Hirdetmény áttekintése 1. oldal, Összesen: 1. Állapota

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hirdetmény áttekintése 1. oldal, Összesen: 1. Állapota"

Átírás

1 Hirdetmény áttekintése 1. oldal, Összesen: 1 Ajánlatkérő Szervezet: Címzett: Cím: Ir.szám: Város/Község; Ország: Telefon: Telefax: Internet cím(url): Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság dr. Kardos Mária Liszt Ferenc u Kecskemét Magyarország 76/ / Hirdetmény tipusa (Nemzeti) az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása Állapota Iktatva Értesítő levelek Nincs levél Hiánypótló levelek Nincs levél Megbízott képviselő Név: Címzett: Cím: Ir.szám: Város/Község: Ország: Telefon: Telefax: Internet cím(url): Dél-Alföldi Fejlesztési, Közbeszerzési és Tanácsadó Kit. Dél-Alföldi Fejlesztési, Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. Ipoly u. 1/A Kecskemét HU 76/ / Előzmény Kapcsolódó hirdetmény Iktatási időpont Iktatószám Korábbi tartalmi állapot Nincsen korábbi tartalom Iktatási szám 4607/20 11 Befizetések Dátum Befizető J Mód Összeg Terjedelem Árazás Egységár Oldalszám:I 16 Ára Hirdetmény rövid tartalma Kiskunsági élőhelyek kétéltű populációinak védelme projekt megvalósításához szükséges műszaki ellenőri tevékenység ellátása. Megjegyzés https:// /hkmlviewoffer.jsp?id=4607/20 11 Scprintyes

2 1. oldal, Összesen: 11 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (~ bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. g-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is]; 22. ~ (1) bekezdés b) pontja d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetőleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza; Harmadik rész VI. fejezet e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt g-ára]; f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a körülményt is; Kötelező g) a kérelem és a hirdetmény feladásának napja: 2011./02/18 1) az ajánlatkérőt a Tanács által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában [Kbt. 18. ~ (2) bekezdése] megjelölő azonosító számot;. AK08819 j) az eljárást megindító hirdetmény esetében a Kbt ának (2) bekezdése szerinti ellenjegyzés megtörténtére való utalást. Az eljárást megindító hirdetmény Kbt. 6. ~ (2) bekezdése szerinti ellenjegyzése megtörtént. (6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkérő által meghatalmazott személy vagy szervezet kezdeményezi, e személynek vagy a szervezetnek a kérelemben nyilatkoznia kell képviseleti jogosultságáról is. A képviseleti jogosultságról való nyilatkozat hiányában a Szerkesztőbizottság a hiánypótlásra történő felhívást az ajánlatkérőnek küldi meg. Képviseleti jogosultság megléte [xj Egyéb közlemény: Ajánlatkérő a közbeszerzést európai úniós támogatásból valósítja meg. A kérelmező a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében a 705. nyilvántartási sorszámmal szerepel. A hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, így a kérelmező a hirdetmény ellenőrzését nem kéri. KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: , On-line értesítés: 3. melléklet az 5/2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [1 A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki Árubeszerzés [1 1 A hirdetmény kézhezvételének Szolgáltatás Lxi dátuma Építési koncesszió Azonosító kód Szolgáltatási koncesszió ~] I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 1.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) https:// /Iikm/viewform.jsp?icl=4607/

3 3. oldal, Összesen: 11 [Kbt ~ (1) bek. a) pont] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése [Kbt ~ (1) bek. ba) pont] []Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt ~ (1) bek. c) pont] Kikötői tevékenységek íkbt ~ (1) bek. bb) Donti [Kbt ~ (1) bek. ba) pont] [] Vasúti szolgáltatások [Kbt ~ (1) bek. c) pont] [ ] Repülőtéri tevékenység [Kbt ~ (1) bek. bb) pont] [ ] Postai szolgáltatások íkbt ~ (1~ bek. d) Donti I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? Igen [ ] nem [x] II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 11.1) MEGHATÁROZÁS ) Az ajánlatkérő általa szerződéshez rendelt elnevezés Kiskunsági élőhelyek kétéltű populációinak védelme projekt megvalósításához szükséges műszaki ellenőri tevékenység ellátása ) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) (i Építési beruházás b) [ 3 Árubeszerzés c) [x] Szolgáltatás [ ] Kivitelezés [ ] Adásvétel Szolgáltatási kategória 12 [ 1 Tervezés és kivitelezés [ ] Lízing (az szolgáltatási [ ] Kivitelezés, bármilyen [] Bérlet kategóriákat lásd a Kbt. 3. ás eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően ( ] Építési koncesszió ~1 Reszletvetel [ ] Ezek kombinációja/egyéb 4. mellekleteben) E ] Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye A teljesítés helye A teljesítés helye NUTS-kód NUTS-kód Kistelek - Balástya közötti útszakasz, Móráhalom - Röszke közötti útszakasz, Opusztaszer - Baks közötti számú út ) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul NUTS-kód HU332 Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (D8R) létrehozása Keretmegállapodás megkötése ) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ] Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [] A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: https:// /bkm/viewform.jsp?id=4607/

4 C _1J~1 11 J. Uitt~al, u zc~ch; I I ) Fő finanszírozási ás fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre A projekt finanszírozása a Környezet és Energia Operatív Program támogatásával történik. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. A teljesítés folyamán 1 db rész- és 1 db végszámla nyújtható be. A számlák ellenértékének teljesítése az igazolt teljesítést követően, szállítói kifizetés keretében, átutalással történik a Kbt alapján. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A finanszírozás során különösen a következő jogszabályok rendelkezéseit szükséges figyelembe venni: 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet, 1/2004. (1.5.) Kormányrendelet, 360/2004. (XII.26) Kormányrendelet, 255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet, 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet, 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet ) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) ) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen L ] nem [x] Ha igen, a különleges feltételek meghatározása 111.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK ) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai ás cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt (1) bekezdésben, a 61. 5(1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. Az ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból az olyan ajánlattevőt, akivel, illetve akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával vagy a számára erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak. A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek, a tíz százalék feletti alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt (3) bekezdésben foglaltak alapján nyilatkoznia kell ) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Pl. A Kbt (1) bekezdés a) pontja alapján: valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlattételi felhívás feladását követően kiállított nyilatkozat benyújtása a következő tartalommal: - az ajánlattevő/a közbeszerzési értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó bankszámlaszáma(i), - mióta vezeti ajánlattevő/ a közbeszerzési értékének 1O%- át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó bankszámláját, - az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 24 hónapban volt-e a számlán fedezethiány miatt sorban álló tétel. P2. A Kbt (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő/ a közbeszerzési értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó utolsó lezárt pénzügyi évére vonatkozó, számviteli jogszabályok szerinti beszámolója, egyéni vállalkozó esetén jövedelemadó Az alkalmasság minimumkövetelménye (i): Alkalmas a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, a közös ajánlattevő és a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha Pl. számlavezető pénzügyi intézménynél vezetett pénzforgalmi számláján az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 24 hónapban fedezethiány miatt sorban álló tétel nem volt. P2. az utolsó lezárt pénzügyi évben a mérleg szerinti eredménye nem volt negatív. P3. az előző három üzleti év teljes árbevételének számtani átlaga meghaladja a nettó ,- Ft-ot. https:// /hkmlviewform.jsp?id=4607/

5 7. oldal, Összesen: 11 IV.1) Az ELJÁRÁS TÍPUSA IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli Tárgyalásos [] IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli [ [xl Tárgyalásos [] IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [I VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [xl [xj Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) Részszempont Súlyszám 1. Ajánlati ár (Ft) 7 2. Helyszíni ellenőrzések gyakorisága (munkanap) 3 IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen L ] nem [x] Ha igen,további információk az elektronikus árlejtésről (haszükséges) IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen L [xl Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató [1 Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [1 Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [1 Hirdetmény száma a KÉ-ben: I (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátu ma: (év/hó/nap) ] nem IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) https:// /hkniiviewform.jsp?id4607/

6 Q ~ iqq7eqetr 11 igen [x] nem [1 V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentáció postai és elektronikus úton ( ) kerül megküldésre, írásbeli igénylés megküldését követően az ajánlattételi határidő napján 10:00 óráig. Az írásos igénylésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia: ajánlattevő neve, levelezési címe, az eljárásban kapcsolatot tartó személy neve, telefonszáma, telefaxszáma, címe, közbeszerzési eljárás tárgyának feltüntetése, valamint a dokumentáció ellenértékének átutalásáról szóló igazolás. A Kbt. 54.~ (4) bek. megfelelően irányadó. A dokumentáció másra át nem ruházható. Közös ajánlattevők esetében elegendő, ha a dokumentációt az egyik ajánlattevő igényli meg. V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Értékarányosítás. V.6) A ) és a ) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen [x] nem (J V.7) Egyéb információk: 1) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 70.~ (2) bekezdése, a 71. ~ (1) bekezdése és a 72.~ szerint. 2) A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén ajánlatkérő a nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést. 3) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket terheli. 4) Az ajánlathoz csatolni kell - az ajánlatot aláíró személyek aláírási címpéldányát, illetve az ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén meghatalmazását, - ajánlattevő aktuális cégállapotát bemutató, 60 napnál nem régebbi, az illetékes cégbíróság által kibocsátott cégkivonat vagy az IM Cégnyilvántartó és Céginformációs Szolgálata által kiadott nyilvános cégadatok kivonata, és amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, a cégbírósághoz érkeztetett változás-bejegyzési kérelem másolatát, - közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők esetében az egyetemleges kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatot. 5) Az ajánlattevőnek ajánlata részeként ajánlati biztosítékot keli benyújtania, melynek összege HUF, azaz százezer HUF. Az ajánlati biztosítéka Kbt. 59. ~ (2) bekezdése alapján teljesítendő. Banki átutalás esetén az ajánlatkérő Magyar Allamkincstárnál vezetett számú bankszámlájára teljesítendő az átutalás. Az ajánlati biztosíték után Ajánlatkérő kamatot nem fizet. 6) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó sem, akinek a cégkivonatában felsorolt tevékenységi körök között nem szerepel a szerződés teljesítésében vállalt tevékenységi kör. 7) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83.~ szerinti körben biztosítja. 8) Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak 24/1986. (VI.26.) MT rendelet 5.~-a szerinti hiteles magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 9)Az ajánlat formai követelményei a Kbt. 70/A.~ szerint. Az ajánlatot 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlaton szerepelnie kell az eredeti vagy a másolat megjelölésnek. Eltérés esetén az eredeti példány tartalma a mérvadó. A külső csomagolásra (szükség szerint a címzetten kívül) kizárólag az alábbi szöveg kerüljön: Kétéltű átjáró-rendszer kialakítása műszaki ellenőrzés - közbeszerzés, felbontani csak a megadott helyen és időben! 10) Az ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet: bruttó ,- Ft. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 92. ~ c) pont fennállása esetén eredménytelenné nyilváníthatja. 11) A nyertes ajánlattevőnek az Európai Unió által finanszírozott projektekre vonatkozó arculati kézikönyv, illetve Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum által előírtakat teljesíteni kell, melynek költsége az ajánlattevőt terheli. 12) A felhívás és a dokumentáció esetleges eltérése esetén a felhívás az irányadó. https:// ibknilviewform.jsp?id=4607/

7 11. oldal, Összesen: 11 Kapcsolattartási pont(ok): Telefon: Címzett: Fax: Internetcím (URL): B. MELLÉKLET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A RÉSZ SZÁMA I MEGHATÁROZÁS 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA 2) Közös KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) 3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) ES/VAGY Befejezés (év/hó/nap) 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) https:// ihknilviewform.jsp?id=4607/

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye Beszerzés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ.

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ

Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ Közzététel dátuma: 19.08.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 05.09.2011 Dokumentáció beszerzésének

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Hitelfelvétel Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/133 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma: 2010.11.10.

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 65 Ajánlatkérő: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Budapest

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nyertes ajánlattevő: Budapest, V.ker. Aranykéz u. 5 Budapest, VI.ker. Váci u. 8. és 9.

Nyertes ajánlattevő: Budapest, V.ker. Aranykéz u. 5 Budapest, VI.ker. Váci u. 8. és 9. Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 58 Ajánlatkérő: Vígszínház Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Budapest, V.ker. Aranykéz u. 5 Budapest, VI.ker. Váci u. 8. és

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2011 / 19 száma: Ajánlatkérő: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) Korm. r. 23. (4) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi fejlesztési feladatai saját erejének

Részletesebben

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001...

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001... A jogszabály mai napon hatályos állapota 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekről

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24142/2011

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24142/2011 Page 1 of 11 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı a

Részletesebben

1 ~.. szám ú előterjesztés

1 ~.. szám ú előterjesztés 1 ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): AJÁNLATI FELHÍVÁS EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben