BODROGKÖZI KERTÉSZETI NONPROFIT KÖLCSÖNÖS NÖVÉNYBIZTOSÍTÓ EGYESÜLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BODROGKÖZI KERTÉSZETI NONPROFIT KÖLCSÖNÖS NÖVÉNYBIZTOSÍTÓ EGYESÜLET"

Átírás

1 BODROGKÖZI KERTÉSZETI NONPROFIT KÖLCSÖNÖS NÖVÉNYBIZTOSÍTÓ EGYESÜLET Alap Biztosítási Csomag növénybiztosítások különös szerződési feltételei BKNKNE/2015/Alap A Bodrogközi Nonprofit Kölcsönös Növénybiztosító Egyesület (továbbiakban Egyesület) a szerződési feltételek rendelkezéseinek megfelelően biztosítási szolgáltatást teljesít a biztosítási szerződésben megnevezett biztosított részére. Az egyesület szolgáltatási kötelezettsége a biztosítási szerződés szerinti biztosítási események bekövetkezése miatt a biztosítási szerződésben, annak ajánlatában adatközlőiben meghatározott helyen, meghatározott növényi kultúrában keletkezett tűz, jég, téli fagy, vihar, egyedi károk megtérítésére vonatkozik, amennyiben a szerződő a biztosítási szerződésben meghatározott díjat megfizette. A szerződő ajánlatadáskor választhat, hogy növénykultúráinak biztosítási védelmére mely kockázatokat (tűz, jég, téli fagy, vihar egyedi) veszi igénybe. Az egyesület a különös szerződési feltétel 7. pontjában meghatározott önrészek szerint szolgáltat. A biztosítási szerződés az Alap növénybiztosítás különös biztosítási feltételek alapján, valamint a Általános Mezőgazdasági Vagyonbiztosítási Feltétel (továbbiakban az általános biztosítási feltételek) alapján jön létre. Ha a jelen különös biztosítási feltételek eltérnek az általános biztosítási feltételektől, akkor a jelen különös biztosítási feltételekben meghatározottak az irányadók. 1. A biztosított vagyontárgyak (szántóföldi növények, kertészeti kultúrák, erdők, erdősítések) A jelen különös biztosítási feltételek szerint biztosított vagyontárgynak minősül a biztosított tulajdonában vagy kezelésében álló, illetve az általa bérelt vagy haszonbérelt: földterületen lévő, és a biztosítási adatközlőn meghatározott szabadföldi, lábon álló növénykultúra; a biztosítási adatközlőn meghatározott 10 ha, vagy annál nagyobb erdő lábon álló faállománya (idősebb korú faállomány), vagy legalább ugyanekkora erdősítés haszonnövényzete, amelynek megóvásában a biztosított érdekelt. A biztosítás szempontjából erdőnek kell tekinteni azt a földrészletet, amely az ingatlan-nyilvántartásban erdőként van nyilvántartva. Erdősítésnek kell tekinteni azt a földrészletet, amely az ingatlan-nyilvántartásban erdőként van nyilvántartva és az Erdőfelügyelet által jóváhagyott erdőtervvel rendelkezik. A biztosításnak ki kell terjednie a szerződő/biztosított tulajdonában vagy kezelésében álló, illetve az általa bérelt vagy haszonbérelt növénykultúra teljes területére. 2. A kockázatviselés helye A biztosítási ajánlat mellékletét képező adatközlőn megjelölt terület, amely Magyarországon helyezkedik el, és amelyet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerrel (MEPAR) határoznak meg. 3. A kockázatviselési időszak (kezdete és vége) A kockázatviselési időszak nem lehet több mint a biztosított növény vegetációs ideje. 1/10

2 3.1. Tűzkockázat: a kockázatviselési időszak kezdete: Szántóföldi növényekben a kelés, kiültetés, palántázás vagy telepítés; gyümölcsökben, szőlőben, erdőkben és erdősítésekben a szerződés hatálybalépése a kockázatviselési időszak vége: Szántóföldi növényekben a technológiai érést követő 20. nap; gyümölcsökben, szőlőben a technológiai érést követő 10. nap; erdőkben és erdősítésekben a szerződés megszűnése Jégkockázat: tőkiveréses jégkárok: a kockázatviselési időszak kezdete: Az őszi és tavaszi vetésű, ültetésű vagy telepítésű növényekben, a keléstől, ültetéstől, telepítéstől a kockázatviselési időszak vége: Az őszi és tavaszi vetésű, ültetésű vagy telepítésű növényekben, mindaddig, míg a terület újrahasznosítható azonos vagy hasonló haszonnövényzettel súlycsökkenéses jégkárok: a kockázatviselési időszak kezdete: Az őszi és tavaszi vetésű, ültetésű vagy telepítésű növényekben, a keléstől, ültetéstől, telepítéstől; almás termésű és csonthéjas gyümölcsűekben a tisztuló hullás befejeződésétől; héjas gyümölcsűekben az elvirágzástól; bogyós gyümölcsűekben az első virágok megjelenésétől, szamócában az általános virágzástól; szőlőben, a fürtök megjelenésétől a kockázatviselési időszak vége: Szántóföldi növények esetében a technológiai érést követő 20. nap; gyümölcsökben, szőlőben a technológiai érést követő 10. nap. Abban az esetben, ha egy növénykultúrán vegyszeres érésszabályozást végeznek a kockázatviselés a kezelést követő 10. napon megszűnik Téli fagy-kockázat: a kockázatviselési időszak kezdete:.őszi gabonák esetében a technológiailag elvárható tőszám meglététől, és a szögállapot elérésétől; őszi káposztarepce esetében a technológiailag elvárható tőszám meglététől, és legalább 8 leveles állapottól; energianád esetében a telepítéstől. Ültetvények esetében az aktuális biztosítási évet megelőző év november a kockázatviselési időszak vége: Az őszi vetésű gabonanövény valamint mák és őszi káposztarepce esetében a tárgyév március 31.- ig; energianád esetében a szerződés megszűnéséig Vihar kockázat: a kockázatviselési időszak kezdete: 2/10

3 Kalászosokban az érés kezdetétől (a biztosítás szempontjából az érés kezdete az a fejlődési állapot, amikor a vihar a kalászosokban szemkiverést és kalászletörést okozhat). őszi káposztarepcében a becők megjelenésétől; napraforgónál, kukoricánál, máknál a kikeléstől; Ültetvények esetén augusztus 15. téli almánál augusztus 15.-től, téli körténél szeptember 1.-től a kockázatviselési időszak vége: Kalászosok, repce, napraforgó, kukorica, mák esetében a technológiai érést követő 20. nap; téli alma és körte esetében a technológiai érést követő 15. nap. szőlő esetén a technológiai érést követő 10.nap Abban az esetben, ha egy növénykultúrán vegyszeres érésszabályozást végeznek a kockázatviselés a kezelést követő 10. napon megszűnik Egyedi kockázat: a kockázatviselési időszak kezdete: Szántóföldi növények esetén nem lehet korábbi, mint a kelés, kiültetés, palántázás vagy telepítés időpontja; gyümölcsökben, szőlőben, erdőkben és erdősítésekben nem lehet korábbi, mint a szerződés hatálybalépése a kockázatviselési időszak vége: Szántóföldi növények esetében nem lehet későbbi, mint a biztosított növény technológiai érettségi állapotát követő 20. nap; gyümölcsökben, szőlőben, erdőkben és erdősítésekben nem lehet későbbi, mint, a szerződés megszűnése. 4. A biztosítási események 4.1. Tűz: A tűz olyan anyagi változásokkal együtt járó oxidációs folyamat, amely a gyulladási hőmérséklet hatására alakul ki öntáplálóan és terjedő képesen hő-, láng-, fény- és füsthatás kíséretében. Az egyesület megtéríti azokat a tűz következtében bekövetkezett károkat, amelyek: A növények termésének súlycsökkenésében; az erdők faállományának súlycsökkenésében; az erdősítések faállományában keletkezik Jégkár: Szilárd halmazállapotú, jégszemcsékből és azok képződményeiből álló csapadék, amely a növények tőszámát, fejlődését, termésmennyiségét és termésminőségét befolyásolják Tőkiveréses kár: A növények tőállományának jégverés következtében előálló, olyan mértékű kipusztulása, amely szükségessé teszi a kiszántást, illetve a terület újrahasznosítását Súlycsökkenési kár: A növények termésében jégverés következtében keletkezett hozamveszteség, minőségi értékcsökkenés, valamint fejlődési veszteség melyek, súlycsökkenésben kerülnek meghatározásra Téli fagykár: 3/10

4 Az őszi kalászosok az őszi takarmánykeverékek valamint az őszi káposztarepce és mák tőállományának a téli fagy következtében előálló oly mértékű pusztulása, amely a károsodott terület újrahasznosítását teszi szükségessé. A biztosítás szempontjából újrahasznosításnak minősül a kiszántás, felülvetés, azonos vagy más növénnyel történő újrahasznosítás Viharkár: Az a legalább 15 m/s (az OMSZ által igazolt) sebességű szél (a továbbiakban: vihar) következtében előálló termésveszteség, amely a következőkben nyilvánul meg: A kalászosok szemkiverésében, kalászletörésben; a napraforgó kidőlésében, szár- vagy tányértörésében (aminek következtében a termés betakaríthatatlanná válik); az alma a körte és a szőlő termésének leverésében; repce esetében a becők leverésében, szemkiverésben; mák esetében szártörésben és gubóleverésben; kukorica esetében szártörésben és kidőlésben Egyedi kár Egyedi kockázat esetén, az ajánlat mellékletét képező záradékban kell rögzíteni a biztosítási esemény meghatározását. 5. A biztosítással nem fedezett károk, illetve kizárt kockázatok Az általános biztosítási feltételekben foglaltakon túlmenően az egyesület helytállási kötelezettsége nem terjed ki: A kettős hasznosítású növények biztosításba be nem vont iker- vagy társtermésében keletkezett károkra; a magtermés csíraképességének csökkenésében vagy a termés egyéb beltartalmi értékvesztésében megnyilvánuló károkra (pl.: cukortartalom, olajtartalom, fehérjetartalom). belvízkárokra a kártevők kórokozók károsítására 5.1. Tűzkárok esetén: Az erdősítés haszonnövényzetében keletkezett minőségi károkra (minőségi kárnak tekintendő az a kár, amely nem vezet a növényzet pusztulásához); erdők tűzkárainál a fejlődési veszteségekre; tűzkár esetén az erdőben bekövetkező esztétikai károkra; 5.2. Jégkárok esetén: A magjáért, gyümölcséért, gumójáért termelt növények melléktermékeiben (pl. szalma) keletkezett károkra; a gyümölcsösök és a szőlő hajtásrendszerében és a törzsben keletkezett károkra; ha a jégverés mechanikai hatásán kívüli egyéb következményes károk keletkeznek (fagyhatás); A jégverés következményeként fellépő növény egészségügyi veszteségek illetve az ebből eredő értékesítési károkra; Szőlőben a minőségi károkra Téli fagy-károk esetén: A téli fagykár következtében bekövetkező súlycsökkenési károkra; 4/10

5 arra az esetre, ha a szerződő/biztosított a károsodott területet június 30-ig nem hasznosította újra. ültevények állagkáraira ültetvények fagykáraira, amelyek nem a biztosítási évben merülnek fel Viharkárok esetén: A kalászosok lenyaklásában megnyilvánuló károkra; a kártevők, kórokozók károsításaira; ha a biztosított repce és kalászos növénykultúra a vihar következtében megdől és betakaríthatatlanná válik; mák esetében a homokverés és a növényzet talajból történő elfújására nem vonatkozik a biztosítás Egyedi károk esetén: Az ajánlat mellékletét képező záradékban kell rögzíteni a kizárt kockázatok körének meghatározását. 6. A biztosítási érték és a biztosítási összeg A biztosítási érték a növénykultúra biztosított termésének valóságos értéke. A biztosítási érték a díjszámítás alapja. A biztosítási összeg a kártérítés felső határa. A biztosítási érték növényenkénti meghatározásához szükséges a biztosítani kívánt növény termésátlaga, a termés egységára és a biztosítás alá vont terület nagysága. A biztosítási értéket minden biztosítási évben meg kell határozni. Az egyesület helytállása és teljesítési kötelezettsége biztosítási időszakonként maximum az adott évre meghatározott biztosítási érték erejéig áll fenn. A biztosítási érték nem haladhatja meg a biztosított növénykultúra valóságos értékét. A valóságos értéket meghaladó részre vonatkozó megállapodás semmis, és a biztosítási díjat ennek megfelelően le kell szállítani (túlbiztosítás). Ha a biztosítási érték a növénykultúra valóságos értékénél kisebb, az egyesület a kárt olyan arányban téríti meg, ahogy a biztosítási összeg a vagyontárgy valóságos értékéhez aránylik (alulbiztosítás). A biztosítási érték megállapítása a következők szerint történik: A biztosítási érték meghatározása szántóföldi növények és kertészeti kultúrák esetén tűz, jég, télifagy, vihar kockázatokra vonatkozóan: Biztosítási érték = hozam (t/ha) X egységár (Ft/t) X biztosított terület (ha). Hozam: a biztosítani kívánt növénykultúra biztosított területének 1 hektárra (ha) eső, tárgyévre meghatározott termésátlaga. Egységár: a biztosítani kívánt növénykultúra tárgyévre meghatározott hozamának tonnánkénti egységára forintban. Biztosított terület: a biztosítani kívánt növénykultúra teljes vetésterületének nagysága hektárban. A biztosítani kívánt növénykultúra hozamára, egységárára, és a biztosított vetésterületre a szerződő/biztosított tesz javaslatot szerződéskötéskor vagy folyamatos szerződések esetén szerződésmódosításként az éves adatközléskor. Kiegészítő jég és vihar fedezet esetén a biztosított növény hozamát a szerződő az elmúlt 3-5 év hozamadatai alapján határozza meg javított átlagszámítással (referenciahozam), melynek meghatározását a évi CLXVIII. törvény pontja szerint kell elvégeznie a szerződőnek. A biztosítási érték meghatározása erdősítések és erdők tűzkockázata esetén: Erdősítések: Erdősítéshez szakmailag indokolt és igazolt költségek. A biztosított terület. Biztosítási érték = szakmailag indokolt és igazolt költségek (Ft/ha) x biztosított terület (ha). 5/10

6 Erdők: A biztosítási érték fafajonkénti meghatározásához szükséges a biztosítani kívánt erdő 1 ha-ra eső fafajonkénti élőfa készlete (m3), a lábonálló fa egységára és a biztosított erdőből az egyes fafajokra eső erdő nagysága (ha). A biztosítás szempontjából fafajoknak tekintendők az örökzöld (fenyők) és lombhullatók csoportjai. Erdők biztosítási értéke = (örökzöldek fatömeg (m3/ha) X egységár (Ft/m3) X biztosított terület (ha)) + (lombhullatók fatömeg (m3/ha) X egységár (Ft/m3) X biztosított terület (ha)). 7. Az önrészesedés, kártérítési limit Az önrészesedés a jelen biztosítási feltételek alapján megkötött biztosítási szerződés által biztosítási fedezetbe vont kár azon része, amelyet a biztosított visel. A kártérítési limit a biztosítási összegen belül az egyesület szolgáltatási kötelezettségének az egyes kockázatokra, káreseményekre, és kockázatviselési hely/ek/re meghatározott felső határa. Alapcsomag: jég, vihar (súlycsökkenéses károk) jég (minőségi károk) jég (tőkiveréses károk) és téli fagykárok tűz (erdők, erdősítések) tűz (szántóföldi és kertészeti kultúrák) ft eléréses önrész +választható 20% vagy 30%-os levonásos önrész A károsodott terület biztosítási értékére vonatkozóan ft eléréses önrész +választható 20% vagy 30%-os levonásos önrész A károsodott terület biztosítási értékére vonatkozóan 70% levonásos önrész A károsodott terület biztosítási értékére vonatkozóan 1% abszolút önrész a biztosított erdő területének biztosítási értékére vonatkozóan ft eléréses önrész +választható 20% vagy 30%-os levonásos önrész a biztosított növény területének biztosítási értékére vonatkozóan Kiegészítő csomag (csak az A,B,C Típusú Növénybiztosítási Csomag termék kötése esetén választható ) kiegészítő jég és viharkockázat (súlycsökkenési károk) Kiegészítő tűz kockázatra (bármely okból ) A károsodott terület biztosítási értékének 30%-a a kártérítés felső határa. +választható20% vagy 30%-os levonásos önrész figyelembevételével. A károsodott terület biztosítási értékének 30%-a a kártérítés felső határa. +választható20% vagy 30%-os levonásos önrész figyelembevételével. 8. A biztosítási díj A biztosítási díj megállapítása: Az általános biztosítási feltételek az alábbiakkal egészülnek ki: A biztosítási díj a biztosított növénykultúrára és kockázatra vonatkozó díjtétel és az 6. pontban meghatározottak szerint számított biztosítási érték szorzata. Az így meghatározott díjból (bruttó díj) kármentességi engedmény adható szerződéskötéskor. A kármentességi engedménnyel csökkentett díj a nettó díj (a nettó díj kerül számlázásra a díjfizetési 6/10

7 megállapodás szerint). Az engedmény csak teljes kármentesség esetén adható, kárkifizetés esetén az engedmény esedékessé válik és a kártérítésből levonásra kerül. A szerződő ajánlatadáskor választhat éves, vagy féléves díjfizetést. A díjfizetési határidők, április 01., június 01. A szerződő a díjfizetési határidőpontok figyelembevétele mellett eltérő díjrészletek fizetését is vállalhatja. Egyedi kockázatot tartalmazó szerződések esetében sem lehet eltérni a díjfizetés jelen szabályaitól. Folyamatos szerződés esetén a második biztosítási évre vonatkozó számlák összegszerűségét az egyesület az előző biztosítási év biztosítási összegének figyelembevételével készíti (előlegszámla). A szerződő éves szerződésmódosítását követően az egyesület a szerződés díját az éves adatközlésnek megfelelően aktualizálja és (ha szükséges) módosító számlát készít. A biztosítás díját mindig egy biztosítási időszakra kell megfizetni függetlenül a szerződéskötés vagy az éves szerződésmódosítás időpontjától. A jelen különös biztosítási feltételek esetén automatikus indexálás nem alkalmazható. 9. A biztosított és a szerződő közlési és változás bejelentési kötelezettsége 9.1. A közlési kötelezettség A biztosítottnak és a szerződőnek a biztosítási szerződés megkötésekor minden olyan, a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges körülményt közölnie kell az egyesülettel, amelyet ismert vagy ismernie kellett. Az egyesület írásos kérdéseire adott, a valóságnak megfelelő válaszokkal a biztosított/szerződő eleget tesz közlési kötelezettségének. A biztosított/szerződő köteles az egyesület rendelkezésére bocsátani az egyesület kockázatvállalása szempontjából jelentős okiratokat, dokumentációkat, szerződéseket és hatósági határozatokat. Szerződéskötéskor a szerződő, illetve a biztosított az adatközlő lap kitöltésével vagy más egyéb módon, de mindenképpen írásban köteles az egyesület rendelkezésére bocsátani az alábbi adatokat a biztosítási időszakra vonatkozóan: A biztosítani kívánt növénykultúra faját; a biztosított növénykultúra tárgyévi hozamának egységárát; a biztosítani kívánt növénykultúra vetésterületét; a biztosítani kívánt növénykultúra terményének hozamát. Az egységár, hozam, növénykultúra, vetésterület adatait figyelembe véve dönt az egyesület az ajánlat elfogadásáról. Az adatközléssel együtt a terület azonosításához szükséges dokumentumot (MEPÁR azonosító) is az egyesület rendelkezésére kell bocsátani A változás bejelentési kötelezettség A biztosított/szerződő a biztosítási szerződés fennállása alatt köteles az egyesületnek haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül írásban bejelenteni minden olyan lényeges változást, amely kihat az egyesület kockázatviselésére. A felek az alábbi körülményeket tekintik lényegesnek: A biztosított elleni csődeljárás, felszámolási eljárás, valamint a biztosított jogutód nélküli megszűnését célzó végelszámolási eljárás megindítása; a szerződő/biztosított lakhelyének vagy székhelyének a megváltozása; a biztosított által az egyesületnek bejelentett tevékenységének megváltozása, tevékenységi engedélyének megszűnése; a biztosított növénykultúra tulajdonosának, bérlőjének vagy haszonbérlőjének megváltozása, a biztosított vagyontárgyat terhelő zálogjog alapítása; a biztosított növénykultúra bérbeadása; a kármegelőzés, kárelhárítás rendszerében bekövetkező módosulások. A közlési és változás bejelentési kötelezettség a szerződőt és a biztosítottat egyaránt terheli. 7/10

8 Az egyesület előzetes értesítést követően jogosult a helyszínen ellenőrizni a kockázati viszonyokat és a biztosított/ szerződő által szolgáltatott adatok helyességét. 10. A biztosítási szerződés módosítása A biztosítási szerződés kizárólag a felek közös megegyezésével, írásban módosítható. A biztosítási szerződés a vetésterület nagyságára, illetve a biztosított növénykultúrára, valamint hozamadataira és egységárára vonatkozó módosítás a biztosítási időszak első napjára visszamenőleges hatályú. Ha a szerződésmódosítás a biztosított területeket is érinti, akkor a terület azonosításához szükséges dokumentumokat (MEPÁR azonosító) is tartalmaznia kell a szerződésmódosításnak. Ha a vetésterület a biztosított növénykultúra a hozamadatok vagy az egységár módosításában a felek kölcsönösen megállapodnak, akkor annak következtében a biztosítási érték is megváltozik valamint biztosítási díjtétel is módosulhat. A biztosítási érték változására tekintettel pedig a biztosítási díj is változhat. A biztosított növény egységára biztosítási időszakonként csak egyszer módosítható. Szerződéskötésre vagy szerződésmódosításra minden biztosítási időszakban július 15.-ig van lehetőség. 11. Az egyesület szolgáltatása A kárbejelentését követően az egyesület öt munkanapon belül megkezdi a kár rendezését. Felméri a biztosított vagyontárgyban (növénykultúrában) keletkezett kárt az adatközléskor megadott adatok (biztosított növény, hozam, egységár, terület) figyelembevételével. Az egyesület vagy a szerződő/biztosított kezdeményezheti további szemlék (közbülső szemle) tartását a károsodott területen, ha úgy ítéli, hogy a kárrendezés szempontjából lényeges körülmények változtak meg (Pl: a károsodott terület nagysága változott, kockázaton kívüli károk jelentek meg a károsodott területen, a szemle időpontjában nem volt egyértelmű a károsodás). A biztosított és károsodott növény betakarítása előtt, vagy ha a kár mértéke már egyértelmű (Pl: kipusztulásos károk, totálkárok) az egyesület helyszíni területszemle során meghatározza a szemle (ék) során károsodottnak ítélt területeken a kár mértékét, és jegyzőkönyvben rögzíti. Amikor meghatározásra került a bekövetkezett kár a károsodott növény, a károsodott terület nagysága, a %- ban kifejezett veszteség mértéke valamint a hozamveszteség a biztosított területen akkor a szerződés 7. pontjában meghatározott önrészek figyelembevételével kerül sor a kártérítési összeg kiszámolására. Együttesen bekövetkező káresemények esetén az eljárás a következő: Meg kell határozni minden kockázati esemény okozta hozamveszteséget úgy, hogy az előzőleg számított hozamveszteséggel csökkenteni kell a következő kockázati eseményre vonatkozó biztosított hozamot. A kockázatokat a következő sorrendben kell számításba venni: tűz, télifagy, jég, vihar, hozam. Abban az esetben, ha egy olyan folyamatos szerződésre érkezik kárbejelentés ahol az aktuális biztosítási időszakra vonatkozó szerződésmódosítás nem történt meg akkor a kárfelmérést az utolsó adatközlés/szerződésmódosítás adatai alapján kell elvégezni a következők figyelembevételével: Kárfelvétel csak olyan növénykultúrára vonatkozhat, mely szerepel az utolsó érvényes adatközlésen/szerződésmódosításon; A kárbecslésnél az utolsó érvényes adatközlésen/szerződésmódosításon megadott hozam és egységáradatok vehetők figyelembe; A kártérítés összegének meghatározásakor figyelembe kell venni a károsodott növénykultúra aktuális (a káresemény időpontjában) vetésterületét és az utolsó adatközlés/szerződésmódosításkor megadott vetésterületét. Ha a károsodott növény aktuális vetésterülete nagyobb, mint az utolsó érvényes adatközléskor/szerződésmódosításkor megadott vetésterület akkor a kártérítést aránylagosan csökkenteni kell. (kártérítés utolsó érvényes adatközléskor/szerződésmódosításkor megadott vetésterület (ha) / aktuális vetésterülete (ha) X becsült kár (Ft)) Az aktuális vetésterület 8/10

9 meghatározásakor a biztosított által igénybevett Egységes földalapú támogatás igénylésekor megadott adatok az irányadók. Értékcsökkenési kulcsok A jégesőkár okozta minőségi kárszázalék megállapítása érdekében az egyesület a következő értékcsökkenési kulcsokat alkalmazza: zöldbab: ép zöldbabhüvely 0%-os kár, ipari felhasználásra alkalmas zöldbabhüvely 60%-os kár, elenyészett zöldbabhüvely 100%-os kár. A biztosítás szempontjából ép zöldbabhüvelynek kell tekinteni azokat a zöldbabhüvelyeket melyeken a jégverés nem okozott formatorzulást, és a jég okozta sebzések beforrtak, és nem okoznak felületi egyenetlenséget friss fogyasztásra még alkalmasak. Ipari felhasználásra alkalmas zöldbabhüvelynek kell tekinteni azt a zöldbabhüvelyt mely konzervipari felhasználásra még alkalmas. Elenyészett zöldbabhüvelynek kell tekinteni azt a zöldbabhüvelyt melynek kereskedelmi értéke nincs. sárgadinnye, görögdinnye, uborka: ép gyümölcs 0%-os kár, sérült gyümölcs 30%-os kár, elenyészett gyümölcs 100%-os kár. A biztosítás szempontjából ép gyümölcsnek kell tekinteni azokat a gyümölcsöket, melyeken a jégverés okozta sebzések beforrtak és a sebzések nagysága nem éri el a gyümölcs felületének 1%- át és egyetlen sebzés sem nagyobb, mint 1 cm2. Sérült gyümölcsnek kell tekinteni a friss fogyasztásra alkalmas gyümölcsöket, melyeken a jégverés nem okozott olyan nyílt sérüléseket melyek következtében rothadásnak indul a gyümölcs. Elenyészett termésnek kell tekinteni azt a termést melynek kereskedelmi értéke nincs. A hajtásrendszerben okozott károk fejlődési veszteségként kerülnek elszámolásra. A virágzat sérülései súlycsökkenési veszteségként kerülnek elszámolásra. paprika, fűszerpaprika: ép termés 0%-os kár, ipari felhasználásra alkalmas termés 60%-os kár, elenyészett termés 100%-os kár. A biztosítás szempontjából ép termésnek kell tekinteni azokat a terméseket, melyeken a jégverés nem okozott formatorzulást, a jég okozta sebzések beforrtak és nem okoznak felületi egyenetlenséget, friss fogyasztásra, valamint fűszerpaprika előállításra még alkalmasak. Ipari felhasználásra alkalmas termésnek kell tekinteni azt a termést, mely konzervipari felhasználásra még alkalmas. Elenyészett termésnek kell tekinteni azt a termést, melynek kereskedelmi értéke nincs. őszibarack, kajszi, szilva, meggy, cseresznye: ép gyümölcs 0%-os kár, sérült gyümölcs 40%-os kár, ipari felhasználásra alkalmas gyümölcs 60%-os kár, elenyészett gyümölcs 100%-os kár. A biztosítás szempontjából ép gyümölcsnek kell tekinteni azokat a gyümölcsöket, melyeken a jégverés nem okozott formatorzulást a jég okozta sebzések beforrtak és nem okoznak felületi egyenetlenséget. A jégütések következtében a gyümölcs jellegzetes színe nem változott. Sérült gyümölcsnek kell tekinteni azokat a gyümölcsöket, melyeken a jégverés felületi deformációt okozott, de a sebzések beforrtak, és a gyümölcs oly mértékben károsodott, hogy friss fogyasztásra még alkalmas. Ipari felhasználásra alkalmas gyümölcsnek kell tekinteni azt a gyümölcsöt, mely konzerv, lé vagy szeszipari felhasználásra még alkalmas. Elenyészett gyümölcsnek kell tekinteni azt a gyümölcsöt, melynek kereskedelmi értéke nincs. alma, körte: ép gyümölcs 0%-os kár, sérült gyümölcs 25%-os kár, ipari felhasználásra alkalmas gyümölcs 70%-os kár, elenyészett gyümölcs 100%-os kár. A biztosítás szempontjából ép gyümölcsnek kell tekinteni azokat a gyümölcsöket, melyeken a jégverés nem okozott formatorzulást a jég okozta sebzések beforrtak és együttes területük nem éri el a 20 mm2. Sérült gyümölcsnek kell tekinteni azokat a gyümölcsöket, melyeken a jégverés 20 mm2- nél nagyobb beforrt sérüléseket okozott és a sérülések együttes átmérője nem haladja meg a 20 mmt. A gyümölcs oly mértékben torzult, hogy friss fogyasztásra még alkalmas. Ipari felhasználásra alkalmas gyümölcsnek kell tekinteni azt a gyümölcsöt mely konzerv, lé vagy szeszipari felhasználásra még alkalmas. Elenyészett gyümölcsnek kell tekinteni azt a gyümölcsöt, melynek kereskedelmi értéke nincs. Mintaterek alkalmazása Ha a növénykultúra betakarítása, újravetése illetve újrapalántázása a kárbejelentéstől számított öt munkanapon belül elengedhetetlen a biztosított területeken a károsodás mértékének megállapítása érdekében mintatereket kell hagyni. 9/10

10 10/10

B TÍPUSÚ GAZDA NÖVÉNYBIZTOSÍTÁSI CSOMAG KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

B TÍPUSÚ GAZDA NÖVÉNYBIZTOSÍTÁSI CSOMAG KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere B TÍPUSÚ GAZDA NÖVÉNYBIZTOSÍTÁSI CSOMAG KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI A vidékfejlesztési miniszter 143/2011. (XII. 23.) VM rendeletében meghatározott B típusú növénycsoportra.

Részletesebben

BODROGKÖZI KERTÉSZETI NONPROFIT KÖLCSÖNÖS NÖVÉNYBIZTOSÍTÓ EGYESÜLET

BODROGKÖZI KERTÉSZETI NONPROFIT KÖLCSÖNÖS NÖVÉNYBIZTOSÍTÓ EGYESÜLET BODROGKÖZI KERTÉSZETI NONPROFIT KÖLCSÖNÖS NÖVÉNYBIZTOSÍTÓ EGYESÜLET B TÍPUSÚ NÖVÉNYBIZTOSÍTÁSI CSOMAG BKNKNE/2015/B SZÁMÚ KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról

Részletesebben

GB441 JELŰ GAZDA BIZTOSÍTÁSI CSOMAG A TÍPUSÚ NÖVÉNYBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB441 JELŰ GAZDA BIZTOSÍTÁSI CSOMAG A TÍPUSÚ NÖVÉNYBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB441 JELŰ GAZDA BIZTOSÍTÁSI CSOMAG A TÍPUSÚ NÖVÉNYBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A vidékfejlesztési miniszter 143/2011. (XII. 23.) VM rendeletében

Részletesebben

Növény- és erdő elemikár biztosítás ( E típusú)

Növény- és erdő elemikár biztosítás ( E típusú) www.allianz.hu Növény- és erdő elemikár biztosítás ( E típusú) Mezőgazdasági biztosítások Különös biztosítási feltételek AHE-11170/4FP Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A biztosítás

Részletesebben

A mezőgazdasági vállalkozások növény és erdő elemikár biztosítási feltételei

A mezőgazdasági vállalkozások növény és erdő elemikár biztosítási feltételei A mezőgazdasági vállalkozások növény és erdő elemikár biztosítási feltételei Ügyfél-tájékoztató AHE - 11170/1ÜT 1/10 Tisztelt Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk társaságunkat, valamint

Részletesebben

Mezőgazdasági növénybiztosítás

Mezőgazdasági növénybiztosítás Mezőgazdasági növénybiztosítás Különös biztosítási feltételek 1/51 AHE-11536/1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A biztosítás tárgya, területi és időbeli hatálya (kockázatviselési )...

Részletesebben

Mezõgazdasági növény-, állat- és vagyonbiztosítások

Mezõgazdasági növény-, állat- és vagyonbiztosítások felcím Mezõgazdasági növény-, állat- és vagyonbiztosítások Általános biztosítási feltételek ALCÍM 1/13 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések.............................3 1.1. A biztosítás tárgya

Részletesebben

Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás

Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás Vállalati biztosítások Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás Szerződési feltételek 1/48 Tartalom Vagyonbiztosítások Általános biztosítási feltételek...3 Fogalmak...3 1...Általános rendelkezések... 4

Részletesebben

Általános biztosítási feltételek

Általános biztosítási feltételek www.allianz.hu Általános biztosítási feltételek Vagyonbiztosítások Vagyonbiztosítások Tartalom Fogalmak 3 1. A biztosítási szerződés tárgya és a biztosítási esemény (káresemény) 4 2. A biztosítási szerződés

Részletesebben

Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től

Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett tulajdonosunkon

Részletesebben

Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás

Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás www.allianz.hu Vállalkozásbiztosítások Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás Szerződési feltételek AHE-43400/2FP Vagyonbiztosítások Általános biztosítási feltételek A jelen általános biztosítási feltételek

Részletesebben

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) 1/6 Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) Generali Biztosító Zrt. Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888. Telefonos ügyfélszolgálat: 06 40 200 250 www.generali.hu Nysz.: 16485 Az Általános vagyonbiztosítási

Részletesebben

Általános biztosítási feltételek

Általános biztosítási feltételek www.allianz.hu Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Felelősségbiztosítások AHE-10352/5P A jelen általános biztosítási feltételek azon általános rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket

Részletesebben

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A biztosítási összeg... 6 3. A biztosítási fedezetből kizárt károk... 7 4. A biztosítási díj...

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS Hatályos: 2014.03.15-tôl MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS

Részletesebben

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) Generali-Providencia Biztosító Zrt. 1066 Budapest, Teréz krt. 42 44. TeleCenter: (06-40) 200-250 Ezen általános feltételek alapján a Generali-Providencia Biztosító

Részletesebben

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A jelen feltételek rendelkezései az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) valamennyi

Részletesebben

C.A.R. Építés-szerelésbiztosítás szerződési feltételei

C.A.R. Építés-szerelésbiztosítás szerződési feltételei C.A.R. Építés-szerelésbiztosítás szerződési feltételei Esetleges panaszaival forduljon Vezérigazgatóságunkhoz: UNIQA Biztosító Rt 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78. Telefon: 238-6000, Fax: 238-6060

Részletesebben

Aegon Magyarország Biztosító Zrt. Aegon Praktika Társasház és Lakásszövetkezet Biztosítás Tartalomjegyzék

Aegon Magyarország Biztosító Zrt. Aegon Praktika Társasház és Lakásszövetkezet Biztosítás Tartalomjegyzék Aegon Magyarország Biztosító Zrt. Aegon Praktika Társasház és Lakásszövetkezet Biztosítás Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK I. Biztosító, Szerzôdô, Biztosított 3 II. A biztosítási szerzôdés létrejötte

Részletesebben

Allianz Vállalkozás Védelem/ Allianz Gazdálkodás Védelem

Allianz Vállalkozás Védelem/ Allianz Gazdálkodás Védelem Vállalati biztosítások 2011. október www.allianz.hu Allianz Vállalkozás Védelem/ Allianz Gazdálkodás Védelem Általános szerződési feltételek 1 / 85 Tartalomjegyzék Általános biztosítási feltételek...........................

Részletesebben

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Biztosító Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások AEGON TREND II. Felelősségbiztosítás VVT-FSZ-140217 TARTALOMJEGYZÉK Általános

Részletesebben

Útitárs CASCO Szabályzat

Útitárs CASCO Szabályzat Útitárs CASCO Szabályzat 1. ÚTITÁRS CASCO SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 3 1.1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS ALANYAI... 3 1.1.1. A Biztosított... 3 1.1.2. A Szerzôdô... 3 1.1.3. A Biztosító... 3 1.1.4. Belépés

Részletesebben

Genertel e-lakás ügyféltájékoztató. feltételek

Genertel e-lakás ügyféltájékoztató. feltételek Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek E-lakás - Lakásbiztosítás - általános feltételek 3. oldal Genertel e-lakásbiztosítás különös és kiegészítő feltételek 27. oldal kiegészítő biztosítások

Részletesebben

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 4. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 7. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS

Részletesebben

ALL RISKS VAGYONBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA (MJK: ARV

ALL RISKS VAGYONBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA (MJK: ARV ATLASZ ALL RISKS VAGYONBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA (MJK: ARV 001-2008) ARV 001-2008 Érvényes: 2008. 10. 01-től 1/24 ATLASZ ALL RISKS VAGYONBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA A QBE Insurance (Europe)

Részletesebben

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek Nyomtatványszám: NV3001 NV3001 Oldal: 1 / 26

Részletesebben

Genertel Kereskedői Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel Kereskedői Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel Kereskedői Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ZRT. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 3. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 6. oldal GENERTEL KERESKEDŐI

Részletesebben

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től A K&H felelősségbiztosítás különös és kiegészítő feltételei, valamint záradékai vonatkoznak a jelen feltételek alapján

Részletesebben

K&H lakásbiztosítás ügyfél-tájékoztató

K&H lakásbiztosítás ügyfél-tájékoztató tartalom ügyféltájékoztató 3 szerződési feltételek 7 1. általános feltételek 7 1.1. szerződő, biztosított 7 1.2. a szerződés létrejötte 7 1.3. a biztosítási szerződés hatálybalépése, a kockázatviselés

Részletesebben

LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ

LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ A MABISZ Lakásbiztosítási útmutató nem mintaszabályzat, csak segítséget ad biztosítási fogalmak értelmezéséhez. Jelen útmutató a jogszabályi rendelkezések alapján készült, melytől

Részletesebben