Online Ajánlattételi Feltételek és Kikötések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Online Ajánlattételi Feltételek és Kikötések"

Átírás

1 Online Ajánlattételi Feltételek és Kikötések I. Áttekintés: MOL Rt. és Slovnaft, a.s. és TVK Rt. (a továbbiakban egyszerűen: az Ügyfél ) elektronikus tenderezési felhívással (Elektronic Request for Quotes, a továbbiakban egyszerűen csak RFQ) fordul a szállítókhoz, hogy nyújtsák be ajánlataikat a feltüntetett anyagok/árucikkek meghatározott mennyiségére az Ügyfél egy vagy több európai, bizonyos esetekben pedig világviszonylatban működő üzletága részére. Az RFQ céljából az Ügyfél az Ügyfél vállalatainak csoportját is jelenti. Az Ügyfél Vállalatainak Csoportja az Ügyfél valamely leányvállalatát vagy egy holding vállalatát, vagy ennek a holding vállalatnak bármely más leányvállalatát jelenti valamely országban, lehetőleg egy stratégiai partnert. Az adott Ügyfél földrajzi helyét (helyeit) és a rá vonatkozó mennyiségi igényeket az egyes aukciókhoz tartozó RFQ mellékletek ismertetik részletesen. Az anyagszállításokra vonatkozó kívánt mennyiség műszaki leírását (a specifikációkat) az egyes RFQ dokumentációk tartalmazzák. Az alábbi irányelvek, feltételek és kikötések az RFQ-ra vonatkoznak. Az online tenderezési eljárás valamennyi lehetséges Szállító részére biztosítja a hozzáférést egy dinamikus, online elektronikus ajánlatkérési és ajánlattételi környezethez, ahol a Szállítók megtehetik ajánlataik a kért anyag/anyagok vagy termékek szállítására. Az anyag/anyagok fajtájától és az elektronikus aukció terjedelmétől függően, a Szállítók megkapják azt a lehetőséget, hogy ajánlatot tegyenek nagytételben történő szállításokra (i) országos szinten, (ii) több országra kiterjedően, (iii) európai szinten, és (iv) globális szinten (amely fogalmak meghatározását az alábbiakban adjuk meg). A Szállítók nem szereznek tudomást arról, hogy mely Szállítók tesznek ajánlatot, hogy az egyes Szállítók mely speciális ajánlatkérésre válaszolnak. A Szállítók láthatják viszont a többi Szállító által benyújtott árak szintjét. Ahhoz, hogy egy Szállító részt vehessen az RFQ-ban, nyilatkozatot kell tennie arról, hogy elfogadja a jelen RFQ-ban közölt feltételeket és kikötéseket (a továbbiakban: a feltételeket ) oly módon, hogy a jelen feltételek és kikötések utolsó oldalának kinyomtatott példányát, valamint a Meghatalmazást a Szállító vállalatának felhatalmazott képviselője aláírja, és ezt az aláírt példányt fax útján eljuttatja az Ügyfélnek az alábbi címre: MOL ebeszerzés és Általános Anyagok beszerzése Juhász Krisztina részére; Fax: (06 1) II. RFQ szabályok: Az alábbi szabályok irányadóak az RFQ és az abban résztvevő valamennyi Szállító részére a Szállítási Megállapodások vonatkozásában: A. A regisztrációs eljárásról az Ügyfél gondoskodik. Valamennyi regisztrálásra jelentkező Szállító megkapja a felhasználói útmutatót, kap egy Felhasználói azonosítót és egy jelszót. Ezeket az Ügyfél biztosítja, és engedélyezi, hogy a Szállítók hozzáférjenek az RFQ rendszerhez, hogy benyújthassák ajánlataikat.

2 B. Az RFQ oldalhoz való hozzáférést biztosító Felhasználói azonosító és jelszó megszerzése után valamennyi Szállító vállalja, hogy az RFQ oldalra vonatkozó Használati Kikötések és Bizalmas Ügykezelési Szabályok valamint (az alábbiakban részletezett Tenderezési Eljárások előírásait magára nézve kötelező jelleggel betartja. C. Az RFQ az (Ügyfél fejlesztési terveinek megfelelően) becsült anyagmennyiségre vonatkozik, amely eleget tesz a mellékelt Specifikációkban foglalt követelményeknek. D. A Szállító által az RFQ keretében benyújtott összes ajánlat a Szállító részéről kötelező érvényű, visszavonhatatlan kötelezettségvállalást jelent arra vonatkozóan, hogy a jelen feltételeknek megfelelően, a feltüntetett mennyiségben és a megadott ajánlati áron leszállítja az anyagot. Az RFQ önmagában az Ügyfél részéről nem jelent kötelezettségvállalást vagy elkötelezettséget arra vonatkozóan, hogy a feltüntetett anyagot megvásárolja. E. Valamennyi Szállító ajánlata egyszázhúsz (120) napig marad érvényben az RFQ lezárásának időpontjától számítva. F. A(z alábbiakban meghatározott) nyitó ajánlati összeggel egyenlő vagy az alatti összegű ajánlat belépésével a Szállító 1) Hozzájárul és vállalja, hogy az Ügyfél által elküldött, a jelen Feltételek szerinti anyag/anyagok leszállítására vonatkozó elfogadási értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül aláírja az Általános Szállítási Megállapodást, a) Feltéve azonban, hogy az ilyen megállapodás és hozzájárulás (amelyet ezennel kifejezetten kiterjesztenek az Általános Szállítási Megállapodás feltételeinek elfogadására és az arra vonatkozó megállapodásra) érvényét veszti, amennyiben a Szállítónak elküldött Általános Szállítási Megállapodás az alábbiakban leírt feltételektől lényegesen eltérő kikötéseket tartalmaznak. b) A jelen bekezdés értelmezési céljaira, a lényegesen eltérő kifejezés azt jelenti, hogy olyan feltételeket tartalmaz, amelyek 1) jelentősen megnövelik a teljesítés költségeit, és 2) amelyek a jelen Feltételekben vagy azok bármely mellékletében foglalt kikötésekkel ellentétes követelményeket képviselnek. 2) Megerősíti, hogy rendelkezik az Általános Szállítási Megállapodás teljesítéséhez a jelen útmutatóban és annak bármely mellékletében meghatározott szükséges képességekkel és jogosultságokkal. 3) Igazolja, hogy az ajánlatot benyújtó vagy a jelen Feltételek elfogadását aláíró ügynöke vagy képviselője rendelkezik azzal a felhatalmazással, amelynek alapján kötelességet vállalhat a Szállító jogi személyének nevében egy jogilag végrehajtható Szállítási Megállapodás megkötésére. 4) Vállalja, hogy a jelen Feltételek, tekintet nélkül azok közegére (írásban, elektronikus úton vagy egyéb módon történő továbbítására), írásbeli dokumentumot alkotnak bármely vonatkozó jogrend vagy bármely vonatkozó jogalkalmazás céljára, amely előírja, hogy egy jogilag kötelező és végrehajtható szerződés érvényességének formai és bizonyító erejére vonatkozó követelmény az ilyen dokumentum. 5) Elismeri, hogy az ajánlattétel megtestesíti azt a szándékot, hogy az RFQ hitelesítési eljárással azonosítható ajánlattevő természetes személy a Szállítóra nézve kötelező érvényű vállalást tesz a jelen dokumentumban meghatározott feltételek betartására, mintha a szóbanforgó természetes személy írta volna alá a jelen Feltételeket. 6) Igazolja, hogy rendelkezik a kellő pénzügyi garanciákkal és biztosítással ahhoz, hogy az Ügyfél megkapja a Szállító kereskedelmi kötelezettségvállalását és minőségi garanciáit a Szállítási Megállapodás feltételeinek megfelelő anyag/anyagok leszállításához. 7) Kijelenti, hogy az Ügyfél által az aukció céljára átadott valamennyi dokumentumot, specifikációt és általános információt kizárólag erre a célra fogja felhasználni. Semmilyen körülmények között nem közli azokat harmadik személlyel, és azok az Ügyfél tulajdonában maradnak. 2

3 III. Tenderezési szabályok: Az RFQ eljárásban a Szállítók az alábbi szabályok szerint nyújthatják be ajánlataikat, illetve vehetnek részt. Az RFQ-ban való részvételhez a Szállító köteles elfogadni a részvételi előírásokat, valamint a jelen dokumentumban foglalt Feltételeket. A. A tenderezési eszköz használatára vonatkozó különleges szabályokat közvetlenül a szolgáltató Ügyfél magyarázza meg és teszteli az egyes résztvevő Szállítóval (erre a továbbiakban mint a Szállító betanítására hivatkozunk). B. Megszüntetés vagy felfüggesztés: Az Ügyfél fenntartja magának azt a jogot, hogy megszüntesse vagy felfüggessze bármely Szállító tenderezési előjogait helytelen magatartás vagy nem megfelelő tenderezési gyakorlat esetén. Hasonlóképpen, a Szállítók nem kötelesek az RFQ eljárás alatt ajánlatot tenni, vagy folytatni a tenderezést. Bármely fél által a tenderezési eljárás vagy a tenderezési előjogok megszüntetése vagy felfüggesztése nem mentesíti a Szállítót az RFQ során előzetesen beadott (szerződéskötési benyomást keltő) ajánlatok tekintetében fennálló kötelezettségei alól. Az Ügyfél fenntartja magának azt a jogot, hogy bármilyen okból felfüggessze, kiterjessze vagy átütemezze az RFQ tevékenységeket. C. Nincs rögzített ár: A Szállítók a Szállítási Megállapodásnak az ajánlati árakon történő teljesítésére vonatkozó jóhiszemű ajánlatokon kívül semmilyen más ajánlatot nem tehetnek összejátszás, egyezség, színlelt ügyletek, megtévesztés alkalmazásával vagy egyéb módon. D. Az üzlet odaítélése 1) Általánosságban a záráskor a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot tett Szállítót veszi figyelembe az Ügyfél egy prioritási alapon az anyag/anyagok szállítására vonatkozó Általános Szállítási Megállapodás teljesítésére (Nyertes Szállító). Amennyiben azonban értelemszerűen felmerül, az átmeneti költségeket és a szerszám költségeket figyelembe veszik a végtermékek tulajdonosi költségének megállapításakor, és az ilyen átmeneti költségeket és szerszámköltségeket hozzáadják a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlathoz, hogy meghatározzák a valós tulajdonosi költséget /- bekerülési költség/. Összehasonlítás készül a valós tulajdonosi költség és az Ügyfél által a termékekért fizetett mindenkori ár között annak érdekében, hogy meghatározható legyen az üzlet odaítélésének mikéntje. 2) Az Általános Szállítási Megállapodás kikötései alapján mindegyik Ügyfél telephelye/üzlete képes lesz megvásárolni saját részét (a Mellékletekben ismertetett módon) a megfelelő anyag(ok)ból. A félreértések elkerülése érdekében azonban egyik telephely/üzlet sem köti meg az Általános Szállítási Megállapodást, amennyiben a Nyertes Szállító nem képes teljesíteni az Általános Szállítási Megállapodásban foglalt követelményeket (az anyag/anyagok minősége, szállítási mód, szállítási gyakorlat vagy fizetési feltételek tekintetében). Az Ügyfél üzletpolitikájához hozzátartozik, hogy mielőtt egy új Szállítónak bármilyen üzletet odaígérne, először egy Minőségi Auditot folytat le. Az ilyen Minőségi Audit eredménye határozza meg, hogy az Ügyfél tovább folytatja-e az eljárást a kérdéses Szállítóval. E. Értesítés és Minőségi Minta: Az Ügyfél értesíti a kiválasztott Szállítót az esemény lezárását követően az Általános Szállítási Megállapodás teljesítésére vonatkozó prioritásairól, és elvégzi a Minőségi Auditot annak érdekében, hogy kiértékelje a potenciális anyag(ok) Szállítóját. A kiválasztásról szóló értesítés után a Szállító köteles a specifikáció szerinti anyagból/anyagokból egy minőségi mintát küldeni az Ügyfél által meghatározott telephelyekre, a nyertes ajánlatban rögzített áron. Amennyiben a minta minősége bármilyen okból nem felel meg az Ügyfélnek, az Ügyfél nem köti meg az Általános Szállítási Megállapodást. E. Minőség: Abban az esetben, ha a Nyertes Szállító nem tesz eleget az ügyfél minőségi specifikációinak, vagy nem képes az Ügyfél elvárásainak megfelelően teljesíteni, a következő legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlattevő Szállítót veszik figyelembe, mint Nyertes Ajánlattevőt. Ez a folyamat logikailag kiterjeszthető a harmadik, negyedik, stb. ajánlatra, amennyiben szükséges. 3

4 F. Kiegészítő forrás: az Ügyfél fenntartja magának a jogot, hogy az általa kiválasztott Szállítóval pótlólagosan bármely mennyiségre szerződjön, amelyet a Nyertes Szállító az Általános Szállítási Megállapodás időtartama alatt bármilyen oknál fogva nem teljesített. IV. Az Általános Szállítási Megállapodás: A. Időtartam és terjedelem: Más előírás hiányában, az Általános Szállítási Megállapodás a Nyertes Szállító és az Ügyfél (a jelen dokumentumhoz csatolt és annak szerves részét képező Mellékletekben felsorolt) résztvevő vállalatai között megkötött, egy évre szóló, becsült mennyiség szállítására vonatkozó megállapodás. A Mellékletek az alábbiak specifikációját tartalmazzák: az anyagok becsült mennyisége, az anyagok műszaki paraméterei, szállítási határidők (amennyiben van ilyen), szállítási helyek (amennyiben van ilyen), szállítási területek (országok). Az Általános Szállítási Megállapodás időtartamának kezdetét attól a naptól kell számítani, amikor a vállalat/telephely az anyag(ok) első átvételei vizsgálatai és a Minőségi Auditok lefolytatása után elkezdi a megrendelést a Nyertes Ajánlattevőnél. B. Meghatározások és kikötések: A jelen Feltételekben az alábbi vastag betűvel szedett kifejezések a következő jelentéssel bírnak: 1) Megfelelő anyag(ok): azt az anyagot vagy azokat az anyagokat jelenti, amely(ek) megfelel(nek) az Ügyfélnek az aukciókra vonatkozó különleges specifikációinak vagy túlszárnyalják azokat, és annak részeként kerül(nek) leszállításra, és amely(ek) teljes mértékben eleget tesz(nek) a Mellékletekben található specifikációknak. 2) Szállítási ütemezés: A szállításokat az adott Ügyfél oldalról érkező kívánatra, a specifikus szállítási ütemezések szerint kell teljesíteni. A szállítási határidők a vételi megrendelések lényegét alkotják. A Szállító kérésre naponta, hetente, havonta vagy éppen negyedévente szállít az Ügyfél vállalatának igényeitől függően, és vállalja, hogy egy konszignációs anyagkészletet képez és tart fenn, amennyiben azt az Ügyfél bármelyik vállalata így kívánja. 3) Csomagolási feltételek: Ha kifejezetten másképpen nem írja elő az Ügyfél, a szállítási csomagolás mindig az Ügyfél szabványos raklapja. Az árukat a szokásos módon kell csomagolni annak érdekében, hogy a normál szállítási körülmények alatt és őrzésük során a sérülésük elkerülhető legyen, amíg az adott vételi megrendelésben előírt rendeltetési helyükre meg nem érkeznek. A csomagoló anyagokat csak akkor kell visszaküldeni, ha a vételi megrendelésben erről megállapodtak. Amennyiben már a vételi megrendelésben különleges csomagolási követelményeket írnak elő, az azzal kapcsolatos költségeket úgy kell tekinteni, hogy azokat a vételi ár tartalmazza. A csomagolásra használt anyagoknak meg kell felelniük a Párizsi Konvenció nemzetközi szállítmányozásra vonatkozó előírásaiban foglaltaknak. 4) Szállítási feltételek és átvétel: A szállítási feltételeket az aukció különleges mellékletei tartalmazzák, vagy a vonatkozó vételi megrendelés, amennyiben van ilyen. A Szállító köteles biztosítani az Ügyfél részére legalább a következő okmányokat, hacsak erről egyéb előírás másképpen nem rendelkezik: a) szállítólevél, b) biztosítási bizonylat, amennyiben szükséges, c) jótállási jegy, d) egységes vámáru nyilatkozat, e) minőségi bizonyítvány, f) műszaki dokumentáció angolul vagy annak az országnak a hivatalos nyelvén, ahol az Ügyfél szóban forgó tagvállalata be van jegyezve. A tulajdonjog és a kockázat átvételkor száll át. Az átvételkor az Ügyfél haladéktalanul aláírja a jegyzőkönyvet vagy átvételi elismervényt, amennyiben a szállítmány teljesíti az összes alábbi követelményt: a) a megrendelt árukat a vonatkozó vételi megrendelésben meghatározott helyen és időpontban kell átadni; b) az összes előírt okmányt kifogás nélkül átadták; c) a csomagolás nem rongálódott meg, és eleget tesz a követelményeknek; d) a nettó súly a tűréshatárokon belül van; f) az áruk nem rendelkeznek az átvételkor megállapítható hibákkal. 4

5 A felek ezennel kifejezetten megállapodnak abban, hogy az átvétel visszavonható bármely előzetesen átvett anyag esetében, amelyről felfedezték, hogy NEM a megfelelő anyag, tekintet nélkül az ilyen jellegű felfedezés időpontjára. 5) Szállítás: A szállítást a Szállító szervezi meg. A feladás, a koordinálás és szállítmánybiztosítás a Szállító felelősségét képezi. A Szállító felelős a termékek időben történő elszállításáért az előírt helyre DDP paritáson (vámmentesítve leszállítva; Incoterms 2000 szokvány szerint), hacsak az RFQ vagy a vételi megrendelés másképp nem rendelkezik. A Szállító köteles a feladást követő 24 órán belül faxon elküldeni az Ügyfél részére a feladási értesítést, amennyiben a kirakodáshoz valamilyen gépi berendezés szükséges. A berakodás és kirakodás költségeit a vételi ár tartalmazza. A minimális biztosítási fedezetet a vételi ár 110 százalékának szintjére kell megkötni. 6) Vételi Megrendelés: A jelen Általános Szállítási Megállapodás alapján kiküldött valamennyi megrendelést így kell nevezni. A Vételi Megrendelésben az alábbiakat kell feltüntetni: a) A megvásárolni szándékozott termékeket, b) Az egységárat és végösszeget, c) A mennyiségeket a mérési tűréshatárokkal együtt, d) A szállítási időpontokat, e) A minőségi dokumentációt, f) A szállításra vonatkozó Incoterms feltételeket és a rendeltetési helyet, g) A különleges csomagolási követelményeket, amennyiben van ilyen. A Vételi Megrendelés kézhezvételétől számított 7 naptári napon belül a Szállítónak jogában áll a Vételi Megrendelést visszautasítani, amennyiben az nem egyezik az Általános Szállítási Megállapodásban meghatározott irányadó időtartamokat, árakat vagy szállítási időket, egyébként a Vételi Megrendelést elfogadottnak tekintendő. Az Ügyfélnek jogában áll, hogy a feladási időpont előtt bármikor változtatásokat hajtson végre bármelyik Vételi Megrendelésben. 7) Vizsgálati időszak: azt a közbenső időszakot jelöli, mielőtt az Általános Szállítási Megállapodást teljesítik, amely alatt a létesítményt vizsgáló Ügyfél vállalatai/telephelyei és/vagy harmadik fél elvégzik a teljesítményvizsgálatokat a Nyertes Szállító által átadott mintákon, a fenti III (E) és III (F) bekezdésekben ismertetett módon. A Szállítót felkérik, hogy nyújtsa be az anyagokra vagy árukra vonatkozó megfelelőségi bizonyítványt annak az országnak a helyi jogszabályai szerint, ahol az Ügyfél vállalatcsoportjának adott tagja bejegyzésre került. C. A nyertes Szállító nyilatkozatai és kötelezettségvállalásai A Nyertes Szállító köteles: 1) Biztosítani és megerősíteni, hogy rendelkezik megfelelő pénzügyi biztosítékokkal és biztosítással ahhoz, hogy az Ügyfélnek az Általános Szállítási Megállapodás feltételei szerint biztosítsa az anyag/anyagok szállítását a záráskor jegyzett legalacsonyabb ajánlati áron, a megfelelő üzleti előny mellett. 2) Leszállítani a megfelelő anyagot/anyagokat a rendelési helyre a szállítási ütemezés szerint, a megadott szállítási feltételek mellett és a Vételi Megrendelés előírásai alapján. D. Számlázás és fizetési feltételek: Mindegyik rendelési hely egyedileg számlázandó, és a kifizetést kizárólag az adott helytől kell igényelni. Az egyes szállításokra vonatkozó érvényes számla kifizetése az adott vállalat helyi gyakorlatának megfelelően történik, ami tartalmazhatja egy konszignációs raktár esetében az önszámlázást is. Egyéb megállapodás hiányában, a fizetési feltételek általában a jóváhagyott számla dátumától számítva 30 nap az adott hónap végétől, feltéve, hogy az alábbi feltételek teljesülnek: 5

6 a) Az ilyen számlát be kell mutatni az Ügyfél iktató szobájában vagy helyi postázójában, b) A szállítójegy másolatát mellékelni kell hozzá, valamint az Ügyfél által már kézhezvett egyéb kért okmányokat, c) A számlán fel kell tüntetni a Vételi Megrendelés számát, d) A számlán tételesen specifikálni kell a teljesítést, e) A számlát leszállították a jelen dokumentum B 4) pontjában ismertetett Átvételkor vagy azt követően. Amennyiben a számla nem tartalmazza az összes fent felsorolt kötelező kelléket, az Ügyfélnek jogában áll az ilyen számlát visszaküldeni. E. Megszüntetés: Az Ügyfélnek jogában áll felmondani a Vételi Megrendelést vagy az Általános Szállítási Megállapodást, amennyiben: a) A Szállító egy (1) hónapot meghaladó időtartamban késik a leszállítandó áruk teljesítésének befejezésével, és a késedelem nem menthető okból történik, vagy b) A több mint két (2) hónapot meghaladó Vis Major esetén, amikor a felek nem tudnak megegyezni a szállítási határidő kiterjesztésének tekintetében, vagy c) A PO tárgyában nem tudják bizonyítani a működés közbeni alkalmasságot. Amennyiben a fent felsorolt okok miatt az Ügyfél felmondja a megrendelést, a Szállító köteles harminc (30) napon belül évi hét (7) százalékos kamattal együtt visszatéríteni az Ügyfél által már kifizetett összegeket, amennyiben van ilyen. A fentieken túlmenően, a Szállító köteles megtéríteni az Ügyfél részére az a), b) és c) alapján a felsorolt esetek bármelyikében kellő bizonyítást nyert valamennyi veszteséggel kapcsolatban bekövetkező, azok ellentételezéseként, a közvetlen károkat. Az Általános Szállítási Megállapodás és a Vételi Megrendelés a megszüntetésről szóló értesítésben meghatározott időpontban jár le, de nem korábban, mint az ilyen felmondási értesítés kézhezvételének dátuma. F. Jótállás Egyéb megállapodás hiányában, a Szállító a szállítás időpontjától számított huszonnégy (24) havi jótállási időszakot köteles adni. A jótállási időszak alatt a Szállító köteles felelősséget vállalni minden egyes hibás termék teljes megjavításáért vagy költségmentes cseréjéért, valamint a cseretermék szállítási és kezelési költségéért abban az esetben, ha bizonyítható, hogy a hibát a Szállító okozta. Amennyiben a Szállító elmulasztja, hogy egy munkanapnál hosszabb időszakon belül eleget tegyen az Ügyfél kérésének attól a dátumtól számítva, hogy a hibáról szóló értesítés eljutott a Szállítóhoz, akkor az Ügyfél jogosult arra, hogy a hiba elhárításáról a Szállító költségére gondoskodjon. G. Tartalék alkatrészek A Szállító köteles gondoskodni a cseretermékek vagy funkcionálisan egyenértékű termékek, valamint a termékekhez való tartalék alkatrészek rendelkezésre állásáról az Általános Szállítási Megállapodás értelmében legalább tíz évig, miután az Általános Szállítási Megállapodással fedezett termék/termékek sorozatgyártása megszűnt. 6

7 H. Termékfelelősség A Szállító minden körülmények között felelős marad a vonatkozó specifikációkban meghatározott termékminőség tekintetében. A Szállító csak olyan termékek szállítását vállalja, amelyek megfelelnek valamennyi vonatkozó biztonsági jogszabálynak és előírásnak. Annak az adott országnak a vonatkozó törvényeinek és jogszabályainak megfelelően, ahol az Ügyfél vállalatcsoportjának a tagja be van jegyezve, a termékfelelősség tekintetében a Szállító viseli a felelősséget a termékének hibája által okozott károkért. I. Vegyes rendelkezések 1. Irányadó jog: Az Általános Szállítási Megállapodás, az Online tenderezési jegyzőkönyv és a specifikus aukciós mellékletek értelmezése és a rájuk vonatkozó irányadó jog annak az országnak a joga, ahol az Ügyfél vállalatcsoportjának az aukcióban résztvevő tagját bejegyezték. 2. Elsőbbség: A jelen Feltételeknek bármely jogi személy feltételeivel vagy kikötéseivel való ellentét esetén a jelen Feltételek mérvadóak. * * * * * Ezennel feltétel nélkül elfogadjuk az Ügyfél által, az anyag/anyagok vonatkozásában szervezett fordított aukció fenti kikötéseit és feltételeit (beleértve annak mellékleteit is). Kelt: A Szállító neve: Képviselője: Neve: Beosztása: Aláírása: Mellékletek: ( több, az aukciós anyagtól/anyagoktól függően ) 7

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként.

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. Megrendelő fly. száma: TPO/1/2013 ikt. száma: 1.6527-14/2013 Vállalkozó fly. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (, Fogyatékkal Élők

Részletesebben

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1. Adásvételi és lízingszerződés (továbbiakban: Szerződés): A Szállító és a Lízingbe adó között létrejött adásvétel, valamint a Lízingbe vevő és a Lízingbe adó között létrejött lízingügylet, valamint esetlegesen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK EPS Általános Beszerzési Feltételek Page 1 of 9 1. Definíciók; megállapodott feltételek: a továbbiakban a Vevő jelentése: az Alcoa Inc. vagy minden olyan vállalat, amely (a) az Alcoa Inc leányvállalata,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 MEGJEGYZÉS: Valamennyi Termék illetve Szolgáltatás értékesítésének kifejezett

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Típus szerződés száma: PETR_T_04_KARB_KIVITEL_20140315 Megjegyzés: jelen típus szerződés csak akkor alkalmazható, ha a releváns szabályozásokon túlmenően a PETR_T_04_KARB_KIVITEL_20140315 számú FEDLAP-on

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosító számú projekt során Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére

Részletesebben

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések Ajánlat ATermékek adásvételére vonatkozóan a Szerződés konkrét feltételeire egyedileg meghatározott rendelkezések. ÁSZF Jelen általános szerződési feltételek. Bizalmas információ

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. 1 VÁLLALKOZÓ CIRKON LABOR Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 36/A. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64440-2013:text:hu:html HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Hajléktalanokért Közalapítvány

Hajléktalanokért Közalapítvány Hajléktalanokért Közalapítvány Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2014.07.01. 06:00 CET-2015.07.01. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia ellátási szerződés

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályba lépett: 2011. július 01. napján Érvényes:

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére Hatályos: Budapest, 2015. január 10. 1 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI...4 1.1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE ÉS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Megrendelőink szíves tájékoztatására közöljük, hogy a Gyomai Kner Nyomda Zrt. termékeit az alábbi feltételek szerint rendelhetik meg. Minden megrendelést, visszaigazolást,

Részletesebben

00CC) - j. Megbízási szerződés

00CC) - j. Megbízási szerződés Szerződésszám: 2 Q ~ amely létrejött egyrészről a 00CC) - j Megbízási szerződés NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben