INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT"

Átírás

1 INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT MOTIVÁCIÓS LEVÉL Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzata! Tisztelt Képviselő Testület! Jelen dokumentummal pályázatot nyújtok be a Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői állásra. Sándorné Csikós Mária magyar történelem pedagógia szakos tanár vagyok. A pályán töltött 30 év alatt az iskolarendszer minden szintjén - az általános iskolától az egyetemig - tanítottam. Jelenleg nevelési igazgatóhelyettesként dolgozom iskolámban, ahova 1988-ban kerültem. Kezdetben magyart, történelmet tanítottam, majd kollégáim megtiszteltek azzal, hogy munkaközösség-vezetőnek választottak, majd nevelési igazgatóhelyettesként tehettem próbára képességeimet. Továbbképzéseim során arra törekedtem, hogy képessé váljak a folyamatos megújulásra, s e pályán adódó problémák, konfliktusok megoldására. Szakmai és vezetői tapasztalataim, emberi kvalitásaim felhasználásával szeretném elérni, hogy a Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolába egyre több tanuló jelentkezzen, mert: jól képzett, emberséges a pedagógus közösség, s az őket támogató, segítő minden dolgozó, 1

2 a tanulás, a munka tisztelete, az egymás segítése, elfogadása a fő érték, az iskola dolgozói kitalálnak, átvesznek, adaptálnak lehetőségeikhez képest minden olyan újítást, módszert, mely segít céljaink megvalósításában. Hitem, hogy a szakmaiság mellett e pályán létfontosságú az emberség, a határozott következetesség, s annak feladata felelőssége, hogy az iskolában megalapozhatjuk, fejleszthetjük azokat az értékeket, melyek diákjaink személyiségébe beépülve alkalmassá válhatnak arra, hogy szilárd értékrendet teremtsenek. E feladat szépsége és felelőssége vezet pályámon immár 30 éve. E munkához nélkülözhetetlen egy jól működő közösség, akiket az igazgató csupán irányít, vezetőtársaival, de csakis velük egyetértésben érheti el azt a nagyon nagy célt, hogy az iskolájában minden diák, dolgozó igazán értékesnek érezhesse magát. Mindehhez kérem tisztelettel programom alapján az Önök támogatását is. Budapest, január 30. Sándorné Csikós Mária 2

3 Vezetői programomat az iskolai életet szabályozó dokumentumok (Pedagógiai program, Minőségirányítási program, SZMSZ) elemző értékelésével, az ebből adódó vezetői feladatok felvázolásával ismertetem. HELYZETELEMZÉS Iskolánk 77 éves. A XVIII. kerület legrégibb középiskolája. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat (1909/2011. (VI.22.) Főv. Kgy.) alapján a Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (Budapest, 1184 Hengersor u. 34.) szakközépiskolai feladatokat lát el. Közgazdasági jellege kezdettől meghatározta működését ben világbanki modell-iskolává vált, melynek köszönhetően jelentősen emelkedett az iskola technikai informatikai háttere, s a tanári továbbképzéseknek, külföldi tanulmányutaknak köszönhetően a tantestület módszertani kultúrája jelentősen gazdagodott. A közgazdaság kiegészült az informatikával, így az iskola egyik erőssége, hogy két piacképes szakmára készíti fel diákjait. Önállóan rendelkezik a munkáltatói jogokkal, a személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzataival. Gazdálkodási feladatait a Csepel TISZK Gazdasági Szervezete látja el a köztük létrejött együttműködési megállapodás alapján. Szabályzati besorolás alapján általános középfokú oktatást végez nappali rendszerben. A szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti, ill. szakmai gyakorlati oktatás tartozik feladatkörébe. 3

4 Alap-ill. speciális feladatai: sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása. Szakmai képzési lehetőségei: informatikai, közgazdasági szakmacsoport. A szakképzési évfolyam követelményeire a Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola és Kollégium készít fel. A 2012/2013. tanévben középfokú pénzügyi számviteli ügyintéző képzés indítására van lehetősége a Fővárosi Közgyűlés 3103/2011. (X. 21.) Kgy. határozata alapján. Ez lehetőséget teremt arra, hogy ebben a szakközépiskolában ismét megvalósulhasson a szakmai alapozást követően a tényleges szakma oktatása. Ez a helyzet újabb feladatot jelent, hiszen szaktanárainkat ismét fel kell készíteni e munkára, meg kell szerveznünk a gyakorlatokat, motiválttá kell tennünk a diákjainkat, hogy az elkezdett képzést be is fejezzék, mert általános tendencia, hogy sok diák lemorzsolódik. Ennek megakadályozására fontosnak tartom az előkészítést. Meg kell vizsgálni: a diák jó helyre jelentkezett-e ismeri-e az adott szakmát? tudja-e mit fog tanulni, mi lesz a végzettsége? van-e hozzá megfelelő előképzettsége? Ha elkezdte a tanulást megtesz-e mindent a képző a képző intézmény és a tanuló is, hogy elhárítsák azokat a nehézségeket, melyek akadályozzák, nehezítik a tanulást. Megfelelő-e az elmélet és a gyakorlat aránya? 4

5 Kudarc esetén megtörténik-e ok okok feltárása, a hibák kijavítása? Diákok Jelentkezett tanulók 2007/ / / / /2012. Nyelvi elők Informatika Közgazdasági Összesen Felvett tanulók 2007/ / / / /2012. Nyelvi elők Informatika Közgazdasági Összesen Indítható oszt.száma 2007/ / / / /2012. Nyelvi elők Informatika Közgazdasági Összesen Indított oszt.száma 2007/ / / / /2012. Nyelvi elők Informatika Közgazdasági Összesen

6 A táblázat adatai szerint iskolánk viszonylag szerencsésen átvészelte a demográfiai veszélyt. Az évek során alkalmazkodtunk ahhoz az igényhez, hogy nagyobb lett az érdeklődés az informatikai képzés iránt, ezért növeltük e területen a képzési lehetőségeket. A nyelvi előkészítőre azonban a 2011/12 tanévben csak egy osztályt tudtunk felvenni. Ennek okát részben külső, részben belső okokkal indoklom. A jobb képességű tanulókat, akik erre képzésre általában jelentkeznek, elvonja a gimnázium, ahol ma már sok szakmai képzési lehetőséget is kínálnak a tanulóknak, pl. fakultáció keretében. Így a tanuló, aki még bizonytalan pályaválasztásában, inkább a gimnáziumba jelentkezik. A másik ok iskolán belül keresendő: Vizsgálnunk kell: megfelelően alakítottuk-e ki a nyelvi csoportokat, helyes-e a bontási aránya a tananyagnak, megfelelően értékelünk-e, megfelelő-e az előrehozott érettségire való irányítási rendszerünk, megfelelően ösztönözzük-e a nyelvvizsgát? Szeretnénk, ha a későbbiekben ismét lehetőséget kapnánk nyelvi előkészítő osztályok indítására. A következő tanévben a szakmai alapozó tárgyak mellett - szabad órasávunk terhére- emelt óraszámban, emelt szinten kívánjuk az idegen nyelvet tanítani egy-egy osztályban. 6

7 A szakmai képzés megszűnése két szakképző osztályt vitt el. Sajnos nem a csepeli képző helyre jelentkezetek, hanem a helyileg közelebb lévő iskolákba. Ezért is örvendetes, hogy a következő tanévtől engedélyt kaptunk szakképző osztályok indítására. Bár a létszámunk, s ezáltal a csoportszámunk, nem csökkent jelentősen, de a felvett tanulóink szorgalmával és munkához való viszonyával nem vagyunk elégedettek. Sokan nagyon nagy hiányokkal, motiválatlanul érkeznek az általános iskolából. Óraszámaink, energiánk jelentős része a felzárkóztatásra, ill. neveltségi szint emelésére fordítandó. Pedagógusok Tantestületünk jól képzett, dinamikus pedagógusokból áll, akik hivatásuknak tartják e pályát, s ennek megfelelően is dolgoznak. Példaértékű iskolánkban a tanár-diák kapcsolat. Továbbképzéseinket a törvényi előírásoknak megfelelően végezzük, s a TÁMPOP projektnek köszönhetően korszerű ismeretek és készségek birtokába jutottunk. Szükségesnek tartom, hogy a következő évi továbbképzési tervet úgy alakítsuk ki, hogy legyenek olyan szakembereink, akik a tanulás tanulását tanítják, ill. mérés-értékelés módszertanához értenek. Pályázati lehetősét szeretnék kihasználni: TÁMOP Pedagógusképzés, ill.támop Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködése kialakítása (Tanulást segítő, támogató formák bevezetése). Kompetencia mérések eredményei A 2010-es kompetenciamérés eredményei alapján matematikából telephelyünk átlageredménye 1556 képességpont. A hasonló nagyságú 7

8 szakközépiskolai telephelyek átlaga 1624 képességpont. Tehát az átlag alatt van. A képességeloszlás diagramokból leolvashattuk az iskola tanulóinak tudásában mutatkozó nagy különbséget, valamint a leszakadó, a többi diáknál sokkal gyengébben teljesítő tanulók jelenlétét. Ugyanebből a diagramból kiderül, hogy az országos átlag felett teljesítő tanulóink száma alig több mint 25%. A tanulóink 2008-as eredményeinek összehasonlításából az átlageredményük fejlődése a két év alatt elmarad attól, mint amekkora fejlődés a hasonló korábbi átlageredményű tanulókkal dolgozó telephelyek többségén tapasztalható. A gyengébb kezdeti eredménnyel rendelkező diákok kevésbé fejlődtek két év alatt, mint az országos adatok alapján várható lett volna, a jobb eredménnyel érkezők viszont gyorsabban fejlődtek, mint ahogy várható volt. A komplex fejlődési modell alapján (ami az adott időszak iskolai munkájának fejlesztő hatásának tulajdonítható) a tanulóink 60 %-a gyengébb eredményt ért el mint ami a korábbi eredménye és körülményei alapján várható lett volna. A korábbi évekhez viszonyítva: 2009-hez képest nincs szignifikáns változás, de a 2008-hoz képest szignifikánsan alacsonyabb az átlageredményünk. Tanulóink képességeik szerint szövegértésből az 1 5. szint között helyezkednek el. A fővárosi szakközépiskolás átlaghoz viszonyítva több a gyengébb tanulónk és kevesebb a jó képességű. Tanulóink szövegértési képességmegoszlása gyengébb, mint országosan. Eredményünk a középmezőnyben helyezkedik el. A kis szakközépiskolák átlageredményéhez képest jobban teljesítünk, a közepes és nagy szakközépiskolákhoz képest rosszabbul. 8

9 Telephelyünk 2010-es eredménye: 1575, míg a 2008-as eredményünk 1558, tehát tanulóink fejlődése a bementi méréstől a kimenetig kézzel fogható. (Idézet a munkaközösségi beszámolókból). Ezekkel az eredményekkel nem vagyunk, nem lehetünk elégedettek. A fejlesztés lehetőségét az alapozásban végzett munka egységességében látom. A matematikai és a szövegértési kompetencia nem lehet csupán a matematika és magyar szakos tanárok feladata csupán. A szövegértés fejlesztése minden kolléga számára létérdek. Ha a tanuló nem tud úgy olvasni, hogy értelmez is egyben, akkor nem tud tanulni, nem tud feladatot megoldani, nem tud fogalmazni, beszélni, írni. Ennek következménye a siker elmaradása, mely nem csak a diákot, hanem a tanárt is bírálja: a diák lemarad, nem ért semmilyen szöveget, nem halad, inkább feleslegesnek érzi az erőfeszítést. Elveszíti motiváltságát. Negatívan befolyásolják ezt a jelenséget azok a különböző hátrányok, melyekkel a tanulóink nagy száma hozzánk érkezik. Ugyan csak közel 10 %-uk jelezte hivatalosan, hogy hátrányos helyzetű, de saját felmérésünk elemzése azt mutatja, hogy tanulóink legalább 60%-a rendelkezik valamilyen hátránnyal: szociális, anyagi, kulturális stb. A név nélkül, önként válaszoló szülők nagy száma jelzi számunkra, hogy hátrányaik csökkentését remélik tőlünk. Iskolai szintű tehát a probléma, megoldására vezetői terv szükséges. A H2O PROGRAM Előzetes elméleti gyakorlati tanulmányozás alapján a hejőkeresztúrimodell (H2O program) adaptálását javaslom. 9

10 A H2O program olyan módszer, mely elősegíti a különbözőképpen szocializált, eltérő kulturális háttérrel rendelkező gyermek együttműködési készségét. Célja a tanulási motiváció erősítése, a tanórai differenciálás, a tanulás tanítása, a kommunikációs, a szocializációs készségek, képességek erősítése, a problémamegoldó gondolkodás és együttműködési készség fejlesztése, önállóságra nevelés, csoportmunka, tolerancia az eltérő szociokulturális közegből érkezettek iránt, gyakorlatorientált oktatás, alapképzések kialakítása fejlesztése. A program adaptálandó elemei: nyílt végű feladatok, differenciált feladatok differenciált tanulás tanulásszervezés, komplex instrukciós program, szabályok, szerepek, csoportszellem, generációk közt párbeszéd-program. Komplex Instrukciós Program előnyei Az osztályon belüli rangsorbeli problémák már az iskola kezdő szakaszában felismerhetőkké és kezelhetőkké válnak. A csoportfoglalkozások alatt a heterogén összetételű osztályokban a speciális instrukciós eljárás alkalmazásán keresztül lehetőség nyílik a tanulóknak az együttműködési normákra történő felkészítésére. Sokféle, eltérő képességet megmozgató tananyag alkalmazásával a felszín alatt megbúvó képességek kibontakoztatása. A fentieken kívül módszer másik fontos célja a tanárok szakmai hozzáértésének fejlesztése a csoportmunka-szervezés során. 10

11 A pedagógusoknak meg kell tanulniuk, hogy az új módszerben mi a szerepük az osztálymunka alatt, ezért a módszer bevezetése, elsajátítása során szükség van munkájuk folyamatos, szakértői ellenőrzésére, a kollégák közötti együttműködésre. Azok a tanulók, akik a közösségből társadalmi okok miatt kirekesztődnek, vagy azok, akiknek tanulásában lemaradás tapasztalható, gyakran vonakodnak részt venni a közös munkában, emiatt azonban kevesebbet tanulnak, mint azok, akik aktívabbak. Az osztályrangsor élén elhelyezkedő tanulók nagyobb befolyást gyakorolnak a csoport döntéshozatalára, gyakrabban kérik őket segítségadásra, és több alkalom jut véleményük kifejtésére, mint a rangsor alján elhelyezkedőknek. Az utóbbiak véleményét általában figyelmen kívül hagyják (ez a megnyilvánulás a státusprobléma jelensége). A komplex instrukciós programban a tanár célja az, hogy minden diáknak megadja a lehetőséget a munkában való egyenrangú munkavégzésre, tudatosítja, hogy mindenkinek van olyan képessége, amely alkalmassá teszi a feladatok megoldásában való sikeres közreműködésre. A módszer elvei Differenciált, nem rutinszerű feladatok alkalmazása, ez minden esetben nyitott végű, több megoldást kínáló, sokféle, eltérő képességek mozgósítására alkalmas feladatokat jelent. A felelősség megosztásának elve magába foglalja az egyén felelősségét a saját és a csoport teljesítményéért, illetve a csoport felelősségét az egyén teljesítményéért. A tanulók munkájának ellenőrzése a normákon és a szerepeken keresztül történik. A közös munkában az alábbi együttműködési normák betartása valósul meg: Jogod van a csoporton belüli segítségkérésre bárkitől. Jogod van a csoporton belüli segítségkérésre bárkitől. 11

12 Kötelességed segíteni bárkinek, aki segítségért fordul hozzád. Segíts másoknak, de ne végezd el helyette a munkát. Mindig fejezd be a feladatod. Munkád végeztével rakj rendet magad után. Teljesítsd a csoportban kijelölt szereped. A csoport A normák együttes alkalmazása lehetővé teszi a tanulók számára egymás viselkedésének ellenőrzését. A munkában minden tanulónak meghatározott szerep jut, ezek az egymást követő csoportmunkák során cserélődnek, rotálódnak. Ez a szerepváltás segíti elő a képességek sokoldalú fejlesztését, a státusprobléma kezelését. A szerep mindig a feladat típusától és a csoport létszámától függ. Az ideális csoportlétszám 3-5 fő. A foglalkozások során az alábbi tanulói szerepek alkalmazása a leggyakoribb: kistanár, beszámoló, jegyzetelő, anyagfelelős, rendfelelős. A szerepek száma függ a csoportlétszámtól. Esetenként egy tanulónak lehet több szerepe is, illetve a fentieken kívül más szerepek is előfordulhatnak (pl. időfelelős, konfliktuskezelő stb). A szerepek rotációja alapkövetelmény. A szerepeken keresztül mindenkinek meg kell tanulnia a munka irányítását, a beszámolást, a helyes, zökkenő- és balesetmentes munkavégzést, végeztetést. Hatások, eredmények A csoporton belül kialakult hierarchia, rangsor kezelése az eltérő, sokféle képesség mozgósítására alkalmas feladatokon keresztül megváltoztatható. 12

13 A pedagógus feladata annak tudatosítása, hogy nincs olyan tanuló, aki minden képességben kiváló, de mindenki számára van olyan feladat, melyet maradéktalanul meg tud oldani, valamint egyedül senki nem olyan tájékozott, mint a csoport együttesen. Az együttműködési normák és a tanulói szerepek kialakításának már az iskolába kerülés pillanatától kezdve fontos célja annak biztosítása, hogy a diákok mind jobban megértsék a velük szemben támasztott elvárásokat. A tanár szerepe szintén változik. A hagyományos csoportmunkánál a tanár hajlamos a direkt beavatkozásra, irányításra. Ennél a módszernél a beavatkozás szükségtelen. Az együttműködési normán keresztül a tanár hatalmát átruházza a tanulókra. A rendszer megfelelő működése esetén a tanár feladatainak egy részét maguk a diákok végzik el. A tanulók csak végső esetben fordulnak segítségért a tanárhoz, hisz lehetőségük nyílik a feladat megbeszélésére egymás között. A csoportban a tanulónak a korábbitól eltérő szerepek jutnak: kérdez, előad, beszerzi az anyagot, elsimítja a konfliktusokat stb. A szerepek az egymást követő csoportmunkák során cserélődnek. Ez elősegíti a csoporttagok közötti együttműködést, a szerepek elsajátítását, a mások iránti tisztelet kialakulását. A tanár munkája során szakít a rutin-döntéshozatallal. Reagálása attól függ, hogy a csoport milyen úton hajtja végre a feladatot, és a meglévő státuszprobléma milyen jellegű beavatkozást igényel. A feladatok jellege megkívánja, hogy új és differenciált feladatokat és módszereket alkalmazzon, ezzel késztetve absztrakt gondolkodásra a tanulókat. Az egyéni feladatot pedig úgy kell meghatározni, hogy a diáknak szüksége legyen a csoportfeladat eredményére, vagyis máris jelentkezik annak igénye, hogy a közös csoportfeladat végrehajtása megfelelő színvonalú legyen az egyéni továbbhaladás érdekében. Az elvek betartása tudatos, logikus munkaszervezést kíván. 13

14 A komplex instrukciós programban a csoporttevékenység az osztálytermi munka magja, de alkalmazása nem kizárólagos. A csoporttevékenység beépül a tananyagba. A tanárok a módszert akkor alkalmazzák, amikor a cél a konceptuális tanulás, a magasabb rendű gondolkodás és a tartalom mély megértése. Továbbra is módszereink közé tartozik az ismeretek tényszerű közlése, a frontális osztálytanítás. A komplex instrukciós program alkalmazására lehetőség van többek között egy anyagrész összefoglalásánál, egy új tananyagrész előkészítésénél, de új ismeret szerzésére és feldolgozására is alkalmat adhat. Ezt a módszert a tanítási órák körülbelül egyötödében szükséges alkalmazni. (http://www.h2oktatas.hu) Kovácsné Dr. Nagy Emese hejőkeresztúri igazgatónő tanulmányai alapján A módszer sikerét bizonyították már a programban résztvevő iskolák eredményei: Mindenhol emelkedett a kompetencia felmérések eredménye, jobb lett az iskola légköre, fegyelmi helyzete. Megsokszorozódott az iskolába jelentkezők száma, nőtt a tanulók, tanárok önbizalma. Különösen nagy feladatot jelent a KIP-es órák megtanulása. Ez külső szakemberek segítségével lehetséges. A képzéshez szükséges anyagi erőforrást, előteremtést a TÁMOP pályázaton (Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása, tanulást segítő támogató formák bevezetése) való induláson, ill. a továbbképzési keret felhasználásával tartom lehetségesnek. 14

15 (H20 pályázaton sajnos nem indulhattunk, mert papíron nincs 40% halmozottan hátrányos helyzetű diákunk). A kompetencia felmérés eredményessége tehát nem azon múlik, hogy hány db szövegértési feladatot vagy matekfeladatot oldottunk meg diákjainkkal, hanem annak a szemléletnek az elsajátításán s gyakorlatban történő megvalósításán, melyet az előbbiekben vázoltam. NEVELÉSI PROGRAM Iskolánk a törvényeknek megfelelően nevelési programjában határozza meg a nevelési, oktatási céljainkat, feladatainkat. Céljaink között a gyermekközpontúság, tudatosság, a konfliktushelyzetek kezelésére való felkészítést, az elvárt társadalmi szerepek, magatartások, a sokirányú szerepvállalás konstruktív betöltése is szerepel. Ebből következnek céljaink: nevelőtestület feladata: a tanulók testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésének biztosítása, a gyermek- és tanulóközösség kialakítása és fejlesztése, a szülőkkel való együttműködés a nevelő oktató munka során (PP) A nevelőtestület Jelenleg 52 pedagógus dolgozik iskolánkban. A tantestület dinamikus, jól képzett, kreatív. Kiemelkedőnek tartom, hogy igen jó kapcsolatot alakít ki tanár diák egymással. Erre alapozva válik lehetségessé a korábban említett iskolamodell adaptációja is. 15

16 Vezetői feladatomnak tartom, hogy a törvényi előírásoknak, a fenntartói céloknak megfelelően irányítsam e közösséget, világosan, egyértelműen, demokratikusan határozzam meg az elvárásokat a közösen kialakított programunknak, ill. a törvényi előírásoknak megfelelően, szükségesnek tartom, hogy javítsunk az iskolai kommunikációs folyamatokon, eljárásokon, az egységesség kialakítása, fejlesztése érdekében több együttgondolkodási alkalmat kell teremteni, egymás munkáját jobban meg kell ismernünk, nem magánügy egyetlen tanóra sem, mert egyik óra hatással van a másikra is, egységes elveket, módszereket, (minden tantárgy specialitását figyelembe véve) kell alkalmaznunk, mintát mutatva egymásnak, s diákjainknak. Meg kell tanulnunk a szülők bekapcsolását a folyamatokba. Erre a célra alkalmas a generációk együttélése, együttműködése program: A szülők közül sokan szívesen bekapcsolódnak az iskola egyes folyamataiba. Ha pl. osztályfőnöki órákra meghívjuk őket, hogy beszéljenek a saját szakmájukról, tanulmányikról, az sokat segíthet a pályaválasztásban. Ha tudunk olyan családokról, akiken segíthetnek a gyerekek, pl. tartós élelmiszergyűjtés, tankönyvek adományozása stb. annak nagy nevelő ereje van. Ha egy szülő beszél a diákoknak arról, hogy ő mennyire bánja, hogy nem tanult fiatal korában, ill ha arról beszél, 16

17 hogy neki milyen jó volt, hogy jól tanult, akkor annak szintén nagy a hatása. Természetesen ezt a tevékenységet is tervszerűen, összehangoltan kell végezni. Jobban ki kell használnunk az iskola kommunikációs eszközeit, iskolarádió hálózat Bevezetjük az E-naplót. A munkaközösségek, kulcskompetenciák Szakmai munkaközösségeink maguk választják vezetőjüket, akik az igazgató fontos vezetőtársai. Jobban be kell őket vonni a tervező, szervező, irányító, ellenőrző feladatokba. Egy-egy terület szakmaisága az ő felelősségük is. Rendszeres tájékoztatást kell kérni tőlük az évi munkaterv alapján, melyben előzetesen meg kell határozni a tanév feladatait, s azok teljesítését számon kell kérni. Az igazgató vezetőtársaiként jelezniük kell a munka sikereit, kudarcait. Rendszeres időközönként értékelni kell közösen az elvégzett munkát, s előre kell tervezni a következő időszak feladatait. Fontos feladat számunkra a meghatározott kulcskompetenciák fejlesztésének gyakorlati megvalósítása. Az Európai Unió országaiban a kulcskompetenciák fogalmi hálójában rendezték be azokat a tudásokat és képességeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az unió polgárait a gyors és hatékony alkalmazkodásra a világhoz, másrészt aktív szerepvállalásra ösztönöz, s hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú társadalomban. 17

18 A H2O-modell adaptációja, annak megvalósítása nyújthatja a módszertani keretet a kulcskompetenciák kialakításához. Ennek szakmai hátterét egy-egy munkaközösségnek kell kidolgozni. Így pl. a helyes anyanyelvi kommunikáció kulcskompetencia megfelelő beépülését a humán munkaközösség irányítja. Az érettségire való felkészítés mellett a kulturált megszólalás, ill. az írásbeli kifejezőképesség fejlesztése, a nyelvi agresszió visszaszorítása, az információfeldolgozás, a magabiztos segédeszköz használat, a helyzetnek megfelelő szóbeli és írásbeli érvelés megtanítása kiemelt feladat. E munkaközösség gondozza a történelmet, etikát, s a hozzá kapcsolódó készségek, képességek kialakítását, fejlesztését is. A területek nem válhatnak szét, a tanulóknak komplex módon kell kezelniük a történelmi, valamint a magyar és a világirodalmi alkotásokban lévő ismereteket. Erősebben kell ösztönöznünk diákjainkat az olvasásra. A nyelvi munkaközösségek felelőssége az idegen nyelvi kommunikáció kompetencia fejlesztése. A nyelvoktatás eredményességét növelhetné, ha jobban kihasználnánk a homogén csoportok közötti mozgás lehetőségét. Ösztönöznünk kell, hogy emelkedjen a német nyelvet választók száma. Szakköri formában teremtsünk lehetőséget a második idegen nyelv tanulására minden diákunknak. Növeljük a nyelvvizsgára jelentkezők számát. 18

19 Teremtsünk több olyan tanórán kívüli alkalmat, ahol a diák használhatja nyelvtudását. Kapcsolódjunk be a külföldi-magyar diákcsere programba. A matematika és a természettudományos kompetencia fejlesztése a természettudományi munkaközösség szakterülete. Diákjaink többsége nehezen boldogul e tárgyakkal, de a komplex instrukciós program e terület megszerettetéséhez is módszert adhat. Kilencedik évfolyamon az elő félévet szánjuk a hiányok pótlására. Tartsunk felzárkóztató foglalkozásokat azoknak a tanulóknak, akiknek nem elég a tanórai munka. Fontos, hogy ebben az időszakban derüljenek ki a hiányok, ill. ha valakinek valamilyen részképesség zavara van. Forduljunk a szülőkhöz, ill. külső szakemberekhez. Legyen átjárhatóság a csoportok között. A természettudományos tárgyak eredményességéhez az óraszámok emelése elengedhetetlen. A digitális kompetencia, mely felöleli az információs társadalom magabiztos használatát, az informatikai munkaközösség felelősségkörébe tartozik. Célunk, hogy fejlesszük e munka technikai hátterét, a jól működő számítógép parkot. Ösztönöznünk kell, hogy diákjaink többen tegyenek ECDL-vizsgát, ill. minél többen válasszák érettségi tárgyként az informatikát azok közül is, akik nem informatikai osztályokba járnak. Szakmai képzéseink egyik alapozója az informatika, így még tudatosabban kell irányítanunk, fejlesztenünk azokat a területeket, melyek beszámíthatók az OKJ-s modulba. 19

20 Ki kellene dolgoznunk egy belső vizsgarendszert, mely tudatosítaná a tanulókban, hogy az adott ismeretkör, melyből vizsgázni kell azért olyan fontos, mert az majd részét képezi leendő szakmájának. A hatékony, önálló tanulási kompetencia fejlesztése, az osztályfőnöki munkaközösség, s egyben az egész tanári kar feladata. Diákjaink úgy érkeznek a középiskolába, hogy nem tudnak tanulni. Nagyon fontosnak tartom, hogy a kilencedik évfolyamon minden tanuló tanuljon meg tanulni osztályfőnöki órákon. Legyenek olyan kollégáink, akik továbbképzésen tanulják meg, hogyan lehet tanulást tanítani. Az éves továbbképzési tervet ennek megfelelően kell kialakítani. A szociális és állampolgári kompetencia, a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia az esztétikai művészi tudatosság és kifejezőképesség kompetencia átszövi minden szaktanár munkáját. Nincsenek ugyanis a kompetenciák elszigetelve egymástól, fejlesztésük a korábban említett egységesség értelmében az egész tantestület közös felelőssége. Iskolánk közgazdasági munkaközössége így szintén komplexen fejleszti az előbb említetteket. E területen is szükséges lenne jobban tudatosítani a nagyon is különböző közgazdasági tárgyak helyét, szerepét, kimenetét. Mivel szakmai alapozó munkát végzünk, bizonyos területek beszámíthatók majd OKJ-s modulba, itt is bevezetésre javaslom, hogy az adott szakmai tartalmakat kérjük számon egy belső vizsgarendszer során. Ezzel tudatosítjuk a diákban, hogy későbbi szakmájához segítik közelebb. 20

21 Természetesen mind informatikai, mind a közgazdasági területen ezt az elképzelést a munkaközösség tagjaival pontosan ki kell dolgoznunk. A testnevelés munkaközösség irányítja diákjaink egészséges életmódra nevelését. Hagyományt kellene teremteni az idén először sorra került egészségnap rendezvényünkből, ahol egész napos program keretében forgószínpadszerűen sportolt több helyszínen szinte mindenki, ill. előadást hallgatott az egészséges életmódról, megismerkedhettek új mozgáslehetőségekkel. Célom, hogy ne csupán kampányszerű legyen mindez, hanem tudatosan beépüljön mindennapjainkba. Több tanulót kell bevonnunk a délutáni sportolási lehetőségekbe. Nem csupán a testnevelő tanárok feladataként tartom számon annak a nagyon fontos elvnek a gyakorlattá tételét, mely egészségnapunk szlogenje is volt: ép testben ép lélek. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat ki-ki a maga szakterületén, ill. osztályfőnöki tevékenysége során végzi. Ezt az osztályfőnöki munkaközösség koordinálja. Vezetőként és tanárként úgy vélem, hogy e feladat nem mérhető, nem kiosztható. A tanár saját egyéniségével, személyével, emberségével, szaktudásával, mintaadásával hat. Vezetői dilemmám azonban, hogy az előbb említett idealizmusnak tekinthető elv lehet-e elvárás a mai világban, amikor nagyon sok erő hat ez ellen. Optimizmusomat szerencsére többször erősítik, mint gyengítik kollégáim erőfeszítései. 21

22 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok sem tekinthetők elszigetelt területnek, hiszen célunk, hogy olyan iskolában dolgozhasson pedagógus és diák, ahol nézeteinek mindenki szabadon hangot adhat, ahol a konfliktusok nem elkerülendők, hanem az eltérő vélemények megfogalmazásra és nyilvánosságra kerülve megütközhetnek, s ahol ennek következtében egészséges és alkotó a légkör. (Pedagógiai program 37. o.). Diákönkormányzat E feladat megvalósításában nagy szerepe van az iskolai diákönkormányzatnak. Diákjaink fejlett kritikai érzékkel rendelkeznek. Meg kell teremtenünk azokat a fórumokat, melyek alkalmat teremtenek a nyilvános megszólalásra, s melyek során a jogok és kötelességek tudatának egészséges aránya alakul ki. Szervezzünk aktív iskolagyűléseket, ahol megfogalmazhatják gondjaikat, örömeiket, kérdéseiket. Teremtsünk lehetőséget a hagyományos órakeret időnkénti felbontására úgy, hogy azt előzetesen megtervezzük. Kezdeményezzük, javasoljuk diákjainknak, hogy legyen iskolánknak névadója. A tanulók javaslatai alapján iskolai szintű feladat lehetne a névadó személyének kiválasztása, életművének feldolgozása, a névadó ünnepségre való készülés. Ez részét képezhetné annak a megújulási folyamatnak, mely a diákok kezdeményező tevékenységét ösztönözné. A diákönkormányzati munka fellendítésére igénybe vehetünk külső segítséget: pedagógiai szakmai szolgáltatást: tanuló- tájékoztató, 22

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában

A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában Összeállította: Szentmiklósi Miklós mérés-értékelés munkaközösség vezető Vályiné Pápai Viola igazgató A mérésre 2014.

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1.

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. Adatszolgáltatás TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő ok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. pontja alapján Pedagógus neve 1. Bihari Sándorné 2. Gecse Istvánné neme életkora iskolai végzettsége

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010 2010. február 1 I. A Naszály-Galga TISZK Tehetséggondozó Programjának céljai A Naszály-Galga TISZK tehetséggondozó programjának célja, hogy elősegítse

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály Szövegértés, matematika SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 1 Fit jelentés 2011-es tanév, 6-8. osztály (matematika, szövegértés) A 2011-es mérés

Részletesebben

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kinizsi Lakótelepi Tagiskola OM 033966 7400 Kapvár, Búzavirág u. 21. TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az intézmény főja: Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 1. A hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódását csökkentő program, amely adaptált helyi program a TÁMOP 3-2-3-08/1-2009-0008-as

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása

SIOK Széchenyi István Általános Iskola A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása Siófok, 2009-05-09 1 Készítette: Gáthy Péterné minőségügyi vezető, alsós munkaközösségvezető Részt

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Milyen a jó iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2014.03.03. Kőbányai Pedagógiai Napok

Milyen a jó iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2014.03.03. Kőbányai Pedagógiai Napok Milyen a jó iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2014.03.03. Kőbányai Pedagógiai Napok Mi az hogy eredményes iskola? - Az iskola kimenete (output) megfelel a törvényi és szakmai elvárásoknak; - Az

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Előadó: Petróczi Gábor igazgató, közoktatási szakértő címzetes főiskolai docens Ságvári Endre Gimnázium, 3700 Kazincbarcika Jószerencsét u. 2. Tel: 48-510-050,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Nézz szembe a valósággal! Elérhető célok A köznevelési rendszer Erőforrásai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Szakiskolai alapozó képzés osztály nappali tagozat (tandíjmentes)

Szakiskolai alapozó képzés osztály nappali tagozat (tandíjmentes) Szakiskolai alapozó képzés 9-10. osztály nappali tagozat (tandíjmentes) Alapozó képzésünket azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik befejezték a 8. osztályt és szeretnének 9-10. osztály elvégzése után szakiskolai

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben