Pedagógiai Programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai Programja"

Átírás

1 "Iskola csak akkor létezhet, amikor az emberek nem kívülállónak, hanem bentlévőnek érzik magukat, mintha otthon lennének. (Peter Ouspensky) A Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola Pedagógiai Programja 2013 Készítette: a Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola nevelőtestülete Budapest, március 30.

2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 BEVEZETŐ... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei Oktatásunk alapelvei Nevelésünk alapelvei A nevelő-oktató munkánk értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Nevelő-oktató munkánk céljai A magyar - német két tanítási nyelvű osztályok oktatási célja Feladataink, eszközeink, eljárásaink Nevelő-oktató munkánk értékei A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztés iskola feladatai Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A tanítási órákon és az egyéb foglalkozásokon megvalósítható közösségfejlesztő feladatok A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység Különleges bánásmódot igénylő tanulók Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák A szülők közösségét érintő együttműködési formák Kapcsolattartás az iskola külső partnereivel A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata A vizsgaszabályzat hatálya A vizsgatárgyak részei, követelményei és értékelésük rendje A felvételi eljárás különös szabályai Belépés iskolánk első évfolyamára Belépés az 5. évfolyamtól kezdődő sportosztályba Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola 1

3 12. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai Tanuló átvétele Tanulói jogviszony megszűnése, iskolaváltás AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE A választott kerettantervek megnevezése Óratervi táblázatok Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása Mindennapos testnevelés Választható tantárgyak, foglalkozások, a pedagógusválasztás szabályai Választható tantárgyak Választható foglalkozások Pedagógusválasztás szabályai Sajátos pedagógiai módszerek, témanapok A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulók írásbeli beszámoltatásának rendje Szóbeli beszámoltatás rendje 1-8. évfolyam Értékelés, minősítés Minősítés alsó tagozaton (1-4. évfolyam) Minősítés felső tagozaton (5-8. évfolyam) Érdemjegyek meghatározása A két tanítási nyelvű tantárgyak értékelése és minősítése Értékelés, minősítés alóli felmentés A magasabb évfolyamba lépés feltétele Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei Csoportbontás Egyéb foglalkozások szervezési elvei A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek 61 Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola 2

4 26. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei Az iskola egészségnevelési elvei Az iskola környezeti nevelési elvei A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelési elvei Magatartás Szorgalom Magatartás és szorgalom minősítésének átváltási szabályai A tanulók fegyelmezésének rendje, elvei A tanulók jutalmazásának elvei Záró rendelkezések Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola 3

5 PREAMBULUM Az iskola hivatalos elnevezése: Az iskola fenntartója: Az iskola működtetője: OM azonosító: Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola A Pedagógiai Programot készítette és elfogadta: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest, Szalay utca ) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.) Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola nevelőtestülete A Pedagógiai Programot jóváhagyta: Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola igazgatója Az iskola székhelye: 1212 Budapest XXI. Széchenyi u. 93. Az iskola postacíme: 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Elérhetőségek: Tel.: 36 (1) Fax: 36 (1) honlap: Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola 4

6 BEVEZETŐ A Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola a Klebersberg Iskolafenntartó Központ által fenntartott alapfokú 8 évfolyamos közoktatási intézmény. Iskolánk 1-8. évfolyamig általános alapműveltséget nyújt tanulói számára. E mellett négy különböző típusú képzést kínálunk diákjaink részére. Magyar német két tanítási nyelvű képzés Általános iskolai magyar-német kéttannyelvű oktatásunk egyedülálló Csepelen. Kiváló szakmai háttérrel és felszereltséggel rendelkezünk, anyanyelvi lektor segíti munkánkat. A B osztályainkban heti öt órában, csoportbontásban oktatjuk a német nyelvet mind a 8 évfolyamon, ezen felül bizonyos az adott korosztálynak megfelelő tantárgyakat két tanítási nyelven (magyar és német) is tanítunk. Angol nyelvi képzés emelt szintű oktatással a felső tagozaton és emelt szintű testneveléssel Angol nyelvi oktatást nyújtunk az A osztályainkban mind a 8 évfolyamon. Az 1-3. osztályban heti két órában, a 4. osztálytól heti három órában tanítjuk az angol nyelvet. Tanulóink az 5. osztálytól ezen felül még heti két órában emelt szinten tanulhatják a nyelvet a választható órák keretében. Felső tagozaton magasabb óraszámban informatika, matematika, természettudományi tanórák közül is választhatnak. Felső tagozaton választható sportköri foglalkozások keretében biztosítjuk számukra az emelt szintű testnevelést. Emelt szintű testnevelés és emelt óraszámú matematika oktatás angol/német nyelvi oktatással Emelt szintű testnevelés oktatást kínálunk a D osztályainkban amelyik évben indul sportolni szándékozó tanulóinknak mind a 8 évfolyamon. Az 1-3. osztályban heti két órában, a 4. osztálytól heti három órában tanítjuk az osztály egyik felében a német, a másik felében az angol nyelvet. Tanulóink az 5. osztálytól ezen felül még heti két órában emelt szinten tanulhatják a matematikát, illetve valamely természettudományos tárgyat a választható órák keretében. Sportosztály felső tagozaton A 2012/13. tanévtől az 5. évfolyamosok számára felmenő rendszerben a C osztály keretében sportosztályos képzést indítunk. A sportosztályba olyan 4. osztályos diákokat veszünk fel, akik komolyan szándékoznak sportolni és tanulni. Elsősorban a kézilabda, öttusa, labdarúgás, futsal, vívás, vízilabda és úszás iránt elhívatott és azokban jártas fiúk és lányok jelentkezését várjuk, de olyanokat is szívesen látunk, akik sportágválasztás előtt állnak. Az említett sportágak szakosztályaival együttműködő megállapodást kötöttünk. Sportosztályunkban a sportágakra kidolgozott sportágfejlesztési kerettantervek segítségével napi rendszerességgel valósul meg a sportnevelés és az oktatás. Az utánpótlásbázis szélesítésének legalkalmasabb terepe az iskola. A délelőtti öt iskolai testnevelés óra keretében sportág specifikus képzés történik, amely kellő alapot nyújt a délutáni egyesületi edzésekhez. A sportosztályos képzés mellett iskolánk biztosítja, hogy a közismereti tárgyakat is olyan mértékben és minőségben tanulják a gyerekek, hogy semmilyen hátrány ne érje őket. Az osztályban tanulók egyik csoportjának vagy az eddig tanult nyelv folytatásaként, vagy választás alapján heti 3 órában angol nyelvet, a másik csoportnak német nyelvet oktatunk. Ebben az osztályban is választhatják diákjaink az emelt szintű angol, illetve német nyelvi képzést, amely heti plusz két órát jelent az adott nyelvből. Célunk, hogy a sport a tanulmányi területen is fokozza tanulóink teljesítményét. Statisztikákkal Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola 5

7 bizonyított tény, hogy a sporttagozatos, illetve sportosztályban tanulók tanulmányi átlaga közel 8-9 tizeddel jobb, hiányzási átlaguk 1/3-a a normál osztályoknak. Célunk, hogy a szülőkkel együttműködve sikeres, jól nevelt, tudásban felkészült, testileg és lelkileg egészséges, hagyomány és értéktisztelő, a közösségért is cselekedni képes személyiségeket neveljünk. Az iskolánkba beiratkozott tanulót gyermekközpontú légkörben sikeres és örömteli életvezetésre készítjük fel. A Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola személyiség és képességfejlesztő, értékközvetítő és szocializációs feladatokat ellátó általános iskola. Iskolánk névadójának, Gróf Széchenyi Istvánnak gondolatát magunkénak valljuk: A kiművelt emberfők sokasága a nemzet igazi hatalma. Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola 6

8 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei A Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola érték-, ismeretközvetítő és szocializációs feladatokat ellátó 8 évfolyamos általános alapműveltséget és emelt szintű idegen nyelvi és sportosztályos képzést biztosító alapfokú oktatási intézmény. Tevékenységünk középpontjában a minőségi nevelő-oktatómunka áll, amely biztosítja tanulóink továbbhaladását a szülők elvárásainak és a tanulók képességeinek megfelelően. Arra törekszünk, hogy a diákok biztos alapkészségek birtokában korszerű, használható, alkalmazható tudásra tegyenek szert, és legyenek képesek boldogulni a szűkebb és tágabb környezetükben. Felelősek vagyunk a ránk bízott gyermekek testi, lelki, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséért. A személyiség, a közösség, az egészség, a tudás, a munka, az esélyegyenlőség, a tolerancia, a felelősség, a szolidaritás értékét preferáljuk. Arra törekszünk, hogy a szülőkkel együttműködve sikeres, jól nevelt, testileg és lelkileg egészséges, a közösségéért, a környezetéért is cselekedni képes személyiséget formáljunk. 1.1 Oktatásunk alapelvei Névadónk életművéhez méltóan tudásával, műveltségével, munkájával társadalmilag hasznos személyiségeket nevelünk. Játékos módszerekkel ösztönözzük tanulóinkat az alapkészségek és az alapműveltség magas szinten történő, örömteli elsajátítására. Megszerettetjük a tanulást, mert tudjuk, hogy a korszerű műveltség és a további szakmai ismeretek megszerzéséhez, az egyéni sikerességhez élethosszig tartó tanulás vezet. Az idegen nyelvi kompetencia és a kétnyelvű gondolkodás képességének kialakításával európai polgárrá nevelünk. Az önálló ismeretszerzés és a multikulturális kapcsolattartás érdekében fejlesztjük a tanulók info-kommunikációs képességeit. A gyermekek mindenek felett álló érdekét azzal valósítjuk meg, hogy biztosítjuk az egyéni adottságokhoz igazodó egyéni bánásmódot. Megteremtjük a tehetségek kibontakoztatásának és a hátránykompenzációnak a feltételeit. A gyermekek képességeinek kibontakoztatásához hatékony, tevékenység centrikus, élményt adó, az együttműködési képességeket fejlesztő és a tanulási technikák elsajátítását biztosító módszereket alkalmazunk. Arra törekszünk, hogy a pedagógus példa legyen műveltségével, szaktudásával, egyéniségével. 1.2 Nevelésünk alapelvei az ifjúság nevelése egy olyan országban, mely létéhez és szabadságához ragaszkodik, tekintettel minden honpolgárnak hazája iránti kötelességére, tökéletes kell hogy legyen. A gyermeki személyiséget sokoldalúan fejlesztjük. Elsajátíttatjuk, interiorizáljuk az alapvető erkölcsi értékeket. Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola 7

9 Az egyén és közösség értékeit és érdekeit közvetítjük, a tanulók ügyeiben demokratikusan, méltányosan, humánusan, megkülönböztetés nélkül, a személyiség folytonos fejlesztése és fejlődésének figyelembe vételével döntünk. A nemzeti és multikulturális értékek megismerésére, értékóvó és értéktisztelő magatartásra nevelünk. Önmagáért és a közösségéért felelős, demokratikus, áldozatkész egyéneket nevelünk. Színes tevékenységrendszerrel fejlesztjük a gyermekek személyiségét, és felkészítjük a családi életre, a közösségi szerepvállalásra. Hazafiság és európaiság jellemezte névadónkat. Hagyománytisztelettel, hagyományőrzéssel, nemzet azonos tudatformálással magyarságukat büszkén vállaló, Európában is helyüket megtaláló XXI. századi polgárrá nevelünk. Alapvető értéknek tekintjük a hazához és a határon túl élő magyarokhoz való kötődés érzését, erős identitástudat kialakítását. Nevelő-oktató munkánkkal alapelveinket és a deklarált értékeket kívánjuk megvalósítani. A tanulóbarát, családias légkör tanulóink képességeinek kibontakozását, személyiségük fejlődését segíti. Általános célunk, hogy tanulóink képesek legyenek életkoruknak megfelelően felelősségteljesen gondolkodni, legyenek szabadok, tisztelettel legyenek mások iránt, legyenek elkötelezettek és keményen dolgozzanak, tanuljanak. Nevelőtestületünk általános irányelve folyamatosan figyelemmel kísérni tanítványaink törekvéseit, céljaik megvalósulását, annak ütemét; amennyiben elmaradás mutatkozik a kívánatos haladástól, egyéni és szülői konzultációval segíteni megfelelő fejlődésüket. 2. A nevelő-oktató munkánk értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 2.1 Nevelő-oktató munkánk céljai A Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskolában folyó nevelő-oktató munka alapvető célja diákjaink felkészítése a nyolc évfolyam sikeres zárására, a nyelvvizsgákra, a felvételi vizsgákra és az azt követő középfokú tanulmányok megkezdésére. Olyan diákok nevelését tűzzük ki célul, akik a magas szintű tanulmányi eredményesség mellett kialakítják a maguk jól működő osztályközösségét, jól beilleszkednek az iskola közösségébe, részt vesznek az iskola hagyományrendszerének ápolásában. Kívánatosnak tartjuk, hogy az eredményes tanulás mellett minél több diákunk aktívan sportoljon iskolánk sportegyesületében vagy külső egyesületekben, ez úton is elsajátítva a kitartást, a küzdőképességet, a csapatszellemet, a másikért való tenni tudás képességét. Ugyanezen okokból fontosnak tartjuk tanítványaink rendszeres és folyamatos felkészítését a szaktárgyi versenyekre, az elért eredmények elismerését és a diákok további fejlődésének biztosítását. Ennek érdekében a helyi tantervben meghatározott magas követelményrendszer szerint végezzük napi oktatómunkánkat, nevelési tevékenységünket e cél elérése érdekében formáljuk. Céljaink: Személyiség központú, tevékenység-centrikus oktató-nevelő munka megvalósítása. Korszerű, természettudományos és társadalomtudományos műveltségkép kialakítása. Hazáját ismerő és szerető, a nemzeti hagyományokat és az iskolai tradíciókat őrző fiatalok nevelése. Fontos a tehetség kibontakozásának a segítése, a differenciálással történő fejlesztés, és a hátránykompenzálás az iskolai élet minden területén. Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola 8

10 A kulcskompetenciák kialakítása, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. Az anyanyelv helyes használata szóban és írásban, a kommunikációs képességek fejlesztése. Célunk, hogy tanulóink megismerjék az egészséges életmód legfontosabb szabályait, tisztában legyenek az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás egészséget befolyásoló hatásával, a testi-lelki higiéné fontosságával. Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése az adott életszakaszra kidolgozott tanterv szerint. Az IKT-eszközök alkalmazásának folyamatos bevezetése (Internet, e-tananyagok, projektmunkák). 2.2 A magyar - német két tanítási nyelvű osztályok oktatási célja Iskolánk speciális tanterve szerint magyar-német két tanítási nyelvű, mely azt jelenti, hogy nemcsak a célnyelvet, hanem néhány tantárgyat is német nyelven oktatunk. A két tanítási nyelvű iskolai oktatás célja, hogy az anyanyelvi és idegen nyelvi tudást egyidejűleg és a lehető legkiegyensúlyozottabban fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való tanulásra, gondolkodásra, képessé tegye őket az idegen nyelvű információk feldolgozására, nyelvtudásuk aktív használatára. Tanulóink váljanak alkalmassá arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár német nyelven folytassák. Cél továbbá, hogy a magyar és a német kultúrák értékein keresztül neveljük a tanulókat türelemre, megértésre és nyitottságra; törekedjen a tanuló pozitív én- és országkép kialakítására; értse meg a nemzetközi kapcsolatok és együttműködés fontosságát. A két tanítási nyelv alkalmazásának eredményeképpen az idegen nyelv tanulása a természetes nyelvelsajátításhoz közelít. Ezáltal elérhető, hogy az anyanyelvi tudás fejlesztése és a magyar kultúra megismerése mellett a tanulók magas szintű német nyelvtudás és nyelvtanulási képesség birtokába jussanak, tehetségük kibontakozhasson. A tanulók értsék meg az idegen nyelvi tudás állandó gondozásának szükségességét, a mind kiegyensúlyozottabb kétnyelvűség elérése és megtartása érdekében. 2.3 Feladataink, eszközeink, eljárásaink A fenti eredmények elérésének eszközeként az alábbi tevékenységi formákat folytatjuk: következetes tanári magatartással és követelményrendszerrel dolgozunk tanítványaink nevelése és személyiségük formálása érdekében, folyamatos és kitartó munkára, tanulásra késztetjük diákjainkat, rendszeres értékeléssel és osztályozással adunk visszajelzéseket tanulmányaikról, az eredményekről az értékelés megszületését követően tájékoztatjuk a tanulót és a szülőt. Eredményeink elérése érdekében az alábbi eljárásokat alkalmazzuk: minden diákot egyéniségként kezelünk, és megkeressük fejlesztésének, nevelésének optimális lehetőségét, osztályfőnöki munkánkban kiemelt figyelmet fordítunk minden tanítványunkkal és családjával való folyamatos kapcsolattartásra, nevelési folyamatuk irányítására, a fentiek érdekében folyamatosan együttműködünk a tanulót nevelő családdal, jelzéseket adunk és fogadunk tanítványunk fejlesztésének biztosítása érdekében. Kiemelt oktatási feladatunk: Alapfokú ismeret- és értékközvetítés. Középfokú oktatásra való felkészítés. Emelt szintű ismeretek átadása: angol, német nyelv, matematika, informatika, testnevelés. Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola 9

11 Kiemelt nevelési feladatunk: Személyiség fejlesztése, szocializáció. Folyamatos, szelektív ráhatással az egyén konstruktív, morális és egyénileg sikeres életvezetésre képessé váljék. Személyiségébe beépüljenek a pozitív személyiségjegyek. A gyermek jelleme a személyes és közösségi meggyőződésben és cselekedetekben nyilvánuljon meg. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltése, igényének fejlesztése. Az intézményünkben a kötelező eszközök és felszerelések rendelkezésre állnak. Részletes, tantárgyakra vonatkozó taneszköz jegyzékek az egyes helyi tantervekben találhatók. A természetes amortizáció miatti pótlás folyamatosan szükséges, illetve fontos lenne a nevelő-oktató munkát eredményesebbé tehető újfajta eszközök, felszerelések számának emelése: pl. interaktív táblák, projektorok, az oktatást közvetlenül segítő tanulói eszközök. A beszerzések során figyelembe vesszük a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának eszközigényét is. 2.4 Nevelő-oktató munkánk értékei A nevelőtestület által közösen preferált értékeink: tudás, munka, személyiség, közösség, egészség, felelősség, szolidaritás-tolerancia, esélyegyenlőség. Tudás Cél Szerettessük meg a tanulást. Alakítsuk ki az élethosszig tartó tanulás és önképzés igényét. Sajátíttassuk el a képességeknek megfelelő tudást, alapműveltséget. Feladat Hatékony tanulásszervezési utakat biztosítunk. Lehetőséget adunk az egyéni, kiscsoportos fejlesztéshez, differenciált tanórai és tanítási órán kívüli tanulásszervezéshez. Feltérképezzük és gondozzuk a tanulási hátránnyal küzdőket és a tehetségeket. Megismertetjük a szakmákat, a szakmai elvárásokat és a szükséges kvalitásokat. A képességeknek megfelelő pályára irányítjuk tanulóinkat. Feltérképezzük a gyermekek tanulási stílusát. Tanítjuk és gyakoroltatjuk a tanulási technikákat. Mérésekkel ellenőrizzük oktató munkánk hatékonyságát. Eszközök Személyi: Tárgyi: pedagógus, szülő, szakértői bizottságok. tanítást és tanulást segítő eszközök, fejlesztő eszközök, szemléltető eszközök, oktatóprogramok, tesztek, mérőlapok, nyelvi labor, könyvtár, SuliNet-labor, számítástechnika terem, idegen nyelvi kisfoglalkoztatók, technika terem. Eljárások Szervezeti formák: osztálykeret, tanóra, választható tanóra, sportkör, szakkör, kiscsoportos és egyéni foglalkozások. Szervezési formák: képességmérés az 1-2. évfolyamon, egyéni fejlesztés 1-6. évfolyamig. Tehetségazonosítás, tehetséggondozás, programok szervezése, egyéni fejlesztés. Versenyek, bemutatók, kiállítások. Módszer: személyiségfejlesztés, motiváció. Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola 10

12 Eljárás: Munka jutalmazás, fegyelmező intézkedések, példaállítás, siker, tanulási technikák tanítása. Cél Közösségileg hasznos egyéneket neveljünk. Szerettessük meg a szellemi, fizikai és közéleti munkát. Feladat Diákközéleti (hasznosanyag gyűjtés, teremrend, ügyelet, tisztasági napok), tanulmányi (gazdagító programok, projektek, versenyek), kulturális munkát (szemlék, bemutatók, kiállítások, újság) és önkiszolgáló tevékenységeket szervezünk és értékelünk. Eszköz Személyi: Tárgyi: pedagógusok, osztályfőnök, diákönkormányzatot segítő pedagógus, diákönkormányzati tisztségviselők. osztályterem, iskolaudvar, aula, könyvtár, tornaterem. Eljárások Szervezeti és szervezési formák: osztályfőnöki órán, diákgyűléseken, diákönkormányzati tisztségviselők megbeszélésén irányítjuk, ellenőrizzük és igazolólappal értékeljük a tanulók tevékenységét. Havonta ellenőrzünk, negyedévente, a számadáson közösség előtt dicsérünk, illetve elmarasztalunk. Személyiség Cél Neveljünk sikeres egyéneket. Törekedjünk a szilárd, pozitív jellem kialakítására. Alakítsuk ki a reális énképet, önismeretet, önbizalmat. Neveljünk önálló életvezetésre. Fejlesszünk autonóm személyiségeket. Ösztönözzünk a fegyelmezett, empatikus, toleráns magatartásra. Feladat Tanítási órákon, különösen a magyar és az osztályfőnöki órán megismertetjük és gyakoroltatjuk a konfliktuskezelési technikákat. Fejlesztjük a kommunikációs kultúrát és a szociális képességeket. Felismertetjük és beláttatjuk a hibákat. A munkaközösségek munkaterveikben ötleteket adnak a házi, szorgalmi egyéni és kiscsoportos szellemi és művészeti alkotómunkához. Témaheteket szervezünk. Önismereti tesztekkel segítjük a tanulók személyiségfejlődését. Tájékoztatjuk a szülőket gyermekük neveltségéről, és közösen meghatározzuk fejlesztésük irányát. Eszközök Személyi: Tárgyi: Eljárások Oktatási eljárások: Nevelési eljárások: kiscsoportos foglalkozások, példaértékű személyek bemutatása, szülők bevonása, pedagógus személyes hatása. üzenőfüzet, tájékoztató füzet (ellenőrző), bizonyítvány, oklevél, elismerő levél, Széchenyi-érem, igazolólap, tesztek, mérőlapok, tanítást segítő eszközök, szemléltetőeszközök, CD-k, videofilmek, hangzóanyagok, filmek. képességmérés, tehetségazonosítás, verseny. normakövetés, motiválás, folyamatos értékelés, pozitív megerősítés (dicséret, jutalom, kitüntetés: Széchenyi-érem), negatív megerősítés Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola 11

13 (fegyelmezés), példakövetés, modellkövetés és modellközvetítés, szituációs gyakorlatok, játék, vita, beszélgetés, meggyőzés, bevonás. Szervezési módszerek: egyéni fejlesztés, csoportmunka, páros munka, projektek, kooperatív tanulás, verseny. Szervezeti formák: tanóra, sportkör, szakkör, alapfokú művészeti képzés. Közösség Cél Ismerjék meg a tanulók a gyermeki és felnőtt jogokat. Érezzék jól magukat és legyenek hasznos tagjai saját közösségüknek: családjuknak, osztályuknak, iskolájuknak. Alakítsuk ki és gyakoroltassuk a demokratikus közéleti magatartásformákat. Neveljünk nemzeti identitástudatra, hazafiságra, a saját és más népek, Európa kultúrájának megismerésére és megbecsülésére. Ösztönözzünk a szellemi, kulturális és természeti értékek megóvására. Feladat Tanórákon, különösen a történelem, társadalomismeret, idegen nyelv, országismeret, rajz, ének, médiaismeret órákon formáljuk a közösségi gondolkodást. Élményt adó ünnepségeket, rendezvényeket, gyermeknapot, akadályversenyeket, önképzőköröket, táborokat, Erdei iskolát, Hon- és népismereti napokat, idegen nyelvi gyakorló utakat, projekteket, múzeumi és városismereti napokat, színházi látogatásokat szervezünk a tanulóinknak. A felső tagozatos tanulóknak a történelem órákon tanítjuk a helyi történelmet. Az 5. évfolyamos tanulókkal ellátogatunk a Helytörténeti kiállításra. Széchenyi-napot szervezünk. Sokszínű, széles tevékenységrendszert biztosító diákönkormányzatot, diákközéletet szervezünk osztály- és iskolaközösségi szinten. Fejlesztjük nevelési módszereinket a nevelési értekezleteken, konferenciákon, továbbképzéseken való részvétellel. Tájékoztatjuk a szülőket a nevelési problémákról. Eszközök Személyi: szülők, pedagógusok, intézményi alkalmazottak munkája, történelmi személyiségek, tudósok, művészek, sportolók életútja, nevelő és nevelést segítő személyek (múzeumpedagógus, könyvtáros, közművelő) részvétele, osztályközösség, diákönkormányzati közösség. Szellemi: kultúraközvetítés művészetek, tudományok, hagyományok, természet, életmód. Tárgyi: esztétikus intézményi és intézményen kívüli tárgyi környezet, tanítást segítő eszközök, szemléltető eszközök, közművelődési intézmények, színházak, múzeumok, könyvtár, internet, oktatóprogramok, műalkotások, népviseletek, helytörténeti olvasókönyvek. Eljárások Szervezési forma: Szervezési módszer: Munkaforma: tanóra, napközi, tanórán kívüli tevékenység: kiállítás, múzeum- és színházlátogatás, klubdélután, szabadidős programok. felelősi-tisztségviselői rendszer, viták, Diákönkormányzati gyűlés, jutalmazás és büntetés a Házirend szerint, szerződés a közösséggel, idegen nyelvi levelezés, internet: osztály honlap, műsor, iskolai publikáció, versenyek, projektek, játékok. gyűjtőmunka, műelemzés, forráselemzés, tablókészítés, kézművesség, tánc, dramatizálás. Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola 12

14 Felelősség Cél Neveljünk arra, hogy a gyermekek érezzék a felelősséget a saját tetteikért, a szűkebb és a tágabb közösségért. Ismertessük fel a világot érintő globális problémákat, az emberiséget és az egyes közösségeket veszélyeztető problémákat. A természeti értékek és az épített környezet megóvására neveljünk. Biztonságos külső és belső környezetet alakítsunk ki. Feladat Tanórákon, különösen a biológia, földrajz, természetismeret, környezetismeret, technika és osztályfőnöki órákon megismertetjük az élet jellemzőit, a természeti energiákat, a természeti jelenségeket, tanítjuk az összefüggéseiket. Évente amennyiben a szülők egyetértésüket adják és támogatni tudják Erdei iskolát szervezünk a 3. és 6. évfolyamos tanulóknak. Megvalósítjuk a Környezeti nevelési programunkat. Megismertetjük a helyi földrajzi adottságokat, sétákat szervezünk a Soroksári Duna-ág mentén. Betartatjuk és ellenőrizzük a Házirendet. Környezetvédelmi, természetvédelmi napokat szervezünk. Tanítjuk a közlekedési ismereteket, közlekedési versenyt szervezünk. Eszközök Személyi: Tárgyi: pedagógusok, alkalmazottak, védőnő, iskolaorvos. iskola és közvetlen környezete, tanítást segítő eszközök, szemléltető eszközök, oktatóprogramok, internet, könyvtár, igazolólap, Erdei iskolai bizonyítvány, házirend, Netiket, Prevenciós program, Baleseti és Tűzvédelmi Szabályzat. Eljárások Balesetvédelmi oktatás, rendszeres orvosi felügyelet, vitanap, vetélkedők, leg-leg szavazás, tablókészítés, gyűjtőmunka, megfigyelés, kísérletezés. Szolidaritás tolerancia Cél A gyermekek és felnőttek személyiségének tiszteletben tartására és karitatív magatartásra neveljünk. Fogadtassuk el a másságot. Feladat Tanórákon, különösen a magyar, történelem, erkölcstan, osztályfőnöki órákon megismertetjük a személyiségjogokat, a gyermekek és felnőttek jogait. Tanítjuk és gyakoroltatjuk a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás kulturált formáit, a konfliktuskezelési technikákat. Bemutatjuk és fejlesztjük a sikerorientált magatartásforma jegyeit. Segítséget adunk az erkölcsi ítélőképesség és az erkölcsi összefüggések meglátásában. Sűrítjük az interperszonális kapcsolatokat: az osztályfőnökök játékdélutánokat szerveznek az együttműködés fejlesztésére. Eszközök Személyi: pedagógusok, szülők, fegyelmi bizottság, fegyelmi és diák érdekképviseleti tisztségviselők, diákönkormányzatot segítő Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola 13

15 Tárgyi: pedagógus, családgondozó, gyermekvédelmi felelős, iskolapszichológus. Házirend, taneszközök és tanítást segítő eszközök, tesztek, kérdőívek. Eljárások Nevelési: beláttatás, meggyőzés, meggyőződés formálása, elmarasztalás, fegyelmező eljárások, konfliktuskezelési technikák. Szervezeti forma: tanóra, szabadidős tevékenység, fogadóóra, szülői értekezlet, Szülői Munkaközösség. Szervezési forma: családgondozás, gyermekvédelem, vita, beszélgetés, játék, klubdélután, fogadóóra, szülői értekezlet. Esélyegyenlőség Cél Segítsük a tanulási, a beilleszkedési és a szociális hátrányok leküzdését. Ismertessük el és tudatosítsuk a nők, férfiak, kisebbségek egyenlőségét. Feladat Tanórákon, különösen az osztályfőnöki órán tanítjuk a tanulási technikákat. Tanórákon, különösen a magyar, az erkölcstan és az osztályfőnöki órákon megbeszéljük az esélyegyenlőség jelentését, fontosságát, és felhívjuk a figyelmet a hátrányos megkülönböztetés jogi erkölcsi hibáira és következményeire. A tanulók iskolai életében a konfliktuskezelő magatartást és problémamegoldó gondolkodást gyakoroltatjuk. Bevonjuk a gyermekeket a közéleti munkába, a tanórán kívüli tevékenységekbe, a közösségi szabadidős és sporttevékenységekbe, alapfokú művészeti iskolai tevékenységbe. Segítséget és ajánlásokat adunk a gyermekeknek a szabadidő szervezésében. Feltérképezzük a tanulási, beilleszkedési szociális hátrányokat. Fejlesztő csoportot működtetünk, egyéni és kiscsoportos foglalkozásokat szervezünk. Együttműködünk a szakszolgálatokkal. Eszközök Anyagi: Személyi: rendszeres gyermekvédelmi támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, tankönyvtámogatás, étkezési hozzájárulás, Diákönkormányzat, Diáksportegyesületi, Királymajor Alapítványi támogatás. társas kapcsolatok, pedagógusok, különösen az osztályfőnök, szülő, gyermekvédelmi felelős, családgondozó, fejlesztő pedagógus, iskolapszichológus, logopédus, gyógytornász, diákönkormányzati munkát segítő pedagógus, könyvtáros. Tárgyi: fejlesztőpedagógiai eszközök, tanítást segítő eszközök, oktatóprogramok, könyvtár, számítógépek. Eljárások Nevelési: Oktatási: Szervezeti forma: bevonás, beláttatás, meggyőzés, ösztönzés, motiválás, részvétel, kommunikációs technikák. tanulási technikák, gyakorlás, látás, hallás, térészlelés, mozgás, emlékezet fejlesztését szolgáló módszerek. fogadóóra, szülői értekezlet, egy osztályban tanítók értekezlete, Szülői Munkaközösség, Diákönkormányzat képviselőtestülete, Királymajor Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola 14

16 Szervezési forma: Alapítvány kuratóriuma, Nevelési Tanácsadó, Gyermekjóléti Szolgálat. esetmegbeszélés, családgondozás. 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az iskolának a személyiségformálásban jelentős szerepe van. A társadalmi problémák a családi körben is megjelentek, és az ebből adódó hiányosságokat gyakorta pótolni, korrigálni kell az iskolában. A személyiségfejlesztésben, az önkép kialakításában, a kreativitás, a problémamegoldó képesség fejlesztésében, a csoportba való beilleszkedésben az osztálynak mint közösségnek elsődleges szerepe van. A közösség a jellemformálásban, az osztályfőnök a veszélyeztetett helyzetben lévő tanulók védelmében fontos szerepet kap. Feladataink Az egyéni sikeresség, az önfejlesztő magatartás és tevékenység érdekében: - a reális önismeretet, önértékelést, önbizalmat, a pozitív gondolkodásmódot fejlesztjük, - a kommunikációs kultúrát formáljuk, - az önálló életvezetést, az önállóságot, a toleráns, empatikus kapcsolattartást és a sikeres konfliktuskezelést gyakoroltatjuk, - begyakoroltatjuk az életkornak megfelelő demokratikus magatartásformákat. A szilárd jellem kialakítása érdekében - a jellemformálást, mint az erkölcsi magatartás alapvető szabályozó tényezőjét tekintjük, - feladatunk autonóm személyiségek fejlesztése a szociálisan értékes magatartási tendenciák kialakítása során. A megvalósításhoz olyan korszerű, igényesen megválasztott munkaformákat és tevékenységformákat részesítünk előnyben, amelyek ösztönzik a gyermekek aktivitását, interakcióit. Az együttműködésre ösztönző tevékenység- és feladatrendszer megszervezésével segítjük a szociális képességek elsajátítását és fejlődését, tevékenység közben alakítjuk az erkölcsi ítélőképességet, az erkölcsi összefüggések látásának képességét, a normakövetést, a mások érdekeinek figyelembevételére való képességet, a kapcsolatfelvételt és a kapcsolattartás képességét. Az alsó tagozatban a szokás- és normarendszer megszilárdítását a felelősi rendszer permanens működtetésével, ellenőrzésével, felső tagozaton a diákönkormányzati tevékenységrendszer és felelősi rendszer hatásrendszerével érjük el. A kognitív sajátosságok fejlesztése érdekében a képességeknek megfelelő szellemi aktivitásra motiválunk, a teljesítményeket folyamatosan értékeljük, és megszerettetjük a tanulást. A motivációs tényezőknek, mint a szokás, meggyőződés, egyre nagyobb szerepet biztosítunk az ismeretek és képességek fejlesztésében. Fejlesztjük az intellektuális képességeket: az érzékelést, az észlelést, a figyelmet, az emlékezetet, a képzeletet és a gondolkodást. A kommunikációs képességek fejlesztése területén a beszéd, az olvasás, az írás képességének alkalmazásszintű elsajátíttatására törekszünk. A cselekvés képességét a mozgás, az erőfeszítés, a helyes önértékelés képességén keresztül fejlesztjük. Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola 15

17 A szociális képességek fejlesztésére az erkölcsi ítélőképesség, az erkölcsi összefüggések látása, a normakövetés, a mások érdekeinek figyelembevételére való képesség, az együttműködési képesség, a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás képességét alakítjuk. Ezen feladatainkat a közvetett nevelési módszerek személyiségfejlesztő eszköz- és hatásrendszerén keresztül valósítjuk meg, vagyis a beidegzés, a magatartási-tevékenységi modellek közvetítésének, a meggyőződés-formálásnak a fejlesztésével érjük el. 4. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az iskola a lakosság széles rétegeinek az egészséget megőrző magatartására kedvező irányú befolyással bírhat. Ezen belül az iskola legfontosabb feladatterülete az elsődleges megelőzés. Ebben segítségünkre van az iskola védőnője. 4.1 Az egészségfejlesztés iskola feladatai Az egészségfejlesztés magába foglalja a korszerű egészségnevelés, az elsődleges prevenció, mentálhigiéné, az önsegítés feladatait, módszereit. Tanórákon, különösen a biológia, egészségtan, környezet, természetismeret, technika, testnevelés és osztályfőnöki órákon tanítjuk az egészségmegőrzés és az egészségfejlesztés ismereteit és képességét. Megismertetjük a hasznos szabadidőtöltés formáit. Felhívjuk a gyerekek figyelmét a szenvedélybetegségek egészségkárosító hatására, és az örömteli életvezetésre tanítjuk őket. Harmonikus párkapcsolatra nevelünk. Megvalósítjuk Egészségfejlesztési programunkat. Megismertetjük a helyes táplálkozási szokásokat, kialakítjuk a táplálkozási kultúrát. Egészségnapot és Környezetvédelmi napokat tartunk, megszervezzük az Erdei iskolát. Biztosítjuk a mindennapos testnevelés és a játékos testmozgás feltételeit, sportnapokat, sportversenyeket szervezünk. Kialakítjuk a testhigiéniás szokásokat. Cél a testi, lelki, szociális egészség megbecsülésére, megőrzésére való nevelés, az egészséges életvezetésre való felkészítés. Kiemelt feladatunk az egészséges életmódra nevelés, a személyiség fejlesztése. E program részeként az alábbi területeken végzünk tudatos fejlesztőmunkát: önismeret erősítése, az önelfogadás képességének kialakítása, kudarctűrő képesség fejlesztése, kapcsolatteremtési képesség fejlesztése, akaraterő fokozása, az igényes környezet kialakítására és fenntartására való törekvés erősítése, az egészséges táplálkozás iránti igény felkeltése, az öltözködési szokások, az ízlés alakítása. A tudatos fejlesztőmunka színtere a tanóra, és minden szervezett iskolai és iskolán kívüli esemény, rendezvény, program, ahol spontán lehetőség kínálkozik a tanulóknak egymással és a pedagógusokkal közös tevékenységére. Fontos feladat a szülők körében végzendő felvilágosító munka értekezletek, kiadványok útján. A szülő, a család a legfontosabb társ a tanulók érdekében végzett megelőző munkában, megfelelő előkészítés és információ-átadás után részvételükkel tudják támogatni az iskola programjait. Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola 16

18 4.2 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül (osztályfőnöki, biológia, testnevelés, technika és kémia óra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg. Kiemelt szerepet kaphatnak az évente megrendezett Egészségnapi programok és az Erdei iskola. Fejlesztendő kompetenciák: a hatáskörbe tartozó feladatok, teendők felismerése (mentők, tűzoltók, rendőrség értesítése), biztosítani a helyszínt, felismerni a figyelemfelhívó jeleket, panaszokat, tüneteket, elsősegélyt nyújtani, az elsősegélyt nyújtó magatartása tükrözze a tőle elvárható személyes és társas kompetenciákat. Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: Alapozza meg a felelősségteljes és szabálykövető magatartás kialakulását. Cél, hogy a tanulók bárhol, bármikor tudjanak szakszerű segítséget nyújtani a rászorulóknak. Fontos a sürgősségi szemlélet kialakítása, a baleset valamint a hirtelen bekövetkező egészségkárosodás alapszintű ellátásának elsajátítása. Fontos, hogy a tanuló éles helyzetben saját kompetenciái ismeretében hatékonyan tudjon és merjen segíteni embertársainak. Ismerje a segélykérés lehetőségeit, módjait. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: tanórákon (elsősorban biológia, környezet és természetismeret, testnevelés, osztályfőnöki, technika, kémia) ismeretátadás, interaktív gyakorlatok, esetelemzések alkalmazása, tanórán kívül (napköziben, Egészségnapon, Erdei iskolában), esetleg külsős szakemberek, mint védőnő, orvos, szülő, szociális, egészségügyi vagy civil szervezet bevonásával előadások, interaktív gyakorlatok alkalmazása, versenyek szervezése. 5. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztés hozzájárul diákjaink egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatásához, tanulási és továbbtanulási esélyének növeléséhez. Diákjainknak nem magukra hagyott egyéniségként, hanem a közösség aktív és alkotó részeiként kell kiteljesedniük általános iskolai éveik alatt. A közösség részeként az egyénnek (diáknak és tanárnak egyaránt) az alábbi nélkülözhetetlen jellemzőkkel kell rendelkeznie: jóakarat, bizalom, őszinteség, türelem, a másság tisztelete, rugalmasság, a munka tudatos szervezése, fegyelmezett, kötelességtudó, szorgalmas elvégzése a képességek legkedvezőbb érvényesülése szerint, a másik ember iránt érzett megértés, segítőkészség, szolidaritás, közvetlenség, figyelmesség, udvariasság, az életértékek (testi-, lelki-, szellemi egészség, életöröm, vidámság) fontossága, gyakorlati ápolása, (életvitel, életmód, sport, kirándulás) tudatosítása, a mindennapi élet kulturális értékrendjének következetes (szokássá emelendő) gyakorlata (ízlés, beszédmód fejlesztése, a kommunikáció szabályainak betartása, a tisztesség, a becsület erkölcsi értékeinek megismerése és a gyakorlati érvényesítése), Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola 17

19 a külső környezet értékeinek áttételesen személyiséget formáló szerepe érvényesüljön a szűkebb környezet esztétikus belső fejlesztésében. Az iskolai hagyományok a diákság mindennapi életének sarokkövei. A hagyományok ápolása, tisztelete, újabb eseményekkel való gyarapítása egyrészt iskolánk hírnevét gyarapítja, másrészt azt bizonyítja, hogy diákjaink igénylik ezen események megrendezését. Az iskolai közösségalkotást szolgálják iskolazászlónk, valamint nyakkendőnk, illetve iskolajelvényünk, amelyek összetartozásunkat szimbolizálják. Célunk a társadalmilag hasznos, morális felelősséggel bíró, közösségi aktivitásra képes, a közösség hasznára tevékenykedő személyiségek fejlesztése. Feladataink: közösségformáló tevékenységrendszer szervezése, amely a sokszínű diákönkormányzati és osztályközösségi feladatok által valósul meg. 5.1 A tanítási órákon és az egyéb foglalkozásokon megvalósítható közösségfejlesztő feladatok A közösségfejlesztést nem lehet beszűkíteni egy tanórára. Fontos a tanórán kívüli foglalkozásokon is (napközi, kirándulás, tábor, szakkörök ) törekedni a közösség formálására. Aki ezt a folyamatot irányítja, az a pedagógus. Nem szabad elfelejtenie, hogy megjelenésével, viselkedésével, beszédstílusával példaként áll a diákok előtt, és csak akkor tud sikeresen közösséget formálni, ha ő is közösségi ember. Ezért fontos, hogy a tantestület is közösséggé váljon. Értékóvó, fegyelmezett magatartásra nevelünk. Egyetemes emberi értékeket közvetítünk tanórákon és tanulmányi versenyeken. Társadalmilag hasznos magatartás gyakorlására lehetőségeket biztosítunk. Az iskola rendjének, tisztaságának, esztétikumának megőrzését elvárjuk. A természet szeretetére, a környezetet védő magatartásra ösztönzünk. Hazafiságra nevelünk. Közösségi társadalmi irányultságú jellemet formálunk. A magyarságtudatot, a nemzethez tartozás érzését erősítjük. Hagyományok ápolására, tiszteletére bíztatunk. Multikulturális értékek tiszteletére nevelünk. Saját és más népek kultúrájának ismeretére és megbecsülésére ösztönzünk. Az erkölcsi nevelés területén: A társadalmi beilleszkedéshez szükséges szociális képességeket fejlesztjük. Elvárjuk a kulturált viselkedést. Az együttműködés, a családi élet, a barátság, a szerelem, a kapcsolattartás magatartásformáit megismertetjük. Az egymás iránt érzett kölcsönös felelősség és felelősségvállalást kialakítjuk. Az egészségre nevelés területén: Az egészséges életmód, életvitel formáit elsajátíttatjuk. A mindennapos testmozgás lehetőségét biztosítjuk, és igényét interiorizáljuk. Az egészséges táplálkozás, az étkezési kultúra kialakítására és azt követő életforma megszilárdítására törekszünk. A szenvedélybetegségek prevenciójára: a drog, az alkohol, a dohányzás, a játékszenvedély káros hatásainak megismertetésére, pozitív életvezetési minták követésére nevelünk. (Egészségnap, osztályfőnöki tevékenység.) Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola 18

20 A közösségfejlesztés eszközei DÖK tevékenység, alsó tagozatos felelősi rendszer. Értékóvás: - tisztaságnap, osztálytermi felelősség, védnökségi rendszer, - papírgyűjtés, - környezetvédelmi nap, - erdei iskola. Hazafiság: - a névadó, Gróf Széchenyi István tevékenységének megismerése és követése, - Széchenyi-nap, - iskolaünnepélyek, - múzeumi napok, városismereti napok. Multikulturális értékek: - idegen nyelvi vizsgák, - idegen nyelvi művészeti szemle, - művészeti szemle, - hon- és népismereti napok. Erkölcsi nevelés: - osztályfőnöki tevékenység, - iskolaközösségi megmozdulások, - preferált értékek igazolólapos rendszere. Egészségre nevelés: - osztályfőnöki tevékenység, - erdei iskola, - egészségnap. 5.2 A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai A Diákönkormányzat az éves munkaprogram és a Házirend szerint formálja a tanulók közéleti tevékenységben való jártasságát. Alakítja a demokratikus szemléletet. A döntés előkészítésének és a döntéshozatal demokratikus mechanizmusának gyakorlásával fejleszti a tanulók felelősségérzetét, empátiára, türelemre, nyitottságra, fegyelemre nevel. Az öntevékenység és önkiszolgálás, a felelősi rendszer növeli a tanulók önállóságát, a közös siker élménye erősíti a közösséghez való tartozás élményét. 6. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg. a tanítási órákra való felkészülés, a tanulók dolgozatainak javítása, a tanulók munkájának rendszeres értékelése, a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, különbözeti, javító, osztályozó vizsgák lebonyolítása, kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, a tanulmányi versenyek lebonyolítása, tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, iskolai kulturális és sportprogramok szervezése, osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola 19

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja "Iskola csak akkor létezhet, amikor az emberek nem kívülállónak, hanem bentlévőnek érzik magukat, mintha otthon lennének. (Peter Ouspensky) A Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola Pedagógiai

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló Partneri elégedettségmérés összefoglaló Szülői kérdőívek visszaküldése Évfolyam Visszaküldött kérdőívek 1. 75% 2. 57% 3. 85% 4. 92% 5. 67% 6. 75% 7. 80% 8. 90% Összesen 76% Szülők Az elégedettség rangsora

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben