Biztonsági adatlap. Az EU 91/155/EWG irányelveinek és az EüM 44/2000.(XII.27.) jogszabályainak megfelelően

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonsági adatlap. Az EU 91/155/EWG irányelveinek és az EüM 44/2000.(XII.27.) jogszabályainak megfelelően"

Átírás

1 Carlofon Chemie Kft Biztonsági adatlap Az EU 91/155/EWG irányelveinek és az EüM 44/2000.(XII.27.) jogszabályainak megfelelően Féktisztító folyadék CAR - FON - Cikkszám: Vegyi anyag neve A kiállítás kelte: Javítva: OKBI Regisztrációs szám: 1584/ A termék megnevezése: Féktisztító folyadék CAR - FON 1.2 Gyártó és forgalmazó cég neve: Dinol Deutschland GmbH, Vertrieb Marke Carlofon D Langenfeld, Herzog str. 27. Németország, Tel: , Fax: Importáló cég neve: Carlofon Chemie Kft, Budapest, Pesti út 28/A. Tel: , Fax: Összetétel Hatóanyag Konc. tart.: Szimbólum: R mondatok: Cas szám: Nafta % F/Xn/N 11-51/ Egyéb veszélyes Konc. tart.: MAK- érték: MAK-érték: CAS-szám: BAT-érték: adalékanyag: ppm mg/m 3 mg/l. Izopropilalkohol % Veszélyesség szerinti besorolás 3.1 Emberek számára: Lásd 15. pont. A termék erősen gyúlékony. Gőzének belélegzése narkotikus hatású lehet. Használata közben robbanásveszélyes gőz - levegő keverék képződhet. Bőrre kerülése, belélegzése egészségre káros. 3.2 Környezet számára: Lásd 12.2 pont.

2 4. Elsősegélynyújtás 4.1 Belélegzése esetén: A balesetet szenvedett személyt a helyszínről vezessük ki a friss levegőre, szükség esetén forduljunk orvoshoz. 4.2 Szembe kerülése esetén: Bő vízzel alaposan öblítsük ki. Szükség esetén forduljunk orvoshoz. 4.3 Bőrre való kerülése esetén: Bő vízzel alaposan mossuk le. A beszennyeződött ruhadarabokat távolítsuk el. Bőrkiütésnél forduljunk orvoshoz. 4.4 Szervezetbe kerülése esetén: Azonnal forduljunk orvoshoz. 5. Tűzveszélyesség 5.1 Megfelelő oltóanyagok: Alkohol-ellenálló hab, vízpermet. 5.2 Biztonsági okokból nem megfelelő oltóanyag: N.a. 5.3 Különleges veszélyforrások az anyag vagy az előkészítése alapján, égésterméke vagy az így keletkezett gáza alapján: Tűz esetén képződhet: Egészségre káros gázok, robbanóképes gőz - levegő keverék. Tartósabb melegítésnél robbanásveszély! 5.4 Különleges védőfelszerelés: Zárt rendszerű gázálarc 6. Óvintézkedés baleset esetén 6.1 Személyre szóló intézkedések: Dohányzás és nyílt láng használata tilos. Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. Szembe, bőrre, nyálkahártyára való kerülését, valamint belélegzését lehetőleg kerüljük. 6.2 Környezetvédelmi intézkedések: Nagyobb mennyiségű elillanását akadályozzuk meg. Csatornába önteni tilos. 6.3 Tisztítási eljárás: Folyadék megkötő anyagokkal (pl. univerzális kötőanyag) vegyük fel és a 13. pont alapján tároljuk. 7. Kezelés és tárolás 7.1 Utalások a biztonságos kezeléshez: Lásd 6.1 pont. A címke utasításait tartsuk be. A munkafolyamatot csak az üzem szabályainak megfelelően alkalmazzuk. Szellőztetésről gondoskodjunk. A munkahelyen tilos a dohányzás, étkezés és az élelmiszerek tárolása. 7.2 Tárolás: Tároló helyekkel szembeni követelmény: A terméket ne tároljuk lépcsőfeljárókban és folyosókon. Eredeti csomagolásban, zárt állapotban tartandó. 7.3 Közös raktározás más termékekkel: TRGS 514, 515 valamint TRG 300 törvényei a mérvadóak. 7.4 Különleges tárolási szabályzók: Lásd 10.2 pont. Közvetlen napsugárzástól és magas hőtől (50 C) óvni kell.

3 8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei Kémiai adatok Tartalom : % MAK MAK CAS BAT ppm mg/m 3 mg/l Nafta Izopropilalkohol Légzés védelme: A szűrőjű gázálarc a MAK értéken túli számok esetén. 8.2 Kéz védelme: Kemikáliaálló védő kesztyű 8.3 Szem védelme: Szorosan tömítő védőszemüveg oldalüveggel. 8.4 Test védelme: Védő munkaruha 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok Halmazállapota Folyékony Színe Színtelen Illata Jellegzetes Forráspont 65 C (hatóanyag) Olvadáspont Nincs adat Lobbanáspont Kevesebb mint -10 C Gyulladékonyság Igen Gyulladáspont 260 C Alsó robbanási határ 1,2 térfogat % hatóanyag Felső 12,5 térfogat % hatóanyag Relatív tömítettség 0,74-0,76 (hatóanyag) Vízben oldhatóság Nem oldódik Viszkozitás 12 sec 4 mm DIN (hatóanyag) 10. Stabilitás és reakciókészség 10.1 Elkerülendő feltételek: Lásd 7. pont 10.2 Elkerülendő anyagok: Erős alkálik, oxidációs anyagok 10.3 Veszélyes bomlási anyagok: Lásd 5.3 pont 10.4 Kiegészítő adatok: stabilizátorok szükségessége nincs adat halmazállapot változás kihatás a biztonságra Igen, gőzképződésen keresztül

4 11. Toxikológiai adatok 11.1 Akut toxicitás (heveny mérgezés): Lenyelése esetén: LD 50 Patkány, Orálisan, mg/kg. Nincs adat Belélegzése esetén: LC 50 Patkány, Inhalatív mg./l/4h Bőrre kerülése esetén: LD 50 Patkány, Dermálisan, mg/kg. Szembe kerülése esetén: 11.2 Krónikus hatások: Érzékenységi hatás Nincs adat Rákkeltő hatás Öröklődési hatás Szaporodást veszélyeztető hatás Narkotikus hatás Alkoholmennyiségtől függően 11.3 Egyéb utalások: A számítási eljárások szerint semmi behatárolás. 12. Ökotoxicitás Víz veszélyességi osztály 1 Önbehatárolhatóság VwVws Leépülhetőség Nincs adat Szennyvíz tisztítóban való viselkedése Aquatikus toxicitás Ökotoxicitás 13. Hulladékkezelés. ártalmatlanítás 13.1 EU hulladék besorolási kulcsszám: /070704/ A helyi Önkormányzat előírásait kell betartani. Pl. veszélyes-anyagraktárban történő tárolás Szennyezett csomagolású anyagok számára: Lásd 13.1 pont. A helyi Önkormányzat rendelkezései szerint. 14. Szállításra vonatkozó előírások 14.1 Általános adatok: UN szám: Közúti és vasúti szállítás: GGVS/ADR GGVE/RID 3/3 B 3/3 B 14.3 Hajón történő szállítás: GGVSee/IMDG - Kód 3.2/3230/II ( osztály, kód, csomagolási csoport ) EMS - szám 3-0,7 MFAG - szám 310 Marine Pollutant nincs adat Aerosol 14.4 Légi szállítás: IATA 3/-/- ( osztály, mellékes veszélyek, csom. csop. ) Tűzveszélyes folyadék (Isohexanes; Isopropanol keverék)

5 15. Szabályozási információk Megjelölések a veszélyes anyagoknak megfelelően az EU jogszabályai alapján 67/548/EWG valamint 88/379/EWG. Megjelölés F/Xn Veszélymegjelölés Erősen gyúlékony, Egészségre káros R megjelölések 11: Erősen gyúlékony 65: Egészségre káros, belégzése esetén a tüdő károsodhat S megjelölések 2: Gyermekek elől elzárva tartandó 16: Használat közben nyílt láng használata és a dohányzás tilos 24/25: Szemmel és bőrrel való érintkezést kerülni kell 29: Csatornába önteni tilos 62: Szervezetbe kerülés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, és a csomagolást, vagy ezen okmányt be kell mutatni Adalékok Nafta Használata közben dohányzás és nyílt láng használata tilos. Egyéb megszorítások a német veszélyes-anyag szabályozásról szóló törvény 15 paragrafusa alapján történik. 16. Egyéb 16.1 Raktározási osztályozása ( német ) VCI: 3A Átdolgozott pontok: 14 Ezek az adatok szállításban lévő termékre értendőek. Dátum: P.H. Aláírás:.

Biztonsági adatlap A 1907/2006/EK (REACH) rendelet II. melléklete és a többszörösen módosított EüM 44/2000. (XII.27.) rendeletnek megfelelően

Biztonsági adatlap A 1907/2006/EK (REACH) rendelet II. melléklete és a többszörösen módosított EüM 44/2000. (XII.27.) rendeletnek megfelelően Biztonsági adatlap A 1907/2006/EK (REACH) rendelet II. melléklete és a többszörösen módosított EüM 44/2000. (XII.27.) rendeletnek megfelelően Multi 2002 zsírspray PROFESSIONAL Cikkszám:819 Biztonsági adatlap

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Készült a 91/155 EGK irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján.

BIZTONSÁGI ADATLAP. Készült a 91/155 EGK irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. 1 BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. A kiállítás kelte: 2006. június 7. Felülvizsgálva: 2008. augusztus

Részletesebben

1.A KÉSZÍTMÉNY NEVE Fressh Pissoire szagtalanító kő

1.A KÉSZÍTMÉNY NEVE Fressh Pissoire szagtalanító kő 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP Kiadás dátuma: 2001. 09. 06. Átdolgozás: 2006-10-13 Felülvizsgálva: 2007.05. 17. Változat: 4 1.A KÉSZÍTMÉNY NEVE Fressh Pissoire szagtalanító kő 1.1 Kereskedelmi név Fressh Pissoir

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: Rovarlárva

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2.

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2. 1. Készítmény neve: Kereskedelmi név: - Azonosítási szám: D0065873 A készítmény felhasználása: Speciális hatékonyságú, légy- és szúnyogirtó aeroszol rovarkövető technológiával Társaság/vállalat azonosítása:

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein - Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2.

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein - Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2. 1. Készítmény neve: Kereskedelmi név: - Azonosítási szám: D0065873 A készítmény felhasználása: Speciális hatékonyságú, légy- és szúnyogirtó aeroszol rovarkövető technológiával Társaság/vállalat azonosítása:

Részletesebben

Biztonsági adatlap Metabond Spray

Biztonsági adatlap Metabond Spray Oldal: 1/8 1. Anyag/készítmény és cég megnevezése Termék megnevezése: Anyag/készítmény felhasználása: Szállító cég neve: Felvilágosítást adó: Műszaki információ beszerzése: Importáló/Forgalmazó cég neve:

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP KAPSIDION-B ROVARIRTÓ SZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP KAPSIDION-B ROVARIRTÓ SZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP KAPSIDION-B ROVARIRTÓ SZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó szer A készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Változat: 4 Kiállítás kelte: 2005. 06. 01. Felülvizsgálat: 2012. 12. 10. Oldal: 1/(10) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Reál ablaktisztító folyadék 1.2 A keverék megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Változat: 1 Kiállítás kelte: 2013. 02. 25. Felülvizsgálat: Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Grillgyújtó 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP Az előző magyar változat kiállításának kelte: 2010.04.10. Aktualizálás kelte: 2013.06.08. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

aeroszol Azonosítási szám: 697060/012

aeroszol Azonosítási szám: 697060/012 1/7. oldal RAID légy és szúnyogirtó aeroszol 1. A készítmény neve: 1.1. Kereskedelmi név: RAID légy- és szúnyogirtó aeroszol Azonosítási szám: 697060/012 1.2. A készítmény felhasználása: légy- és szúnyogirtó

Részletesebben

METABOND SPRAY 400 g

METABOND SPRAY 400 g METABOND SPRAY 400 GR Kiadási időpont: 2012.03.23. 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE TERMÉKNÉV: TERMÉKKÓD: ALKALMAZÁSI TERÜLET: METABOND SPRAY 400 g METABOND SPRAY 400 g spray alakú kenőanyag FORGALMAZÓ NEVE ÉS CÍME:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP rovarirtó koncentrátum Készítés dátuma: 2012.11. 09. Verzió szám: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

1.4. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Telefon: 06-80-201-199

1.4. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Telefon: 06-80-201-199 S.C. Johnson Kft. Kiállítás kelte: 2007. március 26. 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 6. Átdolgozás kelte: 2009. október 27. Tel: 361 224 84 00 Fax: 361 224 84 05 1/8. oldal Johnson OFF rovarriasztó aeroszol

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék beazonosítása: Terméknév: PARAMO OT-HP3 Kémiai megnevezés: keverék 1.2 Felhasználás: Speciális hidraulikaolaj. 1.3 Gyártó cég neve:

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL Készítés dátuma: 2013.02.11. Verzió szám: 2 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Oldal: 1/(10) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító PE-PO koromtalanító koncentrátum 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/7 Revízió: 1 Tangit PVC-C

Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/7 Revízió: 1 Tangit PVC-C Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/7 Revízió: 1 Tangit PVC-C 1. A készítmény neve Tangit PVC-C 1.1 Felhasználása: PVC cső ragasztó. 1.2 Gyártó cég: Henkel KGaA Henkelstr.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK (REACH) és 453/2010/EU rendeleteknek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK (REACH) és 453/2010/EU rendeleteknek megfelelően Oldalszám:1/12 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Anyag/Keverék Keverék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően verziószám: 4.0 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KLINIKO-TEMPO

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Terméknév: Prista Ultra 5W-40 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Oldal: 1/(9) 1. Anyag / készítmény és vállalat

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (az 1907/2006/EK és a módosított 44/2000 (XII.27) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (az 1907/2006/EK és a módosított 44/2000 (XII.27) EüM rendelet szerint) Termék: Téli szélvédőmosó 22 C Oldal: 1/7 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1 Az anyag vagy készítmény Téli szélvédőmosó 22 C azonosítása 1.2 Az anyagok/ készítmények Téli szévédőmosó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006 EK

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006 EK 1/8 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító : BAUTEC S és BAUTEC W formaleválasztó zsaluolaj 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/11 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 45/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám:

Részletesebben

MELISEPTOL. Címe: Carl Braun Str. 1 D-34212 Melsungen Németország Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat + 36 80 201-199

MELISEPTOL. Címe: Carl Braun Str. 1 D-34212 Melsungen Németország Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat + 36 80 201-199 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító MELISEPTOL Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított Gyors fertőtlenítőszer kis felületekhez felhasználása ill. ellenjavalt felhasználása

Részletesebben