TURAI HIRLAP. Soron kívüli ülés, jelentõs díjemelés Az, hogy a két településen életbe lépõ eltérõ díjrendszer milyen hatással lesz a Kommunál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TURAI HIRLAP. Soron kívüli ülés, jelentõs díjemelés Az, hogy a két településen életbe lépõ eltérõ díjrendszer milyen hatással lesz a Kommunál"

Átírás

1 Ára: 100 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP JÚNIUS - JÚLIUS Újra közös nevezõre jutott Tura és Galgahévíz Soron kívüli ülés, jelentõs díjemelés Az, hogy a két településen életbe lépõ eltérõ díjrendszer milyen hatással lesz a Kommunál Kft. mûködésére, késõbb derül ki írtuk áprilisi számunkban. Nos, a késõbb re nem kellett sokat várni, a képviselõ-testület soron kívüli ülésen, június 13-án két ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a nettó 180-ról 210 forintra emelte a szennyvízdíjat. Májusi számunkban dr. Basa Antal polgármester és Galgahévíz képviselõ-testülete nyílt levélben fejtette ki álláspontját, Rendõrségi hírek Napelem és tûzifa Nemrégiben két besurranó tolvajlás is történt városunkban: a Mártírok útján és a Búbosbanka utcában egy-egy nyitva hagyott ajtón bejutva mobiltelefont zsákmányolt az ismeretlen elkövetõ. A Régi Vásártéren egy ott parkoló személygépkocsi hátsó szélvédõjét törték be, ám a jármûbõl semmi sem tûnt el. A Szövetség utcában viszont egy Lada valamennyi kerekének lába kélt. A vasútállomáson a tárolóból vittek el egy motorkerékpárt, a kár 30 ezer Ft. (folytatás a 20. oldalon) forintra emelte a díjat, visszaállította a 180 forintos díjszintet. Csakhogy õk is feltették a kérdést: meddig? A Kommunál Kft. szerint a tulajdonos önkormányzatok alapvetõ érdeke, hogy a szolgáltatás önfinanszírozó legyen, önkormányzati támogatás nélkül lássa el feladatát. Az állam fokozatosan kivonul a szenny- többek között arról, hogy nem lehet egy közös tulajdonú kft-nél kétféle díjat megállapítani. Az áprilisi turai döntés után a galgahévízi önkormányzat, amely márciusban 180-ról 196 vízdíj támogatásából. Tavaly 83 forintot adott köbméterenként, azidénmárcsak60-at.aszükséges bevétel eléréséhez a lakossági díjat az állami támogatás csökkenésével azonos mértékben 2006 elejétõl növelni kellett volna. A soron kívüli ülésen Nagy- Tóth István, a pénzügyi ellenõrzõ bizottság elnöke elmondta: a galgahévízi képviselõkkel közösen megvitatták a szennyvízszolgáltatás helyzetét. Két lehetõség mutatkozik a pénzügyi egyensúly kialakítására. Az elsõ, (folytatás a 3. oldalon) Tura után Érsekvadkert következik? Még nem bizonyos András atya áthelyezése Városszerte beszélik, hogy a váci püspök augusztus elsejei hatállyal másik egyházközség élére nevezi ki Lukács András apát-plébánost. A turai hívek aláírásgyûjtést szerettek volna kezdeményezni az 1983 óta településünkön szolgáló, ban Tura Díszpolgára elismerésben részesült András atya maradása érdekében, ám õ lebeszélte õket tervükrõl. A hír hallatán megkerestük András atyát, aki elmondta: egyelõre nem kapott írásos dokumentumot az esetleges áthelyezésérõl. Beer Miklós váci megyés püspök már két évvel ezelõtt megkereste õt ebben az ügyben, de az akkor felkínált új szolgálati helyet légúti panaszai miatt nem tudta vállalni. A püspök atya ezúttal a Balassagyarmattól mintegy tíz kilométerrel délnyugatra fekvõ városunknál jóval kisebb lélekszámú Érsekvadkert plébániáját szeretné rábízni a hatvanegyedik életévében járó András atyára. (Mint ismeretes, a turai apátplébános jelenleg a turai mellett a vácszentlászlói egyházközséget is szolgálja, ahol a templom felújítása is napirenden van (folytatás a 3. oldalon) Az Architekton-cégcsoport felszámolóbiztosának nyilatkozata 3. oldal In Memoriam Szilágyi Gáborné, Rajnay Zoltán (6. és 19. oldal) Bartókhétvége (4. oldal) Extrém Nap (5. oldal)

2 Önkormányzati hírek Ifjúság- és családvédelmi intézmények beszámolója Május 29. A lejárt határidejû önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása után az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását összegzõ napirendi pont következett. A bevételi oldal 1 milliárd 121,5 millió, a kiadási oldal 1 milliárd 108,7 millió Ft volt. Dr. Schmidt Géza könyvvizsgáló kiemelte: a beszámoló pontos kimutatások alapján készült. Rendszeres fizetési gondokkal tarkított, nehéz gazdasági évet tudhat maga mögött a város. A munkabér-hiteleket teljes egészében, a folyószámla-hiteleket részben visszafizették. Az önkormányzat év végén tízmillió Ft-tal több, összesen 26 millió Ft értékû kifizetetlen számlával rendelkezett, mint egy évvel korábban. Mint azt Kuti József elnök jelezte, az Ügyrendi Bizottság ülésén vita tárgya volt a tizenhat és félmilliós pénzmaradvány; ennek kapcsán külön pénzügyi beszámoló elkészítésére kérték fel a polgármestert. A grémium elfogadta Sánta Miklós, a Turai Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat vezetõjének beszámolóját. Az decemberében alakult, eleinte négy, ma már hét település ellátását végzõ intézmény folyamatosan növekvõ esetszámokkal dolgozik. Nemrégiben 562 ezer Ft kistérségi támogatást kaptak, amibõl két számítógépet, szoftvereket, faxot, nyomtatót és internet-hozzáférést vásároltak. A védõnõk közremûködésével beindították babakocsi kölcsönzési szolgáltatásukat, emellett élelmiszereket és tápszereket árusítanak kedvezményes áron. A hónap mondása - Nagyon jó érzés, hogy a Pénzügyi Bizottságot egyszemélyben képviselhetem... (A bizottság álláspontját az érintett képviselõtársak távollétében egymaga képviselõ Nagy- Tóth István ironikus megjegyzése a piac-vásár megrendezésérõl szóló napirendi pont tárgyalásánál.) Békési István, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke az intézményvezetõ azon írásos észrevételére kérdezett rá, amely szerint a Szolgálat kevesebb összegbõl mûködik, mint az e célra lehívható állami támogatás. Dolányi Róbertné jegyzõ elmondta: a kérdéses összeget az aszódi többcélú kistérségi társulás hívhatja le. Kálna Tibor az írásos beszámolóban olvasható esetszám-növekedésre, illetve a családoknál egyre halmozottabban jelentkezõ problémákra(pl. munkanélküliség, megélhetési gondok) hívta fel a figyelmet, amelyek hatását az iskolában is tapasztalják a pedagógusok. Az önkormányzatnak fokozottan kell figyelnie erre a jelenségre, amely elõbbutóbb településszerkezeti és generációs problémák forrása lehet, s ami pl. munkahely-teremtéssel részben orvosolható. A képviselõk elfogadták dr. Petõ Nikoletta irodavezetõnek a Gyámhivatal elmúlt évi mûködésérõl szóló beszámolóját. Békési István értékes és esztétikailag is igényes beszámolóként értékelte a dokumentumot. A két, jogtudományi egyetemi végzettséggel rendelkezõ ügyintézõ az utóbbi három évben közel azonos számú ügyiratot kezelt (tavaly 365-öt); az iktatott intézkedések száma 1610 volt, 371 esetben született határozat, a meghozott döntések ellen mindössze öt esetben érkezett fellebbezés. A Gyámhatóság tavalyi tevékenységérõl Tóth-Sebes Jánosné igazgatási elõadó készített beszámolót. Tavaly rendszeres gyermekvédelmi támogatásban (325 családban) 691 kiskorú és 22 nagykorú gyermek, míg rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 19 gyermek részesült. A gyermekek napközbeni ellátásának támogatására tavaly tizenkétmillió Ft-ot fordított az önkormányzat. Jegyzõi hatáskörben 2005-ben egy gyermek védelembe vételére került sor, így december 31-én 19 védelembe vett gyermeket tartottak nyilván. A gyámhatósági munka még eredményesebb végzése érdekében még szorosabb együttmûködést szorgalmaznak JÚNIUS-JÚLIUS az érintett családokkal közvetlen kapcsolatot tartó Turai Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálattal. Törvényváltozás miatt módosították a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló rendeletet, majd elfogadták a szociális és természetbeni ellátásokról szóló rendeletet, amely pontosította a korábbi rendelkezéseket és elnevezéseket, valamint a jelenlegi intézményrendszernek megfelelõen aktualizálta azokat. Június 15-i határidõvel pályázatot írt ki a képviselõ-testület az augusztus 13-i turai búcsúvásár megrendezésére. Az érdeklõdõ vállalkozók 650 ezer Ft kikiáltási ár alapján adhatták be ajánlatukat a vásár megrendezésére. Június 1-tõl havi 33 ezer Ft-ról 45 ezer Ft-ra emelték az ebédszállítás díját. ( Palya Tamás egyéni vállalkozó már két éve változatlan összegért végezte a szolgáltatást, s a mûködési költségek drasztikus emelkedése miatt nemrégiben havi 50 ezer Ft körüli összeget kért.) A testület módosította a T- Kábel Magyarország Kft-vel márciusban határozatlan idõre kötött helyiségbérleti szerzõdést. A cég az eddigi havi 50 ezer Ft helyett 25 ezer Ft-ért bérli a Vásártéren található fejállomás helyiségét. A módosított szerzõdés alapján a T- Kábel térítésmentesen biztosítja a mindenkori képújság-szolgáltató számára a mûsor hálózatba juttatásának mûszaki hátterét. (A Polgármesteri Hivatal hamarosan elindítja saját képújságját.) A mûszaki tartalom csökkentésével valósulhat meg a II. számú óvoda B épületének felújítása. Bár az árajánlatok beérkeztek, a jegyzõház további mûszaki vizsgálatot igényel, és a kivitelezõ-jelöltekkel is tárgyalásokat kell folytatni. Tóth István polgármester szerint félõ, hogy komolyabb gondok vannak az épülettel, ami esetleg nem várt többletkiadással járhat. A Kincstár felé ugyanakkor jelezni kell, hogy a város igénybe kívánja venni az elnyert támogatást. A képviselõk arról is döntöt- tek, hogy az állami támogatások igénylésénél és elszámolásánál az önkormányzat (a normatívák igénylésének és felhasználásának ellenõrzésére, az esetleges hibák kiküszöbölése érdekében) az iskola és a két óvoda számára külsõ szakértõt kérjen fel. Ezután hozzájárultak a Haraszti major és a Hévízgyörki út közötti nagy középnyomású gázvezeték párhuzamosításához szükséges, önkormányzati tulajdont érintõ vezetékjog alapításához; az 1609 m nagyságú 2 területre négyzetméterenként 250 Ft egyszeri térítést igényel a város a TIGÁZ zrt.-tõl. A képviselõk hozzájárultak a nyolc település (Tura, Bag, Dány, Galgahévíz, Hévízgyörk, Valkó, Vácszentlászló és Zsámbok) részvételével megalakuló Tura Központi Orvosi Ügyeleti Társulás létrehozásáról szóló megállapodás aláírásához. Az Egyebek napirendi pontban Dolányi Róbertné jegyzõ a kisebbségi önkormányzati képviselõ-választás feladatairól tájékoztatta a jelenlévõket. A Városháza földszinti elõterében elhelyezett ládába július 15-ig lehet bedobni a kitöltött kérelmeket, amelyeket korábban mindegyik turai választópolgár címére kipostáztak. A Városházán ezek alapján választási jegyzéket készítenek, s az õszi önkormányzati voksoláskor csak az ebben a jegyzékben szereplõ választópolgárok élhetnek a kisebbségi önkormányzati választójogukkal. A Helyi Választási Iroda e célból a voksolás napján további egy szavazókört köteles alakítani. H.Sz. Tilos......a koporsós temetés a régi temetõben az ÁNTSZ gödöllõi tisztifõorvosának visszavonásig érvényes határozata alapján. A jogszabály szerint koporsós temetés csak olyan területen engedélyezhetõ, ahol a talajvíz szintje legalább 2,5 méterrel a talajszint alatt húzódik. A régi temetõben ez az érték néhol aligtöbbegyméternél. TURAI HÍRLAP

3 Újra közös nevezõre jutott Tura és Galgahévíz Soron kívüli ülés, jelentõs díjemelés (folytatás az 1. oldalról) az önkormányzati támogatás csak elvi lehetõség, mert nincs rá pénz. Elkerülhetetlen tehát a másik: a jelentõs díjemelés. Nem szavazza meg az elõterjesztést, jelentette ki Baranyi Károly. Véleménye szerint fölösleges költségek terhelik a kft. mûködését. Pálinkás Ildikó arra hívta fel a figyelmet, hogy a díjemelés ugyan senkinek sem öröm, de nélküle az üzemelés biztonsága forog kockán, amit nem lehet megengedni. Nagy-Tóth István érvelésében kifejtette: lehet magunk elõtt tolni a problémát, de elõbbutóbb el kell érni a pénzügyi egyensúlyt. Azért is, mert miközben erõteljesen csökken az állami támogatás, drágul a rezsi, az ismert módon emelkedik például a gáz és az elektromos áram ára. Tóth István polgármester arra figyelmeztetett, hogy a szennyvízelvezetési és tisztítási szolgáltatás törvényi kötelezettség, ugyanakkor az önkormányzat nem tudja vállalni a költségeit. Korsós Attila alpolgármester úgy vélte, az országban jelentkezõ áremelkedések a determináltan veszteséges Kommunál Kft. gazdálkodását is érinteni fogják. A 210 forintos nettó köbméterenkénti ár július 1-jétõl hatályos. A tényekkel immár szembenézõ, s nyilván a napokban bejelentett megszorító intézkedésekkel is számoló turai testület döntését megismerve a galgahévízi községatyák is erre a szinte emelték a szolgáltatás díját. Diós István képviselõ szorgalmazta, hogy az önkormányzat vagy a kft. ismét dolgozzon ki ösztönzõ ajánlatot a csatornahálózatra csatlakozni kívánó, de a szükségesnél szerényebb anyagiakkal rendelkezõ lakosok számára. A kapacitás jobb kihasználása esetén feltehetõen gazdaságosabban mûködne a cég. Másodikként a városközpont rehabilitációjával és az útépítésekkel összefüggõ döntések elõkészítésére és a feladatok ellátására vonatkozó elõterjesztést vitatták meg a képviselõk. Mint ismeretes, 14 millió forint támogatással megvalósíthatósági tanulmány készült a városközpont rehabilitációjának I. ütemére. A további sikeres pályázáshoz tényleges elképzeléseket kell meghatározni. A feladatok elõkészítése, koordinálása, az Architekton Mûemlékfelújító Rt. f.a. Architekton Építõ Rt. f.a. Architekton Holding Rt. f.a. (f.a. = felszámolás alatt a szerk. megjegyzése ) Az ARCHITEKTON cégcsoport mindhárom tagja az idei évben felszámolási eljárás alá került, a kijelölt felszámoló mindegyik cég vonatkozásában acash&limesrt. Az ARCHITEKTON cégcsoport évek óta többszörös kapcsolatban állt Tura várossal, a város határában fekvõ hévízkút és környezetének hasznosítása céljából. Ezen belül az ARCHITEKTON Mûemlékfelújító Rt. f.a. és az Önkormányzat közös tulajdonában van a TURA THERM Kft, mely a T-4 hévízkút és a védõterület ingatlan (5679/3 helyrajzi 2 szám, 131 m terület) hasznosítási jogával rendelkezik. az ARCHITEKTON Holding Rt. többségi tulajdonában van a Architek-Tura 2003 Kft., mely tulajdonosa a hévízkút mellett fekvõ 5679/5 helyrajzi számú m területû ingatlannak, míg az ezzel szomszédos, a kút hasznosításához szükséges 5679/7 helyrajzi számú, útépítésekkel kapcsolatos hitelkonstrukciók feltérképezése, a feladatok szervezése olyan szakembert kíván, amilyen jelenleg nincs a Városházán. Az elõzõek alapján terjesztette elõ javaslatát Tóth István polgármester. Ezt Kuti József (dõlt betûvel szedett) módosító javaslatával kiegészítve egyhangúlag elfogadták a döntéshozók: A képviselõ-testület a turai városközpont rehabilitációjának I.ütemére,aFõtérésaFõutca rehabilitációjával, valamint az útépítésekkel kapcsolatos aktuális önkormányzati feladatok és döntések elõkészítésének, koordinálásának megfelelõ színvonalú ellátására, a bizottsági döntések figyelembevételével szeptember 30. napjáig külsõ közremûködõt vesz igénybe. Felhatalmazza a polgármestert a feladat ellátására alkalmas szakember kiválasztására és fenti idõszakra vonatkozó megbízására. B.G. A felszámolóbiztos nyilatkozata Az Architekton-cégcsoportról 2 m területû ingatlannak az önkormányzat a tulajdonosa. A felszámolási eljárás során a fenti tulajdoni helyzetbõl adódóan a felszámoló együttmûködik Tura Város Önkormányzatával. A felszámolás csupán azzala kötöttséggel járakútés az ingatlanok hasznosítása szempontjából, hogy a felszámolási vagyonhoz tartozó üzletrészek nyilvános pályázat során kerülnek majd értékesítésre a csõdtörvény elõírásainak megfelelõen. Megítélésem szerint ez garanciát jelent az önkormányzati tulajdonban lévõ vagyonrészeket illetõen is a forgalomban elérhetõ legmagasabb vételár elérésére. Mára úgy tûnik, hogy beérik a korábbi években kidolgozott hasznosítási koncepció, több ér- deklõdõ is jelentkezett a hévízkút és a környezetében lévõ ingatlanok megvásárlási szándékával. Emellett megjelent a hévíz kertészeti hasznosítására vonatkozó tudományos bázis kialakításának alternatív hasznosítási elképzelése is. A felszámolási vagyon értékesítése során a felszámoló a jövõben is szoros együttmûködésre törekszik az Önkormányzattal, mind az üzletrészek megvásárlására kiírandó nyilvános pályázatok elõkészítése, mind pedig a pályázatok alapján az értékesítés során. Budapest, június 12. Marjasné Endrédi Zsuzsanna felszámolóbiztos Tura után Érsekvadkert következik? Még nem bizonyos András atya áthelyezése (folytatás az 1. oldalról) mindez idõsödõ kora és egészségi állapota miatt jelentõs terhet jelent számára.) Amint az áthelyezést rögzítõ püspöki levél megérkezik, András atyának huszonhárom év után el kell hagynia a turai plébániát. Mint elmondta, nehéz szívvel válna meg az egyházközségtõl, de a városunk egyházi életében két évtized alatt elért eredmények ismeretében nyugodt szívvel adná át helyét utódjának. H.Sz. TURAI HÍRLAP JÚNIUS-JÚLIUS 3

4 Három nap, három évforduló Bartók-hétvége Turán Munkássága gyökereinket erõsíti, öntudatunkat táplálja Balázs Gusztáv és Hídi Szilveszter felvételei Háromnapos rendezvénysorozat, szemet-fület gyönyörködtetõ dallamok és látvány, elgondolkodtató szónoki gondolatok, mérsékelt érdeklõdés. Június én Bartók Béla születésének százhuszonötödik, turai népdalgyûjtésének századik, a nevét viselõ mûvelõdési ház névadójának ötvenedik évfordulóját ünnepeltük. Pénteken az önkormányzat és a Galgamenti Szövetkezet emléktáblát avatott a Haraszti-majorban álló volt iskolaépület falán, ahol Bartók 1906-ban három nap alatt hetvenöt népdalt rögzített fonográfjával. S bár megoszlanak a vélemények arról, hogy épp abban az épületben indultak volna hódító útjukra a turaiak ajkán kelt dallamok, igazak és megszívlelendõek Tóth István polgármester szavai: Gyökereinket erõsíti, öntudatunkat táplálja Bartók Béla Turához kötõdõ munkássága. Szombaton a Vásártéren, majd a közelgõ zivatar miatt a mûvelõdési házban turai és az ország távolabbi szegleteibõl érkezett csoportok és szólisták léptek színpadra a kisszámú közönség örömére. Vasárnap a mûvelõdési ház elõtt Seres Tünde mûvelõdésiház-vezetõ ünnepi gondolatai után abartókemléktábla megkoszorúzása következett. Bent Fercsik Mihály újságíró nyitotta meg a Bartók-emlékkiállítást, majd Kovács László Ablakomba, ablakomba... címû dokumentumfilmjének díszbemutatója következett. A közel egyórás, színvonalas alkotás a javarészt turai szereplõk, helyszínek és dallamok mellett azért is emlékezetes, mert elkészültét a Vigyázó Kör (Turáért) Egyesület nyertes pályázata, valamint több kisebbnagyobb turai vállalkozás anyagi támogatása tette lehetõvé JÚNIUS-JÚLIUS TURAI HÍRLAP

5 - Köszönjük a támogatást... hogy a sátrunkat nemvitteelaszél-üdvözöltetréfásana Demény fivéreket a IV. Turai Extrém Nap egyik vendég résztvevõje a május 27-i rendezvényen. Az idõjárás sajnos nem tréfált, de legalább részben megkönyörült a szervezõkön, így csak a repülõmodell és siklóernyõs légibemutatók maradtak el. A többi program biztosan kárpótolta a hagyományos és országszerte ismert találkozó látogatóit. A Drog nélkül, tisztán legyen a sport a szenvedélyed! jelmondathoz híven az idén némiképp átrendezett helyszínen civil és katonai egészségügyi szervezetek ismét felállították sátraikat, ahol ismeretterjesztõ anyagokkal, katonatoborzóval, bográcsolással, véradási lehetõséggel és gyermekprogramokkal fogadták a nézelõdõket. Az ügyességi pályákon látványos bemutatókat tartottak a technikai sportok szerelmesei számára. A motoros felvonulás elõtt a színpad melletti sátorban mini konferenciát tartottak a motorostársadalom szembeni lakossági elõítéletek hátterérõl és a róluk kialakult összkép javításának lehetõségeirõl. A Klausmann Viktor vezette beszélgetésen többek közt résztvett dr. Juhász István gödöllõi rendõrkapitány, Cserni János r. százados, a Közlekedési Alosztály vezetõje, Szemes Árpád, a Pest Megyei Sportigazgatóság elnöke és Tóth Gábor országgyûlési képviselõ. A nagyszínpadon Nagy Tóth Tamás a Év Polgárõre kitüntetést vehette át, Szilágyi Gábor pedig 16 éve tartó polgárõri szolgálatáért kapott elismerést Lukács Istvántól, a Tura Közbiztonságáért 2002 Polgárõr Egyesület elnökétõl. Korsós Attila alpolgármester, az Extrém Nap fõ szervezõje köszönetet mondott valamennyi közremûködõnek és támogatónak. Külön kiemelte a turai polgárõröket és az önkéntes tûzoltókat, akik a rendezvény biztosítása mellett a terület másnapi kitakarításában is közremûködtek. Este Sipos F. Tamás, majd a Treff zenekar koncertjével zárult a program. A szervezõk bejelentették, hogy a rendezvény bevételét, százötvenezer forintot átutalják a város két óvodai alapítványának számlájára. H.Sz. A szerzõ felvételei TURAI HÍRLAP JÚNIUS-JÚLIUS 5

6 In Memoriam Szilágyi Gáborné El nem feledhetõ fájdalom A világháborúk áldozataira emlékeztek Életének hetvenhatodik évében, június 9-én elhunyt Szilágyi Gáborné Manci néni, a turai Falumúzeum megálmodója. A miniszteri kitüntetésben és Dudás Juli-díjban részesült, ban Turáért Emlékéremmel elismert egykori falumúzeumi gondnokot június 15-én helyezték örök nyugalomra. Szilágyi Gáborné (képünkön középen, a Falumúzeum megnyitásának 10. évfordulóján rendezett ünnepségen) hosszú évekig gyûjtötte a Falumúzeumba szánt néprajzi kincseket. Családtagjaival és ismerõseivel rengeteget dolgozott a Galgahévízi úti parasztház rendbetételén, majd a gyûjtemény gondnokaként több mint egy évtizedig vigyázta a Galgamente egyik legszínvonalasabb falumúzeumának mûködését. A Tabán úti keresztnél és a Kaszinõ téri emlékmûnél idén is megemlékeztek a két világháború áldozatairól. Fotó: Takács Pál Lapunk 2003 áprilisi számában közöltünk interjút az akkor már évek óta ágybanfekvõ beteg Manci nénivel. Könnyeivel küszködve említette, hogy hoszszú évek alatt elkészült kéziratát, amit a turai hagyományõrzésrõl készített, két néprajzkutató évekkel korábban elvitte lektorálásra, de még mindig nem kapta vissza azokat. A kézirat visszaszerzésével és kiadásával a város méltó emléket állíthatna a múzeumalapítónak... H.Sz. Fotó: Balázs Gusztáv JÚNIUS-JÚLIUS TURAI HÍRLAP

7 SIMPLY CLEVER. EGYSZERÛEN NAGYSZERÛ Škoda modellek egy évig fél áron! Most könnyen választhat modelleink közül, mert az elsõ évben csak a törlesztõrészlet felét fizeti! Az akció visszavonásig érvényes. Az Ön Škodamárkakereskedõje: Patócs Autóház 2100 Gödöllõ, Rigó u. 10. Tel.: (28) Fax: (28) TURAI HÍRLAP JÚNIUS-JÚLIUS 7

8 Az ütemterv szerint T-Kábel: jön azinternetésa kábeltelefon Az utóbbi hetekben felgyorsult a turai kábeltelevíziós hálózat fejlesztése. Egyre többen szeretnék igénybe venni a szolgáltatást, amely hamarosan internet- és telefonszolgáltatással egészül ki. A kirendeltségvezetõ egyúttal az elõfizetõk türelmét kérte az esetlegesen elõforduló mûszaki problémák miatt, amelyek a hálózatfejlesztés elõrehaladtával megszûnnek majd. -hiszi- Záhorszky Árpád, a T-Kábel Dunakeszi Kirendeltségének vezetõje elmondta: a munkálatokkal az ütemterv szerint haladnak. A napokban terjesztették Turán szórólapjukat, amely reményeik szerint az érdeklõdõk minden kérdésére válasszal szolgál. Felhívás Nyári szünet az óvodákban Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülõket, hogy a két óvodában a nyári szünet idõpontjai a következõk: I. sz. Óvoda: június19-július14. II. sz. Óvoda: július 17- augusztus 11. Óvodavezetõk Figyelem! Ha portájára idegen méhraj fészkeli be magát, a veszély elhárítása érdekében hívja a os telefonszámot! (A Tûzoltóság is minket értesít.) Tura Közbiztonságáért 2002 Polgárõr Egyesület Hat másik város a Szelektív Kft. ellenfele Versenyben az Arany Doboz díjért Az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés (IKSZ) elõször hirdette meg Magyarországon az italoskartonok, közismertebb nevükön az eldobható tégladobozok begyûjtési versenyét, mely április 1- jén hivatalosan is elindult. A versenyre 13 város adta le jelentkezését, így azon közel 910 ezer lakos vesz részt. Az országos verseny célja, hogy növekedjen az italoskartonok begyûjtési és újrahasznosítási aránya. Az Európai Unió több országában már közel 10 éve gyûjtik ezt a csomagolást és hasznosítják is. Jelenleg az EU tagországaiban az ilyen jellegû hulladék 30%-át hasznosítják. Az IKSZ idén a helyi, hulladékgazdálkodással foglalkozó szolgáltató cégek bevonásával szeretné elérni, hogy a lakosság A Mint A Többi Ember Alapítvány pénzügyi helyzetérõl és tevékenységérõl a 2005-ös évben. AMintATöbbiEmberKözhasznú Alapítvány évi gazdálkodásának és tevékenységének legfontosabb adatai: Bevételek: Alapítói összeg: Ft Bevételek összesen: Ft Kiadások: Kiadások összesen: 0 Ft Befektetett eszközök: 0 Ft Saját tõke: 0 Ft A Mint A Többi Ember Alapítvány létrehozását a fogyatékos fiatalok ügyét felkaroló önkéntesek és a fiatalok családjának közremûködésével 2005 októberében indítottuk el. A JÚNIUS-JÚLIUS még több üres, kidobandó tégladobozt gyûjtsön össze szelektíven. A versenyre összesen 13 hazai hulladékgazdálkodási vállalat adta le jelentkezését. Az elõzetes kihirdetés alapján két kategóriába sorolják a jelentkezõket. A Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft.-n keresztül Tura és térsége Sárvárral, Keszthellyel, Várpalotával, Sopronnal, Szentendrével és Zalaegerszeggel küzd az Arany Doboz díjért. A Szelektív Kft ben kezdte gyûjteni az italoskarton dobozokat. A szolgáltató tavaly kb. 10 tonna italoskartont gyûjtött be, ami újrahasznosításra került. A cég szolgáltatási körzetében Turán, Zsámbokon, Galgahévízen és Vácszentlászlón embernek van lehetõsége részt venni a kartonok szelektív gyûjtésében. Közhasznúsági jelentés Pest Megyei Bíróság november 28-i dátummal jegyezte be a szervezetet. Kitûzött, hosszú távú cél: A fogyatékos fiatalok önálló életre nevelése, családjaik segítése a fogyatékos fiatalok életvitelének pozitív irányba való megváltoztatásával, a társadalmi tolerancia növelése, az emberi jogok érvényesítése, speciálisan a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának segítése. Rövid távú célok: Az alapítvány tevékenységének lebonyolításához szükséges helyiségek kialakítása, a fogyatékos fiatalok helyzetének felmérése a tevékenységek megszervezése és beindítása céljából, közösségformálás, a fogyatékos fiatalok és szüleik szükségleteinek összehangolása az alapítvány célkitûzéseivel. Az elvégzett feladatok, tevékenységek: 1. Tura és a szomszéd települések fogyatékosügyi ellátásának felmérése: felvettük a kapcsolatot a szomszédos települések önkormányzatával, meglátogattuk vagy meghívtuk tapasztalatátadásra a hasonló cél- Az akció reklámfigurája A legjobbnak bizonyuló vállalat fõnyereménye egy Arany Italoskarton doboz, illetve egy 1 napos céges kirándulás lesz. Az ÖKO-Pannon Kht. anyagi ösztönzéssel is hozzájárul a gyûjtéshez: a lakosonként legalább 4 db italoskartont begyûjtõ vállalatok 9 forinttal többet kapnak az újrahasznosításra átadott italoskartonok kilogrammjáért. (A Noguchi Porter Novelli sajtóközleménye nyomán) lal mûködõ alapítványok vezetõit, képviselõit. 2. Az alapítvány bírósági bejegyeztetése, az ezzel járó adminisztrációs feladatok elvégzése. 3. A Tabán út 44. szám alatti, egyházi tulajdonban levõ épületben egy helyiség kialakítása a tevékenységek megszervezése és lebonyolítása céljából. 4. Heti egy alkalommal zajló tevékenységek: ismerkedés a fogyatékos fiatalokkal és családjaikkal, iskolai alapismeretek szintjének felmérése, fejlesztése. Közösségi gondolkodás kialakítása közös játékokkal, feladatok elvégzésével. Számítógépes foglalkozások segítségével is igyekeztünk felmérni a fiatalok tudását, fejlesztettük képességeiket. 5. Mikulás ünnepségre és a karácsonyi ünnepekre való felkészülés alkalmából versek, énekek betanulása, karácsonyfa állítás, díszek készítése kedvezõ alkalom volt a kézügyesség felmérésére, fejlesztésére. Tura, május 10. Az alapítvány kuratóriuma TURAI HÍRLAP

9 Tánctanár segítheti fejlõdésüket A Tücskök sikere Versegen A Galgamenti Mûvészek Egyesülete ünnepi mûsort adott és kiállítást rendezett a Versegi Napok alkalmából. Lengyel Júlia festõmûvész, az egyesület vezetõje a legifjabb korosztály képviseletében meghívta a Turai Tücsök Táncscoportot, melynek tagjai nagy izgalommal készülõdtek a fellépésre. A Tücsök Tánccsoport mûsorszámát vastapssal jutalmazta a közönség. A produkció és a siker hatására az egyesület vezetõje megígérte, hogy tánctanárt keres, aki tovább fejleszti a gyerekek tudását. A szülõk akik önfeláldozóan és lelkesen támogatják gyermekeiket örültek az ajánlatnak. A Tücsök Tánccsoport tagjai megtalálták azt a tevékenységet, amivel hasznosan tölthetik szabadidejüket. Ha folytatják, növekedhet a siker, de ami fontosabb: gazdagodhatnak testben, lélekben. Ezt kívánjuk nekik! Kiss Jánosné tanító Június 25-én, vasárnap 15 órakor a Bartók Béla Mûvelõdési Ház szabadtéri színpadán XXX. BÁRDOS LAJOS ZENEI HETEK NÉPZENEI ÉS KÓRUSTALÁLKOZÓJA Fellépnek: Turai Énekmondók, Unger Balázs cimbalommûvész, és a CimbaliBand, Jászberényi Viganó Alapfokú Mûvészeti Iskola Turai Néptánctagozata, Emse Zenekar, Õszirózsa Nyugdíjas Népdalkör Tura, Nefelejcs Népzenei Együttes Kartal, Galgahévízi Nõi Kar, Gaudium Carmini Kamara Kórus Isaszeg, Kicsinyek Kórusa Aszód. Köszöntõt mond: Kempelen Tünde, a Bárdos Kórus Karnagya, a rendezvénysorozat létrehozója. A belépés ingyenes, minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Gyereknapi pillanatok Májusi Õszirózsa-turnék Egyesületként folytatják Nyugdíjasklubunk tagjai májusban három nagy találkozón vettek részt, ahol megismerkedhettek más klubok tagjaival és szereplõivel, valamint azok mûsoraival. Persze nagyon fontos szempont volt az is, hogy bemutassák saját produkciójukat is. Hévízgyörkön az Alsó-Galgamente településeinek csoportjai találkoztak, ahol klubunk bemutatkozása rendkívül sikeres volt, olyannyira, hogy amikor az autóbusz megérkezett értünk, bizony csak nagy nehezen engedtek haza bennünket. A klub az Anyák Napját is megünnepelte, ahol kedves kis mûsorral emlékeztek elsõsorban a nagymamákra. Ezt a találkozót a klubvezetõség összekötötte a klub egyesületté válásának procedúrájával is. A következõ meghívás Szadáról érkezett, ahová az ország több településérõl is érkeztek vendégek. A nagyon jó hangulatú találkozó ismét sikeres turai bemutatkozást eredményezett, és hangulatos, egész napos programmal tette emlékezetessé a találkozót. Takács Pál A szerzõ felvétele Családi Nap az óvodában A gyermeknap alkalmából játékos vetélkedõket szerveztek a pedagógusoka TabánútiiskolaudvaránésaKónya-parkban. TakácsPálfelvétele Motorozás, ugrálóvár, homokvár építés, kézmûves foglalkozás, szabadtéri fõzés és sok más program várta a II. számú Óvoda Családi Napjának résztvevõit. A rendezvényre a kicsik által közkedvelt játékokat a Kölyökidõ Alapítvány díjmentesen biztosította. A Szülõi Munkaközösség által szervezett programot a Maros Ép-Ker, a CBA Zágoni, a Galgapark Kft. vasmûszaki boltja, a Galgahévízi úti új hús- és élelmiszterbolt, valamint a Turai Vöröskereszt támogatta. Fotó: T. P. TURAI HÍRLAP JÚNIUS-JÚLIUS 9

10 Mint A Többi Ember Alapítvány Anyák napi ünnepség Az ízlésesen elkészített meghívó az egyik májusi vasárnap délutánra, a Mint A Többi Ember Alapítvány Anyák Napi ünnepségre invitált. A megjelent anyukák, nagymamák és vendégek nagyszerû mûsorban és szeretetteljes fogadtatásban részesültek. Voltak közös énekek, szavalatok, hegedûszóló és sok gyönyörû virágcsokor. A mûsor után uzsonna várta a résztvevõket. Kép és szöveg: Takács Pál Fila László ügyvéd megnyitotta ÜGYVÉDI IRODÁJÁT a Tura, Rozgonyi u. 1. szám alatt (a Piactérnél). Tel.: (28) JÚNIUS-JÚLIUS TURAI HÍRLAP

11 Mindent 1 helyen! Teljes körû banki hitelügyintézés, tanácsadás, ingyenes elõszûrés - akár jövedelemigazolás nélkül, minimálbérrel - BAR listások részére is - régi, magas kamatozású hitelek kiváltása - jelzálog alapú, szabad felhasználású hitelek /CHF, EUR, Ft alapon/ - építési, felújítási, korszerusítési hitelek - vásárlási hitelek - személyi hitelek - Vállalkozói hitelek - biztosítással kombinált hitelek - egyedi, személyre szabott konstrukcióban Érdeklõdni: Westa Kft Bp., Veres Péter út 48. Tel/Fax: 06-1/ CAPTAIN CREDIT Hitelközvetítõ és Tanácsadó Kft. Jelzáloghitelek hitelkiváltásra kedvezõbb kamatozás, alacsonyabb törlesztõ részlet: 1Mft/10év:10 800Ft/hó, 1Mft/20év:6800Ft/hó Jövedelemigazolás nélkül is. Építés, vásárlási célra piaci ill. támogatott hitelek (1Mft/20év 6500Ft) Felújítási hitel (értékbecslés és közjegyzõi díj nélkül) Kis és középvállalati hitelek, Széchenyi-kártya, egyéb konstrukciók Az Önnek megfelelõ helyen és idõben állunk rendelkezésére, több éves szakmai tapasztalattal és banki kapcsolatok széles skálájával. Ingyenes hiteltanácsadással Kapitány Andrea: Kapitány József: Bramac akció! Duna 169,-Ft/db lábazati burkolókõ 2.590,-Ft/m 2 Betonüzem: Tura, Haraszti Major Tel/Fax: 06-28/ Tel: , Tüzéptelep: Tura, Vasútállomás Tel/Fax: (28) Tel: Nyitvatartás: hétfõtõl péntekig szombaton TURAI HÍRLAP JÚNIUS-JÚLIUS 11

12 Óvodás sakkozóink Hévízgyörkön A turai sakkozópalánták június második napján vehettek részt a regionális sakktalálkozón, melyre minden évben sor kerül az óvodák és a Galgavidéki Sakkbarátok Sportegyesülete közös munkájának eredményeképpen. A Galga völgyének három helységében: Ikladon, Hévízgyörkön és Turán tartunk óvodai sakkfoglalkozásokat rendszeresen, s mindhárom intézményben találtunk ígéretes növendékeket. Például a ma már iskolás Gyõri Gergõ, aki háromszor is szerepelt a sakk diákolimpia országos döntõjén, szintén óvodában kezdte sakkozói tevékenységét. Az idei sakktalálkozónak, csakúgy, mint tavaly, a hévízgyörki óvoda adott otthont. Miután a két vendégcsapat és a kísérõk megcsodálták az intézmény impozáns épületét(kívülbelül), máris sakkasztalhoz ültek a versenyzõk, hogy összemérhessék játékerejüket. A huszonnyolc növendék tizenegy leány és tizenhét fiú egy tízfordulós, svájci rendszerû versenyen bizonyíthatta felkészültségét, s néhányuknak egészen jól sikerült a szereplés. Külön értékeltük a három óvoda versenyzõinek teljesítményét, s a turai mezõnyben Csorba Matyi vehette át az elsõ helyezését bizonyító oklevelet, majd ajándékot választhatott az asztalról. Csak fél ponttal teljesített kevesebbet a második helyezett Szilágyi Lacika, míg a harmadik hely Tóth Kornélnak jutott, Dolányi Martin pedig épphogy lemaradt a dobogóról. A lányok természetesen együtt versenyeztek a fiúkkal, s Lipták Patrícia bebizonyította, hogy e sportágban sem játszanak alárendelt szerepet a fiúkkal szemben. Lajtos Laura, Belovai Beatrix és Kerti Virág szereplése is ezt igazolta. Az óvodai korosztályt meghazudtoló, rendkívül fegyelmezett versengés után a hazaiak kis enni-innivalóval kedveskedtek a vendégeknek, ezt követõen valamennyi versenyzõ szabadon válogathatott az ajándékasztalról. Ezúton szeretném megköszönni a hévízgyörki intézmény vezetésének szíves vendéglátását, gondos szervezõmunkáját. Nem elõször bizonyították, hogy a mindent a gyerekekért -h ozzáállás sok örömöt tud okozni gyermekeinknek, akiknek életük elsõ versenye örök emlék marad. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Tura városban július 25-tõl augusztus 17-ig TÜDÕSZÛRÉST Tóth Máté József a GVSE elnöke tartunk a Tabán úti Általános Iskola épületében. A vizsgálat ideje naponta: 30 Hétfõn, Szerdán: óráig 20 Kedden, Csütörtökön, Pénteken: 8-14 óráig A TAJ-kártyáját mindenki hozza magával! A tüdõszûrés 14 éves kortól ajánlott, de a TBC rohamos terjedése miatt a 30 év feletti lakosság részére kötelezõ. Aki e korhatártól szûrésen nem jelenik meg, és távolmaradását nem igazolja, a 218/1999. (XII.18.) Korm. rendelet a alapján Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható. Mindenkinek saját érdeke, hogy betegségét idejében felismerjék és gyógyítsák! Szép Turáért Egyesület Jótékonysági bál buszvárók vásárlásáért A Szép Turáért Egyesület nemrégiben jótékonysági estet rendezett a mûvelõdési házban, melynek bevételébõl esõ ellen védõ buszvárókat szeretne vásárolni. Természetesen a bál bevétele csak töredéke a költségeknek, de a kezdeti lépéseket meg tudják tenni az engedélyeztetések elindításával, mondta Jenei Csabáné, az egyesület elnöke. Sajnos erre a célra nincs pályázati lehetõség, így továbbra is kérik a lakosság segítségét pártolójegyek vásárlásával, illetve készpénz felajánlásával. A pártolójegyek 500Ft/db áron vásárolhatók Jenei Csabánénál a Katona út 17. szám alatt, de készpénz adományaikat a Turai Takarékszövetkezetnél vezetett számú bankszámlaszámra is várják. Terveik szerint a közeljövõben már egyes turai közintézményekben is meg lehet majd vásárolni a pártolójegyeket. Szinte alig van olyan család, akik nem közlekednek busszal (óvoda, iskola, munkahely, orvos, vásárlás és egyéb alkalmak), ezért szeretnék, hogyha egy kicsivel is, de mindenki hozzájárulna a cél megvalósításához, ami az utazók jogos igénye. Ehhez szeretnék megnyerni a Volánbusz Rt. támogatását is. A korábbi bálok bevételérõl pihenõpadokat és szemétgyûjtõ edényeket vásároltak a fõtérre és a buszmegállókba, hogy kényelmesebb legyen a várakozás. - Kérjük, továbbra is támogassák közös célunkat, hogy KÖVETKEZÕ lapzárta: augusztus 4. megjelenés: augusztus 11. terveink megvalósulhassanak. Együtt biztosan sikerülni fog! hangsúlyozta Jenei Csabáné, majd köszönetet mondott az Egyesület tagjainak a szervezõmunkáért. Legnagyobb köszönet azoknak a cégeknek, vállalatoknak, magánszemélyeknek jár, akik segítették az est létrejöttét: pénzbeni támogatást nyújtottak, tomboladíjakat ajánlottak fel, pártolójegyeket vásároltak, megtisztelték személyes részvételükkel a nemes célú rendezvényt. Köszönet jár a szereplõknek is, akik mûsorukkal szórakoztatták a vendégeket. Külön köszönetet szeretnének mondani Szaszkó Józsefnek és családjának, akik erre az alkalomra összeszedték a szemetet az Alsórétre vezetõ úton. Nem elõször!!! Õk így ünnepeltek. Az est támogatói: Schiess Otto, Pintér János, Bolbás József, Csempebolt, Csorba Csaba, Virgancz László Festékboltja, Fûzfa Büfé Tóth Sándor, RH+Video/Turai Hírlap szerkesztõsége Gödöllõ, Szaszkó József, Italdiszkont Piactér, Kristály Kuckó Piactér, Central Security Bt., Cipõbolt, Adri Divat, Hatalyák Jánosné Optika, Ali lakáskultúra, Li Xiang Kft., Gúla Kft., 100Ft-os bolt Piactér, Macskaszem, Sára Péter, Libra Könyvesbolt, Harmónia Bútorbolt, Lipcsei Gábor Videotéka, Csilla Fotó, Sára Istvánné (Nóri), Szelektív Hulladékgyûjtõ Kft., Niki Ékszerbolt, Papírbolt Piactér, Zséli Erzsébet, Marosvölgyi János, A.D.Ó. BT, Tóth Mihály, Hevesy György Általános Iskola, Ramszesz Étterem, Calypso zenekar, Bartók Béla Mûvelõdési Ház, Turai Énekmondók, Maczkó Mária, Unger Balázs, Zagyva Banda, Baross Gábor Általános Iskola Hatvan, Nagyné Batta Erzsébet és Benke Csaba. Takács Pál JÚNIUS-JÚLIUS TURAI HÍRLAP

13 TURAI HÍRLAP JÚNIUS-JÚLIUS 13

14 Megasztárok a videoklip-forgatáson Tóth Gabi és Puskás Péter a turai kastélyban Váratlanul ért minket egy hétfõi napon Tordai Anna hívása. Tõle tudtuk meg, hogy aznaptóthgabiforgatakastélyban. Amikor odaértünk, nagyon meglepõdtünk, mert ottvoltpuskáspéteris,astáb tagjai között pedig Lakatos Márkot, a stylist-ot is felfedeztük. A Megasztárból ismert fiatal elõadók a Vágyom rád címû dalhoz forgatták a klipet. Bölcskey Mihály producertõl, a Goldfish Stúdió vezetõjétõl azt is megtudtuk, hogy ez az egyetlen helyszín, ahol dolgoznak. Több együttes dalához is forgattak már klipet; ha kíváncsiak vagytok rá, látogassatok el a cég weboldalára( ). APRÓ H I R D E T É S E K Pénztárgépek, mérlegek adásvétele, szervizelés, hitelesítés, APEH-ügyintézés Aszód kertvárosi övezetében eladó 1982-ben épült, részben alápincézett, tetõtér-beépítéses, m nagyságú, tetõtérben bõvíthetõ családi ház (nappali + galéria, 1,5 szoba, konyha, kamra, fürdõszoba, zuhanyzó) m nagyságú önálló telekrésszel 27,5 M Ft-ért. Ugyanitt 1990-ben épült, földszintes, 40,85 m nagyságú 2 csa- A kastélyra egy másik forgatásról hazafelé tartva találtak rá. Amint megpillantották, rögtön arra gondoltak, hogy remek helyszín. Tóth Gabival a forgatás szünetében beszélgettünk: - Mi volt az elsõ benyomásod, amikor Turára érkeztél? - Nagyon tetszett, szinte azonnal otthonosan éreztem magam, mert én is vidékrõl származom. - Suliba jársz még? - A Megasztár miatt abba kellett hagynom a tanulást, de szeptemberben újra iskolába fogok járni. Leérettségizem és fõiskolára szeretnék felvételizni. És minden vágyam, hogy tökéletesen megtanuljak angolul. -Mirõlszólaklip? - Kicsit szomorkás a témája: a szerelmem után vágyódom, akimármeghalt,deazemlékeimben visszatér. Õt alakítja Peti. - Miért éppen Puskás Petivel játszol a klipben? - Tomival ( Palcsó Tamás a szerk. megjegyzése) megegyeztünk abban, hogy a magánélet és a munka két különbözõ dolog. Peti jó színész, bevállalós típusésnagyonjófej. - Felnõttnek vagy gyereknek lenni nehezebb? - Nem érzem magam felnõttnek és nem is akarok felnõni!!! Az élet bizonyos területein természetesen felnõttként élek és ládi ház (szoba, fürdõ, kamra, 2 konyha, elõszoba) 216 m nagyságú önálló telekrésszel, 9 M Ft-ért. Érdeklõdni lehet: Helyi képviselõket keresünk otthon végezhetõ munkára, jutalékos rendszerben. Hitelügyintézés, biztosítás, pénzügyi tanácsadás. Érdeklõdni: Weitz Béla 06-70/ Eladó 5 db használt, üveges, egyedi gyártású beltéri fenyõfa ajtó új fakerettel. Irányár: ,- Ft/db. Tel.: 28/ JÚNIUS-JÚLIUS intézem az ügyeimet, de remélem, hogy teljesen soha nem kell felnõnöm! - További jó munkát kívánunk, sok sikert a klipforgatáshoz! A forgatás egyik szünetében Petivel is sikerült beszélnünk. Érdemes megemlíteni, hogy abban a pólóban volt, amiben kiesett a Megasztárból, mert szerinte ebben halt meg, persze csak képletesen. Elmondta, hogy civilben egyetemista: magyar-angol szakon tanul. Testvérei és szülei vele együtt izgultak végig minden egyes adást. A kiesés jobban megviselte a családját, mint õt magát. Peti úgy érzi, erõs mezõnybe került, ahová bekerülni is nagy teljesítmény volt. Nekünk nagy élmény volt egy igazi forgatáson részt venni. A tévében pár perc egy ilyen klip, és nem is gondoltuk, hogy ilyen sok munka van mögötte! Gabinak újra meg újra át kellett öltöznie, külön fodrász iga- zította a haját, sminkjét. A kész anyagbólnemderülki,hogyaz énekes milyen sokszor énekli el a dalt a forgatás alatt. Még azt is megszabják, hova léphet, hiszenhatúlközeljönakamerához, már nem sikerül a felvétel. Pihenés közben pedig minduntalan újságírók tartják fel, hogy mindenféle kérdésekkel zaklassák! Bíró Noémi, Lakatos Réka (Turai Duma) Seres Csilla felvételei ZÁLOGHÁZ ÉS ÉKSZERÉSZ 1 HÓNAPON belüli kiváltás esetén KAMATMENTES HITEL! Ékszerekre, nemesfém tárgyakra záloghitel: ,- Ft/gr (kézbe)! Ékszerkészítés, javítás Minden hónap 1. hetében aranyvásár! Ékszer vétel, eladás, csere! Gödöllõ, Remsey krt. 20. Nyitva: H-P 8-16, Szo 8-12 Tel.: (28) TURAI HÍRLAP

15 Felfedeztük a solymári Ördöglyukat Rendhagyó földrajzóra a titokzatos mélyben Iskolánk túraszakköre új kihívásokat keresett, de ezúttal nem a magaslatok irányába, hanem a mélybe, a kalandfilmeket idézõ misztikum és sejtelem díszletei, a barlangok világába igyekeztünk. A solymári Ördög-lyuk barlangot fenntartó társaságot kértem meg egy túra lebonyolítására. Április 12-én, szerdán tizenhatan keltünk útra, hiszen az iskolánk támogatja a nem hagyományos keretek között megtartott, új lehetõségeket kínáló programokat. A Zsíros-hegy oldalán az egykori mészkõbánya feletti barlang elsõ leírását 1871-bõl ismerjük, ahol eleinte égõ papír és kövek bedobásával kísérelték megbecsülni a mélységét vagy a ma már elképzelhetetlen módszerrel, ui. egy kutyát dobtakbe,melykétnapmúlva ismét visszajött. Így bizonyosodtak meg arról, hogy van,,még egy alantasabb nyílás, melyrõl a nép mitsem tud ben indult meg a teljes körû feltárás; a minél nagyobb számú kiránduló idevonzása miatt fa-, majd betonlépcsõvel látták el a lejárást. A fõjáratok hossza 809 m, az összes járat hosszúságát hét kilométerre becsülik. Érdekesség, hogy Vértes László, a késõbbi világhírû õsrégész a barlangban egy kakas (!) társaságában csontmaradványokat gyûjtött. Egy kihalt jávorszarvas tetemére akadt; máig talány, hogyan került a ma alig megközelíthetõ szûk járatba. Találtak még barlangi medve, farkas és gyapjas orrszarvú maradványt is. A ma élõ állatfajok közül leggyakoribbak a denevérek és a rajtuk élõsködõ legyek, de ezek rejtve maradtak a szemünk elõl(amit annyiranemisbántakagyerekek). A belsõ hõmérséklet állandóan 10 fok körüli, a páratartalom pedig 100%-os. Vezetõinkkel, Szûcs Lászlóval és leányával felvettük az overallunkat. Mindenki megkapta a sisakot, rajta a fejlámpával, majd 15 percet gyalogoltunk az erdõ és az egykori bánya peremén, s elértük a vaslemezzel lezárt bejáratot. Sajnos a lakat sem gátja az idegen behatolóknak, akik aztán a bokor ágaihoz hasonló bonyolult járatrendszerben a barlang foglyaivá válnak, és fáradságos munkát okoznak mentés során. Vezetõnk eligazítást tartott a helyes viselkedés szabályairól, kal megvizsgáltuk az aljzatot. Hat métert ereszkedtünk le egy betonlépcsõn spirál alakban, szemünk lassan megszokta a gyenge fényt. Lefelé haladva egyre nagyobb lépcsõfokokat kellett leküzdeni, mert az építõk a 30-as években már belefáradtak az építõanyag lehordásába. Lelassultunk. Ezután egy meredek lejtõn kellett fenéken lecsúszni, úgy, hogy a két kezünkkel egy láncba kapaszkodtunk. Egy keskeny vaslétrán 3 m-es szintkülönbséget kellett leküzdeni. Vezetõnk egy-egy meredekebb szakasznál mindig segített: hogyan, milyen sorrendbe rakjuk a lábunkat, mert másképpen nem tudtuk volna leküzdeni az akadályokat. Egy nagyobb teremben leültünk, lekapcsoltuk a lámpánkat és megfigyeltük, hallgattuk a csen- hogy tartsuk be a követési távolságot, senki ne botorkáljon el más irányba, mert az végzetes lehet. Kézzel állandóan kapaszkodva, fenéken s háton csúszva haladjunk, a többiek bevárásánál a lámpákat kapcsoljuk ki. Az ajtó becsukásával elköszöntünk a fénytõl, az ismert világtól és megkezdõdött a nagy kalandunk. Beszívtuk a barlang párás levegõjét, megtapogattuk az oldalát, talpunkdet és,,fényeit. Éreztük a nedves agyag illatát, a párás levegõt, hallottuk a szívünk dobbanását, a csepegõ víz csobbanását a mészköveken. Kívánjuk, hogy érezze át mindenki. Eztaföldalattiüregetnema rohanó patak mélyítette ki, hanem a repedések mentén feltörõ hévízek. Itt lehetett látni a hatalmas szemüregeket, melyeket mint egy lavórban kavargó forró víz mélyített ki üstté. Két nehezebb szakasz volt, melyek közül az egyik nemhiába kapta a Szülõlyuk elnevezést. Laci bácsi lekuporodott egy helyre én azt hittem, hogy majd egyenesen megyünk tovább, de jobb kezét bedugta egy nyíláson, majd követte azt afejéveléseltûnt,smárcsaka hangját hallottam, hogy mehetek utána. Nekibátorodva jobb kezemet a fejem követte, mint aki egy oroszlán szájába dugja a fejét. Láttam, hogy balra L alakban elfordul a járat, s jött a segítõ szó: forduljak az oldalamra és vergõdjek, mint a partra vetett hal. Ekkor tényleg az az érzésem támadt, mintha újra megszülettem volna. Ez- után elõre kellett mennem, hogy egy teremben várjam be a gyerekeket. A legvégén volt a soványító a szûk járataival, és a szívószál, ahol egy függõleges csõben kellett leereszkedni úgy, hogy a kezünkkel kétoldalt meg kellett tartani magunkat, éscsakezekutánjutottunkkia friss levegõre. Akétésfélóraalattcsak168 m-t haladtunk, de ez küzdelmes és örökre szóló élmény volt mindenkinek. Jövõre újra meg tesszük az utat! A társaság internetes oldalán megtaláltam az eddig résztvevõ iskolák neveit, s innen derült ki, hogy az országból csak 13 nem fõvárosi iskola ment végig a távon, a környékbõl is csak egy, az is Gödöllõrõl. Ezután a Hevesy György Általános Iskola nevét is büszkén olvashatjuk. Végezetül álljon itt 15 bátor diákunk neve: Juhász Kinga, Seszták Alexandra, Zágoni Sz. Tünde, Mészáros Petra, Csikós Gergõ, Magyar Zoltán, Bence Mátyás, Horváth Roland, Gyügyei Tamás, Solymosi Máté, Tóth Zs. János, Bíró Márton, Tóth Szabolcs, Kis Dániel és Szota Barnabás. Kis Gábor szakkörvezetõ Libra Könyvesbolt Tura, Dózsa György u. 7. Könyvújdonságok és -régiségek, térképek, mûsoros hanghordozók, videokazetták, DVD-k, faxolás, fekete-fehér és színes TURAI HÍRLAP JÚNIUS-JÚLIUS 15

16 Zenészlegendák: Köles István A harmonikás üdvözlete Nagykátáról a régi Az 1960-as évek elején, édesapja és az otthoni élmények hatására kezdte el érdekelni a hangszeres zene. Muzikalitása hamar megmutatkozott: szinte percek alatt megtanulta az akkori slágereket. Elszántan akarta, hogy saját hangszere legyen, amit a szülei az akkori szegénység ellenére komoly anyagi áldozatot hozva meg is vettek neki. Az tizenéves Köles Pisti meg is hálálta ezt, hiszen képzett zenész lett, és máig megõrizte a szülõktõl kapott elsõ hangszerét, a harmonikát. Köles István nagykátai otthonában fogadott, ahol a bemutatkozás után rögtön elmondta: nehezen szokta meg, hogy nem Turánél,deacsaládjáérteztis vállalta. A szíve azonban mindig hevesebben ver, amikor a gyerekkor és a családi porta szóba kerül a szülõi ház a Papszögben volt a Köztársaság úti iskolával szemben. - Nem voltunk jómódúak, de érzelmileg annál gazdagabbak fûzte hozzá. - Hogyan emlékszel vissza a gyerekkorodra és az elsõ zenei szárnypróbálgatásra? - Sajnos a szüleim már nem élnek. Apám citerán játszott szépen, és hegedûn egy kicsit. Jó hangja volt. Négy évig volt hadifogságban Jaltán, ahol magyarnóta énekes volt. Amikor hazakerült, színdarabokban, színjátszó csoportban játszott, és ott hegedült amatõr szinten. Valahol tehát tudat alatt, a zene iránti fogékonyságom ott volt. A citerát és a hegedût figyelgettem, de egy másik hangszer izgatta a fantáziámat: a harmonika. - Otthon nem volt harmonika, hol találkoztál ezzel a hangszerrel? - Kuti János bácsi az én nagynéném lányának udvarolt. Akkor még szokás volt, hogy hétvégén összegyûltek, beszélgettek. Õ hozta el a harmonikáját és játszott rajta. Egyszer kimentek a konyhába borozgatni és a hõn áhított zeneszerszám ott maradt a szobában. Rögtön a kezembe vettem, de majd orra buktam vele, olyan nehéz volt, és meg elég vékonyka gyerek voltam. Addig próbálkoztam, míg el nem játszottam rajta az Eperfagyi, eperfagyi, hú, de finom... címû számot. Ekkor bejöttek, és csodálkoztak, ki játszik rajta. A következõ vasárnap már biztatott Jani sógor: Na, húzgáljad a harmonikát, hátha megtanulsz rajta játszani. Azon a hétvégén is megtanultam egy számot, a Marinát, csak úgy hallás után. Ekkor olyan kilenc-tíz éves lehettem JÚNIUS-JÚLIUS - Szerencsére Sára Ferenc elkezdte az iskolában a zeneoktatást. Akinek volt hangszere, az hozzá járt tanulni. Itt találkoztam Ödi Lacival (elnézést, én csak így hívom), akivel gyerekként szoros barátság alakult ki köztünk. Együtt nyekeregtük az akkori slágereket. Még abban az évben beiratkoztam Aszódra a zeneiskolába. Két évig jártam oda, utána Turán folytattam Fekete Laci bácsinál. Nála jó volt tanulni. A vezetésével több megyei versenyen is jól szerepeltünk. - Ahogy teltek az évek, egyre képzettebb lettél. Mi volt a célod a zenetanulással? Az öregekkel vasutasoknak zenélnek - A szüleid hogyan fogadták, hogy ilyen jó érzéked van a zenéléshez? - Örültek neki és egy olyan dolgot tettek az érdekemben, amiért a mai napig hálás vagyok ben történt, hetedikes voltam. Mi elég szegények voltunk és nem telt volna hangszerre. Õszi betakarítás volt, apám Gurcsi Misa bácsiéknál dolgozott. Pénzük nem lett volna a hangszerre, ezért Misa bácsi megelõlegezte a pénzt, apám pedig vállalta, hogy majd ledolgozzák. Így is lett karácsonya volt, amikor megkaptam az elsõ hangszeremet. Gyerekkorom legszebb ünnepe volt ez számomra. - A zeneszerszám megvolt, már csak tanulni kellett... - Akkor már több zenekar is játszott, akik lassan átvették a cigánybandák helyét a lakodalmakban. Én is ilyen csapatba szerettem volna bekerülni. Gödöllõn, az ipari iskolában megismerkedtem Czira Tibivel és kiderült: neki is van egy harmonikája. Elhívott hozzájuk, ott gyakoroltunk. Tibi végül átállt a dobra, mert az jobban ment neki. Az õ édesapja tudott trombitálni, így õ is és az én apám is tanított minket. - Ketten már voltatok. Hogy sikerült a zenekart összehozni? -Adobésaharmonikamár csatasorban állt. Ekkor jött a képbe Köles Gabi szaxofonnal, aki beállt közénk. Gyorsan fejlõdtünk és tanultunk, rövid idõn belül kisebb fellépéseink voltak kocsmákban. Aztán egyre-másra jöttek a zenészek. Balog Sándor (bõgõ), Tóth Péter László (pozan), Czira Tibor (dob), az õ édesapja, Gabi bácsi (trombita), Ráfel Pista bácsi (szaxofon), Tóth Sándor (harmonika). Innen indult a zenei pályám. Ekkor tizenhat éves voltam. - Ebben a zenekarban generációs különbségek voltak. Nem volt ebbõl konfliktus? - Az évek múltán azért már voltak súrlódások. Nekünk, fiataloknak már más zenei igényünk volt. Ezért terveztük, hogy alakítunk egy fiatalokból álló bandát. Így került közénk Lajtos János szaxofonnal. Lassan mi, fiatalok maradtunk. Sajnos ennek is volt egy hátránya, ugyanis sorban vonultunk be katonának. Azért, hogy a zenekar mûködõképes maradjon, új tagok kerültek hozzánk. - A katonaság után visszakerültél a csapatba? -Kétévhonvédségután,bár minden hétvégén itthon voltam,márnemfértembeacsapatba. Akkor ez nagyon rosszul esett és bántott. - Sikerült új bandát találnod? - Édesapám katonabarátja, Vidi Józsi bácsi karoltfelésvett maguk közé. Sikerült beilleszkednem közéjük, de ugye megint idõsek közé kerültem. Három évig maradtam velük. Ez idõ alatt kerestem az alkalmat, hogy ismét fiatalok közé kerüljek. Erre 1976-ban került sor, amikor hallottam, hogy a Hévízi úton gyakorolnak fiatalok. Elmentünk Czira Tiborral hozzájuk gyakorolni. Összeszoktunk és megalapítottuk a Harmónia zenekart Csörgi Géza vezetésével. Ez a csapat akkor így állt fel Csörgi Géza, Köles Gábor (szaxofon), Zinner István (baszszusgitár), Petõ Lajos, Köles Péter (dob), Farkas József (gitár), és jómagam (harmonika, késõbb már orgona is). - Akkor ez a felállás már megfelelõ volt a számodra? TURAI HÍRLAP

17 muzsikustársaknak és a turaiaknak - Természetesen, hiszen fiatalok voltunk együtt, jól muzsikáltunk, szerettek minket, amit az is mutat, hogy rengeteg mûsorunk volt: lagzik fõleg Turán, de Salgótarjánon át Solymáron keresztül Nagykátáig rengeteg helyen megfordultunk. - Közben megnõsültél, családot alapítottál. Ez mennyire okozott nehézséget számodra? ban nõsültem, majd Nagykátára költöztünk, de mindig ott tudtam lenni a mûsorokon. A feleségem megértõ volt, így nem volt gond az éjszakázások miatt. Vidi Józsi bácsiékkal harmonikával Fiatalok, bohémek... (harmonikával Köles István) - Meddig muzsikáltatok így együtt? ben egy dányi lakodalom után különbözõ okok miatt felbomlott a zenekarunk. Mint derült égbõl a villámcsapás, úgy ért engem, mert elõtte szóba sem került, hogy abbahagyjuk. Ketten maradtunk Csörgi Gézával, akivel egy-két mûsorral még próbálkoztunk, de azután végleg abbahagytuk. - Nagykátán nem kerested a muzsikus csapatokat? - Beugróként zenéltem Nagykátán, de belefáradtam és abbahagytam a zenélést. - Két gyermeked van, õk tanultak hangszeres zenét? - Nagy örömömre igen, és nem is akárhogyan zongoráznak. A fiam már kijárta a zeneiskolát, de akármilyen kitûnõen játszik, tizenkilenc évesen nem ezt a pályát akarja választani. A lányom tizenhárom éves, jó érzéke van a zenéhez, szeret zongorázni. A feleségem szintén zongorázik, õ magyartanárnõ. Az én gyerekkoromban nem volt zenész a családban. Az én családomban viszont már van, így elmondhatom a gyerekekrõl: az alma nem esett messze afájától. - Hogyan telnek a napjaid manapság? - Budapesten dolgozom a postánál. A zenéléssel felhagytam, de a hangszereket megtartottam. Az elsõ harmonikámat is megõriztem, amiért a szüleim annak idején annyit dolgoztak. A zenészember búcsúzóul a kapuból utánam szól: üdvözletem küldöm Nagykátáról a régi muzsikustársaknak és a turaiaknak. Szénási József Harmincharmadszor is nyeregbe szállunk 1974-ben tizenöt résztvevõvel indult el a Galga Expedíció szûkebb szülõföldünk, e folyó vidékének felfedezésére. Már ekkor rájöttünk, hogy az itt található néprajzi, történelmi, vallási és etnikai hagyománykincs megismerése megközelítõleg sem végezhetõ el 10 nap alatt. Ezért a következõ években nyaranta egyre nagyobb létszámmal indultunk útnak, folytatni a kutatómunkát. Emlékszem, amikor a tizedik tábort befejeztük, azt javasoltam: most kellene abbahagyni ezt a csodálatos kutatást. Majdnem kikaptam érte! A már több éve táborozó gyerekek, vezetõk, de még a szülõk is egyhangúlag követelték a folytatást. Amikor nehéz idõk jöttek, már nem merült fel az abbahagyás kérdése. Éreztük, tudtuk, hogy folytatni kell! Ez idõtájt már határainkon túli gyermekek, vezetõk is együtt táboroztak velünk. Sok esetben életre szóló kapcsolatok, barátságok születtek a tábortüzek fényénél, a sátrak világában, a hangulatos kerékpártúrákon. Hogy milyen kilátástalanná vált alkalmanként a vezetõk munkája, azt csak mi tudjuk, amikor találkozásaink alkalmával egymás arcát vizsgáljuk. Túléltük a pályáztató Mobilitás sokszínû elutasításait, az ígért vagy nem is ígért támogatások csökkenését, elmaradását munkánk semmibevételét......és eljutottunk a harmincharmadik nekifutás elõkészítõ munkálataihoz. A múlt év õszén egyesületté alakultunk. Abért Zsolt, az expedíció vezetõje így indokolta ezt a lépést: - A mûködéshez, a nyári táborozáshoz pénz kell, egyre több pénz. Az utóbbi idõben csak az iskola alapítványának segítségével tudtunk a pályázati támogatásokhoz hozzájutni. Ez sok bonyodalmat, utánajárást követelt. Ez volt az önállósodás egyik oka. A másik, hogy tagjainkat, szimpatizánsainkat szervezettebb közösséggé tudjuk formálni. Készülünk a harmincharmadikra. Eddig egyetlenegy pályázati lehetõséget sem találtunk úgy látszik, a gyerekekkel nemigen törõdik mostanában a felnõtt táradalom. Csupán két helyi ígéretünk van. Elinduljunk? Szülõföldünk, a Galga mente vár bennünket kincseivel várja azokat az új galgásokat, akik meg szeretnének ismerkedni vele. A tábort július között tervezzük a forrásvidéken, Becske táborhellyel. Elindulunk! Várunk mindenkit, aki velünk tart s kérünk mindenkit: aki tud, segítse, támogassa erõfeszítéseinket! Takács Pál * A Galga Expedíció szervezõi pályázatot írtak ki a kastélykert egyik érdekes fájáról készült fotó kapcsán. A legérdekesebb pályamunka készítõje, Lapu Szilvia 5.a osztályos tanuló térítésmentesen vehet részt az idei táborozáson. TURAI HÍRLAP JÚNIUS-JÚLIUS 17

18

19 Labdarúgás: fehér asztal mellett dõl el, második vagy harmadik helyen végez a Tura A csapat Rajnay Zoltánt gyászolja - Aczél Zoltán távozik Gyöngyös- Tura 3:1(2:0) Tura: Nagy Nagy Cs., Lilik, Sukaj, Kuti Szõke (Nyári), Kósa, Rajnay (Senyviczki), Less T. Less K., Hamar. Edzõ: Aczél Zoltán. Gól: Szilágyi, Tari, Balogh ill. Kósa. Tura- Magyargéc 1:0(0:0) Tura: Nagy Sukaj, Lilik, Nagy Cs., Less T. Kuti, Lõrincz (Senyviczki), Kósa, Rajnay Hamar (Szõke), Less K. (Nagy Sz.) Edzõ: Aczél Zoltán. Gól: Less T. Kisbágyon- Tura 0:3(0:1) Tura: Nagy Sukaj, Lilik (Lõrincz), Nagy Sz., Rajnay Nagy Cs., Kuti, Kósa (Szilágyi), Less T. Less K.(Szõke), Hamar. Edzõ: Aczél Zoltán. Gól: Kuti, Hamar, Less T. Meglehetõsen gyorsan, már a 4. percben vezetést szereztünk. Hamar Ádám középre adott, Kuti Laci érkezett, s máris 0:1-et mutatott a képzeletbeli eredményjelzõ. Negyedóra elteltével ocsúdott csak fel a hazai gárda. Ezt követõen többször veszélyeztették a kapunkat, így cerberusunknak is akadt dolga. A második félidõt is gyors góllal kezdtük. Az 50. percben Hamar került ziccerhelyzetbe, s nem is hibázott, laposan a kapu bal oldalába lõtt. A hazaiakat mintha jobban zavarta volna a szokatlanul dimbes-dombos pálya: három méterrõl sem sikerült a hálóba találniuk. A 62. percben nehéz helyzetbe kerültünk. Rajnay megkapta második sárga lapját, így idõ elõtt mehetett zuhanyozni. Ezt követõen már csak egy csatárral támadtunk, mégis sikerült növelnünk az elõnyünket. A 78. percben Less T. használta ki gyorsaságát. Két emberen is átverekedte magát, léc alá tartó lövésébe a hazai portás csak beleérni tudott, hárítani nem(0-3). S még mindig nem volt vége a vendéghelyzeteknek. Kis idõ múlva Szõke Viktor került ziccerbe, de túl szépen akarta megoldani a helyzetet, így a hazaiak megmenekültek az újabb góltól. Az eredmény ezután sem változott már, így ez a tu- rai parasztcsapat ahogyan a hazai nézõk fogalmaztak újabb kapott gól nélküli mecscset tudhat a háta mögött. Sikerült tehát visszavágnunk a tavalyi kínos vereségért. Ezen a meccsen végre megmutatkozott a két csapat közötti tudásbeli különbség. Tura-Gödöllõ3:0(0:0) Tura: Nagy Szilágyi, Lilik, Nagy Sz. (Szõke), Sukaj Kuti, Lõrincz, Kósa (Senyviczki), Less T. Less K., Hamar. Edzõ: Aczél Zoltán. Gól: Hamar(3) Meglepõen kevés, mindössze 200 nézõ volt kíváncsi dobogóra esélyes csapatunk mérkõzésére. A vendégegyüttes már elbúcsúzott a harmadosztálytól, s talán ennek volt köszönhetõ bátor támadójátékuk, mely talán meg is lepte a mieinket. Az elõzetesen várt meggyõzõ mezõnyfölény ezúttal elmaradt. Játékunkat a pontatlan passzok és lövések jellemezték. Mindkét kapusnak akadt védenivalója, de gólt egyik csapat sem szerzett. Fordulás után nem sokkal, az 52. percben végre megszereztük a vezetést. Hamar Ádám lõtt fordulásból a kapu bal oldalába (1:0). Alig 7 perc múlva egyenlítési lehetõséghez jutottak a gödöllõiek. Az 59. percben kapusunk ütközött az ellenfél egyik játékosával. A játékvezetõ szabálytalannak ítélte az esetet. Büntetõ. A kapu bal oldalába tartó lövést Nagy Gábor bravúrosan hárította. A kimaradt helyzetet góllal büntettük. A 66. percben ismét Hamar volt eredményes(2:0). Nem mondhatjuk, hogy ez teljesen megtörte volna Lõrincz Emil együttesét. Továbbra is támadólag léptek fel, kétszer is a kapufa mentett meg minket agóltól. A 89. percben Hamar újabb remek góljával mesterhármast ért el (3:0). A gólt követõen Edelényi, a vendégek kapusa kezezést reklamált a bírónál. Szinte lerohanta a sporit, aki piros lappal jutalmazta a magáról megfeledkezett játékost. Salgótarján- Tura 0:4(0:1) Tura: Nagy (Varjú) Senyviczki, Lilik, Lõrincz (Csóri), Sukaj Kósa, Szõke (Szilágyi), Kuti, Less T., Hamar, Less K. Edzõ: Aczél Zoltán. Gól: Hamar (2), Kuti(2) Az elõzményeket Rajnay Zoltán eltûnését figyelembe véve megjósolni sem lehetett, milyen eredményre lesz képes lelkileg meggyötört csapatunk. Az egész mérkõzést a turai csapat óriási mezõnyfölénye jellemezte. Az ellenfél csak elvétve lépte át a felezõvonalat, nagyon jól tartották magukat, állták a rohamokat, egészen a 35. percig. Ekkor Less K. centerezését Kuti lõtte a kapu jobb oldalába(0:1). A második félidõ elején Kuti meglõtte második gólját, azonban a játékvezetõ les címén érvénytelenítette a találatot. Az 54. percben Hamar került gólhelyzetbe, s nem is hibázott (0:2), mint ahogy négy perccel késõbb sem: 10 méterrõl lõtt a kapu közepébe (0:3). Ezt követõen is voltak helyzeteink a végére már elfáradni látszó hazaiak ellen, de újabb gólt csak a 88. percben lõttünk. Hamar Ádám beadását Kuti fejelte 7 méterrõl a hálóba(0:4). A magyargéci csapat újabb talán már nem is meglepõ vereségének köszönhetõen együt-tesünk a második helyre lépett fel egy fordulóval a bajnokság vége elõtt. Tura- Veresegyház 1:2(0:0) Tura: Nagy Szilágyi (Senyviczki), Lilik, Nagy Cs., Sukaj - Lõrincz, Kósa (Nyári), Kuti (NagySz.),LessT.-Hamar,Less K. Edzõ: Aczél Zoltán. Gól: NagySz.ill.SzabóG.,Hirt. A bajnokság utolsó fordulójárakerültsoraznbiii-ban. Ificsapatunk 2:1 arányban nyert az elõmérkõzésen, mégsem lehetett felhõtlen az örömünk. Szomorú pillanatok következtek. A felnõtt meccs elõtt a tragikus körülmények között elhunyt Rajnay Zoltánra emlékeztünk. A csapat Zoli arcképével ellátott fekete pólót viselt, miközben Zoltán édesapjának, Rajnay Bélának szívszorító beszédét hallgattuk. Ezek után került sor a mér- Rajnay Zoltán Rajnay Zoltán februárban igazolt az ugyancsak NB IIIas Magyargéctõl a turai csapathoz. Védõként áprilisban a Nagykáta elleni meccsen szabadrúgásból gólt szerzett csapatának. Június 4-én este tisztázatlan körülmények között nyoma veszett a Hajógyári-szigeten; holttestét tíz nappal késõbb, néhány száz méterrel lejjebb találták meg a Dunában. Emlékét megõrizzük. kõzésre, melyen mindkét csapat nagy iramot diktált. Egészen a 80. percig érintetlen maradt mindkét kapu. Ekkor Nagy Szilárd révén megszereztük a vezetést(1:0). Csupán két percig örülhettünk. Ekkor Szabó G. került helyzetbe, s nem is hibázott (1:1). Már azt hittük, megismétlõdik az õszi, idegenbeli eredmény, amikor Hirt a 93. percben megszerezte a gyõzelmet csapatának(1:2). Bár vereséget szenvedtünk, minden dícséret megilleti a fiúkat, akik küzdöttek, hajtottak, hogy az elõzetes elvárásokat felülmúlva megszerezzék a második helyet. (Az elmaradt Magyargéc-Kisbágyon meccsrõl fehér asztal mellett döntenek. A magyargéciek még megelõzhetik a jelenleg második turai csapatot aszerk. ) Péter Zsolt * Lapzártánk után kaptuk a hírt, hogy Aczél Zoltán edzõ váratlanul bejelentette: három év után elhagyja a csapatot. TURAI HÍRLAP JÚNIUS-JÚLIUS 19

20 Rendõrségi hírek Tél és nyár Lapzárta Napelem és tûzifa Videofilmkészítés digitális technikával újságírás, kiadványszerkesztés RH+VIDEO Tel: Oly fényes délután volt, oly vidám úgy június vége felé talán mikor északi szél terelgeti s nyájban a felhõk ezüst hegyei elúsznak (Percy Bysshe Shelley: Tél és nyár) (folytatás az 1. oldalról) Az egyik turai cég telephelyére betörõ személyek 180 ezer Ft értékû zsákmánnyal távoztak. (Az elkövetõk pár nappal késõbb Boldogon egy másik bûncselekmény kapcsán rendõrkézre kerültek, az ügyet a Hatvani Rendõrkapitányság vizsgálja.) Jóval nagyobb, egymilliós zsákmánnyal távoztak a betörõk a szeszfõzdébõl, ahonnan rézedényeket, -csöveket és szerszámokat vittek el. A Hajnal utcában ablakbefeszítéssel jutottak be egy családi házba, ahonnan motoros láncfûrésszel és egy DVD-lejátszóval távoztak. A Tabán úti emagyarország Pontból több ajtót betörve egy számítógépet vittek el a betörõk. Az energia egyre drágább kincs ezt a Honvéderdõnél falopáson ért elkövetõ, valamint a temetõnél hatvanezer forint értékben napelemet és vezetékeket eltulajdonító, egyelõre személy is tudja. (A fatolvaj jármûvét hátrahagyva elmenekült a helyszínrõl, ami nem mentette meg a lebukástól. A másik tolvaj egyelõre élvezheti a megújuló energia áldásait.) H. Sz Libra-sarok Rejtvényünkben egy, lapunk legfrissebb számával kapcsolatos kérdésre várjuk Olvasóink helyes válaszát, amelyet nyílt levelezõlapon, felragasztottrejtvényszelvénnyel várunk címünkre augusztus 4-ig. A nyeremény a Libra Könyvesbolt 1500 Ft értékû könyvutalványa. (Aki a rejtvényt és a Libra-sarok megfejtését is beküldi, mindkét sorsoláson részt vesz.) E havi kérdésünk: Milyen szakon tanul Puskás Péter? Elõzõ kérdésünkre a helyes válasz: Pika Mórec Nyertesünk: Mészáros Mihályné (Temetõ út 20.) Gratulálunk! Vízszintes: 1. Az idézet befejezõ sorának elsõ része, zárt betû: Z. 12. Gépkocsi 13. Elég azonos hangzói 14. Élõsködõ rovar 15. Kázé! 16. Színésznõ, komika (... Zsuzsa) 19. Nagy varázsló 20. Kerti szerszám 22. Emelet, röv. 23. Ének 26. Római Római Vércsoport 29. Ütni kezd! 30. Az orrához 32. Kálium 33. Az idézet befejezõ sorának harmadik része 37. Rétes is van ilyen 39. Pé! 40. Iskola, becézve 41. Nem én és nem te 42. Némán rak! 43. Esztendõ 45. Nitrogén 46. Verssorok végén cseng 49. Juttat 50. Amerikai Egyesült Államok 51. Középen nyal! 53. Egyhelyben áll 56. Félédes! 57. Vissza: Vilmos, becézve 60. Kicsinyítõ képzõ 61. Fodrászeszköz Függõleges: 1. Ragadozó 2. Népzenét játszó együttes 3. Primszám 4. Csomó 5. Félöt! 6. Csapat, angolul 7. Évszak 8. Közepén sül! 9. Káté! 10. AE 11. Mi, oroszul 17. Ilyen volnat is van 18. A végén marad! 21. Régi 24. Amper 25. Néz 28. Szappanmárka 29. Nagy edény 31. Járás 34. A pók hálót készít 35. Apácalak 36. Iskola rövidítve 37. Az idézet befejezõ sorának második része, zárt betû: L. 38. Arcszín 44. Nem mûvelt, sûrû erdõ 47. Jód 48. Római A vértanúk városa 50. Urán 52. Keleti férfinév 54. Vonatkozó névmás 55. DOT 56. A késnek van 58. Ige végzõdés 59. -ve párja 62. Elek! 63. Félsz! 64. Személyes névmás. -fné- * Amegfejtéstalapaljárólkivágott rejtvényszelvénnyel ellátott, nyílt levelezõlapon küldhetik be a Városi Könyvtár címére(bartók tér 3.) augusztus 4-ig. A megfejtõk között a Galga Coop Ft-os, illetve a Fénysugár ezoterikus bolt 1500 Ft-os vásárlási utalványát sorsoljuk ki. Májusi számunk megfejtése:...és legelõször éreztem az ifjú, most született tavasz lehelletét. Turai Hírlap A Ft értékû vásárlási utalványt Marinka Edit (Damjanich u. 22.), az 1500 Ftos vásárlási utalványt pedig Gólya Ágnes (Rákóczi út 83.) kedves olvasónk nyerte. Gratulálunk!Nyereményüket postánküldjükel. közéleti havilap Felelõs szerkesztõ: Hídi Szilveszter Munkatársak: Balázs Gusztáv, Szénási József, Péter Zsolt, Takács Pál Lapterjesztés: Éliás Zoltán Nytsz: B/BHF/567/P/91 Levélcím: VárosiKönyvtár-2194Tura, Bartóktér 3. Készült 900 példányban az ArtWind-Nyomda Kft. nyomdaüzemében, Gödöllõn Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza.

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről

1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. december 28-án,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v KUNSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10.. sz.. jjegyzőkönyve 2013.. VI.. 27-én megtartott rendkíívüllii nyííllt üllésérőll J e g y z ő k ö n y v Készült a Kunszállás Község Önkormányzata

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 20-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község Önkormányzata

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő Jegyzőkönyv Készült Neszmély Község Képviselő-testületének 2011. május 25-én tartott üléséről. Jelen vannak: Janovics István polgármester Dr. Józó Antal mb. jegyző Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 23-án

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért u. 31 13/2012 sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Csanádapáca Önkormányzat képviselő testületének 2012. május 10.-én

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme.

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme. J E GY Z Ő K Ö NY V 2016. november 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Szám: KOZP/1264-19/2016. Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére Január A napirendi pont címe: Bóbita Óvoda Intézmény vezetői pályázat elbírálása A napirendi pont

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 19. napján megtartott soros zárt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 19. napján megtartott soros zárt ülésének jegyzőkönyvéből 184/2016. (V. 19.) Kt. határozat Tárgy: Pillér Takarékszövetkezet együttműködési ajánlata megtárgyalta Pongrácz Tamás ad-hoc bizottsági elnök Pillér Takarékszövetkezet együttműködési ajánlata tárgyú előterjesztését

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Tartalom

Éves beszámoló 2013. Tartalom Éves beszámoló 2013 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2013. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-283/2014 ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. J E GYZŐ KÖNYV Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26-án 14.00 órakor, a hivatalban tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Fekete Csaba alpolgármester Havanecz

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 2005. október 17. (hétfő) 17 óra Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság 2005. október 17. (hétfő) 16 óra Ifjúsági,

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

DRÁMAPEDAGÓGIAI NEVELÉST SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY

DRÁMAPEDAGÓGIAI NEVELÉST SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY DRÁMAPEDAGÓGIAI NEVELÉST SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Kelt: Budapest, 2009. február 24. 1 TARTALOM: 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs és Vének községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. július 11-én (szerdán) 17,30 órai kezdettel

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 2004. december 13. (hétfő) 17 óra Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság 2004. december 14. (kedd) 15,30 óra

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Bálint Gyula Gyermekvédelmi Alapítvány évi közhasznúsági jelentése

Bálint Gyula Gyermekvédelmi Alapítvány évi közhasznúsági jelentése Bálint Gyula Gyermekvédelmi Alapítvány 2014. évi közhasznúsági jelentése Az alapítvány 2014. évben is az alapító okiratban kitűzött célok és feladatok szem előtt tartásával végezte tevékenységét. Az alapítvány

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat a 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 13.-án Megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Tanácskozó terme Készült: Bér: 2014.január

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla JEGYZŐKÖNYV Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. április 15-én délután 15.00 órakor megtartott testületi ülésről Jelen vannak: Csorba Ferenc Lakatos Pál Tóth Zoltán Béla Jegyzőkönyvvezető: Márton

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 16-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság november 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság november 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2016. november 16-i ülésére Iktató szám: Sz-497/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu.

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu. Ágasegyháza Község Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, a testületi-ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Napirendi pontok:

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, a testületi-ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Napirendi pontok: Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. 05. 16.-án megtartott rendkívüli ülés: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 24-28 D./ Rendelete: 6 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, a testületi-ülés

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY 2008.

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY 2008. POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. A dokumentumot átvettem: Pogány, 2009. február 5. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 1példányban

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi

Részletesebben

Készült a Képviselő-testület április 25-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről

Készült a Képviselő-testület április 25-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről Dorog Város Jegyzője Dorog, Bécsi út 71. 1/7/2008. Jegyzőkönyv Készült a Képviselő-testület 2008. április 25-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről Jelen vannak: Dr. Tittmann János polgármester

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. április 11-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 122/2013. (X.09.) Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 14-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben