Lépjünk környezetünkért, egészségünkért! három hetet meghaladó projektünk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lépjünk környezetünkért, egészségünkért! három hetet meghaladó projektünk"

Átírás

1 Lépjünk környezetünkért, egészségünkért! három hetet meghaladó projektünk informatika, technika, osztályfőnöki és matematika órai megvalósítása Helyszín: ANK 2. Számú Általános Iskola 7632 Pécs, Apáczai körtér 1. Az innováció készítője, megvalósítója: Berki Tímea és Kulcsárné Hajmási Ilona Alkalmazási terület: Általános Iskola 6-7. osztály A megvalósítás időtartama: április 19 május 11. A három hetet meghaladó projekt megvalósításával a tananyag célja, hogy a tanulók egészségesebb és informáltabb fogyasztókká váljanak, és új lehetőségeket fedezzenek fel az egészséges táplálkozás területén. Egészségtudatos magatartásuk kialakuljon. Szeretnénk, ha a tananyagba nem feltétlenül bekerülő ismereteket sajátítanának el! A kooperatív módszerek alkalmazásával célunk szociális és életviteli kompetenciáik fejlesztése, pozitív magatartásformák kialakítása, konfliktuskezelési technikák-, kompromisszumkészség fejlesztése, verbális - és nonverbális kommunikációjuk javítása.

2 Megismerve újszerű munkamódszereinket reméljük, kedvvel, élvezettel dolgoznak a feladataik megoldása során. A kompetenciamérés feladatainak megoldásával problémamegoldó gondolkodásmódjuk fejlesztjük. Munkavégzésük során számolási készségük is javul. A jegyzeteléssel és a vázlatkészítéssel tanulóink lényegkiemelő képességének fejlesztése a célunk. Természetesen szinte minden pillanatban fejlesztjük szövegértésüket és lényegkiemelő, analizáló, szintetizáló képességüket! A projekt lebonyolítása A három hetet meghaladó projekt nyitó rendezvényén a gyerekek értesültek a projekt célkitűzéseiről, kézbe kapták az előzetes feladatokat, megismerték a projekt végrehajtásának időtervét, az értékelés módját. A projekt lebonyolításának felelősei: Berki Timea Kulcsárné Hajmási Ilona A projekt megvalósításának javasolt tantárgyi kerete: (matematika, fizika, informatika szakos tanár, osztályfőnök), (matematika, technika, informatika szakos tanár, osztályfőnök). 1 matematika óra, 3 technika és/vagy osztályfőnöki óra, 3 informatika óra, (a projekt egyik eleme sem igényel számítógépes termet, de a projekt elemeinél külön jeleztük az eszközigényt).

3 Napi/hetirend Aktív, egészséges életmód 5-8. osztályos diákoknak A kiegyensúlyozott étrend összetevői Zöldség rejtvény Egészségtelen válogató NUTRIKID Egészséges napirend Egészség Mi van a cigifüstben? Miért káros a dohányzás? Pulzus Tevékenység a napirend lejegyzése 1 héten keresztül prezentáció megtekintése beszélgetés a látottakról Alkalmazott munkamódszer előzetes feladat egyéni munka beszélgetés (45 perc) Szemléltetés, eszközök, IKT eszközök minta napirend (üres táblázat), íróeszköz laptop, projektor, a honlapról származó prezentáció a munkalap kitöltése páros munka munkalap 1, íróeszközök szókereső interaktív játék Regisztráció Gyorsteszt Labirintus Akadályverseny Kvíz Táplálkozási napló a helyes napirend közös összeállítása, összehasonlítása a saját napirenddel bemutató készítés információgyűjtés vázlat készítés számolási készség fejlesztése a kompetencia mérés b 10. feladat megoldásával csoportmunka: az óra mutató járásával ellentétes irányban haladva mindig másik gyereknek kell megtalálni a következő zöldséget teremtől, tanórától függően: egyéni v. csoportmunka interaktív játék egyéni munka számítógéppel (45 perc) csoportmunka (45 perc) páros munka számítógéppel (45 perc) csoportmunka számítógéppel (45 perc) páros munka Ólomszennyezettség grafikon elemzés egyéni munka munkalap 2., íróeszközök gépteremben tartott óra esetén az egészségtelen válogató.swf futtatása, egyébként pl. mágnestáblán kártyákkal számítógép internet kapcsolattal, honlap csomagoló papír, karton, filcek, színes ceruzák. számítógép számítógép internet kapcsolattal, pl. a honlap feladatlap (45 perc)

4 NAPIREND/HETIREND A gyereke egy minta napi/heti rendet kaptak kézhez a projekt indító napon. Ez szolgált alapul saját napi/heti rendjük elkészítéséhez. BEMUTATÓ Képek a bemutató közben

5 A munkalapok EGÉSZSÉGTELEN VÁLOGATÓ Zsetonnal jutalmazhatjuk azokat a tanulókat, akik előzetes feladatként készítenek kártyákat a mágnestáblás válogatáshoz.

6 NUTRIKID Képek az interaktív játékból A gyorsteszt során az a cél, hogy a gyerekek megismerjék, mi kerül a tányérjukra. Megismerjék az élelmiszercsoportokat! A képernyőn megjelenő ételt kell felismerni, majd a megfelelő csoportra kattintva besorolni. Pl kiflit, az ital, zöldség, gyümölcs, gabonaféle csoport valamelyikébe. Ha a megoldás helyes, pontot kapnak, ha rossz, akkor elveszítenek egyet a rendelkezésre álló 5 hűtőszekrény közül. Az egészséglabirintus célja, hogy minél tovább fenntartsuk egészséges állapotunkat, az elfogyasztott táplálékokat mozogjuk le, ha pedig sokat mozgunk, együnk többet, legyünk mindig fittek, gyorsak és ügyesek! Közben figyelni kell a bal oldalon elhelyezett állapotjelzőt, ez legjobb, ha a zöld mezőben marad, a sebesség is így lesz a legnagyobb. Ha elkap egy szörny, a három életből elveszik egy. A biciklis pályán gyorsabban dolgozhatjuk le a felesleget, de veszélyesebb is., mert itt több szörny leselkedik. Pont sportolással szerezhető, persze ahhoz, hogy sportolhass, enned is kell. A labirintusban minden megszerzett 30 pont a valóságban a végeredménynél egy pontot ér. Egy játékban maximum 5 pont, hetente maximum 15 pont szerezhető. Az akadályversenyben össze kell gyűjteni az adott szintnek megfelelő táplálékokat, miközben cél a piramis tetejének elérése. Az élelmiszerpiramis szintjeinek megfelelően következnek a pályák. A cél, hogy minden pályán a szintnek megfelelő élelmiszercsoportból gyűjtsenek energiát. Ha olyan ételt, italt vesznek magukhoz, amire épp nincs szüksége a szervezetüknek, pontlevonást kapnak és az energiájukból is veszítenek. Ha segítségre szorulnak, a segítség gomb az élelmiszerpiramist mutatja meg nekik. Közben szörnyek jönnek, amiket át kell ugraniuk. Ha ez nem sikerül, energiájuk igen jelentősen csökken. A megfelelő táplálékok felszedésével elegendő energiához juthatnak és feljuthatnak a piramis csúcsára, ez 3 pontot jelent. A kvíz kérdések megválaszolása során alkalmazhatják a tanult ismereteket. Max 5 pontot szerezhetnek.

7 Értékelés Az órai munka eredményeként a saját mappájában mindenkinek lesz egy nutrikid.doc nevezetű dokumentum, amely tartalmazza azokat a képernyőképeket, amelyek bizonyítják, hogy a gyerek teljesítette a feladatot. A következő órán, ha be tud lépni a nutrikid oldalra és meg tudja mutatni a lementet állományt és az első feladatban legalább 3600 pontja van, a labirintusnál 5, a kvíz kérdésnél 4 vagy 5, akkor informatikából ötöst kap. Egyéb esetben maga dönthet jegye beírásáról.

8 EGÉSZSÉGES NAPIREND Érdemes a Nutrikides téma után megvalósítani, mert ennek feldolgozása során olyan ismeretekhez jutnak, amelyeket itt jól tudnak alkalmazni. A projekt elem megvalósításához 3-4 fős csoportokat kell kialakítani. Minden csoport kiválasztja a csoport egy tagjának napirendjét, melyet a tanult ismereteik alapján egy ideális napirenddé alakítanak át. A pedagógus feladata, hogy a csoportok az iskolai napirend megfelelő elemeiről se feledkezzenek meg feladatuk megoldása során (szellőztetés, páratartalom, szünetekben séta v. játék az udvaron ). Értékelés: A tanulók motiválása érdekében minden durva hibától mentes megoldást értékeljünk 1-3 zsetonnal! EGÉSZSÉG CÍMMEL BEMUTATÓ KÉSZÍTÉS Óra elején önszerveződő 3 fős csoportokat hozunk létre (maximálisan ennyi gyerek tud egy számítógépnél együtt dolgozni). A csoportok első feladata az egészséggel kapcsolatos csapatnév választása. Hozzanak létre a csoportmappában egy csapat nevű mappát! Munkájukat ebbe a mappába mentsék egészség.ppt névvel. Tisztázzuk a prezentáció készítés szempontjait: maximum 5 dia maximum 5 perc rövid figyelemfelkeltő szöveg hibátlan helyesírás tartalom animáció alkalmazása változatos háttér

9 Értékelés A következő órán minden csoportból egy gyerek bemutatja a prezentációt. Minden prezentáció megtekintése után minden csoport kialakít egy pontszámot (max. 5 pont). A pedagógus is pontoz. Végül az átlagpontszám alapján a legjobb prezentáció kikerül az intézmény honlapjára is.

10 CIKI A CIGI A honlapon lévő játék vagy a leírások vagy más honlapon való kereséssel adjanak választ a következő kérdésekre: Mi van a cigifüstben? Miért káros a dohányzás? Milyen egészségkárosító hatása van a dohányzásnak? Készítsenek vázlatot, jegyzetet az informatika füzetükbe! Fontos hogy megtekintsék azokat a sokkoló képeket, amelyek a cigaretta által okozott egészségkárosító hatást mutatják. Nagyon sok ilyen van a honlapon is.

11 MATEMATIKA FELADATLAP csoportmunkában A megoldásra szánt idő leteltét követően a pedagógus választja ki azt a tanulót, aki ismerteti a csoport megoldását. A feladat megoldásának menetét tehát a csoport valamennyi tagjának ismernie kell! Értékelés: A jó megoldásokat zsetonnal értékeljük, amely a szaktantárgyi értékelési rendszernek megfelelően esetleg érdemjeggyé váltható. PULZUS matematika feladat

12 ÓLOMSZENNYEZETTSÉG matematika feladat A járműforgalom talajszennyezése jelentős. Vizsgálatok bizonyítják, hogy az út menti talaj ólomszennyezettsége összefügg a járműforgalom nagyságával (1992-es(!) adatok). Hazánk forgalmas útszakaszain gépkocsi/nap a forgalomsűrűség. A következő táblázat azt mutatja meg, hogy ilyen sűrűség mellett hogyan változik az ólomkoncentráció az úttól való távolság függvényében. Hazánk forgalmas útszakaszain gépkocsi/nap a forgalomsűrűség. A következő táblázat azt mutatja meg, hogy ilyen sűrűség mellett hogyan változik az ólomkoncentráció az úttól való távolság függvényében. Az ólom-szennyezettség károsítja a növényeket. Előfordul, hogy a növényeken semmi külső jel nem látható, mégis az állatokra mérgezőek. A 10 mg/kg ólmot tartalmazó takarmány feltehetőleg már ártalmas az állatokra. Az ólom természetesen az ember egészségére is igen ártalmas. Az Egészségügyi Világszervezet 45 g-ban állapította meg azt a napi ólommennyiséget, amely az emberi szervezetbe különösebb kár nélkül még bekerülhet. Természetesen a feladatok ismertetése után és közben sok kérdés felmerül a gyerekekben is, de feltehetjük mi is: Miért baj, ha méreg jut a szervezetbe? Miért kell mérni a légszennyezettséget? Mikor rendelnek el szmog riadót? Pihenésként mérjük meg a pulzusunkat! Közben különbözö ötleteket bevetve a számolási készségük is fejleszthető. A feladatokkal kapcsolatban egyéni vagy csoportos gyűjtőmunka kezdeményezhető. Pl. Keressék meg a városban felállított légszennyezettséget mérő állomásokat, készítsenek az egyikről fényképet!

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0070 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási Pályázó neve Intézményfenntartó

Részletesebben

Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend)

Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend) TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0162 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Sükösd- Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézményeiben Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás,

Részletesebben

Mendly Lajos: Kapcsold be a gépet, töridogára készülünk!

Mendly Lajos: Kapcsold be a gépet, töridogára készülünk! Történelemtanítás a gyakorlatban Mendly Lajos: Kapcsold be a gépet, töridogára készülünk! Az utolsó 10-15 év alapvetően változtatta meg a tizenéves korosztály információszerzési, tanulási módszereit. A

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0093. Moduláris oktatási program 2009/2010. Egészséges életmódra nevelés

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0093. Moduláris oktatási program 2009/2010. Egészséges életmódra nevelés TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0093 Moduláris oktatási program 2009/2010 Egészséges életmódra nevelés Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola Mályváskerti Általános Iskolai

Részletesebben

Környezeti nevelés a matematika órákon

Környezeti nevelés a matematika órákon Környezeti nevelés a matematika órákon Készítette: Sulyokné Reicz Magdolna A modul címe: A parlagfű nyomában Százalékszámítás, diagramok készítése Környezetvédelem a 9. osztályos matematikaórákon A modul

Részletesebben

Az energiára fordított ENERGIA megtérül!

Az energiára fordított ENERGIA megtérül! Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. PROJEKT Az energiára fordított ENERGIA megtérül! Megvalósítás helye: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg,

Részletesebben

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Állatok a házban és a ház körül a téma feldolgozása aktívtáblával 2 Benedek Elek A só című meséjének feldolgozása aktívtáblával 9 3D a táblán a Google SketchUp programjával

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV 3 4. évfolyam Célok és Helyi tanterv A digitális írástudás a 21. század nélkülözhetetlen elvárása, amelynek megalapozását, a digitális kompetencia fejlesztését minél fiatalabb

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 3-4-5. o. Résztvevők száma: 48 fő Időpont:

Részletesebben

Szakdolgozat. Tomasovszky Edit

Szakdolgozat. Tomasovszky Edit Szakdolgozat Tomasovszky Edit 2014 Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Pedagógia Intézeti Tanszék Az információs és kommunikációs technikák alkalmazása az általános iskolai oktatásban

Részletesebben

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

INFORMATIKA 3-4. ÉVFOLYAM

INFORMATIKA 3-4. ÉVFOLYAM INFORMATIKA 3-4. ÉVFOLYAM Kerettantervi megfelelés Helyi tanterv Ez a helyi tanterv az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 1. melléklet 1.3.3 Informatika 1 4. alapján készült Célok és feladatok A digitális

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez.

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Misz József, Szokolai Tibor A szakmai

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5.b Résztvevők száma: 22 fő Időpont: 2008.

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 DUNABOGDÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA GRUND- UND HAUPTSCHULE ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA Helyi tanterv Tartalom 1 AZ ÁTMENETI IDŐSZAK TANTERVEI... 3 2 A VÁLASZTOTT KERETTANTERV...

Részletesebben

Fülöp Péter Tanári kézikönyv az Információtól a műveltségig 7. évfolyamhoz

Fülöp Péter Tanári kézikönyv az Információtól a műveltségig 7. évfolyamhoz Fülöp Péter Tanári kézikönyv az Információtól a műveltségig 7. évfolyamhoz Celldömölk AP 070632 ISBN 978-963-465-390-5 Fülöp Péter, 2011 1. kiadás, 2011 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM A világ erőforrásai elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, de nem elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki mohóságát. 1. JÖVŐKÉP Mahatma Gandhi Napjainkban

Részletesebben

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA. A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA. A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek Ha még nem csináltál egy dolgot, próbálkozz meg vele háromszor. Először, hogy legyőzd

Részletesebben

K ö r n y e z e t v é d e l e m

K ö r n y e z e t v é d e l e m 1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, 5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 15-17. OM azonosító: 036056 K ö r n y e z e t v é d e l e m Természetismeret projekt 9.

Részletesebben

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON GÉNIUSZ MŰHELY 13. 13/1. Töltszéki Gyuláné: OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON 13/2. Banáné Szőke Ilona, Sósné Kádár Marianna: A KOMPLEX MODULRENDSZER A TEHETSÉG FEJLESZTÉSÉRE TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

Részletesebben

A modul neve: Ember által okozott környezeti problémák, megoldási lehetőségek

A modul neve: Ember által okozott környezeti problémák, megoldási lehetőségek A modul neve: Ember által okozott környezeti problémák, megoldási lehetőségek A modul célja: Környezettudatos magatartás megalapozása. Az ember által okozott több globális környezeti probléma közül a globális

Részletesebben

Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV

Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1 A választott kerettanterv megnevezése, bemutatása 3 2. A tagintézmény tantárgyi rendszere és óraszámai 4 2.1 A kötelező és választható

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ Témavezető: Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai

Részletesebben

aktívtábla segítségével 2 segítségével 8

aktívtábla segítségével 2 segítségével 8 Az interaktív tábla a gyakorlatban Balassi Bálint Egy katonaének című művének feldolgozása aktívtábla segítségével 2 Keverékek és oldatok szétválasztása A témakör feldolgozása aktívtábla segítségével 8

Részletesebben

Orosháza az innováció háza

Orosháza az innováció háza Orosháza az innováció háza TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0078 Kedvezményezett: Orosháza Város Önkormányzata Fehér-tó projekt 2009/2010 Környezetvédelmi programsorozat Készítette: Menyhárt Krisztina és Verasztóné

Részletesebben

PLATÁNSOR KONFERENCIA

PLATÁNSOR KONFERENCIA PLATÁNSOR KONFERENCIA KISKUNHALAS 2009. MÁRCIUS 20. KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS TUDATOS FOGYASZTÓI MAGATARTÁS Beköszöntő Mindig öröm és megtiszteltetés egy kollektívának, ha egy megyei konferencia házigazdája

Részletesebben