TANTÁRGYLEÍRÁSOK ZENETÖRTÉNETI ISMERETEK. (50 kredit) 1. A Kodály-életmű eszmetörténeti vonatkozásai tantárgycsoport (14 kredit)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁSOK ZENETÖRTÉNETI ISMERETEK. (50 kredit) 1. A Kodály-életmű eszmetörténeti vonatkozásai tantárgycsoport (14 kredit)"

Átírás

1 TANTÁRGYLEÍRÁSOK ZENETÖRTÉNETI ISMERETEK (50 kredit) 1. A Kodály-életmű eszmetörténeti vonatkozásai tantárgycsoport (14 kredit) A tantárgycsoport célja az, hogy a hallgatókkal megismertesse Kodály Zoltán zeneszerzői, népzenekutatói, zenepedagógusi tevékenységének, és életművének egységét. Feltárja a Kodály-kultúra zenei alapjait: a parasztzenéből kibontakozó, az európai műzene formáiba oltott nemzeti művészetet. Részletesen elemzi Kodály programját: Kodály álma 1925-től a nép, a tömegek tartalmas zenekultúrájának megteremtése: ekkor hirdeti meg programját, melyet később a legyen a zene mindenkié jeligével párosított és 1945 után társadalmi rangra emelt. Kodály Zoltán az Osztrák-Magyar Monarchia szülöttjeként, a századforduló progresszív mozgalmainak résztvevőjeként közművelődési programját ennek szellemében dolgozza ki, hogy aztán Kelet-Európa zenei katalizátoraként aposztrofálja a nagyvilág, akinek még életében sikerült egy zenei birodalmat építenie. Bartókkal közös rétegek, a népdalok ihlető ereje, a városi formát öltő falu ideája Kodály zenepedagógiájában Kodály és a nem német zene szabadságharca Kodály és eszményképe, Comenius nevelői elveinek hasonlóságai Kodály és a magyarországi zenei élet 1945 előtt Kodály gyermekkórusainak, vokális műveinek szimbolikus világa Tantárgyak Zenei képzés és kulturális élet Magyarországon az 1880-as évektől 1945-ig. (3 kredit) Kodály és az irodalom. Kodály vokális műveinek szimbolikus világa. (3 kredit) A népdalok szerepe Kodály zenepedagógiájában. (3 kredit) A kodályi pedagógia nemzetközi sikerei. (5 kredit) : Breuer János: Kodály-mérleg. Gondolat, Budapest, Bónis Ferenc: Így láttuk Kodályt. Zeneműkiadó, Budapest, 1975, Ujfalussy József: ʽA műfaj-kategória sorsa és jelentősége a zeneesztétikában. In: Zenéről, esztétikáról, Zeneműkiadó. 2. Zenei antropológia és etnomuzikológia tantárgycsoport (6 kredit)

2 A tantárgycsoport célja a zenei antropológia módszereinek, elméletének és gyakorlatának megismerése. A zenei terepmunka, a gyűjtés és rendszerezés gyakorlatának megismerése. Az archaikus és egzotikus kultúrák zenéjének vizsgálata. A hallgató jártasságot szerez a különböző kultúrák zenei világában, és a zene eltérő kulturális funkcióinak megismerésében. A kulturális antropológia módszerei a zenekutatásban: kvalitatív kutatás, terepmunka és a zene funkciói az adott kultúra kontextusában. A világzene és a zenei antropológia: revival jelenségek. Az etnomuzikológia alapjai és gyakorlata Zene és rítus. A sámánizmus zenei gyakorlata. Szertartászenék A zene a személyes életben: altatók, gyermekdalok, párosítók, és a felnőtt élet dalai Afrika zenéje; Ázsia, Ausztrália és Óceánia zenei világa Észak és Dél-Amerika indián zenéje Az európai népzenei örökség rétegei Vallásos és egyházi zenekultúrák. A keresztény vallások eltérő zenei hagyományai: kopt, örmény és grúz ortodoxia, gregorián, többszólamú egyházi zene Mohamedán egyházi és világi zene: szufi hagyomány, makám, a török zene balkáni hatásai Távol-keleti zenekultúrák: India és Kína Etnikus zenék a zenetörténetben Rimszkíj-Korszakovtól Bartókig A kortárs zene és az etnikus zenék Tantárgyak Zenei antropológia és etnomuzikológia I. (3 kredit) Zenei antropológia és etnomuzikológia II. (3 kredit) Nettl, Bruno: The Study of Ethnomusicology: Thirty-One Issues and Concepts. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, Bartók and Arab Folk Music / Bartók és az arab népzene. PC CD-ROM. UNESCO, Európai Folklór Intézet, Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, Kárpáti János: Kelet zenéje. Antológia a nagy ázsiai zenekultúrák élő hagyományaiból. Budapest: Hungaroton SLPX 18072, Kárpáti János: Kelet zenéje. Budapest: Zeneműkiadó, rev. Budapest: Gemini, Kárpáti János: Tánc a mennyei barlang előtt. Zene és mítosz a japán rituális hagyományban. Budapest: Kávé Kiadó, Kárpáti János: ʽBartók és Ligeti Afrika-élménye. Muzsika, 2007/ Kodály és kortársai, tanítványai (3 kredit)

3 A tantárgy bemutatja a 20. század első évtizedeiben született magyar zeneművek különféle forrásait: a klasszicizáló jelleget mutató posztromantikus hagyományokra épülő Dohnányi műveket, valamint a folklórizmus jegyében született Bartók és Kodály műveket. Külön kiemelt hangsúlyt kap Kodály zenepedagógiai munkájának, átfogó zenei művelődési programjának amelyet tanítványainak szellemi közreműködésére épített korszakos jelentőségű 20. századi zenei-szellemi műhellyé válása, valamint a Kodályi hagyományokat átvevő-folytató nemzedék: a tanítványok és követők a kultúra szerteágazó területein kifejtett építő tevékenysége. A tantárgy lehetőséget biztosít a Kodály-életmű és a tanítványéletművek szellemi egységében való szemléletére. A tantárgy programja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: Kodály Zoltán zenepedagógiai munkásságának életreform motívumai. Az utánpótlás és a következő generáció gondozásának kérdései. A folklórizmus hagyományának ápolása Kodály tanítványainak műveiben. A kodályi koncepció kidolgozásában és megvalósításában közreműködött tanítványok népzenekutatói, zenepedagógiai munkáinak ismerete. Kodály Zoltán és tanítványai /Szerkesztette: Berlász Melinda/ Rózsavölgyi Kiadó 2007 Bónis Ferenc (1982. szerk.): Így láttuk Kodályt. Zeneműkiadó, Budapest. Kodály Zoltán (2007a): Visszatekintés I. kötet (szerk. Bónis Ferenc), Argumentum Kiadó, Budapest. Kodály Zoltán (2007b): Visszatekintés II. kötet (szerk. Bónis Ferenc), Argumentum Kiadó, Budapest. Kodály Zoltán (2007c): Visszatekintés III. kötet (szerk. Bónis Ferenc), Argumentum Kiadó, Budapest. Szabolcsi Bence (1972): Úton Kodályhoz. Zeneműkiadó, Budapest. 4. Zenetörténeti, kultúrtörténeti áttekintés tantárgycsoport (13 kredit) A tantárgycsoport célja az egyetemes zenetörténet főbb korszakainak áttekintése zenei és kultúrtörténeti aspektusból, a korabeli kulturális élet jelentős személyiségein keresztül. Segítséget nyújt a csoportos és egyéni zenehallgatás során a zenei nevelés, esztétikai megítélés hatékonyabb közvetítésére, összefüggéseiben tekinti át az európai és a magyar zenei viszonyrendszereket. Az ókori népek zenéje, a zenéhez való viszonya Az európai zenetörténet kezdete

4 A középkor zeneesztétikai elvei A reneszánsz zenei eszméi. Az új európai zene születése Európai kórustörténet. Az énekhang szerepe A barokk hangszeres műfajai, komponálási elvei A klasszicizmus újításai. Bécs, Páris, London A romantika művészeteszményének zenei és társadalmi elemei. A szalonok világa A századforduló legfontosabb zenei kérdései, irányzatai. Tantárgyak Az ókor zenei hagyományai az európai reneszánsz zene eszméjében (3 kredit) A 17., 18. és 19. század társadalmi viszonyainak zenei vetületei (3 kredit) A 20. század legfontosabb zenei krízisei (4 kredit) Az európai kórustörténet a középkortól napjainkig (3 kredit) Dahlhaus-Eggenbrecht: Mi a zene?/ Osiris Bernstein: A megválaszolatlan kérdés/ Zeneműkiadó Szabolcsi Bence: A zene története. Zeneműkiadó Népek zenéje a Kárpát-medencében tantárgycsoport (11 kredit) : A tantárgycsoport célja a Kárpát-medence népzenei hagyományainak bemutatása a paraszti életmód, tájegységek jellegzetességein, történelmi vonatkozásain keresztül. A tantárgyak keretében a hallgatók a vokális népzene műfajai mellett a hangszeres népzene előadásmódjának, stílusrétegeinek, hangszereinek ismeretét is elsajátítják. Megismerik a szomszédos és a magyar népzene kapcsolati összefüggéseit a műzene és a népzene tradicionális viszonyában. A tantárgyak célja továbbá, hogy a hallgatók megismerkedjenek a magyar népzene funkcióival, formáival, történeti rétegződésével, és el tudják helyezni azt a kárpát-medencei népek kultúrájában. A népzenét mint az állandóan változó kultúra részét tanulmányozzák, funkcionálisan. Minden tájegység és műfaj sajátosságait eredeti hangzó felvételekről ismerhetik meg a hallgatók, sok olyan népdalt tanulnak, amelyek egy-egy műfajt és/vagy tájegységet képviselnek. A magyarországi népzenegyűjtés története és célja Népzenei dialektusok Népi hangszerek és játékmódjuk Egyházi népénekek A népi tánczene A Táncház mozgalom eredményei Különböző műfajokat és/vagy tájegységeket képviselő népdalok megtanulása Tantárgyak:

5 Népzenei dialektusok és népi hangszerek a Kárpát-medencében (3 kredit) Népzene és népköltészet (3 kredit) Egyházi népénekek (3 kredit) A népi tánczene (2 kredit) : Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv /1997/ Planétás Kiadó Sárosi Bálint: Hangszerek a magyar néphagyományban,1998 Planétás Kiadó Pávai István Virágvölgyi Márta: A magyar népi tánczene, 2000 Planétás kiadó Tátrai-Karácsony: Jeles napok, ünnepi szokások, 1997 Planétás Kiadó Kodály Zoltán-Vargyas Lajos: A magyar népzene Bp. Zeneműkiadó, Dobszay László: A magyar dal könyve. Bp. Zeneműkiadó, Bodza Klára - Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola 1-2. Bp. Hagyományok háza Paksa Katalin: Magyar népzenetörténet. Bp Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje. Bp Digitális népzenei olvasókönyv, A magyar népzene, Diszkográfia A magyarság népzenéje, Összeáll.: Vargyas Lajos, szerk.: Paksa Katalin CD sorozat, Budapest, Fono Records, Pátria: Magyar népzenei gramofonfelvételek, 3 CD-ROM. Budapest, Fono Records Magyar Népzenei Antológia DVD-ROM anyagából: 1,2,3,4,5,6,7 A DVD-ROM kiadás főszerk. Richter Pál, szerk. Rudasné Bajcsay Márta. MTA Zenetudományi Intézet, 2009 MNA1: Tánczene (Szerk. Martin György, Németh István, Pesovár Ernő) MNA2: Észak (Szerk. Tari Lujza, Vikár László) MNA3: Dunántúl (Szerk. Olsvai Imre) MNA4: Alföld (Szerk. Paksa Katalin, Németh István) MNA5: Kelet 1. (Szerk. Sárosi Bálint, Németh István) MNA6: Kelet 2. (Szerk. Sárosi Bálint, Németh István) MNA7: Moldva és Bukovina (Szerk. Domokos Mária, Németh István) 6. Egyházzene-irodalom (3 kredit) A tantárgy koronként haladva ismerteti az európai és a magyar egyházzene főbb állomásait. A középkori polifóniától a reneszánsz, majd a barokk és klasszikus egyházzene, valamint a romantika és a 20. század szemelvényeinek bemutatásával az egyszólamú és a többszólamú egyházzene-kultúrát öleli át. Külön figyelmet fordít a graduálékra és a népének-korálokra, a liturgia zenei alapjaira, a magyar reformáció hagyományozott középkori anyagra épülő önálló egyházzenéjére, különleges művészi értékeire, a protestáns egyházzene jelentős bázisanyagára. Ennek előkészítése céljából a tantárgy az európai gregorián mint a közös zenei múlt fontosabb ismérveit, előadás-módozatait, filozófiaelveit tekinti át.

6 A zenei korszakok műfajainak ismerete kórusműveken, műrészleteken keresztül. A gregorián-elmélet, tónusok, irányzatok. Betanítási módszerek Graduálé-gyűjtemények latin mintái Népénekforrások; főbb korszakok. Népének-repertoár a népzenében és az egyházzenében Mezei János: Korai polifónia / egyházzenei füzetek III/9 LFZF Egyházzenei Tanszék és a MET kiadványa Peter Gülke: Szerzetesek, polgárok, trubadúrok/ Budapest/1979. Brown, H. M: A reneszánsz zenéje /Zeneműkiadó Dobszay: A gregorián ének kézikönyve /Editio Musica Csomasz Tóth Kálmán: Régi magyar dallamok tára Dobszay László: A magyar népénekek I Ferenczy Ilona: Graduale Ráday XVII. /Musicalia Danubiana16. Zenetudományi Intézet Huszár Gál: A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek és imádságok 1574 /Bibliotheca Hungarica Antiqua 13 Budapest ZENEPEDAGÓGIAI ISMERETEK (20 kredit) 7. Tehetséggondozás tantárgycsoport (15 kredit) A tehetség felismerésével és gondozásával már az ókorban is foglalkoztak. Ez természetesen folytatódott a középkorban is, és Az első magyar iskolá -ban, a Pannonhalmán 996-ban alapított bencés kolostorban is folyt tehetséggondozó munka. Középkori írások számolnak be az egyház tehetségkereső és tehetségeket felkaroló munkájáról. Később, a reformáció idején a protestáns iskolákban külön feladatként határozták meg a tehetséggondozást, nagy számban támogatták és foglalkoztak a kiemelkedő képességű fiatalokkal. A XVIII XIX. században kiemelkedő szerepet játszottak a tehetséges tanulók nevelésében az iskolakollégiumok Sárospatakon, Debrecenben, Pápán, Nagyenyeden, Kolozsvárott, Marosvásárhelyen, Eperjesen. A hazai intézményesített tehetséggondozó munka a XIX-XX. században bontakozott ki. A tantárgy az általános tehetséggondozáson kívül részletesen foglalkozik a zenei tehetséggondozással, illetve annak történetével. A tantárgy programja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó készségek és

7 kompetenciák A művészeti nevelés alkalmazásának, lehetőségeinek, a Kodály-pedagógia élettani, humánbiológiai hátterének bemutatása. A kodályi hagyományok konkrét nevelési programba való beillesztésének módozataira való felkészítés. Tantárgyak A csodagyerek-jelenség története itthon és külföldön (5 kredit) Pedagógiai műhelyek Magyarországon (5 kredit) A zenei készség, zenei nevelés. Fejlesztő programok elemzése. (5 kredit) : Alfred Einstein: A zenei nagyság. Európa, Neuhaus: Művészet és nevelés Sarka Ferenc: A magyar tehetséggondozás történetének főbb állomásai. Tehetség, XVII. évfolyam 2009/5. sz Csermely Péter: Tehetségek nyomában. In: 8. Zeneterápia (5 kredit) A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerje a zeneterápia fogalmát, hatásmechanizmusait, a legfontosabb zeneterápiás irányzatokat, a zene terápiás alkalmazásának történetét, a nemzetközi zeneterápiás kutatások főbb eredményeit, a terápiás alkalmazás területeit, a zeneterápiás foglalkozások formáit. Különös hangsúlyt fektet a magyar zeneterápia történetének tanulmányozására, kiemelve a Kodály Zoltán zenepedagógiai elveinek hatására megindult zeneterápiás módszereket, melyek a magyar népzene terapikus felhasználásával foglalkoznak. A tantárgy programja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák A zenei élmény kommunikációs és terapikus sajátosságainak megtapasztalása és tudatosítása. A zenei befogadás és alkotás terapikus összefüggéseinek ismerete. A zene és kép, zene és gesztus, zene és mozgás, zene és relaxáció kölcsönhatásainak ismerete és önálló alkalmazási képessége az alkotói, az előadói vagy a pedagógiai gyakorlatban. Gábor Adrienn: Misszióban Kodály nyomdokain. Képzés és Gyakorlat Training and Practice 9. évfolyam 2011/3-4. szám Volume 9. issue 3-4/December Fekete Anna: Mindenik embernek a lelkében dal van In: Hang és lélek. Magyar Zenei Tanács Kodály Zoltán: A zene mindenkié, Zeneműkiadó Vállalat, Budapest

8 Kokas Klára: A zene felemeli kezeimet. Akadémia Kiadó, Budapest Konta Ildikó: Zeneterápiás előadások. (Kézirat, 1. és 3. kötet) Mentesné Tauber Anna: A zeneterápia szakmai bemutatása, Képzés és gyakorlat, Kaposvári Nyomda Kft, Kaposvár, Lindbergerné Kados Erzsébet: Zeneterápia. Szöveggyűjtemény. Kulcs a muzsikához. Pécs Lovász Irén: A gyógyító hangok antropológiája. A hagyományos magyar népzene terapikus lehetőségei. Előadás kézirata. Sacral Communication and Healing EASA, (szerk: Lázár Imre) Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, július 4. Lovász Irén: Hagyománypedagógia és lelkiegészség-nevelés. Az emberi hang és a dalolás gyógyító ereje napjainkban. A KRE TKF nagykőrösi konferenciáján elhangzott előadás kiadásra váró kézirata, megjelenés alatt. KRE-L Harmattan Madarászné Losonczy Katalin- Urbánné Varga Katalin: Zene és terápia: ELTE Bárczi G. Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Joseph J. Moreno: Belső zenéd dallama. Zeneterápia és a pszichodráma. Nyitott könyv Kiadó, Oliver Sacks: Zenebolondok. Akadémiai Kiadó, Nagy Ilona, Bagdy Emőke: Zeneterápia szöveggyűjtemény. Kulcs a muzsikához kiadó, Vitalova Zuzana: Zeneterápia. Méry Ratio. Pozsony INFORMATIKAI ÉS SZAKNYELVI ISMERETEK (10 kredit) 9. Számítástechnikai ismeretek (8 kredit) A tantárgy célja a számítástechnika alkalmazása a zenei archiválásban, a zene lejegyzésében, a komponálásban és a hangszerelésben. A tantárgy keretében a hallgatók a letöltés, tömörítési formátumok, szoftverismeret, számítógépes zenei szerkesztés ismereteit is elsajátítják. Megismerkednek a zenei programok, hangrögzítés, hangfájlok alkalmazásának lehetőségeivel a mai oktatásban. Bevezetés a multimédiás alkalmazásokba (operációs rendszerek, alkalmazások, letöltések, online oktatás) Az okostelefonokban, tabban, pad-ben rejlő korszerű oktatási, tantárgypedagógiai segédeszközök Tantárgyak Bevezetés a multimédiás alkalmazásokba (operációs rendszerek, alkalmazások, letöltések,

9 online oktatás) (4 kredit) Az okostelefonokban, tabban, pad-ben rejlő korszerű oktatási, tantárgy-pedagógiai segédeszközök (4 kredit) Papp Danka Adrienn: Az online tanulási környezet fogalmának értelmezési lehetőségei. Oktatás-informatika, 2012/1-2. Dr. Vadász Dénes: Operációs rendszerek. Egyetemi jegyzet, Miskolci Egyetem, szeptember (http://users.iit.uni-miskolc.hu/~vadasz/geial302b/geial202-operaciosrendszerek-jegyzet.pdf) 10. Zenei szakkifejezések angol nyelven (2 kredit) A tantárgy fő célja az, hogy a hallgató képes legyen eligazodni a zene angol nyelvű szaknyelvében, szakirodalmában, és megismerje a vonatkozó terminológia alapjait. A zene közvetítő szaknyelve már egy ideje az angol, és az angol zenei szakszavak ismerete nem csak a fordítók számára nélkülözhetetlen, hanem a tanárok, zenebarátok, tanulók számára is. Az egyik legjelentősebb zenei folyóirat, a Gramophone, angol nyelvű, éppúgy, mint a Musical Times, vagy az Early Music. Fontos szakkönyvek, kalauzok szintén csak angolul hozzáférhetők. A tantárgy programja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák A tantárgy az általános műveltségből kiindulva kívánja bemutatni és elsajátíttatni a fenti tudományterület leggyakoribb szókincselemeit. A hallgató képes lesz önállóan zenei témájú szakirodalmat olvasni angol nyelven, azt megérteni, szintetizálni és írásbeli, illetve szóbeli formában visszaadni, valamint képes lesz a szakterület szakszókincsét szabatosan használni. Dalos, A Kodály Zoltán formatani terminológiájáról. Muzsika 46 (9), Fóris, Á. Bérces, E A zenei szaknyelv és a zenei lexikográfia aktuális kérdései. Magyar Nyelvőr 131 (3), Fóris, Á Hat terminológia lecke. Pécs: Lexikográfia Kiadó. Ittzésné Kövendi Kata: Magyar-angol zenei szaknyelvi szótár/english-hungarian Dictionary of Musical Terminology. Bp Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány kiadványa. Leuchtmann, Horst: Hétnyelvű zenei szótár. Akadémiai Kiadó, 1980.

10 KULTURÁLIS SZAKMAI ISMERETEK (30 kredit) 11. Táncantropológia (8 kredit) A tantárgy keretében a zene és tánc kapcsolatát az adott kulturális kontextusaiban ismeri meg a hallgató. Jártasságot szerez a tánctörténetben, értelmezni tudja a tánc és a gender összefüggéseit. A tánc mint expresszív művészet (rituális táncok, balett), és közösségi gyakorlat (néptánc, gyermektáncok, társas táncok, történeti táncok stb.) terén ismereteket szerez. A Kodálypedagógia alkalmazásának esetében nagyon fontos, hogy a zenei anyag és a hagyományozott szokások, valamint a néptánc szoros kapcsolatban állnak. A tantárgy kitekintést nyújt a Kodály-kultúrához szorosan kapcsolódó néptánc-revival jelenségekre is. A táncantropológia alapjai és módszerei, elmélete és gyakorlata Táncelmélet Tánc és gender A tánc nyelve és szemiotikája A tánc mint a test technikája, tánc és embodiment A tánc közösségi funkciói. Tánc és identitás Tánc és egészség. A tánc mint terápiás eszköz A tánc és a kulturális revival mozgalmak Hazai táncfolklorisztika Tánc és szubkulturák Tantárgyak Táncantropológia I. (4 kredit) Táncantropológia II. (4 kredit) Németh György: Ókori gyermekjátékok. Anno Kiadó, Pintér Zoltán: Képes civilizációtörténeti kronológia. Szalay Könyvkiadó, Európai tánctörténet (3 kredit)

11 A tantárgy célja az európai társastáncok áttekintése, zenei jellegzetességük bemutatása. A tánc etikájának, esztétikai kritériumának alakulása a reneszánsztól napjainkig. A magyarországi honosított táncok és a Nyugat-Európában ismertté vált magyar táncok megismertetése. A Kodály-féle zenepedagógia történeti logikáját követve fontos, hogy a zenei műfajtörténet és a tánctörténet közötti összefüggéseket a hallgatók megismerjék. A tánc szerepe az ókori világban. Az ókori szabadidő-kultúra A középkor dalnokversenyei Reneszánsz öltözködés, házimuzsika A barokk kávéházi kultúra, a francia királyi udvar táncai A velencei opera A 19. század báltermei. A szalonok, házimuzsika, kórusok világa A tömegkultúra, a konzumfogyasztói világ mozgásesztétikája Németh György: Ókori gyermekjátékok. Anno Kiadó, 2002 Pintér Zoltán: Képes civilizációtörténeti kronológia. Szalay Könyvkiadó, Kulturális tanulmányok (zenekritika és zenepolitika) (3 kredit) A tantárgy keretében a kulturális tanulmányok zenei vonatkozásainak területén szerez a hallgató jártasságot, vizsgálja a hatalom és a zenepolitika jelenségvilágát, valamint a magas kultúra és a tömegkultúra viszonyát különös tekintettel Kodály Zoltán e téren képviselt nézeteire és gyakorlatára. : A hallgató jártasságot szerez a cultural studies illetve a zeneszociológia képviselőinek, mint pl. Adorno, illetve a hazai szerzők, Lendvai, Szabolcsi, Ujfalussy zeneelméleti írásait illetően. A kulturális tanulmányok elméleti alapjai és módszerei Kulturális tanulmányok és a zeneszemiotika Zenei paradigmák és a diskurzuselmélet Recepció, értelmező közösségek és a zene Zenetudomány kritikai szemszögből Hatalom és zene, zenei ellenkultúrák Magas kultúra és populáris kultúrák

12 Szabolcsi Bence: Zenetörténeti írások. Zeneműkiadó, Híres Kritikák. Zeneműkiadó, Kroó György összegyűjtött kritikái. Zeneműkiadó, Hangszerismeret (8 kredit) A tantárgyak célja a különféle hangszercsoportok mindennapi praxisban előforduló alkalmazásbeli összefüggéseinek, adottságainak, történetének ismertetése. Korszerű audiovizuális, számítástechnikai eszközök megismerése az élményszerű zene- és énekórák megteremtéséhez. A hangszerek rendszerezése Az oktatásban előforduló hangszerek régen és ma Akusztikus és digitális hangszerek, eszközök Tantárgyak Hangszerismeret I. (4 kredit) Hangszerismeret II. (4 kredit) Darvas Gábor: Évezredek hangszerei. Zeneműkiadó, Yehudi Menuhin Curtis Davis: Az ember zenéje. Zeneműkiadó, A cigány népzene Magyarországon (4 kredit) A tantárgy megismerteti a hallgatókat a cigány népzenével, külön kiemelve, hogy a cigányzenészek elsősorban képzett városi cigányzenészek által játszott zene Magyarországon nem cigány (s ezért szigorúan megkülönböztetendő a cigány népzenétől), hanem zömében a 19. században keletkezett, magyar, népies műzene, amelyhez tekintélyes mennyiségű nemzetközi szórakoztató zene is társul. A cigány népzene túlnyomórészt énekelt, szöveges népköltés, táncdal, melyet gyakran egyszerű eszközökkel (taps, kanál stb.), de gazdag ritmikával kísérnek. Hazánkban a cigány népzenekutatás a legújabb időkben, Kodály Zoltán biztatására századunk közepétől indult meg a Csenki-testvérek és Hajdú András jóvoltából. A felfedezés, hogy a cigány népzene ősi rétege valaha létezett, új távlatokat nyitott a tévhitek, előítéletek megdöntésében, új perspektívába helyezve az egyedi és különleges kulturális örökséget. A tantárgy programja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák

13 A 19. század magyar népies műzene műfajai a verbunkostól a csárdásig. A cigányok mint hangszeres előadók a 15. századtól napjainkig a magyar zenei és kulturális életben. Tévhitek a cigányzene körül. A cigány népzene dallamvilága és népdaltípusai. A balladák és keservesek. A Csenki-testvérek gyűjteményének tudományos sikerei. A mai cigánybandák hagyományőrző szellemisége. Bartók Béla: Cigányzene? Magyar zene? Ethn., Sárosi Bálint: Cigányzene... Bp., Zeneműkiadó, Csenki Imre-Csenki Sándor: Cigány balladák és keservesek Európa Könyvkiadó. Liszt Ferenc: A cigányokról és a cigány zenéről Magyarországon. Magyar Mercurius Kiadó, A szakdolgozatírás módszertana (4 kredit) A tantárgy során a hallgatók tökéletesítik a korábbi tanulmányaik során megszerzett tudást a tartalmilag és formailag korrekt szakdolgozat elkészítésének lépéseiről. A tantárgy programja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák Kutatásmódszertani készségek fejlesztése, a magyar, illetve az angolszász tudományos életben előírt hivatkozási, idézési rendszerek biztos kezelése. Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó, Budapest, 1996.

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból 9. évfolyam 4-5 mű éneklése tiszta intonációval a következő kategóriák mindegyikéből: gregorián, reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus Magyar népzene és történeti

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA A versenyzők előre elkészített kártyákat húznak az alábbi feladatokból: LAPRÓLOLVASÁSI KÉSZSÉGET MÉRŐ FELADAT: I. korcsoport Egyszólamú tonális dallam lapról éneklése max.

Részletesebben

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám:

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám: 8. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 8. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív

Részletesebben

Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7. Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége

Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7. Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7 Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége Hitvallás "Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség

Részletesebben

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán A verseny időpontja: 2015. január 24. Rendező: Nyíregyházi Főiskola e 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B Telefon: +36-42-599-441 E-mail: turcsanb@nyf.hu

Részletesebben

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI A magyar népzene alapjai emelt szint 0612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 18. A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

9. évfolyam. Éves óraszám 36 óra. Zenei reprodukció Éneklés

9. évfolyam. Éves óraszám 36 óra. Zenei reprodukció Éneklés 9. évfolyam Éves óraszám 36 óra Tematikai egység/ Zenei reprodukció Éneklés 14 óra A tematikai egység nevelési-fejlesztési A felső tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények elsajátítása során

Részletesebben

FEJÉR KÁLMÁN SZOLFÉZS PÉLDATÁR NÉPI DALLAMOK ZENEISKOLÁK RÉSZÉRE

FEJÉR KÁLMÁN SZOLFÉZS PÉLDATÁR NÉPI DALLAMOK ZENEISKOLÁK RÉSZÉRE FEJÉR KÁLMÁN SZOLFÉZS PÉLDATÁR NÉPI DALLAMOK ZENEISKOLÁK RÉSZÉRE Kolozsvár, 1999 A példatár megjelenését a Magyar Oktatási Miisztérium támogatta Az elektronikus változat elkészítését az Emberi Erőforrások

Részletesebben

Sequentiák a protestáns graduálokban

Sequentiák a protestáns graduálokban 1 DLA doktori értekezés tézisei Tóth Anikó Sequentiák a protestáns graduálokban Témavezető: Prof. Dr. Szendrei Janka Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Maurice Martenot A művészeti ágakat nem szabad szétválasztani Maria Montessori Segíts nekem, hogy magamon segíthessek!

Maurice Martenot A művészeti ágakat nem szabad szétválasztani Maria Montessori Segíts nekem, hogy magamon segíthessek! Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Művészeti Intézet 9700 Szombathely, Géfin Gy. u.28. Tel.: 94/505-121, Fax: 94/504-404 e-mail: fasching.zsuzsanna@mnsk.nyme.hu TANTÁRGYI

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FELHÍVÁS. 30 órás akkreditált továbbképző tanfolyamot. Időpontok: 2012. április 21., május 19., június 9.

TOVÁBBKÉPZÉSI FELHÍVÁS. 30 órás akkreditált továbbképző tanfolyamot. Időpontok: 2012. április 21., május 19., június 9. TOVÁBBKÉPZÉSI FELHÍVÁS A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézete 30 órás akkreditált továbbképző tanfolyamot hirdet három témakörben gyermekkórusok karnagyai, illetve általános,

Részletesebben

NÉPI GYERMEKJÁTÉK, NÉPTÁNCPEDAGÓGUS HAGYOMÁNYISMERET OKTATÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

NÉPI GYERMEKJÁTÉK, NÉPTÁNCPEDAGÓGUS HAGYOMÁNYISMERET OKTATÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK NÉPI GYERMEKJÁTÉK, NÉPTÁNCPEDAGÓGUS HAGYOMÁNYISMERET OKTATÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEI Belépő kérdés: Ismertesse kb. 5-10 percben egy etnikai csoport/ néprajzi tájegység néprajzi

Részletesebben

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Communitas Alkotói Ösztöndíj 2010-2011 Leckehangverseny-körút Időutazás a zene világában 2011 Bartók-év Ismerjük meg értékeinket Beszámoló A 2010-es év a nyertes pályázatunk

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megye

Gyõr-Moson-Sopron Megye Közmûvelõdési Programok Tájoltatásának Programfüzete Gyõr-Moson-Sopron Megye Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 9022 Gyõr, Czuczor Gergely utca 17. Tisztelt Polgármester! Kedves Közönség!

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Helyi Tanterv Ének-zene 11.osztály

Helyi Tanterv Ének-zene 11.osztály Helyi Tanterv Ének-zene 11.osztály Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás Zenei reprodukció Éneklés Korábbi években megszerzett kompetenciák, ismeretek, zenei élmények, népzenei és műzenei szemelvények

Részletesebben

A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része. A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1.

A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része. A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1. A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1. Tartalom 1. UNESCO Egyezmény a szellemi kulturális örökség védelméről

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon/fax: 62 241-381 E-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş-Bolyai Tudományegyetem intézmény 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Tanárképző és Zenepedagógia Intézet 1.4

Részletesebben

KÓDEX Reformkor és kiegyezés

KÓDEX Reformkor és kiegyezés M A G Y A R KÓDEX Reformkor és kiegyezés MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1790-1867 7 KOSSUTH KIADÓ Tartalom 1. FEJEZET / TÖRTÉNELEM 7 A NEMZETTÉ VÁLÁS KORA (1790-1848) / Dobszay Tamás-Hermann Róbert 7

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat)

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés,

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

VI. Országos Komplex Ének-zenei Műveltségi Verseny 2015/2016.

VI. Országos Komplex Ének-zenei Műveltségi Verseny 2015/2016. VI. Országos Komplex Ének-zenei Műveltségi Verseny 2015/2016. A verseny védnöke: Miklósa Erika operaénekes A verseny meghirdetője: Csitáry Emil Művészeti Műhely Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Székesfehérvár,

Részletesebben

Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum

Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum G y ű jt ő k ö r i S z a b á l y z a t A Hagyományok Háza Folklórdokumentációs Könyvtár és Archívum (a továbbiakban HH FDK) nyilvános

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Irodalom és színház A tantárgy típusa DF DD DS DC X II.

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Szakközépiskolai Párhuzamos Szakképzés Helyi tanterve

Szakközépiskolai Párhuzamos Szakképzés Helyi tanterve Ikt.sz: 1/c. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Projektoktatás Mi így is tanulunk

Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás? Projektpedagógia? Projekt jellegű oktatás? Alapfogalmak tisztázása O Pedagógia: a nevelés gyakorlata és elmélete O Projekt: valamely komplex, összetett

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Legalább alapképzésben bölcsészettudományi vagy társadalomtudományi képzési területen szerzett

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

ANGLISZTIKA. Oldal 1

ANGLISZTIKA. Oldal 1 KÓD TÍPUS TANTÁRGY NEVE KORÁBBI TANTÁRGY NEVE (EKVIVALENS TÁRGY) KREDIT KÖVETELMÉNY JELLEG (EA/SZEM/GYAK) FELELŐS TANSZÉK félév1 TT160 törzs A társadalomtudomány alapjai (filozófiai, társadalmi ismeretek)

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlat és szóbeli és írásbeli Emelt szinten: gyakorlat és szóbeli és írásbeli Az ének-zene érettségi vizsga célja

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt tervezete

A három hetet meghaladó projekt tervezete A három hetet meghaladó projekt tervezete Címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. Fejlesztési cél: a tanulók szociális képességeinek fejlesztése (tolerancia, együttmőködés, szabályok

Részletesebben

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 120 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja NINCS NINCS NINCS NINCS A vizsgabizottságot

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok OV Öltözködéskultúra Technikusi osztályok 10. évfolyam /10. a, 11. e osztályok/ heti 1 óra A vizsgára vonatkozó szabályok: A vizsga típusa: szóbeli - A tanuló több kérdésből álló feladatlapot kap adott

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév. 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez

Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév. 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez 1. A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Név Végzettség, Tantárgy szakképzettség 1. Bíró Csaba,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

UTAK: Zene és zenehallgatás társadalomtudományi kutatásokban I.

UTAK: Zene és zenehallgatás társadalomtudományi kutatásokban I. UTAK: Zene és zenehallgatás társadalomtudományi kutatásokban I. Sárközi Andrea Bernadett osztályvezető sarkozi.andrea@oik.hu Utak A zene szerepe, hatása az emberre, mint egyénre Társadalomtudományi vizsgálatok:

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi A zene és a zene tanításának módszertana A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM 1 Civilizáció 5-8. évfolyam I. Célja, feladata: Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

Témakörök: Művelődés- és könyvtörténet Tájékoztatási ismeretek Könyvkereskedelmi ismeretek. Művelődés- és könyvtörténet

Témakörök: Művelődés- és könyvtörténet Tájékoztatási ismeretek Könyvkereskedelmi ismeretek. Művelődés- és könyvtörténet 2 Témakörök: Művelődés- és könyvtörténet Tájékoztatási ismeretek Könyvkereskedelmi ismeretek Művelődés- és könyvtörténet 1. A mezopotámiai kultúra kialakulása. A könyv megjelenési formája. Az ékírás megfejtése.

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Bevezetés A Muzsika Hídja Fesztivál Szervezőbizottsága 2015-ben is megrendezi a Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivált Budapesten 2015. július 25-26-án, első

Részletesebben

Tematikai egység/ Fejlesztési cél Órakeret. Zenei reprodukció Éneklés

Tematikai egység/ Fejlesztési cél Órakeret. Zenei reprodukció Éneklés 9. évfolyam Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb jai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ 2012 Témaválasztás A téma választható a megadott témajegyzék vagy egyéni ötlet alapján. A témaválasztást legkésőbb március 31-ig jelezni

Részletesebben

Ügyvitel. B típusú tantárgyak

Ügyvitel. B típusú tantárgyak Ügyvitel Gyorsírás I. Gyorsírás II. Gyorsírás III. Gyorsírás IV. Gépírás I. Gépírás II. Gépírás III. Gépírás IV. Gyorsírástörténet Gyorsíráselmélet I. Gyorsíráselmélet II. 4 Jegyzőkönyv-vezetési ismeretek

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel kell rendelkeznie: o biztos kottaolvasási készség hat hangterjedelemben; o abszolút hangok ismerete kis

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz.

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. 5. évfolyam Mozaik kiadó alapján A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

2012. szeptemberétől. Heti kontakt. Félévi Kredit. Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára X

2012. szeptemberétől. Heti kontakt. Félévi Kredit. Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára X Történelem alapszak Idegenvezető szakirány mintatanterve 2012. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 TR Dr. Trembeczki István

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: Népzenei alapismeretek, a magyar népzene hangszereinek, a népzenetörténet rövid ismertetése, összefoglalása.

A vizsgafeladat ismertetése: Népzenei alapismeretek, a magyar népzene hangszereinek, a népzenetörténet rövid ismertetése, összefoglalása. A vizsgafeladat ismertetése: Népzenei alapismeretek, a magyar népzene hangszereinek, a népzenetörténet rövid ismertetése, összefoglalása. A tételekhez a segédeszköz nem használható. A feladatsor első részében

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva Mottó: Teljes birtokában lenni a nyelvnek,melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetetlen feltétel

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Teológia és Zenepedagógia 1.4 Szakterület

Részletesebben

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz Fakultációs tanterv a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz 4 / 5 /6 évfolyamos gimnázium, fakultációs csoportok Éves óraszámok évfolyamonként: 11. 72 óra 12. 60 óra 1. Célok és feladatok A magyar nyelv

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X Történelem alapszak szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály X Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István X Kommunikáció

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

814 A testnevelés oktatásának kihivásai az általános iskola alsó osztályaiban K1 kompetencia P1 prioritás

814 A testnevelés oktatásának kihivásai az általános iskola alsó osztályaiban K1 kompetencia P1 prioritás 814 A testnevelés oktatásának kihivásai az általános iskola alsó osztályaiban K1 kompetencia P1 prioritás Intézmény: Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanitóképző Kar, Szabadka. Szerző(k): Dr.Lepeš Josip,

Részletesebben