A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai (I. és II. számú mellékletek) A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a a Lánchíd Rádió Kft.- vel (1089 Budapest, Üllői út 102.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató Lánchíd Rádió Száz pont kettő állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Szeged 100,2 MHz) közösségi adóján október 1. és 7. napja közötti működése során megsértette a saját műsoridejére, az ismétlések arányára, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő, illetve a nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsorszámok, valamint a magyar zenei művek arányára vonatkozó kötelezettségeit, továbbá megsértette a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelményt, amely miatt a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz százötvenezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. Indokolás A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Lánchíd Rádió Száz pont kettő állandó megnevezésű helyi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás október 1. és 7. napja között sugárzott műsorát, amelynek során a saját műsoridejére, az ismétlések, helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő, illetve a nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsorszámok, valamint a magyar zenei művek arányára tett vállalásaitól való eltérés következtében az Mttv. 63. (12) bekezdésében és a 66. (4) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezések megsértése merült fel.

2 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjaiban foglalt hatáskörében az 1164/2014. (XII. 1.) számú, MN/ /2014. ügyiratszámú végzésével (a továbbiakban: Végzés) december 1-jén hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint a 66. (4) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezéseknek az általa üzemeltetett Lánchíd Rádió Száz pont kettő állandó megnevezésű helyi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatásának október 1. és 7. közötti működése során történt vélelmezett megsértése tárgyában. A visszaérkezett tértivevény tanúsága Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló végzést december 11-én vette át, a Hatósághoz január 6-án érkezett beadványában élt nyilatkozattételi jogával. A Médiaszolgáltató nyilatkozatában előadta, hogy a műsorstruktúráját azért változtatta meg, mivel a szegedi adó elindulása után a hálózatos médiaszolgáltató műsorszerkezetében is változása következett be. A Lecsó című interaktív közéleti vitaműsor ideje két órára nőtt, emiatt a dr. Boros rendel című műsorszám kezdő időpontja egy órával előrébb került, a óra közötti saját műsoridőt pedig óra között teljesítették. A Médiaszolgáltató kijelentette, hogy főszerkesztői utasítás alapján a szegedi adó saját műsoridejében csak magyar zenét fog sugározni a jövőben. Az ismételt műsorszámok vonatkozásában a Médiaszolgáltató elismerte a jogsértést, ugyanakkor jelezte, hogy több alkalommal kezdeményezte a hatósági szerződésében foglaltak módosítását, amelyhez a Médiatanács nem járult hozzá. A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok tekintetében a Médiaszolgáltató álláspontja szerint értelmezhetetlen a műsorszámok ezen kategóriája, azonban kifejezte, hogy a rádió törekszik arra, hogy a vételkörzetében élők elégedettek legyenek a szolgáltatásával, függetlenül attól, milyen arányban teljesülnek az egyes műsorszámok tekintetében tett vállalásaik. A nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsorszámok vonatkozásában elismerte a jogsértést, továbbá előadta, hogy véleménye szerint e vállalás teljesítése nem lehetséges. A Médiatanács a rendelkezésére álló adatok, különösen a Médiaszolgáltató nyilatkozata és a hatósági ellenőrzés megállapításai alapján az alábbi tényállást állapította meg és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiatanács a 76/2014. (I. 28) számú határozata alapján létrejött hatósági szerződéssel (a továbbiakban: Hatósági Szerződés) helyi közösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel a Szeged 100,2 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében a Médiaszolgáltatót, egyúttal hozzájárult ahhoz, hogy a szegedi adó hálózatba kapcsolódhasson a Lánchíd Rádió Kft. Pécs 94,6 MHz + Kaposvár 97,5 MHz + Szigetvár 98,9 MHz + Siklós 88,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultságával. A médiaszolgáltatás alapvető jellegzetességei a Hatósági Szerződés szerint: 1. A médiaszolgáltatás műsorideje: napi 24 óra (Hatósági Szerződés 6.1. pont). Saját műsorideje az alábbiak szerint oszlik meg: hétköznap: 6:30-7:00 óra, 7:30-8:00 óra, 8:30-9:00 óra, óra, és 18:30-19 óra között, szombaton és vasárnap: 13:00-17:00 óra között, a fennmaradó időszakokban a szegedi adó a Lánchíd Rádió Pécs (Pécs 94,6 MHz) műsorát adja közre. (Hatósági Szerződés 5.5. pont) 2. A médiaszolgáltatás állandó megnevezése: Lánchíd Rádió Száz pont Kettő (Hatósági Szerződés 6.2. pont). 3. A médiaszolgáltatás jellege: az Mttv. 66. (1) bekezdés c) pontja szerinti közösségi rádiós médiaszolgáltatás, azaz műsoridejének túlnyomó részében a közszolgálati médiaszolgáltatás 83. -ban meghatározott céljait szolgáló műsorszámok kerülnek közzétételre. (Hatósági Szerződés 6.3. pont). 4. A médiaszolgáltatás sajátos arculata: A különleges és hiánypótló jellegű műsorfolyam magas közszolgálati arányával, informatív, tájékoztató műsoraival, a helyi jelleg kidomborításával 2

3 hozzájárul a helyi rádiós médiaszolgáltatás minőségi jegyeinek javításához (Hatósági Szerződés 6.4. pont). 5. A médiaszolgáltatás központi elemei (Hatósági Szerződés 6.5. pont): központi elemek reggeli műsorsáv hírek (06:30-09:30) napközbeni műsorsáv hírek (09:30-18:00) esti műsorsáv hírek (18:00-06:30) A Hatósági Szerződés 6.6. pontjában a Médiaszolgáltató az egyes műsorszám-típusok arányára vonatkozóan, a saját műsoridő minimális százalékaként a havi - heti - napi műsoridő tekintetében az alábbi vállalásokat tette: Havi Heti Napi Az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok 75% 75% 70% Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő 50% 50% 50% műsorszámok Hírműsorszámok 10% 10% 10% A nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt - - 2% napi minimális műsoridő magyar zenei művek aránya 60% - Szöveg 65% 65% 60% A Hatósági Szerződés 6.7. pontjában az egyes műsorterv egységek aránya a saját műsoridő maximális százalékaként az alábbiak szerint lett megadva: Ismétlések 4,2% 4,2% 4,2% Zenei művek 35% 35% 40% A Hatósági Szerződés 6.8. pont tartalmazza a magyar zenei művek minimális arányára tett vállalását: Magyar zenei művek aránya 52% 52% Az Mttv. 66. (6) bekezdés értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a sal összhangban gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket. A Médiatanács a Médiaszolgáltató nyilatkozatával kapcsolatban megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglaltak alapján a Médiatanáccsal való szerződés megkötésével arra vállalt kötelezettséget, hogy a Hatósági Szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsort sugároz azon a jogosultságon, melyet nyilvános pályázaton nyert el. A Hatósági Szerződés a Médiaszolgáltató pályázati ajánlatán alapul, melyet a Médiaszolgáltató nyújtott be a Szeged 100,2 MHz jogosultságra kiírt pályázati eljárásban. Így a Hatósági Szerződés a Médiaszolgáltatónak az egyes műsorszámok arányára tett saját vállalásait tartalmazza. A Médiatanács álláspontja szerint a Médiaszolgáltatót nem mentesíti a felelősség alól, ha a szerződéskötést követően úgy ítéli meg, hogy a pályázati ajánlatában tett és a Hatósági Szerződésben rögzített vállalások teljesítése nehézséget okoz, ahogy az sem, hogy a Médiatanács nem járult hozzá a Hatósági Szerződése módosításához, amennyiben annak módosítását kérelmezte. A saját műsoridőtől való eltérés tekintetében a Hatósági Szerződés részletesen szabályozza a hálózatba kapcsolódás és a saját műsoridő beosztását. A Médiaszolgáltató az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglaltak szerint ennek a műsorrendnek megfelelően köteles műsorát sugározni. A hálózatba kapcsolódás eltérő 3

4 szabályozása érdekében a Médiaszolgáltató a hálózatos médiaszolgáltatóval közösen a Médiatanácshoz fordulhat a Hatósági Szerződés módosítása érdekében. A fentiek alapján a Médiatanács az alábbiakat állapította meg. I. A Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, tekintettel arra, hogy 1. nem tartotta be a Hatósági Szerződésben a saját műsoridejére vonatkozó napi időbeosztását (hétköznap: 6:30-7:00 óra, 7:30-8:00 óra, 8:30-9:00 óra, óra, és 18:30-19 óra között) október 1-3. és 6-7. napjain. A fenti napokon a szegedi adó hétköznap 14:00-15:00 óra között közvetített műsora teljes egészében megegyezett a hálózatos médiaszolgáltató, Lánchíd Rádió Budapest 100,3 MHz-n hallható, dr. Boros rendel a Lánchíd Rádióban című kívánságműsorral; [ld. a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú mellékletnek a saját műsoridőben a hálózatos médiaszolgáltató műsorából átvett műsorszámok című táblázata] 2. a magyar zenei tartalom heti szinten csak 38%-ot ért el a Hatósági Szerződésben vállalt 52% helyett. A Hatósági Szerződés a magyar zene tekintetében napi vállalást (52%) is tartalmaz, azonban október 1. kivételével a hét összes napján alulteljesítette (23,5-47%) a napi minimális arányt; [ld. a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú mellékletnek a hatósági ellenőrzés eredményeit összesítő táblázatok Magyar zene című sora] 3. az ismétlésekre vonatkozó vállalását október 1-jén, 2-án, 4-én és 5-én nem teljesítette, ugyanis ezeken a napokon a saját műsoridő tekintetében 5%-ot, 11%-ot, illetve 16%-ot és 21%-ot tett ki az ismételt elemek aránya, amely meghaladta a maximális napi 4,2%- ot. Heti szinten az ismétlések aránya (8,5%) szintén meghaladta a vállalását (4,2%); [ld. a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú mellékletnek a hatósági ellenőrzés eredményeit összesítő táblázatok Ismételt műsor című sora] 4. a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámokra vonatkozó vállalásait (naponta és hetente 50%) heti szinten alulteljesítette (42,5%). A Hatósági Szerződésben vállalt napi arányt (50%) hétköznap (2014. október 1-3. és 6-7.) teljesítette (50-52,5%), azonban október 4-én és 5-én jelentősen elmaradt attól és csak 19-19%-ot ért el az ebbe a kategóriába tartozó műsorszámok aránya; [ld. a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú mellékletnek a hatósági ellenőrzés eredményeit összesítő táblázatok Helyi, közéleti mindennapi életvitelt segítő műsor című sora] 5. a Hatósági Szerződésben napi 2% nemzetiségi tartalom sugárzására vállalt kötelezettséget, a vizsgált időszakban azonban a nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsorszám egyáltalán nem került sugárzásra. [ld. a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú mellékletnek a hatósági ellenőrzés eredményeit összesítő táblázatok Nemzetiségi tartalom című sora] Az Mttv. 63. (12) bekezdése szerint: A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. II. A Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontjában foglalt törvényi rendelkezést is, azáltal, hogy a magyar zene heti aránya (38%) a vizsgált adáshéten elmaradt a törvényben előírt legalább 50%-os aránytól. [ld. a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú mellékletnek a hatósági ellenőrzés eredményeit összesítő táblázatok Magyar zene című sora] 4

5 Az Mttv. 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezés értelmében: A lineáris közösségi médiaszolgáltatás: h) rádiós médiaszolgáltatás esetében a zenei műsorszámok bemutatására szánt heti műsoridejének legalább ötven százalékát magyar zenei műsorszámok bemutatására fordítja. A jogsértéseket alátámasztó részletes adatokat a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. és II. számú mellékletek tartalmazzák. A mellékletek rögzíti és részletezik a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása a jogsértés időpontjában hatályos Magyarország Alaptörvénye IX. cikk (2) bekezdéséből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és a demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: 167. (1) A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: 167. (2) Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: 186. (1) Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (4) bekezdése szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül ismételten megvalósítja, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. 5

6 Az Mttv (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint: 187. (2) A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra, személyiségi jogsérelemre és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. A Médiatanács az Mttv január 1. napján történt hatályba lépése óta az alábbi esetekben állapította meg az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint a 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezések megsértését a Médiaszolgáltatóval szemben: médiatanácsi határozat száma médiaszolgáltatás jogsértés jogsértés ideje szankció (fajtája, mértéke) 171/2012. (I. 25.) Lánchíd Rádió Budapest Mttv. 63. (12) IX ,- Ft bírság 1218/2012. (VII. 5.) Lánchíd Rádió Győr Mttv. 63. (12) II ,- Ft bírság 345/2013. (II. 27.) Lánchíd Rádió 88,1 (Győr) és vételkörzetbővítései (Budapest, Székesfehérvár, Balatonfüred, Zalaegerszeg, Keszthely) 1761/2013. (XII. 11.) 243/2014.(lll.18.) Lánchíd Rádió Pécs Mttv. 63. (12) és 66. (4) h) Mttv. 63. (12) és 66. (4) h) Lánchíd Rádió Budapest és vételkörzetbővítései Székesfehérvár, Balatonfüred, Zalaegerszeg, Keszthely, Győr, Tatabánya és 66. (4) h) Mttv. 63. (12) IX ,- Ft bírság IX ,- Ft bírság XI , -Ft bírság Az Mttv. 63. (12) bekezdésének és a 66. (4) bekezdés h) pontjának együttes megsértése a Médiatanács következetes joggyakorlata szerint nem értékelhető csekély súlyúnak. Mivel a Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében és a 66. (4) bekezdés h) pontjában foglaltak együttes megsértését háromszázhatvanöt napon belül egy alkalommal jogerősen már megállapította a Médiaszolgáltatóval szemben, e jogsértés körében ismételtség áll fenn. Fentiek okán az Mttv (1) bekezdésben rögzített felhívás jogkövetkezmény a Médiaszolgáltatóval szemben nem alkalmazható. A Médiatanács fenti rendelkezések megsértése körében az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértések súlyán és ismételtségén túl azok folyamatosságát is figyelembe vette, miszerint a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten a saját műsor sugárzására szánt időszakok beosztására vonatkozó napi vállalását öt napon nem teljesítette, továbbá a magyar zene minimális arányára vonatkozó vállalását is folyamatosan, egy kivételével a hét minden napján megsértette, illetve az egész hét tekintetében is jelentősen elmaradt a Hatósági Szerződésben rögzített mértéktől a magyar zenei művek aránya, nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsorszám pedig egyáltalán nem került sugárzásra. A Médiaszolgáltató emellett az ismétlések maximális arányára tett maximális kvótát sem tartotta be a vizsgált hét négy napján és a hét egésze tekintetében és a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámokra vonatkozó vállalásait is alulteljesítette két nap tekintetében. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők. Erre figyelemmel a Médiatanács újfent bírság kiszabása mellett döntött, mivel jelen jogsértés esetén is e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. Az Mttv (3) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben. 6

7 A fentiek okán a jogsértések súlyára, valamint az eset összes körülményére tekintettel a Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében, továbbá a 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezések ismételt megsértése miatt a 187. (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (50 millió Ft) 0,3%-ának megfelelő összegű, azaz ,- Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. Az eljárás során a Ket a szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, valamint az Mttv (1) és (3) bekezdésén, illetve a on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdésén alapul. Budapest, február 3. a Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Vass Ágnes hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 7

8 I. számú melléklet a Médiatanács 122/2015. (II.3.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés megállapításai Időtartam/arány október. 1. október. 2. október. 3. október. 4. október. 5. október. 6. október. 7. Összesen Vállalás (%) perc szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd perc nap hét 1. Műsoridő Szöveg Szöveg (%) 78% 72% 73% 92% 92% 72% 78% 80% 60% 65% 3. Zene Magyar zene Magyar zene (%) 53% 30% 47% 26% 26% 44% 23,5% 38% 52% 52% Helyi közéleti, mindennapi életvitelt segítő műsor Helyi közéleti, mindennapi életvitelt segítő műsor (%) ,5 52,5 52% 19% 19% 52% 50% 42,5% 50% 50% 5. Hírműsorszám Hírműsorszám (%) 34% 32,5% 35% 19% 20% 30,5% 35% - 10% 10% 6. Ismételt műsor Ismételt (%) Közszolgálati tartalom Közszolgálati tartalom (%) Nemzetiségi tartalom Nemzetiségi tartalom (%) műsor 5% 11% 2% 16% 21% 4% 0 8,5% 4,2% 4,2% % 77% 71% 77% 98% 74,5% 76,5% 78% 70% 75% a zsánerbe tartozó tartalom a vizsgált időszakban nem volt hallható % - A saját műsoridőben a hálózatos médiaszolgáltató műsorából átvett műsorszámok Dátum Műsorszám címe Kezdete Vége Időtartama Dr. Boros rendel - zenei kívánságműsor 14:07:15 14:56:28 00:49: Dr. Boros rendel - zenei kívánságműsor 14:06:20 14:55:43 00:49: Dr. Boros rendel - zenei kívánságműsor 14:07:01 14:55:28 00:48: Dr. Boros rendel - zenei kívánságműsor 14:07:10 14:55:29 00:48: Dr. Boros rendel - zenei kívánságműsor 14:06:28 14:55:30 00:49:02 Budapest, február 3. A Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Vass Ágnes hitelesítő tag 8

9 II. számú melléklet a Médiatanács 122/2015. (II.3.) számú határozatához A saját műsoridőben közzétett műsorszámok napi bontásban: Lánchíd Rádió FM 100,2 MHz Szeged Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar mű nem magyar mű ismeretlen zene közszolgálati kategória k ism. megjegyzés Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 06:29:26 06:44:39 00:15:13 00:15:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Egy hullámhosszon - régiós programok 06:44:39 06:56:58 00:12:19 00:12:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi kulturális k Piramis - Szabadnak születtem 06:56:58 06:59:41 00:02:43 00:00:00 00:02:43 00:02:43 00:00:00 00:00:00 Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 07:30:04 07:45:19 00:15:15 00:15:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Szentgyörgyi Albert Klinikai Központ fejlesztése - riport összeállítás 07:45:19 07:58:20 00:13:01 00:13:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k Bergendy - Sajtból van a Hold 07:58:20 08:00:03 00:01:43 00:00:00 00:01:43 00:01:43 00:00:00 00:00:00 Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 08:30:03 08:45:21 00:15:18 00:15:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Szentmihályteleki utcai beruházás a lakók megkérdezése nélkül - beszélgetés Gyimesi László képviselő jelölttel 08:45:21 08:58:17 00:12:56 00:12:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k Neoton - Santa Maria 08:58:17 09:00:04 00:01:47 00:00:00 00:01:47 00:01:47 00:00:00 00:00:00 Friss újság - Helyi hírek 13:00:03 13:12:36 00:12:33 00:12:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k szignál (100,2) - Lánchíd Rádió Szegeden a 100,2 tizedes frekvencián, a műsor támogatója a Strabag csoport 13:12:36 13:12:43 00:00:07 00:00:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Szaldó (magyar gazdaság erősítése - stúdióbeszélgetés) 13:12:43 14:00:04 00:47:21 00:47:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Hírek, időjárás (vételkörzetünkben Szegeden 22 fokot mérnek) 14:00:04 14:07:15 00:07:11 00:07:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k BP Dr. Boros rendel a Lánchíd Rádióban - zenei kívánságműsor 14:07:15 14:56:28 00:49:13 00:04:48 00:44:25 00:21:20 00:23:05 00:00:00 BP reklám (MolBubi ) 14:56:28 14:57:06 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 BP műsorajánló (Lecsó ) 14:57:06 14:58:15 00:01:09 00:01:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 BP azonosítatlan zene 14:58:15 14:59:21 00:01:06 00:00:00 00:01:06 00:00:00 00:00:00 00:01:06 BP Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 18:30:03 18:46:51 00:16:48 00:16:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k szignál (100,2) 18:46:51 18:47:04 00:00:13 00:00:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Szentgyörgyi Albert Klinikai Központ fejlesztése - riport összeállítás 18:47:04 18:59:29 00:12:25 00:12:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k ism. Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 06:29:01 06:45:55 00:16:54 00:16:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Egy hullámhosszon - régiós programok 06:45:55 06:59:14 00:13:19 00:13:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi kulturális k Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 07:30:02 07:46:40 00:16:38 00:16:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k 9

10 Szentmihályteleki utcai beruházás a lakók megkérdezése nélkül - beszélgetés Gyimesi László képviselő jelölttel 07:46:40 07:59:34 00:12:54 00:12:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k ism. Kerekes Band 07:59:34 08:00:02 00:00:28 00:00:00 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 08:30:14 08:45:52 00:15:38 00:15:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Imádságos zarándoklat - riport összeállítás 08:45:52 09:00:13 00:14:21 00:14:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti, vallási k Friss újság - Helyi hírek 13:00:02 13:06:43 00:06:41 00:06:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k szignál (Lánchíd Rádió a Dél-Alföldön is, ránk hallgathat) 13:06:43 13:07:53 00:01:10 00:01:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Szigorúan nyilvános - zenés portré (beszélgetés Éles Gábor jazz zenésszel) 13:07:53 14:00:03 00:52:10 00:34:12 00:17:58 00:00:00 00:17:58 00:00:00 közéleti k Hírek 14:00:03 14:06:20 00:06:17 00:06:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k BP Dr. Boros rendel - zenei kívánságműsor 14:06:20 14:55:43 00:49:23 00:03:32 00:45:51 00:16:48 00:29:03 00:00:00 BP műsorajánló 14:55:43 14:56:10 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 BP Express együttes - Róla kellene szólni 14:56:10 14:59:08 00:02:58 00:00:00 00:02:58 00:02:58 00:00:00 00:00:00 BP Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 18:30:13 18:45:52 00:15:39 00:15:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Imádságos zarándoklat - riport összeállítás 18:45:52 18:59:36 00:13:44 00:13:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti, vallási k ism. Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 06:29:25 06:44:46 00:15:21 00:15:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Egy hullámhosszon - régiós programok 06:44:46 06:59:25 00:14:39 00:14:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi kulturális k Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 07:30:02 07:45:40 00:15:38 00:15:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k szegedi fáraó futás - beszélgetés Meggyesi Konstantinnal, a Móra Ferenc Múzeum sajtóreferensével 07:45:40 07:50:16 00:04:36 00:04:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k Korál - A kőfalak leomlanak 07:50:16 07:55:50 00:05:34 00:00:00 00:05:34 00:05:34 00:00:00 00:00:00 Országos Könyvtári Napok Csongrád megyében - beszélgetés Andóczi Balogh Évával, a Somogyi Könyvtár prmunkatársával 07:55:50 08:00:02 00:04:12 00:04:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 08:30:02 08:45:34 00:15:32 00:15:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k városrész vezetékes víz nélkül - beszélgetés Rózsavölgyi József, szőregi önkormányzati képviselővel 08:45:34 08:55:16 00:09:42 00:09:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k LGT - Neked írom a dalt 08:55:16 09:00:04 00:04:48 00:00:00 00:04:48 00:04:48 00:00:00 00:00:00 Friss újság - Helyi hírek 13:00:14 13:15:57 00:15:43 00:15:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k szignál (100,2) 13:15:57 13:16:12 00:00:15 00:00:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zorán - Romantika 13:16:12 13:19:14 00:03:02 00:00:00 00:03:02 00:03:02 00:00:00 00:00:00 Piramis - Mondj egy mesét 13:19:14 13:20:33 00:01:19 00:00:00 00:01:19 00:01:19 00:00:00 00:00:00 T Dosszié (Future Talents Cup - beszélgetés Dragoner Attila és Fekete Tivadar edzőkkel) 13:20:33 14:00:14 00:39:41 00:39:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k Hírek 14:00:14 14:07:01 00:06:47 00:06:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k BP Dr. Boros rendel - zenei kívánságműsor 14:07:01 14:55:28 00:48:27 00:03:54 00:44:33 00:10:45 00:33:48 00:00:00 BP 10

11 műsorajánló 14:55:28 14:56:26 00:00:58 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 BP Fonográf - Amatőr sportolók dala 14:56:26 14:59:19 00:02:53 00:00:00 00:02:53 00:02:53 00:00:00 00:00:00 BP Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 18:30:14 18:46:25 00:16:11 00:16:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k gömbsátor a Dóm téren - beszélgetés Kiss Nórával, a Magyar Nemzeti Múzeum kommunikációs és stratégiai főosztályának vezetőjével 18:46:25 18:53:16 00:06:51 00:06:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k szegedi fáraó futás - beszélgetés Meggyesi Konstantinnal, a Móra Ferenc Múzeum sajtóreferensével 18:53:16 18:57:46 00:04:30 00:04:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k ism. Janicsák Veca - Szeretek élni 18:57:46 18:59:24 00:01:38 00:00:00 00:01:38 00:01:38 00:00:00 00:00:00 Friss újság - Helyi hírek 13:00:02 13:09:40 00:09:38 00:09:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Útitárs (beszélgetés Dóczi Balázs búvár oktatóval utazási élményeiről, a tengerek világáról) 13:09:40 14:00:01 00:50:21 00:48:39 00:01:42 00:00:00 00:00:00 00:01:42 közéleti k Friss újság - Helyi hírek 14:00:01 14:15:16 00:15:15 00:15:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Generál - Könnyű álmot hozzon az éj 14:15:16 14:19:16 00:04:00 00:00:00 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 szignál (Lánchíd Rádió a Dél-Alföldön is, ránk hallgathat) 14:19:16 14:19:30 00:00:14 00:00:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 T Dosszié (Future Talents Cup - beszélgetés Dragoner Attila és Fekete Tivadar edzőkkel) 14:19:30 14:59:12 00:39:42 00:39:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k ism. Friss újság - Helyi hírek 14:59:12 15:08:08 00:08:56 00:08:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Közös nevező (három műsorvezető beszélgetése vidám hírekről) 15:08:08 15:59:13 00:51:05 00:37:33 00:13:32 00:00:41 00:12:51 00:00:00 Friss újság - Helyi hírek 15:59:13 16:12:01 00:12:48 00:12:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k szignál (100,2) 16:12:01 16:12:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Kettesben - egészségről, betegségről (gabonák, kenyér - beszélgetés F. Meggyesi Péter mezőgazdasági szakemberrel) 16:12:01 17:00:00 00:47:59 00:47:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 egészséges életmód, közéleti k Friss újság - Helyi hírek - Heti hírösszefoglaló 13:00:13 13:14:48 00:14:35 00:14:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k szignál (100,2) 13:14:48 13:15:02 00:00:14 00:00:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Történetem - Történelem (beszélgetés Dr. Virág Zsolttal, a Magyar Kastélylexikonsorozat írójával) 13:15:02 14:00:13 00:45:11 00:45:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k Friss újság - Helyi hírek - Heti hírösszefoglaló 14:00:13 14:09:33 00:09:20 00:09:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k szignál (Lánchíd Rádió a Dél-Alföldön is, ránk hallgathat) 14:09:33 14:09:49 00:00:16 00:00:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Útitárs (beszélgetés Dóczi Balázs búvár oktatóval utazási élményeiről, a tengerek világáról) 14:09:49 14:59:35 00:49:46 00:48:04 00:01:42 00:00:00 00:00:00 00:01:42 közéleti k ism. Friss újság - Helyi hírek - Heti 14:59:35 15:09:47 00:10:12 00:10:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k 11

12 hírösszefoglaló szignál (Lánchíd Rádió a Dél-Alföldön, jelen vagyunk, hírt adunk) 15:09:47 15:09:58 00:00:11 00:00:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Európai nemesi egyesületek kongresszusa Gödöllőn - beszélgetés Riedel Lóránttal, a Magyar Történelmi Családok Egyesülete vezetőjével és Károlyi László 15:09:58 15:59:23 00:49:25 00:47:36 00:01:49 00:01:49 00:00:00 00:00:00 közéleti k Friss újság - Helyi hírek - Heti hírösszefoglaló 15:59:23 16:14:39 00:15:16 00:15:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Neoton - Yo-Yo 16:14:39 16:17:31 00:02:52 00:00:00 00:02:52 00:02:52 00:00:00 00:00:00 szignál (Lánchíd Rádió a Dél-Alföldön, jelen vagyunk, hírt adunk) 16:17:31 16:17:47 00:00:16 00:00:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Must és mindörökké (beszélgetés Ruppert Ignác borásszal az idei termésről és Szabó Józseffel, az Orosházi Üveggyár értékesítési vezetőjével a boros palackokról) 16:17:47 17:00:12 00:42:25 00:30:00 00:12:25 00:00:00 00:12:25 00:00:00 közéleti k Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 06:29:23 06:45:20 00:15:57 00:15:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Egy hullámhosszon - régiós programok 06:45:20 06:57:06 00:11:46 00:11:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi kulturális k Neoton - Santa Maria 06:57:06 06:59:13 00:02:07 00:00:00 00:02:07 00:02:07 00:00:00 00:00:00 Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 07:30:01 07:38:14 00:08:13 00:08:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Szegedi Tini Telefon Lelki Segélyszolgálat konferenciája - riport összeállítás 07:38:14 08:00:01 00:21:47 00:21:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 08:30:01 08:46:24 00:16:23 00:16:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k szignál (100,2) 08:46:24 08:46:36 00:00:12 00:00:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 szegedi fáraó futás - beszélgetés Meggyesi Konstantinnal, a Móra Ferenc Múzeum sajtóreferensével 08:46:36 08:51:20 00:04:44 00:04:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k ism. Országos Könyvtári Napok Csongrád megyében - beszélgetés Andóczi Balogh Évával, a Somogyi Könyvtár prmunkatársával 08:51:20 08:55:18 00:03:58 00:03:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k ism. LGT - Annyi mindent nem szerettem még 08:55:18 09:00:01 00:04:43 00:00:00 00:04:43 00:04:43 00:00:00 00:00:00 Friss újság - Helyi hírek 13:00:01 13:11:53 00:11:52 00:11:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k szignál (100,2) 13:11:53 13:12:01 00:00:08 00:00:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zöldgömb - környezetvédelmi, természetvédelmi műsor (Sukoró; felavatták a Természet Házát Gyenesdiáson) 13:12:01 14:00:00 00:47:59 00:35:56 00:12:03 00:12:03 00:00:00 00:00:00 természetvédelmi k Katrina and The Waves - Walking On Sunshine 14:00:00 14:00:16 00:00:16 00:00:00 00:00:16 00:00:00 00:00:16 00:00:00 BP Hírek 14:00:16 14:06:59 00:06:43 00:06:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k BP szignál (Szegeden a 100,2 MHz frekvencián) 14:06:59 14:07:10 00:00:11 00:00:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 BP 12

13 Dr. Boros rendel - zenei kívánságműsor 14:07:10 14:55:29 00:48:19 00:04:48 00:43:31 00:09:52 00:33:39 00:00:00 BP műsorajánló 14:55:29 14:56:28 00:00:59 00:00:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 BP külföldi zene 14:56:28 14:59:33 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:00:00 BP Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 18:30:01 18:44:25 00:14:24 00:14:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k részlet Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter makói fórumán tartott beszédéből 18:44:25 18:59:14 00:14:49 00:14:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 06:29:26 06:45:55 00:16:29 00:16:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Egy hullámhosszon - régiós programok 06:45:55 06:57:00 00:11:05 00:11:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi kulturális k Hungária - Szerelemre hívlak 06:57:00 06:59:26 00:02:26 00:00:00 00:02:26 00:02:26 00:00:00 00:00:00 Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 07:30:03 07:46:30 00:16:27 00:16:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k lemaradó, hátrányos helyzetű városrészek - riport összeállítás 07:46:30 07:59:25 00:12:55 00:12:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti, hátrányos helyzetűek k Kerekes Band 07:59:25 08:00:03 00:00:38 00:00:00 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 08:30:14 08:46:28 00:16:14 00:16:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k tranzit forgalom csökkentése - riport összeállítás 08:46:28 09:00:14 00:13:46 00:13:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k Friss újság - Helyi hírek 13:00:03 13:15:08 00:15:05 00:15:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k Korkapcsolás (beszélgetés Kálóczi Imre és Mihály Attila sport szakemberekkel Budaörs sport életéről) 13:15:08 14:00:07 00:44:59 00:44:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k Hírek 14:00:07 14:06:28 00:06:21 00:06:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k BP Dr. Boros rendel - zenei kívánságműsor 14:06:28 14:55:30 00:49:02 00:03:50 00:45:12 00:06:06 00:39:06 00:00:00 BP műsorajánló 14:55:30 14:56:36 00:01:06 00:01:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 BP Bergendy - Tükör 14:56:36 14:59:06 00:02:30 00:00:00 00:02:30 00:02:30 00:00:00 00:00:00 BP Dél-Alföldi Hírjárat - Helyi hírek 18:30:14 18:43:28 00:13:14 00:13:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi hírműsor k miniszterelnök szegedi látogatása - riport Orbán Viktorral 18:43:28 18:55:13 00:11:45 00:11:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k Orbán Viktor Makón - részlet az utca fórumon tartott beszédéből 18:55:13 18:59:26 00:04:13 00:04:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti k Budapest, február 3. a Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Vass Ágnes hitelesítő tag 13

14 14

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

1002/2013. (VI.12. VI.12.) ) számú HATÁROZATA

1002/2013. (VI.12. VI.12.) ) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/9483-12/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2013. (VI.12.

Részletesebben

Támogatott sor összehasonlító T/7022/35. sz.

Támogatott sor összehasonlító T/7022/35. sz. Támogatott sor összehasonlító T/7022/35. sz. MÓDOSÍTÓ ILL. KAPCSOLÓDÓ MÓDOSÍTÓ JAVASLATOK A MÓDOSÍTÓ JAVASLATTAL ÉRINTETT TÖRVÉNYSZÖVEG A T/7022/26. sz. ajánlásból 4. Karácsony Gergely képviselő a törvényjavaslat

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA Tárgy: a Budapest 95,3 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet. Alsónémedi Fő út 66/a 2351. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet. Alsónémedi Fő út 66/a 2351. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet Alsónémedi Fő út 66/a 2351 Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetnél (székhelye: 2351 Alsónémedi,

Részletesebben

Az új magyar médiaszabályozás

Az új magyar médiaszabályozás Az új magyar médiaszabályozás Az új magyar médiaszabályozás Kiadó: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Nyomtatta: HTSART Kft. Budapest, 2011. november Tartalomjegyzék Előszó...7 2010. évi CIV. törvény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. január 20-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült.

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. január 20-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. január 20-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. A Médiatanács részéről jelen vannak: dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-26. pontoknál/

Részletesebben

4-> sir«titti s: ám : 1 f " : / ozk

4-> sir«titti s: ám : 1 f  : / ozk Orsi, 6 _ yü!és Hivatal a 4-> sir«titti s: ám : 1 f " : / ozk Étk4e 201 DEC Z 3. 2010. ÉVI... TÖRVÉNY A MÉDIASZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓRÓL * Az Országgyűlés a közösség és az egyén érdekeinek

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/067/2013. Iktatószám: Vj/067-22/2013. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. május 19. 2015. 11. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 11/2015. (V. 14.) AB határozat a Kúria 2/2014. Polgári jogegységi határozata rendelkező része

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 3., szerda Tartalomjegyzék 297/2014. (XII. 3.) Korm. rendelet A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII.

Részletesebben

bírságot szabok ki. Eljárási költség megtérítéséről nem kellett dönteni, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

bírságot szabok ki. Eljárási költség megtérítéséről nem kellett dönteni, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel. Ügyiratszám: 417-4/2014/MK/H Tárgy: SC River Brokerage SRL. (Románia 900653 Konstanca, Mircea Cel Batran nr. 181.) terhére bírság kiszabása a veszélyes áru vízi szállítására vonatkozó szabályok megsértése

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A fogyasztói kölcsönszerz désben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerz dési feltételekben szerepl egyoldalú szerz

A fogyasztói kölcsönszerz désben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerz dési feltételekben szerepl egyoldalú szerz 1 A fogyasztói kölcsönszerződésben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerződési feltételekben szereplő egyoldalú szerződésmódosítás tisztességtelensége megítélése tárgykörben felállított joggyakorlat-elemző

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 79. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 12., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 79. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 12., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 12., kedd Tartalomjegyzék 2011. évi LI. törvény Az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintõ egyéb törvények módosításáról

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben