tegnap Terület eha Változás % Terület eha %-os arány %-os arány Művelési ág MNV adat Forrás:FVM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "tegnap Terület eha Változás % Terület eha %-os arány %-os arány Művelési ág MNV adat Forrás:FVM"

Átírás

1 A termőföld értékbecslés aktuális kérdk rdései (egy hétkh tköznapi kis cég, c mindennapi munkájában felmerülő kérdések szempontjából) Ingatlanvagyon-gazd gazdálkodási és s ingatlan- forgalmazási konferencia Székesfeh kesfehérvár, r, június j Készítette:

2 Helyzetelemzés s I. Sok az eszkimó, és s kevés s a fókaf ka - Igen sok értékbecslő dolgozik, a korlátozott piacon. - A megbízások száma drasztikusan visszaesett. (elsősorban sorban az ingatlanfedezetű Banki hitelfelvételek telek csökken kkenése miatt) - kenyérharc folyik az értékbecslők k között. k Attól, hogy a legnagyobb megrendelők, a bankok egyre lejjebb szorítj tják a díjakat, d nemcsak a megrendelések száma csökken, hanem az egy munkára jutó bevétel is.. (Mehrli P. MAISZ) - Nincs aktuálisan elfogadható,, egységes ges elveket tartalmazó,, koherens jogi szabályoz lyozás!

3 Helyzetelemzés s II. - A szakmában és s a piacon teljes káosz k uralkodik. a, a számtalan kérdk rdést fölvetf lvető jogi szabályoz lyozás terület letén a, a szervezeti keretek kialakulásában b, az érdekképviselet terület letén (gyakorlatilag minimális, ill. nincs, kiszolgáltatott ltatott helyzetben vagyunk) c, az elismert végzettsv gzettségek, gek, jogosultságok gok terén d, az árképzés, ill. a vállalv llalási árak terület letén (kontrollálatlan latlan árharc folyik a túlélésért) t

4 Mez Mezőgazdas gazdasági ter gi terület m let művel velési si ág szerinti g szerinti megoszl megoszlása sa 97,30% 209,3 Eltérés: , ,3 7719,4 Összesen: ,4 24, , erdő ,7 5884,3 76,3 5897,4 Összesen: ,2 96,1 1,2 96 konyhakert 34 0,1 0,4 34,7 0,4 34,4 halastó 61 4,2 0,8 59,4 0,7 57 nádas ,1 82,6 1,1 86 szőlő 103-3,4 1,3 98,5 1,3 102 gyümölcs 925-0,6 13, , gyep ,1 58, , szántó MNV adat Változás % %-os arány Terület eha %-os arány Terület eha Művelési ág tegnap Forrás:FVM

5

6

7

8 A banki kamat és s a haszonbérleti díj d j hozamának várhatv rható alakulása 2008 és s 2013 közöttk ( Ft/ha áron törtt rténő befektetés s esetén) Forrás: Tiszacesh

9 Jelenlegi és s várhatv rható tendenciák k a termőföldpiacon Jelenleg: viszonylag alacsony ár (mihez k kisebb területekn leteknél vevő: - a kevésb sbé fizet nagyobb területekn leteknél - keresleti piac, vevő: - az er (mihez képest?) - a viszonylag kiegyensúlyozott kereslet-kínálat lat fizetőképes, túlélésért t küzdk zdő helyi gazda keresleti piac, az erős s tőke t hátth ttérrel rendelkező befektetők, a kettős állampolgársággal rendelkező külföldi ldi tőke Bár r még m g fönnf nnállnak a tulajdonszerzési si korlátok, már m érezhető,, a jogszabályi kiskapukat kihasználó külföldi ldi tőke t megjelenése! Az árnövekedés s folyamatos! (Forintban!) A moratórium rium lejárt rtával, nagy valósz színűséggel megugrik a piac. (de ez már m r Euróban mért m árakkal, és s ellehetetleníti ti a hazai, termelni is akaró,, magyar gazdálkod lkodási hátterh tterű,, kis tőkeerejt keerejű,, vásárlv rlókat)

10 Az egyetlen, korlátozottan rendelkezésre álló,, nem bővíthetb thető,, nemzeti tulajdonunk! Érdemes eladni? (már r ami megmaradt) Nem azonos anyagi feltételekkel telekkel indulunk a felszabaduló piacon! Dr. Bagi István (Professzor úr, volt alkotmányb nybíró): tegnap A A föld f az adott ország szuverénit nitásánaknak a biztosítéka, és s kérdk rdése is!

11 A Jogszabályi hátth ttér r kérdk rdései I. (Módszertani problémák) Évek óta nincs koherens, szakmailag megalapozott jogszabályi hátth ttér (miért?) Holott minden szakmailag jártas j résztvevr sztvevő tudja, hogy ez a kérdk rdés évek óta nincs megoldva!!)

12 A Jogszabályi hátth ttér r kérdk rdései II. (Módszertani problémák) Az 54/1997. (VIII.1.) FM rendelet, a termőföld hitelbiztosítéki értéke meghatároz rozásának módszertani m elveiről - A rendelet, még m g mindig a búza b előző évi tőzsdei átlagárának alkalmazását írja elő,, holott 4 éve, már m r az NFA is EU intervenciós ár r alkalmazását t kívánta k meg. (akkor az NFA is jogszabályellenesen járt j el?) - A tőzsdei t átlagár a terméseredm seredmények függvf ggvényében jelentősen változhat, v vről-évre! vre! ( ben 30 eft/t körül, k ban 50 eft/t fölött f volt az átlagértéke). - E szerint a termőföld értéke is, ennek a változv ltozásnak a függvényében + - irányban, vről-évre vre jelentősen eltérhet!?

13 A Jogszabályi hátth ttér r kérdk rdései III. (Módszertani problémák) - az előírt tözsdei átlagár megfoghatatlan! - A jelenlegi előírás s szerint, alkalmatlan az érték k meghatároz rozására! ra! Minden értékbecslő különböző bázison számított értékeket alkalmaz, mert éves átlag, nincs sehol megadva, közzk zzétéve hivatalosan! - Ennek függvf ggvényében változik v ÉVENKÉNT NT a termőföld ára??? Javaslatom: legalább 3 év átlagát t kellene figyelembe venni, a reális érték k megállap llapításához! Amit közzk zzé kellene tenni! - A rendelet hozamszámítási si képlete k hibás! (hiányzik egy zárójel) z - A hozamszámításhoz shoz nem áll rendelkezésre JövedelmezJ vedelmezőségi standard,, aminek segíts tségével ellenőrizni lehetne a kapott adatokat! Ez sehol a világon nincs így, és s nem felel meg a föld f reális érték- megállap llapítás s elveinek! Az EVS- ről már r ne is beszélj ljünk!

14 A Jogszabályi hátth ttér r kérdk rdései IV. (Módszertani problémák) A A tőkésítési t si kamatláb mértékét t a jelzálog log-hitelintézet határozza meg, és s azt az üzleti helyiségében törtt rténő kifüggeszt ggesztéssel ssel hozza ügyfelei tudomására ( 54/97-es) Nincs kifüggesztve, és s több t helyen kérésre k sem adták k meg! Nem országosan egységes ges tőkésítési t si kamatlábat kellene alkalmazni? Más s ingatlanoknál l (ház, lakás, ipari-kereskedelmi, stb.) a tőkésítési si kamatláb b % között k mozog, a jövedelme- zőségi mutatók k függvf ggvényében. A termőföldn ldnél - a tényleges t piaci értékváltozások függvényében rendszeresen módosítgatunk,, hogy reális értéket kapjunk! Azaz, hogy a rossz számítási si módszer m hibáját t egy másik m rossz gyakorlattal korrigáljuk!

15 A Jogszabályi hátth ttér r kérdk rdései V. (Módszertani problémák) 254/2002.(XII.13.) Korm.. Rendelet, - 1. sz melléklet szerint - alkalmazandó a z étkezési búza b tárgyt rgyévi irány nyára (ez mi pontosan? (tözsdei( átlagár? Intervenciós ár? Egyértelm rtelmű előírás s hiány nyában ahány értékbecslő annyi irányár! - tőkésítési si kamatláb b (az elején n elért rtük, hogy az NFA megadja a bankoktól l bekért adatok alapján, az általa reálisnak tartott átlagértéket, ezt néhány n ny alkalom után, azóta sem közöltk lték k! Következmény: bankoktól l függf ggő eltérő értékek alkalmazása! - Az ún. TK (telepítési ktg.) a mindenkori támogatt mogatási rendeletben megadott érték.. Ki, és s hol látta? l Azt hiszem, minden értékbecslő szívesen fogadná,, ha tudná mit kell figyelembe vennie! - Kötelezően en előírt normatív v jövedelem j 30 kg/ak étk.. búza, b és s 6,5 %-os tőkésítési si kamatláb. Hol vagyunk már m r ettől?

16 A Jogszabályi hátth ttér r kérdk rdései VI. A 2-es számú melléklet (Erdővagyon egyszerűsített értékbecslése) se) - a számításhoz shoz megadott értéktáblázatok 2002-óta változatlanok! v (mennyit is változtak v az értékek azóta?...pl. a fa piaci ára, stb. A rendeletek mai napig érvényben vannak! Az FHB, mint irányad nyadó Bank, ma jelenleg 4,5 körüli k tőkésítési t si kamatláb értéket tart reálisnak! Jelentős s eltérés s van a bankok között! k Szóval mit is kellene tennünk, nk, nekünk nk értékbecslőknek? knek?.. Hogy ne legyünk támadhatt madhatóak ak és s a valós s piaci értéket tudjuk megállap llapítani?

17 A Jogszabályi hátth ttér r kérdk rdései VI. A fenti előírások nagy része r elavult, idejétm tmúlt, ugyanakkor betartásuk természetesen kötelezk telező,, ami irreális eredményekhez vezethet! Manapság g minden értékbecslés, s, valamilyen indok alapján n támadhatt madható!

18 Állam az államban. A Banki szektor egyedi szabályozása. Tény: minden Bank maga határozza meg a hitelezési politikáját, t, de ezt egységes ges elvek és s szabályok szerint kellene megtennie! Ma minden Bank saját belső döntéseire és s előírásaira saira hivatkozó,, eltérő szabályokat alkalmaz, és s olyan módon m diktál az értékbecslőknek, knek, ami szerintem elfogadhatatlan! és Megkérd rdőjelezi az értékbecslői i függetlensf ggetlenséget! get!

19 Csak néhány n ny példa p I. Bankonként nt teljesen eltérő előírások, elvárások léteznek l a gyakorlatban! (szinte k (szinte követhetetlen, hogy az egyes Bankok mikor, mit várnak el a becslő cégektől!) Szakmai hozzáé áértés s hiány nyából l fakadó előírások, elvárások fogalmazódnak meg. (csak néhány n ny példa:) p - tűzzük k ki az ingatlan határait jelzett karókkal kkal és úgy fénykf nyképezzük k le, - a min. 3 egyedi összehasonlító adat egyenkénti nti korrekcióját t várja v el a Bankok egy része r (ez lehetetlen!!!) - egyedileg meghatározott szóhaszn használat (esetenként nt egymásnak ellentmondó szóhaszn használat (pl.: likvidáci ciós érték, menekülési érték, esetenként nt belekeverve a HB értéket) - a munkaráford fordítás s mértm rtékével, nincs összhangban a díjazd jazás - van, ahol a fordulónap a helyszíni szemle napja (az 54/1997 es szerint: az ingatlan hiteles, a fordulónapi állapotot bemutató tulajdoni lapja ) Akkor melyik is?

20 Csak néhány n ny példa p II. a a tőkésítési t si (és( s diszkont) kamatláb b mértm rtékét t a Bank ill. a jelzálog log-hitelintézet határozza meg (54/97-es). Ennek nem egységesnek gesnek kellene lennie országosan???, amit mondjuk 3 havonként nt a Bankok egységes, ges, egyeztetett álláspontja szerint - módosítani lehetne, és s közzk zzétenni!!!!, az értékbecslők k számára - a gazdasági gi helyzet változv ltozásának függvényében? Hiszen, az ez alapján számított becsért rtéknek, nem az egyes bankok döntésétől l kellene függenie, f hanem országosan egységesnek gesnek kellene lennie, minden földterf ldterületre! letre! Javaslatunk: Az alkalmazott tőkésítési t si és s diszkont kamatláb b egységes ges meghatároz rozását és s közzk zzétételét, t, és s azt nem Bankfügg ggően megállap llapítani! csadó és s Kereskedelmi Kft

21 Eredmény!? A bank illetékes ellenőreinek nem tetsző becslés s miatt, (teljesen mindegy, hogy igaza van, vagy sem!) szankciókat kat érvényesítenek a becslőkkel szemben! (változtat ltoztatási elvárás, díjcsd jcsökkentés, díjmegvond jmegvonás, fekete lista,, kizárás az értékelői i körbk rből, stb.) Az értékbecslőnek nincs semmi lehetősége, hogy megvédje álláspontját, t, ill. becslése se helyességét! Ennek oka, az egységes ges előírások hiánya! És s a szakmai érdekeket képviselő szervezetek, nem kellő, érdekvédelmi delmi közös k s fellépésének hiánya! Teljesen kiszolgáltatott ltatott a helyzetünk!

22 Piaci érték, kontra hitelfedezeti érték A piaci- forgalmi érték k megállap llapítása, több t objektív és szubjektív v elemet is tartalmaz, amelynek forrása: a, a nem egyértelm rtelmű jogszabályi hátth ttér r (tőzsdei átlagár, tőkésítési t si ráta, r telepítési ktg,, stb.) b, az előírások és s az egyedi banki elvárások ellentmondása (ami nincs szabályozva) c, a banki hitelfedezeti érték k megállap llapításánál l mit kell figyelembe venni? (Termőföld érték, ültetvény érték, járulj rulékos beruházások értéke, stb.) Ezt a Banknak kell eldönteni, mit finanszíroz, és s mit nem, és milyen mértm rtékben! Nem az értékbecslőnek! Nekünk országosan egységes ges elvek alapján n számított piaci értéket kellene megadnunk! d, és s nem utolsó sorban a becslő felkész szültsége, gyakorlata, független, f korrekt hozzáá áállása, az eldöntend ntendő paraméterek meghatároz rozásánál!

23 Piaci érték, kontra hitelfedezeti érték Korábban jeleztük k a bankok felé,, hogy ültetvényes ingatlanoknál, l, csak a termőföld értéke a biztos! Amennyiben az egyes bankok kockázatelemz zatelemzése és s a hitelpolitikai irányelvei szerint, mindent hiteleztek úgy ma egy csomó bedőlt hitel van, mert a piacon nem lehet realizálni lni az ültetvényes ingatlanok, járulj rulékos beruházásokkal növelt n értékét! Az értékbecslő a hibás s? Vagy a bank kockázatkezel zatkezelési és s hitelpolitikai irányelvei!? Az értékbecslők k korrekt szakmai, etikai és s erkölcsi megítélése érdekében, egyértelm rtelmű,, aktualizált, lt, érvényes, koherens jogszabályi hátth ttér r szüks kséges!

24 Az EVS szabályai, alkalmazásuk Egységes ges Európai sztenderdet próbál l kialakítani Első magyar megjelenése 2004-ben A termőföldet 3 szempontból l kezeli - a termőföld általában - a termés és s egyéb b vagyontárgyak, amelyek különvk nválaszthatók - évelő növények nyek értékelése Az úgynevezett legjobb hasznosítás s elve A jelenlegi hazai előírások nem felelnek meg teljesen, az EVS ben megfogalmazott elveknek!!!!

25 Szervezet A Szakmai szervezetek I. Taglétsz tszám: IME 82 KIVOSZ 280 MAISZ 573 MIGSZ 78 MIÉSZ 120 MIKSZ 11 MIOSZ 30 MIT Magyar Ingatlan Tanács (nem minden szervezet a tagja) MIÉRT NEM? Összesen: 1174 A Pszáf-nél regisztrált értékbecslők k száma: 512 főf A MAISZ becslése se szerint 17 ezren szereztek értékbecslői i képesk pesítést! st! A MIÉSZ vizsgálata szerint 50 ezer vállalkozv llalkozás s tevékenys kenységi körében k szerepel az értékbecslés A differencia, milyen szervezeti keretek, vagy cég c g képviseletk pviseletében dolgozik? Nincs rendszeres hivatalos kommunikáci ció,, (de jók j k a privát t kapcsolatok)

26 A Szakmai szervezetek II. A hatóságokkal, pénzintp nzintézetekkel, zetekkel, biztosítókkal, stb. (azaz a közös k s szakmai ügyekkel kapcsolatosan), nincs egységes, ges, hatékony fellépés, érdekképviselet! A szakma, több t mint 10 éve, képtelen k létrehozni l az egységes, ges, ingatlanszakmai kamarát, a megfelelő tagozatokkal! Ami az egységes ges szakmai fellépés s keretében, végre v rendet teremthetne több t területen! Vajon ennek a helyzetnek ki, vagy mi az oka? Miért nem képes k összefogni a szakma, a közös k érdekek képviseletk pviseletében?

27 A szakmai felelőss sségbiztosítás s kérdk rdése A Szakmai Szövets vetségek tagjainak (bár r nem mindegyiknél) van egységes ges elvek alapján n, tagsághoz ghoz kötött, k tt, felelőss sségbiztosítása. sa. De mire is elég g ez? Egyszeri káresemk reseményre nyújt, részbeni r fedezetet Limitált kárösszegk Káresemény esetén n szankció,, azaz megszűnik a biztosítás! s! Mindenki tévedhet, t de egy ilyen ügy gy bekövetkez vetkezése gyakorlatilag egzisztenciavesztést st jelent! Azaz a csalókkal egy kalap alá veszik az értékbecslőt! Mielőtt elítélnének, nem kéne k e szankció érvényesítéséhez, egy Szövets vetségi + Biztosító által végzett v szakmai-etikai vizsgálat? A biztosítás, s, jelenleg nem tölti t be eredeti funkcióját, csak egy plusz adó! Egyedi biztosítás, s, gyakorlatilag nem létezik, l ill. csak irreálisan magas költsk ltségek mellett, ami a vállalv llalási díjakban d nem érvényesíthető!

28 Hol van a a felelőss sség g határa? Az értékbecslés, s, az adott gazdasági gi viszonyok között, k az aktuális ingatlanpiaci helyzetnek megfelelően en készk szül! Az értékbecslésnek snek kötelezően en előírt tartalma, az érvényességi határid ridő! Az általánosan megfogalmazott elvek szerint: az értékbecslés, s, csak változatlan v gazdasági gi viszonyok mellett érvényes A jelenlegi kritikus helyzetben, megváltoztak a gazdasági gi viszonyok, és s ennek megfelelően en az ingatlanpiaci helyzet! (világszerte az ingatlanpiaci problémák k voltak a kivált ltó okok!), ezért az értékváltozás s miatt, a becslő vonható felelőss sségre? Ajánlom figyelmükbe dr. Horváth Csaba kollégánk, március m 4-én 4 kelt cikkét Az értékbecslői i felelőss sségről (KIVOSZ honlap) Köszönettel vettük k a MAISZ Ért rtékbecslői i nyilatkozat ajánl nlását! Több hasonló az egységes ges szemléletet letet megkönny nnyítő közlésre lenne szüks kség!

29 Az értékbecslés s díjazd jazása I. Mibe is kerül l ténylegesen t egy értékbecslés? s? A képzk pzés (alap és s tanfolyami, nem elhanyagolható) költsége! Eszközig zigény: gépkocsi, fénykf nyképezőgép, p, (ma már) m GPS, lézeres l távolságmérő,, számítógép p (hardware-software), stb. Helyszínel nelés: s: (kedvező esetben 50 km-en belül, l, de sok esetben 100 km fölötti a távolst volság), üzemanyagköltség, gpk.. amortizáci ció, és idő, (helyszín, Önkormányzat, nyzat, Falugazdász, szüks kség g szerint Földhivatal, F ez minimum 4 óra,) Munkaráford fordítás (a legegyszerűbb esetben is, minimum 3 óra) Technikai költsk ltség (helyiségb gbérlet, fűtés, f világítás, nyomtat festék, kötés, k stb.) s, nyomtatás, papír, Szakmai szövets vetségi tagdíj, felelőss sségbiztosítás, s, adók Összességében: : kb. 1 napi időráford fordítás s + egyéb b költsk ltségek

30 Az értékbecslés s díjazd jazása II. Ha a fentieket forintosítjuk, tjuk, méltatlanul m alacsony a díjazd jazás mértéke! Ennyit ér r a felkész szültségünk, a munkánk, nk, a felelőss sségünk? A Versenyhivatal, ugyan megszüntette a MérnM rnök k Kamara (mérn rnök k munkanap díja) d és s a MAISZ munkadíj j ajánl nlásait, de ettől l függetlenf ggetlenül létezik, a ráfordítás s arányos díjazd jazás fogalma! A mai kritikus helyzetben, sokan eft-ért vállalnak munkát hrsz-ként nt!! Ez nem fedezi a ráfordr fordítás s költsk ltségeit! Ez törvt rvényellenes, mert a költsk ltségek alatti értékesítés, s, az árúknál l nem megengedett! A szolgáltat ltatásoknál l igen?

31 Az értékbecslés s díjazd jazása III. Mi a teendő egy ilyen helyzetben? Javasolom, (ha az értékbecslő kollégák k is egyetértenek vele), hogy a Szakmai szervezetek képviseljenek, k egy minimális vállalv llalási díj d értéket, ami legalább, a költsk ltségek megtérülését t fedezi, és tisztességes megélhet lhetést biztosít! t! Külön n téma t fizetési fegyelem kérdk rdése! - a magán n megbízókt któl általában ajánlott, a megbízási díj, d helyszínel neléskori átvétele, tele, elismervény, vagy számla ellenében. - az államigazgatás s (NIF Zrt,, MNV, Közig. K Hiv.) hónapokig h nem fizeti a kibocsátott száml mlát, aminek terhei (ÁFA)( a becslő céget terhelik! Viszont ha mi késünk k az állam felé,, azonnal késedelmi k kamatot terhelnek ránk, inkasszót t nyújtanak be! Igazság g ez?

32 Végzettség, g, jogosítv tványok, szakért rtők teljes a káosz k az ingatlan értékbecslők k jelenleg megszerezhető képesítései sei és s az általuk biztosított tott jogosítv tványok körül. k l. ( Origo Ingatlan ) Minden szakmai szervezet vezetősége tudja, hogy a jelenlegi helyzet tisztázatlan, zatlan, és s megoldásra vár! v Mégse törtt rténik semmi, azonkívül, hogy egymással nem konform szabályok, ajánl nlások és s előírások látnak napvilágot! (lásd: Érvényben lévől korábbi előírások; MNV 2008/38 értesítő az egyszerűsített földf ldértékelésről; Magyar Igazságügyi gyi Szakért rtői i Kamara aug. Agrár r irányelvek; stb.) Az igazságügyi gyi szakért rtői i szabályoz lyozás s is mérnm rnöki végzettséget get ír r elő! És s nem a szakmai hozzáé áértés s a mérvadm rvadó!

33 A TÉR rendszer I-III. I III. Javaslatunk alapján n az NFA megbízására készk szült 6 év óta, az egyetlen, szakmailag elfogadott termőföld értékbecslési si rendszer! 2005 évben elnyertük k a MAISZ különdk ndíját, amellyel a termőföld értékbecslés s elméleti leti és s gyakorlati alkalmazásáé áért végzett v tevékenys kenységünket nket díjaztd jazták. Az eltelt idő alatt, - becslésünk szerint több mint 30 ezer értékbecslés készült a rendszerrel!

34 A TÉR rendszer IV-es verziója. Örömmel tapasztaltuk, hogy szakmai anyagaink egyre több t része r kerül l máshol m is felhasználásra, sra, ill. az Ajánl nlások, Irányelvek kiadása esetén, ezekben alkalmazásra! A jelenlegi III-as verzió elavult, és s a többt bbéves tapasztalatok alapján átalakítottuk tottuk! Elkész szült a IV-es verzió,, amellyel készséggel állunk rendelkezésükre!. kre!.

35 A TÉR rendszer IV-es verziója. A rendszert teljesen automatizáltuk, azaz a szöveges része r is döntően automatikusan készk szül. - összevonásokkal sokkal lecsökkentett kkentettük k az oldalak számát - a rendszer változv ltozói úgy lettek kialakítva, hogy változv ltozások esetén n is alkalmazható - 54/1997-es rendelet szerinti hozamszámítás s is beépítésre került. (hozzá kell fűznf znünk nk azonban, hogy sztenderdek hiány nyában, a jelenlegi, előírások szerinti gyakorlat jelentős s mértm rtékben szubjektív, ill. az adatszolgáltat ltatótól l kapott jövedelmezj vedelmezőségi adatok befolyásolj solják. Objektív v adatok hiány nyában igen nehezen ellenőrizhet rizhető!! A becslő számára is! Viszont a rendszerben, csak a jelenleg is érvényes előírásokat vehettük k figyelembe!)

36 Konklúzi zió,, javaslatok I. A termőföld értékbecsléseknek, seknek, országosan, megbízótól l függetlenf ggetlenül, l, egységes ges elvek és gyakorlat alapján n kellene készk szülnie! Az egyes Bankok üzletpolitikája természetesen eltérhet, de az alapért rtéket, az egységes ges elvek alapján n számított becsért rték kellene, hogy meghatározza! Az eltéréseknek az egyes bankok hitelpolitikai, és finanszíroz rozási irányelveiben kellene érvényesülnie!!! csadó és s Kereskedelmi Kft

37 Konklúzi zió,, javaslatok II. Szüks kségesnek tartom és s javasolom egy minden értékbecslő számára hozzáférhet rhető,, hiteles adatbázis létrehozl trehozását! t! (de legalább, a kiírt MNV pályp lyázatok és árverések, eredményeinek is a közlk zlését, hiszen az MNV, érték-meghatározó tényező a piacon). Az értékbefolyásoló változók k (tőkésítési si és s diszkont kamatláb, alkalmazandó gabonaár, telepítési költsk ltség) (államigazgatás, meghatároz rozó pénzintézetek, zetek, és s szakmai szövets vetségek általi közös) k egységes ges meghatároz rozását, és s rendszeres közlk zlését! A jelenlegi jogszabályi hátth ttér mai elvárásoknak megfelelő koherens újraszabályozását, ami összhangban van az európai elvárásokkal! A felelőss sséggel és s a ráfordr fordításokkal arányos díjazd jazás kérdésének a megoldását!

38 Úgy gondolom, hogy a termőföld értékbecsléssel ssel (és( s más m s becslésekkel) sekkel) foglalkozó sok kollégában is fölmerf lmerültek ltek hasonló kérdések! Örömmel üdvözölnénk, nk, ha érdemi, és egyértelm rtelmű változások törtt rténnének nek az illetékes hatóságok és érdekképviseleti szervek részr széről!

39 Köszönöm m a lehetőséget, hogy mindezt elmondhattam! Köszönöm m a figyelmüket! És örömmel várnv rnánk nk az érdemi válaszokat, v és s intézked zkedéseket! Dr. Kardos KázmK zmér értékbecslő

40 A TÉR T R rendszer IV-es verziójával val kapcsolatban várja v megkeresésüket, ket, a csadó és s Ker. Kft Budapest, Rákóczi R u. 63. online.hu címen, c vagy Tel/fax: Mobil:

A termőföld értékbecslés aktuális kérdései

A termőföld értékbecslés aktuális kérdései A termőföld értékbecslés aktuális kérdései (egy hétköznapi kis cég, mindennapi munkájában felmerülő kérdések szempontjából) Ingatlanvagyon-gazdálkodási gazdálkodási és ingatlan- forgalmazási konferencia

Részletesebben

Az ingatlanszakma a fejlıdésért! Aktuális kérdések és lehetséges megoldások

Az ingatlanszakma a fejlıdésért! Aktuális kérdések és lehetséges megoldások Az ingatlanszakma a fejlıdésért! Aktuális kérdések és lehetséges megoldások 10 Éves az IME Országos évadnyitó MIT-IME IME ingatlan-konferencia Budapest, 2010. február 19. Helyzetelemzés Elhúzódó válság

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar KöztK ztársaság kormánya Roma Integráci ció Évtizede Program elnöks kségének átadása Szűcs Erika miniszter Szociális és s Munkaügyi Minisztérium 2008. június j 24. Roma Integráci ció Évtizede

Részletesebben

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda FIATALOK A KÖZÉLETBENK CIVIL ARÉNA AZ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVR SZVÉTEL FEJÉR MEGYÉBEN C. MŰHELYKONFERENCIAM 2009.SZEPTEMBER 25. Foglalkoztatási és s Szociális Hivatal Mobilitás s Országos Ifjúsági Szolgálat

Részletesebben

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31.

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai Kellermann Éva tréner, pályp lyázati tanácsad csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós programok Kifejezetten

Részletesebben

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi Jogszabályi hátth ttér Munkaügy a kivitelezésben A Munka TörvT rvénykönyvéről l szóló 1992. évi XXII. törvt rvény (Mt.) 2010. évi LXXV. törvt rvény az egyszerűsített foglalkoztatásr sról 16/2010. (V.13.)

Részletesebben

DEMIN XV. Hete Gabriella

DEMIN XV. Hete Gabriella Egészs szségügyi gyi szolgáltat ltatók k minőségir girányítási rendszer tanúsítás s akkreditálása DEMIN XV. Nemzeti Akkreditáló Testület Hete Gabriella minőségir girányítási vezető Előad adás s tartalma

Részletesebben

A földgáz nagykereskedelem jelene és jövőbeli lehetőségei

A földgáz nagykereskedelem jelene és jövőbeli lehetőségei A földgáz nagykereskedelem jelene és jövőbeli lehetőségei Nemzetközi Gázkonferencia és Szakkiállítás Siófok, Hotel Azúr 2005. október 5-6. Viktor László Földgáz közüzemi nagykereskedelem igazgató Tartalom

Részletesebben

sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai ágazatban

sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai ágazatban A közössk sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai halászati ágazatban Egyedül l nem megy, egyedül l nem megy! Sebestyén n Attila kereskedelmi igazgató Hortobágyi Halgazdaság g Zrt. Szarvas,

Részletesebben

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ Szent István Egyetem GÖDÖLLŐ Szent István n Egyetem GÖDÖLLŐ Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ SZIE - ÚMVP KÉPZK PZŐ INTÉZM ZMÉNY A Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ sikeresen pályázott

Részletesebben

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16.

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16. PROJEKTTERVEZÉS Art A program definíci ciója Olyan egymásra épülő projektekből álló tevékenys kenységi lánc, l melynek minden eleme, mérhető hozzáadott érékkel viszi közelebb k a szélesebb közössk sséget

Részletesebben

makrogazdasági (BIOÜZEMANYAGOK) Készítette: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatóság Budapest 2006.

makrogazdasági (BIOÜZEMANYAGOK) Készítette: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatóság Budapest 2006. Ásványolajok jövedéki szabályoz lyozását érintő aktuális változások, makrogazdasági gi kérdések (BIOÜZEMANYAGOK) Készítette: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatóság Budapest 2006.

Részletesebben

A szociális támogatt mogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása A leghátr trányosabb helyzetűek ek foglalkoztatásának előseg segítése (munkahelyteremtő,, munkakínálat lat-növelő,, képzk pzési támogatt

Részletesebben

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing A webáruh ruházak működésével kapcsolatos legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing kérdések 2014. március m 19. Alapfogalmak Az informáci ciós önrendelkezési jogról és s az informáci ciószabadságról

Részletesebben

A kockázat munkakegészs vonatkozásai

A kockázat munkakegészs vonatkozásai A kockázat zatértékelés munkakegészs szségügyigyi vonatkozásai dr. Misky Erika foglalkozás-eg egészségügyi gyi orvos 2008.06.16. Kockázat zatértékelés A jogszabályok által előírt követelményeket betartják-e?

Részletesebben

ciós rendszerek Kormányzati informáci PhD hallgató

ciós rendszerek Kormányzati informáci PhD hallgató Kormányzati informáci ciós rendszerek a gazdák számára és a termelők IT felkész szültsége Készítette:Cseh András PhD hallgató Előad adás s vázlatv Az e-közigazgate zigazgatás s rövid r bemutatása Kormányzati

Részletesebben

A szakképz. jtható 2009.

A szakképz. jtható 2009. A szakképz pzési hozzájárul rulásból l nyújthat jtható fejlesztési si támogatt mogatások a 2009. évi jogszabály változv ltozások tükrében 2009. Módosítások sok 2009. július j 1-jétől1 A TISZK fenntartója

Részletesebben

Az iskolaegészs. 5. Budapest

Az iskolaegészs. 5. Budapest Az iskolaegészs szségügyigyi ellátás s aktuális kérdései Dr. Kaposvári JúliaJ 2009. október 5. Budapest A 19/2009 (VI. 18.) Eü.M.. rendelet Mi változott? v Az újszülöttek Egészs szségügyi gyi Könyvvel

Részletesebben

Régiós támogatás s feltételei: telei: A legalább 6 hónapja h foglalkoztatott munkavállal llaló munkaviszonyát működéssel összefüggő okból, rendes felm

Régiós támogatás s feltételei: telei: A legalább 6 hónapja h foglalkoztatott munkavállal llaló munkaviszonyát működéssel összefüggő okból, rendes felm Kösz szönt ntöm a konferencia résztvev sztvevőit! Észak-alföldi ldi Regionális Munkaügyi Központ K Kisvárdai Kirendeltsége Vargáné Maklári Zsuzsanna 2009.március 25 Munkahelymegőrz rzés s támogat mogatása:

Részletesebben

A projektek pénzp menedzselése

A projektek pénzp menedzselése 1 A projektek pénzp nzügyi menedzselése A folyamat tevékenys kenységei 1. A támogatt mogatás s felhasználásához hoz kapcsolódó szabályok megismerése se 2. Pénzügyi elemzés és s tervezés 3. Finanszíroz

Részletesebben

Székesfeh. számú rendelete

Székesfeh. számú rendelete Székesfeh kesfehérvár r Megyei Jogú Város Önkormányzat nyzat KözgyK zgyűlése a pénzbeli p és s természetben nyújtott szociális és s gyermekvédelmi ellátásokr sokról l szóló 5/2003.. (IV( IV.22.) számú

Részletesebben

reformprogram végrehajtv 2007.

reformprogram végrehajtv 2007. A szak- és s felnőttk ttképzést érintő reformprogram végrehajtv grehajtásához hoz szüks kséges törvények módosm dosításáról 2007. A FIATAL MUNKAVÁLLALÓK (15-24 ÉVES) FOGLALKOZTATÁSI RÁTÁI AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1.

DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1. A KODOLÁNYI JÁNOS J FŐISKOLÁN N FOLYÓ KÉPZÉS EGYSÉGES GES PEDAGÓGIAI GIAI ELVEI DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1. VÍZIÓ A Kodolányi János J Főiskola F küldetk ldetését megfogalmazó dokumentum

Részletesebben

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci Nemzetközi zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági gi integráci ciók k elmélete lete Dr. Bernek Ágnes, fıiskolai tanár Harsányi János FıiskolaF 2008. 1 Az Uruguay-fordul forduló után Nyugtalanító

Részletesebben

Területi gyermekellátás szakfőorvosi beszámol molója és aktuális kérdk rdései Dr. Kovács Julianna országos házi h gyermekorvos szakfelügyel gyelő Csecsemő- és s gyermekgyógy gyász Szakfőorvosok Országos

Részletesebben

ció Innováci ció kontra renováci Dr Litter Adrienn

ció Innováci ció kontra renováci Dr Litter Adrienn Innováci ció kontra renováci ció Dr Litter Adrienn Környezettudatos magatartásra nevelő témahét Olyan lesz a világ, amilyenné te teszed ( Légy te is ÖKO-llégista! gista! ) TÁMOP 3.1.4 TÁMOP 3.1.7 TÁMOP

Részletesebben

nbiológiai Szakosztály zlekedési Szakcsoport Rektor Mihály Szigeti Ferenc

nbiológiai Szakosztály zlekedési Szakcsoport Rektor Mihály Szigeti Ferenc Felvételi Oktatási és s Minősítő Szakbizottság Matók Attila Humánbiol nbiológiai Szakosztály dr Kovács JózsefJ Gépjármű,, KözlekedK zlekedési Szakcsoport Rektor Mihály Mérnöki Szakbizottság Szigeti Ferenc

Részletesebben

A GIPS és az ingatlanok

A GIPS és az ingatlanok A GIPS és az ingatlanok Farkas Miklós 2011. 11. 10. PSZÁF BAMOSZ CFA konferencia Tartalom Néhány szó a GIPS-ről Az ingatlanbefektetések specialitása A GIPS ingatlanokkal kapcsolatos előírásai 2 Mi a GIPS?

Részletesebben

MOTTÓ. Page 1. nzügyek, avagy határozza meg a tudatot. Ha ide néznn. znél, vad aranyszíved. Óh, hullna az arany, hullna egyre. nzügyi menedzselés

MOTTÓ. Page 1. nzügyek, avagy határozza meg a tudatot. Ha ide néznn. znél, vad aranyszíved. Óh, hullna az arany, hullna egyre. nzügyi menedzselés Azok a fránya pénzp nzügyek, avagy A A lél határozza meg a tudatot 1Art Ha ide néznn znél, vad aranyszíved Összeszorulna. Könnyed K eredne S úszó,, sötét s t gályg lyánk szőnyeg nyegére Óh, hullna az arany,

Részletesebben

INGATLANÉRTÉKELŐ SZAKVÉLEMÉNY

INGATLANÉRTÉKELŐ SZAKVÉLEMÉNY Ozorák István e. v. Igazságügyi ingatlan értékbecslő és műszaki szakértő (0682) 1172 Budapest, Adorján u. 11. 1. lakás Mobil: 30/ 9287 704, E-mail: istozi@t-online.hu INGATLANÉRTÉKELŐ SZAKVÉLEMÉNY Tárgy:

Részletesebben

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer Az Alapítv tvány céljac A Segítő Kéz z Alapítv tvány 1999-ben alakult, így már r 11 éve dolgozik a szociális ellátásban azon belül l a legelesettebb emberek segítésében. Az Alapítv tvány időskor skorúak

Részletesebben

- Tiszatarján n biomassza programja

- Tiszatarján n biomassza programja Megújul juló energia, megújul juló természet - Tiszatarján n biomassza programja Az önellátó energiagazdálkod lkodás feladat vagy lehetőség? g? Önkormányzati nyzati konferencia Bögre Lajosné és Burainé

Részletesebben

52 522 05 0010 52 01 Létesítményi energetikus Energetikus 52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás Energetikus.

52 522 05 0010 52 01 Létesítményi energetikus Energetikus 52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás Energetikus. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007.

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007. DÉRI MIKSA PROGRAM Pályázat az Eureka programban való magyar részvr szvétel támogatt mogatására DERI_EUREKA_07 Pá felhívás Budapest, 2007. A Nemzeti Kutatási és s Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-

Részletesebben

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20.

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20. REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési si Konferencia Magyar-Szerb területi együttm ttmőködések a gazdaságfejleszt gfejlesztés s szolgálat latában 2009. október 20. Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, üzleti,

Részletesebben

referencia intézm kenysége január r 27.

referencia intézm kenysége január r 27. Szenvedélybetegek részr szére nyújtott közösségi ellátás referencia intézm zmény tevékenys kenysége 2011. január r 27. Az egyesületr letről 1990-ben alakult meg a Forrás s Lelki Segítők Egyesülete 3 telephelyen

Részletesebben

forrás csadó mesterszak

forrás csadó mesterszak Az emberi erıforr forrás tanácsad csadó mesterszak helyzete és s kihívásai az NYME-AK AK-n Dr. Szretykó György Tanszékvezet kvezetı,, egyetemi docens 2010. február r 17. A mesterszak képzk pzıhelyei Pécsi

Részletesebben

INNOVÁCI EREDMÉNYEI. RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű ZÁHONY, 2010. NOVEMBER 18.

INNOVÁCI EREDMÉNYEI. RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű ZÁHONY, 2010. NOVEMBER 18. A ZÁHONY Z ÉS S TÉRST RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű pályázat részekr szeként elvégzett CIÓS S AUDITOK ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYEI (30 MAGYAR TULAJDONÚ VÁLLALKOZÁSNÁL) ZÁHONY,

Részletesebben

Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban

Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban Elıadó: Ronbergerné Türk Edina, gazdasági témacsoport-vezetı Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Aktuális pályp lyázati lehetıségek a Közép-Magyarországi

Részletesebben

zoktatási rendszerben a korai fejlesztést a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Központ gypedagógiai giai Módszertani Intézm Óvoda, Szakiskola

zoktatási rendszerben a korai fejlesztést a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Központ gypedagógiai giai Módszertani Intézm Óvoda, Szakiskola Az autisták k a közoktatk zoktatási rendszerben a korai fejlesztést stıl a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Oktatási Integráci ciós Központ Egységes ges Gyógypedag gypedagógiai giai Módszertani

Részletesebben

Ügynöki felelősség az értékesítésben. Bánfalvi László Otthon Centrum Hitel Center

Ügynöki felelősség az értékesítésben. Bánfalvi László Otthon Centrum Hitel Center Ügynöki felelősség az értékesítésben Bánfalvi László Otthon Centrum Hitel Center PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁS KÖZVETÍTÉSE FÜGGŐ Közvetítő: ha egynek dolgozik, vagy többnek de nem versengő FÜGGETLEN közvetítő:

Részletesebben

és adatfeldolgozó rendszer

és adatfeldolgozó rendszer Közös s adatbázis és adatfeldolgozó rendszer 2009. május m 7. Édes Marianna KSH VállalkozV llalkozás-statisztikai statisztikai főosztály Vázlat Előzm zmények SBS adat-el előállítás Nemzeti száml mlák A

Részletesebben

llalkozások (faktoring, pénzp sai, a gyakorlati problémák

llalkozások (faktoring, pénzp sai, a gyakorlati problémák A pénzp nzügyi vállalkozv llalkozások (faktoring, pénzp nzügyi lízing) l könyvvizsgálatának specialitásai, sai, a gyakorlati problémák Budapest 2007. október 11. Horváth Attila Péter P Deloitte Kft. A

Részletesebben

2009. szeptember 24.,, Biharugra. Schmidt András KvVM Természetvédelmi Szakállamtikárság

2009. szeptember 24.,, Biharugra. Schmidt András KvVM Természetvédelmi Szakállamtikárság Szakmai rendezvény ny az extenzív v halastavi gazdálkod lkodásról és s a kárókatonáról 2009. szeptember 24.,, Biharugra A kárókatona k katona probléma Magyarországon gon és s az Európai Unióban Schmidt

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési si Terv és s a partnerség

A Nemzeti Fejlesztési si Terv és s a partnerség A Nemzeti Fejlesztési si Terv és s a partnerség Civil részvr szvétel és s EU források 2007-2013 2013 2004. december 3. Európai Ifjúsági KözpontK Dr. Arató Krisztina ELTE Állam- és s Jogtudományi Kar Politikatudományi

Részletesebben

Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft.

Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. térségi TDM szervezet a Nyugat-Balaton partján 1. Elızm zmények Nyugat Balaton mostohahelyzete vízminıségi problémák nincs image, nincs terv Tourinform

Részletesebben

GYÖNGYÖS. István. MELLearN workshop Budapest 2007. november 29.

GYÖNGYÖS. István. MELLearN workshop Budapest 2007. november 29. GYÖNGYÖS Dr. Piros Márta, M Fodor Mónika, M Dr. Réthy István MELLearN workshop Budapest 2007. november 29. Károly Róbert R FiskolaF bemutatása 20 éve folyó közgazdasági, gi, és s a Fiskola F több, t mint

Részletesebben

Civil Centrum KözhasznK

Civil Centrum KözhasznK A Civil Centrum Közhasznú Alapí az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumának támogatásával 2009-2012 időszakra kistérségi civil stratégiát készített az Enyingi- valamint az Adonyi kistérségben.

Részletesebben

TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012. INTER- Studium. Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012. INTER- Studium. Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 INTER- Studium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel Az egész életen át t tartó tanulás fejlesztése se az intézm zmények

Részletesebben

Felszín n alatti vizeink. GWIS Kft

Felszín n alatti vizeink. GWIS Kft Felszín n alatti vizeink minősége Deák k JózsefJ GWIS Kft Vízminőség g alatt a vízv kémiai fizikai biológiai tulajdonságait értjük Egyszerűbb értelmezés: Jó a v a vízminőség, ha valamennyi (mért) komponens

Részletesebben

Az adózás rendjér szóló törvény változásai

Az adózás rendjér szóló törvény változásai Az adózás s rendjéről szóló törvény változásai 2011. A gyakorlatot segítő Képviseleti szabályok változások Képviselet a miniszter hatásk skörébe tartozó eljárásokban az Art. szerint. Képviselői i mentesülés

Részletesebben

FUX ZRT. H-3527 Miskolc, Vásártéri u. 8. Tel: 36-46-501-850 Fax: 36-46-501-851 www.fux.hu. Aswad Dina

FUX ZRT. H-3527 Miskolc, Vásártéri u. 8. Tel: 36-46-501-850 Fax: 36-46-501-851 www.fux.hu. Aswad Dina FUX ZRT. H-3527 Miskolc, Vásártéri u. 8. Tel: 36-46-501-850 Fax: 36-46-501-851 www.fux.hu Alapítási év:1991. December Alapítók: December 4. Drótmvek 2 f magánszemély Els üzleti év: 1992 F tevékenység:

Részletesebben

A befektetési szabályok változása a évben. File Tamás

A befektetési szabályok változása a évben. File Tamás A befektetési szabályok változása a 2008. évben File Tamás ingatlanok Változások főbb témái ingatlanfejlesztés, -kezelés, -üzemeltetés ingatlanértékelő, ingatlanértékelés ingatlanokkal kapcsolatos egyéb

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének aktuális 2011. évi adójogszabályai

A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének aktuális 2011. évi adójogszabályai A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének aktuális 2011. évi adójogszabályai Előadó: RABB Andrea, okl.nki.áfa, adóellenőrzési adószakértő, Moklasz nemzetközi alelnök 1 Folyamatos változások a szolgáltatásnyújtás

Részletesebben

A MULTIMÉDIA ÉS A MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ KÉPZÉS 2

A MULTIMÉDIA ÉS A MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ KÉPZÉS 2 A MULTIMÉDIA ÉS A MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ KÉPZÉS 2 Eszköz és cél összefonódása a multimédia oktatásban Egy kísérlet tapasztalatai és tanulságai Berke József 1 Busznyák k JánosJ 1 Magyar Miklós 2 1 - Pannon Egyetem,

Részletesebben

tisztességes versenyért Gazdasági Versenyhivatal

tisztességes versenyért Gazdasági Versenyhivatal A Gazdasági Versenyhivatal a tisztességes versenyért rt Dr. Zavodnyik József Gazdasági Versenyhivatal 2006 A A verseny esetén n közérdek, k hogy nemes verseny legyen Kuncz Ödön, 1924 a a tisztességtelen

Részletesebben

zszolgálati lati Egyetem Rendészettudom szettudományi kar

zszolgálati lati Egyetem Rendészettudom szettudományi kar Nemzeti KözszolgK zszolgálati lati Egyetem Rendészettudom szettudományi kar Nyíltnap 2013. január r 25. Alapképz pzési szakok a RTK-n nappali munkarend Bőnügyi igazgatási alapképz pzési szak bőnügyi hírszerzh

Részletesebben

Egy mondat a. Kicsit bővebben b. . 2003. évi CXXIX. törvt a közbeszerzk. Igen bonyolult és s szerteágaz. gazó volta miatt, - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!!

Egy mondat a. Kicsit bővebben b. . 2003. évi CXXIX. törvt a közbeszerzk. Igen bonyolult és s szerteágaz. gazó volta miatt, - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!! 1 Egy mondat a közbeszerzésről Igen bonyolult és s szerteágaz gazó volta miatt, - 72 eljárási változat v lehetséges - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!! 2 Kicsit bővebben b. 2003. évi CXXIX. törvt rvény a közbeszerzk

Részletesebben

E-kereskedelem fogyasztói i szemmel. dr. Kriesch Attila Igazgató

E-kereskedelem fogyasztói i szemmel. dr. Kriesch Attila Igazgató E-kereskedelem fogyasztói i szemmel a jogszerű és s fogyasztóbar barát t e-shop, e gyakorlati kérdk rdések és s válaszok v a vállalkozások részr szére (Miskolc, 2014. március 28.. ) dr. Kriesch Attila

Részletesebben

Az OMMF a foglalkoztatás biztonságáé. áért. Politika

Az OMMF a foglalkoztatás biztonságáé. áért. Politika 1 Az OMMF a foglalkoztatás biztonságáé áért Az új j Nemzeti Munkavédelmi Politika 2008. június j 16. 2 A munkavédelem mint állami feladat A Magyar KöztK ztársaság g Alkotmánya - az állam garantálja a legmagasabb

Részletesebben

mint forrás Hálózati munka Pataki Éva

mint forrás Hálózati munka Pataki Éva A szociális hálóh mint erőforr forrás Hálózati munka Pataki Éva A képzk pzés s az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Teoretikus hátterekh Szociálökol kológiai elv (Germain( Germain/Gitterman):

Részletesebben

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: január 1-jétől

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: január 1-jétől Termékfeltételek/ Termék Ki veheti igénybe? CIB UNO Lakáskölcsön Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Lakáshitelek CIB Végig FIX Lakáskölcsön CIB Otthonteremtési

Részletesebben

dr. Varga JózsefJ Budapest 2004

dr. Varga JózsefJ Budapest 2004 5. Vállalkozások pénzügyi-számviteli mutatói dr. Varga JózsefJ Budapest 2004 A mutatók k típusait 1. Likviditási mutatók: : aránysz nyszámok, amelyek a rövid r lejárat ratú kötelezettségek likvid eszközökkel

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.07.13.-tól

Részletesebben

Balatonföldv. szló. Az operativitás s korszaka

Balatonföldv. szló. Az operativitás s korszaka Balatonföldv ldvár,, 2007. május m hóh Molnár r LászlL szló Az operativitás s korszaka 1 Gyorsforgalmi úthálózat 2002 562 km 2002-2007 2007 + 543 km 1103 km 2007-2013 2013 + 1271 km 2374 km (Forrás: NIF)

Részletesebben

Az EU 7. keretprogramja

Az EU 7. keretprogramja Az EU 7. keretprogramja 2007-2013 Del Viscio Tiziana tiziana@renyi.hu 2010. szeptember 23. FP7 prioritások BUDGET Cooperation: : 32.413 MRD EUR Ideas: : 7.510 MRD EUR People: : 4.75 MRD EUR Capacities:

Részletesebben

MAGYAR AGRÁRKAMARA RKAMARA

MAGYAR AGRÁRKAMARA RKAMARA MAGYAR AGRÁRKAMARA RKAMARA Budapest Növénytermesztési si Osztály ülése 2011.10 10.13. 10:00 00 óra A cukorrépa termesztés középtávú lehetőségei Magyarországon gon Kelemen István CTOSZ főtitkf titkár Cukorgyárak

Részletesebben

VIII. A kockázati tényezők évközi változása

VIII. A kockázati tényezők évközi változása VIII. A kockázati tényezők évközi változása A magyar gazdaság helyzetéből fakadó kockázati tényezők A magyar makrogazdaság helyzete: A 2002. évben a bizonytalanná vált a korábbi évek gyors gazdasági növekedésének

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és s Iparkamara. A gyakorlatorientált. lt szakképz és s a magyar kamarai rendszer

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és s Iparkamara. A gyakorlatorientált. lt szakképz és s a magyar kamarai rendszer Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és s Iparkamara A gyakorlatorientált lt szakképz pzés és s a magyar kamarai rendszer Kamarai rendszer (1999. évi CXXI. tv a gazdasági gi kamarákr król) - Országos

Részletesebben

NKTH Innotárs. program KKVENT_8. pvállalatok nemzetköziesed. ziesedése. Benke Zoltán Phd hallgató, IKU Innováci. Tatabánya, 2010. november 24.

NKTH Innotárs. program KKVENT_8. pvállalatok nemzetköziesed. ziesedése. Benke Zoltán Phd hallgató, IKU Innováci. Tatabánya, 2010. november 24. NKTH Innotárs program KKVENT_8 A magyar kis- és s középvk pvállalatok nemzetköziesed ziesedése a mérnm rnöki tevékenys kenységet, mőszaki m kutatás- fejlesztést st végzv gzı vállalatok körébenk Benke Zoltán

Részletesebben

A céltámogatások jelentősége a felnőttképzési programokban

A céltámogatások jelentősége a felnőttképzési programokban Dr. Zachár László Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet A céltámogatások jelentősége a felnőttképzési programokban A tudás versenyképesség ROP programok zárókonferenciája Budapest 2008. április

Részletesebben

Magyar-szlov. Márta.

Magyar-szlov. Márta. Magyar-szlov szlovák k agglomeráci ció Pozsony környk rnyékén Vajka,, 2010. május m 19. A civil társadalom t szerepe a szuburbán integráci cióban Dr. Nárai Márta (naraim@rkk.hu) Kikölt ltözés s motiváci

Részletesebben

TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK. MST, Balatonfüred 13.

TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK. MST, Balatonfüred 13. TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK SZOCIÁLIS VÉDELMI V RENDSZEREK MST, Balatonfüred 2006. október 12-13. 13. ÁLTALÁNOS MEGKÖZEL ZELÍTÉS A szociális védelem v meghatároz rozása Társadalmi szüks kségletek Nemzetközi

Részletesebben

Sum István. zpontvezet. Miskolc, 2007. április 12.

Sum István. zpontvezet. Miskolc, 2007. április 12. A felhasználók k igényeinek megfelelen en alakítani a szakképz pzést! Sum István Magyar Posta Zrt.. Oktatási KözpontvezetK zpontvezet Stratégiai Bizottság, elnök Miskolc, 2007. április 12. 1 Tartalom A

Részletesebben

lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa

lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa Szociális munka munkanélk lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa WJLF III. évf. 2006/07 őszi szemeszter általános szociális munkás s szak VIII. ea. - A munkanélk lkülieket, lieket, álláskeresőket

Részletesebben

Devizahitel-kiváltást

Devizahitel-kiváltást Fórum MI TÖRTÉNIK A HAZAI LAKÁSÁLLOMÁNNYAL? MERRE A KIÚT, VAN-E MEGHATÁROZHATÓ KIÚT A MŰEMLÉKI LAKÓÉPÜLETEKET ÉS AZ ÚJ ÉPÍTÉSŰ INGATLANOKAT EGYARÁNT ÉRINTŐ GAZDASÁGI PROBLÉMÁK KÖRÉBŐL. LETENYEI LÁSZLÓ

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: november 1-től

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: november 1-től Termékfeltételek/ Termék Ki veheti igénybe? CIB UNO Lakáskölcsön Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Lakáshitelek CIB Végig FIX Lakáskölcsön CIB Otthonteremtési

Részletesebben

A személyi jövedelemadj vedelemadó változásai Siklósin siné Antal Gyöngyi Nemzetgazdasági gi Minisztérium Jövedelem és s Forgalmi Adók k főosztf osztálya Tematika I. Évközi változv ltozások Az egyes gazdasági

Részletesebben

A gyógyászati segédeszköz forgalmazás, házhoz szállítás szabályozásának aktualitásai

A gyógyászati segédeszköz forgalmazás, házhoz szállítás szabályozásának aktualitásai Gyógy gyászati segédeszk deszközök k on-line értékesítése, se, a házhoz h száll llítás s szabályoz lyozás változásai,,webáruházak, webshopok és webpatikák egészséggel kapcsolatos termékek online értékesítése''

Részletesebben

Versenyképess. Szolnok 2009 Károly

Versenyképess. Szolnok 2009 Károly Versenyképess pesség és s képzk pzés Szolnok 2009 Salgó-Nemes Károly A FOGLALKOZTATÁS S SZERKEZETI VÁLTOZÁSAI I. (2007-2008 2008 harmadik negyedévek közötti k változv ltozás s alapján*) (forr( forrás:ksh)

Részletesebben

szintválaszt a Magyar- Angol Tannyelvű

szintválaszt a Magyar- Angol Tannyelvű Tájékoztatóa szintválaszt lasztásról a Magyar- Angol Tannyelvű Gimnázium és s Kollégium 11. évfolyamának félévi f szülői értekezletén Miért? A 12.-13. 13. évfolyamon a tanulók k bizonyos tantárgyak esetében

Részletesebben

Az EU mezőgazdas. egyetemi tanárseg. rsegéd

Az EU mezőgazdas. egyetemi tanárseg. rsegéd Az EU mezőgazdas gazdasági gi politikája Dr. Csapó János egyetemi tanárseg rsegéd A KAP törtt rténete 1950-es évek II. világh gháború pusztítása sa mezőgazdas gazdaság g megbénult, Élelmiszer ellátás

Részletesebben

Az értékelési tevékenységekkel kapcsolatos igazságügyi szakértői tevékenységek megfelelőségi kérdései.

Az értékelési tevékenységekkel kapcsolatos igazságügyi szakértői tevékenységek megfelelőségi kérdései. Az értékelési tevékenységekkel kapcsolatos igazságügyi szakértői tevékenységek megfelelőségi kérdései. Javaslat a vagyonelemek értékelésével összefüggő tevékenységek egységes szerkezetű, koherens jogi

Részletesebben

Hogyan, miért regyházi Fiskolán 2012.10.26. 1

Hogyan, miért regyházi Fiskolán 2012.10.26. 1 Hogyan, miért és s miért nem? Továbbk a Nyíregyh regyházi Fiskolán 2012.10.26. 1 Továbbk rendszere 1. Kötelez, jogszabályokban elírt 2. Pályázati forrásb sból megvalósítottak 3. Rendszeres 4. Aktuális

Részletesebben

Jó úton haladunk, most nem adhatjuk fel. Magyarországon)

Jó úton haladunk, most nem adhatjuk fel. Magyarországon) Jó úton haladunk, most nem adhatjuk fel (a fogyatékos kosügy Magyarországon) gon) OP MőhelytalM helytalálkozó Ability Park (Budapest, VI. Desewffy u. 18-20.) 2009. október 16. Történeti hátth ttér háborúk

Részletesebben

SODICO projekt 2013/02/20. /02/20.,, Budapest (HU) Domenico Campogrande

SODICO projekt 2013/02/20. /02/20.,, Budapest (HU) Domenico Campogrande SODICO projekt 2013/02/20. /02/20.,, Budapest (HU) «A szociális partnerek és s a paritásos alapok szerepe az EU építőiparában» Domenico Campogrande a FIEC szociális igazgatója 1. A FIEC és s az építőipar

Részletesebben

Controlling tevékenység a FIDIC és a német VOB szerinti építési szerzıdéseknél

Controlling tevékenység a FIDIC és a német VOB szerinti építési szerzıdéseknél Controlling tevékenység a FIDIC és a német VOB szerinti építési szerzıdéseknél Gazdasági keretfeltételek Recesszív piac NémetorszN metországban Szigorú szerzıdési si feltételek telek és s nyomott árak

Részletesebben

Lucz Zoltánn nné főosztályvezető Jövedelem és s forgalmi adók főosztály Személyi jövedelemadj vedelemadó Arányos, egykulcsos adó A személyi jövedelemadj vedelemadó mértéke valamennyi (összevont( adóalapba

Részletesebben

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Érvényes: 2016.08.01-től Fix, 1 éves kamatperiódus Kamatozás Ügyleti (bruttó) kamat* 1/6 Adósok által fizetendő kamat** Ügyleti év Az első

Részletesebben

grehajtása Projektek végrehajtv MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi az eszmének nek Goethe ellenőrz Output hatás Inputok A jogszerűség

grehajtása Projektek végrehajtv MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi az eszmének nek Goethe ellenőrz Output hatás Inputok A jogszerűség 1 Projektek végrehajtv grehajtása MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi diája az eszmének nek Goethe 2 Az ellenőrz rzés, monitoring és értékelés s kapcsolata Inputok Output Eredmény/ hatás Viszonyítás

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség lásd még 23. pont + 24,00% 3 év 1. max.50.000,-ft zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő esetén 2.1 Díjak és költségek

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2016.01.01.-től

Részletesebben

TÖRTÉNET. trehozása. (KAV-Farkaslaka,, Hargita. llalkozás. vállalkozv. mogatása. VállalkozV. Program keretében, amelynek szakmai támogatt.

TÖRTÉNET. trehozása. (KAV-Farkaslaka,, Hargita. llalkozás. vállalkozv. mogatása. VállalkozV. Program keretében, amelynek szakmai támogatt. TÖRTÉNET Az első közösségalapú vállalkozás s létrehozl trehozása (KAV-Farkaslaka,, Hargita megye) a FRUTRAD projekt keretében valósult meg a Norvég g Alap támogatásával 2009-2011 2011 időszakban. A második

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2013.

KONDÍCIÓS LISTA. Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2013. KONDÍCIÓS LISTA Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2013. Érvényben: 2013. július 01-től Aktív üzletág kondíciói 1.) Lakossági üzletág H i t e l e k Éves kamat Kezelési ktg. THM % % % Fogyasztási jellegű

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 4 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

Projekttervezési. Sikeres projekt ismérvei ELEMZÉSI SZAKASZ. Projekttervezési technikák, k, lnak. Meggyőző

Projekttervezési. Sikeres projekt ismérvei ELEMZÉSI SZAKASZ. Projekttervezési technikák, k, lnak. Meggyőző Sikeres projekt ismérvei Projekttervezési technikák áttekintése Swot elemzés Problémafa mafa-célfa elemzés Érdekcsoportelemzés Logikai keretmátrix trix Világosan átlátható Meggyőző Mérhető ELEMZÉSI SZAKASZ

Részletesebben

Vízszintes. és s magassági. gi rendű alappont. Dr.Vass Tamás* **Kozmikus Geodéziai Obszervatórium. rium. ig Székesfeh 14.

Vízszintes. és s magassági. gi rendű alappont. Dr.Vass Tamás* **Kozmikus Geodéziai Obszervatórium. rium. ig Székesfeh 14. Vízszintes és s magassági gi felsőrend rendű alappont hálózatok jellemzése Dr.Vass Tamás* - Dr.Borza Tibor** - Lévai Pál* P Földmérési és s TávérzT rzékelési Intézet (FÖMI) *Adat és s TérkT rképtári Osztály

Részletesebben

RC SÁTORALJAÚJHELY JHELY CHARTER ÜNNEPSÉG 2010.10.08.

RC SÁTORALJAÚJHELY JHELY CHARTER ÜNNEPSÉG 2010.10.08. RC SÁTORALJAÚJHELY JHELY CHARTER ÜNNEPSÉG 2010.10.08. SÁTORALJAÚJHELYJHELY ROTARY CLUB SÁTORALJAÚJHELY JHELY ALAPÍTVA - FOUNDED: 1995. 09. 30. HUNGARY- MAGYARORSZÁG DISTRICT 1910 ÖSSZEJÖVETELEINK: Hétfő

Részletesebben