M e n y h á r t Szabolcs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M e n y h á r t Szabolcs"

Átírás

1 M e n y h á r t Szabolcs Az öregségi nyugdíjrendszer a reformfolyamatok tükrében Menyhárt - Az öregségi nyugdíjrendszer a reformfolyamatok tükrében.indd :54:30

2 A kiadvány megjelenését az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta. Menyhárt - Az öregségi nyugdíjrendszer a reformfolyamatok tükrében.indd :54:30

3 M e n y h á r t Szabolcs Az öregségi nyugdíjrendszer a reformfolyamatok tükrében A kötet megjelenését a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara támogatta Patocinium Kiadó Budapest, 2013 Menyhárt - Az öregségi nyugdíjrendszer a reformfolyamatok tükrében.indd :54:30

4 S o l i Deo Gloria Menyhárt - Az öregségi nyugdíjrendszer a reformfolyamatok tükrében.indd :54:30

5 Menyhárt - Az öregségi nyugdíjrendszer a reformfolyamatok tükrében.indd :54:30

6 Tartalomjegyzék oldalszám Ábrajegyzék...12 Táblázatok jegyzéke...13 Rövidítések jegyzéke...14 Bevezető gondolatok...17 I. Fejezet A nyugdíjrendszerek elméleti alapjai A nyugdíjrendszerek tana és a nyugdíjrendszerek jogi szabályozása A szociális ellátórendszerek és a nyugdíjrendszerek kialakulása és történeti modelljei A szociális ellátórendszer kialakulása A szociális ellátórendszer fogalma és típusai A szociális ellátórendszerek főbb történeti modelljei A német megoldás: a Bismarcki-modell, mint biztosítási típusú ellátórendszer A segélyezési rendszer primátusa: Új-Zéland A brit kísérlet: a Beveridge terv A svéd jóléti modell A nyugdíjrendszerek kialakulása A nyugdíjrendszer intézményeinek történeti gyökerei A modern nyugdíjrendszerek kialakulása A nyugdíjrendszerek vélt/valós válsága és a reformkoncepciók A nyugdíjrendszerek nyugat-európai struktúrája A nyugdíjrendszerek elméleti alapjai és a működésüket meghatározó belső tényezők A nyugdíjrendszer funkciója A nyugdíjrenszer fogalma Az egyéni életpályáról általában Jövedelemátcsoportosítás az egyéni életpályán és a nyugdíjrendszer fogalma A nyugdíjrendszerek csoportosítása A nyugdíjrendszerek finanszírozása A nyugdíjrendszerek fedezetének megteremtése A rendszeres hozzájáruláson alapuló finanszírozásról általában A várományfedezeti rendszer A tőkefedezeti rendszer A felosztó-kirovó rendszer Az egyéni tőkeszámlás rendszer A nyugdíjrendszerek szolgáltatásai Életjáradék és egyéb kifizetések A hozzájárulás és a szolgáltatás viszonya: redisztribúció és újraelosztás A járadék jogi jellege...70 Menyhárt - Az öregségi nyugdíjrendszer a reformfolyamatok tükrében.indd :54:30

7 A járadék meghatározása A járadék-meghatározás lehetséges módozatai A DB nyugdíjrendszer A DC nyugdíjrendszer DB vagy DC, avagy az egyes módozatok összehasonlítása A nyugdíjrendszerek működését befolyásoló külső tényezők A nyugdíjrendszerek működését befolyásoló külső tényezők és csoportosításuk A népességnövekedést meghatározó tényezők A népszaporulat hatása a nyugdíjrendszerekre A várható élettartam hatása a nyugdíjrendszerekre A migráció hatása a nyugdíjrendszerekre A népesség szerkezetét meghatározó tényezők A korfa és a nyugdíjrendszer Az eltartottsági ráta és a nyugdíjrendszer A nemzetközi szabályozás hatása a nyugdíjrendszerre A nyugdíjrendszer működésére kiható külső szabályozás (nemzetközi jogi dokumentumok) csoportosítása A minimumstandardok és hatásuk a nyugdíjrendszer működésére A Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya Az Európai Szociális Karta A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet egyezményei A minimumstandardok értékelése A bilaterális egyezmények és hatásuk a nyugdíjrendszer működésére A bilaterális egyezmények általános jellemzői, a Magyar Köztársaság által kötött bilaterális egyezmények csoportosítása A területi és a pro rata temporis elven működő bilaterális egyezmények A bilaterális egyezmények működésének értékelése A szociális biztonsági rendszerek közösségi koordinációja és hatása a nyugdíjrendszer működésére A közösségi koordinációs szabályok általános jellemzői, kialakulásuk és jogfejlődésük A koordinációs rendelek alapvető szabályai A koordinációs rendelet sepciális nyugdíjszabályai II. Fejezet A hazai nyugdíjrendszer kialakulása és fejlődése, különös tekintettel az öregségi nyugdíj szabályozására A nyugdíjbiztosítás gyökerei a magyar jogtörténetben és fejlődése 1867-ig A nyugdíjbiztosítás a dualizmus korában A dualizmus nyugdíjrendszerének általános jellemzői Menyhárt - Az öregségi nyugdíjrendszer a reformfolyamatok tükrében.indd :54:31

8 2.2. A tanárok és tanítók nyugdíja A katonaság nyugdíjrendszere Az állami tisztviselők nyugdíjazása Az ügyvédség nyugdíjrendszere A két világháború közötti időszak A bányanyugbér reformja Az évi XL. törvénycikk az öregség, rokkantság, özvegység és árvaság esetére kötelező biztosításról A biztosítottak köre A nyugdíjrendszer fedezete, finanszírozása A sajátjogú nyugellátás fajtái és feltételei A sajátjogú nyugellátás mértéke Az évi XL. törvéncikk. értékelése Mezőgazdasági munkások biztosítása A gazdatisztek nyugdíjbiztosítása A mezőgazdasági munkások nyugdíjbiztosítása A mezőgazdasági munkások nyugdíjbiztosításának értékelése A nyugdíjrendszer fejlődése között A konszolidáció időszaka 1945 és 1950 között Egységes munkás és alkalmazotti nyugdíjbiztosítás az évi II. törvény megszületéséig Az első egységes nyugdíjrendszer A második egységes nyugdíjrendszer A harmadik egységes nyugdíjrendszer A harmadik nyugdíjrendszer hatályának kiterjesztése Mezőgazdasági nyugdíjrendszer a kodifikációig A mezőgazdasági nyugdíjbiztosítás a háború után A termelőszövetkezeti nyugdíjrendszer A társadalombiztosítás kodifikációja: Az évi II. törvény Az évi II. törvény előkészítése és általános jellemzése Öregségi nyugdíjak az évi II. törvény rendelkezései szerint Az évi II. törvény értékelése Az öregségi nyugdíjrendszer főbb változásai a rendszerváltásáig A nyugdíjrendszer legfőbb változásai a rendszerváltozást követően A legfőbb változások az anyagi nyugdíjszabályokban Változások a nyugdíjrendszer szerkezetében és igazgatásában III. Fejezet Az 1997-es nyugdíjreform Magyarországon A magyar nyugdíjrendszer reformját indukáló tényezők A reformot indukáló tényezők és csoportosításuk A magyar nyugdíjrendszerre ható nemzetközi folyamatok nyugdíjreformot indukáló hazai sajátosságok Út az 1997-es nyugdíjreformig Menyhárt - Az öregségi nyugdíjrendszer a reformfolyamatok tükrében.indd :54:31

9 2.1. A 60/1991. (X. 29.) Országgyűlési határozat A nyugdíjrendszer önkormányzati igazgatása A nyugdíjrendszer önkéntes pillérének kodifikálása A nyugdíkorhatár emelése Nyugdíjreform Magyarországon A reformkoncepciókról általában A Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat reformterve A reformterv kidolgozása A reformterv során felvázolt nyugdíjrendszer szerkezete A reformterv előnyei A reformterv hátrányai A Pénzügyminisztérium-(Népjóléti Minisztérium) koncepciója A koncepció kidolgozása A koncepció során felvázolt nyugdíjrendszer szerkezete A koncepció előnyei A koncepció hátrányai Nyugdíjrendszer a reform után Az 1997-es reformjogalkotás, avagy a PM koncepció törvénybe iktatása A kötelező nyugdíjrendszer reformját megvalósító törvénycsomag A társadalombiztosítás általános részének kodifikálása A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény, avagy az állami felosztó-kirovó nyugdíjrendszer reformja A kötelező magánnyugdíjrendszer megteremtése Az időskorúak járadéka, mint a nyugdíjrendszer 0. pillére? A nyugdíjrendszert érintő legfontosabb jogszabályváltozások napjainkig A legfontosabb anyagi jogi szabályok változásai Szervezeti átalakítás és a járulékintegráció A változások értékelése A nyugdíjrendszert érintő további szabályozás A nyugdíj-előtakarékossági számla A foglalkoztatói nyugdíj Az állami nyugdíjkép a 2010-es változások előtt A 2010-es változások előtti magyar nyugdíjrendszer szerkezetének és felépítésének elméleti értékelése A nyugdíjrendszer szerkezete A klasszifikálás szempontjai Az állami nyugdíjkép egyes intézményeinek jellemzése A kötelező nyugdíjrendszer intézményei Az öngondoskodás intézményei Az állami segélyrendszer és az időskorúak járadéka A magyar nyugdíjrendszer, illetve az időskori létbiztonság rendszerének felépítése..214 Menyhárt - Az öregségi nyugdíjrendszer a reformfolyamatok tükrében.indd :54:31

10 A magánnyugdíjrendszer és a 2008-as pénzügyi válság Nyugdíjpénztárak szerepének megváltozása IV. Fejezet Nyugdíjrendszerek Európában: külföldi tapasztalatok a nyugdíjrendszerek fenntarthatósága tekintetében A nemzetközi tapasztalatok szükségessége és felhasználhatósága a hazai gyakorlatban A német kötelező nyugdíjrendszer A német nyugdíjrendszer általános jellemzése Kötelező nyugdíjrendszer Németországban A német nyugdíjbiztosítás alanyi köre A német nyugdíjbiztosítás fedezeti rendszere A német nyugdíjbiztosítás szolgáltatásai és feltételei A német öregségi nyugdíjak mértéke és kiszámítása Nyugdíjreformok Németországban A német kötelező nyugdíjrendszert érintő reformintézkedések A német nyugdíjrendszer intézményi reformja? A holland kötelező nyugdíjrendszer A holland nyugdíjrendszer általános jellemzésev A holland kötelező nyugdíjrendszer alapvető szabályai A biztosítotti kör A fedezeti rendszer A holland nyugdíjrendszer szolgáltatásai A holland üzemi-foglalkozási biztosítás, mint a nyugdíjrendszer quasi-kötelező II. pillére A holland nyugdíjrendszer reformja A svéd kötelező nyugdíjrendszer A reform előtti svéd nyugdíjrendszer általános jellemzése Reformfolyamat Svédországban A svéd nyugdíjrendszer a reform után Az új nyugdíjrendszer általános jellemzése A garantált nyugdíj intézménye Az egyéni számlás kötelező nyugdíjbiztosítás A prémium nyugdíjak rendszere A svéd nyugdíjrendszer quasi-kötelező pillére: az üzemi-foglalkozási nyugdíjak Nyugdíjreformok Közép- és Kelet-Európában, különös tekintettel a lengyel nyugdíjreform tapasztalataira Nyugdíjrendszerek Közép- és Kelet-Európában, valamint a nyugdíjreformokat indukáló tényezők A reformok áttekintése az egyes közép- kelet-európai államokban A lengyel nyugdíjrendszer és a reformfolyamat Lengyelország nyugdíjrendszere Menyhárt - Az öregségi nyugdíjrendszer a reformfolyamatok tükrében.indd :54:31

11 A lengyel nyugdíjreform értékelése V. Fejezet Merre tovább magyar nyugdíjrendszer? Indokolt változtatások a magyar nyugdíjrendszer szabályozásában Elvárások a nyugdíjrendszerrel szemben Az időskori létbiztonság megteremtése A nyugdíjrendszer igazságosságának megvalósítása Egy rugalmas nyugdíjrendszer létrehozása A kiszámítható nyugdíjrendszer garantálása Az új magyar kötelező nyugdíjrendszer: komplexitás, átláthatóság, igazságosság Módosítás vagy új nyugdíjrendszer Az új rendszer jogi környezetének megteremtése A nyugdíjrendszer függetlenségének megteremtése A nyugdíjrendszer demográfiai alapjainak megteremtése Az új magyar nyugdíjrendszer felépítése A nyugdíjrendszer I. pillére: az alapnyugdíj A nyugdíjrendszer II. pillére: az NDC rendszer Miért éppen NDC rendszer? A magyar NDC rendszer Irodalomjegyzék Felhasznált jogszabályok jegyzéke Szakmai önéletrajz Menyhárt Szabolcs Ábrajegyzék 1. ábra: A tipikus emberi életút jövedelmi, fogyasztási és megtakarítási sémája 2. ábra: Az egyéni életpálya cash-flow-ja 3. ábra: A fedezetteremtés típusai 4. ábra: A generáción belüli és a generációk között jövedelemátcsoportosítás kapcsolata 5. ábra: Népszaporulat az Európai Unió 25 tagállamában 6. ábra: A várható élettartam növekedése az EU és a FÁK országaiban 7. ábra: A társadalom korfája néhány kiválasztott országban között 8. ábra: Az időskori függőségi ráta néhány kiválasztott EU-s tagállamban, illetve az EU tagállamának átlagában 9. ábra: Az időskori függőségi ráta tendenciája néhány kiválasztott EU-s tagállamban, illetve az EU tagállamának átlagában ábra: A teljes termékenységi arányszám alakulása, ábra: A születéskor várható átlagos élettartam alakulása, ábra: A népesség száma a forgatókönyvek szerint, Menyhárt - Az öregségi nyugdíjrendszer a reformfolyamatok tükrében.indd :54:31

12 13. ábra A rendszer-függőségi ráta alakulása (optimista és pesszimista esetben) 14. ábra: A foglalkoztatottak száma 15. ábra: Egy főre jutó nyugdíj 16. ábra: A Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat nyugdíjrendszer koncepciója 17. ábra: Az állami nyugdíjkép, a nyugdíjrendszer tágan vett értelemben 18. ábra: A nyugdíjrendszert is magában foglaló időskori létbiztonság rendszere Magyarországon a 2010-es változások előtt 19. ábra: A magánnyugdíjpénztárak veszteségei (2008. július) 20. ábra: A svéd nyugdíjrendszer szerkezete a reformot követően 21. ábra: Az új nyugdíjrendszer Lengyelországban 22. ábra: Az időskori létbiztonság rendszere és az új magyar nyugdíjrendszer felépítése Táblázatok jegyzéke 1. táblázat: A nyugdíjfinanszírozási típusok jellemzői 2. táblázat: Az életjáradék és egyéb kifizetések kiemelt jellemzőinek összehasonlítása 3. táblázat: A jövedelemátcsoportosítás egyes típusai kiemelt jellemzőinek összehasonlítása 4. táblázat: A DB és DC nyugdíjrendszer kiemelt jellemzőinek összehasonlítása 5. táblázat: Népszaporulat az Európai Unió legújabb tagállamaiban és az EU 27 átlaga 6. táblázat: A népszaporulat tendenciája az Európai Unió 15 régi tagállamában között 7. táblázat: Várható élettartam az Európai Unió tagállamaiban és Norvégiában a XXI. század elején 8. táblázat: A várható élettartam növekedése az EU-ban és néhány kiemelt európai országban között 9. táblázat: A nettó migráció tendenciája az Európai Unió 15 régi tagállamában között 10. táblázat: A népességi forgatókönyvek főbb eredményei, táblázat: Korstruktúra és demográfiai függőség 12. táblázat Fontos makroökonómiai mutatók 13. táblázat A nyugdíjalapok által kezelt vagyon megoszlása 2004-ben (%) 14. táblázat: A német nyugdíjrendszer ellátásai és feltételeik 15. táblázat: A holland nyugdíjrendszer szolgáltatásainak mértéke 2006-ban 16. táblázat: Járulékfizetők az 1992 előtti szintek százalékos arányában egyes országokban 17. táblázat: Foglalkoztatási arány az egyes országokban az 1989-es szintek százalékos arányában (1989=100) 18. táblázat: A visegrádi országok nyugdíjgazdasága, táblázat: A pontozásos nyugdíjrendszer és az egyéni számlás nyugdíjrendszer összehasonlítása Menyhárt - Az öregségi nyugdíjrendszer a reformfolyamatok tükrében.indd :54:31

13 Rövidítések jegyzéke ABH Áht. APEH Art. Bit. DB DC eft EGT Fnyt. ILO ISSA Jat. Ktv. MNB Mpt. MRP NAV NDC NM Nyesz. tv. OGY ONYF Öpt. PM PP PSZÁF Ptk. régi Gt. Szja Szja. tv. Az Alkotmánybíróság Határozata évi XXXVIII. törvény az államháztartásról Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal évi XCII. törvény az adózás rendjéről évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről Defined Benefit, Szolgáltatással meghatározott nyugdíjrendszer Defined Contribution, Befizetéssel meghatározott nyugdíjrendszer ezer forint Európai Gazdasági Térség évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és ntézményeiről Nemzetközi Munkaügyi Szervezet International Social Security Association évi XI. törvény a jogalkotásról évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról Magyar Nemzeti Bank évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról Munkavállalói Résztulajdonosi Program Nemzeti Adó- és Vámhivatal Notional Defined Contribution Népjóléti Minisztérium évi CLVI. törvény a nyugdíj-előtakarékossági számlákról Országgyűlés Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság évi XCVI. törvény az Önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról Pénzügyminisztérium Private Pension (Svédországban) Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról személyi jövedelemadó évi XCVII. törvény a személyi jövedelemadóról Menyhárt - Az öregségi nyugdíjrendszer a reformfolyamatok tükrében.indd :54:31

14 SzMSz Szervezeti és Működési Szabályzat Tb. tv évi II. törvény a társadalombiztosításról Tb. társadalombiztosítás Tbj évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról Tft évi LV. törvény a termőföldről TGYS Terhességi gyermekágyi segély Tny. mód évi CVI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról Tny. mód.# évi CXIX. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról Tny. Vhr. 168/1997. (X. 6.) Kormányrendelet az évi LXXXI. törvény végrehajtásáról Tny évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról Tv. törvény Tvr. törvényerejű rendelet új Gt évi IV. törvény a gazdasági társaságokról VPOP Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Menyhárt - Az öregségi nyugdíjrendszer a reformfolyamatok tükrében.indd :54:31

15 Menyhárt - Az öregségi nyugdíjrendszer a reformfolyamatok tükrében.indd :54:31

16 Bevezető gondolatok A Magyar Köztársaság Országgyűlése az július napi ülésén elfogadta a magyar nyugdíjrendszer reformját jelentő törvénycsomagot. 2 Ennek következtében január l-jétől a magyar kötelező nyugdíjrendszer vegyes finanszírozású, egy felosztó-kirovó (társadalombiztosítási nyugdíj) és egy tőkefedezeti (magánnyugdíj) elemből állt 2010-ig. Ezt követően (ismét) szabaddá vált a pénztárválasztás, így a biztosított maga dönthet arról, hogy a biztosabb állami nyugdíjrendszer vagy a kockázatos magánnyugdíjrendszer tagja kíván lenni. A magánnyugdíj, bár az új nyugdíjrendszer egyik eleme, nem része a társadalombiztosítási rendszernek, de kapcsolódik ahhoz. Ezen túlmenően a magyar állami nyugdíjkép részét képezik a kötelező nyugdíjrendszer szolgáltatásait felülről kiegészítő öngondoskodási formák intézményei, valamint az időskorúak járadéka, amely a szociális segélyrendszer részeként a kötelező nyugdíjrendszer szolgáltatásait alulról egészíti ki vagy pótolja. A nyugdíjreform során a kormányzat a magyar nyugdíjrendszer, illetve a társadalombiztosítás történeti hagyományaival, a rendszerváltás Országgyűlésének konszenzuson alapuló rendszerelképzelésével, és a szakmai közvélemény által támogatott elképzeléssel ellentétben a Világbank által preferált chilei modell Argentínában is bevezetett, módosított változatát vitte át a parlamenten. A magyar nyugdíjrendszer rekodifikálása óta immáron több, mint tíz esztendő telt el, de az 1997-ben megteremtett új kötelező nyugdíjrendszer körül azóta sem csillapodtak a szakmai és politikai viharok. Az évek során a megreformált nyugdíjrendszer számos esetben változott, de a technikai jellegű változások mellett a rendszer lényegét érintő módosulások is voltak. A szakmai közvélemény vagy a média világa egyaránt elégedetlen a nyugdíjrendszer működésével, és ki-ki vérmérséklete szerint további nyugdíjreformot vagy új nyugdíjrendszert követel. Mindemellett maga a jogalkotó sem tudja, hogy milyen lesz a jövő nyugdíjrendszere, amiből az következik, hogy maga a jogalkotó sem tekinti a jelenlegi rendszert megfelelőnek. Ezt támasztja az is alá, hogy a kormányfő a nyugdíjszakma képviselőiből egy tanácskozást szervezett Nyugdíj Kerekasztal elnevezéssel, melynek alapvető feladatául szánta a következő nyugdíjrendszer alapjainak megteremtését. A fenti ellentmondások miatt alapvetően fontosnak tartjuk a téma kutatását, hiszen a feltárt eredmények hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a mindenkit érintő rendszer működése jobbá váljék. A kutatásaink kezdetekor abból a feltevésből indultunk ki, hogy az 1997-ben megreformált magyar nyugdíjrendszer kötelező alrendszerei, figyelemmel az azóta eltelt idő tapasztalataira, nem tekinthetők alkalmasnak az időskori létbiztonság garantálására, illetve nem felelnek meg a nyugdíjrendszerrel szemben támasztott legalapvetőbb követelményeknek, így a rendszer új alapokra helyezése indokolt. Tizenöt év ugyan csekély idő a történelemben, de arra kétségtelenül elég, hogy az új nyugdíjrendszer működésének értékelését elvégezzük. A nyugdíjrendszer tudományos 1 Az Országgyűlés működése folyamán benyújtott irományok teljes szövege és főbb adatai, 35. ciklus, ; forrás szeptember Barta Judit: A magyar nyugdíjrendszer reformja, különös tekintettel a rendszer második pillérét képező magánnyugdíjpénztárakra, PhD értekezés, Miskolci Egyetem ÁJK, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Miskolc, 2000., 72. oldal. 17 Menyhárt - Az öregségi nyugdíjrendszer a reformfolyamatok tükrében.indd :54:31

17 vizsgálatára azért is igen nagy szükség mutatkozik napjainkban, mert a kormányzat elkezdte a nyugdíjrendszer átakítását. Történeti síkon is vizsgálni lehet már a magyar nyugdíjrendszer reformjához vezető szakmai folyamatot. Ez rávilágíthat arra, hogy a reformfolyamat során tételezettek mennyire váltak valóra, illetve mennyire igazolódtak be. Az elmúlt idő választ adhat arra is, hogy mennyire bizonyultak időtállónak a magyar nyugdíjrendszer reformját megvalósító jogszabályok. Az új nyugdíjrendszer vizsgálatát indokolja az is, hogy a világban végbemenő gazdasági változások, demográfiai folyamatok nem csak idehaza, hanem világ- és Európa-szerte rákényszerítik az államokat arra, hogy szociális ellátórendszereiket felülvizsgálják, és az új gazdasági környezethez igazítsák a nyújtott ellátásokat. Sokkal hangsúlyosabban jelentkezik ez a nyugdíjrendszerek kapcsán. Ugyancsak érdekes és fontos kérdéseket vet föl a 2008-bam elkezdődő pénzügyi válság és a magyar nyugdíjrendszer kapcsolata, melynek kezelése a kormányzat elsőrendű feladata volt az elmúlt három évben, illetve feladatként jelentkezik a következő évek során is. A kötelező nyugdíjrendszer elemzése, különös tekintettel a reformfolyamatokra, azért is jelentőséggel bírhat, mert a magyar nyugdíjrendszerben az esetleges ellentmondások, gyakorlati problémák még kiküszöbölhetők anélkül, hogy a most még aktív korú biztosítottak év múlva esedékes ellátását, időskori biztonságát veszélyeztetnék a módosítások. A vizsgálódásunk célja, hogy áttekintse és kritikailag elemezze a magyar kötelező öregségi nyugdíjrendszer felépítését, működését, továbbá a rendszer szabályozását a hazai és nemzetközi reformfolyamatok tükrében. Mivel az öngondoskodási formák nem csak a nyugdíjrendszer részét képezik, de az öregségi nyugdíjak mértékével is összefüggésben vannak, elkerülhetetlenné vált vázlatos bemutatásuk. Tesszük ezt első sorban azért, hogy ezen intézményekről eldönthessük, hogy tudományos értelemben a nyugdíjrendszer részét képezik-e vagy sem. Ugyanakkor arra való tekintettel, hogy a magyar nyugdíjpalettán arányuk nem jelentős, részletesen nem kívánunk velük foglalkozni. A nyugdíjkérdés annyira bonyolult, hogy több szakma (jogász, közgazdász, matematikus, szociológus, aktuárius, demográfus, 3 stb.) együttműködését igényli szabályozásában és működtetésében, 4 így tudományos kutatása során sem lehet csak és kizárólag a jogtudomány vizsgálati módszereire hagyatkozni, mivel ez esetben torz képet kaphatunk a nyugdíjrendszer működéséről. Kutatásunk során interdiszciplináris szemléletmódra törekedtünk tekintve, hogy a nyugdíjrendszer fentebb vázolt komplexitása is megköveteli mindezt. Ugyancsak a nyugdíjrendszer komplexitása eredményezi azt is, hogy sok kérdés tárgyalását nem lehet egy adott témánál megnyugtatóan befejezni és lezárni, tekintettel arra, hogy a nyugdíjrendszer működését meghatározó tényezők egymással szoros összefüggésben vannak, és az egyik tényező bármilyen irányú változása magával vonja a többi tényező, illetve a teljes nyugdíjrendszer összképének változását. 5 3 A felsoroltakban a demográfus foglalkozás szerepeltetése a szerző saját kiegészítése. 4 Arató Miklós: Kit tessékeljünk ki a nyugdíjpénztárakból? In: Közgazdasági Szemle, LIII. évfolyam, június, 569. oldal. 5 Gondoljunk csak arra, hogy a demográfiai kérdések alapvetően meghatározzák a rendszer finanszírozását, a korhatárt, a szolgáltatásokat, vagyis például a várható élettartam növekedése a járulékszint emelkedéséhez, a korhatár felemeléséhez, illetve a nyugdíjak csökkentéséhez vezethetnek. 18 Menyhárt - Az öregségi nyugdíjrendszer a reformfolyamatok tükrében.indd :54:31

18 Jelen monográfia gerincét a szerző Az öregségi nyugdíjrendszer a reformfolyamatok tükrében, különös tekintettel az öregségi nyugdíjakra című 2008-ban summa cum laude minősítéssel megvédett doktori disszertációjának anyaga képezi. A jogalkotó a 2010-es kormányváltást követően jelentős változtatásokat eszközölt a nyugdíjrendszer szabályaiban. Tekintettel azonban arra, hogy a jelenlegi kormányzat saját nyugdíjképét még nem alakította ki, az új magyar öregségi nyugdíjrendszert nem vezette be, a nyugdíjrendszeren végrehajtott módosításokat csak utalásszerűen jelezzük, mélyreható kritikai elemzésével nem foglalkozunk. 19 Menyhárt - Az öregségi nyugdíjrendszer a reformfolyamatok tükrében.indd :54:31

19 I. Fejezet A nyugdíjrendszerek elméleti alapjai 1. A nyugdíjrendszerek tana és a nyugdíjrendszerek jogi szabályozása Bikkal Dénes Társadalombiztosítástan című munkájában különbséget tesz társadalombiztosítástan és társadalombiztosítási jog között. A társadalombiztosítás-tan megismertet bennünket a nyugdíjbiztosítás alapfogalmaival, elméletével, céljával, feladatával, szerveivel, intézményeivel és ezek ismeretében kíván általános érvényű megállapításokat tenni, ezzel is segítve a jogalkotó munkáját. A társadalombiztosítási-jog alapvető feladata összegyűjteni, rendszerezni, feldolgozni és értelmezni a hatályos joganyagot. 6 Bikkal Dénes iménti idézetét alapul véve, a nyugdíjrendszer kutatása során is kiindulhatunk ezen alaptételből, megvizsgálva a nyugdíjrendszerek mind elméleti, mind pedig jogi kérdéseit. Az össztársadalom szempontjából optimális nyugdíjrendszer megtalálása érdekében nem tekinthetünk el sem a nyugdíjrendszerek tanának, sem pedig a nyugdíjrendszerek jogának megismerésétől. De milyen is a minden társadalmi kívánalmat kielégítő nyugdíjrendszer? Mindezt Augusztinovics Mária foglalja össze a legtömörebben és egyben a dolgok lényegét is kiemelve, hiszen álláspontja szerint a jó nyugdíjrendszer nyújtson öregkori biztonságot, legyen igazságos, legyen rugalmas, legyen kiszámítható. 7 Ugyanakkor amilyen könnyű megfogalmazni a legfontosabb elvárásokat, ugyanolyan nehéz olyan nyugdíjrendszert konstruálni, amelyik minden társadalmi elvárásnak maradéktalanul megfelel. A nyugdíjrendszer egyes társadalmi elvárásoknak való megfeleltetése igen nehéz feladat, hiszen úgy kell mindezt tenni, hogy egyre kevesebb polgárnak sérüljön vélt vagy valós joga, jogos érdeke. A jogalkotó igen nehéz helyzetben van. A nyugdíjrendszer szabályozását úgy kell megoldja, hogy az lehetőleg egy hosszabb távon is fenntartható, stabil, kiszámítható és finanszírozható nyugdíjrendszert eredményezzen, de egyben megfelelő védelmet is biztosítson az érintett személyi körnek, beleértve az idők során szerzett jogok védelmét is. A kutatásaink során elsődlegesen a nyugdíjrendszerek tanával kívánunk foglalkozni, hiszen rá kívánunk világítani azon elméleti kérdésekre, amelyek meghúzódnak egy-egy működő nyugdíjrendszer mögött, de csak a legfontosabb elméleti kérdések feltárását tűzzük célul. Elsőként tehát a nyugdíjrendszer funkciójának és fogalmának tisztázása szükséges, hiszen minden egyéb kérdés megvitatása csak ezek tükrében lehetséges. Ezt megelőzően azonban szükséges, hogy magát a nyugdíjrendszert is elhelyezzük az állam által működtetett szociális ellátórendszerben, illetve vázlatosan meg kell vizsgálni a szociális ellátórendszer, illetve a nyugdíjrendszerek kialakulását, főbb történeti modelljeit. Minderre azért van szükség, hogy a nyugdíjrendszert, illetve az azt alkotó egyes intézményeket el tudjuk határolni az egyéb állami (vagy nem állami) jövedelemjuttató, redisztributív intézményektől. Különös fontos ez ma, amikor többek között a tömegmédia és/vagy annak felhasználói nem kellően tájékoztatják vagy egyszerűen manipulálják az érintetteket, minek 6 Bikkal Dénes: Társadalombiztosítástan, Budapest, oldal. 7 Augusztinovics Mária: Egy értelmes nyugdíjrendszer (Koncepcióvázlat), Közgazdasági Szemle, XI. évf., szám, 415. oldal. 20 Menyhárt - Az öregségi nyugdíjrendszer a reformfolyamatok tükrében.indd :54:31

20 következtében az emberek számtalan tévképzetet társítanak a nyugdíjrendszer fogalmához. 8 A nyugdíjrendszer funkciójának és fogalmának tisztázása után a nyugdíjrendszerek csoportosítását végezzük el. A nyugdíjrendszerek legfontosabb endogén paraméterei között a nyugdíjrendszerek finanszírozását valamint a nyugdíjrendszerek szolgáltatásait elemezzük. Arra való tekintettel, hogy nyugdíjrendszerek működését több külső hatás is befolyásolja, ezeket is elemzésünk tárgyává tesszük. Már a következő fejezetben, de részletesen foglalkozunk a magyar nyugdíjrendszer történetével, mely szemlélteti, hogy a magyar nyugdíjbiztosítás közel 150 éves története során a ma is aktuális elméleti-dogmatikai kérdések milyen alapvető változásokon mentek keresztül. Ezt követően részletesen elemezzük az 1997-es nyugdíjreform okait, illetve magát a reformfolyamatot, hiszen a nyugdíjrendszer körüli elméleti viták itt öltöttek leginkább testet, amikor is a parlament egy csekély szakmai-társadalmi támogatottságú koncepciót fogadott el. Ezt követően a nyugdíjrendszer jogi szabályozását elemezzük, hiszen a mindennapi életben így jelenik meg számunkra a nyugdíjrendszer. A nyugdíjszabályok elemzése arra világít rá, hogy a nyugdíjrendszerek elméleti kérdései milyen formában jelennek meg a tételes jogszabályokban. Ha a nyugdíjrendszert megtestesítő jogszabályok maradéktalanul végrehajtják a nyugdíjszakma által kidolgozott elméleti kérdéseket, akkor megfelelő nyugdíjrendszerünk van. Ha nem, akkor megfelelő javaslatok megfogalmazása válik szükségessé. Ugyancsak szükséges, hogy a magyar gyakorlat szempontjából fontos országok nyugdíjszabályait elemezzük, hiszen ezek továbbvihetik a hazai jogalkotási folyamatot is. Végül megfogalmazzuk azon javaslatainkat, melyek megteremthetik az elmélet és a szabály, avagy a tan és a jog összhangját. Amennyiben a kutatásaink azt állapítják meg, hogy a megfelelő de lege ferenda javaslatok ellenére sem érhető el a nyugdíjrendszer megfelelő működése, akkor elméleti kutatásaink eredményeképp egy új magyar kötelező nyugdíjrendszer létrehozására teszünk javaslatot. 2. A szociális ellátórendszerek és a nyugdíjrendszerek kialakulása és történeti modelljei 2.1. A szociális ellátórendszer kialakulása 9 Az emberi lét egyik legalapvetőbb feltétele a fiziológiai szükségleteken felül a megfelelő erőforrások rendelkezésre állása. Hiszen az ember csak megfelelő táplálék, oltalmat jelentő hajlék vagy gondoskodás esetén képes fennmaradni. Az erőforrások felhasználását követően ezeket folyamatosan pótolni kell. Természetesen mindez alapesetben megfelelően 8 Az ilyen (negatív) modern közgazdasági elméletekkel, illetve ezek társadalmi hatásaival foglalkozik Menyhárt Eszter. Lásd: Menyhárt Eszter: A Critical Evaluation of Rhetorical Economics, PhD Thesis, University of Miskolc, Miskolc, Jelen alfejezet tárgyalása során a szerző csupán a szociális ellátórendszerek kialakulásához vezető logikai utat kívánja végigjárni, és nem kívánja a szociális ellátórendszerek országokra lebontott, konkrét történetét bemutatni, annál is inkább, mert írásunk tárgya és terjedelmi korlátai nem teszik indokolttá, illetve lehetővé az ilyen mélységű történeti fejtegetést. 21 Menyhárt - Az öregségi nyugdíjrendszer a reformfolyamatok tükrében.indd :54:32

D R. M E N Y H Á R T S Z A B O L C S. Az öregségi nyugdíjrendszer a reformfolyamatok tükrében, különös tekintettel az öregségi nyugdíjakra

D R. M E N Y H Á R T S Z A B O L C S. Az öregségi nyugdíjrendszer a reformfolyamatok tükrében, különös tekintettel az öregségi nyugdíjakra D R. M E N Y H Á R T S Z A B O L C S Az öregségi nyugdíjrendszer a reformfolyamatok tükrében, különös tekintettel az öregségi nyugdíjakra TARTALOMJEGYZÉK ÁBRAJEGYZÉK...IX TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE...XI RÖVIDÍTÉSEK

Részletesebben

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19.

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A nyugdíjrendszerek típusai A járadékok / kifizetések finanszírozásának módja

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet KLINIKA MAGÁN KLINIKA KÓRHÁZ SZAKRENDELİ SZAKRENDELİ MAGÁN SZAKRENDELÉS

Részletesebben

Lesz e újabb. nyugdíjreform?

Lesz e újabb. nyugdíjreform? Fidesz Magyar Polgári Szövetség Országgyűlés Képviselőcsoport Gazdasági Kabinet Lesz e újabb 12 1 8 6 4 2-2 nyugdíjreform? Munkanélküliség 5,6 5,6 GDP 4,3 Infláció 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Részletesebben

I. A 2012. január 1. és december 31. között érvényes szabályozás

I. A 2012. január 1. és december 31. között érvényes szabályozás Válasz az Emberi Jogok Európai Bírósága által a magánnyugdíjpénztár-tagok által tulajdonjogukkal összefüggésben megvalósuló diszkrimináció kapcsán beadott kérelemmel kapcsolatban feltett kérdésre, illetve

Részletesebben

A nyugdíjrendszer átalakítása

A nyugdíjrendszer átalakítása A nyugdíjrendszer átalakítása A generációk közötti méltányos tehermegosztás és a nyugdíjrendszer Heim Péter 2006. augusztus 28. Témák Nyugdíjasok összetétele Öregek vs korkedvezményesek, rokkantnyugdíjasok

Részletesebben

Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András

Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András demográfiai CUNAMI MATUZSÁLEM ÖSSZEESKÜVÉS? Az EU népességének várható alakulása 2005 és 2050 között Teljes népesség - 1, 9% 0-14 évesek - 18, 6% 15-24 évesek - 24,

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS Mint arról a bevezető részben már szó volt, Magyarországon 1993. óta a társadalombiztosítás nem a korábbi egységes szervezeti megoldásban (a három biztosítási területet

Részletesebben

A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Madár István Gazdaságpolitika Tanszék

A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Madár István Gazdaságpolitika Tanszék A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Nyugdíjrendszerek Felosztó-kirovó (generációk szolidaritása) Tőkefedezeti (öngondoskodás) 1 Felosztó-kirovó rendszer Közgazdasági

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztár mint a magyar nyugdíjrendszer pénzintézeti szereplője

Magánnyugdíjpénztár mint a magyar nyugdíjrendszer pénzintézeti szereplője az előadás letölthető: www.patikapenztar.hu/ magánszemélyeknek/corvinus Magánnyugdíjpénztár mint a magyar nyugdíjrendszer pénzintézeti szereplője 2013. december 3. Budapesti Corvinus Egyetem dr. Lukács

Részletesebben

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9180/14. számú egységes javaslat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról Ellenjegyezte: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi

Részletesebben

Békés Megyei Kormányhivatal

Békés Megyei Kormányhivatal A JÖVŐ BIZTONSÁGA TB Oktatási Mintaprogram Békés megyében Békés Megyei Kormányhivatal Ellenőrzési Szakosztály Szociális biztonság Magyarország Alaptörvénye szerint Magyarország arra törekszik, hogy minden

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

A nyugdíjrendszer közgazdasági vonatkozásai

A nyugdíjrendszer közgazdasági vonatkozásai A nyugdíjrendszer közgazdasági vonatkozásai 2014. november 24. dr. Lukács Marianna marianna.lukacs@uni-corvinus.hu lukacs@patikapenztar.hu az előadás letölthető: www.patikapenztar.hu/magánszemélyeknek/

Részletesebben

TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév. Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék

TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév. Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék Tárgy neve: Munka- és szociális jog 3. Szak: jogász Neptun-kódja: 30703 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16103/20. számú EGYSÉGES JAVASLAT a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásának bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el előtakarékossági piacon Előadó: dr. Hardy Ilona Előadó: az Aranykor

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta a Pénztár Igazgatótanácsa a 2016. július 7.-ei ülésén Hatályba lépés időpontja: 2016. július 7. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 3 III. SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

A KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPILLÉR EZEN BELÜL A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI RENDSZER AKTUÁLIS HELYZETE ÉS ÉRTÉKELÉSE

A KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPILLÉR EZEN BELÜL A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI RENDSZER AKTUÁLIS HELYZETE ÉS ÉRTÉKELÉSE A KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPILLÉR EZEN BELÜL A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI RENDSZER AKTUÁLIS HELYZETE ÉS ÉRTÉKELÉSE Dr. Barta Judit tanszékvezető egyetemi docens Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Kereskedelmi

Részletesebben

T/3812. számú. törvényjavaslat

T/3812. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3812. számú törvényjavaslat a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó: dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

A nyugdíjrendszer közgazdasági vonatkozásai

A nyugdíjrendszer közgazdasági vonatkozásai A nyugdíjrendszer közgazdasági vonatkozásai 2015. december 7. marianna.lukacs@uni-corvinus.hu lukacs@patikapenztar.hu az előadás letölthető: www.patikapenztar.hu/magánszemélyeknek/ Budapesti Corvinus Egyetem

Részletesebben

A magyar nyugdíjrendszer történetének

A magyar nyugdíjrendszer történetének A magyar nyugdíjrendszer történetének áttekintése és a nyugdíjrendszer 2010-es átalakításának egyes alkotmányos tulajdonvédelemmel összefüggő kérdései Andorkó Imre * Bevezető gondolatok nyugdíjrendszer

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Nyugdíjreform Magyarországon: Do it, and most of all, do it now!

Nyugdíjreform Magyarországon: Do it, and most of all, do it now! Nyugdíjreform Magyarországon: Do it, and most of all, do it now! Kihívások, innováció, szerkezet és összhang más alrendszerekkel Bodor András előadása Pénzügyi Csúcstalálkozó IV. Budapest, 2006. augusztus

Részletesebben

Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor?

Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor? Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor? Az AEGON Biztosító 12 országot érintő tavalyi kutatása szerint az emberek 39 százaléka egyáltalán nincs tisztában azzal, hogy mekkora jövedelemre számíthat majd nyugdíjas

Részletesebben

2012. évi CXII. törvény

2012. évi CXII. törvény Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012.

Részletesebben

Hogyan változott a magyar foglalkoztatás 2008 óta?

Hogyan változott a magyar foglalkoztatás 2008 óta? Hogyan változott a magyar foglalkoztatás 2008 óta? Molnár Tamás Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet MKT Vándorgyűlés, Kecskemét 2016 szeptember 16. Tartalom! Trendek a foglalkoztatottsági adatokban!

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítás és pénzügyek

Nyugdíjbiztosítás és pénzügyek Pénzügy Tanszék Nyugdíjbiztosítás és pénzügyek 2016. március 23. dr. Lukács Marianna marianna.lukacs@uni-corvinus.hu lukacs@patikapenztar.hu az előadás letölthető: www.patikapenztar.hu/magánszemélyeknek/

Részletesebben

RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 592/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.)

RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 592/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) 2008.7.4. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 177/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 592/2008/EK

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok Gyermekszegénység EU szociális modell célok, értékek, közös tradíció közös érdekek a gazdaságpolitikát és szociálpolitikát egységes keretben kezeli társadalmi biztonság szociális jogok létbiztonság garantálása

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítás és pénzügyek

Nyugdíjbiztosítás és pénzügyek Pénzügy Tanszék Nyugdíjbiztosítás és pénzügyek 2016. április 4. marianna.lukacs@uni-corvinus.hu lukacs@patikapenztar.hu az előadás letölthető: www.patikapenztar.hu/magánszemélyeknek/ Budapesti Corvinus

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

NYUGDÍJRENDSZER. A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata.

NYUGDÍJRENDSZER. A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata. NYUGDÍJRENDSZER A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata. Az állam által mőködtetett nyugdíjrendszer legfıbb jellemzıi 1. az ún. felosztó-kirovó finanszírozás,

Részletesebben

NYUGDÍJ-IDŐSKOR KORÓZS LAJOS 2011. NOVEMBER 16.

NYUGDÍJ-IDŐSKOR KORÓZS LAJOS 2011. NOVEMBER 16. NYUGDÍJ-IDŐSKOR KORÓZS LAJOS 2011. NOVEMBER 16. A KORFA JELENLEG HÁROMFÉLE KORFÁT ISMERÜNK Piramis alakú korfa: a növekvő népesség korfája itt széles az alap, ami fölfelé gyorsan keskenyedik, hisz sok

Részletesebben

1# +atala 2010OKT évi... törvény. a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l

1# +atala 2010OKT évi... törvény. a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l 1# +atala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Érkoett : 2010OKT22 Képvisel ői önálló indítvány 2010. évi... törvény a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l 1. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra

Részletesebben

A társadalombiztosítási jellegű magánnyugdíjpénztári szabályok változása Szakmai konzultáció Varga Éva

A társadalombiztosítási jellegű magánnyugdíjpénztári szabályok változása Szakmai konzultáció Varga Éva A társadalombiztosítási jellegű magánnyugdíjpénztári szabályok változása 2005. Szakmai konzultáció 2005.02.22. Varga Éva 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200. Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-011, Fax: 88/545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALÁNAK FŐJEGYZŐJE 8200.

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat. a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézményekről

T/ számú. törvényjavaslat. a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézményekről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17645. számú törvényjavaslat a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézményekről Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2005. szeptember 2 2005. évi törvény

Részletesebben

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult.

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult. A Tolna Megyei Önkormányzat 6/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től T ÁJÉKOZTATÓ Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től A tájékoztató nem minden részletre kiterjedő és nem helyettesíti a törvény szövegének ismeretét! I. A ténylegesen kieső jövedelmek

Részletesebben

A nyugdíjak összegének kiszámítása

A nyugdíjak összegének kiszámítása A nyugdíjak összegének kiszámítása A példák kitalált személyek nyugdíjügyei. A fiktív nyugdíjösszegek magasabbak, mint az átlagos nyugdíjösszeg amiatt, hogy illusztrálják a nyugdíj számításának folyamatában

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

I. rész. Magánnyugdíjpénztár aktuáriusi értékelése

I. rész. Magánnyugdíjpénztár aktuáriusi értékelése A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2/2009. számú irányelve a magánnyugdíjpénztárak aktuáriusi értékelése egyes részeinek formátumára, annak kitöltésére vonatkozóan A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

Részletesebben

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 Miért van szükség államra? A tıkeáramlási mátrix elméleti keretében az állami szektor

Részletesebben

A magán nyugdíjpénztári tv. várható változásainak hatása. TÁJÉKOZTATÓ

A magán nyugdíjpénztári tv. várható változásainak hatása. TÁJÉKOZTATÓ A magán nyugdíjpénztári tv. várható változásainak hatása. TÁJÉKOZTATÓ Budapest, 2010. október 25. A mai helyzet.. Öngondoskodás Magyarország lakossága évről-évre öregszik, csökken az aktív keresők aránya

Részletesebben

Gazdaságra telepedő állam

Gazdaságra telepedő állam Gazdaságra telepedő állam A magyar államháztartás mérete jóval nagyobb a versenytársakénál Az állami kiadások jelenlegi szerkezete nem ösztönzi a gazdasági növekedést Fókusz A magyar államháztartás mérete

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK KÜLFÖLDI MUNKAVÉGZÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE ÉS HATÁSA A NYUGDÍJRA

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK KÜLFÖLDI MUNKAVÉGZÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE ÉS HATÁSA A NYUGDÍJRA ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK KÜLFÖLDI MUNKAVÉGZÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE ÉS HATÁSA A NYUGDÍJRA Budapest, 2015 Szerzők: Széll Zoltánné dr. Asztalos Zsuzsa Sorozatszerkesztő: Kökényesiné Pintér Ilona ISBN 978-963-638-481-4

Részletesebben

A szociális szolgáltatások aktuális kérdései

A szociális szolgáltatások aktuális kérdései A szociális szolgáltatások aktuális kérdései MACSGYOE XXII. Szakmai Konferenciája Siófok, 2013. május 15. Czibere Károly Református Szeretetszolgálat, Szociális Klaszter Helyzet áttekintése 2011: Nemzeti

Részletesebben

MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK LENYÚLÁSA FIDESZ MÓDRA?

MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK LENYÚLÁSA FIDESZ MÓDRA? MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK LENYÚLÁSA FIDESZ MÓDRA? Korózs Lajos Elnökségi tag lajos.korozs@mszp.hu STRASBOURGI BÍRÓSÁGHOZ ÉS AZ ALKOTMÁNY BÍRÓSÁGHOZ FORDUL AZ MSZP Az MSZP minden jogorvoslati lehetőséget ki

Részletesebben

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition. Pillantás a nyugdíjakra: Közpolitikák az OECD-országokban 2005.

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition. Pillantás a nyugdíjakra: Közpolitikák az OECD-országokban 2005. Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Hungarian Pillantás a nyugdíjakra: Közpolitikák az OECD-országokban 2005. évi kiadás Összefoglalás magyarull Az elmúlt

Részletesebben

A MAGYAR TÁRSADLOMBIZTOSÍTÁS TÖRTÉNETE ÉS INTÉZMÉNYEI

A MAGYAR TÁRSADLOMBIZTOSÍTÁS TÖRTÉNETE ÉS INTÉZMÉNYEI A MAGYAR TÁRSADLOMBIZTOSÍTÁS TÖRTÉNETE ÉS INTÉZMÉNYEI A magyar társadalombiztosítás története a XIII-XIV. századig vezethető vissza. A munkahelyhez kapcsolódó szociális ellátások legkorábban a különösen

Részletesebben

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25.

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004 Szakmai konzultáció 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és

Részletesebben

T/16300. számú. törvényjavaslat. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról

T/16300. számú. törvényjavaslat. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16300. számú törvényjavaslat a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

A nyugdíjrendszer közgazdasági vonatkozásai

A nyugdíjrendszer közgazdasági vonatkozásai az előadás letölthető: www.patikapenztar.hu/ magánszemélyeknek/corvinus A nyugdíjrendszer közgazdasági vonatkozásai 2013. december, Budapesti Corvinus Egyetem dr. Lukács Marianna c. egyetemi docens, Budapesti

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATAL A K/6173/1. Érkezett: Tárgy: K/6173. számú, A nyugdíjasok adó- és járulékterheiről című írásbeli kérdés

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATAL A K/6173/1. Érkezett: Tárgy: K/6173. számú, A nyugdíjasok adó- és járulékterheiről című írásbeli kérdés H-1051 BUDAPEST V., JÓZSEF NÁDOR TÉR 2-4. POSTACÍM: 1369 BUDAPEST, POSTAFIÓK 481. TELEFON : (36-1) 327-2159, (36-1) 327-2141 FAX: (36-1) 318-073 8 E-MAIL: janos.veres@pm.gov.hu PÉNZÜGYMINISZTE R ORSZÁGGYŰLÉS

Részletesebben

A biztosításmatematikai statisztikai jelentést írásos formában és elektronikus úton is el kell juttatni a Felügyelet részére. I.

A biztosításmatematikai statisztikai jelentést írásos formában és elektronikus úton is el kell juttatni a Felügyelet részére. I. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1/2010. számú irányelve a magánnyugdíjpénztárak biztosításmatematikai statisztikai jelentése ajánlott formátumára, annak kitöltésére vonatkozóan A magánnyugdíjról

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t i rw Irornáays.;i. 5/M 2 9 Érkezett : 2011 DE ' 1 5. Az Országgy ű lés Számvev ő széki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt

Részletesebben

SZKA211_21. megöregszünk. Elöregedő társadalmak

SZKA211_21. megöregszünk. Elöregedő társadalmak SZKA211_21 Lassan megöregszünk Elöregedő társadalmak tanulói Lassan megöregszünk 11. évfolyam 247 21/1 Feketemunka feketegazdaság Újságszemelvények A) Feketemunka Átfogó ellenőrzések kezdődnek szeptembertől

Részletesebben

A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása

A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása Párniczky Tibor IX. Pénztárkonferencia - Eger - 2006. november 8.-9. Tájékoztató Melyik Európa? A szabályozás területeiről Tagok jogai Intézményi szabályozás

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Jogforrások, költségvetés 139. lecke A közösségi jog Az EGK Szerződésnek

Részletesebben

Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász

Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra, avagy kinek éri meg és miért 1. A jogintézmény mibenléte A klasszikus európai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális,

Részletesebben

1. Szociálpolitika fogalma, célja

1. Szociálpolitika fogalma, célja A szociálpolitika 1. Szociálpolitika fogalma, célja a társadalomhoz kötődik, a társadalompolitika része rendkívül gyakorlatorientált, sok tudományterület eredményeit foglalja magába =multidiszciplináris

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 63/2015. számú határozatát helybenhagyja.

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 63/2015. számú határozatát helybenhagyja. KÚRIA Knk.IV.37.389/2015/3.szám A Kúria a dr. Tordai Csaba ügyvéd által képviselt szervezőnek, a Nemzeti Választási Bizottság ellen, aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítése kapcsán meghozott 63/2015.

Részletesebben

A magyar nyugdíjrendszer pénzintézeti szereplői (magánnyugdíjpénztár, önkéntes nyugdíjpénztár, NYESZ, TBSZ, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató)

A magyar nyugdíjrendszer pénzintézeti szereplői (magánnyugdíjpénztár, önkéntes nyugdíjpénztár, NYESZ, TBSZ, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató) A magyar nyugdíjrendszer pénzintézeti szereplői (magánnyugdíjpénztár, önkéntes nyugdíjpénztár, NYESZ, TBSZ, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató) 2014. november 13. marianna.lukacs@uni-corvinus.hu lukacs@patikapenztar.hu

Részletesebben

Az Egészségügy. Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu)

Az Egészségügy. Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) Az Egészségügy Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) 1. A rendszer felépítése és sajátosságai 2. Az egészségügy finanszírozása: forrásteremtés 3. Az egészségügy finanszírozása: forrásallokáció 4. Verseny

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ Európai Tükör Műhelytanulmányok, 85. sz. Miniszterelnöki Hivatal Integrációs Stratégiai Munkacsoportjának kiadványa TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓ TÉMAKÖRÉBŐL Tartalomjegyzék ELŐSZÓ A

Részletesebben

2011. március 21. hétfő, 09:20

2011. március 21. hétfő, 09:20 Korengedményes nyugdíj feltételei 2011: a korengedményes nyugdíj csak 2011. december 31-ig vehető igénybe! A 2010. évi feltételek maradnak 2011. december 31-ig a korengedményes nyugdíj esetében. A korengedményes

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL

VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL Mi mennyi 2006-ban? VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL 1. A kötelező legkisebb munka (minimál) és a garantált minimum összege (a kötelező legkisebb munka (minimál) és a garantált minimum megállapításáról

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK CAFETÉRIA Munkáltatói és kifizetői juttatások 2017-ben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK CAFETÉRIA Munkáltatói és kifizetői juttatások 2017-ben ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK CAFETÉRIA 2017 Munkáltatói és kifizetői juttatások 2017-ben Budapest, 2017 Szerző: Surányi Imréné ISBN 978-963-638-522-4 ISSN 2416-2310 (Tanácsadói könyvek) ISSN 1788-0165 (Adózási

Részletesebben

Mikroszimulációs nyugdíjmodellezési alapadatok előállítása Workshop Nyugdíjjogosultsági adatok. 2013. Július 8.

Mikroszimulációs nyugdíjmodellezési alapadatok előállítása Workshop Nyugdíjjogosultsági adatok. 2013. Július 8. 1 Mikroszimulációs nyugdíjmodellezési alapadatok előállítása Workshop Nyugdíjjogosultsági adatok 2013. Július 8. Társadalombiztosítás biztosítás 1891. óta társadalombiztosítás 1928. óta nyugdíjbiztosítás

Részletesebben

A magyar nyugdíjrendszer pénzintézeti szereplői (magán-, valamint önkéntes nyugdíjpénztár, NYESZ, TBSZ,

A magyar nyugdíjrendszer pénzintézeti szereplői (magán-, valamint önkéntes nyugdíjpénztár, NYESZ, TBSZ, A magyar nyugdíjrendszer pénzintézeti szereplői (magán-, valamint önkéntes nyugdíjpénztár, NYESZ, TBSZ, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató) 2013 április, Budapesti Corvinus Egyetem Haladó pénzügytan dr.

Részletesebben

MELLÉKLET. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

MELLÉKLET. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.12.13. COM(2016) 815 final ANNEX 1 MELLÉKLET Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet,

Részletesebben

Kérjük vigyázzanak, az ajtók záródnak (?)

Kérjük vigyázzanak, az ajtók záródnak (?) Kérjük vigyázzanak, az ajtók záródnak (?) A nyugdíjhiány mértéke Európában és Magyarországon Bartók János elnök-vezérigazgató Demográfiai szökőár Európában Időskorúak aránya az egyes országokban 200 8

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12.

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon, Egészségügyi ellátás az EU-ban Dr. Lengyel Balázs Nemzetközi és Európai Integrációs Főosztály Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítás és pénzügyek

Nyugdíjbiztosítás és pénzügyek Pénzügy Tanszék Nyugdíjbiztosítás és pénzügyek 2016. december 2. marianna.lukacs@uni-corvinus.hu lukacs@patikapenztar.hu az előadás letölthető: www.patikapenztar.hu/magánszemélyeknek/ Budapesti Corvinus

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

Az ajánlás célja a jogalkalmazás kiszámíthatóságának növelése, a vonatkozó jogszabályok egységes alkalmazásának elősegítése.

Az ajánlás célja a jogalkalmazás kiszámíthatóságának növelése, a vonatkozó jogszabályok egységes alkalmazásának elősegítése. Az ajánlás A külföldi állampolgárok magánnyugdíjpénztári tagsága létesítésével kapcsolatos eljárásról szóló 1/2006. számú módszertani útmutató megjelenésével hatályát veszti! A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

4. Mi az a Magánnyugdíjpénztár?

4. Mi az a Magánnyugdíjpénztár? 4. Mi az a Magánnyugdíjpénztár? MEGOSZLÁS QUESTOR ALLIANZ ARANYKOR AXA AEGON OTP MKB GENERALI De szerencsére volt reform A nyugdíjrendszer elemei 2008. 1. Társadalom biztosítás - kötelező 2. Magánnyugdíjpénztár

Részletesebben

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony!

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony! T11140/.... Zárószavazás előtti módosító iavaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Or Irományszim. Hivatala Íb A 4 U -0/29 Helyben Érkezett: 2006 NOV 2 7. Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály

Részletesebben