M U N K A T E R V EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM t a n é v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M U N K A T E R V EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. 2014-2015. t a n é v"

Átírás

1 EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM M U N K A T E R V t a n é v Érvényes: Véleményezte: Nyilvánosságra hozatal helye: ös tanév a nevelőtestület, iskolaszék, diákönkormányzat Az intézmény honlapja:

2 1 / 59 T A R T A L O M J E G Y Z É K Az intézmény működési alapelvei és szervezeti felépítése a ös tanévben Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium éves munkatervének elkészítési folyamata Az iskola szervezeti felépítése Humán erőforrás 4 A 2014/2015. tanév rendje A tanítási év és a tanítási szünetek időtartama (EMMI r.5. ) Tanítás nélküli munkanapok felhasználása (EMMI r.4. ) Kollégium munka- és rendezvényteve a ös tanévre Előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja, témája Előre tervezhető szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai Vizsgák rendje (a tanulmányok alatti-, illetve az érettségi és szakmai vizsgák tervezése) Nemzeti ünnepek, emléknapok és iskolai hagyományőrző ünnepségek rendje 21 A nevelő oktatómunkához kapcsolódó tevékenységek Nevelési értekezletek témái, előadók Továbbképzések (a továbbképzési terv alapján, ill. egyéb forrásból megvalósult) A szakmai munkaközösségek munkájának tervezése (Nkt. 71. (1)-(2) bekezdése) Az intézményi alaptevékenységek, valamint a pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzése, értékelése Pályaválasztási tevékenység tervezése Az intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervben megfogalmazott rövid távú célok, intézkedések megvalósulásának tervezése (a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése) Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozások megszervezése (Nkt pont) Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozások szervezése, egyéni fejlesztések megvalósulása Tanulmányi versenyek tervezése (EMMI r. 8. ) Mérés-értékelési feladatok tervezése (EMMI r. 9. ) Az intézmény sporttevékenységének a tervezése Középiskolákban a közösségi szolgálat teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátásának tervezése (R ) Az iskolai könyvtár működése Az iskola partnerkapcsolatainak tervezése (szakmai és civil szervezetek) A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A diák önkormányzati munka tervezése Pályázatok bemutatása (röviden): típusa, célcsoport, szakmai feladatok, pedagógusok bevonása, stádiuma, egyéb információk Egyéb, az intézményvezető által fontosnak ítélt információ 54

3 2 / 59 Az intézmény működési alapelvei és szervezeti felépítése a ös tanévben 1.1. Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium éves munkatervének elkészítési folyamata A Munkaterv célja, hogy meghatározza az iskola nevelési-oktatási munkáját úgy, hogy a tanév időtartamában elosztja, és felelősökre lebontja az éves feladatokat. A munkaterv elkészítésének a folyamata az alábbi módon zajlott: Áttanulmányozásra került az intézmény pedagógiai munkáját meghatározó jogszabályi háttér: A Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény A nevelési intézmények működéséről és névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet A 2014/2015. tanév rendjéről szóló 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és jogállásáról szóló törvény végrehajtási rendelete: 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet, valamint az ezt módosító 99/2014. (III.25) Korm. rendelet A munkaközösségek a saját területükre nézve elkészítették munkaterveiket az oktatással kapcsolatos teendőik számbavételével. A neveléssel összefüggő célok meghatározásánál figyelembe vételre kerültek az osztályfőnöki munkaközösség, a Diákönkormányzat, valamint a szabadidős- és az ifjúságvédelmi területek segítői által előterjesztett szempontok is. Elosztásra kerültek a teendők, meghatározták a végrehajtás időkereteit, felelősöket rendeltek a feladatokhoz, azok ellenőrzéséhez, értékeléséhez. Ezt követően az igazgató a fentiek alapján elkészítette az iskola munkatervét. Ezzel egy időben összeállította a tanévben várható események naptárát. A nevelőtestület döntött a munkaterv elfogadásáról, melynek egy példányát elküldte a fenntartónak. A nyilvánosságra hozatal elsődleges helye az intézmény honlapja: Az iskola szervezeti felépítése Az intézmény től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerületének tagintézménye. Az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, az igazgatói jogkört és az intézményi felépítést pontosan szabályozó törvényeknek megfelelően működő intézmény működési struktúráját, a 2014/2015-ös tanévben, az alábbi táblázat mutatja be:

4 3 / 59

5 4 / Humán erőforrás Intézményi vezetés Igazgató Tanügyigazgatási és nevelési igazgatóhelyettes Szakmai igazgatóhelyettes Gyakorlati képzésért felelős igazgatóhelyettes Kollégiumvezető Vendéglátó, idegenforgalmi munkaközösség-vezető Kereskedelmi munkaközösség-vezető Agrár munkaközösség-vezető Élelmiszeripari munkaközösség-vezető Humán munkaközösség-vezető Reál munkaközösség-vezető Informatikai munkaközösség-vezető Idegen nyelvi munkaközösség-vezető Testnevelés munkaközösség-vezető Pályaválasztási és beiskolázási felelős Osztályfőnöki munkaközösség-vezető További tisztségviselők Iskolatitkárok Szakmacsoportos képzésben vezető Könyvtárvezető Könyvtár technikus: Diákönkormányzatot segítő tanár Fejlesztőpedagógus Iskolapszichológus Gyógypedagógus Tűzvédelmi felelős Műszaki vezető A Közalkalmazotti Tanács, valamint az Intézményi Tanács elnöke A szakszervezet titkárai Keris Diákok Egyesületének elnöke Az Iskolaszék elnöke Az IDB titkára Prof.Dr. Vasas Joachim Hadházi Róbertné Nagy Erika Molnárné Fiser Judit Aranyosi Gábor Leitner György Verébné Tari Ilona Kivarga Szilvia Stefánné Bátkay Judit Mihály Eszter Kovács József Szakácsi Andrea Kormosné Ferencz Beáta Brandstädterné Molnár Éva Stauderer jános Törökné Jakab Katalin Bakosné Kovács Márta Dingáné Szeredi Erzsébet Fajcsák Hédi Lengyel István András Hadházi Péter Zachar Emília Antal Zsuzsanna Gáspár Szilvia Balázs Andrea Dancs György Farkas Sándor Stauderer János Henez Árpád Antalné Molnár Bianka Pós Gáborné Ráczné Ludvig Piroska Szabó Vivien- 12.F/A Iskolánkban általános iskolaorvosi szolgálat és iskola fogászati szakrendelés működik. iskolaorvos: iskolai fogorvos: iskolai védőnők: Dr. Drelyó Katalin jelenleg nincs, reményeink szerint betöltés alatt a pozíció Vasas Klára, Pogonyi Szilvia Az iskola osztályainak rendszere Képzési típus Osztályok száma Szakközépiskola 11 Szakiskola 15 Szakképző 16 Felnőttoktatás (nappali rendszerű) 3 Felnőttoktatás (esti rendszerű) 1 MINDÖSSZESEN 46

6 Osztályok, osztályfőnökök: Osztály Megnevezés Osztályfőnök 9.A szkö ker-közg Kovács József 9.B szkö vl Pap Zsolt 9.C szőlész-borász; kert Zachar Emília 9.D szőlész-borász Sós Tamás 9.E pék Lévárdi Tamás 9.F eladó Juhászné Ármos Csilla 9.G szakács Jakusné Balázs Ágnes 9.H pincér, cukrász Schalbertné Jakab Melinda 9.I VIP eladó Kiss Tamásné 10.A szkö ker Stregováné Balog Anita 10.B szkö vl ifo Kauer Anett 10.C szkö mg Kósa Lajos 10.D Borász, erdészeti szm Kissné Rabóczki Barbara 10.E eladó Filler János 10.F eladó Molnár Albertné 10.G pék Bekecsné Nagy Mária 10.H Kertész, virágkötő Aradi Zoltán 10.I szakács Henez Árpád 10.J Pincér, VIP eladó Ráczné Ludvig Piroska 10.K cukrász Kalina Istvánné 11.A szkö ker Kuruczné Bata Margit 11.B szkö vl ifo Antalné Molnár Bianka 11.C szkö él, mg Nagy Mariann 12.A szkö ker Mihály Eszter Laura 12.B szkö vl ifo Hegyi Ágnes 12.C szkö él, mg Ivacs Ferencné 2/10.H zöldségtermesztő Kállay-Pataki Piroska 1/11.H viköber Kállay-Pataki Piroska 2/12.H viköber Kállay-Pataki Piroska 2/14.F erdészeti és vadgazd T Kállay-Pataki Piroska 1/11.E bolti ea él- és veá Prokaj Norbert 1/11.F bolti ea (ruházati és műszaki cikk eladó) Baginé Antal Tünde 1/11.G pék Blazeviczné Pinczel Éva 1/11.I szakács Cziczáné Fekete Eleonóra 1/11.J pincér Kovácsné Abuczki Erika 1/11.K borász Czövek Tünde 2/12.G pék Czövek Tünde 2/14.E él-ip T Czövek Tünde 1/11.L cukrász Novothny Edit 1/13.C vendéglős Novothny Edit 1/11.M pé-cu Tősi Judit 2/12.E bolti ea él- és veá Dancs György 2/12.F bolti ea ((ruházati és műszaki cikk eladó) Dancs György 2/12.I szakács Mikus Katalin 2/12.J pincér Kiss Csaba 2/12.L cukrász Petruszné Bary Klára 2/14.C vendéglős Petruszné Bary Klára 2/12.M pék-cukrász Mohácsiné tóth Katalin 3/13.M pé-cu Mohácsiné Tóth Katalin 1/13.A ker T Csehné Boholy Andrea 2/14.A logisztikai üi Csehné Boholy Andrea 3/11.K eh. szkép. (élelmiszeripari-cukrász) Stauderer János 11.F/A nappali felnőtt oktatás Bede Kinga 11.F/B esti felnőttoktatás Dorkó Csaba 12.F/A nappali felnőtt oktatás Kormosné Ferencz Beáta 12.F/B nappali felnőtt oktatás Szakácsi Andrea 5 / 59

7 Évfolyamfelelős tanárok: 9. évfolyam: Pap Zsolt Juhászné Ármos Csilla 10. évfolyam: Kauer Anett Molnár Albertné 11. évfolyam: Nagy Mariann Cziczáné Fekete Eleonóra 12. évfolyam: Hegyi Ágnes Mikus Katalin 6 / 59 Az évfolyamfelelősök feladata: Segítik a kezdő osztályfőnökök munkáját (az órákra való készülésben, E-napló, beírási napló, törzslapok, bizonyítványok helyes vezetésében) Ügyelnek a határidők folyamatos és pontos betartására Az osztályfőnöki tematika ajánlott témaköreinek aktuális tartalommal való megtöltésében tanácsot adnak Iskolai rendezvények lebonyolításának segítése

8 7 / 59 A 2014/2015. tanév rendje 2.1. A tanítási év és a tanítási szünetek időtartama (EMMI r.5. ) A szorgalmi idő - első tanítási napja: szeptember 1. (hétfő), - utolsó tanítási napja: június 15. (hétfő) - az iskola befejező évfolyamain az utolsó tanítási nap középiskolákban és a szakiskolákban: április 30. A tanítási napok száma szakközépiskolában, szakiskolában valamint a szakképző évfolyamokon száznyolcvan nap. A szorgalmi idő első féléve január 16-ig tart. Az iskolánk január 23-ig értesíti a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről Tanítási szünetek - Őszi szünet: október 27-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). Az október 24-ről történő bedolgozás időpontja: október 18 (szombat), ami munkanap. - Téli szünet: december 22-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). - Tavaszi szünet: április 02-től április 07-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 01. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 08. (szerda) Tanítás nélküli munkanapok felhasználása (EMMI r.4. ) A szorgalmi idő alatt a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni Ezek az időpontok és a hozzájuk kapcsolódó témák, az alábbiak szerint alakulnak a 2014/2015-ös tanévben: december 13. (szombat): bedolgozás december 24-ről ( Témája: a végzős osztályok rendezvényeinek az előkészítése) január 10. (szombat): bedolgozás január 2-ről (Témája: nevelési értekezlet) május 4-5. (hétfő, kedd): érettségi szünet (Témája: érettségi írásbeli napok) 2015.június 10.: diáknapot helyettesítő rendezvény (Témája: diákönkormányzat szervezésében megrendezett sportnap) június 15. (hétfő): utolsó tanítási nap (Témája: az év végi adminisztrációk elvégzése)

9 8 / Kollégium munka- és rendezvényteve a ös tanévre A kollégium a magyar közoktatási rendszer fontos intézménye. Alapfeladata, hogy megfelelő feltételeket biztosítson azon tanulók számára, akik otthonuktól, lakóhelyüktől távol élhetnek a szabad iskolaválasztáshoz való jogukkal. Az elmúlt években életbelépett és módosított törvényi változások jelentős mértékben befolyásolják a kollégiumban folyó munkát. A kollégiumban folyó munkát (nevelő-oktató) a feladatvállalás teljes tevékenységét az éves munkaterv tartalmazza. A munkaterv a kollégiumban folyó szakmai munka alapdokumentuma. Ez felöleli a feladatellátás minden területét. Tartalmazza a szervezési, irányítási, ellenőrzési folyamatokat. Igyekszik megfelelni a sokféle elvárásnak ( tanuló, szülő, fenntartó). Elkészítését a jelenleg hatályos dokumentumok, jogszabályok alapján végeztük. Ezek a következők: - A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény - A 20/2012. (VIII.30.) EMMI rendelet - 59/2013. (VIII.9.) EMMI rendelet, a kollégiumi nevelés országos alapprogramja (NOAP) - 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet Feladat ellátási kötelezettségünk sokrétű. Alapvető feladatunk az iskolában folyó nevelő- oktató munka hatékony segítése, a megváltozott jogi környezet keretein belül a törvényes működés. A 2013-ban életbe lépett pedagógus életpálya modell és pedagógus minősítési rendszer folyamatos megújulást, innovációt követel a pedagógustól, miközben elvárás a tartalmas, színvonalas nevelő- oktató munka ( a PP és a munkaterv alapján). A tanév kiemelt feladatai 1. Oktatás nevelés közösségfejlesztés. 1.1 Az iskolában folyó tanulmányi munka hatékony segítése - az esélyegyenlőség megteremtése - felzárkóztatás, a hátrányok leküzdése - tehetséggondozás 1.2 A tanuláshoz és a szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges önként vállalt, tudatos fegyelem kialakítása, erősítése. 1.3 A tanulószobai ( stúdium) foglalkozások színvonalának emelése, eredményesebbé tétele. A szervezési, ellenőrzési feladatok hatékonyabb ellátása. 1.4 Közösségfejlesztés, személyiségformálás, fejlesztés különös tekintettel és odafigyeléssel az SNI, a HH, HHH, nehezen nevelhető BTM-es deviáns magatartású motiválatlan tanulókra. 1.5 A tanulói magatartás folyamatos kontroll alatt tartása, különös tekintettel az alkohol fogyasztásra és a dohányzásra. 1.6 Alapvető szokások kialakítása, normák szabályok, törvények betartása. 2. Hagyományápolás, hagyományteremtés. 2.1 A meglévő hagyományok ápolása, megtartása, továbbfejlesztése. 2.2 A tanulók igényeire, öntevékenységére, kreativitására épülő KNOAP, PP előírásait tartalmazó foglalkozások, tevékenységek szervezése, megvalósítása. 3. Pedagógusi innováció 3.1 A pedagógus életpálya modell és minősítési rendszer megismerése, felkészülés portfóliók beadására.

10 3.2 A pedagógusi felelősségvállalás kötelességtudat erősítése. 3.3 A kollégiumvezető speciális szerepvállalásának tudatosítása, erősítése. 9 / Ellenőrzési feladatok 4.1 A kollégiumban folyó nevelő-oktató munka folyamatos segítő ellenőrzése. 4.2 A kiemelt feladatok megvalósítása a kollégiumi csoportok munkája során. 4.3 A kollégiumi alapdokumentumok naprakész vezetése. 4.4 Napirend, tanulószobai, tanórán kívüli fegyelem, magatartás ellenőrzése. 5. Testi, lelki egészség, családi életre nevelés. 5.1 Kiemelt feladat a tanulók higiéniai állapotának felmérése, ellenőrzése, a testi higiénia, környezeti tisztaság. 5.2 A helytelen életvitel, a stressz, következményei, fertőzések, járványok kezelése. 5.3 Családminták szeretet, kapcsolataink, párkapcsolatok értelmezése, elemzése. SZEMÉLYI FELTÉTELEK A kollégiumi tanulólétszámhoz megállapított pedagógus létszám 7 fő. Az előző évek jelentős személyi változásai megszűntek, stabil, együtt-dolgozó tantestület alakult ki. Csoportvezetői feladatokat 5 pedagógus lát el. 1 fő GYED-en van, visszatérése januárjában várható. A kollégiumi nevelőtanárok munkáját kollégiumi ápoló segíti. A kötött munkaidő terhére a feladatok ellátása megoldható. Az éjszakai ügyeletet a nevelőtanárok, az iskolában tanító szaktanárok, és 1 fő külsős a KLIK-hez tartozó kolléga bevonásával oldjuk meg. Minden nevelő komplex feladatot lát el, csoportvezetői teendők ellátása mellett szakköri, ügyeleti és adminisztratív feladatot is végez. A kollégiumi nevelőtanárok munkája a tanítási napot megelőző nap (ünnepnap, vasárnap) órakor kezdődik és a hét utolsó tanítási napjának óráig tart. A tanulók a tanítási napokon 24 órás tanári felügyelet alatt állnak. A kollégiumi nevelőtanárok feladatellátása Kollégiumi élet szervezési című részben leírtak szerint történik.. Ezen kívül minden nevelő egyéni órarend alapján végzi napi munkáját. Tanítás nélküli munkanapokon, iskolai rendezvényeken, rendkívüli tanítások esetén a következő feladatellátást tervezzük: - Október 18. bedolgozás miatt éjszakai ügyelet - Szalagavató december első hete éjszakai ügyelet a bent-maradó tanulók részére - Írásbeli érettségi vizsgák május 4.5- nappali és éjszakai ügyelet - A tanév végén június 15- augusztus 31-ig a nyári szakmai gyakorlatokon - résztvevő tanulók részére is biztosítani kell a nappali és az éjszakai ügyeletet. Ezt az előző évihez hasonlóan kívánjuk megoldani. A kollégium tanárai: Aranyosi Gábor Kis Krisztina Kiss Szemán Péter Milli Mikes Rácz Antal Nikolett Tóth Tamásné Pócsik Zsuzsanna kollégiumvezető kollégiumi csoportvezető kollégiumi csoportvezető kollégiumi csoportvezető kollégiumi csoportvezető kollégiumi csoportvezető GYED-en Pedagógiai munkát segítő: Hejjel Mariann ápolónő

11 Statisztikai adatok Tanulói létszám szeptember 3.-án 125 fő Ebből fiú: 60 fő lány65 fő Tanulócsoportok száma: 5 csoport SNI-s tanuló: 5 fő 10 / 59 Tanulói összetétel: KERI: 120 fő Dobó Gimnázium: 1 fő Szent Lőrinc SZKI: 1 fő Bornemissza Gergely SZKI: 1 fő Szilágyi Erzsébet Gimn. 1 fő Remenyik Gimn., Füzesabony 1 fő A tanuló-összetétel heterogén. A nemek szerinti koldukáció mellett az életkor évre tolódott. Nőtt a kollégiumi elhelyezést kérő, nem az anyaiskolában tanulók száma, de a tanulók többségét a KERI adja. A tanulók neveltsége, előképzettsége, szokása, viselkedése, értékrendje szinte egyénenként különbözik. A tanulók többsége 65 %-a szakképző iskolába jár. Tárgyi feltételek A kollégium alapszinten alkalmas a feladatellátásra. A 2012/2013. tanévben bekövetkezett átalakítás után 2 szinten kialakított kollégiumi férőhelyszám 140 főre csökkent. Sajnos nem javultak az elszállásolás feltételei. A közel 40 éves épület teljes felújításra szorul. A hálószobák szűkek 4 fő számára, a szociális helyiségek kopottak, az egész épület gépészeti állapota elavult, az elektromos rendszer korszerűtlen, a bútorok elhasználtak. A nyári felújítás, tisztasági festés, javítja a bentlakók komfortérzetét, de a felújítás szükségszerű, halaszthatatlan. Hiányoznak a közösségi helyiségek (klub szoba, társalgó), tanulási, sportolási célokra az iskola tantermei, ebédlője, sportpályái vehető igénybe. Tanulásszervezés, fejlesztés A kollégiumi munka legfontosabb eleme az iskolai tanulás hatékony segítése. Ez tanulószobai foglalkozásokon, korrepetálásokon, képességfejlesztő és tehetség kibontakoztató foglalkozásokon valósul meg. A tanuló részére a stúdium kötelező, heti 12 órában. Ez a tanulószobában vagy a lakószobában valósul meg. A tanulószobai tanulás tanári segítséggel történik. A 9. és 10. évfolyamos tanulók zömmel a tanuló szobán tanulnak. A lakószobában való tanulás tanulmányi eredményhez kötött, ill. a napi szakmai gyakorlatok függvénye. Célok, feladatok minden csoportvezető tanár részére - egyéni és csoportos tanulmányi terv készítése, képességek felmérése alapján - az eredményes tanulás mentálhigiénés feltételeinek biztosítása - fizikai, pszichikai állapot megteremtése - motiváció, önbizalom, önnevelés, önellenőrzés feltételeinek kialakítása, biztosítása - hatékony tanulási módszerek, technikák megismerése, megismertetése - akarati tulajdonságok, szabályok kialakítása, betartása - önismereten alapuló tanulási technikák módszerek kimunkálása - tantárgy-specifikus technikák megismerése - hagyományos és új módszerek tudatos alkalmazása

12 néma értő olvasás hangos, hangsúlyos olvasás memorizálás tanulás könyvtárban, szakkönyvek, kézikönyvek, lexikonok segítségével elektronikus eszközök segítségével a házi feladatok ellenőrzésének elkészítésének ellenőrzése 11 / 59 Sikerorientált személyiségfejlesztés reális énkép önértékelés felelősségvállalás teljesítmény, verseny iskolában, munkahelyen A kollégiumi élet szervezése A tanulók tanórai, gyakorlati foglalkozásokon mutatott teljesítménye függ a felkészüléstől. A kollégiumi élet szervezése jó munkafeltételeket teremthet, az eredményes tanuláshoz. A kollégiumi élet napi menetét a kollégiumi dokumentumokban rögzítjük. Feladatok Reggeli ébresztés, reggeli feladatok 6.30-tól 8.00-ig Feladat: a tanulók ébresztése a hangosítás bekapcsolása lakószobák végigjárása tanulók irányítása (tisztálkodás, öltözködés, szobarend) beteg tanuló ápolónőhöz irányítása a délelőtt fennmaradó tanulók 7.30-kor történő ébresztése reggeliztetés ellenőrzése a kollégium elhagyása naplóvezetés, adminisztráció Az éjszakás nevelő 8.00 óráig marad szolgálatban. Délelőtti feladatok - A lakószobák, közös helyiségek ellenőrzése. - A fennmaradók bejegyzése. - A szobák állapotának értékelése - Az F/A-s tanulók részére stúdium a lakószobában, ellenőrzés, segítés. - Névsorok, tevékenységek ellenőrzése. - Gyakorlat miatt fennmaradtak ellenőrzése. - Étkezéssel kapcsolatos feladatok ellátása. - Folyamatos, többszöri szobaellenőrzés. - Ebédeltetés irányítása. - Étkezéssel kapcsolatos adminisztráció. - Az érkező tanulók fogadása. - Délelőtti ügyeletes nevelő.

13 12 / 59 Délutáni feladatok nevelőtanárok és ügyeletes nevelő - A tanárok órakor kezdik a munkát. - Tájékozódnak a délelőtti eseményekről. - Az ügyeletes tanár 14 órakor áll munkába és veszi át az ügyeletet. - Ő irányítja a kollégium délutáni, esti tevékenységét a napirend szerint. - Időszakos és folyamatos ellenőrzést végez. - Kezeli a felmerülő tanulói és egyéb problémákat. - Előkészíti és irányítja a tanulók tanszobára történő levonulását. - Irányítja a vacsoráztatást. - A vacsora utáni foglalkozásokat szervezi, ( felkészítő, fejlesztő, szabadidős szakköri) Foglalkozások óra között - felzárkóztató/ korrepetálás - csoportfoglalkozás - egyéni törődés - fejlesztő foglalkozások óra között - stúdium ez mindenki számára kötelező - rendszeres iskolai felkészítést biztosító foglalkozás Helye: a tanuló szobák ( K1,K2,K3) tanári felügyelettel hálószoba önálló tanulás A kollégium 5 csoportjából 3 csoport a tanulószobában tanul. (K1,K2,K3 teremben) A többi tanuló gyakorlaton van, vagy pihenőben, edzésen, délutáni F/A osztályok képzésében vesz részt, illetve a szobában tanul. A pedagógiai felügyeletet az ügyeletes tanár látja el, illetve az a kollega, akinek nincs valamilyen csoportfoglalkozása óra között - szakköri foglalkozások - pályaválasztást segítő foglakozások - tematikus csoportfoglalkozás (12 ) - DÖK foglalkozások - szabadidős foglalkozások A pedagógiai szervezési, ellenőrzési feladatokat a fő ügyeletes végzi. Feladata: - A kollégiumi élet szervezése, irányítása napirend szerint. - A foglalkozáson részt nem vevő tanulók felügyelete. Felelőssége: kiterjed a kollégium egész területére - Felügyeli és ellenőrzi a tanulói mozgásokat. - Ellenőrzi a két kollégiumi szinten folyó tanulói tevékenységeket.

14 13 / 59 Esti feladatok (21-22 óra között) - létszámellenőrzés (21.30-kor) - lefekvés előtti teendők szervezése, irányítása (tisztálkodás, tanszerek, munkaruhák előkészítése a következő napra, éjszakai szobarend kialakítása) - takarodó előkészítése (villanyoltás, elektronikai eszközök ellenőrzése, ablakok, ajtók zárása, WC-k, mosdók ellenőrzése) Éjszakai ügyeletesi feladatok (22-06 óráig) órakor átveszi a feladatot a délutáni ügyeletes tanártól (az átadást-átvételt a naplóban aláírásával rögzíti). - A takarodó utáni tanulói mozgások irányítása, az éjszakai nyugalom biztosítása. - Villanyoltás - Számítógépek, tablettek, telefonok használatának ellenőrzése. - Az éjszakai fegyelem, rend biztosítása. - A gyakorlatról érkezők fogadása. - A hajnali gyakorlatra indulók ébresztése. A DÖK tevékenysége A kollégium belső életének szabályozása során biztosítja a diákok testi, lelki fejlődéséhez szükséges feltételeket. Ebben a munkában jelentős szerepet kap a DÖK. Csoportonként 2 fő DÖK tag választása kötelező, ezt a csoportvezető tanárok vezetésével végzik. A kollégiumi DÖK-be csoportonként 2-2 fő delegálható, akik vezetőséget választanak. A diákok képviselőik révén részt vesznek a kollégium mindennapi életének munkájában, szervezésében, irányításában, céljai megvalósításában. Kiemelt feladatként kezelendő: az alsóbb és a felsőbb éves tanulók kapcsolata, a házirend, napirend módosítására tett javaslataik figyelembe vétele. A KOLLÉGIUM KAPCSOLATRENDSZERE A kollégium nevelési feladatainak eredményes ellátása érdekében rendszeres kapcsolatot tart: a szülőkkel, fenntartóval, működtetővel, társ-iskolákkal, gyermekjóléti szolgálatokkal a Pedagógiai Intézettel. Legközelebbi kapcsolatban az osztályfőnökökkel és a kollégium tevékenységét segítő technikai személyzettel állunk. Kapcsolat felvételt tervezünk az egyházakkal, a TISZK-kel és az Eszterházy Károly Főiskolával. Hatékonyabb együttműködést szorgalmazunk a gyakorlati képzőhelyek munkatársaival. ERKÖLCSI NEVELÉS - KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS Az egyén illetve a közösség társadalmilag elfogadott normák, szabályok között él. Az emberi együttélés fontos gyakorlóhelye az iskola, a kollégium. Alapvető feladatok az erkölcsi normák megismertetése, elfogadása, beépítése a mindennapi életbe. Fontos teendő az egyéni és a közösségi érdekek összefüggéseinek, érvényesítésének megismertetése. A kollégiumi nevelőtanárok példamutatása sokat segíthet a készségek megalapozásában, fejlesztésében. Új feladatként jelentkezik a rendszeres közösségi munkavégzés (önkéntesség). EGÉSZSÉGRE NEVELÉS A kollégiumi ápoló beállításával, munkába-állásával jelentősen javultak a feladatellátás feltételei. Feladatát a munkaköri leírás és munkaterv alapján végzi.

15 14 / 59 Napi feladata a személyi higiénia, a környezeti kultúra ellenőrzése. Havi szűrések végzése. Betegirányítás. A betegség miatt az iskolába nem mehető tanulók ellátása, orvoshoz irányítása, hazaküldése. Fontos feladata: az egészséges élet, életvitel tudatosítása, gyakorlati ismeretek átadása. A fertőző és szenvedélybetegségek felismerése bizalom / építés. A tanulók segítése a testnevelés és a sport egészségre gyakorolt hatásának megértésében. Kapcsolat a városi egészségügyi szervezetekkel ( ÁNTSZ, Vöröskereszt) Évente két véradás szervezése az intézményben, (őszi, tavaszi) Az iskolai rendezvények egészségügyi biztosítása. CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS Kitüntetett feladat a harmonikus családi minták közvetítése. A család, mint közösség értékeinek bemutatása. Egymás tisztelete, a mások iránti felelősség. Párkapcsolatok, erkölcsi értékek, szexuális kultúra. Fejlesztési feladat: A családi szerepek megismerése - munkamegosztás a családban - felelősségvállalás, kötelesség SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK A tanulás mellett a tanulók szabadidős tevékenységének szervezése, kulturált hasznos eltöltése, a szabadidő foglalkozásokon történik. A tanév során a következő szakköri foglalkozások beindítását tervezzük, ( szervezésük folyamatban van). Szakköri foglalkozások: - Kosárlabda fiú, leány - Labdarúgás fiú, leány - Sakk - Logikai játékok - Kondicionálás - Asztali tenisz - Kézműves - Játék - Honismeret, városismeret - Zenebutik - Filmklub - Szép szó vers és prózamondás - Egészségügyi szakkör - Családi élet Színházlátogatás havonta jutalom Az iskolai és a városi könyvtár rendezvényeinek látogatása Ismeretterjesztő előadásokon való részvétel ( a városban ) Részvétel a Városi Kollégiumi Szövetség által szervezett kulturális és sport versenyeken. ( A rendezvény terv most készül.)

16 A kollégiumi munkaterv havi bontásban 15 / 59 Augusztus hónap A nyári tervezett karbantartások ellenőrzése. A hiányok pótlása hibalista összeállítása. A szobák előkészítése a tanulók fogadására. Határidő: augusztus 30. Felelős: Aranyosi Gábor kollégiumvezető Farkas Sándor műszaki vezető A tanári szobák előkészítése, berendezése. Határidő: augusztus 30. Felelős: nevelők Szobakulcsok, szekrények, hűtőkulcsok ellenőrzése. Hiánylista összeállítása, leadása a karbantartóknak. Határidő: augusztus 30. Felelős: csoportvezetők Egyeztetés a hiányok pótlására. Határidő: augusztus 30. Felelős: Aranyosi Gábor Farkas Sándor Csoportok kialakítása. Névsorok összeállítása. - csoportnévsor - étkezési megrendelés, lemondás - étkezési kártyák kiosztása, aktiválása - kollégiumi felvételi lapok, kiadványok, kérvények ellenőrzése Határidő: augusztus 30. Felelős: csoportvezetők Nevelőtestületi értekezlet (kollégiumi) Az induláshoz szükséges dokumentumok összeállítása. - órarend - munkarend elkészítése, elfogadása. Alapdokumentumok felülvizsgálata. Javaslatok a munkatervhez. - szakkörök - ki, mit, mikor Felelős: Aranyosi Gábor kollégiumvezető Szeptember 1. A tanulók beköltözése a kollégiumba óra között. A tanulók fogadása, elhelyezése. Szobabeosztás. Létszámegyeztetés. Étkezési igények felmérése. Szülői értekezlet 9. évfolyamosoknak Kollégiumi közgyűlés

17 Tanévnyitó. Felelős: Aranyosi Gábor koll. vez. csoportvezetők Szeptember első hete Szobabeosztások véglegesítése. Szobarend, szekrényrend kialakítása. Étkezési megrendelések pontosítása. Étkezési kártyák aktíválása. Térítési díjak megállapítása, pontosítása. Befizetési csekkek kiosztása. Felelős: csoportvezetők 16 / 59 Csoportfoglalkozások megtartása. - házirend - napirend - baleset, munka- tűzvédelmi előadások megtartása, aláírása Javaslatok a munkatervhez: Szakkörök igények, lehetőségek Módosítások napirend, házirend, egyebek Tanulásszervezés Ki hol tanul? - tanulószoba - hálószoba - könyvtár - gyakorlatok - órarendek - tanulócsoportok megszervezése, véglegesítése - stúdiumfüzet megnyitása (névsor, jelenlét, feladat, tapasztalat) Munkaterv összeállítása, véglegesítése - tanári órarendek véglegesítése - foglalkozási formák, keretek o stúdium tanári felügyelettel o stúdium szobában önállóan o korrepetálás csoport, egyéni o szakkörök o tematikus foglalkozások (12-ből lehet választani) o egyéni törődés o csoportvezetői foglalkozások tematizált foglalkozás aktuális kérdések Felelős: Kollégiumvezető és csoportvezetők Szeptember 3. hete Csoportnaplók kitöltése. Törzskönyvek kitöltése. Névsorok véglegesítése, frissítése, aktualizálása.

18 17 / 59 Szakköri munkatervek elkészítése. Tervezett szakkörök: - Kézműves - Játék Tóth Tamásné - Honismereti, városismereti szakkör Rácz Antal Nikoletta, Aranyosi Gábor - Kondicionálás, asztali tenisz, Millei Mikes - Labdarúgás Kiss Szemán Péter - Kosárlabda Millei Mikes, Aranyosi Gábor - Zenebutik - Ffilmklub Kiss Krisztián - sakk Bódis Tamás külsős, Kiss Szemán Péter - szép szó vers- és prózamondás Aranyosi Gábor - egészségügyi szakkör családi élet Hejjel Mariann Felelős: kollégiumvezető, csoportvezetők Szeptember 4. hét A kollégiumi dokumentumok ellenőrzése. törzskönyv csoportnapló szakköri napló névsor, tematika stúdium füzet Felelős: Aranyosi Gábor kollégiumvezető Október A szakköri foglalkozások beindítása. Megemlékezés az aradi vértanúkról ( október 6. ) Faliújság készítése A kollégiumi sport bajnokságok beindítása. Ki mit tud? A 9. évfolyamosok bemutatkozása. Október 23. Megemlékezés az 1956-os forradalomról. - filmvetítés - faliújság készítés Felelős: csoportvezetők Őszi szünet November Városismereti verseny. Felelős: Rácz Antal Nikolett Vers- és prózamondó verseny: Felelős: Rácz Antal Nikoltt Színházlátogatás. Felelős: csoportvezetők Nevelési értekezlet. Felelős: Aranyosi Gábor Csoportfoglalkozások látogatása, ellenőrzése. Felelős: Aranyosi Gábor Véradásszervezés. Felelős: Hejjel Mariann

19 December AIDS Ellenes Világnap - megemlékezés. - faliújság készítés - filmvetítés 18 / 59 Mikulás est műsorkészítés Felelős: csoportvezetők - ajándékozás Felelős: kollégiumvezető December első hete Mikulás kupa foci Fiúk Lányok Felelős: Kiss Szemán Péter Felhívás a Megyei Kulturális Fesztiválra Jelentkezési lapok kiküldése Felelős: Rácz Antal Nikolett Aranyosi Gábor Adventi készülődés adventi szokások A szobák dekorálása. Felelős: csoportvezetők Adventi hagyományok, szokások pályázat Felelős: kollégiumvezető Kiskarácsony a KOLI-ban. karácsonyfa állítás, közös éneklés Karácsonyi faliújság készítése Felelős: csoportvezetők Január Félévi beszámoló a csoportok munkájáról. - tanulmányi eredmények, - magatartás - versenyeredmények - problémák - javaslatok Felelős: csoportvezetők Kollégiumi közgyűlés. Felelős: kollégiumvezető Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról - faliújság készítés Február Készülődés a Megyei Kollégiumi Kulturális Fesztiválra. Forgatókönyv készítés. Költségvetés készítés. Zsűri tagok felkérése.

20 Február 3. hét 19 / 59 Megyei Kollégiumi Kulturális Fesztivál Felelős: kollégiumvezető, csoportvezetők Február 25. Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól. Faliújság készítés. Filmvetítések: Mészáros Márta Napló..., és András Ferenc Soha, sehol, senkinek Felelős: csoportvezetők Farsangi hagyományok, farsangi szokások. Faliújság készítés. Farsangi kollégiumi disco. Felelős: csoportvezetők Március Március 8. án nőnapi megemlékezés. Felelős: kollégiumi nevelők, férfiak Készülődés az 1848-as forradalom és szabadságharc megismétlésére. Ünnepi beszédíró verseny Faliújság készítés Felelős: csoportvezetők Tavaszi túra, vagy városismereti séta. Felelős: csoportvezetők Rácz Antal Nikolett A víz világnapja. (faliújság készítés, filmvetítés) Felelős: Millei Mikes Vezetői ellenőrzés. Csoportfoglalkozások Korrepetálás Szakkörök Csoportnaplók ellenőrzése Szakköri naplók ellenőrzése Április Húsvéti hagyományok Locsoló versgyűjtési verseny Felelős: csoportvezetők Faliújság készítés Szoba díszítés Felelős: csoportvezetők Április 16. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól. Faliújság készítése, filmvetítés. A kollégiumi ballagás előkészítése. Forgatókönyv, tabló, közös ünnepi műsor. Ballagás Ünnepi vacsora. Felelős: Tóth Tamásné, Rácz Antal Nikolett Május Iskolai ballagás. Felelős: minden kollégiumi nevelő Anyák napi megemlékezés, rövid műsor, ajándékkészítés az édesanyáknak Felelős: csoportvezetők + a tanulók

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös tanév. Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés. Vezetőség. Tantestület. Munkaközösség

Munkaterv 2014/2015-ös tanév. Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés. Vezetőség. Tantestület. Munkaközösség Munkaterv 2014/2015-ös tanév Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés 2014. aug.25. 9h Vezetőségi megbeszélés Vezetőség, Vezetőség Jelenléti ív 2014. aug. 25. 17h i tanévnyitó értekezlet 2014.

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Időpont Feladat megnevezése Felelősök 2015.08.25. Javítóvizsgák Szaktanárok, 2015.08.26. Lelki nap a tanároknak és helyettes Tanévnyitó Szekszárdon 2015.08.27-28.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

M U N K A T E R V EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. 2013-2014. t a n é v

M U N K A T E R V EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. 2013-2014. t a n é v EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM M U N K A T E R V 2013-2014. t a n é v Érvényes: Véleményezte: Nyilvánosságra hozatal helye: 2013-14-es tanév a nevelőtestület,

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

2015/2016. tanév helyi rendje

2015/2016. tanév helyi rendje Salgótarjáni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 4. OM azonosító: 203 048 (32) 412-504 (32) 510-290 http://www.ker-st.hu 2015/2016.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján A tanév 2012. szeptember 3-től 2013. június 14-ig tart (182 tanítási nap). 1.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A 2014/2015. tanév helyi rendje

A 2014/2015. tanév helyi rendje A 2014/2015. tanév helyi rendje A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló EMMI rendelet (3. ) előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmények munkatervükben hatátozzák meg a tanév helyi rendjét.

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2013 2014.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2013 2014. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2013 2014. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

2015-2016-os tanév ütemterve. Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők 2015. aug. 9:00 Vezetői alakuló értekezlet Tóthné Zsigó Zita iskolavezetés

2015-2016-os tanév ütemterve. Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők 2015. aug. 9:00 Vezetői alakuló értekezlet Tóthné Zsigó Zita iskolavezetés --os tanév ütemterve Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők aug : Vezetői alakuló értekezlet Tóthné Zsigó Zita iskolavezetés aug : Kibővített vezetői értekezlet Tóthné Zsigó Zita Iskolavezetés+mkvez

Részletesebben

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA A KAPCSOLATTARTÁS FÓRUMAI - az iskolavezetıség ülései: minden héten kedden - a nevelıtestület

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete A 2015/2016-os tanév eseményei A Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Éves munkatervének melléklete 181 tanítási nap 1 Időpont Esemény, helyszín Feladat Felelős

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés 2012.08.24. 2012.08.27. Javító, pótló és osztályozóvizsgák Kezdési idő: 8:00 2012.09.03. Veni Sancte Kezdési

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A szorgalmi idő: 2013. szeptember 2-től 2014. június 13-ig Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. hétfő Az utolsó tanítási nap: 2014. június 13. péntek Az utolsó,

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola MUNKATERV 2014-15 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 2014. SZEPTEMBER H 1 8 15 22 29 Évnyitó + 3. of óra Enapló ellenőrzése szept. 14-19. lengyel diákcsere

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

A TANÉV ESEMÉNYEI. 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK. 27-31. Órarendkészítés F: iskolavezetés

A TANÉV ESEMÉNYEI. 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK. 27-31. Órarendkészítés F: iskolavezetés A TANÉV ESEMÉNYEI 2009. augusztus 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK 24. 9 00 Alakuló értekezlet 25-26. 9 00 Előrehozott írásbeli osztályozóvizsga 26. 9 00 Szakmai továbbképzések 26-27. 9 00 Előrehozott

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

2011-2012. tanév. Fogadóórák: Markhard József igazgató minden hétfő 14 00 15 30. Káplár János felnőttképzési igazgató helyettes

2011-2012. tanév. Fogadóórák: Markhard József igazgató minden hétfő 14 00 15 30. Káplár János felnőttképzési igazgató helyettes A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA SZÉKHELYÉNEK (8734 SOMOGYZSITFA-SZŐCSÉNYPUSZTA, ADY E. U. 8.) MUNKATERVE 2011-2012. tanév Fogadóórák: Markhard József igazgató

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve A Madách Imre Kollégium éves munkaterve a 2014 / 2015. tanévre Készítette: Magyar Zoltán Balassagyarmat 2014. augusztus 1 A tanév helyi rendje: A tanév kezdő napja: 2014. szeptember 1. A tanév záró napja:

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. TANE V. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola- és Készségfejlesztő Speciális

MUNKATERV 2014-15. TANE V. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola- és Készségfejlesztő Speciális MUNKATERV 2014-15. TANE V Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola- és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola A 2014-15-ös tanév rendje Első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre

Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre Időpont Feladat Felelősök megnevezése 2014.08.26. Lelki nap Pétfürdőn, gazdasági vezető 2014.08.27. Javítóvizsgák Szaktanárok, igazgatóhelyettes 2014.08.27. Szakközépiskolások

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben