TANTÁRGYLEÍRÁSOK ZENETÖRTÉNETI ISMERETEK. (50 kredit) 1. A Kodály-életmű eszmetörténeti vonatkozásai tantárgycsoport (14 kredit)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁSOK ZENETÖRTÉNETI ISMERETEK. (50 kredit) 1. A Kodály-életmű eszmetörténeti vonatkozásai tantárgycsoport (14 kredit)"

Átírás

1 TANTÁRGYLEÍRÁSOK ZENETÖRTÉNETI ISMERETEK (50 kredit) 1. A Kodály-életmű eszmetörténeti vonatkozásai tantárgycsoport (14 kredit) A tantárgycsoport célja az, hogy a hallgatókkal megismertesse Kodály Zoltán zeneszerzői, népzenekutatói, zenepedagógusi tevékenységének, és életművének egységét. Feltárja a Kodály-kultúra zenei alapjait: a parasztzenéből kibontakozó, az európai műzene formáiba oltott nemzeti művészetet. Részletesen elemzi Kodály programját: Kodály álma 1925-től a nép, a tömegek tartalmas zenekultúrájának megteremtése: ekkor hirdeti meg programját, melyet később a legyen a zene mindenkié jeligével párosított és 1945 után társadalmi rangra emelt. Kodály Zoltán az Osztrák-Magyar Monarchia szülöttjeként, a századforduló progresszív mozgalmainak résztvevőjeként közművelődési programját ennek szellemében dolgozza ki, hogy aztán Kelet-Európa zenei katalizátoraként aposztrofálja a nagyvilág, akinek még életében sikerült egy zenei birodalmat építenie. Bartókkal közös rétegek, a népdalok ihlető ereje, a városi formát öltő falu ideája Kodály zenepedagógiájában Kodály és a nem német zene szabadságharca Kodály és eszményképe, Comenius nevelői elveinek hasonlóságai Kodály és a magyarországi zenei élet 1945 előtt Kodály gyermekkórusainak, vokális műveinek szimbolikus világa Tantárgyak Zenei képzés és kulturális élet Magyarországon az 1880-as évektől 1945-ig. (3 kredit) Kodály és az irodalom. Kodály vokális műveinek szimbolikus világa. (3 kredit) A népdalok szerepe Kodály zenepedagógiájában. (3 kredit) A kodályi pedagógia nemzetközi sikerei. (5 kredit) : Breuer János: Kodály-mérleg. Gondolat, Budapest, Bónis Ferenc: Így láttuk Kodályt. Zeneműkiadó, Budapest, 1975, Ujfalussy József: ʽA műfaj-kategória sorsa és jelentősége a zeneesztétikában. In: Zenéről, esztétikáról, Zeneműkiadó. 2. Zenei antropológia és etnomuzikológia tantárgycsoport (6 kredit)

2 A tantárgycsoport célja a zenei antropológia módszereinek, elméletének és gyakorlatának megismerése. A zenei terepmunka, a gyűjtés és rendszerezés gyakorlatának megismerése. Az archaikus és egzotikus kultúrák zenéjének vizsgálata. A hallgató jártasságot szerez a különböző kultúrák zenei világában, és a zene eltérő kulturális funkcióinak megismerésében. A kulturális antropológia módszerei a zenekutatásban: kvalitatív kutatás, terepmunka és a zene funkciói az adott kultúra kontextusában. A világzene és a zenei antropológia: revival jelenségek. Az etnomuzikológia alapjai és gyakorlata Zene és rítus. A sámánizmus zenei gyakorlata. Szertartászenék A zene a személyes életben: altatók, gyermekdalok, párosítók, és a felnőtt élet dalai Afrika zenéje; Ázsia, Ausztrália és Óceánia zenei világa Észak és Dél-Amerika indián zenéje Az európai népzenei örökség rétegei Vallásos és egyházi zenekultúrák. A keresztény vallások eltérő zenei hagyományai: kopt, örmény és grúz ortodoxia, gregorián, többszólamú egyházi zene Mohamedán egyházi és világi zene: szufi hagyomány, makám, a török zene balkáni hatásai Távol-keleti zenekultúrák: India és Kína Etnikus zenék a zenetörténetben Rimszkíj-Korszakovtól Bartókig A kortárs zene és az etnikus zenék Tantárgyak Zenei antropológia és etnomuzikológia I. (3 kredit) Zenei antropológia és etnomuzikológia II. (3 kredit) Nettl, Bruno: The Study of Ethnomusicology: Thirty-One Issues and Concepts. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, Bartók and Arab Folk Music / Bartók és az arab népzene. PC CD-ROM. UNESCO, Európai Folklór Intézet, Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, Kárpáti János: Kelet zenéje. Antológia a nagy ázsiai zenekultúrák élő hagyományaiból. Budapest: Hungaroton SLPX 18072, Kárpáti János: Kelet zenéje. Budapest: Zeneműkiadó, rev. Budapest: Gemini, Kárpáti János: Tánc a mennyei barlang előtt. Zene és mítosz a japán rituális hagyományban. Budapest: Kávé Kiadó, Kárpáti János: ʽBartók és Ligeti Afrika-élménye. Muzsika, 2007/ Kodály és kortársai, tanítványai (3 kredit)

3 A tantárgy bemutatja a 20. század első évtizedeiben született magyar zeneművek különféle forrásait: a klasszicizáló jelleget mutató posztromantikus hagyományokra épülő Dohnányi műveket, valamint a folklórizmus jegyében született Bartók és Kodály műveket. Külön kiemelt hangsúlyt kap Kodály zenepedagógiai munkájának, átfogó zenei művelődési programjának amelyet tanítványainak szellemi közreműködésére épített korszakos jelentőségű 20. századi zenei-szellemi műhellyé válása, valamint a Kodályi hagyományokat átvevő-folytató nemzedék: a tanítványok és követők a kultúra szerteágazó területein kifejtett építő tevékenysége. A tantárgy lehetőséget biztosít a Kodály-életmű és a tanítványéletművek szellemi egységében való szemléletére. A tantárgy programja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: Kodály Zoltán zenepedagógiai munkásságának életreform motívumai. Az utánpótlás és a következő generáció gondozásának kérdései. A folklórizmus hagyományának ápolása Kodály tanítványainak műveiben. A kodályi koncepció kidolgozásában és megvalósításában közreműködött tanítványok népzenekutatói, zenepedagógiai munkáinak ismerete. Kodály Zoltán és tanítványai /Szerkesztette: Berlász Melinda/ Rózsavölgyi Kiadó 2007 Bónis Ferenc (1982. szerk.): Így láttuk Kodályt. Zeneműkiadó, Budapest. Kodály Zoltán (2007a): Visszatekintés I. kötet (szerk. Bónis Ferenc), Argumentum Kiadó, Budapest. Kodály Zoltán (2007b): Visszatekintés II. kötet (szerk. Bónis Ferenc), Argumentum Kiadó, Budapest. Kodály Zoltán (2007c): Visszatekintés III. kötet (szerk. Bónis Ferenc), Argumentum Kiadó, Budapest. Szabolcsi Bence (1972): Úton Kodályhoz. Zeneműkiadó, Budapest. 4. Zenetörténeti, kultúrtörténeti áttekintés tantárgycsoport (13 kredit) A tantárgycsoport célja az egyetemes zenetörténet főbb korszakainak áttekintése zenei és kultúrtörténeti aspektusból, a korabeli kulturális élet jelentős személyiségein keresztül. Segítséget nyújt a csoportos és egyéni zenehallgatás során a zenei nevelés, esztétikai megítélés hatékonyabb közvetítésére, összefüggéseiben tekinti át az európai és a magyar zenei viszonyrendszereket. Az ókori népek zenéje, a zenéhez való viszonya Az európai zenetörténet kezdete

4 A középkor zeneesztétikai elvei A reneszánsz zenei eszméi. Az új európai zene születése Európai kórustörténet. Az énekhang szerepe A barokk hangszeres műfajai, komponálási elvei A klasszicizmus újításai. Bécs, Páris, London A romantika művészeteszményének zenei és társadalmi elemei. A szalonok világa A századforduló legfontosabb zenei kérdései, irányzatai. Tantárgyak Az ókor zenei hagyományai az európai reneszánsz zene eszméjében (3 kredit) A 17., 18. és 19. század társadalmi viszonyainak zenei vetületei (3 kredit) A 20. század legfontosabb zenei krízisei (4 kredit) Az európai kórustörténet a középkortól napjainkig (3 kredit) Dahlhaus-Eggenbrecht: Mi a zene?/ Osiris Bernstein: A megválaszolatlan kérdés/ Zeneműkiadó Szabolcsi Bence: A zene története. Zeneműkiadó Népek zenéje a Kárpát-medencében tantárgycsoport (11 kredit) : A tantárgycsoport célja a Kárpát-medence népzenei hagyományainak bemutatása a paraszti életmód, tájegységek jellegzetességein, történelmi vonatkozásain keresztül. A tantárgyak keretében a hallgatók a vokális népzene műfajai mellett a hangszeres népzene előadásmódjának, stílusrétegeinek, hangszereinek ismeretét is elsajátítják. Megismerik a szomszédos és a magyar népzene kapcsolati összefüggéseit a műzene és a népzene tradicionális viszonyában. A tantárgyak célja továbbá, hogy a hallgatók megismerkedjenek a magyar népzene funkcióival, formáival, történeti rétegződésével, és el tudják helyezni azt a kárpát-medencei népek kultúrájában. A népzenét mint az állandóan változó kultúra részét tanulmányozzák, funkcionálisan. Minden tájegység és műfaj sajátosságait eredeti hangzó felvételekről ismerhetik meg a hallgatók, sok olyan népdalt tanulnak, amelyek egy-egy műfajt és/vagy tájegységet képviselnek. A magyarországi népzenegyűjtés története és célja Népzenei dialektusok Népi hangszerek és játékmódjuk Egyházi népénekek A népi tánczene A Táncház mozgalom eredményei Különböző műfajokat és/vagy tájegységeket képviselő népdalok megtanulása Tantárgyak:

5 Népzenei dialektusok és népi hangszerek a Kárpát-medencében (3 kredit) Népzene és népköltészet (3 kredit) Egyházi népénekek (3 kredit) A népi tánczene (2 kredit) : Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv /1997/ Planétás Kiadó Sárosi Bálint: Hangszerek a magyar néphagyományban,1998 Planétás Kiadó Pávai István Virágvölgyi Márta: A magyar népi tánczene, 2000 Planétás kiadó Tátrai-Karácsony: Jeles napok, ünnepi szokások, 1997 Planétás Kiadó Kodály Zoltán-Vargyas Lajos: A magyar népzene Bp. Zeneműkiadó, Dobszay László: A magyar dal könyve. Bp. Zeneműkiadó, Bodza Klára - Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola 1-2. Bp. Hagyományok háza Paksa Katalin: Magyar népzenetörténet. Bp Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje. Bp Digitális népzenei olvasókönyv, A magyar népzene, Diszkográfia A magyarság népzenéje, Összeáll.: Vargyas Lajos, szerk.: Paksa Katalin CD sorozat, Budapest, Fono Records, Pátria: Magyar népzenei gramofonfelvételek, 3 CD-ROM. Budapest, Fono Records Magyar Népzenei Antológia DVD-ROM anyagából: 1,2,3,4,5,6,7 A DVD-ROM kiadás főszerk. Richter Pál, szerk. Rudasné Bajcsay Márta. MTA Zenetudományi Intézet, 2009 MNA1: Tánczene (Szerk. Martin György, Németh István, Pesovár Ernő) MNA2: Észak (Szerk. Tari Lujza, Vikár László) MNA3: Dunántúl (Szerk. Olsvai Imre) MNA4: Alföld (Szerk. Paksa Katalin, Németh István) MNA5: Kelet 1. (Szerk. Sárosi Bálint, Németh István) MNA6: Kelet 2. (Szerk. Sárosi Bálint, Németh István) MNA7: Moldva és Bukovina (Szerk. Domokos Mária, Németh István) 6. Egyházzene-irodalom (3 kredit) A tantárgy koronként haladva ismerteti az európai és a magyar egyházzene főbb állomásait. A középkori polifóniától a reneszánsz, majd a barokk és klasszikus egyházzene, valamint a romantika és a 20. század szemelvényeinek bemutatásával az egyszólamú és a többszólamú egyházzene-kultúrát öleli át. Külön figyelmet fordít a graduálékra és a népének-korálokra, a liturgia zenei alapjaira, a magyar reformáció hagyományozott középkori anyagra épülő önálló egyházzenéjére, különleges művészi értékeire, a protestáns egyházzene jelentős bázisanyagára. Ennek előkészítése céljából a tantárgy az európai gregorián mint a közös zenei múlt fontosabb ismérveit, előadás-módozatait, filozófiaelveit tekinti át.

6 A zenei korszakok műfajainak ismerete kórusműveken, műrészleteken keresztül. A gregorián-elmélet, tónusok, irányzatok. Betanítási módszerek Graduálé-gyűjtemények latin mintái Népénekforrások; főbb korszakok. Népének-repertoár a népzenében és az egyházzenében Mezei János: Korai polifónia / egyházzenei füzetek III/9 LFZF Egyházzenei Tanszék és a MET kiadványa Peter Gülke: Szerzetesek, polgárok, trubadúrok/ Budapest/1979. Brown, H. M: A reneszánsz zenéje /Zeneműkiadó Dobszay: A gregorián ének kézikönyve /Editio Musica Csomasz Tóth Kálmán: Régi magyar dallamok tára Dobszay László: A magyar népénekek I Ferenczy Ilona: Graduale Ráday XVII. /Musicalia Danubiana16. Zenetudományi Intézet Huszár Gál: A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek és imádságok 1574 /Bibliotheca Hungarica Antiqua 13 Budapest ZENEPEDAGÓGIAI ISMERETEK (20 kredit) 7. Tehetséggondozás tantárgycsoport (15 kredit) A tehetség felismerésével és gondozásával már az ókorban is foglalkoztak. Ez természetesen folytatódott a középkorban is, és Az első magyar iskolá -ban, a Pannonhalmán 996-ban alapított bencés kolostorban is folyt tehetséggondozó munka. Középkori írások számolnak be az egyház tehetségkereső és tehetségeket felkaroló munkájáról. Később, a reformáció idején a protestáns iskolákban külön feladatként határozták meg a tehetséggondozást, nagy számban támogatták és foglalkoztak a kiemelkedő képességű fiatalokkal. A XVIII XIX. században kiemelkedő szerepet játszottak a tehetséges tanulók nevelésében az iskolakollégiumok Sárospatakon, Debrecenben, Pápán, Nagyenyeden, Kolozsvárott, Marosvásárhelyen, Eperjesen. A hazai intézményesített tehetséggondozó munka a XIX-XX. században bontakozott ki. A tantárgy az általános tehetséggondozáson kívül részletesen foglalkozik a zenei tehetséggondozással, illetve annak történetével. A tantárgy programja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó készségek és

7 kompetenciák A művészeti nevelés alkalmazásának, lehetőségeinek, a Kodály-pedagógia élettani, humánbiológiai hátterének bemutatása. A kodályi hagyományok konkrét nevelési programba való beillesztésének módozataira való felkészítés. Tantárgyak A csodagyerek-jelenség története itthon és külföldön (5 kredit) Pedagógiai műhelyek Magyarországon (5 kredit) A zenei készség, zenei nevelés. Fejlesztő programok elemzése. (5 kredit) : Alfred Einstein: A zenei nagyság. Európa, Neuhaus: Művészet és nevelés Sarka Ferenc: A magyar tehetséggondozás történetének főbb állomásai. Tehetség, XVII. évfolyam 2009/5. sz Csermely Péter: Tehetségek nyomában. In: 8. Zeneterápia (5 kredit) A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerje a zeneterápia fogalmát, hatásmechanizmusait, a legfontosabb zeneterápiás irányzatokat, a zene terápiás alkalmazásának történetét, a nemzetközi zeneterápiás kutatások főbb eredményeit, a terápiás alkalmazás területeit, a zeneterápiás foglalkozások formáit. Különös hangsúlyt fektet a magyar zeneterápia történetének tanulmányozására, kiemelve a Kodály Zoltán zenepedagógiai elveinek hatására megindult zeneterápiás módszereket, melyek a magyar népzene terapikus felhasználásával foglalkoznak. A tantárgy programja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák A zenei élmény kommunikációs és terapikus sajátosságainak megtapasztalása és tudatosítása. A zenei befogadás és alkotás terapikus összefüggéseinek ismerete. A zene és kép, zene és gesztus, zene és mozgás, zene és relaxáció kölcsönhatásainak ismerete és önálló alkalmazási képessége az alkotói, az előadói vagy a pedagógiai gyakorlatban. Gábor Adrienn: Misszióban Kodály nyomdokain. Képzés és Gyakorlat Training and Practice 9. évfolyam 2011/3-4. szám Volume 9. issue 3-4/December Fekete Anna: Mindenik embernek a lelkében dal van In: Hang és lélek. Magyar Zenei Tanács Kodály Zoltán: A zene mindenkié, Zeneműkiadó Vállalat, Budapest

8 Kokas Klára: A zene felemeli kezeimet. Akadémia Kiadó, Budapest Konta Ildikó: Zeneterápiás előadások. (Kézirat, 1. és 3. kötet) Mentesné Tauber Anna: A zeneterápia szakmai bemutatása, Képzés és gyakorlat, Kaposvári Nyomda Kft, Kaposvár, Lindbergerné Kados Erzsébet: Zeneterápia. Szöveggyűjtemény. Kulcs a muzsikához. Pécs Lovász Irén: A gyógyító hangok antropológiája. A hagyományos magyar népzene terapikus lehetőségei. Előadás kézirata. Sacral Communication and Healing EASA, (szerk: Lázár Imre) Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, július 4. Lovász Irén: Hagyománypedagógia és lelkiegészség-nevelés. Az emberi hang és a dalolás gyógyító ereje napjainkban. A KRE TKF nagykőrösi konferenciáján elhangzott előadás kiadásra váró kézirata, megjelenés alatt. KRE-L Harmattan Madarászné Losonczy Katalin- Urbánné Varga Katalin: Zene és terápia: ELTE Bárczi G. Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Joseph J. Moreno: Belső zenéd dallama. Zeneterápia és a pszichodráma. Nyitott könyv Kiadó, Oliver Sacks: Zenebolondok. Akadémiai Kiadó, Nagy Ilona, Bagdy Emőke: Zeneterápia szöveggyűjtemény. Kulcs a muzsikához kiadó, Vitalova Zuzana: Zeneterápia. Méry Ratio. Pozsony INFORMATIKAI ÉS SZAKNYELVI ISMERETEK (10 kredit) 9. Számítástechnikai ismeretek (8 kredit) A tantárgy célja a számítástechnika alkalmazása a zenei archiválásban, a zene lejegyzésében, a komponálásban és a hangszerelésben. A tantárgy keretében a hallgatók a letöltés, tömörítési formátumok, szoftverismeret, számítógépes zenei szerkesztés ismereteit is elsajátítják. Megismerkednek a zenei programok, hangrögzítés, hangfájlok alkalmazásának lehetőségeivel a mai oktatásban. Bevezetés a multimédiás alkalmazásokba (operációs rendszerek, alkalmazások, letöltések, online oktatás) Az okostelefonokban, tabban, pad-ben rejlő korszerű oktatási, tantárgypedagógiai segédeszközök Tantárgyak Bevezetés a multimédiás alkalmazásokba (operációs rendszerek, alkalmazások, letöltések,

9 online oktatás) (4 kredit) Az okostelefonokban, tabban, pad-ben rejlő korszerű oktatási, tantárgy-pedagógiai segédeszközök (4 kredit) Papp Danka Adrienn: Az online tanulási környezet fogalmának értelmezési lehetőségei. Oktatás-informatika, 2012/1-2. Dr. Vadász Dénes: Operációs rendszerek. Egyetemi jegyzet, Miskolci Egyetem, szeptember (http://users.iit.uni-miskolc.hu/~vadasz/geial302b/geial202-operaciosrendszerek-jegyzet.pdf) 10. Zenei szakkifejezések angol nyelven (2 kredit) A tantárgy fő célja az, hogy a hallgató képes legyen eligazodni a zene angol nyelvű szaknyelvében, szakirodalmában, és megismerje a vonatkozó terminológia alapjait. A zene közvetítő szaknyelve már egy ideje az angol, és az angol zenei szakszavak ismerete nem csak a fordítók számára nélkülözhetetlen, hanem a tanárok, zenebarátok, tanulók számára is. Az egyik legjelentősebb zenei folyóirat, a Gramophone, angol nyelvű, éppúgy, mint a Musical Times, vagy az Early Music. Fontos szakkönyvek, kalauzok szintén csak angolul hozzáférhetők. A tantárgy programja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák A tantárgy az általános műveltségből kiindulva kívánja bemutatni és elsajátíttatni a fenti tudományterület leggyakoribb szókincselemeit. A hallgató képes lesz önállóan zenei témájú szakirodalmat olvasni angol nyelven, azt megérteni, szintetizálni és írásbeli, illetve szóbeli formában visszaadni, valamint képes lesz a szakterület szakszókincsét szabatosan használni. Dalos, A Kodály Zoltán formatani terminológiájáról. Muzsika 46 (9), Fóris, Á. Bérces, E A zenei szaknyelv és a zenei lexikográfia aktuális kérdései. Magyar Nyelvőr 131 (3), Fóris, Á Hat terminológia lecke. Pécs: Lexikográfia Kiadó. Ittzésné Kövendi Kata: Magyar-angol zenei szaknyelvi szótár/english-hungarian Dictionary of Musical Terminology. Bp Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány kiadványa. Leuchtmann, Horst: Hétnyelvű zenei szótár. Akadémiai Kiadó, 1980.

10 KULTURÁLIS SZAKMAI ISMERETEK (30 kredit) 11. Táncantropológia (8 kredit) A tantárgy keretében a zene és tánc kapcsolatát az adott kulturális kontextusaiban ismeri meg a hallgató. Jártasságot szerez a tánctörténetben, értelmezni tudja a tánc és a gender összefüggéseit. A tánc mint expresszív művészet (rituális táncok, balett), és közösségi gyakorlat (néptánc, gyermektáncok, társas táncok, történeti táncok stb.) terén ismereteket szerez. A Kodálypedagógia alkalmazásának esetében nagyon fontos, hogy a zenei anyag és a hagyományozott szokások, valamint a néptánc szoros kapcsolatban állnak. A tantárgy kitekintést nyújt a Kodály-kultúrához szorosan kapcsolódó néptánc-revival jelenségekre is. A táncantropológia alapjai és módszerei, elmélete és gyakorlata Táncelmélet Tánc és gender A tánc nyelve és szemiotikája A tánc mint a test technikája, tánc és embodiment A tánc közösségi funkciói. Tánc és identitás Tánc és egészség. A tánc mint terápiás eszköz A tánc és a kulturális revival mozgalmak Hazai táncfolklorisztika Tánc és szubkulturák Tantárgyak Táncantropológia I. (4 kredit) Táncantropológia II. (4 kredit) Németh György: Ókori gyermekjátékok. Anno Kiadó, Pintér Zoltán: Képes civilizációtörténeti kronológia. Szalay Könyvkiadó, Európai tánctörténet (3 kredit)

11 A tantárgy célja az európai társastáncok áttekintése, zenei jellegzetességük bemutatása. A tánc etikájának, esztétikai kritériumának alakulása a reneszánsztól napjainkig. A magyarországi honosított táncok és a Nyugat-Európában ismertté vált magyar táncok megismertetése. A Kodály-féle zenepedagógia történeti logikáját követve fontos, hogy a zenei műfajtörténet és a tánctörténet közötti összefüggéseket a hallgatók megismerjék. A tánc szerepe az ókori világban. Az ókori szabadidő-kultúra A középkor dalnokversenyei Reneszánsz öltözködés, házimuzsika A barokk kávéházi kultúra, a francia királyi udvar táncai A velencei opera A 19. század báltermei. A szalonok, házimuzsika, kórusok világa A tömegkultúra, a konzumfogyasztói világ mozgásesztétikája Németh György: Ókori gyermekjátékok. Anno Kiadó, 2002 Pintér Zoltán: Képes civilizációtörténeti kronológia. Szalay Könyvkiadó, Kulturális tanulmányok (zenekritika és zenepolitika) (3 kredit) A tantárgy keretében a kulturális tanulmányok zenei vonatkozásainak területén szerez a hallgató jártasságot, vizsgálja a hatalom és a zenepolitika jelenségvilágát, valamint a magas kultúra és a tömegkultúra viszonyát különös tekintettel Kodály Zoltán e téren képviselt nézeteire és gyakorlatára. : A hallgató jártasságot szerez a cultural studies illetve a zeneszociológia képviselőinek, mint pl. Adorno, illetve a hazai szerzők, Lendvai, Szabolcsi, Ujfalussy zeneelméleti írásait illetően. A kulturális tanulmányok elméleti alapjai és módszerei Kulturális tanulmányok és a zeneszemiotika Zenei paradigmák és a diskurzuselmélet Recepció, értelmező közösségek és a zene Zenetudomány kritikai szemszögből Hatalom és zene, zenei ellenkultúrák Magas kultúra és populáris kultúrák

12 Szabolcsi Bence: Zenetörténeti írások. Zeneműkiadó, Híres Kritikák. Zeneműkiadó, Kroó György összegyűjtött kritikái. Zeneműkiadó, Hangszerismeret (8 kredit) A tantárgyak célja a különféle hangszercsoportok mindennapi praxisban előforduló alkalmazásbeli összefüggéseinek, adottságainak, történetének ismertetése. Korszerű audiovizuális, számítástechnikai eszközök megismerése az élményszerű zene- és énekórák megteremtéséhez. A hangszerek rendszerezése Az oktatásban előforduló hangszerek régen és ma Akusztikus és digitális hangszerek, eszközök Tantárgyak Hangszerismeret I. (4 kredit) Hangszerismeret II. (4 kredit) Darvas Gábor: Évezredek hangszerei. Zeneműkiadó, Yehudi Menuhin Curtis Davis: Az ember zenéje. Zeneműkiadó, A cigány népzene Magyarországon (4 kredit) A tantárgy megismerteti a hallgatókat a cigány népzenével, külön kiemelve, hogy a cigányzenészek elsősorban képzett városi cigányzenészek által játszott zene Magyarországon nem cigány (s ezért szigorúan megkülönböztetendő a cigány népzenétől), hanem zömében a 19. században keletkezett, magyar, népies műzene, amelyhez tekintélyes mennyiségű nemzetközi szórakoztató zene is társul. A cigány népzene túlnyomórészt énekelt, szöveges népköltés, táncdal, melyet gyakran egyszerű eszközökkel (taps, kanál stb.), de gazdag ritmikával kísérnek. Hazánkban a cigány népzenekutatás a legújabb időkben, Kodály Zoltán biztatására századunk közepétől indult meg a Csenki-testvérek és Hajdú András jóvoltából. A felfedezés, hogy a cigány népzene ősi rétege valaha létezett, új távlatokat nyitott a tévhitek, előítéletek megdöntésében, új perspektívába helyezve az egyedi és különleges kulturális örökséget. A tantárgy programja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák

13 A 19. század magyar népies műzene műfajai a verbunkostól a csárdásig. A cigányok mint hangszeres előadók a 15. századtól napjainkig a magyar zenei és kulturális életben. Tévhitek a cigányzene körül. A cigány népzene dallamvilága és népdaltípusai. A balladák és keservesek. A Csenki-testvérek gyűjteményének tudományos sikerei. A mai cigánybandák hagyományőrző szellemisége. Bartók Béla: Cigányzene? Magyar zene? Ethn., Sárosi Bálint: Cigányzene... Bp., Zeneműkiadó, Csenki Imre-Csenki Sándor: Cigány balladák és keservesek Európa Könyvkiadó. Liszt Ferenc: A cigányokról és a cigány zenéről Magyarországon. Magyar Mercurius Kiadó, A szakdolgozatírás módszertana (4 kredit) A tantárgy során a hallgatók tökéletesítik a korábbi tanulmányaik során megszerzett tudást a tartalmilag és formailag korrekt szakdolgozat elkészítésének lépéseiről. A tantárgy programja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák Kutatásmódszertani készségek fejlesztése, a magyar, illetve az angolszász tudományos életben előírt hivatkozási, idézési rendszerek biztos kezelése. Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó, Budapest, 1996.

Kerettanterv. Ének-zene a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára. Kapcsolódó kompetenciák

Kerettanterv. Ének-zene a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára. Kapcsolódó kompetenciák Kerettanterv Ének-zene a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára Kapcsolódó kompetenciák I. Tiszta, kifejező éneklés 1. Zenei nevelésünk elsősorban vokális elemekre épül. 2. A tiszta, szép éneklés képessségének

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Ének-zene. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.11.1.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Ének-zene. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.11.1. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Ének-zene készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.11.1. alapján 9-10. évfolyam 2 A TANTERV HELYI VONATKOZÁSAI Az iskola

Részletesebben

ÉNEK ZENE. Célok és feladatok

ÉNEK ZENE. Célok és feladatok ÉNEK ZENE Az ének-zene tantárgy a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, nevelési célok megvalósításához tud hozzájárulni hatékonyan: az erkölcsi nevelés (elfogadják és cselekvéseik

Részletesebben

HELYI TANTERV ÉNEK A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ÉNEK A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA HELYI TANTERV ÉNEK A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA ÉNEK ZENE Az ének-zene tantárgy a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, nevelési célok megvalósításához tud hozzájárulni hatékonyan.

Részletesebben

Ének-zene Négy évfolyamos gimnázium

Ének-zene Négy évfolyamos gimnázium Ének-zene Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 1 1 - - Éves óraszám 36 36 - - Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma 72 62 2014 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam. A tantárgy óraterve 5-8. évfolyam

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam. A tantárgy óraterve 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam A tantárgy óraterve 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8 évfolyam Heti óraszám 1 1 1 1 Éves óraszám 36 36 36 36 A felső tagozaton tanított ének-zene konkrét

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat A szabályozás szerint a gimnázium 9 10. évfolyamán kötelező tantárgy az ének-zene, míg a 11 12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai közül (ének-zene, dráma és tánc,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán

ÉNEK-ZENE. A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán ÉNEK-ZENE A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat Négy évfolyamos gimnázium humán/reál orientáció 9 10. évfolyam

ÉNEK-ZENE A változat Négy évfolyamos gimnázium humán/reál orientáció 9 10. évfolyam ÉNEK-ZENE A változat Négy évfolyamos gimnázium humán/reál orientáció 9 10. évfolyam A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán Az ének-zene tantárgy tanításának

Részletesebben

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára B változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára B változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára B változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek. 2. A magyar zenétől

Részletesebben

Helyi tanterv Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai

Helyi tanterv Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai Helyi tanterv Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek.

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv

Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv Ének zene 5.-8. évfolyam heti 1 óra Az osztályozó vizsga követelményei a dokumentum végén találhatók. (29. oldal) Készítette: Lórántfi Mónika 2013 Az ének-zene

Részletesebben

ÉNEK-ZENE B változat

ÉNEK-ZENE B változat ÉNEK-ZENE B változat A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene bemutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen, zenélésen keresztül

Részletesebben

MUNKAANYAG. Vakler Anna. Népzenei stílusismeret I. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul

MUNKAANYAG. Vakler Anna. Népzenei stílusismeret I. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul Vakler Anna Népzenei stílusismeret I. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul A követelménymodul száma: 1436-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-024-50 NÉPZENEI STÍLUSISMERET

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei Művészetek - Ének-zene tantárgy kerettanterve... 2 1 Tantárgyi bevezető... 2 1.

A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei Művészetek - Ének-zene tantárgy kerettanterve... 2 1 Tantárgyi bevezető... 2 1. Művészetek - Ének-zene tantárgy kerettanterve... 2 1 Tantárgyi bevezető... 2 1.1 Pedagógiai célok és feladatok:... 2 1.2 Fejlesztési célok és feladatok:... 3 1.2.1 Zenei reprodukció... 3 1.2.2 Éneklés...

Részletesebben

MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE Egészségügyi szakközépiskola

MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE Egészségügyi szakközépiskola MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE Egészségügyi szakközépiskola 10. évfolyam A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán A szakközépiskola 10. évfolyamán a művészetek műveltségterület

Részletesebben

A zene terminológiája. Lexikográfiai, terminológiai és szemiotikai megközelítés

A zene terminológiája. Lexikográfiai, terminológiai és szemiotikai megközelítés Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészet Doktori Program DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Bérces Emese A zene terminológiája. Lexikográfiai, terminológiai

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE A Doktori Iskola előzményei: genus loci Eger városának modern kori iskola- és művelődéstörténetében hagyomány és egyéniségek

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII.

REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. KÁRPÁT-MEDENCEI EGYESÍTETT REFORMÁTUS KÓRUS (300 FÔ) Debreceni Kollégiumi Kántus Pasaréti Palló Imre Énekkar Psalterium Hungaricum Kórus Pécsi Református Kollégium Vegyeskara KRE

Részletesebben

Ének-zene helyi tanterv. 9. évfolyam

Ének-zene helyi tanterv. 9. évfolyam Ének-zene helyi tanterv 9. évfolyam Az ének-zene tantárgy a 9. évfolyamon a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, nevelési célok megvalósításához tud hozzájárulni hatékonyan: az erkölcsi

Részletesebben

MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE

MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés

Részletesebben

HORVÁTH ÁGNES. A pesti főtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében (1839 1871) DLA Doktori értekezés

HORVÁTH ÁGNES. A pesti főtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében (1839 1871) DLA Doktori értekezés HORVÁTH ÁGNES A pesti főtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében (1839 1871) DLA Doktori értekezés Budapest, 2012 I Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28.

Részletesebben

Ének-zene. Az ének-zene óra elsősorban nem ismeretszerzésre való, hanem a pozitív zenei élmények és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére.

Ének-zene. Az ének-zene óra elsősorban nem ismeretszerzésre való, hanem a pozitív zenei élmények és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére. Ének-zene Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez és

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

A megélhető hagyomány

A megélhető hagyomány A megélhető hagyomány Ismerd, műveld, élvezd amit hagyományainkról tudni kell! FALUSI TURIZMUS Tájékoztató 2010/1. TARTALOM Népművészet és idegenforgalom (Héra Éva) 3 Helyi emlékezet, kulturális örökség,

Részletesebben

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 ÉNEK-ZENE HELYI TANTERV Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam emelt szint

ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam emelt szint ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam emelt szint A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene felmutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen,

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben