Nem az számít, honnan indulsz, hanem az, hogy milyen döntéseket hozol arról, hogy hová akarsz végül eljutni. (Anthony Robbins)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nem az számít, honnan indulsz, hanem az, hogy milyen döntéseket hozol arról, hogy hová akarsz végül eljutni. (Anthony Robbins)"

Átírás

1

2 Nem az számít, honnan indulsz, hanem az, hogy milyen döntéseket hozol arról, hogy hová akarsz végül eljutni. (Anthony Robbins) Tisztelt Olvasó! A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola felvételi tájékoztató kiadványát tartja kezében, amelyből megismerhe intézményünk ös tanévre terveze képzéseit, információt kaphat a felvételi eljárás részleteiről, tájékozódhat az iskolában folyó oktatónevelő munka tanórai és tanórán kívüli céljairól, feladatairól és eszközeiről, bepillantást nyerhet mindennapjainkba. Iskolánk szerepe meghatározó a régióban, Szeged város életében, a mindenkor változó oktatási és szakképzési rendszerben. Tanítványaink nyelvi, szakmai, közgazdasági felkészültsége a felsőoktatási intézmények és a munkahelyek részéről egyaránt elismert. A fel- sőoktatásba felvételiző középiskolások ére ségi átlagpontszámait, illetve a nyelvvizsgák arányát figyelembe véve iskolánk a szakközépiskolák mezőnyében kiemelkedően teljesít. Folytatva az általános iskola oktató-nevelő munkáját, célunk tanítványaink képességeinek és készségeinek fejlesztése melle az, hogy érdeklődésüknek, tehetségüknek megfelelő értelmi és érzelmi fejle ségre tegyenek szert, s hasznos tagjai legyenek környezetüknek. Fontosnak tartjuk, hogy végze tanítványaink szilárd értékrenddel, határozo életstratégiával, felelősségtuda al, általános intelligenciával rendelkező, művelt, kulturált közösségi emberekké váljanak. Ismerjék meg lehetőségeiket, önmagukat, legyenek döntésképes, ak v, kötelességtudó, toleráns emberek, akik képesek reális célokat kitűzni maguk és közösségük elé. Tanáraink és diákjaink a város társadalmi, kulturális és sportéletében is tevékeny részt vállalnak. Szervezői számos rendezvénynek, ak v segítői és résztvevői országos, régiós és városi eseményeknek. Az iskola jó hagyományait a jelenben átalakulóban lévő oktatási rendszerben is szeretnénk megtartani Önökkel és gyermekeikkel remélhetően iskolánk leendő tanulóival együ. Kedves leendő Tanítványunk! Köszöntelek a Kőrösy nevelőtestülete és diákközössége nevében! Felvételi tájékoztató kiadványunk azért készült, hogy információt kapj az iskolában folyó képzésekről, tájékozódhass lehetőségeidről, képeken, rövid ismertetőkön keresztül bepillantást nyerhess az iskolában folyó tanórai és tanórán kívüli eseményekbe, rendezvényekbe. Biztos vagyok abban, hogy választásodban segítségedre lesznek szüleid, de ha kiadványunk felkelte e érdeklődésedet, jövő évi képzéseinkről további részleteket olvashatsz a Középfokú képzés menüpont ala a internetes oldalunkon, ahol számos információt találsz iskolánk egyéb aktuális rendezvényeiről is. Ismét lesz Kőrösy Közgazdászpalánta Verseny, matema ka, idegen nyelv és magyar irodalmi vetélkedő - ezekre várjuk jelentkezésedet. A Kőrösy-média (media.korosy.hu) és facebook oldalunk aktualitásokkal, sok-sok érdekességgel vár. Felvételi eredményeidhez, pályaválasztásodhoz sok sikert kívánok! Tráserné Horváth Annamária általános intézményvezető-helye es

3 A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE Fontosabb időpontok, események A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás információs rendszerében. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről A Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára közpon írásbeli felvételit szervező középfokú intézmények jegyzékét A tanulók jelentkezése a közpon írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a közpon írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe , Közpon írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra , Pótló közpon írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok mia nem tudtak részt venni A közpon írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák a Hivatal által meghatározo módon értesí k az írásbeli eredményről a tanulókat Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak A középfokú iskola eddig az időpon g nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi jegyzéket megküldi a Felvételi Központnak A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztete felvételi jegyzék) A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak A rendkívüli felvételi eljárás során benyújto kérelmek alapján lefolytato jogorvosla eljárás befejezése a fenntartónál Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározo időben. A Kőrösybe jelentkező tanulóknak minden osztály pusban közpon felvételi vizsgát kell írniuk matema kából és magyar nyelvből. Az írásbeli vizsga feladatlapjairól A közpon írásbeli vizsgához magyar nyelvi és matema ka kompetenciákat mérő feladatlapok készülnek. A feladatlapokra vonatkozó tartalmi tájékoztató és a korábbi évek feladatlapjai elérhetők a oldal Középfokú képzés menüpontjából.

4 SZAKMAI KÉPZÉS A siker napról napra megismételt kis igyekezetek összessége. (Ismeretlen szerző) Célunk: komplex szakmai érettségire való felkészítés, a közgazdasági felsőfokú továbbtanulás előkészítése, korszerű közgazdasági alapismeretekkel rendelkező diákok oktatása. A Kőrösyben érdemes szakmát tanulni, mert: értékes, piacképes, naprakész szakmai tudást adunk tanítványainknak, a szakmai érettségi bizonyítvány lehetőséget nyújt a munkaerőpiaci elhelyezkedésre, országos szakmai tanulmányi versenyeken elért sikereink igazolják tanulóink felkészültségét. Az MNB Monetary versenyén az elmúlt években ötször jutott be csapatunk az országos döntőbe, a közgazdasági képzésnek nagy hagyományai vannak iskolánkban óta oktatunk gazdasági ismereteket, gyakorlatorientált képzést biztosítunk korszerűen berendezett tanirodánkban, tehetséges diákjaink rendszeresen kiemelkedő eredményeket, ezáltal felvételi többletpontokat érnek el a szakmai érettségi tárgyak versenyén, a munkaerőpiacon mindig fokozott igény jelentkezik az iskolánkban végzettek iránt, külső gazdasági szervezetek, oktatási intézmények / NAV, SZTE GTK/ programjaiba kapcsolódunk be, így tanulóink gyakorlati szakemberek segítségével közelebb kerülhetnek az üzleti világhoz, az MNB Pénziránytű iskolájaként fontosnak tartjuk a fiatalok gazdasági nevelését, pénzügyi kultúrájának fejlesztését, szakképzési évfolyamunkon a nálunk érettségizett tanulók rövidebb idő alatt szerezhetnek OKJ-s bizonyítványt. Ha a lehetőség nem kopogtat be hozzád, csinálj magadnak egy ajtót! (Milton Berle)

5 NYELVI KÉPZÉS Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz. (IV. Károly) Intézményünkben két idegen nyelvet oktatunk: angol német A tanórákon személyre szabo, gyakorla alapú nyelvoktatás folyik, amely megalapozza a magas szintű, használható nyelvtudást, sikeres ére ségi vizsga letételét emelt és középszinten, nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzését, kommunika v nyelvhasználatot, szövegértést szóban és írásban, tanulmányi versenyeken való eredményes szereplést. Az igényes szakmai munkát több tényező segí : csoportbontás az ideális tanulói létszám lehetővé teszi a differenciálást, az egyéni tudásszinthez, képességekhez való alkalmazkodást, projektmunkák felkészítenek nagyobb lélegzetű feladatok megoldására, alkalmazkodásra, együ működésre, toleranciára nevelnek, interak v feladatok érdekessé, színesebbé, élvezhetőbbé teszik a tanórákat, internet használata kimeríthetetlen lehetőséget nyújt az idegennyelv-tanulás terén. Testvériskoláinkkal, partnereinkkel való intenzív kapcsolataink külföldi utazásokat tesznek lehetővé, amelyek során a diákjaink a gyakorlatban is hasznosíthatják nyelvtudásukat. A nyelv végtelen lehetőségek óceánja merülj el benne velünk!

6 HUMÁN KÉPZÉS Az iskola dolga, hogy megtaní assa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás irán étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végze munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. (Szent-Györgyi) Iskolánkban magas szintű magyar- és történelemoktatás folyik. Elsősorban középszintű ére ségire készítjük fel tanulóinkat, de diákjaink emelt szinten is kiváló eredményeket érnek el. A magyar nyelv és irodalomórákon fejlesztjük az anyanyelvi műveltséget, a nyelvi kifejezőkészséget, tanulóinkat önálló megnyilatkozásra készítjük fel szóban és írásban, fontosnak tartjuk az igényes irodalmi-művésze nevelést, kompetencia alapú, gyakorla, biztos műismereten alapuló tudást adunk, projektmunkával, interak v tábla használatával, az internet segítségével színesítjük oktatásunkat. A történelemórákon az oktatás és a számonkérés egyaránt forrásközpontú, a szövegértési, szövegalkotási, logikai, poli katörténe, jogtörténe, alkotmánytörténe, közgazdasági, szociológiai, művelődés- és művésze örténe ismereteket és készségeket bővítjük és fejlesztjük, az akadémikus tudást a mindennapi életben megélhetővé és alkalmazhatóvá tesszük a rendszeres, változatos tanórán kívüli tevékenységekkel. Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért. (Vörösmarty)

7 TERMÉSZETTUDOMÁNYOS KÉPZÉS A valósághoz mérten minden tudományunk primi v és gyerekes dolog - és mégis ez legnagyobb értékünk. (Albert Einstein) Matema ka: csoportbontás, sávos oktatás, hatékony tehetséggondozás és felzárkóztatás, versenyek Informa ka: szövegszerkesztés, táblázatkezelés, zujjas gépírás, prezentációkészítés, szo verfejlesztés, ECDL modulvizsgák, ECDL bizonyítvány Biológia: ember, állat, növény, kórokozók, gene ka, klónozás, DNS, ökológia, környeze udatosság, üzemlátogatások, SZTE előadások, kirándulások Kémia: mindennapok hasznos és mérgező anyagai, helyszínelések Fizika: kísérletek, logikus gondolkodás, következtető képesség, elemző készség Földrajz: globális világ, a Föld természetrajza, gazdasági összefüggések, projektmunka A ma tudománya a tegnap varázslata, és a ma varázslata könnyen lehet a holnap tudománya. (Joan Harris)

8 TANÓRÁN KÍVÜL Amikor elkezdtem szeretni magam, nem raboltam el többé magamtól a szabadidőt. (Charlie Chaplin)

9 Mindennapos testnevelés - ars poe cánk: Ép testben ép lélek. Alapvető feladatunk az egészséges életre és a sport szeretetére nevelés. Tömegsport keretében teremlabdarúgás, kosárlabda, fekvenyomás, valamint asztalitenisz szakágakban sportolhatnak és versenyezhetnek diákjaink. Figyelembe vesszük az egyéni igényeket és lehetőségeket is (pl.: aerobik, röplabda és kerékpártúra). Tömegkommunikáció középiskolai fokon a Kőrösy-médiában iskolaújság, tévé- és rádióadások közve- k a diákoknak a legfontosabb információkat. A gyerekek kipróbálhatják magukat újságíróként, riporterként, szerkesztőként az íro és az elektronikus sajtóban egyaránt. Kortárs segítő csoport célunk a segítségnyújtás (főleg tanulmányokkal kapcsolatos problémák, kamaszkori krízisek, konfliktuskezelés, stb.) a diákok kri kai gondolkodásának, vitakészségének csiszolása, a tanulók felelősségteljes, az alterna v álláspontokat, lehetőségeket megfontoló, problémákat önállóan kezelni tudó hozzáállásának, társas készségeinek fejlesztése, erősítése. A csoport tagjai egyéni, segítő beszélgetéseket tartanak. A diákokkal a rendszeresen meghirdete kortárs fórumokon találkoznak. A csoportot szakember, az iskola pszichológusa irányítja. Utad értelme nem a cél, hanem a vándorlás. (Márai Sándor)

10 Nyertes pályázataink Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. (Széchenyi István) TÁMOP A pályázat célja minden diák számára megtalálni azt a tanórán kívüli tevékenységet, amiben örömét leli, sikerélménye van. A 2010/2011-es tanévben sok ilyen pusú kezdeményezés elindult, azóta rengeteg vetélkedőn, előadáson vehetnek részt a gyerekek. A TÁMOP A-1/11 pályázat keretében számos szövegértést fejlesztő programmal várjuk a diákokat: érdekes versenyek értékes nyereményekkel, környeze udatosságra és olvasási kultúrára nevelés, diákelőadások, újságírás, kiállítások rendezése és látogatása. A drogprevenciós pályázatban való részvétel célja az iskolai drogprevenciós, egészségfejlesztési és e- gészségnevelési tevékenység előmozdítása és támogatása. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja az egyénre szabo mentorálás által a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, a fiatalok továbbtanulásának, szakma-, ére ségi- és diplomaszerzési esélyeinek javítása, valamint a természe udományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozása. TÁMOP B-12/ K4 Korszerű közgazdasági képzés a Kőrösyben A rövidebb képzési idejű, ágaza szakképzésre a 2013/2014-es tanévtől térünk át. A pályázat hozzájárul ahhoz, hogy a korszerű képzési struktúrát mielőbb stabilizáljuk. A projekt során új szakmai és közismere módszertant alkalmaznak tanáraink az élményszerű ismeretszerzés céljából. Feladatgyűjtemények, oktatási segédletek készülnek, amelyek segí k a tananyag magas szintű elsajá tását. Külső helyszíneken, más szervezetekkel lebonyolíto programok hozzák közel a diákokhoz a gazdasági élet történéseit. Iskolánkban, KÖSZY néven indíto uk el a közösségi szolgálatot. Mindig ügyeltünk arra, hogy tanítványaink középiskolai éveik ala szerveze keretek közö vegyenek részt közhasznú tevékenységekben, tolerancia napon, egyéb rendezvényeken, amelyek célja és küldetése a széles körű társadalmi szemléle ormálás. A es tanévben, a TÁRS program sikeres pályázóiként valósíto unk meg programokat a szegedi Egyesíte Szociális Intézmény Idősek O honában (h p://kozossegi.ofi.hu Letöltések), így a közösségi szolgálat intézményi szintű bevezetéséhez tapasztala al is rendelkezünk.

11 Készülj, érdeklődj és válassz okosan! Kedves leendő Tanítványunk! Októberben induló előkészítőinket a tudás stabil megalapozására és az esetleges hiányosságok hatékony pótlására vágyó diákoknak ajánljuk, akik zenegy héten keresztül készülhetnek a közpon írásbeli felvételire. Készülj, hogy: pontosan tudd, mit kell tudni a felvételire, világosan értsd, amit tudnod kell, a feladatmegoldás ne jelentsen problémát. Felvételi előkészítő tanfolyamaink magyar nyelvből és matema kából indulnak a október 6-i héten. A tanfolyamok 22 órásak. A foglalkozásokat he egy alkalommal két órában tartjuk. Időpontok: matema ka: szerdánként magyar nyelv: csütörtökönként Ha szeretnéd megismerni a nálunk zajló oktatást, ha szeretnél bekukkantani az iskola mindennapi életébe, akkor gyere el és érdeklődj nyílt napjainkon is: október 21-én órától diákokat és szülőket is várunk, november 25-én a bemutató órákra előzetes regisztrációra lesz szükséged, erről az iskola honlapján olvashatsz részleteket. Válaszd a Kőrösyt! Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola OM azonosító: , telephely kód: , Szeged Stefánia 14. Tisztelt Szülők! A os tanévben a közgazdasági ágazatban indítható osztályainkról részletesebb információt a nyílt napokon adunk. Kísérjék figyelemmel weblapunkat és keressék szórólapjainkat, hirdetéseinket! Reméljük, hogy a beiskolázási tájékoztató minden olvasója szülő és diák egyaránt e kiadványban talált olyan hasznos, új információt, ami megkönnyí a felvételire készülést és az iskolaválasztást.

12 Jót, s jól! (Kazinczy Ferenc) Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 6720 Szeged, Stefánia 14. Tel.: 62/ Weboldal:

Mit teszel ma, ami holnap is számít?

Mit teszel ma, ami holnap is számít? Mit teszel ma, ami holnap is számít? Telkes József Tisztelt Olvasó! A Szegedi Gazdasági Középiskola K rösy József Tagintézményének felvételi tájékoztató kiadványát tartja kezében, amelyb l megismerhe intézményünk

Részletesebben

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ.

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ. ÚTJELZŐ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2013 A kiadvány a középfokú iskolák vezetőitől kapott tájékoztatás

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány 2015/16 tanévre Baranya megye Tartalom I. fejezet... 5 Kedves Olvasó!... 5 Hova tovább? A közoktatás intézményei a 8. osztály után... 7 A felvételi eljárás ütemezése

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők!

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! A következő oldalakon be szeretnénk mutatni, hogyan lehet nyolcadikos tanulóból móriczos diák. Ebben a kiadványban segítséget nyújtunk ehhez. Bemutatjuk, hogy

Részletesebben

a 2015/2016-os tanévre

a 2015/2016-os tanévre A Debreceni Ady Endre Gimnázium Ady Endre Secondary School FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETE érdeklődő diákok és szüleik részére a 2015/2016-os tanévre Harminc évesek vagyunk! Debrecen 2014. október 31. Kedves

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. május 13-án a 2013. március 27-én elfogadott és

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 5 2. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 5 AZ ISKOLA PROFILJA... 5 AZ ISKOLA ARCULATA, LOGÓJA...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM Szeged 2014. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 8 1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013 KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALMA 1. BEVEZETŐ...7 1.1 A pedagógiai

Részletesebben

A BETHLEN GÁBOR GIMNÁZIUM felvételi tájékoztatója

A BETHLEN GÁBOR GIMNÁZIUM felvételi tájékoztatója A BETHLEN GÁBOR GIMNÁZIUM felvételi tájékoztatója BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1115. Budapest, Bartók Béla út 141. Tel: 06-1-203-8932 (112 m.); 06-1-203-8933 Fax: 371-0628 Kapcsolattartó:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008.

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008. Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Sulimix iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008 1 Sulimix Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Szakmai szerkesztő: Kelédiné

Részletesebben

A Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola tájékoztatója a felvételi eljárás rendjéről 035286 001. 2014/2015-ös tanév

A Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola tájékoztatója a felvételi eljárás rendjéről 035286 001. 2014/2015-ös tanév A Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola tájékoztatója a felvételi eljárás rendjéről 035286 001 2014/2015-ös tanév Egy kis bemutatkozás A kispesti alapítása 1959 óta a magas színvonalú szakember-képzés

Részletesebben

AZ EGRI KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS KÖNYVTÁR PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

AZ EGRI KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS KÖNYVTÁR PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. AZ EGRI KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS KÖNYVTÁR PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Bevezető Az iskolák szakmai önállóságának, sajátos arculati bemutatásának legfontosabb alapdokumentuma

Részletesebben

A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium

A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium BéKSZI Pedagógiai Program 2008. Hatályos 2010. június 15 Ikt. szám: D-41/2010 A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008 Jóváhagyásra került Békéscsaba Megyei Jogú Város

Részletesebben

MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA

MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 1118 BUDAPEST, RÉTKÖZ UTCA 39. TEL./FAX: 36-1-246-1365, 36-1-246-1367 web: www.mechatronika.hu e-mail: mecha@mechatronika.hu A MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a tanév középfokú beiskolázásához 2/8 Hajdúböszörményi Jelen tájékoztató a nevelési-oktatási intézmények működéséről és

Részletesebben

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31.

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31. II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. OM azonosító szám: 035428 Tel.: (+361) 342-4905, FAX: (+361) 342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.hu

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink:

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink: FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2015/2016. TANÉVRE OM azonosítónk: 032609 Tagozatkódjaink: Gimnázium - nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnázium (1+4 év) 01-4 évfolyamos gimnázium (4 év) 02 Szakközépiskola

Részletesebben

A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE

A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE OM azonosítónk: 102547 Kedves pályaválasztó diákok! 14 évesen egy olyan választás előtt álltok, amely

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2009. május 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 4.

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program Pedagógiai Program 2013 1. BEVEZETŐ 3 1.1. Az iskola bemutatása, eredményei 3 1.2. Az oktatás szerkezete, a fejlődés iránya 4 1.3. Az oktatás tárgyi feltételei 5 1.4. Az iskola fenntartója, működtetője

Részletesebben