Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje. Munkaterv nevelési évre. Az Intézmény OM azonosítója:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje. Munkaterv. 2014-2015 nevelési évre. Az Intézmény OM azonosítója: 202057"

Átírás

1 Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Munkaterv nevelési évre Az Intézmény OM azonosítója: Érvényessége: szeptember augusztus 31. Összeállította: Nagyné Panyi Judit intézményvezető Siófok, augusztus 29.

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A munkatervet meghatározó jogszabályi háttér: Az intézménnyel kapcsolatos általános információk Az intézmény célja és feladatai A pedagógiai munkát meghatározó főbb tényezők Kiemelt fő feladataink: Az intézményben kötelezően használt dokumentumok A szakmai munkaközösség feladatai A sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos feladatok Az intézmény kapcsolatai Helyzetelemzés A nevelési év rendje A nevelési év időtartama A nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk A nyári zárva-tartás tervezett időpontja Az intézmény nyitva-tartása Nyílt napok Munkaidő beosztás Az óvodapedagógusok fogadóórái Az intézményen belüli megbízatások és fogadó órák A nevelőmunka dokumentálása Értekezletek Intézményi értekezletek Hospitálások az intézményegységekben Ünnepek Szülői értekezletek Az intézmény belső ellenőrzési értékelési rendszere Helyettesítési rend Az óvoda belső kommunikációs rendszere Tanköteles gyermekek ellátása Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések terve Továbbképzések Terve Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve

3 15. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával kapcsolatos feladatok A gyermeki fejlődés nyomon követésének terve PR, marketing feladatok ellátásának terve (intézménymenedzselés, képviselet) Tehetséggondozó programok, tevékenység terve Az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység terve A környezettudatos magatartásra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység terve A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának, megszervezésének terve Intézményi dokumentumok felülvizsgálatának terve Az 5 éves vezetői stratégia megvalósításának időszakos terve Feladatok a Pedagógiai Program megvalósítása terén Feladatok a szervezeti kultúra fejlesztése terén Csicsergő Bölcsőde Munkaterve 51 LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK... 0 Mellékletek sz. melléklet... 0 Ellenőrzési terv sz. melléklet... 0 Helyettesítési rend sz. melléklet... 3 Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve sz. melléklet... 4 Tűz-, munka- és balesetvédelmi terv

4 1. A munkatervet meghatározó jogszabályi háttér: A közoktatásról szóló évi LXXIX. Tv. A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény o 8. - Az óvoda 4. melléklet - Osztály és csoportlétszámok o A nevelési tanítási idő felosztásának szabályai 3. melléklet Szakképzési követelmények 2. melléklet Finanszírozott létszámok 1. melléklet Kötelező óraszám 5. melléklet Intézményvezető óraszáma o A nevelés oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése o A gyermek, a tanuló mulasztásával kapcsolatos szabályok o A pedagógus kötelességei és jogai o Az óvodás gyermek fejlődésének figyelemmel kísérése o A köznevelési intézmény vezetője o A nevelőtestület o Szakmai munkaközösség o A szülő kötelességei és jogai o Kötelezően használt nyomtatványok o A nevelési oktatási intézmények kötelező felszerelésére vonatkozó szabályok o Nevelési oktatási intézmény baleset-megelőzési tevékenysége o Nemzetközi vonatkozású rendelkezések 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet Az óvodai felvétel 229./2012. (VIII.28.) Korm. rendelet A Kormány 363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelete az óvodai nevelés országos alapprogramjáról Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Pedagógiai Programja Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Éves Munkaterve Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzata Gyermekvédelmi törvény Siófok Város képviselőtestületének óvodákat érintő rendeletei, határozatai a 2014/2015-ös tanév rendjéről 4

5 2. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk Az intézmény neve: Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Székhelye: Siófok, Fő u Alapítója és fenntartója: Siófok Város Önkormányzata Az intézmény elérhetőségei: 84/ Intézményvezető: Intézményvezető helyettes: Nagyné Panyi Judit Kolumbán Ilona Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény adószáma: Alapító Okiratának kelte: május 22. Az intézmény alapfeladata: Az intézmény alaptevékenysége: - az óvodai nevelés - a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése iskolai előkészítő oktatás óvodai nevelés sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, ellátása Az óvoda ellátja a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény pont a., b. alpontja, 13. pontja, valamint a pontja alapján. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű gyermekek közül az intézmény ellátja a következő gyermekeket: beszédfogyatékossággal küzdők pszichés fejlődési zavarral küzdők autizmus spektrum zavarral küzdők enyhe értelmi fogyatékos mozgásszervi fogyatékos Az intézmény vállalja a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény és 14. pontja szerinti kiemelten tehetséges gyermekek nevelését. Az intézmény férőhelyeinek száma: Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 815 fő 956 fő Csoportok száma: 34 5

6 3. Az intézmény célja és feladatai 3.1. A pedagógiai munkát meghatározó főbb tényezők a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, derűs légkör megteremtése a befogadástól az óvodáskor végéig a gyermek erkölcsi, szociális, esztétikai és intellektuális érzelmeinek kialakítása, folyamatos árnyalása, gazdagítása életszerű körülmények között a gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlata egészséges, harmonikus személyiségfejlesztés, a sikeres iskolai életmódra felkészítés, a szükséges testi, szociális, értelmi és érzelmi érettség kialakításával Kiemelt fő feladataink: Főbb dokumentumaink o csoportnapló o felvételi- és mulasztási napló o fejlődési napló egységes vezetésének a kialakítása. Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és egészségmegőrzés szokásainak tudatos alakítása. A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások, a környezettudatos magatartás tudatos alakítása Az intézményben kötelezően használt dokumentumok felvételi- és előjegyzési napló felvételi és mulasztási napló óvodai csoportnapló óvodai törzskönyv óvodai szakvélemény a gyermekek fejlődéséről szóló dokumentum A szakmai munkaközösség feladatai A jól bevált gyakorlatok és elméletek mellett újak megismerése, integrálása a már folyó gyakorlati munkánkba Elméleti és gyakorlati problémák, ismeretek elemzése, megbeszélése, új ismeretekkel való bővítése, szakmai viták A nevelési év során a helyi nevelési programhoz kapcsolódó tevékenységek megszervezése, az óvodai élet tartalmasabbá tétele 3.5. A sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos feladatok Szakértői vélemények nyilvántartása Felülvizsgálatok időpontjának rögzítése 6

7 differenciált feladatok meghatározása, ellátása Kapcsolattartás a szakemberekkel (fejlesztők, gyógypedagógus, logopédus) 4. Az intézmény kapcsolatai az intézményegységek közötti együttműködés az intézmény fenntartójával a Gyermekjóléti Szolgálattal a város iskoláival a KIKK-kel (Kálmán Imre Kulturális Központ) színház gyermekkönyvtár részével A szülőkkel való kapcsolattartás lehetőségei Fogadóórák Szülői értekezletek Faliújság (minden szülőt érintő ügyek) Közös programok szervezése (kirándulás, óvodai rendezvények stb.) Személyi feltételek Intézményegységenként 5. Helyzetelemzés neve Katicabogár óvoda Napraforgó Pitypang Beírt létszám pedagógus Korcsoport Dajkák 108 fő 10 fő 5 csoport 5 fő 16 fő Balla Katalin Nyuszi csoport Szeifer Zoltánné Balogh Gáborné Nagy-középső 28 fő Bedeginé B.Csilla Lepke csoport Kisközépső Szavári Gézáné Szabó Lilla 18 fő Horváth Anikó Méhecske csop. Kis Németh Gyöngyi Körtvélyesi Ildikó csoport 20 fő Szipola Kornélné Maci csoport Nagy Istvánné Vargáné Sz. Irén Vegyes csoport 26 fő Kreka Lászlóné Csiga csoport Balogh Gyuláné Márovics Melinda Vegyes csoport csoport 2 20 fő Bunda Beatrix vegyes Kerekes Jánosné Szemesi Erzsébet 20 fő Szűcsné Borbély Irén vegyes Nácsa Zsuzsanna Kőhalmi Alexandra fő 2 nagycsoport 1 25 fő 2 Középső csoport 1 26 fő 2 Kiscsoport 1 25 fő 2 kiscsoport csoport 3 Pillangó 25 fő Somogyi Edit Némethné Sörös Mária Nyuszi csoport - Kiscsoport Barna Zoltánné Keller Lajosné Micimackó csoport Dr.Dudásné 7

8 Micimackó Napsugár Pöttyös Nyitnikék Nyolcszínvirág 26 fő Juhász Eszter Középső csoport Kónya Anikó 26 fő Glázer Györgyné Barczi Ildikó Süni csoport Nagy-kis Vaskó Istvánné csoport 3 25 Borosné Mendrek kiscsoport Török Tiborné Mónika Szarka Erika 26 Bárkányiné Bartók középső cs. Horváth Erika Rudolfné Czeglédi Annamária 30 Kis Anna nagycsoport Tóth Béláné Vargáné Szánti Andrea fő Tóth Ildikó Kék Kis-középső Városi Györgyné Gyárfás-Tóth Tamásné 26 fő Gombás Csabáné Piros - kiscsoport Kovács Mónika Szitáné Weiler Ildikó 28 fő Kun Lászlóné Zöld- nagycsoport Balogh Éva Kreka Jánosné 29 fő Visnyeiné Mayer Mónika Horváth Anikó 27 fő Váradi Ágnes Ember Melinda Narancssárga nagy-középső Simon Barnabásné Virághné Horváth Zsuzsanna Sárga nagyközépső féle 4 27 fő Berkes Viktória Házi Ágnes 1.Középsőnagycsoport Dunajcsik Lászlóné 23 fő Hartáné G. Rózsa 2.Kis- csoport 2. Nagyné T Éva Tóth Tünde 26 fő Sándorné T. Anna 3. Nagycsoport Horváth Tímea Szili Zsuzsanna 27 fő Dombos Erzsébet Némedi W. Ágnes 4. Kiscsoport 1. Szira Istvánné csoport 4 Várdainé Szentes Lila - vegyes Fülöp Tamásné 23 fő Márta Halászné Illés Rita Bocsor Ilona Zöld - nagycsoport Egyed Melinda 23 fő Kálócziné Juhász Ilona Árvai Julianna Piros középső Junghardtné 27 fő Magyarossyné csoport Takács Tünde Horváth Erika 22 fő Györék Nikolette Sas Lothárné Kék részben osztott Leicht Károlyné csoport 4 32 fő Ténta Tiborné, Buci Maci/nagy cs. Szarvas Viktorné Cserhátiné Hekeli Lívia 30 fő Ábrahám Gáborné, Gesztesi Görgyi 30 fő Babodi Lilla, Pomuczné Cica/ középső cs. Katicabogár/ kis cs. Horváth Józsefné Ráksiné Szabó Szilvia 8

9 25 fő Récsei Andrea Kasznerné Fauszt Krisztina, Parragné Szentesi Katalin Süni/ Befogadós kis csoport Benzsayné Palkovics Adrienn 9

10 6. A nevelési év rendje 6.1. A nevelési év időtartama szeptember 1-től augusztus 31-ig 6.2. A nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk Intézményegység Felhasználás tárgya Időpont Felelős Nevelési évnyitó, - záró értekezlet intézményvezető Nevelési értekezlet intézményegység vez. Nevelési értekezlet intézményegység vez. Katicabogár Nevelési értekezlet intézményegység vez. Pedagógus Nap intézményvezető Nevelési évnyitó, - záró értekezlet intézményvezető Nevelési értekezlet intézményegység vez. Nevelési értekezlet Napraforgó Nevelési értekezlet intézményegység vez. intézményegység vez. Pedagógus Nap intézményvezető Nevelési évnyitó, - záró értekezlet intézményvezető Nevelési értekezlet: kötött és kötetlen tevékenységek helye a szabad játékban Szalai Józsefné, Simkó Dorottya Pitypang Nevelési értekezlet: gyermektánc az Simkó Dorottya (meghívott óvodában előadó) Nevelési értekezlet: Kirándulás, Simkó Dorottya óvodalátogatás Pedagógus Nap intézményvezető Nevelési évnyitó, - záró értekezlet intézményvezető Nevelési értekezlet - Egészséges Keller Lajosné életmódra nevelés Barczi Ildikó Nevelési értekezlet - Környezettudatos Keller Lajosné Pillangó magatartás alakítása óvodánkban Glázer Györgyné Nevelési értekezlet kirándulás Tihany Keller Lajosné Nemzeti Park Juhász Eszter Pedagógus Nap intézményvezető Nevelési évnyitó, - záró értekezlet intézményvezető Micimackó Nevelési értekezlet Vargáné Szánti Andrea Nevelési értekezlet Vargáné Szánti Andrea Nevelési értekezlet Vargáné Szánti Andrea Pedagógus Nap intézményvezető Nevelési évnyitó, - záró értekezlet intézményvezető Nevelési értekezlet: Mozgás, mindennapos intézményegység vezető mozgás Napsugár Nevelési értekezlet: Szabad játék intézményegység vezető Nevelési értekezlet: kirándulás intézményegység vezető Pedagógus Nap intézményvezető Nevelési évnyitó, - záró értekezlet intézményvezető Pöttyös Nevelési értekezlet Int.egység vezető Nevelési értekezlet Int.egység vezető Nevelési értekezlet Int.egység vezető Pedagógus Nap intézményvezető Nevelési évnyitó, - záró értekezlet intézményvezető Nevelési értekezlet Intézményegység vezető Nevelési értekezlet Nyitnikék Nevelési értekezlet Pedagógus Nap intézményvezető Nevelési évnyitó, - záró értekezlet intézményvezető Nevelési értekezlet: Egészséges életmódra nevelés gyakorlata óvodánkban, Egész-ség napok értékelése Ténta Tiborné és Babodi Lilla, csoportok óvodapedagógusai Nevelési értekezlet: Környezettudatos Ténta Tiborné, 10

11 Nyolcszínvirág magatartás alakítása óvodánkban Parragné Szentesi Katalin Nevelési értekezlet: Kirándulás- egy falusi óvoda életébe betekintés Ténta Tiborné Pedagógus Nap intézményvezető 6.3. A nyári zárva-tartás tervezett időpontja június 22.- július 17.-Nyitás: július 20. Pitypang Micimackó Pöttyös Nyolcszínvirág július 20 augusztus 14-ig Nyitás: augusztus 17. Katicabogár Napraforgó Pillangó Napsugár Nyitnikék Az iskolai téli szünet idejére, az óvodák nyitva-tartása a szülői igények alapján történik Az intézmény nyitva-tartása A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart, mely két részből áll: o szervezett nevelési időszak szeptember 1 május 31-ig o nyári időszak június 1 augusztus 31-ig. Az intézményegységek napi nyitva-tartása: Intézményegység Katicabogár Nyitvatartás Reggeli gyülekező között a Lepke csoportban. A délutáni összevonás között a Lepke csoportban. A nap többi részében minden gyermek a saját csoportjában tartózkodik, az óvó nénijével. Napraforgó h Sárga csoport nyit-első hét első héten Sárga csoport zár, második héten Kék csoport zár ig sárga csoport nyit- második hét Pitypang ig összevont csoport ig összevont csoport Pillangó Naponta óráig csoportösszevonás a hetenkénti váltással az óvodát nyitó óvodapedagógus csoportszobájában - Naponta óráig csoportösszevonás a hetenkénti váltással a zárós óvodapedagógus csoportjában, vagy az udvaron. Micimackó reggel ig gyülekező összevontan a középső csoportban délután 16 órától 17 óráig összevontan a középső csoportban Napsugár Naponta óráig egy összevont csoport működik (narancssárga) óvodapedagógus - heti váltásban ügyeletesek - Naponta óráig egy összevont csoport működik (zöld) a nagycsoportos óvónők heti váltásban ügyeletesek. Pöttyös óráig fogadó csoport:1. csoport óráig gyűjtő csoport: rossz időben 1. csoport jó időben, kinn tartózkodás esetén 3. csoport Nyitnikék két csoportban 11

12 két csoportban Nyolcszínvirág Naponta óráig csoportösszevonás a hetenkénti váltással az óvodát nyitó óvodapedagógus csoportszobájában - Naponta óráig csoportösszevonás a hetenkénti váltással a zárós óvodapedagógus csoportszobájában, középső udvarrészen 6.5. Nyílt napok Intézményegységenként meghatározott. Intézményegység Katicabogár Napraforgó Pitypang Pillangó Micimackó Napsugár Pöttyös Nyitnikék Nyolcszínvirág Nyílt napok 6.6. Munkaidő beosztás Intézményegységenként részletezve Intézményegység Alkalmazott Heti munkaidő Órakedvezmény (csoportoban töltött idő) Balla Katalin perc - Balogh Gáborné perc 8 óra Balogh Gyuláné perc - Bedeginé B. Csilla perc - Horváth Anikó perc - Körtvélyesi Ildikó perc - Kreka Lászlóné perc - Katicabogár Márovics Melinda perc - Nagy Istvánné perc - Németh Gyöngyi perc - Szabó Lilla perc - Szavári Gézáné perc - Szeifer Zoltánné perc - Szipoláné Tóth Ilona perc - Vargáné Szigeti Irén perc - Bunda Beatrix perc - Kőhalmi Alexandra perc Szemesi Erzsébet perc - Napraforgó Szűcsné Borbély Irén perc 8 óra Nácsa Zsuzsanna perc - Kerekes Jánosné perc - Deres Julianna perc Éder Melinda perc Fazekas Brigitta perc Harmathné Erdős Klára perc Pitypang Íróné István Enikő perc Kissné Kovács Erzsébet perc Molnárné Krejcsi Magdolna perc Pappné Babodi Tímea perc Simkó Dorottya perc 8 óra 12

13 Pillangó Micimackó Napsugár Pöttyös Nyitnikék Szabó Nándor Attila perc Szalai Józsefné perc Viola-Gondán Erzsébet Zsuzsanna perc Weifenbach Tivadarné perc Barczi Ildikó perc - Barna Zoltánné perc - Dr.Dudásné Kónya Anikó 40/40 - Glázer Györgyné perc - Juhász Eszter perc - Keller Lajosné perc 8 óra Némethné Sörös Mária perc - Somogyi Edit perc - Vaskó Istvánné perc - Bárkányiné Bartók Erika perc - Borosné Mendrek Mónika perc - Czeglédi Annamária perc - Kis Anna perc - Szarka Erika perc - Vargáné Szánti Andrea perc 8 óra Horváth Rudolfné perc - Tóth Béláné perc - Török Tiborné perc - László Zsolt perc - Szitáné Weiler Ildikó perc 8 óra Gombás Csabáné perc Gyárfás-Tóth Tamásné perc Tóth Ildikó perc Kun Lászlóné perc Kreka Jánosné perc Horváth Anikó perc Visnyeiné Mayer Mónika perc Váradi Ágnes perc Ember Melinda perc Városi Györgyné perc Kovács Mónika perc Balogh Éva perc Simon Barnabásné perc Virághné Horváth Zsuzsanna perc Strausz István perc Dombos Erzsébet perc 8 óra Berkes Viktória perc Házi Ágnes perc Hartáné G. Rózsa perc Tóth Tünde perc Sándorné T Anna perc Szili Zsuzsanna perc Némedi W. Ágnes perc Dunajcsok Lászlóné perc Nagyné T. Éva perc Horváth Tímea perc Gazdag István perc Szira Istvánné perc Kálócziné Juhász Ilona perc 8 óra Bocsor Ilona perc Árvai Julianna perc Magyarossyné Horváth Erika perc Sas Lothárné perc Györék Nikolette perc Várdainé Szentes Márta perc Halászné Illés Rita perc 13

14 Nyolcszínvirág Fülöp Tamásné perc Egyed Melinda perc Leicht Károlyné perc Junghardtné Takács Tünde perc Ábrahám Gáborné perc - Babodi Lilla perc - Benzsayné perc - Palkovics Adrienn Cserhátiné Hekeli Lívia perc - GesztesiGyörgyi perc - Horváth Józsefné perc - Kasznerné Fauszt Krisztina perc - Parragné Szentesi Katalin perc - Pomuczné Récsei Andrea perc - Ráksiné Szabó Szilvia perc - Szarvas Viktorné perc - Ténta Tiborné perc 8 óra Horváth Imréné Felmentési idejét tölti 6.7. Az óvodapedagógusok fogadóórái Intézményegység Fogadóóra - intézményegység vezető: szerda délután/egyeztetésre Katicabogár - évente 2x / február-május - egyébként a csoportban dolgozó óvónőkkel egyeztetett időpontban. Napraforgó minden hónap első szerdája Az intézményegység vezető fogadó órája minden hónap első szerdája ig Pitypang Intézményegység vezető: minden szerda délelőtt 8-9 óráig, szülői igény esetén előzetes időpont-egyeztetés szerint más időpontban is lehetséges pedagógusok: évente 2 alkalommal gyerekenként, előzetes időpont-egyeztetés szerint Pillangó A nevelési év szorgalmi időszakában szükség szerint, a szülőkkel előzetes időpont egyeztetést követően, minimum évi 2 alkalommal gyermekenként. A fogadóórán mindkét óvodapedagógus lehetőség szerint részt vesz. Az intézményegység vezető fogadó órája: hetente- Szerdai napokon óráig, szükség szerint, a szülők igényét figyelembe véve, előzetes időpont egyeztetést követően más időpontban. Micimackó Igény esetén, előzetes időpont egyeztetéssel, valamint november 10. március 23-án. Napsugár Minden hónap 2. szerda, vagy előre egyeztetett időpontban Pöttyös Egyeztetés szerint óráig évente minimum 2x Int. Egység vezető: egyeztetés szerint Nyitnikék Nincs kijelölt nap. Szülővel egyeztetve, szülő igényéhez, szabadidejéhez igazodva - évente minimum 2x. Nyolcszínvirág A nevelési év szorgalmi időszakában szükség szerint, a szülőkkel előzetes időpont egyeztetést követően, minimum évi 2 alkalommal gyermekenként. 14

15 A fogadóórán mindkét óvodapedagógus lehetőség szerint részt vesz. Az intézményegység vezető fogadó órája: hetente- Szerdai napokon óráig, szükség szerint, a szülők igényét figyelembe véve, előzetes időpont egyeztetést követően más időpontban Az intézményen belüli megbízatások és fogadó órák intézményvezető: Nagyné Panyi Judit minden hétfőn óráig intézményvezető helyettes: Kolumbán Ilona minden hétfőn óráig munkaközösség vezető: Kolumbán Ilona minden hétfőn óráig Az intézményegységen belüli megbízatások Pedagógus neve Intézményegység Egyéb feladatok, funkciók Balla Katalin Katicabogár intézményegység újság terjesztés, szertár felelős Balogh Gáborné Katicabogár intézményegység intézményegység vezető, közös programok külső előadók koordinálása, meghívása Bedeginé B. Csilla Katicabogár intézményegység SZM felelős, gyermekvédelmi felelős Horváth Anikó Katicabogár intézményegység ünnep felelős, szertár felelős Körtvélyesi Ildikó Katicabogár intézményegység ünnep felelős, szertár felelős, foci felelős Kreka Lászlóné Katicabogár intézményegység intézményegység vezető helyettes, tűz-és balesetvédelmi felelős, elsősegély-nyújtó Márovics Melinda Katicabogár intézményegység könyv és színház felelős, rajz pályázatokért felelős Szabó Lilla Katicabogár intézményegység faliújságok aktualitásáért felelős Szipoláné Tóth Ilona Katicabogár intézményegység városi (külső) rendezvényekért, munka délutánokért felelős Vargáné Szigeti Irén Katicabogár intézményegység rendezvényekért, munka délutánokért felelős Bunda Beatrix Napraforgó intézményegység Jegyzőkönyv vezetése, Folyóiratterjesztés Kőhalmi Alexandra Napraforgó intézményegység Térítési díj Gyermekvédelem Szemesi Erzsébet Napraforgó intézményegység Elsősegélynyújtás Szűcsné Borbély Irén Napraforgó intézményegység Intézményegységvezető helyettes Deres Julianna Pitypang Intézményegység ünnepek szervezése Harmathné Erdős Klára Pitypang Intézményegység leltárfelelős, ünnepek szervezése Íróné István Enikő Pitypang Intézményegység gyermekvédelmi felelős Kissné Kovács Erzsébet Pitypang Intézményegység kézműves-délutánok szervezése Pappné Babodi Tímea Pitypang Intézményegység gyermeknap szervezése Simkó Dorottya Pitypang Intézményegység intézményegység vezető, weboldal aktualizálása, őszi egészséghét szervezése Szalai Józsefné Pitypang Intézményegység intézményegység vezető helyettes, ünnepély és dekoráció felelős, leltárfelelős Víg Zsuzsanna GYES Viola-Gondán Erzsébet Zsuzsanna Pitypang Intézményegység balesetvédelmi felelős, adventi vásár szervezése, Mikulásnap Barczi Ildikó Pillangó Intézményegység Dekoráció és ünnepek Glázer Györgyné Pillangó Intézményegység - Barkács délutánok, dekoráció 15

16 - Gyerekvédelem Juhász Eszter Pillangó Intézményegység Információs táblák aktualizálása Keller Lajosné Pillangó Intézményegység Intézményegység vezető Némethné Sörös Mária Pillangó Intézményegység Balesetvédelem Somogyi Edit Pillangó Intézményegység Helyettes vezető Az étkezési ívek vezetése és egyeztetése az S-FOOd-dal Vargáné Szánti Andrea Micimackó intézmény-egys. v. adminisztráció v. Borosné Mendrek Mónika Micimackó nyilvántartások vezetése Bárkányiné Bartók Erika Micimackó Ünnepek szervezése Szarka Erika Micimackó Gyermek és ifj. v. felelős Czeglédi Annamária Micimackó Munkavédelmi felelős Kis Anna Micimackó Szertár felelős Szitáné Weiler Ildikó Napsugár Intézményegység intézményegység vezető Gombás Csabáné Napsugár Intézményegység helyettes, étel minőségének és mennyiségének ellenőrzése, - munkabeosztások elkészítése hiányzás esetén, - szabadságok nyilvántartása Gyárfás-Tóth Tamásné Napsugár Intézményegység balesetvédelem, gyermekbalesetek megelőzése Tóth Ildikó Napsugár Intézményegység gyermekvédelmi felelős Kun Lászlóné Napsugár Intézményegység ünnepek, ünnepélyek lebonyolítása Kreka Jánosné Napsugár Intézményegység ünnepek, ünnepélyek lebonyolítása Horváth Anikó Napsugár Intézményegység ünnepek előkészítése, technikai feltételek biztosítása Visnyeiné Mayer Mónika Napsugár Intézményegység jegyzőkönyv-vezetés Váradi Ágnes Napsugár Intézményegység dekoráció készítés, előtéri dekorációk aktualizálása Ember Melinda Napsugár Intézményegység dekoráció készítés, előtéri dekorációk aktualizálása Berkes Viktória Pöttyös Dekoráció felelős Házi Ágnes Pöttyös Dekoráció felelős Házi Ágnes Pöttyös Baleset és munkavédelmi felelős Sándorné T. Anna Pöttyös Gyermekvédelmi felelős Szili Zsuzsanna Pöttyös Gyermekvédelmi felelős Némedi W. Ágnes Pöttyös Ünnep és program felelős Tóth Tünde Pöttyös Ünnep és program felelős Hartáné G. Rózsa Pöttyös Int. Egys. vez. helyettes Árvai Julianna Hajnalka Nyitnikék Baleset, munkavédelmi és tűzvédelmi felelős, jegyzőkönyv vezetése Magyarossyné Horváth Erika Nyitnikék óvodai dekoráció és óvodai ünnepségek szervezése, kiadványok, könyvek terjesztése Bocsor Ilona Nyitnikék Kirándulások, séták szervezése, étkezési ívek ellenőrzése Sas Lothár Elekné Nyitnikék Gyermekvédelmi felelős Györék Nikolette Nyitnikék Munkaközösségi tag, jegyzőkönyv vezetése Halászné Illés Rita Nyitnikék Szülői értekezletek tervezése, szervezése Várdainé Szentes Márta Nyitnikék Kiadványok, könyvek terjesztése Intézményegység vezető helyettes 16

17 Kálócziné Juhász Ilona Nyitnikék Intézményegység vezető Dokumentumok kezelése, ügyintézés Ténta Tiborné Nyolcszínvirág Intézményegység vezető, óvodapedagógus Ábrahám Gáborné Nyolcszínvirág óvodapedagógus Intézményegység vezető helyettes Munka és Tűzvédelmi felelős ügyviteli munkában segít Babodi Lilla Nyolcszínvirág óvodapedagógus Szertár és bábfelelős Cserhátiné Hekeli Lívia Nyolcszínvirág óvodapedagógus Kulturális programok, rajz pályázatokért felelős Gesztesi Györgyi Nyolcszínvirág óvodapedagógus Gyermekvédelmi felelős Só szoba rendjéért felelős ügyviteli munkában segít Kasznerné Fauszt Krisztina Nyolcszínvirág óvodapedagógus Külső játék raktárfelelős Jegyzőkönyvvezető Parragné Szentesi Katalin Nyolcszínvirág óvodapedagógus i dekorációs felelős Pomuczné Récsei Andrea Nyolcszínvirág óvodapedagógus Tornaszoba rendjéért felelős 6.9. A nevelőmunka dokumentálása dokumentum elhelyezése vezetése felelős Felvételi-és mulasztási napló Csoportnapló Gyermek fejlődését nyomon-követő dokumentum Fejlesztési terv (S.N.I.) Étkezési ívek Katicabogár Csoport szoba/ óvónői A csoportban szekrény dolgozó óvónők Csoport szoba/ óvónői A csoportban szekrény dolgozó óvónők Csoport szoba/ óvónői A csoportban szekrény dolgozó óvónők Csoport szoba/ csoport napló A csoportban dolgozó óvónők Csoport szoba/ óvónői A csoportban szekrény dolgozó óvónők Jegyzőkönyv Vezetői iroda / szekrény Intézmény-vezető /intézményegység vezető Szakvélemények Vezetői iroda / szekrény Intézmény-vezető /intézményegység vezető Meghatalmazások Vezetői iroda / szekrény Intézmény-vezető /intézményegység vezető Hiányzások igazolása Csoport szoba/ óvónői szekrény A csoportban dolgozó óvónők A csoportban dolgozó óvónők A csoportban dolgozó óvónők A csoportban dolgozó óvónők A csoportban dolgozó óvónők A csoportban dolgozó óvónők Intézmény-vezető /intézményegység vezető Intézmény-vezető /intézményegység vezető Intézmény-vezető /intézményegység vezető A csoportban dolgozó óvónők 17

18 Felvételi- és mulasztási napló Napraforgó Csoportszobák csoport óvodapedagógusai Csoportnapló Csoportszobák csoport óvodapedagógusai Gyermek fejlődését nyomonkövető dokumentum Fejlesztési terv (S.N.I.) Csoportszobák Csoportnapló csoport óvodapedagógusai csoport óvodapedagógusai Étkezési ívek Csoportszobák csoport óvodapedagógusai Jegyzőkönyv Szakvélemények Meghatalmazások Hiányzások igazolása Felvételi- és mulasztási napló Csoportnapló Gyermek fejlődését nyomon-követő dokumentum Fejlesztési terv (S.N.I.) Étkezési ívek Csoportnapló Iktató Csoportszobák Iktató Dokumentumok Felvételi és mulasztási napló Felvételi és mulasztási napló Csoportszobában dokumentumoknál Csoportszobában dokumentumoknál Csoportszobában dokumentumoknál Csoportszobában dokumentumoknál Csoportszobában dokumentumoknál csoport óvodapedagógusai Bunda Beatrix csoport óvodapedagógusai koordinátor koordinátor csoport óvodapedagógusai csoport óvodapedagógusai Pitypang Csoportban dolgozó óvodapedagógusok Csoportban dolgozó óvodapedagógusok Csoportban dolgozó óvodapedagógusok Csoportban dolgozó óvodapedagógusok Csoportban dolgozó óvodapedagógusok csoport óvodapedagógusai koordinátor csoport óvodapedagógusai koordinátor csoport óvodapedagógusai csoport óvodapedagógusai koordinátor csoport óvodapedagógusai koordinátor csoport óvodapedagógusai koordinátor csoport óvodapedagógusai koordinátor koordinátor csoport óvodapedagógusai csoport óvodapedagógusai Csoportban dolgozó óvodapedagógusok Csoportban dolgozó óvodapedagógusok Csoportban dolgozó óvodapedagógusok Csoportban dolgozó óvodapedagógusok Csoportban dolgozó óvodapedagógusok, intézmény-egység vezető Intézmény-egység vezető Intézmény-egység vezető Intézmény-egység vezető Csoportban dolgozó óvodapedagógusok Jegyzőkönyv Irodában dokumentumoknál Intézmény-egység vezető Szakvélemények Irodában Intézmény-egység dokumentumoknál vezető Meghatalmazások Irodában Intézmény-egység dokumentumoknál vezető Hiányzások Csoportszobában Csoportban dolgozó igazolása dokumentumoknál óvodapedagógusok Pillangó Felvételi- és csoport szobákban, az csoportban csoportban dolgozó 18

19 mulasztási napló íróasztalban délelőtt dolgozó óvodapedagógus Csoportnapló csoport szobákban, az csoportban íróasztalban délelőtt dolgozó Gyermek fejlődését nyomon-követő dokumentum Fejlesztési terv (S.N.I.) Étkezési ívek Jegyzőkönyv Szakvélemények Meghatalmazások Hiányzások igazolása csoport szobákban, az íróasztalban csoport szobákban, az íróasztalban csoport szobákban, az íróasztalban Másolatai- Vezetői szoba, zárt iratszekrényében a Gyermekétkezés Dossziéban Vezetői szoba, zárt iratszekrényében az adott nevelési év szakmai anyagát tartalmazó dossziéban lefűzve Vezetői szoba, zárt iratszekrényében az adott nevelési év gyermekvédelmi dossziéban lefűzve Csoportokban, a gyermekek fejlődését nyomonkövető kék könyvek mellékleteként Vezetői szoba, zárt iratszekrényében, Személyügyi dossziéban csoport szobákban, íróasztalban külön borítékban óvodapedagógus csoportban dolgozó mindkét óvodapedagógus csoportban dolgozó mindkét óvodapedagógus csoportban délelőtt dolgozó óvodapedagógus megbízott óvodapedagógus Csoportban dolgozó mindkét óvodapedagógus Intézményegység vezető Csoportban dolgozó mindkét óvodapedagógus óvodapedagógusok csoportban dolgozó óvodapedagógusok csoportban dolgozó óvodapedagógusok csoportban dolgozó óvodapedagógusok csoportban dolgozó óvodapedagógusok Intézményegység vezető Intézményegység vezető Intézményegység vezető, Csoportban dolgozó mindkét óvodapedagógus Intézményegység vezető Csoportban dolgozó mindkét óvodapedagógus Micimackó Felvételi- és csoportszoba íróasztalban útmutató alapján csoport mulasztási napló óvodapedagógusai Csoportnapló csoportszoba íróasztala útmutató alapján csoport óvodapedagógusai Gyermek fejlődését nyomon-követő dokumentum csoportszoba szekrénye útmutató alapján csoport óvodapedagógusai Fejlesztési terv (S.N.I.) Étkezési ívek csoportszoba íróasztal óvodapedagógus Jegyzőkönyv vezetői iroda irattára Czeglédi Annamária Czeglédi 19

20 Annamária Szakvélemények vezetői iroda irattára Vargáné Vargáné Meghatalmazások csoportszoba íróasztala óvodapedagógusok Hiányzások csoportszoba íróasztala óvodapedagógusok igazolása Napsugár Felvételi- és csoportszoba szekrény napi csoport óvónői mulasztási napló Csoportnapló csoportszoba szekrény napi csoport óvónői Gyermek csoportszoba szekrény napi/negyedév csoport óvónői fejlődését nyomon-követő dokumentum Fejlesztési terv csoportszoba szekrény heti érintett csoport (S.N.I.) óvónői Étkezési ívek csoportszoba szekrény napi csoport óvónői Jegyzőkönyv vezetői iroda szekrény alkalmanként Visnyeiné Mayer Mónika Szakvélemények vezetői iroda szekrény alkalmanként intézményegység vezető Meghatalmazások vezetői iroda szekrény alkalmanként intézményegység vezető Hiányzások igazolása csoportszoba szekrény folyamatos intézményegység vezető Pöttyös Felvételi- és Csoportokban naponta Csoport mulasztási napló pedagógusai Csoportnapló Csoportokban naponta Csoport pedagógusai Gyermek fejlődését nyomon-követő dokumentum Csoportokban Évente 2x Szükség szerint Csoport pedagógusai Fejlesztési terv (S.N.I.) Étkezési ívek Csoportokban,iroda naponta Csoport pedagógusai Jegyzőkönyv Csoportokban,iroda Alkalom szerint Csoport pedagógusai Szakvélemények Csoportokban,iroda Ért. szerint Csoportokban,iroda Meghatalmazások Iroda, iktató Ért. szerint Int.egys. vez. Hiányzások igazolása Csoportokban Ért. szerint Csoport pedagógusai Nyitnikék Felvételi- és csoportokban Csoport mulasztási napló pedagógusai Csoportnapló Gyermek fejlődését nyomon-követő dokumentum Fejlesztési (S.N.I.) terv Csoportokban Adott csoport pedagógusai 20

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) rendelet 23. (1)-(2) bekezdése alapján:

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) rendelet 23. (1)-(2) bekezdése alapján: A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) rendelet 23. (1)-(2) bekezdése alapján: Ó V O D A I K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Az intézmény megnevezése: Siófok Város

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó Év, hó, Időpontja Rendezvény, Team vezetője, nap 8.25-8.28 17 órától Tanévnyitó értekezlet Fenntartó aug.29. 7.00 órától Alkalmazotti kirándulás Szabóné Rozgonyi Krisztina szept. 10. 15.30-19.00 Bográcsozás

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája JÁTÉKVÁR 1062 Budapest VI., Lendvay u. 24. ESEMÉNYNAPTÁR 2011/2012.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája JÁTÉKVÁR 1062 Budapest VI., Lendvay u. 24. ESEMÉNYNAPTÁR 2011/2012. 1 Terézvárosi Önkormányzat Óvodája JÁTÉKVÁR 1062 Budapest VI., Lendvay u. 24. ESEMÉNYNAPTÁR 2011/2012. Terézvárosi Önkormányzat Óvodája JÁTÉKVÁR 1062 Budapest VI., Lendvay u. 24. 2 ESEMÉNYNAPTÁR 2011/2012.

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda. 2016/2017-es tanév tervezett Jeles napok, hagyományok, kulturális programok az óvodában. szeptember 29.

Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda. 2016/2017-es tanév tervezett Jeles napok, hagyományok, kulturális programok az óvodában. szeptember 29. Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda 2016/2017-es tanév tervezett Jeles napok, hagyományok, kulturális programok az óvodában S.sz. Hónap Program Dátum Helyszín Felelős 1. Szeptember Reszort feladatok kiosztása,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

2014-2015. 09.15.-09.19. 2014.09.17. Muffin sütés. 2014.09.09. Természetbúvár ovi Breki?Maci. 2014.09.10. Séta a Városligetben Pillangó

2014-2015. 09.15.-09.19. 2014.09.17. Muffin sütés. 2014.09.09. Természetbúvár ovi Breki?Maci. 2014.09.10. Séta a Városligetben Pillangó 2014-2015 Napló ellenőrzés: minden hónap utolsó hétfője Nyári szünet: 2015.07.20.-2015.08.14. Téli szünet: 204.12.22.-2015.01.02. Aktuális: igény szerint Nevelői értekezlet: Vezetői team értekezlet: havi

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre Készítette: Munkaközösség vezető Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok, zöldnapok, szabadidős tevékenységek Munkaközösség

Részletesebben

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda 5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19 Penza lakótelepi

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012. (VIII.28) kormányrendelete a nemzeti közről szóló törvény végrehajtásáról szóló törvény 23. -a értelmében az alábbi adatokat teszem közzé: Óvoda neve: Brunszvik

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

AKTUALITÁSOK. Tevékenységi tervek Központi óvoda. Időpont. Tevékenységi kör. A konkrét feladat

AKTUALITÁSOK. Tevékenységi tervek Központi óvoda. Időpont. Tevékenységi kör. A konkrét feladat AKTUALITÁSOK Tevékenységi tervek 2017.03.01. 2017.05.31. Központi óvoda Időpont Tevékenységi kör A konkrét feladat 1 / 50 megnevezése 2017. március Ünnepek, hagyományok Nőnapi megemlékezés Március 15.-e

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 nevelési év A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. 1.2. bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

Erzsébetvárosi Dob Óvoda

Erzsébetvárosi Dob Óvoda Köznevelési intézmények közzétételi listája 2016/2017-es nevelési évre 1077 Budapest Dob utca 95. Honlap: www.dobovoda.hu Iktató szám: 46-451/2016-D 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

2016. szeptember 1. 2021. augusztus 31.

2016. szeptember 1. 2021. augusztus 31. PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2016. szeptember 1. 2021. augusztus 31. Készítette: Jóváhagyta: Engedélyezte: Felülvizsgálat ideje: Somogyi Éva Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Siófok Város Önkormányzat

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai Név Cím, elérhetőség Közalkalmazotti létszámadatok Óvodai csoportok, gyermekek száma Munkarend

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje Időpont AUGUSZTUS 16-17. 9 00 Vezetői 22. 8 00 Munkaközösségi Alakuló megbeszélések 25. 9 00 Javító vizsgák Tantermek rendezése Peringer Mónika 29-31. 8 00 Tanév előkészítése Iskolavezetés

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 206-207-es nevelési évre Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda 078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 35-9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu

Részletesebben

A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év

A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év Szeptember Esemény Felelős Határidő Nevelőtestületi értekezlet 2015. 09. 15. Intézményi önértékeléssel itézményi önértékelési

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév

Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév Fő feladatok: 1. A fegyelem megtartása, javítása 2. Az önálló tanulás megsegítése (tanulásirányítás) különböző módszerek alkalmazásával 3. A szabadidő hosszas eltöltése,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S S I Ó F O K V Á R O S Ó V O D Á J A É S B Ö L C S Ő D É J E 8600 S I Ó F O K, F Ő U. 2 1 8. T E L E F O N + 3 6 84 311 2 2 0 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2017. február

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Ősszel a táj piros, sárga

Ősszel a táj piros, sárga A tervezés időszaka: 2016. 09. 01. - 11. 30. Ősszel a táj piros, sárga Jeles nap, ünnep, Munkatársi értekezlet A pedagógiai év első félév programjai, felelősök hozzárendelése. Szeptember 07. Együttes (felnőtt).

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Az óvoda OM azonosítója: 033127 A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletének 23. -a értelmében

Részletesebben

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 694 Pitvaros, Petőfi tér. Tel: 62/650-43 OM azonosító: 20237 E-mail: pitvarosiovi@gmail.com KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmény

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA es NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA es NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA 2016-2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. A felvételi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Szervezeti adatok Óvoda megnevezése, címe Terézvárosi Önkormányzati Mesevilág Óvodája 1063 Budapest, Munkácsy M.u. 10. Óvoda OM azonosítója 034342 Óvoda elérhetőségei Telefon:

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

ÖKOMUNKATERV 2011/2012. KÉSZÍTETTE: ÖKOMUNKACSOPORT

ÖKOMUNKATERV 2011/2012. KÉSZÍTETTE: ÖKOMUNKACSOPORT ÖKOMUNKATERV 2011/2012. KÉSZÍTETTE: ÖKOMUNKACSOPORT 1 Szeptember: Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások \túrák_kirándulások Szeptember 17. Ásványkiállítás - kiállítás

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 21. Európai Mobilitási

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest, Fráter György tér 12. sz. : 06 1 7947 828 E-mail: frater.ovoda@chello.hu OM azonosító: 034548 Honlap: www. zugloicsicsergo. hu Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna Különös

Részletesebben

SZEPTEMBER. határidő feladat/tevékenység felelősök

SZEPTEMBER. határidő feladat/tevékenység felelősök SZEPTEMBER 1. Adminisztrációs feladat: naplók megnyitása 1. 1. 2. Ismerkedés az új tanulókkal, szülőkkel a fejlesztő osztályokban Fejlesztő iskolai munkaközösségi foglalkozás a rehabilitációs ped. program

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI ÉV RENDJE Nevelési év: 2013. szeptember 1. 2014. augusztus 31. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az iskolai szünetek óvodánk nyitva tartását nem befolyásolják. Az új gyermekek befogadása 2013. szeptember

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016.

MUNKATERV 2015-2016. KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba Szegfű utca 87-89. OM: 028062 MUNKATERV 2015-2016. 1 KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba, Szegfű utca 87-89. MUNKATERV 2015-2016. Intézmény OM- azonosítója: 028062 Intézményvezető:

Részletesebben

IDŐPONT TERVEZETT PROGRAM FELELŐS

IDŐPONT TERVEZETT PROGRAM FELELŐS Programterv augusztus 21- szeptember 30. 08.21. 08.25. 08. 26. 08. 28. 08. 30. 08.25-08.29. 09.01-09. 05. 09-01. 09 06. 09. 16. Szept. utolsó hete 09.29. Szülői ért. az új gyerekek szülei számára Alakuló

Részletesebben

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde. közzétételi listája a nevelési évben.

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde. közzétételi listája a nevelési évben. A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde közzétételi listája a 2015-2016 nevelési évben. A Kormány A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) rendelete szabályozza

Részletesebben

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP Tanévnyitó Értekezlet, 17,30

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP Tanévnyitó Értekezlet, 17,30 201 Szeptember 29 30 31 01 02 03 04 Tanévnyitó Értekezlet, 17,30 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Szülői értekezlet (Bocskai) Szülői értekezlet 17 óra 19 20 21 22 23 24 25 Szülői értekezlet(béla

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 2016/2017 Megnevezés Időpont Felelős/program Tanév kezdő napja 2016. szeptember 1. Tanévzáró napja Szorgalmi idő 2016. szeptember 1. Az első félév vége 2017. január 20. Értesítés az

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015 NEVELÉSI ÉV A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. A székhelyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 VELENCEI MESELIGET ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 VELENCEI MESELIGET ÓVODA VELENCEI MESELIGET ÓVODA 1 A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben