M U N K A T E R V EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM t a n é v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M U N K A T E R V EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. 2014-2015. t a n é v"

Átírás

1 EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM M U N K A T E R V t a n é v Érvényes: Véleményezte: Nyilvánosságra hozatal helye: ös tanév a nevelőtestület, iskolaszék, diákönkormányzat Az intézmény honlapja:

2 1 / 59 T A R T A L O M J E G Y Z É K Az intézmény működési alapelvei és szervezeti felépítése a ös tanévben Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium éves munkatervének elkészítési folyamata Az iskola szervezeti felépítése Humán erőforrás 4 A 2014/2015. tanév rendje A tanítási év és a tanítási szünetek időtartama (EMMI r.5. ) Tanítás nélküli munkanapok felhasználása (EMMI r.4. ) Kollégium munka- és rendezvényteve a ös tanévre Előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja, témája Előre tervezhető szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai Vizsgák rendje (a tanulmányok alatti-, illetve az érettségi és szakmai vizsgák tervezése) Nemzeti ünnepek, emléknapok és iskolai hagyományőrző ünnepségek rendje 21 A nevelő oktatómunkához kapcsolódó tevékenységek Nevelési értekezletek témái, előadók Továbbképzések (a továbbképzési terv alapján, ill. egyéb forrásból megvalósult) A szakmai munkaközösségek munkájának tervezése (Nkt. 71. (1)-(2) bekezdése) Az intézményi alaptevékenységek, valamint a pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzése, értékelése Pályaválasztási tevékenység tervezése Az intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervben megfogalmazott rövid távú célok, intézkedések megvalósulásának tervezése (a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése) Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozások megszervezése (Nkt pont) Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozások szervezése, egyéni fejlesztések megvalósulása Tanulmányi versenyek tervezése (EMMI r. 8. ) Mérés-értékelési feladatok tervezése (EMMI r. 9. ) Az intézmény sporttevékenységének a tervezése Középiskolákban a közösségi szolgálat teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátásának tervezése (R ) Az iskolai könyvtár működése Az iskola partnerkapcsolatainak tervezése (szakmai és civil szervezetek) A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A diák önkormányzati munka tervezése Pályázatok bemutatása (röviden): típusa, célcsoport, szakmai feladatok, pedagógusok bevonása, stádiuma, egyéb információk Egyéb, az intézményvezető által fontosnak ítélt információ 54

3 2 / 59 Az intézmény működési alapelvei és szervezeti felépítése a ös tanévben 1.1. Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium éves munkatervének elkészítési folyamata A Munkaterv célja, hogy meghatározza az iskola nevelési-oktatási munkáját úgy, hogy a tanév időtartamában elosztja, és felelősökre lebontja az éves feladatokat. A munkaterv elkészítésének a folyamata az alábbi módon zajlott: Áttanulmányozásra került az intézmény pedagógiai munkáját meghatározó jogszabályi háttér: A Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény A nevelési intézmények működéséről és névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet A 2014/2015. tanév rendjéről szóló 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és jogállásáról szóló törvény végrehajtási rendelete: 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet, valamint az ezt módosító 99/2014. (III.25) Korm. rendelet A munkaközösségek a saját területükre nézve elkészítették munkaterveiket az oktatással kapcsolatos teendőik számbavételével. A neveléssel összefüggő célok meghatározásánál figyelembe vételre kerültek az osztályfőnöki munkaközösség, a Diákönkormányzat, valamint a szabadidős- és az ifjúságvédelmi területek segítői által előterjesztett szempontok is. Elosztásra kerültek a teendők, meghatározták a végrehajtás időkereteit, felelősöket rendeltek a feladatokhoz, azok ellenőrzéséhez, értékeléséhez. Ezt követően az igazgató a fentiek alapján elkészítette az iskola munkatervét. Ezzel egy időben összeállította a tanévben várható események naptárát. A nevelőtestület döntött a munkaterv elfogadásáról, melynek egy példányát elküldte a fenntartónak. A nyilvánosságra hozatal elsődleges helye az intézmény honlapja: Az iskola szervezeti felépítése Az intézmény től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerületének tagintézménye. Az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, az igazgatói jogkört és az intézményi felépítést pontosan szabályozó törvényeknek megfelelően működő intézmény működési struktúráját, a 2014/2015-ös tanévben, az alábbi táblázat mutatja be:

4 3 / 59

5 4 / Humán erőforrás Intézményi vezetés Igazgató Tanügyigazgatási és nevelési igazgatóhelyettes Szakmai igazgatóhelyettes Gyakorlati képzésért felelős igazgatóhelyettes Kollégiumvezető Vendéglátó, idegenforgalmi munkaközösség-vezető Kereskedelmi munkaközösség-vezető Agrár munkaközösség-vezető Élelmiszeripari munkaközösség-vezető Humán munkaközösség-vezető Reál munkaközösség-vezető Informatikai munkaközösség-vezető Idegen nyelvi munkaközösség-vezető Testnevelés munkaközösség-vezető Pályaválasztási és beiskolázási felelős Osztályfőnöki munkaközösség-vezető További tisztségviselők Iskolatitkárok Szakmacsoportos képzésben vezető Könyvtárvezető Könyvtár technikus: Diákönkormányzatot segítő tanár Fejlesztőpedagógus Iskolapszichológus Gyógypedagógus Tűzvédelmi felelős Műszaki vezető A Közalkalmazotti Tanács, valamint az Intézményi Tanács elnöke A szakszervezet titkárai Keris Diákok Egyesületének elnöke Az Iskolaszék elnöke Az IDB titkára Prof.Dr. Vasas Joachim Hadházi Róbertné Nagy Erika Molnárné Fiser Judit Aranyosi Gábor Leitner György Verébné Tari Ilona Kivarga Szilvia Stefánné Bátkay Judit Mihály Eszter Kovács József Szakácsi Andrea Kormosné Ferencz Beáta Brandstädterné Molnár Éva Stauderer jános Törökné Jakab Katalin Bakosné Kovács Márta Dingáné Szeredi Erzsébet Fajcsák Hédi Lengyel István András Hadházi Péter Zachar Emília Antal Zsuzsanna Gáspár Szilvia Balázs Andrea Dancs György Farkas Sándor Stauderer János Henez Árpád Antalné Molnár Bianka Pós Gáborné Ráczné Ludvig Piroska Szabó Vivien- 12.F/A Iskolánkban általános iskolaorvosi szolgálat és iskola fogászati szakrendelés működik. iskolaorvos: iskolai fogorvos: iskolai védőnők: Dr. Drelyó Katalin jelenleg nincs, reményeink szerint betöltés alatt a pozíció Vasas Klára, Pogonyi Szilvia Az iskola osztályainak rendszere Képzési típus Osztályok száma Szakközépiskola 11 Szakiskola 15 Szakképző 16 Felnőttoktatás (nappali rendszerű) 3 Felnőttoktatás (esti rendszerű) 1 MINDÖSSZESEN 46

6 Osztályok, osztályfőnökök: Osztály Megnevezés Osztályfőnök 9.A szkö ker-közg Kovács József 9.B szkö vl Pap Zsolt 9.C szőlész-borász; kert Zachar Emília 9.D szőlész-borász Sós Tamás 9.E pék Lévárdi Tamás 9.F eladó Juhászné Ármos Csilla 9.G szakács Jakusné Balázs Ágnes 9.H pincér, cukrász Schalbertné Jakab Melinda 9.I VIP eladó Kiss Tamásné 10.A szkö ker Stregováné Balog Anita 10.B szkö vl ifo Kauer Anett 10.C szkö mg Kósa Lajos 10.D Borász, erdészeti szm Kissné Rabóczki Barbara 10.E eladó Filler János 10.F eladó Molnár Albertné 10.G pék Bekecsné Nagy Mária 10.H Kertész, virágkötő Aradi Zoltán 10.I szakács Henez Árpád 10.J Pincér, VIP eladó Ráczné Ludvig Piroska 10.K cukrász Kalina Istvánné 11.A szkö ker Kuruczné Bata Margit 11.B szkö vl ifo Antalné Molnár Bianka 11.C szkö él, mg Nagy Mariann 12.A szkö ker Mihály Eszter Laura 12.B szkö vl ifo Hegyi Ágnes 12.C szkö él, mg Ivacs Ferencné 2/10.H zöldségtermesztő Kállay-Pataki Piroska 1/11.H viköber Kállay-Pataki Piroska 2/12.H viköber Kállay-Pataki Piroska 2/14.F erdészeti és vadgazd T Kállay-Pataki Piroska 1/11.E bolti ea él- és veá Prokaj Norbert 1/11.F bolti ea (ruházati és műszaki cikk eladó) Baginé Antal Tünde 1/11.G pék Blazeviczné Pinczel Éva 1/11.I szakács Cziczáné Fekete Eleonóra 1/11.J pincér Kovácsné Abuczki Erika 1/11.K borász Czövek Tünde 2/12.G pék Czövek Tünde 2/14.E él-ip T Czövek Tünde 1/11.L cukrász Novothny Edit 1/13.C vendéglős Novothny Edit 1/11.M pé-cu Tősi Judit 2/12.E bolti ea él- és veá Dancs György 2/12.F bolti ea ((ruházati és műszaki cikk eladó) Dancs György 2/12.I szakács Mikus Katalin 2/12.J pincér Kiss Csaba 2/12.L cukrász Petruszné Bary Klára 2/14.C vendéglős Petruszné Bary Klára 2/12.M pék-cukrász Mohácsiné tóth Katalin 3/13.M pé-cu Mohácsiné Tóth Katalin 1/13.A ker T Csehné Boholy Andrea 2/14.A logisztikai üi Csehné Boholy Andrea 3/11.K eh. szkép. (élelmiszeripari-cukrász) Stauderer János 11.F/A nappali felnőtt oktatás Bede Kinga 11.F/B esti felnőttoktatás Dorkó Csaba 12.F/A nappali felnőtt oktatás Kormosné Ferencz Beáta 12.F/B nappali felnőtt oktatás Szakácsi Andrea 5 / 59

7 Évfolyamfelelős tanárok: 9. évfolyam: Pap Zsolt Juhászné Ármos Csilla 10. évfolyam: Kauer Anett Molnár Albertné 11. évfolyam: Nagy Mariann Cziczáné Fekete Eleonóra 12. évfolyam: Hegyi Ágnes Mikus Katalin 6 / 59 Az évfolyamfelelősök feladata: Segítik a kezdő osztályfőnökök munkáját (az órákra való készülésben, E-napló, beírási napló, törzslapok, bizonyítványok helyes vezetésében) Ügyelnek a határidők folyamatos és pontos betartására Az osztályfőnöki tematika ajánlott témaköreinek aktuális tartalommal való megtöltésében tanácsot adnak Iskolai rendezvények lebonyolításának segítése

8 7 / 59 A 2014/2015. tanév rendje 2.1. A tanítási év és a tanítási szünetek időtartama (EMMI r.5. ) A szorgalmi idő - első tanítási napja: szeptember 1. (hétfő), - utolsó tanítási napja: június 15. (hétfő) - az iskola befejező évfolyamain az utolsó tanítási nap középiskolákban és a szakiskolákban: április 30. A tanítási napok száma szakközépiskolában, szakiskolában valamint a szakképző évfolyamokon száznyolcvan nap. A szorgalmi idő első féléve január 16-ig tart. Az iskolánk január 23-ig értesíti a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről Tanítási szünetek - Őszi szünet: október 27-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). Az október 24-ről történő bedolgozás időpontja: október 18 (szombat), ami munkanap. - Téli szünet: december 22-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). - Tavaszi szünet: április 02-től április 07-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 01. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 08. (szerda) Tanítás nélküli munkanapok felhasználása (EMMI r.4. ) A szorgalmi idő alatt a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni Ezek az időpontok és a hozzájuk kapcsolódó témák, az alábbiak szerint alakulnak a 2014/2015-ös tanévben: december 13. (szombat): bedolgozás december 24-ről ( Témája: a végzős osztályok rendezvényeinek az előkészítése) január 10. (szombat): bedolgozás január 2-ről (Témája: nevelési értekezlet) május 4-5. (hétfő, kedd): érettségi szünet (Témája: érettségi írásbeli napok) 2015.június 10.: diáknapot helyettesítő rendezvény (Témája: diákönkormányzat szervezésében megrendezett sportnap) június 15. (hétfő): utolsó tanítási nap (Témája: az év végi adminisztrációk elvégzése)

9 8 / Kollégium munka- és rendezvényteve a ös tanévre A kollégium a magyar közoktatási rendszer fontos intézménye. Alapfeladata, hogy megfelelő feltételeket biztosítson azon tanulók számára, akik otthonuktól, lakóhelyüktől távol élhetnek a szabad iskolaválasztáshoz való jogukkal. Az elmúlt években életbelépett és módosított törvényi változások jelentős mértékben befolyásolják a kollégiumban folyó munkát. A kollégiumban folyó munkát (nevelő-oktató) a feladatvállalás teljes tevékenységét az éves munkaterv tartalmazza. A munkaterv a kollégiumban folyó szakmai munka alapdokumentuma. Ez felöleli a feladatellátás minden területét. Tartalmazza a szervezési, irányítási, ellenőrzési folyamatokat. Igyekszik megfelelni a sokféle elvárásnak ( tanuló, szülő, fenntartó). Elkészítését a jelenleg hatályos dokumentumok, jogszabályok alapján végeztük. Ezek a következők: - A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény - A 20/2012. (VIII.30.) EMMI rendelet - 59/2013. (VIII.9.) EMMI rendelet, a kollégiumi nevelés országos alapprogramja (NOAP) - 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet Feladat ellátási kötelezettségünk sokrétű. Alapvető feladatunk az iskolában folyó nevelő- oktató munka hatékony segítése, a megváltozott jogi környezet keretein belül a törvényes működés. A 2013-ban életbe lépett pedagógus életpálya modell és pedagógus minősítési rendszer folyamatos megújulást, innovációt követel a pedagógustól, miközben elvárás a tartalmas, színvonalas nevelő- oktató munka ( a PP és a munkaterv alapján). A tanév kiemelt feladatai 1. Oktatás nevelés közösségfejlesztés. 1.1 Az iskolában folyó tanulmányi munka hatékony segítése - az esélyegyenlőség megteremtése - felzárkóztatás, a hátrányok leküzdése - tehetséggondozás 1.2 A tanuláshoz és a szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges önként vállalt, tudatos fegyelem kialakítása, erősítése. 1.3 A tanulószobai ( stúdium) foglalkozások színvonalának emelése, eredményesebbé tétele. A szervezési, ellenőrzési feladatok hatékonyabb ellátása. 1.4 Közösségfejlesztés, személyiségformálás, fejlesztés különös tekintettel és odafigyeléssel az SNI, a HH, HHH, nehezen nevelhető BTM-es deviáns magatartású motiválatlan tanulókra. 1.5 A tanulói magatartás folyamatos kontroll alatt tartása, különös tekintettel az alkohol fogyasztásra és a dohányzásra. 1.6 Alapvető szokások kialakítása, normák szabályok, törvények betartása. 2. Hagyományápolás, hagyományteremtés. 2.1 A meglévő hagyományok ápolása, megtartása, továbbfejlesztése. 2.2 A tanulók igényeire, öntevékenységére, kreativitására épülő KNOAP, PP előírásait tartalmazó foglalkozások, tevékenységek szervezése, megvalósítása. 3. Pedagógusi innováció 3.1 A pedagógus életpálya modell és minősítési rendszer megismerése, felkészülés portfóliók beadására.

10 3.2 A pedagógusi felelősségvállalás kötelességtudat erősítése. 3.3 A kollégiumvezető speciális szerepvállalásának tudatosítása, erősítése. 9 / Ellenőrzési feladatok 4.1 A kollégiumban folyó nevelő-oktató munka folyamatos segítő ellenőrzése. 4.2 A kiemelt feladatok megvalósítása a kollégiumi csoportok munkája során. 4.3 A kollégiumi alapdokumentumok naprakész vezetése. 4.4 Napirend, tanulószobai, tanórán kívüli fegyelem, magatartás ellenőrzése. 5. Testi, lelki egészség, családi életre nevelés. 5.1 Kiemelt feladat a tanulók higiéniai állapotának felmérése, ellenőrzése, a testi higiénia, környezeti tisztaság. 5.2 A helytelen életvitel, a stressz, következményei, fertőzések, járványok kezelése. 5.3 Családminták szeretet, kapcsolataink, párkapcsolatok értelmezése, elemzése. SZEMÉLYI FELTÉTELEK A kollégiumi tanulólétszámhoz megállapított pedagógus létszám 7 fő. Az előző évek jelentős személyi változásai megszűntek, stabil, együtt-dolgozó tantestület alakult ki. Csoportvezetői feladatokat 5 pedagógus lát el. 1 fő GYED-en van, visszatérése januárjában várható. A kollégiumi nevelőtanárok munkáját kollégiumi ápoló segíti. A kötött munkaidő terhére a feladatok ellátása megoldható. Az éjszakai ügyeletet a nevelőtanárok, az iskolában tanító szaktanárok, és 1 fő külsős a KLIK-hez tartozó kolléga bevonásával oldjuk meg. Minden nevelő komplex feladatot lát el, csoportvezetői teendők ellátása mellett szakköri, ügyeleti és adminisztratív feladatot is végez. A kollégiumi nevelőtanárok munkája a tanítási napot megelőző nap (ünnepnap, vasárnap) órakor kezdődik és a hét utolsó tanítási napjának óráig tart. A tanulók a tanítási napokon 24 órás tanári felügyelet alatt állnak. A kollégiumi nevelőtanárok feladatellátása Kollégiumi élet szervezési című részben leírtak szerint történik.. Ezen kívül minden nevelő egyéni órarend alapján végzi napi munkáját. Tanítás nélküli munkanapokon, iskolai rendezvényeken, rendkívüli tanítások esetén a következő feladatellátást tervezzük: - Október 18. bedolgozás miatt éjszakai ügyelet - Szalagavató december első hete éjszakai ügyelet a bent-maradó tanulók részére - Írásbeli érettségi vizsgák május 4.5- nappali és éjszakai ügyelet - A tanév végén június 15- augusztus 31-ig a nyári szakmai gyakorlatokon - résztvevő tanulók részére is biztosítani kell a nappali és az éjszakai ügyeletet. Ezt az előző évihez hasonlóan kívánjuk megoldani. A kollégium tanárai: Aranyosi Gábor Kis Krisztina Kiss Szemán Péter Milli Mikes Rácz Antal Nikolett Tóth Tamásné Pócsik Zsuzsanna kollégiumvezető kollégiumi csoportvezető kollégiumi csoportvezető kollégiumi csoportvezető kollégiumi csoportvezető kollégiumi csoportvezető GYED-en Pedagógiai munkát segítő: Hejjel Mariann ápolónő

11 Statisztikai adatok Tanulói létszám szeptember 3.-án 125 fő Ebből fiú: 60 fő lány65 fő Tanulócsoportok száma: 5 csoport SNI-s tanuló: 5 fő 10 / 59 Tanulói összetétel: KERI: 120 fő Dobó Gimnázium: 1 fő Szent Lőrinc SZKI: 1 fő Bornemissza Gergely SZKI: 1 fő Szilágyi Erzsébet Gimn. 1 fő Remenyik Gimn., Füzesabony 1 fő A tanuló-összetétel heterogén. A nemek szerinti koldukáció mellett az életkor évre tolódott. Nőtt a kollégiumi elhelyezést kérő, nem az anyaiskolában tanulók száma, de a tanulók többségét a KERI adja. A tanulók neveltsége, előképzettsége, szokása, viselkedése, értékrendje szinte egyénenként különbözik. A tanulók többsége 65 %-a szakképző iskolába jár. Tárgyi feltételek A kollégium alapszinten alkalmas a feladatellátásra. A 2012/2013. tanévben bekövetkezett átalakítás után 2 szinten kialakított kollégiumi férőhelyszám 140 főre csökkent. Sajnos nem javultak az elszállásolás feltételei. A közel 40 éves épület teljes felújításra szorul. A hálószobák szűkek 4 fő számára, a szociális helyiségek kopottak, az egész épület gépészeti állapota elavult, az elektromos rendszer korszerűtlen, a bútorok elhasználtak. A nyári felújítás, tisztasági festés, javítja a bentlakók komfortérzetét, de a felújítás szükségszerű, halaszthatatlan. Hiányoznak a közösségi helyiségek (klub szoba, társalgó), tanulási, sportolási célokra az iskola tantermei, ebédlője, sportpályái vehető igénybe. Tanulásszervezés, fejlesztés A kollégiumi munka legfontosabb eleme az iskolai tanulás hatékony segítése. Ez tanulószobai foglalkozásokon, korrepetálásokon, képességfejlesztő és tehetség kibontakoztató foglalkozásokon valósul meg. A tanuló részére a stúdium kötelező, heti 12 órában. Ez a tanulószobában vagy a lakószobában valósul meg. A tanulószobai tanulás tanári segítséggel történik. A 9. és 10. évfolyamos tanulók zömmel a tanuló szobán tanulnak. A lakószobában való tanulás tanulmányi eredményhez kötött, ill. a napi szakmai gyakorlatok függvénye. Célok, feladatok minden csoportvezető tanár részére - egyéni és csoportos tanulmányi terv készítése, képességek felmérése alapján - az eredményes tanulás mentálhigiénés feltételeinek biztosítása - fizikai, pszichikai állapot megteremtése - motiváció, önbizalom, önnevelés, önellenőrzés feltételeinek kialakítása, biztosítása - hatékony tanulási módszerek, technikák megismerése, megismertetése - akarati tulajdonságok, szabályok kialakítása, betartása - önismereten alapuló tanulási technikák módszerek kimunkálása - tantárgy-specifikus technikák megismerése - hagyományos és új módszerek tudatos alkalmazása

12 néma értő olvasás hangos, hangsúlyos olvasás memorizálás tanulás könyvtárban, szakkönyvek, kézikönyvek, lexikonok segítségével elektronikus eszközök segítségével a házi feladatok ellenőrzésének elkészítésének ellenőrzése 11 / 59 Sikerorientált személyiségfejlesztés reális énkép önértékelés felelősségvállalás teljesítmény, verseny iskolában, munkahelyen A kollégiumi élet szervezése A tanulók tanórai, gyakorlati foglalkozásokon mutatott teljesítménye függ a felkészüléstől. A kollégiumi élet szervezése jó munkafeltételeket teremthet, az eredményes tanuláshoz. A kollégiumi élet napi menetét a kollégiumi dokumentumokban rögzítjük. Feladatok Reggeli ébresztés, reggeli feladatok 6.30-tól 8.00-ig Feladat: a tanulók ébresztése a hangosítás bekapcsolása lakószobák végigjárása tanulók irányítása (tisztálkodás, öltözködés, szobarend) beteg tanuló ápolónőhöz irányítása a délelőtt fennmaradó tanulók 7.30-kor történő ébresztése reggeliztetés ellenőrzése a kollégium elhagyása naplóvezetés, adminisztráció Az éjszakás nevelő 8.00 óráig marad szolgálatban. Délelőtti feladatok - A lakószobák, közös helyiségek ellenőrzése. - A fennmaradók bejegyzése. - A szobák állapotának értékelése - Az F/A-s tanulók részére stúdium a lakószobában, ellenőrzés, segítés. - Névsorok, tevékenységek ellenőrzése. - Gyakorlat miatt fennmaradtak ellenőrzése. - Étkezéssel kapcsolatos feladatok ellátása. - Folyamatos, többszöri szobaellenőrzés. - Ebédeltetés irányítása. - Étkezéssel kapcsolatos adminisztráció. - Az érkező tanulók fogadása. - Délelőtti ügyeletes nevelő.

13 12 / 59 Délutáni feladatok nevelőtanárok és ügyeletes nevelő - A tanárok órakor kezdik a munkát. - Tájékozódnak a délelőtti eseményekről. - Az ügyeletes tanár 14 órakor áll munkába és veszi át az ügyeletet. - Ő irányítja a kollégium délutáni, esti tevékenységét a napirend szerint. - Időszakos és folyamatos ellenőrzést végez. - Kezeli a felmerülő tanulói és egyéb problémákat. - Előkészíti és irányítja a tanulók tanszobára történő levonulását. - Irányítja a vacsoráztatást. - A vacsora utáni foglalkozásokat szervezi, ( felkészítő, fejlesztő, szabadidős szakköri) Foglalkozások óra között - felzárkóztató/ korrepetálás - csoportfoglalkozás - egyéni törődés - fejlesztő foglalkozások óra között - stúdium ez mindenki számára kötelező - rendszeres iskolai felkészítést biztosító foglalkozás Helye: a tanuló szobák ( K1,K2,K3) tanári felügyelettel hálószoba önálló tanulás A kollégium 5 csoportjából 3 csoport a tanulószobában tanul. (K1,K2,K3 teremben) A többi tanuló gyakorlaton van, vagy pihenőben, edzésen, délutáni F/A osztályok képzésében vesz részt, illetve a szobában tanul. A pedagógiai felügyeletet az ügyeletes tanár látja el, illetve az a kollega, akinek nincs valamilyen csoportfoglalkozása óra között - szakköri foglalkozások - pályaválasztást segítő foglakozások - tematikus csoportfoglalkozás (12 ) - DÖK foglalkozások - szabadidős foglalkozások A pedagógiai szervezési, ellenőrzési feladatokat a fő ügyeletes végzi. Feladata: - A kollégiumi élet szervezése, irányítása napirend szerint. - A foglalkozáson részt nem vevő tanulók felügyelete. Felelőssége: kiterjed a kollégium egész területére - Felügyeli és ellenőrzi a tanulói mozgásokat. - Ellenőrzi a két kollégiumi szinten folyó tanulói tevékenységeket.

14 13 / 59 Esti feladatok (21-22 óra között) - létszámellenőrzés (21.30-kor) - lefekvés előtti teendők szervezése, irányítása (tisztálkodás, tanszerek, munkaruhák előkészítése a következő napra, éjszakai szobarend kialakítása) - takarodó előkészítése (villanyoltás, elektronikai eszközök ellenőrzése, ablakok, ajtók zárása, WC-k, mosdók ellenőrzése) Éjszakai ügyeletesi feladatok (22-06 óráig) órakor átveszi a feladatot a délutáni ügyeletes tanártól (az átadást-átvételt a naplóban aláírásával rögzíti). - A takarodó utáni tanulói mozgások irányítása, az éjszakai nyugalom biztosítása. - Villanyoltás - Számítógépek, tablettek, telefonok használatának ellenőrzése. - Az éjszakai fegyelem, rend biztosítása. - A gyakorlatról érkezők fogadása. - A hajnali gyakorlatra indulók ébresztése. A DÖK tevékenysége A kollégium belső életének szabályozása során biztosítja a diákok testi, lelki fejlődéséhez szükséges feltételeket. Ebben a munkában jelentős szerepet kap a DÖK. Csoportonként 2 fő DÖK tag választása kötelező, ezt a csoportvezető tanárok vezetésével végzik. A kollégiumi DÖK-be csoportonként 2-2 fő delegálható, akik vezetőséget választanak. A diákok képviselőik révén részt vesznek a kollégium mindennapi életének munkájában, szervezésében, irányításában, céljai megvalósításában. Kiemelt feladatként kezelendő: az alsóbb és a felsőbb éves tanulók kapcsolata, a házirend, napirend módosítására tett javaslataik figyelembe vétele. A KOLLÉGIUM KAPCSOLATRENDSZERE A kollégium nevelési feladatainak eredményes ellátása érdekében rendszeres kapcsolatot tart: a szülőkkel, fenntartóval, működtetővel, társ-iskolákkal, gyermekjóléti szolgálatokkal a Pedagógiai Intézettel. Legközelebbi kapcsolatban az osztályfőnökökkel és a kollégium tevékenységét segítő technikai személyzettel állunk. Kapcsolat felvételt tervezünk az egyházakkal, a TISZK-kel és az Eszterházy Károly Főiskolával. Hatékonyabb együttműködést szorgalmazunk a gyakorlati képzőhelyek munkatársaival. ERKÖLCSI NEVELÉS - KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS Az egyén illetve a közösség társadalmilag elfogadott normák, szabályok között él. Az emberi együttélés fontos gyakorlóhelye az iskola, a kollégium. Alapvető feladatok az erkölcsi normák megismertetése, elfogadása, beépítése a mindennapi életbe. Fontos teendő az egyéni és a közösségi érdekek összefüggéseinek, érvényesítésének megismertetése. A kollégiumi nevelőtanárok példamutatása sokat segíthet a készségek megalapozásában, fejlesztésében. Új feladatként jelentkezik a rendszeres közösségi munkavégzés (önkéntesség). EGÉSZSÉGRE NEVELÉS A kollégiumi ápoló beállításával, munkába-állásával jelentősen javultak a feladatellátás feltételei. Feladatát a munkaköri leírás és munkaterv alapján végzi.

15 14 / 59 Napi feladata a személyi higiénia, a környezeti kultúra ellenőrzése. Havi szűrések végzése. Betegirányítás. A betegség miatt az iskolába nem mehető tanulók ellátása, orvoshoz irányítása, hazaküldése. Fontos feladata: az egészséges élet, életvitel tudatosítása, gyakorlati ismeretek átadása. A fertőző és szenvedélybetegségek felismerése bizalom / építés. A tanulók segítése a testnevelés és a sport egészségre gyakorolt hatásának megértésében. Kapcsolat a városi egészségügyi szervezetekkel ( ÁNTSZ, Vöröskereszt) Évente két véradás szervezése az intézményben, (őszi, tavaszi) Az iskolai rendezvények egészségügyi biztosítása. CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS Kitüntetett feladat a harmonikus családi minták közvetítése. A család, mint közösség értékeinek bemutatása. Egymás tisztelete, a mások iránti felelősség. Párkapcsolatok, erkölcsi értékek, szexuális kultúra. Fejlesztési feladat: A családi szerepek megismerése - munkamegosztás a családban - felelősségvállalás, kötelesség SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK A tanulás mellett a tanulók szabadidős tevékenységének szervezése, kulturált hasznos eltöltése, a szabadidő foglalkozásokon történik. A tanév során a következő szakköri foglalkozások beindítását tervezzük, ( szervezésük folyamatban van). Szakköri foglalkozások: - Kosárlabda fiú, leány - Labdarúgás fiú, leány - Sakk - Logikai játékok - Kondicionálás - Asztali tenisz - Kézműves - Játék - Honismeret, városismeret - Zenebutik - Filmklub - Szép szó vers és prózamondás - Egészségügyi szakkör - Családi élet Színházlátogatás havonta jutalom Az iskolai és a városi könyvtár rendezvényeinek látogatása Ismeretterjesztő előadásokon való részvétel ( a városban ) Részvétel a Városi Kollégiumi Szövetség által szervezett kulturális és sport versenyeken. ( A rendezvény terv most készül.)

16 A kollégiumi munkaterv havi bontásban 15 / 59 Augusztus hónap A nyári tervezett karbantartások ellenőrzése. A hiányok pótlása hibalista összeállítása. A szobák előkészítése a tanulók fogadására. Határidő: augusztus 30. Felelős: Aranyosi Gábor kollégiumvezető Farkas Sándor műszaki vezető A tanári szobák előkészítése, berendezése. Határidő: augusztus 30. Felelős: nevelők Szobakulcsok, szekrények, hűtőkulcsok ellenőrzése. Hiánylista összeállítása, leadása a karbantartóknak. Határidő: augusztus 30. Felelős: csoportvezetők Egyeztetés a hiányok pótlására. Határidő: augusztus 30. Felelős: Aranyosi Gábor Farkas Sándor Csoportok kialakítása. Névsorok összeállítása. - csoportnévsor - étkezési megrendelés, lemondás - étkezési kártyák kiosztása, aktiválása - kollégiumi felvételi lapok, kiadványok, kérvények ellenőrzése Határidő: augusztus 30. Felelős: csoportvezetők Nevelőtestületi értekezlet (kollégiumi) Az induláshoz szükséges dokumentumok összeállítása. - órarend - munkarend elkészítése, elfogadása. Alapdokumentumok felülvizsgálata. Javaslatok a munkatervhez. - szakkörök - ki, mit, mikor Felelős: Aranyosi Gábor kollégiumvezető Szeptember 1. A tanulók beköltözése a kollégiumba óra között. A tanulók fogadása, elhelyezése. Szobabeosztás. Létszámegyeztetés. Étkezési igények felmérése. Szülői értekezlet 9. évfolyamosoknak Kollégiumi közgyűlés

17 Tanévnyitó. Felelős: Aranyosi Gábor koll. vez. csoportvezetők Szeptember első hete Szobabeosztások véglegesítése. Szobarend, szekrényrend kialakítása. Étkezési megrendelések pontosítása. Étkezési kártyák aktíválása. Térítési díjak megállapítása, pontosítása. Befizetési csekkek kiosztása. Felelős: csoportvezetők 16 / 59 Csoportfoglalkozások megtartása. - házirend - napirend - baleset, munka- tűzvédelmi előadások megtartása, aláírása Javaslatok a munkatervhez: Szakkörök igények, lehetőségek Módosítások napirend, házirend, egyebek Tanulásszervezés Ki hol tanul? - tanulószoba - hálószoba - könyvtár - gyakorlatok - órarendek - tanulócsoportok megszervezése, véglegesítése - stúdiumfüzet megnyitása (névsor, jelenlét, feladat, tapasztalat) Munkaterv összeállítása, véglegesítése - tanári órarendek véglegesítése - foglalkozási formák, keretek o stúdium tanári felügyelettel o stúdium szobában önállóan o korrepetálás csoport, egyéni o szakkörök o tematikus foglalkozások (12-ből lehet választani) o egyéni törődés o csoportvezetői foglalkozások tematizált foglalkozás aktuális kérdések Felelős: Kollégiumvezető és csoportvezetők Szeptember 3. hete Csoportnaplók kitöltése. Törzskönyvek kitöltése. Névsorok véglegesítése, frissítése, aktualizálása.

18 17 / 59 Szakköri munkatervek elkészítése. Tervezett szakkörök: - Kézműves - Játék Tóth Tamásné - Honismereti, városismereti szakkör Rácz Antal Nikoletta, Aranyosi Gábor - Kondicionálás, asztali tenisz, Millei Mikes - Labdarúgás Kiss Szemán Péter - Kosárlabda Millei Mikes, Aranyosi Gábor - Zenebutik - Ffilmklub Kiss Krisztián - sakk Bódis Tamás külsős, Kiss Szemán Péter - szép szó vers- és prózamondás Aranyosi Gábor - egészségügyi szakkör családi élet Hejjel Mariann Felelős: kollégiumvezető, csoportvezetők Szeptember 4. hét A kollégiumi dokumentumok ellenőrzése. törzskönyv csoportnapló szakköri napló névsor, tematika stúdium füzet Felelős: Aranyosi Gábor kollégiumvezető Október A szakköri foglalkozások beindítása. Megemlékezés az aradi vértanúkról ( október 6. ) Faliújság készítése A kollégiumi sport bajnokságok beindítása. Ki mit tud? A 9. évfolyamosok bemutatkozása. Október 23. Megemlékezés az 1956-os forradalomról. - filmvetítés - faliújság készítés Felelős: csoportvezetők Őszi szünet November Városismereti verseny. Felelős: Rácz Antal Nikolett Vers- és prózamondó verseny: Felelős: Rácz Antal Nikoltt Színházlátogatás. Felelős: csoportvezetők Nevelési értekezlet. Felelős: Aranyosi Gábor Csoportfoglalkozások látogatása, ellenőrzése. Felelős: Aranyosi Gábor Véradásszervezés. Felelős: Hejjel Mariann

19 December AIDS Ellenes Világnap - megemlékezés. - faliújság készítés - filmvetítés 18 / 59 Mikulás est műsorkészítés Felelős: csoportvezetők - ajándékozás Felelős: kollégiumvezető December első hete Mikulás kupa foci Fiúk Lányok Felelős: Kiss Szemán Péter Felhívás a Megyei Kulturális Fesztiválra Jelentkezési lapok kiküldése Felelős: Rácz Antal Nikolett Aranyosi Gábor Adventi készülődés adventi szokások A szobák dekorálása. Felelős: csoportvezetők Adventi hagyományok, szokások pályázat Felelős: kollégiumvezető Kiskarácsony a KOLI-ban. karácsonyfa állítás, közös éneklés Karácsonyi faliújság készítése Felelős: csoportvezetők Január Félévi beszámoló a csoportok munkájáról. - tanulmányi eredmények, - magatartás - versenyeredmények - problémák - javaslatok Felelős: csoportvezetők Kollégiumi közgyűlés. Felelős: kollégiumvezető Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról - faliújság készítés Február Készülődés a Megyei Kollégiumi Kulturális Fesztiválra. Forgatókönyv készítés. Költségvetés készítés. Zsűri tagok felkérése.

20 Február 3. hét 19 / 59 Megyei Kollégiumi Kulturális Fesztivál Felelős: kollégiumvezető, csoportvezetők Február 25. Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól. Faliújság készítés. Filmvetítések: Mészáros Márta Napló..., és András Ferenc Soha, sehol, senkinek Felelős: csoportvezetők Farsangi hagyományok, farsangi szokások. Faliújság készítés. Farsangi kollégiumi disco. Felelős: csoportvezetők Március Március 8. án nőnapi megemlékezés. Felelős: kollégiumi nevelők, férfiak Készülődés az 1848-as forradalom és szabadságharc megismétlésére. Ünnepi beszédíró verseny Faliújság készítés Felelős: csoportvezetők Tavaszi túra, vagy városismereti séta. Felelős: csoportvezetők Rácz Antal Nikolett A víz világnapja. (faliújság készítés, filmvetítés) Felelős: Millei Mikes Vezetői ellenőrzés. Csoportfoglalkozások Korrepetálás Szakkörök Csoportnaplók ellenőrzése Szakköri naplók ellenőrzése Április Húsvéti hagyományok Locsoló versgyűjtési verseny Felelős: csoportvezetők Faliújság készítés Szoba díszítés Felelős: csoportvezetők Április 16. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól. Faliújság készítése, filmvetítés. A kollégiumi ballagás előkészítése. Forgatókönyv, tabló, közös ünnepi műsor. Ballagás Ünnepi vacsora. Felelős: Tóth Tamásné, Rácz Antal Nikolett Május Iskolai ballagás. Felelős: minden kollégiumi nevelő Anyák napi megemlékezés, rövid műsor, ajándékkészítés az édesanyáknak Felelős: csoportvezetők + a tanulók

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015 TANÉV

Munkaterv 2014/2015 TANÉV Munkaterv 2014/2015 TANÉV Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola Szabó Éva TARTALOM oldalszám I. AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE VONATKOZÓ 3 MUNKATERVI FELADATOK 1. Az egész intézményi működés

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a 2013. augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése Tartalomjegyzék:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony 2013 1. BEVEZETŐ 1.1. Jogszabályi háttér. A közoktatási intézmények működésének legfontosabb szabályait, a szervezeti

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. tanév

MUNKATERV 2014/2015. tanév Iktatószám: Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM 035322 MUNKATERV 2014/2015. tanév A munkatervet készítette: intézményvezető Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

A Debreceni Ady Endre Gimnázium

A Debreceni Ady Endre Gimnázium 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye A Debreceni

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Corvin Mátyás Tagintézménye. MUNKATERV 2014/2015. tanév

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Corvin Mátyás Tagintézménye. MUNKATERV 2014/2015. tanév Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Corvin Mátyás Tagintézménye MUNKATERV 2014/2015. tanév 2014. szeptember 15 I. Helyzetelemzés A Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Corvin Mátyás Tagintézménye a tanévet

Részletesebben

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Munkaterv

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

a 2012/2013. tanévre

a 2012/2013. tanévre MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE a 2012/2013. tanévre Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2012. 08.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58 A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 1/58 Tartalom 1. Bevezető rész 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, elfogadása, jóváhagyása

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2014. Tartalomjegyzék: I. rész Bevezető 1. Hatályos jogszabályok 2. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben