Online Ajánlattételi Feltételek és Kikötések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Online Ajánlattételi Feltételek és Kikötések"

Átírás

1 Online Ajánlattételi Feltételek és Kikötések I. Áttekintés: MOL Rt. és Slovnaft, a.s. és TVK Rt. (a továbbiakban egyszerűen: az Ügyfél ) elektronikus tenderezési felhívással (Elektronic Request for Quotes, a továbbiakban egyszerűen csak RFQ) fordul a szállítókhoz, hogy nyújtsák be ajánlataikat a feltüntetett anyagok/árucikkek meghatározott mennyiségére az Ügyfél egy vagy több európai, bizonyos esetekben pedig világviszonylatban működő üzletága részére. Az RFQ céljából az Ügyfél az Ügyfél vállalatainak csoportját is jelenti. Az Ügyfél Vállalatainak Csoportja az Ügyfél valamely leányvállalatát vagy egy holding vállalatát, vagy ennek a holding vállalatnak bármely más leányvállalatát jelenti valamely országban, lehetőleg egy stratégiai partnert. Az adott Ügyfél földrajzi helyét (helyeit) és a rá vonatkozó mennyiségi igényeket az egyes aukciókhoz tartozó RFQ mellékletek ismertetik részletesen. Az anyagszállításokra vonatkozó kívánt mennyiség műszaki leírását (a specifikációkat) az egyes RFQ dokumentációk tartalmazzák. Az alábbi irányelvek, feltételek és kikötések az RFQ-ra vonatkoznak. Az online tenderezési eljárás valamennyi lehetséges Szállító részére biztosítja a hozzáférést egy dinamikus, online elektronikus ajánlatkérési és ajánlattételi környezethez, ahol a Szállítók megtehetik ajánlataik a kért anyag/anyagok vagy termékek szállítására. Az anyag/anyagok fajtájától és az elektronikus aukció terjedelmétől függően, a Szállítók megkapják azt a lehetőséget, hogy ajánlatot tegyenek nagytételben történő szállításokra (i) országos szinten, (ii) több országra kiterjedően, (iii) európai szinten, és (iv) globális szinten (amely fogalmak meghatározását az alábbiakban adjuk meg). A Szállítók nem szereznek tudomást arról, hogy mely Szállítók tesznek ajánlatot, hogy az egyes Szállítók mely speciális ajánlatkérésre válaszolnak. A Szállítók láthatják viszont a többi Szállító által benyújtott árak szintjét. Ahhoz, hogy egy Szállító részt vehessen az RFQ-ban, nyilatkozatot kell tennie arról, hogy elfogadja a jelen RFQ-ban közölt feltételeket és kikötéseket (a továbbiakban: a feltételeket ) oly módon, hogy a jelen feltételek és kikötések utolsó oldalának kinyomtatott példányát, valamint a Meghatalmazást a Szállító vállalatának felhatalmazott képviselője aláírja, és ezt az aláírt példányt fax útján eljuttatja az Ügyfélnek az alábbi címre: MOL ebeszerzés és Általános Anyagok beszerzése Juhász Krisztina részére; Fax: (06 1) II. RFQ szabályok: Az alábbi szabályok irányadóak az RFQ és az abban résztvevő valamennyi Szállító részére a Szállítási Megállapodások vonatkozásában: A. A regisztrációs eljárásról az Ügyfél gondoskodik. Valamennyi regisztrálásra jelentkező Szállító megkapja a felhasználói útmutatót, kap egy Felhasználói azonosítót és egy jelszót. Ezeket az Ügyfél biztosítja, és engedélyezi, hogy a Szállítók hozzáférjenek az RFQ rendszerhez, hogy benyújthassák ajánlataikat.

