DEMO. Tini akták: Mi az igazság a dohányzásról? 1. fejezet. 2. fejezet BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ. STUDY Guard

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEMO. Tini akták: Mi az igazság a dohányzásról? 1. fejezet. 2. fejezet BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ. STUDY Guard"

Átírás

1 Tini akták: Mi az igazság a dohányzásról? BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ Szervezés és irányítás...3 Sajátosságok...4 Elõkészületek a film megtekintése elõtt...5 A film megtekintése után...5 Javasolt tevékenységek...6 Szókincs, a megértés tesztelése és ellenõrzése, teszt...7 Témák, áttekintés, célok...8 Bevezetés a programba, szókészletbe, vitaötletek, fókusz...9 Hogyan használjam a... címû oktatómodult?...10 Javasolt tevékenységek Szókincs...14 A megértés tesztelése...15 Mi a véleményed?...16 Alternatívák...17 Igaz vagy hamis?...18 Idõ és pénz...19 Teszt Helyes megfejtések fejezet 2. fejezet STUDY Guard 1158 Budapest, Késmárk u. 18. Tel./fax: (06-1) Honlap:

2 Gratulálunk! Ön olyan oktatóprogramot választott, amely ösztönzõleg fog hatni tanulóira, ellátja Önt világos és könnyen megvalósítható tanítási irányelvekkel, s így nagyban hozzájárul a szakszerû és sikeres tanórák megvalósításához. A tanítási modul egy olyan videoprogramot kínál Önnek, amely könnyen beilleszthetõ a tanóra menetébe, ezenkívül használati útmutatót, irányelveket és egy olyan oktatóprogramot is tartalmaz, amely tevékenységek és ötletek széles palettáját kínálja. Ez a modul, áttekinthetõsége és könnyû megvalósíthatósága révén lehetõvé teszi az Ön számára, hogy az általunk kínált speciális tevékenységi formákat a saját tantermi szükségleteihez igazítsa. 2

3 SZERVEZÉS ÉS IRÁNYÍTÁS MÁSODIK RÉSZ: BEVEZETÉS AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁBA: Ez a rész megadja azt az információt, amely által Ön a programot a tanórák anyagához könnyedén egymásba illesztheti. Annak érdekében, hogy megkönnyítsük az osztálytermi megvalósítást, az oktatómodul négy részre oszlik. Ön most az elsõ részt olvassa, amely áttekintést nyújt az oktatómodulról. HARMADIK RÉSZ: ELÕKÉSZÜLETEK A FILM MEGTEKINTÉSÉHEZ: Ez a rész javaslatokat és stratégiákat kínál ahhoz, hogyan lehet a tanulókat a film megtekintése elõtt kellõképpen motiválni, nyelvileg felkészíteni, összpontosításukat fejleszteni. NEGYEDIK RÉSZ: A PROGRAM MEGTEKINTÉSE UTÁN: Ez a rész javaslatokat tesz a témával kapcsolatos további tevékenységekre, valamint válogatást kínál könnyen felhasználható értékelési módszerekbõl és olyan tevékenységi formákból, amelyek hozzájárulnak a téma elmélyültebb tárgyalásához és összeköttetéseket teremt a tanterv egyéb témaköreihez is. 3

4 SAJÁTOSSÁGOK Az oktatási modulok bemutatása MÁSODIK RÉSZ: Az oktatási modul arra szolgál, hogy kiegészítse azt a videoprogramot, amelyet az oktatási mûsorok világszerte elismert kreatív írói és producerei készítettek. A tanórák sokszínûsége és rugalmassága érdekében, az oktatómodul a következõ komponenseket tartalmazza: Témák A fõ téma azt mutatja meg, hogyan illeszthetõ be az oktatómodul a tantervbe. A kapcsolódó témák a tanterv egyéb témaköreihez való kapcsolódásra tesz javaslatokat, s így lehetõvé teszi a tanárok számára, hogy felhasználják az oktatómodult a téma egyéb tanulmányi területekbe való beépítéséhez. Célok Az oktatómodul irányelveket nyújt a tanárok számára, hogy felmérhessék, milyen ismeretek megszerzése várható el a tanulóktól. Az egyes oktatómodulok befejezése után a tanulóknak módjuk lesz bizonyítani, hogy mélyreható és alkalmazható tudásra tettek szert a témában. Áttekintés Az áttekintés összegzést nyújt a videoprogram által érintett kérdéskörökrõl. A cél az, hogy összefoglalót adjon a modul témájáról, és ezáltal elõsegítse a tanórákra való felkészülést. 4

5 ELÕKÉSZÜLETEK A FILM MEGTEKINTÉSE ELÕTT HARMADIK RÉSZ: A film megtekintése elõtti elõkészületként az oktatómodul ötleteket kínál a vitákhoz illetve a gyakorlati feladatok végrehajtásához, amelyeket Ön bármilyen sorrendben illetve kombinációban használhat. Bevezetés a programba A "Bevezetés a programba" úgy épül fel, hogy lehetõvé tegye a tanulók számára, hogy elõhívják a témáról már meglévõ tudásukat és elõkészítse õket az új tudásanyag befogadására. Bevezetés a tananyag szókincsébe A "Bevezetés a tananyag szókincsébe" áttekintést nyújt a programban használt szavakról, kifejezésekrõl és azok használatáról. Ez a bevezetés arra szolgál, hogy minden tanuló tökéletesen megértse a program által használt speciális szavakat. Vitaötletek A vitaötletek arra szolgálnak, hogy felmérhessük a tanulók meglévõ ismereteit a témáról és elõzetest adjunk nekik a tananyagról. Az aktív vita érdeklõdést kelt a téma iránt és motiválja a témától vonakodó tanulókat is. Az odafigyelés és a beszéd is aktív részvételt jelent. Bátorítsa a tanulókat, hogy olyan mértékben vegyenek részt a vitában, hogy az ne legyen terhes számukra. Lehetõséget kell teremteni számukra, hogy megoszthassák a többiekkel ötleteiket, véleményeiket és hasznos tapasztalataikat. Fókusz Segítse a tanulókat, hogy találjanak egy olyan szervezõelvet, amely alapján értõbb szemmel figyelhetik a programot. A Fókusz arra szolgál, hogy segítse a tanulókat a tananyag rendszerezésében alaposabb megértésében. megközelítését. Gyorsan, de alaposan A "Gyorsan, de alaposan" rövid instrukciókat tartalmaz, amelyek lehetõvé teszik a program legfontosabb, legérdekfeszítõbb kérdéseinek gyors megvitatását. A PROGRAM MEGTEKINTÉSE UTÁN NEGYEDIK RÉSZ: Miután a tanulók megtekintették a filmet, a program által kínált bármelyik tevékenységi forma felhasználható a tanterv más témaköreinek tárgyalásakor is. A felkínált tevékenységek elõsegítik a tanultak rögzítését, a megértés mértékének tesztelését, a téma szélesebb körû tárgyalását, illetve gyakorlatiasabb 5

6 JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK A "Javasolt tevékenységek" olyan tevékenységi formákat javasol, amelyeket vagy a tanár irányít, vagy a tanulók önállóan gyakorolnak -párokban, vagy kis munkacsoportokban -, miután megtekintették a programot. A tevékenységeket képességek szerinti kategóriákba soroltuk, hogy mindenki könnyen megtalálja a szükségleteinek megfelelõ feladatokat. A címkék segítségével könnyen azonosíthatóak a különbözõ tevékenységek és kapcsolatba hozhatók a tantervvel. Megkönnyítendõ a tanóra idõtartamának meghatározását, az óraüveg megadja az egyes tevékenységek elvégzéséhez szükséges idõt. Az egyes tevékenységek a következõ kategóriákba sorolhatók: Egyéni igények kielégítése Ezek a tevékenységek biztosítják a tanítás folytonosságát. A kevéssé felkészült vagy kisebb érdeklõdést mutató tanulók fognak leginkább profitálni ezekbõl a tevékenységekbõl; céljuk hogy fejlesszék a tanulók nyelvi képességeit a programban közölt tartalmak jobb megértése végett. Kapcsolatok a tanterv egyéb témaköreivel Sok javasolt tevékenység célja, hogy integrálja az oktatómodul tartalmát a tanterv egyéb részeibe. Ezek a kapcsolatok elõsegítik, hogy az egyes témák ne elkülönülten, hanem egy áttekinthetõ rendszer részeiként jelenjenek meg. Kritikus gondolkodás A kritikus gondolkodást kívánó tevékenységek azt célozzák, hogy ösztönözzék a tanulókat saját ötleteik és véleményeik megfogalmazására. Ezek a tevékenységek megkövetelik a tanulóktól, hogy képesek legyenek megkülönböztetni a tényt a véleménytõl, hogy fogalmazzák meg problémáikat és keressenek lehetséges megoldásokat, vonjanak le következtetéseket, vitatkozzanak az okokról és okozatokról, kapcsolják össze a régebbrõl szerzett tudást a most szerzett tudással. Kulturális sokszínûség Valamennyi oktatómodul tartalmaz "kulturális tudatosság", "kulturális sokszínûség" vagy "kulturális csere" nevû tevékenységeket, amelyek arra ösztönzik a tanulókat, hogy megosszák másokkal azt, milyen háttérrel rendelkeznek, milyen a kultúrájuk, illetve vannak-e más országokról, illetve ottani hagyományokról és nyelvekrõl szóló ismereteik. Gyakorlatiasan Ez alatt a címszó alatt olyan kísérleti tevékenységek találhatóak, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a programban szereplõ tananyaghoz. A tanulók lehetõséget kapnak, hogy felfedezéseket tegyenek, és megfogalmazzák saját ötleteiket a tanultak alapján. Írás Minden oktatómodul tartalmaz egy olyan tevékenységet, amelynek az a célja, hogy a tanulók felhasználják az írást, mint gondolataik kifejezésének fontos eszközét. Az írás abban is segíti õket, hogy alkalmazzák az itt tanultakat más témakörök tárgyalásakor is. Szerkesztõségi szoba Minden oktatómodul tartalmaz egy "szerkesztõségi gyakorlatot", amely segíti a tanulókat abban, hogy tapasztalatot szerezzenek arról, hogyan használható fel az elméleti tudás a való életben. A legfõbb cél az, hogy aktívan bevonjuk a tanulókat a tanulási folyamatba. A tanulók lehetõséget kapnak arra, hogy végrehajtsanak egy híradós produkció elkészítéséhez szükséges feladatokat: megírják, megszerkesszék, megrendezzék, interjúkat készítsenek, tehát végrehajtsák mindazt a tevékenységet, ami egy híradóprogram elkészítéséhez szükséges. 6

7 A tevékenységi körök kibõvítése Ezek a tevékenységek alkalmat kínálnak a tanulóknak, hogykülön-külön, vagy együtt további kutatásokat végezzenek a témában, válaszokat találjanak saját kérdéseikre, vagy alkalmazzák a tanultakat egyéb tantárgyak tanulásakor is. Kapcsolódás a külvilághoz Ezek a tevékenységek ötleteket kínálnak arra nézve, hogyan hasznosíthatják a tanulók az osztályteremben tanultakat a közösségükben, illetve a szélesebb értelemben vett környezetükben. A tevékenység kiszélesítése Az egység befejezéseként az oktatómodul javaslatokat tartalmaz olyan módszerekre is, amelyek megerõsítést nyújtanak a tanultak elsajátításáról és ötleteket nyújtanak ahhoz, hogyan hasznosíthatják a tanulók tudásukat világlátásuk szélesítésére. SZÓKINCS Minden oktatómodul tartalmaz egy olyan tevékenységet, amely további megerõsítést nyújt számukra a programban szereplõ szavak jelentését és használatát illetõen. A tanulók elõször elolvassák, illetve megkeresik a szavak definícióit, azután példamondatot alkotnak a szavakkal. A MEGÉRTÉS TESZTELÉSE A megértés tesztelése arra szolgál, hogy a tanár értékelhesse, mennyire sikerült a tanulóknak megérteniük, illetve elsajátítaniuk az oktatómodulban szereplõ információkat, illetve mennyire pontosan tudják felidézni azokat. A tanulók igényeitõl függ, hogy az egész osztály közösen, vagy kis csoportokban dolgozik, vagy minden tanuló önállóan végzi el a feladatokat. A tanulók a film újbóli megtekintése révén ellenõrizhetik írásbeli válaszaik helyességét. A diákok remekül használhatják ezt a feladattípust a tesztre való felkészülésként. A SZÓKINCS ELLENÕRZÉSE Ez a tevékenység lehetõséget kínál a tanulóknak, hogy egy szórejtvény segítségével ellenõrizzék, mennyire sikerült elsajátítaniuk a tananyag speciális szókincsét. A szókincsjáték formája ösztönzi a tanulókat, hogy a tanult szavakat és kifejezéseket más helyzetekben is használhassák. TESZT Az oktatómodul tesztje lehetõséget biztosít az Ön számára, hogy felmérje a tanulók tudását. Hívja fel a tanulók figyelmét arra, hogy figyelmesen olvassák el az összes válaszlehetõséget, mielõtt az egyik válasz mellett döntenek. Használja a megoldókulcsot a tesztek ellenõrzésekor. 7

8 Tini akták: Mi az igazság a dohányzásról? TÉMÁK A "Tini akták: Mi az igazság a dohányzásról?" címû film érzékletes képet nyújt arról, milyen károkat okoz a dohányzás az ember szervezetében. A program segít megértetni, miért fontos, hogy még akkor felhagyjunk e káros szenvedéllyel, amíg nem okozott visszavonhatatlan kárt a testünkben. ÁTTEKINTÉS A "Tini akták: Mi az igazság a dohányzásról?" címû nagyhatású film szemléletesen mutatja be a tinédzsereknek, milyen veszélyeket rejt ez a halálos szokás. Az a kár, amelyet a dohányzás, vagy a dohány rágása okoz, nem csupán idõsebb korban fog gondot okozni nekik. A film orvosi vizsgálatok és komputeres elemzések révén bizonyítja, hogy a dohányzó fiatalok már korán megtapasztalhatják szenvedélyük következményeit, amelyek idõvel egyre súlyosabbá válnak. CÉLOK Elmagyarázni a fiataloknak, hogy a dohányzás súlyos károkat okozhat a szervezetükben Demonstrálni, milyen halálos következményekkel járhat a dohányzás Bemutatni egy ikerpár példáján, milyen nyilvánvaló jelei vannak a dohányzásnak már a fiatalok esetében is Rámutatni, hogyan gyorsítja fel a dohányzás az öregedés folyamatát Bizonyítani, hogy a dohányzásból eredõ betegségek lehetetlenné teszik a normális életet 8

9 BEVEZETÉS A PROGRAMBA Naponta hatezer amerikai tinédzser próbálja ki a dohányzást. Manapság már sokan tisztában vannak a dohányzás veszélyeivel, de azzal nem számolnak, hogy õket is baj érheti. Napjainkban négy és félmillió amerikai tinédzser dohányzik.. Közülük több mint egy millióan fognak meghalni a dohányzás halálos következményeitõl. A dohány több embert öl meg, mint az AIDS, a drogok, az autóbalesetek és a gyilkosságok együttesen. BEVEZETÉS A SZÓKÉSZLETBE A film megtekintése elõtt írja a következõ szavakat a táblára. Vitassák meg a szavak jelentését. és magyarázza el azokat, amelyek ismeretlenek a tanulók számára. függõség Erõs testi és lelki vágy valamilyen anyag iránt, amely akkor is fennáll, ha a használó tisztában van annak káros hatásaival. nikotin Veszélyes, függõséget okozó drog, amely minden dohánytermékben megtalálható. dohány Növény, amelybõl cigarettát és egyéb káros termékeket készítenek. karcinogén Rákkeltõ anyag. VITÁÖTLETEK A tanulók sorolják föl azokat az okokat, amelyek egy fiatal embert a dohányzás kipróbálására késztetnek, annak ellenére is, hogy tisztában van annak káros következményeivel. Hogyan hat a dohányzás az emberi testre? A tanulók szerint mennyi ideig kell dohányozni ahhoz, hogy a következmények kimutathatóak legyenek? Milyen hatással van a testre a dohány rágása? Meddig kell rágni a dohányt, hogy a káros hatások jelentkezzenek? FÓKUSZ Milyen gyakran mérlegeljük azokat a veszélyeket, amelyek nap mint nap, például munkába menet, vagy autóvezetés közben, leselkednek ránk? Mennyi idõt szánunk arra, hogy elgondolkodjunk a bennünket érintõ negatív hatásokról? Elegendõ ez vagy sem? Hogyan kapcsolódik mindez a fiatalemberek droggal kapcsolatos attitûdjéhez? 9

10 Hogyan használjam címû film oktatómodulját? Elõkészületek Olvassa el a Témák, Áttekintés, és a Célok címû fejezeteket, amelyek ismertetik programunk tartalmát és megfogalmazzák a célokat. Használja föl az Elõkészületek a film megtekintése elõtt címû rész javaslatait a téma feldolgozásához. "Tini akták: Mi az igazság a dohányzásról?" címû film megtekintése közben Helyezze el a tévékészüléket olyan helyre, ahol minden tanuló jól láthatja. A tanterem ill. a csoport méretétõl függõen a film együttes, ill. kisebb csoportokban történõ megtekintése is lehetséges. Egyes tanulók számára elõnyösebb, ha többször is megnézi a filmet. "Tini akták: Mi az igazság a dohányzásról?" címû film megtekintése után Válassza ki a Javasolt tevékenységek közül azokat, amelyek beilleszthetõk a tantervbe. Ha lehetséges, gyûjtsön anyagot és információkat. Válassza ki minden feladathoz azt a módot, amellyel a tanulók a leghatékonyabban foglalkoztathatóak. Vannak tevékenységek, amelybe ajánlatos az egész osztályt egységesen bevonni. Más feladatok esetében szerencsésebb a párokban, kis csoportokban vagy önállóan végzett munka. Ösztönözze a tanulókat arra, hogy lehetõleg osszák meg egymás közt a feladatokat. Készítsen megfelelõ számú másolatot a Szókincs és A megértés tesztelése címû részekbõl. Belátása szerint döntsön arról, mely egyszerûbb feladatokat adja föl házi feladatnak, és melyeket lenne célszerûbb az osztályban, illetve kisebb csoportokban elvégezni. Írattassa meg a tanulókkal a tesztet, hogy felmérje, mennyire sikerült elsajátítaniuk az anyagot. Szoktassa hozzá a tanulókat a tesztírás gyakorlatához. Használja A tevékenységi kör kiszélesítése c. részt arra, hogy a tanulók bemutathassák és összegezhessék a tanultakat és megoszthassák tapasztalataikat egymással, az iskola többi diákjával és a helyi közösségi szervezetekkel. 10

11 JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK Írás 60 perc A tanulók válasszanak ki egy dohánnyal, illetve dohányzással kapcsolatos témát az alábbi listáról és írjanak róla egy rövid beszámolót. A téma feldolgozásához végezzenek kutatást. Javasolt források: újság és folyóiratcikkek, a dohányzásról szóló weboldalak és dohányzásellenes röplapok. A dohányipar elleni perek Passzív dohányzás A dohányzás és a tömegkommunikáció A dohányrágás A dohányzás története A dohányzás története Magyarországon A nikotinfüggõség leküzdésében segítõ szerek A dohánycégek marketingstratégiája Kapcsolódás a tudományhoz 20 perc Lépjen kapcsolatba egy olyan személlyel, aki dohányzással, kapcsolatos betegségekkel foglalkozik. Például ápolónõkkel, laboránsokkal, a nikotinfüggõséget gyógyító pszichológussal vagy egy fogorvossal. Vegye figyelembe a tanulók javaslatait is. Kérje meg a kiválasztott személyt, hogy - amennyiben ideje megengedi - vegyen részt az egyik tanórán. Vitassák meg a vendéggel a következõ kérdéseket: Milyen módon érinti a tevékenységüket a dohányzás? Milyen problémákat okoz? Milyen hatása van az emberek életére? Miután a vendég befejezte elõadását, a tanulók tegyék fel kérdéseiket. Kérje meg õket, hogy mindenki legalább egy kérdéssel készüljön. Kritikus gondolkodás 30 perc A következõ idézetek a filmbõl valók. Minden tanuló válasszon ki egyet és írjon hozzá egy választ. Mit mondana a diák annak, akitõl az idézet származik? Mit érez az elhangzott véleménnyel kapcsolatban? Robert a következõ véleményt fogalmazta meg a dohányzás okozta problémákkal kapcsolatban: "Erre van a plasztikai sebész és a fogorvos. Ezért fizetjük õket." Becca nevetve közölte: "Sohasem gondoltam arra, hogy abbahagyom. Lehet, hogy õrültségnek hangzik, de szerintem a dohányzásnak több az elõnye, mint a hátránya." Amikor Shannon meglátja az unokatestvérét, aki tüdõtágulásban szenved, a következõt mondja: "Én tényleg úgy gondolom, hogy ilyesmi velem nem fordulhat elõ." Pat meséli: "Azért rágtam, mert a barátaim is ezt tették. Azért rágtam, mert egész évben baseballt játszom és a játékosok közt ez a szokás. 11

12 Kapcsolódás a mûvészethez 30 perc A dohány a testünk számos külsõ és belsõ szervére hatással van. A tanulók rajzoljanak le egy embert és ábrázolják rajta a dohányzás következtében fellépõ tüneteket. Használhatnak jelölõ tollat, festéket, rajzszenet vagy színes ceruzát. A diákok vegyék figyelembe a következõ dohánnyal kapcsolatos problémákat: ráncok, elszínezõdött körmök, sárga fogak, torokirritáció, fekete tüdõ, váladékozó tüdõ, rossz szagú haj és ruházat, cigarettahamu okozta égésnyomok, megnagyobbodott szív, tüdõrák, torokrák, gyomorrák, hólyagrák, tüdõtágulás Kapcsolódás a történelem Kitekintés a világba tantárgyhoz 45 perc 40 perc Mostanában az Egyesült Államokban számos pert indítanak a dohánygyárak ellen. Kérdezze meg a tanulókat, hogy mi a véleményük ezekrõl a perekrõl. A téma megvitatása után osszák az osztályt két csoportra. Az egyik csoport sorolja föl a perek melletti, a másik csoport a per elleni érveket. Mindannyian tartsák szem elõtt a következõ szempontokat! Annak megértéséhez, hogy miért válhatott legálissá egy olyan halálos drog, mint a dohány, elõször is tanulmányoznunk kell a drog történetét. A tanulók végezzenek kutatást. Használjanak megbízható forrásokat: szakkönyveket, enciklopédiákat és a dohányzással foglalkozó weboldalakat. Ezután válaszoljanak a következõ kérdésekre: 1, Mikor vált népszerûvé a cigaretta az Egyesült Államokban? Mi vezetett a népszerûségéhez? Az 1920-as években. Az Elsõ Világháborúban cigarettákat osztottak a katonáknak, hogy csökkentsék a stresszt. Sokan a háború után is folytatták a dohányzást. 2, Mikor észlelték az emberek a dohányzás káros hatását? az 1950-es években. Körülbelül évre volt szükség ahhoz, hogy megbizonyosodjanak a dohányzás ártalmairól. 3, Az Egyesült Államokban betiltották a cigarettareklámokat a tévében. Mikor fogadták el ezt a törvényt? Mi a magyarországi helyzet? 1970-ben. Magyarországon is tilos a dohányreklám. 4, Miért nem tiltották be a cigarettát, amikor megbizonyosodtak róla, hogy veszélyes? A gazdag és befolyásos emberek meg tudták akadályozni. Törvénybe ütközik a dohány gyártása és eladása? Bebizonyosodott, hogy a dohánygyárak a gyerekeket is megcélozták a termékeikkel? Honnan szerzik a dohánygyárak a pénzt a kampányaikhoz? A perek elriasztják az embereket a dohányzástól? Ki felelõs a dohányzással kapcsolatos halálesetekért? A dohányzó emberek, a dohánygyárak, vagy mindkettõ? 12

13 A tevékenységi kör kibõvítése 15 perc A döntéseink évekre meghatározhatják az életünket. Mit válaszolnának a tanulók, ha egy barát arra kérné õket, hogy dohányozzanak? Olvassa föl a következõ állításokat és kérje meg a tanulókat, hogy adjanak rájuk megfelelõ válaszokat. "Csak egy cigaretta." "Bármikor abbahagyhatod." "Ettõl majd ellazulsz." "Csak vegyél egyet a kezedbe, és máris felnõttnek fogsz látszani." " Mindenki csinálja." "Segít a fogyásban. " "Nagyon trendi dolog." A tevékenységi Egyéni igények kör kibõvítése 60 perc A tanultak alapján a tanulók A programból tanultak alapján minden tanuló fogalmazzon meg egy kérdést és írja le egy magyarázzák el, hogyan kapcsolódnak az alábbi fogalmak a dohányzás témaköréhez: papírra. Gyûjtse össze a függõség kérdéseket és állítson össze belõlük egy kérdéssort. Miután a tanulók megoldották a feladatlapot, kérdezze meg õket, hogy tetszett -e nekik ez a számonkérési arzén rák tüdõtágulás nikotin tüdõgyulladás forma. Lenne kedvük több ilyen tesztet is készíteni? Kritikus gondolkodás 30 perc A nõi tenisztornák szponzora sokáig egy dohánygyár volt, amely egy kizárólag nõknek szánt cigarettamárkával jelentkezett a hetvenes évek elején. Mi a tanulók véleménye arról, hogy egy sportrendezvényen cigarettamárkákat népszerûsítenek? Helyes dolog-e pont egy ilyen veszélyes árucikkel hirdetni a nõi egyenjogúságot? Vajon a nõknek szánt, alacsonyabb nikotintartalmú dohányáruk kevésbé veszélyesek? Az utóbbi kérdés megválaszolásához a tanulók használják az Internetet. 13

14 Név SZÓKINCS A következõ fogalmak szerepelnek a "" címû filmben. Írd minden meghatározás elé annak a fogalomnak a sorszámát, amelyre vonatkozik! 1. érelmeszesedés 6. leukoplakia 2. nikotin 7. keringés 3. dohány 8. függõség 4. tüdõtágulás 9. rák 5. bronchitis 10. arzén a vér folyásának üteme a testben, a dohányzás lassítja rák elõtti állapot a szájban; a dohány rágása következtében létrejövõ seb a tüdõ betegsége, amelynek következtében a léghólyagok kitágulnak és elveszítik a rugalmasságukat a dohányban található, függõséget okozó drog, amely növeli a vérnyomást és a szívverés ütemét súlyos, gyakran halálos betegség; kontrollálhatatlan sejtburjánzás, melynek során a szabálytalan sejtek megtámadhatják az egészséges szöveteket káros hatásaival erõs testi és lelki vágy valamilyen anyag iránt, amely akkor is fennáll, ha a használó tisztában van annak az artériák megkeményedése, amely agyvérzéshez, illetve infarktushoz vezethet patkányméreg; a dohányban fellelhetõ egyik méregfajta növény, amelynek leveleibõl egyebek között cigarettát készítenek a hörgõk megduzzadása, amely gyulladást, és ennek következtében köhögést okoz 14

15 SZÓKINCS Megoldás a 14. oldalhoz A következõ fogalmak szerepelnek a "" címû filmben. Írd minden meghatározás elé annak a fogalomnak a sorszámát, amelyre vonatkozik! 1. érelmeszesedés 6. leukoplakia 2. nikotin 7. keringés 3. dohány 8. függõség 4. tüdõtágulás 9. rák 5. bronchitis 10. arzén a vér folyásának üteme a testben, a dohányzás lassítja rák elõtti állapot a szájban; a dohány rágása következtében létrejövõ seb a tüdõ betegsége, amelynek következtében a léghólyagok kitágulnak és elveszítik a rugalmasságukat a dohányban található, függõséget okozó drog, amely növeli a vérnyomást és a szívverés ütemét súlyos, gyakran halálos betegség; kontrollálhatatlan sejtburjánzás, melynek során a szabálytalan sejtek megtámadhatják az egészséges szöveteket 8 káros hatásaival erõs testi és lelki vágy valamilyen anyag iránt, amely akkor is fennáll, ha a használó tisztában van annak az artériák megkeményedése, amely agyvérzéshez, illetve infarktushoz vezethet patkányméreg; a dohányban fellelhetõ egyik méregfajta növény, amelynek leveleibõl egyebek között cigarettát készítenek 5 a hörgõk megduzzadása, amely gyulladást, és ennek következtében köhögést okoz 22

Kezdô lépések: Tananyag az emberi jogok oktatásához

Kezdô lépések: Tananyag az emberi jogok oktatásához Kezdô lépések: Tananyag az emberi jogok oktatásához Támogatók: ENSZ Menekültügyi Fôbiztossága, Ifjúsági és Sportminisztérium, Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány, Pro-Helvetia Alapítvány, MTA Szociológiai

Részletesebben

Útmutató a 11 15 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz. EnergiaOrszág. Tanári kézikönyv

Útmutató a 11 15 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz. EnergiaOrszág. Tanári kézikönyv Útmutató a 11 15 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaOrszág Tanári kézikönyv 1 Tartalom 2 Bevezetés Az EnergiaOrszág pedagógiai koncepciója és a Nemzeti alaptanterv Az EnergiaOrszág feldolgozásakor

Részletesebben

Nyissunk be. 3. kötet

Nyissunk be. 3. kötet Nyissunk be a tanterembe 3 kötet.indd 1 A Nyissunk be a tanterembe! eredeti nyelven kilenc kiadást ért meg. Tizedik, átdolgozott, bővített változata ennek alapján készült a fordítás a magyar kiadással

Részletesebben

1.2 A kompetenciaalapú oktatás helye az iskolában

1.2 A kompetenciaalapú oktatás helye az iskolában 1. Bevezetés: 1.1 Nyelvtanítás célja a NAT alapján A NAT értelmében a középszintű (7 12. évfolyam) idegennyelv-oktatás legfőbb célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása,

Részletesebben

Nemzetközi marketing menedzsment I. tantárgyi kalauz

Nemzetközi marketing menedzsment I. tantárgyi kalauz dr. Máté Zoltán Nemzetközi marketing menedzsment I. tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2007. Nemzetközi marketing menedzsment I. Tantárgyi kalauz A kalauz a következő könyvhöz készült: Rekettye

Részletesebben

Kommunikáció és moderálás

Kommunikáció és moderálás 2.modul Kommunikáció és moderálás Szerzők: Maria Costa Pau, Gerd Zimmer Module Kommunikáció és moderálás 1 2. modul: Kommunikáció és moderálás A. Bevezető Korábban készítettünk egy elemzést arról, hogy

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. ETUCE Diszkrimináció-mentes minőségi oktatás a roma gyermekek számára projekt

KÉZIKÖNYV. ETUCE Diszkrimináció-mentes minőségi oktatás a roma gyermekek számára projekt KÉZIKÖNYV ETUCE Diszkrimináció-mentes minőségi oktatás a roma gyermekek számára projekt A projekt az Európai Közösség támogatását élvezi a diszkrimináció ellenes akcióprogram keretében 1. BEVEZETÉS...3

Részletesebben

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf A DÁN/EJO hatkötetes sorozatának V. része Rolf Gollob/Peter Krapf Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára Fedezzük fel a gyermekjogokat! Tanóravázlatok

Részletesebben

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion Languages for social cohesion Language education in a multilingual and multicultural Europe Les langues pour la cohésion sociale L éducation aux langues dans une Europe multilingue et multiculturelle A

Részletesebben

Nyissunk be. 1. kötet

Nyissunk be. 1. kötet Nyissunk be a tanterembe 1 kötet.indd 1 A Nyissunk be a tanterembe! eredeti nyelven kilenc kiadást ért meg. Tizedik, átdolgozott, bővített változata ennek alapján készült a fordítás a magyar kiadással

Részletesebben

Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát!

Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát! Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát! Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit

Részletesebben

Támogatott döntéshozatal Módszertani útmutató és feladatok

Támogatott döntéshozatal Módszertani útmutató és feladatok Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Támogatott döntéshozatal Módszertani útmutató és feladatok 1 Támogatott döntéshozatal Módszertani útmutató és feladatok Szerzők:

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Falus Katalin Knausz Imre EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET OKTATÓI MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2009 Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

Szakdolgozat. Tomasovszky Edit

Szakdolgozat. Tomasovszky Edit Szakdolgozat Tomasovszky Edit 2014 Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Pedagógia Intézeti Tanszék Az információs és kommunikációs technikák alkalmazása az általános iskolai oktatásban

Részletesebben

IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET

IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1.1. központi program (Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia

Részletesebben

A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában. (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN. Tematikus kiadvány

A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában. (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN. Tematikus kiadvány A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN Tematikus kiadvány European Agency for Development in Special Needs Education Ezt a jelentést

Részletesebben

Nyelvoktatás-politikai arculat

Nyelvoktatás-politikai arculat Nyelvoktatás-politikai arculat MAGYARORSZÁG Európa Tanács Nyelvpolitikai Fõosztály Strasbourg Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya Budapest 2002 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5

Részletesebben

SZEREPEK ÉS KAPCSOLATOK A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN

SZEREPEK ÉS KAPCSOLATOK A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN SZEREPEK ÉS KAPCSOLATOK A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN A Roles & Relationships távoktatási kurzus anyagának magyar adaptációja (British Open University) Az eredeti anyag készítői: A tananyagfejlesztő csoport tagjai:

Részletesebben

Beth Doll Carol Doll. Fiatalok biblioterápiája Könyvtárosok és mentálhigiénés szakemberek együttműködése

Beth Doll Carol Doll. Fiatalok biblioterápiája Könyvtárosok és mentálhigiénés szakemberek együttműködése Beth Doll Carol Doll Fiatalok biblioterápiája Könyvtárosok és mentálhigiénés szakemberek együttműködése 2011 2 A magyar szöveget gondozta: Magyar Krisztina ISBN 978-963-201-641-2 Kiadja a Könyvtári Intézet.

Részletesebben

PREVENCIÓS MÉDIATÁR TANANYAG

PREVENCIÓS MÉDIATÁR TANANYAG PREVENCIÓS MÉDIATÁR TANANYAG 2011 1 Készítették: Dr. Gratzer Gábor Kispéter Andrea Kovácsné Vadászi Erika Dr. Szabó Henrik Sövényházy Edit Nyelvi lektor: Dr. Molnár Katalin Készült a Belügyminisztérium

Részletesebben

DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS

DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS 1 2 DISZLEXIA ÉS NYELVTANÍTÁS Elméleti és módszertani segédanyag tanárok részére Projekt száma: 511724-2010-LLP-UK-KA2-KA2MP Az Európai Bizottság támogatásával. 3 Ez a kiadvány

Részletesebben

kézikönyv Tartalomjegyzék 2 Előszó 3 1 Bevezetés

kézikönyv Tartalomjegyzék 2 Előszó 3 1 Bevezetés p a r t n e r s é g e k kézikönyv 2 012 Tartalomjegyzék 2 Előszó 3 1 Bevezetés 3 3 1.1 Az Egész életen át tartó tanulás program 1.2 Az együttműködések keretei: résztvevő országok, időtartam, szerepek,

Részletesebben

Inklúziós index Útmutató az inkluzív iskolák fejlesztéséhez

Inklúziós index Útmutató az inkluzív iskolák fejlesztéséhez 1 Az eredeti mű címe: Index for Inclusion: developing learning and participation in schools, revised edition, 2002. Az eredeti mű szerzői: Tony Booth és Mel Ainscow A CSIE számára szerkesztette és kiadta

Részletesebben

Szervezetmenedzsment T-Kit

Szervezetmenedzsment T-Kit 1.1 Szervezetmenedzsment Introduction Mi is jelent az, hogy T-kit? Kétféle válasz is adható erre a kérdésre. Az elsô: Training Kit (magyarul: képzési csomag), melynek rövidítése T-kit. A második a szó

Részletesebben

9. Mérés és értékelés

9. Mérés és értékelés 9 fejezet_2.qxd 9/8/02 12:14 PM Page 217 9. Mérés és értékelés 9.1. Bevezetés A mérés 1 kifejezést ebben a fejezetben a nyelvhasználó készségszintjének mérésére vonatkozóan használjuk. Minden nyelvi teszt

Részletesebben

Megközelítések. Tanári kézikönyv a holokauszt témakörének feldolgozásához

Megközelítések. Tanári kézikönyv a holokauszt témakörének feldolgozásához Megközelítések Tanári kézikönyv a holokauszt témakörének feldolgozásához AZ OKTATÁSI CSOMAG RÉSZEI: 1. Hosszú Gyula: Utak a holokauszthoz, történetek a holokausztról. Tankönyv. (Pedellus Kiadó, 2002.)

Részletesebben