Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár évi munkájáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról"

Átírás

1 0 Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár évi munkájáról 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Az intézmény vezetője: Pálmann Judit igazgató február 20.

2 1 Tartalom 1. Bevezetés Az év során történt meghatározó jelentőségű változások A évi főbb munkatervi pontok teljesülése Szervezeti kérdések Szervezeti, személyi változások, szervezeti ábra Az intézmény alapdokumentumaiban történt változások A könyvtári szolgáltatások és a működés bemutatása Gyűjteményszervezés állományépítés Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök Olvasószolgálat, szaktájékoztatás Gyermek- és Ifjúsági Könyvtár Veszprém Megyei Helyismereti Gyűjtemény Amerikai Kuckó Fiókkönyvtárak Könyvtári szolgáltatások és a működtetésükhöz szükséges infrastruktúra Nyitva tartás Infrastruktúra (információs infrastruktúra, egyéb IKT) Könyvtárhasználat bemutatása Elektronikus könyvtár digitalizálás e-infrastruktúra Megvalósult és folyamatban lévő pályázatok Hazai pályázatok Európai Uniós forrású pályázatok Képzés, menedzsment, kulturális programok és PR Képzés, továbbképzés A dolgozók képzése... 57

3 Használóképzés Menedzsment és minőségfejlesztési tevékenységek Menedzsment tevékenység Minőségirányítás Rendezvények Kiadványok, szakmai publikációk PR tevékenység Sajtó- és média megjelenések Megyei könyvtár területi feladatellátása Kötelespéldányokkal kapcsolatos feladatok ODR tevékenység Területi ellátó munka A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése Nemzetiségi könyvtári ellátás bemutatása Statisztikai feladatok és adatszolgáltatás Munkaterven kívüli feladatok teljesítése Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük Létszám és bérgazdálkodás Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása Jelentősebb eszközbeszerzések Dologi kiadások Vagyonkezelés Partnerség és önkéntesség A megyei könyvtár partnerkapcsolatának rendszere Eötvös Károly Megyei Könyvtár évi rendezvény naptára

4 3 1. Bevezetés Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár a városrészi fiókkönyvtárakkal együtt szolgálja a megyeszékhely város és tágabban Veszprém megye lakosságát. A hatályos jogszabályok alapján végezzük tevékenységünket továbbá szakmai, módszertani segítséget nyújtunk a megye könyvtárai számára. Küldetésnyilatkozatunk és minőségpolitikánk a napi munka során meghatározza a feladatellátást Az év során történt meghatározó jelentőségű változások Vis major károk helyreállítása zajlott a tavaszi és nyári hónapokban. Köztudott, hogy 2 éve jelentős vihar- és beázási károk érték a műemléképületet. A kormány döntése értelmében kb. 52 millió Ft vis major támogatást kapott a fenntartó Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata. A munkálatok tavasszal kezdődtek, elkészült az új tető, megújult a csapadékelvezető rendszer, a belső terekben javították a falfelületeket. A Kisfaludy konferenciaterem parkettájának károsodott részét kicserélték. Szoros együttműködés alakult ki az önkormányzat, a kivitelező és a megyei könyvtár között, hiszen jelentős átszervezésekkel, lezárásokkal jártak a munkálatok. A korrekt együttműködés zökkenőmentes munkát tett lehetővé augusztusában már újra kinyithattuk a termeket, megtarthattuk rendezvényeinket. Sajnos a fiókkönyvtárakban kopott, esetenként elhanyagolt környezetben fogadjuk továbbra is a könyvtárba látogatókat, nem történek meg a betervezett javítások, csak a legsürgetőbb problémákat, a balesetveszély elhárítását tudtuk megoldani. Az informatikai infrastruktúra gyors ütemben avul, amortizálódik, a fejlesztések elmaradása veszélyezteti a rendszerszintű munkát. A ben lezajlott TIOP pályázatok során beszerzett informatikai eszközök már elavultak. A másodlagos villámcsapás miatt meghibásodott eszközeinket a kártérítésből cserélni tudtuk.

5 március 11-én új online pénztárgépet helyeztünk üzembe intézményünkben, átgondolt racionalizálás eredményeképpen egységesítettük a korábban széttagolt gyűjtőket szeptember 1-től megváltozott a Központi könyvtár nyitva tartási ideje, így jelenleg keddtől péntekig óráig tartunk nyitva, szombaton pedig óráig. Az eddigi heti nyitva tartási idő 38 óra volt, most 42 órát van nyitva könyvtárunk. A megváltozott nyitva tartásnak köszönthetően olvasóinktól pozitív visszajelzéseket kapunk, emelkedett a látogatók száma. A nyilvános könyvtári feladatellátás során a tájékoztatás követelményeit betartottuk, a nyilvános terekben, a szolgáltató helyszíneken, a könyvtári elektronikus portálon a könyvtári rendszerről szóló információk hozzáférhetőek. Létrehoztuk a fiókkönyvtárak, valamint a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer alportáljait, ősszel megújult honlapunk. A kötelespéldány és könyvtárközi kölcsönzés (Országos Dokumentumellátási Rendszer [ODR]) területén közreműködtünk a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. Továbbra is komoly hátrányt jelent, hogy az ODR-MOKKA lelőhely-adatbázisban az Eötvös Károly Megyei Könyvtár rekordjai nem látszanak. A betöltés még 2012-ben megtörtént, a folyamatos érdeklődés és reklamáció ellenére változás nem történt. Integrált Könyvtári Rendszerünk (IKR), az ALEPH 500 v.21, valamint a PRIMO minden tekintetben szabványos adatszerkezeteket és a core szabályoknak megfelelő metaadatokat adott át, a betöltéshez küldött teszt adatbázist már kétszer elküldtük a MOKKA felé. A szükséges javításokat elkészítettük, rekordjaink MOKKA kompatibilisek. A MOKKA konzorcium még mindig nem oldotta meg a problémát, ezért is teljesít az ODR-ben esetenként gyengébben a megyei könyvtár. A jogszabályokban meghatározott szakmai feladatainkon túl is segítettük a könyvtári ellátást: nemcsak a kistelepülések könyvtári szolgáltató helyein (KSZR), hanem az önállóan működő, a Nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő intézményeknek is nyújtottunk tájékoztatást, segítettük az önkormányzatokat a feladatelemzésben, a jogszabályok értelmezésében. Szakértői munka keretében Tapolcán és Balatonalmádiban végeztünk szakértői feladatokat, igazgatói pályázatok bírálására felállított szakmai bizottságokban.

6 5 Az Olvasószolgálatban a folyamatos feladatok mellett új, vonzó programok kerültek bevezetésre a látogatottság növelése érdekében, illetve a könyvtár népszerűségének növelésére ( 5 órai tea - könyvklub, Olvasókert, Német Klub, Idősek mozija ) A Zenemű-és médiagyűjtemény dokumentumainak kezelési díjai is csökkentek, az itt lévő állomány használatának, kölcsönzésének ösztönzésére. 1 A 2014-es év során megkezdődött az Amerikai Kuckó eszközállományának és belső terének modernizálása, az Amerikai Külügyminisztérium által jóváhagyott költségvetési kereteken belül. Sor került a számítógép-hálózat teljes körű felújítására, hat darab, olvasók által használható táblagép vásárlására. A Kuckó DVD-állománya az olvasók által jól átlátható, üveges szekrényben került elhelyezésre. A Kuckóban olvasó-beszélgető sarkot alakítottunk ki, mellette helyeztük el a mintegy két tucat angol nyelvű magazint helyben olvasásra kínáló magazinállványt. A Kuckó belső terét új szőnyegekkel és modern, automatizált tetőablakárnyékolóval tettük még barátságosabbá. Az Amerikai Kuckó közösségi médiában való jelenléte az év során a várakozásokat is felülmúlóan erősödött meg: a Facebook oldal rajongóinak száma egy év alatt 213-mal nőtt, míg a Kuckó Facebook oldalával kapcsolatos tartalom-megtekintések száma a 2013-asnak több mint kétszerese, egy év alatt volt. A Kuckó a közösségi médiában való jelenlétét kihasználva sikeresen vonzott be programjaira még több látogatót az elmúlt évben júniusától a Kuckót egy másik közösségi média felületen, a Twitter-en is követni lehet. Állandó klubfoglalkozásaink közül jelentősen megnőtt a Gyerekklub népszerűsége. A 2013-as évhez képest háromszorosára növekedett a klubon rendszeresen résztvevő (6 és 12 év közötti) gyerekek száma. Az Angol Nyelvű Társalkodó Klub a könyvtár meghosszabbodott nyitva tartásával 75 percesből 120 perces lett, a látogatók legnagyobb megelégedésére A évi főbb munkatervi pontok teljesülése A 2014-ben az intézmény szervezeti struktúrájában nem volt jelentős változás, de racionalizáltuk a Közkapcsolati Osztály működését. Megalakult az osztályon belül az Adminisztrációs és üzemeltetési csoport. 1 Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat (A letöltés ideje: február 18.)

7 6 Továbbra is indokoltnak éreztük két városrész könyvtári ellátásában jelentkező problémák megoldását: Veszprém-Gyulafirátóton és Veszprém-Kádártán intézményünknek nincs fiókkönyvtára, jogilag nem léteznek ezek a szolgáltató helyek. Az ott élő lakosok könyvtári ellátása a Városi Művelődési Központ telephelyein, a helyi művelődési házakban zajlik. A szolgáltatás szakmai tartalmáért könyvtárunk felel a két intézmény által kötött Együttműködési megállapodásnak megfelelően, beleértve a megfelelő mennyiségű és minőségű állománygyarapítást (letéti formában), valamint a személyi feltételek biztosítását is. Intézményünk költségvetésében ezeknek a feladatoknak nem volt fedezete. A szolgáltatás minőségének javítása érdekében szükségesnek látjuk ennek a megoldásnak a helyi igényekhez igazodó felülvizsgálatát, illetve a megfelelő forrás hozzárendelését 2015-ben. Jutas Lakótelepi Könyvtár helyisége minimális szolgáltatást nyújt a városrészben élőknek (heti 4 óra nyitva tartás), az épülethez tartozik kultúrház és orvosi rendelő is. A megyei könyvtár ezeket a tereket is megkapta, de források nélkül nem lehet színvonalas szolgáltatást nyújtani ban a Jutas Lakótelepi Könyvtárnak mindössze 22 beiratkozott olvasója volt. Mindenképpen szükséges a lakosság kulturális alapellátásának biztosítása október 28-án részt vettünk a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesületének jubileumi rendezvényén. A Fehér bot napján szervezett kerekasztal-beszélgetésen ismertettük a megyei könyvtár vakokat és gyengénlátókat segítő szolgáltatásait és átadtuk a hangoskönyveink jegyzékét, Braille-írással is kinyomtatva. A rendezvény után konkrét megkereséseket is kaptunk. A 2014-es évben a gyerekkönyvtári feladatok közül az egyik legfontosabb volt, hogy gyerekkönyvtárunk továbbra is vonzó, családbarát közösségi tér legyen, ahol a családok, a szülők és nagyszülők, a gyerekekkel együtt találnak maguknak változatos, tartalmas kikapcsolódási lehetőséget. Egyre inkább fontosnak tartjuk a hagyományos értelemben vett könyvtári feladatok mellett a kulturális, irodalmi és egyéb szabadidős programok széleskörű kínálatát olvasóink felé. Ezen céljaink megvalósításában fontos szerepe volt a tanév során és a nyári szünidőben több korcsoportban, több fordulóban meghirdetett olvasópályázatunknak, az ünnepekhez, évszakokhoz kapcsolódó játszóházainknak, a tananyaghoz kapcsolódó iskolai foglalkozásainknak, az országos, a megyei és városi programokhoz kapcsolódó rendezvényeinknek.

8 2014-ben nagy erőforrásokat igényelt hat pályázatunk fenntartási kötelezettségének teljesítése. 7 Könyvtár-informatika területen egyik fontos célkitűzésünk volt a távhasználatok számának növelése. Ezt maradéktalanul tudtuk teljesíteni, duplájára növekedett az alkalmak száma, amikor a honlapunkon, Facebookon keresztül próbálnak meg bennünket elérni. Jelentősen növekedett az OPAC-ot böngészők, használók száma is. Új honlapunk 2014 őszén indult, így annak látogatottsága még nem ad teljes képet a változásról és annak hatásáról, de megállapítható, hogy látványosabb és könnyebben kezelhető felület áll rendelkezésre végén elindult a Veszprém megyei közös könyvtári katalógus, a PRIMO. A kezdeti nehézségek után 2014-ben sikerült megoldani a különböző könyvtári rendszerekben működő katalógusok automatikus frissítését, az apróbb hibákat kijavítani, a felületet saját igényeink alapján testre szabni. A régi honlapunkon 2014-ben kétszer készítettünk hírlevelet. Informatikai eszközök beszerzésére nem találtunk pályázati lehetőséget, saját forrásból a kárt szenvedett számítógép konfigurációkat és szkennereket cseréltük, beszereztük. A fiókkönyvtárakban bevezetésre kerülő számítógépes kölcsönzés és az állomány gépre vitele miatt a jelenlegi 14 hozzáférés mellé még 6 licence-t vásároltunk. A 2014-re tervezett főbb vállalásokat egyes területeken sikerült teljesíteni. Voltak azonban olyan feladatokat, amelyeket részben rajtunk kívül álló okokból nem tudtunk maradéktalanul megvalósítani. Az állománygyarapításra betervezett egységből, kevesebbet sikerült beszerezni. A különböző támogatások mértéke csökkent, pl. az Érdekeltségnövelő támogatás mindössze 277 ezer Ft volt a korábbi évek 1-2 millió Ft-os támogatása helyett, az ODR pályázat keretében 450 ezer Ft-ért tudtunk dokumentumokat vásárolni. A beszerzés továbbra is az egyes részlegek és fiókkönyvtárak javaslatai figyelembe vételével történt. Az előző évhez képest növekedett a beszerzésre került DVD filmek száma és sikerült folyóiratokból is közel 100 címmel többet beleltározni. Folyamatosan részt vettünk a fiókkönyvtári állomány apasztásában, a maradó állomány feldolgozásában. Emberi erőforrás hiányában azonban az előzetes tervektől eltérően nem sikerült a Dózsavárosi Fiókkönyvtár teljes állományát rögzítenünk, év végéig kb. 50%-os feldolgozottságot értünk el. Az év során beszerzett dokumentumok tartalmi és formai feltárása az előzetes terveknek megfelelően zajlott. Átgondoltuk a dokumentumok elektronikus leltározásának lehetőségét,

9 8 de ezt egyelőre nem sikerült megvalósítani, elsősorban a munkaerő-kapacitás szűkössége miatt. A tartós megőrzésre szánt folyóiratok állományba vétele megtörtént. Naprakészen végeztük a sajtófigyelést a megyei és országos periodikákból, a cikkeket rögzítettük az Aleph500 rendszerben. A központi könyvtárban elvégzett selejtezés után a törölni kívánt dokumentumokat kivezettük a leltárkönyvből és az elektronikus katalógusból. A kötelespéldány szolgáltatás fenntartása érdekében folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a megyében lévő nyomdákkal. A gyűjtőkörünkbe tartozó dokumentumokat állományba vettük, a gyűjtőkörünkhöz nem illeszkedő dokumentumokat pedig eljuttattuk azokba a könyvtárakba, melyek állományába azok illeszkednek. Nemzetiségi könyvtári ellátás keretében továbbra is állományba vesszük a lakosságot érintő dokumentumokat. A Veszprém Megyei Helyismereti Gyűjteményben napi szintű feladat a helyi napilap, a Napló, valamint 17 féle helyismereti folyóirat sajtófigyelése, amit 2010-től az Aleph500 katalógusban rögzítünk naprakészen ben összesen 4754 rekordot vittünk fel az elektronikus katalógusba. Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából tervezett méltó megemlékezés előkészítésére, koordinálására Veszprém polgármesterének elnökletével a városi közgyűlés 2013-ban létre hozta az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottságot (EVCE). A javaslattevő, véleményező és tanácsadói feladatok ellátására létrehozott emlékbizottság 2014-ben négy alkalommal ülésezett, melynek munkájában a megyei könyvtárat csoportunk képviselte. Intézményünk aktívan bekapcsolódott a programok szervezésébe. Honlapunkra márciustól havi rendszeres frissítéssel tettük fel a Száz éve Veszprémben történt eseményeket, pillanatképeket, valamint különböző on-line játékokat (pl. puzzle, keresztrejtvény, kvíz, stb.). Elkészítettük Veszprém megye első világháborús kiadványainak bibliográfiáját, és a helyismereti gyűjteményben őrzött száz éves helyi folyóiratok digitalizált változata is olvasható az alportálon. A bizottság anyagi támogatásával tudtunk év végére 6 db tárlót elkészíttetni, melyekben a centenáriumi évek alatt folyamatosan megújuló kiállítást mutatunk be olvasóinknak az időszak nyomtatott dokumentumaiból.

10 9 A Sétál a család Veszprémben című foglalkoztató füzet sorozat részeként terveztük az első világháborús tematikus, középiskolásoknak szóló kiadvány megjelentetését. Az emlékbizottság anyagi támogatásával, a Bakony Balaton Környezetvédelmi Oktatóközpont részvételével, valamint a közgyűjtemények (Laczkó Dezső Múzeum, MNL Veszprém Megyei Levéltára, Eötvös Károly Megyei Könyvtár) összefogásával végére elkészült a füzet kézirata ben várható az ünnepélyes bemutatása. Az EVCE javaslatára Porga Gyula, Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere felhívást intézett a lakossághoz első világháborús emlékek gyűjtésére, melyhez a levéltár és a múzeum mellett a könyvtár is gyűjtőpont lett. Az év során tizenkilencen hoztak be különféle emlékeket intézményünkbe. A beérkezett dokumentumokról adatlapot vettünk fel és egyenként digitalizáltuk őket. A tulajdonos írásbeli hozzájárulásával a jövőben egy városi közös adatbázis készül a levéltár koordinálásával. A 2014-es évre kitűzött terveit az Amerikai Kuckó sikeresen teljesítette. Az állandó és aktualitásokra épülő programok egyaránt népszerűek és közönségépítő jellegűek voltak. Tájékoztató anyagainkat szélesebb körben juttattuk el a potenciális közönséghez, nagy hangsúlyt fektetve az interneten elérhető információmennyiség növelésére és naprakészségére. A tervezett állománynövelés sikeresen lezajlott, ennek részleteit 3.1-es bekezdés foglalja össze. A kölcsönzött dokumentumok számát a 2013-as 971 darabról 2014-ben 1200-ra tervezte növeli a Kuckót, ezt túl is teljesítettük 1277 kölcsönzött dokumentummal. Fontos munkatervi pont volt a Kuckó saját honlapjának fejlesztése, a látogatók számára egy modern kinézetű, könnyen kezelhető és átlátható felület kialakítása. A 2014-es évben megtörtént az új honlap kialakítása, és a régi honlapról a tartalmak áttöltése. A Kuckó megújult honlapjának élesítése 2015 január közepére várható. A Pannon Egyetemmel, azon belül is az Angol-Amerikai Intézettel való szoros együttműködés az elmúlt évben tovább mélyült. A tavaszi és az őszi félévben is több gyakornok segítette az Amerikai Kuckó munkáját. Az Intézet oktatói aktívan részt vettek programjaink lebonyolításában (akár előadóként, akár szervezőként), a hallgatók pedig továbbra is a Kuckó törzsközönségét képezik, és egyre nagyobb létszámban látogatják állandó rendezvényeinket. A 2014-es év különösen sikeres volt az Angol Nyelvű Társalkodó Klub számára, mivel nagyon sok új taggal bővült a klub rendszeres résztvevőinek köre (főként a év közötti korosztályból), akiknek jó része olvasóvá is vált, és gyakran kölcsönöz könyvet vagy DVD-t, illetve helyben olvassa magazinjainkat. A másik három állandó

11 10 klubfoglalkozást (Steverson Gyűjtemény Könyvklub, Film Klub és Gyerekklub) is sikeresen folytatta a Kuckó a múlt évben. A TÁMOP / pályázat fenntartási időszakában folytattuk USA Basics névre keresztelt interaktív, az USA-val kapcsolatos témákat feldolgozó szakkörünket, egyetemi oktatók és amerikai önkéntesek bevonásával. Sikeresen lezajlott az éves szinten két legnagyobb programunk, az Amerika Hét és az Országos Angol Nyelvű Drámafesztivál. Mindkettő az eddigieknél is nagyobb médiafigyelmet kapott. A tervek szerint a 2014-es évben is foglalkoztatott az Amerikai Kuckó a Pannon Egyetem Angol-Amerikai Intézetéből érkező gyakornokokat, akik főként a könyv- és DVD-állomány rendszerezésében és karbantartásában, valamint programok szervezésében és lebonyolításában segédkeztek. A terveknek megfelelően az elmúlt évben is fogadtuk az USA-val kapcsolatos különböző területek amerikai szakértőit is, s ennek keretében sikerült a várakozások szerinte több Fulbright-ösztöndíjas előadót az Amerikai Kuckóban bemutatni. A munkatervet követve tematikus programokat szervezett a Kuckó számos amerikai ünnephez, illetve megemlékezéshez kapcsolódóan (pl. Halloween, Hálaadás, Függetlenség Napja), mely programok a nagy sikerre való tekintettel a 2015-ös munkatervnek is részét képezik majd. 2. Szervezeti kérdések 2014 júliusában nyújtottuk be a Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ) a fenntartónak. A jogszabályi előírásoknak megfelelően 2 a miniszter előzetesen véleményezte, majd a Közjóléti Bizottság szeptember 1-i ülésén jóváhagyta az intézmény módosított SZMSZ-ét, mellékleteivel együtt. Az év során személyi átszervezések történtek, annak érdekében, hogy minél magasabb szinten tudjuk a feladatokat ellátni. Sok esetben a többéves nagy megterhelés miatt a közalkalmazott maga kérte, hogy más munkakörbe kerüljön, de voltak komoly (írásbeli figyelmeztetést évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 68. (1) b), (3) b) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 20/2013. (V.31.) Ör., és a 27/2013. (IX.13.) Ör.-rel módosított 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról pontja értelmében

12 11 igénylő) hibák, amelyek következtében személyi változásokról kellett dönteni. Összességében, úgy tűnik a változások pozitív hatásokat váltottak ki, azok a személyes kompetenciák hasznosulnak, amelyek a régi munkakörben már megszokássá, monotonitássá váltak. Szükség volt az új munkakörökben friss szemléletre Szervezeti, személyi változások, szervezeti ábra Általános Tájékoztatás és Kölcsönzési Adminisztráció Pisztelné Ambrus Tünde január 6-án azonnali hatállyal lemondott csoportvezetői megbízásáról, majd február 10-étől a Gyűjteményszervezési és feldolgozó csoportban folytatta munkáját. Ettől az időponttól kezdődően Nagy Veronika a Kölcsönzési adminisztráció csoportba került. A csoportvezetői állást meghirdettük, azonban a pályázat nem érkezett be, így július 31-ig Schreiber Márta igazgatóhelyettes irányította a csoport munkáját. Augusztus 1-jétől Szász Ildikó lett megbízva 1 év határozott időtartamra a csoport vezetésével. Szeptember 15-től Boros Ágnes átkerült a Kistelepülési szolgáltató (KSZR) csoportba, Ferencz Katalin pedig a Könyvtár-informatikai és gyűjteményszervezési csoport munkatársa lett. Ezzel egy időben az Általános Tájékoztatás és Kölcsönzési Adminisztrációs csoportba került Némethné Pozsgai Éva. Október 1-jétől Nagy Veronika átkerült az Olvasószolgálatba, akinek helyét Kovács Gabriella vette át. Ezen kívül 8 fő a háttérszolgálatból (Gyűjteményszervezési és feldolgozó csoportból valamint a Kistelepülési szolgáltató (KSZR) csoportból) keddtől-péntekig 15:30-19:30-ig kiegészítik a Kölcsönzési csoport tevékenységét, kölcsönzői feladatokat látnak el. November 4-től Szabó Lászlóné nyugdíjba vonult. Némethné Pozsgai Éva szeptember 15-től a kiállítások megszervezésével is foglalkozik, mely előtte Pardiné Mórocz Magdolna feladatkörébe tartozott. A bizományos könyvek értékesítésével járó feladatokat október 1-től Kovács Gabriella látja el. A Kölcsönzési Adminisztráció csoport neve megváltozott, szeptember 1-jétől Általános Tájékoztatás és Kölcsönzési Adminisztráció néven működik tovább, magasabb szakmai tartalommal szeptember 1-jével az informatikai és a gyűjteményszervezési csoport összevonásra került, Könyvtár-informatikai és gyűjteményszervezési csoport néven működik tovább. A csoportban 2 fő látja el az informatikai teendőket, 5 fő a gyűjteményszervezéssel (leltározás, feldolgozás, folyóiratok figyelése, sajtóanalitika ) foglalkozik.

13 12 Az Olvasószolgálatban is hosszabb hiányzások, betegségek és személyi változások is nehezítették a munkánkat, de a közfoglalkoztatottként dolgozó kollégák nagy segítséget jelentettek a csoport számára. A Kistelepülési szolgáltató (KSZR) csoportban is átszervezések zajlottak, új csapat állt fel, reméljük, a térségi munka hatékonyabbá válik. GYED-ről tér vissza a leendő csoportvezető, aki nagy szakmai elkötelezettséggel, tapasztalattal bír ezen a területen Az intézmény alapdokumentumaiban történt változások Az Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár átvezette, egyebekben nem kellett 2014-ben módosítani évben módosításra került: - Szervezeti és Működési Szabályzat (mellékletekkel jóváhagyva)

14 13 - Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat Aktualizáltuk a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatainkat is egyrészt a jogszabályi változások, másrészt a Belső ellenőrzés megállapításai miatt. A Szervezeti és Működési Szabályzatot és annak kiemelt mellékleteit a minisztérium véleményezése után, a Közjóléti Bizottság jóváhagyta A könyvtári szolgáltatások és a működés bemutatása Intézményünk szolgáltatási palettája folyamatos újításokkal szolgálja a könyvtárhasználókat ben új programokat indítottak munkatársaink, jelentősen racionalizáltuk a működést, munkacsoportok alakultak a minőségbiztosítás és a minőségi szolgáltatások nyújtása érdekében Gyűjteményszervezés állományépítés terv tény változás %-ban előző évhez (2013.) képest gyarapítási összeg (ezer % Ft) ebből könyv (ezer Ft) % ebből folyóirat (ezer Ft) % ebből % CD/DVD/elektronikus dokumentum (ezer Ft) gyarapodás (db) % ebből kötelespéldány (db) % (ebből 108 folyóirat) ebből nemzetiségi % dokumentum (db) megyei könyvtár által digitalizált dokumentumok száma ( könyvtári egység) 39 38% Könyvtár-informatikai és gyűjteményszervezési csoport GYARAPÍTÁS 2014-ben új dokumentummal tudtuk bővíteni állományunkat. A beszerzés nagy része vásárlással történt (7.388 db), de jelentős mértékű volt a Nemzeti Kulturális Alaptól, a Márai programból valamint az Érdekeltségnövelő és ODR támogatásból beszerzett dokumentumok 3 99/2014 (IX.1.) sz. Közjóléti Bizottság határozata

15 14 száma is (2.736 db). A Nemzeti Kulturális Alap támogatásából 1433 könyv, 1 kotta és 2 CD, az Érdekeltségnövelő támogatásból 143 könyv és 20 DVD került beszerzésre ben kis mértékben ugyan, de csökkent az ajándékba kapott (3.026 db), valamint a kötelespéldány szolgáltatás útján állományba vett (394 db) kiadványok száma. Az adományozók közül kiemelkedik az amerikai Steverson család, akik 204 új könyvvel gyarapították az Amerikai Kuckó gyűjteményét. Az Amerikai Nagykövetség 3 könyvet és 4 DVD-t ajándékozott. Kaptunk könyveket a finn nagykövetségtől, a Budapesti Francia Intézettől és a Goethe Intézettől is A Márai program évi teljesítése áthúzódott a 2014-es évre. A évi támogatásból 732 könyvet és 14 hangoskönyv CD-t, a évi támogatásból pedig 326 könyvet és 10 hangoskönyv CD-t kaptunk. Az adófizetők által felajánlott 1%-ot, ,-Ft-ot szintén állománygyarapításra fordítottuk. Nagyon köszönjük, hogy a megyei könyvtárat támogatták. A beszerzés során igyekeztünk az előző évek elmaradásait pótolni, az állományból elhasználódás miatt kivont példányokat újra megvásárolni. Folyamatosan figyeltük az olvasói kéréséket, kívánságokat, igyekeztünk ennek ismeretében bővíteni állományunkat. A népszerű, sokak által keresett műveket több példányban is beszereztük, hogy minél szélesebb körben kielégíthessük az olvasói igényeket ben összesen új rekord rögzítésére került sor az Aleph500 rendszerben. Ennek legnagyobb része könyv (10 693) és folyóiratcikk (5912). Könyvek 2014-ben új könyv beszerzésére került sor. A beleltározott könyvek leltári értéke 2014-ben Ft volt, majdnem 5 millió forinttal több, mint az előző évben Vétel Ajándék Csere Kötelespéldány Egyéb Összesen * *Tartalmazza a fiókkönyvtári beszerzéseket is

16 15 Folyóiratok A folyóiratok rendelése, előfizetése során figyeltünk arra, hogy továbbra is a látogatóink, olvasóink által megszokott és keresett folyóiratokat biztosítsuk. Az előző évhez képest növelni tudtuk a folyóiratok számát ben 548 féle időszaki kiadvány 681 példánya volt elérhető a központi könyvtárban és a fiókkönyvtárakban. Továbbra is jelentős az ajándékként kapott időszaki kiadványok mennyisége, melynek nagy része helyismereti vonatkozású. A Nemzeti Kulturális Alap segítségével 30 határon túli és színvonalas művészeti, kulturális folyóiratot kínálunk látogatóinknak. Az Amerikai Kuckóban 2014-ben 26 féle különböző témájú kiadvány állt az angol nyelvet kedvelő és használó felnőttek és gyerekek számára. A kötelespéldány szolgáltatás 2014-ben is jól működött, a Veszprémi Nyomda megszűnése miatti hiányosságokat pótoltuk. Sajnos tovább csökken a helyismereti, helytörténeti kiadványok száma. A pénzhiány miatt sok esetben csökken a papír alapú kiadások száma, egyre többen választják az elektronikus formában történő megjelenítést. Így nagyon sok laphoz nem jutunk hozzá, még az esetleges reklamáció után sem ben növeltük a fiókkönyvtárak és a Gyulafirátóti Művelődési Ház és Könyvtár részére megrendelt folyóirat-féleségek számát. A Dózsavárosi Könyvtárban 23, a Cholnoky Lakótelepi Könyvtárban 18, a Március 15. úti Könyvtárban 28, a Jutas LakótelepiKkönyvtárban 2, Gyulafirátóton pedig 5 féle periodikát tudtunk szolgáltatni Vétel *251 Ajándék *189 Csere Kötelespéldány *108 Egyéb Összesen *548 *Tartalmazzák a Veszprém megyei kurrens és a fiókkönyvtári periodikákat is. Egyéb dokumentumok 2014-ben képeslapgyűjteményünk 28 darab képeslappal bővült. Györgydeák György grafikája a Veszprémi tekercs a képeslapokkal együtt a Helyismereti gyűjtemény állományába került. Ezek mindegyikét kötelespéldányként leltároztuk be, leltári értékük ,- forint Vétel Ajándék Kötelespéldány

17 Összesen: Elektronikus és audiovizuális dokumentumok Az előző évhez képest magasabb összeget tudtunk felhasználni elektronikus dokumentumok vásárlására. Ebből elsősorban a könyvtár DVD állományát fejlesztettük Vétel Ajándék Csere Kötelespéldány Egyéb Összesen: *443 *Tartalmazza a fiókkönyvtári beszerzéseket is Kották, diafilmek, aprónyomtatványok, plakátok 2014-ben 13 kottát ajándékba kaptunk, 1 kottát pedig a Nemzeti Kulturális Alap támogatásából szereztünk be. A Gyermek és ifjúsági részleg számára 2 diafilmet vásároltunk, 2965,- forint értékben. Könyvtári állományunk db aprónyomtatvánnyal és 308 db plakáttal bővült. 16 Apasztás 2014-ben jelentős mértékű selejtezést hajtottunk végre. Az állomány frissítése, megújítása érdekében átvizsgáltuk a gyűjteményt, kiválogattuk azokat a dokumentumokat, amelyek tartalmi szempontból már elavultak és azokat, amelyek fizikai megjelenése nem megfelelő, sérült, elhasználódott. Így került sor több ezer könyv, hangzó és audiovizuális dokumentum törlésére. Szükség volt a technikailag elavult hangkazetták, videokazetták kivonására, az olvasói igények más adathordozók beszerzését követelik meg. A hangkazettán lévő régi hangoskönyvek helyett megnőtt a kereslet a CD és az MP3 formátumok iránt, amelyek más esztétikai minőséget nyújtanak, valamint a videokazetták helyett előtérbe kerültek a DVD-k. Töröltük továbbá azokat a folyóiratokat, amelyek őrzési ideje lejárt, s azokat, amelyekre nincs már olvasói igény. Az állományból kivont dokumentumok eszmei értéke: forint Könyv Elektronikus dokumentum Dia Időszaki kiadvány Egyéb: bakelitlemez, kotta, video

18 17 Összesen Állományunk december 31-én (csoportos leltárkönyv szerint) 2009 (db) 2010 (db) 2011 (db) 2012 (db) 2013 (db) 2014 (db) Könyv Időszaki kiadvány Hanghordozók Mikrodokumentumok Egyéb Összesen: * A csoportos leltárkönyv nem tartalmazza az aprónyomtatványokat és a plakátokat Feldolgozás, állományfeltárás 2014-ben folyamatosan végeztük a beszerzett kiadványok állományba vételét, feltárását, valamint a kivonásra szánt dokumentumok törlését. A leltárkönyvből való kivezetésben a közösségi munkát végző középiskolás diákok is segítettek. Az év elején befejeztük a Március 15. úti Könyvtár állományának gépre vitelét, rekord rögzítésére került sor. Ősszel elkezdtük a Dózsavárosi Könyvtár állományának feldolgozását. A selejtezés megtörtént, a feldolgozás folyamatos. Az ősszel megkezdett munka azonban csak nagyon lassan halad. Év végére a ezer kötetre becsült állomány 45-50%-a, 9184 kötet került gépre. Sajnos emberi erőforrás hiányában ezt nem tudtuk folytatni, így a feldolgozás az ott dolgozó kollégákra hárult. A központi könyvtárban végezzük a fiókkönyvtári, valamint a kádártai és a gyulafirátóti könyvtárak dokumentumainak feltárását is, hiszen itt letéti ellátást biztosítunk. Naponta részt veszünk a helyismereti sajtófigyelésben, 2014-ben az cikkből at rögzítettünk. A központi könyvtár gyűjteményének elektronikus feldolgozottsága 97-99%. A raktárban lévő folyóiratok egy része még feldolgozásra vár, ez várhatóan a következő év elején megtörténik ben állományba vettük a megőrzésre szánt folyóiratainkat, a helyi, az országos terjesztésű és a helyismereti vonatkozásúakat egyaránt. 707 kötet tékázott illetve bekötött országos periodikát, valamint 1433 kötet helyismereti periodikát leltároztunk be. Ez utóbbiakat 1987-től vettük számba. A Veszprém Megyei Helyismereti Gyűjtemény folyóiratainak leltározásakor teljes körű képet kaptunk az állomány nagyságáról is december 31-én 671 raktári jelzeten 929 féle folyóirat található az állományban, összesen kötetben, mintegy ,- Ft eszmei értékben. Az állományba vétel munkáját a gyűjteményszervezési és a helyismereti csoport munkatársaival közösen végeztük

19 18 Veszprém Megyei Helyismereti Gyűjtemény Az év során nagy jelentőségű feladat volt a helyismereti gyűjteményben található bekötött folyóiratok teljes körű állománybavétele, leltározása. A kezdetektől fogva 2013 december 31- ig megjelent periodikák számbavétele (a hiányokkal együtt) fél éves feszített tempójú munkát követelt három fővel, mely során 381 db új raktári lap készült el ban 128 féle kurrens folyóirat járt gyűjteményünkbe, 2014-ben növeltük állományunkat 138 félére 265 példányban és ebből 7 db új cím került be az ALEPH katalógusba. (Szilfalevél, Hangvilla, Északi-part, Tósokberéndi hírmondó, Kisapáti krónika, Pannon Management, Szeresd a magyart) A tavalyi évben 230 település weblapját néztük át, hogy milyen helyismereti periodikájuk van. Ahol találtunk, azoknak az elérhetőségét feltettük alportálunkra, és folyamatosan karban tartjuk azokat. Weblapunkon 124 db on-line elérhető kurrens folyóirat van. Felvettük a kapcsolatot a településekkel, hogy beszerezzük nyomtatott formában is kiadványaikat, de egyre gyakrabban azt a választ kaptuk, hogy azok csak digitálisan találhatók meg. Ezek után arra a megállapításra jutottunk, hogy le kell menteni az on-line folytatásokat, nehogy a webről is eltűnjenek. A digitális változatú folyóiratokból 28 cím 67 évfolyamát mentettük le, melyeket folyamatosan bővítünk. Nehézséget okoz, hogy sok periodikához nehezen jutunk hozzá és számos kiadvány csak reklamálás (telefonon 35 db, en 56 db) után érkezik be a gyűjteménybe, ehhez hozzájárul a Veszprémi Pannon Nyomda megszűnése is ben a retrospektív folyóiratok adatainak rögzítésében elértük a 97 %-ot, a folyóirat állomány ellenőrzése miatt nem sikerült befejezni. Elektronikus számbavételre várnak a mikrofilmek, az aprónyomtatványok és a plakátok. Az év során csoportunkban dolgozó közmunkás munkájának eredményeként az apró- és plakátgyűjteményünk naprakészen rendben van. A helyismereti gyűjtemény digitális feldolgozottsága: könyvek, szakdolgozatok, kurrens folyóiratok, képeslapok 100 %-ban, a retrospektív periodikák 90 %-ban feltártak az Aleph500 katalógusban. Az Olvasószolgálatban az állománygondozáshoz kapcsolódó feladat az ún. régi kódos könyvek, illetve raktári katalógus rendezése volt 2014-ben. A munkafolyamat nagyon időigényes, precíz, pontos feladatvégzést igényelt: többszöri behasonlítást, ellenőrzést a z IKR-ben, szabadpolcon és a raktárban.

20 19 A leltárkönyvi ellenőrzésben és a jegyzékre írásban segítségünkre voltak a közösségi szolgálatot végző tanulók illetve a közfoglalkoztatottak. A Zenemű-és Médiagyűjteményben sikerült helyet felszabadítani. Az elavult dokumentumtípusokat kivontuk az állományból (VHS, hangkazetták, hangszalagok). Ellenőrzés állományvédelem Állományvédelmi és tárolási szempontból is nagy a jelentősége a napilapok elmaradt bekötésének. Az ehhez kapcsolódó feladatok a következők voltak: felmérés az ajánlatkéréshez és az előkészítés, ami ( ig) összesen 90 kötetet jelentett, majd a raktárban elhelyezett napilapok teljes állományának átcsúsztatását, átrendezését. A kemény fizikai munkában csoportunk jelentős része vett részt. Ennek eredményeként könnyebben használhatók, kereshetők lettek napilapjaink, egyszerűbb a raktári rend fenntartása és a jobban átlátó ez az állományrész. A helyismereti folyóiratok évi köttetése kapcsán több nyomdával is kapcsolatba kerültünk. A jó tapasztalatok alapján 2014-ben a Pannon Egyetem Nyomdáját 7 db A/3-as méretű) és a Horváth Nyomda Kft-t 54 db A/5, A/6-os méretű folyóiratok kötésével bíztuk meg, melyet decemberéig teljesítettek. Folyóiratok bekötésének tervezéséhez, ajánlatkéréshez részletes jegyzéket kellett készíteni a kötésre szánt folyóiratokról, méret szerinti bontásban. A közötti időszak egy részét sikerült beköttetni ben az Amerikai Kuckó 24 féle folyóiratot kapott, összesen 242 példánnyal növelve a folyóirattárát. Jelentősen emelkedett a DVD gyűjtemény, 2014-ben már 610 DVD dokumentum várja a látogatókat Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök Olvasóterem, gyermek olvasóterem, helyismereti és egyéb szakszolgálatok, csoportos látogatások. A megyei könyvtár minden részlegének egyik legfontosabb feladata, hogy a könyvtárhasználók számára szakszerű, magas színvonalú, minőségelvű szolgáltatásokat nyújtson. Nemcsak a központi könyvtárban, hanem a fiókkönyvtárakban és a kistelepülési

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1997. CXL törvény A könyvtár alapvetően általános gyűjtőkörű nyilvános, városi könyvtárként működik. Feladatait az 1997. évi CXL., A muzeális

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetőségei jellege A fenntartó A könyvtár elérhetőségei 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM

Részletesebben

Könyvtári munkafolyamatok

Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Alfolyamatok Részfolyamatok Támogató folyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Vezetési folyamatok Állományalakítás A dokumentum

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály Dr. Vígh Annamária Pécs, 2014. május 26-27. Mit ígértünk 2014. februárjában

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről 1 1. melléklet a /2013. számú előterjesztéshez Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra.

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra. Szolgáltatási normák A könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére mindenki jogosult, aki a könyvtár könyvtárhasználati szabályzatát magára nézve kötelezően elismeri, és az adatait regisztráltatja. A beiratkozás

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A Szervezeti és Működési Szabályzat alapdokumentumai - 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézkedésekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban Dr. Kenyéri Katalin EMMI Könyvtári és Levéltári Osztály 2016. A könyvtárosok, mint információközvetítő

Részletesebben

Rigó József Általános Művelődési Központ

Rigó József Általános Művelődési Központ Rigó József Általános Művelődési Központ Könyvtár gyűjtőköri szabályzata 2015. 12. 01-től érvényes Bugac A könyvtár alapfunkciója szerint általános gyűjtőkörű nyilvános települési könyvtár, szolgáltatásait

Részletesebben

6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai

6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai 6. sz. melléklet: Szolgáltatások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Az igénybevétel feltételei és díjai I. Helyben használat A) Regisztráció természetes személynek és jogi személynek /12 hónap B) Regisztrációs

Részletesebben

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 11866361

Részletesebben

SZAKMAI MUTATÓK ÖSSZESÍTETT TÁBLÁZATA

SZAKMAI MUTATÓK ÖSSZESÍTETT TÁBLÁZATA SZAKMAI MUTATÓK ÖSSZESÍTETT TÁBLÁZATA A FSZEK munkatervében tervezett mérőszámok teljesülése Mutató I. SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK 1. Heti nyitvatartási órák 2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár. 2013. évi munkaterve

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár. 2013. évi munkaterve Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának 84/2013. (V. 21.) határozata az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkatervének jóváhagyásáról Veszprém Megyei Jogú Város

Részletesebben

Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax:

Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax: Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2015. Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax: 56-361-098 BESZÁMOLÓ A Madarász Károly Művelődési Ház és Városi

Részletesebben

A Veszprém Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (VeKSZR) működése

A Veszprém Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (VeKSZR) működése Győr, 2014. október 27-28. KSZR műhelynap A Veszprém Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (VeKSZR) működése Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém Pálman Judit igazgató jpalmann@ekmk.hu I. Könyvtári

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata I. A könyvtár általános adatai: 1. A könyvtár neve: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Székhelye: Komárom-Esztergom megye

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Készítette: Fenyvesi Judit 2016. Elhangzott a Felkészítés a könyvtárhasználati tehetségfejlesztésre a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny új koncepciójának tükrében c.

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2016. A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 214 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Legfontosabb tudnivalók A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja. A könyvtárat használhatja

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A Kislángi ÁMK Könyvtárának nyitva tartási ideje: Hétfőn: 13-17 óráig Keddtől péntekig 8-12 13-17 óráig 2. A Kislángi ÁMK Könyvtárának részlegei (gyűjteményrészei): Felnőttkönyvtár

Részletesebben

Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban

Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban Hagyományok és kihívások IV. 2015.08.31. Előzmények A dokumentum kikérésével kapcsolatban:

Részletesebben

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros Online világ Oroszi Katalin KSZR Szakmai nap 2016. augusztus 29. Ostoros Modern könyvtár A könyvtár a számítógép és az internet segítségével minőségben újat tud nyújtani szolgáltatásaiban. Az emberek igénylik

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

A könyvtári rendszer

A könyvtári rendszer A könyvtári rendszer Mi a könyvtár? Információk (dokumentumok) rendszerezett gyűjteménye, amelyet közhasználatra szánnak. A könyvtár gyűjt (könyv, periodika, CD, DVD stb.) rendszerez, hogy visszakereshetők

Részletesebben

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban A mozgókönyvtári feladatellátást nyújtó szervezet: Gróf Festetics György Műv. Kp. Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Igazgató: Halász

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 32/2017.

Az előterjesztés száma: 32/2017. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 32/2017. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2017. február 28. napján

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Közgyűlés VII-107/14.49/016. számú határozatának. melléklete Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata A Vécsey Károly Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár. A közkönyvtári ellátást szolgáló könyvállományt Solt város lakossága társadalmi

Részletesebben

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. A könyvtár általános adatai: Neve: Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár Székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4533 Sényő, Kossuth. u. 33. Fenntartó neve: Sényő

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE Pályázati azonosító: 3532/00344 SZAKMAI BESZÁMOLÓ Az információs-kommunikációs technológia

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, melyen

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2016.

Használói elégedettségvizsgálat 2016. Használói ségvizsgálat 2016. A Berzsenyi Dániel Könyvtár ISO minőségirányítási rendszerének megfelelően a látogatók könyvtárhasználati szokásait és ségét vizsgáltuk kérdőív segítségével. Az összehasonlíthatóság

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. számú melléklet POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Készítette: Pataki Sándorné Szathmáry Péterné könyvtáros ISKOLAI KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT A Pollack Mihály Általános Iskola

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012 Justh Zsigmond Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 212 Alapadatok Az adatszolgáltató Justh Zsigmond Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 182177

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

Eötvös Károly Megyei Könyvtár

Eötvös Károly Megyei Könyvtár Eötvös Károly Megyei Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Veszprém 2014 I. Az intézmény adatai Az intézmény neve: Eötvös Károly Megyei Könyvtár Székhelye és címe: 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Telephelyei:

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2015.

Használói elégedettségvizsgálat 2015. Használói elégedettségvizsgálat 2015. Könyvtárunk MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerének megfelelően látogatóink könyvtárhasználati szokásait és elégedettségét vizsgáltuk kérdőív segítségével.

Részletesebben

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u.22. Tel: 85/331-500; 85/330-852; fax: 85/530-034 e-mail: postmaster@totikonyv.t-online.hu Ügyiratszám: /2012. Pogányvölgyi Többcélú

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 Rum,. Felülvizsgálva: 2015. január 5. 1. A tervezet célja A községi és iskolai könyvtár stratégiai

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus)

Részletesebben

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata 3.sz.. melléklet Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata Kunszentmárton, 2013. május 01. 1. A könyvtár használati köre Az iskolai könyvtárat az iskola

Részletesebben

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38.

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. Gyűjtőkörök Intézményi ügyek Intézményi alapdokumentumok Fenntartói irányítás Gazdasági Hivatal anyagai Bizonyítvány másolat, másodlat Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) Megállapodások, szerződések

Részletesebben

JELENTÉS DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2013.

JELENTÉS DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. JELENTÉS DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. Bevezetés Nagyon nehéz esztendő összegzését tartalmazza intézményünk 2013. évi beszámolója. Ebben az évben rövid idő alatt másodszor váltottunk fenntartót:

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon:

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1CJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VII.-X.-XIV.-XV.-XVI.-XVII. kerületi

Részletesebben

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: 7400 KAPOSVÁR, CSOKONAI U. 4. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE:

Részletesebben

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Könyvtárhasználat Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Ez a mű Creative Commons Nevezd meg!-ne add el!-így add tovább! 2.5 Magyarország Licenc alatt van. A licenc szövegének megtekintéséhez látogasd

Részletesebben

MUNKANAPLÓ A KÖNYVTÁRAK RÉSZÉRE A 20 ÉVRE NEM SELEJTEZHETŐ! A KÖNYVTÁR NEVE: SZÉKHELYE: (MINDENNAPOS)

MUNKANAPLÓ A KÖNYVTÁRAK RÉSZÉRE A 20 ÉVRE NEM SELEJTEZHETŐ! A KÖNYVTÁR NEVE: SZÉKHELYE: (MINDENNAPOS) MUNKANAPLÓ A KÖNYVTÁRAK RÉSZÉRE A 20 ÉVRE NEM SELEJTEZHETŐ! A KÖNYVTÁR NEVE: SZÉKHELYE: (MINDENNAPOS) A munkanapló vezetése minden könyvtár, szolgáltatóhely (a továbbiakban: könyvtár) számára kötelező.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadása ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 107/2016. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve: Grégerné

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja Garamvölgyi László könyvtári szakinformatikus Országos Széchényi

Részletesebben

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6. 192/2009. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról MINDIG KÖZEL VAGYUNK! Gráz kulturális hivatalának városi könyvtára változatos és magas szintű állománnyal rendelkezik.

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai 2.sz.melléklet A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai A könyvtár használata és szolgáltatásai A könyvtár legfőbb feladata, hogy a kölcsönzési időben lehetővé tegye a gyűjteménye

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezése

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az Alapító okirat 4. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel - a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 1. Az Alapító okirat 4. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel - a következő rendelkezés lép: Okirat száma: A Közgyűlés VII-107/314.492/2016. számú határozatának 1. melléklete Módosító okirat A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által

Részletesebben

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 3. sz. melléklet Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 1. Általános rendelkezések (1) Az Edutus Főiskola (továbbiakban Főiskola) a Szervezeti és Működési Rend (továbbiakban SZMR)

Részletesebben

Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának.

Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. 2014. (.) EMMI rendelet a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. (Kaposvár) (Horváth Katalin) [2014.03.07.]

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. (Kaposvár) (Horváth Katalin) [2014.03.07.] A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve (Kaposvár) (Horváth Katalin) [2014.03.07.] I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: A könyvtár Alapító Okirata megváltozik: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Oktatást és tanulást támogató elektronikus Szakkönyvtári Partner Portál (e-szapport)

Oktatást és tanulást támogató elektronikus Szakkönyvtári Partner Portál (e-szapport) Partner Portál??? Üzleti alapú Szolgáltatás alapú (Szolgáltatók és szolgáltatások összegyűjtése az használók segítségére) A konzorcium Eszterházy Károly Főiskola (konzorciumvezető) Egri Hittudományi Főiskola

Részletesebben

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Az adatszolgáltatás a 300/2007. (XI. 9.) korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1442/08 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015 Eszterházy Károly Főiskola Comenius Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 25 Alapadatok Az adatszolgáltató Eszterházy Károly Főiskola Comenius Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tankönyvgyűjteményének középés hosszú távú stratégiája A Nemzeti Tankönyvtár feladatai

Részletesebben

Az SZMSZ 26 sz. melléklete. Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata

Az SZMSZ 26 sz. melléklete. Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata Az SZMSZ 26 sz. melléklete Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros Veszprém, MKE Jogi Szekció július 8.

Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros Veszprém, MKE Jogi Szekció július 8. Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros Veszprém, MKE Jogi Szekció 2016. július 8. FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Feszty Árpád - táblaképek Budapest, V. Markó u. 27. I. emelet 37. könyvtár A FT Könyvtára

Részletesebben

Egy könyvtár három alapfunkció. Dippold Péter

Egy könyvtár három alapfunkció. Dippold Péter Egy könyvtár három alapfunkció Dippold Péter A Központi Könyvtár hármas funkciója Közkönyvtárként feladatait a 1997. CXL. törvény határozza meg Országos szakkönyvtár feladatait a 30/2014. EMMI rendelet

Részletesebben

A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 1. A..könyvtár mozgókönyvtári állományrészének gyűjtőköre A..könyvtár megyei önkormányzati fenntartású nyilvános közkönyvtár...könyvtár a

Részletesebben

N a g y k e r e k i. Könyvtári-, információs- és közösségi hely

N a g y k e r e k i. Könyvtári-, információs- és közösségi hely N a g y k e r e k i Könyvtári-, információs- és közösségi hely KÖNYV roma TÁR - Roma felhasználó a Könyvtárban - Méliusz Könyvtár 2016. január 25. Nagykereki Nagyzomlin lakosság lélekszáma 1375 fő (2015.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2014. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR, SALGÓTARJÁN, KASSAI SOR 2. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár. A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája

A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár. A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája OFI - Pedagógiai Könyvtár és Múzeum A Magyar Pedagógusok Háza Információs központ, országos tudományos

Részletesebben

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Könyvtára (a továbbiakban Könyvtár) Szervezeti és működési szabályzatának elkészítésekor az alábbi törvények és rendeletek előírásait vettük figyelembe: a kulturális

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Tel.: 06/76/500-550; Fax: 06/76/500-570 e-mail: kjmk@kjmk.hu; www.kjmk.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2. sz. függelék A könyvtári

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az intézmény elnevezése és jogállása 1. Név: József Attila Városi Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár) 2. Cím: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. Levélcím: 8901 Zalaegerszeg,

Részletesebben

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2016.

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata Hunyadi Mátyás Általános Iskola Törökszentmiklós Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata I. Helyzetelemzés Iskolai könyvtárunk gyűjtőköri szabályzatának alapja 8 évfolyamos általános iskolánk szerkezete

Részletesebben

Bemutatkozik az MTA Könyvtára

Bemutatkozik az MTA Könyvtára TARTALOM Bemutatkozik az MTA Könyvtára 1. alapozó program A mintegy 60-90 perces látogatás során levetítjük a könyvtár történetéről és kincseiről készült kisfilmet, bemutatjuk a különféle funkciójú olvasói

Részletesebben