2 B. Az RFQ oldalhoz való hozzáférést biztosító Felhasználói azonosító és jelszó megszerzése után valamennyi Szállító vállalja, hogy az RFQ oldalra vonatkozó Használati Kikötések és Bizalmas Ügykezelési Szabályok valamint (az alábbiakban részletezett Tenderezési Eljárások előírásait magára nézve kötelező jelleggel betartja. C. Az RFQ az (Ügyfél fejlesztési terveinek megfelelően) becsült anyagmennyiségre vonatkozik, amely eleget tesz a mellékelt Specifikációkban foglalt követelményeknek. D. A Szállító által az RFQ keretében benyújtott összes ajánlat a Szállító részéről kötelező érvényű, visszavonhatatlan kötelezettségvállalást jelent arra vonatkozóan, hogy a jelen feltételeknek megfelelően, a feltüntetett mennyiségben és a megadott ajánlati áron leszállítja az anyagot. Az RFQ önmagában az Ügyfél részéről nem jelent kötelezettségvállalást vagy elkötelezettséget arra vonatkozóan, hogy a feltüntetett anyagot megvásárolja. E. Valamennyi Szállító ajánlata egyszázhúsz (120) napig marad érvényben az RFQ lezárásának időpontjától számítva. F. A(z alábbiakban meghatározott) nyitó ajánlati összeggel egyenlő vagy az alatti összegű ajánlat belépésével a Szállító 1) Hozzájárul és vállalja, hogy az Ügyfél által elküldött, a jelen Feltételek szerinti anyag/anyagok leszállítására vonatkozó elfogadási értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül aláírja az Általános Szállítási Megállapodást, a) Feltéve azonban, hogy az ilyen megállapodás és hozzájárulás (amelyet ezennel kifejezetten kiterjesztenek az Általános Szállítási Megállapodás feltételeinek elfogadására és az arra vonatkozó megállapodásra) érvényét veszti, amennyiben a Szállítónak elküldött Általános Szállítási Megállapodás az alábbiakban leírt feltételektől lényegesen eltérő kikötéseket tartalmaznak. b) A jelen bekezdés értelmezési céljaira, a lényegesen eltérő kifejezés azt jelenti, hogy olyan feltételeket tartalmaz, amelyek 1) jelentősen megnövelik a teljesítés költségeit, és 2) amelyek a jelen Feltételekben vagy azok bármely mellékletében foglalt kikötésekkel ellentétes követelményeket képviselnek. 2) Megerősíti, hogy rendelkezik az Általános Szállítási Megállapodás teljesítéséhez a jelen útmutatóban és annak bármely mellékletében meghatározott szükséges képességekkel és jogosultságokkal. 3) Igazolja, hogy az ajánlatot benyújtó vagy a jelen Feltételek elfogadását aláíró ügynöke vagy képviselője rendelkezik azzal a felhatalmazással, amelynek alapján kötelességet vállalhat a Szállító jogi személyének nevében egy jogilag végrehajtható Szállítási Megállapodás megkötésére. 4) Vállalja, hogy a jelen Feltételek, tekintet nélkül azok közegére (írásban, elektronikus úton vagy egyéb módon történő továbbítására), írásbeli dokumentumot alkotnak bármely vonatkozó jogrend vagy bármely vonatkozó jogalkalmazás céljára, amely előírja, hogy egy jogilag kötelező és végrehajtható szerződés érvényességének formai és bizonyító erejére vonatkozó követelmény az ilyen dokumentum. 5) Elismeri, hogy az ajánlattétel megtestesíti azt a szándékot, hogy az RFQ hitelesítési eljárással azonosítható ajánlattevő természetes személy a Szállítóra nézve kötelező érvényű vállalást tesz a jelen dokumentumban meghatározott feltételek betartására, mintha a szóbanforgó természetes személy írta volna alá a jelen Feltételeket. 6) Igazolja, hogy rendelkezik a kellő pénzügyi garanciákkal és biztosítással ahhoz, hogy az Ügyfél megkapja a Szállító kereskedelmi kötelezettségvállalását és minőségi garanciáit a Szállítási Megállapodás feltételeinek megfelelő anyag/anyagok leszállításához. 7) Kijelenti, hogy az Ügyfél által az aukció céljára átadott valamennyi dokumentumot, specifikációt és általános információt kizárólag erre a célra fogja felhasználni. Semmilyen körülmények között nem közli azokat harmadik személlyel, és azok az Ügyfél tulajdonában maradnak. 2

3 III. Tenderezési szabályok: Az RFQ eljárásban a Szállítók az alábbi szabályok szerint nyújthatják be ajánlataikat, illetve vehetnek részt. Az RFQ-ban való részvételhez a Szállító köteles elfogadni a részvételi előírásokat, valamint a jelen dokumentumban foglalt Feltételeket. A. A tenderezési eszköz használatára vonatkozó különleges szabályokat közvetlenül a szolgáltató Ügyfél magyarázza meg és teszteli az egyes résztvevő Szállítóval (erre a továbbiakban mint a Szállító betanítására hivatkozunk). B. Megszüntetés vagy felfüggesztés: Az Ügyfél fenntartja magának azt a jogot, hogy megszüntesse vagy felfüggessze bármely Szállító tenderezési előjogait helytelen magatartás vagy nem megfelelő tenderezési gyakorlat esetén. Hasonlóképpen, a Szállítók nem kötelesek az RFQ eljárás alatt ajánlatot tenni, vagy folytatni a tenderezést. Bármely fél által a tenderezési eljárás vagy a tenderezési előjogok megszüntetése vagy felfüggesztése nem mentesíti a Szállítót az RFQ során előzetesen beadott (szerződéskötési benyomást keltő) ajánlatok tekintetében fennálló kötelezettségei alól. Az Ügyfél fenntartja magának azt a jogot, hogy bármilyen okból felfüggessze, kiterjessze vagy átütemezze az RFQ tevékenységeket. C. Nincs rögzített ár: A Szállítók a Szállítási Megállapodásnak az ajánlati árakon történő teljesítésére vonatkozó jóhiszemű ajánlatokon kívül semmilyen más ajánlatot nem tehetnek összejátszás, egyezség, színlelt ügyletek, megtévesztés alkalmazásával vagy egyéb módon. D. Az üzlet odaítélése 1) Általánosságban a záráskor a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot tett Szállítót veszi figyelembe az Ügyfél egy prioritási alapon az anyag/anyagok szállítására vonatkozó Általános Szállítási Megállapodás teljesítésére (Nyertes Szállító). Amennyiben azonban értelemszerűen felmerül, az átmeneti költségeket és a szerszám költségeket figyelembe veszik a végtermékek tulajdonosi költségének megállapításakor, és az ilyen átmeneti költségeket és szerszámköltségeket hozzáadják a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlathoz, hogy meghatározzák a valós tulajdonosi költséget /- bekerülési költség/. Összehasonlítás készül a valós tulajdonosi költség és az Ügyfél által a termékekért fizetett mindenkori ár között annak érdekében, hogy meghatározható legyen az üzlet odaítélésének mikéntje. 2) Az Általános Szállítási Megállapodás kikötései alapján mindegyik Ügyfél telephelye/üzlete képes lesz megvásárolni saját részét (a Mellékletekben ismertetett módon) a megfelelő anyag(ok)ból. A félreértések elkerülése érdekében azonban egyik telephely/üzlet sem köti meg az Általános Szállítási Megállapodást, amennyiben a Nyertes Szállító nem képes teljesíteni az Általános Szállítási Megállapodásban foglalt követelményeket (az anyag/anyagok minősége, szállítási mód, szállítási gyakorlat vagy fizetési feltételek tekintetében). Az Ügyfél üzletpolitikájához hozzátartozik, hogy mielőtt egy új Szállítónak bármilyen üzletet odaígérne, először egy Minőségi Auditot folytat le. Az ilyen Minőségi Audit eredménye határozza meg, hogy az Ügyfél tovább folytatja-e az eljárást a kérdéses Szállítóval. E. Értesítés és Minőségi Minta: Az Ügyfél értesíti a kiválasztott Szállítót az esemény lezárását követően az Általános Szállítási Megállapodás teljesítésére vonatkozó prioritásairól, és elvégzi a Minőségi Auditot annak érdekében, hogy kiértékelje a potenciális anyag(ok) Szállítóját. A kiválasztásról szóló értesítés után a Szállító köteles a specifikáció szerinti anyagból/anyagokból egy minőségi mintát küldeni az Ügyfél által meghatározott telephelyekre, a nyertes ajánlatban rögzített áron. Amennyiben a minta minősége bármilyen okból nem felel meg az Ügyfélnek, az Ügyfél nem köti meg az Általános Szállítási Megállapodást. E. Minőség: Abban az esetben, ha a Nyertes Szállító nem tesz eleget az ügyfél minőségi specifikációinak, vagy nem képes az Ügyfél elvárásainak megfelelően teljesíteni, a következő legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlattevő Szállítót veszik figyelembe, mint Nyertes Ajánlattevőt. Ez a folyamat logikailag kiterjeszthető a harmadik, negyedik, stb. ajánlatra, amennyiben szükséges. 3

4 F. Kiegészítő forrás: az Ügyfél fenntartja magának a jogot, hogy az általa kiválasztott Szállítóval pótlólagosan bármely mennyiségre szerződjön, amelyet a Nyertes Szállító az Általános Szállítási Megállapodás időtartama alatt bármilyen oknál fogva nem teljesített. IV. Az Általános Szállítási Megállapodás: A. Időtartam és terjedelem: Más előírás hiányában, az Általános Szállítási Megállapodás a Nyertes Szállító és az Ügyfél (a jelen dokumentumhoz csatolt és annak szerves részét képező Mellékletekben felsorolt) résztvevő vállalatai között megkötött, egy évre szóló, becsült mennyiség szállítására vonatkozó megállapodás. A Mellékletek az alábbiak specifikációját tartalmazzák: az anyagok becsült mennyisége, az anyagok műszaki paraméterei, szállítási határidők (amennyiben van ilyen), szállítási helyek (amennyiben van ilyen), szállítási területek (országok). Az Általános Szállítási Megállapodás időtartamának kezdetét attól a naptól kell számítani, amikor a vállalat/telephely az anyag(ok) első átvételei vizsgálatai és a Minőségi Auditok lefolytatása után elkezdi a megrendelést a Nyertes Ajánlattevőnél. B. Meghatározások és kikötések: A jelen Feltételekben az alábbi vastag betűvel szedett kifejezések a következő jelentéssel bírnak: 1) Megfelelő anyag(ok): azt az anyagot vagy azokat az anyagokat jelenti, amely(ek) megfelel(nek) az Ügyfélnek az aukciókra vonatkozó különleges specifikációinak vagy túlszárnyalják azokat, és annak részeként kerül(nek) leszállításra, és amely(ek) teljes mértékben eleget tesz(nek) a Mellékletekben található specifikációknak. 2) Szállítási ütemezés: A szállításokat az adott Ügyfél oldalról érkező kívánatra, a specifikus szállítási ütemezések szerint kell teljesíteni. A szállítási határidők a vételi megrendelések lényegét alkotják. A Szállító kérésre naponta, hetente, havonta vagy éppen negyedévente szállít az Ügyfél vállalatának igényeitől függően, és vállalja, hogy egy konszignációs anyagkészletet képez és tart fenn, amennyiben azt az Ügyfél bármelyik vállalata így kívánja. 3) Csomagolási feltételek: Ha kifejezetten másképpen nem írja elő az Ügyfél, a szállítási csomagolás mindig az Ügyfél szabványos raklapja. Az árukat a szokásos módon kell csomagolni annak érdekében, hogy a normál szállítási körülmények alatt és őrzésük során a sérülésük elkerülhető legyen, amíg az adott vételi megrendelésben előírt rendeltetési helyükre meg nem érkeznek. A csomagoló anyagokat csak akkor kell visszaküldeni, ha a vételi megrendelésben erről megállapodtak. Amennyiben már a vételi megrendelésben különleges csomagolási követelményeket írnak elő, az azzal kapcsolatos költségeket úgy kell tekinteni, hogy azokat a vételi ár tartalmazza. A csomagolásra használt anyagoknak meg kell felelniük a Párizsi Konvenció nemzetközi szállítmányozásra vonatkozó előírásaiban foglaltaknak. 4) Szállítási feltételek és átvétel: A szállítási feltételeket az aukció különleges mellékletei tartalmazzák, vagy a vonatkozó vételi megrendelés, amennyiben van ilyen. A Szállító köteles biztosítani az Ügyfél részére legalább a következő okmányokat, hacsak erről egyéb előírás másképpen nem rendelkezik: a) szállítólevél, b) biztosítási bizonylat, amennyiben szükséges, c) jótállási jegy, d) egységes vámáru nyilatkozat, e) minőségi bizonyítvány, f) műszaki dokumentáció angolul vagy annak az országnak a hivatalos nyelvén, ahol az Ügyfél szóban forgó tagvállalata be van jegyezve. A tulajdonjog és a kockázat átvételkor száll át. Az átvételkor az Ügyfél haladéktalanul aláírja a jegyzőkönyvet vagy átvételi elismervényt, amennyiben a szállítmány teljesíti az összes alábbi követelményt: a) a megrendelt árukat a vonatkozó vételi megrendelésben meghatározott helyen és időpontban kell átadni; b) az összes előírt okmányt kifogás nélkül átadták; c) a csomagolás nem rongálódott meg, és eleget tesz a követelményeknek; d) a nettó súly a tűréshatárokon belül van; f) az áruk nem rendelkeznek az átvételkor megállapítható hibákkal. 4

5 A felek ezennel kifejezetten megállapodnak abban, hogy az átvétel visszavonható bármely előzetesen átvett anyag esetében, amelyről felfedezték, hogy NEM a megfelelő anyag, tekintet nélkül az ilyen jellegű felfedezés időpontjára. 5) Szállítás: A szállítást a Szállító szervezi meg. A feladás, a koordinálás és szállítmánybiztosítás a Szállító felelősségét képezi. A Szállító felelős a termékek időben történő elszállításáért az előírt helyre DDP paritáson (vámmentesítve leszállítva; Incoterms 2000 szokvány szerint), hacsak az RFQ vagy a vételi megrendelés másképp nem rendelkezik. A Szállító köteles a feladást követő 24 órán belül faxon elküldeni az Ügyfél részére a feladási értesítést, amennyiben a kirakodáshoz valamilyen gépi berendezés szükséges. A berakodás és kirakodás költségeit a vételi ár tartalmazza. A minimális biztosítási fedezetet a vételi ár 110 százalékának szintjére kell megkötni. 6) Vételi Megrendelés: A jelen Általános Szállítási Megállapodás alapján kiküldött valamennyi megrendelést így kell nevezni. A Vételi Megrendelésben az alábbiakat kell feltüntetni: a) A megvásárolni szándékozott termékeket, b) Az egységárat és végösszeget, c) A mennyiségeket a mérési tűréshatárokkal együtt, d) A szállítási időpontokat, e) A minőségi dokumentációt, f) A szállításra vonatkozó Incoterms feltételeket és a rendeltetési helyet, g) A különleges csomagolási követelményeket, amennyiben van ilyen. A Vételi Megrendelés kézhezvételétől számított 7 naptári napon belül a Szállítónak jogában áll a Vételi Megrendelést visszautasítani, amennyiben az nem egyezik az Általános Szállítási Megállapodásban meghatározott irányadó időtartamokat, árakat vagy szállítási időket, egyébként a Vételi Megrendelést elfogadottnak tekintendő. Az Ügyfélnek jogában áll, hogy a feladási időpont előtt bármikor változtatásokat hajtson végre bármelyik Vételi Megrendelésben. 7) Vizsgálati időszak: azt a közbenső időszakot jelöli, mielőtt az Általános Szállítási Megállapodást teljesítik, amely alatt a létesítményt vizsgáló Ügyfél vállalatai/telephelyei és/vagy harmadik fél elvégzik a teljesítményvizsgálatokat a Nyertes Szállító által átadott mintákon, a fenti III (E) és III (F) bekezdésekben ismertetett módon. A Szállítót felkérik, hogy nyújtsa be az anyagokra vagy árukra vonatkozó megfelelőségi bizonyítványt annak az országnak a helyi jogszabályai szerint, ahol az Ügyfél vállalatcsoportjának adott tagja bejegyzésre került. C. A nyertes Szállító nyilatkozatai és kötelezettségvállalásai A Nyertes Szállító köteles: 1) Biztosítani és megerősíteni, hogy rendelkezik megfelelő pénzügyi biztosítékokkal és biztosítással ahhoz, hogy az Ügyfélnek az Általános Szállítási Megállapodás feltételei szerint biztosítsa az anyag/anyagok szállítását a záráskor jegyzett legalacsonyabb ajánlati áron, a megfelelő üzleti előny mellett. 2) Leszállítani a megfelelő anyagot/anyagokat a rendelési helyre a szállítási ütemezés szerint, a megadott szállítási feltételek mellett és a Vételi Megrendelés előírásai alapján. D. Számlázás és fizetési feltételek: Mindegyik rendelési hely egyedileg számlázandó, és a kifizetést kizárólag az adott helytől kell igényelni. Az egyes szállításokra vonatkozó érvényes számla kifizetése az adott vállalat helyi gyakorlatának megfelelően történik, ami tartalmazhatja egy konszignációs raktár esetében az önszámlázást is. Egyéb megállapodás hiányában, a fizetési feltételek általában a jóváhagyott számla dátumától számítva 30 nap az adott hónap végétől, feltéve, hogy az alábbi feltételek teljesülnek: 5

6 a) Az ilyen számlát be kell mutatni az Ügyfél iktató szobájában vagy helyi postázójában, b) A szállítójegy másolatát mellékelni kell hozzá, valamint az Ügyfél által már kézhezvett egyéb kért okmányokat, c) A számlán fel kell tüntetni a Vételi Megrendelés számát, d) A számlán tételesen specifikálni kell a teljesítést, e) A számlát leszállították a jelen dokumentum B 4) pontjában ismertetett Átvételkor vagy azt követően. Amennyiben a számla nem tartalmazza az összes fent felsorolt kötelező kelléket, az Ügyfélnek jogában áll az ilyen számlát visszaküldeni. E. Megszüntetés: Az Ügyfélnek jogában áll felmondani a Vételi Megrendelést vagy az Általános Szállítási Megállapodást, amennyiben: a) A Szállító egy (1) hónapot meghaladó időtartamban késik a leszállítandó áruk teljesítésének befejezésével, és a késedelem nem menthető okból történik, vagy b) A több mint két (2) hónapot meghaladó Vis Major esetén, amikor a felek nem tudnak megegyezni a szállítási határidő kiterjesztésének tekintetében, vagy c) A PO tárgyában nem tudják bizonyítani a működés közbeni alkalmasságot. Amennyiben a fent felsorolt okok miatt az Ügyfél felmondja a megrendelést, a Szállító köteles harminc (30) napon belül évi hét (7) százalékos kamattal együtt visszatéríteni az Ügyfél által már kifizetett összegeket, amennyiben van ilyen. A fentieken túlmenően, a Szállító köteles megtéríteni az Ügyfél részére az a), b) és c) alapján a felsorolt esetek bármelyikében kellő bizonyítást nyert valamennyi veszteséggel kapcsolatban bekövetkező, azok ellentételezéseként, a közvetlen károkat. Az Általános Szállítási Megállapodás és a Vételi Megrendelés a megszüntetésről szóló értesítésben meghatározott időpontban jár le, de nem korábban, mint az ilyen felmondási értesítés kézhezvételének dátuma. F. Jótállás Egyéb megállapodás hiányában, a Szállító a szállítás időpontjától számított huszonnégy (24) havi jótállási időszakot köteles adni. A jótállási időszak alatt a Szállító köteles felelősséget vállalni minden egyes hibás termék teljes megjavításáért vagy költségmentes cseréjéért, valamint a cseretermék szállítási és kezelési költségéért abban az esetben, ha bizonyítható, hogy a hibát a Szállító okozta. Amennyiben a Szállító elmulasztja, hogy egy munkanapnál hosszabb időszakon belül eleget tegyen az Ügyfél kérésének attól a dátumtól számítva, hogy a hibáról szóló értesítés eljutott a Szállítóhoz, akkor az Ügyfél jogosult arra, hogy a hiba elhárításáról a Szállító költségére gondoskodjon. G. Tartalék alkatrészek A Szállító köteles gondoskodni a cseretermékek vagy funkcionálisan egyenértékű termékek, valamint a termékekhez való tartalék alkatrészek rendelkezésre állásáról az Általános Szállítási Megállapodás értelmében legalább tíz évig, miután az Általános Szállítási Megállapodással fedezett termék/termékek sorozatgyártása megszűnt. 6

7 H. Termékfelelősség A Szállító minden körülmények között felelős marad a vonatkozó specifikációkban meghatározott termékminőség tekintetében. A Szállító csak olyan termékek szállítását vállalja, amelyek megfelelnek valamennyi vonatkozó biztonsági jogszabálynak és előírásnak. Annak az adott országnak a vonatkozó törvényeinek és jogszabályainak megfelelően, ahol az Ügyfél vállalatcsoportjának a tagja be van jegyezve, a termékfelelősség tekintetében a Szállító viseli a felelősséget a termékének hibája által okozott károkért. I. Vegyes rendelkezések 1. Irányadó jog: Az Általános Szállítási Megállapodás, az Online tenderezési jegyzőkönyv és a specifikus aukciós mellékletek értelmezése és a rájuk vonatkozó irányadó jog annak az országnak a joga, ahol az Ügyfél vállalatcsoportjának az aukcióban résztvevő tagját bejegyezték. 2. Elsőbbség: A jelen Feltételeknek bármely jogi személy feltételeivel vagy kikötéseivel való ellentét esetén a jelen Feltételek mérvadóak. * * * * * Ezennel feltétel nélkül elfogadjuk az Ügyfél által, az anyag/anyagok vonatkozásában szervezett fordított aukció fenti kikötéseit és feltételeit (beleértve annak mellékleteit is). Kelt: A Szállító neve: Képviselője: Neve: Beosztása: Aláírása: Mellékletek: ( több, az aukciós anyagtól/anyagoktól függően ) 7

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

A 13 klauzula az eladó kötelezettségének és kockázatának a sorrendjében:

A 13 klauzula az eladó kötelezettségének és kockázatának a sorrendjében: Incoterms 2000 Habár 2011. január 1-jétől hivatalos a 2010-es Incoterms, a 2000-es nem vesztette el érvényességét, mert a szerződő felek szabadon dönthetnek, hogy melyik kiadásra hivatkoznak a szerződésben.

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Az alábbi eredeti szöveg:

Az alábbi eredeti szöveg: 1. sz. CORRIGENDUM az ÉPÍTÉSI MUNKÁK AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSÁHOZ Közzétételi hivatkozás: HUHR/1101/1.2.2/1012/WORK01 Tárgy: KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE A MAGYARORSZÁG-HORVÁTORSZÁG IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12. Libegő menetjegy, Nosztalgia jegy, Sikló kartonkártya tekercs és Termotranszver beléptető rendszer megszemélyesítő nyomtatójához festékszalag beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt..

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására AJÁNLATKÉRÉS Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat I. Számú melléklet Elfogadó Nyilatkozat a SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Részvénytársaság (8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.) valamennyi 1.000,- Ft (egyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényére

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK. Menetíró készülékek javítása, felülvizsgálata

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK. Menetíró készülékek javítása, felülvizsgálata MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 12. sz. melléklet Menetíró készülékek javítása, felülvizsgálata 1. rész: Kienzle típusú menetíró készülékek javítása, felülvizsgálata 2. rész: FH12 típusú menetíró készülékek javítása,

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

HU-Budapest: Diagnosztikumok 2012/S 149-248140

HU-Budapest: Diagnosztikumok 2012/S 149-248140 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248140-2012:text:hu:html HU-Budapest: Diagnosztikumok 2012/S 149-248140 Országos Vérellátó Szolgálat, Karolina út 19-21., attn:

Részletesebben

"OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása

OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013 közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása "OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/34 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő kijelölt

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

35 db hidraulikus aknaperem emelő szállítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-344/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS

35 db hidraulikus aknaperem emelő szállítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-344/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS 35 db hidraulikus aknaperem emelő szállítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. november 22. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L

Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1122 Budapest XII. ker., Maros u. 19-21.) 2.

Részletesebben

12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az

12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az 12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az alábbi gondolatok kidolgozását tartotta szükségesnek:

Részletesebben

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(111. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú helyiségeinek bérleti díjáról egységes szerkezet Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

Általános felhasználási feltételek. TomTom International B.V.

Általános felhasználási feltételek. TomTom International B.V. [Magyarország] Általános felhasználási feltételek TomTom International B.V. De Ruijterkade 154, 1011 AC Amszterdam, Hollandia és valamennyi leányvállalata (együttesen TomTom ) Tartalom 1 Hatály... 3 2

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza:

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: I. kérelmi elem: Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A

Részletesebben

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Általános rendelkezések (1) A Gránit Vegyes Életbiztosítási szerzôdés (továbbiakban: biztosítás) a jelen Különös Feltételek valamint az OTP

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Fűtőtestek, olajradiátorok és bojlerek beszerzése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-346 /2012.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Fűtőtestek, olajradiátorok és bojlerek beszerzése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-346 /2012. Fűtőtestek, olajradiátorok és bojlerek beszerzése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-346 /2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. december AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézete, mint ajánlatkérő (a továbbiakban, mint megrendelő), Eger, Széchenyi út 27-29., másrészről

Részletesebben

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2015. 03.02 1 E L Ő S Z Ó Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII:31) kormányrendelet 13. (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Postai irányítószám: 8000. Telefon:, (22) 535 687. Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Postai irányítószám: 8000. Telefon:, (22) 535 687. Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. 1 AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA K/83 27/2009. Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Fejér Megyei Szent György Kórház Postai cím: Seregélyesi

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Villamos energia Kereskedelmi üzletszabályzat 1. számú melléklet VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS (Minta) VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Szerződő felek: Szerződésszám: Dátum: Érvényesség:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 1 / 9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432366-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 Magyar

Részletesebben

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS ALTEO Nyrt. Üzletszabályzat 3. sz. melléklet KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS A jelen villamos energia-kereskedelmi keretszerződés (az annak elválaszthatatlan részét képező valamennyi

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz AJÁNLATI FELHÍVÁS Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefaxszámai, email címe: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/40-21/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzat (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19), képviseli: Marton Béla polgármester,

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a magyar adás-vétel szabályozása (Ptk.) 1987. évi 20. tvr. az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről

Részletesebben

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Strauss Metal Kft (székhely:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs nap magyar partnerek részére Pécs, 2011.június 23. Tartalom

Részletesebben

A számlán nem szerepelhet semmilyen rövidítés, és minden számlának tartalmaznia kell az alábbi információkat:

A számlán nem szerepelhet semmilyen rövidítés, és minden számlának tartalmaznia kell az alábbi információkat: Tisztelt Partnerünk! Az orosz vámhatóság 2010-ben jelentős szigorításokat vezetett be a vámkezelésben. Annak érdekében, hogy a küldemények megfeleljenek az orosz vámkövetelményeknek, és elkerüljük a fennakadásokat,

Részletesebben

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (1.kiadás) A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (2003. június) NATO/PFP NYILT ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA) NATO

Részletesebben

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat M7 Melléklet M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta amely létrejött egyrészről

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely)

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely) Nyilatkozat Alulírott,.....(név) részvényes...... (lakcím/székhely) kijelentem, hogy azon részvényekkel, amelyek vonatkozásában jelen nyilatkozat megtételével egyidejűleg tulajdonjogom részvénykönyvbe

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

Részletesebben

Tájékoztató a kereskedőváltás lépéseiről

Tájékoztató a kereskedőváltás lépéseiről Tájékoztató a kereskedőváltás lépéseiről Köszönjük, hogy a FŐGÁZ-t kívánja választani új földgázkereskedőjének! Engedje meg, hogy a jelenlegi földgáz-kereskedelmi szerződése megszüntetéséhez és a FŐGÁZ-zal

Részletesebben

Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE A Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi tehermentes ingatlanokat: Helyrajzi

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A JELEN MEGÁLLAPODÁS A KÖVETKEZŐKET TANÚSÍTJA:

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A JELEN MEGÁLLAPODÁS A KÖVETKEZŐKET TANÚSÍTJA: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A jelen szerződés egyrészről a Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. (5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103. szám, adószám:11043883-2-44, cégjegyzékszáma:04-10-001415, bankszámlaszáma: K&H

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT FISKARS + Nagyértékű tárgyi vagy pénznyeremények 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT FISKARS + Nagyértékű tárgyi vagy pénznyeremények 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT FISKARS + Nagyértékű tárgyi vagy pénznyeremények 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője a Bakker Hillegom BV és a Bakker Holland

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Dombó P. u. 9. - Hrsz.: 1299/5/A/76 - Ingatlan megnevezése:

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005

KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 Vállalkozási szerződés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények, valamint napelemes térvilágítási rendszer kialakítására Balatonfűzfőn KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

MKB-Euroleasing Autópark Zrt. jognyilatkozata és szabályzata

MKB-Euroleasing Autópark Zrt. jognyilatkozata és szabályzata MKB-Euroleasing Autópark Zrt. jognyilatkozata és szabályzata 1. Bevezetés 1.1. Az MKB-Euroleasing Autópark Zrt. (továbbiakban: Autópark) a www.autoparkaukcio.hu internetes honlapon az Autópark ügyfelei

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató 1 Bevezetés Az MTMG Logisztikai Zrt. (továbbiakban: MTMG Zrt.) Vontatásszolgáltatás

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT MAXI-CSOMAG 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT MAXI-CSOMAG 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT MAXI-CSOMAG 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője a Bakker Hillegom BV és a Bakker Holland Kft. 1.2 A kampány feltételeit a jelen

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat 1. sz. melléklet előkészítés gyűjtés, koordinálás, Beszerzési Terv Szervezeti egységvezető Műszaki osztályvezető Igények

Részletesebben

GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS

GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről, Leányvár Község Önkormányzata, 2518 Leányvár Erzsébet utca 88. adószám: 15729772-1-11, bankszámlaszám: ( képviseli: Hanzelik Gábor polgármester)

Részletesebben

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Székhely: Levelezési cím: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Adószáma: mint Megrendelő továbbá Név: FER Tűzvédelmi Szolgáltató Egyesülés Székhely:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

Részvényesi Nyilatkozat

Részvényesi Nyilatkozat Részvényesi Nyilatkozat Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be a Lebonyolítóhoz a Vételi Jog Gyakorlásáról

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2013. január 1-től visszavonásig

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2013. január 1-től visszavonásig I. Átutalások Kimenő forint, illetve deviza átutalások díja 0,15%, min. HUF 1.500, Ha az Ügyfél harmadik fél javára szóló átutalási max. HUF 10.000 megbízást ad. II. Okmányos műveletek Export okmányos

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Elektromos grill/barbecue sütő + 2.500.000 forintos pénznyereménycsekk + 3 SONY LCD TV

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Elektromos grill/barbecue sütő + 2.500.000 forintos pénznyereménycsekk + 3 SONY LCD TV BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Elektromos grill/barbecue sütő + 2.500.000 forintos pénznyereménycsekk + 3 SONY LCD TV 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője a

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A Szegedi Vízmű Zrt. részére szóródó anyagok folyamatos beszállítására

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A Szegedi Vízmű Zrt. részére szóródó anyagok folyamatos beszállítására AJÁNLATI FELHÍVÁS A Szegedi Vízmű Zrt. részére szóródó anyagok folyamatos beszállítására 1. Általános feltételek 1.1. Az ajánlatkérő az ajánlati határidő lejártáig a felhívást visszavonhatja, melyről az

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT SAMSUNG értékcsomag 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT SAMSUNG értékcsomag 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT SAMSUNG értékcsomag 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője a Bakker Hillegom BV és a Bakker Holland Kft. 1.2 A kampány feltételeit

Részletesebben

Budapest térkép beszerzése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-179/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Budapest térkép beszerzése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-179/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Budapest térkép beszerzése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. július AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK Jelen ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban ÁBF) az Antenna Hungária Zrt. (1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33., Levélcím: 1519 Budapest, Postafiók 447., Cégjegyzékszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában 1. A pályázat kiírója I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Diósd Város Önkormányzata (székhely: 2049 Diósd, Szent István tér 1.) 2. A pályázat

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben