IMIP éves értékelés 2010/2011. Dési Huber István Általános Iskola Dési Huber István Grundschule

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IMIP éves értékelés 2010/2011. Dési Huber István Általános Iskola Dési Huber István Grundschule"

Átírás

1 IMIP éves értékelés 2010/2011. Dési Huber István Általános Iskola Dési Huber István Grundschule A fenntartó minden intézményre vonatkozó elvárásainak teljesülése intézményünkben A 2009/2010. tanévben az ÖMIP-ben megfogalmazott fenntartói elvárásokat beépítettük a módosított IMIP-be és ezek alapján fogalmaztuk meg az intézményünkre vonatkozó elvárásokat, célkitűzéseket a 2010/2011. tanévre. A külső és belső ellenőrzések eredményei, jelzései pozitívak október Belső ellenőr - házipénztár ellenőrzése: az alkalmazott bizonylatok a törvényben előírtaknak megfelelő; a pénztárjelentés vezetése szabályszerű; az utalványozás, ellenjegyzés, szakmai érvényesítés minden alkalommal megtörtént november Belső ellenőr - közbeszerzési eljárások lefolyatásának ellenőrzése - nem folytatott az iskola közbeszerzési eljárást március Költségvetés tervezése a releváns tervezési folyamatok és kontrollok egyes lépései a végső tervszámok elfogadásáig (még nem lezárult ellenőrzés) Intézményünkbe a tanév folyamán is érkeztek tanulók más iskolákból. A szaktanárok gondoskodtak a felvett tanulók felzárkóztatásáról. Egy tanuló külföldről érkezett. Tanév közben osztályozó vizsgát tett az adott évfolyam tananyagából. Minden évben kétszer októberben és májusban felmérjük iskolánk hátrányos helyzetű tanulóit. A tanulók esélyegyenlőségének biztosítása érdekében felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk, biztosítjuk részvételüket iskolai és városi programokon. Segítséget nyújtunk szociális hátrányaik kompenzálásában. E cél megvalósítása érdekében iskolánkban szoros együttműködés tapasztalható az osztályfőnökök, szaktanárok és a gyermekvédelmi felelős között. Iskolánk Alapító okiratának megfelelően felvállaltuk az integrált nevelést - oktatást. Ennek megfelelően a tanévben 23 SNI-s tanuló integrált oktatását végeztük 3 fejlesztő pedagógus és 2 gyógypedagógus szakszerű közreműködésével. Rajtuk kívül logopédus és pszichológus is foglalkozott a tanulókkal. A korábbi években ehhez megteremtettük a megfelelő környezetet egy speciális foglalkoztató terem kialakításával. Az idegen nyelv oktatása továbbra is prioritást élvez Pedagógiai Programunkban. Két éve indítottuk el a német-magyar két tanítási nyelvű képzést, felmenő rendszerben. Az eddigi tapasztalatok nagyon bíztatóak, a jövő tanévtől is indul két tannyelvű első osztály iskolánkban évfolyamig emelt szinten oktatjuk a német nyelvet heti 5 órában. Második idegen nyelvet a 7. évfolyamtól választhatnak tanulóink. A 8. évfolyamon emelt szinten tanuló diákok valamennyien sikeresen letették az ún. Dési nyelvvizsgát (24 tanuló). Tanulóink több városi szintű idegen nyelvi programon vettek részt. A Paragvári Utcai Általános Iskola szervezésében lebonyolított német nyelvű versmondó versenyen is szép számmal szerepeltek diákjaink, illetve a Nyitra Utcai ÁMK angol nyelvű versmondó versenyén ezüst, illetve bronz minősítést kaptak tanulóink.

2 Liszt Ferenc nyomában címmel internetes német nyelvű megyei szintű 2 fordulós versenyt rendezett iskolánk idegen nyelvi munkaközössége nagy sikerrel és eredményességgel. Alapfokú számítástechnikai ismeretek, illetve alapfokú számítógép-kezelő vizsgák száma: 7 Informatikai ismereteket alkalmazó pedagógusok, oktatók száma: 25 fő Tanuló/számítógépek száma: 16,2 Tanulóink versenyeredményei: Anyanyelvi munkaközösség: Mocher Dóra 6.b :magyar nyelv Országos Arany János Anyanyelvi verseny 9. helyezettje Kiss Aletta 8.b Váci Mihály város, város környéki szavalóverseny 3. helyezettje Rendezvények: - karácsonyi ünnepi műsor versmondókör - Maci Kiállítás megnyitó versmondókör - Március 15-ei ünnepi műsor 6.b versmondókör - Költészet Napi városi rendezvény ünnepi műsora versmondókör - Iskolai Kulturális Bemutató versmondókör Társadalom és természet munkaközösség: Rendezvények: - Kőrösi megemlékezés - Magyar Hősök Emlékünnepe - Nemzeti Összetartozás Napja iskolai projektnap - Vízivási rekordkísérlet városi rendezvény Tehetséggondozási fórumok: - Zöld alma pályázat foglalkozásai Gyermekek Háza (AGORA) 10 alkalom; 20 hatodik osztályos leánytanuló részvételével - Világjárók sorozat előadásai tanuló részvételével (Gyermekek Háza) - Csillagászati sorozat vetélkedővel zárulóan 3 db 4 fős csapat (Dr. Péntek Kálmán sorozatos Gyt.) - Tudástarisznya 5.a osztály - Főtéri elsősegély bemutató Reáltárgyak munkaközössége: Megyei Informatika verseny: 3 fő Szabó Ármin 6.b 6. hely Nagy Nándor 6.b 8. hely Kányási Martin 6.b 15. hely Nem bántja a szemét a szemét? 3 fő Városi 1. hely Zrínyi Ilona Megyei Matematikaverseny: 5 fő Nagy Nándor 6.b 27. hely Alapműveleti Megyei Matematikaverseny: 6 fő Szép Milán 5.a 10. hely Mocher Dóra 6.b 10. hely Nagy Nándor 6.b 11. hely Oladi Kobaktörő Városi matematikaverseny: 6 fő Program: Tudástarisznya projekt Gyermekek Háza 5.b részvételével Idegen nyelvi munkaközösség: Iskolai kulturális bemutató: - két tanítási nyelvű osztály 21 tanuló Derkovits Gyula Ált. Isk. alsós német nyelvű versmondó verseny: Részvétel: 4 tanuló

3 Különdíj: 1 tanuló Paragvári U. Ált. Isk. Lerne gerne Deutsch! 6. évfolyam számára meghirdetett csapatverseny: 2. helyezés (6.b) Karácsonyi műsor: 2. a osztály Alapfokú művészeti képzésben társastánc- részesült a tanévben az 1-5. évfolyam valamennyi tanulója. A mindennapos testmozgás lehetőségét a délelőtti testnevelés órák mellett a délutáni tömegsport és szakági foglalkozások biztosítják. Ennek a feltételei megfelelőek. Felújított tornaterem, jó állapotban lévő udvari kosárlabda és kézilabda pálya áll a tanulók rendelkezésére. Az eszközellátás megfelelő. A salakos futópálya és a távolugró gödör viszont felújításra szorul. Szervezett úszásoktatáson a 2. és 3. évfolyam tanulói vettek részt ebben a tanévben az OMK-ban és a Városi uszodában. A tanév során az iskolaorvos nem végzett felmérést. Szükségszerű lenne a gyakoribb jelenléte pl. felvilágosító előadás tartása. Kiegészítés: - a hiányzások száma (betegségek miatti) nem javult ebben a tanévben - a védőnővel történő együttműködés keretében minden évfolyam felvilágosító foglalkozáson vett részt. Alsós évfolyamok: fogápolás 5-6. évfolyamok: egészséges táplálkozás 7. évfolyam: dohányzás 8. évfolyam: nemi érés, szexualitás. - az új, dohányzás ellenes törvényt maradéktalanul be kell tartani a következő tanévben. A tanév folyamán könyvtáros kolléganőnk több továbbképzésen is részt vett, bővítette szakmai ismereteit. Két kolléganő az Apáczai Kiadó által szervezett TANYA programon vett részt. A 2010/2011-es tanévben iskolánk 5 pedagógusa egyetemi végzettséget szerzett pedagógia, illetve történelem MA szakon, 2 tanító pedig angol, illetve német műveltségi területen szerzett kiegészítő diplomát. Az iskola pedagógusai 6 szakmai munkaközösségben tevékenykednek. A munkaközösségek szakmai beszámolóit az iskola tanév végi beszámolója tartalmazza. Nyertes/beadott pályázatok száma: 15 BTM: fenntartón keresztül: (még nincs döntés) Program támogatása: - megyei rajz tanulmányi verseny ,-Ft - megyei szépolvasási és nyelvhelyességi verseny ,-Ft - helytörténeti verseny ,-Ft - idegen nyelvi játékok a világhálón ,-Ft TÁMOP /A/2 (ped.képzés megújítása) folyamatos: ,-Ft - Fenntartón keresztül: - TIOP /1. informatikai infrastruktúra fejlesztés: ,-Ft - OKM-es pályázat szakmai, informatikai és fejl. feladatok: ,-Ft - Gyermek és ifjúsági programok támogatása ,-Ft

4 Az intézmény törekedett a tájékoztatási kötelezettségeknek eleget tenni, a fenntartói határidők pontos betartására. Intézményi szinten a határidők betartása, az adminisztráció pontossága azonban a javításra szoruló feladatok között vannak. A belső információs rendszer működtetése hatékonyságának javítása a következő tanév feladatai között szerepel. Iskolánk szervezésében már több éves hagyománya van a városi költészet napi megemlékezésnek. Ebben a tanévben is ünnepi műsort adott iskolánk versmondó szakköre a Weöres Sándor szobornál. A Magyar Hősök Emléknapja alkalmából megrendezett városi ünnepségen iskolánk tanulói adtak ünnepi műsort. Integráltan, beépítve foglalkozunk a kisebbségek kultúrájával, hagyományaival. Az intézményben működik a mérési, értékelési rendszer. Az országos kompetenciamérés eredményeit feldolgoztuk, az ebből adódó feladatokat a következő tanévre meghatároztuk. A mérések eredményeit ld. a mellékletben. A pedagógiai munka különböző területeinek mérése a Pedagógiai programban és az éves munkatervben meghatározottak szerint történt a tanévben. Új elemként jelentkezett az intézményi mérés, értékelés területén a pedagógiatanár MA szakot végző kollégák mérési értékelési tevékenysége a tanulók és pedagógusok körében. A következő tanév tervezési feladatai között szerepel a szakmai pedagógiai tudásuk felhasználása az intézmény minőségbiztosításában. A tanév során kolléganőnk halála miatt a minőségbiztosítási csoport egy fővel csökkent. Reméljük, hogy a minőségi munka biztosítása érdekében a következő tanévtől létszámunk ismét teljes lesz. Intézménytípusunkra vonatkozó fenntartói célkitűzések, elvárások teljesülése Kollégáink alkalmazzák oktató- nevelőmunkájukban a differenciált felkészítési formát tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon egyaránt, melyet az iskola heterogén tanulói összetétele is szükségessé tesz. Ennek hatására a lemorzsolódások száma csökkent. Egy tanuló szülője kérte gyermeke számára az évfolyam megismétlését. Az SNI-s, a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve valamely tantárgy/résztantárgy értékelése és minősítése alól mentesített tanulók hatékonyabb és eredményesebb fejlesztése érdekében kollégáink a gyerekek számára egyéni fejlesztési tervet készítettek, rendszeresen felzárkóztató foglalkozásokat tartottak számukra. 8. évfolyam létszám: 54 tanuló Továbbtanul: 54 tanuló 100 % Gimnáziumba felvett: 15 fő 28 % Szakközépiskolába: 31 fő 57 % Szakképző iskolába: 8 fő 15 % Érettségit adó iskolába: 46 fő 85,2 % Káros szenvedélyek megelőzése, egészséges életmódra, normakövető és környezettudatos magatartásra nevelés, iskolai agresszió megelőzése fontos szerepet játszott ebben a tanévben is intézményünkben. Sajnos a dohányzás iskolánk alsó tagozatán már megjelenik. A felnőttek körében célunk csökkenteni a dohányzást vagy teljes mértékben megszüntetni. - A 8. évfolyamon a tavalyi tanévhez képest kevésbé volt jelent a dohányzás és alkoholfogyasztás problémája - Az alábbi alkalmak szolgálták a drogmegelőzést a tanév során: - November: Drogmegelőzés a 8. évfolyam tanulói számára (Szombathely Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Osztály) - Dési Diáknap április 20. Évfolyam-látogatás (8.o.) a Rendőrkapitányságon. Bűnmegelőzés, drogmegelőzés. - Drogfutás, országos kampányrendezvény iskolai állomása május hó (8. évf.) 8.a osztály D.A.D.A. foglalkozássorozata.

5 A fenntartó által szervezett nyári napközis táborba több tanuló jelentkezett előzetesen. A más szervezésű nyári napközös táborokban résztvevőkről nincs pontos információnk. Intézményünkre vonatkozó célkitűzések, elvárások teljesülése Ebben a tanévben már 2 évfolyamon működött a két tanítási nyelvű oktatás teljes osztályban. A pozitív tapasztalatok és visszajelzések a program további kiépítését és működtetését támasztják alá. Az alsó tagozaton 1 osztály kivételével valamennyi osztály iskolaotthonos formában működik. A 3-4. évfolyamon a tanulók felkészítést kapnak a nagyobb önállóságra, felelősségre saját munkájukra vonatkozóan. A felzárkóztató oktatás hatékonyságának javítása érdekében szerveztünk felzárkóztató foglalkozásokat, egyéni fejlesztési csoportokat, napköziben, tanulószobán szaktanárok segítették a tanulók haladását. A félévi értékelés után a felzárkóztatásra szorul értékelést kapott tanulókat ezekben a csoportokban segítették a kollégák a továbbhaladásban. Szükség esetén a kollégák egyéni fejlesztési terveket készítettek, a szaktanárok, tanítók többnyire az egyéni haladást elősegítő differenciált oktatásszervezési formát alkalmazták. Az alsó tagozaton mindennek következtében felére csökkent a tanév végére a felzárkóztatásra szorulók száma. A felső tagozaton a félévihez képest történő javulás ellenére még mindig magas az elégtelen osztályzatot kapott tanulók száma, amelyet a jövőben a tanulók tanulási szokásainak feltárásával, a tanulás tanításával, valamint tanulási motivációjuk pozitív befolyásolásával kellene javítani. Az osztályközösségek a Házirend betartását havonta osztályfőnöki órákon értékelték. Az osztályfőnöki, biológia, életismeret órákon, védőnői foglalkozásokon fejlesztettük a tanulók egészségtudatosság iránti elkötelezettségét. Novemberben egészségi projekthét keretében foglakoztak a diákok a napirend, életmód, higiénia, fertőzés megelőzés, betegségek, testmozgás, egészséges táplálkozás, káros szenvedélyek elkerülése témakörökkel. A kollégák saját területükön beépítik és alkalmazzák a kompetencia alapú oktatás korszerű módszertani elemeit, a kooperatív tanulásszervezési módszert, a differenciáláson alapuló tanulási módszert, a drámapedagógia elemeit, az IKT-t. A projekt alapú oktatás is egyre nagyobb teret hódít az iskola programjaiban: a tanév során több projekt is megvalósításra került igen változatos témakörökben projektnap, projekthét vagy témanap keretében. A évi Országos kompetenciamérés eredményei Mérési terület Matematika Szövegértés Évfolyam Átlageredmény Az intézményben Országosan Szülői közösség éves értékelése Az idei évben is hasonlóan az előző évekhez jónak ítéljük meg az SZM és az iskolavezetés kapcsolatát. Az iskola igazgatója az év során rendszeresen beszámolt az iskolával, a tanulókkal, az oktatással kapcsolatos sikerekről és sikertelenségekről. Az általánosan jellemző gazdasági megszorítások hatással vannak az iskola pénzügyi helyzetére, a finanszírozási problémákra és ez által a fejlesztési törekvésekre. Az SZM-értekezleten megbeszéltük, hogyan tehetnénk színesebbé, gazdagabbá az iskola életét, hogyan lehetne az iskola életében elért sikereket nyilvánossá, publikussá tenni. A célunk, hogy ne csak a Désis szülők és gyermekek, hanem a környéken és a távolabban élők

6 is ismerjék meg iskolánkat és ismerjék el az iskolában működő színvonalas pedagógiai munkát. Örömmel tapasztaltuk, hogy az iskola honlapján az év során történt programokról színes és gazdag fényképanyag látható. A beiskolázási program az idén is magas színvonalú és sokszínű volt. Jó lenne, ha az elkövetkezendő években kialakulna egy biztos rendszer, amelyből a gyermekét beíratni szándékozó szülő tudná, hogy mely tanítók indítanak első osztályt, kis vagy nagy felmenő napközis vagy iskolaotthonos rendszerben történik-e az oktatás, nevelés. A programok szervezésénél és lebonyolításánál a szervezők figyelembe vették a szülői igényeket és elfogadták az SZM által javasoltakat Mind a tehetséggondozásra, mind a felzárkózásra nagy gondot fordít az iskola, melyben az integrált oktatás-nevelés megfelelően működik. Jónak tartjuk az idegen nyelvi oktatás színvonalát, a két tannyelvű oktatás hatékonyan, megfelelően működik. Végezetül szeretnénk kiemelni, hogy az oktató-nevelő munka színvonalát, hatékonyságát nagyon jónak tartjuk, melyre mind a pedagógusok, mind a technikai, ügyviteli dolgozók nagy gondot fordítanak az iskola felhasználók örömére és elégedettségére. Hajdinákné Bárány Krisztina Az Iskolaszék elnöke Horváth Katalin A Szülői Munkaközösség elnöke Az éves IMIP beszámolót a nevelőközösség június 23-án elfogadta. A beszámolót összeállította: Szombathely, június 30. Bedőcsné Galántai Magdolna ig. h. minőségirányítási csoportvezető

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001 KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Kistérségi Iskola elmúlt évi munkájáról és működéséről Előkészítette: Kis Eszter igazgató Békési Kistérségi Iskola Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság bizottság:

Részletesebben

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14.

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14. KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Balatonkenese, 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKIOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A 2008-2013. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA Készítette: Dr. Kovács Péterné Szombathely, 2008. Derkovits Gyula Általános Iskola 2008. 2 1. Bevezető

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök)

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök) A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-2012. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2012. június 27. Kapja: Bencsik Mónika Polgármester Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről 3. oldal 1.1 Költségvetési-pénzügyi

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K Bevezetés 2. oldal 1. Az intézményi fejlesztés stratégiája 3. oldal 2. Mit sikerült megvalósítani? 6. oldal 3. Fejlesztési terv 2015-2020. 11. oldal 4. Extracurriculumok fenntartása

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Értékelés az oktatási intézmények szakmai feladatainak 2005. évi teljesítéséről

Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Értékelés az oktatási intézmények szakmai feladatainak 2005. évi teljesítéséről ...napirendi pont Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Értékelés az oktatási intézmények szakmai feladatainak 2005. évi teljesítéséről Az oktatási ágazat intézményei a 2005. év során feladataikat

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon / fax: (62) 241-381 e-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola INTÉZMÉNYI

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus, Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola MUNKATERV 2014-2015.

Kossuth Lajos Evangélikus, Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola MUNKATERV 2014-2015. Kossuth Lajos Evangélikus, Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.klevai.hu MUNKATERV 2014-2015. 1 A Kossuth

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 1 Tartalom 1. A szakmai munka áttekintése 4 1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 4 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 4 1.3 Az oktatómunkában

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

SCHÉNER MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SCHÉNER MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ikt.szám:10-3/2014 SCHÉNER MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA éves munkaterve 2014/2015 Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. (Széchenyi István) Készítette: Vermes

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010.

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának mint intézményfenntartónak Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelését a nevelőtestülete 2015. június 30-án elfogadta.

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2013. június 25. Feltételrendszer 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet,

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. Készítette: Varga Jánosné igazgató 1 ÁLTALÁNOS ADATOK Az intézmény megnevezése: Teleki Sámuel Általános

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának

Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának intézményvezetői pályázata 9021 Győr, Nagy Jenő u 2. Készítette: Sulyokné Kelemen Judit Győr, 2015. március

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben