Gyerekek médiareprezentációja a hazai nyomtato6 és online sajtóban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyerekek médiareprezentációja a hazai nyomtato6 és online sajtóban"

Átírás

1 Gyerekek médiareprezentációja a hazai nyomtato6 és online sajtóban

2 RÖVIDEN A KUTATÁS HÁTTERÉRŐL A médiareprezentáció vizsgálata fontos, mert: A kiskorúak megítélésében, a velük kapcsolatos sztereo9piák kialakulásában és a<tűdök fenntartásában kiemelt szerepet játszik a hazai nyomtatod és írod sajtóban róluk alkotod kép A kutatás elsődleges céljai: á"ekintő képet kapjunk a 18 év ala3 korosztály médiareprezentációjáról; megvizsgáljuk, hogy a gyerekek milyen kontextusokban jelennek meg a vizsgált médiumokban megvizsgáljuk a kiskorúak média reprezentációjára vonatkozó törvényi előírások, ajánlások figyelembe vételét A kutatás módszere: kvanfta9v tartalomelemzés és fókuszcsoportos kutatások Tartalomelemzés forrása: 01. szeptemberében megjelent nyomtatod és online cikkek Az MLE Magatartási Kódexének hatálya alá eső összes médium (440 db) Fókuszcsoportok résztvevői : médiában dolgozó szakemberek, 1-16 éves olvasók, a gyermekvédelem területén dolgozó szakemberek

3 A TARTALOMELEMZÉS MÓDSZERTANA Használt keresőszavak: gyermek, gyerek, kisgyerek, kisgyermek, kiskorú, óvodás, iskolás, iskoláskorú, kamasz, serdülő, 6nédzser Kódkategóriák kialakítása: KvanFta9v szempont szerint (lapra/site- ra vonatkozó alapinformációk, a cikkben szereplő gyerekek demográfiai jellemzői (kor, nem, származás), cikkek mérete, stb. Kvalita9v szempont szerint: cikk hangvétele, tónusa, cikk nyelvezete, cikk kontextusának érthetősége, a kiskorúak szerep ábrázolása (pozihv- negahv tengely mentén), a fiatalok képek általi negahv, semleges vagy pozihv bemutatása Nyomtato6 sajtó Online sajtó Á6ekinte6 források száma 118 db 5 db Releváns újságok, weboldalak száma 66 db 46 db Feldolgozo6 cikkek száma 1187 db 618 db 3

4 KUTATÁSI EREDMÉNYEK - KVANTITATÍV Mind a nyomtatod, mind az online sajtóban az oktatással, neveléssel és a spor"al, illetve szabadidővel kapcsolatos cikkek aránya a legnagyobb, a bűnügyi jellegű cikkek csak ezután következnek. A gyerekekkel foglalkozó cikkek túlnyomó része hazai hírforrásból és hazai történésekről ad hírt (nyomtatod:87%; online:75%). Nagyon ritkán fordul elő a gyerekek cikkben történő megszólaltatása. A gyerekek ritkán kerülnek címlapra, Fpikusan az újságok 3. és utolsó oldala közö< részben, negyedoldalasnál kisebb cikkekben jelennek meg. A nyomtatod sajtóban nagyobb arányban jellemző a gyerekek képi megjelenítése (68%), mint az online megjelenítés esetében (44%). A negalv képi ábrázolás az online sajtóban nagyobb arányú mint a nyomtatod sajtóban. A nyomtatod sajtóban kiegyensúlyozo"abb a különböző korcsoportok média reprezentációja, míg az online sajtó inkább a 0-6 évesekre fókuszál. A fiúk túl-, míg a lányok alul vannak reprezentálva mindkét médiumban. Nem jellemző sem a nyomtatod, sem az elektronikus sajtóra, hogy a gyerekekre sértő, ártalmas, degradáló kifejezéseket használna. Magas a negalv gyerekszerepekben ábrázolt cikkek aránya mind az online mind a nyomtatod sajtóban 4

5 GYEREKSZEREPEK RÉSZLETESEBBEN Mind a nyomtato", mind az internetes sajtóban magas a negalv gyerekszerepek aránya - ez az online sajtóra kifejeze"en jellemző. A sikeres, tehetséges gyerekszerep ábrázolás a nyomtato" sajtóra jellemző nagyobb mértékben. A cikkek 63%- ában a gyerek kiszolgáltato", tehetetlen, elszenvedő (passzív). A negalv színben feltüntete" karakter egyik sztereolpiája az erőszakot elkövető gyerek, míg a Upikusan pozilv sztereolpia a valamilyen versenyt nyerő, jó teljesítményt nyújtó gyermek. Sikeres, tehetséges 7 0 Magyar celeb gyereke 17 Bűncselekményt követe6 el Bűncselekmény áldozata 10 1 Külföldi celeb 6 7 Veszélyben volt, van 5 7 Beteg, sérült 5 14 Megszülete6 3 Iskolába megy Meghalt Erőszak áldozata Online sajtó Nyomtato6 sajtó Megsérült, kórházba vi6ék százalék 5 5

6 GYEREKÁBRÁZOLÁSOK RÉSZLETESEBBEN Az általános gyerek ábrázolások nagy része inkább semleges színezetű. Az oktatásügyi változásokkal kapcsolatos topikok közül a családi erőszak téma mindkét médiumban a legnépszerűbb volt. Különbség a két médium közö", hogy míg a nyomtato" sajtó jóval nagyobb arányban foglalkozo" a szakképzésbeli változásokkal, addig az online sajtó a családtámogatások megvonásának és a kötelező köpeny bevezetésével kapcsolatos témáknak biztosíto" nagyobb megjelenési arányt. Rendezvényen, programon vesz, ve6 részt Tanfolyam, pályázat, programsorozat Segítséget kap, kapo6, kaptak Évkezdés (iskola, óvoda) Gyerekek egészsége, életmódja Sikert ért el, sikeres, előad vmit Megvert, abuzált Beteg, sérült Mindennapos testnevelés bevezetése Demográfiai változások Valami megépül, megújul, elköltözik Iskolaköpeny Iskola, óvoda általában Oktatási intézmények Digitális veszélyben vannak Szociálisan rászorult, hátrányos helyzetű Kihasznált Online sajtó Nyomtato6 sajtó

7 KORCSOPORTOK MÉDIAREPREZENTÁCIÓJA A kicsik védtelenek, a nagyok, a kamaszok durvák és erőszakosak A 6-18 évesek alulreprezentáltabbak a nyomtato" és az online sajtóban is, a 0-6 évesek a legpreferáltabbak A nyomtato" sajtóban sikeres gyermekszerep ábrázolás inkább a évesekre jellemző, ugyanakkor bűneset elkövetőiként is az ő arányuk a legnagyobb. A 0-6 éveseket nagyobb arányban ábrázolják beteg gyermekként, és veszélyhelyzetekben. NegaLv képi ábrázolás nagyobb arányban fordul elő a évesekről szóló cikkekben. Korcsoportok passzív* akrv** Nyomtato" sajtó 0-6 éves éves éves 31 Online sajtó éves éves éves *erőszak, bűncselekmény áldozata, beteg, sérült, magatehetetlen ** bűncselekmény, erőszak elkövetője, botrány elkövetője 7

8 FIÚK- LÁNYOK MÉDIAREPREZENTÁCIÓJA A fiúk rosszak, a lányok jók Az újságokban a fiúkat szignifikáns módon nagyobb arányban ábrázolják bűnesetek áldozataként és elkövetőjeként, míg a lányok aránya nagyobb az olyan cikkekben, amelyekben a gyerekek sikert érnek el. Az online sajtóban a lányok inkább áldozatként szerepelnek, míg a fiúk aránya nagyobb a sérült, beteg gyerekszerepek, valamint a sikert elérő szerepek közö". A nyomtato" sajtóban a negalv képi ábrázolás inkább a fiúkra, a pozilv inkább a lányokra jellemző. Szerep rpusa Bűneset áldozata Bűneset elkövetője Sikeres gyerek Magyar celeb gyerek Fiú Lány Nyomtato6 sajtóban megjelent cikkek 8

9 Kvalitarv kutatási eredmények

10 KVALITATÍV KUTATÁS EREDMÉNYEI A kiskorúakkal kapcsolatos médiatartalmak megítélése a felelősség vonatkozásában: Kiről szól? kiskorúról nem kiskorúról Kinek szól (mi a feladó intenciója)? kiskorúnak nem kiskorúnak kiskorúnak nem kiskorúnak Példák iskolával, tanulással kapcsolatos témák; gyermeksikerek és tehetségek a sport, a művészetek területéről bűnesetek, ahol a kiskorú vagy áldozat vagy elkövető; gyermekneveléssel kapcsolatos tartalmak zenekarokról és filmekről szóló tartalmak szexualitással kapcsolatos tartalmak Eléri- e a kiskorút (a feladó intenciójától függetlenül)? igen nem igen nem igen nem igen nem Megítélés (melyek a neuralgikus pontok)

11 ÁLTALÁNOS TANULSÁGOK Kevés a közös pont a fiúk és a lányok médiafogyasztásában Fiúk: speciális érdeklődési körrel, hobbival kapcsolatos Lányok: zene, divat, szerelem, sztárok Szülő is, gyermek is jobban felfigyel a gyerekekkel, kiskorúakkal kapcsolatos hírre. Ezek a hírek, történetek kilépnek a média területéről, bekerülnek a családi beszélgetésekbe, 6ltások vagy tanulság levonására alkalmas történetek formájában Egy kiskorúról szóló hírben az ártatlanság, a gyermek a legfontosabb érték Ha egy kiskorú bűncselekmény elkövetőjeként jelenik meg, akkor ez az alapérték kérdőjeleződik meg. 11

12 A MÉDIATARTALMAK MEGÍTÉLÉSE TEMATIKA ALAPJÁN 1. Tehetség, sikeresség Sport Tehetségkutató vetélkedők Iskolai versenyek Iskolai teljesítmény Művészetek (zene, rajz, írás) Lényeges különbségeket látnak a válaszadók a tehetséges és sikeres gyerekek bemutatásában a lokális (megyei vagy kerüle6) nyomtato\ sajtótermékek és az országos média közö\. Gyermeknevelés, családi élet Főleg a női nyomtato\ és online médiában jellemző Változás, a múlthoz képest Most már a nem csupán a gyermekkor szép oldalát, hanem az árnyoldalát, nehézségeit is megjeleníuk Korábban a médiában megjelenő gyermekek a mi gyermekeink voltak, akikkel szemben felelősséggel tartozik az őt körülvevő közösség, a jelenben egyfajta távolítás figyelhető meg 3. Bűncselekmény szélsőséges viselkedési minták Bulvár lapok, kereskedelmi tévécsatornák szenzációi negalv megítélés 1

13 A MÉDIATARTALMAK MEGÍTÉLÉSE AZ ELÉRÉS ALAPJÁN Melyik csatornán közvelte" tartalom éri el könnyebben az érinte" korosztályt? Médiában dolgozó szakemberek: 1. TV. Online 3. Nyomtato" sajtó Borúlátók voltak, hogy mennyiben van lehetősége az íro\ sajtónak tompítani vagy orvosolni azokat a negahvumokat, amelyek a televízióból érkezően hatnak a kiskorúakra. Gyermekvédelmi szakemberek szerint az online tartalmak az egyeduralkodók 1-16 éves olvasók: Vásárolják a nekik szóló lapokat, de a cikkek tartalmát illetően szinte semmi konkrétumot nem tudtak mondani A gyerekekről szóló médiatartalmak leképezik azt a társadalmi, kulturális folyamatot, a fiatalkorúak és felnő6ek világa közö\ levő határ egyre inkább elmosódik. 13

14 A VIZUÁLIS TARTALMAK DOMINANCIÁJA A gyermekcsoport tagjai elsősorban vizuális és sokkal kevésbé íro\ tartalmakat fogyaszto\ak TV csatornák TemaUkus csatornák: Discovery Channel Viva Comedy Central Online tartalmak Facebook You Tube Viccek és képes idézetek gyűjteménye Kereskedelmi csatornák sorozatai: Barátok közt Gyanú árnyékában A médiaszakértők úgy vélekedtek, hogy egy vizuális tartalom, egy képi anyag esetében a nézőben többnyire nem merül fel a kétely, hogy amit lát az igaz- e vagy sem, ezzel szemben egy íro\ tartalom az olvasóban sokkal inkább felve6 a viszonylagosság kérdését. 14

15 KIEMELTEN VIZSGÁLT TÉMÁK 1. Napi kötelező testnevelés óra bevezetése Csupán a médiaszakértő csoporton került spontán említésre A téma kapcsán születe" tartalmak kevéssé szóltak magukról a gyerekekről A kiskorúakról a média által közvelte" kép olyan elemeket is tartalmazo", amelyek egyfelől inkább negalvak, másfelől a túlzo" általánosítás mia" nem fedik a valóságot, nevezetesen a következők: o Nem sportolnak o ElhízoDak, lusták o Kizárólag mofváció- hiány miad nem sportolnak, s nem a túlterheltség vagy időhiány miad. Az iskolaköpeny kötelezővé tétele A világ országaiban aktuálisan már létező iskolai egyenruhák á"ekintő bemutatása volt hangsúlyos a nyomtato" sajtóban Felmerült az önkifejezés és az egyéniség kérdése 3. Kaposvári gyermekgyilkosság NegaLv példa elsősorban a kereskedelmi tévék szenzációéhségére, a sajtó esetében nagyobb fokú önkontroll volt tapasztalható 15

16 KONKLÚZIÓK- KVALITAÍV KUTATÁS ALAPJÁN Egyre csökkenőnek percipiálják az olyan médiatartalmak arányát a többivel szemben, amelyek egyfelől pozilv gyermekszerepeket közve9tenek, másfelől a nem kivételes helyzetekben, hanem a mindennapok tevékenységei mentén mutatják be, ábrázolják a gyermekeket. Ez alól egyedül a nyomtato" sajtót ítélték kivételnek, azonban szkepfkusak és borúlátók voltak amiad, hogy a nyomtatod sajtót elérés vonatkozásában a leginkább hátrányos helyzetűnek észlelik a többi média közöd A válaszadók szerint kiskorúnak, gyermeknek lenni 01- ben Magyarországon inkább veszélyes, mert: a gyermekeket nagyon sok esetben események, történések passzív elszenvedőiként mutatják be, azt sugallva mindezzel, hogy jellemzően kiszolgáltato" helyzetben vannak; elenyészőnek érzik az olyan médiareprezentációk arányát, amelyben a kiskorúak vagy gyermekek aklv és tevékeny szereplőkként kerülnek bemutatásra. 16

17 Köszönjük a figyelmet!

KID.COMM. A 8-14 éves gyerekek kommunikációs szokásai 2008

KID.COMM. A 8-14 éves gyerekek kommunikációs szokásai 2008 KID.COMM A 8-14 éves gyerekek kommunikációs szokásai 2008 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A célcsoport jellemzői... 5 Szociodemográfiai jellemzők... 5 Pszichografikus jellemzők... 6 3. Érdeklődés és informálódás...

Részletesebben

GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA

GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA adatgyûjtésen, felmérésen, esetelemzésen alapuló jelentés a magyarországi helyzetrõl, a PANDÓRA SZELENCÉJE nevû nemzetközi projekt részeként FÜGGETLEN MÉDIAKÖZPONT n Budapest,

Részletesebben

Kommentek megítélése. Elemzés

Kommentek megítélése. Elemzés Kommentek megítélése Elemzés 2012 Kommentek jelentősége Komment kifejezés ismertsége A kommentek, a kommentelés megkerülhetetlen jelensége a világhálónak: a rendszeresen internetezők döntő többsége, 82,2

Részletesebben

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY Gyermekjogok Magyarországon 2012 Az ENSZ Gyermekjogi egyezménye kimondja a gyerekek részvételi jogát az őket érintő ügyekben. 2012-ben az UNICEF Magyar Bizottsága,

Részletesebben

EU Kids Online II. A magyarországi kutatás eredményei. Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére. 2011. szeptember v1.

EU Kids Online II. A magyarországi kutatás eredményei. Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére. 2011. szeptember v1. EU Kids Online II A magyarországi kutatás eredményei Készült a emzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére 2011. szeptember v1.2 TARTALOM IV. KOCKÁZATOS TEVÉKEYSÉGEK... 3 Szexuális jellegű tartalmak

Részletesebben

A munkáltatók munkavállalói kiválasztási gyakorlata a diszkrimináció tükrében

A munkáltatók munkavállalói kiválasztási gyakorlata a diszkrimináció tükrében TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A munkáltatók munkavállalói kiválasztási gyakorlata a diszkrimináció tükrében 2 EBH-kutatás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E

ELŐTERJESZTÉS A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALA Szám: ELŐTERJESZTÉS A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E Tárgy: közvélemény-kutatás a magyar lakosság hírfogyasztási szokásairól és a média megítéléséről

Részletesebben

MÛHELY SPORT, GENDER ÉS MÉDIA: A NÕI ÉS FÉRFI SPORTOLÓK MEGJELENÍTÉSE A SAJTÓBAN. GÁL Andrea KOVÁCS Árpád VELENCZEI Attila

MÛHELY SPORT, GENDER ÉS MÉDIA: A NÕI ÉS FÉRFI SPORTOLÓK MEGJELENÍTÉSE A SAJTÓBAN. GÁL Andrea KOVÁCS Árpád VELENCZEI Attila Szociológiai Szemle 2008/3, 32 60. MÛHELY SPORT, GENDER ÉS MÉDIA: A NÕI ÉS FÉRFI SPORTOLÓK MEGJELENÍTÉSE A SAJTÓBAN GÁL Andrea KOVÁCS Árpád VELENCZEI Attila Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi

Részletesebben

A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése

A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése Budapest, 2012. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A kutatás háttere, célja... 3 A kutatás módszere,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TÁRSSZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGRŐL 2014. JANUÁR 1. - 2014. JÚNIUS 30.

BESZÁMOLÓ A TÁRSSZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGRŐL 2014. JANUÁR 1. - 2014. JÚNIUS 30. BESZÁMOLÓ A TÁRSSZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGRŐL 2014. JANUÁR 1. - 2014. JÚNIUS 30. Magyar Lapkiadók Egyesülete Tartalomjegyzék 1. Az MLE 2014. első félévben elvégzett, és a második félévre kitűzött

Részletesebben

Kid.Comm 2 kutatási eredmények a 8-14 éves gyerekek médiahasználati szokásai

Kid.Comm 2 kutatási eredmények a 8-14 éves gyerekek médiahasználati szokásai Kid.Comm 2 kutatási eredmények a 8-14 éves gyerekek médiahasználati szokásai Budapest, 2012. május 23 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság felkérésére és anyagi támogatása mellett az Ipsos Média-, Reklám-,

Részletesebben

Innovatív és kreatív kommunikációs, médiaés marketingtartalmak feltárása

Innovatív és kreatív kommunikációs, médiaés marketingtartalmak feltárása Innovatív és kreatív kommunikációs, médiaés marketingtartalmak feltárása az egészségfejlesztést szolgáló fizikai aktivitás fokozásának szolgálatában Magyar Sportmenedzsment Társaság Magyar Sporttudományi

Részletesebben

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem szerepe és lehetőségei az iskolai erőszak megelőzésében és kezelésében (Szülők szerepe, az iskola, a család felelőssége, a nevelés kérdései témakörben) 1.)

Részletesebben

a tudományos ismeretterjesztéssel kapcsolatos általános attitűdök fókuszcsoportos kutatás ELEMZÉS 2006. június

a tudományos ismeretterjesztéssel kapcsolatos általános attitűdök fókuszcsoportos kutatás ELEMZÉS 2006. június A Mindentudás Egyeteme program új elemeinek megítélése a tudományos ismeretterjesztéssel kapcsolatos általános attitűdök fókuszcsoportos kutatás ELEMZÉS 2006. június 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 6 ELŐZETES

Részletesebben

GYERMEKEK TAPASZTALATAI A SPORTBAN. Kutatási zárójelentés. A jelentés elkészítésében részt vett: Gyurkó Szilvia (szerk.

GYERMEKEK TAPASZTALATAI A SPORTBAN. Kutatási zárójelentés. A jelentés elkészítésében részt vett: Gyurkó Szilvia (szerk. GYERMEKEK TAPASZTALATAI A SPORTBAN Kutatási zárójelentés A jelentés elkészítésében részt vett: Gyurkó Szilvia (szerk.) Németh Barbara A kutatásban részt vett: Gosztonyi Ákos Kamarás Vilma Kocsis Ivett

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város

Szekszárd Megyei Jogú Város Ne csüggedj, hisz ifjú vagy, S minden elérhető, Ha van benned bátorság, Remény, s szeretni erő. Johann Wolfgang von Goethe Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepció 2009-2013 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Készítette: Sipos Anett. ipse.inspiro Üzleti és Közösségi Megoldások Kft.

Készítette: Sipos Anett. ipse.inspiro Üzleti és Közösségi Megoldások Kft. 1 A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének értékelése a 2011. év során a kiskorúak védelméhez kapcsolódóan megtett intézkedésekről; a témához kapcsolódó 2012. évi intézkedési lehetőségek Készítette:

Részletesebben

ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁS HÁLÓZAT

ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁS HÁLÓZAT JANKÓ JUDIT ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁS HÁLÓZAT egy lehetséges modell általános iskolákban AZ ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA LÉNYEGE Magyarországon az iskolai szociális munka az új típusú szolgáltatások közé tartozik,

Részletesebben

Összegző tanulmány. Médiaelemzés

Összegző tanulmány. Médiaelemzés Összegző tanulmány a TÁMOP 6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása c. projekt keretében végzett kutatás eredményeiről "Innovatív és kreatív kommunikációs,

Részletesebben

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve A Fiatalok Lendületben Program hét éve 2 1 A Fiatalok Lendületben Program (FLP) 1.1 Az FLP alprogramjai 2 Az FLP a számok tükrében 2.1 A benyújtott és támogatott pályázatok száma 2.2 Honnan érkeztek a

Részletesebben

I. rész. Az ajánlás célja

I. rész. Az ajánlás célja A médiatartalmak korhatár-besorolásánál irányadó szempontokra, az egyes műsorszámok közzététele előtt és közben alkalmazható jelzésekre, illetve a minősítés közlésének módjára vonatkozó jogalkalmazási

Részletesebben

Nyílt Lapok 2001/1 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata. Háttértanulmány a Zirc városi ifjúsági koncepcióhoz

Nyílt Lapok 2001/1 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata. Háttértanulmány a Zirc városi ifjúsági koncepcióhoz Nyílt Lapok 2001/1 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Háttértanulmány a Zirc városi ifjúsági koncepcióhoz Copyright Echo Nonprofit Network, 2001 A Nyílt Lapok az Echo Innovációs Műhely közhasznú

Részletesebben

/ utatásunk célja a fogyatékossággal ~ó gyc:rmekek és. családj~ éle~es~yei ~ek, társadalmi helyzetüknek a meg1smerese volt. Mindezek vtzsgálatara a

/ utatásunk célja a fogyatékossággal ~ó gyc:rmekek és. családj~ éle~es~yei ~ek, társadalmi helyzetüknek a meg1smerese volt. Mindezek vtzsgálatara a HARNÓCZI EDINA-MAKAI.ALExANDRA- SIMON G ABRlEILA V ÁGNER NIKOLETI Fogyatékos életesélyek- életútinterjúk tükrében Bevezető / utatásunk célja a fogyatékossággal ~ó gyc:rmekek és. családj~ éle~es~yei ~ek,

Részletesebben

Siketek és nagyothallók televízió műsorok jeltolmácsolásával és feliratozásával kapcsolatos preferenciája és médiafogyasztási szokásai

Siketek és nagyothallók televízió műsorok jeltolmácsolásával és feliratozásával kapcsolatos preferenciája és médiafogyasztási szokásai BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Tel.: 482 5303 Fax: 482 5236 Dr. Hofmeister Tóth Ágnes Dr. Simon Judit Dr. Malota Erzsébet Neumann-Bódi

Részletesebben

EU Kids Online II. A magyarországi kutatás eredményei. Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére. 2011. szeptember v1.

EU Kids Online II. A magyarországi kutatás eredményei. Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére. 2011. szeptember v1. EU Kids Online II A magyarországi kutatás eredményei Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére 2011. szeptember v1.2 TARTALOM TARTALOM... 2 I. LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK... 3 II. BEVEZETÉS:

Részletesebben

Ami összeköt, és ami elválaszt. Generációs hidak és szakadékok az internet használatában

Ami összeköt, és ami elválaszt. Generációs hidak és szakadékok az internet használatában Ami összeköt, és ami elválaszt Generációs hidak és szakadékok az internet használatában 0 AZ internethasználattal, az új médiaeszközökkel, a közösségi oldalak előretörésével kapcsolatban a legtöbb tudományos

Részletesebben

A KERESKEDELMI TELEVÍZIÓZÁS MAGYARORSZÁGON

A KERESKEDELMI TELEVÍZIÓZÁS MAGYARORSZÁGON Kolosi Péter: A KERESKEDELMI TELEVÍZIÓZÁS MAGYARORSZÁGON Színház- és Filmművészeti Egyetem Budapest, 2005. szeptember 5. Ha beengeded a televíziót az otthonodba, az életed többé már nem lesz ugyanolyan.

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés

Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés Rubeus Egyesület Szedervessző 1076 Budapest, Thököly út 8. www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés Kutatási jelentés

Részletesebben

A digitális jövo térképe

A digitális jövo térképe Informatikai és Hírközlési Minisztérium A kutatás kiemelt támogatói: Antenna Hungária Miniszterelnöki Hivatal A kutatás támogatói: Axelero Sun Microsystems Hungary 1-2 - 3-4 - 5-6 - 7-8 - 9-1 A kutatás

Részletesebben