Online Ajánlattételi Feltételek és Kikötések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Online Ajánlattételi Feltételek és Kikötések"

Átírás

1 Online Ajánlattételi Feltételek és Kikötések I. Áttekintés: MOL Rt. és Slovnaft, a.s. és TVK Rt. (a továbbiakban egyszerűen: az Ügyfél ) elektronikus tenderezési felhívással (Elektronic Request for Quotes, a továbbiakban egyszerűen csak RFQ) fordul a szállítókhoz, hogy nyújtsák be ajánlataikat a feltüntetett anyagok/árucikkek meghatározott mennyiségére az Ügyfél egy vagy több európai, bizonyos esetekben pedig világviszonylatban működő üzletága részére. Az RFQ céljából az Ügyfél az Ügyfél vállalatainak csoportját is jelenti. Az Ügyfél Vállalatainak Csoportja az Ügyfél valamely leányvállalatát vagy egy holding vállalatát, vagy ennek a holding vállalatnak bármely más leányvállalatát jelenti valamely országban, lehetőleg egy stratégiai partnert. Az adott Ügyfél földrajzi helyét (helyeit) és a rá vonatkozó mennyiségi igényeket az egyes aukciókhoz tartozó RFQ mellékletek ismertetik részletesen. Az anyagszállításokra vonatkozó kívánt mennyiség műszaki leírását (a specifikációkat) az egyes RFQ dokumentációk tartalmazzák. Az alábbi irányelvek, feltételek és kikötések az RFQ-ra vonatkoznak. Az online tenderezési eljárás valamennyi lehetséges Szállító részére biztosítja a hozzáférést egy dinamikus, online elektronikus ajánlatkérési és ajánlattételi környezethez, ahol a Szállítók megtehetik ajánlataik a kért anyag/anyagok vagy termékek szállítására. Az anyag/anyagok fajtájától és az elektronikus aukció terjedelmétől függően, a Szállítók megkapják azt a lehetőséget, hogy ajánlatot tegyenek nagytételben történő szállításokra (i) országos szinten, (ii) több országra kiterjedően, (iii) európai szinten, és (iv) globális szinten (amely fogalmak meghatározását az alábbiakban adjuk meg). A Szállítók nem szereznek tudomást arról, hogy mely Szállítók tesznek ajánlatot, hogy az egyes Szállítók mely speciális ajánlatkérésre válaszolnak. A Szállítók láthatják viszont a többi Szállító által benyújtott árak szintjét. Ahhoz, hogy egy Szállító részt vehessen az RFQ-ban, nyilatkozatot kell tennie arról, hogy elfogadja a jelen RFQ-ban közölt feltételeket és kikötéseket (a továbbiakban: a feltételeket ) oly módon, hogy a jelen feltételek és kikötések utolsó oldalának kinyomtatott példányát, valamint a Meghatalmazást a Szállító vállalatának felhatalmazott képviselője aláírja, és ezt az aláírt példányt fax útján eljuttatja az Ügyfélnek az alábbi címre: MOL ebeszerzés és Általános Anyagok beszerzése Juhász Krisztina részére; Fax: (06 1) II. RFQ szabályok: Az alábbi szabályok irányadóak az RFQ és az abban résztvevő valamennyi Szállító részére a Szállítási Megállapodások vonatkozásában: A. A regisztrációs eljárásról az Ügyfél gondoskodik. Valamennyi regisztrálásra jelentkező Szállító megkapja a felhasználói útmutatót, kap egy Felhasználói azonosítót és egy jelszót. Ezeket az Ügyfél biztosítja, és engedélyezi, hogy a Szállítók hozzáférjenek az RFQ rendszerhez, hogy benyújthassák ajánlataikat.

2 B. Az RFQ oldalhoz való hozzáférést biztosító Felhasználói azonosító és jelszó megszerzése után valamennyi Szállító vállalja, hogy az RFQ oldalra vonatkozó Használati Kikötések és Bizalmas Ügykezelési Szabályok valamint (az alábbiakban részletezett Tenderezési Eljárások előírásait magára nézve kötelező jelleggel betartja. C. Az RFQ az (Ügyfél fejlesztési terveinek megfelelően) becsült anyagmennyiségre vonatkozik, amely eleget tesz a mellékelt Specifikációkban foglalt követelményeknek. D. A Szállító által az RFQ keretében benyújtott összes ajánlat a Szállító részéről kötelező érvényű, visszavonhatatlan kötelezettségvállalást jelent arra vonatkozóan, hogy a jelen feltételeknek megfelelően, a feltüntetett mennyiségben és a megadott ajánlati áron leszállítja az anyagot. Az RFQ önmagában az Ügyfél részéről nem jelent kötelezettségvállalást vagy elkötelezettséget arra vonatkozóan, hogy a feltüntetett anyagot megvásárolja. E. Valamennyi Szállító ajánlata egyszázhúsz (120) napig marad érvényben az RFQ lezárásának időpontjától számítva. F. A(z alábbiakban meghatározott) nyitó ajánlati összeggel egyenlő vagy az alatti összegű ajánlat belépésével a Szállító 1) Hozzájárul és vállalja, hogy az Ügyfél által elküldött, a jelen Feltételek szerinti anyag/anyagok leszállítására vonatkozó elfogadási értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül aláírja az Általános Szállítási Megállapodást, a) Feltéve azonban, hogy az ilyen megállapodás és hozzájárulás (amelyet ezennel kifejezetten kiterjesztenek az Általános Szállítási Megállapodás feltételeinek elfogadására és az arra vonatkozó megállapodásra) érvényét veszti, amennyiben a Szállítónak elküldött Általános Szállítási Megállapodás az alábbiakban leírt feltételektől lényegesen eltérő kikötéseket tartalmaznak. b) A jelen bekezdés értelmezési céljaira, a lényegesen eltérő kifejezés azt jelenti, hogy olyan feltételeket tartalmaz, amelyek 1) jelentősen megnövelik a teljesítés költségeit, és 2) amelyek a jelen Feltételekben vagy azok bármely mellékletében foglalt kikötésekkel ellentétes követelményeket képviselnek. 2) Megerősíti, hogy rendelkezik az Általános Szállítási Megállapodás teljesítéséhez a jelen útmutatóban és annak bármely mellékletében meghatározott szükséges képességekkel és jogosultságokkal. 3) Igazolja, hogy az ajánlatot benyújtó vagy a jelen Feltételek elfogadását aláíró ügynöke vagy képviselője rendelkezik azzal a felhatalmazással, amelynek alapján kötelességet vállalhat a Szállító jogi személyének nevében egy jogilag végrehajtható Szállítási Megállapodás megkötésére. 4) Vállalja, hogy a jelen Feltételek, tekintet nélkül azok közegére (írásban, elektronikus úton vagy egyéb módon történő továbbítására), írásbeli dokumentumot alkotnak bármely vonatkozó jogrend vagy bármely vonatkozó jogalkalmazás céljára, amely előírja, hogy egy jogilag kötelező és végrehajtható szerződés érvényességének formai és bizonyító erejére vonatkozó követelmény az ilyen dokumentum. 5) Elismeri, hogy az ajánlattétel megtestesíti azt a szándékot, hogy az RFQ hitelesítési eljárással azonosítható ajánlattevő természetes személy a Szállítóra nézve kötelező érvényű vállalást tesz a jelen dokumentumban meghatározott feltételek betartására, mintha a szóbanforgó természetes személy írta volna alá a jelen Feltételeket. 6) Igazolja, hogy rendelkezik a kellő pénzügyi garanciákkal és biztosítással ahhoz, hogy az Ügyfél megkapja a Szállító kereskedelmi kötelezettségvállalását és minőségi garanciáit a Szállítási Megállapodás feltételeinek megfelelő anyag/anyagok leszállításához. 7) Kijelenti, hogy az Ügyfél által az aukció céljára átadott valamennyi dokumentumot, specifikációt és általános információt kizárólag erre a célra fogja felhasználni. Semmilyen körülmények között nem közli azokat harmadik személlyel, és azok az Ügyfél tulajdonában maradnak. 2

