Egyéni fejlesztési terv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyéni fejlesztési terv 2013.09-2014.09"

Átírás

1 Polgár Alapítvány Svájci - Magyar Ösztöndíj Alap Egyéni fejlesztési terv Ösztöndíjas: Mentor: Ösztöndíjszerzıdés száma: Mentor legmagasabb iskolai végzettsége Érettségi Főiskolai diploma Egyetemi diploma Doktori diploma Mentor szakterülete Kitöltés dátuma: Megjegyzés [u1]: Amennyiben több van, kérem a mentori tevékenység ellátása szempontjából releváns területet megjelölni

2 I. Háttér I.I. Családi háttér A diák családi háttere jelenleg: A család négy tagú, a két szülő, egy fiatalabb leánytestvér és M. 2 szobás félkomfortos házban élnek (víz nincs csak az udvarban), ami nem saját tulajdonú, egy rokonnál laknak szívességből. A gyerekek közös szobában laknak. Az apa építőipari alkalmi munkát szokott vállalni, de nagyon rendszertelenül. Az anya tartósan munkanélküli, bár sokat próbálkozik a munkakereséssel, de nem jár sikerrel. A családi pótlékon és a gyermekvédelmi támogatáson kívül nincs más rendszeres jövedelme a családnak. Az 1 főre eső havi jövedelem Ft. M. iskoláztatása szeptembertől jelentősen több anyagi teherrel jár, mint eddig - most úgy tűnik, hogy ez eddig nem okoz problémát. Megjegyzés [u2]: Család létszáma, lakhatási körülményeik, szülők munkaerőpiaci helyzete, testvérek száma kora, problémák, stb. A családi háttér megerısítésére kitőzött cél a fenti idıszakban: A család folyamatosan anyagi gondokkal küszködik. A szülők nem összetartóak, többször éltek már külön. Sajnos ilyenkor komolyan felvetődik az, hogy pl. az anya elköltözésekor magával viszi Attilát. Ez azonban az utóbbi időben már nem szokott megtörténni, remélhetőleg M. életkoránál fogva már eldöntheti, hogy a faluban maradhasson, illetve hogy végezhesse középiskolai tanulmányit. Megjegyzés [u3]: A családra jellemző pl. ismétlődő, vagy prognosztizálható krízisszituációk, melyek befolyásolják a mentoráció sikerességét, elkerülése! A családi háttér megerısítésére tevékenységek a fenti idıszakban: A családdal jó kapcsolatot ápolok, M. húgára is odafigyelek - bár őt nem mentorálom. A szülőkkel normálisan lehet kommunikálni, és segítenek mentori munkámban. Munkakeresésben nem tudok segíteni a szülőknek, mert helyismeretem ennyire nem széleskörű. Hivatalos ügyek intézésében segítséget szoktam nyújtani, és folyamatosan keresek más ösztöndíj lehetőséget is (a Svájcivilen kívül), hogy az iskoláztatás anyagi terheit enyhíteni tudjuk. M. megpályázta az Útravaló - út az érettségihez pályázatot. Ha sikerül, remélhetőleg hosszabb távon lesz anyagi ösztönző erő és segítség a középiskolai évek alatt. Nyáron 16 éves lesz M., segíteni fogok diákmunkát találni - nem csak anyagi okok miatt, de hasznosnak gondolom, ha belecsöppen a munka világába. A. Tanodába is beiratkozott, amíg be nem tölti 16. életévét, mindenképpen célul tűztük ki, hogy járni fog. Itt részt tud venni a főbb tantárgyakból felzárkóztató foglalkozásokon. A B.-i művészeti iskolában is folytatja tanulmányait, festészet tanszakon. I.II. A diák iskolai helyzete A diák iskolai helyzete jelenleg: M. a 2013/2014-es tanévtől a.gyakorlóiskolába jár, 9. évfolyamra. Ez kb. 15 km-re van lakóhelyétől, busszal jár be minden nap, aránylag jó a közlekedés. Eddig nagyon sikeresen birkózik meg az iskolai feladatokkal, jó jegyeket kapott, és aktívan részt vesz a közösségi munkában, diákönkormányzati tagnak is megválasztották. Énekkarra is jár, és a közösségi eseményeken aktívan részt vesz. Megjegyzés [u4]: Vegye számba azokat a lehetőségeket, amivel segítheti a családot, mint mentor. pl. tud segíteni munka, új lakóhely keresésben, vagy segítséget tud e nyújtani a családnak hivatalos ügyek (családsegítő, gyámhivatali), eljárások intézésében! Megjegyzés [u5]: Milyen iskolába jár, ez a lakóhelyétől milyen messze van, kollégista-e, mennyire tud megbirkózni az iskolai feladatokkal, mennyire aktív a tanórán kívüli tevékenységekben? Iskolai helyzetének megerısítésére kitőzött célok a fenti idıszakban: A kezdeti sikerek után meg kell tartani a jó tanulmányi eredményt. Sajnos nagyon gyenge iskolából került középiskolába, tehát nagy a lemaradás a főbb tantárgyakból (is). Nehéz lesz a vállalt osztályzatokat elérni. Mellette folytatni szeretné tanulmányait a művészeti iskolában, és tavasszal népdal versenyen is szeretne indulni. A középiskolai elfoglaltságok sokkal jobban leterhelik, mint az általános iskolás dolgok, ezért ha mindent teljesíteni szeretne, nagyon le lesz terhelve. Szerencsére elég nagy a teherbírása. Iskolai helyzet megerısítésére vonatkozó tevékenységek a fenti idıszakban: Szeretném elérni, hogy rendszeresen látogassa a tanodai foglalkozásokat, hogy a főbb tantárgyakból sikerüljön a vállalás. M. tehetséggondozása területén (képzőművészet, zene) szeretném elérni, hogy rendszeresen járjon a művészeti iskolába, illetve fel szeretném készíteni a tavaszi népdalversenyekre. Ösztönözni fogom az iskolai közösségi munka folytatására. Megjegyzés [u6]: A diák iskolai helyzetére jellemző pl. ismétlődő, vagy prognosztizálható krízisszituációk, melyek befolyásolják a mentoráció sikerességét, elkerülése! Sorolja ezeket a lehetőségeket ill. tűzze ki célul ennek elkerülését konkrétan! Megjegyzés [u7]: A fenti konkrét célok eléréséhez milyen eszközöket kíván alkalmazni?

3 I.III. A diák személyisége A diák személyisége jelenleg: Nagyon kettős személyiség, egyben félénk és magabiztos, visszafogott és vakmerő, szégyellős és kitűnni vágyó. Stressz tűrése is változó, van, amikor nagyon jól tűri, de van, amikor frusztrált. Elég csapongó, magas energiaszintű személyiség. Néha nagyon könnyen megy neki visszafogni az energiáit, de néha nem. Nagyon érdeklődő, kíváncsi, nincs olyan, ami nem érdekelné. Mindenbe bele akar fogni, ezért sokszor nem tud egy féle dologra összpontosítani. Kitartása eleinte nagy, de később ösztönözni kell Személyiség megerısítésére kitőzött célok a fenti idıszakban: Meg kell erősíteni önértékelését, fejleszteni kell önismeretét. Ösztönözni kell arra, hogy próbáljon egy dologra koncentrálni, és amikor azt véghezvitte, csak akkor fogjon bele a következő feladatba. Segíteni kell, hogy jobb legyen az időbeosztása, hogy tudatosabban ossza be az idejét. Megjegyzés [u8]: Sorolja fel a fejlesztés és az önök együttműködése szempontjából legfontosabb személyiségjegyeket pl.félénk, visszafogott, szégyenlős, vagy vállalkozó szellemű, merész, vakmerő, stressztűrő? Megjegyzés [u9]: Ön szerint érdemese, szükséges-e beavatkozni a személyiségfejlődésbe, ha igen mi az amin változtatni kellene? Személyiségfejlesztés tevékenységei fenti idıszakban: A tanodában és a mentori találkozók alkalmával javaslatot fogok tenni arra, hogy mire koncentráljon, hogy hogyan ossza be figyelmét, és idejét. Önértékelését törekszem majd megerősíteni, és ösztönözni fogom reális ön-kép kialakítására. Nem szeretném, ha alul- vagy felül értékelné képességeit. A nehéz feladatok megoldásához megküzdési stratégiákat javaslok majd. Megjegyzés [u10]: Ön szerint érdemes-e, szükséges-e beavatkozni a személyiségfejlődésbe, ha igen mi az, ambe ön be tud avatkozni, hogyan milyen módszerrel képes segítséget iránymutatást adni? I.IV. A diák kapcsolatrendszere A diák kapcsolatrendszerének jellemzıi (iskolán kívül és belül): Az iskoláján belül osztálytársaival van kapcsolata, velük tölti a legtöbb időt. Iskolán kívül kapcsolatot ápol régi osztálytársaival, a tanoda tagjaival, a művészeti iskolás társaival, utcabeli barátokkal. Nem tagja deviáns csoportnak, és ez a veszély nem fenyeget. Megjegyzés [u11]: Milyen a viszonya a tanárokkal, iskolatársaival, vannak-e barátai, milyen közösségekhez tartozik, van-e kapcsolata deviáns csoportokkal? Kapcsolatrendszerre vonatkozó célok(iskolán kívül és belül): Nem prognosztizálok problémát, mivel kapcsolatrendszere és igénye alapján nem tartom valószínűnek, hogy deviancia mutatkozzon az időszakban. Megjegyzés [u12]: Abban az esetben, ha problémát tapasztal, vagy prognosztizál, akkor azt konkrétan jelezze, ill. annak elkerülését tűzze ki célul! Kapcsolatrendszerre vonatkozó tevékenységek (iskolán kívül és belül): Nekem nagyon tetszik M. kapcsolatrendszere, nincs olyan személy, vagy közösség, mely aggodalomra adna okot. Ezt többször megerősítem, és elismerem beszélgetések alkalmával. Figyelemmel fogom kísérni kapcsolatrendszerét, és ösztönözni fogom ennek a jó iránynak a megtartására. Megjegyzés [u13]: Fejtse ki, milyen eszküzükkel kívánja javítani a mentoráltja kapcsolatait!

4 II. Fejlesztés II.I. Tanulmányi elımenetelre vonatkozó célok és tevékenységek évfolyam: 2013/2014 évfolyam: tanulmányi átlag év végén (egy tizedes jegyig): CÉL tanulmányi átlag 5 3,6 3,6 tanulmányi év végén MAGYAR NYELV : MAGYAR NYELV CÉL tanulmányi átlag 2013/2014 év végén: MAGYAR NYELV 2013/2014 év végén: Megjegyzés [u15]: Célérték félévkor Megjegyzés [u16]: Célérték év végén Megjegyzés [u14]: Bemeneti adatként kezeljük a év végi bizonyítványt tanulmányi év végén MAGYAR IRODALOM : MAGYAR IRODALOM MAGYAR IRODALOM 2013/2014 év végén: tanulmányi év végén MATEMATIKA tantárgy eredménye: tanulmányi év végén IDEGEN NYELV : MATEMATIKA MIDEGEN NYELV MATEMATIKA 2013/2014 év végén: MIDEGEN NYELV 2013/2014 év végén tanulmányi évben igazolt hiányzások száma (óra): Tervezett igazolt (óra)2013/2014 félévkor: Tervezett igazolt (óra)2013/2014 év végén: 16

5 tanulmányi évben igazolatlan (óra): Tervezett igazolatlan (óra)2013/2014 félévkor: Tervezett igazolatlan (óra)2013/2014 év végén: Tanulmányi elımenetelre vonatkozó tevékenységek az idıszakban: Az igazolt és igazolatlan órák számát nem tervezem csökkenteni, mert azok nagyon alacsonyak. A fı tantárgyakból a tanodában korrepetálják, felzárkóztatják heti 3-4 órában, a házi feladat elvégzésének segítésében személyesen vagyok felelıs a évfolyamos tanodásoknál, így napi szinten segítek a házi feladat elkészítésében. Megjegyzés [u17]: Kérem jelölje meg, hogy milyen tantárgyból van szükség felzárkóztatásra, azt ki végzi, heti hány órában, ill. hogyan kívánja elérni, hogy az igazolt és igazolatlan hiányzások csökkenjenek II.II. Tehetségfejlesztésre vonatkozó tevékenységek és eredmények A diák kiemelt tehetségterülete: képzőművészet, zene Megjegyzés [u18]: Azt a tehetségterületet kérjük megjelölni, amit a mentoráció során kiemelten támogat! A diák eredményei a jelzett tehetségterületen: rajzpályázatok népdal versenyek: arany minősítés, kiváló minősítés (többször!) Az elért legmagasabb eredmény a jelzett tehetségterületen: területi Megjegyzés [u19]: nemzetközi, országos, területi, helyi, egyéb Tehetségfejlesztésre vonatkozó célkitőzések az idıszakban: Célom, hogy a művészeti iskolai foglalkozásokon legalább 90%-os részvételt mutasson. Rajzpályázatokon való részvétel Továbbá 2014 tavaszán minimum 2 de inkább 3 területi illetve megyei népdalversenyen vegyen részt. Megjegyzés [u20]: Konkrét célkitűzések pl. verseny eredmények, vagy az, hogy 90%-os lesza fejlesztő órák látogatottsága! Tehetségfejlesztésre vonatkozó tevékenységek az idıszakban: Mővészeti iskola festészet tanszakon heti 2x2 órában a mővészeti iskola képzımővészet tanára végzi a fejlesztést. Népi énekbıl személyesen a mentor végzi M. felkészítését. Megjegyzés [u21]: A cél eléréséhez milyen fejlesztésre van szükség, pl. heti hány órában ki végzi a fejlesztést, milyen módszerrel! Hogyan kívánja ellenőrízni a fejlesztés hatékonyságát?

6 II.III. Mőveltség és tájékozottság fejlesztésére vonatkozó tevékenységek szeptemberre Szereplés a B. Napok rendezvény megnyitóján - népdal éneklés októberre Szereplés a Tanoda ünnepélyes megnyitóján novemberre Tanoda kirándulás Megjegyzés [u22]: Gondolja át, hogy ebben a hónapban, milyen olyan közös programot tudnak szervezni a mentorálttal, ami szélesíti a látókörét, gyakorlati tapasztalatokkal gazdagítja, vagy " csak" hasznosan kikapcsolódhat! decemberre 2014 januárra februárra Szereplés Adventi hangversenyen (művészeti iskola) mentori csoport közös programja Helyi ki - mit - tud márciusra Területi népdal verseny, Gyenesdiás áprilisra tanodai kirándulás májusra Megyei népdal minősítő júniusra júliusra 2014.augusztusr a Művészeti iskola tábor mentori csoport közös programja Tanoda tábor

7 III. Kapcsolattartás Jelenlegi kapcsolata a diákkal: M. lakóhelyén tanítok a B.-i mővészeti iskolában, a tanodában is pedagógus vagyok, minden nap találkozunk. Megjegyzés [u23]: Milyen a viszonyuk, egy településen élnek-e, honnan ismeri, az elmúlt időszakban milyen gyakran talákoztak? Tervezett személyes találkozás rendszeressége a diákkal: napi Milyen kapcsolat kialakítására törekszik a mentoráltjával? Szeretném fenntartani az eddigi viszonyt, mely a kölcsönös tiszteleten alapszik, és jól tudtunk és tudunk együttműködni, mint mentor és mentorált. Tervezett telefonos és es kapcsolattartás rendszeressége a diákkal: heti Hogyan szeretné elérni, hogy a lehetı leghatékonyabb kapcsolat alakuljon ki önök között? A napi kapcsolatot fenn akarom tartani (tanoda). Megjegyzés [u24]: gyakoriság Jelenlegi kapcsolata a diák szüleivel: Jó, megbíznak bennem, elfogadnak M. mentoraként. Tervezett személyes találkozás rendszeressége a szülıkkel: Tervezett telefonos és es kapcsolattartás rendszeressége a szülıkkel: 3 havi havi Milyen kapcsolat kialakítására törekszik a mentoráltja szüleivel? Hogyan szeretné elérni, hogy a lehetı leghatékonyabb kapcsolat alakuljon ki önök között? Fenn szeretném tartani a bizalmat, a közös cél eléréséhez folytatni szeretném az eddigieket. Kapcsolatunk hatékony, bár lehetnének aktívabbak is. A tanodai programok kapcsán szeretném őket bevonni olyan alkalmakkor, amikor a szülők is részt vesznek a programokon.

8 Jelenlegi kapcsolata a Polgár Alapítvánnyal: Jelenleg elektronikusan és telefonon tartjuk a kapcsolatot. Tervezett személyes találkozás rendszeressége az alapítvánnyal: 1/2 évi Tervezett telefonos és es kapcsolattartás rendszeressége az alapítvánnyal: havi Szeretne kapcsolódni a "Polgár Alapítvány mentorai" zárt Facebook csoporthoz? amennyiben igen, kérem adja meg az ehhez szükséges elérhetıségét! már csatlakoztam IV. Mentorálás Mi motiválja a mentori feladatok ellátásában: 10 éve dolgozom hátrányos helyzetű tehetséges gyerekekkel. Tapasztalatom szerint eredményt elérni ezekkel a gyerekekkel a megszokott, általános módon lehetetlen. Nagyon fontos lehetőségnek tartom, hogy bekapcsolódhatok ebbe a programba, mert az alapítvány hatalmas tapasztalattal rendelkezik, és ez a 2 év nagyon elmélyültté teheti saját tapasztalataimat, tudásomat ezen a területen. Mik a saját sikerkritériumai a mentori munkában: A program akkor lesz sikeres, ha M. meg tudja tartani jó tanulmányi előmenetelét (csak kevés rontással) a középiskolában M. népdaléneklési eredményeit meg tudja tartani, versenykedve nem hagy alább évente 3 versenyen való eredményes részvétel A tanulást tekintse értéknek, legyen belső késztetése a jóra való törekvés. A gyermek személyisége fejlődjön A gyermek zenei készségei fejlődjenek A gyermek rajzkészsége fejlődjön M. szülei elinduljanak azon az úton, hogy gyermekük tehetségének gondozását önállóan tudják végezni. Ha a diák jutalomként (vállalások teljesítése esetén) tárgyi adományban részesülne (2014. júniusban), milyen eszköz(öke)t javasolna ajándékba átadni? Zenelejátszó Mikrofon Mp3 lejátszó Rajzeszközök Fellépő ruha Okos telefon Netbook

A MÁSODIK ESÉLY ISKOLA KOMPLEX TÁMOGATÓ RENDSZERE OSZTÁLYFŐNÖK HELYETT MENTOR

A MÁSODIK ESÉLY ISKOLA KOMPLEX TÁMOGATÓ RENDSZERE OSZTÁLYFŐNÖK HELYETT MENTOR A MÁSODIK ESÉLY ISKOLA KOMPLEX TÁMOGATÓ RENDSZERE OSZTÁLYFŐNÖK HELYETT MENTOR Forrás:? Tartalom 1. A LEMORZSOLÓDÓ FIATALOK JELLEMZŐ PROBLÉMÁI 2. MENTORRENDSZER 2.1. A mentor-diák viszony, segítő kapcsolat

Részletesebben

Jegyzőkönyv Hatékonyan a fiatalok szociális hátrányainak leküzdéséért Kerekasztal besze lgete s

Jegyzőkönyv Hatékonyan a fiatalok szociális hátrányainak leküzdéséért Kerekasztal besze lgete s Jegyzőkönyv Hatékonyan a fiatalok szociális hátrányainak leküzdéséért Kerekasztal besze lgete s Beszélgetőtársaink voltak: Antal Adrien, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Társadalmi Felzárkózási és Szociális

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások... 4 2. Személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program Pedagógiai Program 2013 1. BEVEZETŐ 3 1.1. Az iskola bemutatása, eredményei 3 1.2. Az oktatás szerkezete, a fejlődés iránya 4 1.3. Az oktatás tárgyi feltételei 5 1.4. Az iskola fenntartója, működtetője

Részletesebben

Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM. Bartok Péter 2013.

Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM. Bartok Péter 2013. Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Bartok Péter 2013. Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola Pedagógiai

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ARANY FOKOZAT Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 2014. május 16. 4090 Polgár, Zólyom utca 14. I. BEVEZETŐ A hátrányos helyzetű családok gyermekei számára a

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető (helyzetelemzés) 2. Helyzetfeltárás. A működéssel kapcsolatos belső feltételrendszer bemutatása

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal Előszó: Iskolánk arculata 4. oldal 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eljárásai, eszközei 6. oldal

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM 2009. szeptember A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM NEVELÉSI PROGRAMJA A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium helyzete és aktuális állapota A gimnázium működésének

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Integrációs stratégia. 2010/2011-es tanévre

Integrációs stratégia. 2010/2011-es tanévre Integrációs stratégia 2010/2011-es tanévre Szikszai György Református Általános Iskola OM: 102612 6900 Makó, Szikszai u. 4. Tel./Fax: 06-62-212-782 E-mail: szikszaigy.hu Internet: www.szikszaigy.hu 1 Tartalom

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

TÁMOP 3.2.4. Egyéni tanulási utak, fejlesztő programok kialakítása. Útmutató. Célcsoportok:

TÁMOP 3.2.4. Egyéni tanulási utak, fejlesztő programok kialakítása. Útmutató. Célcsoportok: A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES TANÉVRE Körösladány 2014. 1 I. BEVEZETÉS, STATISZTIKAI ALAPADATOK A Köznevelési törvény arra kötelezi

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára LÉT-Kérdés Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0011 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA

MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 1118 BUDAPEST, RÉTKÖZ UTCA 39. TEL./FAX: 36-1-246-1365, 36-1-246-1367 web: www.mechatronika.hu e-mail: mecha@mechatronika.hu A MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 510-323

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 510-323 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 510-323 J-22382-28/2013. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM

KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM A GYŐRI KAPUI TAGISKOLÁBAN I. Az alkalmazás feltételei I. 1. Integrációs stratégia kialakítása: I. 1. 1. Általános helyzetelemzés Városunkban a kohászat megszűnése

Részletesebben

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1.1 ISMERTETŐ AZ ISKOLÁNKRÓL... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

2014/2015. tanév. féléves beszámoló

2014/2015. tanév. féléves beszámoló TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA 2014/2015. tanév. féléves beszámoló Készítette: Buzás József mb. igazgató Szirák, 2015. január 26. Tartalom 1 Intézményünk képzési struktúrája a 2014/2015.

Részletesebben

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája. Pályázat

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája. Pályázat Pályázat A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája tagintézményvezető-helyettesi beosztásának ellátására Pályázó: Molnárné Földes Ágnes Kecskemét 2014 Tartalom

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLETI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. igazgató

BUDAPEST III. KERÜLETI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. igazgató BUDAPEST III. KERÜLETI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Budapest, 2013. Kocsisné Hodosi Eszter igazgató Fák, csillagok, állatok és kövek, szeressétek a gyermekeimet. Ha messze

Részletesebben

Jó gyakorlatok a Curie Tehetségpontban

Jó gyakorlatok a Curie Tehetségpontban Jó gyakorlatok a Curie Tehetségpontban A tehetségek iránti igény egyre erőteljesebben jelentkezik, ezért a tehetséggondozás kiemelt fontosságú kérdés. Elkerülhetetlen a tehetséggondozásnak a mindennapi

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

Az értékelés formáját, tartalmát is meghatározza a gyermekvédelmi törvény, az alábbiak szerint:

Az értékelés formáját, tartalmát is meghatározza a gyermekvédelmi törvény, az alábbiak szerint: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. J-10902-42/2014. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben