tegnap Terület eha Változás % Terület eha %-os arány %-os arány Művelési ág MNV adat Forrás:FVM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "tegnap Terület eha Változás % Terület eha %-os arány %-os arány Művelési ág MNV adat Forrás:FVM"

Átírás

1 A termőföld értékbecslés aktuális kérdk rdései (egy hétkh tköznapi kis cég, c mindennapi munkájában felmerülő kérdések szempontjából) Ingatlanvagyon-gazd gazdálkodási és s ingatlan- forgalmazási konferencia Székesfeh kesfehérvár, r, június j Készítette:

2 Helyzetelemzés s I. Sok az eszkimó, és s kevés s a fókaf ka - Igen sok értékbecslő dolgozik, a korlátozott piacon. - A megbízások száma drasztikusan visszaesett. (elsősorban sorban az ingatlanfedezetű Banki hitelfelvételek telek csökken kkenése miatt) - kenyérharc folyik az értékbecslők k között. k Attól, hogy a legnagyobb megrendelők, a bankok egyre lejjebb szorítj tják a díjakat, d nemcsak a megrendelések száma csökken, hanem az egy munkára jutó bevétel is.. (Mehrli P. MAISZ) - Nincs aktuálisan elfogadható,, egységes ges elveket tartalmazó,, koherens jogi szabályoz lyozás!

3 Helyzetelemzés s II. - A szakmában és s a piacon teljes káosz k uralkodik. a, a számtalan kérdk rdést fölvetf lvető jogi szabályoz lyozás terület letén a, a szervezeti keretek kialakulásában b, az érdekképviselet terület letén (gyakorlatilag minimális, ill. nincs, kiszolgáltatott ltatott helyzetben vagyunk) c, az elismert végzettsv gzettségek, gek, jogosultságok gok terén d, az árképzés, ill. a vállalv llalási árak terület letén (kontrollálatlan latlan árharc folyik a túlélésért) t

4 Mez Mezőgazdas gazdasági ter gi terület m let művel velési si ág szerinti g szerinti megoszl megoszlása sa 97,30% 209,3 Eltérés: , ,3 7719,4 Összesen: ,4 24, , erdő ,7 5884,3 76,3 5897,4 Összesen: ,2 96,1 1,2 96 konyhakert 34 0,1 0,4 34,7 0,4 34,4 halastó 61 4,2 0,8 59,4 0,7 57 nádas ,1 82,6 1,1 86 szőlő 103-3,4 1,3 98,5 1,3 102 gyümölcs 925-0,6 13, , gyep ,1 58, , szántó MNV adat Változás % %-os arány Terület eha %-os arány Terület eha Művelési ág tegnap Forrás:FVM

5

6

7

8 A banki kamat és s a haszonbérleti díj d j hozamának várhatv rható alakulása 2008 és s 2013 közöttk ( Ft/ha áron törtt rténő befektetés s esetén) Forrás: Tiszacesh

9 Jelenlegi és s várhatv rható tendenciák k a termőföldpiacon Jelenleg: viszonylag alacsony ár (mihez k kisebb területekn leteknél vevő: - a kevésb sbé fizet nagyobb területekn leteknél - keresleti piac, vevő: - az er (mihez képest?) - a viszonylag kiegyensúlyozott kereslet-kínálat lat fizetőképes, túlélésért t küzdk zdő helyi gazda keresleti piac, az erős s tőke t hátth ttérrel rendelkező befektetők, a kettős állampolgársággal rendelkező külföldi ldi tőke Bár r még m g fönnf nnállnak a tulajdonszerzési si korlátok, már m érezhető,, a jogszabályi kiskapukat kihasználó külföldi ldi tőke t megjelenése! Az árnövekedés s folyamatos! (Forintban!) A moratórium rium lejárt rtával, nagy valósz színűséggel megugrik a piac. (de ez már m r Euróban mért m árakkal, és s ellehetetleníti ti a hazai, termelni is akaró,, magyar gazdálkod lkodási hátterh tterű,, kis tőkeerejt keerejű,, vásárlv rlókat)

10 Az egyetlen, korlátozottan rendelkezésre álló,, nem bővíthetb thető,, nemzeti tulajdonunk! Érdemes eladni? (már r ami megmaradt) Nem azonos anyagi feltételekkel telekkel indulunk a felszabaduló piacon! Dr. Bagi István (Professzor úr, volt alkotmányb nybíró): tegnap A A föld f az adott ország szuverénit nitásánaknak a biztosítéka, és s kérdk rdése is!

11 A Jogszabályi hátth ttér r kérdk rdései I. (Módszertani problémák) Évek óta nincs koherens, szakmailag megalapozott jogszabályi hátth ttér (miért?) Holott minden szakmailag jártas j résztvevr sztvevő tudja, hogy ez a kérdk rdés évek óta nincs megoldva!!)

12 A Jogszabályi hátth ttér r kérdk rdései II. (Módszertani problémák) Az 54/1997. (VIII.1.) FM rendelet, a termőföld hitelbiztosítéki értéke meghatároz rozásának módszertani m elveiről - A rendelet, még m g mindig a búza b előző évi tőzsdei átlagárának alkalmazását írja elő,, holott 4 éve, már m r az NFA is EU intervenciós ár r alkalmazását t kívánta k meg. (akkor az NFA is jogszabályellenesen járt j el?) - A tőzsdei t átlagár a terméseredm seredmények függvf ggvényében jelentősen változhat, v vről-évre! vre! ( ben 30 eft/t körül, k ban 50 eft/t fölött f volt az átlagértéke). - E szerint a termőföld értéke is, ennek a változv ltozásnak a függvényében + - irányban, vről-évre vre jelentősen eltérhet!?

13 A Jogszabályi hátth ttér r kérdk rdései III. (Módszertani problémák) - az előírt tözsdei átlagár megfoghatatlan! - A jelenlegi előírás s szerint, alkalmatlan az érték k meghatároz rozására! ra! Minden értékbecslő különböző bázison számított értékeket alkalmaz, mert éves átlag, nincs sehol megadva, közzk zzétéve hivatalosan! - Ennek függvf ggvényében változik v ÉVENKÉNT NT a termőföld ára??? Javaslatom: legalább 3 év átlagát t kellene figyelembe venni, a reális érték k megállap llapításához! Amit közzk zzé kellene tenni! - A rendelet hozamszámítási si képlete k hibás! (hiányzik egy zárójel) z - A hozamszámításhoz shoz nem áll rendelkezésre JövedelmezJ vedelmezőségi standard,, aminek segíts tségével ellenőrizni lehetne a kapott adatokat! Ez sehol a világon nincs így, és s nem felel meg a föld f reális érték- megállap llapítás s elveinek! Az EVS- ről már r ne is beszélj ljünk!

14 A Jogszabályi hátth ttér r kérdk rdései IV. (Módszertani problémák) A A tőkésítési t si kamatláb mértékét t a jelzálog log-hitelintézet határozza meg, és s azt az üzleti helyiségében törtt rténő kifüggeszt ggesztéssel ssel hozza ügyfelei tudomására ( 54/97-es) Nincs kifüggesztve, és s több t helyen kérésre k sem adták k meg! Nem országosan egységes ges tőkésítési t si kamatlábat kellene alkalmazni? Más s ingatlanoknál l (ház, lakás, ipari-kereskedelmi, stb.) a tőkésítési si kamatláb b % között k mozog, a jövedelme- zőségi mutatók k függvf ggvényében. A termőföldn ldnél - a tényleges t piaci értékváltozások függvényében rendszeresen módosítgatunk,, hogy reális értéket kapjunk! Azaz, hogy a rossz számítási si módszer m hibáját t egy másik m rossz gyakorlattal korrigáljuk!

15 A Jogszabályi hátth ttér r kérdk rdései V. (Módszertani problémák) 254/2002.(XII.13.) Korm.. Rendelet, - 1. sz melléklet szerint - alkalmazandó a z étkezési búza b tárgyt rgyévi irány nyára (ez mi pontosan? (tözsdei( átlagár? Intervenciós ár? Egyértelm rtelmű előírás s hiány nyában ahány értékbecslő annyi irányár! - tőkésítési si kamatláb b (az elején n elért rtük, hogy az NFA megadja a bankoktól l bekért adatok alapján, az általa reálisnak tartott átlagértéket, ezt néhány n ny alkalom után, azóta sem közöltk lték k! Következmény: bankoktól l függf ggő eltérő értékek alkalmazása! - Az ún. TK (telepítési ktg.) a mindenkori támogatt mogatási rendeletben megadott érték.. Ki, és s hol látta? l Azt hiszem, minden értékbecslő szívesen fogadná,, ha tudná mit kell figyelembe vennie! - Kötelezően en előírt normatív v jövedelem j 30 kg/ak étk.. búza, b és s 6,5 %-os tőkésítési si kamatláb. Hol vagyunk már m r ettől?

16 A Jogszabályi hátth ttér r kérdk rdései VI. A 2-es számú melléklet (Erdővagyon egyszerűsített értékbecslése) se) - a számításhoz shoz megadott értéktáblázatok 2002-óta változatlanok! v (mennyit is változtak v az értékek azóta?...pl. a fa piaci ára, stb. A rendeletek mai napig érvényben vannak! Az FHB, mint irányad nyadó Bank, ma jelenleg 4,5 körüli k tőkésítési t si kamatláb értéket tart reálisnak! Jelentős s eltérés s van a bankok között! k Szóval mit is kellene tennünk, nk, nekünk nk értékbecslőknek? knek?.. Hogy ne legyünk támadhatt madhatóak ak és s a valós s piaci értéket tudjuk megállap llapítani?

17 A Jogszabályi hátth ttér r kérdk rdései VI. A fenti előírások nagy része r elavult, idejétm tmúlt, ugyanakkor betartásuk természetesen kötelezk telező,, ami irreális eredményekhez vezethet! Manapság g minden értékbecslés, s, valamilyen indok alapján n támadhatt madható!

18 Állam az államban. A Banki szektor egyedi szabályozása. Tény: minden Bank maga határozza meg a hitelezési politikáját, t, de ezt egységes ges elvek és s szabályok szerint kellene megtennie! Ma minden Bank saját belső döntéseire és s előírásaira saira hivatkozó,, eltérő szabályokat alkalmaz, és s olyan módon m diktál az értékbecslőknek, knek, ami szerintem elfogadhatatlan! és Megkérd rdőjelezi az értékbecslői i függetlensf ggetlenséget! get!

19 Csak néhány n ny példa p I. Bankonként nt teljesen eltérő előírások, elvárások léteznek l a gyakorlatban! (szinte k (szinte követhetetlen, hogy az egyes Bankok mikor, mit várnak el a becslő cégektől!) Szakmai hozzáé áértés s hiány nyából l fakadó előírások, elvárások fogalmazódnak meg. (csak néhány n ny példa:) p - tűzzük k ki az ingatlan határait jelzett karókkal kkal és úgy fénykf nyképezzük k le, - a min. 3 egyedi összehasonlító adat egyenkénti nti korrekcióját t várja v el a Bankok egy része r (ez lehetetlen!!!) - egyedileg meghatározott szóhaszn használat (esetenként nt egymásnak ellentmondó szóhaszn használat (pl.: likvidáci ciós érték, menekülési érték, esetenként nt belekeverve a HB értéket) - a munkaráford fordítás s mértm rtékével, nincs összhangban a díjazd jazás - van, ahol a fordulónap a helyszíni szemle napja (az 54/1997 es szerint: az ingatlan hiteles, a fordulónapi állapotot bemutató tulajdoni lapja ) Akkor melyik is?

20 Csak néhány n ny példa p II. a a tőkésítési t si (és( s diszkont) kamatláb b mértm rtékét t a Bank ill. a jelzálog log-hitelintézet határozza meg (54/97-es). Ennek nem egységesnek gesnek kellene lennie országosan???, amit mondjuk 3 havonként nt a Bankok egységes, ges, egyeztetett álláspontja szerint - módosítani lehetne, és s közzk zzétenni!!!!, az értékbecslők k számára - a gazdasági gi helyzet változv ltozásának függvényében? Hiszen, az ez alapján számított becsért rtéknek, nem az egyes bankok döntésétől l kellene függenie, f hanem országosan egységesnek gesnek kellene lennie, minden földterf ldterületre! letre! Javaslatunk: Az alkalmazott tőkésítési t si és s diszkont kamatláb b egységes ges meghatároz rozását és s közzk zzétételét, t, és s azt nem Bankfügg ggően megállap llapítani! csadó és s Kereskedelmi Kft

21 Eredmény!? A bank illetékes ellenőreinek nem tetsző becslés s miatt, (teljesen mindegy, hogy igaza van, vagy sem!) szankciókat kat érvényesítenek a becslőkkel szemben! (változtat ltoztatási elvárás, díjcsd jcsökkentés, díjmegvond jmegvonás, fekete lista,, kizárás az értékelői i körbk rből, stb.) Az értékbecslőnek nincs semmi lehetősége, hogy megvédje álláspontját, t, ill. becslése se helyességét! Ennek oka, az egységes ges előírások hiánya! És s a szakmai érdekeket képviselő szervezetek, nem kellő, érdekvédelmi delmi közös k s fellépésének hiánya! Teljesen kiszolgáltatott ltatott a helyzetünk!

22 Piaci érték, kontra hitelfedezeti érték A piaci- forgalmi érték k megállap llapítása, több t objektív és szubjektív v elemet is tartalmaz, amelynek forrása: a, a nem egyértelm rtelmű jogszabályi hátth ttér r (tőzsdei átlagár, tőkésítési t si ráta, r telepítési ktg,, stb.) b, az előírások és s az egyedi banki elvárások ellentmondása (ami nincs szabályozva) c, a banki hitelfedezeti érték k megállap llapításánál l mit kell figyelembe venni? (Termőföld érték, ültetvény érték, járulj rulékos beruházások értéke, stb.) Ezt a Banknak kell eldönteni, mit finanszíroz, és s mit nem, és milyen mértm rtékben! Nem az értékbecslőnek! Nekünk országosan egységes ges elvek alapján n számított piaci értéket kellene megadnunk! d, és s nem utolsó sorban a becslő felkész szültsége, gyakorlata, független, f korrekt hozzáá áállása, az eldöntend ntendő paraméterek meghatároz rozásánál!

23 Piaci érték, kontra hitelfedezeti érték Korábban jeleztük k a bankok felé,, hogy ültetvényes ingatlanoknál, l, csak a termőföld értéke a biztos! Amennyiben az egyes bankok kockázatelemz zatelemzése és s a hitelpolitikai irányelvei szerint, mindent hiteleztek úgy ma egy csomó bedőlt hitel van, mert a piacon nem lehet realizálni lni az ültetvényes ingatlanok, járulj rulékos beruházásokkal növelt n értékét! Az értékbecslő a hibás s? Vagy a bank kockázatkezel zatkezelési és s hitelpolitikai irányelvei!? Az értékbecslők k korrekt szakmai, etikai és s erkölcsi megítélése érdekében, egyértelm rtelmű,, aktualizált, lt, érvényes, koherens jogszabályi hátth ttér r szüks kséges!

24 Az EVS szabályai, alkalmazásuk Egységes ges Európai sztenderdet próbál l kialakítani Első magyar megjelenése 2004-ben A termőföldet 3 szempontból l kezeli - a termőföld általában - a termés és s egyéb b vagyontárgyak, amelyek különvk nválaszthatók - évelő növények nyek értékelése Az úgynevezett legjobb hasznosítás s elve A jelenlegi hazai előírások nem felelnek meg teljesen, az EVS ben megfogalmazott elveknek!!!!

25 Szervezet A Szakmai szervezetek I. Taglétsz tszám: IME 82 KIVOSZ 280 MAISZ 573 MIGSZ 78 MIÉSZ 120 MIKSZ 11 MIOSZ 30 MIT Magyar Ingatlan Tanács (nem minden szervezet a tagja) MIÉRT NEM? Összesen: 1174 A Pszáf-nél regisztrált értékbecslők k száma: 512 főf A MAISZ becslése se szerint 17 ezren szereztek értékbecslői i képesk pesítést! st! A MIÉSZ vizsgálata szerint 50 ezer vállalkozv llalkozás s tevékenys kenységi körében k szerepel az értékbecslés A differencia, milyen szervezeti keretek, vagy cég c g képviseletk pviseletében dolgozik? Nincs rendszeres hivatalos kommunikáci ció,, (de jók j k a privát t kapcsolatok)

26 A Szakmai szervezetek II. A hatóságokkal, pénzintp nzintézetekkel, zetekkel, biztosítókkal, stb. (azaz a közös k s szakmai ügyekkel kapcsolatosan), nincs egységes, ges, hatékony fellépés, érdekképviselet! A szakma, több t mint 10 éve, képtelen k létrehozni l az egységes, ges, ingatlanszakmai kamarát, a megfelelő tagozatokkal! Ami az egységes ges szakmai fellépés s keretében, végre v rendet teremthetne több t területen! Vajon ennek a helyzetnek ki, vagy mi az oka? Miért nem képes k összefogni a szakma, a közös k érdekek képviseletk pviseletében?

27 A szakmai felelőss sségbiztosítás s kérdk rdése A Szakmai Szövets vetségek tagjainak (bár r nem mindegyiknél) van egységes ges elvek alapján n, tagsághoz ghoz kötött, k tt, felelőss sségbiztosítása. sa. De mire is elég g ez? Egyszeri káresemk reseményre nyújt, részbeni r fedezetet Limitált kárösszegk Káresemény esetén n szankció,, azaz megszűnik a biztosítás! s! Mindenki tévedhet, t de egy ilyen ügy gy bekövetkez vetkezése gyakorlatilag egzisztenciavesztést st jelent! Azaz a csalókkal egy kalap alá veszik az értékbecslőt! Mielőtt elítélnének, nem kéne k e szankció érvényesítéséhez, egy Szövets vetségi + Biztosító által végzett v szakmai-etikai vizsgálat? A biztosítás, s, jelenleg nem tölti t be eredeti funkcióját, csak egy plusz adó! Egyedi biztosítás, s, gyakorlatilag nem létezik, l ill. csak irreálisan magas költsk ltségek mellett, ami a vállalv llalási díjakban d nem érvényesíthető!

28 Hol van a a felelőss sség g határa? Az értékbecslés, s, az adott gazdasági gi viszonyok között, k az aktuális ingatlanpiaci helyzetnek megfelelően en készk szül! Az értékbecslésnek snek kötelezően en előírt tartalma, az érvényességi határid ridő! Az általánosan megfogalmazott elvek szerint: az értékbecslés, s, csak változatlan v gazdasági gi viszonyok mellett érvényes A jelenlegi kritikus helyzetben, megváltoztak a gazdasági gi viszonyok, és s ennek megfelelően en az ingatlanpiaci helyzet! (világszerte az ingatlanpiaci problémák k voltak a kivált ltó okok!), ezért az értékváltozás s miatt, a becslő vonható felelőss sségre? Ajánlom figyelmükbe dr. Horváth Csaba kollégánk, március m 4-én 4 kelt cikkét Az értékbecslői i felelőss sségről (KIVOSZ honlap) Köszönettel vettük k a MAISZ Ért rtékbecslői i nyilatkozat ajánl nlását! Több hasonló az egységes ges szemléletet letet megkönny nnyítő közlésre lenne szüks kség!

29 Az értékbecslés s díjazd jazása I. Mibe is kerül l ténylegesen t egy értékbecslés? s? A képzk pzés (alap és s tanfolyami, nem elhanyagolható) költsége! Eszközig zigény: gépkocsi, fénykf nyképezőgép, p, (ma már) m GPS, lézeres l távolságmérő,, számítógép p (hardware-software), stb. Helyszínel nelés: s: (kedvező esetben 50 km-en belül, l, de sok esetben 100 km fölötti a távolst volság), üzemanyagköltség, gpk.. amortizáci ció, és idő, (helyszín, Önkormányzat, nyzat, Falugazdász, szüks kség g szerint Földhivatal, F ez minimum 4 óra,) Munkaráford fordítás (a legegyszerűbb esetben is, minimum 3 óra) Technikai költsk ltség (helyiségb gbérlet, fűtés, f világítás, nyomtat festék, kötés, k stb.) s, nyomtatás, papír, Szakmai szövets vetségi tagdíj, felelőss sségbiztosítás, s, adók Összességében: : kb. 1 napi időráford fordítás s + egyéb b költsk ltségek

30 Az értékbecslés s díjazd jazása II. Ha a fentieket forintosítjuk, tjuk, méltatlanul m alacsony a díjazd jazás mértéke! Ennyit ér r a felkész szültségünk, a munkánk, nk, a felelőss sségünk? A Versenyhivatal, ugyan megszüntette a MérnM rnök k Kamara (mérn rnök k munkanap díja) d és s a MAISZ munkadíj j ajánl nlásait, de ettől l függetlenf ggetlenül létezik, a ráfordítás s arányos díjazd jazás fogalma! A mai kritikus helyzetben, sokan eft-ért vállalnak munkát hrsz-ként nt!! Ez nem fedezi a ráfordr fordítás s költsk ltségeit! Ez törvt rvényellenes, mert a költsk ltségek alatti értékesítés, s, az árúknál l nem megengedett! A szolgáltat ltatásoknál l igen?

31 Az értékbecslés s díjazd jazása III. Mi a teendő egy ilyen helyzetben? Javasolom, (ha az értékbecslő kollégák k is egyetértenek vele), hogy a Szakmai szervezetek képviseljenek, k egy minimális vállalv llalási díj d értéket, ami legalább, a költsk ltségek megtérülését t fedezi, és tisztességes megélhet lhetést biztosít! t! Külön n téma t fizetési fegyelem kérdk rdése! - a magán n megbízókt któl általában ajánlott, a megbízási díj, d helyszínel neléskori átvétele, tele, elismervény, vagy számla ellenében. - az államigazgatás s (NIF Zrt,, MNV, Közig. K Hiv.) hónapokig h nem fizeti a kibocsátott száml mlát, aminek terhei (ÁFA)( a becslő céget terhelik! Viszont ha mi késünk k az állam felé,, azonnal késedelmi k kamatot terhelnek ránk, inkasszót t nyújtanak be! Igazság g ez?

32 Végzettség, g, jogosítv tványok, szakért rtők teljes a káosz k az ingatlan értékbecslők k jelenleg megszerezhető képesítései sei és s az általuk biztosított tott jogosítv tványok körül. k l. ( Origo Ingatlan ) Minden szakmai szervezet vezetősége tudja, hogy a jelenlegi helyzet tisztázatlan, zatlan, és s megoldásra vár! v Mégse törtt rténik semmi, azonkívül, hogy egymással nem konform szabályok, ajánl nlások és s előírások látnak napvilágot! (lásd: Érvényben lévől korábbi előírások; MNV 2008/38 értesítő az egyszerűsített földf ldértékelésről; Magyar Igazságügyi gyi Szakért rtői i Kamara aug. Agrár r irányelvek; stb.) Az igazságügyi gyi szakért rtői i szabályoz lyozás s is mérnm rnöki végzettséget get ír r elő! És s nem a szakmai hozzáé áértés s a mérvadm rvadó!

33 A TÉR rendszer I-III. I III. Javaslatunk alapján n az NFA megbízására készk szült 6 év óta, az egyetlen, szakmailag elfogadott termőföld értékbecslési si rendszer! 2005 évben elnyertük k a MAISZ különdk ndíját, amellyel a termőföld értékbecslés s elméleti leti és s gyakorlati alkalmazásáé áért végzett v tevékenys kenységünket nket díjaztd jazták. Az eltelt idő alatt, - becslésünk szerint több mint 30 ezer értékbecslés készült a rendszerrel!

34 A TÉR rendszer IV-es verziója. Örömmel tapasztaltuk, hogy szakmai anyagaink egyre több t része r kerül l máshol m is felhasználásra, sra, ill. az Ajánl nlások, Irányelvek kiadása esetén, ezekben alkalmazásra! A jelenlegi III-as verzió elavult, és s a többt bbéves tapasztalatok alapján átalakítottuk tottuk! Elkész szült a IV-es verzió,, amellyel készséggel állunk rendelkezésükre!. kre!.

35 A TÉR rendszer IV-es verziója. A rendszert teljesen automatizáltuk, azaz a szöveges része r is döntően automatikusan készk szül. - összevonásokkal sokkal lecsökkentett kkentettük k az oldalak számát - a rendszer változv ltozói úgy lettek kialakítva, hogy változv ltozások esetén n is alkalmazható - 54/1997-es rendelet szerinti hozamszámítás s is beépítésre került. (hozzá kell fűznf znünk nk azonban, hogy sztenderdek hiány nyában, a jelenlegi, előírások szerinti gyakorlat jelentős s mértm rtékben szubjektív, ill. az adatszolgáltat ltatótól l kapott jövedelmezj vedelmezőségi adatok befolyásolj solják. Objektív v adatok hiány nyában igen nehezen ellenőrizhet rizhető!! A becslő számára is! Viszont a rendszerben, csak a jelenleg is érvényes előírásokat vehettük k figyelembe!)

36 Konklúzi zió,, javaslatok I. A termőföld értékbecsléseknek, seknek, országosan, megbízótól l függetlenf ggetlenül, l, egységes ges elvek és gyakorlat alapján n kellene készk szülnie! Az egyes Bankok üzletpolitikája természetesen eltérhet, de az alapért rtéket, az egységes ges elvek alapján n számított becsért rték kellene, hogy meghatározza! Az eltéréseknek az egyes bankok hitelpolitikai, és finanszíroz rozási irányelveiben kellene érvényesülnie!!! csadó és s Kereskedelmi Kft

37 Konklúzi zió,, javaslatok II. Szüks kségesnek tartom és s javasolom egy minden értékbecslő számára hozzáférhet rhető,, hiteles adatbázis létrehozl trehozását! t! (de legalább, a kiírt MNV pályp lyázatok és árverések, eredményeinek is a közlk zlését, hiszen az MNV, érték-meghatározó tényező a piacon). Az értékbefolyásoló változók k (tőkésítési si és s diszkont kamatláb, alkalmazandó gabonaár, telepítési költsk ltség) (államigazgatás, meghatároz rozó pénzintézetek, zetek, és s szakmai szövets vetségek általi közös) k egységes ges meghatároz rozását, és s rendszeres közlk zlését! A jelenlegi jogszabályi hátth ttér mai elvárásoknak megfelelő koherens újraszabályozását, ami összhangban van az európai elvárásokkal! A felelőss sséggel és s a ráfordr fordításokkal arányos díjazd jazás kérdésének a megoldását!

38 Úgy gondolom, hogy a termőföld értékbecsléssel ssel (és( s más m s becslésekkel) sekkel) foglalkozó sok kollégában is fölmerf lmerültek ltek hasonló kérdések! Örömmel üdvözölnénk, nk, ha érdemi, és egyértelm rtelmű változások törtt rténnének nek az illetékes hatóságok és érdekképviseleti szervek részr széről!

39 Köszönöm m a lehetőséget, hogy mindezt elmondhattam! Köszönöm m a figyelmüket! És örömmel várnv rnánk nk az érdemi válaszokat, v és s intézked zkedéseket! Dr. Kardos KázmK zmér értékbecslő

40 A TÉR T R rendszer IV-es verziójával val kapcsolatban várja v megkeresésüket, ket, a csadó és s Ker. Kft Budapest, Rákóczi R u. 63. online.hu címen, c vagy Tel/fax: Mobil:

A termőföld értékbecslés aktuális kérdései

A termőföld értékbecslés aktuális kérdései A termőföld értékbecslés aktuális kérdései (egy hétköznapi kis cég, mindennapi munkájában felmerülő kérdések szempontjából) Ingatlanvagyon-gazdálkodási gazdálkodási és ingatlan- forgalmazási konferencia

Részletesebben

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy.

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. Energiabiztonság és rendészet 2009. május 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. címzetes egyetemi és s főiskolai f docens A biztonságszolg gszolgáltatás s hazai térnyert rnyerésével, a biztonsági piac radikális

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról 1995. évi CXVII. TörvT rvény a személyi jövedelemadj vedelemadóról Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 A SZJA TV. FELÉPÍTÉSE - 1 I. Fejezet - Alapelvek II. Fejezet - A tv. hatálya III. Fejezet - Fogalmak és értelmező

Részletesebben

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL JELENTÉSE

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL JELENTÉSE A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL JELENTÉSE A TISZTESSÉGTELEN PIACI MAGATARTÁS ÉS VERSENYKORLÁTOZÁS TILALMÁRÓL SZÓLÓ, TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1996. ÉVI LVII. TÖRVÉNY 36/A. -A ALAPJÁN A JELZÁLOGHITELEZÉS TÁRGYÁBAN

Részletesebben

A szociális támogatt mogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása A leghátr trányosabb helyzetűek ek foglalkoztatásának előseg segítése (munkahelyteremtő,, munkakínálat lat-növelő,, képzk pzési támogatt

Részletesebben

Készítette: Szücs Imre

Készítette: Szücs Imre 2012. Évközi adóváltoz ltozások Törvényi hivatkozások 2012. évi XXIX. törvt rvény a helyi adókr król 2012. XXXIII. törvt rvény, 76/2012. (IV.14.) Kormányrendelet TAO törvt rvény módosm dosításasa 2012.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Bankszövetség 2011. II. negyedévi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ a Bankszövetség 2011. II. negyedévi tevékenységéről 1 MAGYAR BANKSZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ a Bankszövetség 2011. II. negyedévi tevékenységéről Budapest, 2011. július 2 Tartalomjegyzék I. SZABÁLYOZÁSI, ÖNSZABÁLYOZÁLYOZÁSI KÉRDÉSEK... 4 1 A lakáshitelezéssel kapcsolatos

Részletesebben

2003. december. Figyelmébe ajánljuk. Lakásszövetkezeti tapasztalatcsere Hévízen

2003. december. Figyelmébe ajánljuk. Lakásszövetkezeti tapasztalatcsere Hévízen 2003. december A bérlakásépítés az NLP kiemelt eleme Várhatóan novemberben tárgyalja a parlament az Otthon Európában címet viselő nemzeti lakásprogramot (NLP), amely 15 éves távlatban rajzolja meg a lakáspolitika

Részletesebben

Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM

Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM Jelen Magatartási Kódex célja, hogy megerősítse a lakossági hitelfelvevők

Részletesebben

2000 100,0 2001 101,3 2002 121,0 2003 138,4 2004 140,8 2005 147,3 2006 153,2 2007 158,0 2008 176,6 2009 191,1 2010q1-q2 190,2. FHB Termőföldárindex

2000 100,0 2001 101,3 2002 121,0 2003 138,4 2004 140,8 2005 147,3 2006 153,2 2007 158,0 2008 176,6 2009 191,1 2010q1-q2 190,2. FHB Termőföldárindex 2000 100,0 2001 101,3 2002 121,0 2003 138,4 2004 140,8 2005 147,3 2006 153,2 2007 158,0 2008 176,6 2009 191,1 2010q1-q2 190,2 FHB Termőföldárindex 1 2000 100,0 2001 101,3 2002 121,0 2003 138,4 2004 140,8

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április

Részletesebben

JAVASLAT A DEVIZAELSZÁMOLÁSÚ HITELT FELVEVŐK JOGÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK ÉRVRENDSZERÉRE (MUNKAANYAG) 2011. július

JAVASLAT A DEVIZAELSZÁMOLÁSÚ HITELT FELVEVŐK JOGÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK ÉRVRENDSZERÉRE (MUNKAANYAG) 2011. július JAVASLAT A DEVIZAELSZÁMOLÁSÚ HITELT FELVEVŐK JOGÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK ÉRVRENDSZERÉRE (MUNKAANYAG) 2011. július Készítette: dr. Varga Andrea jogtanácsos okleveles adótanácsadó abszolvált bankszakjogász (Az elkészített

Részletesebben

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. OKTÓBER KÖZ beszerzés kérdések és válaszok Interjú Kérdések és válaszok A támogatásból megvalósított beszerzések Házon belüli" ( in-house") beszerzések Egybeszámítási szabályok

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA SM.3.sz. melléklet HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA A Hitelezés Üzletszabályzata /továbbiakban: Üzletszabályzat / a Bácska Takarékszövetkezet, - 6430 Bácsalmás Gr Teleki u. 2.; Cégjegyzék szám: 03 02 000174;

Részletesebben

VÁLLALKOZZ ITTHON KISOKOS. Segítség vállalkozásod felépítéséhez

VÁLLALKOZZ ITTHON KISOKOS. Segítség vállalkozásod felépítéséhez VÁLLALKOZZ ITTHON KISOKOS Segítség vállalkozásod felépítéséhez Bízz az álmaidban, és mi segítünk megvalósítani azokat, hogy Te is Magyarország sikeres fiatalja, elismert vállalkozóinak egyike lehessél!

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ jelzálogkölcsönéről

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ jelzálogkölcsönéről ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ az UCB Ingatlanhitel Zrt. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ jelzálogkölcsönéről Az UCB Ingatlanhitel Zrt. széles termékpalettával igyekszik az ügyfelei igényeit szem előtt tartva élethelyzetekre szabott

Részletesebben

napi munkába járás és hazautazás a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye

napi munkába járás és hazautazás a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye TARTALOM KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ADÓELLENÕRZÉS 1 SINKA JÚLIA: A munkába járással kapcsolatos költségek megtérítése 10 DR. MOHAI KÁROLY: Kapcsolt vállalkozások közötti áralkalmazás ellenõrzése SZOKÁSOS PIACI ÁR

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. határozatot. 1. A Versenytanács megállapítja, hogy a verseny korlátozására alkalmas magatartást tanúsított

VERSENYTANÁCS. határozatot. 1. A Versenytanács megállapítja, hogy a verseny korlátozására alkalmas magatartást tanúsított VERSENYTANÁCS Ügyszám: Vj-51/2005/184. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Allianz Hungária Biztosító Rt. (Budapest), a Generali-Providencia Biztosító Zrt. (Budapest), a Gépjármű Márkakereskedők

Részletesebben

Legfőbb Ügyészség 1055 Budapest Markó u. 16. 2014. december hó 29. Tárgy: feljelentés. Tisztelt Legfőbb Ügyészség!

Legfőbb Ügyészség 1055 Budapest Markó u. 16. 2014. december hó 29. Tárgy: feljelentés. Tisztelt Legfőbb Ügyészség! Legfőbb Ügyészség 1055 Budapest Markó u. 16. 2014. december hó 29. Tárgy: feljelentés Tisztelt Legfőbb Ügyészség! Alulírott, Juhász Péter (cím:1064, Budapest, Nagymező utca 4.) az alábbiakban kifejtett

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA. Dr. Adorján Csaba: Korszakváltás a számvitel szabályozásában. A közfelügyelet és a minőség-ellenőrzés új rendszere.

KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA. Dr. Adorján Csaba: Korszakváltás a számvitel szabályozásában. A közfelügyelet és a minőség-ellenőrzés új rendszere. KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA a MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 2. évfolyam 1. szám 2013. JANUÁR Konzultáció A közfelügyelet és a minőség-ellenőrzés új rendszere Dr. Adorján Csaba: Korszakváltás a

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 8. évfolyam 7 8. szám

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 8. évfolyam 7 8. szám Hírlevél Magyar Könyvvizsgálói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Létrejött a kamara egyeztető testülete A beérkezett pályázatok alapján választotta ki 2008. június 20-án az elnökség a kamarán

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Orbán Gabriella 2009

SZAKDOLGOZAT Orbán Gabriella 2009 SZAKDOLGOZAT Orbán Gabriella 2009 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány A GAZDASÁGI VILÁGVÁLSÁG HATÁSA A HAZAI

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI ELEMZÉS A HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK DEVIZAHITELEZÉSI GYAKORLATÁRÓL

FOGYASZTÓVÉDELMI ELEMZÉS A HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK DEVIZAHITELEZÉSI GYAKORLATÁRÓL FOGYASZTÓVÉDELMI ELEMZÉS A HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK DEVIZAHITELEZÉSI GYAKORLATÁRÓL 2000 2009 2011. november 11. TARTALOMJEGYZÉK OLDAL A. ELŐSZÓ 5 B. FELHÍVÁS 6 C. ÖSSZEFOGLALÓ 7 1. Saját

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A KERESKEDELMI BANKOK HITELEZÉSI, ADÓSMINŐSÍTÉSI, BEHAJTÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben

Végre választottak a civilek

Végre választottak a civilek Végre választottak a civilek A Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsa civil delegáltjai a hét régiós, és az öt országos, szakmai elektori gyűlésen 2004. január 24-én megválasztásra kerültek, kezdődhet az érdemi

Részletesebben

39 Szociális foglalkoztatási módszertani intézmény kijelölése 39

39 Szociális foglalkoztatási módszertani intézmény kijelölése 39 III. évfolyam 2 3 A helyi önkormányzatok kötvénykibocsátása és hitelfelvétele 3 Tájékoztató a helyben központosított közbeszerzés szabályairól, valamint az elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos jövőbeni

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

A betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételéről szóló 41/1997 (III.5.

A betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételéről szóló 41/1997 (III.5. Igen Tisztelt Kúria! Folyamatosan figyelemmel kísérjük a Kúria munkáját a banki hitelezéssel és ezen belül is a devizahitelezésnek elnevezett kölcsöntermékkel kapcsolatban. A Pénzügyi Szervezetek Lakossági

Részletesebben

Az értékpapírok fajtái

Az értékpapírok fajtái Legyen a tőzsde mindenkié! Oktatási segédanyag 2010. október 21. 2 1. A részvény... 2 1.1 A részvény fontosabb tulajdonságai...2 1.2 Részvényesi jogok, és azok gyakorlásának feltételei...3 1.3 A részvények

Részletesebben