Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. április 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet"

Átírás

1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...4 Az Önkormányzat évi zárszámadási rendelete - javaslat a napirendi pont elnapolására...5 Beszámoló a Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium működéséről...9 Beszámoló a Belső Ellenőrzés évi tevékenységéről, javaslat a napirendi pont elnapolására..45 Lakosságszolgálati Iroda Okmányiroda és nyilvántartó csoport évi beszámolója...48 A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 3/2008. ( ) Kgy. rendelet módosítása...73

2 I/A kötet 2. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POILGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERÉTŐL Iktatószám: /2008 M E G H Í V Ó Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendes ülését összehívom április 3-án, órára 16 órától : KÖZMEGHALLGATÁS Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem). Napirendi pontok: 1. Napirend: Az Önkormányzat évi Zárszámadási rendelete Előadó: Polgármester Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 2. Napirend: Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság évi tevékenységéről Előadó: intézményvezető Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 3. Napirend: Beszámoló a Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium működéséről Előadó: intézményvezető Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 4.Napirend:Beszámoló a Belső Ellenőrzés évi belső ellenőrzési tevékenységéről Előadó: Jegyző Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 5. Napirend: Országzászló emlékmű alapítása Előadó: Polgármester Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 6. Napirend: Javaslat utcanév és településrész elnevezésre Előadó: Polgármester Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 7. Napirend: Beszámoló az Okmányiroda tevékenységéről Előadó: Lakosságszolgálati Iroda irodavezető, és Okmányiroda csoportvezető Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak

3 I/A kötet 3. oldal 8. Napirend: Beszámoló a Nyugdíjas Lakópark tevékenységéről Előadó: intézményvezető Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 9. Napirend: Beszámoló a Lakosságszolgálati Iroda Lakás és Helyiséggazdálkodási Csoport munkájáról Előadó: Lakosságszolgálati Iroda irodavezető, és Lakás és Helyiséggazdálkodási Csoport csoportvezető Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 10. Napirend:Beszámoló az esélyegyenlőség kutatással kapcsolatos tevékenységről Előadó: Tanügyi Tanácsnok Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 11. Napirend: Egyebek Hódmezővásárhely, március 25. Tisztelettel: Dr. Lázár János Polgármester Országgyűlési képviselő

4 I/A kötet 4. oldal Iktatószám: 23-/2008 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás Tisztelt Cím! Tájékoztatom, hogy a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének bizottságai az alábbiak szerint tartják üléseiket: Helyszín: Polgármesteri Hivatal 1/6. Díszterem Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülése: március 31. / hétfő / délelőtt óra Egészségügyi és Szociális Bizottság ülése: március 31. / hétfő / déli óra Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság ülése: március 31. / hétfő / délután óra Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság ülése: április 1. / kedd / délelőtt 8 00 óra Városfejlesztési, Vállalkozásfejlesztési és Informatikai Bizottság ülése: április 1. / kedd / délelőtt óra Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság ülése: április 1. /kedd / déli óra Hódmezővásárhely, március 26. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes jegyző

5 I/A kötet 5. oldal Iktatószám:/2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Az Önkormányzat évi zárszámadási rendelete - javaslat a napirendi pont elnapolására Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Dr. Kádár Péter igazgató

6 I/A kötet 6. oldal Száma: Tárgy: Az Önkormányzat évi zárszámadási rendelete javaslat a napirendi pont elnapolására Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése munkaterve szerint a április 3. napján tartandó ülésén kívánta megtárgyalni az Önkormányzat évi zárszámadási rendeletét. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 87. -a rendelkezik az önkormányzat zárszámadási rendeletének elkészítéséről és képviselő-testület elé terjesztéséről. A törvény értelmében a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást és eredmény kimutatást a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül, tehát április 30-ig terjeszti a képviselő-testület elé. A jogszabályi rendelkezések miatt a munkatervbe betervezésre került az áprilisi rendes ülésre az anyag. Tekintettel arra, hogy az SzMSz szerint a rendes ülést a testület mindig a hónap legelején tartja, ezt az időpontot kellett megjelölni a zárszámadás tárgyalására, a rendelkezésre álló idő azonban nem elegendő a feladat elvégzésére. A Tisztelt Közgyűlés évi költségvetési rendeletünk legutolsó módosításáról márciusi ülésén 10/2008.(03.10.) Kgy. sz. rendeletével döntött. Az elfogadott rendeletmódosítást követően elkészítettük a évről szóló költségvetési beszámoló garnitúrát, amelyet az előírásoknak megfelelően március 16-ig megküldtünk a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához. A költségvetés végrehajtásáról készített számviteli beszámolót az elfogadott költségvetéssel azonos szerkezetben kell a képviselő-testület elé terjeszteni, annak szöveges indokolásával együtt. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeink készítik saját költségvetésük értékelését, ezek beérkezése a Polgármesteri Hivatalba folyamatos. Önkormányzatunk az Ötv. 92/A -a alapján könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzat. A könyvvizsgáló feladata az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatai az önkormányzati ingatlan kataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőség kimutatása. A számviteli beszámoló elkészítése óta eltelt rövid idő nem volt elegendő sem a Polgármesteri Hivatal sem a könyvvizsgáló részére a költségvetési beszámoló és mérleg elkészítésére és annak Közgyűlés elé terjesztésére.

7 I/A kötet 7. oldal Fenti okokra tekintettel javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalását és zárszámadási rendeletének elfogadását a április 30-ig megtartandó ülésére halassza el. Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Hódmezővásárhely, április 3. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. polgármester

8 I/A kötet 8. oldal Tárgy: Az Önkormányzat évi zárszámadási rendelete című napirendi pont elnapolása HATÁROZATI JAVASLAT 1.) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalását és zárszámadási rendeletének megalkotását a április 30- ig megtartandó ülésére halasztja el. 2.) A Közgyűlés felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Hódmezővásárhely, április 3. Dr. Lázár János sk. polgármester Dr. Korsós Ágnes sk. jegyző Határozatot kapják: 1.) Dr. Lázár János polgármester (H) 2.) Dr. Korsós Ágnes jegyző (H) 3.) PH Közgazdasági Iroda (H) 4.) Irattár

9 I/A kötet 9. oldal Iktatószám:41- /2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium működéséről Az anyagot készítette: Dr. Kádár Péter intézményvezető Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Dr. Kádár Péter igazgató

10 I/A kötet 10. oldal Száma: 41- /2008. Tárgy: Beszámoló a Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium működéséről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! A munkatervben az áprilisi rendes Közgyűlés fő napirendi pontjai között szerepel a Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium beszámolója. Az intézményvezető a működésről szóló beszámolót elkészítette. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium mellékelt beszámolóját megvitatni és elfogadni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, 2008.április 3. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. polgármester

11 I/A kötet 11. oldal Száma: 41- /2008. Tárgy: Beszámoló a Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium működéséről HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium beszámolóját megtárgyalta és elfogadta. Hódmezővásárhely, április 3. Dr. Lázár János s.k. polgármester országgyűlési képviselő A határozatot kapja: 1./ Dr. Lázár János, polgármester, országgyűlési képviselő 2./ Dr. Korsós Ágnes, jegyző 3./ Jogi-Közbeszerzési-Oktatási Iroda 4./ Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport 5./ Érintett intézmény vezetője 6./ Irattár

12 I/A kötet 12. oldal BESZÁMOLÓ A VÁSÁRHELYI CSERESNYÉS KOLLÉGIUM MŰKÖDÉSÉRŐL KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÖZÖTTI IDŐSZAKRA, AZON BELÜL A 2006/2007. ÉVI ÉS A 2007 /2008. ÉVI TANÉVEKRE KÉSZÜLT HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 3-I KÖZGYŰLÉSÉRE Készítette: Dr. Kádár Péter igazgató Az előkészítésben közreműködött: Kardos Zoltán igazgatóhelyettes Kovács József munkaközösség vezető Szabóné André Piroska projektvezető

13 I/A kötet 13. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, MÁRCIUS 20. TARTALOM 1. AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÁSA ÉS SZERVEZETI ELŐÉLETE A KOLLÉGIUM MŰKÖDÉSÉNEK SZAKMAI ÉS JOGI KERETEI A CSERESNYÉS KOLLÉGIUM KÖZALKALMAZOTTAI 5 4.KOLLÉGISTÁINK 9 5. PEDAGÓGIAI PARTNEREINK TANULÁSSEGÍTÉS ÉS NEVELŐMUNKA PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELŐMUNKA TÁRSADALMI ÉS OKTATÁSI INTEGRÁCIÓS FELADATOK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM MŰVELŐDÉS ÉS SZABADIDŐSZERVEZÉS GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS, INTÉZKEDÉSEK A LEMORZSOLÓDÁS CSÖKKENTÉSÉRE GAZDÁLKODÁS PÁLYÁZATOK, ÖNERŐS FEJLESZTÉSEK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI FELADATOK, ÉRTÉKELÉSI RENDSZER, MEGOLDÁSRA VÁRÓ PROBLÉMÁK.32

14 I/A kötet 14. oldal 1. AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÁSA ÉS SZERVEZETI ELŐÉLETE A Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium az egykori (1939-ben alapított) Tanyai Tanulók Otthonának jogutóda. A református gimnázium tanárainak (Szathmári Lajos, Szénássy Gyula, Sipka Sándor és mások) kezdeményesére jött létre 11 tanyai tanuló bentlakásos intézményeként ben a pedagógiai kezdeményezést fölkaroló Németh László iránti tiszteletből az író Cseresnyés című drámájának címe alapján vette föl a Cseresnyés nevet. A diákotthon ekkor több telephellyel működött, külön fiú- és lányinternátusokkal. A szocializmus idején államosított diákotthon a Szántó Kovács János Középiskolai Kollégium néven, működött a rendszerváltásig, vegyes nemű, koedukált formában. Ez idő alatt vált nagylétszámú intézménnyé. Mai épületét 1967-ben adták át, amely akkor több mint négyszáz diáknak nyújtott bentlakásos tanulási lehetőséget ben az intézmény visszakapta a Cseresnyés nevet. A települési önkormányzatok megalakulásával fenntartója Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata lett. Mivel több telephellyel működött, a Vásárhelyi Cseresnyés Kollégiumok néven került újraalapításra. Az közötti időszakban a város fokozatosan egy intézménybe integrálta középiskolai kollégiumait. Így a Kossuth Zsuzsanna, a Kalmár Zsigmond és a Corvin Mátyás nevét viselő szakközépiskolák diákotthonainak megszüntetésével jött létre a város egyetlen önkormányzati fenntartású, egységes általános és középiskolai kollégiumaként. A város kollégiuma a középfokú oktatási intézmények gazdasági szervezetének összevonásával 2004 tavaszától szakmailag önálló, gazdaságilag részben önálló intézményként működik, az önállóan gazdálkodó intézmény, az Eötvös József Szakközépiskola gazdasági szervezetébe integráltan. A kollégium tehát 2004-től nyerte el mai szervezeti és működési kereteit. 2. A KOLLÉGIUM MŰKÖDÉSÉNEK SZAKMAI ÉS JOGI KERETEI A Cseresnyés Kollégium alap- és középfokú közoktatási intézményként fejti ki tevékenységét. A szakmai munkát a közoktatás hazai jogi normarendszere, ezen belül különösen is a közoktatási törvény és a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja szabályozza. Ez utóbbit az időközben többször módosított 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet 1. számú mellékleteként bocsátotta ki a jogalkotó. A kollégium mint munkaszervezet működését a vonatkozó munkajogi szabályozások, első sorban a Közalkalmazottak jogállásáról szóló, évi XXXIII. számú törvény, valamint a Munka törvénykönyve szabályozzák. A kollégiumi nevelés alapprogramja alapján az alábbi feladat- és célrendszer vonatkozik az intézményre, címszavakba tömörítve: A KOLLÉGIUM TÁRSADALMI SZEREPE ÉS FELADATKÖRE A közoktatási rendszer szakmailag önálló intézményeként megteremti a tanulás és a szabad iskolaválasztás feltételeit azoknak a tanulóknak, akiknek lakóhelyi vagy családi körülményeik miatt nincs lehetőségük a minőségi tudáshoz való hozzáférésre

15 I/A kötet 15. oldal kiegészíti a családi és iskolai nevelést, egyben szociális ellátást, biztonságot és érzelmi védettséget nyújt elősegíti a társadalmi szerepek tanulását (együttélési normák, közösségformálás, önszerveződés és önkormányzó képesség, döntési felelősség, konfliktuskezelés, demokratikus technikák) támogatja a sikeres társadalmi beilleszkedést elősegíti az esélyteremtést és a társadalmi mobilitást e feladatai ellátása során együttműködik az érdekelt szülőkkel és iskolákkal. A KOLLÉGIUMI NEVELÉS CÉLJA ÉS FŐBB ALAPELVEI Célja: a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének segítése, személyiségének, szociális kompetenciáinak fejlesztése, kibontakoztatása. Főbb alapelvei: - az alapvető emberi és szabadságjogok, a gyermekeket megillető jogok érvényesítése; - demokratikus, humanista, nemzeti és európai nevelési elvek alkalmazása; - a tanulók iránti felelősség, bizalom, szeretet és tapintat; - az alapvető erkölcsi normák betartása; - az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevétele; - a fogyatékos tanulóknál a fogyatékosság okozta egyéni szükségletek figyelembevétele; - a nemzeti, etnikai kisebbségi azonosságtudat tiszteletben tartása, fejlesztése; - a tanulók öntevékenységére, önszerveződő képességére alapuló építkezés; - a szülőkkel és a kapcsolódó iskolákkal való konstruktív együttműködés. A KOLLÉGIUMI NEVELÉS FELADATAI - a tanulási kultúra fejlesztése - differenciálás, felzárkóztatás, tehetséggondozás, a pályaorientáció segítése - az önismeret fejlesztése, a korszerű világkép kialakulásának segítése - a közösségi értékrend és normarendszer fejlesztése - előkészítés a felelős, önálló életvezetésre és a családi életre - segítségnyújtás az egészséges és környezettudatos életmód kultúrájának elsajátításában - a fogyatékkal élők beilleszkedésének segítése - nemzeti hagyományaink, kultúránk és az európai kultúrák jobb megismertetése - a nemzeti, etnikai kisebbségi és vallási sajátosságok iránti türelem és a kölcsönös megértés elősegítése A fenti célok és feladatok helyi alkalmazásában nagy mértékben támaszkodunk a kollégium sajátos alapító szellemiségére, hagyományaira, a Németh László által megfogalmazott emberképre és minőségeszményre mint nevelési támpontokra.

16 I/A kötet 16. oldal 3. A CSERESNYÉS KOLLÉGIUM KÖZALKALMAZOTTAI Szakmai állomány (pedagógusok) Dr. Kádár Péter, igazgató Kardos Zoltán, igazgatóhelyettes Faragó Emese, könyvtáros tanár Fehér Zsolt, nevelőtanár Gregus József, neveltőanár Gulyás Ágnes, nevelőtanár, m.köz.vez. Kiss Pál, nevelőtanár, m.köz.vez Kovács József, nevelőtanár, m.köz.vez Pataki Béla, nevelőtanár Pintérné Szurovecz Irén, nevelőtanár Sárai Éva, nevelőtanár Sólyom Uzonka, nevelőtanár Szabó Éva, nevelőtanár, ifjúságvédelmi felelős Szalkai László, nevelőtanár Tóth Éva, nevelőtanár GYES-en: Krommer Márta, könyvtáros-tanár Szabóné André Piroska, nevelőtanár Nem szakmai (ped. munkát segítő alkalmazotti) állomány Baráth Imre Attiláné, takarító Börzsönyi István, gondok Hemző Gyuláné, pénzügyi ü.i. Korsósné Szendi-Horváth Margit, portás Kovács Imréné, gazdasági ü.i. Molnárné Borbás Erzsébet, takarító Nagy Ferencné, portás Nagy Sándor, fűtő karbantartó Patócs Istvánné, takarító Prohászka Imréné, portás Szatmári Istvánné, takarító Török Lajosné, hivatalsegéd, raktáros A SZAKMAI ÁLLOMÁNY, A NEVELŐTESTÜLET Pedagógiai képesítések, továbbképzések: A kollégium nevelőtestülete mind képzettségénél, mind szakmai előéleténél fogva rendkívül színes képet mutat. Az alapvető közismereti és készségekre épülő tantárgycsoportok azonban képviseltetnek soraiban. Hiányként a német nyelv oktatását állapíthatjuk meg. Két kolléganő (Gulyás Ágnes, Pintérné Szurovecz Irén) angol szakos, egy (Faragó Emese) francia szakos. A nevelőtestület tagjai az alábbi képesítésekkel, illetve továbbképzésekkel rendelkeznek: Dr. Kádár Péter ig. E: ember- és társadalomismeret, etika szakos középiskolai tanár, valláspedagógia, közoktatási vezetőképző Kardos Zoltán ig.h. F: könyvtár népművelés szakos tanár, közoktatási vezetőképző, ECDL Faragó Emese F: könyvtár informatika, francia nyelv szakos tanár Fehér Zsolt E: biológia technika szakos középiskolai tanár, ECDL Gregus József F: földrajz testnevelés szakos tanár Gulyás Ágnes F: angol nyelv és irodalom szakos tanár, művelődésszervező, drámapedagógia Kiss Pál E: testnevelés szakos középiskolai tanár, sportoktató, informatika tkp. Kovács József F: biológia technika szakos középiskolai tanár, ECDL, közoktatási vezetőképző Pataki Béla F: tanító, mozgóképkultúra, sakkoktató, atlétika edző, számítástechnika Pintérné Szurovecz Irén F: történelem angol orosz szakos tanár Sárai Éva F: pedagógia szakos középiskolai, gy. ifj. véd., nevelőtanár, ECDL Sólyom Uzonka E: ember- és társadalomismeret, etika szakos középiskolai tanár, valláspedagógia, gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens Szabó Éva F: biológia technika szakos tanár, számítástechnika Szalkai László E: magyar népművelés finnugor szakos középiskolai tanár,

17 I/A kötet 17. oldal számítástehnika, közoktatási vezetőképző, mozgóképkultúra Tóth Éva F: magyar ének zene szakos középiskolai tanár, beszédtechnika Tartósan távol: Krommer Márta E: magyar történelem szakos, informatikus könyvtáros tanár (GYES) Szabóné André Piroska E: matematika fizika szakos középiskolai tanár (t. táppénz) E: egyetemi oklevél F: főiskolai oklevél Akkreditált továbbképzésben résztvevők ban: Faragó Emese (francia nyelvtanári szak) Kardos Zoltán (ECDL, közoktatási vezetőképző) Dr. Kádár Péter (közoktatási vezetőképző) Kovács József (közoktatási vezetőképző) Mihály Lászlóné (konfliktuskezelés, önismeret) Sólyom Uzonka (mentálhigiéné, drogprevenció, gyermek és ifjúságvédelmi asszisztens képzés) Szabóné André Piroska (fizika tanári szak, tanulásmódszertan, romológia) Nevelőtestület (szociális kompetenciák, egészségkultúra és környezeti nevelés, a Commitment Pedagógiai Intézettel együttműködésben) Teljesített óraszám: a szakosító képzésekkel együtt, mintegy ,5 14, / / / / Pedagógus létszám A NEM SZAKMAI, KISEGÍTŐ ÁLLOMÁNY A kollégium Alapító Okiratában lefektetett alaptevékenységeinek és kiegészítő feladatainak ellátásához a minimálisan szükséges adminisztratív és technikai létszámmal rendelkezik. A óta élő szabályozás szerint az ifjúságvédelmi felelős a pedagógiai munkát segítő közalkalmazotti körbe tartozik. Működése a diákotthonban legalább annyira nélkülözhetetlen, mint az iskolában, ha nem fontosabb.

18 I/A kötet 18. oldal A kollégiumi adminisztrációban az igazgatóhelyettes, a pedagógusok és a gazdasági ügyviteli számviteli személyzet segíti az intézményvezető munkáját. A technikai részleg vezetője a gondnok, aki a karbantartó fűtő, a portások és a takarítók munkáját koordinálja, felügyeli. Az intézmény jellege és épületének kubatúrája szükségessé teszi, hogy huszonnégyórás portaszolgálat működjön a főbejáratnál. Fiataljaink, az alkalmazottak, a kollégiumi vendégek és a menzán étkező napi forgalmát, a telefonkapcsolásokat, a különféle rendszabályok betartását, a működéshez szükséges nyilvántartásokat (takarító napló, karbantartási napló, vendégbelépők, parkolójegyek, stb.), a napközbeni hirdetményeket és az éjszakai nyugalom biztosítását a portásoknak kell figyelemmel kísérniük, ill. ellátniuk. A portán elektronikus nyilvántartás segítségével figyelemmel kísérhető, hogy a diákok közül ki lépett be és ki hagyta el az épületet. A vendégfogadás olyan kiegészítő tevékenység, amely a kollégium saját bevételeinek százalékát adja. Ez, az évente többmillió forintos forrás nélkülözhetetlen az épület legalapvetőbb karbantartásainak elvégzéséhez. Az épület saját gázbázisú kazánfűtéssel fűtött, ami szakképzett személy műszakjait igényli a fűtési idényben. A nyári hónapokban több idő marad a karbantartási munkákra. A pedagógiai mukát segítő közalkalmazottak, feladatkör szerint: ifjúságvédelmi felelős: gazdasági ügyintéző: gondnok: pénztáros: hivatalsegéd raktáros: fűtő, karbantartó: portások: takarítók: Össszesen: Ugyanez oszlopdiagramon: 1 fő (részmunkaidőben, 0,5 létszámmal) 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő (részmunkaidőben, 0, 75 létszámmal) 2 fő 3 fő 4 fő (4 x 0,75 = 3 fő létszámának megfelelő, részmunkaidőben alkalmazott) 13 / 11, 75 fő 12,4 12, ,8 11,6 11,4 11, ,8 10,6 12,25 11,75 11,75 11,25 Pedagógiai munkát segítő dolgozók létszáma 2004/ / / /2008.

19 I/A kötet 19. oldal Tanulói és dolgozói létszám együttes alakulása között: tanév /év tanuló pedagógus eng. / ped. m. segítő összes stat. létsz. eng. / stat. létsz. közalk. létsz. 2004/ /21 11,75 / 13 30,75 / / /19 11,75 / 13 29,75 / / ,5 /19 12,25 / 14 28,75 / / ,5 /16,5 11,25 / 13 25,75 / 29,5 A kettős számoszlopokban az eltérő értékeket a részmunkaidős álláshelyek, valamint a tartósan távollévők (GYES, táppénz), jelenleg 2 fő állományban tartása eredményezi. Az intézmény tényleges, aktív létszáma a vizsgált időszak teljes tartama alatt az engedélyezett létszámkereten belül maradt. Megállapítható, hogy a négy tanév során az engedélyezett / statisztikai közalkalmazotti létszám 16 / 14 százalékkal csökkent, ezen belül a pedagógus állomány 24 / 22 százalékkal lett kevesebb, mint volt az időszak kezdetén ,75 29,75 28,75 25,75 Összes közalkalmazotti létszám 2004/ / / /2008.

20 I/A kötet 20. oldal 4. KOLLÉGISTÁINK A diáklétszám alakulása a közötti időszakban 2004/2005: 264 fő 2005/2006: 257 fő 2006/2007: 246 fő 2007/2008: 256 fő / / / / tanulói létszám TANULÓI LÉTSZÁMADATOK A 2007/2008-AS TANÉVBEN (A októberi statisztikai adatközlés szerint) KOLLÉGIUMI TANULÓK LÉTSZÁMA: teljes létszám: 256 fiú: 156 lány: Fiú Lány 156

21 I/A kötet 21. oldal ISKOLATÍPUSOK SZERINT: Általános iskola: 3 Előkészítő gimnáziumi évfolyam: 22 Szakiskola: 93 Szakközépiskola: 149 Ezekből, érettségi utáni szakképzésben részt vesz: Általános Iskolás Előkészítő gimnáziumi évfolyamos Szakiskola Szakközépiskola Teljes létszám

22 I/A kötet 22. oldal A KOLLÉGISTÁK ISKOLÁK SZERINTI MEGOSZLÁSA: Hódmezővásárhelyen tanulók: Corvin Mátyás Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 90 diák Eötvös József Szakközépiskola 28 diák Gregus Máté Mezőgazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium 57 diák Kalmár Zsigmond Ipari Szakképző Iskola és Szakiskola 54 diák Németh László Gimnázium és Általános Iskola 22 diák Klauzál Gábor Általános Iskola 1 diák Vidéki intézményekben tanulók: Kossuth Zs. Szki Szeged 1 Tápai Antal Szki Szeged 2 Zsoldos F. Szki Szentes Corvin Mátyás Szki Eötvös József Szki Gregus Máté Szki Kalmár Zsigmond Szki. Németh László Gimn. Egyéb A KOLLÉGISTÁK LAKÓHELY SZERINTI MEGOSZLÁSA: (településszám / tanulószám) Dél Alföldi Régió: Bács Kiskun: 15 / 17 Békés: 21 / 60 Csongrád: 42 / 142 Észak Alföldi Régió: Jász Nagykun Szolnok: 6 / 17

23 I/A kötet 23. oldal Közép Magyarországi Régió: Pest: 1 Vajdaság: 18 Partium: 1 Magyarországi diákok, megyék szerint: Bács-Kiskun: 17 (6%) Békés: 62 (25%) Csongrád: 140 (54%) Jász-Nagykun-Szolnok: 17 (6%) Pest 1 (0,3%) A KOLLÉGISTÁK ÁLTAL KÉPVISLET TELEPÜLÉSEK LISTÁJA, MEGYÉNKÉNT / RÉGIÓNKÉNT: BÁCS-KISKUN MEGYE (Dél Alföldi Régió) 1. Bácsalmás 1 2. Bácsbokod 1 3. Ballószög 1 4. Harkakötöny 2 5. Helvécia 1 6. Jánoshalma 1 7. Kerekegyháza 1 8. Kiskunfélegyháza 1 9. Kiskunmajsa Kunfehértó Kunszállás Mátételke Pálmonostor Szank Tataháza 1 17 tanuló BÉKÉS MEGYE (Dél Alföldi Regió) 1. Battonya 2 2. Békéscsaba 3 3. Békéssámson 3 4. Békésszentandrás 1 5. Csorvás 3 6. Füzesgyarmat 1 7. Gádoros 4

24 I/A kötet 24. oldal 8. Gerendás 3 9. Gyomaendrőd Gyula Kardoskút Kaszaper Mezőhegyes Mezőkovácsháza Nagyszénás Okány Orosháza Szabadkígyós Szarvas Tótkomlós Vésztő 1 60 tanuló CSONGRÁD MEGYE (Dél Alföldi Régió) 1. Ambrózfalva 1 2. Apátfalva 2 3. Árpádhalom 5 4. Ásotthalom 2 5. Baks 1 6. Balástya 1 7. Csanádalberti 2 8. Csanádpalota Csongrád Derekegyház Domaszék Eperjes Fábiánsebestyén Felgyő Forráskút Földeák Hódmezővásárhely Királyhegyes Kistelek Kiszombor Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Mártély Mindeszent Nagyér Nagylak Nagymágocs Ópusztaszer Öttömös Pitvaros Röszke 1

25 I/A kötet 25. oldal 34. Sándorfalva Szatymaz Szeged Szegvár Székkutas Szentes Tömörkény Üllés Zsombó tanuló JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE (Észak Alföldi Régió) 1. Csépa 2 2. Cserkeszőlő 5 3. Kunszentmárton 7 4. Mezőtúr 1 5. Tiszajenő 1 6. Tiszasas 1 17 tanuló PEST MEGYE (Közép Magyarországi Régió) 1. Nagykőrös 1 KÜLFÖLD Vajdaság, SZERBIA 1. Mohol 2 2. Ada 4 3. Zentagunaras (Nova Orahovo) 1 4. Torontálvásárhely (Debeljacsa) 2 5. Zenta 3 6. Feketics 1 7. Szabadka 1 8. Horgos 1 9. Péterréve Magyarcsernye 2 18 tanuló Partium, ROMÁNIA 1. Pécska 1 Összesen a külföldi diákokkal együtt 96 településről vannak nálunk diákok.

26 I/A kötet 26. oldal Települések száma szerint régiónként 1 Dél-Alföldi Régió Észak-Alföldi Régió Közép-Magyarországi Régió Vajdaság Partium Települések száma szerint megyénként Bács-Kiskun megye Békés megye Csongrád megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Pest megye Vajdaság Partium 93

27 I/A kötet 27. oldal A DIÁKOK LAKÓHELYÉNEK TELEPÜLÉSTÍPUSOK SZERINTI MEGOSZLÁSA: Község: 50 Nagyközség: 6 Város: 26 Megyei jogú város: 1 Megyeszékhely: 2 Külföldi város, község: 11 A DIÁKOK LAKÓHELYÉNEK TELEPÜLÉSTÍPUSOK SZERINTI ARÁNYAI: (település/diáklétszám) Község: 99 (38%) Nagyközség: 29 (11%) Város: 96 (37%) Megyei jogú város (Hmvhely): 5 (2%) Megyeszékhely. 8 (3%) Külföldiek: 19 (7%) Tanulók száma szerint régiónként Dél-Alföldi Régió Észak-Alföldi Régió Közép-Magyarországi Régió 219 Vajdaság Partium Tanulók száma szerint megyénként Bács-Kiskun megye Békés megye Csongrád megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Pest megye Vajdaság Partium 142

28 5. PEDAGÓGIAI PARTNEREINK I/A kötet 28. oldal A kollégiumi nevelés az alapprogram szerint is a családi és az iskolai nevelést kiegészítő pedagógiai tevékenység. Ez egyúttal azt is feltételezi, hogy nevelői munkánk csak úgy lehet hatékony, ha azt a családdal, a szülőkkel és kapcsolódó iskolákkal együttműködve folytatjuk. Legfontosabb partnerünk tehát a szülő. Nagykorú tanulóknál ugyan a tanulói jogviszonyt a diák önállóan létesíti a kollégiummal, nevelési szempontból azonban nem lehet éles határt húzni a 18. életév elérésénél, mivel a fiatalok versenyképes tudáshoz való hozzáférését és személyiségfejlődését a továbbiakban is segítenünk kell. A szülőkkel személyes találkozókon, telefonon, és írásban tartjuk a kapcsolatot. Erre a célra 2005-ben értesítő füzetet rendszeresítettünk, amely a kölcsönös tájékoztatásnak fontos segédlete. A személyes találkozásokat behívással, időpont egyeztetéssel, vagy spontánul, a szülő megjelenésekor folytatják le a nevelőtanárok vagy a kollégium igazgatója, az ügy természetétől, a probléma súlyától függően. A beiratkozásnál kérdőív kitöltésére kérjük a szülőket, amelyben a kollégiummal kapcsolatos elvárásaikat fogalmazhatják meg. A 0., és IX. évfolyamos tanulók szüleinek tanévkezdéskor szülői értekezletet tartunk. Félévkor tájékoztató levelet küldünk, amelyben fölhívjuk a figyelmet az oktatási fok- és iskolaváltásból adódó nehézségekre, az esetleges jegyrontás korrekciós lehetőségeire. Szülői körinterjúval kérünk visszajelzést a kollégium működéséről. Partnernek tekintjük diákjainkat is, hiszen a növendék akarata, belátása, együttműködése legalább olyan fontos a nevelési folyamatban, mint a nevelő elkötelezettsége. A kollégium diákönkormányzatába (DÖK) tanévenként minden tanulócsoport küldötteket választ. A kollégiumi életnek a diákokat közvetlenül érintő kérdéseiben rendszeresen kikérjük a DÖK véleményét. Fejlesztési iránynak tekintjük ezen a téren a diákok aktivitásának, kezdeményezőés önszerveződő képességének fokozását. Kiemelkedő partnereink az ún. kapcsolódó iskolák, tehát azok az intézmények, amelyeknek diákjai egyúttal kollégiumunkkal is tanulói jogviszonyban állnak, hiszen diákjaink közösek. Közöttük is a Németh László Gimnázium és Általános Iskola, amely az AJKP kezdeményezésében és megvalósításában az első lépésektől fogva munkatársként működött közre a hátrányos helyzetű tanulók felkarolásában. A közösségvezető nevelőtanárok kapcsolatot tartanak az osztályfőnökökkel, a diákok értékelését az osztálynaplókban követik. Az iskolák ifjúságvédelmi felelősei az Arany János Kollégiumi Program (AJKP) kapcsolatszemélyeiként részt vesznek programba bekapcsolt tanulóink haladásának nyomon követésében. A művészeti oktatásban a 2007/2008. évi tanévtől a Péczely Attila Művészetoktatási Intézmény szakpedagógusai, Smajda Timea és Pethő Zsuzsanna művész tanárok vezetésével. Fontos nevelési partnerünk a Kapcsolat Központ Kagylóhéj Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata, valamint az Aranyossy Ágoston Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó szakembergárdája. A halmozottan hátrányos helyzetű vagy problémás szociális hátterű, veszélyeztetett, állami gondozott, ill. jegyzői védelembe vett gyermekek kollégiumi ellátását ezeknek az intézményeknek a közbenjárásával teljesítjük. A Területi Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szolgálattal esetenként konzultálunk. Az egészségmegőrzés, egészségnevelés területén legfontosabb partnerünk az iskolaorvosi és védőnői szolgálat. Dr. Szilágyi Mária ifjúsági szakorvos a kollégiumi orvosi teendők ellátása mellett kiemelkedő segítséget nyújt a drog, a dohányzás ellen, az egészséges életmódért folytatott küzdelemben. Látogatásokkal, nevelői és osztály szülői értekezleteken való részvétellel és körlevéllel tartjuk a kapcsolatot a régió általános iskoláival. Az Országos Oktatási Integrációs Hivatal területi decentruma amíg működött, Szűcs Norbert területi koordinátor vezetésével jelentős szervezési támogatást nyújtott a diáktoborzásban, különösen az AJKP megismertetése érdekében. Ennek is köszönhető, hogy a 2007/2008-i új évfolyamot a maximális létszámmal, 25 tanulóval tudtuk megindítani.

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista Közzétételi lista 1 Iskolánk felvételi lehetőségei: 01 kód: Divat- és stílustervező párhuzamos képzés 02 kód: Textilműves párhuzamos képzés Divat és stílustervező képzés érettségizett jelentkezőknek (2

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását Legmagasabb iskolai végzettség Szakképzettség 2011/2012. tanévben tanított tantárgy angol nyelv

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Hámán Katalin utca 39. telephely:

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 2 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 3 3. KIMUTATÁS

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-152/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 2012/2013. nevelési, ill.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének 2012. március 26 i ülésére Tárgy: A 2012/2013 as tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly Antal Általános Iskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Ikt.szám:26-10/2009. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. számú melléklet a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelt és a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelet alapján Kiskulcsosi Általános

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható középiskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben