RCI tagsági feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RCI tagsági feltételek"

Átírás

1 RCI tagsági feltételek 1. BEVEZETŐ 1.1 Jelen Tagsági Feltételek kötelező erejű szerződést keletkeztetnek az RCI Europe (továbbiakban: RCI vagy mi) és minden olyan személy között, aki tulajdonjoggal, birtokjoggal vagy használati joggal rendelkezik egy szállást (továbbiakban: Üdülési Jog ) illetően egy olyan Üdülőhelyen vagy Üdülési program keretében, amely az RCI-hoz kapcsolódik (továbbiakban: Társult Üdülőhely ) és aki az RCI-hoz csatlakozni kíván vagy csatlakozási kérelmét az RCI elfogadta, illetve az, aki az RCI Csereprogramjában részt vesz (továbbiakban: Tag vagy Ön ). 1.2 Jelen Tagsági Feltételek kiterjednek valamennyi olyan programra és szolgáltatásra, amelyet az RCI azon tagjainak, a tagok útitársainak és a vendégeinek kínál (továbbiakban együttesen: Vendégek ) akik részt vesznek az RCI Csereprogramjában (a továbbiakban: Csereprogram ). Önre emellett vonatkoznak az RCI által Önnel közölt egyéb feltételek is. 1.3 Az Üdülési Jog vásárlására vonatkozó döntését érdemes elsősorban a Üdülési jog alapján a Társult Üdülőhelyen fennálló tulajdonjogból, használati vagy birtokjogból eredő előnyökre alapoznia, nem pedig az RCI Csereprogramon keresztül lehetséges cserékből származó előnyökre. 1.4 Jelen Tagsági Feltételeket az angol és walesi jog szabályai alapján a Tag állampolgárságára tekintet nélkül kell értelmezni. 1.5 Ha a Tagsági Feltételeket lefordítják egy, az angoltól eltérő nyelvre, az értelmezésnél az angol nyelv az irányadó. 1.6 Az RCI saját döntése alapján felkínált RCI programokra és szolgáltatásokra, vagy harmadik személyek az RCI engedélyével felkínált programjaira és szolgáltatásaira külön feltételek vonatkoznak, amelyeket ilyen programok/szolgáltatások felajánlásakor közölnek Önnel. 2. AZ RCI CSEREPROGRAM 2.1 A Tagsági Feltételekben meghatározott díjakat megfizető és a Tagsági Feltételek egyéb rendelkezéseit is betartó Tagok részére engedélyezett az RCI Csereprogramjában való részvétel. 2.2 A Tagok időszakonként kézhez kapják az RCI Üdülőhely-nyilvántartásának egy példányát. További példányok is igényelhetőek díjfizetés ellenében. 2.3 A Tagok számára rendelkezésre álló, az Üdülési Jog cseréjére irányuló lehetőségeket, valamint az ezekre vonatkozó szabályokat/eljárásokat az RCI Üdülőhely-nyilvántartása és egyéb RCI időszakos kiadványok tartalmazzák. A Wyndham Worldwide Company

2 Ezeket a szabályokat és eljárásokat a Tagsági Feltételek teljes egészükben tartalmazzák. 2.4 Az RCI-nek jogában áll megtagadni az Ön Üdülési Jogát érintő utasítások végrehajtását, amennyiben azokat nem Tag, Vendég vagy bármilyen harmadik fél adja, kivéve, ha Ön írásban megerősíti, hogy ezek a személyek az Ön meghatalmazása alapján járnak el. 3. AZ ÖN PÉNZÜGYI VÉDELME Az RCI Csereprogramja nem tartozik az ABTA Pénzügyi Védelmi Programjának hatálya alá, és nem képezi az 1992-es Szervezett Üdülésekről és utazásokról szóló rendelet hatálya alá tartozó szervezett út részét. 4. AZ RCI ÉS A TÁRSULT ÜDÜLŐHELYEK KÖZÖTTI KAPCSOLAT 4.1 Az RCI, valamint a Társult Üdülőhely fejlesztője, marketingcége, forgalmazója, vagyonkezelője, tulajdonosi képviselete és kezelőcége különálló személyek. Az RCI-nak nincs velük közös társasága, vegyes vállalata, illetve köztük és az RCI közt nem áll fenn megbízotti jogviszony. Az RCI Csereprogram A Társult Üdülőhelyek részéről vagy nevében forgalmazott termékek és szolgáltatások (különös tekintettel az Üdülési Jogra) elkülönülnek egymástól. 4.2 Az RCI nem tesz ígéretet és nem vállal szavatosságot (kivéve, ha ezt kifejezetten írásban megteszi) a Társult Üdülőhelyre nézve, a Társult Üdülőhely tulajdonosának vagy vagyonkezelőjének jogosultsága tekintetében, vagy a kezelőcég Társult Üdülőhely kezelése vonatkozásában. A Tagoknak maguknak kell tájékozódniuk ilyen kérdésekben. 4.3 Az RCI nem forgalmaz vagy kínál Üdülési Jogot. Azonban valamennyi Társult Üdülőhely és az RCI közt olyan szerződés áll fenn, amely lehetővé teszi a Társult Üdülőhely tulajdonosai számára az RCI tagság igénylését. 4.4 Ha a Társult Üdülőhely nem teljesíti szerződéses kötelezettségeit az RCI felé vagy az Üdülőhely szerződése bármilyen okból megszűnik, a Üdülőhely elveszítheti Társult Üdülőhely státuszát és az RCI felfüggesztheti azon Tagok tagsági jogait, akik ezen a Üdülőhelyen rendelkeznek Üdülési Joggal. 4,5 A Tagsági Feltételek elkülönülnek a köztünk és a Üdülőhely fejlesztői, marketingcégei, forgalmazói, tulajdonosi képviselete vagy vagyonkezelője/kezelő cége közt létrejött szerződéstől. 4.6 Az RCI által a Társult Üdülőhelyekről közétett információk (különös tekintettel a rendelkezésre álló létesítményekre, kényelmi eszközökre és szolgáltatásra vonatkozó adatokra) az adott Társult Üdülőhelytől származnak. Ne feledje, hogy a Társult Üdülőhely egyes szolgáltatásai, létesítményei vagy kényelmi eszközei nem (vagy csak korlátozottan) érhetőek el az minden szakában.

3 Ennek megfelelően annak ellenére, hogy az RCI, elvárható keretek között, minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy az általa biztosított információ mindig naprakész legyen, nem vállal felelősséget (kivéve ha az saját gondatlanságán alapul) az egyes Tagoknak vagy Vendégeiknek a Társult Üdülőhelyről szolgáltatott pontatlan, hiányos vagy félrevezető információ miatt. 5. AZ ÖN TAGFELVÉTELI KÉRELME 5.1 A Tagság megszerzéséhez az alábbi feltételeknek kell teljesülniük: életév betöltése; a tagfelvételi kérelem kitöltése és benyújtása az RCI részére az előírt formában (benyújtás: személyesen vagy képviseleti úton); a vonatkozó RCI díj megfizetése (személyesen vagy képviseleti úton), valamint a kérelem RCI részéről történő elfogadása. 5.2 Fenntartjuk a kérelem indokolt esetben történő elutasításának jogát. Indokolt esetnek minősül különösen, ha az elutasítás bármilyen helyi önkormányzati, tagállami, állami, vagy szövetségi jogszabályi előíráson vagy szabályon, esetleg bármilyen hatósági vagy bírósági rendelkezésen alapul. 5.3 Az Ön tagsági jogviszonya az Önt a tagsági számáról értesítő levél keltének napján jön létre. 5.4 A Tagság tartama években számolandó. A kezdőidőpont az a nap, amelyen az Ön kérelmét elfogadtuk, és a lejárat évének ugyanezen hó ugyanezen napja a lejárat napja. 5.5 Az Ön tagsága kiterjed az Önt megillető valamennyi, legfeljebb 5 heti időszakot magában foglaló Üdülési Jogra az egyes Társult Üdülőhelyeken. Külön díj fizetendő, ha Ön különböző Társult Üdülőhelyeken rendelkezik Üdülési Joggal, illetve, ha a Üdülési Joga több, mint 5 heti időszakra vonatkozik. 5.6 A tagság mindig annak a természetes személynek a nevére szól, aki a Társult Üdülőhelyen Üdülési Joggal rendelkezik. 5.7 Ha egy gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy Üdülési Joggal rendelkezik egy Társult Üdülőhelyen, a tagságnak egy olyan természetes személy nevére kell szólnia, akit a társaság vagy a jogi személy képviseletére jelöl ki. 5.8 Egy Üdülési Jog közös tulajdonosai (legfeljebb 2 személy), amennyiben lakcímük megegyezik, közös tagságot igényelhetnek. Ez esetben Önöknek ki kell jelölniük azt a személyt, akit a tagsággal kapcsolatos ügyekben elsősorban megkereshetünk. 5.9 Az RCI jogosult mindkét jogosulttól utasításokat elfogadni és a tagság kérdéseiben mindkét jogosult számára tájékoztatást adhat A jogosultak egymásnak ellenmondó utasításai esetén, jogunkban áll az először kapott utasításoknak megfelelően eljárni. A Wyndham Worldwide Company

4 A jogosultak további ellentmondó utasításai esetén, a körülmények ésszerű mérlegelésével, megfelelő visszatérítés mellett felfüggesztjük vagy megvonjuk a cserejogosultságokat a Üdülési Jog vonatkozásában, kivéve, ha az ellentmondás késlekedés nélkül feloldható Egyazon Üdülési Jog eltérő címen lakó közös jogosultjai kötelesek külön-külön önálló RCI tagsági jogot igényelni Valamennyi nyilvántartott tag címére egy példányt eljuttatunk minden RCI kiadványból Az Ön RCI Csereprogram-tagság személy szerint Önt illeti és nem ruházható át. 6. FIZETÉSI MÓD ÉS VISSZATÉRÍTÉS 6.1 A hibák és a felesleges késedelmek elkerülése érdekében a számunkra történő fizetéskor valamennyi banki átutaláson és csekken tüntesse fel a tagsági számát. 6.2 Az RCI részére történő kifizetéskor és az RCI-tól kapott visszatérítéskor valamennyi felmerülő banki költség Önt terheli, kivéve azokat az eseteket, amikor a kifizetés vagy visszatérítés az RCI a hibájából következik be. 6.3 A visszatérítésekre az eredeti kifizetéssel megegyező pénznemben és módon kerül sor. 7. A TAGSÁG MEGHOSSZABBÍTÁSA 7.1 A tagság megújításának feltétele a vonatkozó előfizetési díj megfizetése a tagság valamennyi éve után. 7.2 Ön bármikor megújíthatja vagy meghosszabbíthatja tagsági jogviszonyát a tagsági viszonya lejárta előtt, feltéve, ha a vonatkozó előfizetési díjat megfizeti az RCI számára. 7.3 Ha az írásbeli felszólításban megjelölt esedékességig a fizetésre nem kerül sor, jogunkban áll tagság-helyreállítási díjat kivetni a vonatkozó előfizetési díj mellé. A helyreállítási díj mértéke változó, jelenleg 150. Ennek a díjnak a megfizetése szintén előfeltétele a tagság meghosszabbításának. 7,4 Fenntartjuk magunknak azt a jogot, hogy indokolt esetben elutasítsuk a megújítási kérelmeket. Indokolt esetnek minősül különösen, ha az elutasítás bármilyen helyi önkormányzati, tagállami, állami, vagy szövetségi jogszabályi előíráson vagy szabályon, esetleg bármilyen hatósági vagy bírósági rendelkezésen alapul. Ha a kérelme elutasításra kerül, visszatérítjük az Ön által már megfizetett megújítási előfizetési díjat. Megjegyzés: Olvassa el a 16. pontot is a minket megillető és az Ön tagsági jogát érintő felmondási/felfüggesztési okokról. 8. A ÜDÜLÉSI JOG ELADÁSA 8.1 Amennyiben Ön el kívánja adni vagy másra kívánja ruházni a Üdülési Jogát, amint az lehetséges, köteles bennünket értesíteni.

5 8.2 Ön köteles értesíteni a vevőt vagy az új jogosultat bármilyen, az Ön Üdülési Jogát érintő és az RCI Alapba történő még nem teljesített letétbe helyezést illetően, továbbá Ön köteles értesíteni bennünket arról, hogy az Ön és a vevő/új jogosult közötti megállapodás alapján ki jogosult a befizetett letét felhasználására. 8.3 A Üdülési Jog átruházása vagy eladása esetén is érvényben marad az RCI Alapba történő jövőben esedékes letétbe helyezés és a részünkről megküldött csere-megerősítés. 9. A ÜDÜLÉSI JOG LETÉTBE HELYEZÉSE 9.1 A csere iránti kérelem benyújtásához vagy a csere visszaigazolásának elfogadásához Önnek az alábbi feltételeket kell teljesítenie: Érvényes tagsági jogviszonnyal kell rendelkeznie, valamennyi esedékes előfizetési díjat meg kell fizetnie (beleértve a Direct Debit útján történő megfizetést) a letétbe helyezett Üdülési Jog utolsó napjáig vagy a kérelmezett csere utolsó napjáig (amelyik későbbi napra esik); valamint Letétbe kell helyeznie az Üdülési Jogosultságot az RCI-nál, melyet mi ezt követően egy szálláscsere-alapba helyezünk ( RCI Alap ). 9.2 A letétbe helyezett Üdülési Jog RCI Alapba történő befogadásáról a letétbe helyezéstől számított 14 munkanapon belül értesítjük Önt. 9.3 A Üdülési Jog letétbe helyezésével Ön lemond minden használati jogról, és hozzájárul ahhoz, hogy az RCI korlátozás nélkül felhasználhassa azokat. 9.4 A letétbe helyezett Üdülési Jogot illetve a csere-visszaigazolásokat nem használhatja fel üzleti célra (ideértve a bérletet, az eladást vagy a további cserét harmadik személlyel, illetve az ilyen célú felhasználás harmadik személy részére történő engedélyezését.). 9.5 Ha letétbe helyezi a Üdülési Jogát az RCI-nál, Ön egyúttal az alábbiakért vállal szavatosságot: Ön jogosult arra, hogy a letétbe helyezett Üdülési Jogot (beleértve a Üdülőhely létesítményeit/eszközeit) használja vagy a használatát átengedje a letét időszakára; és a letétbe helyezett Üdülési Jogot nem ruházták át és nem is fogják átruházni, felajánlani, bérbe adni vagy hozzáférhetővé tenni harmadik személy részére; továbbá Az Ön legjobb tudomása szerint az Üdülési Jog tárgyát képező ingatlan megfelelő és használható állapotban van; valamint valamennyi, a letétbe helyezésig esedékes fenntartási költség, adó vagy egyéb fizetési kötelezettség a Üdülési Jog tárgyát képező ingatlan tekintetében teljesítésre került és a letétbe helyezés napját követően esedékessé váló összegek határidőben megfizetésre kerülnek. A Wyndham Worldwide Company

6 9.6 Ön bármikor kiveheti a letétből a Üdülési Jogot, kivéve, ha az már más személyt illet továbbá, ha a letétbe helyezett ingatlan vonatkozásában csere-visszaigazolást kapott kézhez. 9.7 Ha Ön nem igényelt cserét az RCI-on keresztül, vagy nem fogadott el egyet sem az RCI megfelelő üdülőhely- vagy időpontajánlatai közül attól a naptól számított 2 éven belül, hogy az Üdülési Jogot letétbe helyezte, Ön elveszti valamennyi, a letétet illetően fennálló kedvezményét és a letétet illetően nem kaphat cserét. 10. A CSERE IGÉNYLÉSE 10.1 Ön köteles előre megfizetni az aktuális cseredíjat azon a napon, amikor az egyes cseréket igényli Ha az RCI nem tud Önnek megfelelő cserét biztosítani, az Ön választása szerint visszatartjuk az összeget, és azt a későbbiekben kedvezményként felhasználhatja más csereösszegeket illetően, vagy visszatérítjük azt az Ön részére A cserével érintett személyek közül legalább egynek 18 évesnek vagy annál idősebbnek kell lennie (az Egyesült Államokba történő utazás esetén 21 évesnek vagy annál idősebbnek) A cserekérelem teljesíthetősége attól függ, hogy mások milyen Ön által elfogadható Üdülési jogokat helyzetek letétbe vagy fognak előreláthatóan letétbe helyezni az RCI Alapba. Nem szavatoljuk, hogy az üdülőhelyet, a térséget, az utazás időpontját, a szállás méretét, az utazási szolgáltatót illetően, vagy egyéb szempontból az Ön cserekérelmét teljesíteni tudjuk. Ilyen esetekben, természetesen, alternatív lehetőségeket kínálunk Önnek A cserefoglaláskor kötelező erejű szerződés jön létre A csere visszaigazolása csak akkor érvényes, ha azt az RCI írásban eljuttatja Önnek. A visszaigazolás kézhezvételét követően ellenőrizzen minden részletet,és azonnal értesítsen bennünket, ha azon bármilyen téves adat szerepel. Ezt követően minden lényegi kérdést illető változtatási kérelmet lemondásnak fogunk tekinteni Az RCI a Társult Üdülőhelyek kérésének megfelelően ésszerű keretek közt a cserék vonatkozásában korlátozásokat alkalmazhat. Ilyenek lehetnek például az olyan jellegű korlátozások, amelyek megtiltják, hogy a Tagok és a Vendégeik egy adott időszakon belül többször utazzanak ugyanarra a helyre, vagy az ugyanabban a helységben levő Társult Üdülőhelyekre vonatkozó korlátozások, és az esetleges alsó korhatár előírása. 11. A CSERESZÁLLÁS HASZNÁLATA ÉS ELOSZTÁSA 11.1 A Tagok tudomásul veszik, hogy a szállás különbözhet az Üdülési Joguk tárgyát képező ingatlan méretétől, külsejétől, berendezésétől, felszereltségétől, kényelmi eszközeitől és létesítményeitől.

7 11.2 A Társult Üdülőhelyek szükség esetén alternatív szállást biztosíthatnak az elfogadott helyett, feltéve, hogy az legalább annyi férőhellyel rendelkezik, és általános minősége eléri az elfogadott ingatlan minőségét A Tagok, útitársaik és a vendégeik kötelesek a csere útján biztosított szállást felelős, gondos és biztonságos módon használni A Tagok felelősek mindazért a kárért, amelyet ők maguk, az útitársaik vagy a vendégeik okoztak a Társult Üdülőhelyen való tartózkodás során A Tagok, útitársaik és a vendégeik kötelesek a Társult Üdülőhely szabályait és házirendjét betartani Ön és a vendégei kötelesek az adott egységből/ingatlanból való távozáskor hiányzó dolgok pótlására Az útitársakat Tagoknak kell kísérniük A szállást elfoglaló személyek száma (a kiskorúakat - a kisbabákat is - beleértve) nem haladhatja meg az adott egységnek/ingatlannak a csere visszaigazolásán vagy a vendégigazoláson feltüntetett maximális befogadóképességét. Ellenkező esetben a Társult Üdülőhely megtagadhatja a hozzáférést, vagy további díjat kérhet A Tagok kötelesek minden adót, személyes kiadást, közműdíjat, óvadékot és a Társult Üdülőhely által meghatározott, a létesítmények és a kényelmi eszközök használatáért fizetendő egyéb díjat megfizetni Ha Ön, útitársai vagy vendégei a visszaigazolásban foglalt bejelentkezési időponttól vagy naptól eltérő napon vagy időpontban érkeznek, Ön vagy ők kötelesek a Társult Üdülőhelyet erről közvetlenül értesíteni. A visszaigazolásban szereplő időszakon kívül igénybe vett szállásnapokért a Társult Üdülőhely megállapíthat további díjakat vagy egyéb feltételt is szabhat A Tagok és a Vendégeik számára megtagadható a Társult Üdülőhelyre való belépés, ha nem tudják igazolni a személyazonosságukat útlevéllel, járművezetői jogosítvánnyal vagy más, a Társult Üdülőhelyen elfogadott személyazonosításra alkalmas okmánnyal. 12. VENDÉGEK 12.1 A visszaigazolást csak olyan tagok használhatják, akik a saját Üdülési Jogukat letétbe helyezték csere céljára az RCI Alapba, kivéve, ha a Tag a visszaigazolást egy vendégigazolás kibocsátáskori áron történő vásárlásával átadja egy barátnak vagy családtagnak Az olyan személyek, akik Üdülési Joggal rendelkeznek egy ingatlan tekintetében, de nem Tagok, nem kaphatnak vendégigazolást A Tagok biztosítani kötelesek, hogy a Vendégek a vendégigazolást figyelmesen és teljesen kitöltsék és lehetőség szerint, azonnal értesítsenek minket, ha azon bármi helytelenül szerepel. A Wyndham Worldwide Company

8 12.4 A vendégigazolásokat csak az a személy használhatja, akinek a nevére szól A vendégigazoláson megjelölt személyeken túl mások is utazhatnak, feltéve, hogy a csere-visszaigazoláson feltüntetett maximális befogadóképességet az adott személyek száma nem haladja meg A vendégigazolások nem ruházhatóak át és nem használhatóak fel üzletszerű tevékenység céljára, beleértve a bérbeadást, az eladást vagy az újabb cserét harmadik személy részére A Társult Üdülőhely korlátozhatja, illetve feltételekhez vagy további díj megfizetéséhez kötheti a vendégigazolások felhasználását A Tagok felelősek a Vendégeik cselekedeteiért, mulasztásaiért, gondatlan cselekményeikért vagy szerződésszegéseikért (tekintet nélkül arra, hogy mindez a Tagokkal együtt vagy tőlük függetlenül történt), illetve az ezekkel okozott károkért, a meg nem fizetett díjakért, a foglalásért és a lemondásért fizetendő díjakért, a maximális befogadóképességet meghaladó számú vendégért és a hiányzó dolgok pótlásáért A tartózkodás során a Vendégek nem tettethetik azt, hogy Tagok A vendégigazolásért fizetett díjak vissza nem téríthetőek. 13. A CSERE VISSZAMONDÁSA AZ ÖN RÉSZÉRŐL 13.1 Ön bármikor lemondhatja a visszaigazolt cserét írásban (levél, fax vagy útján), illetve telefonon, és mi az Ön rendelkezésének megfelelően járunk el Amennyiben az Ön cseréjére nem vonatkoznak - Önnel közölt - speciális lemondási szabályok, csak akkor kaphat visszatérítést, ha az RCI ugyanazon a munkanapon megkapja az Ön visszamondását, amelyen Ön közölte a csere elfogadását az RCI-val (kivéve, ha az elfogadás, az elfogadott csere tárgyát képező üdülése előtt 14 napon belül történik, ilyen esetben a fenti feltételek teljesülése esetén sincs visszatérítés) Ha Ön a cserét legalább 2 munkanappal a kezdőnap előtt mondja vissza, kérhet újabb cserét az RCI Alapban letétbe helyezett Üdülési Jog ellenében, ennek azonban az értéke csökkenhet. 13,4 Ha Ön a cserét kevesebb, mint 2 munkanappal a kezdőnap előtt mondja vissza, nem kérhet újabb cserét az RCI Alapban letétbe helyezett Üdülési Jog ellenében. Megjegyzés: Ha a visszamondási okra vonatkozó biztosítással rendelkezik, visszakaphatja a cseredíjat. 14. A CSERE RÉSZÜNKRŐL TÖRTÉNŐ VISSZAMONDÁSA 14,1 Fenntartjuk maguknak a jogot, hogy visszamondjunk egy megerősített cserét vagy egy cserekérelmet lemondjunk, és a cserejogosultságokat is megvonjuk, ha: ha az Ön részéről a részünkre történő bármilyen kifizetés teljesítését a bankja vagy a hitelkártya-szolgáltató megtagadja; vagy

9 Ön az esedékességig nem fizette meg a fenntartási költségeket vagy egyéb hasonló terheket, az Üdülési Jog tárgyát képező ingatlan vonatkozásában Nem vállalunk felelősséget olyan esetekre, ha a visszaigazolt szállás rajtunk kívülálló okból nem áll rendelkezésre. Ilyen például a túlfoglalás esete (az RCI-os túlfoglalás esetén kívül), vagy ha a Társult Üdülőhely megtagadja a hozzáférést, illetve a természeti katasztrófák, vis maior események, zavargások, terrorcselekmények és kormányzati intézkedések Ha a 14.2-ben megjelölt események indulás előtt történnek, jogunkban áll a visszaigazolt cserét visszamondani. Ilyen esetben alternatív cserelehetőséget kínálunk Önnek. Ha nem áll rendelkezésre más, egyenértékű cserelehetőség, az Ön által kifizetett cseredíjat kedvezményként figyelembe vesszük a jövőbeni cseredíjak vonatkozásában, vagy, amennyiben Ön kéri, visszatérítjük a már megfizetett cseredíjat és értékcsökkenés nélkül engedélyezünk az Ön számára egy másik cserét Az RCI fenntartja a jogot, hogy visszamondjon egy visszaigazolt cserét, vagy cserejogosultságokat véglegesen megvonjon, vendégigazolásokat visszavonjon, az adott tag tagsági jogviszonyát megszüntesse, illetve a tagsággal kapcsolatban felkínált termékekhez/szolgáltatásokhoz való hozzáférést megtagadja az alábbi esetekben: a visszaigazolt cserével való visszaélés; visszaélés a vendégigazolással, a Tag vagy a Vendégek részéről, különös tekintettel a kereskedelmi célú használatra A Tagsági Feltételek egyéb módon történt megsértésekor, ha az RCI a szankció alkalmazását indokoltnak tartja Amennyiben a késedelem nem jár veszéllyel, az RCI értesíti az érintett Tagot a kilátásba helyezett szankcióról és annak indokairól, és megfelelő lehetőséget biztosít a Tagnak álláspontja kifejtésére a szankció tényleges alkalmazása előtt. 15. A TAGSÁGI JOGVISZONY ÖN RÉSZÉRŐL TÖRTÉNŐ MEGSZÜNTETÉSE Ön egy hozzánk intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor felmondhatja a tagsági jogviszonyát, feltéve, hogy nem ruházta át másra Üdülési Jogát, vagy a letét ellenében nem kapott visszaigazolt cserét. 16. A TAGSÁGI JOGVISZONY RÉSZÜNKRŐL TÖRTÉNŐ MEGSZÜNTETÉSE/FELFÜGGESZTÉSE 16,1 Fenntartjuk a jogot, hogy felfüggesszük vagy felmondjuk a tagságát és jövőbeni cserejogait, valamint, hogy visszamondjuk a még fel nem használt, de visszaigazolt cseréit, amennyiben Ön nem tartja be a Tagsági Feltételeket; Ön nem fizeti meg az RCI-nak vagy bármely egyéb társaságnak, Társult Üdülőhelynek, a cserében résztvevő egyéb személynek, a cserével érintett szállás kapcsán, A Wyndham Worldwide Company

10 az Ön Üdülési Joga tárgyát képező ingatlan vonatkozásában, (beleértve a fenntartási költségeket, illetve egyéb, Ön által a Társult Üdülőhelynek fizetendő díjakat) vagy az utazással kapcsolatban fizetendő bármely összeget; Ha az Ön Üdülési Jogának tárgyát képező ingatlan üdülőhelyének Társult Üdülőhely státusza a 4.4 pont alapján megszűnik; Ha Ön bármilyen igényt támaszt velünk szemben az RCI Csereprogram vonatkozásában, a csereszállásra nézve, az Ön Üdülési Joga tárgyát képező ingatlan viszonylatában vagy az utazással kapcsolatban; Ha bebizonyosodik Önről, hogy Ön kellemetlen vagy rendszeres panasztevő, aki zaklatja alkalmazottainkat, illetve fizikai erőszakot használ velük szemben, illetve ezzel fenyegetőzik, továbbá, ha verbális agressziót alkalmaz velük szemben Ha az Ön visszaigazolt cseréje visszamondásra kerül a Tagsági Feltételek megszegése miatt, a cseredíjat elveszíti, azonban a letétbe helyezett Üdülési Jogát visszajuttatjuk Önnek az RCI Alapból, kivéve, ha azt már harmadik fél számára csere keretében kiutaltuk vagy átruháztuk Megszűnéskor visszajuttatunk Önnek az előzetesen megfizetett előfizetési díjat, levonva ebből a tagsággal érintett évek vagy töredékévek utáni teljes éves díjat a tagság kezdete vagy a legutóbbi meghosszabbítás óta, kivéve, ha tagság azért szűnik meg, mert Ön nem tartotta be a Tagsági Feltételeket, vagy nem fizette meg a bármilyen jogcímen esedékessé vált összegeket. Ez utóbbi két esetben Ön nem jogosult visszatérítésre Ha Ön az esedékességig nem fizette meg a fenntartási költségeket, vagy egyéb hasonló terheket, az RCI felfüggesztheti a tagságát mindaddig, amíg nem kap értesítést arról, hogy ezen összegek kifizetésre kerültek A Tagság felmondható vagy a tagság meghosszabbítása elutasítható abban az esetben, ha a Társult Üdülőhely felmondja az Ön Üdülési Jogát és Önnek nincs más Társult Üdülőhelyen Üdülési Joga. 17. PANASZ 17.1 A Társult Üdülőhelyen a szállást vagy a szolgáltatásokat érintő panaszt először (amint lehetséges) az adott helyen megfelelő hatáskörrel rendelkező személlyel kell közölni. Ha az így felkínált megoldás nem megfelelő, a Tag vagy a Vendég számára ajánlott a legközelebbi RCI szolgáltató iroda telefonon történő megkeresése Az RCI nem felel a Tagok vagy a Vendégek felé semmilyen olyan költségért vagy kiadásért, amely a Társult Üdülőhelyen való tartózkodás során merült fel (beleértve a más szállás költségeit), ha a Tagok vagy a Vendégek panaszt tettek a Társult üdülőhely szállása vagy szolgáltatásai kapcsán, kivéve, ha a költséget vagy kiadást az RCI egyesült királyságbeli irodája (Kettering, Anglia), vagy a legközelebbi RCI szolgáltató iroda előzetesen jóváhagyta. Megjegyzés: Az Ön felé fennálló felelősségünket a 19. pont részletezi Abban a valószínűtlen esetben, ha a Társult Üdülőhely nem oldja meg a felmerült problémát, a hazatérésüktől számított 30 napon belül írásos formában fogalmazzák meg a panaszukat és címezzék azt a Panaszirodánknak, a következő

11 címre: Kettering Parkway, Kettering, Northants NN15 6EY. Adja meg a tagsági számát és valamennyi lényeges adatot. Jogunkban áll figyelmen kívül hagyni azon panaszokat, amelyek esetében nem követték a fenti, egyszerű eljárást. 18. VITÁK Az RCI Foglalási Feltételek alapján, választottbírósági eljárás során kell eldönteni az egyéb úton nem rendezhető, a szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat. Egyébként a Tagsági Feltételekkel kapcsolatban felmerülő vitákra az angol bíróságok rendelkeznek joghatósággal. Skócia és Észak-Írország lakosai saját országuk bíróságai előtt is megindíthatják az eljárást. 19. A FELELŐSSÉGÜNK ÖNNEL SZEMBEN 19.1 Ha Ön, vagy egy Vendége az RCI Csereprogram használata során kárt szenved, a kártérítés felső határa, a kár okától függetlenül, az adott káresemény vonatkozásában nem haladhatja meg a cseréért a részünkre fizetett összeg háromszorosát (kivéve ha halál, vagy személyi sérülés az RCI gondatlanságára vezethető vissza. Ezen estekben a kártérítés mértékének nincs felső határa). 19,2 Az RCI nem felel az olyan kárért (veszteségért vagy lopáskárért), amely Önt a Társult Üdülőhely használata közben éri Ezen korlátozások az RCI megbízottaira, alkalmazottaira, vagy társult társaságaira is vonatkoznak. 19,4 Az RCI nem felel olyan harmadik személyek cselekményeiért és mulasztásaiért, akik nem a cseréhez kapcsolódó programokat és szolgáltatásokat biztosítanak Önnek Az RCI csak azokért az RCI-ról szóló nyilatkozatokért vállal felelősséget, amelyeket az RCI bocsátott ki, és nem vállal felelősséget azon nyilatkozatokért, melyet olyan harmadik személy bocsátott ki, aki nem az RCI megbízottja vagy független az RCI-tól Minden útlevél-, vízum- vagy bevándorlási előírás teljesítése az Ön felelőssége. E tárgybankérjük, forduljon a nagykövetségekhez és a konzulátusokhoz tanácsért. Nem vállalunk felelősséget olyan esetekért, ha Ön azért nem tud utazni, mert a fenti követelményeknek nem tud eleget tenni. 20. AZ ÖNNEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS 20.1 Kizárólag az RCI kezeli az EU/EGT tagállamokban honos Tagok és a Vendégeik adatait, így valamennyi, az RCI által végzett, a tagsághoz, vagy az Ön és Vendégei cserehasználatához vagy szállással kapcsolatos, illetve utazási szolgáltatáshoz kötődő adatfeldolgozásra kizárólag az Egyesült Királyság adatvédelmi szabályai érvényesek (a 95/46/EK és a 97/66/EK irányelvekkel összhangban) A tagságához, valamint az RCI által felkínált cserelehetőségek, szállások és utazási szolgáltatások Ön és vendégei által történő használatához kapcsolódó adatokról A Wyndham Worldwide Company

12 nyilvántartást vezetünk (beleértve az Önnel és a Vendégeivel kapcsolatos, Öntől, a Vendégeitől vagy harmadik személyektől kapott adatokat) Jogosultak vagyunk arra, hogy ezeket az adatokat feldolgozzuk, azzal a céllal, hogy Önnek és Vendégeinek a kért szolgáltatásokat és termékeket biztosítsuk, továbbá hogy Önt és Vendégeit további, Önöket esetleg érdeklő ajánlatainkról tájékoztassuk (kivéve, ha Önök vagy Vendégeik kifejezetten írásban felszólítanak minket arra, hogy a tájékoztatást mellőzzük vagy a tájékoztatásra faxon, ben vagy telefonon kerüljön sor), valamint saját adminisztrációs tevékenységünk céljából, piaci elemzések készítésére és működési ellenőrzésekhez Mi, vagy társult vállalataink, illetve az általunk megbízott harmadik személyek jogosultak arra, hogy felvegyék Önnel vagy Vendégeivel a kapcsolatot en, postai úton, előre rögzített üzenetek formájában, automatikus hívóeszközökkel és fax üzenetek formájában a jelen részben megfogalmazott célból. Továbbá jogosultak vagyunk társult társaságok és harmadik személyek részére (beleértve az üdülőhelyeket, tulajdonosi szervezeteket, üdülőhely-kezelőket, kezelőcégeket, légitársaságokat, autóbérlő társaságokat, hajó- és kompüzemeltetőket, szafari szervezőket és egyéb szolgáltatókat) az alábbi célokhoz szükséges adatokat átadni: Az Önök vagy Vendégeik által kért szolgáltatás vagy termék biztosításához, vagy A tagsághoz vagy az Üdülési Joghoz, illetve az Ön vagy Vendégei által használt cserelehetőséghez vagy szálláshoz kapcsolódó adatok ellenőrzéséhez Az Ön értesítéséhez az RCI utazási szolgáltatásairól Ön és a Vendégei, adminisztrációs díj megfizetése ellenében (melynek mértéke nem haladhatja meg a az Egyesült Királyság évi adatvédelmi törvényében előírt maximumot) jogosultak másolatot kapni az általunk, az Ön és vendégei kapcsán kezelt adatokról Mielőtt az Önhöz vagy a Vendégeihez kapcsolódó adatokat harmadik személyek ajánlattételének céljára átadnánk, mindig megkeressük Önt és a Vendégeit a hozzájárulásuk beszerzése céljából. Ekkor tájékoztatjuk a Tagot vagy a Vendéget azon szándékunkról, hogy ilyen célból fel kívánjuk dolgozni az adatokat, és tájékoztatjuk Őket arról, hogy egy formanyomtatvány vagy egy irat kitöltésével, illetve telefonon, faxon vagy ben az adatok felhasználását megtilthatják. Ha Ön vagy a Vendégei a formanyomtatványt vagy az iratot úgy juttatják el a számunkra, hogy nem tiltják meg a fenti célú adathasználatot, illetve ha Ön vagy a Vendégei nem tiltották ezt meg telefonon, faxon vagy ben, harmadik személyek a mi felhatalmazásunkkal időnként megkereshetik Önt (postai úton, e- mailben vagy telefonon, ideértve az automatikus hívóeszközöket, az előre felvett üzeneteket és a faxüzeneteket) olyan termékek vagy szolgáltatások ajánlataival, amelyek ezen harmadik személyek álláspontja szerint érdekelheti Önt. Abban az esetben, ha Ön vagy a Vendégei megtiltják azt, hogy harmadik személyek a fentiek szerint ajánlat tegyenek, előfordulhat, hogy Ön és a Vendégei a tagság előnyeit korlátozottabban élvezhetik (pl. nem kapnak értesítést last minute jellegű vagy különleges utazási ajánlatokról) Úgy tekintjük, hogy Ön a tagsága felfüggesztésének idejére és az azt követő 3 éves időtartamra is (illetve ha Ön utazási szolgáltatást vett igénybe az RCI-tól, 3 évig a szolgáltatás igénybevételének napjától) hozzájárul ahhoz, hogy a fentiekben körülírt termékekről és szolgáltatásokról tájékoztatást kapjon (kivéve, ha Ön ezt írásban megtiltja).

13 20,8 Úgy tekintjük, hogy Vendégei, a Társult Üdülőhely szállásának használatától számított 3 éves időtartamra (illetve ha utazási szolgáltatási vettek igénybe az RCI-tól, 3 évig a szolgáltatás igénybevételének napjától) hozzájárulnak ahhoz, hogy a fentiekben körülírt termékekről és szolgáltatásokról tájékoztatást kapjanak (kivéve, ha a Vendégek ezt írásban megtiltják) A személyzet képzésének vagy a minőség ellenőrzésének céljából, külön figyelmeztetés nélkül rögzíthetjük vagy meghallgathatjuk az RCI-val folytatott telefonhívásokat. 21. LÉGIJÁRATOK, AUTÓBÉRLÉS, BIZTOSÍTÁS ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK 21.1 Bármilyen, rajtunk keresztül elérhető, a cserén túli szolgáltatás (pl. légijáratok, autóbérlés, biztosítás, kompok, hajóutak, szafari) az RCI Foglalási Feltételek és a szervezők szerződési feltételei alapján biztosítottak. Ezekbe a szerződési feltételekbe a foglalás visszaigazolásakor, vagy azt megelőzően be lehet tekinteni; jelen feltételek ezen esetekre nem vonatkoznak A szolgáltatások természete időről időre megváltozhat; fenntartjuk azt a jogunkat, hogy egyes szolgáltatásainkat megváltoztassuk, visszavonjuk, vagy újakat adjunk az eddigiekhez, külön értesítéssel vagy anélkül. 22. VÁLTOZTATÁSOK 22.1 Jelen Tagsági Feltételeket, az RCI Csereprogramját, a szezonális szabályokat és az RCI cserére vonatkozó eljárásokat az RCI saját jogkörében megváltoztathatja. A Tagok a változásról az RCI Nyaralóhely-nyilvántartásából vagy egyéb, a Tagok számára eljuttatott RCI kiadványból, valamint levélben, en illetve egyéb, elektronikus közlési formán keresztül kapnak értesítést. A változás a közzétételt követően lép hatályba Az RCI a díjait (beleértve többek közt az előfizetési díjat, a cseredíjat, a vendégigazolást, a tagság-helyreállítási díjat) minden év január 1-én évente felülvizsgálja, és az esetleges díjváltozásokat azonnali hatállyal jogosult bevezetni. Az RCI felülvizsgálhatja a díjait egyéb alkalmakkor is, ha a Tagok erről előzetesen az RCI Nyaralóhelynyilvántartásából vagy egyéb, a tagok számára eljuttatott RCI kiadványból, valamint levélben, en illetve egyéb, elektronikus közlési formán keresztül értesítést kapnak Jelen Tagsági Feltételek az RCI Nyaralóhely-nyilvántartásában vagy más úton közölt korábbi tagsági feltételek helyébe lépnek Jelen Tagsági Feltételekben az RCI helyére harmadik személy léphet. Ilyen esetben az átruházás a Tagok értesítésével hatályosul. A Tagok erről az RCI Nyaralóhelynyilvántartásából vagy egyéb RCI kiadványból, valamint levélben előzetesen értesítést kapnak. A Wyndham Worldwide Company

14 BEJEGYZETT SZÉKHELY Kettering Parkway, Kettering, Northants, NN15 6EY, Anglia. Bejegyzés helye: Anglia és Wales. Cégjegyzékszám: SZERZŐI JOG ÁLTAL VÉDVE RCI EUROPE 2005

Felhasználói feltételek

Felhasználói feltételek Felhasználói feltételek ÖN ÉS AZ RCI EUROPE KÖZÖTTI SZERZŐDÉS Ezen weboldalt az RCI Europe (a továbbiakban "RCI", "mi", "minket", illetve "miénk" szavak által jelölt) bocsátja az Ön rendelkezésére. A szóban

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

Oláh & Társa KFT szolgáltató

Oláh & Társa KFT szolgáltató Oláh & Társa KFT szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási) szolgáltatáshoz Abaújlak, Alsódobsza, Alsózsolca, Arnót, Baktakék,

Részletesebben

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 I. A legfontosabb tudnivalók összefoglalása PostaAutóŐr

Részletesebben

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 4. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 7. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek Csalló Roland ev. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.01.10. Utolsó módosítás kelte: 2015.01.10. Készült: 2015.01.09. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén Hatályba lépés kelte: 2014. október 1. Utolsó módosítás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

Aktív Nap kórházi baleset -és betegségbiztosítás

Aktív Nap kórházi baleset -és betegségbiztosítás Aktív Nap kórházi baleset -és betegségbiztosítás Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató Biztosítási esemény SZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁZAT Alap csomag A fejezet Kórházi Baleset- és betegségbiztosítás A Biztosított,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Az Általános Szerzôdési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermeiben és internetes

Részletesebben

Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre. 2.1. Biztosítási ajánlat. 2.2. Biztosítási szerzôdés

Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre. 2.1. Biztosítási ajánlat. 2.2. Biztosítási szerzôdés AD 01 Baleset- és egészségbiztosítás feltételei AD 01 Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza,

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

Celldömölki Kábeltelevízió Kft.

Celldömölki Kábeltelevízió Kft. Celldömölki Kábeltelevízió Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Celldömölk,

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG]

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] Magyar Ungarn Ungarisch Magyar Köztársaság Hungary Hungarian Bereitgestellt von Professor Dr. Heinz Albert Friehe, Rechtsanwalt, Salzgitter

Részletesebben

BLACKBERRY MEGOLDÁS FELHASZNÁLÁSI MEGÁLLAPODÁS

BLACKBERRY MEGOLDÁS FELHASZNÁLÁSI MEGÁLLAPODÁS BLACKBERRY MEGOLDÁS FELHASZNÁLÁSI MEGÁLLAPODÁS KÉRJÜK, HOGY A SZOFTVER TELEPÍTÉSE VAGY HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A DOKUMENTUMOT! A JELEN MEGÁLLAPODÁS TARTALMAZ OLYAN RENDELKEZÉSEKET,

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

ÜZLETÉPÍTŐI ÉS NEMZETKÖZI SZPONZORI SZERZŐDÉS MAGYARORSZÁG

ÜZLETÉPÍTŐI ÉS NEMZETKÖZI SZPONZORI SZERZŐDÉS MAGYARORSZÁG ÜZLETÉPÍTŐI ÉS NEMZETKÖZI SZPONZORI SZERZŐDÉS MAGYARORSZÁG Ez az Üzletépítői és Nemzetközi Szponzori Szerződés a Nu Skin International, Inc., Utah államban bejegyzett társaság, 75 West Center Street, Provo,

Részletesebben

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó 2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat Párizsi Kaszinó 1. PONT: A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Air France SA (a továbbiakban: a Szervező ; 126 748 775 euró törzstőkével, a Bobigny Cég- és Kereskedelmi

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások szabályzat Általános feltételek 1. A biztosítási szerzôdés alanyai...5 2. A szerzôdés létrejötte...5 3. A kockázatviselés kezdete,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

(a továbbiakban: Bank),

(a továbbiakban: Bank), Szolgáltatási szerződés Takarék NetBróker szolgáltatás nyújtásáról Amely létrejött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben