Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. április 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet"

Átírás

1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...4 Az Önkormányzat évi zárszámadási rendelete - javaslat a napirendi pont elnapolására...5 Beszámoló a Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium működéséről...9 Beszámoló a Belső Ellenőrzés évi tevékenységéről, javaslat a napirendi pont elnapolására..45 Lakosságszolgálati Iroda Okmányiroda és nyilvántartó csoport évi beszámolója...48 A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 3/2008. ( ) Kgy. rendelet módosítása...73

2 I/A kötet 2. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POILGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERÉTŐL Iktatószám: /2008 M E G H Í V Ó Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendes ülését összehívom április 3-án, órára 16 órától : KÖZMEGHALLGATÁS Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem). Napirendi pontok: 1. Napirend: Az Önkormányzat évi Zárszámadási rendelete Előadó: Polgármester Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 2. Napirend: Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság évi tevékenységéről Előadó: intézményvezető Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 3. Napirend: Beszámoló a Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium működéséről Előadó: intézményvezető Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 4.Napirend:Beszámoló a Belső Ellenőrzés évi belső ellenőrzési tevékenységéről Előadó: Jegyző Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 5. Napirend: Országzászló emlékmű alapítása Előadó: Polgármester Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 6. Napirend: Javaslat utcanév és településrész elnevezésre Előadó: Polgármester Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 7. Napirend: Beszámoló az Okmányiroda tevékenységéről Előadó: Lakosságszolgálati Iroda irodavezető, és Okmányiroda csoportvezető Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak

3 I/A kötet 3. oldal 8. Napirend: Beszámoló a Nyugdíjas Lakópark tevékenységéről Előadó: intézményvezető Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 9. Napirend: Beszámoló a Lakosságszolgálati Iroda Lakás és Helyiséggazdálkodási Csoport munkájáról Előadó: Lakosságszolgálati Iroda irodavezető, és Lakás és Helyiséggazdálkodási Csoport csoportvezető Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 10. Napirend:Beszámoló az esélyegyenlőség kutatással kapcsolatos tevékenységről Előadó: Tanügyi Tanácsnok Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 11. Napirend: Egyebek Hódmezővásárhely, március 25. Tisztelettel: Dr. Lázár János Polgármester Országgyűlési képviselő

4 I/A kötet 4. oldal Iktatószám: 23-/2008 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás Tisztelt Cím! Tájékoztatom, hogy a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének bizottságai az alábbiak szerint tartják üléseiket: Helyszín: Polgármesteri Hivatal 1/6. Díszterem Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülése: március 31. / hétfő / délelőtt óra Egészségügyi és Szociális Bizottság ülése: március 31. / hétfő / déli óra Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság ülése: március 31. / hétfő / délután óra Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság ülése: április 1. / kedd / délelőtt 8 00 óra Városfejlesztési, Vállalkozásfejlesztési és Informatikai Bizottság ülése: április 1. / kedd / délelőtt óra Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság ülése: április 1. /kedd / déli óra Hódmezővásárhely, március 26. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes jegyző

5 I/A kötet 5. oldal Iktatószám:/2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Az Önkormányzat évi zárszámadási rendelete - javaslat a napirendi pont elnapolására Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Dr. Kádár Péter igazgató

6 I/A kötet 6. oldal Száma: Tárgy: Az Önkormányzat évi zárszámadási rendelete javaslat a napirendi pont elnapolására Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése munkaterve szerint a április 3. napján tartandó ülésén kívánta megtárgyalni az Önkormányzat évi zárszámadási rendeletét. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 87. -a rendelkezik az önkormányzat zárszámadási rendeletének elkészítéséről és képviselő-testület elé terjesztéséről. A törvény értelmében a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást és eredmény kimutatást a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül, tehát április 30-ig terjeszti a képviselő-testület elé. A jogszabályi rendelkezések miatt a munkatervbe betervezésre került az áprilisi rendes ülésre az anyag. Tekintettel arra, hogy az SzMSz szerint a rendes ülést a testület mindig a hónap legelején tartja, ezt az időpontot kellett megjelölni a zárszámadás tárgyalására, a rendelkezésre álló idő azonban nem elegendő a feladat elvégzésére. A Tisztelt Közgyűlés évi költségvetési rendeletünk legutolsó módosításáról márciusi ülésén 10/2008.(03.10.) Kgy. sz. rendeletével döntött. Az elfogadott rendeletmódosítást követően elkészítettük a évről szóló költségvetési beszámoló garnitúrát, amelyet az előírásoknak megfelelően március 16-ig megküldtünk a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához. A költségvetés végrehajtásáról készített számviteli beszámolót az elfogadott költségvetéssel azonos szerkezetben kell a képviselő-testület elé terjeszteni, annak szöveges indokolásával együtt. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeink készítik saját költségvetésük értékelését, ezek beérkezése a Polgármesteri Hivatalba folyamatos. Önkormányzatunk az Ötv. 92/A -a alapján könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzat. A könyvvizsgáló feladata az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatai az önkormányzati ingatlan kataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőség kimutatása. A számviteli beszámoló elkészítése óta eltelt rövid idő nem volt elegendő sem a Polgármesteri Hivatal sem a könyvvizsgáló részére a költségvetési beszámoló és mérleg elkészítésére és annak Közgyűlés elé terjesztésére.

7 I/A kötet 7. oldal Fenti okokra tekintettel javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalását és zárszámadási rendeletének elfogadását a április 30-ig megtartandó ülésére halassza el. Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Hódmezővásárhely, április 3. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. polgármester

8 I/A kötet 8. oldal Tárgy: Az Önkormányzat évi zárszámadási rendelete című napirendi pont elnapolása HATÁROZATI JAVASLAT 1.) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalását és zárszámadási rendeletének megalkotását a április 30- ig megtartandó ülésére halasztja el. 2.) A Közgyűlés felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Hódmezővásárhely, április 3. Dr. Lázár János sk. polgármester Dr. Korsós Ágnes sk. jegyző Határozatot kapják: 1.) Dr. Lázár János polgármester (H) 2.) Dr. Korsós Ágnes jegyző (H) 3.) PH Közgazdasági Iroda (H) 4.) Irattár

9 I/A kötet 9. oldal Iktatószám:41- /2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium működéséről Az anyagot készítette: Dr. Kádár Péter intézményvezető Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Dr. Kádár Péter igazgató

10 I/A kötet 10. oldal Száma: 41- /2008. Tárgy: Beszámoló a Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium működéséről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! A munkatervben az áprilisi rendes Közgyűlés fő napirendi pontjai között szerepel a Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium beszámolója. Az intézményvezető a működésről szóló beszámolót elkészítette. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium mellékelt beszámolóját megvitatni és elfogadni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, 2008.április 3. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. polgármester

11 I/A kötet 11. oldal Száma: 41- /2008. Tárgy: Beszámoló a Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium működéséről HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium beszámolóját megtárgyalta és elfogadta. Hódmezővásárhely, április 3. Dr. Lázár János s.k. polgármester országgyűlési képviselő A határozatot kapja: 1./ Dr. Lázár János, polgármester, országgyűlési képviselő 2./ Dr. Korsós Ágnes, jegyző 3./ Jogi-Közbeszerzési-Oktatási Iroda 4./ Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport 5./ Érintett intézmény vezetője 6./ Irattár

12 I/A kötet 12. oldal BESZÁMOLÓ A VÁSÁRHELYI CSERESNYÉS KOLLÉGIUM MŰKÖDÉSÉRŐL KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÖZÖTTI IDŐSZAKRA, AZON BELÜL A 2006/2007. ÉVI ÉS A 2007 /2008. ÉVI TANÉVEKRE KÉSZÜLT HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 3-I KÖZGYŰLÉSÉRE Készítette: Dr. Kádár Péter igazgató Az előkészítésben közreműködött: Kardos Zoltán igazgatóhelyettes Kovács József munkaközösség vezető Szabóné André Piroska projektvezető

13 I/A kötet 13. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, MÁRCIUS 20. TARTALOM 1. AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÁSA ÉS SZERVEZETI ELŐÉLETE A KOLLÉGIUM MŰKÖDÉSÉNEK SZAKMAI ÉS JOGI KERETEI A CSERESNYÉS KOLLÉGIUM KÖZALKALMAZOTTAI 5 4.KOLLÉGISTÁINK 9 5. PEDAGÓGIAI PARTNEREINK TANULÁSSEGÍTÉS ÉS NEVELŐMUNKA PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELŐMUNKA TÁRSADALMI ÉS OKTATÁSI INTEGRÁCIÓS FELADATOK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM MŰVELŐDÉS ÉS SZABADIDŐSZERVEZÉS GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS, INTÉZKEDÉSEK A LEMORZSOLÓDÁS CSÖKKENTÉSÉRE GAZDÁLKODÁS PÁLYÁZATOK, ÖNERŐS FEJLESZTÉSEK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI FELADATOK, ÉRTÉKELÉSI RENDSZER, MEGOLDÁSRA VÁRÓ PROBLÉMÁK.32

14 I/A kötet 14. oldal 1. AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÁSA ÉS SZERVEZETI ELŐÉLETE A Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium az egykori (1939-ben alapított) Tanyai Tanulók Otthonának jogutóda. A református gimnázium tanárainak (Szathmári Lajos, Szénássy Gyula, Sipka Sándor és mások) kezdeményesére jött létre 11 tanyai tanuló bentlakásos intézményeként ben a pedagógiai kezdeményezést fölkaroló Németh László iránti tiszteletből az író Cseresnyés című drámájának címe alapján vette föl a Cseresnyés nevet. A diákotthon ekkor több telephellyel működött, külön fiú- és lányinternátusokkal. A szocializmus idején államosított diákotthon a Szántó Kovács János Középiskolai Kollégium néven, működött a rendszerváltásig, vegyes nemű, koedukált formában. Ez idő alatt vált nagylétszámú intézménnyé. Mai épületét 1967-ben adták át, amely akkor több mint négyszáz diáknak nyújtott bentlakásos tanulási lehetőséget ben az intézmény visszakapta a Cseresnyés nevet. A települési önkormányzatok megalakulásával fenntartója Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata lett. Mivel több telephellyel működött, a Vásárhelyi Cseresnyés Kollégiumok néven került újraalapításra. Az közötti időszakban a város fokozatosan egy intézménybe integrálta középiskolai kollégiumait. Így a Kossuth Zsuzsanna, a Kalmár Zsigmond és a Corvin Mátyás nevét viselő szakközépiskolák diákotthonainak megszüntetésével jött létre a város egyetlen önkormányzati fenntartású, egységes általános és középiskolai kollégiumaként. A város kollégiuma a középfokú oktatási intézmények gazdasági szervezetének összevonásával 2004 tavaszától szakmailag önálló, gazdaságilag részben önálló intézményként működik, az önállóan gazdálkodó intézmény, az Eötvös József Szakközépiskola gazdasági szervezetébe integráltan. A kollégium tehát 2004-től nyerte el mai szervezeti és működési kereteit. 2. A KOLLÉGIUM MŰKÖDÉSÉNEK SZAKMAI ÉS JOGI KERETEI A Cseresnyés Kollégium alap- és középfokú közoktatási intézményként fejti ki tevékenységét. A szakmai munkát a közoktatás hazai jogi normarendszere, ezen belül különösen is a közoktatási törvény és a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja szabályozza. Ez utóbbit az időközben többször módosított 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet 1. számú mellékleteként bocsátotta ki a jogalkotó. A kollégium mint munkaszervezet működését a vonatkozó munkajogi szabályozások, első sorban a Közalkalmazottak jogállásáról szóló, évi XXXIII. számú törvény, valamint a Munka törvénykönyve szabályozzák. A kollégiumi nevelés alapprogramja alapján az alábbi feladat- és célrendszer vonatkozik az intézményre, címszavakba tömörítve: A KOLLÉGIUM TÁRSADALMI SZEREPE ÉS FELADATKÖRE A közoktatási rendszer szakmailag önálló intézményeként megteremti a tanulás és a szabad iskolaválasztás feltételeit azoknak a tanulóknak, akiknek lakóhelyi vagy családi körülményeik miatt nincs lehetőségük a minőségi tudáshoz való hozzáférésre

15 I/A kötet 15. oldal kiegészíti a családi és iskolai nevelést, egyben szociális ellátást, biztonságot és érzelmi védettséget nyújt elősegíti a társadalmi szerepek tanulását (együttélési normák, közösségformálás, önszerveződés és önkormányzó képesség, döntési felelősség, konfliktuskezelés, demokratikus technikák) támogatja a sikeres társadalmi beilleszkedést elősegíti az esélyteremtést és a társadalmi mobilitást e feladatai ellátása során együttműködik az érdekelt szülőkkel és iskolákkal. A KOLLÉGIUMI NEVELÉS CÉLJA ÉS FŐBB ALAPELVEI Célja: a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének segítése, személyiségének, szociális kompetenciáinak fejlesztése, kibontakoztatása. Főbb alapelvei: - az alapvető emberi és szabadságjogok, a gyermekeket megillető jogok érvényesítése; - demokratikus, humanista, nemzeti és európai nevelési elvek alkalmazása; - a tanulók iránti felelősség, bizalom, szeretet és tapintat; - az alapvető erkölcsi normák betartása; - az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevétele; - a fogyatékos tanulóknál a fogyatékosság okozta egyéni szükségletek figyelembevétele; - a nemzeti, etnikai kisebbségi azonosságtudat tiszteletben tartása, fejlesztése; - a tanulók öntevékenységére, önszerveződő képességére alapuló építkezés; - a szülőkkel és a kapcsolódó iskolákkal való konstruktív együttműködés. A KOLLÉGIUMI NEVELÉS FELADATAI - a tanulási kultúra fejlesztése - differenciálás, felzárkóztatás, tehetséggondozás, a pályaorientáció segítése - az önismeret fejlesztése, a korszerű világkép kialakulásának segítése - a közösségi értékrend és normarendszer fejlesztése - előkészítés a felelős, önálló életvezetésre és a családi életre - segítségnyújtás az egészséges és környezettudatos életmód kultúrájának elsajátításában - a fogyatékkal élők beilleszkedésének segítése - nemzeti hagyományaink, kultúránk és az európai kultúrák jobb megismertetése - a nemzeti, etnikai kisebbségi és vallási sajátosságok iránti türelem és a kölcsönös megértés elősegítése A fenti célok és feladatok helyi alkalmazásában nagy mértékben támaszkodunk a kollégium sajátos alapító szellemiségére, hagyományaira, a Németh László által megfogalmazott emberképre és minőségeszményre mint nevelési támpontokra.

16 I/A kötet 16. oldal 3. A CSERESNYÉS KOLLÉGIUM KÖZALKALMAZOTTAI Szakmai állomány (pedagógusok) Dr. Kádár Péter, igazgató Kardos Zoltán, igazgatóhelyettes Faragó Emese, könyvtáros tanár Fehér Zsolt, nevelőtanár Gregus József, neveltőanár Gulyás Ágnes, nevelőtanár, m.köz.vez. Kiss Pál, nevelőtanár, m.köz.vez Kovács József, nevelőtanár, m.köz.vez Pataki Béla, nevelőtanár Pintérné Szurovecz Irén, nevelőtanár Sárai Éva, nevelőtanár Sólyom Uzonka, nevelőtanár Szabó Éva, nevelőtanár, ifjúságvédelmi felelős Szalkai László, nevelőtanár Tóth Éva, nevelőtanár GYES-en: Krommer Márta, könyvtáros-tanár Szabóné André Piroska, nevelőtanár Nem szakmai (ped. munkát segítő alkalmazotti) állomány Baráth Imre Attiláné, takarító Börzsönyi István, gondok Hemző Gyuláné, pénzügyi ü.i. Korsósné Szendi-Horváth Margit, portás Kovács Imréné, gazdasági ü.i. Molnárné Borbás Erzsébet, takarító Nagy Ferencné, portás Nagy Sándor, fűtő karbantartó Patócs Istvánné, takarító Prohászka Imréné, portás Szatmári Istvánné, takarító Török Lajosné, hivatalsegéd, raktáros A SZAKMAI ÁLLOMÁNY, A NEVELŐTESTÜLET Pedagógiai képesítések, továbbképzések: A kollégium nevelőtestülete mind képzettségénél, mind szakmai előéleténél fogva rendkívül színes képet mutat. Az alapvető közismereti és készségekre épülő tantárgycsoportok azonban képviseltetnek soraiban. Hiányként a német nyelv oktatását állapíthatjuk meg. Két kolléganő (Gulyás Ágnes, Pintérné Szurovecz Irén) angol szakos, egy (Faragó Emese) francia szakos. A nevelőtestület tagjai az alábbi képesítésekkel, illetve továbbképzésekkel rendelkeznek: Dr. Kádár Péter ig. E: ember- és társadalomismeret, etika szakos középiskolai tanár, valláspedagógia, közoktatási vezetőképző Kardos Zoltán ig.h. F: könyvtár népművelés szakos tanár, közoktatási vezetőképző, ECDL Faragó Emese F: könyvtár informatika, francia nyelv szakos tanár Fehér Zsolt E: biológia technika szakos középiskolai tanár, ECDL Gregus József F: földrajz testnevelés szakos tanár Gulyás Ágnes F: angol nyelv és irodalom szakos tanár, művelődésszervező, drámapedagógia Kiss Pál E: testnevelés szakos középiskolai tanár, sportoktató, informatika tkp. Kovács József F: biológia technika szakos középiskolai tanár, ECDL, közoktatási vezetőképző Pataki Béla F: tanító, mozgóképkultúra, sakkoktató, atlétika edző, számítástechnika Pintérné Szurovecz Irén F: történelem angol orosz szakos tanár Sárai Éva F: pedagógia szakos középiskolai, gy. ifj. véd., nevelőtanár, ECDL Sólyom Uzonka E: ember- és társadalomismeret, etika szakos középiskolai tanár, valláspedagógia, gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens Szabó Éva F: biológia technika szakos tanár, számítástechnika Szalkai László E: magyar népművelés finnugor szakos középiskolai tanár,

17 I/A kötet 17. oldal számítástehnika, közoktatási vezetőképző, mozgóképkultúra Tóth Éva F: magyar ének zene szakos középiskolai tanár, beszédtechnika Tartósan távol: Krommer Márta E: magyar történelem szakos, informatikus könyvtáros tanár (GYES) Szabóné André Piroska E: matematika fizika szakos középiskolai tanár (t. táppénz) E: egyetemi oklevél F: főiskolai oklevél Akkreditált továbbképzésben résztvevők ban: Faragó Emese (francia nyelvtanári szak) Kardos Zoltán (ECDL, közoktatási vezetőképző) Dr. Kádár Péter (közoktatási vezetőképző) Kovács József (közoktatási vezetőképző) Mihály Lászlóné (konfliktuskezelés, önismeret) Sólyom Uzonka (mentálhigiéné, drogprevenció, gyermek és ifjúságvédelmi asszisztens képzés) Szabóné André Piroska (fizika tanári szak, tanulásmódszertan, romológia) Nevelőtestület (szociális kompetenciák, egészségkultúra és környezeti nevelés, a Commitment Pedagógiai Intézettel együttműködésben) Teljesített óraszám: a szakosító képzésekkel együtt, mintegy ,5 14, / / / / Pedagógus létszám A NEM SZAKMAI, KISEGÍTŐ ÁLLOMÁNY A kollégium Alapító Okiratában lefektetett alaptevékenységeinek és kiegészítő feladatainak ellátásához a minimálisan szükséges adminisztratív és technikai létszámmal rendelkezik. A óta élő szabályozás szerint az ifjúságvédelmi felelős a pedagógiai munkát segítő közalkalmazotti körbe tartozik. Működése a diákotthonban legalább annyira nélkülözhetetlen, mint az iskolában, ha nem fontosabb.

18 I/A kötet 18. oldal A kollégiumi adminisztrációban az igazgatóhelyettes, a pedagógusok és a gazdasági ügyviteli számviteli személyzet segíti az intézményvezető munkáját. A technikai részleg vezetője a gondnok, aki a karbantartó fűtő, a portások és a takarítók munkáját koordinálja, felügyeli. Az intézmény jellege és épületének kubatúrája szükségessé teszi, hogy huszonnégyórás portaszolgálat működjön a főbejáratnál. Fiataljaink, az alkalmazottak, a kollégiumi vendégek és a menzán étkező napi forgalmát, a telefonkapcsolásokat, a különféle rendszabályok betartását, a működéshez szükséges nyilvántartásokat (takarító napló, karbantartási napló, vendégbelépők, parkolójegyek, stb.), a napközbeni hirdetményeket és az éjszakai nyugalom biztosítását a portásoknak kell figyelemmel kísérniük, ill. ellátniuk. A portán elektronikus nyilvántartás segítségével figyelemmel kísérhető, hogy a diákok közül ki lépett be és ki hagyta el az épületet. A vendégfogadás olyan kiegészítő tevékenység, amely a kollégium saját bevételeinek százalékát adja. Ez, az évente többmillió forintos forrás nélkülözhetetlen az épület legalapvetőbb karbantartásainak elvégzéséhez. Az épület saját gázbázisú kazánfűtéssel fűtött, ami szakképzett személy műszakjait igényli a fűtési idényben. A nyári hónapokban több idő marad a karbantartási munkákra. A pedagógiai mukát segítő közalkalmazottak, feladatkör szerint: ifjúságvédelmi felelős: gazdasági ügyintéző: gondnok: pénztáros: hivatalsegéd raktáros: fűtő, karbantartó: portások: takarítók: Össszesen: Ugyanez oszlopdiagramon: 1 fő (részmunkaidőben, 0,5 létszámmal) 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő (részmunkaidőben, 0, 75 létszámmal) 2 fő 3 fő 4 fő (4 x 0,75 = 3 fő létszámának megfelelő, részmunkaidőben alkalmazott) 13 / 11, 75 fő 12,4 12, ,8 11,6 11,4 11, ,8 10,6 12,25 11,75 11,75 11,25 Pedagógiai munkát segítő dolgozók létszáma 2004/ / / /2008.

19 I/A kötet 19. oldal Tanulói és dolgozói létszám együttes alakulása között: tanév /év tanuló pedagógus eng. / ped. m. segítő összes stat. létsz. eng. / stat. létsz. közalk. létsz. 2004/ /21 11,75 / 13 30,75 / / /19 11,75 / 13 29,75 / / ,5 /19 12,25 / 14 28,75 / / ,5 /16,5 11,25 / 13 25,75 / 29,5 A kettős számoszlopokban az eltérő értékeket a részmunkaidős álláshelyek, valamint a tartósan távollévők (GYES, táppénz), jelenleg 2 fő állományban tartása eredményezi. Az intézmény tényleges, aktív létszáma a vizsgált időszak teljes tartama alatt az engedélyezett létszámkereten belül maradt. Megállapítható, hogy a négy tanév során az engedélyezett / statisztikai közalkalmazotti létszám 16 / 14 százalékkal csökkent, ezen belül a pedagógus állomány 24 / 22 százalékkal lett kevesebb, mint volt az időszak kezdetén ,75 29,75 28,75 25,75 Összes közalkalmazotti létszám 2004/ / / /2008.

20 I/A kötet 20. oldal 4. KOLLÉGISTÁINK A diáklétszám alakulása a közötti időszakban 2004/2005: 264 fő 2005/2006: 257 fő 2006/2007: 246 fő 2007/2008: 256 fő / / / / tanulói létszám TANULÓI LÉTSZÁMADATOK A 2007/2008-AS TANÉVBEN (A októberi statisztikai adatközlés szerint) KOLLÉGIUMI TANULÓK LÉTSZÁMA: teljes létszám: 256 fiú: 156 lány: Fiú Lány 156

21 I/A kötet 21. oldal ISKOLATÍPUSOK SZERINT: Általános iskola: 3 Előkészítő gimnáziumi évfolyam: 22 Szakiskola: 93 Szakközépiskola: 149 Ezekből, érettségi utáni szakképzésben részt vesz: Általános Iskolás Előkészítő gimnáziumi évfolyamos Szakiskola Szakközépiskola Teljes létszám

22 I/A kötet 22. oldal A KOLLÉGISTÁK ISKOLÁK SZERINTI MEGOSZLÁSA: Hódmezővásárhelyen tanulók: Corvin Mátyás Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 90 diák Eötvös József Szakközépiskola 28 diák Gregus Máté Mezőgazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium 57 diák Kalmár Zsigmond Ipari Szakképző Iskola és Szakiskola 54 diák Németh László Gimnázium és Általános Iskola 22 diák Klauzál Gábor Általános Iskola 1 diák Vidéki intézményekben tanulók: Kossuth Zs. Szki Szeged 1 Tápai Antal Szki Szeged 2 Zsoldos F. Szki Szentes Corvin Mátyás Szki Eötvös József Szki Gregus Máté Szki Kalmár Zsigmond Szki. Németh László Gimn. Egyéb A KOLLÉGISTÁK LAKÓHELY SZERINTI MEGOSZLÁSA: (településszám / tanulószám) Dél Alföldi Régió: Bács Kiskun: 15 / 17 Békés: 21 / 60 Csongrád: 42 / 142 Észak Alföldi Régió: Jász Nagykun Szolnok: 6 / 17

23 I/A kötet 23. oldal Közép Magyarországi Régió: Pest: 1 Vajdaság: 18 Partium: 1 Magyarországi diákok, megyék szerint: Bács-Kiskun: 17 (6%) Békés: 62 (25%) Csongrád: 140 (54%) Jász-Nagykun-Szolnok: 17 (6%) Pest 1 (0,3%) A KOLLÉGISTÁK ÁLTAL KÉPVISLET TELEPÜLÉSEK LISTÁJA, MEGYÉNKÉNT / RÉGIÓNKÉNT: BÁCS-KISKUN MEGYE (Dél Alföldi Régió) 1. Bácsalmás 1 2. Bácsbokod 1 3. Ballószög 1 4. Harkakötöny 2 5. Helvécia 1 6. Jánoshalma 1 7. Kerekegyháza 1 8. Kiskunfélegyháza 1 9. Kiskunmajsa Kunfehértó Kunszállás Mátételke Pálmonostor Szank Tataháza 1 17 tanuló BÉKÉS MEGYE (Dél Alföldi Regió) 1. Battonya 2 2. Békéscsaba 3 3. Békéssámson 3 4. Békésszentandrás 1 5. Csorvás 3 6. Füzesgyarmat 1 7. Gádoros 4

24 I/A kötet 24. oldal 8. Gerendás 3 9. Gyomaendrőd Gyula Kardoskút Kaszaper Mezőhegyes Mezőkovácsháza Nagyszénás Okány Orosháza Szabadkígyós Szarvas Tótkomlós Vésztő 1 60 tanuló CSONGRÁD MEGYE (Dél Alföldi Régió) 1. Ambrózfalva 1 2. Apátfalva 2 3. Árpádhalom 5 4. Ásotthalom 2 5. Baks 1 6. Balástya 1 7. Csanádalberti 2 8. Csanádpalota Csongrád Derekegyház Domaszék Eperjes Fábiánsebestyén Felgyő Forráskút Földeák Hódmezővásárhely Királyhegyes Kistelek Kiszombor Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Mártély Mindeszent Nagyér Nagylak Nagymágocs Ópusztaszer Öttömös Pitvaros Röszke 1

25 I/A kötet 25. oldal 34. Sándorfalva Szatymaz Szeged Szegvár Székkutas Szentes Tömörkény Üllés Zsombó tanuló JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE (Észak Alföldi Régió) 1. Csépa 2 2. Cserkeszőlő 5 3. Kunszentmárton 7 4. Mezőtúr 1 5. Tiszajenő 1 6. Tiszasas 1 17 tanuló PEST MEGYE (Közép Magyarországi Régió) 1. Nagykőrös 1 KÜLFÖLD Vajdaság, SZERBIA 1. Mohol 2 2. Ada 4 3. Zentagunaras (Nova Orahovo) 1 4. Torontálvásárhely (Debeljacsa) 2 5. Zenta 3 6. Feketics 1 7. Szabadka 1 8. Horgos 1 9. Péterréve Magyarcsernye 2 18 tanuló Partium, ROMÁNIA 1. Pécska 1 Összesen a külföldi diákokkal együtt 96 településről vannak nálunk diákok.

26 I/A kötet 26. oldal Települések száma szerint régiónként 1 Dél-Alföldi Régió Észak-Alföldi Régió Közép-Magyarországi Régió Vajdaság Partium Települések száma szerint megyénként Bács-Kiskun megye Békés megye Csongrád megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Pest megye Vajdaság Partium 93

27 I/A kötet 27. oldal A DIÁKOK LAKÓHELYÉNEK TELEPÜLÉSTÍPUSOK SZERINTI MEGOSZLÁSA: Község: 50 Nagyközség: 6 Város: 26 Megyei jogú város: 1 Megyeszékhely: 2 Külföldi város, község: 11 A DIÁKOK LAKÓHELYÉNEK TELEPÜLÉSTÍPUSOK SZERINTI ARÁNYAI: (település/diáklétszám) Község: 99 (38%) Nagyközség: 29 (11%) Város: 96 (37%) Megyei jogú város (Hmvhely): 5 (2%) Megyeszékhely. 8 (3%) Külföldiek: 19 (7%) Tanulók száma szerint régiónként Dél-Alföldi Régió Észak-Alföldi Régió Közép-Magyarországi Régió 219 Vajdaság Partium Tanulók száma szerint megyénként Bács-Kiskun megye Békés megye Csongrád megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Pest megye Vajdaság Partium 142

28 5. PEDAGÓGIAI PARTNEREINK I/A kötet 28. oldal A kollégiumi nevelés az alapprogram szerint is a családi és az iskolai nevelést kiegészítő pedagógiai tevékenység. Ez egyúttal azt is feltételezi, hogy nevelői munkánk csak úgy lehet hatékony, ha azt a családdal, a szülőkkel és kapcsolódó iskolákkal együttműködve folytatjuk. Legfontosabb partnerünk tehát a szülő. Nagykorú tanulóknál ugyan a tanulói jogviszonyt a diák önállóan létesíti a kollégiummal, nevelési szempontból azonban nem lehet éles határt húzni a 18. életév elérésénél, mivel a fiatalok versenyképes tudáshoz való hozzáférését és személyiségfejlődését a továbbiakban is segítenünk kell. A szülőkkel személyes találkozókon, telefonon, és írásban tartjuk a kapcsolatot. Erre a célra 2005-ben értesítő füzetet rendszeresítettünk, amely a kölcsönös tájékoztatásnak fontos segédlete. A személyes találkozásokat behívással, időpont egyeztetéssel, vagy spontánul, a szülő megjelenésekor folytatják le a nevelőtanárok vagy a kollégium igazgatója, az ügy természetétől, a probléma súlyától függően. A beiratkozásnál kérdőív kitöltésére kérjük a szülőket, amelyben a kollégiummal kapcsolatos elvárásaikat fogalmazhatják meg. A 0., és IX. évfolyamos tanulók szüleinek tanévkezdéskor szülői értekezletet tartunk. Félévkor tájékoztató levelet küldünk, amelyben fölhívjuk a figyelmet az oktatási fok- és iskolaváltásból adódó nehézségekre, az esetleges jegyrontás korrekciós lehetőségeire. Szülői körinterjúval kérünk visszajelzést a kollégium működéséről. Partnernek tekintjük diákjainkat is, hiszen a növendék akarata, belátása, együttműködése legalább olyan fontos a nevelési folyamatban, mint a nevelő elkötelezettsége. A kollégium diákönkormányzatába (DÖK) tanévenként minden tanulócsoport küldötteket választ. A kollégiumi életnek a diákokat közvetlenül érintő kérdéseiben rendszeresen kikérjük a DÖK véleményét. Fejlesztési iránynak tekintjük ezen a téren a diákok aktivitásának, kezdeményezőés önszerveződő képességének fokozását. Kiemelkedő partnereink az ún. kapcsolódó iskolák, tehát azok az intézmények, amelyeknek diákjai egyúttal kollégiumunkkal is tanulói jogviszonyban állnak, hiszen diákjaink közösek. Közöttük is a Németh László Gimnázium és Általános Iskola, amely az AJKP kezdeményezésében és megvalósításában az első lépésektől fogva munkatársként működött közre a hátrányos helyzetű tanulók felkarolásában. A közösségvezető nevelőtanárok kapcsolatot tartanak az osztályfőnökökkel, a diákok értékelését az osztálynaplókban követik. Az iskolák ifjúságvédelmi felelősei az Arany János Kollégiumi Program (AJKP) kapcsolatszemélyeiként részt vesznek programba bekapcsolt tanulóink haladásának nyomon követésében. A művészeti oktatásban a 2007/2008. évi tanévtől a Péczely Attila Művészetoktatási Intézmény szakpedagógusai, Smajda Timea és Pethő Zsuzsanna művész tanárok vezetésével. Fontos nevelési partnerünk a Kapcsolat Központ Kagylóhéj Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata, valamint az Aranyossy Ágoston Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó szakembergárdája. A halmozottan hátrányos helyzetű vagy problémás szociális hátterű, veszélyeztetett, állami gondozott, ill. jegyzői védelembe vett gyermekek kollégiumi ellátását ezeknek az intézményeknek a közbenjárásával teljesítjük. A Területi Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szolgálattal esetenként konzultálunk. Az egészségmegőrzés, egészségnevelés területén legfontosabb partnerünk az iskolaorvosi és védőnői szolgálat. Dr. Szilágyi Mária ifjúsági szakorvos a kollégiumi orvosi teendők ellátása mellett kiemelkedő segítséget nyújt a drog, a dohányzás ellen, az egészséges életmódért folytatott küzdelemben. Látogatásokkal, nevelői és osztály szülői értekezleteken való részvétellel és körlevéllel tartjuk a kapcsolatot a régió általános iskoláival. Az Országos Oktatási Integrációs Hivatal területi decentruma amíg működött, Szűcs Norbert területi koordinátor vezetésével jelentős szervezési támogatást nyújtott a diáktoborzásban, különösen az AJKP megismertetése érdekében. Ennek is köszönhető, hogy a 2007/2008-i új évfolyamot a maximális létszámmal, 25 tanulóval tudtuk megindítani.

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalom Bevezetés... 4 A kollégium jövőképe és küldetésnyilatkozata... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1. A tanulói közösség jellemzői... 7 1.2. A kollégium tárgyi

Részletesebben

Az INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium K O L L É G I U M Á N A K NEVELÉSI PROGRAMJA

Az INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium K O L L É G I U M Á N A K NEVELÉSI PROGRAMJA Az INCZÉDY GYÖRGY K O L L É G I U M Á N A K NEVELÉSI PROGRAMJA 2010 1. BEVEZETŐ 1.1 A pedagógiai program összeállítása során alapul vett főbb szempontok: A kollégiumi közösségi nevelés több évszázadra

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 A kollégium pedagógiai programja... 3 1. Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés... 3 2.1.Az

Részletesebben

Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja

Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja 1.) Bevezető Jogi alapok Pedagógiai Programunk jogi környezetét az alábbi törvények és rendelkezések különösen szabályozzák: a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2011.

Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2011. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a ta Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút,

Részletesebben

Babus Jolán Középiskolai Kollégium

Babus Jolán Középiskolai Kollégium A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók. Németh László Babus Jolán Középiskolai Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Nevelési program. 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti elemei

Nevelési program. 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti elemei Nevelési program 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti elemei 1.1. A múltbeli értékek megőrzése mellett továbbra is a gimnázium kettős funkciójának

Részletesebben

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium. Kollégiumi Pedagógiai Program 2013

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium. Kollégiumi Pedagógiai Program 2013 Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kollégiumi Pedagógiai Program 2013 Iktatószám: Békéscsaba, 2013.augusztus 27 -------------------------------------------------

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program Pedagógiai Program 2013 1. BEVEZETŐ 3 1.1. Az iskola bemutatása, eredményei 3 1.2. Az oktatás szerkezete, a fejlődés iránya 4 1.3. Az oktatás tárgyi feltételei 5 1.4. Az iskola fenntartója, működtetője

Részletesebben

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE PEDAGÓGIAI PROGRAM NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE 6-7. Tartalomjegyzék Tartalom I. Bevezetés 4 1. Az intézmény adatai

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető (helyzetelemzés) 2. Helyzetfeltárás. A működéssel kapcsolatos belső feltételrendszer bemutatása

Részletesebben

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter JA Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter Tartalomjegyzék VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 1. BEVEZETÉS...3 1.1. EVANGÉLIKUS ISKOLÁNK NEVELÉSI ALAPELVEI, CÉLJAI...3 1.2. HELYZETELEMZÉS...4

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Nevem: Tolnoi Róbert Zsolt Lakcím: Telefon: Email: Állampolgárság:

Szakmai önéletrajz. Nevem: Tolnoi Róbert Zsolt Lakcím: Telefon: Email: Állampolgárság: Szakmai önéletrajz Nevem: Tolnoi Róbert Zsolt Lakcím: Telefon: Email: Állampolgárság: 975. december 3-án születtem a romániai Sarmaság községben 2000 augusztusában, tanulmányaim elvégzése után érkeztem

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013 1 Tartalom Az iskola rövid története... 3 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. március 31. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ RÉSZ... 4 I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 5 1. Az iskola arculata, képzési kínálata, képzési

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M W e s s e l é n y i M i k l ó s M ű s z a k i S z a k k ö z é p i s k o l a é s S z a k i s k o l a B u d a p e s t 2001 2013 óh, hatalmas Sors, adj egy férfias, munkásan

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium Pedagógiai Programja

A Soproni Széchenyi István Gimnázium Pedagógiai Programja A Pedagógiai Programja I. BEVEZETÉS Iskolánk alapítása a magyarországi oktatásügy XIX. század közepi újjászületéséhez kapcsolódik. Ekkor jelent meg az igény soproni polgárság körében, hogy gyakorlatias

Részletesebben

MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA

MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 1118 BUDAPEST, RÉTKÖZ UTCA 39. TEL./FAX: 36-1-246-1365, 36-1-246-1367 web: www.mechatronika.hu e-mail: mecha@mechatronika.hu A MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Perkó László igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA, ALAPADATOK 4 2. AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE, HAGYOMÁNYOK 5 3. AZ ISKOLA

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK oldal 3. oldal 1. Küldetésnyilatkozat 3. oldal 2. A Pedagógiai Program törvényi háttere 4. oldal 3. Az iskola alapadatai 4. oldal 4. A hatálybalépése, felülvizsgálata 6. oldal

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

59/2013.(VIII.9.) EMMI

59/2013.(VIII.9.) EMMI I. BEVEZETÉS 2010. márciusában készítettük el pedagógiai programunkat, meghatároztuk pedagógiai irányelveinket, célkitűzéseinket, kijelöltük az elvégzendő feladatokat. Bár az alapvető célok, feladatok

Részletesebben

Pedagógiai Programja 2011.

Pedagógiai Programja 2011. A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Programja 2011. Készült: 2011. június 30. 2011. hó napján P.H. Jóváhagyta: fenntartó TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 (A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett dokumentum törvényi változásoknak megfelelő, módosított változata) Lehel Vezér Gimnázium OM azonosító: 038139 Elérhetőségek Cím: Lehel

Részletesebben