16 - Kotestechnika:13 Kötéstechnika.qxd :58 Page 339. Kötéstechnika

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "16 - Kotestechnika:13 Kötéstechnika.qxd 2008.12.16. 14:58 Page 339. Kötéstechnika"

Átírás

1 16 - Kotestechnika:13.qxd :58 Page 339 Automata kötélbilincs WIC 340 Ko vá csolt seklik 34 Ka ra bi ne rek 343 Lánctoldószem 344 Nagyszilárdságú gyûrû 344 S-kampó 345 Vonóhorog lemezbiztosítóval 345 Drót kö tél bi lincs DIN Egy sze rû ru gós ten gely biz to sí tó 346 Simplex kö tél bi lincs Nr Dup lex kö tél bi lincs Nr Kötélszív DIN 6899 B-forma, középnehéz 347 Huzalfeszítõ nyitott, kampó-kampó végekkel DIN Hu zal fe szí tõ nyitott, kampó-szem vé gek kel DIN Hu zal fe szí tõ nyitott, szem-szem vé gek kel DIN Drót fe szí tõ 349 Gyûrûs csavar DIN Gyûrûs anya DIN Egyes kötélcsiga 351 Ket tõs kö tél csi ga 351

2 16 - Kotestechnika:13.qxd :58 Page 340 Automata kötélbilincs WIC A rögzítés új formája. Automata kötélbilincs WIC Automata kötélbilincs WIC 3 Automata kötélbilincs WIC 4 A fischer automata kötélbilincs rendszerrel gyorsan és megbízhatóan rögzíthetünk elektro, szaniter, fûtés és klíma szakmákban. Rögzíthetõ tárgyak: Lámpasorok, kábelcsatornák, áramvezetõ sínek, légcsa tor - nák, csövek, táblák, fedõlapok stb. Korrózióálló acélrugók: A korrózióálló acél. Cinkház: nyomás alatt öntött minõségi cinkötvözet. Zármechanizmus: a záróék fogai beékelõdnek a drót kö tél be, az egyenletes teherelosztás biztosítja a maximális tar tó erõt. Drótkötél: 7x7 szálból áll, cinkkel galvanizált acél. Elõnyei n Nagyon egyszerû szerelés. Menetes szárak vagy láncos felfüggesztések szerelése idõigényes. n Megfelel a szigorú higiéniai elõírásoknak, mert a láncos felfüggesztésen megül a por. n Kevés és könnyû elemek garantálják az egyszerû sze - relést, 50 kg drótkötéllel helyettesíthetünk 4 t menetes szá rat. n Gyors szerelés, az eddigi hagyományos módszereknél 6x gyorsabb. n Nagyfokú flexibilitás. Az automata kötélbilincs nyitható és beállítható. n Alig igényel elõtervezést. n A felfüggesztések tetszõleges hosszban néhány centi - méter tõl több méter hosszig és különbözõ szögekben is lehet séges. Szerelési tanácsok: n Ne fessük be a kötélbilincset. n Ne alkalmazzunk kenõanyagot. n Ne alkalmazzuk teher emelésére. n Bevezetés elõtt a sérült kábelvéget elõször távolítsuk el. n Használjon WIZ fischer drótkötélvágó szerszámot. Szerelés WIC és 3 WIC 4 340

3 16 - Kotestechnika:13.qxd :58 Page 341 Automata kötélbilincs WIC WIS drótkötél Set szemmel Típus Kódszám WIS /1 WIS / WIS /3 WIS /5 WIS / WIC automata kötélbilincs Alkalmazási példák WIK drótkötél Set karabinerrel WIF drótkötél Set FNA dübellel Drótkötélhosszúság m Drótkötél mm Egységcsomag (db) Csomag/ karton (db) WIC 3 automata kötélilincs WIC 4 automata kötélilincs Típus Kódszám Drótkötél mm Tekercs hossz. m Egységcsomag (db) Csomag/ karton (db) WIC VE 0 WIC 3 VE 0 WIC 4 VE WIC VE WIC 3 VE WIC 4 VE ,5,5-3, ,5,5-3, Csomag/ karton (db) WI drótkötél, WI Ø,0 mm WI Ø,5 mm WI Ø 3,0 mm WI Ø 4,0 mm cinkkel galvanizált acél 44565, , , ,0 WIZ drótkötélvágó szerszám Típus Kódszám Alkalmazható Egységcsomag (db) WIZ 4471 max. 4,5 mm drótkötél- max. 4 mm menetes szár- 1 Terhelések terhelhetõség (kn) 0,5 0,6 1,0 1,,3 Szakítóerõ (kn),5 3,0 5,0 6,0 11,5 341 Drótkötél- Javasolt (mm) WIS rendszer* WIC * WIC *,5 WIC 3* 3 WIC 4* 4 * Csak fischer sodronykötéllel alkalmazható!

4 16 - Kotestechnika:13.qxd :58 Page 34 Ko vá csolt seklik Egyenes sekli Kö tél- és lánc ipar, fe szí tõ- és eme lõ szer ke ze tek, da ru zás, ha jó- és csó nak fel sze re - lé sek, me zõ gaz da ság, biz ton sá gi tar to zé kok stb. Egye nes és íves ki ala kí tá sok sze - mes pe re mes csap pal. Egyenes sekli (cinkkel galvanizált acél) d Névleges Méretek (mm) Egység- Névleges csap át mé rõ teherbírás csomag Tömeg Kódszám Termékszám (Zoll) (mm) (tonna) b1 h1 (db) (kg/ db) V 3/16 5 0,08 0 1, V 1/4 6 0, 1 4 3, V 5/16 8 0, , V 3/8 0, , V 7/ , , V 1/ 1 0, V 9/ , V 5/8 16 0, V 3/4 19 1, V 7/8 1, V 1 4, Fi gye lem: a te her bí rás ok, mé re tek és tö meg ada tok kö ze lí tõ ek, a vál toz ta tás jo ga fenn tart va. Íves sekli Íves sekli (cinkkel galvanizált acél) d Névleges Méretek (mm) Egység- Névleges csap át mé rõ teherbírás csomag Tömeg Kódszám Termékszám (Zoll) (mm) (tonna) b1 h1 (db) (kg/ db) V 3/16 5 0,08 0 1, V 1/4 6 0, 1 4 3, V 5/16 8 0, , V 3/8 0, V 7/ , V 1/ 1 0, V 9/ , V 5/8 16 0, Fi gye lem: a te her bí rás ok, mé re tek és tö meg ada tok kö ze lí tõ ek, a vál toz ta tás jo ga fenn tart va. 34

5 16 - Kotestechnika:13.qxd :58 Page 343 Ka ra bi ne rek Tûz ol tóka ra bi ne r DIN 599 C for ma Kö tél- és lánc ipar, fe szí tõ- és eme lõ szer ke ze tek, da ru zás, hob bi, sport és sza bad - idõs rög zí té sek, biz ton sá gi tar to zé kok stb. Csa va ros tûzoltókarabiner Tûz ol tóka ra bi ne r DIN 599 C for ma (anyaga: cinkkel galvanizált SM acél) Méret Névl. te her bí rás Méretek (mm) Egységcsomag Tömeg Kódszám Termékszám (mm) (tonna) d1 d f l m (db) (kg/ db) V 40x4 0, , V 50x5 0, , V 60x6 0, , V 70x7 0, , V 80x8 0, , V 90x9 0, , V x 0, , V x11 0, , V 140x1 0, , V 160x13 0, ,0 Csa va ros tûzoltókarabiner (cinkkel galvanizált acél) Méret Névl. te her bí rás Méretek (mm) Egységcsomag Tömeg Kódszám Termékszám (mm) (tonna) d1 d f l m (db) (kg/ db) V 60x6 0, , V 70x7 0, , V 80x8 0, , V x 0, , V x11 0, ,0 Fi gye lem: A te her bí rás ok, mé re tek és tö meg ada tok kö ze lí tõ ek, a vál toz ta tás jo ga fenn tart va. Karabiner forgatható gyûrûvel Hobbi, sport és szabadidõs rögzítések, kötél- és láncipar. Karabiner forgatható gyûrûvel Nr. 50 (anyaga: nikkelezett acél) Méret Gyûrû Egységcsomag Tömeg Kódszám Termékszám (mm) (mm) (db) (kg/ db) V 75, V 75 1, V , V 8 0 3, Lemezes karabiner 115 D Lemezes karabiner 115 D (cinkkel galvanizált acél) Méret Gyûrû Egységcsomag Tömeg Kódszám Termékszám (mm) (mm) (db) (kg/ db) V ,4 343

6 16 - Kotestechnika:13.qxd :58 Page 344 Lánctoldószem Lánctoldószem Kö tél- és lánc ipar, csó nak és ha jó fel sze re lé sek. Lánctoldószem (cinkkel galvanizált acél) Névleges te her bí rá s Méretek (mm) Egységcsomag Tö meg Kódszám Termékszám (tonna) b d h m (db) (kg/ db) V 0,05 3, , V 0, ,5, V 0, ,5 3, V 0, V 0, , V 0, , V 0, Nagyszilárdságú gyûrû Nagyszilárdságúgyûrû Kötélipar. Nagyszilárdságú gyûrûk (cinkkel galvanizált acél Mé re tek (mm) Egységcsomag Tö meg Kódszám Termékszám d1 d (db) (kg/ db) , , , , , , ,4 344

7 16 - Kotestechnika:13.qxd :58 Page 345 S-kampó S-kampó Kö tél és lánc ipar, hob bi- és házirögzítések stb. S-kampó (cinkkel galvanizált acél) Névleges teherbírás Mé re tek (mm) Egységcsomag Tö meg Kódszám Termékszám (tonna) d l m (db) (kg/ db) , , , , , , ,1 6 55, , , , ,9 Vonóhorog lemezbiztosítóval Vonóhorog lemezbiztosítóval Kö tél- és lánc ipar, eme lõ szer ke ze tek, da ruk, biz ton sá gi tar to zé kok. Vonóhorog lemezbiztosítóval (C45 cinkkel galvanizált acél) Névleges Névleges Biztosító Méretek (mm) Horog- teher- lánc- nyelv Egységszám bírás átmérõ száma csomag Tömeg Kódszám Termékszám (tonna) (mm) d1 d e g1 g l (db) (kg/ db) ,0 6/ ,5 5 31,

8 16 - Kotestechnika:13.qxd :58 Page 346 Drót kö tél bi lincs DIN 741 Drót kö tél bi lincs DIN 741 Kö tél ipar, ha jó- és csó nak fel sze re lé sek, me zõ gaz da ság stb. Drót kö tél bi lincs DIN 741 (cinkkel galvanizált acél) Névleges Mé re tek (mm) kö tél át mé rõ Egységcsomag Tö meg Kódszám Termékszám (Zoll) (mm) d1 h1 a (db) (kg/ db) /8 3 M , /16 5 M , /4 6,5 M5 8 13, /16 8 M , /8 9,5 M , /16 11 M , / 13 M /16 14 M , /8 16 M /4 19 M /8 M M /8 30 M Egy sze rû ru gós ten gely biz to sí tó Egy sze rû ru gós ten gely biz to sí tó Me zõ gaz da ság, gép ipar, biz ton sá gi tar to zék stb. Egy sze rû ru gós ten gely biz to sí tó (anya ga: cinkkel galvanizált ru gó acél) Méretek (mm) Tengely Egységcsomag Tömeg Kódszám Termékszám d1 d l1 l d3 d4 (db) (kg/ db) E 50 5, , E , , E , , E , E , E , E ,5 346

9 16 - Kotestechnika:13.qxd :58 Page 347 Simplex kö tél bi lincs Nr. 3 Simplex kö tél bi lincs Nr. 3 Vékony acélsodronykötelek rögzítésére...8 mm-ig. Simplex kö tél bi lincs Nr. 3 (cinkkel galvanizált acél) Név le ges kö tél át mé rõ Mé re tek (mm) Egységcsomag Tömeg Kódszám Termékszám (mm) l1 d (db) (kg/ db) S 15 M4 0, S 3 17 M4 0, S 4 0 M5 1, S 5 5 M5 1,7 Dup lex kö tél bi lincs Nr. 4 Vékony acélsodronykötelek rögzítésére... mm-ig. Dup lex kö tél bi lincs Nr. 4 Dup lex kö tél bi lincs Nr. 4 (cinkkel galvanizált acél) Név le ges kö tél át mé rõ Mé re tek (mm) Egységcsomag Tömeg Kódszám Termékszám (mm) l d (db) (kg/ db) D 30 M4 0, D 3 35 M4 1, D 4 40 M5,5 Kötélszív DIN 6899 B-forma, középnehéz Kötélszív DIN 6899 B-forma, középnehéz Kötélipar. Kötélszív DIN 6899 B-forma, középnehéz (cinkkel galvanizált acél) Névleges kötélátmérõ Méretek (mm) Egységcsomag Tömeg Kódszám Termékszám (mm) a l c (db) (kg/ db) , , , , , , , , ,5 347

10 16 - Kotestechnika:13.qxd :58 Page 348 Huzalfeszítõ nyitott, kampó-kampó végekkel DIN 1480 Huzalfeszítõ nyitott, kampó-kampó végekkel DIN 1480 Feszítés, kisebb átmérõjû kötelekkel és drótokkal. Huzalfeszítõ nyitott, kampó-kampó végekkel DIN 1480 (korrózióálló A acél) Méretek (mm) Be ál lít ha tó ság Egységcsomag Tömeg Kódszám Termékszám d1 b l1 l3 l5 (mm) m1 (db) (kg/ db) V M6 8, , V M V M 13, V M1 15, V M14 18, V M V M0 0, Hu zal fe szí tõ nyitott, kampó-szem vé gek kel DIN 1480 Hu zal fe szí tõ nyitott, kampó-szem vé gek kel DIN 1480 Feszítés, kisebb átmérõjû kötelekkel és drótokkal. Hu zal fe szí tõ nyitott, kampó-szem vé gek kel DIN 1480 (cinkkel galvanizált acél) Méretek (mm) Be ál lít- Egység- Tömeg Kódszám Termékszám d1 d3 b l1 l3 l4 l5 hatóság csomag (db) (kg/ db) V M6 9 8, , V M , V M 14 13, V M , V M , V M V M0 4 0,

11 16 - Kotestechnika:13.qxd :58 Page 349 Hu zal fe szí tõ nyitott, szem-szem vé gek kel DIN 1480 Hu zal fe szí tõ nyitott, szem-szem vé gek kel DIN 1480 Feszítés, kisebb átmérõjû kötelekkel és drótokkal. Zárt rendszer, nincs kihajlási veszély a kampós végen. Csatlakozás lánctoldó szemmel, seklivel stb. Hu zal fe szí tõ nyitott, szem-szem vé gek kel DIN 1480 (cinkkel galvanizált acél Méretek (mm) Be ál lít ha tó ság Egységcsomag Tömeg Kódszám Termékszám d1 d3 l1 l4 l5 (mm) (db) (kg/ db) V M V M , V M V M V M V M V M V M V M V M Drót fe szí tõ Drót fe szí tõ Fe szí tés ki sebb át mé rõ jû kö te lek kel és dró tokkal stb. Drótfeszítõ (temperöntvény és cinkkel galvanizált acél) Méretek (mm) Egységcsomag Tömeg Kódszám Termékszám d1 l1 (db) (kg/ db) kampó-szem V M5 50 3, V M6 60 4, kampó-kampó V M5 50 3, V M6 60 4, szem-szem V M5 50 3, V M6 60 4, 349

12 16 - Kotestechnika:13.qxd :58 Page 350 Gyûrûs csavar DIN 580 Gyûrûs csavar DIN 580 Mezõgazdaság, kötél- és láncipar, emelõszerkezetek, daruzás, csónak- és hajó épí - tés, biztonsági tartozékok stb. Gyûrûs csavar DIN 580 (cinkkel galvanizált acél) Névleges Egységteherbírás Méretek (mm) csomag Tömeg Kódszám Termékszám (tonna) d1 d d3 d4 h k l (db) (kg/ db) ,07 M ,14 M ,3 M ,34 M , ,7 M , M ,8 M Gyûrûs anya DIN 58 Gyûrûs anya DIN 58 Mezõgazdaság, kötél- és láncipar, emelõszerkezetek, daruzás, csónak- és hajó épí - tés, biztonsági tartozékok stb. Gyûrûs anya DIN 58 (cinkkel galvanizált acél) Névleges teherbírás Méretek (mm) Egységcsomag Tömeg Kódszám Termékszám (tonna) d1 d d3 d4 h k (db) (kg/ db) ,07 M , ,14 M ,3 M ,34 M ,7 M , M ,8 M

13 16 - Kotestechnika:13.qxd :58 Page 351 Egyes kötélcsiga Egyes kötélcsiga Moz gó rög zí té sek kö te lek kel, kön nyû moz gató- és eme lõ szer ke ze tek, ha jó fel sze re - lé sek, fre go li stb. Egyes kötélcsiga (cinkkel galvanizált acél) Méretek (mm) Teherbírás Egységcsomag Tömeg Kódszám Termékszám m d1 d l kg (db) (kg/ db) , , , , , ,40 Ket tõs kö tél csi ga Ket tõs kö tél csi ga Kötélrendszerek, sport, hajóépítés, fregoli stb. Ket tõs kö tél csi ga (cinkkel galvanizált acél) Méretek (mm) Teherbírás Egységcsomag Tömeg Kódszám Termékszám m d1 d l kg (db) (kg/ db) , , , , ,0 351

14 16 - Kotestechnika:13.qxd :58 Page 35 A C T Fejlett függönyfal-technológia Új utakat nyitunk meg a modern homlokzatkialakításban Zykon lapdübel FZP-6kt Hátsókúpos dübel cm-nél vastagabb, faragott terméskő burkolólapok rögzítésére. Feszítésmentes rögzítés faragott terméskőben. A rögzítés a homlokzat külső oldalán nem látható. A dübel a statikailag legoptimálisabb pontra helyezhető el. A hagyományos rendszerekhez képest nagyobb törőerők. A különböző vastagságú lapok kiegyenlítődése állandó maradék falvastagsággal. Alkalmazás kőkapocsrendszerrel vagy egyéb kiegészítőkkel Balra: Concorde Hotel, Berlin Homlokzaton felhasznált anyagok: Kirchheim-i kagylós mészkő, szerelőpánt, L-acél rögzítőelem, FZP

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval klímatechnika Konkrétumok írta: Mottl Gábor, Kiss Gábor Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval A 2009. NO VEM BE RI VGF-BEN A PAD LÓ HÛ TÉS LE VE GÕS HÕ SZI VAT TYÚ - VAL CÍ MÛ CIK

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val MT_füzet_2014_2_magyar_0918_2_Layout 1 9/23/14 2:06 PM Page 1 Az idő sebb ko rosz tály hoz tar to zó mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sát elő se gí tő megol dá sok Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Hidraulikus munkahenger hegesztett kivitelben

Hidraulikus munkahenger hegesztett kivitelben Hidraulikus munkahenger hegesztett kivitelben 1 2 7 1. Dugattyúrúd 2. Hengerfej 3. Hengercsõ 4. Beömlõnyílás 5. Dugattyú 6. Hengervég 7. Rúdtömítés készlet 8. Dugattyútömítés készlet 4 3 5 8 9 EHH1 üzemi

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

Tár sas já ték 4 7 sze mély ré szé re, 8 éves kor tól

Tár sas já ték 4 7 sze mély ré szé re, 8 éves kor tól Tár sas já ték 4 7 sze mély ré szé re, 8 éves kor tól A BANG! iga zi west ern játék, amely ben egy csa pat ra vasz ban di ta és egy el szánt se riff küzd egy más sal. A se rif fet in kog ni tó ban dol

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben