft-be. Nyilvánvaló, hogy ha valamilyen koncepció mentén történt volna ez meg, akkor nem törekedtek volna először vezető váltásra, hanem azonnal a két társaság egyesítését tárták volna a képviselő-testület elé.

7 Ami a mostani döntést illeti, alapvetően két nagyon fontos szempont volt. Egyrészt a profiltiszta cégek a tulajdonos számára átláthatóbban és hatékonyabban működtethetőek. Nem lehet vitatni azt a tényt, hogy Mátészalka Város Önkormányzatának szempontjából a fenntartó és megrendelői státusz egyaránt fontos kérdés, mert nem csak tulajdonolják az érintett céget, hanem első számú megrendelői is. A távhőszolgáltatásnak domináns megrendelői, a városüzemeltetési feladatok tekintetében pedig szinte kizárólagos megrendelő a város. Az önkormányzat támasztja azt a keresletet, amely a cég tevékenysége szempontjából fontos. Másrész a funkcióbővítő városközpont rehabilitációs pályázatok során városfejlesztő társaság létrehozatala vált szükségessé. Belátva, hogy nem célszerű erre a feladatra önmagában létrehozni egy társaságot, érdemes összekötni azzal, hogy profiltiszta gazdasági társaságot hozzanak létre. Ezáltal önkormányzati megrendeléseket tudnak biztosítani, ezzel biztosítva a működőképességet is. A döntés mögötti koncepció, hogy a létrehozandó Városfejlesztési Kft egy jól prosperáló önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággá válhat a feladatok együttes biztosításával. A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal valamint 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: MÁTÉSZALKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 225/2009.(XII.10.)Kt. számú H A T Á R O Z A T A A Városfejlesztési Kft. Alapító Okiratának módosításáról A Képviselő-testület mint a Mátészalkai Városfejlesztési Kft kizárólagos tulajdonosa I. a társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja. 1. Az Alapító Okirat 4. pontja (A társaság tevékenységi köre) az alábbi tevékenységi körökkel egészül ki Egyéb, nem évelő növény termesztése 0161 Növénytermesztési szolgáltatás 0210 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 0220 Fakitermelés 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 3832 Hulladék újrahasznosítása

8 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 4299 Egyéb m.n.s. építés 4311 Bontás 4312 Építési terület előkészítése 4321 Villanyszerelés 4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés 4331 Vakolás 4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése 4333 Padló-, falburkolás 4334 Festés, üvegezés 4339 Egyéb befejező építés m.n.s Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s Gépjárműjavítás, -karbantartás 4941 Közúti áruszállítás 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6832 Ingatlankezelés 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 7712 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 7810 Munkaközvetítés 8110 Építményüzemeltetés 8121 Általános épülettakarítás 8122 Egyéb épület-, ipari takarítás 8129 Egyéb takarítás 8130 Zöldterület-kezelés 8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás 2. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. Felelős: Kovács József ügyvezető Határidő: december 31. II. felhívja Kovács József ügyvezetőt, hogy a városüzemeltetési és ingatlankezelési feladatok január 1. napjával a Szalkatávhő Kft-től a Városüzemeltetési Kft-részére történő átvételével kapcsolatos ügyvezetői tevékenységi körbe tartozó intézkedéseket tegye meg Felelős: Kovács József ügyvezető Határidő: december 31.

9 Szavazás Tárgya: A Városfejlesztési Kft. Alapító Okiratának módosításáról Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen 13 72,22 72,22 Nem 1 5,56 5,56 Tartózkodik 4 22,22 22,22 Szavazott ,00 Nem szavazott 0 0,00 Távol 0 0,00 Összesen Megjegyzés: A képviselő-testület 13 igen szavazattal, egy ellenszavazattal valamint 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: MÁTÉSZALKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 226/2009.(XII.10.) Kt. számú H A T Á R O Z A T A a városüzemeltetési és ingatlankezelési feladatok ellátásáról A képviselő-testület január 01-től a városüzemeltetési és ingatlankezelési feladatok ellátásával a Mátészalkai Városfejlesztő Kft-t (Cégj. szám:) bízza meg. 2. a mátészalkai 3366 hrsz-ú kertészeti telep megnevezésű ingatlan használatra átadja a Városfejlesztési Kft. részére. Felelős: Szabó István polgármester Határidő: december 31. Szavazás Tárgya: a városüzemeltetési és ingatlankezelési feladatok ellátásáról Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen 13 72,22 72,22 Nem 1 5,56 5,56 Tartózkodik 4 22,22 22,22 Szavazott ,00 Nem szavazott 0 0,00 Távol 0 0,00 Összesen Megjegyzés:

10 A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: MÁTÉSZALKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 227/2009.(XII.10.)Kt. számú H A T Á R O Z A T A Szalkatávhő Kft. városüzemeltetési és ingatlankezelési tevékenységének megszüntetésével kapcsolatos feladatokról A képviselő-testület mint a Távhőszolgáltató Kft alapítója 1.) a Távhőszolgáltató Kft. tulajdonát képező mátészalkai 3104 hrsz-ú kivett üzem megnevezésű természetben Mátészalka Munkácsy u. 17. szám alatti ingatlan előterjesztés mellékletét képező megosztásához hozzájárul. 2.) felhívja Farkas Sándor ügyvezetőt, hogy a városüzemeltetési és ingatlankezelési feladatok január 1. napjával a Szalkatávhő Kfttől a Városüzemeltetési Kft-részére történő átadásával kapcsolatos ügyvezetői tevékenységi körbe tartozó intézkedéseket tegye meg. Felelős: Farkas Sándor ügyvezető Határidő: december 31. Szavazás Tárgya: Szalkatávhő Kft városüzemeltetési és ingatlankezelési tevékenységének megszüntetésével kapcsolatos feladatokról Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen 13 76,47 72,21 Nem 3 17,65 16,67 Tartózkodik 1 5,88 5,56 Szavazott ,44 Nem szavazott 0 0,00 Távol 1 5,56 Összesen Megjegyzés: Siket Tibor Távol

11 Tárgy: (2.tsp.) Előterjesztés az Esze Tamás Gimnázium Intézményi Minőségirányítási Programjának jóváhagyásáról Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve Bizottsági Vélemények SZABÓ ATTILA A humánszolgáltatások bizottsága megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet. Hozzászólások DIENES BÉLA Elmondja, hogy áttanulmányozta az Esze Tamás Gimnázium Intézményi Minőségirányítási Programját, és azt tapasztalta, hogy meghatározza a fenntartói elvárásokhoz kapcsolódó intézményi feladatokat, sikerkritériumokat, az alkalmazott módszereket, eljárásokat, felelősöket és határidőket. Az emberi erőforrás fejlesztésével kapcsolatosan tartalmazza a pedagógusok, munkatársak teljesítményértékelésének rendjét, valamint az ösztönző rendszert és a pedagógusok együttműködésének szabályait. A program jól szerkesztett, áttekinthető így ő elfogadásra javasolja. OLÁH ANDRÁS Véleménye szerint is jól szerkesztett és működőképes programról van szó. SZABÓ ATTILA Elmondja, hogy az iskolaszék titkáraként ő már korábban megismerhette a programot. Ott is megállapították, hogy nagyon széles közvélemény kutatáson alapszik a program és támaszkodik a szülők, diákok és nevelők véleményére is. A képviselő-testület 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: MÁTÉSZALKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 228/2009.(XII.10.) Kt. számú H A T Á R O Z A T A az Esze Tamás Gimnázium Intézményi Minőségirányítási Programjának jóváhagyásáról A Képviselő-testület A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) bekezdés f.) pontjában biztosított jogkörében eljárva: az Esze Tamás Gimnázium átdolgozott Intézményi Minőségirányítási Programját az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

12 Szavazás Tárgya: az Esze Tamás Gimnázium Intézményi Minőségirányítási Programjának jóváhagyásáról Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen ,00 100,00 Nem 0 0,00 0,00 Tartózkodik 0 0,00 0,00 Szavazott ,00 Nem szavazott 0 0,00 Távol 0 0,00 Összesen Megjegyzés: Tárgy: (3.tsp.) Előterjesztés az ÉAOP D/ azonosító számú A mátészalkai városközponti akcióterület funkcióbővítő rehabilitációja című projektről Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve Bizottsági Vélemények KÖVENDY ZSOLT A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet. Kérdések KÖVENDY ZSOLT Kérdezi, hogy az önrész növekedésének mi az oka? JÁSZOVICS ANITA Elmondja, hogy a projektfejlesztési időszakban több költségvetés módosításon kellett átesnie az egész projektnek. Az előzetesen beadott pályázati anyag a projektfejlesztési időszakban egy bírálati és fejlesztési folyamaton ment keresztül, és ehhez társul még az ÁFA növekedés, mely jelentős mértékben megnövelte a tervezett költségeket, hiszen az egész projektre értve 5%-os növekedést eredményezett. Ahogy a többi pályázat esetében, itt is lehetőség van ÁFA kompenzáció elnyerésére, és már lépéseket is tettek ennek érdekében. KÖVENDY ZSOLT Kérdezi, hogy mennyire pontos az a számítás, mely szerint a projekt önkormányzatot terhelő része 535 millió forint? Úgy gondolja, hogy ha ezt az összeget csökkentik is az ÁFA kompenzáció révén, még mindig jelentős a növekedés az eredeti összeghez képest.

13 DR. SARKA ATTILA Kérdezi, hogy az anyag- és munkadíj költségkalkulációnál melyik évi árakat vették figyelembe? JÁSZOVICS ANITA Az ez évi árakat veszik figyelembe, és azokat a fajlagos terület alapján számítandó maximális költségeket, amelyeket a pályázati útmutatóban szerepeltetett a kiíró. KÖVENDY ZSOLT Kérdezi, hogy miből kívánja biztosítani az önerő forrását a polgármester úr, illetve az önkormányzat? SZABÓ ISTVÁN Ahogyan ez a költségvetésben is szerepel, két forrása van. Egyrészt a szabad felhasználású fejlesztési hitel, másrész pedig az ingatlanértékesítésekből származó bevétel. Hozzáteszi, hogy ez az önerő 3 költségvetési évre elosztva értendő. Hozzászólások KÖVENDY ZSOLT Pénzügyi aggályait fogalmazza meg, hiszen az egymást követő előterjesztésekben folyamatosan növekszik a projekt önereje, vagyis az a költség, amit az önkormányzatnak hozzá kell tennie a megvalósításhoz. Az említett ingatlanértékesítések megvalósulását az elmúlt 3 évben szinte egyáltalán nem is látták, az idei évben pedig még a 10 millió forintot sem érte el. Ezzel szemben ingatlanvásárlásra közel 100 millió forintot költött a város. Úgy gondolja, hogy részükről is támogathatóbb lenne a projekt, ha láthatóvá válna a bevételi oldal is, valamint az,hogy a szükséges önrész előteremtése milyen eszközökkel történik. Elmondja, hogy tisztában vannak vele, hogy a válság, illetve a központi finanszírozás csökkenése is hozzájárul a nehézségekhez, ugyanakkor úgy látja, hogy az önkormányzat illetékességi körébe tartozó tételekből sem lehet semmiféle előremutató szándékot kiolvasni. Egy olyan beruházás érdekében fog újabb hiteleket igénybe venni a város, melynek megvalósulása után sem lesz számottevő bevétel növekedése az önkormányzatnak. Elmondja, hogy ő maga akkor tudja majd támogatni a beruházást, ha láthatóak lesznek a pénzügyi feltételei.

14 DR. SARKA ATTILA Elmondja, hogy ez a beruházás már most magán viseli az önkormányzati presztízsberuházások minden negatív jegyét, pedig még csak a pályázat benyújtásának második fordulójánál tartanak. Már most látható, hogy a 320 millió forintra becsült önerő az ingatlanvásárlásokkal együtt 500 millió forintra fog növekedni. Úgy gondolja, hogy el kellene gondolkozni azon, hogy megéri-e az 500 millió forint saját erő azt, hogy létrehozzanak egy olyan intézményt, melynek funkcióit a város más intézményei is el tudják látni. Kérdésként merül fel benne, hogy ilyen körülmények között megéri-e az új polgármesteri hivatal létrehozása, felújítása. Az elmúlt 3 év ingatlanértékesítési tendenciája azt mutatja, hogy nem lehet bízni a több száz milliós ingatlaneladásban. Vélhetően ennek a beruházásnak egyetlen forrása lesz, egy újabb hitel felvétele. Kérdéses, hogy lesz-e olyan bank, aki ezt vállalja. Úgy gondolja, alaposan át kell gondolni ezt a döntést. OLÁH ANDRÁS Felhívja a figyelmet arra, hogy ezért az 500 millió forintos önerőért egy 1,5 milliárdos értéket fognak kapni. Emlékeztetésül elmondja, hogy nem csak a polgármesteri hivatal épületéről van szó, hanem egy teljes belváros rekonstrukcióról. KÖVENDY ZSOLT Úgy gondolja, hogy mindig számot kell vetni azzal is, hogy mi mennyibe kerül, és mi lesz a hozadéka. Ahogy ezt már képviselő társa is elmondta, nem a belváros rekonstrukcióval van problémájuk, hanem a két épülettel. Úgy gondolja, hogy ebből az 530 millió forint önerőből a belváros zöldterületeinek, parkjainak teljes rekonstrukciója megvalósítható lenne támogatás nélkül is. Téves azt a látszatot kelteni, hogy a belső részek, a padok és a parkok felújítása kerül ennyibe. Úgy gondolja, hogy érdemes lenne figyelembe venni azt is, hogy még nem tudják, hogy a művészeti iskolát hova fogják költöztetni, és az mennyibe fog kerülni, valamint azt is, hogy az új épületben kialakításra kerülő 730 m2-es képtár és turisztikai központ fenntartása milyen költségekkel fog járni, hiszen a művelődési központ igazgatója jelenleg is arról panaszkodik, hogy nem tudja teljesíteni a bevételeit, mert alig van bérlője. Használva polgármester úr egy korábbi mondatát, ő is arra kéri a képviselőtestület tagjait, hogy vegyék figyelembe, hogy gazdasági válság van. Nézzék meg, hogy milyen helyzetben van az ország, mi folyik a gazdaságban és mi várható a következő időszakban. Véleménye szerint figyelembe kell venni a válságjelenségeket még akkor is, ha elkötelezték magukat valami mellett.

15 DR. SARKA ATTILA Kiegészítésként elmondja, hogy a válságot helyi szinten is értelmezni kell, és nem kell olyan döntéseket hozni, melyek által még nehezebb pénzügyi helyzetbe kerül a város. A jelenlegi pályázatot figyelembe véve a gond nem a városközpont rehabilitációjával van, hanem az érintett két épülettel, melyek leginkább csak kiadást eredményeznek. Úgy gondolja, hogy ezeket nélkülözve is lehetett volna pályázatot benyújtani, ami sokkal kisebb volumenű lett volna. Nem tartja valószínűnek, hogy a városközpont rehabilitációs pályázathoz minden településen új polgármesteri hivatalt építenek. DR. NAGYHÁZINÉ SZONDI ERIKA Elmondja, hogy az emberek információhiányról panaszkodnak a pályázatot illetően, így örül annak, hogy gyakran szóba kerül a városközpont rekonstrukció, hiszen ezáltal az embereket is tudják tájékoztatni. Reményei szerint a rekonstrukciós folyamat nagyon sok mátészalkai és környéki vállalkozónak fog munkát adni. Igaz, hogy a válság ezek után fogja jobban érinteni, de talán ebben segítség lehet az, hogy munka lesz. KOVÁCS ÁRPÁD Bízik benne, hogy képviselő társa reményei meg fognak valósulni, csakhogy visszanézve az eddigi beruházásokat, nem sok mátészalkai beruházót lehet látni, legfeljebb alvállalkozókként, akik közt vannak olyanok is, akiket még ki sem fizettek. SZABÓ ISTVÁN Elmondja, hogy nem a város fizeti ki az alvállalkozókat, hanem a fővállalkozók, és ahol mátészalkai alvállalkozó került nehéz helyzetbe az önkormányzat mindig segített nekik. Összefoglalásként elmondja, hogy a pályázatok feltételeit nem ők határozzák meg, hanem a megjelent pályázati felhívások. Elmondja, hogy valamennyi funkcióbővítő városközpont rehabilitációs pályázatban, abban a körben, ahol a Mátészalka településméret szerepel, mindenhol van úgynevezett igazgatási funkció, ami a polgármesteri hivatal felújítását jelenti. Van ahol teljesen új épülettel, és van ahol felújítással érik ezt el. Elmondja továbbá, hogy tudomásul kell venni, hogy 60-as, 70-es, 80-as évek derekáig megépült középületeket használ az önkormányzat, melyeknek a fenntartása, működési költsége nagyon drága. A megújítás által csökkenek ezek a költségek. A pályázat elvárása komplexitás, melyben igazgatási, közművelődés és közfunkciók, gazdasági elemek, soft elemek, közterület megújítás és hasonló elemek vannak. Továbbá elmondja, hogy a költségvetési koncepció nem az a dokumentum, amiből ki kellene derülnie, hogy milyen konkrét intézkedéseket tesznek az önerő előteremtése érdekében.

16 Attól függetlenül, hogy nem minden képviselő támogatta a döntéseket, igenis tettek lépéseket a költséghatékonyság irányába. Ezek nélkül ma sokkal nehezebb helyzetben lennének. Arról nem tehetnek, hogy a kormány által az önkormányzatokra erőltetett költségvetési prés ezeket a megtakarításokat gyakorlatilag felemésztette. Úgy gondolja szakmaiatlanságra vall összekeverni a fejlesztési költségvetést a működési költségvetéssel. Véleménye szerint az a feladatuk, hogy éljenek az Európai Unió által kínált lehetőségekkel, hiszen ha ezt nem teszik, önállóan nem képesek elvégezni a városra háruló fejlesztési kötelességeket. Igyekezni kell ezeket a forrásokat megszerezni, és a város közössége javára fordítani. Úgy gondolja, kötelességüknek tesznek eleget. A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: MÁTÉSZALKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 229/2009.(XII.10.) Kt. számú H A T Á R O Z A T A Az ÉAOP D/ azonosító számú, A Mátészalkai Városközponti Akcióterület Funkcióbővítő rehabilitációja című projektről A képviselő-testület Az ÉAOP D/ számú támogatott pályázati projektben foglalt fejlesztési cél megvalósítására a 213/2009.(XI.26.)Kt. számú határozattal elfogadott Részletes Akcióterületi Terv alapján szükséges Ft- önkormányzati önerőt az önkormányzat felhalmozási kiadásai terhére b i z t o s í t j a azzal, hogy: Mátészalka Város Önkormányzata élni kíván az ÁFA kompenzáció lehetőségével, amely a vállalt önerőt csökkentheti. Határidő: december 10. Felelős: Szabó István polgármester

17 Szavazás Tárgya: Az ÉAOP D/ azonosító számú A mátészalkai városközponti akcióterület funkcióbővítő rehabilitációja című projektről Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen 11 73,33 61,10 Nem 1 6,67 5,56 Tartózkodik 3 20,00 16,67 Szavazott ,33 Nem szavazott 0 0,00 Távol 3 16,67 Összesen Megjegyzés: Dankai Tamás Távol - Kristin Róbert Távol Siket Tibor Távol Tárgy: (4.tsp.) Előterjesztés a Magyar Aszfalt Kft-vel szeptember 10. napján megkötött vállalkozási szerződés módosításáról Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve Bizottsági Vélemények KÖVENDY ZSOLT A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. Kérdések DR. SARKA ATTILA Kérdezi, hogy az EH-SZER Kft-vel megkötött vállalkozási szerződésnek mi volt a végső teljesítési határideje és mi volt a tartalma? JÁSZOVICS ANITA Elmondja, hogy az EH-SZER Kft-vel megkötött szerződés műszaki tartalma a 22 kv-os és a 0.4 kv-os közcélú hálózat kiváltása volt az érintett kerékpárút szakaszon. A szerződésszerű teljesítésnek 3 részszámlázási lehetősége volt, a munkálatok befejezésének végső határideje májusa volt, de a cég előteljesített, a vezetékjogi engedéllyel és egyéb ingatlannyilvántartási engedélyekkel együtt el tudta végezni a munkálatokat. A Meggyesi és Zöldfa úton trafóállomások telepítésére került sor, valamint a 22 kv-os és 04 kv-os vezetékek elhelyezésére került sor, mely pontos, E- On által készített forgatókönyv alapján került végrehajtásra olyan ütemben, ahogy a szükséges vezetékjogi engedélyeket megkapták.

18 DR. SARKA ATTILA Kérdezi, hogy milyen stádiumban volt szeptember 18-án a szerződés teljesítése? Készült-e jegyzőkönyv, amikor átadták a munkaterületet a Magyar Aszfalt Kft-nek? Készült-e jegyzőkönyv arról, hogy melyek azok a területek, amik elektromos vezeték szempontjából szabadon felhasználhatók? Lehet-e tudni, hogy a munkaterület átadásakor a 6,5 kmes szakasznak hány százaléka volt, ahol a beruházó szabadon megkezdhette munkáját? Nyomon követhető-e a munkafolyamat? JÁSZOVICS ANITA Elmondja, hogy természetesen nyomon követhető, sőt az EH-SZER Kft is folyamatosan részt vett a kooperációs megbeszéléseken míg munkát végzett a területen, és folyamatosan együttműködve végezték a munkát a Magyar Aszfalt Kft-vel. A két cégnek elsősorban a csapadékvíz elvezető rendszer építési munkálataival kapcsolatban kellett egyeztetnie, melyről emlékeztetők készültek. Folyamatos volt az együttműködés a cégek és az alvállalkozók között. DR. SARKA ATTILA Kérdezi, hogy valós-e a Magyar Aszfalt Kft azon hivatkozása, hogy azért nem tud az eltervezett szakaszos ütemezés szerint haladni, mert elhúzódtak az EH-SZER Kft vezeték kiváltási munkálatai? Készült-e erről egy összevetés? JÁSZOVICS ANITA Elmondja, hogy készült összevetés, de a Magyar Aszfalt Kft részéről nem csak az elektromos vezeték kiváltásának elhúzódására történt hivatkozás, hanem minden közműre, ami érintett az adott területen. A kivitelezőnek együttműködésben kellett ütemeznie a munkafolyamatot, hiszen először el kellett helyeznie a csapadékvíz gerincet a Magyar Aszfalt Kft-nek, aztán arra helyezhette el a 04 kv-os és 22 kv-os vezetéket az EH-SZER Kft, és csak azt követően lehetett az utat elhelyezni. DR. SARKA ATTILA Azért forszírozza a kérdést, mert a jog is elvárja, hogy legkésőbb a munkaterület átadásakor, tájékoztatni kell a vállalkozót, hogy az elvégzendő munkával kapcsolatosan milyen korlátozások, gátló tényezők vannak. Jelen esetben szükség volt a közművek kiváltásának figyelembevételére. Kérdezi, hogy szeptember 10-én szélszerű volt-e megkötni a szerződést november 15-ei határidővel úgy, hogy a munkaterület átadásakor közmű kiváltással kapcsolatos problémák voltak?

19 A következő kérdése, hogy mikor kezdődött meg a közüzemi térképek alapján annak a tisztázása, hogy hol és milyen vezetékek húzódnak, illetve, hogy rendelkezésre állt-e valamennyi információ a munkaterület átadásakor? Ha már a szerződés megkötésekor tisztában voltak a közüzemi kiváltások szükségességével, akkor miért nem ilyen tartalommal kötötték meg a szerződést? A szerződésből úgy tűnik, hogy átadták az engedélyeket, és a munka két hónap alatt elvégezhető. Ezt látva úgy gondolja, hogy a felek kölcsönösen tévedésbe ejtették egymást. Kérdezi, hogyan alakult egymás tájékoztatása? JÁSZOVICS ANITA A létesítmény megvalósításának első lépcsője az EH-SZER Kft-vel megkötött szerződés volt, hiszen az építési engedélyezési, illetve a kivitelezési terv jóváhagyásának időszakában az E-on előírta a vezetékek kiváltását. A tervező a szerződésben foglaltak szerint elvégezte a szükséges közműegyeztetéseket, amikor megkérték a kerékpárút létesítési engedélyét. Ekkor az összes közműgazda leírta a kivitelezés megvalósításához szükséges feltételeket. A közbeszerzés során az EH-SZER-nek tervezés és kivitelezés volt a feladata, ami azt jelenti, hogy a vezetékjogi engedélyes tervdokumentáció elkészítése és engedélyezése is az ő feladatát képezte. A vezetékjogi engedélyek kézhezvételét követően kezdhettek hozzá a létesítmény kivitelezési munkálataihoz. Elmondja továbbá, hogy a kerékpárút kivitelezésében együttműködési kötelezettséget írtak elő, a szerződésben is tájékoztatták mind az EH-SZER Kft-t, mind a Magyar Aszfalt Kft-t, hogy más alvállalkozó is dolgozik a munkaterületen. A terület átadásakor, melyen jelen voltak az érintett szakhatóságok képviselői és a kivitelezők, szintén jelezték, hogy a cégeknek együttműködési kötelezettségük van, hiszen mindkét cég közvetlen szerződéses kapcsolatban áll az önkormányzattal. A Magyar Aszfalt Kft-nek azért tudták átadni a munkaterületet, mert nem minden szakasz érintett közműkiváltással. A Meggyesi úton és a Zöldfa úton szinte valamennyi közművet érintett kiváltás, az Ipari utat csak T-com vezetékkiváltás, illetve egy szakaszon Tigáz vezeték védelme. Hozzáteszi, hogy sajnálatos módon a közműtérképen ábrázolt vezetékek elhelyezése szinte soha nem egyezik meg a valós állapottal. Végül elmondja, hogy amikor a Magyar Aszfalt Kft úgy érezte, hogy munkájában olyan akadály van, mely kihatással van a szerződés végrehajtási idejére, azonnal jelezte és a műszak ellenőr által javasolt ütemterv átvizsgálása után megtették a megfelelő lépéseket annak irányába, hogy a szerződésmódosítás megtörténhessen.

20 DR. SARKA ATTILA Kérdezi, hogy pontosan mikor jelezte a Magyar Aszfalt Kft a műszaki ellenőrnek, illetőleg a megrendelőnek, hogy melyik szakaszon és milyen mértékben akadályozza a közművezetékek megléte és kiváltása a munkák elvégzését? Értelmezése szerint a vállalkozó a szerződés megkötésekor és a munkaterület átadásakor tisztában volt vele, hogy közművezetékek kiváltására fog sor kerülni, amivel neki számolnia kell. Kérdezi, hogy mikor és milyen akadályra hivatkozik a Magyar Aszfalt Kft, és hogy ezek valósak-e? JÁSZOVICS ANITA Meg tudja mutatni azt a dokumentációt, amely pontosan tartalmazza azokat a kikapcsolási napokat és a kikapcsolási értesítőben foglaltakat, amelyeket az EH-SZER kapott arra, hogy a vezetékeit elhelyezze és kiváltsa. Természetesen csak ezeken a napokon tudta ezen feladatát ellátni a kft, így az EH-SZER Kft csak azokat a munkákat tudta megkezdeni, melyek nem voltak létesítési engedélyhez kötöttek. Elmondja, hogy az előterjesztésben leírt dátumok dokumentálva vannak. A Magyar Aszfalt Kft hozzákezdett a munkálatokhoz, illetve folyamatosan dolgozik annak érdekében, hogy a magántulajdonú ingatlanok megközelíthetősége folyamatosan biztosított legyen, és természetesen mindent megtesz az ütemes haladás érdekében. DR. SARKA ATTILA Kérdezi, hogy miért folytatja a munkálatokat a kft annak ellenére, hogy az előterjesztés tartalmazza, hogy november 15-e után nem célszerű ilyen munka végzése? A másik kérdése, hogy mikor akar hozzákezdeni a 3. ütemhez a Magyar Aszfalt Kft, mert ő úgy gondolja, hogy november 15-e és május 3-a között jelentős az időkülönbség. JÁSZOVICS ANITA A Magyar Aszfalt Kft a saját felelősségére végzi a munkálatok befejezését, ami a Meggyesi úti szakaszt érinti, egyébként pedig Nyírcsaholy külterületi szakaszán folyamatosan végzik a szegélyépítési munkálatokat, amíg az időjárási feltételek adottak. Természetesen a fagypont alatti hőmérsékleten nem engedik a munkavégzést, erről a műszaki ellenőr is tájékoztatta a Magyar Aszfalt Kft-t. A Meggyesi úti szakaszt mindenképpen be szeretné fejezni a kft ezen a héten, hiszen a nyári aszfaltkeverék is már csak most áll rendelkezésre, és mivel sűrűn lakott útról van szó, a műszaki ellenőr is kifejezetten kérte, hogy mind az ingatlanok megközelíthetősége, mind a csapadékvíz elvezetése a téli időszakra megoldott legyen. Ezért dolgozik a kivitelező.

1) Előterjesztés egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről

1) Előterjesztés egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről Mátészalka Város Képviselő-testület 2012. május 24. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:11-12, d./ határozata:56-64, Száma:

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. március 12. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) ülésének. T á r g y s o r o z a t

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. március 12. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) ülésének. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. március 12. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: - d./ határozata: 30-32, Száma:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 20-án 9:00 órai kezdettel tartott üléséről

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 20-án 9:00 órai kezdettel tartott üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 20-án 9:00 órai kezdettel tartott üléséről Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 104/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a G. Nagy Ilián költő, drámaíró 100

Részletesebben

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. december 18-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 29-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága Ülés száma: PJB 118-22//2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről Szám: 1-9/2012. H E G Y K Ő K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z A T A 9437 HEGYKŐ, ISKOLA U. 1., TEL/FAX: 99/540-005 TEL.: 99/540-006 INTERNET: www.hegyko.hu : hegyko@hegyko.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\120227\2012 február 27 002.rep Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z Ő

Részletesebben

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. szeptember 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-82/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. március 12. napján 14:06 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. március 12. napján 14:06 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. március 12. napján 14:06 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: - d./ határozata: Száma:

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésre később érkezett: Dr. Szabó Béla (15,18) Az ülésről távol van: Szalma Botond

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésre később érkezett: Dr. Szabó Béla (15,18) Az ülésről távol van: Szalma Botond JEGYZŐKÖNYV Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 25-én (péntek) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal (Budapest,IV. ker. István út 14. II.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 18-án, 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Harsányi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselők közül jelen vannak: (12 fő)

JEGYZŐKÖNYV. A képviselők közül jelen vannak: (12 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal (Budapest, IV. ker. István út 14.

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben