A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai (I. és II. számú mellékletek) A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a a Lánchíd Rádió Kft.- vel (1089 Budapest, Üllői út 102.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató Lánchíd Rádió Száz pont kettő állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Szeged 100,2 MHz) közösségi adóján október 1. és 7. napja közötti működése során megsértette a saját műsoridejére, az ismétlések arányára, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő, illetve a nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsorszámok, valamint a magyar zenei művek arányára vonatkozó kötelezettségeit, továbbá megsértette a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelményt, amely miatt a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz százötvenezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. Indokolás A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Lánchíd Rádió Száz pont kettő állandó megnevezésű helyi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás október 1. és 7. napja között sugárzott műsorát, amelynek során a saját műsoridejére, az ismétlések, helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő, illetve a nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsorszámok, valamint a magyar zenei művek arányára tett vállalásaitól való eltérés következtében az Mttv. 63. (12) bekezdésében és a 66. (4) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezések megsértése merült fel.

2 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjaiban foglalt hatáskörében az 1164/2014. (XII. 1.) számú, MN/ /2014. ügyiratszámú végzésével (a továbbiakban: Végzés) december 1-jén hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint a 66. (4) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezéseknek az általa üzemeltetett Lánchíd Rádió Száz pont kettő állandó megnevezésű helyi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatásának október 1. és 7. közötti működése során történt vélelmezett megsértése tárgyában. A visszaérkezett tértivevény tanúsága Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló végzést december 11-én vette át, a Hatósághoz január 6-án érkezett beadványában élt nyilatkozattételi jogával. A Médiaszolgáltató nyilatkozatában előadta, hogy a műsorstruktúráját azért változtatta meg, mivel a szegedi adó elindulása után a hálózatos médiaszolgáltató műsorszerkezetében is változása következett be. A Lecsó című interaktív közéleti vitaműsor ideje két órára nőtt, emiatt a dr. Boros rendel című műsorszám kezdő időpontja egy órával előrébb került, a óra közötti saját műsoridőt pedig óra között teljesítették. A Médiaszolgáltató kijelentette, hogy főszerkesztői utasítás alapján a szegedi adó saját műsoridejében csak magyar zenét fog sugározni a jövőben. Az ismételt műsorszámok vonatkozásában a Médiaszolgáltató elismerte a jogsértést, ugyanakkor jelezte, hogy több alkalommal kezdeményezte a hatósági szerződésében foglaltak módosítását, amelyhez a Médiatanács nem járult hozzá. A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok tekintetében a Médiaszolgáltató álláspontja szerint értelmezhetetlen a műsorszámok ezen kategóriája, azonban kifejezte, hogy a rádió törekszik arra, hogy a vételkörzetében élők elégedettek legyenek a szolgáltatásával, függetlenül attól, milyen arányban teljesülnek az egyes műsorszámok tekintetében tett vállalásaik. A nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsorszámok vonatkozásában elismerte a jogsértést, továbbá előadta, hogy véleménye szerint e vállalás teljesítése nem lehetséges. A Médiatanács a rendelkezésére álló adatok, különösen a Médiaszolgáltató nyilatkozata és a hatósági ellenőrzés megállapításai alapján az alábbi tényállást állapította meg és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiatanács a 76/2014. (I. 28) számú határozata alapján létrejött hatósági szerződéssel (a továbbiakban: Hatósági Szerződés) helyi közösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel a Szeged 100,2 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében a Médiaszolgáltatót, egyúttal hozzájárult ahhoz, hogy a szegedi adó hálózatba kapcsolódhasson a Lánchíd Rádió Kft. Pécs 94,6 MHz + Kaposvár 97,5 MHz + Szigetvár 98,9 MHz + Siklós 88,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultságával. A médiaszolgáltatás alapvető jellegzetességei a Hatósági Szerződés szerint: 1. A médiaszolgáltatás műsorideje: napi 24 óra (Hatósági Szerződés 6.1. pont). Saját műsorideje az alábbiak szerint oszlik meg: hétköznap: 6:30-7:00 óra, 7:30-8:00 óra, 8:30-9:00 óra, óra, és 18:30-19 óra között, szombaton és vasárnap: 13:00-17:00 óra között, a fennmaradó időszakokban a szegedi adó a Lánchíd Rádió Pécs (Pécs 94,6 MHz) műsorát adja közre. (Hatósági Szerződés 5.5. pont) 2. A médiaszolgáltatás állandó megnevezése: Lánchíd Rádió Száz pont Kettő (Hatósági Szerződés 6.2. pont). 3. A médiaszolgáltatás jellege: az Mttv. 66. (1) bekezdés c) pontja szerinti közösségi rádiós médiaszolgáltatás, azaz műsoridejének túlnyomó részében a közszolgálati médiaszolgáltatás 83. -ban meghatározott céljait szolgáló műsorszámok kerülnek közzétételre. (Hatósági Szerződés 6.3. pont). 4. A médiaszolgáltatás sajátos arculata: A különleges és hiánypótló jellegű műsorfolyam magas közszolgálati arányával, informatív, tájékoztató műsoraival, a helyi jelleg kidomborításával 2

3 hozzájárul a helyi rádiós médiaszolgáltatás minőségi jegyeinek javításához (Hatósági Szerződés 6.4. pont). 5. A médiaszolgáltatás központi elemei (Hatósági Szerződés 6.5. pont): központi elemek reggeli műsorsáv hírek (06:30-09:30) napközbeni műsorsáv hírek (09:30-18:00) esti műsorsáv hírek (18:00-06:30) A Hatósági Szerződés 6.6. pontjában a Médiaszolgáltató az egyes műsorszám-típusok arányára vonatkozóan, a saját műsoridő minimális százalékaként a havi - heti - napi műsoridő tekintetében az alábbi vállalásokat tette: Havi Heti Napi Az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok 75% 75% 70% Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő 50% 50% 50% műsorszámok Hírműsorszámok 10% 10% 10% A nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt - - 2% napi minimális műsoridő magyar zenei művek aránya 60% - Szöveg 65% 65% 60% A Hatósági Szerződés 6.7. pontjában az egyes műsorterv egységek aránya a saját műsoridő maximális százalékaként az alábbiak szerint lett megadva: Ismétlések 4,2% 4,2% 4,2% Zenei művek 35% 35% 40% A Hatósági Szerződés 6.8. pont tartalmazza a magyar zenei művek minimális arányára tett vállalását: Magyar zenei művek aránya 52% 52% Az Mttv. 66. (6) bekezdés értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a sal összhangban gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket. A Médiatanács a Médiaszolgáltató nyilatkozatával kapcsolatban megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglaltak alapján a Médiatanáccsal való szerződés megkötésével arra vállalt kötelezettséget, hogy a Hatósági Szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsort sugároz azon a jogosultságon, melyet nyilvános pályázaton nyert el. A Hatósági Szerződés a Médiaszolgáltató pályázati ajánlatán alapul, melyet a Médiaszolgáltató nyújtott be a Szeged 100,2 MHz jogosultságra kiírt pályázati eljárásban. Így a Hatósági Szerződés a Médiaszolgáltatónak az egyes műsorszámok arányára tett saját vállalásait tartalmazza. A Médiatanács álláspontja szerint a Médiaszolgáltatót nem mentesíti a felelősség alól, ha a szerződéskötést követően úgy ítéli meg, hogy a pályázati ajánlatában tett és a Hatósági Szerződésben rögzített vállalások teljesítése nehézséget okoz, ahogy az sem, hogy a Médiatanács nem járult hozzá a Hatósági Szerződése módosításához, amennyiben annak módosítását kérelmezte. A saját műsoridőtől való eltérés tekintetében a Hatósági Szerződés részletesen szabályozza a hálózatba kapcsolódás és a saját műsoridő beosztását. A Médiaszolgáltató az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglaltak szerint ennek a műsorrendnek megfelelően köteles műsorát sugározni. A hálózatba kapcsolódás eltérő 3

4 szabályozása érdekében a Médiaszolgáltató a hálózatos médiaszolgáltatóval közösen a Médiatanácshoz fordulhat a Hatósági Szerződés módosítása érdekében. A fentiek alapján a Médiatanács az alábbiakat állapította meg. I. A Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, tekintettel arra, hogy 1. nem tartotta be a Hatósági Szerződésben a saját műsoridejére vonatkozó napi időbeosztását (hétköznap: 6:30-7:00 óra, 7:30-8:00 óra, 8:30-9:00 óra, óra, és 18:30-19 óra között) október 1-3. és 6-7. napjain. A fenti napokon a szegedi adó hétköznap 14:00-15:00 óra között közvetített műsora teljes egészében megegyezett a hálózatos médiaszolgáltató, Lánchíd Rádió Budapest 100,3 MHz-n hallható, dr. Boros rendel a Lánchíd Rádióban című kívánságműsorral; [ld. a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú mellékletnek a saját műsoridőben a hálózatos médiaszolgáltató műsorából átvett műsorszámok című táblázata] 2. a magyar zenei tartalom heti szinten csak 38%-ot ért el a Hatósági Szerződésben vállalt 52% helyett. A Hatósági Szerződés a magyar zene tekintetében napi vállalást (52%) is tartalmaz, azonban október 1. kivételével a hét összes napján alulteljesítette (23,5-47%) a napi minimális arányt; [ld. a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú mellékletnek a hatósági ellenőrzés eredményeit összesítő táblázatok Magyar zene című sora] 3. az ismétlésekre vonatkozó vállalását október 1-jén, 2-án, 4-én és 5-én nem teljesítette, ugyanis ezeken a napokon a saját műsoridő tekintetében 5%-ot, 11%-ot, illetve 16%-ot és 21%-ot tett ki az ismételt elemek aránya, amely meghaladta a maximális napi 4,2%- ot. Heti szinten az ismétlések aránya (8,5%) szintén meghaladta a vállalását (4,2%); [ld. a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú mellékletnek a hatósági ellenőrzés eredményeit összesítő táblázatok Ismételt műsor című sora] 4. a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámokra vonatkozó vállalásait (naponta és hetente 50%) heti szinten alulteljesítette (42,5%). A Hatósági Szerződésben vállalt napi arányt (50%) hétköznap (2014. október 1-3. és 6-7.) teljesítette (50-52,5%), azonban október 4-én és 5-én jelentősen elmaradt attól és csak 19-19%-ot ért el az ebbe a kategóriába tartozó műsorszámok aránya; [ld. a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú mellékletnek a hatósági ellenőrzés eredményeit összesítő táblázatok Helyi, közéleti mindennapi életvitelt segítő műsor című sora] 5. a Hatósági Szerződésben napi 2% nemzetiségi tartalom sugárzására vállalt kötelezettséget, a vizsgált időszakban azonban a nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsorszám egyáltalán nem került sugárzásra. [ld. a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú mellékletnek a hatósági ellenőrzés eredményeit összesítő táblázatok Nemzetiségi tartalom című sora] Az Mttv. 63. (12) bekezdése szerint: A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. II. A Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontjában foglalt törvényi rendelkezést is, azáltal, hogy a magyar zene heti aránya (38%) a vizsgált adáshéten elmaradt a törvényben előírt legalább 50%-os aránytól. [ld. a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú mellékletnek a hatósági ellenőrzés eredményeit összesítő táblázatok Magyar zene című sora] 4

5 Az Mttv. 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezés értelmében: A lineáris közösségi médiaszolgáltatás: h) rádiós médiaszolgáltatás esetében a zenei műsorszámok bemutatására szánt heti műsoridejének legalább ötven százalékát magyar zenei műsorszámok bemutatására fordítja. A jogsértéseket alátámasztó részletes adatokat a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. és II. számú mellékletek tartalmazzák. A mellékletek rögzíti és részletezik a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása a jogsértés időpontjában hatályos Magyarország Alaptörvénye IX. cikk (2) bekezdéséből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és a demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: 167. (1) A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: 167. (2) Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: 186. (1) Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (4) bekezdése szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül ismételten megvalósítja, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. 5

6 Az Mttv (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint: 187. (2) A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra, személyiségi jogsérelemre és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. A Médiatanács az Mttv január 1. napján történt hatályba lépése óta az alábbi esetekben állapította meg az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint a 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezések megsértését a Médiaszolgáltatóval szemben: médiatanácsi határozat száma médiaszolgáltatás jogsértés jogsértés ideje szankció (fajtája, mértéke) 171/2012. (I. 25.) Lánchíd Rádió Budapest Mttv. 63. (12) IX ,- Ft bírság 1218/2012. (VII. 5.) Lánchíd Rádió Győr Mttv. 63. (12) II ,- Ft bírság 345/2013. (II. 27.) Lánchíd Rádió 88,1 (Győr) és vételkörzetbővítései (Budapest, Székesfehérvár, Balatonfüred, Zalaegerszeg, Keszthely) 1761/2013. (XII. 11.) 243/2014.(lll.18.) Lánchíd Rádió Pécs Mttv. 63. (12) és 66. (4) h) Mttv. 63. (12) és 66. (4) h) Lánchíd Rádió Budapest és vételkörzetbővítései Székesfehérvár, Balatonfüred, Zalaegerszeg, Keszthely, Győr, Tatabánya és 66. (4) h) Mttv. 63. (12) IX ,- Ft bírság IX ,- Ft bírság XI , -Ft bírság Az Mttv. 63. (12) bekezdésének és a 66. (4) bekezdés h) pontjának együttes megsértése a Médiatanács következetes joggyakorlata szerint nem értékelhető csekély súlyúnak. Mivel a Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében és a 66. (4) bekezdés h) pontjában foglaltak együttes megsértését háromszázhatvanöt napon belül egy alkalommal jogerősen már megállapította a Médiaszolgáltatóval szemben, e jogsértés körében ismételtség áll fenn. Fentiek okán az Mttv (1) bekezdésben rögzített felhívás jogkövetkezmény a Médiaszolgáltatóval szemben nem alkalmazható. A Médiatanács fenti rendelkezések megsértése körében az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértések súlyán és ismételtségén túl azok folyamatosságát is figyelembe vette, miszerint a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten a saját műsor sugárzására szánt időszakok beosztására vonatkozó napi vállalását öt napon nem teljesítette, továbbá a magyar zene minimális arányára vonatkozó vállalását is folyamatosan, egy kivételével a hét minden napján megsértette, illetve az egész hét tekintetében is jelentősen elmaradt a Hatósági Szerződésben rögzített mértéktől a magyar zenei művek aránya, nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsorszám pedig egyáltalán nem került sugárzásra. A Médiaszolgáltató emellett az ismétlések maximális arányára tett maximális kvótát sem tartotta be a vizsgált hét négy napján és a hét egésze tekintetében és a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámokra vonatkozó vállalásait is alulteljesítette két nap tekintetében. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők. Erre figyelemmel a Médiatanács újfent bírság kiszabása mellett döntött, mivel jelen jogsértés esetén is e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. Az Mttv (3) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben. 6

7 A fentiek okán a jogsértések súlyára, valamint az eset összes körülményére tekintettel a Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében, továbbá a 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezések ismételt megsértése miatt a 187. (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (50 millió Ft) 0,3%-ának megfelelő összegű, azaz ,- Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. Az eljárás során a Ket a szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, valamint az Mttv (1) és (3) bekezdésén, illetve a on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdésén alapul. Budapest, február 3. a Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Vass Ágnes hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 7

8 I. számú melléklet a Médiatanács 122/2015. (II.3.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés megállapításai Időtartam/arány október. 1. október. 2. október. 3. október. 4. október. 5. október. 6. október. 7. Összesen Vállalás (%) perc szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd perc nap hét 1. Műsoridő Szöveg Szöveg (%) 78% 72% 73% 92% 92% 72% 78% 80% 60% 65% 3. Zene Magyar zene Magyar zene (%) 53% 30% 47% 26% 26% 44% 23,5% 38% 52% 52% Helyi közéleti, mindennapi életvitelt segítő műsor Helyi közéleti, mindennapi életvitelt segítő műsor (%) ,5 52,5 52% 19% 19% 52% 50% 42,5% 50% 50% 5. Hírműsorszám Hírműsorszám (%) 34% 32,5% 35% 19% 20% 30,5% 35% - 10% 10% 6. Ismételt műsor Ismételt (%) Közszolgálati tartalom Közszolgálati tartalom (%) Nemzetiségi tartalom Nemzetiségi tartalom (%) műsor 5% 11% 2% 16% 21% 4% 0 8,5% 4,2% 4,2% % 77% 71% 77% 98% 74,5% 76,5% 78% 70% 75% a zsánerbe tartozó tartalom a vizsgált időszakban nem volt hallható % - A saját műsoridőben a hálózatos médiaszolgáltató műsorából átvett műsorszámok Dátum Műsorszám címe Kezdete Vége Időtartama Dr. Boros rendel - zenei kívánságműsor 14:07:15 14:56:28 00:49: Dr. Boros rendel - zenei kívánságműsor 14:06:20 14:55:43 00:49: Dr. Boros rendel - zenei kívánságműsor 14:07:01 14:55:28 00:48: Dr. Boros rendel - zenei kívánságműsor 14:07:10 14:55:29 00:48: Dr. Boros rendel - zenei kívánságműsor 14:06:28 14:55:30 00:49:02 Budapest, február 3. A Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Vass Ágnes hitelesítő tag 8

9 II. számú melléklet a Médiatanács 122/2015. (II.3.) számú határozatához A saját műsoridőben közzétett műsorszámok napi bontásban: Lánchíd Rádió FM 100,2 MHz Szeged Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar mű nem magyar mű ismeretlen zene közszolgálati kategória k ism. megjegyzés Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 06:29:26 06:44:39 00:15:13 00:15:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Egy hullámhosszon - régiós programok 06:44:39 06:56:58 00:12:19 00:12:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi kulturális k Piramis - Szabadnak születtem 06:56:58 06:59:41 00:02:43 00:00:00 00:02:43 00:02:43 00:00:00 00:00:00 Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 07:30:04 07:45:19 00:15:15 00:15:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Szentgyörgyi Albert Klinikai Központ fejlesztése - riport összeállítás 07:45:19 07:58:20 00:13:01 00:13:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k Bergendy - Sajtból van a Hold 07:58:20 08:00:03 00:01:43 00:00:00 00:01:43 00:01:43 00:00:00 00:00:00 Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 08:30:03 08:45:21 00:15:18 00:15:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Szentmihályteleki utcai beruházás a lakók megkérdezése nélkül - beszélgetés Gyimesi László képviselő jelölttel 08:45:21 08:58:17 00:12:56 00:12:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k Neoton - Santa Maria 08:58:17 09:00:04 00:01:47 00:00:00 00:01:47 00:01:47 00:00:00 00:00:00 Friss újság - Helyi hírek 13:00:03 13:12:36 00:12:33 00:12:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k szignál (100,2) - Lánchíd Rádió Szegeden a 100,2 tizedes frekvencián, a műsor támogatója a Strabag csoport 13:12:36 13:12:43 00:00:07 00:00:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Szaldó (magyar gazdaság erősítése - stúdióbeszélgetés) 13:12:43 14:00:04 00:47:21 00:47:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Hírek, időjárás (vételkörzetünkben Szegeden 22 fokot mérnek) 14:00:04 14:07:15 00:07:11 00:07:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k BP Dr. Boros rendel a Lánchíd Rádióban - zenei kívánságműsor 14:07:15 14:56:28 00:49:13 00:04:48 00:44:25 00:21:20 00:23:05 00:00:00 BP reklám (MolBubi ) 14:56:28 14:57:06 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 BP műsorajánló (Lecsó ) 14:57:06 14:58:15 00:01:09 00:01:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 BP azonosítatlan zene 14:58:15 14:59:21 00:01:06 00:00:00 00:01:06 00:00:00 00:00:00 00:01:06 BP Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 18:30:03 18:46:51 00:16:48 00:16:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k szignál (100,2) 18:46:51 18:47:04 00:00:13 00:00:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Szentgyörgyi Albert Klinikai Központ fejlesztése - riport összeállítás 18:47:04 18:59:29 00:12:25 00:12:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k ism. Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 06:29:01 06:45:55 00:16:54 00:16:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Egy hullámhosszon - régiós programok 06:45:55 06:59:14 00:13:19 00:13:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi kulturális k Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 07:30:02 07:46:40 00:16:38 00:16:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k 9

10 Szentmihályteleki utcai beruházás a lakók megkérdezése nélkül - beszélgetés Gyimesi László képviselő jelölttel 07:46:40 07:59:34 00:12:54 00:12:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k ism. Kerekes Band 07:59:34 08:00:02 00:00:28 00:00:00 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 08:30:14 08:45:52 00:15:38 00:15:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Imádságos zarándoklat - riport összeállítás 08:45:52 09:00:13 00:14:21 00:14:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti, vallási k Friss újság - Helyi hírek 13:00:02 13:06:43 00:06:41 00:06:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k szignál (Lánchíd Rádió a Dél-Alföldön is, ránk hallgathat) 13:06:43 13:07:53 00:01:10 00:01:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Szigorúan nyilvános - zenés portré (beszélgetés Éles Gábor jazz zenésszel) 13:07:53 14:00:03 00:52:10 00:34:12 00:17:58 00:00:00 00:17:58 00:00:00 közéleti k Hírek 14:00:03 14:06:20 00:06:17 00:06:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k BP Dr. Boros rendel - zenei kívánságműsor 14:06:20 14:55:43 00:49:23 00:03:32 00:45:51 00:16:48 00:29:03 00:00:00 BP műsorajánló 14:55:43 14:56:10 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 BP Express együttes - Róla kellene szólni 14:56:10 14:59:08 00:02:58 00:00:00 00:02:58 00:02:58 00:00:00 00:00:00 BP Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 18:30:13 18:45:52 00:15:39 00:15:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Imádságos zarándoklat - riport összeállítás 18:45:52 18:59:36 00:13:44 00:13:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti, vallási k ism. Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 06:29:25 06:44:46 00:15:21 00:15:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Egy hullámhosszon - régiós programok 06:44:46 06:59:25 00:14:39 00:14:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi kulturális k Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 07:30:02 07:45:40 00:15:38 00:15:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k szegedi fáraó futás - beszélgetés Meggyesi Konstantinnal, a Móra Ferenc Múzeum sajtóreferensével 07:45:40 07:50:16 00:04:36 00:04:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k Korál - A kőfalak leomlanak 07:50:16 07:55:50 00:05:34 00:00:00 00:05:34 00:05:34 00:00:00 00:00:00 Országos Könyvtári Napok Csongrád megyében - beszélgetés Andóczi Balogh Évával, a Somogyi Könyvtár prmunkatársával 07:55:50 08:00:02 00:04:12 00:04:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 08:30:02 08:45:34 00:15:32 00:15:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k városrész vezetékes víz nélkül - beszélgetés Rózsavölgyi József, szőregi önkormányzati képviselővel 08:45:34 08:55:16 00:09:42 00:09:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k LGT - Neked írom a dalt 08:55:16 09:00:04 00:04:48 00:00:00 00:04:48 00:04:48 00:00:00 00:00:00 Friss újság - Helyi hírek 13:00:14 13:15:57 00:15:43 00:15:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k szignál (100,2) 13:15:57 13:16:12 00:00:15 00:00:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zorán - Romantika 13:16:12 13:19:14 00:03:02 00:00:00 00:03:02 00:03:02 00:00:00 00:00:00 Piramis - Mondj egy mesét 13:19:14 13:20:33 00:01:19 00:00:00 00:01:19 00:01:19 00:00:00 00:00:00 T Dosszié (Future Talents Cup - beszélgetés Dragoner Attila és Fekete Tivadar edzőkkel) 13:20:33 14:00:14 00:39:41 00:39:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k Hírek 14:00:14 14:07:01 00:06:47 00:06:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k BP Dr. Boros rendel - zenei kívánságműsor 14:07:01 14:55:28 00:48:27 00:03:54 00:44:33 00:10:45 00:33:48 00:00:00 BP 10

11 műsorajánló 14:55:28 14:56:26 00:00:58 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 BP Fonográf - Amatőr sportolók dala 14:56:26 14:59:19 00:02:53 00:00:00 00:02:53 00:02:53 00:00:00 00:00:00 BP Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 18:30:14 18:46:25 00:16:11 00:16:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k gömbsátor a Dóm téren - beszélgetés Kiss Nórával, a Magyar Nemzeti Múzeum kommunikációs és stratégiai főosztályának vezetőjével 18:46:25 18:53:16 00:06:51 00:06:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k szegedi fáraó futás - beszélgetés Meggyesi Konstantinnal, a Móra Ferenc Múzeum sajtóreferensével 18:53:16 18:57:46 00:04:30 00:04:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k ism. Janicsák Veca - Szeretek élni 18:57:46 18:59:24 00:01:38 00:00:00 00:01:38 00:01:38 00:00:00 00:00:00 Friss újság - Helyi hírek 13:00:02 13:09:40 00:09:38 00:09:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Útitárs (beszélgetés Dóczi Balázs búvár oktatóval utazási élményeiről, a tengerek világáról) 13:09:40 14:00:01 00:50:21 00:48:39 00:01:42 00:00:00 00:00:00 00:01:42 közéleti k Friss újság - Helyi hírek 14:00:01 14:15:16 00:15:15 00:15:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Generál - Könnyű álmot hozzon az éj 14:15:16 14:19:16 00:04:00 00:00:00 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 szignál (Lánchíd Rádió a Dél-Alföldön is, ránk hallgathat) 14:19:16 14:19:30 00:00:14 00:00:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 T Dosszié (Future Talents Cup - beszélgetés Dragoner Attila és Fekete Tivadar edzőkkel) 14:19:30 14:59:12 00:39:42 00:39:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k ism. Friss újság - Helyi hírek 14:59:12 15:08:08 00:08:56 00:08:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Közös nevező (három műsorvezető beszélgetése vidám hírekről) 15:08:08 15:59:13 00:51:05 00:37:33 00:13:32 00:00:41 00:12:51 00:00:00 Friss újság - Helyi hírek 15:59:13 16:12:01 00:12:48 00:12:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k szignál (100,2) 16:12:01 16:12:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Kettesben - egészségről, betegségről (gabonák, kenyér - beszélgetés F. Meggyesi Péter mezőgazdasági szakemberrel) 16:12:01 17:00:00 00:47:59 00:47:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 egészséges életmód, közéleti k Friss újság - Helyi hírek - Heti hírösszefoglaló 13:00:13 13:14:48 00:14:35 00:14:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k szignál (100,2) 13:14:48 13:15:02 00:00:14 00:00:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Történetem - Történelem (beszélgetés Dr. Virág Zsolttal, a Magyar Kastélylexikonsorozat írójával) 13:15:02 14:00:13 00:45:11 00:45:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k Friss újság - Helyi hírek - Heti hírösszefoglaló 14:00:13 14:09:33 00:09:20 00:09:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k szignál (Lánchíd Rádió a Dél-Alföldön is, ránk hallgathat) 14:09:33 14:09:49 00:00:16 00:00:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Útitárs (beszélgetés Dóczi Balázs búvár oktatóval utazási élményeiről, a tengerek világáról) 14:09:49 14:59:35 00:49:46 00:48:04 00:01:42 00:00:00 00:00:00 00:01:42 közéleti k ism. Friss újság - Helyi hírek - Heti 14:59:35 15:09:47 00:10:12 00:10:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k 11

12 hírösszefoglaló szignál (Lánchíd Rádió a Dél-Alföldön, jelen vagyunk, hírt adunk) 15:09:47 15:09:58 00:00:11 00:00:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Európai nemesi egyesületek kongresszusa Gödöllőn - beszélgetés Riedel Lóránttal, a Magyar Történelmi Családok Egyesülete vezetőjével és Károlyi László 15:09:58 15:59:23 00:49:25 00:47:36 00:01:49 00:01:49 00:00:00 00:00:00 közéleti k Friss újság - Helyi hírek - Heti hírösszefoglaló 15:59:23 16:14:39 00:15:16 00:15:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Neoton - Yo-Yo 16:14:39 16:17:31 00:02:52 00:00:00 00:02:52 00:02:52 00:00:00 00:00:00 szignál (Lánchíd Rádió a Dél-Alföldön, jelen vagyunk, hírt adunk) 16:17:31 16:17:47 00:00:16 00:00:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Must és mindörökké (beszélgetés Ruppert Ignác borásszal az idei termésről és Szabó Józseffel, az Orosházi Üveggyár értékesítési vezetőjével a boros palackokról) 16:17:47 17:00:12 00:42:25 00:30:00 00:12:25 00:00:00 00:12:25 00:00:00 közéleti k Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 06:29:23 06:45:20 00:15:57 00:15:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Egy hullámhosszon - régiós programok 06:45:20 06:57:06 00:11:46 00:11:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi kulturális k Neoton - Santa Maria 06:57:06 06:59:13 00:02:07 00:00:00 00:02:07 00:02:07 00:00:00 00:00:00 Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 07:30:01 07:38:14 00:08:13 00:08:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Szegedi Tini Telefon Lelki Segélyszolgálat konferenciája - riport összeállítás 07:38:14 08:00:01 00:21:47 00:21:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 08:30:01 08:46:24 00:16:23 00:16:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k szignál (100,2) 08:46:24 08:46:36 00:00:12 00:00:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 szegedi fáraó futás - beszélgetés Meggyesi Konstantinnal, a Móra Ferenc Múzeum sajtóreferensével 08:46:36 08:51:20 00:04:44 00:04:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k ism. Országos Könyvtári Napok Csongrád megyében - beszélgetés Andóczi Balogh Évával, a Somogyi Könyvtár prmunkatársával 08:51:20 08:55:18 00:03:58 00:03:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k ism. LGT - Annyi mindent nem szerettem még 08:55:18 09:00:01 00:04:43 00:00:00 00:04:43 00:04:43 00:00:00 00:00:00 Friss újság - Helyi hírek 13:00:01 13:11:53 00:11:52 00:11:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k szignál (100,2) 13:11:53 13:12:01 00:00:08 00:00:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zöldgömb - környezetvédelmi, természetvédelmi műsor (Sukoró; felavatták a Természet Házát Gyenesdiáson) 13:12:01 14:00:00 00:47:59 00:35:56 00:12:03 00:12:03 00:00:00 00:00:00 természetvédelmi k Katrina and The Waves - Walking On Sunshine 14:00:00 14:00:16 00:00:16 00:00:00 00:00:16 00:00:00 00:00:16 00:00:00 BP Hírek 14:00:16 14:06:59 00:06:43 00:06:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k BP szignál (Szegeden a 100,2 MHz frekvencián) 14:06:59 14:07:10 00:00:11 00:00:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 BP 12

13 Dr. Boros rendel - zenei kívánságműsor 14:07:10 14:55:29 00:48:19 00:04:48 00:43:31 00:09:52 00:33:39 00:00:00 BP műsorajánló 14:55:29 14:56:28 00:00:59 00:00:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 BP külföldi zene 14:56:28 14:59:33 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:00:00 BP Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 18:30:01 18:44:25 00:14:24 00:14:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k részlet Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter makói fórumán tartott beszédéből 18:44:25 18:59:14 00:14:49 00:14:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 06:29:26 06:45:55 00:16:29 00:16:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Egy hullámhosszon - régiós programok 06:45:55 06:57:00 00:11:05 00:11:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi kulturális k Hungária - Szerelemre hívlak 06:57:00 06:59:26 00:02:26 00:00:00 00:02:26 00:02:26 00:00:00 00:00:00 Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 07:30:03 07:46:30 00:16:27 00:16:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k lemaradó, hátrányos helyzetű városrészek - riport összeállítás 07:46:30 07:59:25 00:12:55 00:12:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti, hátrányos helyzetűek k Kerekes Band 07:59:25 08:00:03 00:00:38 00:00:00 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 08:30:14 08:46:28 00:16:14 00:16:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k tranzit forgalom csökkentése - riport összeállítás 08:46:28 09:00:14 00:13:46 00:13:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k Friss újság - Helyi hírek 13:00:03 13:15:08 00:15:05 00:15:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Korkapcsolás (beszélgetés Kálóczi Imre és Mihály Attila sport szakemberekkel Budaörs sport életéről) 13:15:08 14:00:07 00:44:59 00:44:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k Hírek 14:00:07 14:06:28 00:06:21 00:06:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k BP Dr. Boros rendel - zenei kívánságműsor 14:06:28 14:55:30 00:49:02 00:03:50 00:45:12 00:06:06 00:39:06 00:00:00 BP műsorajánló 14:55:30 14:56:36 00:01:06 00:01:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 BP Bergendy - Tükör 14:56:36 14:59:06 00:02:30 00:00:00 00:02:30 00:02:30 00:00:00 00:00:00 BP Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 18:30:14 18:43:28 00:13:14 00:13:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k miniszterelnök szegedi látogatása - riport Orbán Viktorral 18:43:28 18:55:13 00:11:45 00:11:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k Orbán Viktor Makón - részlet az utca fórumon tartott beszédéből 18:55:13 18:59:26 00:04:13 00:04:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k Budapest, február 3. a Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Vass Ágnes hitelesítő tag 13

14 14

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18955-8/2014 Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, illetve a törvény által előírt közszolgálati arány alulteljesítése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/4921-12/2012. Tárgy: a Pályázati Ajánlatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24103-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail:Személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/20018-7/2012. Tárgy: a magyar zenei műsorszámok, a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő, a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok és a célcsoportnak szóló műsorarány alulteljesítése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 18.565,- Ft, azaz tizennyolcezer-ötszázhatvanöt forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 18.565,- Ft, azaz tizennyolcezer-ötszázhatvanöt forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/28503-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13.

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13. A bírság szankció dr. Pap Szilvia főosztályvezető A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban 2012. március 13. 2 1. A szankció alkalmazásának funkciói OBJEKTÍV FELELŐSSÉG JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 47/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 47/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/27734-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására, valamint a özszolgálati műsorszámo

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1233/2014. (XII. 16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1233/2014. (XII. 16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/25382-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1347/2012. (VII.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1347/2012. (VII.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára, valamint a termékmegjelenítésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 38. heti ülésszakának napirendjére. 2013. szeptember 18.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 38. heti ülésszakának napirendjére. 2013. szeptember 18. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 203. évi 38. heti ülésszakának napirendjére 203. szeptember 8. (szerda) Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató:

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi 26. heti ülésszakának napirendjére 2011. június 29.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi 26. heti ülésszakának napirendjére 2011. június 29. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi 26. heti ülésszakának napirendjére 2011. június 29. (szerda) Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató:

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2015. évi 25. heti ülésszakának napirendjére. 2015. június 16. (kedd)

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2015. évi 25. heti ülésszakának napirendjére. 2015. június 16. (kedd) Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2015. évi 25. heti ülésszakának napirendjére 2015. június 16. (kedd) Kezdési időpont: 14 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató: A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. június 17-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült.

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. június 17-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. június 17-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. A Médiatanács részéről jelen vannak: dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-14. pontoknál/

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2156/2009. (XI. 3.) sz. HATÁROZATA

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2156/2009. (XI. 3.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület 2156/2009. (XI. 3.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1433/2011. (X. 19.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1433/2011. (X. 19.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18991-17/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1433/2011.

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1195/2013. (VII. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1195/2013. (VII. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21104-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 600.000,- Ft, azaz hatszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 600.000,- Ft, azaz hatszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/27309-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2014. évi 51. heti ülésszakának napirendjére. 2014. december 16.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2014. évi 51. heti ülésszakának napirendjére. 2014. december 16. Kezdési időpont: 13.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2014. évi 51. heti ülésszakának napirendjére 2014. december 16. (kedd) Tájékoztató:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1496/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1496/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/13535-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

Lánchíd Rádió MÉDIAAJÁNLAT

Lánchíd Rádió MÉDIAAJÁNLAT MÉDIAAJÁNLAT 2011 2011 A rádió profilja A Lánchíd Rádió 2007. március 15-én szólalt meg regionális közműsor-szolgáltató adóként a fővárosban és környékén. Jelenleg már Balatonfüred és Székesfehérvár körzetében

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.100.000,- Ft, azaz kétmillió-egyszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.100.000,- Ft, azaz kétmillió-egyszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/30552-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati Attila Melléklet: -

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati Attila Melléklet: - Ügyiratszám: KS/2794-5/2015. Tárgy: az országos bitfolyam hozzáférés nagykereskedelmi szolgáltatás ának megállapítása retail minus módszer alkalmazásával (UPC RM20) Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2012. évi 16. heti ülésszakának napirendjére. 2012. április 18.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2012. évi 16. heti ülésszakának napirendjére. 2012. április 18. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2012. évi 16. heti ülésszakának napirendjére Kezdési időpont: 9.00 Helyszín: Médiatanács ülésterem 2012. április 18. (szerda) Tájékoztató: A

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 53/2009. (I. 7.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 53/2009. (I. 7.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 53/2009. (I. 7.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 21. heti ülésszakának napirendjére. 2013. május 22.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 21. heti ülésszakának napirendjére. 2013. május 22. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 21. heti ülésszakának napirendjére 2013. május 22. (szerda) Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató:

Részletesebben

Pécsi hatósági iroda Iktatószám: CP/7786-10/2012. Tárgy: szerződéskötési és felmondási eljárás vizsgálata Ügyintéző: HATÁROZAT

Pécsi hatósági iroda Iktatószám: CP/7786-10/2012. Tárgy: szerződéskötési és felmondási eljárás vizsgálata Ügyintéző: HATÁROZAT Pécsi hatósági iroda Iktatószám: CP/7786-10/2012. Tárgy: szerződéskötési és felmondási eljárás vizsgálata Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1339/2011. (X.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1339/2011. (X.5.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24340-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1006/2013. (VI.12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1006/2013. (VI.12.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1006/2013. (VI.12.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/10927-8/2013. Tárgy: a politikai reklám és a reklám sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

HATÁROZAT. felhívja, 105.000,- Ft, azaz egyszázötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. felhívja, 105.000,- Ft, azaz egyszázötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/2915-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1196/2013. (VII.17.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1196/2013. (VII.17.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14433-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet: hatósági ellenőrzés részletes megállapításai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. június 23-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült.

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. június 23-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. június 23-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. A Médiatanács részéről jelen vannak: dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-21. pontoknál/

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2246/2009. (XI.11.) sz.

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2246/2009. (XI.11.) sz. ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2246/2009. (XI.11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Hatósági Információszolgáltatás Igazgatóság. Ügyiratszám: HM-2987-1/2008. Tárgy:Dunaweb Kft. internet szolgáltatás minősége elleni bejelentés

Hatósági Információszolgáltatás Igazgatóság. Ügyiratszám: HM-2987-1/2008. Tárgy:Dunaweb Kft. internet szolgáltatás minősége elleni bejelentés Hatósági Információszolgáltatás Igazgatóság Ügyiratszám: HM-2987-1/2008. Tárgy:Dunaweb Kft. internet szolgáltatás minősége elleni bejelentés HATÁROZAT A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 127/2013. (I.23.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 127/2013. (I.23.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/29937-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, a magyar zenei műsorszámok bemutatására

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 353/2013. (II. 27.) sz. HATÁROZATA. 10.000,- Ft, azaz tízezer forint bírsággal sújtja.

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 353/2013. (II. 27.) sz. HATÁROZATA. 10.000,- Ft, azaz tízezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/30292-10/2012. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérő műsor sugárzása, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2011. június 8-án (szerdán) megtartott Médiatanács ülésről készült

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2011. június 8-án (szerdán) megtartott Médiatanács ülésről készült JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2011. június 8-án (szerdán) megtartott Médiatanács ülésről készült A Médiatanács részéről jelen vannak: Szalai Annamária a Médiatanács elnöke /1-39. pontoknál/

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 357/2009. (II.18.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 357/2009. (II.18.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 357/2009. (II.18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2601/2007.(XI. 14.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2601/2007.(XI. 14.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2601/2007.(XI. 14.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

MÉDIASZOLGÁLTATÁS-TÁMOGATÓ ÉS VAGYONKEZELŐ ALAP 1052 Budapest, Váci utca 16.b. 327 2020

MÉDIASZOLGÁLTATÁS-TÁMOGATÓ ÉS VAGYONKEZELŐ ALAP 1052 Budapest, Váci utca 16.b. 327 2020 Az alábbi rovatok kitöltése kötelező, ellenkező esetben a Pályázati Kérelem hiányosnak minősül. A Pályázóra esetlegesen nem vonatkozó adatok rovatait kérjük kihúzással jelölni! A PÁLYÁZÓ ADATAI hatályos

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY Iktatószám: 108716-11/2011 * Tárgy: felügyeleti intézkedés alkalmazása a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezettel és

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 243/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA. 100.000,- Ft, azaz százezer forint bírsággal sújtja.

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 243/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA. 100.000,- Ft, azaz százezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/72190-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

HATÁROZAT. felhívja, Indokolás

HATÁROZAT. felhívja, Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/10952-4/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése HATÁROZAT A Nemzeti

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I-FB-50044/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata a CIB Bank Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi J<=?

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi J<=? érl ''SoS.od.oh I KUOAl'KST FŐVÁROS X. KKKOl\Y\ KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT '/.AT Polgármesteri I li.viiiiiln Iklsz.: D.363/ /2008. KÖZBESZERZÉSE^T^A'CS'A KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBI^gTADSi^ Budapest, Marg 'íkrt.

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, Továbbá a Hatóság a jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napos határidő tűzésével kötelezi

HATÁROZAT. kötelezi, Továbbá a Hatóság a jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napos határidő tűzésével kötelezi Pécsi hatósági iroda Iktatószám: CP/16921-4/2012 Tárgy: Kötelezés. Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hivatalból indított általános hatósági

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. : 6701 Szeged, Pf. 414 Tel: 36-62/621-280 Fax: 36-62/621-299 e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu Szám:374-9/2013/IPB

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom: A Felügyelet a Bankkal szemben - szóbeli panaszok kezelésére vonatkozó

h a t á r o z a t o t hozom: A Felügyelet a Bankkal szemben - szóbeli panaszok kezelésére vonatkozó A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6077/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata a CIB Bank Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Postaigazgatási eljárásokért fizetendő díjak

Postaigazgatási eljárásokért fizetendő díjak A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének /2011. ( ) NMHH rendelete a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról A médiaszolgáltatásokról

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2210/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2210/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26512-10/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, és a reklám más médiatartalomtól való megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 137/2013. (I. 23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 137/2013. (I. 23.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28697-10/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, a közösségi médiaszolgáltatókkal szembeni követelmények betartására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2118/2006 (IX. 20.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1194/2013. (VII.17.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1194/2013. (VII.17.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14385-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű műsorszámok heti minimális műsoridejére vonatkozó kötelezettség, továbbá

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2011. szeptember 21-én (szerdán) megtartott Médiatanács ülésről készült.

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2011. szeptember 21-én (szerdán) megtartott Médiatanács ülésről készült. JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2011. szeptember 21-én (szerdán) megtartott Médiatanács ülésről készült. A Médiatanács részéről jelen vannak: Szalai Annamária a Médiatanács elnöke /1-29.

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2013. december 3-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült.

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2013. december 3-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2013. december 3-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. A Médiatanács részéről jelen vannak: dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-19.

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t E-szolgáltatás-felügyeleti Osztály Iktatószám: EF/33324-13/2011 Tárgy: határozat Ügyintéző: Bajusz János Telefon: (1) 429-8613 Melléklet: - A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. március 17-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült.

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. március 17-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. március 17-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. A Médiatanács részéről jelen vannak: dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-18.

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1899/2007. (VIII. 23.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAKDUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 2832. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524000, Ügyfélszolgálat: 96/524001 Fax: 96/524024 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

h a t á r o z a t o t I n d o k o l á s

h a t á r o z a t o t I n d o k o l á s A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I-7232/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az Alföld Takarék Szövetkezeti Hitelintézet számára. A Pénzügyi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2065/2009. (X. 21.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2065/2009. (X. 21.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2065/2009. (X. 21.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 592/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 592/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/908-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzási, és a magyar zenei műsorszámok arányára vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 53/2014. (IX.20.) határozata H.M. által benyújtott fellebbezés tárgyában

Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 53/2014. (IX.20.) határozata H.M. által benyújtott fellebbezés tárgyában Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 53/2014. (IX.20.) határozata H.M. által benyújtott fellebbezés tárgyában 53/2014. (IX. 20.) TVB. H A T Á R O Z A T A Bács-Kiskun Megyei Területi Választási

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1189/2014. (XII. 9.) HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1189/2014. (XII. 9.) HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/30107-6/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1189/2014. (XII. 9.) HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

Hatósági Nyilvántartások Igazgatóság Iktatószám: HZ/16738-2/2009. Tárgy: Hírközlő hálózat üzemeltetése jogszerűségének utóellenőrzése Ügyintéző:

Hatósági Nyilvántartások Igazgatóság Iktatószám: HZ/16738-2/2009. Tárgy: Hírközlő hálózat üzemeltetése jogszerűségének utóellenőrzése Ügyintéző: Hatósági Nyilvántartások Igazgatóság Iktatószám: HZ/16738-2/2009. Tárgy: Hírközlő hálózat üzemeltetése jogszerűségének utóellenőrzése Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 106/2015. (I. 27.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 106/2015. (I. 27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33132-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: politikai hírhez fűzött hírolvasói vélemény törvényi tilalmának megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 106/2015.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1018/2012. (V.30.) számú V É G Z É S E

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1018/2012. (V.30.) számú V É G Z É S E Ügyiratszám: MN/12207-6/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1018/2012.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 120.000,- Ft, azaz százhúszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 120.000,- Ft, azaz százhúszezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31903-4/2013. Ügyintéző: Személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1513/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1513/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33995-10/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: vállalt és előírt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi

Részletesebben

Az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 744/2009. (IV. 1.) számú HATÁROZATA

Az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 744/2009. (IV. 1.) számú HATÁROZATA Az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 744/2009. (IV. 1.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1518/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1518/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/45041-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó kötelezettség, továbbá

Részletesebben

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző:

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1238/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1238/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/12135-9/2012. Tárgy: a médiaszolgáltatás állandó megnevezése szerinti audiologó használatára, valamint a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a közösségi médiaszolgáltatásban

Részletesebben

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet. Alsónémedi Fő út 66/a 2351. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet. Alsónémedi Fő út 66/a 2351. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet Alsónémedi Fő út 66/a 2351 Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetnél (székhelye: 2351 Alsónémedi,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1706/2011. (XI.23.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1706/2011. (XI.23.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám:MC-24299-18/2011. Tárgy: fellebbezés elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1706/2011. (XI.23.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa

Részletesebben

HATÁROZAT. 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/2026-22/2011. Tárgy: a nyugalom megzavarására alkalmas képi vagy hanghatások bemutatását megelőző figyelemfelhívásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 30. heti ülésszakának napirendjére. 2013. július 24.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 30. heti ülésszakának napirendjére. 2013. július 24. Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 30. heti ülésszakának napirendjére 2013. július 24. (szerda) Tájékoztató:

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/446/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelmezőnek a Gyermekrák Alapítvány (1084. Budapest, Rákóczi tér 10.) eljárás alá vonttal szemben az egyenlő bánásmód

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére)

KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére) KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére) Közbeszerzés tárgya: Szentendre Város Önkormányzata Vállalkozási szerződés Szentendre Duna-korzó árvízvédelmi gát programmal

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6451/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a CIB Bank Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

ORSZÁGOSRÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓTESTÜLET. 2740/2007. (XII.12.) sz. VÉGZÉSE

ORSZÁGOSRÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓTESTÜLET. 2740/2007. (XII.12.) sz. VÉGZÉSE ORSZÁGOSRÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓTESTÜLET 2740/2007. (XII.12.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) az 1996. évi a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben