Pedagógiai Programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai Programja"

Átírás

1 "Iskola csak akkor létezhet, amikor az emberek nem kívülállónak, hanem bentlévőnek érzik magukat, mintha otthon lennének. (Peter Ouspensky) A Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola Pedagógiai Programja 2013 Készítette: a Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola nevelőtestülete Budapest, március 30.

2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 BEVEZETŐ... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei Oktatásunk alapelvei Nevelésünk alapelvei A nevelő-oktató munkánk értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Nevelő-oktató munkánk céljai A magyar - német két tanítási nyelvű osztályok oktatási célja Feladataink, eszközeink, eljárásaink Nevelő-oktató munkánk értékei A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztés iskola feladatai Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A tanítási órákon és az egyéb foglalkozásokon megvalósítható közösségfejlesztő feladatok A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység Különleges bánásmódot igénylő tanulók Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák A szülők közösségét érintő együttműködési formák Kapcsolattartás az iskola külső partnereivel A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata A vizsgaszabályzat hatálya A vizsgatárgyak részei, követelményei és értékelésük rendje A felvételi eljárás különös szabályai Belépés iskolánk első évfolyamára Belépés az 5. évfolyamtól kezdődő sportosztályba Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola 1

3 12. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai Tanuló átvétele Tanulói jogviszony megszűnése, iskolaváltás AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE A választott kerettantervek megnevezése Óratervi táblázatok Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása Mindennapos testnevelés Választható tantárgyak, foglalkozások, a pedagógusválasztás szabályai Választható tantárgyak Választható foglalkozások Pedagógusválasztás szabályai Sajátos pedagógiai módszerek, témanapok A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulók írásbeli beszámoltatásának rendje Szóbeli beszámoltatás rendje 1-8. évfolyam Értékelés, minősítés Minősítés alsó tagozaton (1-4. évfolyam) Minősítés felső tagozaton (5-8. évfolyam) Érdemjegyek meghatározása A két tanítási nyelvű tantárgyak értékelése és minősítése Értékelés, minősítés alóli felmentés A magasabb évfolyamba lépés feltétele Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei Csoportbontás Egyéb foglalkozások szervezési elvei A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek 61 Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola 2

4 26. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei Az iskola egészségnevelési elvei Az iskola környezeti nevelési elvei A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelési elvei Magatartás Szorgalom Magatartás és szorgalom minősítésének átváltási szabályai A tanulók fegyelmezésének rendje, elvei A tanulók jutalmazásának elvei Záró rendelkezések Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola 3

5 PREAMBULUM Az iskola hivatalos elnevezése: Az iskola fenntartója: Az iskola működtetője: OM azonosító: Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola A Pedagógiai Programot készítette és elfogadta: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest, Szalay utca ) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.) Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola nevelőtestülete A Pedagógiai Programot jóváhagyta: Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola igazgatója Az iskola székhelye: 1212 Budapest XXI. Széchenyi u. 93. Az iskola postacíme: 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Elérhetőségek: Tel.: 36 (1) Fax: 36 (1) honlap: Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola 4

6 BEVEZETŐ A Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola a Klebersberg Iskolafenntartó Központ által fenntartott alapfokú 8 évfolyamos közoktatási intézmény. Iskolánk 1-8. évfolyamig általános alapműveltséget nyújt tanulói számára. E mellett négy különböző típusú képzést kínálunk diákjaink részére. Magyar német két tanítási nyelvű képzés Általános iskolai magyar-német kéttannyelvű oktatásunk egyedülálló Csepelen. Kiváló szakmai háttérrel és felszereltséggel rendelkezünk, anyanyelvi lektor segíti munkánkat. A B osztályainkban heti öt órában, csoportbontásban oktatjuk a német nyelvet mind a 8 évfolyamon, ezen felül bizonyos az adott korosztálynak megfelelő tantárgyakat két tanítási nyelven (magyar és német) is tanítunk. Angol nyelvi képzés emelt szintű oktatással a felső tagozaton és emelt szintű testneveléssel Angol nyelvi oktatást nyújtunk az A osztályainkban mind a 8 évfolyamon. Az 1-3. osztályban heti két órában, a 4. osztálytól heti három órában tanítjuk az angol nyelvet. Tanulóink az 5. osztálytól ezen felül még heti két órában emelt szinten tanulhatják a nyelvet a választható órák keretében. Felső tagozaton magasabb óraszámban informatika, matematika, természettudományi tanórák közül is választhatnak. Felső tagozaton választható sportköri foglalkozások keretében biztosítjuk számukra az emelt szintű testnevelést. Emelt szintű testnevelés és emelt óraszámú matematika oktatás angol/német nyelvi oktatással Emelt szintű testnevelés oktatást kínálunk a D osztályainkban amelyik évben indul sportolni szándékozó tanulóinknak mind a 8 évfolyamon. Az 1-3. osztályban heti két órában, a 4. osztálytól heti három órában tanítjuk az osztály egyik felében a német, a másik felében az angol nyelvet. Tanulóink az 5. osztálytól ezen felül még heti két órában emelt szinten tanulhatják a matematikát, illetve valamely természettudományos tárgyat a választható órák keretében. Sportosztály felső tagozaton A 2012/13. tanévtől az 5. évfolyamosok számára felmenő rendszerben a C osztály keretében sportosztályos képzést indítunk. A sportosztályba olyan 4. osztályos diákokat veszünk fel, akik komolyan szándékoznak sportolni és tanulni. Elsősorban a kézilabda, öttusa, labdarúgás, futsal, vívás, vízilabda és úszás iránt elhívatott és azokban jártas fiúk és lányok jelentkezését várjuk, de olyanokat is szívesen látunk, akik sportágválasztás előtt állnak. Az említett sportágak szakosztályaival együttműködő megállapodást kötöttünk. Sportosztályunkban a sportágakra kidolgozott sportágfejlesztési kerettantervek segítségével napi rendszerességgel valósul meg a sportnevelés és az oktatás. Az utánpótlásbázis szélesítésének legalkalmasabb terepe az iskola. A délelőtti öt iskolai testnevelés óra keretében sportág specifikus képzés történik, amely kellő alapot nyújt a délutáni egyesületi edzésekhez. A sportosztályos képzés mellett iskolánk biztosítja, hogy a közismereti tárgyakat is olyan mértékben és minőségben tanulják a gyerekek, hogy semmilyen hátrány ne érje őket. Az osztályban tanulók egyik csoportjának vagy az eddig tanult nyelv folytatásaként, vagy választás alapján heti 3 órában angol nyelvet, a másik csoportnak német nyelvet oktatunk. Ebben az osztályban is választhatják diákjaink az emelt szintű angol, illetve német nyelvi képzést, amely heti plusz két órát jelent az adott nyelvből. Célunk, hogy a sport a tanulmányi területen is fokozza tanulóink teljesítményét. Statisztikákkal Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola 5

7 bizonyított tény, hogy a sporttagozatos, illetve sportosztályban tanulók tanulmányi átlaga közel 8-9 tizeddel jobb, hiányzási átlaguk 1/3-a a normál osztályoknak. Célunk, hogy a szülőkkel együttműködve sikeres, jól nevelt, tudásban felkészült, testileg és lelkileg egészséges, hagyomány és értéktisztelő, a közösségért is cselekedni képes személyiségeket neveljünk. Az iskolánkba beiratkozott tanulót gyermekközpontú légkörben sikeres és örömteli életvezetésre készítjük fel. A Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola személyiség és képességfejlesztő, értékközvetítő és szocializációs feladatokat ellátó általános iskola. Iskolánk névadójának, Gróf Széchenyi Istvánnak gondolatát magunkénak valljuk: A kiművelt emberfők sokasága a nemzet igazi hatalma. Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola 6

8 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei A Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola érték-, ismeretközvetítő és szocializációs feladatokat ellátó 8 évfolyamos általános alapműveltséget és emelt szintű idegen nyelvi és sportosztályos képzést biztosító alapfokú oktatási intézmény. Tevékenységünk középpontjában a minőségi nevelő-oktatómunka áll, amely biztosítja tanulóink továbbhaladását a szülők elvárásainak és a tanulók képességeinek megfelelően. Arra törekszünk, hogy a diákok biztos alapkészségek birtokában korszerű, használható, alkalmazható tudásra tegyenek szert, és legyenek képesek boldogulni a szűkebb és tágabb környezetükben. Felelősek vagyunk a ránk bízott gyermekek testi, lelki, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséért. A személyiség, a közösség, az egészség, a tudás, a munka, az esélyegyenlőség, a tolerancia, a felelősség, a szolidaritás értékét preferáljuk. Arra törekszünk, hogy a szülőkkel együttműködve sikeres, jól nevelt, testileg és lelkileg egészséges, a közösségéért, a környezetéért is cselekedni képes személyiséget formáljunk. 1.1 Oktatásunk alapelvei Névadónk életművéhez méltóan tudásával, műveltségével, munkájával társadalmilag hasznos személyiségeket nevelünk. Játékos módszerekkel ösztönözzük tanulóinkat az alapkészségek és az alapműveltség magas szinten történő, örömteli elsajátítására. Megszerettetjük a tanulást, mert tudjuk, hogy a korszerű műveltség és a további szakmai ismeretek megszerzéséhez, az egyéni sikerességhez élethosszig tartó tanulás vezet. Az idegen nyelvi kompetencia és a kétnyelvű gondolkodás képességének kialakításával európai polgárrá nevelünk. Az önálló ismeretszerzés és a multikulturális kapcsolattartás érdekében fejlesztjük a tanulók info-kommunikációs képességeit. A gyermekek mindenek felett álló érdekét azzal valósítjuk meg, hogy biztosítjuk az egyéni adottságokhoz igazodó egyéni bánásmódot. Megteremtjük a tehetségek kibontakoztatásának és a hátránykompenzációnak a feltételeit. A gyermekek képességeinek kibontakoztatásához hatékony, tevékenység centrikus, élményt adó, az együttműködési képességeket fejlesztő és a tanulási technikák elsajátítását biztosító módszereket alkalmazunk. Arra törekszünk, hogy a pedagógus példa legyen műveltségével, szaktudásával, egyéniségével. 1.2 Nevelésünk alapelvei az ifjúság nevelése egy olyan országban, mely létéhez és szabadságához ragaszkodik, tekintettel minden honpolgárnak hazája iránti kötelességére, tökéletes kell hogy legyen. A gyermeki személyiséget sokoldalúan fejlesztjük. Elsajátíttatjuk, interiorizáljuk az alapvető erkölcsi értékeket. Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola 7

9 Az egyén és közösség értékeit és érdekeit közvetítjük, a tanulók ügyeiben demokratikusan, méltányosan, humánusan, megkülönböztetés nélkül, a személyiség folytonos fejlesztése és fejlődésének figyelembe vételével döntünk. A nemzeti és multikulturális értékek megismerésére, értékóvó és értéktisztelő magatartásra nevelünk. Önmagáért és a közösségéért felelős, demokratikus, áldozatkész egyéneket nevelünk. Színes tevékenységrendszerrel fejlesztjük a gyermekek személyiségét, és felkészítjük a családi életre, a közösségi szerepvállalásra. Hazafiság és európaiság jellemezte névadónkat. Hagyománytisztelettel, hagyományőrzéssel, nemzet azonos tudatformálással magyarságukat büszkén vállaló, Európában is helyüket megtaláló XXI. századi polgárrá nevelünk. Alapvető értéknek tekintjük a hazához és a határon túl élő magyarokhoz való kötődés érzését, erős identitástudat kialakítását. Nevelő-oktató munkánkkal alapelveinket és a deklarált értékeket kívánjuk megvalósítani. A tanulóbarát, családias légkör tanulóink képességeinek kibontakozását, személyiségük fejlődését segíti. Általános célunk, hogy tanulóink képesek legyenek életkoruknak megfelelően felelősségteljesen gondolkodni, legyenek szabadok, tisztelettel legyenek mások iránt, legyenek elkötelezettek és keményen dolgozzanak, tanuljanak. Nevelőtestületünk általános irányelve folyamatosan figyelemmel kísérni tanítványaink törekvéseit, céljaik megvalósulását, annak ütemét; amennyiben elmaradás mutatkozik a kívánatos haladástól, egyéni és szülői konzultációval segíteni megfelelő fejlődésüket. 2. A nevelő-oktató munkánk értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 2.1 Nevelő-oktató munkánk céljai A Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskolában folyó nevelő-oktató munka alapvető célja diákjaink felkészítése a nyolc évfolyam sikeres zárására, a nyelvvizsgákra, a felvételi vizsgákra és az azt követő középfokú tanulmányok megkezdésére. Olyan diákok nevelését tűzzük ki célul, akik a magas szintű tanulmányi eredményesség mellett kialakítják a maguk jól működő osztályközösségét, jól beilleszkednek az iskola közösségébe, részt vesznek az iskola hagyományrendszerének ápolásában. Kívánatosnak tartjuk, hogy az eredményes tanulás mellett minél több diákunk aktívan sportoljon iskolánk sportegyesületében vagy külső egyesületekben, ez úton is elsajátítva a kitartást, a küzdőképességet, a csapatszellemet, a másikért való tenni tudás képességét. Ugyanezen okokból fontosnak tartjuk tanítványaink rendszeres és folyamatos felkészítését a szaktárgyi versenyekre, az elért eredmények elismerését és a diákok további fejlődésének biztosítását. Ennek érdekében a helyi tantervben meghatározott magas követelményrendszer szerint végezzük napi oktatómunkánkat, nevelési tevékenységünket e cél elérése érdekében formáljuk. Céljaink: Személyiség központú, tevékenység-centrikus oktató-nevelő munka megvalósítása. Korszerű, természettudományos és társadalomtudományos műveltségkép kialakítása. Hazáját ismerő és szerető, a nemzeti hagyományokat és az iskolai tradíciókat őrző fiatalok nevelése. Fontos a tehetség kibontakozásának a segítése, a differenciálással történő fejlesztés, és a hátránykompenzálás az iskolai élet minden területén. Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola 8

10 A kulcskompetenciák kialakítása, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. Az anyanyelv helyes használata szóban és írásban, a kommunikációs képességek fejlesztése. Célunk, hogy tanulóink megismerjék az egészséges életmód legfontosabb szabályait, tisztában legyenek az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás egészséget befolyásoló hatásával, a testi-lelki higiéné fontosságával. Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése az adott életszakaszra kidolgozott tanterv szerint. Az IKT-eszközök alkalmazásának folyamatos bevezetése (Internet, e-tananyagok, projektmunkák). 2.2 A magyar - német két tanítási nyelvű osztályok oktatási célja Iskolánk speciális tanterve szerint magyar-német két tanítási nyelvű, mely azt jelenti, hogy nemcsak a célnyelvet, hanem néhány tantárgyat is német nyelven oktatunk. A két tanítási nyelvű iskolai oktatás célja, hogy az anyanyelvi és idegen nyelvi tudást egyidejűleg és a lehető legkiegyensúlyozottabban fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való tanulásra, gondolkodásra, képessé tegye őket az idegen nyelvű információk feldolgozására, nyelvtudásuk aktív használatára. Tanulóink váljanak alkalmassá arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár német nyelven folytassák. Cél továbbá, hogy a magyar és a német kultúrák értékein keresztül neveljük a tanulókat türelemre, megértésre és nyitottságra; törekedjen a tanuló pozitív én- és országkép kialakítására; értse meg a nemzetközi kapcsolatok és együttműködés fontosságát. A két tanítási nyelv alkalmazásának eredményeképpen az idegen nyelv tanulása a természetes nyelvelsajátításhoz közelít. Ezáltal elérhető, hogy az anyanyelvi tudás fejlesztése és a magyar kultúra megismerése mellett a tanulók magas szintű német nyelvtudás és nyelvtanulási képesség birtokába jussanak, tehetségük kibontakozhasson. A tanulók értsék meg az idegen nyelvi tudás állandó gondozásának szükségességét, a mind kiegyensúlyozottabb kétnyelvűség elérése és megtartása érdekében. 2.3 Feladataink, eszközeink, eljárásaink A fenti eredmények elérésének eszközeként az alábbi tevékenységi formákat folytatjuk: következetes tanári magatartással és követelményrendszerrel dolgozunk tanítványaink nevelése és személyiségük formálása érdekében, folyamatos és kitartó munkára, tanulásra késztetjük diákjainkat, rendszeres értékeléssel és osztályozással adunk visszajelzéseket tanulmányaikról, az eredményekről az értékelés megszületését követően tájékoztatjuk a tanulót és a szülőt. Eredményeink elérése érdekében az alábbi eljárásokat alkalmazzuk: minden diákot egyéniségként kezelünk, és megkeressük fejlesztésének, nevelésének optimális lehetőségét, osztályfőnöki munkánkban kiemelt figyelmet fordítunk minden tanítványunkkal és családjával való folyamatos kapcsolattartásra, nevelési folyamatuk irányítására, a fentiek érdekében folyamatosan együttműködünk a tanulót nevelő családdal, jelzéseket adunk és fogadunk tanítványunk fejlesztésének biztosítása érdekében. Kiemelt oktatási feladatunk: Alapfokú ismeret- és értékközvetítés. Középfokú oktatásra való felkészítés. Emelt szintű ismeretek átadása: angol, német nyelv, matematika, informatika, testnevelés. Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola 9

11 Kiemelt nevelési feladatunk: Személyiség fejlesztése, szocializáció. Folyamatos, szelektív ráhatással az egyén konstruktív, morális és egyénileg sikeres életvezetésre képessé váljék. Személyiségébe beépüljenek a pozitív személyiségjegyek. A gyermek jelleme a személyes és közösségi meggyőződésben és cselekedetekben nyilvánuljon meg. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltése, igényének fejlesztése. Az intézményünkben a kötelező eszközök és felszerelések rendelkezésre állnak. Részletes, tantárgyakra vonatkozó taneszköz jegyzékek az egyes helyi tantervekben találhatók. A természetes amortizáció miatti pótlás folyamatosan szükséges, illetve fontos lenne a nevelő-oktató munkát eredményesebbé tehető újfajta eszközök, felszerelések számának emelése: pl. interaktív táblák, projektorok, az oktatást közvetlenül segítő tanulói eszközök. A beszerzések során figyelembe vesszük a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának eszközigényét is. 2.4 Nevelő-oktató munkánk értékei A nevelőtestület által közösen preferált értékeink: tudás, munka, személyiség, közösség, egészség, felelősség, szolidaritás-tolerancia, esélyegyenlőség. Tudás Cél Szerettessük meg a tanulást. Alakítsuk ki az élethosszig tartó tanulás és önképzés igényét. Sajátíttassuk el a képességeknek megfelelő tudást, alapműveltséget. Feladat Hatékony tanulásszervezési utakat biztosítunk. Lehetőséget adunk az egyéni, kiscsoportos fejlesztéshez, differenciált tanórai és tanítási órán kívüli tanulásszervezéshez. Feltérképezzük és gondozzuk a tanulási hátránnyal küzdőket és a tehetségeket. Megismertetjük a szakmákat, a szakmai elvárásokat és a szükséges kvalitásokat. A képességeknek megfelelő pályára irányítjuk tanulóinkat. Feltérképezzük a gyermekek tanulási stílusát. Tanítjuk és gyakoroltatjuk a tanulási technikákat. Mérésekkel ellenőrizzük oktató munkánk hatékonyságát. Eszközök Személyi: Tárgyi: pedagógus, szülő, szakértői bizottságok. tanítást és tanulást segítő eszközök, fejlesztő eszközök, szemléltető eszközök, oktatóprogramok, tesztek, mérőlapok, nyelvi labor, könyvtár, SuliNet-labor, számítástechnika terem, idegen nyelvi kisfoglalkoztatók, technika terem. Eljárások Szervezeti formák: osztálykeret, tanóra, választható tanóra, sportkör, szakkör, kiscsoportos és egyéni foglalkozások. Szervezési formák: képességmérés az 1-2. évfolyamon, egyéni fejlesztés 1-6. évfolyamig. Tehetségazonosítás, tehetséggondozás, programok szervezése, egyéni fejlesztés. Versenyek, bemutatók, kiállítások. Módszer: személyiségfejlesztés, motiváció. Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola 10

12 Eljárás: Munka jutalmazás, fegyelmező intézkedések, példaállítás, siker, tanulási technikák tanítása. Cél Közösségileg hasznos egyéneket neveljünk. Szerettessük meg a szellemi, fizikai és közéleti munkát. Feladat Diákközéleti (hasznosanyag gyűjtés, teremrend, ügyelet, tisztasági napok), tanulmányi (gazdagító programok, projektek, versenyek), kulturális munkát (szemlék, bemutatók, kiállítások, újság) és önkiszolgáló tevékenységeket szervezünk és értékelünk. Eszköz Személyi: Tárgyi: pedagógusok, osztályfőnök, diákönkormányzatot segítő pedagógus, diákönkormányzati tisztségviselők. osztályterem, iskolaudvar, aula, könyvtár, tornaterem. Eljárások Szervezeti és szervezési formák: osztályfőnöki órán, diákgyűléseken, diákönkormányzati tisztségviselők megbeszélésén irányítjuk, ellenőrizzük és igazolólappal értékeljük a tanulók tevékenységét. Havonta ellenőrzünk, negyedévente, a számadáson közösség előtt dicsérünk, illetve elmarasztalunk. Személyiség Cél Neveljünk sikeres egyéneket. Törekedjünk a szilárd, pozitív jellem kialakítására. Alakítsuk ki a reális énképet, önismeretet, önbizalmat. Neveljünk önálló életvezetésre. Fejlesszünk autonóm személyiségeket. Ösztönözzünk a fegyelmezett, empatikus, toleráns magatartásra. Feladat Tanítási órákon, különösen a magyar és az osztályfőnöki órán megismertetjük és gyakoroltatjuk a konfliktuskezelési technikákat. Fejlesztjük a kommunikációs kultúrát és a szociális képességeket. Felismertetjük és beláttatjuk a hibákat. A munkaközösségek munkaterveikben ötleteket adnak a házi, szorgalmi egyéni és kiscsoportos szellemi és művészeti alkotómunkához. Témaheteket szervezünk. Önismereti tesztekkel segítjük a tanulók személyiségfejlődését. Tájékoztatjuk a szülőket gyermekük neveltségéről, és közösen meghatározzuk fejlesztésük irányát. Eszközök Személyi: Tárgyi: Eljárások Oktatási eljárások: Nevelési eljárások: kiscsoportos foglalkozások, példaértékű személyek bemutatása, szülők bevonása, pedagógus személyes hatása. üzenőfüzet, tájékoztató füzet (ellenőrző), bizonyítvány, oklevél, elismerő levél, Széchenyi-érem, igazolólap, tesztek, mérőlapok, tanítást segítő eszközök, szemléltetőeszközök, CD-k, videofilmek, hangzóanyagok, filmek. képességmérés, tehetségazonosítás, verseny. normakövetés, motiválás, folyamatos értékelés, pozitív megerősítés (dicséret, jutalom, kitüntetés: Széchenyi-érem), negatív megerősítés Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola 11

13 (fegyelmezés), példakövetés, modellkövetés és modellközvetítés, szituációs gyakorlatok, játék, vita, beszélgetés, meggyőzés, bevonás. Szervezési módszerek: egyéni fejlesztés, csoportmunka, páros munka, projektek, kooperatív tanulás, verseny. Szervezeti formák: tanóra, sportkör, szakkör, alapfokú művészeti képzés. Közösség Cél Ismerjék meg a tanulók a gyermeki és felnőtt jogokat. Érezzék jól magukat és legyenek hasznos tagjai saját közösségüknek: családjuknak, osztályuknak, iskolájuknak. Alakítsuk ki és gyakoroltassuk a demokratikus közéleti magatartásformákat. Neveljünk nemzeti identitástudatra, hazafiságra, a saját és más népek, Európa kultúrájának megismerésére és megbecsülésére. Ösztönözzünk a szellemi, kulturális és természeti értékek megóvására. Feladat Tanórákon, különösen a történelem, társadalomismeret, idegen nyelv, országismeret, rajz, ének, médiaismeret órákon formáljuk a közösségi gondolkodást. Élményt adó ünnepségeket, rendezvényeket, gyermeknapot, akadályversenyeket, önképzőköröket, táborokat, Erdei iskolát, Hon- és népismereti napokat, idegen nyelvi gyakorló utakat, projekteket, múzeumi és városismereti napokat, színházi látogatásokat szervezünk a tanulóinknak. A felső tagozatos tanulóknak a történelem órákon tanítjuk a helyi történelmet. Az 5. évfolyamos tanulókkal ellátogatunk a Helytörténeti kiállításra. Széchenyi-napot szervezünk. Sokszínű, széles tevékenységrendszert biztosító diákönkormányzatot, diákközéletet szervezünk osztály- és iskolaközösségi szinten. Fejlesztjük nevelési módszereinket a nevelési értekezleteken, konferenciákon, továbbképzéseken való részvétellel. Tájékoztatjuk a szülőket a nevelési problémákról. Eszközök Személyi: szülők, pedagógusok, intézményi alkalmazottak munkája, történelmi személyiségek, tudósok, művészek, sportolók életútja, nevelő és nevelést segítő személyek (múzeumpedagógus, könyvtáros, közművelő) részvétele, osztályközösség, diákönkormányzati közösség. Szellemi: kultúraközvetítés művészetek, tudományok, hagyományok, természet, életmód. Tárgyi: esztétikus intézményi és intézményen kívüli tárgyi környezet, tanítást segítő eszközök, szemléltető eszközök, közművelődési intézmények, színházak, múzeumok, könyvtár, internet, oktatóprogramok, műalkotások, népviseletek, helytörténeti olvasókönyvek. Eljárások Szervezési forma: Szervezési módszer: Munkaforma: tanóra, napközi, tanórán kívüli tevékenység: kiállítás, múzeum- és színházlátogatás, klubdélután, szabadidős programok. felelősi-tisztségviselői rendszer, viták, Diákönkormányzati gyűlés, jutalmazás és büntetés a Házirend szerint, szerződés a közösséggel, idegen nyelvi levelezés, internet: osztály honlap, műsor, iskolai publikáció, versenyek, projektek, játékok. gyűjtőmunka, műelemzés, forráselemzés, tablókészítés, kézművesség, tánc, dramatizálás. Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola 12

14 Felelősség Cél Neveljünk arra, hogy a gyermekek érezzék a felelősséget a saját tetteikért, a szűkebb és a tágabb közösségért. Ismertessük fel a világot érintő globális problémákat, az emberiséget és az egyes közösségeket veszélyeztető problémákat. A természeti értékek és az épített környezet megóvására neveljünk. Biztonságos külső és belső környezetet alakítsunk ki. Feladat Tanórákon, különösen a biológia, földrajz, természetismeret, környezetismeret, technika és osztályfőnöki órákon megismertetjük az élet jellemzőit, a természeti energiákat, a természeti jelenségeket, tanítjuk az összefüggéseiket. Évente amennyiben a szülők egyetértésüket adják és támogatni tudják Erdei iskolát szervezünk a 3. és 6. évfolyamos tanulóknak. Megvalósítjuk a Környezeti nevelési programunkat. Megismertetjük a helyi földrajzi adottságokat, sétákat szervezünk a Soroksári Duna-ág mentén. Betartatjuk és ellenőrizzük a Házirendet. Környezetvédelmi, természetvédelmi napokat szervezünk. Tanítjuk a közlekedési ismereteket, közlekedési versenyt szervezünk. Eszközök Személyi: Tárgyi: pedagógusok, alkalmazottak, védőnő, iskolaorvos. iskola és közvetlen környezete, tanítást segítő eszközök, szemléltető eszközök, oktatóprogramok, internet, könyvtár, igazolólap, Erdei iskolai bizonyítvány, házirend, Netiket, Prevenciós program, Baleseti és Tűzvédelmi Szabályzat. Eljárások Balesetvédelmi oktatás, rendszeres orvosi felügyelet, vitanap, vetélkedők, leg-leg szavazás, tablókészítés, gyűjtőmunka, megfigyelés, kísérletezés. Szolidaritás tolerancia Cél A gyermekek és felnőttek személyiségének tiszteletben tartására és karitatív magatartásra neveljünk. Fogadtassuk el a másságot. Feladat Tanórákon, különösen a magyar, történelem, erkölcstan, osztályfőnöki órákon megismertetjük a személyiségjogokat, a gyermekek és felnőttek jogait. Tanítjuk és gyakoroltatjuk a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás kulturált formáit, a konfliktuskezelési technikákat. Bemutatjuk és fejlesztjük a sikerorientált magatartásforma jegyeit. Segítséget adunk az erkölcsi ítélőképesség és az erkölcsi összefüggések meglátásában. Sűrítjük az interperszonális kapcsolatokat: az osztályfőnökök játékdélutánokat szerveznek az együttműködés fejlesztésére. Eszközök Személyi: pedagógusok, szülők, fegyelmi bizottság, fegyelmi és diák érdekképviseleti tisztségviselők, diákönkormányzatot segítő Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola 13

15 Tárgyi: pedagógus, családgondozó, gyermekvédelmi felelős, iskolapszichológus. Házirend, taneszközök és tanítást segítő eszközök, tesztek, kérdőívek. Eljárások Nevelési: beláttatás, meggyőzés, meggyőződés formálása, elmarasztalás, fegyelmező eljárások, konfliktuskezelési technikák. Szervezeti forma: tanóra, szabadidős tevékenység, fogadóóra, szülői értekezlet, Szülői Munkaközösség. Szervezési forma: családgondozás, gyermekvédelem, vita, beszélgetés, játék, klubdélután, fogadóóra, szülői értekezlet. Esélyegyenlőség Cél Segítsük a tanulási, a beilleszkedési és a szociális hátrányok leküzdését. Ismertessük el és tudatosítsuk a nők, férfiak, kisebbségek egyenlőségét. Feladat Tanórákon, különösen az osztályfőnöki órán tanítjuk a tanulási technikákat. Tanórákon, különösen a magyar, az erkölcstan és az osztályfőnöki órákon megbeszéljük az esélyegyenlőség jelentését, fontosságát, és felhívjuk a figyelmet a hátrányos megkülönböztetés jogi erkölcsi hibáira és következményeire. A tanulók iskolai életében a konfliktuskezelő magatartást és problémamegoldó gondolkodást gyakoroltatjuk. Bevonjuk a gyermekeket a közéleti munkába, a tanórán kívüli tevékenységekbe, a közösségi szabadidős és sporttevékenységekbe, alapfokú művészeti iskolai tevékenységbe. Segítséget és ajánlásokat adunk a gyermekeknek a szabadidő szervezésében. Feltérképezzük a tanulási, beilleszkedési szociális hátrányokat. Fejlesztő csoportot működtetünk, egyéni és kiscsoportos foglalkozásokat szervezünk. Együttműködünk a szakszolgálatokkal. Eszközök Anyagi: Személyi: rendszeres gyermekvédelmi támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, tankönyvtámogatás, étkezési hozzájárulás, Diákönkormányzat, Diáksportegyesületi, Királymajor Alapítványi támogatás. társas kapcsolatok, pedagógusok, különösen az osztályfőnök, szülő, gyermekvédelmi felelős, családgondozó, fejlesztő pedagógus, iskolapszichológus, logopédus, gyógytornász, diákönkormányzati munkát segítő pedagógus, könyvtáros. Tárgyi: fejlesztőpedagógiai eszközök, tanítást segítő eszközök, oktatóprogramok, könyvtár, számítógépek. Eljárások Nevelési: Oktatási: Szervezeti forma: bevonás, beláttatás, meggyőzés, ösztönzés, motiválás, részvétel, kommunikációs technikák. tanulási technikák, gyakorlás, látás, hallás, térészlelés, mozgás, emlékezet fejlesztését szolgáló módszerek. fogadóóra, szülői értekezlet, egy osztályban tanítók értekezlete, Szülői Munkaközösség, Diákönkormányzat képviselőtestülete, Királymajor Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola 14

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben

Pedagógiai program. Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Kazincbarcika Jóváhagyta a Szalézi Intézmény Fenntartó

Pedagógiai program. Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Kazincbarcika Jóváhagyta a Szalézi Intézmény Fenntartó 2014 Pedagógiai program Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Kazincbarcika Jóváhagyta a Szalézi Intézmény Fenntartó 1 Tartalom 1. Az intézmény nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Készítette: Némethné Gerecs Judit igazgató TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK... 6 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 7 1.Az intézmény

Részletesebben

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 201170 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 5. verzió Utolsó felülvizsgálat: 2014. március 28. Bajner Imre igazgató 1 Tartalom A pedagógiai program jogi háttere...

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7.

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. OM azonosító: 027826 KIK egységkód: 030008 Telefon: +36/76/351-344 Email: vadamk@gmail.com Honlap: www.kutyafuluek.hu

Részletesebben

A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Bevezető 5 Küldetésnyilatkozat 6 Helyzetelemzés 7 Családi háttér 7 A tanulóközösség

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Elfogadta a Nevelőtestület: 2013.03.26. 2 Tartalomjegyzék Bevezető...4 Iskolánk

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc. igazgató

Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc. igazgató Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc 1 igazgató Tartalomjegyzék FEJEZET FEJEZET CÍME SZÁMA Fedőlap Tartalomjegyzék AZ ISKOLA

Részletesebben

A NEMESVÁMOSI PETŐFI SÁNDOR NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NEMESVÁMOSI PETŐFI SÁNDOR NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NEMESVÁMOSI PETŐFI SÁNDOR NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Innen csak indulni lehet, S aki indul, visszajöhet. Tisztesség dolgában mindig Tanulhat itt, el a sírig.

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Félig sem olyan

Részletesebben

A TALENTUM REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TALENTUM REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TALENTUM REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 20. / Fax: 22/310-018 E-mail: iskola@albaref.hu A TALENTUM REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Boldog az ember,

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

A Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola. Pedagógiai Programja

A Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola. Pedagógiai Programja A Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Petendi György Teterják Virág Viktória Létrehozók Gerőcsné Dudás Judit Szerkesztő 1 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja...5 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben