Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje. Munkaterv nevelési évre. Az Intézmény OM azonosítója:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje. Munkaterv. 2014-2015 nevelési évre. Az Intézmény OM azonosítója: 202057"

Átírás

1 Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Munkaterv nevelési évre Az Intézmény OM azonosítója: Érvényessége: szeptember augusztus 31. Összeállította: Nagyné Panyi Judit intézményvezető Siófok, augusztus 29.

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A munkatervet meghatározó jogszabályi háttér: Az intézménnyel kapcsolatos általános információk Az intézmény célja és feladatai A pedagógiai munkát meghatározó főbb tényezők Kiemelt fő feladataink: Az intézményben kötelezően használt dokumentumok A szakmai munkaközösség feladatai A sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos feladatok Az intézmény kapcsolatai Helyzetelemzés A nevelési év rendje A nevelési év időtartama A nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk A nyári zárva-tartás tervezett időpontja Az intézmény nyitva-tartása Nyílt napok Munkaidő beosztás Az óvodapedagógusok fogadóórái Az intézményen belüli megbízatások és fogadó órák A nevelőmunka dokumentálása Értekezletek Intézményi értekezletek Hospitálások az intézményegységekben Ünnepek Szülői értekezletek Az intézmény belső ellenőrzési értékelési rendszere Helyettesítési rend Az óvoda belső kommunikációs rendszere Tanköteles gyermekek ellátása Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések terve Továbbképzések Terve Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve

3 15. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával kapcsolatos feladatok A gyermeki fejlődés nyomon követésének terve PR, marketing feladatok ellátásának terve (intézménymenedzselés, képviselet) Tehetséggondozó programok, tevékenység terve Az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység terve A környezettudatos magatartásra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység terve A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának, megszervezésének terve Intézményi dokumentumok felülvizsgálatának terve Az 5 éves vezetői stratégia megvalósításának időszakos terve Feladatok a Pedagógiai Program megvalósítása terén Feladatok a szervezeti kultúra fejlesztése terén Csicsergő Bölcsőde Munkaterve 51 LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK... 0 Mellékletek sz. melléklet... 0 Ellenőrzési terv sz. melléklet... 0 Helyettesítési rend sz. melléklet... 3 Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve sz. melléklet... 4 Tűz-, munka- és balesetvédelmi terv

4 1. A munkatervet meghatározó jogszabályi háttér: A közoktatásról szóló évi LXXIX. Tv. A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény o 8. - Az óvoda 4. melléklet - Osztály és csoportlétszámok o A nevelési tanítási idő felosztásának szabályai 3. melléklet Szakképzési követelmények 2. melléklet Finanszírozott létszámok 1. melléklet Kötelező óraszám 5. melléklet Intézményvezető óraszáma o A nevelés oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése o A gyermek, a tanuló mulasztásával kapcsolatos szabályok o A pedagógus kötelességei és jogai o Az óvodás gyermek fejlődésének figyelemmel kísérése o A köznevelési intézmény vezetője o A nevelőtestület o Szakmai munkaközösség o A szülő kötelességei és jogai o Kötelezően használt nyomtatványok o A nevelési oktatási intézmények kötelező felszerelésére vonatkozó szabályok o Nevelési oktatási intézmény baleset-megelőzési tevékenysége o Nemzetközi vonatkozású rendelkezések 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet Az óvodai felvétel 229./2012. (VIII.28.) Korm. rendelet A Kormány 363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelete az óvodai nevelés országos alapprogramjáról Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Pedagógiai Programja Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Éves Munkaterve Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzata Gyermekvédelmi törvény Siófok Város képviselőtestületének óvodákat érintő rendeletei, határozatai a 2014/2015-ös tanév rendjéről 4

5 2. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk Az intézmény neve: Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Székhelye: Siófok, Fő u Alapítója és fenntartója: Siófok Város Önkormányzata Az intézmény elérhetőségei: 84/ Intézményvezető: Intézményvezető helyettes: Nagyné Panyi Judit Kolumbán Ilona Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény adószáma: Alapító Okiratának kelte: május 22. Az intézmény alapfeladata: Az intézmény alaptevékenysége: - az óvodai nevelés - a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése iskolai előkészítő oktatás óvodai nevelés sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, ellátása Az óvoda ellátja a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény pont a., b. alpontja, 13. pontja, valamint a pontja alapján. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű gyermekek közül az intézmény ellátja a következő gyermekeket: beszédfogyatékossággal küzdők pszichés fejlődési zavarral küzdők autizmus spektrum zavarral küzdők enyhe értelmi fogyatékos mozgásszervi fogyatékos Az intézmény vállalja a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény és 14. pontja szerinti kiemelten tehetséges gyermekek nevelését. Az intézmény férőhelyeinek száma: Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 815 fő 956 fő Csoportok száma: 34 5

6 3. Az intézmény célja és feladatai 3.1. A pedagógiai munkát meghatározó főbb tényezők a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, derűs légkör megteremtése a befogadástól az óvodáskor végéig a gyermek erkölcsi, szociális, esztétikai és intellektuális érzelmeinek kialakítása, folyamatos árnyalása, gazdagítása életszerű körülmények között a gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlata egészséges, harmonikus személyiségfejlesztés, a sikeres iskolai életmódra felkészítés, a szükséges testi, szociális, értelmi és érzelmi érettség kialakításával Kiemelt fő feladataink: Főbb dokumentumaink o csoportnapló o felvételi- és mulasztási napló o fejlődési napló egységes vezetésének a kialakítása. Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és egészségmegőrzés szokásainak tudatos alakítása. A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások, a környezettudatos magatartás tudatos alakítása Az intézményben kötelezően használt dokumentumok felvételi- és előjegyzési napló felvételi és mulasztási napló óvodai csoportnapló óvodai törzskönyv óvodai szakvélemény a gyermekek fejlődéséről szóló dokumentum A szakmai munkaközösség feladatai A jól bevált gyakorlatok és elméletek mellett újak megismerése, integrálása a már folyó gyakorlati munkánkba Elméleti és gyakorlati problémák, ismeretek elemzése, megbeszélése, új ismeretekkel való bővítése, szakmai viták A nevelési év során a helyi nevelési programhoz kapcsolódó tevékenységek megszervezése, az óvodai élet tartalmasabbá tétele 3.5. A sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos feladatok Szakértői vélemények nyilvántartása Felülvizsgálatok időpontjának rögzítése 6

7 differenciált feladatok meghatározása, ellátása Kapcsolattartás a szakemberekkel (fejlesztők, gyógypedagógus, logopédus) 4. Az intézmény kapcsolatai az intézményegységek közötti együttműködés az intézmény fenntartójával a Gyermekjóléti Szolgálattal a város iskoláival a KIKK-kel (Kálmán Imre Kulturális Központ) színház gyermekkönyvtár részével A szülőkkel való kapcsolattartás lehetőségei Fogadóórák Szülői értekezletek Faliújság (minden szülőt érintő ügyek) Közös programok szervezése (kirándulás, óvodai rendezvények stb.) Személyi feltételek Intézményegységenként 5. Helyzetelemzés neve Katicabogár óvoda Napraforgó Pitypang Beírt létszám pedagógus Korcsoport Dajkák 108 fő 10 fő 5 csoport 5 fő 16 fő Balla Katalin Nyuszi csoport Szeifer Zoltánné Balogh Gáborné Nagy-középső 28 fő Bedeginé B.Csilla Lepke csoport Kisközépső Szavári Gézáné Szabó Lilla 18 fő Horváth Anikó Méhecske csop. Kis Németh Gyöngyi Körtvélyesi Ildikó csoport 20 fő Szipola Kornélné Maci csoport Nagy Istvánné Vargáné Sz. Irén Vegyes csoport 26 fő Kreka Lászlóné Csiga csoport Balogh Gyuláné Márovics Melinda Vegyes csoport csoport 2 20 fő Bunda Beatrix vegyes Kerekes Jánosné Szemesi Erzsébet 20 fő Szűcsné Borbély Irén vegyes Nácsa Zsuzsanna Kőhalmi Alexandra fő 2 nagycsoport 1 25 fő 2 Középső csoport 1 26 fő 2 Kiscsoport 1 25 fő 2 kiscsoport csoport 3 Pillangó 25 fő Somogyi Edit Némethné Sörös Mária Nyuszi csoport - Kiscsoport Barna Zoltánné Keller Lajosné Micimackó csoport Dr.Dudásné 7

8 Micimackó Napsugár Pöttyös Nyitnikék Nyolcszínvirág 26 fő Juhász Eszter Középső csoport Kónya Anikó 26 fő Glázer Györgyné Barczi Ildikó Süni csoport Nagy-kis Vaskó Istvánné csoport 3 25 Borosné Mendrek kiscsoport Török Tiborné Mónika Szarka Erika 26 Bárkányiné Bartók középső cs. Horváth Erika Rudolfné Czeglédi Annamária 30 Kis Anna nagycsoport Tóth Béláné Vargáné Szánti Andrea fő Tóth Ildikó Kék Kis-középső Városi Györgyné Gyárfás-Tóth Tamásné 26 fő Gombás Csabáné Piros - kiscsoport Kovács Mónika Szitáné Weiler Ildikó 28 fő Kun Lászlóné Zöld- nagycsoport Balogh Éva Kreka Jánosné 29 fő Visnyeiné Mayer Mónika Horváth Anikó 27 fő Váradi Ágnes Ember Melinda Narancssárga nagy-középső Simon Barnabásné Virághné Horváth Zsuzsanna Sárga nagyközépső féle 4 27 fő Berkes Viktória Házi Ágnes 1.Középsőnagycsoport Dunajcsik Lászlóné 23 fő Hartáné G. Rózsa 2.Kis- csoport 2. Nagyné T Éva Tóth Tünde 26 fő Sándorné T. Anna 3. Nagycsoport Horváth Tímea Szili Zsuzsanna 27 fő Dombos Erzsébet Némedi W. Ágnes 4. Kiscsoport 1. Szira Istvánné csoport 4 Várdainé Szentes Lila - vegyes Fülöp Tamásné 23 fő Márta Halászné Illés Rita Bocsor Ilona Zöld - nagycsoport Egyed Melinda 23 fő Kálócziné Juhász Ilona Árvai Julianna Piros középső Junghardtné 27 fő Magyarossyné csoport Takács Tünde Horváth Erika 22 fő Györék Nikolette Sas Lothárné Kék részben osztott Leicht Károlyné csoport 4 32 fő Ténta Tiborné, Buci Maci/nagy cs. Szarvas Viktorné Cserhátiné Hekeli Lívia 30 fő Ábrahám Gáborné, Gesztesi Görgyi 30 fő Babodi Lilla, Pomuczné Cica/ középső cs. Katicabogár/ kis cs. Horváth Józsefné Ráksiné Szabó Szilvia 8

9 25 fő Récsei Andrea Kasznerné Fauszt Krisztina, Parragné Szentesi Katalin Süni/ Befogadós kis csoport Benzsayné Palkovics Adrienn 9

10 6. A nevelési év rendje 6.1. A nevelési év időtartama szeptember 1-től augusztus 31-ig 6.2. A nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk Intézményegység Felhasználás tárgya Időpont Felelős Nevelési évnyitó, - záró értekezlet intézményvezető Nevelési értekezlet intézményegység vez. Nevelési értekezlet intézményegység vez. Katicabogár Nevelési értekezlet intézményegység vez. Pedagógus Nap intézményvezető Nevelési évnyitó, - záró értekezlet intézményvezető Nevelési értekezlet intézményegység vez. Nevelési értekezlet Napraforgó Nevelési értekezlet intézményegység vez. intézményegység vez. Pedagógus Nap intézményvezető Nevelési évnyitó, - záró értekezlet intézményvezető Nevelési értekezlet: kötött és kötetlen tevékenységek helye a szabad játékban Szalai Józsefné, Simkó Dorottya Pitypang Nevelési értekezlet: gyermektánc az Simkó Dorottya (meghívott óvodában előadó) Nevelési értekezlet: Kirándulás, Simkó Dorottya óvodalátogatás Pedagógus Nap intézményvezető Nevelési évnyitó, - záró értekezlet intézményvezető Nevelési értekezlet - Egészséges Keller Lajosné életmódra nevelés Barczi Ildikó Nevelési értekezlet - Környezettudatos Keller Lajosné Pillangó magatartás alakítása óvodánkban Glázer Györgyné Nevelési értekezlet kirándulás Tihany Keller Lajosné Nemzeti Park Juhász Eszter Pedagógus Nap intézményvezető Nevelési évnyitó, - záró értekezlet intézményvezető Micimackó Nevelési értekezlet Vargáné Szánti Andrea Nevelési értekezlet Vargáné Szánti Andrea Nevelési értekezlet Vargáné Szánti Andrea Pedagógus Nap intézményvezető Nevelési évnyitó, - záró értekezlet intézményvezető Nevelési értekezlet: Mozgás, mindennapos intézményegység vezető mozgás Napsugár Nevelési értekezlet: Szabad játék intézményegység vezető Nevelési értekezlet: kirándulás intézményegység vezető Pedagógus Nap intézményvezető Nevelési évnyitó, - záró értekezlet intézményvezető Pöttyös Nevelési értekezlet Int.egység vezető Nevelési értekezlet Int.egység vezető Nevelési értekezlet Int.egység vezető Pedagógus Nap intézményvezető Nevelési évnyitó, - záró értekezlet intézményvezető Nevelési értekezlet Intézményegység vezető Nevelési értekezlet Nyitnikék Nevelési értekezlet Pedagógus Nap intézményvezető Nevelési évnyitó, - záró értekezlet intézményvezető Nevelési értekezlet: Egészséges életmódra nevelés gyakorlata óvodánkban, Egész-ség napok értékelése Ténta Tiborné és Babodi Lilla, csoportok óvodapedagógusai Nevelési értekezlet: Környezettudatos Ténta Tiborné, 10

11 Nyolcszínvirág magatartás alakítása óvodánkban Parragné Szentesi Katalin Nevelési értekezlet: Kirándulás- egy falusi óvoda életébe betekintés Ténta Tiborné Pedagógus Nap intézményvezető 6.3. A nyári zárva-tartás tervezett időpontja június 22.- július 17.-Nyitás: július 20. Pitypang Micimackó Pöttyös Nyolcszínvirág július 20 augusztus 14-ig Nyitás: augusztus 17. Katicabogár Napraforgó Pillangó Napsugár Nyitnikék Az iskolai téli szünet idejére, az óvodák nyitva-tartása a szülői igények alapján történik Az intézmény nyitva-tartása A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart, mely két részből áll: o szervezett nevelési időszak szeptember 1 május 31-ig o nyári időszak június 1 augusztus 31-ig. Az intézményegységek napi nyitva-tartása: Intézményegység Katicabogár Nyitvatartás Reggeli gyülekező között a Lepke csoportban. A délutáni összevonás között a Lepke csoportban. A nap többi részében minden gyermek a saját csoportjában tartózkodik, az óvó nénijével. Napraforgó h Sárga csoport nyit-első hét első héten Sárga csoport zár, második héten Kék csoport zár ig sárga csoport nyit- második hét Pitypang ig összevont csoport ig összevont csoport Pillangó Naponta óráig csoportösszevonás a hetenkénti váltással az óvodát nyitó óvodapedagógus csoportszobájában - Naponta óráig csoportösszevonás a hetenkénti váltással a zárós óvodapedagógus csoportjában, vagy az udvaron. Micimackó reggel ig gyülekező összevontan a középső csoportban délután 16 órától 17 óráig összevontan a középső csoportban Napsugár Naponta óráig egy összevont csoport működik (narancssárga) óvodapedagógus - heti váltásban ügyeletesek - Naponta óráig egy összevont csoport működik (zöld) a nagycsoportos óvónők heti váltásban ügyeletesek. Pöttyös óráig fogadó csoport:1. csoport óráig gyűjtő csoport: rossz időben 1. csoport jó időben, kinn tartózkodás esetén 3. csoport Nyitnikék két csoportban 11

12 két csoportban Nyolcszínvirág Naponta óráig csoportösszevonás a hetenkénti váltással az óvodát nyitó óvodapedagógus csoportszobájában - Naponta óráig csoportösszevonás a hetenkénti váltással a zárós óvodapedagógus csoportszobájában, középső udvarrészen 6.5. Nyílt napok Intézményegységenként meghatározott. Intézményegység Katicabogár Napraforgó Pitypang Pillangó Micimackó Napsugár Pöttyös Nyitnikék Nyolcszínvirág Nyílt napok 6.6. Munkaidő beosztás Intézményegységenként részletezve Intézményegység Alkalmazott Heti munkaidő Órakedvezmény (csoportoban töltött idő) Balla Katalin perc - Balogh Gáborné perc 8 óra Balogh Gyuláné perc - Bedeginé B. Csilla perc - Horváth Anikó perc - Körtvélyesi Ildikó perc - Kreka Lászlóné perc - Katicabogár Márovics Melinda perc - Nagy Istvánné perc - Németh Gyöngyi perc - Szabó Lilla perc - Szavári Gézáné perc - Szeifer Zoltánné perc - Szipoláné Tóth Ilona perc - Vargáné Szigeti Irén perc - Bunda Beatrix perc - Kőhalmi Alexandra perc Szemesi Erzsébet perc - Napraforgó Szűcsné Borbély Irén perc 8 óra Nácsa Zsuzsanna perc - Kerekes Jánosné perc - Deres Julianna perc Éder Melinda perc Fazekas Brigitta perc Harmathné Erdős Klára perc Pitypang Íróné István Enikő perc Kissné Kovács Erzsébet perc Molnárné Krejcsi Magdolna perc Pappné Babodi Tímea perc Simkó Dorottya perc 8 óra 12

13 Pillangó Micimackó Napsugár Pöttyös Nyitnikék Szabó Nándor Attila perc Szalai Józsefné perc Viola-Gondán Erzsébet Zsuzsanna perc Weifenbach Tivadarné perc Barczi Ildikó perc - Barna Zoltánné perc - Dr.Dudásné Kónya Anikó 40/40 - Glázer Györgyné perc - Juhász Eszter perc - Keller Lajosné perc 8 óra Némethné Sörös Mária perc - Somogyi Edit perc - Vaskó Istvánné perc - Bárkányiné Bartók Erika perc - Borosné Mendrek Mónika perc - Czeglédi Annamária perc - Kis Anna perc - Szarka Erika perc - Vargáné Szánti Andrea perc 8 óra Horváth Rudolfné perc - Tóth Béláné perc - Török Tiborné perc - László Zsolt perc - Szitáné Weiler Ildikó perc 8 óra Gombás Csabáné perc Gyárfás-Tóth Tamásné perc Tóth Ildikó perc Kun Lászlóné perc Kreka Jánosné perc Horváth Anikó perc Visnyeiné Mayer Mónika perc Váradi Ágnes perc Ember Melinda perc Városi Györgyné perc Kovács Mónika perc Balogh Éva perc Simon Barnabásné perc Virághné Horváth Zsuzsanna perc Strausz István perc Dombos Erzsébet perc 8 óra Berkes Viktória perc Házi Ágnes perc Hartáné G. Rózsa perc Tóth Tünde perc Sándorné T Anna perc Szili Zsuzsanna perc Némedi W. Ágnes perc Dunajcsok Lászlóné perc Nagyné T. Éva perc Horváth Tímea perc Gazdag István perc Szira Istvánné perc Kálócziné Juhász Ilona perc 8 óra Bocsor Ilona perc Árvai Julianna perc Magyarossyné Horváth Erika perc Sas Lothárné perc Györék Nikolette perc Várdainé Szentes Márta perc Halászné Illés Rita perc 13

14 Nyolcszínvirág Fülöp Tamásné perc Egyed Melinda perc Leicht Károlyné perc Junghardtné Takács Tünde perc Ábrahám Gáborné perc - Babodi Lilla perc - Benzsayné perc - Palkovics Adrienn Cserhátiné Hekeli Lívia perc - GesztesiGyörgyi perc - Horváth Józsefné perc - Kasznerné Fauszt Krisztina perc - Parragné Szentesi Katalin perc - Pomuczné Récsei Andrea perc - Ráksiné Szabó Szilvia perc - Szarvas Viktorné perc - Ténta Tiborné perc 8 óra Horváth Imréné Felmentési idejét tölti 6.7. Az óvodapedagógusok fogadóórái Intézményegység Fogadóóra - intézményegység vezető: szerda délután/egyeztetésre Katicabogár - évente 2x / február-május - egyébként a csoportban dolgozó óvónőkkel egyeztetett időpontban. Napraforgó minden hónap első szerdája Az intézményegység vezető fogadó órája minden hónap első szerdája ig Pitypang Intézményegység vezető: minden szerda délelőtt 8-9 óráig, szülői igény esetén előzetes időpont-egyeztetés szerint más időpontban is lehetséges pedagógusok: évente 2 alkalommal gyerekenként, előzetes időpont-egyeztetés szerint Pillangó A nevelési év szorgalmi időszakában szükség szerint, a szülőkkel előzetes időpont egyeztetést követően, minimum évi 2 alkalommal gyermekenként. A fogadóórán mindkét óvodapedagógus lehetőség szerint részt vesz. Az intézményegység vezető fogadó órája: hetente- Szerdai napokon óráig, szükség szerint, a szülők igényét figyelembe véve, előzetes időpont egyeztetést követően más időpontban. Micimackó Igény esetén, előzetes időpont egyeztetéssel, valamint november 10. március 23-án. Napsugár Minden hónap 2. szerda, vagy előre egyeztetett időpontban Pöttyös Egyeztetés szerint óráig évente minimum 2x Int. Egység vezető: egyeztetés szerint Nyitnikék Nincs kijelölt nap. Szülővel egyeztetve, szülő igényéhez, szabadidejéhez igazodva - évente minimum 2x. Nyolcszínvirág A nevelési év szorgalmi időszakában szükség szerint, a szülőkkel előzetes időpont egyeztetést követően, minimum évi 2 alkalommal gyermekenként. 14

15 A fogadóórán mindkét óvodapedagógus lehetőség szerint részt vesz. Az intézményegység vezető fogadó órája: hetente- Szerdai napokon óráig, szükség szerint, a szülők igényét figyelembe véve, előzetes időpont egyeztetést követően más időpontban Az intézményen belüli megbízatások és fogadó órák intézményvezető: Nagyné Panyi Judit minden hétfőn óráig intézményvezető helyettes: Kolumbán Ilona minden hétfőn óráig munkaközösség vezető: Kolumbán Ilona minden hétfőn óráig Az intézményegységen belüli megbízatások Pedagógus neve Intézményegység Egyéb feladatok, funkciók Balla Katalin Katicabogár intézményegység újság terjesztés, szertár felelős Balogh Gáborné Katicabogár intézményegység intézményegység vezető, közös programok külső előadók koordinálása, meghívása Bedeginé B. Csilla Katicabogár intézményegység SZM felelős, gyermekvédelmi felelős Horváth Anikó Katicabogár intézményegység ünnep felelős, szertár felelős Körtvélyesi Ildikó Katicabogár intézményegység ünnep felelős, szertár felelős, foci felelős Kreka Lászlóné Katicabogár intézményegység intézményegység vezető helyettes, tűz-és balesetvédelmi felelős, elsősegély-nyújtó Márovics Melinda Katicabogár intézményegység könyv és színház felelős, rajz pályázatokért felelős Szabó Lilla Katicabogár intézményegység faliújságok aktualitásáért felelős Szipoláné Tóth Ilona Katicabogár intézményegység városi (külső) rendezvényekért, munka délutánokért felelős Vargáné Szigeti Irén Katicabogár intézményegység rendezvényekért, munka délutánokért felelős Bunda Beatrix Napraforgó intézményegység Jegyzőkönyv vezetése, Folyóiratterjesztés Kőhalmi Alexandra Napraforgó intézményegység Térítési díj Gyermekvédelem Szemesi Erzsébet Napraforgó intézményegység Elsősegélynyújtás Szűcsné Borbély Irén Napraforgó intézményegység Intézményegységvezető helyettes Deres Julianna Pitypang Intézményegység ünnepek szervezése Harmathné Erdős Klára Pitypang Intézményegység leltárfelelős, ünnepek szervezése Íróné István Enikő Pitypang Intézményegység gyermekvédelmi felelős Kissné Kovács Erzsébet Pitypang Intézményegység kézműves-délutánok szervezése Pappné Babodi Tímea Pitypang Intézményegység gyermeknap szervezése Simkó Dorottya Pitypang Intézményegység intézményegység vezető, weboldal aktualizálása, őszi egészséghét szervezése Szalai Józsefné Pitypang Intézményegység intézményegység vezető helyettes, ünnepély és dekoráció felelős, leltárfelelős Víg Zsuzsanna GYES Viola-Gondán Erzsébet Zsuzsanna Pitypang Intézményegység balesetvédelmi felelős, adventi vásár szervezése, Mikulásnap Barczi Ildikó Pillangó Intézményegység Dekoráció és ünnepek Glázer Györgyné Pillangó Intézményegység - Barkács délutánok, dekoráció 15

16 - Gyerekvédelem Juhász Eszter Pillangó Intézményegység Információs táblák aktualizálása Keller Lajosné Pillangó Intézményegység Intézményegység vezető Némethné Sörös Mária Pillangó Intézményegység Balesetvédelem Somogyi Edit Pillangó Intézményegység Helyettes vezető Az étkezési ívek vezetése és egyeztetése az S-FOOd-dal Vargáné Szánti Andrea Micimackó intézmény-egys. v. adminisztráció v. Borosné Mendrek Mónika Micimackó nyilvántartások vezetése Bárkányiné Bartók Erika Micimackó Ünnepek szervezése Szarka Erika Micimackó Gyermek és ifj. v. felelős Czeglédi Annamária Micimackó Munkavédelmi felelős Kis Anna Micimackó Szertár felelős Szitáné Weiler Ildikó Napsugár Intézményegység intézményegység vezető Gombás Csabáné Napsugár Intézményegység helyettes, étel minőségének és mennyiségének ellenőrzése, - munkabeosztások elkészítése hiányzás esetén, - szabadságok nyilvántartása Gyárfás-Tóth Tamásné Napsugár Intézményegység balesetvédelem, gyermekbalesetek megelőzése Tóth Ildikó Napsugár Intézményegység gyermekvédelmi felelős Kun Lászlóné Napsugár Intézményegység ünnepek, ünnepélyek lebonyolítása Kreka Jánosné Napsugár Intézményegység ünnepek, ünnepélyek lebonyolítása Horváth Anikó Napsugár Intézményegység ünnepek előkészítése, technikai feltételek biztosítása Visnyeiné Mayer Mónika Napsugár Intézményegység jegyzőkönyv-vezetés Váradi Ágnes Napsugár Intézményegység dekoráció készítés, előtéri dekorációk aktualizálása Ember Melinda Napsugár Intézményegység dekoráció készítés, előtéri dekorációk aktualizálása Berkes Viktória Pöttyös Dekoráció felelős Házi Ágnes Pöttyös Dekoráció felelős Házi Ágnes Pöttyös Baleset és munkavédelmi felelős Sándorné T. Anna Pöttyös Gyermekvédelmi felelős Szili Zsuzsanna Pöttyös Gyermekvédelmi felelős Némedi W. Ágnes Pöttyös Ünnep és program felelős Tóth Tünde Pöttyös Ünnep és program felelős Hartáné G. Rózsa Pöttyös Int. Egys. vez. helyettes Árvai Julianna Hajnalka Nyitnikék Baleset, munkavédelmi és tűzvédelmi felelős, jegyzőkönyv vezetése Magyarossyné Horváth Erika Nyitnikék óvodai dekoráció és óvodai ünnepségek szervezése, kiadványok, könyvek terjesztése Bocsor Ilona Nyitnikék Kirándulások, séták szervezése, étkezési ívek ellenőrzése Sas Lothár Elekné Nyitnikék Gyermekvédelmi felelős Györék Nikolette Nyitnikék Munkaközösségi tag, jegyzőkönyv vezetése Halászné Illés Rita Nyitnikék Szülői értekezletek tervezése, szervezése Várdainé Szentes Márta Nyitnikék Kiadványok, könyvek terjesztése Intézményegység vezető helyettes 16

17 Kálócziné Juhász Ilona Nyitnikék Intézményegység vezető Dokumentumok kezelése, ügyintézés Ténta Tiborné Nyolcszínvirág Intézményegység vezető, óvodapedagógus Ábrahám Gáborné Nyolcszínvirág óvodapedagógus Intézményegység vezető helyettes Munka és Tűzvédelmi felelős ügyviteli munkában segít Babodi Lilla Nyolcszínvirág óvodapedagógus Szertár és bábfelelős Cserhátiné Hekeli Lívia Nyolcszínvirág óvodapedagógus Kulturális programok, rajz pályázatokért felelős Gesztesi Györgyi Nyolcszínvirág óvodapedagógus Gyermekvédelmi felelős Só szoba rendjéért felelős ügyviteli munkában segít Kasznerné Fauszt Krisztina Nyolcszínvirág óvodapedagógus Külső játék raktárfelelős Jegyzőkönyvvezető Parragné Szentesi Katalin Nyolcszínvirág óvodapedagógus i dekorációs felelős Pomuczné Récsei Andrea Nyolcszínvirág óvodapedagógus Tornaszoba rendjéért felelős 6.9. A nevelőmunka dokumentálása dokumentum elhelyezése vezetése felelős Felvételi-és mulasztási napló Csoportnapló Gyermek fejlődését nyomon-követő dokumentum Fejlesztési terv (S.N.I.) Étkezési ívek Katicabogár Csoport szoba/ óvónői A csoportban szekrény dolgozó óvónők Csoport szoba/ óvónői A csoportban szekrény dolgozó óvónők Csoport szoba/ óvónői A csoportban szekrény dolgozó óvónők Csoport szoba/ csoport napló A csoportban dolgozó óvónők Csoport szoba/ óvónői A csoportban szekrény dolgozó óvónők Jegyzőkönyv Vezetői iroda / szekrény Intézmény-vezető /intézményegység vezető Szakvélemények Vezetői iroda / szekrény Intézmény-vezető /intézményegység vezető Meghatalmazások Vezetői iroda / szekrény Intézmény-vezető /intézményegység vezető Hiányzások igazolása Csoport szoba/ óvónői szekrény A csoportban dolgozó óvónők A csoportban dolgozó óvónők A csoportban dolgozó óvónők A csoportban dolgozó óvónők A csoportban dolgozó óvónők A csoportban dolgozó óvónők Intézmény-vezető /intézményegység vezető Intézmény-vezető /intézményegység vezető Intézmény-vezető /intézményegység vezető A csoportban dolgozó óvónők 17

18 Felvételi- és mulasztási napló Napraforgó Csoportszobák csoport óvodapedagógusai Csoportnapló Csoportszobák csoport óvodapedagógusai Gyermek fejlődését nyomonkövető dokumentum Fejlesztési terv (S.N.I.) Csoportszobák Csoportnapló csoport óvodapedagógusai csoport óvodapedagógusai Étkezési ívek Csoportszobák csoport óvodapedagógusai Jegyzőkönyv Szakvélemények Meghatalmazások Hiányzások igazolása Felvételi- és mulasztási napló Csoportnapló Gyermek fejlődését nyomon-követő dokumentum Fejlesztési terv (S.N.I.) Étkezési ívek Csoportnapló Iktató Csoportszobák Iktató Dokumentumok Felvételi és mulasztási napló Felvételi és mulasztási napló Csoportszobában dokumentumoknál Csoportszobában dokumentumoknál Csoportszobában dokumentumoknál Csoportszobában dokumentumoknál Csoportszobában dokumentumoknál csoport óvodapedagógusai Bunda Beatrix csoport óvodapedagógusai koordinátor koordinátor csoport óvodapedagógusai csoport óvodapedagógusai Pitypang Csoportban dolgozó óvodapedagógusok Csoportban dolgozó óvodapedagógusok Csoportban dolgozó óvodapedagógusok Csoportban dolgozó óvodapedagógusok Csoportban dolgozó óvodapedagógusok csoport óvodapedagógusai koordinátor csoport óvodapedagógusai koordinátor csoport óvodapedagógusai csoport óvodapedagógusai koordinátor csoport óvodapedagógusai koordinátor csoport óvodapedagógusai koordinátor csoport óvodapedagógusai koordinátor koordinátor csoport óvodapedagógusai csoport óvodapedagógusai Csoportban dolgozó óvodapedagógusok Csoportban dolgozó óvodapedagógusok Csoportban dolgozó óvodapedagógusok Csoportban dolgozó óvodapedagógusok Csoportban dolgozó óvodapedagógusok, intézmény-egység vezető Intézmény-egység vezető Intézmény-egység vezető Intézmény-egység vezető Csoportban dolgozó óvodapedagógusok Jegyzőkönyv Irodában dokumentumoknál Intézmény-egység vezető Szakvélemények Irodában Intézmény-egység dokumentumoknál vezető Meghatalmazások Irodában Intézmény-egység dokumentumoknál vezető Hiányzások Csoportszobában Csoportban dolgozó igazolása dokumentumoknál óvodapedagógusok Pillangó Felvételi- és csoport szobákban, az csoportban csoportban dolgozó 18

19 mulasztási napló íróasztalban délelőtt dolgozó óvodapedagógus Csoportnapló csoport szobákban, az csoportban íróasztalban délelőtt dolgozó Gyermek fejlődését nyomon-követő dokumentum Fejlesztési terv (S.N.I.) Étkezési ívek Jegyzőkönyv Szakvélemények Meghatalmazások Hiányzások igazolása csoport szobákban, az íróasztalban csoport szobákban, az íróasztalban csoport szobákban, az íróasztalban Másolatai- Vezetői szoba, zárt iratszekrényében a Gyermekétkezés Dossziéban Vezetői szoba, zárt iratszekrényében az adott nevelési év szakmai anyagát tartalmazó dossziéban lefűzve Vezetői szoba, zárt iratszekrényében az adott nevelési év gyermekvédelmi dossziéban lefűzve Csoportokban, a gyermekek fejlődését nyomonkövető kék könyvek mellékleteként Vezetői szoba, zárt iratszekrényében, Személyügyi dossziéban csoport szobákban, íróasztalban külön borítékban óvodapedagógus csoportban dolgozó mindkét óvodapedagógus csoportban dolgozó mindkét óvodapedagógus csoportban délelőtt dolgozó óvodapedagógus megbízott óvodapedagógus Csoportban dolgozó mindkét óvodapedagógus Intézményegység vezető Csoportban dolgozó mindkét óvodapedagógus óvodapedagógusok csoportban dolgozó óvodapedagógusok csoportban dolgozó óvodapedagógusok csoportban dolgozó óvodapedagógusok csoportban dolgozó óvodapedagógusok Intézményegység vezető Intézményegység vezető Intézményegység vezető, Csoportban dolgozó mindkét óvodapedagógus Intézményegység vezető Csoportban dolgozó mindkét óvodapedagógus Micimackó Felvételi- és csoportszoba íróasztalban útmutató alapján csoport mulasztási napló óvodapedagógusai Csoportnapló csoportszoba íróasztala útmutató alapján csoport óvodapedagógusai Gyermek fejlődését nyomon-követő dokumentum csoportszoba szekrénye útmutató alapján csoport óvodapedagógusai Fejlesztési terv (S.N.I.) Étkezési ívek csoportszoba íróasztal óvodapedagógus Jegyzőkönyv vezetői iroda irattára Czeglédi Annamária Czeglédi 19

20 Annamária Szakvélemények vezetői iroda irattára Vargáné Vargáné Meghatalmazások csoportszoba íróasztala óvodapedagógusok Hiányzások csoportszoba íróasztala óvodapedagógusok igazolása Napsugár Felvételi- és csoportszoba szekrény napi csoport óvónői mulasztási napló Csoportnapló csoportszoba szekrény napi csoport óvónői Gyermek csoportszoba szekrény napi/negyedév csoport óvónői fejlődését nyomon-követő dokumentum Fejlesztési terv csoportszoba szekrény heti érintett csoport (S.N.I.) óvónői Étkezési ívek csoportszoba szekrény napi csoport óvónői Jegyzőkönyv vezetői iroda szekrény alkalmanként Visnyeiné Mayer Mónika Szakvélemények vezetői iroda szekrény alkalmanként intézményegység vezető Meghatalmazások vezetői iroda szekrény alkalmanként intézményegység vezető Hiányzások igazolása csoportszoba szekrény folyamatos intézményegység vezető Pöttyös Felvételi- és Csoportokban naponta Csoport mulasztási napló pedagógusai Csoportnapló Csoportokban naponta Csoport pedagógusai Gyermek fejlődését nyomon-követő dokumentum Csoportokban Évente 2x Szükség szerint Csoport pedagógusai Fejlesztési terv (S.N.I.) Étkezési ívek Csoportokban,iroda naponta Csoport pedagógusai Jegyzőkönyv Csoportokban,iroda Alkalom szerint Csoport pedagógusai Szakvélemények Csoportokban,iroda Ért. szerint Csoportokban,iroda Meghatalmazások Iroda, iktató Ért. szerint Int.egys. vez. Hiányzások igazolása Csoportokban Ért. szerint Csoport pedagógusai Nyitnikék Felvételi- és csoportokban Csoport mulasztási napló pedagógusai Csoportnapló Gyermek fejlődését nyomon-követő dokumentum Fejlesztési (S.N.I.) terv Csoportokban Adott csoport pedagógusai 20

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó Év, hó, Időpontja Rendezvény, Team vezetője, nap 8.25-8.28 17 órától Tanévnyitó értekezlet Fenntartó aug.29. 7.00 órától Alkalmazotti kirándulás Szabóné Rozgonyi Krisztina szept. 10. 15.30-19.00 Bográcsozás

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

2014-2015. 09.15.-09.19. 2014.09.17. Muffin sütés. 2014.09.09. Természetbúvár ovi Breki?Maci. 2014.09.10. Séta a Városligetben Pillangó

2014-2015. 09.15.-09.19. 2014.09.17. Muffin sütés. 2014.09.09. Természetbúvár ovi Breki?Maci. 2014.09.10. Séta a Városligetben Pillangó 2014-2015 Napló ellenőrzés: minden hónap utolsó hétfője Nyári szünet: 2015.07.20.-2015.08.14. Téli szünet: 204.12.22.-2015.01.02. Aktuális: igény szerint Nevelői értekezlet: Vezetői team értekezlet: havi

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre Készítette: Munkaközösség vezető Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok, zöldnapok, szabadidős tevékenységek Munkaközösség

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

2016. szeptember 1. 2021. augusztus 31.

2016. szeptember 1. 2021. augusztus 31. PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2016. szeptember 1. 2021. augusztus 31. Készítette: Jóváhagyta: Engedélyezte: Felülvizsgálat ideje: Somogyi Éva Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Siófok Város Önkormányzat

Részletesebben

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai Név Cím, elérhetőség Közalkalmazotti létszámadatok Óvodai csoportok, gyermekek száma Munkarend

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Az óvoda OM azonosítója: 033127 A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletének 23. -a értelmében

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. 24. (1) A köznevelési intézmény a tájékoztató rendszerben az október 1-jei állapotnak megfelelően közzéteszi a 23. szerinti adatokat és dokumentumokat. A köznevelési

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest, Fráter György tér 12. sz. : 06 1 7947 828 E-mail: frater.ovoda@chello.hu OM azonosító: 034548 Honlap: www. zugloicsicsergo. hu Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna Különös

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös nevelési évre szóló Munkaterv aktualizálásához. 1. sz. melléklet

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös nevelési évre szóló Munkaterv aktualizálásához. 1. sz. melléklet A Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös nevelési évre szóló Munkaterv aktualizálásához 1. sz. melléklet előreláthatólag 250 gyermek kezdi meg az óvodai életet. 2014. szeptember 1-től a csoportok átlaglétszáma

Részletesebben

SZEPTEMBER. határidő feladat/tevékenység felelősök

SZEPTEMBER. határidő feladat/tevékenység felelősök SZEPTEMBER 1. Adminisztrációs feladat: naplók megnyitása 1. 1. 2. Ismerkedés az új tanulókkal, szülőkkel a fejlesztő osztályokban Fejlesztő iskolai munkaközösségi foglalkozás a rehabilitációs ped. program

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI ÉV RENDJE Nevelési év: 2013. szeptember 1. 2014. augusztus 31. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az iskolai szünetek óvodánk nyitva tartását nem befolyásolják. Az új gyermekek befogadása 2013. szeptember

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016.

MUNKATERV 2015-2016. KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba Szegfű utca 87-89. OM: 028062 MUNKATERV 2015-2016. 1 KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba, Szegfű utca 87-89. MUNKATERV 2015-2016. Intézmény OM- azonosítója: 028062 Intézményvezető:

Részletesebben

IDŐPONT TERVEZETT PROGRAM FELELŐS

IDŐPONT TERVEZETT PROGRAM FELELŐS Programterv augusztus 21- szeptember 30. 08.21. 08.25. 08. 26. 08. 28. 08. 30. 08.25-08.29. 09.01-09. 05. 09-01. 09 06. 09. 16. Szept. utolsó hete 09.29. Szülői ért. az új gyerekek szülei számára Alakuló

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) Ügyviteli ellenőrzés Időpont: 2014. november eleje Határidő: 2014. november 16. Törvényességi

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.)

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.) időpont nap program, határidős feladat augusztus 25. kedd Pótvizsga (7.b, 6.b) augusztus 26. szerda Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 27. csütörtök Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 28. péntek Gólyatábor

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

időpont nap hét program, határidős feladat felelős óralátogatások

időpont nap hét program, határidős feladat felelős óralátogatások időpont nap hét program, határidős feladat felelős óralátogatások augusztus 22. augusztus 23. augusztus 24. hétfő Alakuló értekezlet 9 óra Krählingné augusztus 25. kedd Pótvizsga (7.b, 6.b) Kohonicz augusztus

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

AVASTETŐ ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

AVASTETŐ ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AVASTETŐ ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012 Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról jogszabályi kötelezettség alapján az

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT PROGRAMJA ALSÓ TAGOZAT 2015/2016

DIÁKÖNKORMÁNYZAT PROGRAMJA ALSÓ TAGOZAT 2015/2016 II. Rákóczi Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és AMI Téglás Fényes u. 2-8. 4243 DIÁKÖNKORMÁNYZAT PROGRAMJA ALSÓ TAGOZAT 2015/2016 Téglás, 2015. szeptember 24. Ölvetiné

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év Környezeti nevelés munkaterv 2014 /2015. nevelési év Készítette: vezető Környezeti nevelés környezeti nevelés et vezeti: ben 14 fő vesz részt. 1. 2. Ökrösné Kara Judit 3. Molnárné Oros Csilla 4. Háló Éva

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben