Studia Monastica a közösségi döntéshozatalról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Studia Monastica a közösségi döntéshozatalról"

Átírás

1 XI. évfolyam 3. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA ősz Studia Monastica a közösségi döntéshozatalról A pannonhalmi bencések életében már hagyománynyá vált, hogy minden év augusztusában szakavatott előadó segítségével közösen tanulmányozzák a szerzetesélet egy-egy főbb kérdését. Idén az angol bencés kongregáció prézese, Richard Yeo apát úr jött el hozzánk, akit Asztrik főapát úr arra kért meg, hogy a bencés közösségek egyházjogi szabályozásának egy különösen fontos területéről tanítson bennünket: hogyan születnek a döntések egy bencés közösségben. Ez a kérdés a rendszerváltást követően vált igazán elvenné. Minthogy a külső kényszer megszűnt, újra kell értelmezni az apát, a közösség és a különböző egyéb fórumok szerepét a döntéshozatali eljárásokban. Richard apát úr régi ismerős Pannonhalmán, mégis a múlt megkötöttségeitől függetlenül, külső szemlélőként beszélt, tanított és buzdított bennünket. Richard apát úr a Downside-i bencés iskolában tett érettségi után jogász végzettséget szerzett, majd közvetlenül a diplomaosztó utáni visszatért Downside-ba hogy megkezdje noviciátusát. Később Rómában tanult egyházjogot, és később ő vezette azt a munkacsoportot, amely a bencés rend saját jogát a zsinat szelleméhez igazította. Vatikáni megbízatása után néhány éven keresztül egy angliai bencés plébánián dolgozott, majd apátként szolgálta közösségét. Máig ő a bencés konföderáció, azaz a világ összes bencés apátságát magában foglaló szövetség legfőbb egyházjogi tanácsadója. meg kell hívni a tanácskozásra (RB. 3), külön kihangsúlyozva, hogy az apát mindnyájukat hívja meg a tanácsra. Richárd apát úr értelmezésében Benedek ezekben a közösségi alkalmakban arra látott nagyszerű lehetőséget, hogy egyrészről a szerzetescsalád növekedjék egységben és szeretetben, másrészről a szerzetesek mind gyakrabban megéljék, hogy a tanácskozások végső soron nem a közösség akaratát hivatottak megvalósítani, hanem Isten tervét segítik felfedezni. Richard apát úr részletesen elemezte a Magyar Bencés Kongregáció saját jogát, a Konstitúciót, amely részletesen szabályozza mind a Kongregáció, azaz a független szerzetesházakat tömörítő szervezet, mind a független illetve egyéb házak szervezeti felépítését és működését. A külső szemlélő éleslátásával olyan észrevételeket tett, illetve olyan kérdéseket intézett hozzánk, amelyek hűen tükrözik közösségünk jelenkori útkeresését. Rámutatott, hogy szerepét tekintve a, n n n Számunk tartalmából Interjú Paulus Schmidt atyával Az energetikai rendszer megújítása Pannonhalmán EU-s támogatással Egy monostori könyvtár küldetése, feladata a 21. században Előadása a Regula tanításából indult ki. Szent Benedek a korábbi szerzetesszabályzatokhoz képest nagy szerepet szán a közösségnek. Korábban ugyanis a szerzeteseknek kizárólag az apátjukhoz való viszonyuk volt meghatározó, míg Szent Benedek részletesen foglalkozik a szerzetesek egymás közötti kapcsolatával is. Jellemző példa erre, hogy Szent Benedek szakított a Regula Magistri hagyományával, amely szerint az apát saját maga jelölte ki utódját. Ehelyett bevezette az apátválasztás intézményét, ahol a szerzetescsalád mint közösség dönthet. Ugyanígy Szent Benedeknek köszönhető újítás az is, hogy a testvéreket n n n n n n MÉCS Európai Találkozó Pannonhalmán Oblátusaink múltjáról, életérõl, programjairól Meschedei testvériskolánk diákjai Pannonhalmán Bandisták foglalták el a Bencés gimnáziumot! Kerék-Pár-Toló Szent Günter zarándoklat Niederalteich Bakonybél Beszámoló Tihanyból és Győrből

2 2 BENCÉS HÍRLEVÉL Kongregáció legfőbb irányító szerve, az Általános Káptalan lényegében különbözik a tanácsadó jellegű egyéb gyűlésektől, mint például a konvent káptalan, vagy a házi káptalan. Ezek inkább a szintén tanácsadó jellegű Főapáti Tanáccsal rokoníthatók. Az a kérdés is felmerült, hogy vajon a jelen Konstitúciónk szerint arányos-e a fentebbi értelemben vett tanácsadó fórumok közötti feladatmegosztás: mi tartozzék a Főapáti Tanácsra, és miben legyen hatásköre a káptalanoknak. Richárd apát úr saját személyes élményeiből merítve arra hívta fel figyelmünket, hogy minél nagyobb közösség vesz részt a döntésben, annál egyértelműbb és letisztultabb választási lehetőséget kell biztosítani. Ehhez egy kisebb testület előkészítő munkája szükséges. Fontos, hogy a közösségnek megfelelő idő és ismeret álljon rendelkezésére, mielőtt szavazásra kerülne a sor. Éppen ezért, ha gyors döntés szükséges, a kisebb testület alkalmasabb. Az előadást követő kérdéseknél Richard apát úr kiemelte, hogy bizonyos összeghatárt meghaladó döntésekben a közösséget mindenképpen meg kell kérdezni. A bencés döntéshozatal sajátos eleme, hogy maga az eljárás a közösség véleményformáló fórumaként is működhet. Richard apát úr szerint a jó döntéshez nem mindig elegendő az abszolút többség. A cél sokkal inkább a konszenzus kialakítása, azaz a valóban közös döntés, amely mögött a közösség egésze felsorakozik. A szerzetesélet ugyanis nem politika, nincsenek pártok illetve ellenfelek, hanem különböző nézetek vannak, amelyek kölcsönösen gazdagíthatják egymást. Bárhogy működjenek is tehát a döntéshozatali fórumok, azok sohasem egymás, vagy az apát ellen döntenek, hanem még az esetleges ellenvéleményekben is a végső döntés meghozatalát, és ily módon a közösség javát szolgálják. Albin atya PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG Megérteni egymást Interjú Paulus Schmidt atyával Kedves P. Paulus! Az életed során megélted a legújabb német és az európai történelem számos fordulatát. Melyeket tartod a legfontosabb, vagy leginkább meghatározó eseményeknek? E világban való megjelenésem éve döntő jelentőségűnek bizonyult az egész világ számára: ban Hitler birodalmi kancellárrá való kinevezésével megkezdődött a nácik 1000 éves birodalma. Ezt az ezer évet levonva a január 30. és november 25. közötti szakaszt kereken tizenkét év alatt sikerült letudnunk. Azóta pedig megint csak eltelt 64 év. Szüleim mindketten tanárok voltak, én voltam az első gyerekük ők pedig mindketten, (de kivált édesanyám) megpróbálták rajtam kamatoztatni nevelői kompetenciáikat szeptemberéig, a II. világháború kitöréséig a vesztfáliai Hammban éltünk. Apám katona volt egészen a háború végéig. E fatális történelmi események kezdetén hárman voltunk testvérek. A háború további eseményei három egykét csináltak belőlünk: öcsém Stuttgartba került anyai nagyszüleinkhez, húgom pedig valamivel később édesanyám barátnőjének családjához Dél-Németországba tavaszáig egyedül én éltem édesanyámmal Hammban. A háború kö-

3 BENCÉS HÍRLEVÉL 3 vetkeztében végül engem is evakuáltak, még mielőtt az osztályommal együtt kényszerrel engem is a Gyerekországba ( Kinder-Land ) vittek volna. Így kerültem 1944 tavaszán, tízévesen egy kis parasztcsaládhoz a svábföldi Allgauba. Nevelőszüleim teljesen idegenek, ám rendkívül kedvesek voltak: én pedig paraszt-gyerekké váltam, a birtokunkban három tehénnel és egy disznóval. 44 őszén kezdtem meg a gimnáziumot Vesztfáliában folytatás a Hátsó-Pomerániai Lauenburgban majd a szovjet hadsereg előli menekülést követően ismét a svábföldi Allgauban, amíg első gimnáziumi évünk a 1945 áprilisában a háború vége miatt korai véget nem ért ben viszont újabb komoly lépést tettem iskolai pályafutásomban: Illertissenbe, az iskolatestvérek kollégiumába kerültem. Ekkorra 12 év már eltelt meglehetősen mozgalmas gyermekkoromból, bizton állíthatom: nem minden nyom nélkül. Szüleim nem találtak vissza egymáshoz a háború után. Rólunk testvéreimmel édesanyám gondoskodott. Egy kis faluban lett tanítónő, így csak a nyári szünetekben láttuk. Első találkozásom a bencésekkel 1947 nagyhetén történt. Édesanyám végzős osztályával Neresheimbe utazott, én meg velük tartottam augusztusában aztán sziléziai bencések települtek le a Neckar melletti Bad Wimpfenben. Ettől fogva iskolás korom végéig, 1952-ig többet voltam vendégségben a Neckar mellett épülő Szent Péter kolostorban, mint amennyi időt édesanyám szolgálati helyein töltöttem a Wimpfen környéki falvakban. Lehet ezután még csodálkozni azon, hogy az érettségi után beléptem a bad wimpfeni kolostorba? Most Pannonhalmán élsz, s az elmúlt időben felfedezted a közelebbi és távolabbi környéket is. Közben a németnyelvű lelkipásztorkodásba is bekapcsolódtál. Mennyire ismered Magyarországot? 2006 októberében éppen három évvel ezelőtt Magyarországra, Pannonhalmára költöztem. Wimpfeni kolostoromat átalakították, más célokra használják. Nem tartott sokáig, míg gondviselésszerű események összjátékából kialakult, hogy pannonhalmi öreg napjaim közben kissé hasznossá tehetem magamat a pilisvörösvári németnyelvű kisebbség katolikus közösségében. A városban minden vasárnap van német istentisztelet, magam havonta egyszer ott misézem. Nem esik nehezemre, hiszen anyanyelvemen tehetem. Közben egy másik nagy lelkipásztori öröm is ért: egy Pannonhalma környéki 9 éves fiút készíthettem fel a keresztségre, majd keresztelhettem meg Pannonhalmán. Édesanyja budapesti, édesapja német, a fiú kétnyelvűen nőtt fel. Jól meg tudtuk érteni egymást. Időközben Magyarországot is ( das Land der Magyaren ) jobban megismertem. Talán azért, mert szeretek utazni. Lehet, hogy ehhez szerzetesi védőszentemnek, Szent Pálnak is köze van Magyarország megismerését a sajnos olyan hirtelen elhunyt Miksa atyának is köszönhetem. Ő mutatta meg nekem Pécset, kétszer én vittem el mátrai nyaralására, s közben megnéztük Egert, Bélapátfalvát és Magyarország egy-két további nevezetességét. Persze akad az országban még terra incognita elég. A magyar mellett a beuroni bencés kongregációt is jól ismered. Melyek számodra a beuroni szerzetesség meghatározó vonásai? Nehéz kérdést tettél fel. Beuronban tanultam, ám a főapátságot nagyon nehéz időkben, 1955 és 1959 között ismertem meg. Kolostori pályafutásom során megfordultam néhányszor a kongregáció általános káptalanjain is. Épp ezeken lett világos számomra, hogy miféle nehézségekkel kell megküzdeniük ma a kongregációhoz tartozó monostoroknak. E nehézségek némelyike talán arra a tényre vezethető vissza, hogy a kongregáció alapításának ideje, a 19. század második fele rendkívül meghatározta a kongregáció későbbi életét is. A reform vágya és megvalósítása kezdetben jelentős fellendüléshez vezetett, amely a két háború közötti időben a liturgikus mozgalomban érte el tetőpontját. Egyben azonban túl is lendült rajta, s most másfajta kihívásokkal kellene szembesülnünk. A liturgia ápolása az egyik olyan döntő motívum volt, amely a kongregációhoz vezetett. Manapság inkább a konkrét helyhez kötődő feladatokkal és kihívásokkal szembesülnek a beuroni kolostorok, s ez a folyamat a kongregációs (ön)tudat jelentős megváltozásához vezet. Most nem is tudnék ezért jelentős különbséget megnevezni a magyar és a beuroni kongregáció között. Mit csinálsz szabadidődben? Mi a hobbyd? Szabadidő alatt ténylegesen szabad időt értek. Nincsen már másfajta konkrét feladatom nem vagyok tanár, plébános, nem vagyok kolostori tisztségviselő sem ezért lényegében nagyon sok szabad időm van. Ezért kifejezetten hálás vagyok: olvashatok, foglalkozhatom a magammal hozott számos dokumentum rendezésével, ápolhatom személyes kapcsolataimat, s itt-ott még hasznossá is tehetem magam pannonhalmi feladatokban. Sőt, miközben mindezt jól be akarom osztani, néha időhiányba is kerülök hiszen én sem vagyok már olyan fiatal! Készítette: Konrád atya

4 4 BENCÉS HÍRLEVÉL Az energetikai rendszer megújítása Pannonhalmán EU-s támogatással Előzmények és indokok Csaknem három éve elkezdődött az a folyamat, amelynek befejeztével a Pannonhalmi Főapátság több ponton is megújíthatja energia ellátását. A gondolat, hogy intézményeinkben a hagyományos, fosszilis energiahordozókon kívül más, ún. megújuló energiaforrásokat is használjunk, lassan huszonöt éve jelen van gondolkodásunkban. Ennek ellenére csak a közelmúltban nyílt lehetőségünk arra, hogy álmaink egy részét valóra válthassuk. Az elmúlt évtized alatt a közüzemi kiadásaink az alig növekvő fogyasztás mellett jelentősen megnövekedtek a földgáz esetében négyszeresére, az elektromos áram esetében pedig közel háromszorosára. Ezen a nyomáson érdemben az sem csökkentett, hogy az idei évtől a gázszolgáltatót a szabadpiacról kell megválasztanunk. Az Európai Unió 2013-ig tartó pályázati rendszerében a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) pályázatai lehetőséget nyitottak, hogy a jelenleginél korszerűbb megoldásokat keressünk fűtésünk, melegvíz előállításunk és elektromos rendszerünk területén. Átvilágítás és koncepció 2006 októberében a Főapátság felkérte dr. Tóth Péter egyetemi docenst és a győri KondiCAD Mérnökirodát, hogy készítsenek egy tanulmányt a Főapátság jelenlegi energiaellátásáról és a megújuló energiaforrások hasznosítási lehetőségeiről. A koncepcióterv február 28-ra készült el. A tanulmány elemezte a jelen állapotot, számba vette a helyi adottságokhoz igazodva az elméletben használható megújuló energiaforrásokat (nap, szél, biogáz, biomassza, geotermikus források), végül a megtérülés és a megvalósíthatóság esélyeit figyelembe véve időbeli szakaszolással egy biomassza fűtőmű, valamint egy kapcsolt hő- és villamos energia termelő gázmotor megépítésére tett javaslatot. (A kézenfekvőnek tűnő nap- és szélenergia hasznosítás a hosszú megtérülési idő és a műemléki környezet védelme miatt nem javasolt.) A koncepció szerint a biomassza bázisú hőtermelő kapacitás az alapigények ellátását biztosítja, míg a meglévő földgázbázisú egységek csak a nyári időszak használati melegvíz termelését, illetve a téli időszakban a csúcsigények kielégítését szolgálják, illetve mint tartalék-berendezések járulnak hozzá a magas szintű ellátásbiztonság megőrzéséhez. Pályázat Az időközben kiírt KEOP pályázat Hő- és villamos energia előállítás megújuló energiaforrásból 50%-os támogatást biztosít a beruházáshoz. A tervezési munka gépészeti részét a KondiCAD Mérnökiroda, az építészetet a CZITA Építésziroda végezte, a pályázati anyag összeállításában az Infinity Pénzügyi Tanácsadó Kft. volt segítségünkre. A benyújtott pályázatot első körben nem fogadták el nyarán a biomassza erőművet és a gázmotoros kapcsolt energiatermelést szétválasztva és átdolgozva ismét beadtuk az immár két pályázatot. Az elbírálás mindkettőt támogatásra érdemesnek találta, így megkezdődhetett a megvalósítás. Biomassza fűtőmű Az új fűtőmű a Kertészet és az Arborétum találkozásánál, az egykori asztalosüzem helyén épül meg. Az épület két fő részre tagolódik, a 250 m 2 - es fedett-nyitott tároló térre, ahol a beszállított aprított fát és nyesedéket tároljuk, és a gépészeti térre, ahová a kazán kerül. A két épületrész között helyezkedik el a napi tároló, amelyből a faapríték egy hidraulikus adagolón keresztül kerül a kazánba. A két eltérő funkció eltérő belmagasságú épületrészek kialakítását igényli. Az épület külső megjelenésénél viszont kerülni kellett különböző magasságú tömegek szerepeltetését, ezért a gépészeti tér technológiai padlószintje 2,4 m-rel a térszint alá süllyesztve kerül kialakításra. A Kisalföld Erdőgazdasággal hosszú távú szerződést kötöttünk a tüzelőanyag, a felaprított vágástéri hulladék szállítására. Becsléseink szerint kb. évi 1000 tonna faaprítékra lesz szükségünk. A kazánban fogjuk eltüzelni a szőlőültetvényeinkből behordott venyigét, valamint a learatott levendulaszárat az arborétumból származó fahulladékkal együtt. A tüzelőanyag szállításához egy új út épült a levendulaültetvényeink területén. A fűtőmű szívében egy 750 kw teljesítményű Viessmann Mawera kazán üzemel. Az építkezés környezetében egy másik nyertes pályázatunk is hamarosan elkezdődik. A turisztikai vonzerő fejlesztési program keretében egy teázót és gyógynövényes ajándékboltot alakítunk ki

5 BENCÉS HÍRLEVÉL 5 a jelenlegi kertészeti épületben, bemutató gyógynövénykertet építünk a kazánház környezetében, valamint a levendula főzőt látványműhellyé alakítjuk át, ahol a turisták szakmai betekintést kapnak a gyógynövénylepárlás rejtelmeibe. Ugyanez az idegenforgalmi szemlélet valósul meg a kazánház esetében is: a kazán mellett kialakított galérián az érdeklődők a megújuló energiafelhasználásról és a biomassza kazán működéséről láthatnak rövidfilmet. A kivitelezési munkák építészeti részére a közbeszerzési pályázat eredményeképpen a Terán Kft. kapott megbízást, a gépészeti munkákat pedig az Integrál Klíma Kft végzi. Az építkezés jelenleg is folyik, várhatóan ez év novemberében, még a fűtési idény elején megkezdődhet a próbaüzem. A beruházás teljes költsége 366 millió forint, aminek fele a KEOP pályázatból származó vissza nem térítendő támogatás. Gázmotoros kapcsolt hő- és villamos energia termelés A beruházás célja a saját villamos ellátás részleges biztosítása, illetve a folyamat során keletkező ún. hulladékhő hasznosításával a használati melegvíz előállításának megsegítése. A gázmotor a számítások szerint a jelenlegi villamos energia fogyasztás 76%-át, a használati melegvíz előállításhoz szükséges hőtermelés 80%-át fogja biztosítani. Ez a projekt az előzőekben ismertetetthez képest jóval egyszerűbben megvalósítható, hiszen a gázmotor és a hozzá kapcsolódó generátor a jelenlegi kazánház aljában, a gázkazánok mellé helyezhető egy hangszigetelő és rezgéselnyelő dobozba, jelentős építési munkákat nem igényel. A 100 kw teljesítményű Liebherr motor október elején kezdi meg a próbaüzemet. A beruházás teljes költsége 48 millió forint, a KEOP pályázati támogatás mértéke 49%. Előretekintés: napenergia A biomassza fűtőmű tervezésével egyidőben felmerült a napenergia hasznosításának lehetősége: a fűtőmű tetejére napenergiát elektromos energiává átalakító fotovoltaic cellákat terveztek. Akkor a cellák magas ára és a pályázati támogatás mértéke együttesen túl hosszú megtérülési időt jelentett volna, ezért ezt el kellett vetnünk. Azonban az utóbbi hónapokban a fotovoltaic cellák ára jelentősen csökkent, a támogatási intenzitás pedig 60%-ra emelkedett, így felmelegítettük a napenergia hasznosításának gondolatát. Ennek eredményeképpen nemcsak a fűtőmű tetején, hanem a most épülő Kosaras-dombi Látogatóközpont tetején is kialakítható lenne egy cellarendszer, amely a helyben fellépő elektromos igényt tudná részben kielégíteni. A pályázat előkészítése folyik, reményeink szerint a következő évben már a napenergia is szolgálni fogja az új létesítmények működését. Iván testvér

6 6 BENCÉS HÍRLEVÉL Egy monostori könyvtár küldetése, feladata a 21. században A pannonhalmi Főapátsági Könyvtár ha a magyar történelem zivataros századaiban nem is működött folyamatosan, és középkori anyagából sem maradtak meg kódexek Magyarország legrégebbi könyvtára. Könyvtár könyvgyűjtemény már több mint ezer évvel ezelőtt is létezett a mostani Pannonhalmán. Jelenlegi gyűjteményünk jelentős védett könyvállománnyal (kódex, ősnyomtatvány, korai antikva) rendelkezik, találunk benne a világon egyetlen példányban megmaradt unikumot is. Könyvtárunk ezért különleges és rendszeres gondozást igényel. Az 1996-os rekonstrukciós munkák során sikerült kialakítani egy olyan termet, ahol a védett könyvállomány biztonságos helyre került. Ez a helyiség tökéletes védelmet nyújt elemi károk esetén, de vagyonvédelmi, tűzvédelmi és klimatikus szempontból is. A könyvtári állomány vagyon és tűzvédelme, valamint műszerek segítségével biztosítható állagvédelme (megfelelő hőmérséklet és páratartalom) a könyvtár egész területén megoldott. A könyvtárunk az elmúlt években minden lehetséges alkalommal nyújtott be pályázatokat egyedi restauráltatásra és általános karbantartásra, állománygondozásra (tisztítás, kisebb javítások, bőrkötések gondozása). Az általános restaurálási program keretében 2002 és 2006 között az ősnyomtatványtár, az RMK-gyűjtemény, a Jesuitica, a Kézirattár (nem bencés vonatkozású kéziratos anyag), a Benedictina gyűjtemény védelme valósult meg tól a klasszicista könyvtárteremben elhelyezett könyvállomány állagmegóvását kezdtük el. Évente 5 polcnyi könyv kb kötet általános javítását, tisztítását tudjuk elvégeztetni. Október 5.-től idén is megkezdődik a munka a nagyteremben től megindult a védett állomány egyes darabjainak restauráltatása is. Ez a munka folyamatosan, de nagyon lassan halad. Bár a könyvtár minden évben elkülönít bizonyos összeget egyedi restauráltatásra, a saját források nem elegendők, és a különböző pályázati támogatásokkal is évente csak néhány darab könyv restauráltatása lehetséges. A Főapátsági Könyvtár szerepel a kulturális minisztérium által vezetett nyilvános könyvtárak jegyzékén, hétfőtől csütörtökig ig, pénteken 8 13 óráig várja a könyvtárhasználókat. A könyvtárban a következő szolgáltatásokhoz juthatnak hozzá az olvasók, kutatók: helyben olvasás, kutatás, kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, állományfeltáró eszközök (cédula és elektronikus katalógus) használata, számítógép használata, internethasználat, tájékoztatás (telefonon, postai úton, ben), másolatok (fotó, fénymásolat, digitális másolat) készítése, irodalomkutatás. A könyvtár állományát folyamatosan gyarapítjuk, frissítjük, a történelem folyamán többször szétszóródott könyvgyűjteményt anyagi lehetőségeink szerint rekonstruáljuk, visszavásároljuk. A pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban már az 1990-es évek közepén elkezdődött a könyvek számítógépes feldolgozása (adatbázisépítés), ám a munka nagyon lassan halad mind a mai napig. A körülbelül kötetet kitevő állományból 1996 és 2007 között saját munkatársaink, polgári szolgálatos segítők és könyvtár szakos hallgatók segítségével közel kötetet (modern, századi könyvek) sikerült feldolgozni. Emellett elkészült a folyóiratok számítógépes adatbázisa (904 folyóiratcím, ebből 254 kurrens folyóirat), a Benedictina adatbázis (bencés vonatkozású nyomtatott és kéziratos gyűjtemény), melyben 3695 nyomtatott dokumentumra és 2017 kéziratra kereshetünk, továbbá elkezdődött a régi könyvek (ősnyomtatvány, antikva) számítógépes feldolgozása is, ebben 392 művet találunk. Feldolgoztuk a bencés vonatkozású folyóiratcikkeket is től egy nagyobb pályázati támogatás segítségével a Corvina integrált könyvtári rendszerre tértünk át. Ezzel megnyílt a lehetőség arra, hogy országos közös adatbázisokhoz csatlakozzunk, vagy akár más egyházi könyvtárakkal együtt egy közös katalógust építsünk. A könyvtár katalógusa rövidesen elérhető lesz interneten a Főkönyvtár saját honlapjáról. Más gyűjteményekhez hasonlóan egyre sürgetőbb és fontos feladat a digitalizálás, a tartalomszolgáltatás ismeretterjesztő céllal. A Főkönyvtár egy 2004-ben kiírt pályázat segítségével két kódexet és két ősnyomtatványt, valamint e pályázathoz kapcsolódva, de nem a pályázati támogatásból egy 16. és egy 19. századi művet digitalizáltatott ben a Főapátsági Levéltárral közösen a MOM MOnasteriuM.net (Középeurópai kolostorok és egyházmegyék virtuális levéltára) program keretében a szerzetességgel kapcsolatos nyomtatott műveket és kéziratokat, 2006-ban a Bécsi Orvostörténeti Intézettel közös pályázaton 4 kéziratos és 2 nyomtatott botanikai illetve orvostörténeti dokumentumot készíttettünk el. Szponzori támogatással az elmúlt években nem pályázati programokhoz kapcsolódva néhány további századi anyagról is készült digitalizált változat. Az egyházi könyvtár az egyik legrégebbi könyvtártípus. A 20. századi történelmet ismerve tudjuk, hogy 1950 után e könyvtárak egy része megsemmisült, illetve könyvraktárrá vált, vagy zárt gyűjteményként, legfeljebb korlátozottan nyilvánosan működött, ahogy a pannonhalmi könyvtár is. Sorsuk a rendszerváltás után változott meg. Ahhoz, hogy ezek a könyvtárak újra életre keljenek, hogy visszaverekedjék magukat az országos könyvtári hálózatba, az elmúlt két évtizedben közgyűjteményi jellegüket kellett bizonyítaniuk, azt, hogy közszolgáltatásokat nyújtó könyvtárak és nem múzeumok. A század könyvtára és könyvtárosa ha egyházi könyvtár és könyvtáros is már nem boltíves,/ pókhálós vén terem / zugában álmodó / középkori barát, / ki lemosdotta rég / a földi vágy sarát / s már félig fent lebeg / a tiszta étheren, / ül roppant asztalánál, / mely könyvekkel teli / s a nagybetűk közébe / kis képecskéket ékel, / Madonnát fest örökké / arannyal s égi kékkel.... (Dsida Jenő: Arany és kék szavakkal). Napjainkban egy egyházi könyvtár így a Főapátsági Könyvtár is meghatározott szakterületekkel (teológia, segédtudományai, egyháztörténet stb.) kapcsolatos információkat közvetítő, közművelődési feladatokat ellátó intézmény. Munkatársaink könyvtári képesítéssel rendelkező, fiatal és középkorú világiak, akik mindent megtesznek azért, hogy műemléki környezetben korszerűen őrizzenek, feltárjanak, szolgáltassanak egy muzeális állományrészt, és működtessenek egy modern teológiai szakkönyvtárat. Ásványi Ilona

7 BENCÉS HÍRLEVÉL 7 MÉCS Európai Találkozó Pannonhalmán Az idén, eddigi története során először az a megtiszteltetés érte a magyarországi MÉCS mozgalmat, hogy házigazdája lehetett a közel 60 éves múltra visszatekintő szervezet Európai Találkozójának. Igyekeztünk reprezentatív, mély lelki örökséggel és nem utolsó sorban befogadó kapacitással rendelkező helyszínt találni, így esett a választás Pannonhalmára. A találkozón, amelyet július 20 és 24. között tartottunk, a magyar MÉCS közösségek családjaiból több mint 500 fő regisztrálta magát, külföldről pedig 44 vendégünk volt (az Egyesült Államokból, Japánból, Máltáról, Norvégiából, Olaszországból, Portugáliából, Spanyolországból, Szlovákiából és Thaiföldről). Ennek megfelelően a találkozó a mozgalomhoz kötődő tolmácsoknak köszönhetően három nyelven zajlott: angolul, magyarul és spanyolul. A sikeres szervezésnek köszönhetően százötvennél többen vállaltak név szerinti felelősséget valamely önkéntes munka terén, a fotózástól kezdve a forgalomirányításon át a kórus vezetéséig és legfőképpen a gyereksereg foglalkoztatásáig. A résztvevők nagy többsége az éppen átépítés alatt álló gimnáziumi kollégiumban kapott szállást, külföldi vendégeinket és a kényelmesebb szobára vágyókat a közeli panziókban vagy kempingben szállásoltuk el, a környéken lakók pedig naponta bejártak. Az étkezéseket a kollégium konyhája szolgáltatta, a tálalásnál pedig a kamasz gyermekeink segítettek be, nem kis meglepetésünkre örömmel. Látva munkájuk értelmét ők is megértették, hogy kollektív összefogásra van szükség ahhoz, hogy mindenki jól érezhesse magát. A találkozó lelki házigazdája Bíró László püspök volt, aki a külföldről érkezett atyák mellett a MÉCS Napokban vagy a családközösségekben vezetést vállaló hét paptestvérrel együtt a találkozó teljes időtartama alatt jelen volt. Az ő igényes előadásai, elmélkedései, és a bazilika ezeréves falai között megtartott szentmisék, valamint a résztvevők Isten és egymás iránti lelki nyitottsága meghatározó volt a találkozó testvéries, derűs légkörében. A püspök úr így összegezte az előadások gondolatait: A lelki megújulás: újraindulás Krisztustól. Azt jelenti, hogy újra felfedezzük értékeinket, a házasság intézményét és szentségét, a bibliai emberképet és a családegyházat. Ezek hiteles megélése, ennek az életnek túlcsordulása teszi lehetővé a hit továbbadását, a missziót, amely valamennyiünk felelőssége és küldetése a családon belül és a családok által a tágabb környezet felé. Bíró püspök úr mellett előadást tartott még Andrásfalvy Bertalan, Surján László, valamint Sallai János pszichológus és felesége. A lelki tartalom mellett helyet kapott egy nagyszerű koncert a Gemma énekegyüttes, Bognár Krisztina, Bojtár Imre, Gál Anikó és Simon Zsófia fellépésével. A koncertet Dr. Áment Lukács atya briliáns orgonajátéka zárta. Ezzel kapcsolatban érdekes volt megtapasztalni, hogy a másfélórás koncertet a gyerekek olyan fegyelmezetten ülték végig, hogy egyáltalán nem lehetett a hangjukat hallani. Esténként a fiatalok zenés dicsőítést tartottak, de volt közös filmnézés, foci, a záró esten pedig táncház, ahol mindenki lemozoghatta a vacsorát. Azok a külföldiek, akik kezdetektől részt vettek az Európai Találkozókon, a találkozó után úgy nyilatkoztak, hogy ez volt az eddigi legjobb találkozó, magasra tettük a mércét a következő házigazdának. Mi magunk is nagyon jól éreztük magunkat, a lelki feltöltődés mellett egy ilyen találkozón óriási élmény találkozni az ismerősökkel, barátokkal, régiekkel és újakkal. A feladatunk pedig, hogy a kapott értékeket ne tartsuk meg magunknak, hanem merjünk kilépni velük szűkebb és tágabb környezetünk felé. Simon Gábor

8 8 BENCÉS HÍRLEVÉL Oblátusaink múltjáról, életéről, programjairól Oblátus testvéreink nyilvános ígéretük révén Szent Benedek családjához tartoznak. Magyarországon 1921-ben a nagykáptalan engedélyezte újra az oblátus mozgalmat. Az ifjú Szunyogh Xavér atya volt az, aki elérte ezt az újra indulást, és írói munkásságával megalapozta a lelkiségét is. Mivel az 1802-es visszaállítási diplomában nem szerepelt az oblátusság intézménye, ezért hosszú ideig szünetelt az oblátusközösség léte a magyar bencés világban. Szunyogh Xavér így fejezte ki örömét 1926-ban, a meginduló Pannonhalmi Szemle első számában: Ha valaki megírja egyszer Szent Benedek rendjének szerepét a magyar katolikus vallásos életben, akkor egyik legfontosabb eseményként fogja megemlíteni az évi nagykáptalant, amely kimondotta, hogy felújítja a hazánkban is évezredes oblátusintézményt. Szép ünnep volt a főmonostorban ez év március 31-én Eduard Benedek Brunschweiler svájci oblátusra való emlékezés, aki a Világ Népeinek Igaza posztumusz kitüntetést kapta. Benedikt testvér a Nemzetközi Vöröskereszt megbízottja volt ben. Silly Magdolna Lúcia testvérünk is eljött, aki megmutatta nekem, hogy a folyosó melyik részén volt a matraca, mikor családja az oroszok bevonulása elől ide menekült. Lúcia testvérünk július 11-én az altemplomban tett négy másik társával oblációt. A szigorú titoktartáshoz tartozott, hogy miután aláírták az okmányt, a főapát elégettette, csak egy szentképet vihettek magukkal emlékül. Hivatalosan 1989-től kezdve létezik újra oblátusság, és a csoportokat dékániáknak nevezzük. A havonta egyszeri összejöveteleinken beszélgetünk egymással, zsolozsmázunk, és a Biblia egy meghatározott részét olvassuk. Ebben az évben a Vigan-féle módszerrel ismerkedtünk meg júniusában négy kocsival Majkra és Tatára kirándultunk. A Majkon élt kamalduliak a bencések remete ága, alapítójuk, Szent Romuáld is Benedek Reguláját követte. Az Esterházy család építtette elsősorban az itteni remetetelepet, de mások is készíttettek egy remetelakot, amelyen az ő címerük látható. Az Esterházy családot is erősen megosztotta a Rákóczi-szabadságharc, előfordult, hogy egymás ellen küzdöttek. A kamalduliak imádsággal a békét szerették volna szolgálni. Pannonhalmán a főapáti fogadóban is található a majki kolostorból néhány intarziás asztal, a gyönyörű stallumaikat pedig a komáromi ortodox egyház vette meg, és ma is a szerb templomban láthatók. A távol élő oblátusokat a közös pannonhalmi lelkigyakorlat hozza leginkább össze. Legutóbb Godofréd atya tartotta, s az elmélkedések fő témája a Getszemáni kert jelenete volt. Godofréd atya szerint Jézus életének ez volt a lélektani csúcspontja, aki a halálfélelemmel küzdve mondta ki: Ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd. A lelkigyakorlat délelőttjén szilenciumot tartottunk. Az elmélkedések mellett szentségimádásra, gyónásra, a Hitvallók és ügynökök című film megnézésére is volt lehetőség, és kisebb csoportokban megbeszéltük a lelkigyakorlaton felmerült gondolatainkat. Július 11-én, Szent Benedek ünnepén egy testvérünk a Laudes elején beöltözött, két testvérünk pedig oblációt tett a szentmisében. Bakonybélben is lelkigyakorlatot tartottak a perjelséghez tartozó csoportok. A dékániák vezetői megkapták az új leporellót, amelyen bemutatjuk életünket az érdeklődők számára. Október 23 án a Pápa közelében levő Attyapusztára, a karmelita lelkigyakorlatos házba érkeznek az érdeklődők, a novíciusok és lelkivezetőik, hogy ott készüljünk a bencés lelkiségre Baán Izsák diákonus testvér vezetésével, aki a bakonybéli monostorunk tagja. Zarándoklatot tervezünk Máriacellbe, hogy az ősi kegytemplomban imádkozzunk, és találkozzunk Godofréd atyával, aki az év második felében ott szolgál. Az oblátusszövetség honlapja megtekinthető a bences-oblatusszovetseg-pannonhalma.hu címen. Elréd atya

9 BENCÉS HÍRLEVÉL 9 A kilencven éve született és tizenöt évvel ezelőtt elhunyt Lehel atya emlékére utolsó lelkipásztori szolgálati helyének, Pölöskefőnek önkormányzata emléktáblát állított. Az alábbiakban az emléktábla-avatón elhangozott beszédet közöljük. Markó Imre Lehel emlékére Nagy tisztelettel és szeretettel állítjuk ezt az emléktáblát Markó Imre Lehel atyának, esperes úrnak, aki 39 évig volt a falunk papja. A pölöskefői hívek nevében, pölöskefőiként és tanítványaként állok itt. Már 15 éve, hogy meghalt. Engedjék meg, hogy felidézzem az emlékét. Elsőként miseruhás alakja jut eszembe, ahogy lassan felballagott az oltárhoz, énekelte a mise szövegét, predikált. Aztán felidéződik fekete reverendában, amint végigbiciklizett a falun, vagy éppen ahogy vasárnap reggel kiballagott a buszmegállóhoz, hogy elutazzon Kacorlakra a vasárnapi szentmisére. Aztán mindannyian emlékezhetünk gyönyörű fenyőfákkal körülvett plébániájára, ami halála óta már nem a régi, csak árválkodik egymaga. Itt a barátságos paplak udvarán virítottak gyönyörű rózsái, és szaladgáltak hűséges kutyái. Még annyira elevenen él a mosolya, s néhány gesztusa. Az is, ahogy levette a szemüvegét, közelhajolt a könyvhöz, úgy böngészte a sorokat. Ez aztán eszembe juttatja a lakását, dolgozószobáját, ami a padlótól a plafonig telis-tele volt könyvekkel, régi értékes kiadványokkal, amikről biztosan lehette tudni, hogy ő azoknak minden betűjét ismerte. A tudás fellegvára volt az a ház, s abban Ő a tanár úr, aki 6-7 nyelven beszélt, olvasott, kutatott, írt, kézzel, de legtöbbször írógéppel. Hogy is volt mindenre ideje? Tanítványait is itt fogadta. Itt tanított nagy türelemmel, lelkesedéssel, jókedvűen, szellemesen, s természetesen mindig ingyen. Még fülemben csengnek Tamás László atya búcsúztató szavai. Igaz, szép szavakkal méltatta őt, hogy a Jó Istentől kapott tálentumait nagyszerű életével, szorgalmával, hitével megsokszorozta. Mi, a hívei ezekből a tálentumokból oly sokat részesedtünk. Hogy mit, az sehol sincs leírva. Pedig az interneten annyi információ található róla, mindegyik a néprajzos és nyelvészeti munkásságáról szól, s azok valóban nagyszerű munkák. Hajdú tanár úr a temetési búcsúztatón így összegezte az életművét: Hihetetlen gazdag anyagú, értékes munka az övé, s ameddig magyar nyelven beszélnek, addig fennmarad Markó Imre emléke. De élete fő műve mégis az, hogy pap volt. Erről nincsenek feljegyzések, erről csak mi, hívei tudunk mesélni, mert a mi fejünkben, de leginkább a szívünkben van feljegyezve. Ahogy végignézek az arcokon, legtöbbünket ő keresztelt, ő esketett meg. S közben oly sokszor kérte ránk imáiban a Jó Isten áldását, kegyelmét. Mindig szívén viselte ügyeinket. Nagy szigorral és odafigyeléssel terelgetett bennünket a Jó Isten felé, s erős láncként kötött bennünket hozzá. A történelem szelei akárhogy is fújtak, ő szolgálatban hűséges és fáradhatatlan volt. Nemrég az egyik könyvemben találtam egy tőle kapott szentképet. A hátuljára útravalóul ezt gépelte rá: A te utad, a te falud Erre az útra bíztatott bennünket, de ő maga is ezt az irányt követte. A sors, a történelmi helyzet, idehelyezte Pölöskefőre. Távol Pannonhalmától, távol a hőn szeretett szerzetesi közösségtől, megfosztva a tanítás lehetőségétől. Esperes úr itt is megtalálta a helyét. Megszerette ezt a kis falut, megszerette az embereket, s ugyanolyan szorgalommal, hűséggel és igényességgel szolgált, ahogy Pannonhalmán tette volna. Ezt a kis templomot a 70-es években felújította. Méltó éppen itt, ezek között a falak között megemlékezni róla, amiket ő annyira szeretett, s amik annyira a lelkét tükrözik. Mert milyen is ez a kis templom? Külsőségeiben nagyon egyszerű, csillogás nélküli, de gyönyörű rendet, tisztaságot sugároz. Ünnepélyes, de mégsem hivalkodó. Melegséget áraszt, de mégis érezni a kő keménységét, szilárdságát. Ahogy belépünk, rögtön a megfeszített Jézusra, és az ő igéjére irányítja a figyelmet. Ilyen volt az esperes úr is. Így próbálta belénk plántálni a hitet, a tettekben megmutatkozó szeretet és az állandó lelki fejlődés igényét. Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem. Ezt a mondatot Szent Pál leveléből gyakran elmondta nekünk. Mélységét és távlatát sokszor megvilágította. Magasra állította a mércét! De mi még ma is igyekszünk megfelelni. Ezt bizonyítja az is, hogy ma megtelt ez a kis templom. Sokan egybegyűltünk, hogy emlékezzünk rá, imádkozzunk érte. Hálás a szívünk, hogy ismerhettük, hallgathattuk, élete példáját láthattuk. Szeretettel őrizzük az emlékét. Dominkóné Tóth Ildikó

10 BENCÉS HÍRLEVÉL 10 Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Örömmel írom, hogy iskolánk, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium szeptembertől három új tagintézménnyel bővült. A három tagintézmény helyszíne: Budapest, Miskolc és Szeged. Három önálló arc, más-más jellegzetességgel, de egy közös vonással: szakképző osztályok mindegyikben indultak. Sokszor hallottam a vádat: könnyű nektek Pannonhalmán, összegyűjtitek a legjobbakat és így értek el szép eredményeket. A szép eredményeket szívesen vállalom, de hozzáteszem: aki már látott belülről középiskolát, az tudja, nincs az az eredmény, amit ingyen adnának a mai, a mindenkori tizenévesek. Miskolci iskolánk gimnáziumi, szakközépiskolai és szakképző osztályokkal indult. Az épület a vasgyár egykori irodaháza. A diósgyőri gyár fénykorában több mint félszázezer embernek adott munkát, jelenleg hónapok óta nem folyik benne termelő munka. A munkahelyüket elvesztett emberek súlyos egzisztenciális válságon mennek keresztül. Iskolánkat ebben a miliőben indítottuk és azt mondtuk: minden jó szándékú ember számára megnyitjuk az iskola kapuit. A felvételi során a leggyengébbeket, akik számára csak kínlódást jelentene az érettségi megszerzése, felzárkóztató osztályba vettük fel. Ők a 10. évfolyam elvégzése után szakképző osztályba iratkozhatnak be és OKJ-s végzettséget kaphatnak. A nálunk indított szakirányok számítógépszerelő-karbantartó, bolti eladó, irodai asszisztens. A tehetségesebb diákokat gimnáziumi vagy szakközépiskolai osztályba vettük fel. Ők az érettségi után vagy felsőfokú tanulmányokat folytathatnak, vagy felső szintű szakképzést kezdhetnek. A tanárok többségét május augusztus között vettem fel, mind elkötelezett, hívő kollégák. Fülöp püspök atyától kaptam iskolalelkészt Szemerszki Mihály személyében. Iskolánk minden diákja azonos hitoktatásban részesül, felekezeti hovatartozásától függetlenül. Missziós terepről beszélek: az evangélium első meghirdetése a feladat. A hitoktatáson túl Mihály atya állandó jelenléte nagy kincs, a gyerekek, tanárok, alkalmazottak mellett a családok számára is nyitva áll ajtaja. Felesége magyar szakos kolléga, aki egyben a gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat látja el. A hátrányos, sokszor halmozottan hátrányos háttérből érkező gyerekek számára kegyelmi ajándék iskolánk indulása. Nélkülünk jelentős részük soha nem hallott volna Jézus Krisztusról, az evangélium örömhíréről. Nélkülünk nagy valószínűséggel szülei kilátástalan életét reprodukálnák. Olyan nemzedékről beszélek, amelyik már nem látta szüleit dolgozni! Ezért az első szabály, amit mindenki számára világossá tettünk így szól: hiányzást nem fogadunk el! Az első hetek ígéretesen indultak. Pár nappal a kezdés után kiiratkozott két idősebb diák mondván, ők nem tudnak meglenni cigaretta nélkül. Azért örülök ennek, mert jelzi: a tanulók számára világos, egyértelmű keretekkel sikerült indítani iskolánkat. Szegeden a Gábor Dénes Szakközépiskola épületében kaptunk egy önálló épület részt. Az iskola fenntartója takarékossági szempontok miatt nem engedélyezte tovább a Gábor Dénesnek gimnáziumi osztályok indítását, így szívesen fogadtak minket a felszabadult helyekre. Itt érettségire épülő, felsőszintű OKJ-s képzéseket indítottunk, pl. idegennyelvi kommunikátor, számítógéprendszer-karbantartó vagy gazdasági informatikus. Mivel növendékeink többsége felnőtt, ezek az osztályok többnyire esti tagozattal indult. A hitben való növekedés lehetőségeit az egyetemi lelkészség keretein belül keressük, szép együttműködésre van kilátás. Budapesten a működési engedélyt nagy késéssel állította ki a Fővárosi Önkormányzat Oktatási Hivatala, ezért csak 2 osztályt tudtunk indítani. Az épületet a IX. kerületi Önkormányzattól béreljük a József Attila lakótelep közepén. Korábban is iskolai célokat szolgált, azonban az elmúlt évben üresen állt, így boldogan bocsátották rendelkezésünkre. Nem építünk bencés rendházakat az iskolák mellé, nincs arra lehetőségünk, hogy a 70 évvel ezelőtti bencés iskolahálózatot a régi formában indítsuk újra. Az új tagintézmények

11 BENCÉS HÍRLEVÉL 11 indítása viszont lehetővé teszi számunkra azt, hogy olyan helyeken, ahol eddig a katolikus egyház, katolikus iskola ismeretlen volt, most megjelenjen, és Jézus szavának engedelmeskedve részt vegyünk a nagy küldetésben: tegyetek tanítványommá minden népet! Eszközként ehhez az oktatás által kínált lehetőséget ragadjuk meg. Az egyházi iskolák a magyar közoktatás csupán 4%-át teszik ki. Ezek többsége elit képzést nyújt, a legjobbakat célozza meg. Mi az új tagintézmények indításával küldetést vállalunk: az egyház missziós küldetésében veszünk részt. Iskolalelkészek, világi hitoktatók és szociális munkások segítségével a hátrányos helyzetű csoportok között is meg akarunk jelenni az Evangélium örömhírével. A székhely és az új tagintézmények között olyan iskolai, tanári, kulturális és szociális hálózat jöhet létre, amely komoly együttműködést és innovációt tesz lehetővé (pl. osztálykirándulások, tanári kari együttműködés, szociális munka stb.). Mivel az iskola nevéből ki kell derülnie annak, hogy mivel foglalkozik az intézmény, iskolánk új neve szeptember elsejétől: Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. Titusz atya Iskolánk bővítésének köszönhetően szeptember elsejétől tudjuk fogadni a szakképzési hozzájárulásokat. Hogyan lehet segíteni? Ma Magyarországon minden munkáltató köteles szakképzési hozzájárulást fizetni. A szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett vállalkozók a szakképzési hozzájárulási kötelezettségük 60%-val az Országos Egyházi TISZK Nonprofit Kft keretein belül közvetlenül támogathatják az egyházi fenntartású szakképző iskolákat. Önöket arra kérjük, 1.) ha saját vállalkozásuk van, adják a szakképzési támogatást az Országos Egyházi TISZKen keresztül intézményünknek! 2.) kérjük, érdeklődjenek a munkáltatójuknál, hová fizetik be a szakképzési hozzájárulást! Egyben igyekezzenek meggyőzni Őket arról, hogy a szakképzési támogatásuknak az Országos Egyházi TISZK iskoláiban, jelen esetben Pannonhalmán lenne a legjobb helye! Ez a támogatás nagy segítséget nyújtana ahhoz, hogy iskolánk teljesíteni tudja szociális küldetését és emelni tudja az oktatás színvonalát. Az ezzel kapcsolatos konkrét lépésekkel kapcsolatban kérem, hogy közvetlenül engem keressenek meg! A pannonhalmi Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium nevében: Titusz atya Iskolánk 2009 tavaszán nyerte meg azt a pályázatot, amelynek keretében nagy felújítási munka indult meg idén júliusban. A projekt keretében új, minden szintet ellátó (12 állásos) lift kerül beépítésre, a teljes épületet végigéri a főlépcsőház, valamint új hálók, szaktantermek kerülnek kialakításra. Megújul az informatikai hálózat (CAT-6) és a fűtésrendszer is, mely a helyiségenkénti hőmérsékletszabályozás épületfelügyeleti rendszerrel való komobinálásával várhatóan 22-26%-os fűtésiköltség-megtakarítást eredményez. Kiépítésre kerül a tűzvédelmi- és a kijáratjelző rendszer. Mozgásukban akadályozott diákjaink illetve vendégeink számára két teljesen akadálymentes zuhanyzó és mosdó, valamint egy szoba készül. Az iskola épülete 1943-ban készült el. Állagmegóvására, fejlesztésére kiemelt hangsúlyt fektetünk, hogy diákjaink rendezett, tiszta, szép, ugyanakkor modern környezetben tanulhassanak. E gondolattól vezetve sikerrel pályáztunk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél a Közoktatási infrastruktúrafejlesztési pályázaton, melynek keretében iskolánk mintegy negyed milliárdos fejlesztésben részesül. A projekt az Európai Unió támogatásával az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében kerül megvalósításra. Pálffy-Józsa Kristóf

12 12 BENCÉS HÍRLEVÉL Egy hónap Mettenben Alig ért véget a tanév június 13-án, két nappal később egyik osztálytársammal, Szijártó Balázzsal már ott ültünk a Jeges-teremben csomagokkal megrakottan. Mindkettőnkben megvolt a kis izgatottság, de kíváncsiság is dogozott bennünk. Aztán fél kettő körül elindultunk. Öten kezdtük meg utunkat, de négyen érkeztünk meg Mettenbe, mert Kremsmünsterben letettük egyik hetedikes társunkat, Csenár Bálintot. Az úton végig ment a beszélgetés, tapogatózás: hányan lesznek, mekkora az apátság és még ezernyi kérdés hangzott el. Késő délután érkeztünk meg. Ahogy kiszálltunk az autóból már ott is termett Pater Thomas, aki azonnal üdvözölt bennünket. Vacsora után miközben bontogattuk némettudásunk szárnyait, megismerkedtünk a kollégium lakóival, akik nagyon kedvesek és barátságosak voltak. Rögtön el is mondták, hogy ismerik ám a gulyást meg Budapestet. A következő napok az ismerkedés jegyében teltek, ehhez hozzá tartozott a számtalan eltévedés, teremkeresés is. A beilleszkedésben sokat segítettek az osztálytársaink, akik már az első naptól kezdve bevontak minket iskolai életükbe. Szerencsére szép időt fogtunk ki, így részt vehettünk jó pár dunaparti grillezésen. Az ismerkedés után jöttek a nem hétköznapi hétköznapok: fél hét órai kelésekkel, stúdiummal és persze a tanórákkal. Mi szinte összenőttünk a szótárral, megállás nélkül kerestük a szavakat. De szép lassan az ötven nem ismert szóból negyven, harminc lett. Egyre többet értettünk és ez az élmény motivációt jelent a jövőre nézve. Azt hiszem, hogy megértsük a nyelv jelentőségét, kellenek ehhez hasonló tapasztalatok. Osztályunkba járt még három cseh cserediák. Velük nagyon jó kapcsolatba kerültünk. Velük meglátogattuk Köln városát és Metten környékét. Az ottani 10.A-ba járt még rajtunk kívül Markus Deák is akinek szülei hazánkból érkeztek Németország ezen részére. Markus édesapja építészmérnök, édesanyja keramikus művész. Többször meghívtak minket vacsorára ahol nagyon kellemesen elbeszélgettünk. Mutattak néhány német újságot Magyarországgal kapcsolatos cikkekkel, amelyek nem mindig tükrözték az igazságot. Az újság káros erejével találkoztunk az iskolában is, ahol az egyik társunk azt hitte, (az újságot olvasva) hogy Magyarország 30%-a fasiszta, vagy legalábbis szélsőjobboldali. Hosszas beszélgetés során sikerült csak meggyőzni őt, és jobb képet kialakítani benne hazánkról. Felmerül a kérdés: hányan vannak félrevezetve és ítélnek meg tévesen? A metteni gimnáziumban hallottunk egy nagyon jó újdonságról is: az ottani diákoknak kötelezően két hétig valamilyen szociális feladatot ellátó intézményekben, például szociális otthonban, kórházban kellett dolgozniuk. Ez növeli a szolidáris érzéket és betekintést kínál a munka világába, miközben új élményekkel gazdagodnak. Az iskola mellet sok idő jutott a sportra is. Megismerkedtünk a helyi futballcsapattal (TSV Metten) is melynek utánpótlásedzésén részvettünk. Futball mellett kosárlabdában is megméretettük magunkat. Ezekben, úgy érzem, kitűntünk. Mind az edzők, mind a tanárok nagy érdeklődéssel fordultak felénk. Néhányuknak voltak is emlékei országunkról egy-egy balatoni vagy budapesti kirándulás jóvoltából. Ezeket, az ismereteket bővítendő kísérőinknek, Dejcsics Konrád és Nádai Fidél atyáknak az az ötlete támadt, hogy egy előadás keretén belül bemutathatnánk Magyarország és Pannonhalma érdekességeit, nevezetességeit. Nagy lelkesedéssel láttunk munkához. Majdnem egy hétig készült prezentációnk. Minden fázis után áthívtuk egy- két osztálytársunkat és a véleményük alapján javítottuk ki munkánkat. Elég erősen látszott az észrevételeiken, hogy már nagyon sokszor volt módjuk gyakorolni. Tehát ilyen nem nyelvi téren is tudtunk tőlük tanulni. Hazautazás előtti tanítási napon adtuk elő művűnket, és túlzás nélkül állíthatom: jól sikerült. A következő két nap a búcsúzással telt, mindenkinek megköszöntük a sok segítséget, és társainktól is elbúcsúztunk. Mindenki az kérte jövőre térjünk vissza. Miért is ne? Horváth Mihály XI.B

13 BENCÉS HÍRLEVÉL 13 Meschedei testvériskolánk diákjai Pannonhalmán Még a rendszerváltás előtt kezdődött a két bencés iskola és apátság kapcsolata. Két évente jönnek hozzánk diákok és kísérőik a Dortmundhoz közel levő német kisvárosból, Meschedéből. Az idén szeptember 11-én érkezett meg az 51 tagú csapat, és a vendéglátó családok az ebéd után hamarosan el is vitték a német diákokat. Hálás köszönettel tartozunk a szülőknek, hogy hét végére befogadtak olykor több német vendéget is, és programot állítottak nekik. Vasárnap este Alida tanárnő vezetésével játék révén ismerkedtek egymással, és az estét közös imádsággal zártuk a bazilika altemplomában. Hétfő délelőtt Grósz Ákos és Molnár Titusz diákjaink körbevezették őket az apátságban, majd a vendégek a borospincét nézhették meg. Délután a sporté volt a főszerep: a fociban eléggé kikaptunk, de kosárlabdában kissé vigasztalódtunk. Este Titusz igazgató atya mesélt arról, hogy mit jelentett a vasfüggöny Nyugat- Magyarországon, milyen ellenőrzésekben volt részünk Sopron környékén. Eberhard Borghoff tanár úr, aki a német csoportot vezette, felidézte az első utazást: mindenki magánúton, egyenként ment ki Bécsbe, hogy ott találkozhassanak a meschedei és pannonhalmi diákok és tanárok. Kedden Dévény csodálatos várát néztük meg, és megcsodáltuk a Duna és a Morva összefolyását. Majd Máriavölgybe indultunk, a pálos hajdani központjába, ahol Konrád atya mondta el a német diákoknak, hogy kik is azok a pálosok. Pozsonyban a koronázások tanúját, a Szent Márton-dómot, valamint a sétálóutcákkal, felújított épületekkel megszépült belvárost tekintettük meg. Drozdík Attila tanár úr sokat segített a mai szlovák világban való eligazodásban. Este a diákok újra összemérték erejüket fociban, a megerősített kupaci csapat vezetett is, de sajnos a végén újra a németek győztek, mert az igazolt játékosaik hallatlan ambícióval játszottak. Szerdán délelőtt vendégeink három tanítási órán vettek részt, majd Győrbe mentünk, ahol három csoportban csodálhatták meg a Városháza tornyából a panorámát. Zita tanárnő, a győri bencés iskolánk tanára vezetett végig minket a győri bencés iskolán és diákotthonon, majd a belvárost is megmutatta. Este egy pannonhalmi vendéglőbe mentünk, ahol két diákunk klarinéton és szaxofonon játszott a vendégek tiszteletére, a vacsora vége felé pedig meglepetésszerűen leoltottuk a villanyokat, és gyertyás tortával köszöntöttük fel a 60 éves Eberhard tanár urat. Csütörtökön még néhány diákkal és Éva tanárnővel elkísértük Tihanyba a vendégeinket, ahol megnéztük a templomot és a kiállítást, majd finom ebédet kaptunk az apátságban. Richárd atya a testvériskolai kapcsolat kezdeményezőjeként köszöntötte a tanárokat és diákokat, majd egy felejthetetlen balatoni hajózás után elköszöntünk tőlük. Ők még pénteken Budapestet nézték meg, és utána indultak Melkbe és vissza Meschedébe. Visszatekintve e szép napokra Vörösmartyidézet jut eszembe: Köszönjük élet! áldomásidat, / Ez jó mulatság, férfi munka volt! Elréd atya

14 14 BENCÉS HÍRLEVÉL Bandisták foglalták el a Bencés gimnáziumot! Mi Bandisták, a Szent András Evangelizációs Iskola munkatársai és a meghívott vendégek közel 200-an szálltuk meg július 31. és augusztus 8. között a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumot. Összejövetelünk célja egy Regionális szeminárium volt, melynek keretében összegyűjtöttük a határon innen és túl szolgáló Szent Andrásos munkatársakat. Jöttek Magyarországról, Erdélyből, Vajdaságból és a Felvidékről is szép számmal. A szeminárium meghívottja, és fő vendége José H. Prado Flores, ismertebb nevén Pepe Prado, a Szent András Evangelizációs Iskola alapítója volt. Negyvenegy könyv szerzője, melyek az evangelizáció, a Biblia és a Lélekben való megújulás témakörében íródtak. Tizenhat kurzust írt a Szent András Evangelizációs Iskolának világszerte. A világ 56 országában prédikált, többek között a Vatikánban is. Emiliano Tardif atya életében együtt szolgált vele, három könyvet írtak közösen. Ezek között a legismertebb a Jézus Él!, amelyet 25 nyelvre fordítottak le. Pepe a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson tartott előadást 2008 júniusában a kanadai Québecben Isten Igéjéről. A másik meghívott vendégelőadónk Angela Chineze, aki a brazíliai Szent András Iskola igazgatónője. A nyolc nap alatt előadóink két kurzust tartottak számunkra. A pannonhalmi hét első négy napján a Damaszkusz kurzuson vettünk részt. A kurzus Pál evangéliumának alapkőletétele. Egyszerűen és nyíltan mutatja be a tarzusi származású buzgó farizeust, ahogyan a damaszkuszi úton a feltámadt Jézussal történő személyes találkozás hatására megváltozik a gondolkodásmódja: ószövetségi emberből az újszövetség embere lesz, Saulból Pál. Öt egyszerre történő és egymással összefüggő változásról van szó. Ezután képes megvallani: Nekem az élet Krisztus és a halál nyereség. Nekünk is pontosan erre a gyökeres gondolkodásformáló változásra van szükségünk, hogy e hitvallást szívből kimondhassuk. A szeminárium második fele a Pünkösd kurzus volt, amelyben sokat foglalkoztunk az evangelizáció főszereplőjével, a Szentlélekkel, hogy megtanuljunk nagy erővel evangelizálni. A kurzus témáiból: Isten kinyilatkoztatása és az üdvtörténet, a hatalommal való evangelizálás három követelménye, az evangelizáció három lépcsőfoka, az evangelizáció három fajta üzemanyaga. A szeminárium alkalmat adott arra is, hogy bemutatkozzanak egymásnak a különböző egyházmegyék munkatársai is, vidám perceket szerezve ezzel mindannyiunknak. Így jobban megismerhettük egymás életét és szolgálatát. A szeminárium különleges ajándéka volt, hogy a családok együtt vehettek részt és közösen tapasztaltuk meg férj, feleség és gyermek Isten szabadító és gyógyító erejét, amelyben képessé válunk egyre őszintébben szeretni egymást, megbocsátani minden körülmények között. Erőt kaptunk a Szentlélektől, hogy tovább vándoroljunk az úton egységben a különbözőségek ellenére is. Jézus Krisztus egy népet alkot magának akiket ugyanaz a Lélek itat át, amely ugyanabba az irányba mutat: Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle. Jn 15,16. A szünetek perceit és a délutáni sziesztát játékkal, kirándulással az arborétum ösvényein ütöttük el. A kulturális szemlélődés is teret kapott, látogatást tettünk a könyvtárban, aztán a bazilika csodálatos légköre, az esti vesperások és a szentmisék az ezeréves falak között felejthetetlen élményekkel gazdagítottak bennünket. A szervezési és lebonyolítási folyamatokban nagy segítséget kaptunk a helyi dolgozóktól és a bencés szerzetesektől, akik türelemmel és szeretettel fogadtak bennünket. A szeminárium sikerén felbuzdulva a jövő évi terveinkben szerepel egy újabb találkozó Pannonhalmán! Arm Katalin és Csiszér László

15 BENCÉS HÍRLEVÉL 15 HÍREK ESEMÉNYEK MÁJUS 22. A gimnázium Teleki-termében iskolánk volt diákja, Molnár Antal történész (az ELTE docense és az MTA Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa) tartott előadást A római inkvizíció a koraújkorban címmel. Előadása során bemutatta az inkvizíció térbeli és időbeli sokszínűségét, szerepének változásait. MÁJUS 26. A gimnázium Teleki teremben Hibbey Marót (ugyancsak iskolánk korábbi diákja) állatorvos Építés vályoggal címmel tartott rendhagyó előadást egy sok ezer éves, az egész világon ismert falazó anyagról. Azokra a kérdésekre kereste a választ, hogy: Miben áll a vályog korszerűsége? Vajon miért érdemes ezt az anyagot használni az üvegbeton és a gyorsházak korában? MÁJUS 30. A hagyományoknak megfelelően e napon került sor az immár 20 éves Bencés Diákszövetség Országos Találkozójára. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és igehirdetője Asztrik főapát úr volt. A szentmisét követően a Barokk idő című időszaki kiállítás megtekintése és a sör-virsli ebéd után következett a baráti találkozó a tornateremben, ahol Faber Miklós beszélt a Diákszövetség éltető erejéről, majd (volt diákunk) Komlóssy Attila mentő-szakorvos előadása következett a STYX akkor címmel bemutatva az 1965-ös baradlai szilveszteri tragédia szakorvosi szakmai véleményét. A találkozó díjátadásokkal zárult. JÚNIUS 1. Pünkösdhétfőn a bazilikában Cziglényi László adott orgonahangversenyt, közreműködött Cziglényi Gábor (brácsa). JÚNIUS 5. A gimnázium Teleki-termében Tállay András, a Magyar Olimpiai Bizottság vezető orvosa tartott előadást Sport orvoslás olimpiák címmel. JÚNIUS 3-5. Pannonhalma adott otthont a jubileumi X. Országos Pannon Bormustra rendezvényének, melynek keretében a többségében külföldi zsűri közel 100 pincészet több mint 250 borát bírálta el és választotta ki közülük a legjobbakat, a csúcsborokat. JÚNIUS 5. A Pannonhalmi Jazz Terasz címmel indított koncertsorozat harmadik évadja a Pannon Bormustra záróakkordjaként vette kezdetét. Az Apátsági Pincészet szervezésében először a Super Trio lépett fel Vukán György (zongora) vezetésével, közreműködött Berkes Balázs (nagybőgő), Kőszegi Imre (dob). A következő alkalommal, június 26-án a Harcsa Veronika Quartet szerepelt: Harcsa Veronika (ének), Blaho Attila (zongora), Oláh Zoltán (nagybőgő), Majtényi Bálint (dob). JÚNIUS éves korában elhunyt Szentjakabi Lázár atya, aki 1949-től Tiszaújfalun, majd Nyárlőrincen végzett lelkipásztori munkát nyugalomba vonulásáig. JÚNIUS 11. A magyar monasztikus szerzetesközösségek képviselői megbeszélést tartottak Pannonhalmán, és találkoztak a bosei ökumenikus szerzetesközösség alapító perjelével, Enzo Bianchival. Másnap a Sapientia Szerzetesi Főiskola Dísztermében folytatódott a beszélgetés korunk egyházáról és szerzetességéről. A beszélgetés azokhoz a témákhoz kapcsolódott, amelyeket Enzo testvér a posztmodern világ, az egyház és a szerzetesség viszonyáról a Bencés Kiadónál megjelent Nem vagyunk különbek című könyvében tárgyal. A beszélgetést Fehérváry Jákó bencés szerzetes vezette. JÚNIUS 12. A közép és emelt szintű írásbeli és szóbeli érettségi vizsgákkal, játékos juniálissal, évzáró ünnepéllyel és Te Deum-mal befejeződött a tanév. A mindennapok apró erőfeszítései mellett szép sikerek is születtek pannonhalmi gimnáziumunk diákjainak és tanárainak eredményes munkájából. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőjén: Pálla Péter 19, Czett András pedig 29. helyezést ért el biológiából (tanára dr. Rékási József), Hunyady Márton informatikából 13. helyezést ért el (tanára Soós Péter). Az Arany Dániel országos matematikaversenyen a 10. osztályosok közül Baranyai Zoltán 1., Pálla Tamás 2. helyezést ért el. Tanáraiknak, Feith Péternek és Hirka Antal atyának a Graphisoft Alapítvány A magyar matematika oktatásért díjat adományozta elhivatott szakmai és emberi munkájáért, a jövő tehetségeinek kibontakoztatásáért. JÚNIUS 18. A pannonhalmi bazilikában adott hálát pappászentelésének évfordulóján Olofsson Placid atya, akit 70 éve szenteltek (rubinmise) és Pálmai Godofréd atya, akit 60 éve szenteltek (gyémántmise) fel. JÚNIUS 25. Életének 81. évében a Mátrában töltött vakációja idején elhunyt Bánhegyi Miksa atya.

16 16 BENCÉS HÍRLEVÉL E napon került sor az Európai Unió támogatását elnyert Biomassza fűtőmű létesítése a Pannonhalmi Főapátság hőellátására és Gázmotoros kapcsolt energiatermelés megvalósítása a Pannonhalmi Főapátságban az energiaellátás hatékonyabbá tételére projektek nyitórendezvényére, amelynek keretében Asztrik főapát úr és kivitelezők képviselői ünnepélyes keretek között aláírták a munkák elvégzésre vonatkozó szerződéseket. JÚNIUS 27. A Pannonhalmi Területi Apátság kántorai egyházzenei továbbképzésre gyűltek össze a Pannonhalmi Főapátságban Áment Lukács atya, a főmonostor regens chori-ja vezetésével. JÚNIUS A Cultura Nostra történelmi verseny győztesei a nyári jutalomútjukat Pannonhalmán kezdték meg, majd Bábolnán és Herenden folytatták. JÚLIUS 2. A rendtársak és munkatársak, valamint külső segítők másfél éves munkája nyomán elkészült turisztikai vonzerő fejlesztési programunkat tartalmazó projekt első ütemét jelentő Látogatóépület alapkőletételére kerül sor a Kosaras-dombon. A projekt 3 ütemben valósul meg. Először a turisták kiszolgálására tervezett Látogatóépület épül fel gépkocsi- és autóbusz parkolóval, kerékpártárolóval, csomagmegőrzővel, konferenciateremmel és étteremmel. A következő üteme a Cseider-völgyben épülő Zarándokház lesz, amely ifjúsági csoportoknak, lélekben feltöltődni kívánóknak biztosít majd szállás lehetőséget. Végül turisztikai látványossággal bővül az Arborétum és Hospodárkert, ami által a gyógynövénykultúránk bemutatására is lehetőség nyílik. JÚLIUS 4. A pannonhalmi bazilikában Asztrik főapát úr Fehérváry Jákó testvért diakónussá szentelte. JÚLIUS Szent Benedek nyári ünnepe előtt volt Pannonhalmán a bencés oblátusközösségeink számára rendezett lelkigyakorlat Pálmai Godofréd atya vezetésével, aminek kapcsán oblációra és beöltözésre került sor az ünnepi szentmise keretében, amelynek főcelebránsa Asztrik főapát úr, igehirdetője pedig Borián Elréd atya, az oblátusszövetség rektora volt. A nyár folyamán a monostor és a gimnázium számos programnak adott otthont. A szokásos (ötévenként sorra kerülő) érettségi találkozók között kiemelt módon emlékeztünk meg a jubileumi (50 és 60 éves) érettségi találkozókról. Ezek mellett a gimnázium épületében konferenciák, kurzusok és lelkigyakorlatok is voltak. JÚLIUS A Pannonhalmi Területi Apátság plébániáiról és a bencés gimnáziumokból, valamint más bencés vonatkozású helyekről Hortobágyi Arnold testvér és Csizmazia Bulcsú vezetésével fiatalok szép számú csoportja kelt zarándokútra Szent Benedek atyánk tiszteletére, hogy az összetartozásban erősítse az útvonal három monostorát: Pannonhalmát, Bakonybélt és Tihanyt. JÚLIUS Média-szakemberek (Kosik Júlia, Mahulányi József, Zsidó János) tartottak képző tanfolyamot felvidéki magyar egyházi közösségek vezetőinek Szóképek címmel a vizuális művészetekről, filmekről az evangelizáció szolgálatában. JÚLIUS 17 A Pannonhalmi Jazz Terasz estjei keretében a Fábián Juli Jazz Riff lépett fel: Fábián Julianna (ének), Sárik Péter (zongora), Csejtey Ákos (szaxofon), Papesch Péter (basszusgitár), Födö Sándor (dob). JÚLIUS A MÉCS Családközösségek VI. Európai Találkozójának adott otthont a pannonhalmi monostor. A találkozó mottója: Európa megújulása a családok lelki megújulása által. A lelki-kulturális és közösségi programsorozaton tíz ország képviselői, több mint ötszázan vettek részt. Az életkori megoszlás az újszülöttektől az idősekig terjedt, a derékhadat a es korú házaspárok képviselték, sok-sok gyermekkel. A szervezők testetszellemet-lelket, vagyis az egész embert integráló találkozó létrehozására törekedtek. Az előadásokat Bíró László püspök, Andrásfalvy Bertalan, Surján László, valamint Sallai János pszichológus és felesége tartották. JÚLIUS Spirituális kísérés címmel tartott kurzust Palotai Gabriella, pszichiáter és Varga Mátyás atya azok számára, akik már az előző években részt vettek a bevezető kurzuson. AUGUSZTUS 3. A Közoktatási infrastruktúrafejlesztési pályázaton elnyert támogatásnak köszönhetően a gimnázium épületgépészeti munkálatai, az informatikai rendszer fejlesztése és az épület akadálymentesítése valósul meg. A projekt tartalmáról adtunk részletes tájékoztatást az e napon tartott rendezvényen. JÚLIUS 31. AUGUSZTUS 8. Szent András Evangelizációs Iskola regionális munkatársai több mint egyhetes szemináriumot tartottak a gimnáziumban.

17 BENCÉS HÍRLEVÉL 17 AUGUSZTUS 4-5. A bencés közösség tagjai számára rendezett tanulmányi napok, a Studia Monastica idei előadásaira Asztrik főapát úr Richard YEO apát urat, az Angol Bencés Kongregáció prézesét, a buckfasti bencés közösség adminisztrátorát, a Szerzetesi Kongregáció konzultorát kérte fel, aki a szerzetesjog kiváló szakértője. Előadásainak témái: 1. Mindent tanácskéréssel tégy, és a cselekedet után nem bánod meg a Regula 3. fejezetének alkalmazása modern körülmények között. 2. Bizalommal óvni a gyengéket: egy evangéliumi parancs hogy az egyházi intézmények biztonságos helyek legyenek a gyermekek számára is. AUGUSZTUS 6. Urunk színeváltozásának ünnepén a reggeli dicséret kezdetén két fiatal, Orsós Sándor Mózes és Matusz Gergely Hugó magára öltötte a szerzetesruhát, Bokros Márk novícius testvér pedig ideiglenes fogadalommal kötelezte el magát a bencés közösségben Krisztus szorosabb követésére. A konventmise keretében Fehérváry Jákó testvért pappá, Hortobágyi Arnold testvért diakónussá szentelte Asztrik főapát úr. AUGUSZTUS Lelkipásztori szolgálatot teljesítő egyházmegyés paptestvérek részére tartott lelkigyakorlatot Asztrik főapát úr Ugyanaz az érzés legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban volt! Gondolkodjunk közösen Szent Pál apostol és a mi küldetésünkről! címmel. A programban elmélkedések, beszélgetési és gyónási lehetőség is szerepelt. A résztvevők mindehhez a monasztikus szerzetesség imatapasztalatán keresztül juthattak közelebb: a liturgiában, a zsoltárok imádkozásában, a Szentírás elmélkedő olvasásában, a meditáció csendjében és az ezekhez kapcsolódó beszélgetésben. AUGUSZTUS 14. A Pannonhalmi Jazz Terasz koncertsorozatot a Free Style Chamber Orchestra zárta 14 kiváló jazz-zenésszel (közöttük Nagy János, Csonka Gábor, Pálhegyi Máté). AUGUSZTUS 15. A gimnázium tornatermében került sor a diákjaink számára tartott egyhetes színjátszó- és fotókurzus záró előadása Don Quijote kalandjai címmel. Az idei kurzust Sophie-Marie Bouts, Didier Conan francia drámapedagógus és Philippe Brame fotóművész tartották. AUGUSZTUS 20. Szent István napján az ünnepi szentmise főcelebránsa és igehirdetője Asztrik főapát úr volt. A liturgiát követően a családok kenyérsütésben, szalmafonásban és ügyességi játékokban vehettek részt. A Könyvtárban Dénesi Tamás, a Levéltár igazgatóhelyettese mutatta be az érdeklődőknek a Tihanyi Alapítólevelet. Délután orgonahangverseny adott a bazilikában P. Jordi Augustí Piqué montserrati bencés szerzetes. Az ünnepi Vesperást követően az Apátsági Pincészet kóstolóteraszán Ritmusszenvedélyek címmel a Gázsa Zenekar népzenei koncertjét hallgathattuk meg. Az ünnep estéjén a bazilikában Hallgass, fiam, atyád intelmére címmel Szent István király Imre herceghez intézett intelmei hangzottak fel Kovács Frigyes színművész (Szabadka) előadásában, közreműködött Balázs Elemér jazz-zenész (dobos), rendezte Mispál Attila. Az Iparművészeti Múzeumban a Magyar Köztársaság oktatási és kulturális minisztere Jáki Sándor Teodóz atya részére A csángó kultúráért díjat adományozta. A díj Teodóz atya sok évtizedes kitartó és elkötelezett kutatómunkájának elismerése. AUGUSZTUS Az Arcus Temporum VI fesztivál keretében a grúz Giya Kancheli művei hangzottak el Johann Sebastian Bach alkotásaival párhuzamosan többek között Gidon Kremer előadásában. A színházi programban a francia Christian Rizzo két munkáját láthatta a nagyszámú érdeklődő közönség, a film világából pedig Aktan Abdykalykov és alkotótársa Ernest Abdysaparov engedett bepillantást a kommunizmus utáni kultúravesztés állapotába. A főmonostor kerengőjében Megyik János munkái voltak láthatók. AUGUSZTUS 29. E napon ünnepeltük Budapesten Szent Benedek Tanulmányi Ház fennállásának 25. és a ház mellett működő Szent Szabina-kápolna építésének 75. évfordulóját. Az ünnepen kezdte meg szolgálatát a Tanulmányi Ház új elöljárója, Fehérváry Jákó atya. A Szent Szabina vértanú ünnepén a budapesti bencés kolostor kerengőjében tartott szentmisén Asztrik főapát úr vezetésével a kápolna hívei és a Tanulmányi Ház egykori és jelenlegi bencés és premontrei növendékei adtak hálát Istennek az elmúlt huszonöt évért. Az ünneplő közösséget levélben köszöntötte a rendházat építtető Szennay András emeritus főapát úr. A Tanulmányi Ház a bencés közösség Budapesten tanuló egyetemista fiataljai számára készült, jelenleg a ház két örökfogadalmasa mellett négy bencés és három premontrei növendék él a közösségben. Stúdiumaik mellett ellátják a Szent Szabina-kápolna lelkipásztori szolgálatát, hittant tanítanak, kisközösségeket vezetnek, valamint gondoskodnak a ház vendégeinek fogadásáról.

18 18 BENCÉS HÍRLEVÉL SZEPTEMBER 9. A Bencés Kiadó és Terjesztő Kft. megnyitotta új üzletét Budapesten, a Károlyi Mihály utca 19. szám alatt (szemben a Petőfi Irodalmi Múzeummal): Pannonhalma itt névvel. Ebből az alkalomból Asztrik főapát úr és Varga Mátyás atya köszöntötte az egybegyűlteket. SZEPTEMBER A gimnázium a testvériskolái közül a legrégebben a meschedeivel tart fenn kapcsolatot. Eberhard Borghoff tanár úr vezetésével népes meschedei csoport volt iskolánk vendége e napokban. SZEPTEMBER 13. A gimnázium felújítása miatt két héttel később, de a hagyományoknak megfelelően Veni Sancteval kezdődött meg a tanév Pannonhalmán. SZEPTEMBER Asztrik főapát úr a Magyar Bencés Kongregáció prézeseként részt vett a Bencés Konföderáció Prézes Szinódusán, amit Dél-Koreában tartottak, a St. Ottilieni Kongregáció Waegwani (missziós) Apátságának alapítása 100. évfordulója alkalmából. SZEPTEMBER Kovács Ákos énekes Szigethy Gábor irodalomtörténész rendezésében, Kaland a régi királlyal címmel tartott felolvasóestet pénteken este a gimnázium Teleki-termében, szombaton este az Apátsági Pincészet kóstoló terében. Az esetek során Krúdy Gyula novelláiból közösen kiválasztott műveket olvasta fel Ákos, közben Szigethy Gábor Krúdyról, a Szindbád című magyar filmről és a közös munkájukról beszélgetett vele. Arcus Tempoum VI Az Arcus Temporum fesztivál az idei évvel átlépett egy határt. A kereknek vélt, akár már ünneplésre is okot adható ötös szám után elérkeztünk a hatodik alkalomhoz. Bár idáig is feszegettük, újra és újra megkérdőjeleztük a határokat, az idei évnek ez az átlépés különlegesen is témájává vált. S magához a gesztushoz jobb vezetőt, mint Johann Sebestian Bach, nem is találhattunk volna, hiszen az ő zenéje nem csak a korok, kultúrák, hanem a hitek és hitetlenségek határát is képes átlépni. Idei meghívott zeneszerzőnk S. Gubajdulina, S. Sciarrino, V. Szilvestrov és B. S rensen után a grúz Giya Kancheli volt, akinek művei már inspirációjuk tekintetében is sokféle forrásvidékről táplálkoznak, és hallgatójukat szinte folyamatosan szembesítik a kulturális-spirituális visszatérés (hazatérés) fontosságával és a megragadható örökség töredékességével. Külön öröm számunkra, hogy ebben olyan nagyszerű művész közreműködésének örvendhettünk, mint Gidon Kremer. Színházi programunkban idén a francia Christian Rizzo két munkáját is láthattuk. Mindkettő a táncról, a jelenlétről, távollétről és eltávozásról szól. Rizzo maga is határátlépő, hiszen az alkotás és az élet különböző területein próbálta ki tehetségét: volt rockzenész, divattervező, ma pedig a kortárs tánc egyik legeredetibb alkotója. Az idei Arcus Temporumon láthattunk tőle egy installációt és egy táncszínházi előadást is. Az előbbiben a táncos nélkül táncoló ruhák, az utóbbiban pedig a bukósisakban, bőrruhában mutatkozó motoros talán éppen esés után egyaránt a testi lét és a megismerés határaira kérdez rá. Idén is folytattuk filmes programunkat, amelynek keretében a varázslatos kirgiz rövidfilmek világából mutatunk meg négyet. A ma már világhírűnek számító Aktan Abdykalykov és alkotótársa Ernest Abdysaparov egyszerre engedett bepillantanunk a kommunizmus utáni kultúravesztés állapotába, amikor a lélek vágyából, a megtalált (értett vagy félreértett) értékek örökségéből épitkező sorsok alalkulásának lehettünk tanúi. Folytatódott képzőművészeti programunk is. Megyik János munkáit láthattuk a monostor középkori kerengőjében. Ezek az alkotások mindazokat a tapasztalatokat magukba sűrítik, amelyekre Megyik a festészettel, szobrászattal, design-nal és építészettel folytatott szüntelen párbeszédében tett szert. Patinázott acéllelmezei egy újszerű látvány és újszerű kép világába vezettek el bennünket. Éjszakai koncertjeink is határátlépő koncertek voltak, amelyek keretében klasszikus zenészek improvizáltak Bach műveire: első éjjel Andrei Pushkarev vibrafonművész, második éjjel pedig a szlovák csellista, Jozef Luptak dolgozott együtt a magyar táncossal, Gergye Krisztiánnal.

19 BENCÉS HÍRLEVÉL 19 KÜLFÖLDI HÍREK július 1-én a Szentatya Olinda és Recife érsekévé nevezte ki Antonio Fernando Saburido bencés atyát. Dom Antonio az Olindában lévő Szent Benedek Apátság szerzetese, 2005-ben lett Olinda püspöke július 1-én életének 88. évében elhunyt Dom Garcías Colombás Llull bencés atya, Montserrat szerzetese, a nemzetközi Studia Monastica folyóirat alapítója július 3-án a Szentatya a Falakon-kívüli Szent Pál-bazilika főpapjává nevezte ki a Püspöki Kongregáció titkárát, Francesco Monterisi érseket. A bazilika mellett áll a bencések monostora július 6-án elhunyt az Osztrák Kongregáció prézese, Clemens Lashofer apát úr ben kezdte meg a bencés életet Göttweigben és 1965-ben szentelték pappá ban választották a közösség 64. apátjává, mindössze harminckét évesen, akkor a világ legfiatalabb apátja volt ben lett a kongregáció prézese. Halálakor ő volt a legrégebben szolgálatban lévő apát és prézes augusztus 14-én Göttweigben megválasztották a közösség 65. apátját, Columban Luser perjel urat. Columban apát úr 1976-ban lépett be a rendbe, és 1980-ban szentelték pappá. Korábban a lelkigyakorlatos ház vezetője és plébános volt augusztus 24-én a gerlevei apátság szerzetesei megválasztották ötödik apátjukat Laurentius Schlieker atya személyében. Az új apát 2006 decembere óta adminisztrátor-perjelként vezette a közösséget. Laurentius apát úr 1951-ben született, 1969-ben lépett be a rendbe, 1976-ban szentelték pappá. Rómában és Aachenben tanult, majd Herfordban egyházzenét tanított, orgonistaként is tevékenykedik október 24-én a münsteri püspök fogja apáttá benedikálni. Szomszédaik erőszakos fellépése miatt a spanyolországi San Salvador del Monte Irago szerzeteseinek el kellett hagyniuk kolostorukat és visszatértek anyaházukba, Sankt Ottilienbe. A vitát a monostor román kori templomának felújítására örökségként kapott egymillió euró váltotta ki. A város tanácsa és a szomszédok joguknak érzik, hogy ellenőrizzék az alapítvány működését, a helyi püspök nyíltan a szerzetesek mellé állt, de még ez sem akadályozta meg azt, hogy mise közben is zavarják a szerzeteseket szeptember 11-én a Bajor Kongregáció általános káptalanja prézes apáttá választotta Barnabas Bögle ettali apát urat. Az előző prézes Schäftlarn nyugalmazott apátja, Gregor Zasche apát úr volt szeptember 12-én újra megindult a közös szerzetesi élet a maribori perjelségben, Szlovéniában. A közösségnek három tagja van: Edmund Wagenhoffer nyugalmazott salzburgi főapát, Modestus Merkac atya, aki a maribori perjelséghez tartozik és Timotheus Juric atya Göttweigből. A perjelséget 1992-ben újították fel a bencések, és próbálták benépesíteni. Az épület tíz szerzetesnek tud otthont nyújtani, és lehetőség van még kb. húsz fős konferenciák szervezésére. Notker prímás apát úr május 1-jén nevezte ki három évre Edmund főapát urat adminisztrátorperjelnek. Fehérváry Jákó és Hortobágyi Arnold testvérek szentelése augusztus 6-án.

20 20 BENCÉS HÍRLEVÉL Új munkakörök Pannonhalma Vincze Iván társmagiszter Hortobágyi Arnold hitoktató, lelkigondozó a Szent Adalbert Otthonban Ontko Henrik a Szent Három Nap vendégfogadásának és programjainak felelőse Dejcsics Konrád a Főkönyvtár megbízott igazgatója Tihany Nyíredi Maurus lelkipásztori kisegítő Tihanyban Budapest Fehérváry Jákó dr. budapesti házfőnök, a Szent Szabina Kápolna igazgatója A főapáti tanács tagjai július 1-jétől Hortobágyi Cirill, Halmos Ábel, Korzenszky Richárd, Horváth Dori Tamás, Binzberger Ákos, Vincze Iván DR. SZENTJAKABI ISTVÁN LÁZÁR O.S.B. életének 89., szerzetességének 69., áldozópapságának 63. évében, a betegek szentségével megerősítve, június 6-án hazatért Mennyei Atyjához. Temetése június 16-án, kedden volt Pannonhalmán. Elhunyt rendtársunk Tornaszentjakabon született. Miután felvételt nyert a pannonhalmi Szent Benedek Rendbe, a Szent Gellért Hittudományi és Tanárképző Főiskolán végezte tanulmányait, és szerezte meg 1943-ban magyar-latin szakos tanári oklevelét. Az államosításig részt vett a háború után induló csepeli gimnázium munkájában tól egészen nyugalomba vonulásáig lelkipásztori feladatot látott el, először Tárkány-Ölbőpusztán, majd a szerzetesrendek feloszlatása idején a Szent Benedek Leányai Társaság tiszaújfalui zárdájában és a hozzá tartozó plébánián tól 42 éven át Nyárlőrincen volt plébános, 2000 óta haláláig nyugalomban élt Pannonhalmán. Lázár atya gyermeki kedvességgel, kitartó hűséggel szolgálta rövid tanári beosztása idején csepeli diákjait, majd hosszú éveken át az alföldi hívek szelíd lelkű, áldozatos életű lelkipásztora volt. Mindenhol szerették és ragaszkodtak hozzá. Tudták, hogy értük fárad, üdvösségükön munkálkodik, így kaphatta meg a Nyárlőrinc díszpolgára kitüntető címet. Pannonhalmi nyugdíjas éveiben is állandó imádságban hordozta a bencés nővérek és a nyárlőrinci hívek életét. Áldozatos élete, jótettei és imádságai kísérjék őt az Úristen színe elé. BÁNHEGYI BÉLA MIKSA O.S.B. életének 81., szerzetességének 62. évében, áldozópapságának 57. évében, a betegek szentségével megerősítve, június 25-én hazatért Mennyei Atyjához. Temetése július 3-án volt Pannonhalmán. Elhunyt rendtársunk Zalaapáti szülötte. Miután a keszthelyi premontrei gimnáziumban érettségit tett, Pannonhalmára jelentkezett szerzetesnek. Hivatása alakulásában nagy hatással volt rá a szülőfalujában működő bencés apátság, s főként annak elöljárója, Kroller Miksa apát úr ben, a pannonhalmi beöltözéskor ismerve a korábbi személyes kötődést az ő szerzetesi nevét kapta meg ben, a papszentelést követően az állami létszámkorlátozás miatt el kellett hagynia a közösséget, Csehimindszentre került kántornak között szerezte meg latin-német szakos tanári diplomáját az ELTÉ-n gimnáziumi tanár és diákotthoni nevelő Győrött, 1965-ben négy hónapra a tanítástól eltiltva ban Pannonhalmán könyvtáros, gimnáziumi irodavezető, gimnáziumi tanár, diákotthoni nevelő, gimnáziumi igazgató helyettes is Győrött gimnáziumi és diákotthoni igazgató, gimnáziumi tanár óta ismét Pannonhalmán gimnáziumi tanár és konventmisés szónok, 1988-tól a Főapátsági Könyvtár igazgatója és főiskolai tanár is. Miksa atya bencés pap-tanári elkötelezettsége példaértékű volt sokak számára. Krisztus szeretetének semmit elébe nem helyezve, hűséges volt szerzetesi kötelességei teljesítésében. Megbízható tudású, jól felkészült, lelkiismeretes tanár volt. Elkötelezetten képviselte az egyházi könyvtárak ügyét. Prédikációi, lelkigyakorlatai sokakat építettek. Oktatói, majd könyvtárosi tevékenységét több kitüntetéssel is elismerték. Az Úr irgalmát éneklem örökké. (Zsolt 103, 33)

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016 Beszámoló a pályázati program keretében 2015. október 26-30-ig tartó német nyelvi kurzusról Egy hetes továbbképzésen vehettem részt az Erasmus+ pályázat

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás).

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás). COMENIUS pályázattal Romániában Közel kétéves előkészítés után a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola az Európai Unió Oktatási Bizottsága által támogatott, Egész életen át tartó tanulás COMENIUS

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

SZISZKI KRÓNIKA. Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma

SZISZKI KRÓNIKA. Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta: Ridzi Gizella Fotókat készítette: Tauber Norbert, Péter András, Ráksi Mihály Szerkesztette: Fekete Balázs EU CODE WEEK - A PROGRAMOZÁS HETE EURÓPÁBAN IGY A SZISZKIBEN

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon A Határtalanul pályázat keretében 2016 áprilisában a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum két osztálya járt nálunk a Garay János Gimnáziumban,

Részletesebben

??? Profitorientált egyházi intézmény. Hortobágyi T. Cirill osb

??? Profitorientált egyházi intézmény. Hortobágyi T. Cirill osb Vezetői Konferencia a Pannonhalmi Főapátságban Értékteremtés az értékválság idején? 2014. november 7. Profitorientált egyházi intézmény??? Hortobágyi T. Cirill osb perjel, a főapát gazdasági helyettese

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Kovács Tamás műszaki csoportvezető 23. Távhő Vándorgyűlés Pécs, 2010. szeptember 13. Előzmények Bongáncs utcai hulladéklerakó 1973-2006 között üzemelt

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tóth Mária tankerületi igazgató Tapolcai Tankerület Tapolcai Általános Iskola SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tóth Mária tankerületi igazgató Tapolcai Tankerület Tapolcai Általános Iskola SZAKMAI BESZÁMOLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ A innovatív pedagógiai-módszertani megújulása megnevezésű, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0439 azonosítószámú projekt pályázati programjának Köznevelési intézményekben nevelési-pedagógiai tevékenységek

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Erasmus tudósítás Kölnből Mészáros Brigitta Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Békés Márta 2015. június 13. Köln 1 Mészáros Brigitta vagyok, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán tanulok,

Részletesebben

USTRON. Nemzetközi diákkonferencia 2009

USTRON. Nemzetközi diákkonferencia 2009 USTRON Nemzetközi diákkonferencia 2009 Hogyan jutottunk ki Ustronba? Újbuda önkormányzatának egyebek között egy lengyel várossal, Ustronnal is testvérvárosi kapcsolata van. Ustron néhány évente nemzetközi

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE Pályázati azonosító: 3532/00344 SZAKMAI BESZÁMOLÓ Az információs-kommunikációs technológia

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Nagyböjti ajánlataink! Kifestő-sorozatunk rendkívül kedvező áron, 500 Ft/db

Nagyböjti ajánlataink! Kifestő-sorozatunk rendkívül kedvező áron, 500 Ft/db Nagyböjti ajánlataink! Kifestő-sorozatunk rendkívül kedvező áron, 500 Ft/db Félelem és reménykedés, gyávaság és hősködés vette körül a húsvéti misztériumot Jézus mellett is, sokan hosszú vívódás és megalázódás

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

Informatikai és elektronikai szakmák tananyagelemeinek. fejlesztése a CSEPEL TISZK-ben

Informatikai és elektronikai szakmák tananyagelemeinek. fejlesztése a CSEPEL TISZK-ben Informatikai és elektronikai szakmák tananyagelemeinek fejlesztése a CSEPEL TISZK-ben Szakmai beszámoló Időpont: 2012.03.17 2012.03.27. Helyszín: Rzeszów, Lengyelország Látogatásunk célja: lengyel partnereink

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Szakmai beszámoló a /01320 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a /01320 sz. pályázathoz Szakmai beszámoló a 204108/01320 sz. pályázathoz Miscellanea régi problémák és új utak az egyházi és világi könyvtárakban Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2016. évi országos könyvtári konferenciája Az

Részletesebben

A 2001/2002. évi tanév. rendje

A 2001/2002. évi tanév. rendje TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA A 2001/2002. évi tanév rendje SPSS állomány neve: E44 Budapest, 2001. február A 2000/2001. évi tanév rendje 2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 A KUTATÁS

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Felvételi tájékoztató 2014/2015. tanév Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola 7632 Pécs, Melinda u. 23. OM azonosító: 201190 Igazgató: Németh

Részletesebben

Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok

Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok Pályázat címe Pályázati azonosító Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok Támogatás mértéke % Ivóvíz minőség javító beruházás Monostorpályi településen KEOP-7.1.0/11-2011-0067

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

Pál, a pogányok apostola

Pál, a pogányok apostola 1. tanulmány szeptember 24 30. Pál, a pogányok apostola SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Sámuel 16:7; Máté 7:1; Apostolok cselekedetei 6:9-15; 9:1-9; 11:19-21; 15:1-5 Ezeknek hallatára aztán megnyugovának,

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben