KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE"

Átírás

1 Szervezet neve: MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG Statisztikai számjel: Cím: 1091 Budapest, Üllői út 25. Nyilvántartási szám: KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE Időszak: Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Közhasznúsági melléklet Kelt: Budapest, május 5. Dr. Szlávik Lajos elnök 1

2 Szervezet megnevezése: MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG Statisztikai számjel: Cím: 1091 Budapest, Üllői út 25. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ezer forint Jel A tétel megnevezése Előző év Helyesb. Tárgyév A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN D. Saját tőke I. Induló tőke / Jegyzett tőke II. Tőkeváltozás / Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN Kelt: Budapest, május 5. Dr. Szlávik Lajos elnök 2

3 Egyéb szervezet megnevezése: MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG Statisztikai számjel: Cím: 1091 Budapest, Üllői út 25. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ezer Ft Jel A tétel megnevezése ALAPTEVÉKENYSÉG VÁLLALKOZÁSI TEV. ÖSSZESEN Előző Előző Előző Tárgyév Tárgyév év év év Tárgyév 1. Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek ebből: - tagdíj, alapítótól kapott befizetés támogatások adományok Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek 0 0 ebből: - alapítótól kapott befizetés támogatások 0 0 A. ÖSSZES BEVÉTEL ( ) ebből: közhasznú tevékenység bevételei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0 0 B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS ( ) ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A-B) Adófizetési kötelezettség 0 0 D. ADÓZOTT EREDMÉNY (C-12) Jóváhagyott osztalék 0 0 E. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (D-13) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A. Központi költségvetési támogatás 0 0 B. Helyi önkorm. költségvetési támogatás 0 0 C. EU strukturális alapjaiból, Kohéziós alapból nyújtott támogatás 0 0 D. Normatív támogatás 0 0 E. Az SZJA 1%-ából az adózó rendelkezése szerint kiutalt összeg (1996. évi CXXVI.tv.) F. Közszolgáltatási bevétel 0 0 Kelt: Budapest, május 5. Dr. Szlávik Lajos elnök 3

4 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet évi egyszerűsített éves beszámolójához 1. Tájékoztató adatok Az egyesület neve: Bírósági nyilvántartási szám: (Fővárosi Törvényszék) Bejegyző végzés száma: 6.Pk.60422/1989/1. Végzés jogerőre emelkedése: Közhasznúsági jogállás: Közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés száma: 13.Pk /1989/14. Végzés jogerőre emelkedése: Közhasznú jogállást megerősítő végzés: 13.Pk /1989/29. Végzés jogerőre emelkedése: Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 25. KSH-szám: Adószám: A Társaság tevékenysége: A Társaság a vízzel foglalkozó tudomány- és szakterületeken dolgozó szakemberek kormányzattól, politikai pártoktól és csoportosulásoktól független önkéntes tagság alapján működő, önkormányzattal rendelkező, társadalmi szervezete. Tevékenységét önállóan, esetenként állami, intézményi, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervekkel (szervezetekkel) együttműködve fejti ki. A Társaság célja ország fejlődésének elősegítése, a tudományos és műszaki haladás előmozdítása, a tudományos ismeretterjesztés és a tájékoztatás, továbbá a vízzel kapcsolatos szakterületeken működő szakemberek ismereteinek bővítése. A Társaság képviseletére jogosult személyek: Dr. Szlávik Lajos elnök (2083 Solymár, Budai Nagy Antal u. 7.) Gampel Tamás főtitkár (1113 Budapest, Elek u. 6.) 2. Általános információk a beszámolóhoz A számviteli beszámoló összeállításáért felelős: Zsegraics Zsuzsanna (mérlegképes könyvelői nyilvántartási szám: MKO ), mint a számviteli szolgáltatással megbízott Quint 92 Kft. (1033 Budapest, Apát u. 24.) képviselője. A számviteli beszámolót ellenőrzi: Löffler András bejegyzett könyvvizsgáló (kamarai igazolványszám: ) A számviteli beszámoló a számvitelről szóló évi C. törvény, és a civil szervezetekről szóló évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek gazdálkodásáról szóló 350/2011. (XII. 30.) kormányrendelet és az egyéb szervezetek beszámoló-készítéséről szóló 224/2000. (XII. 19.) kormányrendelet rendelkezései szerint került összeállításra. A számviteli beszámoló részei: mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet. A beszámoló fordulónapja: minden naptári év december 31. A beszámoló készítésének időpontja: tárgyévet követő év február 28. 4

5 3. Kiegészítések a mérleghez A társaság befektetett eszközeinek alakulása 2014-ben (Befektetési tükör): Eszközök bruttó értékének változása: (ezer Ft-ban) Megnevezés Nyitó áll. Beszerzések Csökkenés Záró áll. Immateriális javak Tárgyi eszközök Összesen Eszközök értékcsökkenési leírásának alakulása Megnevezés Nyitó áll. Tárgyévi écs. Csökkenés Záró áll. Immateriális javak Tárgyi eszközök Összesen Eszközök nettó értékének alakulása Megnevezés Nyitó áll. Növekedés Csökkenés Záró áll. Immateriális javak Tárgyi eszközök Összesen A Társaság forgóeszközei december 31-én eft-ot tettek ki (előző évi eft, csökkenés eft). Részletesen: - A készletek értéke eft (előző évu eft, csökkenés 813 eft): kitüntetésekhez és díjakhoz járó emlékérmek, plakettek, kitűzők, ajándéktárgyak beszerzési értéke. - A követelések értéke a mérleg fordulónapján eft (előző évi eft, csökkenés 855 eft). Részletesen: a székhely-bérlethez kapcsolódó kaució 659 eft, aktív áfa elszámolások 81 eft, vevőkkel szembeni követelés eft (előző évi eft, csökkenés 714 eft), és az erre képzett értékvesztés -164 eft. A követelésekből a mérleg összeállításáig 433 eft került kiegyenlítésre. - A pénzeszközök értéke eft (előző évi eft, csökkenés eft), ebből a pénztár 157 eft, a banki folyószámla eft, lekötött betét nincs. Az aktív időbeli elhatárolások értéke 194 eft (előző évi 742 eft, csökkenés 548 eft), amelyben az évek között szokásosan áthúzódó bevétel és költség jellegű tételek szerepelnek. A Társaság rövid lejáratú kötelezettségei a mérleg-fordulónapon eft-ot tettek ki (előző évi eft, növekedés 395 eft). Ebből a belföldi szállítókkal szembeni kötelezettség 839 eft, adójellegű fizetési kötelezettségek 624 eft. A kötelezettségek mérlegkészítésig tejes körűen kiegyenlítésre kerültek. A Társaság fizetési kötelezettségeit folyamatosan, határidőre teljesíti, és óta szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában. A passzív időbeli elhatárolások értéke 858 eft (előző évi eft, csökkenés eft): - az évek között szokásosan áthúzódó bevétel és költség jellegű tételek 614 eft (előző évi 132 eft), - a még fel nem használt, alaptevékenységhez kapott működési célú támogatások összege 244 eft (előző év 231 eft), 5

6 - a 2013-ban fejlesztési célra kapott támogatás 2014-re elhatárolt része (1.484 eft) a tárgyévben felhasználásra került, - a jogi tagdíj bevételekből a területi szervezetekre jutó, és még fel nem használt bevétel rész évek közötti elhatárolását 2014-ben megszüntettük, a 2013-ról 2014-re elhatárolt összeg eft volt. 4. Kiegészítések az eredménykimutatáshoz 4.1. A társaság bevételei részletesen (ezer Ft-ban): Megnevezés 2013.év 2014.év Változás ALAP- ÉS KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ÖSSZES BEVÉTELE % Tagdíjbevételek összesen: % Egyéni tagdíjak % Jogi személyek tagdíjai % jogi tagdíjak központi része % területi szervezetekre jutó jogi tagdíj % Támogatások és adományok összesen: % SZJA 1% felajánlás % Költségvetési szervektől kapott támogatások Adományok más gazdálkodótól és magánszemélytől % központi alaptevékenységhez felhasznált adományok % területi szervezetek által felhasznált adományok % szakosztályok által felhasznált adományok % Alaptevékenység árbevétele összesen: % Rendezvények díjbevétele % Kiadványok díjbevétele % Egyéb és pénzügyi bevételek: % Egyéb bevételek % Pénzügyi műveletek bevételei % VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI: % Vállalkozási tevékenység árbevétele % Vállalkozási tevékenység pénzügyi bevétele % ÖSSZES BEVÉTEL: % 4.2. A közhasznú cél szerinti kiadások bemutatása (ezer Ft-ban): Megnevezés év év 1. Országos Vándorgyűlés - konferencia Ifjúsági Napok - konferencia Hidrobiológus Napok - konferencia Szakmai folyóiratok megjelentetése Egyéb kiadványok, tudományos ismeretterjesztés Oktatásban résztvevőknek meghirdetett pályázatok Víz Világnapi rendezvények Előadóülések, szakmai vitanapok rendezése Szakmai tanulmányutak szervezése Szakmai díjak és kitüntetések adományozása Szakemberek emlékének, hagyatékának ápolása 416 Közhasznú cél szerinti kiadások összesen:

7 4.3. A személyi jellegű ráfordítások alakulása (ezer Ft-ban): Költségnem: 2013.év 2014.év Bér és bérjellegű költségek Személyi jellegű egyéb költségek és kifizetések Bérjárulékok költségei ÖSSZESEN: A társaság átlagos állományi létszáma 2014-ben 3,1 fő (2013-ban 2,5 fő) volt. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások: A Társaság vezető tisztségviselői (elnökség tagjai, főtitkár, felügyelő bizottság tagjai) és egyéb választott tisztségviselői a Társaságtól semmiféle díjazásban nem részesülnek, munkájukat társadalmi munkában végzik. A Társaság ügyvezető igazgatója munkaviszonyban látja el tevékenységét, de 2014-ben a Társaságtól jövedelmet nem kapott, mert egész évben fizetés nélküli szabadságot vett igénybe. 5. A Társaság saját vagyonának alakulása az utolsó 10 évben (ezer Ft): Mérlegsor \ Év Saját tőke összesen: Ebből: Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény alaptevékenységből Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenység Eredmény összesen: A kapott támogatások és adományok, és azok felhasználása 6.1. A évi SZJA 1 %-ából felajánlott és kiutalt összeg (rendelkező év 2014.) Támogató megnevezése: Nemzeti Adó- és Vámhivatal / adózók Támogatás forrása: Központi költségvetés Támogatás időtartama: év Támogatás összege: Ft - ebből a tárgyévben felhasznált összeg: Ft - ebből a tárgyévben folyósított összeg: Ft Támogatás típusa: Vissza nem térítendő A tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: - dologi: Ft A támogatás felhasználásának szöveges bemutatása: 7

8 A társaság az MHT Hírei című, 2014-ben 9 alkalommal megjelenő havi programfüzete nyomdai előállításának és postaköltségének jelentős részét fedezte ebből az összegből. A programfüzet részletes anyagot közöl a tervezett szakmai és ismeretterjesztő rendezvényekről, beszámol a lezajlott kiemelkedő eseményekről. Tájékoztatást ad a társegyesületek és más szervezetek olyan programjairól, amelyek szakmailag érdekelhetik társaságunk tagjait, rendszeresen beszámol azokról a kitüntetésekről és díjakról, amelyeket tagtársaink kapnak. A programfüzet megjelenik a társaság honlapján is, ahol mindenki számára elérhető NEA-KK-14-N-0021 pályázati támogatás Támogató megnevezése: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Támogatás forrása: Központi költségvetés, Nemzeti Együttműködési Alap Támogatás időtartama: Támogatás összege: Ft - ebből a tárgyévben felhasznált összeg: Ft - ebből a tárgyévben folyósított összeg: Ft Támogatás típusa: Vissza nem térítendő A tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: - dologi: Ft A támogatás felhasználásának szöveges bemutatása: A pályázaton elnyert támogatást a társaság székhelyéül szolgáló irodahelyiségek bérleti díjához használtuk fel. A társaság titkársága és sok önkéntese ezekben a helyiségekben szervezi és bonyolítja a társaság egész évi tevékenységét, a tagsággal való kapcsolattartást, többek között a honlap tartalmának szerkesztését, a kiadványok szerkesztését (MHT Hírei, Hidrológiai Közlöny), a rendezvények szervezését (Országos Vándorgyűlés, Ifjúsági Napok, Hidrobiológus Napok), a pályázatok szervezését (Lászlóffy Woldemár pályázat). Itt tartjuk meg a bizottsági üléseket, és számos szakmai előadóülést is A 2014-ben felhasznált támogatások és adományok összesen Forrás: Összeg (Ft) Felhasználás: SZJA 1%: Havi Hírek - nyomda- és postaköltsége NEA-KK-14-N-0021 pályázat: Működési költségek Non-profit szervezet adományai - költségekre: Magyar Mérnöki Kamara Bogárdi János emléktábla Hydrologia Hungarica Alapítvány Lászlóffy Woldemár diplomamunka pályázat díjai és Mosonyi Emil különdíj, Sajó Elemér pályázati díjak, Havi Hírek, Hidrológiai Tájékoztató és Hidrológiai Közlöny költségei Összesen: Egyéb helyről kapott adomány: Délzalai Vízmű Zrt Közhasznú tevékenység Bakonykarszt Zrt Közhasznú tevékenység Bakony Búvárszivattyú Kft Közhasznú tevékenység Márkószoft Kft Közhasznú tevékenység Zempléni Vízmű Zrt Borsodi Területi Szervezet - Víz Világnapja Mátrai Erőmű Zrt Borsodi Területi Szervezet - Víz Világnapja Kőrös-Aqua Kft Borsodi Területi Szervezet - Víz Világnapja Hullámvonal Kft Győri Területi Szervezet - tanulmányút Viat Szolgáltató Kft Soproni Területi Szervezet - tanulmányút 8

9 Mottó Építőipari Kft Soproni Területi Szervezet - tanulmányút Gewanovum Kft Soproni Területi Szervezet - tanulmányút Lab-Ex Kft. előző évi Vizmikrobiológiai Szakosztály - előadóülés Biomarker Kft. előző évi Vízmikrobiológiai Szakosztály - előadóülés Merck Kft. előző évi Vízmikrobiológiai Szakosztály - előadóülés Merck Kft Vízmikrobiológiai Szakosztály - előadóülés Biolab Zrt Vízmikrobiológiai Szakosztály - előadóülés Lab-Ex Kft Vízmikrobiológiai Szakosztály - előadóülés Agro Legato Kft Vízmikrobiológiai Szakosztály - előadóülés Magánszemélyek adományai Bogárdi János emléktábla Magánszemélyek adományai Közhasznú tevékenység Összesen: Fejlesztésre kapott támogatás non-profit szervezettől: Hydrologia Hungarica Alapítvány Szoftver és weblap fejlesztés költségei, kiadványszerkesztő szoftver, kapcsolódó bérköltség MINDÖSSZESEN: (Előző évben: Ft) 6.4. A tárgyévben és az előző években kapott, még fel nem használt adományok Forrás: Összeg (Ft) Cél: Biolab Zrt Vízmikrobiológiai Szakosztály költségeire Lab-Ex Kft Vízmikrobiológiai Szakosztály költségeire Agro Legato Kft Vízmikrobiológiai Szakosztály költségeire Algológiai Társaság (2011.) Algológiai Szakcsoport költségeire Összesen: A 2014-ben végzett főbb tevékenységek és programok rövid ismertetése december 31-én a társaság egyéni tagjainak száma 3005 fő volt, óta folyamatosan növekszik (674 fővel) hoz viszonyítva a taglétszám 49 fővel nőtt év végén a jogi tagvállalatok száma 126. Az év folyamán 15 tagvállalat lépett ki és 10 tagvállalat lépett be. A jogi tagvállalatok természetbeni támogatással is (pl. terem és technika biztosítása az előadóülésekhez stb.) segítik a társaság munkáját. A tagvállalatok munkatársainak személyes segítsége, valamint egyéni tagjaink és választott tisztségviselőink napi munkája teszi lehetővé, hogy a társaság elvégezze vállalt feladatait. A Társaság május 30-án benyújtotta a Fővárosi Törvényszéknek az új civil törvénynek megfelelően módosított alapszabályát, és ezzel együtt igazolta, hogy a társaság működése megfelel a közhasznúsági feltételeknek. Ennek alapján a Fővárosi Törvényszék december 5-én jogerőre emelkedett végzésével az MHT közhasznú besorolását fenntartotta. A társaság a évi munkatervét a tervezettek szerint valósította meg május 27-én megtartott évi rendes közgyűlésén a szakmai hagyományok ápolása és a kiemelkedő szakmai teljesítmények elismerése jegyében 30 kitüntetés átadására is sor került. Az év folyamán 17 szakmai szakosztályunk és 22 területi és üzemi szervezetünk, valamint 7 állandó szakmai bizottságunk működött. A szakosztályok 40, a területi és üzemi szervezetek 68 rendezvényt tartottak, főként Víz Világnapi megemlékezéseket, tanulmányutakat és előadóüléseket. 9

10 Kiemelt nagyrendezvényeink voltak 2014-ben: a Víz Világnapja (2014. március 22.), a XXXII. Országos Vándorgyűlés (Szeged, július 2-4-én), a XXI. Ifjúsági Napok (Mosonmagyaróvár, szeptember én), a LVI. Hidrobiológus Napok (Tihanyban, október 1-3-án) és a Hidrológus Szilveszter (2014. november 8-án). Pályázataink: 2014-ben ismét sikeresen zajlott le a középiskolásoknak szóló Sajó Elemér pályázat (3 díjazott), és a felsőoktatásban részt vevőknek kiírt Lászlóffy Woldemár diplomamunka pályázat (11 díjazott), és az ehhez kapcsolódó Mosonyi Emil különdíj kiosztása ben is kiírásra került a hagyományos Vitális Sándor Szakirodalmi nívódíj pályázat (2 díjazott). Kiadványaink: Kiadtuk a Hidrológiai Közlönyt és a Hidrológiai Tájékoztatót, amelyekben több mint száz tanulmányt, emlékezést, beszámolót, könyvismertetést tettünk közzé. A Társaság havi programfüzete ben is 9 alkalommal jelent meg, gazdag anyagot közölt a tervezett rendezvényekről, és beszámolt a lezajlott kiemelkedő eseményekről. Társaságunk igyekszik kihasználni a rendelkezésre álló informatikai lehetőségeket. Jelenleg már tagságunk háromnegyedével tudjuk elektronikusan tartani a kapcsolatot. A Társaság honlapjának (www.hirolologia.hu) fejlesztése 2014-ben is tovább folytatódott, látogatottsága folyamatos és tovább nőtt szeptemberétől honlapunkon minden érdeklődő számára szabadon biztosítjuk, hozzáférhetővé tesszük az MHT kiadványainak teljes múltbeli állományát digitális formában, hasonmás pdf formátumban: Hidrológiai Közlöny 1921-től folyamatosan megjelenő folyóirat. A 93 évfolyam teljes anyaga több tízezer oldal. Hidrológiai Tájékoztató 1961-től folyamatosan jelenik meg. A 2013-ig kiadott összesen 78 szám terjedelme csaknem 6 ezer oldal. Országos Vándorgyűlést óta évenként tartjuk meg. A 32 vándorgyűlés több mint 200 szekciójában elhangzott előadásokból készített, több ezer dolgozat anyaga. A keresőrendszerrel a teljes szövegállományban kereshetünk. Kiadványaink teljes publikált anyagának digitális formában való közzététele Társaságunk életében nagy jelentőségű. Ezek révén biztosítani tudjuk tagjaink, az érdeklődők számára a hazai vízgazdálkodás eredményeinek megismerését, hasznosítását től ezeket a folyóiratokat már döntően digitális formában jelentetjük meg. Társaságunk fontosnak tartja az együttműködést más civil és szakmai szervezetekkel, így folyamatosan együttműködünk a Magyarhoni Földtani Társulattal és az általa szervezett Földtudományi Közösséggel, közös előadóülések és megemlékezések formájában is. Szakmai kapcsolatban állunk a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulattal, az Országos Bányászati és Kohászati Egyesülettel, a Magyar Agrártudományi Egyesülettel, a Magyar Meteorológiai Társasággal. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a Magyar Viziközmű Szövetséggel (MAVÍZ), a Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szakmai Szövetségével (VTOSZSZ), a Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozatával (MMK VVT), a Global Water Partnership Magyarország Alapítvánnyal (GWP), és az MTA vízgazdálkodási tudományokkal foglalkozó bizottságaival is. Kelt: Budapest, május Dr. Szlávik Lajos elnök Záradék: A évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet a Társaság közgyűlése május 26-án elfogadta. Dr. Szlávik Lajos elnök 10

11 KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET Közhasznú egyesület évi tevékenységéről 1. A szervezet azonosító adatai Az egyesület neve: Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 25. Bejegyző végzés száma: 6.Pk /1989/1. Nyilvántartási szám: (Fővárosi Törvényszék) Adószám: A Társaság képviseletére jogosult személyek: Dr. Szlávik Lajos, elnök Gampel Tamás, főtitkár 2. A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása A társaság célja a vízzel foglalkozó tudomány- és szakterületekkel kapcsolatos tudományos és műszaki haladás előmozdítása, a műszaki és természettudományos ismeretek terjesztése és a tájékoztatás, a szakterületen dolgozó szakemberek ismereteinek bővítése, képzésének támogatása, a szakterületek hagyományainak és kiemelkedő szakemberei szakmai hagyatékának ápolása, a szakmai problémák széles körű megvitatásának segítése. Ezek megvalósulása érdekében a társaság 2014-ben tudományos, szakmai és ismeretterjesztő konferenciákat, előadásokat, vitanapokat, kiállításokat szervezett, pályázatokat hirdetett és díjakat osztott ki, kitüntetéseket adományozott, szakfolyóiratokat és egyéb tájékoztató kiadványokat jelentetett meg, honlapot üzemeltetett. Tevékenysége során együttműködött más hivatalos és civil szakmai szervezetekkel. 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1. XXXII. Országos Vándorgyűlés - konferencia törvény a A tevékenység célcsoportja: A vízzel kapcsolatos szakterületek képviselői A tevékenységből részesülők létszáma: 342 fő Szeged, július 2-4. A rendezvényen a vízzel kapcsolatos tudományterületeken és szakmákban dolgozó 342 szakember vett részt, a rendezvényen 11 témakör szerinti szekcióban 135 előadás hangzott el. Az elhangzott előadásokat és prezentációkat CD-n is megjelentettük és a társaság honlapján közzé tettük XXI. Ifjúsági Napok - konferencia törvény a A tevékenység célcsoportja: A vízzel kapcsolatos szakterületek leendő szakemberei A tevékenységből részesülők létszáma: 140 fő Mosonmagyaróvár, szeptember A 2 napos rendezvényen 140 fő, döntően a szakirányú felsőoktatásban tanuló diák vett részt. A rendezvény plenáris ülésén 3 előadás hangzott el aktuális szakmai témákban, és a Szigetköz élővilágáról szóló film került bemutatásra. A két nap alatt 33 előadást és 4 posztert hallgathattak és nézhettek meg a résztvevők. 11

12 3.3. LVI. Hidrobiológus Napok - konferencia törvény a A tevékenység célcsoportja: A hidrobiológia és határterületeinek szakemberei A tevékenységből részesülők létszáma: 72 fő Tihany, október 1-3. A konferencia az MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézete és az MTA Veszprémi Területi Bizottsága együttműködésével került megrendezésre, 72 fő részvételével. A rendezvényen 31 előadás hangzott el és 26 posztert mutattak be. Az idei központi témakör A hidrobiológiai kutatások eredményei és gyakorlati hasznuk volt Szakmai folyóiratok megjelentetése törvény 10., 12., a A tevékenység célcsoportja: Vízzel foglalkozó szakterületek intézményei, dolgozói A tevékenységből részesülők létszáma: 4000 fő Hidrológiai Közlöny: 2014-ben 5 lapszámmal, nyomtatva és digitálisan megjelenő folyóirat, amely több mint száz tanulmányt, beszámolót, könyvismertetőt tett közzé. Hidrológiai Tájékoztató: 53 éve megjelenő ingyenes szakfolyóirat, amely a hidrológia tudományterületeiről teszi közzé a legújabb ismereteket és gyakorlati eredményeket óta teljes tartalma a társaság honlapján is olvasható Egyéb kiadványok, tudományos ismeretterjesztés törvény 10., 12., a A tevékenység célcsoportja: Vízzel foglalkozó szakterületek intézményei, dolgozói A tevékenységből részesülők létszáma: fő Az MHT hírei: évi 9-szer megjelenő, a honlapon is közzétett havi programfüzet tájékoztat a saját és mások által szervezett szakmai rendezvényekről, a szakmai közélet fontos eseményeiről. Honlap: Tartalma: a társaság hírei, rendezvénynaptár, szakmai anyagok, kiadványok stb. Bárki által elérhető, tartalma kiadványaink digitalizálása miatt is folyamatosan bővül, látogatottsága nő Oktatásban résztvevőknek meghirdetett pályázatok Kapcsolódó jogszabályhely: évi LIII. törvény 54., a felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény, a közoktatásról szóló évi CXC. törvény A tevékenység célcsoportja: Szakképző iskolák és felsőoktatási intézmények diákjai A tevékenységből részesülők létszáma: 72 fő Sajó Elemér díj: a középfokú szakképzésben tanulóknak kiírt pályázat vízügyi témájú dolgozat írására, 7 pályázat, 3 díj, 1 dícséret. Lászlóffy Woldemár diplomamunka pályázat és Mosonyi Emil különdíj: felsőfokú szakirányú képzésekben résztvevőknek 4 kategóriában kiírt pályázat diplomamunka készítésére, 65 pályázó, 11 díj, 20 dicséret Víz Világnapi rendezvények törvény 54. A tevékenység célcsoportja: Érdeklődő felnőttek és gyerekek, vízügyi szakemberek A tevékenységből részesülők létszáma: 1500 fő márciusában több területi szervezet és szakosztály helyi szakmai és társadalmi rendezvényeire került sor, több helyen gyermekprogramokkal együtt, amelyek felhívják a figyelmet a víz fontossá- 12

13 gára. Miskolcon óta hagyományosan 18. alkalommal megrendezésre került a Víz Világnapi nemzetközi úszóverseny a B-A-Z Megyei Úszószövetséggel és a Miskolc Városi Sportiskolával közösen Előadóülések, szakmai vitanapok rendezése törvény 10., 12., a A tevékenység célcsoportja: A hidrológia egyes szakterületein működő szakemberek A tevékenységből részesülők létszáma: 3000 fő 2014-ben a társaság szakosztályai közel 40, területi szervezetei pedig 68 szakmai rendezvényt bonyolítottak le. Az előadások és vitanapok témái a helyi problémáktól az országos jelentőségű kutatási eredmények bemutatásáig terjednek. Idén 13. alkalommal került megrendezésre a Vízmikrobiológusok Országos konferenciája. Rendezvényeinket előre meghirdetjük, azok ingyenesek és nyilvánosak Szakmai tanulmányutak szervezése törvény a A tevékenység célcsoportja: A hidrológia szakterületein működő szakemberek A tevékenységből részesülők létszáma: 350 fő A társaság területi szervezetei és szakosztályai idén 9 tanulmányutat szerveztek. Ezek során a szakemberek jelentős vízügyi létesítményeket látogattak meg, megismerhették történetét, műszaki jellemzőit, működését, környezetük a településük vízügyi és környezetvédelmi sajátosságait, valamint lehetőségük nyílt a területen dolgozó szakemberekkel való konzultációra Szakmai díjak és kitüntetések adományozása Kapcsolódó jogszabályhely: A környezet védelméről szóló évi LIII. törvény 53., a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény A tevékenység célcsoportja: A hidrológia szakterületeinek kiemelkedő szakemberei A tevékenységből részesülők létszáma: 42 fő A társaság a hidrológia szakterületein kiemelkedő tevékenységet végző szakemberek munkáját és teljesítményét ismeri el az évente átadott díjakkal, kitüntetésekkel, és egyben emléket állít a díjak névadói szakmai, tudományos és hagyományteremtő munkásságának, pl. Kvassay Jenőnek, dr. Schafarzik Ferencnek, Bogdánfy Ödönnek, Vitális Sándornak. Idén 42 jelöltből és pályázóból 32 fő került díjazásra Szakemberek emlékének, hagyatékának ápolása Kapcsolódó jogszabályhely: A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény A tevékenység célcsoportja: A településen élők, látogatók, hallgatók A tevékenységből részesülők létszáma: 2000 fő Hozzájárultunk Bodoki Károly vízépítő mérnök szobrának felállításához Gyulán, aki a Kőrösök és a Berettyó szabályozási tervének készítője és a szabályozási munkák irányítója volt a XIX. században. Részt vállaltunk Bogárdi János ( ) vízépítő mérnök, egyetemi tanár, akadémikus emlékére a BME Építőmérnöki karán elhelyezett emléktábla elkészítésében és elhelyezésében. 4. A közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 2014-ben felhasznált vagyonelem nem volt, a társaság vagyona a tárgyévben növekedett. 13

14 5. Cél szerinti juttatások kimutatása (ezer Ft-ban) Cél szerinti juttatás megnevezése év év 1. Pályázatok pénzdíjai Egyéb pályázati díjak Tárgyjutalmak költségei Kitüntetések költségei Cél szerinti juttatások összesen: Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások A társaság vezető tisztségviselői semmilyen díjazásban nem részesültek. 7. A közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok (ezer Ft-ban) év év B. Éves összes bevétel C. Az SZJA 1%-ának az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXCI. tv. alapján átutalt összeg G. Korrigált bevétel (B-C) H. Összes ráfordítás I. Ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény Az erőforrás ellátottság mutatói (az utolsó 2 évben): a) átlagos éves bevétel > 1 millió forint Igen b) 2 év együttes adózott eredménye >= 0 Igen c) személyi jellegű ráfordítások >= összes kiadás 25%-a Igen A társadalmi támogatottság mutatói (az utolsó 2 évben): a) SZJA 1%-ából kiutalt összeg >= korrigált bevétel 2%-a Nem b) közhasznú tevékenység ráfordításai >= összes ráfordítás 50%-a Igen c) a közhasznú tevékenység ellátását tartósan legalább 10 fő önkéntes segíti a évi LXXXVIII. törvény alapján Nem Kelt: Budapest, május 5... Dr. Szlávik Lajos elnök 14

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 5 1 6 1 6 0-1 - 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója egyéb szervezet megnevezése címe " A közzétett

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 5 0 5 9 6 9 4 9 9 5 6 9 0 6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 6 7 5 9 1 9 9 5 2 9 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 3 egyéb szervezet megnevezése 125 Budapest

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE Szervezet neve: MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG Statisztikai számjel: 19815785-9412-529-01 Cím: 1091 Budapest, Üllői út 25. Nyilvántartási szám: 01 / 01 / 00389 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 5 0 4 7 5 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 1 8 2 3 6 8 6 9 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 8 2 4 4 6 8 6 9 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.28 10:56:13 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 7 1 Település: Budapest Közterület neve: Damjanich Közterület jellege: utca Házszám: 9 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.07.06 16:59:22 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 5 5 Település: Budapest Közterület neve: Falk Miksa Közterület jellege: utca Házszám: 19.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Babai Éva Babai Éva Márta Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.31 13:08:43 Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Szervezet székhelye: Irányítószám: 4 0 2 5 Település:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Ács-Sánta Családi név Első utónév További utónevek Imre Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: Tárgyév: 11 Tatabányai Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.27 12:37:03 Szervezet neve: TATABÁNYAI

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.01 18:18:24 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 7 7 Település: Budapest Közterület neve: Wesselényi Közterület jellege: utca Házszám: 17.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.27 13:35:43 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 3 5 Település: Budapest Közterület neve: Kerekes Közterület jellege: utca Házszám: 12-20.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.30 08:30:38 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 5 2 Település: Budapest Közterület neve: Váci Közterület jellege: utca Házszám: 16 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Nemes Családi név Első utónév További utónevek László Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 09 i Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Gyarmati Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Horváth Családi név Első utónév További utónevek Ádám Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: Tárgyév: 04 Gyulai Törvényszék 2 0 1 5 2016.07.06 12:13:00 Szervezet neve: Boróka

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 12 Balassagyarmati Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.31 21:39:05 Szervezet székhelye: Irányítószám: 3 1 0 0 Település: Salgótarján Közterület neve: Fő Közterület jellege: tér Házszám: 5.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 1 Egri Törvényszék 2 1 4 215.5.25 16:18:37 Szervezet székhelye: Irányítószám: 3 3 Település: Eger Közterület neve: MAKLÁRI Közterület jellege: út Házszám: 67 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 17 Szekszárdi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Csajági Családi név Első utónév További utónevek Sándor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 18 Szombathelyi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Csejteiné Pados Mária Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 08 Győri Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek CSERI ERIKA MÁRIA CSERI ERIKA MÁRIA Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 1 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek SZAMOSVÁRINÉ KUN BERNADETT Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Essősy Családi név Első utónév További utónevek András Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Lukács Angéla Irén Kévés Angéla Irén Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 5 2016.01.30 11:31:50 Szervezet székhelye: Irányítószám: 2 1 1 9 Település: Pécel Közterület neve: Kálvin Közterület jellege: tér Házszám: 2

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag NAGY Családi név Első utónév További utónevek KÁROLY Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Erdei Mária Születési név: Erdei Mária Anyja neve: Mag Margit Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 8 Győri Törvényszék 2 1 4 215.6.19 14:6:14 Szervezet székhelye: Irányítószám: 9 4 Település: Sopron Közterület neve: Várkerület Közterület jellege: utca Házszám: 98. Lépcsőház: Emelet:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Nyilas Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Mezei Családi név Első utónév További utónevek György Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Laczkó Családi név Első utónév További utónevek Péter Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Koválcsik Családi név Első utónév További utónevek Magdolna Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Anyja neve: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Cseszneki Gyuláné Hutterer Judit Julianna Kucsera

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 7 Székesfehérvári Törvényszék 2 1 5 216.5.26 12:43:28 Szervezet székhelye: Irányítószám: 2 4 Település: DUNAÚJVÁROS Közterület neve: ESZE TAMÁS Közterület jellege: utca Házszám: 5.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 6 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 1 Dr. CSERNUS SÁNDOR ISTVÁN CSERNUS SÁNDOR ISTVÁN Anyja neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 04 Gyulai Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.30 19:44:46 Szervezet székhelye: Irányítószám: 5 6 3 0 Település: Közterület neve: Teleki László Közterület jellege: utca Házszám: 39 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Bodóné Pótári Mária Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Németh Családi név Első utónév További utónevek Henriett Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 16 Szolnoki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Terenyei Családi név Első utónév További utónevek Attila Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Hartman Családi név Első utónév További utónevek Mátyás Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Magyar Családi név Első utónév További utónevek Zsolt Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.28 13:44:28 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 1 7 2 Település: Budapest Közterület neve: XIII. Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Születési név: Anyja neve: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) 2 0 1 4 Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. SZACSKY MIHÁLY Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Gombás Családi név Első utónév További utónevek Judit Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 05 Miskolci Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Juhász József Bálint Juhász József Bálint Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Mascher Róbert Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 010 Pr. Dr. Bősze Péter Pál Bősze Péter Pál Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 3 Kecskeméti Törvényszék 2 1 4 215.6.1 18:24:47 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 Település: Kecskemét Közterület neve: Irinyi Közterület jellege: utca Házszám: 62. Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 05 Miskolci Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Gercsák Márta Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szabó Családi név Első utónév További utónevek Csilla Születési név: Szabó Csilla Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 05 Miskolci Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szabó Családi név Első utónév További utónevek Attila Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Vidó Tamás Születési név: Vidó Tamás Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kaposi Családi név Első utónév További utónevek Erika Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 03 Kecskeméti Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Szécsényiné Nagy Katalin Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 04 Gyulai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Tímár Családi név Első utónév További utónevek Ella Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 1 5 0 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 egyéb szervezet megnevezése címe " A közzétett adatokat

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 03 Kecskeméti Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Hamar Sándor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 02 Pécsi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Szabóné Fülöp Dóra Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 09 Debreceni Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek GÖNCZI MÁRIA ÉVA GÖNCZI MÁRIA ÉVA Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.12.17 10:51:31 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 1 1 7 Település: Budapest Közterület neve: Pázmány Péter Közterület jellege: sétány Házszám:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 11 Tatabányai Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.14 09:19:36 Szervezet székhelye: Irányítószám: 2 8 9 0 Település: Tata Közterület neve: Rákóczi Közterület jellege: utca Házszám: 9 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.01 00:30:25 Szervezet székhelye: Irányítószám: 2 0 9 2 Település: Budakeszi Közterület neve: Gyöngyvirág Közterület jellege: utca

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 6 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 1 Dr. Szűcs Norbert Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Han Kinga Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag TÓTH Családi név Első utónév További utónevek ZOLTÁN Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 02 i Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Anyja neve: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Belénessy Réka Mária Belénessy Réka Mária Nagy Zsuzsanna

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001 Dr. SZABÓ

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2016.03.24 17:43:50 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 6 3 Település: Budapest Közterület neve: Szív Közterület jellege: utca Házszám: 44. Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Orsozné Seres Katalin Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag VÁCY Családi név Első utónév További utónevek KÁROLY Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 15 Nyíregyházi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Tóthné Szabó Anna Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Sziklainé Sardú Dorottya Születési név: Sardú Dorottya Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Bánszki Családi név Első utónév További utónevek Sándor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben