Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje. Munkaterv nevelési évre. Az Intézmény OM azonosítója:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje. Munkaterv. 2014-2015 nevelési évre. Az Intézmény OM azonosítója: 202057"

Átírás

1 Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Munkaterv nevelési évre Az Intézmény OM azonosítója: Érvényessége: szeptember augusztus 31. Összeállította: Nagyné Panyi Judit intézményvezető Siófok, augusztus 29.

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A munkatervet meghatározó jogszabályi háttér: Az intézménnyel kapcsolatos általános információk Az intézmény célja és feladatai A pedagógiai munkát meghatározó főbb tényezők Kiemelt fő feladataink: Az intézményben kötelezően használt dokumentumok A szakmai munkaközösség feladatai A sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos feladatok Az intézmény kapcsolatai Helyzetelemzés A nevelési év rendje A nevelési év időtartama A nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk A nyári zárva-tartás tervezett időpontja Az intézmény nyitva-tartása Nyílt napok Munkaidő beosztás Az óvodapedagógusok fogadóórái Az intézményen belüli megbízatások és fogadó órák A nevelőmunka dokumentálása Értekezletek Intézményi értekezletek Hospitálások az intézményegységekben Ünnepek Szülői értekezletek Az intézmény belső ellenőrzési értékelési rendszere Helyettesítési rend Az óvoda belső kommunikációs rendszere Tanköteles gyermekek ellátása Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések terve Továbbképzések Terve Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve

3 15. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával kapcsolatos feladatok A gyermeki fejlődés nyomon követésének terve PR, marketing feladatok ellátásának terve (intézménymenedzselés, képviselet) Tehetséggondozó programok, tevékenység terve Az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység terve A környezettudatos magatartásra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység terve A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának, megszervezésének terve Intézményi dokumentumok felülvizsgálatának terve Az 5 éves vezetői stratégia megvalósításának időszakos terve Feladatok a Pedagógiai Program megvalósítása terén Feladatok a szervezeti kultúra fejlesztése terén Csicsergő Bölcsőde Munkaterve 51 LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK... 0 Mellékletek sz. melléklet... 0 Ellenőrzési terv sz. melléklet... 0 Helyettesítési rend sz. melléklet... 3 Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve sz. melléklet... 4 Tűz-, munka- és balesetvédelmi terv

4 1. A munkatervet meghatározó jogszabályi háttér: A közoktatásról szóló évi LXXIX. Tv. A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény o 8. - Az óvoda 4. melléklet - Osztály és csoportlétszámok o A nevelési tanítási idő felosztásának szabályai 3. melléklet Szakképzési követelmények 2. melléklet Finanszírozott létszámok 1. melléklet Kötelező óraszám 5. melléklet Intézményvezető óraszáma o A nevelés oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése o A gyermek, a tanuló mulasztásával kapcsolatos szabályok o A pedagógus kötelességei és jogai o Az óvodás gyermek fejlődésének figyelemmel kísérése o A köznevelési intézmény vezetője o A nevelőtestület o Szakmai munkaközösség o A szülő kötelességei és jogai o Kötelezően használt nyomtatványok o A nevelési oktatási intézmények kötelező felszerelésére vonatkozó szabályok o Nevelési oktatási intézmény baleset-megelőzési tevékenysége o Nemzetközi vonatkozású rendelkezések 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet Az óvodai felvétel 229./2012. (VIII.28.) Korm. rendelet A Kormány 363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelete az óvodai nevelés országos alapprogramjáról Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Pedagógiai Programja Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Éves Munkaterve Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzata Gyermekvédelmi törvény Siófok Város képviselőtestületének óvodákat érintő rendeletei, határozatai a 2014/2015-ös tanév rendjéről 4

5 2. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk Az intézmény neve: Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Székhelye: Siófok, Fő u Alapítója és fenntartója: Siófok Város Önkormányzata Az intézmény elérhetőségei: 84/ Intézményvezető: Intézményvezető helyettes: Nagyné Panyi Judit Kolumbán Ilona Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény adószáma: Alapító Okiratának kelte: május 22. Az intézmény alapfeladata: Az intézmény alaptevékenysége: - az óvodai nevelés - a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése iskolai előkészítő oktatás óvodai nevelés sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, ellátása Az óvoda ellátja a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény pont a., b. alpontja, 13. pontja, valamint a pontja alapján. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű gyermekek közül az intézmény ellátja a következő gyermekeket: beszédfogyatékossággal küzdők pszichés fejlődési zavarral küzdők autizmus spektrum zavarral küzdők enyhe értelmi fogyatékos mozgásszervi fogyatékos Az intézmény vállalja a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény és 14. pontja szerinti kiemelten tehetséges gyermekek nevelését. Az intézmény férőhelyeinek száma: Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 815 fő 956 fő Csoportok száma: 34 5

6 3. Az intézmény célja és feladatai 3.1. A pedagógiai munkát meghatározó főbb tényezők a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, derűs légkör megteremtése a befogadástól az óvodáskor végéig a gyermek erkölcsi, szociális, esztétikai és intellektuális érzelmeinek kialakítása, folyamatos árnyalása, gazdagítása életszerű körülmények között a gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlata egészséges, harmonikus személyiségfejlesztés, a sikeres iskolai életmódra felkészítés, a szükséges testi, szociális, értelmi és érzelmi érettség kialakításával Kiemelt fő feladataink: Főbb dokumentumaink o csoportnapló o felvételi- és mulasztási napló o fejlődési napló egységes vezetésének a kialakítása. Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és egészségmegőrzés szokásainak tudatos alakítása. A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások, a környezettudatos magatartás tudatos alakítása Az intézményben kötelezően használt dokumentumok felvételi- és előjegyzési napló felvételi és mulasztási napló óvodai csoportnapló óvodai törzskönyv óvodai szakvélemény a gyermekek fejlődéséről szóló dokumentum A szakmai munkaközösség feladatai A jól bevált gyakorlatok és elméletek mellett újak megismerése, integrálása a már folyó gyakorlati munkánkba Elméleti és gyakorlati problémák, ismeretek elemzése, megbeszélése, új ismeretekkel való bővítése, szakmai viták A nevelési év során a helyi nevelési programhoz kapcsolódó tevékenységek megszervezése, az óvodai élet tartalmasabbá tétele 3.5. A sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos feladatok Szakértői vélemények nyilvántartása Felülvizsgálatok időpontjának rögzítése 6

7 differenciált feladatok meghatározása, ellátása Kapcsolattartás a szakemberekkel (fejlesztők, gyógypedagógus, logopédus) 4. Az intézmény kapcsolatai az intézményegységek közötti együttműködés az intézmény fenntartójával a Gyermekjóléti Szolgálattal a város iskoláival a KIKK-kel (Kálmán Imre Kulturális Központ) színház gyermekkönyvtár részével A szülőkkel való kapcsolattartás lehetőségei Fogadóórák Szülői értekezletek Faliújság (minden szülőt érintő ügyek) Közös programok szervezése (kirándulás, óvodai rendezvények stb.) Személyi feltételek Intézményegységenként 5. Helyzetelemzés neve Katicabogár óvoda Napraforgó Pitypang Beírt létszám pedagógus Korcsoport Dajkák 108 fő 10 fő 5 csoport 5 fő 16 fő Balla Katalin Nyuszi csoport Szeifer Zoltánné Balogh Gáborné Nagy-középső 28 fő Bedeginé B.Csilla Lepke csoport Kisközépső Szavári Gézáné Szabó Lilla 18 fő Horváth Anikó Méhecske csop. Kis Németh Gyöngyi Körtvélyesi Ildikó csoport 20 fő Szipola Kornélné Maci csoport Nagy Istvánné Vargáné Sz. Irén Vegyes csoport 26 fő Kreka Lászlóné Csiga csoport Balogh Gyuláné Márovics Melinda Vegyes csoport csoport 2 20 fő Bunda Beatrix vegyes Kerekes Jánosné Szemesi Erzsébet 20 fő Szűcsné Borbély Irén vegyes Nácsa Zsuzsanna Kőhalmi Alexandra fő 2 nagycsoport 1 25 fő 2 Középső csoport 1 26 fő 2 Kiscsoport 1 25 fő 2 kiscsoport csoport 3 Pillangó 25 fő Somogyi Edit Némethné Sörös Mária Nyuszi csoport - Kiscsoport Barna Zoltánné Keller Lajosné Micimackó csoport Dr.Dudásné 7

8 Micimackó Napsugár Pöttyös Nyitnikék Nyolcszínvirág 26 fő Juhász Eszter Középső csoport Kónya Anikó 26 fő Glázer Györgyné Barczi Ildikó Süni csoport Nagy-kis Vaskó Istvánné csoport 3 25 Borosné Mendrek kiscsoport Török Tiborné Mónika Szarka Erika 26 Bárkányiné Bartók középső cs. Horváth Erika Rudolfné Czeglédi Annamária 30 Kis Anna nagycsoport Tóth Béláné Vargáné Szánti Andrea fő Tóth Ildikó Kék Kis-középső Városi Györgyné Gyárfás-Tóth Tamásné 26 fő Gombás Csabáné Piros - kiscsoport Kovács Mónika Szitáné Weiler Ildikó 28 fő Kun Lászlóné Zöld- nagycsoport Balogh Éva Kreka Jánosné 29 fő Visnyeiné Mayer Mónika Horváth Anikó 27 fő Váradi Ágnes Ember Melinda Narancssárga nagy-középső Simon Barnabásné Virághné Horváth Zsuzsanna Sárga nagyközépső féle 4 27 fő Berkes Viktória Házi Ágnes 1.Középsőnagycsoport Dunajcsik Lászlóné 23 fő Hartáné G. Rózsa 2.Kis- csoport 2. Nagyné T Éva Tóth Tünde 26 fő Sándorné T. Anna 3. Nagycsoport Horváth Tímea Szili Zsuzsanna 27 fő Dombos Erzsébet Némedi W. Ágnes 4. Kiscsoport 1. Szira Istvánné csoport 4 Várdainé Szentes Lila - vegyes Fülöp Tamásné 23 fő Márta Halászné Illés Rita Bocsor Ilona Zöld - nagycsoport Egyed Melinda 23 fő Kálócziné Juhász Ilona Árvai Julianna Piros középső Junghardtné 27 fő Magyarossyné csoport Takács Tünde Horváth Erika 22 fő Györék Nikolette Sas Lothárné Kék részben osztott Leicht Károlyné csoport 4 32 fő Ténta Tiborné, Buci Maci/nagy cs. Szarvas Viktorné Cserhátiné Hekeli Lívia 30 fő Ábrahám Gáborné, Gesztesi Görgyi 30 fő Babodi Lilla, Pomuczné Cica/ középső cs. Katicabogár/ kis cs. Horváth Józsefné Ráksiné Szabó Szilvia 8

9 25 fő Récsei Andrea Kasznerné Fauszt Krisztina, Parragné Szentesi Katalin Süni/ Befogadós kis csoport Benzsayné Palkovics Adrienn 9

10 6. A nevelési év rendje 6.1. A nevelési év időtartama szeptember 1-től augusztus 31-ig 6.2. A nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk Intézményegység Felhasználás tárgya Időpont Felelős Nevelési évnyitó, - záró értekezlet intézményvezető Nevelési értekezlet intézményegység vez. Nevelési értekezlet intézményegység vez. Katicabogár Nevelési értekezlet intézményegység vez. Pedagógus Nap intézményvezető Nevelési évnyitó, - záró értekezlet intézményvezető Nevelési értekezlet intézményegység vez. Nevelési értekezlet Napraforgó Nevelési értekezlet intézményegység vez. intézményegység vez. Pedagógus Nap intézményvezető Nevelési évnyitó, - záró értekezlet intézményvezető Nevelési értekezlet: kötött és kötetlen tevékenységek helye a szabad játékban Szalai Józsefné, Simkó Dorottya Pitypang Nevelési értekezlet: gyermektánc az Simkó Dorottya (meghívott óvodában előadó) Nevelési értekezlet: Kirándulás, Simkó Dorottya óvodalátogatás Pedagógus Nap intézményvezető Nevelési évnyitó, - záró értekezlet intézményvezető Nevelési értekezlet - Egészséges Keller Lajosné életmódra nevelés Barczi Ildikó Nevelési értekezlet - Környezettudatos Keller Lajosné Pillangó magatartás alakítása óvodánkban Glázer Györgyné Nevelési értekezlet kirándulás Tihany Keller Lajosné Nemzeti Park Juhász Eszter Pedagógus Nap intézményvezető Nevelési évnyitó, - záró értekezlet intézményvezető Micimackó Nevelési értekezlet Vargáné Szánti Andrea Nevelési értekezlet Vargáné Szánti Andrea Nevelési értekezlet Vargáné Szánti Andrea Pedagógus Nap intézményvezető Nevelési évnyitó, - záró értekezlet intézményvezető Nevelési értekezlet: Mozgás, mindennapos intézményegység vezető mozgás Napsugár Nevelési értekezlet: Szabad játék intézményegység vezető Nevelési értekezlet: kirándulás intézményegység vezető Pedagógus Nap intézményvezető Nevelési évnyitó, - záró értekezlet intézményvezető Pöttyös Nevelési értekezlet Int.egység vezető Nevelési értekezlet Int.egység vezető Nevelési értekezlet Int.egység vezető Pedagógus Nap intézményvezető Nevelési évnyitó, - záró értekezlet intézményvezető Nevelési értekezlet Intézményegység vezető Nevelési értekezlet Nyitnikék Nevelési értekezlet Pedagógus Nap intézményvezető Nevelési évnyitó, - záró értekezlet intézményvezető Nevelési értekezlet: Egészséges életmódra nevelés gyakorlata óvodánkban, Egész-ség napok értékelése Ténta Tiborné és Babodi Lilla, csoportok óvodapedagógusai Nevelési értekezlet: Környezettudatos Ténta Tiborné, 10

11 Nyolcszínvirág magatartás alakítása óvodánkban Parragné Szentesi Katalin Nevelési értekezlet: Kirándulás- egy falusi óvoda életébe betekintés Ténta Tiborné Pedagógus Nap intézményvezető 6.3. A nyári zárva-tartás tervezett időpontja június 22.- július 17.-Nyitás: július 20. Pitypang Micimackó Pöttyös Nyolcszínvirág július 20 augusztus 14-ig Nyitás: augusztus 17. Katicabogár Napraforgó Pillangó Napsugár Nyitnikék Az iskolai téli szünet idejére, az óvodák nyitva-tartása a szülői igények alapján történik Az intézmény nyitva-tartása A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart, mely két részből áll: o szervezett nevelési időszak szeptember 1 május 31-ig o nyári időszak június 1 augusztus 31-ig. Az intézményegységek napi nyitva-tartása: Intézményegység Katicabogár Nyitvatartás Reggeli gyülekező között a Lepke csoportban. A délutáni összevonás között a Lepke csoportban. A nap többi részében minden gyermek a saját csoportjában tartózkodik, az óvó nénijével. Napraforgó h Sárga csoport nyit-első hét első héten Sárga csoport zár, második héten Kék csoport zár ig sárga csoport nyit- második hét Pitypang ig összevont csoport ig összevont csoport Pillangó Naponta óráig csoportösszevonás a hetenkénti váltással az óvodát nyitó óvodapedagógus csoportszobájában - Naponta óráig csoportösszevonás a hetenkénti váltással a zárós óvodapedagógus csoportjában, vagy az udvaron. Micimackó reggel ig gyülekező összevontan a középső csoportban délután 16 órától 17 óráig összevontan a középső csoportban Napsugár Naponta óráig egy összevont csoport működik (narancssárga) óvodapedagógus - heti váltásban ügyeletesek - Naponta óráig egy összevont csoport működik (zöld) a nagycsoportos óvónők heti váltásban ügyeletesek. Pöttyös óráig fogadó csoport:1. csoport óráig gyűjtő csoport: rossz időben 1. csoport jó időben, kinn tartózkodás esetén 3. csoport Nyitnikék két csoportban 11

12 két csoportban Nyolcszínvirág Naponta óráig csoportösszevonás a hetenkénti váltással az óvodát nyitó óvodapedagógus csoportszobájában - Naponta óráig csoportösszevonás a hetenkénti váltással a zárós óvodapedagógus csoportszobájában, középső udvarrészen 6.5. Nyílt napok Intézményegységenként meghatározott. Intézményegység Katicabogár Napraforgó Pitypang Pillangó Micimackó Napsugár Pöttyös Nyitnikék Nyolcszínvirág Nyílt napok 6.6. Munkaidő beosztás Intézményegységenként részletezve Intézményegység Alkalmazott Heti munkaidő Órakedvezmény (csoportoban töltött idő) Balla Katalin perc - Balogh Gáborné perc 8 óra Balogh Gyuláné perc - Bedeginé B. Csilla perc - Horváth Anikó perc - Körtvélyesi Ildikó perc - Kreka Lászlóné perc - Katicabogár Márovics Melinda perc - Nagy Istvánné perc - Németh Gyöngyi perc - Szabó Lilla perc - Szavári Gézáné perc - Szeifer Zoltánné perc - Szipoláné Tóth Ilona perc - Vargáné Szigeti Irén perc - Bunda Beatrix perc - Kőhalmi Alexandra perc Szemesi Erzsébet perc - Napraforgó Szűcsné Borbély Irén perc 8 óra Nácsa Zsuzsanna perc - Kerekes Jánosné perc - Deres Julianna perc Éder Melinda perc Fazekas Brigitta perc Harmathné Erdős Klára perc Pitypang Íróné István Enikő perc Kissné Kovács Erzsébet perc Molnárné Krejcsi Magdolna perc Pappné Babodi Tímea perc Simkó Dorottya perc 8 óra 12

13 Pillangó Micimackó Napsugár Pöttyös Nyitnikék Szabó Nándor Attila perc Szalai Józsefné perc Viola-Gondán Erzsébet Zsuzsanna perc Weifenbach Tivadarné perc Barczi Ildikó perc - Barna Zoltánné perc - Dr.Dudásné Kónya Anikó 40/40 - Glázer Györgyné perc - Juhász Eszter perc - Keller Lajosné perc 8 óra Némethné Sörös Mária perc - Somogyi Edit perc - Vaskó Istvánné perc - Bárkányiné Bartók Erika perc - Borosné Mendrek Mónika perc - Czeglédi Annamária perc - Kis Anna perc - Szarka Erika perc - Vargáné Szánti Andrea perc 8 óra Horváth Rudolfné perc - Tóth Béláné perc - Török Tiborné perc - László Zsolt perc - Szitáné Weiler Ildikó perc 8 óra Gombás Csabáné perc Gyárfás-Tóth Tamásné perc Tóth Ildikó perc Kun Lászlóné perc Kreka Jánosné perc Horváth Anikó perc Visnyeiné Mayer Mónika perc Váradi Ágnes perc Ember Melinda perc Városi Györgyné perc Kovács Mónika perc Balogh Éva perc Simon Barnabásné perc Virághné Horváth Zsuzsanna perc Strausz István perc Dombos Erzsébet perc 8 óra Berkes Viktória perc Házi Ágnes perc Hartáné G. Rózsa perc Tóth Tünde perc Sándorné T Anna perc Szili Zsuzsanna perc Némedi W. Ágnes perc Dunajcsok Lászlóné perc Nagyné T. Éva perc Horváth Tímea perc Gazdag István perc Szira Istvánné perc Kálócziné Juhász Ilona perc 8 óra Bocsor Ilona perc Árvai Julianna perc Magyarossyné Horváth Erika perc Sas Lothárné perc Györék Nikolette perc Várdainé Szentes Márta perc Halászné Illés Rita perc 13

14 Nyolcszínvirág Fülöp Tamásné perc Egyed Melinda perc Leicht Károlyné perc Junghardtné Takács Tünde perc Ábrahám Gáborné perc - Babodi Lilla perc - Benzsayné perc - Palkovics Adrienn Cserhátiné Hekeli Lívia perc - GesztesiGyörgyi perc - Horváth Józsefné perc - Kasznerné Fauszt Krisztina perc - Parragné Szentesi Katalin perc - Pomuczné Récsei Andrea perc - Ráksiné Szabó Szilvia perc - Szarvas Viktorné perc - Ténta Tiborné perc 8 óra Horváth Imréné Felmentési idejét tölti 6.7. Az óvodapedagógusok fogadóórái Intézményegység Fogadóóra - intézményegység vezető: szerda délután/egyeztetésre Katicabogár - évente 2x / február-május - egyébként a csoportban dolgozó óvónőkkel egyeztetett időpontban. Napraforgó minden hónap első szerdája Az intézményegység vezető fogadó órája minden hónap első szerdája ig Pitypang Intézményegység vezető: minden szerda délelőtt 8-9 óráig, szülői igény esetén előzetes időpont-egyeztetés szerint más időpontban is lehetséges pedagógusok: évente 2 alkalommal gyerekenként, előzetes időpont-egyeztetés szerint Pillangó A nevelési év szorgalmi időszakában szükség szerint, a szülőkkel előzetes időpont egyeztetést követően, minimum évi 2 alkalommal gyermekenként. A fogadóórán mindkét óvodapedagógus lehetőség szerint részt vesz. Az intézményegység vezető fogadó órája: hetente- Szerdai napokon óráig, szükség szerint, a szülők igényét figyelembe véve, előzetes időpont egyeztetést követően más időpontban. Micimackó Igény esetén, előzetes időpont egyeztetéssel, valamint november 10. március 23-án. Napsugár Minden hónap 2. szerda, vagy előre egyeztetett időpontban Pöttyös Egyeztetés szerint óráig évente minimum 2x Int. Egység vezető: egyeztetés szerint Nyitnikék Nincs kijelölt nap. Szülővel egyeztetve, szülő igényéhez, szabadidejéhez igazodva - évente minimum 2x. Nyolcszínvirág A nevelési év szorgalmi időszakában szükség szerint, a szülőkkel előzetes időpont egyeztetést követően, minimum évi 2 alkalommal gyermekenként. 14

15 A fogadóórán mindkét óvodapedagógus lehetőség szerint részt vesz. Az intézményegység vezető fogadó órája: hetente- Szerdai napokon óráig, szükség szerint, a szülők igényét figyelembe véve, előzetes időpont egyeztetést követően más időpontban Az intézményen belüli megbízatások és fogadó órák intézményvezető: Nagyné Panyi Judit minden hétfőn óráig intézményvezető helyettes: Kolumbán Ilona minden hétfőn óráig munkaközösség vezető: Kolumbán Ilona minden hétfőn óráig Az intézményegységen belüli megbízatások Pedagógus neve Intézményegység Egyéb feladatok, funkciók Balla Katalin Katicabogár intézményegység újság terjesztés, szertár felelős Balogh Gáborné Katicabogár intézményegység intézményegység vezető, közös programok külső előadók koordinálása, meghívása Bedeginé B. Csilla Katicabogár intézményegység SZM felelős, gyermekvédelmi felelős Horváth Anikó Katicabogár intézményegység ünnep felelős, szertár felelős Körtvélyesi Ildikó Katicabogár intézményegység ünnep felelős, szertár felelős, foci felelős Kreka Lászlóné Katicabogár intézményegység intézményegység vezető helyettes, tűz-és balesetvédelmi felelős, elsősegély-nyújtó Márovics Melinda Katicabogár intézményegység könyv és színház felelős, rajz pályázatokért felelős Szabó Lilla Katicabogár intézményegység faliújságok aktualitásáért felelős Szipoláné Tóth Ilona Katicabogár intézményegység városi (külső) rendezvényekért, munka délutánokért felelős Vargáné Szigeti Irén Katicabogár intézményegység rendezvényekért, munka délutánokért felelős Bunda Beatrix Napraforgó intézményegység Jegyzőkönyv vezetése, Folyóiratterjesztés Kőhalmi Alexandra Napraforgó intézményegység Térítési díj Gyermekvédelem Szemesi Erzsébet Napraforgó intézményegység Elsősegélynyújtás Szűcsné Borbély Irén Napraforgó intézményegység Intézményegységvezető helyettes Deres Julianna Pitypang Intézményegység ünnepek szervezése Harmathné Erdős Klára Pitypang Intézményegység leltárfelelős, ünnepek szervezése Íróné István Enikő Pitypang Intézményegység gyermekvédelmi felelős Kissné Kovács Erzsébet Pitypang Intézményegység kézműves-délutánok szervezése Pappné Babodi Tímea Pitypang Intézményegység gyermeknap szervezése Simkó Dorottya Pitypang Intézményegység intézményegység vezető, weboldal aktualizálása, őszi egészséghét szervezése Szalai Józsefné Pitypang Intézményegység intézményegység vezető helyettes, ünnepély és dekoráció felelős, leltárfelelős Víg Zsuzsanna GYES Viola-Gondán Erzsébet Zsuzsanna Pitypang Intézményegység balesetvédelmi felelős, adventi vásár szervezése, Mikulásnap Barczi Ildikó Pillangó Intézményegység Dekoráció és ünnepek Glázer Györgyné Pillangó Intézményegység - Barkács délutánok, dekoráció 15

16 - Gyerekvédelem Juhász Eszter Pillangó Intézményegység Információs táblák aktualizálása Keller Lajosné Pillangó Intézményegység Intézményegység vezető Némethné Sörös Mária Pillangó Intézményegység Balesetvédelem Somogyi Edit Pillangó Intézményegység Helyettes vezető Az étkezési ívek vezetése és egyeztetése az S-FOOd-dal Vargáné Szánti Andrea Micimackó intézmény-egys. v. adminisztráció v. Borosné Mendrek Mónika Micimackó nyilvántartások vezetése Bárkányiné Bartók Erika Micimackó Ünnepek szervezése Szarka Erika Micimackó Gyermek és ifj. v. felelős Czeglédi Annamária Micimackó Munkavédelmi felelős Kis Anna Micimackó Szertár felelős Szitáné Weiler Ildikó Napsugár Intézményegység intézményegység vezető Gombás Csabáné Napsugár Intézményegység helyettes, étel minőségének és mennyiségének ellenőrzése, - munkabeosztások elkészítése hiányzás esetén, - szabadságok nyilvántartása Gyárfás-Tóth Tamásné Napsugár Intézményegység balesetvédelem, gyermekbalesetek megelőzése Tóth Ildikó Napsugár Intézményegység gyermekvédelmi felelős Kun Lászlóné Napsugár Intézményegység ünnepek, ünnepélyek lebonyolítása Kreka Jánosné Napsugár Intézményegység ünnepek, ünnepélyek lebonyolítása Horváth Anikó Napsugár Intézményegység ünnepek előkészítése, technikai feltételek biztosítása Visnyeiné Mayer Mónika Napsugár Intézményegység jegyzőkönyv-vezetés Váradi Ágnes Napsugár Intézményegység dekoráció készítés, előtéri dekorációk aktualizálása Ember Melinda Napsugár Intézményegység dekoráció készítés, előtéri dekorációk aktualizálása Berkes Viktória Pöttyös Dekoráció felelős Házi Ágnes Pöttyös Dekoráció felelős Házi Ágnes Pöttyös Baleset és munkavédelmi felelős Sándorné T. Anna Pöttyös Gyermekvédelmi felelős Szili Zsuzsanna Pöttyös Gyermekvédelmi felelős Némedi W. Ágnes Pöttyös Ünnep és program felelős Tóth Tünde Pöttyös Ünnep és program felelős Hartáné G. Rózsa Pöttyös Int. Egys. vez. helyettes Árvai Julianna Hajnalka Nyitnikék Baleset, munkavédelmi és tűzvédelmi felelős, jegyzőkönyv vezetése Magyarossyné Horváth Erika Nyitnikék óvodai dekoráció és óvodai ünnepségek szervezése, kiadványok, könyvek terjesztése Bocsor Ilona Nyitnikék Kirándulások, séták szervezése, étkezési ívek ellenőrzése Sas Lothár Elekné Nyitnikék Gyermekvédelmi felelős Györék Nikolette Nyitnikék Munkaközösségi tag, jegyzőkönyv vezetése Halászné Illés Rita Nyitnikék Szülői értekezletek tervezése, szervezése Várdainé Szentes Márta Nyitnikék Kiadványok, könyvek terjesztése Intézményegység vezető helyettes 16

17 Kálócziné Juhász Ilona Nyitnikék Intézményegység vezető Dokumentumok kezelése, ügyintézés Ténta Tiborné Nyolcszínvirág Intézményegység vezető, óvodapedagógus Ábrahám Gáborné Nyolcszínvirág óvodapedagógus Intézményegység vezető helyettes Munka és Tűzvédelmi felelős ügyviteli munkában segít Babodi Lilla Nyolcszínvirág óvodapedagógus Szertár és bábfelelős Cserhátiné Hekeli Lívia Nyolcszínvirág óvodapedagógus Kulturális programok, rajz pályázatokért felelős Gesztesi Györgyi Nyolcszínvirág óvodapedagógus Gyermekvédelmi felelős Só szoba rendjéért felelős ügyviteli munkában segít Kasznerné Fauszt Krisztina Nyolcszínvirág óvodapedagógus Külső játék raktárfelelős Jegyzőkönyvvezető Parragné Szentesi Katalin Nyolcszínvirág óvodapedagógus i dekorációs felelős Pomuczné Récsei Andrea Nyolcszínvirág óvodapedagógus Tornaszoba rendjéért felelős 6.9. A nevelőmunka dokumentálása dokumentum elhelyezése vezetése felelős Felvételi-és mulasztási napló Csoportnapló Gyermek fejlődését nyomon-követő dokumentum Fejlesztési terv (S.N.I.) Étkezési ívek Katicabogár Csoport szoba/ óvónői A csoportban szekrény dolgozó óvónők Csoport szoba/ óvónői A csoportban szekrény dolgozó óvónők Csoport szoba/ óvónői A csoportban szekrény dolgozó óvónők Csoport szoba/ csoport napló A csoportban dolgozó óvónők Csoport szoba/ óvónői A csoportban szekrény dolgozó óvónők Jegyzőkönyv Vezetői iroda / szekrény Intézmény-vezető /intézményegység vezető Szakvélemények Vezetői iroda / szekrény Intézmény-vezető /intézményegység vezető Meghatalmazások Vezetői iroda / szekrény Intézmény-vezető /intézményegység vezető Hiányzások igazolása Csoport szoba/ óvónői szekrény A csoportban dolgozó óvónők A csoportban dolgozó óvónők A csoportban dolgozó óvónők A csoportban dolgozó óvónők A csoportban dolgozó óvónők A csoportban dolgozó óvónők Intézmény-vezető /intézményegység vezető Intézmény-vezető /intézményegység vezető Intézmény-vezető /intézményegység vezető A csoportban dolgozó óvónők 17

18 Felvételi- és mulasztási napló Napraforgó Csoportszobák csoport óvodapedagógusai Csoportnapló Csoportszobák csoport óvodapedagógusai Gyermek fejlődését nyomonkövető dokumentum Fejlesztési terv (S.N.I.) Csoportszobák Csoportnapló csoport óvodapedagógusai csoport óvodapedagógusai Étkezési ívek Csoportszobák csoport óvodapedagógusai Jegyzőkönyv Szakvélemények Meghatalmazások Hiányzások igazolása Felvételi- és mulasztási napló Csoportnapló Gyermek fejlődését nyomon-követő dokumentum Fejlesztési terv (S.N.I.) Étkezési ívek Csoportnapló Iktató Csoportszobák Iktató Dokumentumok Felvételi és mulasztási napló Felvételi és mulasztási napló Csoportszobában dokumentumoknál Csoportszobában dokumentumoknál Csoportszobában dokumentumoknál Csoportszobában dokumentumoknál Csoportszobában dokumentumoknál csoport óvodapedagógusai Bunda Beatrix csoport óvodapedagógusai koordinátor koordinátor csoport óvodapedagógusai csoport óvodapedagógusai Pitypang Csoportban dolgozó óvodapedagógusok Csoportban dolgozó óvodapedagógusok Csoportban dolgozó óvodapedagógusok Csoportban dolgozó óvodapedagógusok Csoportban dolgozó óvodapedagógusok csoport óvodapedagógusai koordinátor csoport óvodapedagógusai koordinátor csoport óvodapedagógusai csoport óvodapedagógusai koordinátor csoport óvodapedagógusai koordinátor csoport óvodapedagógusai koordinátor csoport óvodapedagógusai koordinátor koordinátor csoport óvodapedagógusai csoport óvodapedagógusai Csoportban dolgozó óvodapedagógusok Csoportban dolgozó óvodapedagógusok Csoportban dolgozó óvodapedagógusok Csoportban dolgozó óvodapedagógusok Csoportban dolgozó óvodapedagógusok, intézmény-egység vezető Intézmény-egység vezető Intézmény-egység vezető Intézmény-egység vezető Csoportban dolgozó óvodapedagógusok Jegyzőkönyv Irodában dokumentumoknál Intézmény-egység vezető Szakvélemények Irodában Intézmény-egység dokumentumoknál vezető Meghatalmazások Irodában Intézmény-egység dokumentumoknál vezető Hiányzások Csoportszobában Csoportban dolgozó igazolása dokumentumoknál óvodapedagógusok Pillangó Felvételi- és csoport szobákban, az csoportban csoportban dolgozó 18

19 mulasztási napló íróasztalban délelőtt dolgozó óvodapedagógus Csoportnapló csoport szobákban, az csoportban íróasztalban délelőtt dolgozó Gyermek fejlődését nyomon-követő dokumentum Fejlesztési terv (S.N.I.) Étkezési ívek Jegyzőkönyv Szakvélemények Meghatalmazások Hiányzások igazolása csoport szobákban, az íróasztalban csoport szobákban, az íróasztalban csoport szobákban, az íróasztalban Másolatai- Vezetői szoba, zárt iratszekrényében a Gyermekétkezés Dossziéban Vezetői szoba, zárt iratszekrényében az adott nevelési év szakmai anyagát tartalmazó dossziéban lefűzve Vezetői szoba, zárt iratszekrényében az adott nevelési év gyermekvédelmi dossziéban lefűzve Csoportokban, a gyermekek fejlődését nyomonkövető kék könyvek mellékleteként Vezetői szoba, zárt iratszekrényében, Személyügyi dossziéban csoport szobákban, íróasztalban külön borítékban óvodapedagógus csoportban dolgozó mindkét óvodapedagógus csoportban dolgozó mindkét óvodapedagógus csoportban délelőtt dolgozó óvodapedagógus megbízott óvodapedagógus Csoportban dolgozó mindkét óvodapedagógus Intézményegység vezető Csoportban dolgozó mindkét óvodapedagógus óvodapedagógusok csoportban dolgozó óvodapedagógusok csoportban dolgozó óvodapedagógusok csoportban dolgozó óvodapedagógusok csoportban dolgozó óvodapedagógusok Intézményegység vezető Intézményegység vezető Intézményegység vezető, Csoportban dolgozó mindkét óvodapedagógus Intézményegység vezető Csoportban dolgozó mindkét óvodapedagógus Micimackó Felvételi- és csoportszoba íróasztalban útmutató alapján csoport mulasztási napló óvodapedagógusai Csoportnapló csoportszoba íróasztala útmutató alapján csoport óvodapedagógusai Gyermek fejlődését nyomon-követő dokumentum csoportszoba szekrénye útmutató alapján csoport óvodapedagógusai Fejlesztési terv (S.N.I.) Étkezési ívek csoportszoba íróasztal óvodapedagógus Jegyzőkönyv vezetői iroda irattára Czeglédi Annamária Czeglédi 19

20 Annamária Szakvélemények vezetői iroda irattára Vargáné Vargáné Meghatalmazások csoportszoba íróasztala óvodapedagógusok Hiányzások csoportszoba íróasztala óvodapedagógusok igazolása Napsugár Felvételi- és csoportszoba szekrény napi csoport óvónői mulasztási napló Csoportnapló csoportszoba szekrény napi csoport óvónői Gyermek csoportszoba szekrény napi/negyedév csoport óvónői fejlődését nyomon-követő dokumentum Fejlesztési terv csoportszoba szekrény heti érintett csoport (S.N.I.) óvónői Étkezési ívek csoportszoba szekrény napi csoport óvónői Jegyzőkönyv vezetői iroda szekrény alkalmanként Visnyeiné Mayer Mónika Szakvélemények vezetői iroda szekrény alkalmanként intézményegység vezető Meghatalmazások vezetői iroda szekrény alkalmanként intézményegység vezető Hiányzások igazolása csoportszoba szekrény folyamatos intézményegység vezető Pöttyös Felvételi- és Csoportokban naponta Csoport mulasztási napló pedagógusai Csoportnapló Csoportokban naponta Csoport pedagógusai Gyermek fejlődését nyomon-követő dokumentum Csoportokban Évente 2x Szükség szerint Csoport pedagógusai Fejlesztési terv (S.N.I.) Étkezési ívek Csoportokban,iroda naponta Csoport pedagógusai Jegyzőkönyv Csoportokban,iroda Alkalom szerint Csoport pedagógusai Szakvélemények Csoportokban,iroda Ért. szerint Csoportokban,iroda Meghatalmazások Iroda, iktató Ért. szerint Int.egys. vez. Hiányzások igazolása Csoportokban Ért. szerint Csoport pedagógusai Nyitnikék Felvételi- és csoportokban Csoport mulasztási napló pedagógusai Csoportnapló Gyermek fejlődését nyomon-követő dokumentum Fejlesztési (S.N.I.) terv Csoportokban Adott csoport pedagógusai 20

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145.

MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. Intézmény OM- azonosítója: 032978 Nevelőtestület nevében: aláírás Érvényessége. 2009. 09.01. 2010. 08. 31. Legitimációs

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA : 278-21 26 OM azonosító:034751. Tátika Napsugár Óvoda. 2014-2015.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA : 278-21 26 OM azonosító:034751. Tátika Napsugár Óvoda. 2014-2015. Tátika Napsugár Óvoda 2014-2015. nevelési év MUNKATERVE Készítette: Kakuszi Imréné 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Működési terv... 3. oldal Nevelési év rendje... 3. oldal Fogadó órák rendje... 4. oldal Nyílt napok...

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év - - 1 Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail:

Részletesebben

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző Előterjesztés 5. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve A nevelési év rendje: Első nap: 2012. szeptember 03. hétfő Utolsó nap: 2013. augusztus 31. Az óvoda zárva tartásának tervezett időpontja: 2013. június 28. Nyitás: 2013. július 29. A Munkaterv jogszabályi

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10.

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE OM azonosító: 035646 Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. 1 Tartalomjegyzék 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 3 2. Dolgozói

Részletesebben

Enyingi Szirombontogató Óvoda 2013/2014. évi munkaterve

Enyingi Szirombontogató Óvoda 2013/2014. évi munkaterve Enyingi Szirombontogató Óvoda 2013/2014. évi munkaterve Enyingi Szirombontogató Óvoda 8130 Enying, Vas G. u. 1. OM azonosító: 029915 Készítette: Tolnai Zsuzsanna 1 Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés...

Részletesebben

a 2012/2013. tanévre

a 2012/2013. tanévre MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE a 2012/2013. tanévre Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2012. 08.

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje. 2013/2014. nevelési év értékelése

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje. 2013/2014. nevelési év értékelése Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2013/2014. nevelési év értékelése OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. június 20. Iktatószám:358/O/2014. 1. Az óvodai nevelési év rendje. 2013/2014

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015 nevelési év:

Munkaterv 2014/2015 nevelési év: Munkaterv 2014/2015 nevelési év: Munkaterv: 1. Csoportbeosztás 2. Nevelési év rendje 3. Munkaidő beosztás 4. A nevelési év feladatai (általános és kiemelt) 5. Eseményterv (ünnepek, jeles napok, felelősök,

Részletesebben

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Munkaterv

Részletesebben

Csicsergő Óvoda éves munkaterve

Csicsergő Óvoda éves munkaterve Csicsergő Óvoda éves munkaterve 2011/12 Készítette: Zsírosné Őszi Katalin 1 Működési terv Nevelési év rendje A nevelési év 2011. szeptember 1-én kezdődik és 2012. augusztus 31-ig tart. Az üzemelés szünetel:

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 266/2013. (X.31.) Kt. számú határozata alapján 2013. november

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

A Vasút a Gyermekekért Alapítvány Dunakeszi Óvodája. Szervezeti és Működési Szabályzat. OM Azonosító: 037267

A Vasút a Gyermekekért Alapítvány Dunakeszi Óvodája. Szervezeti és Működési Szabályzat. OM Azonosító: 037267 A Vasút a Gyermekekért Alapítvány Dunakeszi Óvodája Szervezeti és Működési Szabályzat OM Azonosító: 037267 A szabályzat érvényes: 2010.09.15-től Tartalom: 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2.

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONT Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MUNKATERV 2014-2015 PÉCS Késmárki Tiborné TARTALOM ig. I. Intézményi adatok

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola Munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Horváthné Tajti Ágnes ( igazgató ) 22 A tanév rendje 2013. szeptember 2.( hétfő) 2014. június 13.(péntek) 10 tanítási

Részletesebben

A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda közzétételi listája Tartalomjegyzék

A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda közzétételi listája Tartalomjegyzék A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda közzétételi listája Tartalomjegyzék I.Személyi feltételek... 2 I.1. Pedagógus munkakör Perczel óvoda... 2 I.2. Nevelő oktató munkát közvetlenül segítők Perczel óvoda... 3

Részletesebben

Budapest, 2014. szeptember 01.

Budapest, 2014. szeptember 01. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat ikt: 65-1042-2014 Vackor Óvoda 1036. Budapest, Árpád fejedelem útja 60. Mókus tagóvoda 1033 Budapest, Mókus u.1. Budapest, 2014. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. A Vackor

Részletesebben

M U N K A T E R VE 2009.

M U N K A T E R VE 2009. Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, 2007. Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi u. 1-3. Tel.:

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA 1096.BP. THALY KÁLMÁN U.38. MUNKATERV ÉRTÉKELÉS 2013-2014 NEVELÉSI ÉV ZSOLDOS ANDRÁSNÉ ÓVODAVEZETŐ

CSICSERGŐ ÓVODA 1096.BP. THALY KÁLMÁN U.38. MUNKATERV ÉRTÉKELÉS 2013-2014 NEVELÉSI ÉV ZSOLDOS ANDRÁSNÉ ÓVODAVEZETŐ CSICSERGŐ ÓVODA 1096.BP. THALY KÁLMÁN U.38. MUNKATERV ÉRTÉKELÉS 2013-2014 NEVELÉSI ÉV ZSOLDOS ANDRÁSNÉ ÓVODAVEZETŐ 2 TARTALOM I.HELYZETELEMZÉS, SZEMÉLYI TÁRGYI FELTÉTELEK ALAKULÁSA. II.AZ ÉV KIEMELT FELADATAI.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

A SZENT CSALÁD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENT CSALÁD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENT CSALÁD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZALAEGERSZEG 2013 1 Bevezető A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a Szent Család Óvoda működését, szervezeti felépítését, belső és külső

Részletesebben

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Csákvári Judit intézményvezető Pápa, 2010. 1 1. Bevezetés Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak 1996. évi módosítása a nevelőtestületekre

Részletesebben