Abaljós meteorológiai elõrejelzés ellenére az esõ csak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Abaljós meteorológiai elõrejelzés ellenére az esõ csak"

Átírás

1 XIX. évfolyam 11. szám Tolna város hivatalos honlapja: november Abaljós meteorológiai elõrejelzés ellenére az esõ csak estére érkezett meg, derült, napos, szép, õszi idõben ünnepelhette városunk október 23. emléknapját, amit, miután az elmúlt években többször is megzavarta a kedvezõtlen idõjárás, az idén a Bezerédj Pál Sport és Szabadidõ Központban tartottak meg forradalmára emlékeztünk Az idei ünnepség csakúgy mint sok éve már, most is a gimnazisták mûsorával kezdõdött. Kikkel is kezdõdhetett volna, amikor minden sorsfordító esemény, a márciusi ifjak óta velük indult e hazában. És ebben 1956 sem volt kivétel. Jóllehet a magyar nemzet szinte egy emberként emelte fel fejét, hogy a zsarnokság szemébe nézzen, mindaz, ami ezután a magyar történelem lapjaira piros tintával íródott, azt javarészt a pesti srácok írták, saját vérükkel. Így aztán, ahogy március 15. ünneplése szinte elképzelhetetlen Petõfi Nemzeti dala nélkül, úgy érik egybe mára a legtöbb 56-os megemlékezés Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról címû költeményével, amit itt és most egy fiatalokból álló szavalókórus adott elõ. A gimnazisták mûsora után dr. Sümegi Zoltán polgármester ünnepi beszéde következett, aki mondandója bevezetõjében legfiatalabb nemzeti ünnepünk társadalmi megítélésérõl beszélt. (Folytatás a 3. oldalon.) Átadták a felüljárókat Október 30-án két felüljárót adtak át az épülõ M6-os autópálya nyomvonalán, Tolna mellett. A 6-os M6-os keresztezõdésénél lévõt, és a mözsi bekötõútét. Mindkét felüljárónál körforgalom is segíti a biztonságos közlekedést. Barabás Miklós a Paks-Szekszárd közötti autópálya-szakaszt építõ Bilfinger és Berger Kft. ügyvezetõje azt mondta: a munkálatokat a tartós fagyok beálltáig folytatják. Legtöbb helyen már az utolsó réteg bitumen leterítésénél tartanak, korlátokat szerelnek fel, vadvédõ kerítéseket létesítenek, növényeket ültetnek. Megítélése szerint a 2010 március 31-ei határidõre a rájuk bízott teljes pályaszakasz elkészül. -Wy- Mözsre már felüljárón keresztül vezet az út A munkámban mindvégig megõriztem a múltat, az eredeti, hagyományos formát és motívumkincset Tiszta forrásból Beszélgetés Koroknainé Székely Zsuzsa fazekas-keramikussal Idõnként újra fel kell fedezni értékeinket, mert különben elvesznek az idõ homályában. Koroknainé Székely Zsuzsa neve szép kerámiái révén vált ismertté és nemcsak Tolnán. Egykor számtalan látogatót, iskoláscsoportot fogadott Madách utcai mûhelyében, mára kicsit elcsendesedett körülötte az élet. 17. oldal Minden kezdet nehéz

2 2 JAVASLAT TOLNA VÁROSÉRT KITÜNTETÕ DÍJRA Tolna városa 1997-ben alapította meg a Tolna Városért kitüntetõ díjat. A díj adható egyéneknek, közösségeknek kollektív díjként, több egyénnek megosztva egyaránt adományozható. A díjra javaslatot tehetnek a képviselõ-testület tagjai, bizottságai, a jegyzõ, városi intézmények, gazdálkodó szervezetek, a város szakmai és társadalmi szervezetei, illetve bármely tolnai állampolgár. A javaslatokat a polgármesternek kell megküldeni. Az adatlapok személyesen átvehetõk a Polgármesteri Hivatal Titkársági Osztályán, vagy Tolna város honlapjáról letölthetõk: A díjra történõ felterjesztést életrajzzal, jellemzéssel fogadjuk el! (körülbelül egy oldalnyi terjedelemben mellékletként) A díj adományozásának feltételei: 1. Kitüntetõ díj adományozható annak, aki: a) 50. életévét betöltötte és hosszú éveken keresztül maradandó értéket teremtõ kimagasló életmûvet alkotott, vagy b) országos elismerést kiváltó alkotást, találmányt hozott létre, vagy nemzetközi rangot jelentõ eredményt ért el, amely Tolna Városát is érinti. 2. Tolna Városért díj adományozható annak, aki az elsõ bekezdés szerinti érdemeket szerzett a város társadalmi életének, közéletének közigazgatásának szervezése és irányítása, a város humánszolgálati ellátása terén. 3. Tolna Városért díj adományozható annak, aki az elsõ bekezdés szerinti érdemeket szerzett a város kulturális, mûvészeti életében alkotó- és elõadómûvészi tevékenységével. 4. Tolna Városért díj adományozható annak, aki az elsõ bekezdés szerinti érdemeket szerzett a város gazdasági életében, mûszaki, agrár, kommunális, területfejlesztési és környezetvédelmi tevékenység terén. 5. Tolna Városért díj adományozható annak, aki az elsõ bekezdés szerinti érdemeket szerzett a város versenysportjában, testnevelési, szabadidõ- és diáksport, turisztikai és természetjáró tevékenységében. A díj adományozásának idõpontja a Város Napja alkalmából rendezett ünnepi képviselõ-testületi ülés. A javaslatok beadásának határideje: december 30. A KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZÖVETSÉGE (KÉSZ) TOLNAI CSOPORTJA ELÕADÁS-SOROZATOT SZERVEZ Nemzeti identitás és nemzeti értékeink CÍMMEL, melynek következõ rendezvénye TAKARÓ MIHÁLY IRODALOMTÖRTÉNÉSZ ELÕADÁSA A NEMZETI ÉRTÉK 21. SZÁZADI ÉRTELMEZÉSE Az elõadás november 10-én (kedden) 18 órakor kezdõdik, a Fusz János Zeneiskolában (Tolna, Festetich u. 131., megközelíthetõ a Penny Market parkolójából) Mindenkit szeretettel vár a KÉSZ NOVEMBER DR. BRAUN MÁRTON országgyûlési képviselõ FOGADÓÓRÁT TART TOLNÁN november 17-én, kedden órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban. Elõkelõ helyen Tolna honlapja Mennyire tetszetõs és fõként mennyire használható egy-egy település honlapja? Ezen szempontok alapján állította fel a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége és a TÁRKI közvélemény-kutató cég azt rangsort, amelyet a közelmúltban tettek közzé. A listán az igen elõkelõ a 47. helyet foglalhatta el Tolna weboldala, a Megyénkbõl Szekszárd (24.), Dombóvár (52.) és Paks (71.) városa szerepel még a felsorolásban. Az értékelésnél figyelem vették azt is, hogy a weboldalak mennyire felhasználóbarátok, mennyire adnak teret a lakossági megnyilvánulásoknak, a híreknek, szavazásoknak, kapcsolódnak-e a helyi médiához, mennyi települési alapinformációt találhatnak meg, akik a honlapra látogatnak. A városházáról kapott információink szerint Tolna honlapja 2002-ben indult, és mintegy félmillió forintból készítették el, havi fenntartási díja ezer forint. Az oldalt elsõként Müller József gondozta. A tavaly õsszel indult új változat tartalomfeltöltését Pámer Jakab végzi. A naponta frissülõ oldal 24 óra alatt körülbelül közötti látogatót vonz. Feltétlenül meg kell említeni, hogy a honlapon a Tolnai Hírlap elektronikus változatát is elolvashatják, akik ráklikkelnek. FELHÍVÁS! Tolna Város Német Kisebbségi Önkormányzata november 17-én 17 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart Tolnán a Civilházban. Mindenkit szeretettel vár a kisebbségi önkormányzat. APRÓHIRDETÉS Tartósítószer-mentes, házias ízesítésû savanyú káposzta folyamatosan kapható. Koncz Ádám, Tolna, Bajcsy Zs u. 85. Tel: Megkímélt, újszerû gyermekheverõ eladó! Érd.: 74/ Diófa fatörzs eladó szekszárdon. Telefon: 30/ A Thelena Magazin idõpontjai Újabb egy évre meghosszabbította a képviselõ-testület júliusi rendkívüli ülésén a Tolnatáj Televízió Kft-vel tavaly nyáron kötött vállalkozási szerzõdést, amelyben a szerkesztõség vállalta, hogy Thelena címmel, heti rendszerességgel 25 perc hosszúságú magazinmûsort, negyedévente egy alkalommal pedig 25 perc hosszúságú stúdióbeszélgetést készít. Ezekben bemutatják Tolna város kulturális, közéleti, sport, stb. életének fontosabb eseményeit, rendezvényeit, valamint feldolgozzák az önkormányzat, illetve az intézmények híreit. A korábbiakhoz képest az adás ideje mostantól minimálisan változik: az RTV képcsatornán minden szerdán kor látható, ismétlés hétfõn és pénteken kor. A Tolnatáj Televízióban minden csütörtökön kor, szombaton kor, vasárnap kor látható a Thelena Magazin. Az orvosi ügyelet telefonszáma Tolnán: vagy 06-30/ Fõszerkesztõ: CSER ILDIKÓ Felelõs kiadó: DR. SÜMEGI ZOLTÁN polgármester, Tolna, Hõsök tere 1. Tel.: 74/ Hirdetésfelvétel: BARANYAI ISTVÁNNÉ, telefon: Szerkesztõségi ISSN x Nyomdai munkák: Kerényi Nyomda Kft., 7100 Szekszárd, Epreskert u. 3. Tel.: 74/ Felelõs vezetõ: Kerényi Zoltán ügyvezetõ Megjelent 5000 példányban.

3 2009. NOVEMBER 3 Hogy hány arca is van e még velünk élõ történelemnek. Mert ahogy az akkori fiataloknak akiknek javarésze még köztünk él, ezek csak a tegnap történései, úgy neki, mármint az 1962-es születésû szónoknak, már a félmúlt, a rendszerváltás óta született fiataloknak pedig egyenesen történelem. Nehéz róla beszélni hallhattuk tõle de kell. Még akkor is, ha a jobb oldalnak rendszerint kevés, a balnak pedig sok, ami e tárgyban elhangzik. De bízhatunk abban, hogy a történelmi távlat, amelybõl majdan minden személyes indulat kipárolog, meghozza ebben is egyszer a nemzeti egységet. További baj hallhattuk még, hogy 56 eseményei még mindig nem kutathatók minden részletükben, ami gátolja a történelmi tisztánlátást. De az ünnep akkor is ünnep. Ünnepe annak, hogy egy semmibe vett, megkérdõjelezett nemzeti erényeitõl szenvedõ ország, élén a vörös rongyokba öltözött Budapesttel órák alatt képes volt lerázni magáról a zsarnokságot, hogy aztán tizenhárom dicsõséges napon át, a terror testet-lelket bénító görcsei után teljes tüdõvel lélegezze be a szabadság éltetõ levegõjét. Hallhattunk a 14, majd a 16 pontban megfogalmazott követelésekrõl, október 28. diadalittas napjáról e napon hallgattak a fegyverek, hogy aztán a keletrõl ránk zúduló 200 ezer katona és négyezer tank újra a földbe taposson mindent, ami a szabadság óráiban felemelte Javult a lánglovagok felszereltsége Egy sikeres pályázatnak köszönhetõen tovább javult a Tolnai Önkéntes Tûzoltóság eddig is viszonylag magas színvonalúnak mondható technikai eszközellátottsága. Szabó István tolnai tûzoltó parancsnok elmondta, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatósághoz benyújtott támogatási kérelmük révén több nagy értékû technikai eszközt tudtak beszerezni. Elsõsorban a baleseteknél, mûszaki mentéseknél használható két darab feszítõhengert, egy lánckészletet, egy nagy teherbírású emelõpárnát, továbbá tizenhat védõsisakot. A pályázat keretében várnak még mászóöveket és egy nagynyomású sugárcsövet is. Mindez együtt tízmillió forintba kerül, amibõl egymilliót a tolnai önkormányzat biztosított önerõként. A parancsnok elmondta, mindezeken felül szükségük lenne további légzõkészülékekre, és az elhasználódó védõfelszereléseket is folyamatosan pótolnia kell a tûzoltóságnak. TolnaAirNet INTERNET SZOLGÁLTATÁS Kezdõ internet csomag: 2800 Ft/hó LETÖLTÉSI SEBESSÉG: 256 Kbit/s (garantált 64 Kbit/s) FELTÖLTÉSI SEBESSÉG: 64 Kbit/s (garantált: 16 Kbit/s) Diákigazolvánnyal 5% kedvezmény!!! Tel.: 06-30/ a fejét. Emlékeztünk a névtelen hõsökre, akiknek ha leírhatnánk, csupa nagybetûvel kéne írni a nevét, de a bitangokra is gondolatban csupa kisbetûvel, akik a politikai ármány piacán árulták ki kétes koncért hazájukat. Ezután szó esett október 23-ról, és a rendszerváltás óta eltelt húsz évrõl, amely annak idején, 1956 szellemét volt hivatva feltámasztani, ám ami csak részben sikerült. Az oroszok elmentek ugyan, és a jogállamiság keretei is kiépültek, de bõven van még megvalósulatlan cél hangozatta a szónok amivel 1956-nak adósai maradtunk. Mindezek után az ünneplõ közönség a Hõsök-terére vonult, ahol a pártok és civil szervezetek elhelyezhették a megemlékezés koszorúit. Itt mondott rövid beszédet Dóni Antal, egykori Corvin-közi harcos, nemzetõr tábornok, aki a Király Bélától kapott lobogó alatt köszöntötte Tolna ünneplõ népét, emlékeztetve õket el nem múló tanulságaira. Az õsz tábornok alakja bár mozdulatai még kifogástalanul katonásak voltak, az öreg Toldyra emlékeztettek, akinek ugyan még agg korára sem akadt ellenfele, de sajnos követõje se nagyon. Elgondolkodva azon, hogy a drága koszorúk helyett, nem lenne-e méltóbb 56 szelleméhez, ha a résztvevõk eztán nem virágra költenének, hanem gyermekeiket és unokáikat hoznák ide. Ingyen. Mindnyájunk, és fõleg a haza hasznára. ká

4 NOVEMBER Iskolaépítésre pályázik a város Pályázatot nyújt be a Bartók utcai iskolaépítésre az önkormányzat. Többek között errõl is döntött a képviselõ-testület október 29-i ülésén. Hárommillió forintos keretöszszeget biztosít a város a Wosinsky Mór Oktatási Intézmény (WMOI) részére, ingatlanfelújításra. Az ÁNTSZ ugyanis korábbi ellenõrzései során olyan hiányosságokat talált, amelyeket az intézmény saját költségvetésébõl nem tud megoldani. A fenti keretbõl a mözsi Zöldkert óvodában a tornaszobát kell felújítani, valamint a konvektorokat védõráccsal ellátni. A Selyem óvodában pedig radiátorokat kell cserélni. Jóváhagyta a testület az önkormányzat 2010-es belsõ ellenõrzési stratégiai tervét. Munkahelyteremtõ beruházást végez, korszerû üzemcsarnokot épít az õcsényi Agro-Tipp Kft. a 6- os út fácánkerti elágazójánál. Az építkezéshez a cégnek szüksége lenne egy, a saját telke melletti, bõ ötszáz négyzetméteres önkormányzati területre. A képviselõ-testület támogatta a város számára önállóan nem hasznosítható, elhanyagolt terület értékesítését. Elsõ lépésként az ingatlanról a kérelmezõ költségére értékbecslést készíttet a város. A testület támogatta a Bartók utcai iskolabõvítésre vonatkozó pályázat benyújtását. Mint azt többször megírtuk, fõként takarékossági okból kellene mérsékelni a tolnai általános iskolák széttagoltságát. E cél érdekében a három önkormányzati iskola, a Széchenyi, a Wosinsky és a mözsi I. István felsõ tagozatait egy épületbe, a Bartók utcaiba vonnák össze. Ehhez azonban bõvíteni kell a meglévõ épületet. A több százmillió forintos fejlesztést korábban saját erõbõl tervezte megvalósítani a város, ám a nemrég kiírt, DDOP-s pályázat sikere esetén az önkormányzatnak csak a beruházás tíz százalékát kellene állnia. Az ülésen Stróbl József üdvözölte, hogy nem tisztán önkormányzati pénzbõl kívánják megépíteni az iskolát, hanem pályázatot nyújtanak be rá, amit õk korábban is szorgalmaztak. Dr. Sümegi Zoltán polgármester ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet: a két évvel ezelõtti pályázati lehetõség nem volt megfelelõ Tolna számára, mert az csak több település által fenntartott iskolatársulásra vonatkozott. A mostani azonban egy másik, a város számára kedvezõ pályázat. Ennek benyújtásáról egyébként egyhangú döntés született. A pályázatot december 1-jéig kell beadni. Nem támogatta a testület a Prowohn-Bau Kft. kérelmét a Babits utcában építendõ hét lakásos társasház egyszeri víz-, illetve szennyvíz közmûfejlesztési hozzájárulásának elengedésérõl. A városnak ugyanis nincs erre jogszabályi felhatalmazása. Elõminõsítõ pályázatot nyújt be az önkormányzat a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás támogatására meghirdetett programra. Képviselõi kérdésre Pástiné Szentendrei Mária, a családsegítõ központ vezetõje elmondta, hogy ebben az évben, szeptember végéig összesen huszonnyolc hívás történt a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás rendszerében, ebbõl tíz indokolt volt. A szolgáltatás Tolnán, Mözsön és a környékbeli négy településen decemberében indult. Jelenleg hatvanegy készülék mûködik a mikrotérségben, harminc Tolnán, hat Mözsön. A várólistán hatan vannak, egyikük mözsi. Hogy ki kaphat ilyen készüléket, az elsõsorban az egészségügyi rászorultság alapján dõl el. Németh István megjegyezte, hogy a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás rendszere közmegelégedésre mûködik. Jóváhagyták a családsegítõ központ szervezeti és mûködési szabályzatának módosítását, amire egy kormányrendelet változása miatt volt szükség. Két fõállású halõr (mezõõr) foglalkoztatását kérte a Tolnai Horgász Egyesület az önkormányzattól, tekintve, hogy a tolnai Felsõ-holtágon, az egyesület által kezelt, de a város tulajdonában levõ vízen is igen sok a rabsic. És bár a társadalmi halõrök aktívan tevékenykednek, jogosítványaik korlátozottak. Az egyesület azt is javasolta, hogy a vízpart védelme érdekében önkormányzati rendelettel kellene szabályozni a mólók létesítését. Eszerint a csónakkikötõket csak kijelölt helyen lehetne kialakítani, így az ellenõrzés is könnyebb lenne. A testület a fõállású halõrök foglalkoztatást elsõsorban anyagi okok miatt nem támogatta. Dr. Sümegi Zoltán ugyanakkor hozzátette: ez nem is a város dolga, különösen ilyen gazdasági helyzetben. A mólókra vonatkozó javaslat elõl azonban nem zárkóztak el a képviselõk. A rendelet-tervezetet a horgászok bevonásával a következõ ülésre készíti el a polgármesteri hivatal. Leszavazták a Deák F. utca 94/A alatti önkormányzati bérlakás mintegy félmillió forintért történõ felújítását. A képviselõk szándéka szerint el kellene adni az ingatlant. Errõl a következõ testületi ülésen szavazhatnak. Értékbecslés megrendelésérõl döntött a testület a tolnai vízmû telephelyén található ingatlan és ingó vagyontárgyakkal kapcsolatban, amelyek tizenhárom önkormányzat közös tulajdonában vannak. Az értékbecslés a közös tulajdon megszüntetésének egyik feltétele. Stróbl József többek között azt kérdezte, hogy a város milyen pénzbõl akarja megvásárolni a mostani közös tulajdont, mert feltételezte, hogy ezt tervezi az önkormányzat. A polgármester viszont azt mondta, hogy nincs szó vásárlásról, a közös tulajdont nem feltétlenül vásárlással lehet megszüntetni. Mint kifejtette, a fõ cél, hogy ha egyszer koncesszióba adnák a vízmûvet, akkor azt ne akadályozza tulajdonjogi vita. De ha nem lesz koncesszió, akkor is tiszta képet lehet kapni az önkormányzatok tulajdonáról, és az is kiderül, melyik önkormányzat tart igényt a tulajdonrészére. Hangsúlyozta, hogy semmilyen egyéb mögöttes szándék nincs ezen elõterjesztés mögött. Módosították az idei útépítési és útfelújítási munkák mûszaki ellenõrzésére kötött megbízási szerzõdést. Erre a kivitelezési határidõk változása miatt volt szükség. Korszerûsíteni kívánják a közvilágítás gerinchálózatát a Hõsök tere-árpád utcai tervezett városközpont fejlesztéssel kapcsolatban. A testület döntött arról, hogy megrendeli az ehhez szükséges terveket. A terv elkészítésére a pénzügyi bizottság kér majd ajánlatokat legalább három tervezõtõl. Végleges adásvételi szerzõdés megkötésérõl döntöttek a Hõsök terei óvodaépület megvásárlásáról a Solemark Kft-vel. Mint az ismert, az épület árverése június 17-én megtörtént, a Solemark megajánlotta a hatvanmilliós kikiáltási árat. Az adásvételi szerzõdés aláírásának határideje június 26. volt, de a kft. nem tudta kifizetni a vételárat és bankgaranciát sem tudott felmutatni. Emiatt a képviselõ-testület csak adásvételi elõszerzõdést kötött a céggel. Az elõszerzõdés szerint a végleges szerzõdést október 30-ig kellett megkötni. A testület az októberi ülésen nem döntött abban, hogy a vevõnek az adásvételi szerzõdés aláírásával egyidejûleg ki kell fizetnie a vételárat, vagy bankgaranciát nyújt a városnak, és csak december 15-ig fizet. A polgármester szerint ez utóbbira van nagyobb esély. Takács János azt javasolta, hogy bankgarancia esetén a cég tegyen le hatmillió forint bánatpénzt biztosítékként. A polgármester azt mondta, hogy maga a bankgarancia a biztosíték. Emlékeztetett arra, hogy nincs úgymond túlkereslet a Hõsök terei épületre, amelynek a Solemark által szolgáltatóházzá történõ fejlesztése viszont része a Hõsök tere-árpád utcai városközpont rehabilitációnak. Miután az elsõ jelentkezõ viszszalépett, gyorsan kellett találni egy másik vállalkozást, és csak ez az egy cég jelentkezett. Mint mondta, neki is vannak aggályai, de a város most kényszerhelyzetben van. Mint fogalmazott, bízik benne, hogy a vállalkozás komolyan gondolja a Hõsök terei beruházást. Nettó kétmillió forintért bíz meg a város egy nézsai céget projektmenedzsment-képzéssel. Ezerné dr. Huber Éva szerint a harminc órás képzés 5-6 embert érint majd a városházán. Stróbl József szerint ez a feladat mintegy hatszázezer forintból is megoldható lenne, úgy vélte, meg kellett volna versenyeztetni a képzést. A polgármester és az ellenzék között kialakult vitában a baloldal kételyeit fejezte ki és hátsó szándékot feltételezett a megállapodás mögött, amit dr. Sümegi Zoltán visszautasított, és hangsúlyozta, hogy nyílt és jó szándékú kezdeményezésrõl van szó. A testület végül három tartózkodással elfogadta a megbízási szerzõdést. Az IT Labor Kft. készítheti el a Wosinsky Mór Oktatási Intézmény önálló honlapját. Három meghívott vállalkozás ajánlatai közül az IT Laboré volt a legolcsóbb, nettó 315 ezer forint. Módosították a második félévre szóló testületi munkatervet. Elfogadták a mözsi településrészi önkormányzat évi beszámolóját. Tudomásul vették a humán bizottság átruházott hatáskörben hozott határozatairól szóló beszámolót. Ezek szerint a humán bizottság szeptemberi ülésén 4 méltányossági ápolási díj, illetve 14 átmeneti segély iránti kérelmet bírált el, és valamennyit elutasította.

5 2009. NOVEMBER 5 Tiszta forrásból Az emberek többsége már képtelen megfizetni a csillagos égig felemelt szolgáltatások árát, hiszen már így is jóval több sárga csekket kapunk havonta, mint amennyit egyáltalán keresünk. Aki tud még min, az spórol. Mondjuk nem eszik, nem fürdik, nem fût és nem jár nyaralni családostul Kubába, pláne egy koktélra. Újabban egyre többen térnek vissza a fával való fûtésre, ezt fõleg abból tudom, hogy látom a házak elõtt a jókora farakásokat. Ehhez a fûtési módhoz viszont elengedhetetlen a fa felaprítása, magyarán a favágás, amit eleve csak családi háztulajdonosok választhatnak, mivel a panelban nincs variálási lehetõség. Ki gondolta volna, hogy az életben még egyszer az õsi módszerekhez kell folyamodnunk? Azt hittük, a gázfûtéssel csodás kényelmes életünk lesz. A fát elõször a visítós, elektromos fûrészszel elvágják, majd a feldaraboláshoz jöhet a fejsze. Nos, ez igazi férfias, izomnövelõ, kõkemény munka, jobb mint a konditerem, bár nem veszélytelen. Egyik utcabélim például két harci sérüléssel lett gazdagabb estére a favágás után. Egyszer mellbe vágta az egyik repülõ fadarab, másszor meg fejbetalálta. Legjobb eset azonban saját házunk táján történt. Férjem már jó ideje küszködött az irdatlan (Folytatás az 1. oldalról) Szüleim mesélték, hogy már óvodásként homokedényeket gyártottam. Nagymamámnak gyönyörû szép cserépedényei voltak, a színek, formák, a névvel ellátott bögrék, tányérok, egy életre megfogtak. Azt hiszem, sose akartam volna mást csinálni, csak ezt. Pedig egykori mesterem, Tamás József azt mondta: Könnyelmû volt az apád, hogy erre a szakmára adott, mert ebbõl sose fogsz megélni. Tõzsgyökeres szekszárdi vagyok, a szakmát is ott tanultam, a Csatári úti kerámiaüzemben. Férjemmel, Koroknai Ferenccel (akit neves zenészként ismerünk Burma) 67-ben költöztünk Tolnára, a Rákóczi utcába és hagyományteremtõ céllal létrehoztuk az elsõ mûhelyünket. Alig hiszem el, hogy már 45 év áll mögöttem. Én a munkámban mindvégig megõriztem a múltat, az eredeti, hagyományos formát és motívumkincset. Legjobban a sárközi motívumokat kedvelem és kitartok az õsi, hagyományos mintáknál. Milyen évekre tekint vissza? Fõként küzdelmes, nehéz munkával telt évekre. Számtalan kudarc ért, de csak öt percig tartott, aztán továbbléptem. Az ig tartó idõszakra emlékszem viszsza legszívesebben, húsz éven keresztül dolgoztunk a Házi Ipari Szövetkezetnél. Rengeteg megrendelést kellett teljesítenünk, a világ minden tájára szállítottunk, és az emberek akkor még szívesen vásárolták a hagyományõrzõ népmûvészeti tárgyakat, a kerámiát. Sok zsûrizett termékünk volt, amit szigorú szakértõk bíráltak. Aztán a mûhelyünkben is rengeteg akadályt kellett legyõzni, felsorolni is sok lenne. Például mire megismertük a festékek tulajdonságait, addig számtalan selejtet gyártottunk. Az egyszerû favágó esete a keményfával tuskókkal, ugye, jó keményfát vett, mondván, az tovább ég, így nem kell örökké lerohangálni a szuterénba rátenni a tûzre. Az, hogy birkózni kell a sziklányi farönkökkel, akkor még eszébe sem jutott. Becsülettel birokra kelt a fahasábokkal, könyörtelenül ütötte, verte, vágta õket, nyögött hozzá jókorákat, amikor az apjától örökölt óriás méretû fejsze vas fejrésze egyszer csak megrepedt. Hosszan sopánkodott, hogy az apjától kapott családi ereklye ilyen csúfos véget ért. Aztán kért a szomszédtól kölcsönbe rögtön kettõ baltát. De nem sokáig örülhetett a kölcsönszerszámnak, mert egy jókora csapás után az irdatlan tuskóba úgy beleállt az egyik, hogy látni lehetett, az bíz onnan ki nem jön többé. Nosza, utána küldte a másikat is, hát az rezgett kicsit, aztán végleg beállt. Percekig tartó heves ráncigálás után sem mozdult meg a helyébõl egyik sem, és ezen nem segített a hosszas átkozódás. Nagy kínkeservesen, feszítõvasak és nem tudom micsodák segítségével lehetett csak kiimádkozni a fejszéket a tuskóból. Mi ebbõl a tanulság? Egyrészt keményfát csak akkor vegyünk, ha igazán kemény legények vagyunk, ellenkezõ esetben fûtsünk továbbra is a méregdrága gázzal. Burma Ma, amikor a filléres mûanyagok korszakát éljük, gondolom, értékes tárgyakat szinte lehetetlen eladni. Az a véleményem, hogy elpocsékoljuk az értékeinket. És mire felfedeznénk, már nem lesz semmi, mert eltûnnek az apró fortélyok, a szakmai tudás kiveszik, de nincs is kinek továbbadni. Lassan már nem lesz az országban sem kézmûvesipar, hisz a megyében is alig lehet a nyomára bukkanni. A mai embereket, fõleg a fiatalokat nem érdekli ez a fajta népi kultúra, megcsodálják és továbbmennek. Olykor jönnek gyûjtök az ország különbözõ részeibõl, õk még vásárolnak. Ma már többnyire csak használati tárgyakat készítek megrendelésre. Reménykedem, hogy talán ezek révén tovább él ez a szakma. Egyik félelmem, hogy végleg feledésbe merül a fazekasság ezen tiszta, õsforrásból táplálkozó ága. Kimondottan tolnai jellegû tárgyak vagy edények kaphatók-e itt a boltjukban? Hogyne. A halas készlet többféle mintával és a söröskrigli Tolna város címerével. Ez fontos és mindig kell itthon lennie, többnyire ajándékba viszik. A mûhely felé vezetõ úton végigtekintek a hangulatos udvaron és a hihetetlenül óriási kerten, ami most õszi pompájában is elbûvölõ. A mûhely falain és a lakásban a kedvelt, szeretett tárgyaké a fõ szerep. Megcsodálom a sárközi motívummal díszített tányérokat, kancsókat, készleteket, az egyszerû, õsi formák és színek szinte melengetik az ember szívét. Egyre jobban szeretek kertészkedni mondja Zsuzsa. Egyébként az utóbbi évek csendessége jól esik, hisz' mindig be volt osztva az idõm és most már a kezemre is vigyáznom kell. Azért titokban reménykedek, hogy majd talán az unokám egyszer kedvet kap és mégsem hal ki ez a gyönyörû mesterség. Nem hagyhatom ki ezt a kérdést, annak idején hogy sikerült beilleszkedni Tolnán? Most már szeretem Tolnát. De sokáig tartott, míg igazából a szívembe fogadtam és engem is elfogadtak az itteniek. Büszke, hajósiparos nép, nem barátkoznak egykönnyen, de most már idetartozom, igazi tolnainak érzem magam. A temetõ különösen csodálatos, ami bosszant, az a Penny és a buszmegálló környéki szemét és a rongálás, azt nem tudom elfogadni. Közben belépünk a mûhelybe, ahol kedvemért meggyúr egy darab agyagot, egészen simára, majd beindítja a korongozót. Ráhelyezi és finom mozdulatokkal, ahol minden ujjnak megvan a maga szerepe, a tömör massza mintegy varázsszóra elkezd növekedni. Magasra nyújtózkodva, akár egy titkos, szép virág. Zsuzsa bõrrel szorítja, amit idõnként vízbe márt. Lenyûgözõ, ahogy szemlátomást életre kel az anyag és formálódik. Amikor megérintem, meglepõen puha. Ujjaival simogatja, felfelé húzza, mind a 45 év tapasztalatával, majd damillal emeli le a korongról. Ilyenkor bõrkemény állagú, pihentetni kell, majd a sárközi edényeket engobózni, ez egy földfesték. Az elsõ égetést nevezzük zsengélésnek, utána jöhet a máz, a színes és a színtelen. Elõször a fejemben születik meg az ötlet, ha kell, papíron is lerajzolom. Ezek az írókák, amivel a mintákat írom, rajzolom az edényekre. Ez a küzdelmes munka egyébként megtanítja az embert a fontos és kevésbé fontos dolgokról dönteni. Aprólékos, idõigényes és nõnek igen kemény fizikai munka. Ma már nehezen bírom, fájnak az ujjaim, a kezem. Nem tartom magam mûvésznek, ez inkább fanatizmus, mivel még ma is szeretem és csinálom, pedig a férjem már régóta próbál lebeszélni róla. A magas áramszámla miatt nem éri meg. Gondolom, már mehet is a kemencébe, ami lekerül a korongról. Nem. Még 2-3 napi munka, addig forgatni, szárítani kell. A tányérokat esztergálni, fület tenni rá és jöhet a díszítmény. (Megmutatja az elektromos kemencét is, ami 960 fokon ég.) Valamikor fafûtéses kemencével kezdtük, hát az katasztrófa volt. A kemencébe való pakolás borzasztó türelmet, szakértelmet igénylõ mûvelet. Fõként a mázasok berakása, mert alájuk apró kis pálcikákat, tartókat kell pakolni. Hét óra hosszat van a kemencében, majd két napig szárad, aztán újra a kemencébe kerül. De még ma is, ha a kemenceajtót kinyitom, nagy izgalommal várom a végeredményt, mert az egy csoda. Ha szépen sikerült az égetés, akkor elsírom magam, olyan boldog vagyok. Ezekért a pillanatokért éri meg, ettõl szép ez a szakma. Azt vallom, mindegy mit csinálunk az életben, csak jó szívvel tudjunk elszámolni a cselekedeteinkkel. Burma

6 6 Már javában folyik a mözsi gyógyszertár építése. Szabó Imre, mözsi alpolgármester elmondta, hogy a patikával a helyiek régi álma teljesül. Szerették volna, ha helyi vállalkozás létesít gyógyszertárat Mözsön, ám ezt a tervet nem sikerült végigvinni. Így most egy budapesti cég, a Szirt Invest Kft. az építtetõ, az a cég, amely a tolnai egészségház beruházója is. A kivitelezõ is ugyanaz, mint a tolnai létesítménynél: a T. M. Mut-Bau Kft. Szabó Imre elmondta: a gyógyszertár a mözsi egészségház udvarában, egy új, önálló épületben fog mûködni, talán már márciustól. A tervek szerint jövõre a Széchenyi utca aszfaltborításával együtt a patika, illetve az orvosi NOVEMBER Már épül a mözsi patika rendelõ elõtti részen parkolókat is kialakítanak majd. A nyáron, haláleset miatt megüresedett mözsi orvosi praxissal kapcsolatban Szabó Imre közölte: már több orvossal is tárgyalt. Ha a praxist januárig nem sikerül értékesíteni, és a jog visszaszáll az önkormányzatra, minden bizonnyal sikerül majd háziorvost találni Mözsnek. Helyreigazítás Még egyszer a bajnokokról Annak ellenére, hogy nagy haszonnal használjuk a legmodernebb technikát, néha visszavágyunk a tintaceruzás világba. Oda, ahol egy kisközösség ügyeit még emberek és nem gépek végezték. A bábasszonyi hivataltól, az iskolaszéken át, az adó- és sóhivatalig, beleértve a kisvárosi hírlapszerkesztést is. Mert amíg ott egy fényképrõl még a portás is megmondta, hogy kit ábrázol, itt elég egy melléklikkelés a számítógépen és máris megvan a baj. Hogy emezt is az ember irányítja? Ahogy a lovat is, aminek mint tudjuk, négy lába van és mégis A lényeg: október havi számunkban összecse- ISMÉT APRÓK TÁNCA VOLT MÖZSÖN A mözsi Zöldkert óvoda október 8-án immár nyolcadszor rendezte meg a megyei német nemzetiségi óvodás tánctalálkozót. A programon a házigazdákon kívül györkönyi, várdombi, bátaszéki, dombóvári, szekszárdi és tamási csoportok vettek részt. A találkozó nyitányaként a mözsi fõutcán vonultak fel és táncoltak együtt a résztvevõk a Szentháromság szobor körül. Késõbb a csoportok egyenként is bemutatkoztak a mûvelõdési házban. Ebéd után kézmûves foglalkozások várták a kicsiket. Az élet apró örömei Akinek volt szerencséje kipróbálni az elõzõ rendszer mûszaki cikkeit és egyéb termékeit, az napjainkban úton-útfélen találkozik az élet apró örömeivel. Mire is gondolok? Jó dolog, hogy házi kedvenceink konzervét egy egyszerû mozdulattal kinyithatjuk. Az csak egy apró észrevétel, hogy ezt az újítást elõbb alkalmazták az állateledeleknél, mint az emberi fogyasztásra alkalmas konzerveknél. A manapság kapható cipõpaszták egyszerû használata is ide sorolandó. Itt említem még a folyékony szappan utántöltésének praktikus kivitelezését is. Az utántöltõ zacskót kupakkal látták el. Így már olló és tölcsér használata nélkül feltölthetjük a flakont. Tudom, hogy e sorok olvasója is tudna még ehhez hasonló példát mondani, ezért nem Tovább bõvült a díszburkolatos járdaszakasz Mözs központjában ovább bõvült Mözs központjában a díszburkolattal ellá- járdaterület. Szabó Imre, mözsi alpolgármester el- Ttott mondta, hogy a tavaly elkészült, a templomtól a Civil Házig terjedõ szakasz után most a mûvelõdési ház és az iskola elõtti részek is igényes burkolatot kaptak. A két intézmény elõtti útszakaszt felújították, parkolókat festettek fel és vízelvezetõket is kiépítettek. A beruházás mintegy ötmillió forintba került. Az ünnepélyes átadásra november 5-én délután került sor. Az eseményen részt vett dr. Sümegi Zoltán polgármester, Szabó Imre alpolgármester és a mözsi településrészi képviselõk, közremûködtek a helyi óvodások. is folytatom a felsorolást. Inkább egy picit más vizekre evezek. Milyen nagyszerû élményben volt része annak a 15 ezer embernek, aki a nyáron a pécsi dóm téren élõben hallhatta és láthatta a világhírû tenort és mûvésztársait énekelni. Placido Domingo az Operária Dalverseny gálakoncertjével örvendeztette meg az érdeklõdõket. A közel 3 órás koncert szûnni nem akaró tapssal zárult. Akik ott voltak azok egy feledhetetlen élménnyel gazdagodtak. Hasonló örömet okozott a fácánkerti Forgatós Közhasznú Egyesület által szervezett nemzetközi néptánc gálamûsor is, amelynek a szabadidõ központ (lovarda) adott otthont. A vendéglátó tánccsoport és a vendég litván, lett, bolgár táncosok lüktetõ, hullámzó, ritmusos táncukkal örvendeztették A képen most már valóban Cseh László fogata látható rélõdött két kép. Az akkori félmaraton gyõztesének nevét jól írtuk Cseh László fogatáról volt szó ám a kép nem õt mutatta. Ezért az érintettektõl elnézést kérünk, a mostani képen már valóban õk láthatók. meg a nézõket. Öröm volt nézni a sok szép fiatalt, akinek a lába és a szíve a fináléban együtt toppant és dobbant a zene ritmusára. Úgy érzem az ott lévõk nevében utólag is köszönettel tartozom a szervezõ Rikker Anitának és társainak ezért a csodálatos délutánért. Azok, akik nem voltak ott, igazán bánhatják, mert nekünk, a közönségnek maradandó élményben volt részünk. Ezzel a néhány sorral arra buzdítom Önöket, hogy vegyék észre a hétköznapok apró csodáit! Legyenek részesei az élet apró örömeinek! Olvassák az újság hasábjain megjelenõ meghívókat, utcán, rádióban, tv-ben, megjelenõ felhívásokat, mert azok Önöknek szólnak. Mozduljanak ki otthonról, járjanak közösségbe, mert az ott kapott szellemi, lelki táplálék segít elviselni a hétköznapokat. Tóth Györgyi mûvelõdésszervezõ A Mözsi Mûvelõdési Ház november havi programja Állandó programok hetente: Hétfõ: német nemzetiségi kórus Kedd: hastánc Szerda: asszonytorna Keresztes Szilvia vezetésével. Csütörtök: székely néptánc november 17. kedd, óra Barangolás a mûvészetek világában címû elõadássorozatunk 2. részének témája a mûvészettörténet: Tolna megye kiemelkedõ mûvészeti emlékei. A csõtalpas táltól a barokk családi portrékig. Elõadó: Lovas Csilla, a Wossinsky Mór Megyei Múzeum mûvészettörténésze. November 28. szombat, óra Civilek a színpadon 2. Fellépõk. Mözsi Bartók Béla Nõi Kar, Hepp Attila karnagy vezetésével a rézfúvós zenekar, Mözsi Székely Baráti Kör Tánccsoportja. DECEMBERI ELÕZETES December 4. péntek óra Barangolás a mûvészetek világában címû elõadássorozat 3. alkalmának témája: hangszerbemutató és koncert. Az elõadáson Hepp Attila trombita mûvész, tanár, karnagy és növendékei lépnek fel. Programjainkra minden érdeklõdõt szeretettel várunk! A meghirdetett programokról érdeklõdni lehet munkanapokon óra között a es telefonszámon.

7 2009. NOVEMBER 7 Három népcsoport egy helyen Rendhagyó történelemóra Andrásfalvy Bertalannal Mözsön Kicsi, de lelkes hallgatóság jött össze október 14-én a mözsi mûvelõdési házban, ahol a Hargita Székely Egyesület meghívására egy olyan elõadást hallgathattak meg, ami sok tekintetben új megvilágításba helyezte a magyar történelmet. Mert a történelemtudomány is változik. Hogy tényszerûen-e? Néha úgy is, az új felfedezések által, de leginkább csak a tálalásban, ami a mindenkori kultúrpolitika szája íze szerint hallgat el, vagy emel ki részleteket. Az ezzel szemben támasztott objektivitás igényére volt garancia a mostani elõadó, Andrásfalvy Bertalan személye, akinek nemzetközi szinten elismert tudós voltánál, csak tisztességét tartja nagyobbra a hazai szakvélemény. Hogy ez alkalommal mit hallhattunk tõle? Közös múltunkról és ennek kapcsán a talpunk alatti földrõl beszélt, amely a történelem viharaiban már annyiszor gazdát cserélt. Hogy miért? És itt következett egy õszinte szembenézés a múlttal, amelyben az ezerévnyi kapzsiság és hatalomféltés írta fekete betûivel a magyar történelmet, a néhány szép emlékû színes oldal elé és mögé. Hogy miként lett németajkú környék Mözs és vidéke? Mert ahogy hallottuk, már itt is a régmúlt igazságtalanságai jönnek elõ. Miszerint a német, (akkori birodalmi) jog alapján csak az elsõszülött gyermek örökölhetett. A nagycsaládok többi leszármazottja, a szülõk halála után lehetett iparos, kereskedõ, vagy katona ha szerencséje volt, de leginkább napszámos az idõsebb testvér földjén. Vagy földönfutó. Hát ezek a szerencsétlenek érkeztek ide, jó kétszáz-kétszázötven évvel ezelõtt, a töröktõl felszabadított területre, ahová a tejjel-mézzel folyó Kánaán hazug ígéretével csábították õket. Arra a kérdésre pedig, hogy hová lettek innen az addig itt lakó magyarok, egy új történelmi kifejezéssel, a rácjárás -sal válaszolt. Hogy errõl miért nem tanulhatott az én nemzedékem? Mert a baráti Jugoszlávia szocializmust építõ népérõl nem mondhatott rosszat az internacionalista történetírás. Pedig tudnunk kell és ha nem tudtuk, most megtudhattuk, hogy nem a hódoltság százötven éve alatt pusztult ki e helyrõl a lakosság nagyobbik fele, hanem a velük folytatott csatározás néhány évtizedében, a rác (mai szóval szerb) martalócok garázdálkodásának betudhatóan, akiknek elõször a Török Porta, késõbb pedig a Habsburg-ház adott szabad rablást magyarellenes szolgálataikért. El is foglalták csaknem az egész Dunántúlt, amit mint történelmi tényt, Sesej vajda mai, nagy Szerbiát ábrázoló térképe ami a Balatonig nyúlik fel, még most is így rögzít. Ehhez képest Trianonnál még ajándékot is kaptunk De ez az önsorsrontás vezetett nagyrészt Erdély elvesztéséhez is, ahová ahogy bizonyítékokkal elénk tárta, maguk a magyar fõurak importálták, tízezerszám a román földmûveseket elûzött magyar jobbágyaik helyébe. Akik aztán Havaselvérõl és Moldvából, az ottani, még rabszolgatartó bojárok despota uralma alól jöttek is készségesen. Hogy dolgosabb volt-e az oláh jobbágy, mint a magyar? Bizonyára nem, de mindenképpen béketûrõbb, alázatosabb és fõleg kizsákmányolhatóbb, legalábbis az elején. Ki felelõs hát Trianonért?! De ugyanilyen égbekiáltó bûn volt a madéfalvi tömegmészárlás is, aminek következtében a székelység egy jókora része szakadt ki Erdélybõl a Kárpátokon túlra, hogy Bukovinában leljen új hazára. Õk a mi mözsi székelyeink elõdei, akik a második világháború vesszõfutásaiban, hogy hazataláljanak, talán a leghosszabb utat tették meg Európában. De kiknek a helyére? Az egykor idemenekült sváb telepesek portáira, akiknek és itt ebben is újat hallhatott a közönség nem Jalta és Potsdam, hanem csak egy Vorosilovtól származó utasítás adott újra batyut a kezébe, amit az akkor kiteljesedõ magyar népi demokrácia honi urai vonakodás nélkül hajtottak végre. Ezután Mözsrõl és a környékérõl beszélt, amely Nagymagyarország egykori közepén, a leggazdagabb vidékek egyike lehetett. Telis-tele voltunk természetes vizekkel hallhattuk, ami szemben a korábbi felfogással, nem a kiszolgáltatottságnak, hanem éppen hogy biztonságunknak a záloga volt. A halbõség és a foki gazdálkodás akár még egyszer ennyi népet is elbírt volna, ha a rövidlátó földesúri kapzsiság nem csapol le minden ártéri erdõt és rétet, hogy ezzel, a XIX század végére kialakuljon Európa legigazságtalanabb birtokszerkezete, a magyar nagybirtokrendszer. Ki is tántorgott Amerikába másfél millió emberünk ahogy írta e korról József Attila. Hogy milyen fejezetcím illenék, a óta íródó legújabb kori magyar történelem borítójára? hangzott el egy hallgatói kérdés. Az elszalasztott nagy lehetõségek kora válaszolta kesernyés mosollyal az elõadó. És csend volt az elõadó teremben néha döbbent csend az egy órásra tervezett elõadás második órája után is. Mert az igazságot megtudni jó. És fontos is. Mivel csak a múlt bûnein okulva léphetünk elõre, amely reménynek tápot adott az a tudat, hogy történelmi elesettségeinkért a legtöbb esetben csak önmagunkat okulhatjuk. Amibõl aztán szerencsére az is következik, hogy a jövõ boldogulásának kulcsa is a kezünkben van. ká PCNET Számítástechnika Tolna, Bajcsy-Zs. utca 8/A/1. (Penny mögötti üzletsoron) Tel: 74/ VÁRJA KEDVES VÁSÁRLÓIT, TOVÁBBRA IS A MEGSZOKOTT KEDVESSÉGGEL ÉS SZAKÉRTELEMMEL! A hét minden napján óráig, szombaton ig Szerviz áraink nem változtak az áfa-változás ellenére sem! NE FELEDJE: MA BEHOZZA ELROMLOTT GÉPÉT, AKÁR MÁR HOLNAP VIHETI IS MEGJAVÍTVA! WEBÁRUHÁZ: pc-net.hu Gyors korrekt szerviz a helyszínen akár azonnal is! Tintapatronok szinte minden típushoz! Gép konfigurációk, kellékek, alkatrészek! Használt eszközök adás-vétele!

8 8 A zene most sem ismert határokat Avilágon egyetlen nyelven sem értik meg olyan jól egymást az emberek, mint a zene nyelvén. Erre jó példa a tolnai Fusz János Zeneiskola és a németországi Reichenbach zeneiskolásainak közel másfél évtizedes baráti kapcsolata. A reichenbachiak 1995-ben jártak elõször Tolnán. Az elmúlt évek cserekapcsolata rengeteg élménnyel gazdagította a tolnai diákokat is. Betekinthettek a német zeneiskolai oktatásba; értékes zene- és hangszertörténeti ismereteket szerezhettek, házi muzsikálásokon, koncerteken, kirándulásokon, hangulatos programokon vehettek részt. Idén ismét a tolnaiakon volt a vendéglátás sora. Október 14-tõl egy hosszú hétvégére várták német barátaikat. A négy napra színes programot állítottak össze a vendég növendéknek és felnõtt kísérõiknek. Fogadta õket dr. Sümegi Zoltán polgármester, megnézték a várost, részt vettek népi hangszerkészítõ bemutatón és egy hatalmas élményt nyújtó budapesti kiránduláson. Természetesen a házi zenélések, valamint a közös próbák sem hiányozhattak a program csúcspontjára, az október 17-én rendezett koncertre, amelyen a reichenbachi zeneiskola rendkívül tehetséges tizenegy növendéke mutatkozott be, a tolnai Fusz János Zeneiskola diákjainak közremûködésével. A színvonalas produkciókat telt ház fogadta a tolnai katolikus templomban. A reichenbachiak látogatását az október 17-i búcsúesten a Bogyiszlói Zenekar remek hangulatú táncháza zárta. Büszkék a széchenyisek Herczig Réka elsõ osztályos kislányra, aki a megyei mesemondó versenyen elsõ díjat kapott. A Mûvészetek Házában tartott nívós versenyt Benedek Elek tiszteletére Szerencsének szerencséje címmel rendezték meg. Réka a Pitypang óvodába járt és ott is kitûnt szép beszédkészségével, szívesen szerepelt, ha erre lehetõség adódott. A betûket már ismeri és mesekönyveket olvas. Mivel és hogyan készültél a mesemondó versenyre? kérdeztük tõle. Két mesével készültem, az egyik Benedek Elek: A róka meg a pacsirta, a másik egy magyar népmese: A rest macska. Judit nénivel (felkészítõ tanára Szabóné Kaifer Judit) az iskolában minden nap gyakoroltuk és otthon az apukámmal is. Egy hónapon keresztül tanultam, és amikor már kívülrõl tudtam, megpróbáltam elõadni az osztálynak. Elsõre nem sikerült, de újra és újra elmondtam, figyelve a hangsúlyokra, ahogy Judit néni tanította. Otthon a szomszédoknak is elmeséltem és egyre jobb lett. Izgultál-e a nagyközönség és a zsûri elé kiállni? Kicsit izgultam, mivel öten mentünk Tolnáról és én voltam a legfiatalabb. Elsõként én kerültem NOVEMBER Herczig Réka elsõ díja Megyei versenyt nyert szép mesemondásával Középen, fehér blúzban a mesefa locsolásakor sorra és álltam ki a színpadra, amikor kiderült, hogy csak egy mesét mondhatok el. Hiba nélkül elmondtam. Amikor mindenki szerepelt már, mesefát ültettünk a megyei könyvtár udvarán, meglocsoltuk és körbetáncoltuk. Mit szóltál, amikor az eredményhirdetésen meghallottad, hogy elsõ lettél? Elkezdtem örömömben sírni, nagyon jó érzés volt. Összeborultunk anyukámmal és mindketten sírtunk. Kaptam egy szép könyvet ajándékba és egy mézeskalácsot, amit már meg is ettünk. Milyen könyveket szeretsz olvasni? Rengeteg könyvem van otthon. Legszívesebben az állatos meséket olvasom, mivel imádom az állatokat, fõként a cicákat. De minden mesét nagyon szeretek. Burma Szüreti mulatság a Selyem oviban Október 4-én rendezte hagyományos szüreti napját a Selyem óvoda. Már az esemény elõtti pénteki tolnai piacon is kidoboltatott az óvodások által, hogy a Selyem óvoda vasárnap délután szüreti felvonulást tart. Így is történt: a menet elõször Hámori Míra bíróné kikérése céljából a Kossuth utcába vonult, ahol Nagy Raul bíró, és sokan mások legnagyobb örömére, meg is történt a hagyományos mozzanat. Az óvodások és kísérõik ezután a város központjába vonultak, de lovaskocsikkal feltûntek a település más pontjain is. A program a Lehel utcai tornacsarnokban érte el csúcspontját, a Forgatós együttes és a bogyiszlói néptáncosok bemutatójával, a Csurgó együttes közremûködésével, bállal, tombolával és büfével. A Gemenci erdõben jártak a Pitypang ovisok Október 1-én a Pitypang ovisok emeletes busszal ellátogattak a gemenci erdõ ÖKO Centrumába. A kirándulás az Állatok Világnapja jegyében zajlott, ami már évek óta hagyomány az óvodánkban. Az óvodapedagógusok célja, hogy a gyermekekben tudatosítsák az állatokra való odafigyelés fontosságát és velük való törõdést. A kirándulás alkalmával lehetõség nyílt egy kellemes erdei sétára, melynek során megfigyelhették s hallgathatták az erdõ hangját, megismerhették az állatok természetes élõhelyét. Nagy öröm volt a csemeték számára, amikor megetették a vadmalacokat, õzeket. Sok-sok kincset gyûjtöttek, amit hazahoztak az óvodába. A nagyobb csoportok megnézték az Erdei Múzeumot, ahol megismerhették az erdõ rejtett élõvilágát. A kirándulást egy szabad játékkal zárták a helyi játszótéren.

9 2009. NOVEMBER 9 E II. rész lszármazottak találkozója BUCHER ÉVA A karácsonyok voltak a legszebbek Fogyatékos gyerekeket tanítani nem könnyû feladat. Még akkor se, ha ez a fogyatékosság csak testi jegyekben nyilvánul meg. Mert a testi hátrány az estek túlnyomó többségében lelki sérüléseket is generál. Így hát, akire ilyen gyermekeket bíznak, annak számolnia kell azzal, hogy a tanári tudásán túl, kicsit pszichológusnak is, de legalább is anya-apa, jó barát pótló lelki segítõnek is kell lennie. Én tizenkét évig bírtam egyhuzamban ezt válaszolja az elõbbi felvetésemre Bucher Éva tanárnõ. Mert bizony e munkaterületen nagyon is jelen van az idõ elõtti kiégés lehetõsége, fõleg az olyan lelkialkatoknál, akik nehezen mennek el amellett, hogy tanulói körében majd minden évben adódik egy diáktemetés. Én az idén váltottam, muszáj volt. Amivel együtt, bizonyára életem egyik legtermékenyebb idõszaka van mögöttem. De talán kezdjük az elején. A tolnai Táncsics utcában születtem, ami a születésemet nem sokkal megelõzõen, az 56-os árvíz után épült. Apám sokáig dolgozott a tolnai fémipariban, majd Szekszárdra járt, anyukám a keltetõben töltött el hosszabb idõt, hogy aztán szabászatvezetõként, a varrodából menjen nyugdíjba. Kisgyerekként a Rákóczi utcai óvodába jártam, ahol a kiváló Samai Elli néni volt az elsõ, akitõl az elsõ pedagógiai késztetést kaphattam. Nagyszerû óvónõ volt. Ahogy apukám nõvére, a most 93 éves Bucher Mária, tanítónõ nagynénim is ízig-vérig pedagógus volt, aki révén már kisiskolásként be-bejárhattam az iskola másik térfelét jelentõ izgalmas zugba, a tanáriba. A máig õrzött kaptafa, azt hiszem már ekkor csiszolódott bennem. Általános iskolába az Eötvösbe jártam ez is csupa szép emlék, hogy aztán a tolnai gimiben jussak el az érettségiig. És itt is meg kell állni egy pillanatra. Mert abban, hogy késõbb magyar-történelem szakos tanár lettem, nagy szerepe volt a Fofó házaspárnak, (Farkas Ferenc és felsége, szerz.) ahogy jó szívvel emlékszem Setét Pista bácsira, Czuczor igazgató úrra, de a legtöbb tanárunkra, köztük, az akkor pályakezdõ Pámer Jakab osztályfõnökünkre. Úgy érzem, jó idõben kerültem az ELTÉ-re. Engem még olyan nevek taníthattak, mint a híres Hahn professzor, Falus professzor, Komoróczy Géza, és még sorolhatnám. Friss diplomámmal haza akartam jönni, de nem sikerült. Tolnáról indulva, Szekszárdon át, Gyönktõl, Bonyhádig végig jártam a megye középiskoláit, de nem volt éppen üres hely. Így maradtam hát Pesten. Elõször a VIII. kerületi ruhaipari szakmunkásképzõben tanítottam, hogy aztán átkerüljek a Mozgássérültek Állami Intézetébe, annak is a Marcibányi téren lévõ szakmunkás iskolájába. És ez bizony egy más világ volt. A gyerekek nagy része bentlakóként járt itt iskolába, sokan közülük kerekes székhez kötve, de mindnyájan valamilyen testi fogyatékossággal élve. Érettségizett nálunk például olyan fiú, aki se beszélni, se írni nem volt képes, de kitûnõen olvasott, és értett mindent. Betûkre mutogatva kommunikálta el válaszait az érettségi vizsgán. De a nagy többség azért ennél könnyebb helyzetû volt. Ennek ellenére nem egyszer fordult elõ, hogy a kollégiumi szobában, az ágyban feleltettem le a diákot, mert gátlásai miatt az osztályban nem tudott megnyilvánulni. Ez idõ alatt sokat voltam osztályfõnök is. Az idei szeptembertõl vagyok új helyen, de nem tudtam még végleg elszakadni, gyöngyfûzõ szakkört vezetni még viszszajárok. Hogy nekik, vagy neki fontosabb-e ez? Egy sokatmondó mosoly rá a válasz. Jelenleg egy egészségügyi szakközépiskolában tanítok Csepelen. Tolna? Kéthetente vagyok itthon. Muszáj jönnöm. Szükségem van az otthon melegére. Ez a feltöltõdésem helye. Hogy mi jut eszembe, ha Tolna nevét hallom? Talán legelõször is a karácsony. Gyermekkorom karácsonyai. Szenteste napján ugyanis családunk minden alkalommal kiment a temetõbe. Úgy késõ délután. És ahogy szürkületkor jöttünk haza gyakran a hó is csillogott már halászlé illatba burkolództak az utcák. Ilyen, azt hiszem nincs máshol a világon. * * * KOVÁCS ENDRÉNÉ (RÉHM ANIKÓ) Én a Dunára jövök haza Nem sejtettem, hogy õ is pedagógus. Csak húgáról, Magdiról tudtam bizonyossággal ezt, akivel hasonlítanak is egymásra. Most is egymás mellett ültek. De hát mit is örököljön az ember legelõször, ha nem a szülei karakterét? Ami szögezzük le néha minden más egyéb örökségnél többet ér. Fõleg amikor megtudom, hogy a Réhm nagymama mind a négy unokája pedagógus lett! Közülük Anikó 32 éve már Dobóváron él. A girbegurba, macskaköves, Dunára nyíló Malom utcában születtem kezdi élete meséjét a legelején. Azóta is álmaim utcája ez. A Duna-parttal együtt. Apánk hajós volt. A Bayor Lloyd-nál állt alkalmazásban. Sok éven át hajózott végig a Dunán. Ez gyermekkorom alapélménye. Igaz, hogy már tizenegy éves voltam, amikor elõször vitt el hosszabb útra minket ez idõtõl volt olyan beosztásban, hogy a családja is utazhatott vele amitõl fogva viszont egészen tizennyolc éves koromig minden nyaramat a családdal, a hajón töltöttem. Persze A találkozó résztvevõi lesétáltak a holtághoz is hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez maga volt mindenben a tökély, mert az, hogy a kabinban petróleum lámpával világítottunk, csak pár napig bírt a kaland élményével. Nem beszélve az esténként éledõ szúnyogok szûnni nem akaró hadáról, amihez azt is hozzá teszem, hogy amíg otthoni osztálytársaim a tévé elõtt élvezték a táncdalfesztivált, mi recsegõ kis táskarádiónkon, jó, ha fogni tudtunk belõle valamit, mondjuk Regensburg és Passau között. De megérte! Így visszatekintve elmondhatom, gyönyörû gyermekkorunk volt. A Duna Bécs felett lesz igazán szép. Ahogy az Alpok közt kanyarog, néha azt hiszed, nincs is tovább, ami után egyszerre csak újra kinyílik egy másik kanyar, további csodákkal. És a partra épült osztrák, bajor kisvárosok! De azért a legszebb Duna menti város mégis csak Budapest. Fõleg éjjel, a kivilágított hidak alatt. Ha ilyentájt jöttünk, a szüleink mindig felkeltettek minket. A víz volt az életünk. Úszni se tanított senki, rengeteget fürödtünk, és egyszer csak tudtam. Hogy miként lettem pedagógus? Ez nem egy egyszeri és tudatos döntés eredménye. Az ember azt hiszem, felnõ ehhez, a belül épülõ, láthatatlan lépcsõkön felfelé haladva. És talán ezek a lépcsõk a legfontosabbak. Appelshoffer nagymama angyali türelme, és szívjósága, Csernyánszki Rózsi tanító néni máig visszhangzó hangja az elsõbõl õ még a gimnáziumi ballagásomra is eljött ahogy Blatt tanár úr sem engedte még egészen el a kezem, akinek testi fogyatékossága, a nyelvének adott szárnyakat. De ugyanilyen szeretettel gondolok az Isgum tanár nénire, ahogy a zeneiskola három éve is mélyen belém épült. Tanítani még Tolnán kezdtem, de harminckét éve már Dombóváron élek. Azóta is alsó tagozatban vagyok, nyolc, kilenc, tíz számol félhangosan magában fészekalja, írni-olvasni megtanult gyereket bocsátottam már útjára. A férjem vasutas, mozdonyvezetõ. Két felnõtt gyermekem Norbi 28, Andi 23 éves és egy kéthónapos, gyönyörû unokám van. Hogy mitõl lesz jó pedagógus az ember? Ha megmarad gyereknek is egy kicsit. Ha gyerekszemmel is tud különbséget tenni, fontos és mellékes dolgok között. Mindehhez, még Tolnáról, a pályám elejérõl õrzök egy mélyen rögzült emléket. A Három kívánságot vettük a gyerekekkel, amit utána el is játszottunk, hogy közülük, most éppen, ki, mit kívánna. És kívántak a gyerekek mindenfélét, gazdagságot, palotát, pénzt, minden egyebet, amikor a kis Baráth Évikére került a sor remélem nem haragszik meg, hogy leírjuk a nevét aki akkor, estére egy kis áramszünetet akart. Micsodát? Hát azt meg minek? horkant fel az osztály, velem együtt. Mert akkor anyu nem mosogat, apu nem néz tévét, hanem gyertyát gyújtunk, és sokáig-sokáig beszélgetünk volt a gyerek válasza. Ezt minden elsõs, legelsõ szülõi értekezletemen elmesélem. ká

10 10 Színházi tudósítás Vannak örökérvényû mûvek. Olyanok, melyek egyaránt szólnak fiatalokhoz és felnõttekhez. Vannak mesék, amiket muszáj ismerni, mert nélkülük kevesebbek lennénk. Ilyen Kipling: A dzsungel könyve címû alkotása, mely elsõ olvasatra egy szép gyermekmese, de mélyén ott rejtõzik a felnõtté válás minden keserûsége és szépsége, az együvé tartozás és a magány õrjítõ különbsége. Benne vannak az utak és tévutak, melyeket bejár minden lény, mely erre a földre született, legyen az farkas, majom vagy ember. A mû mesél. Mesél és felfoghatóvá, elfogadhatóvá válik sok minden, mellyel életünk során szembesülni kényszerülünk. A hatalom és a gazdagság értelmetlensége, mely mégis benne él sok ember lelkében, az élet és a halál kegyetlen véletlenszerûsége, ami mindezek ellenére a léttõl elválaszthatatlan törvényszerûség. Kipling mindezt zseniálisan rejtette bele egy szép mesébe, amit Dés László és Geszti Péter zenés formában is átdolgozott. A zene még inkább közelebb hozza a nézõhöz a történetet, elfogadhatóvá MEGHÍVÓ A Tolna Városi Nyugdíjas Érdekszövetség évzáró ünnepségét december 12-én, 15 órakor tartja Tolnán, a Sztárai Mihály Gimnáziumban. (Aula) A mûsort követõen 18 órakor batyus bál lesz. (Tombola) A mûsorra és a bálra is szeretettel várunk minden érdeklõdõt. A báli belépõ: 800,- Ft Jelentkezni, keddi fogadóórán (9-10 óra) lehet a Civilházban. NYUGDÍJAS ÉRDEKSZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE A DZSUNGEL DALAI válik a valóság. Dés szívszorító dalokat írt. Meg életöröm-vidámakat. Meg mókásakat. Mindenféléket, mint amilyen az élet. Ehhez Geszti Péter nyelvi zsonglõrködése járul, mely tökéletesen illeszkedik a dalokhoz, a történethez. Van benne fenséges, szomorú, vidám és pimasz, van olyan, mely elsõ hallásra szavak véletlenszerû egymásutánja, csak figyelmesebb hallgatás után jövünk rá, hogy minden versszak értelmes üzenetet hordoz. Így együtt, zene, szöveg különleges világba emeli ezt a dzsungelbéli mesét. Nemrég Baján voltunk színházban a könyvtár szervezésében 15 fõvel Tolnáról. Ott láttuk A dzsungel könyvé -t a bajai Starlight Stúdió elõadásában. A csapat helyi volt, fiatalok, lelkesek. Felgördült a függöny, és megkezdõdött a csoda. Nem csak a gyermekeket, minket, felnõtteket is elvarázsolt a játék, a zene, az egész mesevilág. Már sokszor, sok helyen láttam ezt a musicalt. Általában prózai darabokat is játszó színházak elõadásában, és nem voltam megelégedve velük. Meg kell hogy mondjam, ezek után NOVEMBER nem vártam sokat énektudás terén ezektõl a fiataloktól sem. De elbûvöltek. Gyönyörûen énekeltek, kevés hibával. Fiatalos, lendületes volt a darab, kápráztató harci jelenetekkel, gyönyörû dalokkal. Nem számított, hogy minimális a díszlet, nincs háttér, hogy a szereplõkön nincs rendes jelmez, a karaktereket csak egy-egy ruhadarabbal jelezték, pl. a tigrisen egy sárga-fekete csíkos mellény volt. Mindez nem számított. Csak a játék, a zene, a dal, a történet, melyet szinte tökéletesen közvetítettek felénk ezek az ifjú színészek. Minden elismerésem az övék és a rendezõé. Mert a végén csak ültünk ott a székekben és vártuk a folytatást. Reménykedve, hogy még nincs vége, még nem lehet vége, még nem akartunk felállni, hazamenni, még tovább is szerettünk volna lubickolni ebben a zene-, és játék-kavalkádban. A zenés színház elbûvölt minket aznap, nyugtalansággal vegyes örömöt nyújtva, azzal a kívánsággal, hogy ezt az elõadást meg akarjuk nézni még egyszer, ha lehetõségünk nyílik rá. Link Judit AMÁGNÁS MISKA a magyar operett-irodalom egyik legsikeresebb mûve, mely újból és újból bemutatásra kerül, zenés és prózai színházakban egyaránt. Ez egyrészt szatirikus, mulatságos történetének köszönhetõ, másrészt Szirmai Albert és Gábor Andor pompás, örökzöld számainak. Hogy csak néhány jól ismert slágert említsünk: A nõ szívét ki ismeri, Úgy szeretnék boldog lenni vagy Cintányéros cudar világ! A darab eredetileg a legendás hírû magyar színészpáros, Rátkai Márton és Fedák Sári számára íródott. Azóta is csak akkor érdemes felújítani, ha Miska és Marcsa szerepét átütõ erejû mûvészek, igazi közönség kedvencek alakítják. Talán ez a mûfaj egyetlen olyan darabja, melynek a komikus figura a címszereplõje. Miska, a talpraesett lovászfiú, a vazsmegyei gyerek pillanatok alatt, a szemünk láttára válik elõkelõ arisztokratává. Tenyeres-talpas párjából, Marcsából is estélyi ruhás flancos dáma lesz, aki Mary grófnõként vonul be az úri társaságba. Mindez azért történik, mert a rátarti család hallani sem akar arról, hogy Baracs, az egyszerû tiszttartó, lányukat, Rolla grófnõt vegye feleségül. Óriási szerencse, hogy a kleptomániás nagymama nem törõdve efféle elõítéletekkel a fiatalok mellé áll, s így az operett felhõtlenül juthat el a vidám fináléig. (Forrás: internet) Jelenet a Keleti Márton rendezte Mágnás Miska címû filmbõl Gábor Miklós, Mészáros Ági, Latabár Árpád és Kálmán fõszereplésével

11 2009. NOVEMBER 11 FIGYELEM! Tolna Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az intézmény Alapító Okiratának IX. 28-i módosításakor október 15-i hatállyal jóváhagyta két telephelyünk, a Várostörténeti Kiállítás és a Városi Kiállítóterem nevének módosítását. Az intézményegységek hivatalos elnevezése: Helytörténeti Gyûjtemény és Tolnai Galéria. Cím: 7130 Tolna, Festetich u Nyitva tartás: hétköznap ig és óráig. Megközelíthetõ a Penny Market parkolójából, illetve a Zeneiskola udvarán keresztül. A gyûjtemény, illetve a két kiállítóterem megkülönböztetése szakmai és praktikus okokból egyaránt szükségessé vált, melyet a befogadóképességük, illetve a köztük lévõ jelentõs távolság is indokolt. NOVEMBERI PROGRAMOK Egész-ség Hónap november 3-tól 26-ig Az elõzõ évhez hasonlóan a csütörtöki elõadások elõtt és után tól kb ig kiállítást és vásárt tartunk az alábbi közremûködõkkel: Bijokuckó, Bab lencse, Koller Zoltán méhész, Szilágyi József fûszeres, Czifra Istvánné Aloe a gyógyászatban és a szépségápolásban. Az elõadások után lehetõséget kínálunk az elõadókkal történõ személyes konzultációra, tapasztalatcserére, illetve a kiállított termékek megvásárlásra, megrendelésére. A korábban kiadott program bõvült néhány elemmel. November 17-én az Egész-Ség Szervizzel párhuzamosan óráig antioxidáns mérést végez a Kinhirt Bt. A mérés önköltséges áron: 1.500,- Ft/fõ. November 24-én a Hõkép készítéssel egyidõben között vércukor és koleszterin szûrést végez a Medico Uno Gyógyszer Marketing Kft. Mindkét programra Wessely Viktória mûvelõdésszervezõnél lehet jelentkezni személyesen, vagy az ös telefonszámon. November 17. kedd Egész-Ség szerviz ÁNTSZ Kinhirt Bt. antioxidáns mérése ára: 1.500,- Ft. November 19. csütörtök A szív- és érrendszeri betegségek megelõzése. Elõadó: dr. Zsigmond Árpád kardiológus. November 24. kedd Hõkép készítés és orvosi konzultáció a M.A.K.K. Egészségértékelõ Kft. közremûködésével a Garay utcai ügyeleti rendelõben vércukor és koleszterin szûrés Medico Uno Gyógyszer Marketing Kft. November 26. csütörtök Csoportos NLP tréning. Elõadó: Dr. Fõglein Katalin NLP tanácsadó Az írás néma kiáltása. Elõadó: Kõnig Márta grafológus. Igény esetén az elõadást követõen Kõnig Márta grafológus rövid elemzést is vállal, melyre kérjük hozzanak magukkal kb. fél oldal kézzel írott szöveget az érdeklõdõk! Reformkonyhai bemutató és kóstoló (diabetikus, koleszterin- és zsírszegény falatok) Manzinger László, az Alimentál Étterem mesterszakácsának közremûködésével November 12. csütörtök Stekly Zsuzsa Angyalszárnyak címû tûzzománc kiállítása a Tolnai Galériában. Megnyitja: Kubanek Miklós tanár, újságíró. A kiállítás megtekinthetõ november 27-ig hétköznap ig és óráig. November 14. szombaton Színpad a színpadon A Szekszárdi Kamarazenekar koncertje: Vivaldi négy évszak c. mûvének II. része (az õsz és a tél tételek bemutatása) a szabadidõközpont színpadán (Bajcsy-Zs. u. 73/a.) November 28. szombat Mágnás Miska c. operett a Sziget Színház elõadásában. Jegyek elõvételben is kaphatók a Városi Könyvtárban és a BPSZK-ban A közmûvelõdési programokkal kapcsolatban érdeklõdni lehet Wessely Viktória mûvelõdésszervezõnél az ös telefonszámon. DECEMBERI ELÕZETES December 5. szombat Nosztalgia party, avagy a Lemezlovarda folytatódik PIKE DJ. és DJ. KÓKUSZ közremûködésével. Jegyár: 1.000,- Ft. Jegyek válthatók elõvételben és a helyszínen. Információ: 74/ , December 10. csütörtök Gáti Mariann és Verseghy Ferenc közös kiállítása a Bezerédj Pál Szabadidõközpont II. emeleti kis kiállítótermében. A kiállítást megnyitja: dr. Töttõs Gábor fõiskolai docens. NOVEMBER HAVI PROGRAMJA December 11. péntek Meseszínház 2. elõadása. Szegedi Miniszínház: Karácsonyi meglepetés. December 12. szombat Adventi játszóház a Bezerédj Pál Szabadidõközpont Sportcsarnokában (A légvár és a kézmûves foglalkozások díját a helyszínen lehet befizetni). December 18. péntek Cigány Kisebbségi Önkormányzat karácsonyi mûsora. December 31. csütörtök Szilveszteri bál. Érdeklõdni lehet Busbachné Csery Krisztinánál. SPORTPROGRAMOK Saját szervezésû sportfoglalkozások: ASSZONYTORNA: hétfõ, szerda: KÜLÖNTESI: szerda RÖPISULI: kedd , csütörtök Egyesületek, szabadidõs társaságok, sportcsoportok edzésidõpontjai (részletes terembeosztás) a honlapon tekinthetõk meg a Sportcsarnok menüpont, csarnokbeosztás címszó alatt. KONDITEREM nyitvatartás: hétfõtõl péntekig Használati díjak: diák: 300,- Ft/óra, felnõtt: 400,- Ft/óra Diákbérlet: (8 óra/hó) 1.500,- Ft (16 óra/hó) 3.000,- Ft Felnõttbérlet: (8 óra/hó) 2.000,- Ft (16 óra/hó) 4.000,- Ft FIGYELEM! Digitális fénymásoló és nyomtató berendezésünkkel a SZÍNES FÉNYMÁSOLÁS mellett SZÍNES NYOMTA- TÁST is vállalunk, akár foto minõségben is. A városban bejegyzett civil szervezetek 50%-os kedvezményt kapnak. A korábbi gyakorlatnak megfelelõen rendezvényeinkrõl ben is értesítést küldünk. A kulturális hírlevelünkre feliratkozni a címen lehet a teljes név, cím megadásával. A Bezerédj Pál Szabadidõközpont és Könyvtár részletes programja megtalálható a valamint a internetes oldalakon. ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK TOLNÁN Mözsi Szabó István festõmûvész kiállítása 7130 Tolna, Deák Ferenc u. 88. Megtekinthetõ: elõzetesen egyeztetett idõpontban Tel.: 06 74/ Várostörténeti Kiállítás Helytörténeti gyûjtemény 7130 Tolna, Festetich u Nyitva tartás: Hétfõtõl-péntekig: Hétvégén elõzetesen egyeztetett idõpontban. Tel.: 06 74/ Martinek Emlékház Martinek József festõmûvész hagyatéka 7130 Tolna, Bezerédj P. u. 5. Megtekinthetõ: elõzetesen egyeztetett idõpontban Tel.: 06 74/ Civil ház Tolna képekben Gottvald Károly fotókiállítása 7130 Tolna, Festetich u Megtekinthetõ: elõzetesen egyeztetett idõpontban Tel.: 06 74/ Tolnai Festõk kiállítása A Fusz János Zeneiskola hangversenytermében 7130 Tolna, Festetich u Megtekinthetõ: elõzetesen egyeztetett idõpontban Tel.: 06 74/ Selyemmúzeum TOLNATEXT Bt. emlékszobája 7130 Tolna, Bezerédj tér 1. Megtekinthetõ: elõzetesen egyeztetett idõpontban Tel.: 06 74/ /198 mellék 1810-ben alapított Kékfestõ Mûhely Megtekinthetõ csoportok számára elõzetesen egyeztetett idõpontban 7130 Tolna, Kossuth L. 21. Mobil: 06 30/ Verseghy Ferenc fazekas népi iparmûvész habán kiállítása 7131 Mözs, Szent István u. 51. Megtekinthetõ: elõzetesen egyeztetett idõpontban 06 20/ Mözsi Faluház a Mözsi Településrészi Önkormányzat épületében Német tájszoba 7131 Mözs, Szent István u. 37. Megtekinthetõ: elõzetesen egyeztetett idõpontban Koleszár Ferencné, Koncz Jánosné Tel.: 06 70/ / Székely tájszoba 7131 Mözs, Szent István u. 37. Megtekinthetõ: elõzetesen egyeztetett idõpontban. Domokos Lõrinc Tel.: 06 74/ , 30/

12 12 TOLNAI KORNYIKA A munka dicstelensége A legnehezebb dolog a világon: tudni, hogyan kell valamit jól csinálni, és szó nélkül végignézni, ahogy valaki rosszul csinálja. Az interneten kering ez a bölcselet, mely a gyerekneveléstõl a nagypolitikáig mindenre igaz. Vannak srácok, akik olyan környezetben nõnek fel, ahol a munka, mint a pénzszerzés egy lehetséges módja, sosem merül fel. És kívülálló nem szólhat bele, nem nevelheti meg a neveletlen szülõk gyermekét. Az elmúlt évek politikai-gazdasági viszonyai csak erõsítették ezt a szemléletet. Nem termelni, szõlõt kivágni, szarvasmarhatelepet felszámolni, csõdöt jelenteni, s pláne lopni, sokkal jövedelmezõbb, mint dolgozni. S ezen a lassacskán össznépi életérzésen, nem lesz könnyû változtatni egy olyan kormánynak sem, melynek tagjai nemcsak egyévnyi válságkezelésre szerzõdnek. Wessely NOVEMBER SPORTNAP EGY IGAZI SPORTEMBER-REL! Mint minden õsszel, most is rendõrautó gördült a Lehel utcai tornacsarnok elé, de nem azért hogy üldözõbe vegyen valakit, hanem hogy most õket üldözzék! Rendõreink voltak ugyanis a felvezetõi a háztömbök körüli futásnak. Köszönjük nekik a most már sok-sok éves segítséget! Miután minden célbaérkezõ megkapta a jól kiérdemelt gyümölcsét, következett kis bemelegítõ mozgás Hinkel Ági gyakorlatait utánozva, a kicsik több, a nagyok kicsit kevesebb sikerrel. A sorversenyeket mindig mindenki nagyon várja, hiszen ez ilyenkor egy igazi örömjáték. A felesleges energiákat levezetõ kötélhúzás után pedig apró ajándékokkal kedveskedtünk a gyerekeknek. Egyesületünk õszi sportnapjai még egy dologról nevezetesek mégpedig arról, hogy mindig egy olyan ismert embert hívunk, aki életvitelével, kiemelkedõ sport vagy kulturális tevékenységével, egyéniségével példa lehet minden gyermek és felnõtt elõtt. Ebben az évben Kovács Antal olimpiai bajnok cselgáncsozóra, mindenki Atom Antijára esett a választásunk. Egy komolyan gondolkodó, intelligens, gyermekszeretõ, családcentrikus és emellett jó humorérzékkel megáldott sportembert ismerhettünk meg benne. Aki mesélt bizony arról is, hogy mennyi lemondás, komoly fizikai és házimunka után ment sokszor az edzésekre. Úgy gondoljuk, mindenki elõtt példa lehet az õ személye. Mindenki megcsodálhatta és kicsit megsimogathatta az olimpiai aranyérmet is. Gratulálunk! Na de ki az, aki nem szeretne legyõzni egy olimpiai bajnokot? Így többen is jelentkeztek egy komoly mérkõzésre. A felnõttek bizony sokat repkedtek a levegõben, a gyermekeknek viszont sikerült két vállra fektetni a nagy sportolót. A sportnap végén már megéhezett mindenki, így különösen jólesett a Lampek Gyuri (Lasi) és kuktái által fõzött jó kis tolnai halászlé. A sportnapról és egyesületünkrõl képek és hírek megtalálhatók a oldalon. ÜNNEPI Az erdélyi falurombolás elleni tüntetéssel kezdõdött, június végén. Azidõtájt még alig voltak erdélyi ismerõseim, de hogy százezer magyart engedtek összeseregleni, az már önmagában maga volt a csoda. Azt a pár erdélyit, aki idemerészkedett, könnyezve ölelgettük a Hõsök-terén. Ez a proletárinternacionalizmus nagy veresége is volt, amely a szõnyeg alá hazudta addig a határon túli magyarok ügyét. De a bõs-nagymarosi vízlépcsõ elleni tüntetésen is ott voltam azév októberében. Hogy szakmai, pontosabban környezetvédelmi szempontból kinek volt igaza, máig sem tudom. De nem is érdekelt. A gyõzelem volt a fontos a hatalom fölött, amely évtizedek óta már a fejünk felett döntötte el, Szembenézés hogy mi lenne nekünk a jó. És ezzel nem csak a körgyûrû gátján keletkezett nagy repedés És Nagy Imre újratemetésére is indultak tolnai autók, amelyek egyikében én is ott utaztam. Ki ez az Orbán Viktor? néztünk össze többen és ahogy mondani szokás, a kés megállt a levegõben, annak hallatára, amiket mondott. Ösztönös stratégaként a millenniumi szoborcsoport talapzatához húzódtam. Hátha lõnek. És ott voltam 89 október 23- án is Pesten épp ilyen borongós, esõs idõ volt, mint az idén hogy a szitáló esõben egy kuka tetejére állva, ne csak halljam, hanem lássam is, amint Szûrös Mátyás, a Parlament ablakából kikiáltja a köztársaságot. Hazafelé aztán bevártuk egymást a hatos úti Non Stopnál, és késõ estig ittunk, mint minden rendes csapat, a gyõztes meccs után. De ott álltam az utca túlsó oldalán, Tolnán is, amikor Feifenroth Lompos (isten nyugtassa), a létra tetején, nagykalapáccsal, leverte a tolnai Munkásotthon homlokzatáról a vörös csillagot. Nem lesz ebbõl baj? kérdezte akkor apám és mi harsányan nevettünk, mert szilárdan hittük, hogy ez a folyamat már le nem állítható. Hogy a szellem kint van a palackból, hogy ez már a mi idõnk! És egy szép, új és szabad világot láttam kibontakozni, amelyben minden dolgos magyarnak biztos boldogulást ígért a jövõ. Harminchárom éves voltam akkor. Ma ötvenhárom vagyok. És egy szegénységbe süllyedt, kifosztott, kivérzett és szétlopott országban élek. Júniustól 2000 óta már másodszor újra munkanélküliként. Tavasszal még katolikus hitoktató voltam, jóval a diplomás minimálbér alatt, azóta már erre sincs pénz. Ahogy nincs elég nyugdíjemelésre, gyógyszerés fûtéstámogatásra, a kórházak, a vasutak, az önkormányzatok elégséges fenntartására, a hároméves GYES-re, stb. Pedig mindent eladtunk már! Bányát, kohót, szállodát, konzervipart, hajóflottát, energiaszektort: mindent. Még a kórházakat is majdnem. Mára hadseregünk sincs! Közeli ismerõseim közül, hármuk családi házában már nincs villany, mert kikötötték. Volt általános iskolai osztálytársamnak 90- rõl, 140 ezerre emelkedett a havi, banki törlesztõ részlete. Öt gyerekkel került az utcára. Miért?! Istenhívõ vagyok és magyar. Mára ez a sorrend. Bár mind a kettõ fontos! Hogy ez nem mindig volt így? 1989 sodrásában sajnos nem. Amikor fiatalos és világmegváltó hévvel talán pont Vele, a Megváltóval nem egyeztettünk. Minden erkölcs forrásával, aki nélkül nincs rend. Mert hiába minden rendszerváltás mára már világosan látom ha az erkölcsi megújulás elmarad, csak anynyit változik a világ, mint ama vályú, amit ugyan átfestettek, de körülötte a disznók ott maradtak. ká

13 2009. NOVEMBER 13 KISS LÁSZLÓ EDE (Laci bácsi) Tudtuk, hogy beteg, közelmúltbéli combnyaktörése hosszasan ágyhoz kötötte. De már lábadozott. Mostanra már hétrõl-hétre ott ült a vasárnapi misén, ha nem is a szokott helyén, hanem a bejárathoz legközelebb, hogy az autóhoz, ami hozta, közel legyen. Ez mindenkiben bizakodást keltett. Hittük, mert hihettük, hogy fel fog épülni. Hogy a jó magyar földbõl vétetett szervezete, az általa nemesített növényfajtákhoz hasonlóan az átlagosnál talán többet elvisel majd. De a sors, a nagy kertész másképp rendelte. Az idei dér csípte érett gyümölcsökkel, az avarra hulló piros almával és a hamvas kék szõlõvel most õ is a kosárba került. Egy teljes és gazdag élet után, hiány nélkül beéretten. Kiss László Ede mindenki Laci bácsija Budapesten, a VII. kerületi Huszár utcában született, december 12-én. Értelmiségi családból származott, édesapja minisztériumi fõtisztviselõ volt. Ott is kezdte iskoláit, ám a családban megjelent tüdõbaj elõl szülei, mint vékonydongájú kisgyereket, a Sopron-Bánhidán mûködõ erdei iskolába menekítették. Itt a népbetegség valóban elkerülte, ám egy másik kórtól, a magyar vidék és természet szeretetétõl örökre megfertõzötten került haza. Nagy álma maradt, hogy visszatérjen Sopronba, ahol erdészmérnök szeretett volna lenni. De nem lett. Ehelyett a József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem agrár szakos hallgatójaként kezdte felsõfokú tanulmányait, hogy aztán Gödöllõre, az ottani agráregyetemre is áthallgatva ez akkor lehetséges volt, mezõgazdász mérnök-tanárként végezzen. Elsõ munkahelye a József Nádor egyetem növénytani tanszéke lett, ahonnan immár kitûnõ alappal a Növénynemesítõ Kutatóintézetbe került. Ez hozta közénk. Elõbb ugyanis a Növénynemesítõ Rt. adonyi telepét vezette, ahonnan, egy újabb ajánlattal, a részvénytársaság tolnaszigeti egységébe csábult. Itt kezdetben a dokomlás-pusztai kerületben dolgozott, majd idõvel a Faddhoz tartozó Várszegen, az ott folyó fûszerpaprika fajtanemesítés irányítását bízták rá. Nem egészen öt év leforgása alatt több szelekciós fajtajelöltet és egy államilag elismert fajtát tett le az asztalra, ami nem kis szakmai elismerést hozott neki. Vesztére. Mivel innen egyenesen a Dél-Alföldön lévõ Székkutasra helyezték, hogy az ott folyó (1950- es évek elejét írtuk ekkor) gyapotnemesítésben is hasonló sikereket produkáljon. Szerencséjére ez a kényszerû szakmai ámokfutás nem tartott sokáig, így az elsõ adandó alkalommal pályát módosított, hogy tudását, a késõbbiekben, az oktatásban kamatoztassa. Tanított Fegyverneken, Gyomaendrõdön, Siklóson, amit követõen, 1953-ban a szekszárd-palánki mezõgazdasági technikum tanára, késõbb tagozatvezetõje lett. Gazdász nemzedékeket nevelt. Nevét az egész megyében ismerték. Nem csak fiatalokkal foglalkozott, hanem a levelezõ tagozat vezetõjeként, a megye késõbbi, vagy akkor már dolgozó téeszvezetõinek egy jelentõs részét okította, akik, abban az idõben itt nyertek szakképesítést. Nem ment nyugdíjba. Csak papíron. Hatvanévesen megalakította a Tolnai Kertbarátkört, amely az elmúlt évtizedekben a város egyik legtevékenyebb, legpezsgõbb, és legsikeresebb civil szervezetévé nõtte ki magát, és amelynek 88 éves koráig aktív elnöke maradt. Eredeti célkitûzését, a helyi kert-, szõlõ-, és borkultúra magasabb szintre emelését messze túlteljesítette. Közösséget teremtett. Egyesületi alkalmai fõleg a borversenyek városzszerte eseményszámba mentek. A kiváló szakmai elõadások százai, az emlékezetes borversenyek tucatjai, és a helyi termékbemutatók hosszú sora, e rövid méltatásban felsorolhatatlan. Ahogy az ezért kapott kitüntetései és elismerései is, amelyek közt talán a legrangosabbat, a Tolna Városért kitüntetõ díjat, tavaly, 2008-ban vehette át. Még dolgozni szeretett volna. Még voltak tervei. Élete utolsó szakaszában sokat írt. Visszaemlékezéseiben, amelyben ifjúkora cserkészmúltjára emlékezett a legszívesebben, szinte kézzel kitapintható az azonosulás, ahogy életében e cserkész eszményt megvalósította. Becsülettel, hûséggel, lankadatlan kitartással. Halála óta már leforrtak az újborok, vele sajnos már nem koccinthatunk. De tavasszal, ha újra kéken kinyílnak az egek, egy vesszõt ledughatunk az emlékére, hogy a talpas pohár aranyában még sokáig köztünk maradjon. ká GARANTÁLTAN FRISS ÉS ADALÉKANYAG MENTES termelõi tehéntejet kínálunk Önnek a hét minden napján (hétvégén is) 120 Ft/liter áron. Igény szerint a tejet konyhájáig szállítjuk (150 Ft/liter) és friss házi túróval is ellátjuk. Érdeklõdni: 06/ vagy esetleg a helyszínen Tolna, Babits Mihály u. 64. Bencze Róbert és Steinbach Mónika gazdaságában. CSSK HÍREK A tolnai és mözsi Idõsek Klubja továbbra is várja magányos, idõs emberek jelentkezését. A klub, napi háromszori étkezést, hetente orvosi ellátást és különbözõ szabadidõs programokat biztosít. Felvilágosítás és jelentkezés: Varga Jánosné Idõsek Klubja Tolna, Árpád u / október 2-án az Idõsek Klubja tagjai részt vettek a Bezerédj Pál Szabadidõ Központban az Idõsek Napja alkalmából rendezett ünnepélyes mûsoron. A program keretében a polgármester úr köszöntötte a jelenlévõ legidõsebb férfit és nõt egy-egy csokor virággal. A jelenlévõ legidõsebb nõ Decsi Lajosné a tolnai Idõsek Klubja tagja volt. A Családsegítõ Központ Gyermekjóléti Szolgálata novemberben ismételten megszervezi koordinációs értekezletét, a település és a társult települések gyermekvédelmi felelõsei számára. Az elõadásra november 12-én 14 órakor kerül sor, melynek témája: A serdülõkori depreszszió. Az elõadó: Jobbágy Gáborné pszichológus. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy amenynyiben használt bútorra, használt mûszaki cikkre van szüksége és azt szerény anyagi körülményei miatt nem tudja megvásárolni, jelezze a Családsegítõ Központban. Továbbra is kérjük, hogy amennyiben még mûködõképes, de használaton kívüli mosógépe, tûzhelye, kályhája vagy egyéb háztartási eszköze, bútora illetve gyermekének megúnt játéka, ruhája van és azt szívesen felajánlaná rászoruló embereknek jelezze a Családsegítõ Központban. Köszönjük a lakosság részérõl eddig tett felajánlásokat. Tolna Város Önkormányzatának Családsegítõ Központja 7130 Tolna Bajcsy-Zs. u. 96. Tel.: 74/ , 74/ A MÖZSI NÉMET NEMZETISÉGI KLUB megköszöni mindazon adófizetõ állampolgároknak a felajánlását, akik a évi SZJA 1%-ukat a klub rendelkezésére bocsátották. A klub az így befolyt forintot éves mûködésére fordította. KÖSZÖNETTEL A MÖZSI NÉMET NEMZETISÉGI KLUB

14 14 BORDA TÜZÉP Tolna, Dombori u. (volt gázcseretelep) AKÁC TÛZIFA VEGYES TÛZIFA SZÉN CEMENT, MÉSZ EGYÉB ÉPÍTÉSI ANYAGOK SÓDER-, HOMOK- SZÁLLÍTÁS FUVARVÁLLALÁS BORDA LÁSZLÓ magánfuvarozó 20/ ÜVEGEZÉS NYÍLÁSZÁRÓK REHAU típusú mûanyag nyílászárók forgalmazása, beépítése, bontással, kõmûves munkával rövid gyártási határidõvel, GARANCIÁVAL. Külsõ, belsõ ablakkönyöklõk TELJES KÖRÛ ÜVEGEZÉSI MUNKÁK Herczig és Társa 20/ / Tolna, Rákóczi u. 58. Telefon: 74/ NOVEMBER HÁZTARTÁSI GÉPEK JAVÍTÁSA! MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, MIKROHULLÁMÚ SÜTÕK, PORSZÍVÓK, BOJLEREK stb. ÉS BÁRMI, AMI ELROMOLHAT! SZABÓ ROLAND 20/ TOLNA, ALKOTMÁNY U. 44. TÁP-TAKARMÁNY BOLT PURINA TAKARMÁNYOK TELJES VÁLASZTÉKA Letojt tyúk, rántani való csibe, valamint kakas íratható SZEMES TERMÉNYEK KEDVEZÕ ÁRON! Takarmányok házhoz szállítása KUTYA-MACSKA TÁPOK FORGALMAZÁSA FELKL MÁRTON Tolna, Kodály u.18. Tel.: 74/ , 06/ Nyitva tartás hétfõtõl-péntekig: délelõtt: 7-10 óráig, délután: ig, szombat délelõtt: 7-10 óráig Zománcos kályhacsövek, könyökök, alágyújtós, konix égésfokozó Fûrészek, fûrészlapok, fejszék, balták, nyelek Patkánymérgek, egérmérgek, csapdák Zseblámpák, elemek, normál-, csillár-, zseblámpa izzók Barkács és kerti szerszámok, szerszámnyelek Hólapátok, védõkesztyûk Vízszerelési anyagok (szûkítok, toldók, idomok, golyóscsapok, flexibilis csövek) Fürdõszoba felszerelések (csaptelepek, zuhanyfejek, szõnyegek, króm kiegészítõk) Bojler alkatrészek, PVC csövek, idomok szûkítõk Villanyszerelési anyagok (kapcsolók, dugaljak, vezetékek, dobozok, hosszabbítók) Szegek, csavarok, zárak, lakatok, láncok, Háztartási vegyi- és mûanyag áruk, papíráruk, írószerek Nyitvatartás: AJÁNLATUNK: hétfõtõl péntekig: ig, ig szombaton: ig Tel.: 30/ Gyapjúpaplan, gyapjúfonal, gyapjúzokni RIKKER JÁNOS 7131 Mözs, Temetõ u. 2. Tel./fax: ÁRNYÉKOLÁS TECHNIKA REDÕNY (mûanyag, alumínium, fa) RELUXA, SZALAGFÜGGÖNY, fix mobil szúnyogháló, napellenzõ, harmonikaajtó, hevederzár. KÉSZÍTÉS JAVÍTÁS ÚJVÁRI RÓBERT Tolna, Wosinsky u. 4. Telefon: 74/ és 20/ Minõségi alma ELADÁS! TOLNA-SZIGETEN (Bogyiszlói út mellett) Egységár: 80 Ft/kg TÖBBFAJTA Nyitva: hétfõtõl-péntekig ig, szombaton 8-12-ig Tel.: 06-20/ SZALAI LAKATOS Bt. ACÉLSZERKEZET GYÁRTÁSA ÉS SZERELÉSE MEZÕGAZDASÁGI GÉPEK, BERENDEZÉSEK GYÁRTÁSA, SZERELÉSE FELRAKÓ HEGESZTÉSEK, FORGÁCSOLÁSI MUNKÁK ELVÉGZÉSE: ESZTERGÁN, MARÓGÉPEN, GYALUGÉPEN Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 72. Telefon: 06-30/ Mûhely: 74/ Schalli Zoltán Víz- szennyvíz, fûtésszerelés, gázszerelés és javítás Tolna, Táncsics M. u. 11. Tel.: 70/ Péter Jenõ és Fia Építõipari Bt TOLNA, BARTÓK BÉLA ÚT 85. Fõ tevékenységeink: Új lakás építése, valamint régi lakás felújítása: anyagbeszerzéssel, szállítással, kulcsátadással. Régi lakások ingyenes felmérése: átalakításhoz tervezés, költségvetés-készítés. Térburkolatok tervezése, kivitelezése. Homlokzatok hõszigetelése és felújítása. Mindenféle építõanyag kedvezményes árú beszerzése és házhoz szállítása. Családi ház és egyéb épületek mûszaki kivitelezését és ellenõrzését vállaljuk. Az általunk elvégzett munkákra és az általunk beszerzett építõanyagokra TELJES KÖRÛ GARANCIÁT VÁLLALUNK! Elérhetõségeink: Telephely: 7130 Tolna, Zrínyi u 1/A Tel.: 20/

15 2009. NOVEMBER 15 BÛN-TÉNY A nyitva hagyott kesztyûtartó Személyi változás történt a Tolnai Rendõrõrs bûnügyi alosztályának élén. Az eddigi vezetõ, Bölöny Csaba a megyei rendõr-fõkapitányságon folytatja a munkáját. Helyére fél évre, megbízással Szabó Gábor százados került, aki korábban a szekszárdi rendõrkapitányságon dolgozott. Szabó Gábortól megtudtuk, hogy az utóbbi idõben több gépkocsi feltörés történt a városban. Az elkövetõk az autók ablakát törték be, és ezután vittek el értékeket a kocsikból. A rendõrtiszt azt javasolta, hogy lehetõleg egyáltalán ne hagyjunk értéket az utcán álló autókban, látható helyen pedig semmiképpen ne maradjon értékes holmi. Egy másik tanácscsal is szolgált: célszerû az autó üres kesztyûtartóját is nyitva hagyni, hogy a potenciális autófeltörõ láthassa, ott sincs érték. Így feltehetõen nem lesz érdemes feltörni a kocsit, azaz ilyen módon esetleg el lehet kerülni, hogy a jármûben kár keletkezzen. Szabó Gábor arról is tájékoztatott, hogy október 13-án éjjel betörték a Kossuth utcai emeletes házak alatti ékszerbolt kirakatát és nagyobb értékben ezüstékszereket vittek el az üzletbõl. Az ügyben ismeretlen tettes ellen folyik a nyomozás. TÖRPI TANYA ALAPÍTVÁNY CSALÁDI NAPKÖZIJE JANUÁR 1-TÕL megkezdi mûködését. Várjuk 1-3 év közötti gyermekek jelentkezését. A megszokott helyen és megszokott környezetben. Tolna, Magaspart 29/1. Tel.: 30/ Lezárulhat a más nevében írt levelek ügye Az alábbi cikkel lezárulhat a más nevében írt feljelentõ levelek ügye Mözsön. Mint az többek elõtt ismert lehet, egy személy több éven át számos bejelentést, illetve feljelentõ levelet írt különbözõ hatóságoknak. Többek között Szef csik Sándor, tolna-mözsi önkormányzati képviselõ nevében is. A képviselõ emellett kapott olyan leveleket is, amelyeknek feladójaként más nevek szerepeltek, mint aki valójában azokat írta. Szefcsik Sándor tavaly tavasszal tett feljelentést az ügyészségen. A nyomozás során kiderült, hogy egy nyugdíjas mözsi férfi a levélíró, aki ugyanabban az utcában lakik, mint a képviselõ. Kihallgatása során azt mondta, hogy azért használta Szefcsik Sándor nevét, mert azt remélte, hogy így a bejelentéseinek nagyobb súlya lesz a hatóságok elõtt. Az ügyészség ez év júniusában megszüntette a nyomozást, méghozzá bûncselekmény hiányában. Az ügyészség ugyanakkor felhívta a figyelmet: mivel a gyanúsított jogosulatlanul mások nevét használta fel, személyhez fûzõdõ jogokat sértett. Ennek orvoslására pedig polgári bíróság elõtt van lehetõség. Szefcsik Sándor azt szerette volna, ha a levélíró a helyi és a megyei lapban bocsánatot kér tõle, és egy méltányos kártérítési összeget fizet Mert találkozni jó. A volt egykori tanuló társsal, akivel annak idején, ijedt tekintettel, együtt toppantak be a félelmetes méretû és hangzavarú szövödébe. A régi szakikkal, akik biztosították õket, hogy mindezt meg lehet tanulni, és szokni szokni, mi több, talán még szeretni is. Az utálatos mesterrel, akirõl hamarosan kiderült, hogy õ is csak ember. És jó volt találkozni a fiúval is, igen vele (hány unokád is van már?), akibe egy félosztálynyi szakmunkástanuló lány volt szerelmes. Mert errõl szólt az élet. Kinek csak tizenöt-húsz, kinek harmincöt-negyven, vagy épen egy egész munkás életen át. A megnyitó beszédet Novák István tartotta, akinek még ma is zakatol néhány gépe, a kft-vé zsugorodott gyáróriás egyik szögletében ezzel õ a kapocs múlt és jövõ között és aki büszkeséggel beszélt a hõskorról. Nincs mit szégyenkeznünk mondta mert a mi termékeink ott voltak az USA, Hollandia, Dánia, Japán, stb. országok nagy piacain, és hosszú évtizedekig állták a versenyt. Mi nem vert hadként kullogtunk el innen, hiszen itt az utolsó pillanatig a legmagasabb szintû termelés folyt. Jobbat nem gyártanak ma sem. Hogy olcsóbbat igen? Nos, ez a meccs még nem dõlt el, mert mára lassan rájön a világ, hogy nem az, az olcsó, ami a legkevesebb pénzbe kerül, hanem az, ami, mondjuk, ötször annyi ideig tart. De Szeged, Pápa, Gyõr, Fehérvár, Tolna és a többi gyárak, elherdált gépei és eldózerolt falai már ezt a jövõbeli gyõzelmet nem érhetik meg. Sajnos. Ezután a régi szakikra emlékeztek, akitõl többet tanulhatott sok fiatal, mint az iskolapadban. Szõr Gyurka, Koleszár Pista, Isgum Feri, Hága Fránci, Nübl Lénárd bácsi sorolta a neveket Novák István akik közül, azoknak, akik már nincsenek köztünk, kijárt a tisztelettel és emlékekkel teli egy perces néma felállás. Mert kopik a gárda. Így fájó hiány, a tavaly még oly vidám, mostanra tartósan beteg Bucher neki. Erre a levélíró, Horváth László végül hajlandó volt. Kártérítésként 200 ezer forintot fizetett ki. Emellett nyilatkozatot tett, amelyben elnézést kért a képviselõtõl, amiért az õ nevének felhasználásával mintegy két év alatt közel húsz levelet írt a tolnai polgármesteri hivatalnak, a rendõrségnek, az APEHnak és az ÁNTSZ-nek. Emellett bocsánatot kért a Szefcsik Sándornak írt, más feladóval megjelölt, valótlan állításokat és sértõ kijelentéseket tartalmazó levelek miatt is. Szefcsik Sándor ezek után eláll a bírósághoz benyújtott keresetétõl és visszavonja a rendõrségi feljelentést. TEXTILGYÁRI TALÁLKOZÓ Október 17-én szombaton, immár hatodik alkalommal ezen az õszön is megrendezésre került a textilgyári találkozó. A jó hangulatú, családias, rendezvényt most is a Hámori Éteremben tartották, ahol a zenével, tánccal fûszerezett vacsora mellett ez évben is természetesen a találkozás volt a fõ attrakció. Vendel elmaradása, ahogy a Szelei család sírján is tavasz óta új virágok nyílnak. Vagyis addig kell örülnünk egymásnak, amíg vagyunk. Ezután a szervezõbizottság nevében Ezer Ferenc kért és kapott szót, aki csalódottan adott hangot annak, hogy a gazdag textilgyári gyûjteménynek tavaly volt százéves a gyár sok ígérgetés után, még mindig nincs méltó helye. Aminek során itt kért mindenkit, köztük a jelen lévõ sajtót (ez nekünk szólt), hogy akinek módjában áll, tegyen valamit e nemes ügy érdekében. Hogy mi mit tehetünk? Elõször is nyilvánosan egyet érthetünk ezzel a szándékkal tesszük is ami után, bár helyet mi sem biztosíthatunk, de megígérhetünk egy polgármesteri választ e tárgyban. És kívánhatunk még sok ilyen meghitt és örömteli találkozót! ká Aranylakodalom! Takács Ferenc és Takács Ferencné (Rozika) 50 évvel ezelõtt, október 24-én kötöttek házasságot Hajdúböszörményben. A szép évfordulót 2009.október 24-én, otthonukban ünnepelték meg a családi körben. Ezúton is kíván nekik mindenki a családból jó egészséget és sok boldogságot.

16 NOVEMBER A háziasszonyok kedvence Új üzlet nyílik Tolna szívében, a Deák F. u. 94/A alatt. A mintegy 70 négyzetméter alapterületû boltban számtalan termék közül válogathat a vásárló. Szépségápolási cikkek, illatszerek, bizsuk, lakásfelszerelési tárgyak, vegyi áru, papír és mûanyag termékek egyaránt megtalálhatók a polcokon. Ami egy háztartásban szükséges, az itt egy helyen beszerezhetõ. Alacsony árakkal és a kiváló minõséggel várják vásárlóikat. Heti akcióik során egyes termékeiket még kedvezõbb áron kínálják majd. Vianni A VIANNI új piaci tényezõként jelent meg Magyarországon, és mint üzletlánc, jelentõs növekedésnek indult. Mivel termékeit igen olcsón forgalmazza, ezért nagyon népszerû, fõként a háziaszszonyok körében. Hiszen a jól ismert és kedvelt márkás termékekhez (Head& Shoulders, Ariel, Domestos) itt valóban kedvezõ áron lehet hozzájutni. ÚJ BOLTOT NYIT A FAVORIT Nem múlhat el nélkülük a nap Régi helyén nyit üzletet a Favorit Kft. Tolnán NOVEMBER 16-ÁN. Ugyanis a Bajcsy-Zs. u. 72-ben mûködõ cég eddig csak vállalatok, hivatalok, nagykereskedõk részére szolgáltatott, most azonban úgy döntött, halad a kor követelményeivel és ezentúl egyéni vásárlókat is fogad. A 300 négyzetméteren bõséges árukészlettel, óriási akciókkal és nagykereskedelmi árakkal várja kedves vásárlóit. A Favorit Kft óta mûködik Tolnán a volt Textilgyár területén. A cég elsõsorban import és saját gyártású termékekkel foglalkozik, emiatt árai igen kedvezõek. Fõként papír-írószer, irodaszerek, háztartási papíráru nagykereskedelmi forgalmazását végzi. A termékek zömét a lakosság már régóta ismeri, mivel a nagyáruházak polcain is megtalálhatók. Jellemzõ, hogy nagy gondot fordítanak az egyedi megjelenítésre és a megfelelõ árfekvésre. Ezért modern külsejû, színes füzeteik, igényes mappáik és egyéb írószereik igen kelendõek. Ne feledjék! A bolt nyitva tartása: hétfõtõl-csütörtökig: 8 16 óra, péntek: 8 13 óra Keresse a szórólapot a postaládájában! NYITVA TARTÁS: Hétfõtõl-péntekig: 8 17 óráig, szombaton 8 12 óráig TOLNÁN, A DEÁK FERENC UTCA 94/A. szám alatt NOVEMBER 23-ÁN NYÍLIK szenzációs akciókkal és ajándékokkal A LEGÚJABB VIANNI ÜZLET! Az elsõ 100 vásárló ajándékcsomagot kap! Az Ft felett vásárló minden kedves vevõnk minimum 600 Ft és maximum Ft érték közötti azonnali ajándékcsomagot kap! A nyitónapon több mint Ft értékû ajándék talál így gazdára!!! * * részletek az üzletben AKCIÓ! EGYÉB AKCIÓKKAL IS VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT! ASZTALI NAPTÁR TA24-ES: 190 Ft helyett 99 Ft ASZTALI NAPTÁR TA23-AS: 124 Ft helyett 65 Ft KARÁCSONYI CSOMAGOLÓPAPÍR (5 ív/csomag): 300 Ft helyett 150 Ft Akción kívüli minden egyes termékre 10% KEDVEZMÉNY a nyitás hetében! Minden héten megújuló akciók! (X)

17 2009. NOVEMBER 17 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TOLNA VÁROS JÓ TANULÓJA JÓ SPORTOLÓJA KITÜNTETÕ DÍJRA Tolna Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a tanulást és a magas szintû versenyzést legeredményesebben összehangoló tanulók jutalmazására, tevékenységük elismeréséül Tolna Város Jó Tanulója Jó Sportolója kitüntetõ díjat alapított 1997-ben. A díj adományozásának feltételei: A Tolna Város Jó Tanulója Jó Sportolója kitüntetõ díj odaítélhetõ a város területén mûködõ alsó és középfokú nevelési-oktatási intézmény tanulójának, akinek tanév végén: általános iskolában valamennyi érdemjegye legalább 4-es (jó), középiskolában tanulmányi átlaga legalább 4,0 (jó), aki sportegyesület, iskolai DSK, DSE tagja, vagy edzésközpontban foglalkoztatott, aki a tanévben fegyelmi büntetésben nem részesült. A díj adományozására évenként a város területén mûködõ oktatási intézmények és sportegyesületek tehetnek javaslatot. Értékelésnél a szeptember 1-jétõl augusztus 31-ig terjedõ idõszakot kell figyelembe venni. A díj adományozásának idõpontja a Város Napja alkalmából rendezett ünnepi képviselõ-testületi ülés. A pályázati ûrlapok a Polgármesteri Hivatal Titkársági Osztályán átvehetõk, valamint Tolna város honlapjáról letölthetõk. (www.tolna.hu) A pályázatokat a Humán Bizottság részére kell megküldeni, a pályázatok beadási határideje: december 30. Meghívó könyvbemutatóra Tolna sportja, hét kötetben Tolna sportjának története ez a címe Gálffy Dezsõ nemrég elkészült hét kötetes könyvének, amely 1913-tól végéig, a településen valaha ûzött tizennyolc sportág gyakorlatilag összes fellelhetõ adatát tartalmazza, és gazdag képanyag is tartozik hozzá. A hatalmas gyûjtõmunka eredményét november 27-én, 17 órától mutatja be a szerzõ a Hámori étteremben. A könyvbemutatóra minden érdeklõdõt szeretettel várnak, köztük a tolnai sportegyesületek vezetõit és a város szurkolóit. Gyaloglónap A világ 60 országához hasonlóan hazánkban a Magyar Szabadidõsport Szövetség évente megszervezi a gyaloglónapot, melyen kortól, nemtõl függetlenül bárki részt vehet és bármely életkorban elkezdhetõ. Cél természetesen a mozgás öröme, a gyaloglás megszerettetése minél több emberrel. A Tolna Városi Érdekszövetség 1997-ben csatlakozott a Világ Gyalogló Naphoz, azzal a nem titkolt céllal, hogy megõrizzék egészségüket, fiatalságukat és sokáig fittek maradjanak. A kis csapat idén október 11-én a Penny parkolótól indult el, majd a Bajcsy utca felé vették az irányt, végig a kerékpárúton, érintve a Kinizsi, Akácfasor, Határ és Alkotmány utcát, míg végül a Deák utcán át visszatértek a kiinduló ponthoz. Miután fél Tolnát végiggyalogolták, kellemesen elfáradva, közös fõzéssel és nótázással zárták a jól sikerült napot. Egyébként minden csütörtökön gyalogló napot tartanak, bárki csatlakozhat hozzájuk. Leggyakoribb útvonaluk, ki Mözsig és vissza, vagy a Bezerédj Szabadidõközpontig és vissza. A kis csapat sportmúlttal is rendelkezik, bekapcsolódtak a Tízezer lépés elnevezésû országos rendezvénybe, ehhez még lépésszámlálót is kaptak. Ezen kívül kétszer vettek részt a Szépkorúak Sportfesztiválján, elsõ alkalommal húsz, másodszor pedig ötven fõvel. A városi és megyei sportpályázaton nyert pénzösszegbõl pedig az Abaligeten és Orfûn megrendezett sportnapon eredményesen szerepeltek. Burma PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TOLNA VÁROS SPORTJÁÉRT EMLÉKÉREM KITÜNTETÕ DÍJRA Tolna Város Önkormányzata a kiemelkedõ eredményeket elérõ sportolók és sportvezetõk jutalmazására, tevékenységük elismerésére Tolna Város Sportjáért kitüntetõ díjat alapított 1999-ben. A díj adományozásának feltételei: Tolna Város Sportjáért emlékérem odaítélhetõ: olimpián résztvevõ, világbajnokságon résztvevõ, EB-n résztvevõ, Nemzeti válogatottba bekerülõ, Magyar Bajnoki címet elnyerõ, Korosztályos, vagy rangos nemzetközi versenyen (gyermek, serdülõ, ifi, egyetemi-, fõis-kola, Európa kupa, Világkupa) I-VI. helyezést elérõ, Tolnán élõ, illetve tolnai sportegyesületben versenyzõ sportolóknak, valamint a fent felsorolt kiemelkedõ eredményeket elért sportolók edzõinek, és az érintett sportegyesületek vezetõinek, valamint a Képviselõ-testület egyedi elbírálása alapján sportolóknak, sportvezetõknek, akiket a Képviselõ-testület arra érdemesnek tart. Az emlékérem adományozására javaslatot tehetnek: sportegyesületek intézmények. Az emlékérem azonos személynek öt éven belül újból nem adományozható, illetve ugyanab-ban az évben a Tolna Város Jó Tanulója Jó Sportolója díjjal együtt egy évben nem adomá-nyozható. A pályázati ûrlapok a Polgármesteri Hivatal Titkársági Osztályán átvehetõk, valamint Tolna város honlapjáról letölthetõk. (www.tolna.hu) A pályázatokhoz csatolni kell az adott sportág szövetségének éves versenynaptárát. A díj adományozásának idõpontja a Város Napja alkalmából rendezett ünnepi képviselõ-testületi ülés. A pályázatokat a Humán Bizottság részére kell megküldeni, a pályázatok beadási határideje: december 30. FUTSAL Minden kezdet nehéz Igaz ez a nõi NB I-es futsal csapatra is, az országos bajnokság elsõ fordulójában ugyanis nem sikerült. A Miskolc 4 2-re gyõzött, de még az ellenfél edzõje, Sárréti Géza is elismerõen nyilatkozott a Tolna-Mözs felkészültségérõl. A tavalyi NB II-es lányokkal megfiatalított csapat Szegeden viszont már nyert. Igaz, a gyõzelmet csak nagy küzdelem árán sikerült elérni. Pálinkás János szerint a csapat kezdetben elbízta magát, s emiatt keveset mozogtak és határozatlanul védekeztek a játékosok. Ez megbosszulta magát és a fordulásnál már vezetett a hazai csapat. A második félidõben sok helyzet volt mind a két oldalon, nekünk sikerült kihasználni a lehetõségeinket, ezzel nyertük meg a mérkõzést! nyilatkozta az edzõ. A csapat a harmadik meccsen már bemelegedett és brillírozott, igaz, a szakértõk szerint nem volt meglepetés a mérkõzés kimenetele. A Kiskunfélegyháza kilenc gólt kapott, s csak három alkalommal talált a kapuba. A negyedik körben a Salgótarján szintén kikapott, a végeredmény 5 1 lett. A nagy ellenfél, az Univerzum lapzártánk elõtti hétvégén érkezett Tolnára, az izgalmas összecsapásra a vasárnapi rangadón került sor, az eredményrõl a legközelebbi számban lesz szó. Összesítettben a Tolna tehát az NB I-ben harmadik helyen áll, s reméljük, hogy az Univerzum ellen is magához ragadja a gyõzelmet. EREDMÉNYEK: Tolna Miskolc 4 2 Tolna Szeged 7 5 Tolna Kiskunfélegyháza 9 3 Tolna Salgótarján 5 1

18 18 Hétfõ DANCE STEP Kedd STEP AEROBIK Táncos step óra haladóknak. Zsírégetõ, koreografált óra (a résztvevõk igényeinek, képességeinek megfelelõen). Szerda ALAKFORMÁLÓ ÓRA/ KÖREDZÉS Comb, far, has, felsõtest. Eszközös óra. Mindent bele! Csütörtök STEP AEROBIK Zsírégetõ, koreografált óra (a résztvevõk igényeinek, képességeinek megfelelõen). A volt Sportszékházban, a tûzoltóság mögött. Érdeklõdni: Link Kinga 20/ NOVEMBER KOP-KA ZRT. TAMÁSI Jóval Jobban Jár! novemberi AKCIÓJA az alábbi üzleteiben: 4. sz. (Tolna, Deák F. u. 34.) és 7. sz. (Bartók B. u.) Tel.: , Vénusz étolaj 1 l Finomliszt, Félfogós liszt 2 kg-os COOP konyhakész rizs 250 gr Finó darált mák 200 gr. Ráma margarin 250 gr. Biopon takarékos mosópor 2 kg 299 Ft/l 169 Ft/cs. 84,50,-/kg 89 Ft/cs. 356,-/kg 189 Ft/cs. 945,-/kg 169 Ft/db 676,-/kg 699 Ft/db 349,5,-/kg Várja kedves vásárlóit a COOP ABC, mert a COOP jó szomszéd! SCHALLER BT. VÍZ-, GÁZ-, FÛTÉSSZERELÉS Felmérés, tervezés, kivitelezés ÉRDEKLÕDNI: SCHALLER GUSZTÁV Tel.: 06-30/ SCHALLER ZOLTÁN Tel.: 06-30/ MELEGBURKOLÁS parketta, hajópadló, laminált parketta, BURKOLAT- KÉSZÍTÉS, CSISZOLÁS, LAKKOZÁS pvc- és szõnyegpadló ragasztás, aljzatkiegyenlítés. Tolna, Ady E. u. 27. Telefon: 06 20/ MÁR MOST GONDOLJON A TÉLRE! TÉLIGUMI AKCIÓ AMÍG A KÉSZLET TART! 155/70x13 kumho Ft 185 R 14 C kumho Ft Szereltesse fel téligumiját, várakozás, sorban állás nélkül, elõzetes bejelentkezés alapján! Új szolgáltatásunk: téli ill. nyári gumik tárolása! TOLNA, RÁKÓCZI U. 10. Tel.: 06-20/ , 06-74/

19 2009. NOVEMBER 19 Visszanyúlna a szógyökökhöz Czakó Gábor volt a KÉSZ vendége Elõadássorozatot indított a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ), melynek célja, hogy felhívja a figyelmet nemzeti sajátosságainkra, értékeinkre. Talán legfõbb sajátosságunknak a magyar nyelv tekinthetõ. Ezért az elsõ elõadó a decsi születésû, most Budapesten élõ író, Czakó Gábor volt, aki nyelvrégészettel is foglalkozik. A nyilvánosság gyakorlása nem könynyû feladat. Még akkor is, ha az újságírót semmi érdek sem fûzi ahhoz, hogy vétsen a bizonyos esetekben kötelezõ pártatlanság ellen. Itt a legdurvább hiba a tájékozatlanság lehet (a szándékos félretájékoztatásról most ne beszéljünk), de ugyanígy beviheti az erdõbe az embert a lelkesedés, ami a nyilatkozóból néha a nyilvánosság emberére is átragad. Talán most is ez történt. Lapunk októberi számának megjelenése után ugyanis felhívott minket Papp Endre, a tolnai Thelena Hotel tulajdonosa és vezetõje, aki kifogást emelt a szóban forgó lapban megjelent írás, a Bort inni is tudni kell címû cikk több állítása ellen. Az alábbiakban az õ szavait idézzük. Mélységesen felháborít a fenti írás több kijelentése, ami nem csak mint tolnait, hanem mint borértõ szakembert is sért. És ezzel nem vagyok egyedül. Hogy a tolnaiak ne tudnának bort inni? Erre az egyik válaszom, hogy Tolnán messze a középkorig nyúlik vissza a szõlõtermelés és borkultúra, aminek során a tolnai borokat elõbb ismerte meg a világ, mint a szekszárdiakat. A másik viszont az, hogyha csak az elmúlt évet nézzük, itt egy olyan borász nemzedék nõtte ki magát a tolnai szõlõsgazdák közül, akik mára mindent tudnak a borról, amit számos megyei nagydíjuk is bizonyít. A teljesség igénye nélkül, ha csak, A nyelvrégész az egyedülálló magyar nyelvrõl és észjárásról beszélt V I S S Z H A N G A nyelvrégészet fogalmát õ maga alkotta meg. Kutatásai során többek között azt is megállapította, hogy sok szavunk utal arra: keleti konyhakultúrát hoztunk magunkkal a Kárpát-medencébe. Az író október 30-án járt Tolnán. A múzeumban lévõ elõadóteremben mintegy hatvan érdeklõdõ elõtt beszélt a magyaros észjárásról, ami a nyelvi leleményekben is megmutatkozik. A vendéget dr. Saramó Márta helyi KÉSZ-elnök köszöntötte. Elmondta: az elõadássorozat segítségével szeretnék elérni, hogy minél többekben alakuljon ki egészséges nemzettudat. Ehhez természetesen Czakó Gábor nyitóelõadása is hozzájárult. Beszélt többek között arról is, hogy a fiatalok azért utalják a nyelvtant, mert rosszul tanítják az iskolákban. Elfelejtették, nem alkalmazzák az elsõ szótárszerkesztõk Czuczor Gergely és Fogarasi János módszerét. Az õ 1840-ben kiadott munkájuk a szógyökökre épült. Ezt a mai nyelvészek nem használják. A magyar nyelv sajátosságai között említette Czakó Gábor az ikerszavakat, és azt, hogy nálunk minden a lényeggel kezdõk: a név, a dátum és a mondat is. Szabad a szórend és szabad a szóalkotás, persze bizonyos alapvetõ szabályok betartása mellett. Az újonnan kreált szavainkat azonnal érti mindenki. A KÉSZ következõ vendége Takaró Mihály irodalomtörténész lesz, november közepén. Wessely Tudnak-e bort inni a tolnaiak? az idõsebb és ifjabb Saramó János, Fõglein János, Tóth József, Pruzsina János, Bajor László nevét említem, Tolnán mindenki tudja, hogy mirõl beszélek. Ezek a gazdák már több mint harminc éve tartanak borkóstolót és borversenyt a Tolnai Kertbarát Kör rendezvényein. Én magam pedig hét évig voltam tagja a Tolnai Borértõk és Borbarátok Egyesületének, amely ha nem is hivatalos keretek között, de a mai napig is rendszeresen összejár. Az általam mûködtetett szálloda vendéglátó egységében ma is 40-nél több, palackozott, minõségi bort tartok, amelyek közt számos, környékbeli kiváló bor van, és amiket, és ezt is aláhúznám, igenis, kulturált körülmények közt lehet elfogyasztani. Hogy mit válaszoljunk erre? Hogy írásunkban még véletlenül sem akartuk megbántani az általunk is nagyra tartott tolnai szõlészeket és borászokat. Ha írásunk ilyen sugallatot (is) hordozott, ezért ezúton elnézést kérünk. Mindettõl függetlenül azt azonban fenntartjuk, hogy rohanó és egyre személytelenebb világunkban igenis szükség van minden közösségteremtõ rendezvényre, ahol az italhoz jutás nem cél, hanem eszköz. Szívesen látnánk például Tolnán is egy (a münchenihez hasonló) tolnai októberfesztet, ahol nem a serfõzdék, hanem a tolnai, erre méltó pincék állíthatnának ki, és egyben ültethetnének le tolnai tömegeket. Koncz Ádám Régi-új szobrok a városban Helyükre kerültek azok a tolnai köztéri szobrok, amelyek hosszú strázsájuk után egy kis pihenõidõt tartottak a restauráló mûhelyben. És ami valljuk be rájuk is fért. A gyógyítgatás során, ennek hatására újra kinõtt a keze a gimnázium (volt laktanya) elõtti Szent Sebestyénnek, aki ha élne, nem sokáig örülhetne ennek, mert a restauráló kezek a testét átjáró nyílvesszõket így ölték meg egykor, a római császár parancsára is a helyükre lõtték. Ez a szobor nem a korábbi helyére került vissza, hanem attól lépésnyire, a gimnázium kerítésén belül kapott új helyet. A helycserét praktikus okok tették szükségessé, lévén, hogy elõzõ helye környezetében fa matuzsálemmé váltak a laktanyapark hatalmas kõrisei és szilfái, amelyeknek lassú halála egy vihar esetén Szent Sebestyén újra tönkretehetné a szobrot. Ugyancsak visszakerült talapzatára a Festetich utca Selyemgyár utca sarkán lévõ, a régi postával átellenben álló Nepomuki Szent János szobor is. Õt ugyan nem kellett meggyógyítani, de papi ornátusaként hordott kõruhájára bizony ráfért egy kis mosás-vasalás, foltozgatás. Legrégibb köztéri szobrunk, így, reméljük, újabb száz évig pompázhat ebben. E szobrokról csak annyit, hogy Szent Sebestyén a III. század végén élt, és Diocletianus császár testõrségének magas rangú tisztje volt. Amikor azonban kiderült róla, hogy keresztény ez a római keresztényüldözések legádázabb kora volt, a császár, saját katonatársaival nyilaztatta agyon. Azóta a katonák védõszentje. Nepomuki Szent János viszont a középkor ismert szentje. Az 1300-as évek második felében élt, aki Prága érseki helynökeként, kiváló szónok hírében állt. Így lehetett IV. Vencel, cseh király feleségének udvari gyóntatója. És ez lett a veszte. A féltékeny király ugyanis tudni akarta felsége viselt dolgait, amiket a gyóntató, még a kínzások hatására sem árult el neki. Állhatatosságáért az életével fizetett. Nyelvét kitépték, halálra kínozták, majd zsákba varrva, a vár fokáról, a Moldva folyóba dobták. Azóta a vízen élõk védõszentje. Mostani helyén, a Festetich utca végén még csak száz éve áll, elõtte viszont, a mostani Hõsök terén, az akkori búzapiacion mutatta a kikötõbe vezetõ utat. Az elõttünk álló városrendezési terv szerint, ide is kerül vissza, ha elindul a Hõsök tere és az Árpád utca rekonstrukciója. Mindkét szobor a Tövisháti-testvérek szálkai mûhelyében nyerte el mostani, megújult formáját. Mint a polgármestertõl megtudtuk, további, három tolnai szakrális emlék is felújítás elõtt áll még, aminek során rendbe tesznek még két kõkeresztet, egyiket a Bezerédj-téren, a másikat, az úgynevezett Prajda sarkon, (a Deák Ferenc utca végén), és visszakapja kovácsolt vas kerítését és Mária szobrát, az egykori Cigánydombra nézõ Szent Vendel kápolna is. ká

20 NOVEMBER TOLNÁN, a volt faipari telep mellett 470 m 2 -es, összközmûves ÉPÍTÉSI TELKEK ELADÓK Érdeklõdni: 20/ november 17-én (kedden) 17 órakor

Várostörténetünk krónikája szerint éppen 586 hat éve

Várostörténetünk krónikája szerint éppen 586 hat éve XX. évfolyam 6. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2010. június A VÁROS NAPJA MÁR KÖZEL HATSZÁZ ÉVE IS MEZÕVÁROS VOLT TOLNA Várostörténetünk krónikája szerint éppen 586 hat éve annak, hogy

Részletesebben

TOLNA VÁROS BÁLJA. Október 23. Szeptember 27-én rendezték. Fáskerty Gábor lett az Év vállalkozója. Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.

TOLNA VÁROS BÁLJA. Október 23. Szeptember 27-én rendezték. Fáskerty Gábor lett az Év vállalkozója. Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna. XVIII. évfolyam 10. szám Október 23. Egy bomba robbant a szívemben: Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2008. október Tüntetés lesz, testvér, tüntetünk! Forró szívvel, és mit se várva Egy eszme

Részletesebben

Három megyéből érkeztek zarándokok. Augusztus 20-i aratófelvonulás és ünnepség Tolnán

Három megyéből érkeztek zarándokok. Augusztus 20-i aratófelvonulás és ünnepség Tolnán XXIV. évfolyam 9. szám Szent István ma is elégedett lenne Augusztus 20-i aratófelvonulás és ünnepség Tolnán A hagyományokhoz híven zajlott idén is az augusztus 20-i városi ünnepség, a Tolnai Nyugdíjas

Részletesebben

Nem bánták, hogy véget ért az év Idén is vidám volt a szilveszteri futás a sportpályán

Nem bánták, hogy véget ért az év Idén is vidám volt a szilveszteri futás a sportpályán XXV. évfolyam 1. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. január Nem bánták, hogy véget ért az év Idén is vidám volt a szilveszteri futás a sportpályán Hadak előtt, hadak után A 12-es Tolnai

Részletesebben

Sok száz milliós fejlesztés a Hõsök terén

Sok száz milliós fejlesztés a Hõsök terén XIV. évfolyam 2. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2009. február Sok száz milliós fejlesztés a Hõsök terén Az Árpád utca ma és a jövõben (3. oldal) Nem igaz a száz fõs leépítés A Fastronnál

Részletesebben

A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán

A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán XXV. évfolyam 3. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. március A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán A kommunizmus áldozataira emlékeztek

Részletesebben

SÉTA A JÖVÕ TOLNÁJÁN. Hogy utódaink mit fognak. Átadták a felújított Hõsök terét és Árpád utcát. Népünnepéllyé alakult az avatási ceremónia

SÉTA A JÖVÕ TOLNÁJÁN. Hogy utódaink mit fognak. Átadták a felújított Hõsök terét és Árpád utcát. Népünnepéllyé alakult az avatási ceremónia Sportmagazin XXI. évfolyam 10. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2011. október Átadták a felújított Hõsök terét és Árpád utcát SÉTA A JÖVÕ TOLNÁJÁN Népünnepéllyé alakult az avatási ceremónia

Részletesebben

Húszéves lett az Alta Ripa halfőzőverseny

Húszéves lett az Alta Ripa halfőzőverseny XVII. évfolyam 8. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2007. augusztus A kenyérszenteléstől az aratóbálig Szent István műve ma is áll, úgy hívják: Magyarország Mázlijuk volt a díszőrséget

Részletesebben

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu XVIII. évfolyam 2. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2008. február HÁNYSZOR FIZESSÜNK? Emlékszünk még a miniszterelnökök vitájára, amikor a jelenlegi kormányfõ, és a polgári kormány egykori

Részletesebben

Fontosak vagyunk egymás számára Uzon község díszpolgárává avatta a tolnai polgármestert

Fontosak vagyunk egymás számára Uzon község díszpolgárává avatta a tolnai polgármestert XXIII. évfolyam 11. szám Meleg, baráti fogadtatásban volt része ez év október 4 7. között annak a négytagú városi küldöttségnek, amely az Erdély-szerte ismert falusi ünnepre, a betakarítást követõ helyi

Részletesebben

AZ AGYSEBÉSZ 42 ÉVESEN TÉRT MEG

AZ AGYSEBÉSZ 42 ÉVESEN TÉRT MEG XXIII. évfolyam 10. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2013. október AZ AGYSEBÉSZ 42 ÉVESEN TÉRT MEG templomok éjszakáján tartott előadást Tolnán. Arra biztatta a templomban összegyűlt mintegy

Részletesebben

Naptármelléklet. 2014. december. Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu. XXIV. évfolyam 12. szám. dvent. Az ébredező égen, valami szépet láttam:

Naptármelléklet. 2014. december. Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu. XXIV. évfolyam 12. szám. dvent. Az ébredező égen, valami szépet láttam: Naptármelléklet XXIV. évfolyam 12. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2014. december Ábrahám Erzsébet A dvent Az ébredező égen, valami szépet láttam: t mint meg nem fejtett titkot, az Istent

Részletesebben

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu SARKADY SÁNDOR:

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu SARKADY SÁNDOR: XXIII. évfolyam 1. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2013. január SARKADY SÁNDOR: Farsang Fruskák, Zsuzskák, Dorottyák, Járják a bolondját: Dínomdánom vigalom, Nincs a táncra tilalom! Maskarások,

Részletesebben

Élesztős hagyományélesztés. Napelemek a MAG-Házra is. Elballagtak a végzős általános iskolások is. A mözsi keltkalács újra útra kél

Élesztős hagyományélesztés. Napelemek a MAG-Házra is. Elballagtak a végzős általános iskolások is. A mözsi keltkalács újra útra kél XXV. évfolyam 7. szám Elballagtak a végzős általános iskolások is Június közepén lezajlottak a ballagások az általános iskolákban is. Ballagó nyolcadikos most 33 volt a Wosinskyban, 25 a Széchenyiben,

Részletesebben

Szabad hinni a tarka lepkének? A lélek lenne? A családi ház udvarán álldogáltunk a szertartások után, amikor a lepke ismét megjelent.

Szabad hinni a tarka lepkének? A lélek lenne? A családi ház udvarán álldogáltunk a szertartások után, amikor a lepke ismét megjelent. TOLNAI HÍRLAP Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu Társadalmi havilap XV. évfolyam 11. szám Tolna és Mözs polgárainak lapja 2005. november 16. 1956 A hagyományokhoz híven a Hősök terén, az 56-os

Részletesebben

TOLNAI HÍRLAP. Az első mözsi falunap. Wosinskyszobrot. avattak. Idősek-napi ünnepség. Újabb tolnai diadal a Háry Kupán. Társadalmi havilap

TOLNAI HÍRLAP. Az első mözsi falunap. Wosinskyszobrot. avattak. Idősek-napi ünnepség. Újabb tolnai diadal a Háry Kupán. Társadalmi havilap Újabb tolnai diadal a Háry Kupán Írásunk a 10. oldalon Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu Társadalmi havilap XIV. évfolyam 10. szám Tolna és Mözs polgárainak lapja 2004. október 20. Wosinskyszobrot

Részletesebben

Nem lehet elég korán kezdeni a szelektív gyűjtést

Nem lehet elég korán kezdeni a szelektív gyűjtést XXIV. évfolyam 2. szám Ma már gyakorlatilag minden szétválogatva gyűjtött hulladék plusz költség nélkül, szabályosan elhelyezhető. Az illegális szemétlerakás mégsem szorult vissza. Tolna város hivatalos

Részletesebben

A mözsi Bartók kórus újabb elismerése

A mözsi Bartók kórus újabb elismerése XXV. évfolyam 2. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. február A mözsi Bartók kórus újabb elismerése A Tolna megyei művészetért elismerő plakettek átadására január 22-én, a magyar kultúra

Részletesebben

HIT, MUNKA, ÖSSZEFOGÁS

HIT, MUNKA, ÖSSZEFOGÁS XXII. évfolyam 9. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu HIT, MUNKA, ÖSSZEFOGÁS Augusztus 20-ai ünnepségek Tolnán Amár megszokott külsõségek között, a hagyományos aratófelvonulással kezdõdött

Részletesebben

Parlamenti választás: Tolnán is Fidesz fölény

Parlamenti választás: Tolnán is Fidesz fölény XXIV. évfolyam 4. szám Tolnán is a Fidesz KDNP-t támogatták a legtöbben voksaikkal az április 6-án rendezett országgyűlési választáson. A város 13 választókörzetében összesen 5502-en jelentek meg a szavazáson,

Részletesebben

vallotta, hogy ez üdvösségünk útja is. Mindnyájunké.

vallotta, hogy ez üdvösségünk útja is. Mindnyájunké. TOLNAI HÍRLAP Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu Társadalmi havilap XV. évfolyam 8. szám Tolna és Mözs polgárainak lapja 2005. augusztus 10. Szent István napja Ah, hol vagy magyarok tündöklő

Részletesebben

Nyitánya lehet a térség felemelkedésének Sikeres lobbi a tízmilliárdért

Nyitánya lehet a térség felemelkedésének Sikeres lobbi a tízmilliárdért I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Mindezek ellenére csaknem húsz évig semmi nem történt ebben az ügyben. Egészen ez év tavaszáig, amikor végre feltûntek a terepen a földmérõk. A 26-os négysávos továbbépítése azonban

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG. XXVI. évfolyam 1. szám. 2014. január február Ára: 120 Ft. Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava)

LAKITELEKI ÚJSÁG. XXVI. évfolyam 1. szám. 2014. január február Ára: 120 Ft. Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava) XXVI. évfolyam 1. szám (JANUÁR Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava) 2014. január február Ára: 120 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Anka Balázs rendszerváltó polgármesterünktõl

Részletesebben

Az egyik legszigorúbb elvárás: a megfelelő fizikai és pszichikai alkalmasság

Az egyik legszigorúbb elvárás: a megfelelő fizikai és pszichikai alkalmasság 2011. december www.berettyoujfalu.hu biharihirlap@gmail.com Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város havonta megjelenő közéleti magazinja XXI. évfolyam 10. szám Testületi ülés Portré Továbbra is legfontosabb

Részletesebben

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft JÁNOSSOMORJAI Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft Karácsonyi forgatag A tavalyinál színesebb programokkal várta az érdeklõdõket az idei karácsonyi forgatag december 22-én, a szentpéteri

Részletesebben

Megjutalmazták a legjobbakat A Benedek Elek EGYMI Pedagógiai Szakmai Csoportja január 25-én a Szent István Király Zenemûvészeti

Megjutalmazták a legjobbakat A Benedek Elek EGYMI Pedagógiai Szakmai Csoportja január 25-én a Szent István Király Zenemûvészeti XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. FEBRUÁR 2. A XIV. KERÜLETI POLGÁROK FÓRUMA ALSÓRÁKOS HERMINAMEZÕ ISTVÁNMEZÕ KIS-ZUGLÓ NAGY-ZUGLÓ RÁKOSFALVA TÖRÖKÕR VÁROSLIGET Megjutalmazták a legjobbakat A Benedek Elek EGYMI

Részletesebben

Rác templom melletti emeletes ház földszintjén, a mai virágüzlet helyén

Rác templom melletti emeletes ház földszintjén, a mai virágüzlet helyén XIII. évfolyam 5. szám, 2009. május 195 Ft KÖZÉLETI LAP Kérdés Dunaföldvár a második világháború elõtt jelentõs kereskedelmi központ volt. Gazdag árukészlettel, minden igényt kielégítõ választékkal várták

Részletesebben

Újabb remek sportsikerek

Újabb remek sportsikerek XXV. évfolyam 8. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. augusztus Újabb remek sportsikerek Az elmúlt hetekben ismét bizonyította erejét a tolnai sport. Újabb országos bajnoki címekkel,

Részletesebben

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu XXV. évfolyam 5. szám Ballagás a Sztárai gimnáziumban. Az igazgatónő dr. Novothné Bán Erzsébet a felnőtté, önállóvá válás nehézségeiről is beszélt. Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. május

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja. Fotó: Gál György

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja. Fotó: Gál György Nagymaros 2006. június 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Aktív párbeszéd a lakossági fórumon Kányádi Sándor: Kicsi legény, nagy

Részletesebben