3 III. Tenderezési szabályok: Az RFQ eljárásban a Szállítók az alábbi szabályok szerint nyújthatják be ajánlataikat, illetve vehetnek részt. Az RFQ-ban való részvételhez a Szállító köteles elfogadni a részvételi előírásokat, valamint a jelen dokumentumban foglalt Feltételeket. A. A tenderezési eszköz használatára vonatkozó különleges szabályokat közvetlenül a szolgáltató Ügyfél magyarázza meg és teszteli az egyes résztvevő Szállítóval (erre a továbbiakban mint a Szállító betanítására hivatkozunk). B. Megszüntetés vagy felfüggesztés: Az Ügyfél fenntartja magának azt a jogot, hogy megszüntesse vagy felfüggessze bármely Szállító tenderezési előjogait helytelen magatartás vagy nem megfelelő tenderezési gyakorlat esetén. Hasonlóképpen, a Szállítók nem kötelesek az RFQ eljárás alatt ajánlatot tenni, vagy folytatni a tenderezést. Bármely fél által a tenderezési eljárás vagy a tenderezési előjogok megszüntetése vagy felfüggesztése nem mentesíti a Szállítót az RFQ során előzetesen beadott (szerződéskötési benyomást keltő) ajánlatok tekintetében fennálló kötelezettségei alól. Az Ügyfél fenntartja magának azt a jogot, hogy bármilyen okból felfüggessze, kiterjessze vagy átütemezze az RFQ tevékenységeket. C. Nincs rögzített ár: A Szállítók a Szállítási Megállapodásnak az ajánlati árakon történő teljesítésére vonatkozó jóhiszemű ajánlatokon kívül semmilyen más ajánlatot nem tehetnek összejátszás, egyezség, színlelt ügyletek, megtévesztés alkalmazásával vagy egyéb módon. D. Az üzlet odaítélése 1) Általánosságban a záráskor a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot tett Szállítót veszi figyelembe az Ügyfél egy prioritási alapon az anyag/anyagok szállítására vonatkozó Általános Szállítási Megállapodás teljesítésére (Nyertes Szállító). Amennyiben azonban értelemszerűen felmerül, az átmeneti költségeket és a szerszám költségeket figyelembe veszik a végtermékek tulajdonosi költségének megállapításakor, és az ilyen átmeneti költségeket és szerszámköltségeket hozzáadják a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlathoz, hogy meghatározzák a valós tulajdonosi költséget /- bekerülési költség/. Összehasonlítás készül a valós tulajdonosi költség és az Ügyfél által a termékekért fizetett mindenkori ár között annak érdekében, hogy meghatározható legyen az üzlet odaítélésének mikéntje. 2) Az Általános Szállítási Megállapodás kikötései alapján mindegyik Ügyfél telephelye/üzlete képes lesz megvásárolni saját részét (a Mellékletekben ismertetett módon) a megfelelő anyag(ok)ból. A félreértések elkerülése érdekében azonban egyik telephely/üzlet sem köti meg az Általános Szállítási Megállapodást, amennyiben a Nyertes Szállító nem képes teljesíteni az Általános Szállítási Megállapodásban foglalt követelményeket (az anyag/anyagok minősége, szállítási mód, szállítási gyakorlat vagy fizetési feltételek tekintetében). Az Ügyfél üzletpolitikájához hozzátartozik, hogy mielőtt egy új Szállítónak bármilyen üzletet odaígérne, először egy Minőségi Auditot folytat le. Az ilyen Minőségi Audit eredménye határozza meg, hogy az Ügyfél tovább folytatja-e az eljárást a kérdéses Szállítóval. E. Értesítés és Minőségi Minta: Az Ügyfél értesíti a kiválasztott Szállítót az esemény lezárását követően az Általános Szállítási Megállapodás teljesítésére vonatkozó prioritásairól, és elvégzi a Minőségi Auditot annak érdekében, hogy kiértékelje a potenciális anyag(ok) Szállítóját. A kiválasztásról szóló értesítés után a Szállító köteles a specifikáció szerinti anyagból/anyagokból egy minőségi mintát küldeni az Ügyfél által meghatározott telephelyekre, a nyertes ajánlatban rögzített áron. Amennyiben a minta minősége bármilyen okból nem felel meg az Ügyfélnek, az Ügyfél nem köti meg az Általános Szállítási Megállapodást. E. Minőség: Abban az esetben, ha a Nyertes Szállító nem tesz eleget az ügyfél minőségi specifikációinak, vagy nem képes az Ügyfél elvárásainak megfelelően teljesíteni, a következő legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlattevő Szállítót veszik figyelembe, mint Nyertes Ajánlattevőt. Ez a folyamat logikailag kiterjeszthető a harmadik, negyedik, stb. ajánlatra, amennyiben szükséges. 3

4 F. Kiegészítő forrás: az Ügyfél fenntartja magának a jogot, hogy az általa kiválasztott Szállítóval pótlólagosan bármely mennyiségre szerződjön, amelyet a Nyertes Szállító az Általános Szállítási Megállapodás időtartama alatt bármilyen oknál fogva nem teljesített. IV. Az Általános Szállítási Megállapodás: A. Időtartam és terjedelem: Más előírás hiányában, az Általános Szállítási Megállapodás a Nyertes Szállító és az Ügyfél (a jelen dokumentumhoz csatolt és annak szerves részét képező Mellékletekben felsorolt) résztvevő vállalatai között megkötött, egy évre szóló, becsült mennyiség szállítására vonatkozó megállapodás. A Mellékletek az alábbiak specifikációját tartalmazzák: az anyagok becsült mennyisége, az anyagok műszaki paraméterei, szállítási határidők (amennyiben van ilyen), szállítási helyek (amennyiben van ilyen), szállítási területek (országok). Az Általános Szállítási Megállapodás időtartamának kezdetét attól a naptól kell számítani, amikor a vállalat/telephely az anyag(ok) első átvételei vizsgálatai és a Minőségi Auditok lefolytatása után elkezdi a megrendelést a Nyertes Ajánlattevőnél. B. Meghatározások és kikötések: A jelen Feltételekben az alábbi vastag betűvel szedett kifejezések a következő jelentéssel bírnak: 1) Megfelelő anyag(ok): azt az anyagot vagy azokat az anyagokat jelenti, amely(ek) megfelel(nek) az Ügyfélnek az aukciókra vonatkozó különleges specifikációinak vagy túlszárnyalják azokat, és annak részeként kerül(nek) leszállításra, és amely(ek) teljes mértékben eleget tesz(nek) a Mellékletekben található specifikációknak. 2) Szállítási ütemezés: A szállításokat az adott Ügyfél oldalról érkező kívánatra, a specifikus szállítási ütemezések szerint kell teljesíteni. A szállítási határidők a vételi megrendelések lényegét alkotják. A Szállító kérésre naponta, hetente, havonta vagy éppen negyedévente szállít az Ügyfél vállalatának igényeitől függően, és vállalja, hogy egy konszignációs anyagkészletet képez és tart fenn, amennyiben azt az Ügyfél bármelyik vállalata így kívánja. 3) Csomagolási feltételek: Ha kifejezetten másképpen nem írja elő az Ügyfél, a szállítási csomagolás mindig az Ügyfél szabványos raklapja. Az árukat a szokásos módon kell csomagolni annak érdekében, hogy a normál szállítási körülmények alatt és őrzésük során a sérülésük elkerülhető legyen, amíg az adott vételi megrendelésben előírt rendeltetési helyükre meg nem érkeznek. A csomagoló anyagokat csak akkor kell visszaküldeni, ha a vételi megrendelésben erről megállapodtak. Amennyiben már a vételi megrendelésben különleges csomagolási követelményeket írnak elő, az azzal kapcsolatos költségeket úgy kell tekinteni, hogy azokat a vételi ár tartalmazza. A csomagolásra használt anyagoknak meg kell felelniük a Párizsi Konvenció nemzetközi szállítmányozásra vonatkozó előírásaiban foglaltaknak. 4) Szállítási feltételek és átvétel: A szállítási feltételeket az aukció különleges mellékletei tartalmazzák, vagy a vonatkozó vételi megrendelés, amennyiben van ilyen. A Szállító köteles biztosítani az Ügyfél részére legalább a következő okmányokat, hacsak erről egyéb előírás másképpen nem rendelkezik: a) szállítólevél, b) biztosítási bizonylat, amennyiben szükséges, c) jótállási jegy, d) egységes vámáru nyilatkozat, e) minőségi bizonyítvány, f) műszaki dokumentáció angolul vagy annak az országnak a hivatalos nyelvén, ahol az Ügyfél szóban forgó tagvállalata be van jegyezve. A tulajdonjog és a kockázat átvételkor száll át. Az átvételkor az Ügyfél haladéktalanul aláírja a jegyzőkönyvet vagy átvételi elismervényt, amennyiben a szállítmány teljesíti az összes alábbi követelményt: a) a megrendelt árukat a vonatkozó vételi megrendelésben meghatározott helyen és időpontban kell átadni; b) az összes előírt okmányt kifogás nélkül átadták; c) a csomagolás nem rongálódott meg, és eleget tesz a követelményeknek; d) a nettó súly a tűréshatárokon belül van; f) az áruk nem rendelkeznek az átvételkor megállapítható hibákkal. 4

5 A felek ezennel kifejezetten megállapodnak abban, hogy az átvétel visszavonható bármely előzetesen átvett anyag esetében, amelyről felfedezték, hogy NEM a megfelelő anyag, tekintet nélkül az ilyen jellegű felfedezés időpontjára. 5) Szállítás: A szállítást a Szállító szervezi meg. A feladás, a koordinálás és szállítmánybiztosítás a Szállító felelősségét képezi. A Szállító felelős a termékek időben történő elszállításáért az előírt helyre DDP paritáson (vámmentesítve leszállítva; Incoterms 2000 szokvány szerint), hacsak az RFQ vagy a vételi megrendelés másképp nem rendelkezik. A Szállító köteles a feladást követő 24 órán belül faxon elküldeni az Ügyfél részére a feladási értesítést, amennyiben a kirakodáshoz valamilyen gépi berendezés szükséges. A berakodás és kirakodás költségeit a vételi ár tartalmazza. A minimális biztosítási fedezetet a vételi ár 110 százalékának szintjére kell megkötni. 6) Vételi Megrendelés: A jelen Általános Szállítási Megállapodás alapján kiküldött valamennyi megrendelést így kell nevezni. A Vételi Megrendelésben az alábbiakat kell feltüntetni: a) A megvásárolni szándékozott termékeket, b) Az egységárat és végösszeget, c) A mennyiségeket a mérési tűréshatárokkal együtt, d) A szállítási időpontokat, e) A minőségi dokumentációt, f) A szállításra vonatkozó Incoterms feltételeket és a rendeltetési helyet, g) A különleges csomagolási követelményeket, amennyiben van ilyen. A Vételi Megrendelés kézhezvételétől számított 7 naptári napon belül a Szállítónak jogában áll a Vételi Megrendelést visszautasítani, amennyiben az nem egyezik az Általános Szállítási Megállapodásban meghatározott irányadó időtartamokat, árakat vagy szállítási időket, egyébként a Vételi Megrendelést elfogadottnak tekintendő. Az Ügyfélnek jogában áll, hogy a feladási időpont előtt bármikor változtatásokat hajtson végre bármelyik Vételi Megrendelésben. 7) Vizsgálati időszak: azt a közbenső időszakot jelöli, mielőtt az Általános Szállítási Megállapodást teljesítik, amely alatt a létesítményt vizsgáló Ügyfél vállalatai/telephelyei és/vagy harmadik fél elvégzik a teljesítményvizsgálatokat a Nyertes Szállító által átadott mintákon, a fenti III (E) és III (F) bekezdésekben ismertetett módon. A Szállítót felkérik, hogy nyújtsa be az anyagokra vagy árukra vonatkozó megfelelőségi bizonyítványt annak az országnak a helyi jogszabályai szerint, ahol az Ügyfél vállalatcsoportjának adott tagja bejegyzésre került. C. A nyertes Szállító nyilatkozatai és kötelezettségvállalásai A Nyertes Szállító köteles: 1) Biztosítani és megerősíteni, hogy rendelkezik megfelelő pénzügyi biztosítékokkal és biztosítással ahhoz, hogy az Ügyfélnek az Általános Szállítási Megállapodás feltételei szerint biztosítsa az anyag/anyagok szállítását a záráskor jegyzett legalacsonyabb ajánlati áron, a megfelelő üzleti előny mellett. 2) Leszállítani a megfelelő anyagot/anyagokat a rendelési helyre a szállítási ütemezés szerint, a megadott szállítási feltételek mellett és a Vételi Megrendelés előírásai alapján. D. Számlázás és fizetési feltételek: Mindegyik rendelési hely egyedileg számlázandó, és a kifizetést kizárólag az adott helytől kell igényelni. Az egyes szállításokra vonatkozó érvényes számla kifizetése az adott vállalat helyi gyakorlatának megfelelően történik, ami tartalmazhatja egy konszignációs raktár esetében az önszámlázást is. Egyéb megállapodás hiányában, a fizetési feltételek általában a jóváhagyott számla dátumától számítva 30 nap az adott hónap végétől, feltéve, hogy az alábbi feltételek teljesülnek: 5

6 a) Az ilyen számlát be kell mutatni az Ügyfél iktató szobájában vagy helyi postázójában, b) A szállítójegy másolatát mellékelni kell hozzá, valamint az Ügyfél által már kézhezvett egyéb kért okmányokat, c) A számlán fel kell tüntetni a Vételi Megrendelés számát, d) A számlán tételesen specifikálni kell a teljesítést, e) A számlát leszállították a jelen dokumentum B 4) pontjában ismertetett Átvételkor vagy azt követően. Amennyiben a számla nem tartalmazza az összes fent felsorolt kötelező kelléket, az Ügyfélnek jogában áll az ilyen számlát visszaküldeni. E. Megszüntetés: Az Ügyfélnek jogában áll felmondani a Vételi Megrendelést vagy az Általános Szállítási Megállapodást, amennyiben: a) A Szállító egy (1) hónapot meghaladó időtartamban késik a leszállítandó áruk teljesítésének befejezésével, és a késedelem nem menthető okból történik, vagy b) A több mint két (2) hónapot meghaladó Vis Major esetén, amikor a felek nem tudnak megegyezni a szállítási határidő kiterjesztésének tekintetében, vagy c) A PO tárgyában nem tudják bizonyítani a működés közbeni alkalmasságot. Amennyiben a fent felsorolt okok miatt az Ügyfél felmondja a megrendelést, a Szállító köteles harminc (30) napon belül évi hét (7) százalékos kamattal együtt visszatéríteni az Ügyfél által már kifizetett összegeket, amennyiben van ilyen. A fentieken túlmenően, a Szállító köteles megtéríteni az Ügyfél részére az a), b) és c) alapján a felsorolt esetek bármelyikében kellő bizonyítást nyert valamennyi veszteséggel kapcsolatban bekövetkező, azok ellentételezéseként, a közvetlen károkat. Az Általános Szállítási Megállapodás és a Vételi Megrendelés a megszüntetésről szóló értesítésben meghatározott időpontban jár le, de nem korábban, mint az ilyen felmondási értesítés kézhezvételének dátuma. F. Jótállás Egyéb megállapodás hiányában, a Szállító a szállítás időpontjától számított huszonnégy (24) havi jótállási időszakot köteles adni. A jótállási időszak alatt a Szállító köteles felelősséget vállalni minden egyes hibás termék teljes megjavításáért vagy költségmentes cseréjéért, valamint a cseretermék szállítási és kezelési költségéért abban az esetben, ha bizonyítható, hogy a hibát a Szállító okozta. Amennyiben a Szállító elmulasztja, hogy egy munkanapnál hosszabb időszakon belül eleget tegyen az Ügyfél kérésének attól a dátumtól számítva, hogy a hibáról szóló értesítés eljutott a Szállítóhoz, akkor az Ügyfél jogosult arra, hogy a hiba elhárításáról a Szállító költségére gondoskodjon. G. Tartalék alkatrészek A Szállító köteles gondoskodni a cseretermékek vagy funkcionálisan egyenértékű termékek, valamint a termékekhez való tartalék alkatrészek rendelkezésre állásáról az Általános Szállítási Megállapodás értelmében legalább tíz évig, miután az Általános Szállítási Megállapodással fedezett termék/termékek sorozatgyártása megszűnt. 6

7 H. Termékfelelősség A Szállító minden körülmények között felelős marad a vonatkozó specifikációkban meghatározott termékminőség tekintetében. A Szállító csak olyan termékek szállítását vállalja, amelyek megfelelnek valamennyi vonatkozó biztonsági jogszabálynak és előírásnak. Annak az adott országnak a vonatkozó törvényeinek és jogszabályainak megfelelően, ahol az Ügyfél vállalatcsoportjának a tagja be van jegyezve, a termékfelelősség tekintetében a Szállító viseli a felelősséget a termékének hibája által okozott károkért. I. Vegyes rendelkezések 1. Irányadó jog: Az Általános Szállítási Megállapodás, az Online tenderezési jegyzőkönyv és a specifikus aukciós mellékletek értelmezése és a rájuk vonatkozó irányadó jog annak az országnak a joga, ahol az Ügyfél vállalatcsoportjának az aukcióban résztvevő tagját bejegyezték. 2. Elsőbbség: A jelen Feltételeknek bármely jogi személy feltételeivel vagy kikötéseivel való ellentét esetén a jelen Feltételek mérvadóak. * * * * * Ezennel feltétel nélkül elfogadjuk az Ügyfél által, az anyag/anyagok vonatkozásában szervezett fordított aukció fenti kikötéseit és feltételeit (beleértve annak mellékleteit is). Kelt: A Szállító neve: Képviselője: Neve: Beosztása: Aláírása: Mellékletek: ( több, az aukciós anyagtól/anyagoktól függően ) 7

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

A 13 klauzula az eladó kötelezettségének és kockázatának a sorrendjében:

A 13 klauzula az eladó kötelezettségének és kockázatának a sorrendjében: Incoterms 2000 Habár 2011. január 1-jétől hivatalos a 2010-es Incoterms, a 2000-es nem vesztette el érvényességét, mert a szerződő felek szabadon dönthetnek, hogy melyik kiadásra hivatkoznak a szerződésben.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

levelezési cím 2 elérhetőségek

levelezési cím 2 elérhetőségek Alulírott 1 TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - azonos pénznemben vezetett fizetési számlák tekintetében természetes személyek részére (2 EREDETI PÉLDÁNYBAN TÖLTENDŐ KI!) név: születési

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról mobiltelefonok beszerzése tárgyban verseny újbóli megnyitásával lebonyolított közbeszerzés eljárásban 1) Az Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége: Nemzeti

Részletesebben

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei:

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. A pályázók az ajánlatukat a www.jogazdabank.hu honlapról letölthető dokumentumok alapján (tulajdoni lap, vagyonértékelés stb.), továbbá a vagyontárgyak az informatikai eszközök kivételével

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet.

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet. 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ADATAI 1.1 Ajánlatkérés célja Tisztelt Ajánlattevők! A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő ezúton felkéri Önt, tegyen írásos ajánlatot1 éves keretszerződésre vonatkozóan

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12. Libegő menetjegy, Nosztalgia jegy, Sikló kartonkártya tekercs és Termotranszver beléptető rendszer megszemélyesítő nyomtatójához festékszalag beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt..

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására AJÁNLATKÉRÉS Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Az alábbi eredeti szöveg:

Az alábbi eredeti szöveg: 1. sz. CORRIGENDUM az ÉPÍTÉSI MUNKÁK AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSÁHOZ Közzétételi hivatkozás: HUHR/1101/1.2.2/1012/WORK01 Tárgy: KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE A MAGYARORSZÁG-HORVÁTORSZÁG IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

Az Invitel Csoport Beszerzési Feltételei

Az Invitel Csoport Beszerzési Feltételei Az Invitel Csoport Beszerzési Feltételei Az Invitel Csoport jelenti: a Magyar Telecom B.V. (6 St. Andrew Street, London EC4A 3AE, Egyesült Királyság) által közvetve vagy közvetlenül irányított/tulajdonolt

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGATMAGYARORSZÁGI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sopron SOPRON 2012 Tartalomjegyzék Beszerzések rendjéről szóló szabályzat... 3 I. Általános rendelkezések... 3 1. A szabályzat célja... 3 2.Alapelvek...

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az

12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az 12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az alábbi gondolatok kidolgozását tartotta szükségesnek:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS ALTEO Nyrt. Üzletszabályzat 3. sz. melléklet KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS A jelen villamos energia-kereskedelmi keretszerződés (az annak elválaszthatatlan részét képező valamennyi

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/40-21/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzat (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19), képviseli: Marton Béla polgármester,

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK. Menetíró készülékek javítása, felülvizsgálata

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK. Menetíró készülékek javítása, felülvizsgálata MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 12. sz. melléklet Menetíró készülékek javítása, felülvizsgálata 1. rész: Kienzle típusú menetíró készülékek javítása, felülvizsgálata 2. rész: FH12 típusú menetíró készülékek javítása,

Részletesebben

Az Ajánlatkérő elvárásait az 1., 2. számú mellékletben meghatározott műszaki leírás tartalmazza.

Az Ajánlatkérő elvárásait az 1., 2. számú mellékletben meghatározott műszaki leírás tartalmazza. 1. FELHÍVÁS ADATAI 1.1 Ajánlatkérés célja A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő ezúton felkéri Önt, tegyen írásos ajánlatot1 éves keretszerződésre vonatkozóan az 1-es és 2-es részajánlati körökben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

Terem hangosító és jegyzőkönyvek készítését segítő hangrögzítő rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése e-versenyeztetési eljárás

Terem hangosító és jegyzőkönyvek készítését segítő hangrögzítő rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése e-versenyeztetési eljárás Terem hangosító és jegyzőkönyvek készítését segítő hangrögzítő rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

Általános felhasználási feltételek. TomTom International B.V.

Általános felhasználási feltételek. TomTom International B.V. [Magyarország] Általános felhasználási feltételek TomTom International B.V. De Ruijterkade 154, 1011 AC Amszterdam, Hollandia és valamennyi leányvállalata (együttesen TomTom ) Tartalom 1 Hatály... 3 2

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA /2011.(VI.28.) számú határozattal elfogadásra került A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A gazdaság

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel: 62/511-800 Fax: 62/511-801 e-mail: info@mako.hu 2. Az ajánlattétel tárgya: Szúnyoggyérítési

Részletesebben

Húzógépek hitelesítése, kalibrálása. e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-207/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016.

Húzógépek hitelesítése, kalibrálása. e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-207/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. Húzógépek hitelesítése, kalibrálása. e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2 Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

Tankönyvek, taneszközök és könyvtári könyvek beszerzése -

Tankönyvek, taneszközök és könyvtári könyvek beszerzése - Tankönyvek, taneszközök és könyvtári könyvek beszerzése - tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/98 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

HU-Budapest: Diagnosztikumok 2012/S 149-248140

HU-Budapest: Diagnosztikumok 2012/S 149-248140 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248140-2012:text:hu:html HU-Budapest: Diagnosztikumok 2012/S 149-248140 Országos Vérellátó Szolgálat, Karolina út 19-21., attn:

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

"OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása

OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013 közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása "OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/34 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő kijelölt

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(111. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú helyiségeinek bérleti díjáról egységes szerkezet Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Villamos energia Kereskedelmi üzletszabályzat 1. számú melléklet VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS (Minta) VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Szerződő felek: Szerződésszám: Dátum: Érvényesség:

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Postai irányítószám: 8000. Telefon:, (22) 535 687. Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Postai irányítószám: 8000. Telefon:, (22) 535 687. Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. 1 AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA K/83 27/2009. Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Fejér Megyei Szent György Kórház Postai cím: Seregélyesi

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

Száva villamos járműtelepi kocsiszín épület tetőablakainak javítási munkái. e-versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-452 /16.

Száva villamos járműtelepi kocsiszín épület tetőablakainak javítási munkái. e-versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-452 /16. Száva villamos járműtelepi kocsiszín épület tetőablakainak javítási munkái e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-452 /16. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

KORR - Nemzetközi adatbázis beszerzése a Pázmány Péter Katolikus Egyetem részére

KORR - Nemzetközi adatbázis beszerzése a Pázmány Péter Katolikus Egyetem részére KORR - Nemzetközi adatbázis beszerzése a Pázmány Péter Katolikus Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/26 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Helyesbítés/2015 EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

A MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG RÉSZÉRE KONTÉNEREK BESZERZÉSE - 1. számú szerződésmódosítás

A MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG RÉSZÉRE KONTÉNEREK BESZERZÉSE - 1. számú szerződésmódosítás A MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG RÉSZÉRE KONTÉNEREK BESZERZÉSE - 1. számú szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/126 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs nap magyar partnerek részére Pécs, 2011.június 23. Tartalom

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat I. Számú melléklet Elfogadó Nyilatkozat a SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Részvénytársaság (8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.) valamennyi 1.000,- Ft (egyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényére

Részletesebben

1. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS a Szállítási keretszerződés keretében építési anyagok beszerzése tárgyában

1. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS a Szállítási keretszerződés keretében építési anyagok beszerzése tárgyában 1. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS a Szállítási keretszerződés keretében építési anyagok beszerzése tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/127 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei:

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. A pályázók az ajánlatukat a www.jogazdabank.hu honlapról letölthető dokumentumok alapján (tulajdoni lap, stb.), továbbá a vagyontárgyak az informatikai eszközök kivételével - megtekintést

Részletesebben

GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS

GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről, Leányvár Község Önkormányzata, 2518 Leányvár Erzsébet utca 88. adószám: 15729772-1-11, bankszámlaszám: ( képviseli: Hanzelik Gábor polgármester)

Részletesebben

Az Ajánlatkérő elvárásait az 1., 2. számú mellékletben meghatározott műszaki leírás tartalmazza.

Az Ajánlatkérő elvárásait az 1., 2. számú mellékletben meghatározott műszaki leírás tartalmazza. 1. FELHÍVÁS ADATAI 1.1 Ajánlatkérés célja A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő ezúton felkéri Önt, tegyen írásos ajánlatot1 éves keretszerződésre vonatkozóan az 1-es és 2-es sz. mellékletben felsorolt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Jogi adatbázis használati jogának beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Jogi adatbázis használati jogának beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Jogi adatbázis használati jogának beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást Ajánlatkérő Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

MKB-Euroleasing Autópark Zrt. jognyilatkozata és szabályzata

MKB-Euroleasing Autópark Zrt. jognyilatkozata és szabályzata MKB-Euroleasing Autópark Zrt. jognyilatkozata és szabályzata 1. Bevezetés 1.1. Az MKB-Euroleasing Autópark Zrt. (továbbiakban: Autópark) a www.autoparkaukcio.hu internetes honlapon az Autópark ügyfelei

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

A számlán nem szerepelhet semmilyen rövidítés, és minden számlának tartalmaznia kell az alábbi információkat:

A számlán nem szerepelhet semmilyen rövidítés, és minden számlának tartalmaznia kell az alábbi információkat: Tisztelt Partnerünk! Az orosz vámhatóság 2010-ben jelentős szigorításokat vezetett be a vámkezelésben. Annak érdekében, hogy a küldemények megfeleljenek az orosz vámkövetelményeknek, és elkerüljük a fennakadásokat,

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Kivitelezési keretmegállapodás burkolatjel-fenntartási munkálatok elvégzésére

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Kivitelezési keretmegállapodás burkolatjel-fenntartási munkálatok elvégzésére Tájékoztató a szerződés módosításáról - Kivitelezési keretmegállapodás burkolatjel-fenntartási munkálatok elvégzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/84 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz AJÁNLATI FELHÍVÁS Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefaxszámai, email címe: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek INCHEM ZRT. Industrial Chemicals 1. Ajánlat, megrendelés 1.1. Az Inchem ajánlatai kötelezettség nélkül és beszállítói partnerei teljesítésének fenntartásával értendők. 1.2.

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2 Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja:

Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja: Szállítási Szerződés Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja: amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben