A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai (I. és II. számú mellékletek) A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a a Lánchíd Rádió Kft.- vel (1089 Budapest, Üllői út 102.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató Lánchíd Rádió Száz pont kettő állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Szeged 100,2 MHz) közösségi adóján október 1. és 7. napja közötti működése során megsértette a saját műsoridejére, az ismétlések arányára, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő, illetve a nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsorszámok, valamint a magyar zenei művek arányára vonatkozó kötelezettségeit, továbbá megsértette a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelményt, amely miatt a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz százötvenezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. Indokolás A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Lánchíd Rádió Száz pont kettő állandó megnevezésű helyi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás október 1. és 7. napja között sugárzott műsorát, amelynek során a saját műsoridejére, az ismétlések, helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő, illetve a nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsorszámok, valamint a magyar zenei művek arányára tett vállalásaitól való eltérés következtében az Mttv. 63. (12) bekezdésében és a 66. (4) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezések megsértése merült fel.

2 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjaiban foglalt hatáskörében az 1164/2014. (XII. 1.) számú, MN/ /2014. ügyiratszámú végzésével (a továbbiakban: Végzés) december 1-jén hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint a 66. (4) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezéseknek az általa üzemeltetett Lánchíd Rádió Száz pont kettő állandó megnevezésű helyi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatásának október 1. és 7. közötti működése során történt vélelmezett megsértése tárgyában. A visszaérkezett tértivevény tanúsága Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló végzést december 11-én vette át, a Hatósághoz január 6-án érkezett beadványában élt nyilatkozattételi jogával. A Médiaszolgáltató nyilatkozatában előadta, hogy a műsorstruktúráját azért változtatta meg, mivel a szegedi adó elindulása után a hálózatos médiaszolgáltató műsorszerkezetében is változása következett be. A Lecsó című interaktív közéleti vitaműsor ideje két órára nőtt, emiatt a dr. Boros rendel című műsorszám kezdő időpontja egy órával előrébb került, a óra közötti saját műsoridőt pedig óra között teljesítették. A Médiaszolgáltató kijelentette, hogy főszerkesztői utasítás alapján a szegedi adó saját műsoridejében csak magyar zenét fog sugározni a jövőben. Az ismételt műsorszámok vonatkozásában a Médiaszolgáltató elismerte a jogsértést, ugyanakkor jelezte, hogy több alkalommal kezdeményezte a hatósági szerződésében foglaltak módosítását, amelyhez a Médiatanács nem járult hozzá. A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok tekintetében a Médiaszolgáltató álláspontja szerint értelmezhetetlen a műsorszámok ezen kategóriája, azonban kifejezte, hogy a rádió törekszik arra, hogy a vételkörzetében élők elégedettek legyenek a szolgáltatásával, függetlenül attól, milyen arányban teljesülnek az egyes műsorszámok tekintetében tett vállalásaik. A nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsorszámok vonatkozásában elismerte a jogsértést, továbbá előadta, hogy véleménye szerint e vállalás teljesítése nem lehetséges. A Médiatanács a rendelkezésére álló adatok, különösen a Médiaszolgáltató nyilatkozata és a hatósági ellenőrzés megállapításai alapján az alábbi tényállást állapította meg és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiatanács a 76/2014. (I. 28) számú határozata alapján létrejött hatósági szerződéssel (a továbbiakban: Hatósági Szerződés) helyi közösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel a Szeged 100,2 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében a Médiaszolgáltatót, egyúttal hozzájárult ahhoz, hogy a szegedi adó hálózatba kapcsolódhasson a Lánchíd Rádió Kft. Pécs 94,6 MHz + Kaposvár 97,5 MHz + Szigetvár 98,9 MHz + Siklós 88,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultságával. A médiaszolgáltatás alapvető jellegzetességei a Hatósági Szerződés szerint: 1. A médiaszolgáltatás műsorideje: napi 24 óra (Hatósági Szerződés 6.1. pont). Saját műsorideje az alábbiak szerint oszlik meg: hétköznap: 6:30-7:00 óra, 7:30-8:00 óra, 8:30-9:00 óra, óra, és 18:30-19 óra között, szombaton és vasárnap: 13:00-17:00 óra között, a fennmaradó időszakokban a szegedi adó a Lánchíd Rádió Pécs (Pécs 94,6 MHz) műsorát adja közre. (Hatósági Szerződés 5.5. pont) 2. A médiaszolgáltatás állandó megnevezése: Lánchíd Rádió Száz pont Kettő (Hatósági Szerződés 6.2. pont). 3. A médiaszolgáltatás jellege: az Mttv. 66. (1) bekezdés c) pontja szerinti közösségi rádiós médiaszolgáltatás, azaz műsoridejének túlnyomó részében a közszolgálati médiaszolgáltatás 83. -ban meghatározott céljait szolgáló műsorszámok kerülnek közzétételre. (Hatósági Szerződés 6.3. pont). 4. A médiaszolgáltatás sajátos arculata: A különleges és hiánypótló jellegű műsorfolyam magas közszolgálati arányával, informatív, tájékoztató műsoraival, a helyi jelleg kidomborításával 2

3 hozzájárul a helyi rádiós médiaszolgáltatás minőségi jegyeinek javításához (Hatósági Szerződés 6.4. pont). 5. A médiaszolgáltatás központi elemei (Hatósági Szerződés 6.5. pont): központi elemek reggeli műsorsáv hírek (06:30-09:30) napközbeni műsorsáv hírek (09:30-18:00) esti műsorsáv hírek (18:00-06:30) A Hatósági Szerződés 6.6. pontjában a Médiaszolgáltató az egyes műsorszám-típusok arányára vonatkozóan, a saját műsoridő minimális százalékaként a havi - heti - napi műsoridő tekintetében az alábbi vállalásokat tette: Havi Heti Napi Az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok 75% 75% 70% Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő 50% 50% 50% műsorszámok Hírműsorszámok 10% 10% 10% A nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt - - 2% napi minimális műsoridő magyar zenei művek aránya 60% - Szöveg 65% 65% 60% A Hatósági Szerződés 6.7. pontjában az egyes műsorterv egységek aránya a saját műsoridő maximális százalékaként az alábbiak szerint lett megadva: Ismétlések 4,2% 4,2% 4,2% Zenei művek 35% 35% 40% A Hatósági Szerződés 6.8. pont tartalmazza a magyar zenei művek minimális arányára tett vállalását: Magyar zenei művek aránya 52% 52% Az Mttv. 66. (6) bekezdés értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a sal összhangban gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket. A Médiatanács a Médiaszolgáltató nyilatkozatával kapcsolatban megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglaltak alapján a Médiatanáccsal való szerződés megkötésével arra vállalt kötelezettséget, hogy a Hatósági Szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsort sugároz azon a jogosultságon, melyet nyilvános pályázaton nyert el. A Hatósági Szerződés a Médiaszolgáltató pályázati ajánlatán alapul, melyet a Médiaszolgáltató nyújtott be a Szeged 100,2 MHz jogosultságra kiírt pályázati eljárásban. Így a Hatósági Szerződés a Médiaszolgáltatónak az egyes műsorszámok arányára tett saját vállalásait tartalmazza. A Médiatanács álláspontja szerint a Médiaszolgáltatót nem mentesíti a felelősség alól, ha a szerződéskötést követően úgy ítéli meg, hogy a pályázati ajánlatában tett és a Hatósági Szerződésben rögzített vállalások teljesítése nehézséget okoz, ahogy az sem, hogy a Médiatanács nem járult hozzá a Hatósági Szerződése módosításához, amennyiben annak módosítását kérelmezte. A saját műsoridőtől való eltérés tekintetében a Hatósági Szerződés részletesen szabályozza a hálózatba kapcsolódás és a saját műsoridő beosztását. A Médiaszolgáltató az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglaltak szerint ennek a műsorrendnek megfelelően köteles műsorát sugározni. A hálózatba kapcsolódás eltérő 3

4 szabályozása érdekében a Médiaszolgáltató a hálózatos médiaszolgáltatóval közösen a Médiatanácshoz fordulhat a Hatósági Szerződés módosítása érdekében. A fentiek alapján a Médiatanács az alábbiakat állapította meg. I. A Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, tekintettel arra, hogy 1. nem tartotta be a Hatósági Szerződésben a saját műsoridejére vonatkozó napi időbeosztását (hétköznap: 6:30-7:00 óra, 7:30-8:00 óra, 8:30-9:00 óra, óra, és 18:30-19 óra között) október 1-3. és 6-7. napjain. A fenti napokon a szegedi adó hétköznap 14:00-15:00 óra között közvetített műsora teljes egészében megegyezett a hálózatos médiaszolgáltató, Lánchíd Rádió Budapest 100,3 MHz-n hallható, dr. Boros rendel a Lánchíd Rádióban című kívánságműsorral; [ld. a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú mellékletnek a saját műsoridőben a hálózatos médiaszolgáltató műsorából átvett műsorszámok című táblázata] 2. a magyar zenei tartalom heti szinten csak 38%-ot ért el a Hatósági Szerződésben vállalt 52% helyett. A Hatósági Szerződés a magyar zene tekintetében napi vállalást (52%) is tartalmaz, azonban október 1. kivételével a hét összes napján alulteljesítette (23,5-47%) a napi minimális arányt; [ld. a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú mellékletnek a hatósági ellenőrzés eredményeit összesítő táblázatok Magyar zene című sora] 3. az ismétlésekre vonatkozó vállalását október 1-jén, 2-án, 4-én és 5-én nem teljesítette, ugyanis ezeken a napokon a saját műsoridő tekintetében 5%-ot, 11%-ot, illetve 16%-ot és 21%-ot tett ki az ismételt elemek aránya, amely meghaladta a maximális napi 4,2%- ot. Heti szinten az ismétlések aránya (8,5%) szintén meghaladta a vállalását (4,2%); [ld. a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú mellékletnek a hatósági ellenőrzés eredményeit összesítő táblázatok Ismételt műsor című sora] 4. a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámokra vonatkozó vállalásait (naponta és hetente 50%) heti szinten alulteljesítette (42,5%). A Hatósági Szerződésben vállalt napi arányt (50%) hétköznap (2014. október 1-3. és 6-7.) teljesítette (50-52,5%), azonban október 4-én és 5-én jelentősen elmaradt attól és csak 19-19%-ot ért el az ebbe a kategóriába tartozó műsorszámok aránya; [ld. a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú mellékletnek a hatósági ellenőrzés eredményeit összesítő táblázatok Helyi, közéleti mindennapi életvitelt segítő műsor című sora] 5. a Hatósági Szerződésben napi 2% nemzetiségi tartalom sugárzására vállalt kötelezettséget, a vizsgált időszakban azonban a nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsorszám egyáltalán nem került sugárzásra. [ld. a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú mellékletnek a hatósági ellenőrzés eredményeit összesítő táblázatok Nemzetiségi tartalom című sora] Az Mttv. 63. (12) bekezdése szerint: A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. II. A Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontjában foglalt törvényi rendelkezést is, azáltal, hogy a magyar zene heti aránya (38%) a vizsgált adáshéten elmaradt a törvényben előírt legalább 50%-os aránytól. [ld. a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú mellékletnek a hatósági ellenőrzés eredményeit összesítő táblázatok Magyar zene című sora] 4

5 Az Mttv. 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezés értelmében: A lineáris közösségi médiaszolgáltatás: h) rádiós médiaszolgáltatás esetében a zenei műsorszámok bemutatására szánt heti műsoridejének legalább ötven százalékát magyar zenei műsorszámok bemutatására fordítja. A jogsértéseket alátámasztó részletes adatokat a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. és II. számú mellékletek tartalmazzák. A mellékletek rögzíti és részletezik a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása a jogsértés időpontjában hatályos Magyarország Alaptörvénye IX. cikk (2) bekezdéséből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és a demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: 167. (1) A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: 167. (2) Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: 186. (1) Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (4) bekezdése szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül ismételten megvalósítja, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. 5

6 Az Mttv (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint: 187. (2) A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra, személyiségi jogsérelemre és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. A Médiatanács az Mttv január 1. napján történt hatályba lépése óta az alábbi esetekben állapította meg az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint a 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezések megsértését a Médiaszolgáltatóval szemben: médiatanácsi határozat száma médiaszolgáltatás jogsértés jogsértés ideje szankció (fajtája, mértéke) 171/2012. (I. 25.) Lánchíd Rádió Budapest Mttv. 63. (12) IX ,- Ft bírság 1218/2012. (VII. 5.) Lánchíd Rádió Győr Mttv. 63. (12) II ,- Ft bírság 345/2013. (II. 27.) Lánchíd Rádió 88,1 (Győr) és vételkörzetbővítései (Budapest, Székesfehérvár, Balatonfüred, Zalaegerszeg, Keszthely) 1761/2013. (XII. 11.) 243/2014.(lll.18.) Lánchíd Rádió Pécs Mttv. 63. (12) és 66. (4) h) Mttv. 63. (12) és 66. (4) h) Lánchíd Rádió Budapest és vételkörzetbővítései Székesfehérvár, Balatonfüred, Zalaegerszeg, Keszthely, Győr, Tatabánya és 66. (4) h) Mttv. 63. (12) IX ,- Ft bírság IX ,- Ft bírság XI , -Ft bírság Az Mttv. 63. (12) bekezdésének és a 66. (4) bekezdés h) pontjának együttes megsértése a Médiatanács következetes joggyakorlata szerint nem értékelhető csekély súlyúnak. Mivel a Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében és a 66. (4) bekezdés h) pontjában foglaltak együttes megsértését háromszázhatvanöt napon belül egy alkalommal jogerősen már megállapította a Médiaszolgáltatóval szemben, e jogsértés körében ismételtség áll fenn. Fentiek okán az Mttv (1) bekezdésben rögzített felhívás jogkövetkezmény a Médiaszolgáltatóval szemben nem alkalmazható. A Médiatanács fenti rendelkezések megsértése körében az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértések súlyán és ismételtségén túl azok folyamatosságát is figyelembe vette, miszerint a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten a saját műsor sugárzására szánt időszakok beosztására vonatkozó napi vállalását öt napon nem teljesítette, továbbá a magyar zene minimális arányára vonatkozó vállalását is folyamatosan, egy kivételével a hét minden napján megsértette, illetve az egész hét tekintetében is jelentősen elmaradt a Hatósági Szerződésben rögzített mértéktől a magyar zenei művek aránya, nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsorszám pedig egyáltalán nem került sugárzásra. A Médiaszolgáltató emellett az ismétlések maximális arányára tett maximális kvótát sem tartotta be a vizsgált hét négy napján és a hét egésze tekintetében és a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámokra vonatkozó vállalásait is alulteljesítette két nap tekintetében. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők. Erre figyelemmel a Médiatanács újfent bírság kiszabása mellett döntött, mivel jelen jogsértés esetén is e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. Az Mttv (3) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben. 6

7 A fentiek okán a jogsértések súlyára, valamint az eset összes körülményére tekintettel a Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében, továbbá a 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezések ismételt megsértése miatt a 187. (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (50 millió Ft) 0,3%-ának megfelelő összegű, azaz ,- Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. Az eljárás során a Ket a szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, valamint az Mttv (1) és (3) bekezdésén, illetve a on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdésén alapul. Budapest, február 3. a Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Vass Ágnes hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 7

8 I. számú melléklet a Médiatanács 122/2015. (II.3.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés megállapításai Időtartam/arány október. 1. október. 2. október. 3. október. 4. október. 5. október. 6. október. 7. Összesen Vállalás (%) perc szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd perc nap hét 1. Műsoridő Szöveg Szöveg (%) 78% 72% 73% 92% 92% 72% 78% 80% 60% 65% 3. Zene Magyar zene Magyar zene (%) 53% 30% 47% 26% 26% 44% 23,5% 38% 52% 52% Helyi közéleti, mindennapi életvitelt segítő műsor Helyi közéleti, mindennapi életvitelt segítő műsor (%) ,5 52,5 52% 19% 19% 52% 50% 42,5% 50% 50% 5. Hírműsorszám Hírműsorszám (%) 34% 32,5% 35% 19% 20% 30,5% 35% - 10% 10% 6. Ismételt műsor Ismételt (%) Közszolgálati tartalom Közszolgálati tartalom (%) Nemzetiségi tartalom Nemzetiségi tartalom (%) műsor 5% 11% 2% 16% 21% 4% 0 8,5% 4,2% 4,2% % 77% 71% 77% 98% 74,5% 76,5% 78% 70% 75% a zsánerbe tartozó tartalom a vizsgált időszakban nem volt hallható % - A saját műsoridőben a hálózatos médiaszolgáltató műsorából átvett műsorszámok Dátum Műsorszám címe Kezdete Vége Időtartama Dr. Boros rendel - zenei kívánságműsor 14:07:15 14:56:28 00:49: Dr. Boros rendel - zenei kívánságműsor 14:06:20 14:55:43 00:49: Dr. Boros rendel - zenei kívánságműsor 14:07:01 14:55:28 00:48: Dr. Boros rendel - zenei kívánságműsor 14:07:10 14:55:29 00:48: Dr. Boros rendel - zenei kívánságműsor 14:06:28 14:55:30 00:49:02 Budapest, február 3. A Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Vass Ágnes hitelesítő tag 8

9 II. számú melléklet a Médiatanács 122/2015. (II.3.) számú határozatához A saját műsoridőben közzétett műsorszámok napi bontásban: Lánchíd Rádió FM 100,2 MHz Szeged Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar mű nem magyar mű ismeretlen zene közszolgálati kategória k ism. megjegyzés Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 06:29:26 06:44:39 00:15:13 00:15:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Egy hullámhosszon - régiós programok 06:44:39 06:56:58 00:12:19 00:12:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi kulturális k Piramis - Szabadnak születtem 06:56:58 06:59:41 00:02:43 00:00:00 00:02:43 00:02:43 00:00:00 00:00:00 Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 07:30:04 07:45:19 00:15:15 00:15:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Szentgyörgyi Albert Klinikai Központ fejlesztése - riport összeállítás 07:45:19 07:58:20 00:13:01 00:13:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k Bergendy - Sajtból van a Hold 07:58:20 08:00:03 00:01:43 00:00:00 00:01:43 00:01:43 00:00:00 00:00:00 Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 08:30:03 08:45:21 00:15:18 00:15:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Szentmihályteleki utcai beruházás a lakók megkérdezése nélkül - beszélgetés Gyimesi László képviselő jelölttel 08:45:21 08:58:17 00:12:56 00:12:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k Neoton - Santa Maria 08:58:17 09:00:04 00:01:47 00:00:00 00:01:47 00:01:47 00:00:00 00:00:00 Friss újság - Helyi hírek 13:00:03 13:12:36 00:12:33 00:12:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k szignál (100,2) - Lánchíd Rádió Szegeden a 100,2 tizedes frekvencián, a műsor támogatója a Strabag csoport 13:12:36 13:12:43 00:00:07 00:00:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Szaldó (magyar gazdaság erősítése - stúdióbeszélgetés) 13:12:43 14:00:04 00:47:21 00:47:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Hírek, időjárás (vételkörzetünkben Szegeden 22 fokot mérnek) 14:00:04 14:07:15 00:07:11 00:07:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k BP Dr. Boros rendel a Lánchíd Rádióban - zenei kívánságműsor 14:07:15 14:56:28 00:49:13 00:04:48 00:44:25 00:21:20 00:23:05 00:00:00 BP reklám (MolBubi ) 14:56:28 14:57:06 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 BP műsorajánló (Lecsó ) 14:57:06 14:58:15 00:01:09 00:01:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 BP azonosítatlan zene 14:58:15 14:59:21 00:01:06 00:00:00 00:01:06 00:00:00 00:00:00 00:01:06 BP Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 18:30:03 18:46:51 00:16:48 00:16:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k szignál (100,2) 18:46:51 18:47:04 00:00:13 00:00:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Szentgyörgyi Albert Klinikai Központ fejlesztése - riport összeállítás 18:47:04 18:59:29 00:12:25 00:12:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k ism. Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 06:29:01 06:45:55 00:16:54 00:16:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Egy hullámhosszon - régiós programok 06:45:55 06:59:14 00:13:19 00:13:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi kulturális k Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 07:30:02 07:46:40 00:16:38 00:16:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k 9

10 Szentmihályteleki utcai beruházás a lakók megkérdezése nélkül - beszélgetés Gyimesi László képviselő jelölttel 07:46:40 07:59:34 00:12:54 00:12:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k ism. Kerekes Band 07:59:34 08:00:02 00:00:28 00:00:00 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 08:30:14 08:45:52 00:15:38 00:15:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Imádságos zarándoklat - riport összeállítás 08:45:52 09:00:13 00:14:21 00:14:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti, vallási k Friss újság - Helyi hírek 13:00:02 13:06:43 00:06:41 00:06:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k szignál (Lánchíd Rádió a Dél-Alföldön is, ránk hallgathat) 13:06:43 13:07:53 00:01:10 00:01:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Szigorúan nyilvános - zenés portré (beszélgetés Éles Gábor jazz zenésszel) 13:07:53 14:00:03 00:52:10 00:34:12 00:17:58 00:00:00 00:17:58 00:00:00 közéleti k Hírek 14:00:03 14:06:20 00:06:17 00:06:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k BP Dr. Boros rendel - zenei kívánságműsor 14:06:20 14:55:43 00:49:23 00:03:32 00:45:51 00:16:48 00:29:03 00:00:00 BP műsorajánló 14:55:43 14:56:10 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 BP Express együttes - Róla kellene szólni 14:56:10 14:59:08 00:02:58 00:00:00 00:02:58 00:02:58 00:00:00 00:00:00 BP Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 18:30:13 18:45:52 00:15:39 00:15:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Imádságos zarándoklat - riport összeállítás 18:45:52 18:59:36 00:13:44 00:13:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti, vallási k ism. Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 06:29:25 06:44:46 00:15:21 00:15:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Egy hullámhosszon - régiós programok 06:44:46 06:59:25 00:14:39 00:14:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi kulturális k Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 07:30:02 07:45:40 00:15:38 00:15:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k szegedi fáraó futás - beszélgetés Meggyesi Konstantinnal, a Móra Ferenc Múzeum sajtóreferensével 07:45:40 07:50:16 00:04:36 00:04:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k Korál - A kőfalak leomlanak 07:50:16 07:55:50 00:05:34 00:00:00 00:05:34 00:05:34 00:00:00 00:00:00 Országos Könyvtári Napok Csongrád megyében - beszélgetés Andóczi Balogh Évával, a Somogyi Könyvtár prmunkatársával 07:55:50 08:00:02 00:04:12 00:04:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 08:30:02 08:45:34 00:15:32 00:15:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k városrész vezetékes víz nélkül - beszélgetés Rózsavölgyi József, szőregi önkormányzati képviselővel 08:45:34 08:55:16 00:09:42 00:09:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k LGT - Neked írom a dalt 08:55:16 09:00:04 00:04:48 00:00:00 00:04:48 00:04:48 00:00:00 00:00:00 Friss újság - Helyi hírek 13:00:14 13:15:57 00:15:43 00:15:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k szignál (100,2) 13:15:57 13:16:12 00:00:15 00:00:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zorán - Romantika 13:16:12 13:19:14 00:03:02 00:00:00 00:03:02 00:03:02 00:00:00 00:00:00 Piramis - Mondj egy mesét 13:19:14 13:20:33 00:01:19 00:00:00 00:01:19 00:01:19 00:00:00 00:00:00 T Dosszié (Future Talents Cup - beszélgetés Dragoner Attila és Fekete Tivadar edzőkkel) 13:20:33 14:00:14 00:39:41 00:39:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k Hírek 14:00:14 14:07:01 00:06:47 00:06:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k BP Dr. Boros rendel - zenei kívánságműsor 14:07:01 14:55:28 00:48:27 00:03:54 00:44:33 00:10:45 00:33:48 00:00:00 BP 10

11 műsorajánló 14:55:28 14:56:26 00:00:58 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 BP Fonográf - Amatőr sportolók dala 14:56:26 14:59:19 00:02:53 00:00:00 00:02:53 00:02:53 00:00:00 00:00:00 BP Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 18:30:14 18:46:25 00:16:11 00:16:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k gömbsátor a Dóm téren - beszélgetés Kiss Nórával, a Magyar Nemzeti Múzeum kommunikációs és stratégiai főosztályának vezetőjével 18:46:25 18:53:16 00:06:51 00:06:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k szegedi fáraó futás - beszélgetés Meggyesi Konstantinnal, a Móra Ferenc Múzeum sajtóreferensével 18:53:16 18:57:46 00:04:30 00:04:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k ism. Janicsák Veca - Szeretek élni 18:57:46 18:59:24 00:01:38 00:00:00 00:01:38 00:01:38 00:00:00 00:00:00 Friss újság - Helyi hírek 13:00:02 13:09:40 00:09:38 00:09:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Útitárs (beszélgetés Dóczi Balázs búvár oktatóval utazási élményeiről, a tengerek világáról) 13:09:40 14:00:01 00:50:21 00:48:39 00:01:42 00:00:00 00:00:00 00:01:42 közéleti k Friss újság - Helyi hírek 14:00:01 14:15:16 00:15:15 00:15:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Generál - Könnyű álmot hozzon az éj 14:15:16 14:19:16 00:04:00 00:00:00 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 szignál (Lánchíd Rádió a Dél-Alföldön is, ránk hallgathat) 14:19:16 14:19:30 00:00:14 00:00:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 T Dosszié (Future Talents Cup - beszélgetés Dragoner Attila és Fekete Tivadar edzőkkel) 14:19:30 14:59:12 00:39:42 00:39:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k ism. Friss újság - Helyi hírek 14:59:12 15:08:08 00:08:56 00:08:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Közös nevező (három műsorvezető beszélgetése vidám hírekről) 15:08:08 15:59:13 00:51:05 00:37:33 00:13:32 00:00:41 00:12:51 00:00:00 Friss újság - Helyi hírek 15:59:13 16:12:01 00:12:48 00:12:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k szignál (100,2) 16:12:01 16:12:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Kettesben - egészségről, betegségről (gabonák, kenyér - beszélgetés F. Meggyesi Péter mezőgazdasági szakemberrel) 16:12:01 17:00:00 00:47:59 00:47:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 egészséges életmód, közéleti k Friss újság - Helyi hírek - Heti hírösszefoglaló 13:00:13 13:14:48 00:14:35 00:14:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k szignál (100,2) 13:14:48 13:15:02 00:00:14 00:00:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Történetem - Történelem (beszélgetés Dr. Virág Zsolttal, a Magyar Kastélylexikonsorozat írójával) 13:15:02 14:00:13 00:45:11 00:45:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k Friss újság - Helyi hírek - Heti hírösszefoglaló 14:00:13 14:09:33 00:09:20 00:09:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k szignál (Lánchíd Rádió a Dél-Alföldön is, ránk hallgathat) 14:09:33 14:09:49 00:00:16 00:00:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Útitárs (beszélgetés Dóczi Balázs búvár oktatóval utazási élményeiről, a tengerek világáról) 14:09:49 14:59:35 00:49:46 00:48:04 00:01:42 00:00:00 00:00:00 00:01:42 közéleti k ism. Friss újság - Helyi hírek - Heti 14:59:35 15:09:47 00:10:12 00:10:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k 11

12 hírösszefoglaló szignál (Lánchíd Rádió a Dél-Alföldön, jelen vagyunk, hírt adunk) 15:09:47 15:09:58 00:00:11 00:00:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Európai nemesi egyesületek kongresszusa Gödöllőn - beszélgetés Riedel Lóránttal, a Magyar Történelmi Családok Egyesülete vezetőjével és Károlyi László 15:09:58 15:59:23 00:49:25 00:47:36 00:01:49 00:01:49 00:00:00 00:00:00 közéleti k Friss újság - Helyi hírek - Heti hírösszefoglaló 15:59:23 16:14:39 00:15:16 00:15:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Neoton - Yo-Yo 16:14:39 16:17:31 00:02:52 00:00:00 00:02:52 00:02:52 00:00:00 00:00:00 szignál (Lánchíd Rádió a Dél-Alföldön, jelen vagyunk, hírt adunk) 16:17:31 16:17:47 00:00:16 00:00:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Must és mindörökké (beszélgetés Ruppert Ignác borásszal az idei termésről és Szabó Józseffel, az Orosházi Üveggyár értékesítési vezetőjével a boros palackokról) 16:17:47 17:00:12 00:42:25 00:30:00 00:12:25 00:00:00 00:12:25 00:00:00 közéleti k Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 06:29:23 06:45:20 00:15:57 00:15:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Egy hullámhosszon - régiós programok 06:45:20 06:57:06 00:11:46 00:11:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi kulturális k Neoton - Santa Maria 06:57:06 06:59:13 00:02:07 00:00:00 00:02:07 00:02:07 00:00:00 00:00:00 Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 07:30:01 07:38:14 00:08:13 00:08:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Szegedi Tini Telefon Lelki Segélyszolgálat konferenciája - riport összeállítás 07:38:14 08:00:01 00:21:47 00:21:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 08:30:01 08:46:24 00:16:23 00:16:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k szignál (100,2) 08:46:24 08:46:36 00:00:12 00:00:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 szegedi fáraó futás - beszélgetés Meggyesi Konstantinnal, a Móra Ferenc Múzeum sajtóreferensével 08:46:36 08:51:20 00:04:44 00:04:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k ism. Országos Könyvtári Napok Csongrád megyében - beszélgetés Andóczi Balogh Évával, a Somogyi Könyvtár prmunkatársával 08:51:20 08:55:18 00:03:58 00:03:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k ism. LGT - Annyi mindent nem szerettem még 08:55:18 09:00:01 00:04:43 00:00:00 00:04:43 00:04:43 00:00:00 00:00:00 Friss újság - Helyi hírek 13:00:01 13:11:53 00:11:52 00:11:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k szignál (100,2) 13:11:53 13:12:01 00:00:08 00:00:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zöldgömb - környezetvédelmi, természetvédelmi műsor (Sukoró; felavatták a Természet Házát Gyenesdiáson) 13:12:01 14:00:00 00:47:59 00:35:56 00:12:03 00:12:03 00:00:00 00:00:00 természetvédelmi k Katrina and The Waves - Walking On Sunshine 14:00:00 14:00:16 00:00:16 00:00:00 00:00:16 00:00:00 00:00:16 00:00:00 BP Hírek 14:00:16 14:06:59 00:06:43 00:06:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k BP szignál (Szegeden a 100,2 MHz frekvencián) 14:06:59 14:07:10 00:00:11 00:00:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 BP 12

13 Dr. Boros rendel - zenei kívánságműsor 14:07:10 14:55:29 00:48:19 00:04:48 00:43:31 00:09:52 00:33:39 00:00:00 BP műsorajánló 14:55:29 14:56:28 00:00:59 00:00:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 BP külföldi zene 14:56:28 14:59:33 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:00:00 BP Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 18:30:01 18:44:25 00:14:24 00:14:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k részlet Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter makói fórumán tartott beszédéből 18:44:25 18:59:14 00:14:49 00:14:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 06:29:26 06:45:55 00:16:29 00:16:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Egy hullámhosszon - régiós programok 06:45:55 06:57:00 00:11:05 00:11:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi kulturális k Hungária - Szerelemre hívlak 06:57:00 06:59:26 00:02:26 00:00:00 00:02:26 00:02:26 00:00:00 00:00:00 Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 07:30:03 07:46:30 00:16:27 00:16:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k lemaradó, hátrányos helyzetű városrészek - riport összeállítás 07:46:30 07:59:25 00:12:55 00:12:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti, hátrányos helyzetűek k Kerekes Band 07:59:25 08:00:03 00:00:38 00:00:00 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 08:30:14 08:46:28 00:16:14 00:16:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k tranzit forgalom csökkentése - riport összeállítás 08:46:28 09:00:14 00:13:46 00:13:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k Friss újság - Helyi hírek 13:00:03 13:15:08 00:15:05 00:15:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Korkapcsolás (beszélgetés Kálóczi Imre és Mihály Attila sport szakemberekkel Budaörs sport életéről) 13:15:08 14:00:07 00:44:59 00:44:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k Hírek 14:00:07 14:06:28 00:06:21 00:06:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k BP Dr. Boros rendel - zenei kívánságműsor 14:06:28 14:55:30 00:49:02 00:03:50 00:45:12 00:06:06 00:39:06 00:00:00 BP műsorajánló 14:55:30 14:56:36 00:01:06 00:01:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 BP Bergendy - Tükör 14:56:36 14:59:06 00:02:30 00:00:00 00:02:30 00:02:30 00:00:00 00:00:00 BP Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 18:30:14 18:43:28 00:13:14 00:13:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k miniszterelnök szegedi látogatása - riport Orbán Viktorral 18:43:28 18:55:13 00:11:45 00:11:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k Orbán Viktor Makón - részlet az utca fórumon tartott beszédéből 18:55:13 18:59:26 00:04:13 00:04:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k Budapest, február 3. a Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Vass Ágnes hitelesítő tag 13

14 14

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17327-10/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA 1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest Reviczky utca 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17633-8/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA 1. A Médiatanács (1085 Budapest Reviczky u. 8.) megállapítja, hogy az Oktatási éskulturális Közlöny 2010. február

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5710-11/2015. Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 202. évi 2. heti ülésszakának napirendjére Kezdési időpont: 9.00 Helyszín: Médiatanács ülésterem 202. március 2. (szerda) Tájékoztató: A 202.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18955-8/2014 Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, illetve a törvény által előírt közszolgálati arány alulteljesítése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/4921-12/2012. Tárgy: a Pályázati Ajánlatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18998-8/2012. Ügyintéző: személyes adat TelefonszámSzemélyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26123-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24290-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 837/2015. (VI.30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 837/2015. (VI.30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10802-7/2015. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 665/2014. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 665/2014. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14452-11/2014. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28084-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24258-8/2014. Üi.: személyes adat Tárgy: a digitális műsorterjesztés útján közzétett, eredetileg

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 42. heti ülésszakának napirendjére október 17.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 42. heti ülésszakának napirendjére október 17. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2012. évi 42. heti ülésszakának napirendjére 2012. október 17. (szerda) Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben