M U N K A T E R V EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM t a n é v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M U N K A T E R V EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. 2014-2015. t a n é v"

Átírás

1 EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM M U N K A T E R V t a n é v Érvényes: Véleményezte: Nyilvánosságra hozatal helye: ös tanév a nevelőtestület, iskolaszék, diákönkormányzat Az intézmény honlapja:

2 1 / 59 T A R T A L O M J E G Y Z É K Az intézmény működési alapelvei és szervezeti felépítése a ös tanévben Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium éves munkatervének elkészítési folyamata Az iskola szervezeti felépítése Humán erőforrás 4 A 2014/2015. tanév rendje A tanítási év és a tanítási szünetek időtartama (EMMI r.5. ) Tanítás nélküli munkanapok felhasználása (EMMI r.4. ) Kollégium munka- és rendezvényteve a ös tanévre Előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja, témája Előre tervezhető szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai Vizsgák rendje (a tanulmányok alatti-, illetve az érettségi és szakmai vizsgák tervezése) Nemzeti ünnepek, emléknapok és iskolai hagyományőrző ünnepségek rendje 21 A nevelő oktatómunkához kapcsolódó tevékenységek Nevelési értekezletek témái, előadók Továbbképzések (a továbbképzési terv alapján, ill. egyéb forrásból megvalósult) A szakmai munkaközösségek munkájának tervezése (Nkt. 71. (1)-(2) bekezdése) Az intézményi alaptevékenységek, valamint a pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzése, értékelése Pályaválasztási tevékenység tervezése Az intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervben megfogalmazott rövid távú célok, intézkedések megvalósulásának tervezése (a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése) Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozások megszervezése (Nkt pont) Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozások szervezése, egyéni fejlesztések megvalósulása Tanulmányi versenyek tervezése (EMMI r. 8. ) Mérés-értékelési feladatok tervezése (EMMI r. 9. ) Az intézmény sporttevékenységének a tervezése Középiskolákban a közösségi szolgálat teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátásának tervezése (R ) Az iskolai könyvtár működése Az iskola partnerkapcsolatainak tervezése (szakmai és civil szervezetek) A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A diák önkormányzati munka tervezése Pályázatok bemutatása (röviden): típusa, célcsoport, szakmai feladatok, pedagógusok bevonása, stádiuma, egyéb információk Egyéb, az intézményvezető által fontosnak ítélt információ 54

3 2 / 59 Az intézmény működési alapelvei és szervezeti felépítése a ös tanévben 1.1. Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium éves munkatervének elkészítési folyamata A Munkaterv célja, hogy meghatározza az iskola nevelési-oktatási munkáját úgy, hogy a tanév időtartamában elosztja, és felelősökre lebontja az éves feladatokat. A munkaterv elkészítésének a folyamata az alábbi módon zajlott: Áttanulmányozásra került az intézmény pedagógiai munkáját meghatározó jogszabályi háttér: A Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény A nevelési intézmények működéséről és névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet A 2014/2015. tanév rendjéről szóló 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és jogállásáról szóló törvény végrehajtási rendelete: 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet, valamint az ezt módosító 99/2014. (III.25) Korm. rendelet A munkaközösségek a saját területükre nézve elkészítették munkaterveiket az oktatással kapcsolatos teendőik számbavételével. A neveléssel összefüggő célok meghatározásánál figyelembe vételre kerültek az osztályfőnöki munkaközösség, a Diákönkormányzat, valamint a szabadidős- és az ifjúságvédelmi területek segítői által előterjesztett szempontok is. Elosztásra kerültek a teendők, meghatározták a végrehajtás időkereteit, felelősöket rendeltek a feladatokhoz, azok ellenőrzéséhez, értékeléséhez. Ezt követően az igazgató a fentiek alapján elkészítette az iskola munkatervét. Ezzel egy időben összeállította a tanévben várható események naptárát. A nevelőtestület döntött a munkaterv elfogadásáról, melynek egy példányát elküldte a fenntartónak. A nyilvánosságra hozatal elsődleges helye az intézmény honlapja: Az iskola szervezeti felépítése Az intézmény től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerületének tagintézménye. Az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, az igazgatói jogkört és az intézményi felépítést pontosan szabályozó törvényeknek megfelelően működő intézmény működési struktúráját, a 2014/2015-ös tanévben, az alábbi táblázat mutatja be:

4 3 / 59

5 4 / Humán erőforrás Intézményi vezetés Igazgató Tanügyigazgatási és nevelési igazgatóhelyettes Szakmai igazgatóhelyettes Gyakorlati képzésért felelős igazgatóhelyettes Kollégiumvezető Vendéglátó, idegenforgalmi munkaközösség-vezető Kereskedelmi munkaközösség-vezető Agrár munkaközösség-vezető Élelmiszeripari munkaközösség-vezető Humán munkaközösség-vezető Reál munkaközösség-vezető Informatikai munkaközösség-vezető Idegen nyelvi munkaközösség-vezető Testnevelés munkaközösség-vezető Pályaválasztási és beiskolázási felelős Osztályfőnöki munkaközösség-vezető További tisztségviselők Iskolatitkárok Szakmacsoportos képzésben vezető Könyvtárvezető Könyvtár technikus: Diákönkormányzatot segítő tanár Fejlesztőpedagógus Iskolapszichológus Gyógypedagógus Tűzvédelmi felelős Műszaki vezető A Közalkalmazotti Tanács, valamint az Intézményi Tanács elnöke A szakszervezet titkárai Keris Diákok Egyesületének elnöke Az Iskolaszék elnöke Az IDB titkára Prof.Dr. Vasas Joachim Hadházi Róbertné Nagy Erika Molnárné Fiser Judit Aranyosi Gábor Leitner György Verébné Tari Ilona Kivarga Szilvia Stefánné Bátkay Judit Mihály Eszter Kovács József Szakácsi Andrea Kormosné Ferencz Beáta Brandstädterné Molnár Éva Stauderer jános Törökné Jakab Katalin Bakosné Kovács Márta Dingáné Szeredi Erzsébet Fajcsák Hédi Lengyel István András Hadházi Péter Zachar Emília Antal Zsuzsanna Gáspár Szilvia Balázs Andrea Dancs György Farkas Sándor Stauderer János Henez Árpád Antalné Molnár Bianka Pós Gáborné Ráczné Ludvig Piroska Szabó Vivien- 12.F/A Iskolánkban általános iskolaorvosi szolgálat és iskola fogászati szakrendelés működik. iskolaorvos: iskolai fogorvos: iskolai védőnők: Dr. Drelyó Katalin jelenleg nincs, reményeink szerint betöltés alatt a pozíció Vasas Klára, Pogonyi Szilvia Az iskola osztályainak rendszere Képzési típus Osztályok száma Szakközépiskola 11 Szakiskola 15 Szakképző 16 Felnőttoktatás (nappali rendszerű) 3 Felnőttoktatás (esti rendszerű) 1 MINDÖSSZESEN 46

6 Osztályok, osztályfőnökök: Osztály Megnevezés Osztályfőnök 9.A szkö ker-közg Kovács József 9.B szkö vl Pap Zsolt 9.C szőlész-borász; kert Zachar Emília 9.D szőlész-borász Sós Tamás 9.E pék Lévárdi Tamás 9.F eladó Juhászné Ármos Csilla 9.G szakács Jakusné Balázs Ágnes 9.H pincér, cukrász Schalbertné Jakab Melinda 9.I VIP eladó Kiss Tamásné 10.A szkö ker Stregováné Balog Anita 10.B szkö vl ifo Kauer Anett 10.C szkö mg Kósa Lajos 10.D Borász, erdészeti szm Kissné Rabóczki Barbara 10.E eladó Filler János 10.F eladó Molnár Albertné 10.G pék Bekecsné Nagy Mária 10.H Kertész, virágkötő Aradi Zoltán 10.I szakács Henez Árpád 10.J Pincér, VIP eladó Ráczné Ludvig Piroska 10.K cukrász Kalina Istvánné 11.A szkö ker Kuruczné Bata Margit 11.B szkö vl ifo Antalné Molnár Bianka 11.C szkö él, mg Nagy Mariann 12.A szkö ker Mihály Eszter Laura 12.B szkö vl ifo Hegyi Ágnes 12.C szkö él, mg Ivacs Ferencné 2/10.H zöldségtermesztő Kállay-Pataki Piroska 1/11.H viköber Kállay-Pataki Piroska 2/12.H viköber Kállay-Pataki Piroska 2/14.F erdészeti és vadgazd T Kállay-Pataki Piroska 1/11.E bolti ea él- és veá Prokaj Norbert 1/11.F bolti ea (ruházati és műszaki cikk eladó) Baginé Antal Tünde 1/11.G pék Blazeviczné Pinczel Éva 1/11.I szakács Cziczáné Fekete Eleonóra 1/11.J pincér Kovácsné Abuczki Erika 1/11.K borász Czövek Tünde 2/12.G pék Czövek Tünde 2/14.E él-ip T Czövek Tünde 1/11.L cukrász Novothny Edit 1/13.C vendéglős Novothny Edit 1/11.M pé-cu Tősi Judit 2/12.E bolti ea él- és veá Dancs György 2/12.F bolti ea ((ruházati és műszaki cikk eladó) Dancs György 2/12.I szakács Mikus Katalin 2/12.J pincér Kiss Csaba 2/12.L cukrász Petruszné Bary Klára 2/14.C vendéglős Petruszné Bary Klára 2/12.M pék-cukrász Mohácsiné tóth Katalin 3/13.M pé-cu Mohácsiné Tóth Katalin 1/13.A ker T Csehné Boholy Andrea 2/14.A logisztikai üi Csehné Boholy Andrea 3/11.K eh. szkép. (élelmiszeripari-cukrász) Stauderer János 11.F/A nappali felnőtt oktatás Bede Kinga 11.F/B esti felnőttoktatás Dorkó Csaba 12.F/A nappali felnőtt oktatás Kormosné Ferencz Beáta 12.F/B nappali felnőtt oktatás Szakácsi Andrea 5 / 59

7 Évfolyamfelelős tanárok: 9. évfolyam: Pap Zsolt Juhászné Ármos Csilla 10. évfolyam: Kauer Anett Molnár Albertné 11. évfolyam: Nagy Mariann Cziczáné Fekete Eleonóra 12. évfolyam: Hegyi Ágnes Mikus Katalin 6 / 59 Az évfolyamfelelősök feladata: Segítik a kezdő osztályfőnökök munkáját (az órákra való készülésben, E-napló, beírási napló, törzslapok, bizonyítványok helyes vezetésében) Ügyelnek a határidők folyamatos és pontos betartására Az osztályfőnöki tematika ajánlott témaköreinek aktuális tartalommal való megtöltésében tanácsot adnak Iskolai rendezvények lebonyolításának segítése

8 7 / 59 A 2014/2015. tanév rendje 2.1. A tanítási év és a tanítási szünetek időtartama (EMMI r.5. ) A szorgalmi idő - első tanítási napja: szeptember 1. (hétfő), - utolsó tanítási napja: június 15. (hétfő) - az iskola befejező évfolyamain az utolsó tanítási nap középiskolákban és a szakiskolákban: április 30. A tanítási napok száma szakközépiskolában, szakiskolában valamint a szakképző évfolyamokon száznyolcvan nap. A szorgalmi idő első féléve január 16-ig tart. Az iskolánk január 23-ig értesíti a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről Tanítási szünetek - Őszi szünet: október 27-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). Az október 24-ről történő bedolgozás időpontja: október 18 (szombat), ami munkanap. - Téli szünet: december 22-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). - Tavaszi szünet: április 02-től április 07-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 01. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 08. (szerda) Tanítás nélküli munkanapok felhasználása (EMMI r.4. ) A szorgalmi idő alatt a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni Ezek az időpontok és a hozzájuk kapcsolódó témák, az alábbiak szerint alakulnak a 2014/2015-ös tanévben: december 13. (szombat): bedolgozás december 24-ről ( Témája: a végzős osztályok rendezvényeinek az előkészítése) január 10. (szombat): bedolgozás január 2-ről (Témája: nevelési értekezlet) május 4-5. (hétfő, kedd): érettségi szünet (Témája: érettségi írásbeli napok) 2015.június 10.: diáknapot helyettesítő rendezvény (Témája: diákönkormányzat szervezésében megrendezett sportnap) június 15. (hétfő): utolsó tanítási nap (Témája: az év végi adminisztrációk elvégzése)

9 8 / Kollégium munka- és rendezvényteve a ös tanévre A kollégium a magyar közoktatási rendszer fontos intézménye. Alapfeladata, hogy megfelelő feltételeket biztosítson azon tanulók számára, akik otthonuktól, lakóhelyüktől távol élhetnek a szabad iskolaválasztáshoz való jogukkal. Az elmúlt években életbelépett és módosított törvényi változások jelentős mértékben befolyásolják a kollégiumban folyó munkát. A kollégiumban folyó munkát (nevelő-oktató) a feladatvállalás teljes tevékenységét az éves munkaterv tartalmazza. A munkaterv a kollégiumban folyó szakmai munka alapdokumentuma. Ez felöleli a feladatellátás minden területét. Tartalmazza a szervezési, irányítási, ellenőrzési folyamatokat. Igyekszik megfelelni a sokféle elvárásnak ( tanuló, szülő, fenntartó). Elkészítését a jelenleg hatályos dokumentumok, jogszabályok alapján végeztük. Ezek a következők: - A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény - A 20/2012. (VIII.30.) EMMI rendelet - 59/2013. (VIII.9.) EMMI rendelet, a kollégiumi nevelés országos alapprogramja (NOAP) - 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet Feladat ellátási kötelezettségünk sokrétű. Alapvető feladatunk az iskolában folyó nevelő- oktató munka hatékony segítése, a megváltozott jogi környezet keretein belül a törvényes működés. A 2013-ban életbe lépett pedagógus életpálya modell és pedagógus minősítési rendszer folyamatos megújulást, innovációt követel a pedagógustól, miközben elvárás a tartalmas, színvonalas nevelő- oktató munka ( a PP és a munkaterv alapján). A tanév kiemelt feladatai 1. Oktatás nevelés közösségfejlesztés. 1.1 Az iskolában folyó tanulmányi munka hatékony segítése - az esélyegyenlőség megteremtése - felzárkóztatás, a hátrányok leküzdése - tehetséggondozás 1.2 A tanuláshoz és a szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges önként vállalt, tudatos fegyelem kialakítása, erősítése. 1.3 A tanulószobai ( stúdium) foglalkozások színvonalának emelése, eredményesebbé tétele. A szervezési, ellenőrzési feladatok hatékonyabb ellátása. 1.4 Közösségfejlesztés, személyiségformálás, fejlesztés különös tekintettel és odafigyeléssel az SNI, a HH, HHH, nehezen nevelhető BTM-es deviáns magatartású motiválatlan tanulókra. 1.5 A tanulói magatartás folyamatos kontroll alatt tartása, különös tekintettel az alkohol fogyasztásra és a dohányzásra. 1.6 Alapvető szokások kialakítása, normák szabályok, törvények betartása. 2. Hagyományápolás, hagyományteremtés. 2.1 A meglévő hagyományok ápolása, megtartása, továbbfejlesztése. 2.2 A tanulók igényeire, öntevékenységére, kreativitására épülő KNOAP, PP előírásait tartalmazó foglalkozások, tevékenységek szervezése, megvalósítása. 3. Pedagógusi innováció 3.1 A pedagógus életpálya modell és minősítési rendszer megismerése, felkészülés portfóliók beadására.

10 3.2 A pedagógusi felelősségvállalás kötelességtudat erősítése. 3.3 A kollégiumvezető speciális szerepvállalásának tudatosítása, erősítése. 9 / Ellenőrzési feladatok 4.1 A kollégiumban folyó nevelő-oktató munka folyamatos segítő ellenőrzése. 4.2 A kiemelt feladatok megvalósítása a kollégiumi csoportok munkája során. 4.3 A kollégiumi alapdokumentumok naprakész vezetése. 4.4 Napirend, tanulószobai, tanórán kívüli fegyelem, magatartás ellenőrzése. 5. Testi, lelki egészség, családi életre nevelés. 5.1 Kiemelt feladat a tanulók higiéniai állapotának felmérése, ellenőrzése, a testi higiénia, környezeti tisztaság. 5.2 A helytelen életvitel, a stressz, következményei, fertőzések, járványok kezelése. 5.3 Családminták szeretet, kapcsolataink, párkapcsolatok értelmezése, elemzése. SZEMÉLYI FELTÉTELEK A kollégiumi tanulólétszámhoz megállapított pedagógus létszám 7 fő. Az előző évek jelentős személyi változásai megszűntek, stabil, együtt-dolgozó tantestület alakult ki. Csoportvezetői feladatokat 5 pedagógus lát el. 1 fő GYED-en van, visszatérése januárjában várható. A kollégiumi nevelőtanárok munkáját kollégiumi ápoló segíti. A kötött munkaidő terhére a feladatok ellátása megoldható. Az éjszakai ügyeletet a nevelőtanárok, az iskolában tanító szaktanárok, és 1 fő külsős a KLIK-hez tartozó kolléga bevonásával oldjuk meg. Minden nevelő komplex feladatot lát el, csoportvezetői teendők ellátása mellett szakköri, ügyeleti és adminisztratív feladatot is végez. A kollégiumi nevelőtanárok munkája a tanítási napot megelőző nap (ünnepnap, vasárnap) órakor kezdődik és a hét utolsó tanítási napjának óráig tart. A tanulók a tanítási napokon 24 órás tanári felügyelet alatt állnak. A kollégiumi nevelőtanárok feladatellátása Kollégiumi élet szervezési című részben leírtak szerint történik.. Ezen kívül minden nevelő egyéni órarend alapján végzi napi munkáját. Tanítás nélküli munkanapokon, iskolai rendezvényeken, rendkívüli tanítások esetén a következő feladatellátást tervezzük: - Október 18. bedolgozás miatt éjszakai ügyelet - Szalagavató december első hete éjszakai ügyelet a bent-maradó tanulók részére - Írásbeli érettségi vizsgák május 4.5- nappali és éjszakai ügyelet - A tanév végén június 15- augusztus 31-ig a nyári szakmai gyakorlatokon - résztvevő tanulók részére is biztosítani kell a nappali és az éjszakai ügyeletet. Ezt az előző évihez hasonlóan kívánjuk megoldani. A kollégium tanárai: Aranyosi Gábor Kis Krisztina Kiss Szemán Péter Milli Mikes Rácz Antal Nikolett Tóth Tamásné Pócsik Zsuzsanna kollégiumvezető kollégiumi csoportvezető kollégiumi csoportvezető kollégiumi csoportvezető kollégiumi csoportvezető kollégiumi csoportvezető GYED-en Pedagógiai munkát segítő: Hejjel Mariann ápolónő

11 Statisztikai adatok Tanulói létszám szeptember 3.-án 125 fő Ebből fiú: 60 fő lány65 fő Tanulócsoportok száma: 5 csoport SNI-s tanuló: 5 fő 10 / 59 Tanulói összetétel: KERI: 120 fő Dobó Gimnázium: 1 fő Szent Lőrinc SZKI: 1 fő Bornemissza Gergely SZKI: 1 fő Szilágyi Erzsébet Gimn. 1 fő Remenyik Gimn., Füzesabony 1 fő A tanuló-összetétel heterogén. A nemek szerinti koldukáció mellett az életkor évre tolódott. Nőtt a kollégiumi elhelyezést kérő, nem az anyaiskolában tanulók száma, de a tanulók többségét a KERI adja. A tanulók neveltsége, előképzettsége, szokása, viselkedése, értékrendje szinte egyénenként különbözik. A tanulók többsége 65 %-a szakképző iskolába jár. Tárgyi feltételek A kollégium alapszinten alkalmas a feladatellátásra. A 2012/2013. tanévben bekövetkezett átalakítás után 2 szinten kialakított kollégiumi férőhelyszám 140 főre csökkent. Sajnos nem javultak az elszállásolás feltételei. A közel 40 éves épület teljes felújításra szorul. A hálószobák szűkek 4 fő számára, a szociális helyiségek kopottak, az egész épület gépészeti állapota elavult, az elektromos rendszer korszerűtlen, a bútorok elhasználtak. A nyári felújítás, tisztasági festés, javítja a bentlakók komfortérzetét, de a felújítás szükségszerű, halaszthatatlan. Hiányoznak a közösségi helyiségek (klub szoba, társalgó), tanulási, sportolási célokra az iskola tantermei, ebédlője, sportpályái vehető igénybe. Tanulásszervezés, fejlesztés A kollégiumi munka legfontosabb eleme az iskolai tanulás hatékony segítése. Ez tanulószobai foglalkozásokon, korrepetálásokon, képességfejlesztő és tehetség kibontakoztató foglalkozásokon valósul meg. A tanuló részére a stúdium kötelező, heti 12 órában. Ez a tanulószobában vagy a lakószobában valósul meg. A tanulószobai tanulás tanári segítséggel történik. A 9. és 10. évfolyamos tanulók zömmel a tanuló szobán tanulnak. A lakószobában való tanulás tanulmányi eredményhez kötött, ill. a napi szakmai gyakorlatok függvénye. Célok, feladatok minden csoportvezető tanár részére - egyéni és csoportos tanulmányi terv készítése, képességek felmérése alapján - az eredményes tanulás mentálhigiénés feltételeinek biztosítása - fizikai, pszichikai állapot megteremtése - motiváció, önbizalom, önnevelés, önellenőrzés feltételeinek kialakítása, biztosítása - hatékony tanulási módszerek, technikák megismerése, megismertetése - akarati tulajdonságok, szabályok kialakítása, betartása - önismereten alapuló tanulási technikák módszerek kimunkálása - tantárgy-specifikus technikák megismerése - hagyományos és új módszerek tudatos alkalmazása

12 néma értő olvasás hangos, hangsúlyos olvasás memorizálás tanulás könyvtárban, szakkönyvek, kézikönyvek, lexikonok segítségével elektronikus eszközök segítségével a házi feladatok ellenőrzésének elkészítésének ellenőrzése 11 / 59 Sikerorientált személyiségfejlesztés reális énkép önértékelés felelősségvállalás teljesítmény, verseny iskolában, munkahelyen A kollégiumi élet szervezése A tanulók tanórai, gyakorlati foglalkozásokon mutatott teljesítménye függ a felkészüléstől. A kollégiumi élet szervezése jó munkafeltételeket teremthet, az eredményes tanuláshoz. A kollégiumi élet napi menetét a kollégiumi dokumentumokban rögzítjük. Feladatok Reggeli ébresztés, reggeli feladatok 6.30-tól 8.00-ig Feladat: a tanulók ébresztése a hangosítás bekapcsolása lakószobák végigjárása tanulók irányítása (tisztálkodás, öltözködés, szobarend) beteg tanuló ápolónőhöz irányítása a délelőtt fennmaradó tanulók 7.30-kor történő ébresztése reggeliztetés ellenőrzése a kollégium elhagyása naplóvezetés, adminisztráció Az éjszakás nevelő 8.00 óráig marad szolgálatban. Délelőtti feladatok - A lakószobák, közös helyiségek ellenőrzése. - A fennmaradók bejegyzése. - A szobák állapotának értékelése - Az F/A-s tanulók részére stúdium a lakószobában, ellenőrzés, segítés. - Névsorok, tevékenységek ellenőrzése. - Gyakorlat miatt fennmaradtak ellenőrzése. - Étkezéssel kapcsolatos feladatok ellátása. - Folyamatos, többszöri szobaellenőrzés. - Ebédeltetés irányítása. - Étkezéssel kapcsolatos adminisztráció. - Az érkező tanulók fogadása. - Délelőtti ügyeletes nevelő.

13 12 / 59 Délutáni feladatok nevelőtanárok és ügyeletes nevelő - A tanárok órakor kezdik a munkát. - Tájékozódnak a délelőtti eseményekről. - Az ügyeletes tanár 14 órakor áll munkába és veszi át az ügyeletet. - Ő irányítja a kollégium délutáni, esti tevékenységét a napirend szerint. - Időszakos és folyamatos ellenőrzést végez. - Kezeli a felmerülő tanulói és egyéb problémákat. - Előkészíti és irányítja a tanulók tanszobára történő levonulását. - Irányítja a vacsoráztatást. - A vacsora utáni foglalkozásokat szervezi, ( felkészítő, fejlesztő, szabadidős szakköri) Foglalkozások óra között - felzárkóztató/ korrepetálás - csoportfoglalkozás - egyéni törődés - fejlesztő foglalkozások óra között - stúdium ez mindenki számára kötelező - rendszeres iskolai felkészítést biztosító foglalkozás Helye: a tanuló szobák ( K1,K2,K3) tanári felügyelettel hálószoba önálló tanulás A kollégium 5 csoportjából 3 csoport a tanulószobában tanul. (K1,K2,K3 teremben) A többi tanuló gyakorlaton van, vagy pihenőben, edzésen, délutáni F/A osztályok képzésében vesz részt, illetve a szobában tanul. A pedagógiai felügyeletet az ügyeletes tanár látja el, illetve az a kollega, akinek nincs valamilyen csoportfoglalkozása óra között - szakköri foglalkozások - pályaválasztást segítő foglakozások - tematikus csoportfoglalkozás (12 ) - DÖK foglalkozások - szabadidős foglalkozások A pedagógiai szervezési, ellenőrzési feladatokat a fő ügyeletes végzi. Feladata: - A kollégiumi élet szervezése, irányítása napirend szerint. - A foglalkozáson részt nem vevő tanulók felügyelete. Felelőssége: kiterjed a kollégium egész területére - Felügyeli és ellenőrzi a tanulói mozgásokat. - Ellenőrzi a két kollégiumi szinten folyó tanulói tevékenységeket.

14 13 / 59 Esti feladatok (21-22 óra között) - létszámellenőrzés (21.30-kor) - lefekvés előtti teendők szervezése, irányítása (tisztálkodás, tanszerek, munkaruhák előkészítése a következő napra, éjszakai szobarend kialakítása) - takarodó előkészítése (villanyoltás, elektronikai eszközök ellenőrzése, ablakok, ajtók zárása, WC-k, mosdók ellenőrzése) Éjszakai ügyeletesi feladatok (22-06 óráig) órakor átveszi a feladatot a délutáni ügyeletes tanártól (az átadást-átvételt a naplóban aláírásával rögzíti). - A takarodó utáni tanulói mozgások irányítása, az éjszakai nyugalom biztosítása. - Villanyoltás - Számítógépek, tablettek, telefonok használatának ellenőrzése. - Az éjszakai fegyelem, rend biztosítása. - A gyakorlatról érkezők fogadása. - A hajnali gyakorlatra indulók ébresztése. A DÖK tevékenysége A kollégium belső életének szabályozása során biztosítja a diákok testi, lelki fejlődéséhez szükséges feltételeket. Ebben a munkában jelentős szerepet kap a DÖK. Csoportonként 2 fő DÖK tag választása kötelező, ezt a csoportvezető tanárok vezetésével végzik. A kollégiumi DÖK-be csoportonként 2-2 fő delegálható, akik vezetőséget választanak. A diákok képviselőik révén részt vesznek a kollégium mindennapi életének munkájában, szervezésében, irányításában, céljai megvalósításában. Kiemelt feladatként kezelendő: az alsóbb és a felsőbb éves tanulók kapcsolata, a házirend, napirend módosítására tett javaslataik figyelembe vétele. A KOLLÉGIUM KAPCSOLATRENDSZERE A kollégium nevelési feladatainak eredményes ellátása érdekében rendszeres kapcsolatot tart: a szülőkkel, fenntartóval, működtetővel, társ-iskolákkal, gyermekjóléti szolgálatokkal a Pedagógiai Intézettel. Legközelebbi kapcsolatban az osztályfőnökökkel és a kollégium tevékenységét segítő technikai személyzettel állunk. Kapcsolat felvételt tervezünk az egyházakkal, a TISZK-kel és az Eszterházy Károly Főiskolával. Hatékonyabb együttműködést szorgalmazunk a gyakorlati képzőhelyek munkatársaival. ERKÖLCSI NEVELÉS - KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS Az egyén illetve a közösség társadalmilag elfogadott normák, szabályok között él. Az emberi együttélés fontos gyakorlóhelye az iskola, a kollégium. Alapvető feladatok az erkölcsi normák megismertetése, elfogadása, beépítése a mindennapi életbe. Fontos teendő az egyéni és a közösségi érdekek összefüggéseinek, érvényesítésének megismertetése. A kollégiumi nevelőtanárok példamutatása sokat segíthet a készségek megalapozásában, fejlesztésében. Új feladatként jelentkezik a rendszeres közösségi munkavégzés (önkéntesség). EGÉSZSÉGRE NEVELÉS A kollégiumi ápoló beállításával, munkába-állásával jelentősen javultak a feladatellátás feltételei. Feladatát a munkaköri leírás és munkaterv alapján végzi.

15 14 / 59 Napi feladata a személyi higiénia, a környezeti kultúra ellenőrzése. Havi szűrések végzése. Betegirányítás. A betegség miatt az iskolába nem mehető tanulók ellátása, orvoshoz irányítása, hazaküldése. Fontos feladata: az egészséges élet, életvitel tudatosítása, gyakorlati ismeretek átadása. A fertőző és szenvedélybetegségek felismerése bizalom / építés. A tanulók segítése a testnevelés és a sport egészségre gyakorolt hatásának megértésében. Kapcsolat a városi egészségügyi szervezetekkel ( ÁNTSZ, Vöröskereszt) Évente két véradás szervezése az intézményben, (őszi, tavaszi) Az iskolai rendezvények egészségügyi biztosítása. CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS Kitüntetett feladat a harmonikus családi minták közvetítése. A család, mint közösség értékeinek bemutatása. Egymás tisztelete, a mások iránti felelősség. Párkapcsolatok, erkölcsi értékek, szexuális kultúra. Fejlesztési feladat: A családi szerepek megismerése - munkamegosztás a családban - felelősségvállalás, kötelesség SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK A tanulás mellett a tanulók szabadidős tevékenységének szervezése, kulturált hasznos eltöltése, a szabadidő foglalkozásokon történik. A tanév során a következő szakköri foglalkozások beindítását tervezzük, ( szervezésük folyamatban van). Szakköri foglalkozások: - Kosárlabda fiú, leány - Labdarúgás fiú, leány - Sakk - Logikai játékok - Kondicionálás - Asztali tenisz - Kézműves - Játék - Honismeret, városismeret - Zenebutik - Filmklub - Szép szó vers és prózamondás - Egészségügyi szakkör - Családi élet Színházlátogatás havonta jutalom Az iskolai és a városi könyvtár rendezvényeinek látogatása Ismeretterjesztő előadásokon való részvétel ( a városban ) Részvétel a Városi Kollégiumi Szövetség által szervezett kulturális és sport versenyeken. ( A rendezvény terv most készül.)

16 A kollégiumi munkaterv havi bontásban 15 / 59 Augusztus hónap A nyári tervezett karbantartások ellenőrzése. A hiányok pótlása hibalista összeállítása. A szobák előkészítése a tanulók fogadására. Határidő: augusztus 30. Felelős: Aranyosi Gábor kollégiumvezető Farkas Sándor műszaki vezető A tanári szobák előkészítése, berendezése. Határidő: augusztus 30. Felelős: nevelők Szobakulcsok, szekrények, hűtőkulcsok ellenőrzése. Hiánylista összeállítása, leadása a karbantartóknak. Határidő: augusztus 30. Felelős: csoportvezetők Egyeztetés a hiányok pótlására. Határidő: augusztus 30. Felelős: Aranyosi Gábor Farkas Sándor Csoportok kialakítása. Névsorok összeállítása. - csoportnévsor - étkezési megrendelés, lemondás - étkezési kártyák kiosztása, aktiválása - kollégiumi felvételi lapok, kiadványok, kérvények ellenőrzése Határidő: augusztus 30. Felelős: csoportvezetők Nevelőtestületi értekezlet (kollégiumi) Az induláshoz szükséges dokumentumok összeállítása. - órarend - munkarend elkészítése, elfogadása. Alapdokumentumok felülvizsgálata. Javaslatok a munkatervhez. - szakkörök - ki, mit, mikor Felelős: Aranyosi Gábor kollégiumvezető Szeptember 1. A tanulók beköltözése a kollégiumba óra között. A tanulók fogadása, elhelyezése. Szobabeosztás. Létszámegyeztetés. Étkezési igények felmérése. Szülői értekezlet 9. évfolyamosoknak Kollégiumi közgyűlés

17 Tanévnyitó. Felelős: Aranyosi Gábor koll. vez. csoportvezetők Szeptember első hete Szobabeosztások véglegesítése. Szobarend, szekrényrend kialakítása. Étkezési megrendelések pontosítása. Étkezési kártyák aktíválása. Térítési díjak megállapítása, pontosítása. Befizetési csekkek kiosztása. Felelős: csoportvezetők 16 / 59 Csoportfoglalkozások megtartása. - házirend - napirend - baleset, munka- tűzvédelmi előadások megtartása, aláírása Javaslatok a munkatervhez: Szakkörök igények, lehetőségek Módosítások napirend, házirend, egyebek Tanulásszervezés Ki hol tanul? - tanulószoba - hálószoba - könyvtár - gyakorlatok - órarendek - tanulócsoportok megszervezése, véglegesítése - stúdiumfüzet megnyitása (névsor, jelenlét, feladat, tapasztalat) Munkaterv összeállítása, véglegesítése - tanári órarendek véglegesítése - foglalkozási formák, keretek o stúdium tanári felügyelettel o stúdium szobában önállóan o korrepetálás csoport, egyéni o szakkörök o tematikus foglalkozások (12-ből lehet választani) o egyéni törődés o csoportvezetői foglalkozások tematizált foglalkozás aktuális kérdések Felelős: Kollégiumvezető és csoportvezetők Szeptember 3. hete Csoportnaplók kitöltése. Törzskönyvek kitöltése. Névsorok véglegesítése, frissítése, aktualizálása.

18 17 / 59 Szakköri munkatervek elkészítése. Tervezett szakkörök: - Kézműves - Játék Tóth Tamásné - Honismereti, városismereti szakkör Rácz Antal Nikoletta, Aranyosi Gábor - Kondicionálás, asztali tenisz, Millei Mikes - Labdarúgás Kiss Szemán Péter - Kosárlabda Millei Mikes, Aranyosi Gábor - Zenebutik - Ffilmklub Kiss Krisztián - sakk Bódis Tamás külsős, Kiss Szemán Péter - szép szó vers- és prózamondás Aranyosi Gábor - egészségügyi szakkör családi élet Hejjel Mariann Felelős: kollégiumvezető, csoportvezetők Szeptember 4. hét A kollégiumi dokumentumok ellenőrzése. törzskönyv csoportnapló szakköri napló névsor, tematika stúdium füzet Felelős: Aranyosi Gábor kollégiumvezető Október A szakköri foglalkozások beindítása. Megemlékezés az aradi vértanúkról ( október 6. ) Faliújság készítése A kollégiumi sport bajnokságok beindítása. Ki mit tud? A 9. évfolyamosok bemutatkozása. Október 23. Megemlékezés az 1956-os forradalomról. - filmvetítés - faliújság készítés Felelős: csoportvezetők Őszi szünet November Városismereti verseny. Felelős: Rácz Antal Nikolett Vers- és prózamondó verseny: Felelős: Rácz Antal Nikoltt Színházlátogatás. Felelős: csoportvezetők Nevelési értekezlet. Felelős: Aranyosi Gábor Csoportfoglalkozások látogatása, ellenőrzése. Felelős: Aranyosi Gábor Véradásszervezés. Felelős: Hejjel Mariann

19 December AIDS Ellenes Világnap - megemlékezés. - faliújság készítés - filmvetítés 18 / 59 Mikulás est műsorkészítés Felelős: csoportvezetők - ajándékozás Felelős: kollégiumvezető December első hete Mikulás kupa foci Fiúk Lányok Felelős: Kiss Szemán Péter Felhívás a Megyei Kulturális Fesztiválra Jelentkezési lapok kiküldése Felelős: Rácz Antal Nikolett Aranyosi Gábor Adventi készülődés adventi szokások A szobák dekorálása. Felelős: csoportvezetők Adventi hagyományok, szokások pályázat Felelős: kollégiumvezető Kiskarácsony a KOLI-ban. karácsonyfa állítás, közös éneklés Karácsonyi faliújság készítése Felelős: csoportvezetők Január Félévi beszámoló a csoportok munkájáról. - tanulmányi eredmények, - magatartás - versenyeredmények - problémák - javaslatok Felelős: csoportvezetők Kollégiumi közgyűlés. Felelős: kollégiumvezető Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról - faliújság készítés Február Készülődés a Megyei Kollégiumi Kulturális Fesztiválra. Forgatókönyv készítés. Költségvetés készítés. Zsűri tagok felkérése.

20 Február 3. hét 19 / 59 Megyei Kollégiumi Kulturális Fesztivál Felelős: kollégiumvezető, csoportvezetők Február 25. Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól. Faliújság készítés. Filmvetítések: Mészáros Márta Napló..., és András Ferenc Soha, sehol, senkinek Felelős: csoportvezetők Farsangi hagyományok, farsangi szokások. Faliújság készítés. Farsangi kollégiumi disco. Felelős: csoportvezetők Március Március 8. án nőnapi megemlékezés. Felelős: kollégiumi nevelők, férfiak Készülődés az 1848-as forradalom és szabadságharc megismétlésére. Ünnepi beszédíró verseny Faliújság készítés Felelős: csoportvezetők Tavaszi túra, vagy városismereti séta. Felelős: csoportvezetők Rácz Antal Nikolett A víz világnapja. (faliújság készítés, filmvetítés) Felelős: Millei Mikes Vezetői ellenőrzés. Csoportfoglalkozások Korrepetálás Szakkörök Csoportnaplók ellenőrzése Szakköri naplók ellenőrzése Április Húsvéti hagyományok Locsoló versgyűjtési verseny Felelős: csoportvezetők Faliújság készítés Szoba díszítés Felelős: csoportvezetők Április 16. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól. Faliújság készítése, filmvetítés. A kollégiumi ballagás előkészítése. Forgatókönyv, tabló, közös ünnepi műsor. Ballagás Ünnepi vacsora. Felelős: Tóth Tamásné, Rácz Antal Nikolett Május Iskolai ballagás. Felelős: minden kollégiumi nevelő Anyák napi megemlékezés, rövid műsor, ajándékkészítés az édesanyáknak Felelős: csoportvezetők + a tanulók

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2. Rendkívüli munkanapok Munkanap

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV 2016-17 TANÉV 2016-17-es tanév rendje Első tanítási nap: 2016. szeptember 01. (csütörtök) Utolsó tanítási nap: 2017.

Részletesebben

A kollégium éves ütemterve 2015/2016.

A kollégium éves ütemterve 2015/2016. A kollégium éves ütemterve 2015/2016. Érvényes: 2015. augusztus 31-től. Készítette: Karácsonyné Molnár Andrea A kollégium éves ütemterve Javítandó területek a 2015/2016-os tanévben felzárkóztatás, folyamatos

Részletesebben

Éves munkaterv melléklete

Éves munkaterv melléklete Tanév: 2016/ 2016 35. hét A hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 magyar MK 01. Első tanítási nap 8:00-tól 02-05. Gólya napok Szél Mercédesz, Sótiné Muzsik Margit, 01-06. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Terney Béla Kollégium Szentes 2014/2015 Készült a 229/2012. (VIII. 28.) nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 23.. alapján. 1. A kollégiumban

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

tanév. A tanév rendje

tanév. A tanév rendje 2014-15. tanév A tanév rendje A 2014/2015. tanévben : a tanítási év első tanítási napja 2014. szeptember 1. (hétfő) utolsó tanítási napja 2015. június 15. (hétfő). Az iskola utolsó, befejező évfolyamán

Részletesebben

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN A 2016/2017-es tanévre tervezett rendezvények, események A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 2016/2017. TANÉV MUNKATERVE ALAPJÁN 1 1. A szorgalmi idő 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. alapján:

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2016/2017-es tanévre Alakuló

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

Éves munkaterv melléklete

Éves munkaterv melléklete Tanév: 2016/ 2016 35. hét A hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 02-05. Gólya napok Szél Mercédesz, Sótiné Muzsik Margit, 01-06. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre

Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-2.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend, tűz-

Részletesebben

Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u. 2.szám alatti telephelyen: A Sinay Miklós utcai telephely nyitvatartási ideje:

Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u. 2.szám alatti telephelyen: A Sinay Miklós utcai telephely nyitvatartási ideje: Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája nyitvatartási rendje, a 2016/2017-es tanévre tervezett jelentősebb események Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u.

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

CEGLÉDI SZC NAGYKÁTAI IPARI SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉVES MUNKATERVE 2016/17 TANÉV. igazgató

CEGLÉDI SZC NAGYKÁTAI IPARI SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉVES MUNKATERVE 2016/17 TANÉV. igazgató Ceglédi Szakképzési Centrum Nagykátai Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM: 203068, Az:141103 2760 Nagykáta, Csonka köz 6. Tel: +36 (29) 440-254 Web: ipariszki.hu Email: ipariszki@ipariszki.hu

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév Időpont Szakmai feladat sport- kulturális feladat Felelős 2014. augusztus 23-24. Abádszalók tanévnyitó értekezlet a tagintézmény vezetők, és a fenntartó részvételével Feketéné

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák augusztus 25. csütörtök 8.00 Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák. Gólyatábor - Velence

8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák augusztus 25. csütörtök 8.00 Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák. Gólyatábor - Velence TANÉV RENDJE - GUNDEL 2016/2017-es tanév A hét betűjele Dátum A hét napja Események augusztus 24. szerda 8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák augusztus 25. csütörtök 8.00 Javító, osztályozó és

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Eseménynaptár 2016/2017

Eseménynaptár 2016/2017 Eseménynaptár 2016/2017 A tanítási év A 2016/2017 tanévben a tanítási év első tanítási napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) utolsó tanítási napja: 2017. június 15. (csütörtök). Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

Pedagógusok végzettsége

Pedagógusok végzettsége Pedagógusok végzettsége Sorszám Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1. Antal Zsuzsanna Margit egyetem 2. Aranyosi Gábor mesterfokozat MSc 3. Balázs Andrea egyetem 4. Balogh Barbara egyetem gyógypedagógiai

Részletesebben

A 2015/2016. tanév programja

A 2015/2016. tanév programja 1. oldal Árpád Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.) A 2015/2016. tanév programja Készítette: igazgatóhelyettes Jóváhagyta: igazgató 2. oldal Aug. 17. Alakuló tantestületi

Részletesebben

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2016/2017-es tanévre

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2016/2017-es tanévre Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2016/2017-es tanévre munkanap áthelyezések október 31 pihenőnap, helyette október 15. munkanap A végzősök 156

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

OS TANÉV KOLLÉGIUMI MUNKATERVE

OS TANÉV KOLLÉGIUMI MUNKATERVE Melléklet KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2015/16. 1. 2015-2016-OS TANÉV KOLLÉGIUMI MUNKATERVE A kötelező tanítási napok száma: 180 nap. Az első tanítási nap: 2015. szeptember 1. (kedd), az utolsó tanítási nap: 2016.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös tanév. Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés. Vezetőség. Tantestület. Munkaközösség

Munkaterv 2014/2015-ös tanév. Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés. Vezetőség. Tantestület. Munkaközösség Munkaterv 2014/2015-ös tanév Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés 2014. aug.25. 9h Vezetőségi megbeszélés Vezetőség, Vezetőség Jelenléti ív 2014. aug. 25. 17h i tanévnyitó értekezlet 2014.

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

A 2016/2017-os tanév munkarendje

A 2016/2017-os tanév munkarendje A 2016/2017-os tanév munkarendje 1. Tanévnyitó tantestületi értekezlet: 2016. augusztus 30. 8.00 Tanévnyitó: 2016. szeptember 1. tanévnyitó, osztályfőnöki nap 2. A szorgalmi időszak kezdete: 2016. szeptember

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-ös tanévre

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-ös tanévre NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-ös tanévre Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Trefort Ágoston Szakképző Tagiskolája Augusztus Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. 8,00 Trefort utána

Részletesebben

N a p t á r i t e r v 2008/2009.

N a p t á r i t e r v 2008/2009. N a p t á r i t e r v 2008/2009. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2009. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma száznyolcvan nap. A szorgalmi idő első

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 24. Alakuló értekezlet 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet 24-25. Javítóvizsga felkészítés 27. Megyei tanévnyitó értekezlet 26. Javítóvizsga 31.

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium Munkaterv a 2014/15-ös tanévre

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium Munkaterv a 2014/15-ös tanévre Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium Munkaterv a 2014/15-ös tanévre Munkaközösség-vezetői megbízatások: 1. Matematika-számítástechnika: Tatár Timea 2. Osztályfőnöki munkaközösség: Szénásiné

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet A BSZC Gépészeti és Számítástechnikai Szakgimnáziuma és Kollégiumának 2016-2017-es kollégiumi munkaterve a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján 2016. augusztus 31. szerda

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Időpont Feladat megnevezése Felelősök 2015.08.25. Javítóvizsgák Szaktanárok, 2015.08.26. Lelki nap a tanároknak és helyettes Tanévnyitó Szekszárdon 2015.08.27-28.

Részletesebben

M U N K A T E R V EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. 2013-2014. t a n é v

M U N K A T E R V EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. 2013-2014. t a n é v EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM M U N K A T E R V 2013-2014. t a n é v Érvényes: Véleményezte: Nyilvánosságra hozatal helye: 2013-14-es tanév a nevelőtestület,

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

2016/2017. tanév. készült: szeptember

2016/2017. tanév. készült: szeptember SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 KIK 072040 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com

Részletesebben

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma Közzétételi lista Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma 1. A kollégiumi felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19.

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. 2015/16. tanév Augusztus Időpontok nap óra Hamvas 2014/15. aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. szerda Szabadság aug. 20. csütörtök

Részletesebben

2015/2016. tanév helyi rendje

2015/2016. tanév helyi rendje Salgótarjáni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 4. OM azonosító: 203 048 (32) 412-504 (32) 510-290 http://www.ker-st.hu 2015/2016.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

MUNKATERV. 2012/2013-as tanév a 2012/2013. tanév rendje alapján (3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet) Készítette: Kató Gábor igazgató

MUNKATERV. 2012/2013-as tanév a 2012/2013. tanév rendje alapján (3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet) Készítette: Kató Gábor igazgató MUNKATERV 2012/2013-as tanév a 2012/2013. tanév rendje alapján (3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet) Készítette: Kató Gábor igazgató 2 MUNKATERV 2012-2013. TANÉV A szorgalmi idő első tanítási napja: 2012. szeptember

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben