ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT"

Átírás

1 Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T / E S T A N É V M U N K A T E R V E A családos tanítvány megkérdezte a Mestert: - Mondd, Mester, adnál valamilyen tanácsot nekem a gyerekneveléshez? Gondjaim vannak - Változtass a hozzáállásodon! Ne ıket neveld, hanem magadat! Hiszen tudod, hogy amíg kicsik, utánoznak, amikor meg nagyobbak, példát/példaképet keresnek válaszolta a Mester. Aztán hozzátette: - A nevelés nem beszéd, hanem tett kérdése. Szabó Gyızı igazgató Újszász, szeptember PH

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. AZ ÚJSZÁSZI NEVELÉSI KÖZPONT 4 I.1. MINİSÉGPOLITIKA 4 I.2. VEZETÉSI STRUKTÚRA 5 I.2.A) IGAZGATÓTANÁCS 5 I.2.B) VEZETİI TANÁCS 6 I.2.C) MINİSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT 7 I.3. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 8 I.3.A) TITKÁRSÁG (2 Fİ) 8 I.3.B) VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA (41 Fİ) 8 I.3.C) ÓVODA (30 Fİ) 9 I.3.D) BÖLCSİDE (11 Fİ) 10 I.3.E) EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT (6 Fİ) 10 I.3.F) GAZDASÁGI CSOPORT (14 Fİ) 10 I.4. INFRASTRUKTÚRA, TÁRGYI FELTÉTELEK 12 I.4.A) VÁROSI BÖLCSİDE 12 I.4.B) VÁROSI ÓVODA 12 I.4.C) VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 12 I.4.D) EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 13 I.4.E) INTÉZMÉNYBEJÁRÁS 13 I.5. A TANÉV KIEMELKEDİ FELADATAI 15 I.5.A) AKTUÁLIS FELADATOK 15 I.5.B) MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS 17 I.5.C) TANÉV ÉRTÉKELÉSE 18 I.6. INTÉZMÉNYI SZINTŐ VEZETİI FELADATOK 19 I.7. INTÉZMÉNYI SZINTŐ BELSİ ELLENİRZÉS TERVEZÉSE 20 II. VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 22 II.1. HELYZETELEMZÉS 22 II.2. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEKRİL 22 II.3. AZ ELİZİ TANÉVRİL, TANÉVEKRİL ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK 25 II.3.A) PARTNERI ELÉGEDETTSÉGVIZSGÁLAT EREDMÉNYEIBİL ADÓDÓ FELADATOK 25 II.3.B) ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK 26 II.4. AZ INTÉZMÉNYI SZINTŐ FELADATOK INTÉZMÉNYEGYSÉGRE VONATKOZÓ ELEMEI 27 II.5. A PEDAGÓGIAI-NEVELÉSI ÉS A MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CÉLKITŐZÉSEIBİL AZ AKTUÁLIS TANÉVRE VONATKOZÓ FELADATOK 29 II.6. MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS FELADATAI 30 II.7. A TANÉV RENDJÉBİL ADÓDÓ FELADATOK 32 II.8. AZ INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOKBÓL ADÓDÓ FELADATOK 33 II.9. A FELADATOK RÉSZLETES ÜTEMTERVE 34 II.10. BELSİ ELLENİRZÉS TERVEZÉSE 45 III. VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 51 III.1. AZ INTÉZMÉNYEGYSÉG VEZETÉSI STRUKTÚRÁJA 51 III.2. MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI CSOPORT 51 III.3. SZEMÉLYI FELTÉTELEK, HUMÁNERİFORRÁS 51 III.4. INFRASTRUKTÚRA, TÁRGYI FELTÉTELEK 53 III.5. A NEVELÉSI ÉV KIEMELT FELADATAI oldal

3 III.6. MÉRÉS - ÉRTÉKELÉS 54 III.7. AZ ELMÚLT NEVELÉSI ÉVRİL ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK 56 III.8. PARTNERI ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI ÉS AZ EBBİL FAKADÓ FELADATOK 57 III.9. EGYÉB ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK 58 III.10. TERVEZÉS 59 III.11. INTÉZMÉNYI SZINTŐ FELADATOKBÓL ADÓDÓ INTÉZMÉNYEGYSÉGI ELVÁRÁSOK 60 III.12. HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMUNK CÉL-, FELADAT-, KÖVETELMÉNY- RENDSZERÉBİL ADÓDÓ FELADATAINK 60 III.13. SZERVEZETI KULTÚRA FEJLESZTÉSE 64 III.14. A NEVELÉSI ÉV RENDJÉBİL ADÓDÓ FELADATOK 64 III.15. INTÉZMÉNYEGYSÉG HAGYOMÁNYAIBÓL ADÓDÓ FELADATOK 65 III.16. ÓVODA CSALÁD KAPCSOLAT 65 III.17. MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS 65 III.18. FELADATOK RÉSZLETEZETT ÜTEMTERVE 2010/ IV. VÁROSI BÖLCSİDE MUNKATERVE 70 IV.1. AZ ELMÚLT GONDOZÁSI ÉV ÉRTÉKELÉSÉBİL ADÓDÓ FELADATOK 70 IV.1.A) PARTNERI ELÉGEDETTSÉGVIZSGÁLAT EREDMÉNYEIBİL ADÓDÓ FELADATOK 70 IV.1.B) AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYTATOTT KÜLSİ VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEIBİL ADÓDÓ FELADATOK 71 IV.1.C) ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK 71 IV.2. PARTNERI ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLAT, ÖNÉRTÉKELÉS 71 IV.3. INTÉZMÉNYI SZINTŐ FELADATOK AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGRE VONATKOZÓ ELEMEI 72 IV.4. A GONDOZÁSI NEVELÉSI ÉS A MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CÉLKITŐZÉSEIBİL ADÓDÓ FELADATOK: 72 IV.5. AZ INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOKBÓL ADÓDÓ FELADATOK 76 IV /2011. GONDOZÁSI ÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 77 IV.7. FOLYAMATOS FELADATOK A 2007/2008-AS GONDOZÁSI ÉVBEN: 80 IV.8. BELSİ ELLENİRZÉS TERVEZÉSE 81 V. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MUNKATERVE 82 V.1. FELADATOK ÜTEMEZÉSE 82 V.2. FOLYAMATOS TEVÉKENYSÉGEK, FELADATOK oldal

4 I. Az Újszászi Nevelési Központ I.1. Minıségpolitika Az Újszászi Nevelési Központ minıségpolitikájának középpontjában az egyénre szabott tehetséggondozás, személyiségfejlesztés, a város sajátos adottságaiból eredı hátrányok csökkentése áll. Ennek érdekében olyan többcélú intézményként szeretnénk mőködni, amely a törvényi kötelezettségbıl adódó és a helyi nevelési, pedagógiai programban vállalt feladatait partnerei megelégedésére látja el; a gyermeki boldogság, testi- lelki egészség megóvását, a személyiség fejlesztését a szülıi házzal közös munkálkodás eredményeként valósítja meg; olyan nevelési környezetet biztosít, amelyben a becsület, a tisztesség, a szeretet, tolerancia, a másság elfogadása, az együttmőködés, a világ iránt való érdeklıdés a meghatározó szellemi és emberi érték; minden gyermeket és tanulót hozzásegít a benne rejlı tehetség felismeréséhez és fejlesztéséhez; vállalja az alapvetı erkölcsi normák közvetítését, a helyi hagyományok ápolását; vállalja a matematikai, a szövegértés-szövegalkotás, az IKT, az idegen nyelvi, a szociális és életviteli kompetenciák kiemelt fejlesztését; elkötelezett a gyermekek és tanulók diagnózisra épülı egyéni fejlesztése mellett, ennek érdekében intézményi szintő méréséi, értékelési, fejlesztési rendszert mőködtet; nevelı- oktató alkotómőhelyként szakmai kihívást jelent minden munkatársa számára; elkötelezett a partneri igény és elégedettség folyamatos mérésére épülı minıségfejlesztési rendszer mőködtetése mellett. Elkötelezzük magunkat munkatársaink munkahelyi közérzetének folyamatos javítása mellett. Szakalkalmazotti közösségünk az intézményi célok megvalósítása érdekében kész a folyamatos szakmai megújulásra, pedagógiai innovációra, a minıség iránt elkötelezett vezetés támogatása mellett. 4. oldal

5 I.2. Vezetési struktúra Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetık közötti feladatmegosztás Az intézmény felelıs vezetıje: Az igazgató közvetlen munkatársai Igazgatóhelyettes vezetık Vörösmarty Mihály Általános Iskola: Városi Óvoda: Városi Bölcsıde: Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Gazdasági vezetı: Minıségirányítási vezetı: Az intézmény vezetését segítı testületek: I.2.a) Szabó Gyızı igazgató Bogárné Simon Klára Bogárné Simon Klára Szabóné Balogh Etelka Tugyiné Barta Mária Vígh Lászlóné intézményegységvezetı helyettes Bakóné Tánczos Krisztina Utasi Katalin Igazgatótanács Vezetıi tanács Minıségfejlesztési csoport Közalkalmazotti tanács Alkalmazotti közösség értekezlete Szakalkalmazotti értekezlet ek alkalmazotti, szakalkalmazotti értekezletei Igazgatótanács Az igazgatótanács feladata a vezetés segítése, az intézményegységek munkájának összehangolása (Kt (9) bek.). Tagjai: 1. Szabó Gyızı igazgató 2. Bakóné Tánczos Krisztina gazdasági vezetı 3. Bogárné Simon Klára intézményegység-vezetı 4. Szabóné Balogh Etelka intézményegység-vezetı 5. Tugyiné Barta Mária intézményegység-vezetı 6. Vígh Lászlóné intézményegység-vezetı helyettes 7. Darókné Nagy Zsuzsanna Vörösmarty Mihály Általános Iskola képviselıje 8. Sándor Judit Vörösmarty Mihály Általános Iskola képviselıje 9. Kasza Judit Városi Óvoda képviselıje 10. Konkáné Csibrány Angelika Városi Óvoda képviselıje 11. Harsányi Józsefné Városi Bölcsıde képviselıje 12. Zsigmond Ernıné Városi Bölcsıde képviselıje 13. Gyırfi Andrásné Egységes Pedagógiai Szakszolgálat képviselıje 14. Szabóné Mózes Brigitta Egységes Pedagógiai Szakszolgálat képviselıje Tanácskozási joggal állandó meghívottak: o Bartáné Mucza Tünde, a Közalkalmazotti Tanács elnöke, o Utasi Katalin minıségirányítási vezetı, o az iskolai, óvodai és bölcsıdei szülıi szervezetek vezetıi. 5. oldal

6 Napirendhez kötötten tanácskozási jogú meghívottak: Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat vezetıje. Kisebbségi önkormányzat vezetıje. Az Igazgatótanács munkarendje a 2010/2011. tanévben S. Idıpont Napirend Meghívottak szeptember 20. Az éves munkaterv ismertetése Állandó meghívottak Kisebbségi Önkormányzat Elnöke Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat vezetıje január február május június 22. -vezetıi pályázati kiírás véleményezése. Az elsı félév munkájának értékelése az intézményegység-vezetık beszámolója alapján Döntés a Vörösmarty Mihály Általános Iskola intézményegységvezetıi feladatkörre beadott pályázatokról A tanév értékelése az éves munkaterv és a minıségirányítási program végrehajtása alapján. Állandó meghívottak Állandó meghívottak Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat vezetıje Kisebbségi Önkormányzat Elnöke IT tagjai Állandó meghívottak Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat vezetıje Kisebbségi Önkormányzat Elnöke I.2.b) Vezetıi tanács A vezetıi tanács feladata az operatív vezetési feladatok koordinálása, tervezése, végrehajtásuk ellenırzése. Tagjai: Munkarendje: 1.) Szabó Gyızı igazgató; 2.) Bakóné Tánczos Krisztina gazdasági vezetı; 3.) Bogárné Simon Klára, intézményegység-vezetı; 4.) Szabóné Balogh Etelka, intézményegység-vezetı; 5.) Tugyiné Barta Mária, intézményegység-vezetı; 6.) Vígh Lászlóné, intézményegység-vezetı helyettes; A vezetıi tanács hetente, hétfınként órai kezdettel tartja üléseit az igazgatói irodában. 6. oldal

7 I.2.c) Minıségfejlesztési csoport A csoport összetétele a 2010/2011. tanévben: Minıségirányítási vezetı: az általános iskola képviselıi: az óvoda képviselıje: a bölcsıde képviselıje: Utasi Katalin Makainé Zérczi Zsuzsa Kurdiné Tóth Melinda Ménkő Jánosné Hotorán Kitti A csoport feladata az intézmény minıségirányítási programja alapján az éves minıségfejlesztési munkaterv elkészítése, és a munkaterv végrehajtásának koordinálása. A 2010/2011. tanévben az intézményi minıségfejlesztési csoport kiemelt feladata: 1. Az intézmény szabályozott mőködésének biztosítása. Következetesen bıvíteni kell azon kulcsfontosságú folyamtok számát, ahol a tevékenység szabályai rögzítettek, a résztvevık számára egyértelmőek és az ellenırzés, értékelés rendszeresen megtörténik. 2. Intézményi szintő mérési, értékelési rendszer mőködtetése. Az új minıségirányítási programunk tartalmazza az intézményi szintő Mérési, Értékelési, Fejlesztési Rendszert (MÉFER). E rendszer következetes, intézményi szintő mőködtetésének biztosítása a minıségfejlesztési csoport kiemelt feladata. 7. oldal

8 I.3. Személyi feltételek I.3.a) Titkárság (2 fı) S. Név Feladatkör Megjegyzés 1. Szabó Gyızı igazgató 2. Csekı Ferencné intézményi titkár munkaidı 50%-ában I.3.b) Vörösmarty Mihály Általános iskola (41 fı) A dolgozók munkaköri feladatainak meghatározásáért felelıs: Bogárné Simon Klára intézményegység-vezetı. Az intézményegységhez tartozó dolgozók: S. Név Feladatkör Megjegyzés 1. Bogárné Simon Klára intézményegység-vezetı 2. Kálló István felsıs int.egység-vezetı helyettes 3. Nyolcas Károlyné alsós int.egység-vezetı helyettes, 4. Bakó Jánosné tanár, napközis, könyvtáros 5. Balkovicsné Vágó Katalin tanár 6. Bányai Károlyné tanító 7. Bartáné Mucza Tünde iskolaotthonos tanító 8. Csajbókné Nyári Erzsébet iskolaotthonos tanító 9. Csákányi Györgyné tanár, matematika, fizika 10. Darókné Nagy Zsuzsanna iskolaotthonos tanító 11. Feke Ildikó tanító, tanár 12. Földi Gyuláné iskolaotthonos tanító 13. Földi Krisztina tanító, tanár, angol GYES-en, helyette Hájerné Kiss Ágnes 14. Földi Tímea napközis tanító 15. Harangozóné Kiss Tünde iskolaotthonos tanító 16. Joó Zoltánné tanító 17. Juhászné Ulviczki Zsófia tanár, magyar, angol 18. Kállóné Szabó Erzsébet tanár, matematika, kémia, rajz 19. Kézérné Kis Mária tanár, biológia, földrajz 20. Kissné Németh Krisztina iskolaotthonos tanító 21. Kormos Szilvia tanár, magyar GYES-en, helyette Papp Szilvia 22. Kovács Józsefné tanító 23. Kövesdi Kálmán tanító, gyógypedagógus 24. Kurdiné Tóth Melinda tanító, 25. Makainé Zérczi Zsuzsanna tanár, német 26. Petrik Ferencné tanár, technika, biológia 27. Pomázi Melinda tanító, tanár, informatika 28. Rabné Vágó Katalin tanító 29. Sándor Judit tanár, gyógytestnevelı 30. Siska Csilla tanár, német, történelem 31. Sulyok Marianna iskolaotthonos tanító 32. Szabóné Balogh Mária iskolaotthonos tanító 33. Székelyfalvi Gáborné tanár, gyógypedagógus 34. Tóth Ágnes iskolaotthonos tanító TÁMOP pályázat alapján a munkaidı 50%-ában továbbtanuló, helyette Kecskés László 35. Tóth Gábor tanár, testnevelés, gyógytestnevelés 36. Tóthné Muhari Eszter tanító, napközi GYES, helyette Sándor Nóra 8. oldal

9 S. Név Feladatkör Megjegyzés 37. Utasi Katalin tanár, matematika, kémia Minıségirányítási vezetı 38. Vargáné Dora Márta iskolaotthonos tanító 39. Vargáné Turza Judit tanító, napközi GYES, helyette Tóthné Varga M. 40. Violáné Pintér Andrea tanító GXES, helyette Császár Enikı 41. Virágné Hamar Nóra tanár, ének, napközi 1. Hájerné Kiss Ágnes tanár, angol Földi Krisztina helyett 2. Kecskés László tanár, matematika, informatika Tóth Ágnes helyett fél álláshelyen 3. Pap Szilvi tanár, magyar Kormos Szilvia helyett 4. Tóthné Varga Márta tanár, napközi Vargáné Turza Judit helyett 5. Sándor Nóra tanító Tóthné Muhari eszter helyett 6. Csekı Ferencné Iskolatitkár munkaidı 50%-ában A tantestület munkáját közhasznú pedagógiai asszisztensek segítik. Személyük és számuk az Önkormányzat lehetıségeinek függvényében változik. I.3.c) Óvoda (30 fı) A dolgozók munkaköri feladatainak meghatározásáért felelıs: Szabóné Balogh Etelka intézményegység-vezetı Az intézményegységhez tartozó dolgozók: S. Név Feladatkör Megjegyzés 1. Szabóné Balogh Etelka -vezetı 2. Molnárné Hegedős Krisztina Óvodapedagógus 3. Alföldiné Hende Márta Óvoda- és, fejlesztıped., int.egység-vezetı helyettes 4. Deák Ottóné Óvodapedagógus TÁMOP pályázat alapján a munkaidı 50%-ában továbbtanul, helyette Cseke Izabella Betegállományban helyette Vágó Lászlóné 5. Kasza Judit Óvodapedagógus 6. Kocza Antalné Óvodapedagógus 7. Konkáné Csibrány Angelika Óvodapedagógus 8. Konkáné Juhász Erzsébet Óvodapedagógus 9. Konkáné Pozsgai Tímea Óvodapedagógus 10. Ménkő Jánosné Óvodapedagógus TÁMOP pályázat alapján a munkaidı 50%-ában továbbtanul, helyette Cseke Izabella 11. Mérész Józsefné Óvodapedagógus 12. Nagy Jánosné Óvodapedagógus 13. Nyerges Judit Óvodapedagógus 14. Szabóné Nagy Orsolya Óvodapedagógus 15. Szeremeta Gáborné Óvodapedagógus 16. Szilvási Mónika Óvodapedagógus GYES, helyette Enisz Judit 17. Ulviczki Dóra Óvodapedagógus 18. Gyüréné Miskolczi Aranka Óvodapedagógus GYES, helyette Korpásné Bakos Valéria 19. Mérész Bernadett Óvodapedagógus 20. Juhász Betti Óvodatitkár 21. Farkas Józsefné Dajka 22. Farkas Kálmánné Dajka 23. Gáspár Lászlóné Dajka 24. Virág Attiláné Dajka 25. Paróczai Lászlóné Dajka 26. Róla Istvánné Dajka 9. oldal

10 27. Turza Jánosné Dajka 28. Viszkok Erika Dajka 29. Konkáné Kónya Beáta Dajka 30. Konka Menyhértné Takarító 1. dr. Korpásné Bakos Valéria Óvodapedagógus, fejl.ped. Gyüréné Miskolczi Aranka helyett 2. Enisz Judit Óvodapedagógus Szilvási Mónika helyett 3. Cseke Izabella Óvodapedagógus Molnárné Hegedős Krisztina és Ménkő Judit helyett 4. Vágó Lászlóné Óvodapedagógus Deák Ottóné helyett Az óvoda munkáját közhasznú takarító és pedagógiai asszisztens segíti az Önkormányzat lehetıségei függvényében. I.3.d) Bölcsıde (11 fı) A dolgozók munkaköri feladatainak meghatározásáért felelıs: Tugyiné Barta Mária intézményegység-vezetı Az intézményegységhez tartozó dolgozók: S. Név Beosztás Megjegyzés 1. Tugyiné Barta Mária vezetı 2. Zsigmond Ernıné gondozónı 3. Kalóné Balogh Klára gondozónı 4. Harsányi Józsefné gondozónı 5. Zsigray Csabáné gondozónı 6. Barta Imréné gondozónı 7. Medgyes Istvánné gondozónı 8. Hotorán Kitti gondozónı 9. Tótok Rita gondozónı 10. Bóta Károlyné konyhalány 11. Keresztes Tünde szakács A bölcsıde munkáját közhasznú takarító és pedagógiai asszisztens segíti az Önkormányzat lehetıségei függvényében. I.3.e) Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (6 fı) A dolgozók munkaköri feladatainak meghatározásáért felelıs: Vígh Lászlóné intézményegység-vezetı helyettes, megbízott vezetı. Az intézményegységhez tartozó dolgozók: S. Név Feladatkör Megjegyzés 1. Vígh Lászlóné tanító, intézményegységvezetı helyettes intézményegység-vezetı feladatait 2010/2011. tanévben ellátja az 2. Magyarné Kovács Ildikó pszichológus 3. Szabóné Mózes Brigitta gyógypedagógus 4. Szabó Katalin logopédus 5. Gyırfi Andrásné tanító, fejlesztıpedagógus 6. Turza Melinda Asszisztens Ellátja az intézményi térítési díjak szedését is. I.3.f) Gazdasági csoport (14 fı) A dolgozók munkaköri feladatainak meghatározásáért felelıs: Bakóné Tánczos Krisztina gazdasági vezetı Az intézményegységhez tartozó dolgozók: S. Név Feladatkör Megjegyzés 1. Bakóné Tánczos Krisztina gazdasági vezetı 2. Szabóné Volter Katalin könyvelı 10. oldal

11 3. Lovász Ágnes gazdasági ügyintézı 4. Barta Gáborné konyhalány Iskola út Joó Jánosné takarító Kossuth u Kocsis Gézáné takarító Kossuth u Lakatos Andrea takarító Kossuth u Farkas Tiborné takarító Kossuth u Tótok Jánosné takarító Kossuth u Hudra József karbantartó Iskola út Tótok János karbantartó Kossuth út Szarvák Jánosné konyhalány Kossuth út Urbán Istvánné konyhalány Kossuth út Petrik Istvánné takarító Iskola út Czapkó Róbert sofır, karbantartó Önkormányzat alkalmazásában álló dolgozó A gazdasági csoport munkáját a tanév során a munkaügyi központ támogatásával részmunkaidıben alkalmazott csökkent munkaképességő dolgozók segítik. S. Név Feladatkör Megjegyzés 1. Sipos Imre portás tıl ig 2. Lakatos László karbantartó, udvaros tıl ig 3. Sebıkné Kiss Zsuzsa takarító, konyhalány tıl ig 4. Vargáné Tóth Ilona takarító, konyhalány tıl ig Az intézmény munkáját közhasznú technikai dolgozók segítik az Önkormányzat lehetıségei függvényében. Az intézmény engedélyezett létszáma 104 fı, ami az alábbiak szerint oszlik meg: Szervezeti egység Létszám fı Titkárság 2 Gazdasági csoport 14 Vörösmarty Mihály Általános Iskola 41 Városi Óvoda 30 Városi Bölcsıde 11 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 6 Összesen 104 Ez a létszám nem fedi le az összes ellátandó feladatot, így továbbra is az Önkormányzat segítségére szorulunk, mert bizonyos feladatok közcélú, vagy közhasznú munkások biztosításával is megoldható. Intézményi szinten a következı munkakörökre várunk önkormányzati segítséget: Bölcsıdébe takarító 1 fı Óvoda Bajcsy úti épületébe takarító 1 fı Iskola nagykerti épületébe konyhalány-takarító 1 fı Iskola pedagógiai asszisztens 2 fı Óvoda pedagógiai asszisztens 1 fı Portás a Kossuth úti épületbe ( tıl) 1 fı Kertész, udvaros munkás 1 fı 11. oldal

12 I.4. Infrastruktúra, tárgyi feltételek I.4.a) Városi Bölcsıde Az intézményegység a 2006/2007. tanév elején költözött a negyven férıhelyes új épületbe, amely négy csoport befogadására alkalmas. Az új épületben az infrastruktúra teljes mértékben kielégíti az intézményegység igényeit. Folyamatos feladat azonban a játékeszközök bıvítése. A szakmai felügyelet elsısorban a az udvari homokozó és babház méretét kifogásolja, túl magasak, nem a korosztálynak megfelelıek. Kevés a gyermekek rendelkezésére álló játék, különösen a szerepjáték esetében. A bölcsıde fizetıs szolgáltatásként meghirdette a játszócsoportot, illetve gyermekfelügyeletet, de számottevı kereslet még nem alakult ki ezen szolgáltatások iránt. Mivel ötödik csoportszobával nem rendelkezik az intézményegység, így ezeket a gyermekeket, csak a hiányzó gyermekek helyén tudjuk fogadni. Az elmúlt tanév során a gondozónıi szobából fejlesztıszoba lett kialakítva. itt történik a korai fejlesztést igénylı gyermekek gyógypedagógiai fejlesztése. I.4.b) Városi Óvoda Az óvoda két épületben üzemel. A 2007-ben átadott Iskola út 8. alatti új, illetve felújított épületben két csoport mőködik, együtt a Vörösmarty Mihály Általános Iskola három osztályával, illetve az Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal. A három funkció összeköltöztetése ugyan megtörtént, de még az elmúlt tanévben sem sikerült a három egység zavartalan együttmőködéséhez szükséges munkarendet kialakítani. Bajcsy úti épület ban átadott, vadonatúj épület, bútorokkal, játékokkal és fejlesztı eszközökkel felszerelve. Ebben a tanévben is kiemelt figyelmet kell fordítani a játszó udvar állapotára. Ez egyrészt a fő és a növények állapotának folyamatos javítását jelenti, másrészt az udvari játékok fejlesztését. Problémát jelent ezen a területen a burkolt udvari járdák hiánya. Ezt a hiányt az elmúlt tanévben sem sikerült pótolni. I.4.c) Vörösmarty Mihály Általános Iskola Az iskola két részben felújított, részben újonnan épített épületben mőködik. Iskola úti épület Ez az épület három alsós osztálynak ad helyet, ezek: 1.c, 2.c és a 3.c osztályok. Az épület tartalmaz ebédlıt, tornaszobát, illetve minden kiszolgáló helyiséget. Az udvar mérete a nagyobb épület, illetve az óvoda átköltözése miatt lecsökkent, így megszőnt a sportudvar. A testnevelés órák megtartásához továbbra is igénybe kell venni a Táncsics úti aszfaltpályát. E tanév kiemelt feladata a másik két egységgel történı együttmőködés, a közös infrastruktúra használat kialakítása, a galéria bevonása a mindennapi életbe egy számítástechnika terem kialakításával. Ehhez szükséges a tornaszoba légterérıl való leválasztása. Kossuth úti épület Ez az épület ad helyet a következı osztályoknak: 1. évfolyam: két tanulócsoport 12. oldal

13 Összesen: 2. évfolyam: két tanulócsoport 3. évfolyam: két tanulócsoport 4. évfolyam: három tanulócsoport 5. évfolyam: három tanulócsoport 6. évfolyam: két tanulócsoport 7. évfolyam: két tanulócsoport 8. évfolyam: három tanulócsoport 19 tanulócsoport Az épületben a következı helyiségek találhatók Tanterem 19 db Szaktanterem 6 db o Informatika szaktanterem o Könyvtár +1 szertár o Nyelvi labor + 1 szertár o Fizika kémia szaktanterem +2 szertár o Rajz technika szaktanterem +2 szertár o Biológia-földrajz szaktanterem Csoportszoba, fejlesztıszoba 2 db Az iskola törzstermi rendszerben mőködik. Mindegyik osztály saját törzsteremmel rendelkezik, amelynek rendjéért és tisztaságáért az osztály és osztályfınök felel. Csak a szaktantermi órák, illetve a csoportbontásos órák alkalmával kell az osztályoknak másik terembe mennie. E tanévben is kiemelt feladat a diákok bevonása az épület tisztaságának megırzésébe, az udvar és környezet rendezésébe. Továbbá kiemelt feladata az épület és a környezet folyamatos szépítése, virágosítása a tanulók bevonásával. I.4.d) Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A 2008-ban alakult intézményegység az Iskola úti épületben kapott helyet, a helyiségek funkciójának átalakításával. Az igazgatói irodának készült helyiség lett a pszichológusi szoba, a mellette lévı eddig tanári helyiség pedig a vizsgáló és fejlesztıszoba. Az iskola pedagógusainak tanári szobája átköltözött a régi épületszárnyban kialakított fejlesztıszobába. A szakszolgálat szempontjából továbbra is fontos kérdés az informatikaterem elhelyezése, hiszen amennyiben máshol lehetne elhelyezni a számítógépeket, akkor ezzel a helyiséggel megoldható lenne az adminisztratív feladatok leválasztása a fejlesztı-vizsgáló helyiségrıl Az informatika terem kialakítására a galéria adna lehetıséget, de ehhez az szüksége, hogy a galéria tornaszoba felıli oldalát lezárjuk. Ebben az épületben gondot okoz a dohányzóhelyiség kijelölése. A jelenlegi dohányzó a szakszolgálat munkáját zavarja, ugyanakkor ez a helyiség jó lehetıséget biztosítana a szakszolgálati titkárság kialakítására. A fenti problémák megoldása e tanév kiemelt feladat lesz. I.4.e) Intézménybejárás Az intézménybejárás célja, hogy az épületek és környezetük hibáit, hiányosságait, balesetveszélyes, vagy a gyermekfelügyeletre, az oktatás-nevelés folyamatára hátrányosan ható elemeit felderítsük, illetve intézkedjünk a kijavításukról. Az intézménybejáráson részt vesz: 13. oldal

14 igazgató gazdasági vezetı érintett intézményegység-vezetı karbantartó Az intézménybejárásról a belsı ellenırzési naplóba feljegyzés készül. A 2010/2011. tanévben szeptemberben, decemberben, illetve júniusban kell intézménybejárást végezni. Az intézménybejárás szervezéséért a gazdasági vezetı a felelıs. 14. oldal

15 I.5. A tanév kiemelkedı feladatai I.5.a) Aktuális feladatok Minden dolgozó számára kiemelt feladat a személyes példamutatás, a munkahelyi információk, a többi dolgozó munkájával, a gyermekekkel, tanulókkal kapcsolatos információk szakmai titokként kezelése, az intézmény hírnevének, jó hírének erısítése, az intézmény értékrendjének határozott közvetítése, az értékek megırzésére, ápolására nevelés, a rend és fegyelem kialakításában, fenntartásában való személyes saját hatáskörön belüli közremőködés. Minden intézményegység számára kiemelt feladat Az intézményi küldetésnyilatkozat és jövıkép kihelyezése minden szervezeti egységben. Az intézményi szintő Mérési, Értékelési, Fejlesztési Rendszer következetes mőködtetése. A gyermekek egyéni képességeihez igazodó tehetséggondozás, fejlesztés. A többi intézményegységgel való kapcsolattartás hatékonyságának a fokozása. Az intézményi szintő önértékeléshez, a saját intézményegység eredményes mőködését mérı mutatók és sikerkritériumok kidolgozása. A szülık bevonása az intézményegység mőködésébe. A szülık igényének és elégedettségének folyamatosan mérése, elemzése. Az intézményi mőködés szabályozottságának folyamatos javítása. Részvétel a Megyei Pedagógiai Hetek rendezvénysorozatában szakmai nap szervezésével. Pályázati lehetıségek figyelése, kihasználása. Az intézmény weblapjának folyamatos frissítése, fejlesztése, a szervezeti egységre vonatkozó nyilvános adatok közzététele, folyamatos karbantartása. A fentieken túl kiemelt feladatok a Városi Bölcsıdében Bölcsıdei játékeszközök bıvítése, udvari játékok cseréje. A családsegítıvel közösen a korai fejlesztésre, bölcsıdei gondozásra szoruló gyermekek felkutatása, fejlesztésük, gondozásuk megszervezése. 15. oldal

16 Az elmúlt évben a pedagógiai szakszolgálattal közösen beindított Baba-Mama klub mőködésének felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása, továbbfejlesztése. Felkészülés a jogszabályi változások miatt megemelkedı csoportlétszám okozta szakmai feladatokra. A fentieken túl kiemelt feladatok a Városi Óvodában A TÁMOP projekt keretében a kompetenciaalapú óvodai programcsomag alkalmazásának kiterjesztése. Óvodai IPR alkalmazásának folyamatos fejlesztése, a jogszabályi megfelelés biztosítása. A dolgozók teljesítményértékelésének következetes alkalmazása a MIP alapján. Felkészülés a referenciahellyé válásra. Az óvoda-iskola átmenet során a gyermeki portfolió, az intézmény-család kapcsolatrendszere átadása módszerének, folyamatának és tartalmának kidolgozása az általános iskola alsós munkaközösségével közösen. A pszichológusi tevékenység hatékonyságának növelése az óvoda életében. A fentieken túl kiemelt feladatok a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában Az új Pedagógiai Program tudatosítása, következetes alkalmazása a napi gyakorlatban. A HEFOP 3.1.3, illetve a TÁMOP projektekben megkezdett kompetencia alapú oktatás folytatása, kiterjesztése. Az új Mérési, Értékelési Fejlesztési Rendszer következetes, és pontos alkalmazása, továbbfejlesztésének tervezése. A pedagógusok teljesítményértékelése a MIP alapján. A BTMN, illetve SNI tanulók fejlesztı óráinak kiemelt figyelemmel kísérése, a hiányzások regisztrálása, szülık tájékoztatása rendszerének közös kidolgozása a pedagógiai szakszolgálattal. A tanulók bevonásával az iskolaépület rendjének, tisztaságának folyamatos ellenırzése, értékelése, az iskola környezetének folyamatos szépítése. A pszichológusi tevékenység hatékonyságának növelése az iskolában. Az óvoda-iskola átmenet során a gyermeki portfolió, az intézmény-család kapcsolatrendszere átadása módszerének, folyamatának és tartalmának kidolgozása az óvodapedagógusokkal közösen. A nyertes TIOP projektekbıl származó informatikai eszközök megérkezése után az iskola informatikai környezetének átalakítása az IKT stratégiának megfelelıen. 16. oldal

17 I.5.b) A fentieken túl kiemelt feladatok az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatban A BTMN, illetve SNI tanulók fejlesztı óráinak kiemelt figyelemmel kísérése, a hiányzások regisztrálása, szülık tájékoztatása rendszerének közös kidolgozása az általános iskolával. Az új Mérési, Értékelési Fejlesztési Rendszer következetes, és pontos alkalmazása, továbbfejlesztésének tervezése. A pedagógusok teljesítményértékelése a MIP alapján. A családsegítı szolgálattal történı kapcsolattartás hatékonyságának folyamatos javítása. Az elmúlt évben a bölcsıdével közösen beindított Baba-Mama klub mőködésének felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása, továbbfejlesztése. Az óvoda- és iskolapszichológusi tevékenység továbbfejlesztése. A fentieken túl kiemelt feladatok a gazdasági csoportban Az épületek környezetének, udvarainak, parkjainak folyamatos szépítése, virágosítása, gondozása. Az egyes épületekben felmerülı karbantartási igények jelzése, az elvégzés igazolása rendszerének kidolgozása. Belsı szabályzatok felülvizsgálata, átdolgozása. Intézményi szintő közös programok Az elmúlt években kialakult néhány olyan intézményi szintő rendezvény, amely az intézmény összes dolgozóját érint. Ezeket a rendezvényeket ebben a tanévben is megrendezzük: 1. Karácsonyi bejgli parti. A téli szünet elıtti napok valamelyikén esti programként a nyugdíjas, illetve a GYES-en lévı dolgozóink bevonásával közösen ünnepeljük a Karácsonyt. A rendezvényt a Kossuth úti épület aulájában tartjuk. 2. Nınapi köszöntı. Az intézmény férfi dolgozói közösen köszöntik az aktív és a GYES-en lévı nıi dolgozókat. A rendezvényt a Kossuth úti épület aulájában tartjuk. 3. Pedagógus Nap. Az elmúlt évek hagyományainak megfelelıen Újszász Város polgármestere együtt köszönti a Gimnázium, Mőszaki Szakközépiskola és Kollégiuma valamint a Nevelési Központ dolgozói Pedagógus Nap alkalmából. A köszöntést a Szász étteremben rendezett fogadás követi. Mérés-értékelés Minıségirányítási csoport mőködtetése. Az elmúlt tanévben kialakult csoportszerkezetet mőködtetjük tovább ebben a tanévben is. A minıségirányítási csoport összetétele: o Utasi Katalin, minıségirányítási vezetı; 17. oldal

18 I.5.c) o Makainé Zérczi Zsuzsa, az általános iskola képviselıje; o Kurdiné Tóth Melinda, az általános iskola képviselıje; o Ménkő Jánosné, az óvoda képviselıje; o Hotorán Kitti, a bölcsıde képviselıje; MÉFER mőködtetése. Az elmúlt tanévben, a MIP részeként kidolgozott Mérési, Értékelési, Fejlesztési Rendszer tartalmazza az intézmény egészére vonatkozó méréseket, azt azt követı intézkedésekkel együtt. A minıségirányítási csoport feladata e dokumentumban rögzített mérési elemek végrehajtásának koordinálása, szervezése. A MÉFER-ben rögzített elemek közül fokozott figyelmet kell szentelni ebben a tanévben a következıknek: o Az intézményi szintő önértékelés és szervezeti klíma vizsgálat elvégzése, tekintettel arra, hogy az ÚNK igazgatói, illetve a Vörösmarty Mihály Általános Iskola intézményegység-vezetıi megbízatása is e tanév végén jár le. o Vezetık teljesítményértékelése. A vezetıi tanács tagjainak teljesítményértékelési rendszere az új MIP-ben némileg változott. Az új szabályok alkalmazása kiemelt fontosságú ebben a tanévben. o Pedagógus dolgozók teljesítményértékelése. Az új MIP módosított az eddigi teljesítményértékelési gyakorlaton. Emiatt ebben a tanévben kiemelt figyelmet kell fordítani erre a folyamatra. o A kompetenciamérések eredményeinek értékelésére. A MÉFER változtat az országos kompetenciamérések eredmények feldolgozása és visszacsatolása folyamatán, emiatt az új szabályok alkalmazása kiemelt fontosságú. Tanév értékelése A két nevelıtestület feladata, hogy a szülıi szervezet véleményének kikérésével a tanév végén értékelje: az intézményi minıségirányítási program végrehajtását; illetve az iskolában még az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlıdését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitőzései és az intézmény mőködése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelıtestületek és a szülıi szervezetek értékelését és a javasolt intézkedéseket intézményi szinten kell összegezni, majd meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, illetve a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia. 18. oldal

19 I.6. Intézményi szintő vezetıi feladatok Az intézményvezetıi munkában kiemelt fontosságúak ebben a tanévben a következı feladatok: S. Feladat Gyakoriság/Idıpont Megjegyzés 1. Vezetı tanács mőködtetése Minden hétfı óra 2. Igazgatótanács mőködtetése Munkaterv I.2.a) pontja alapján 3. TÁMOP projekt koordinálása Folyamatos feladat Intézményi szintő pályázatok figyelése, írása Részvétel a minıségirányítási csoport munkájában Részvétel az általános iskola IKT stratégiájának megvalósításában Folyamatos feladat Folyamatos feladat Folyamatos feladat 7. Alkalmazotti értekezlet Munkaterv elfogadása Aktuális feladathoz kötötten Óralátogatások az általános iskola 5. évfolyamán Óvodai foglalkozások látogatása a kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazása szempontjából Óralátogatások az általános iskola negyedik évfolyamán Óralátogatások az általános iskola 7. évfolyamén október november február március 12. Szervezeti önértékelés 13. Szervezeti klíma vizsgálat 14. Belsı ellenırzés Minıségirányítás csoport munkaterve alapján február-április idıszakban Minıségirányítás csoport munkaterve alapján február-április idıszakban A következı pontban rögzített terv alapján 19. oldal

20 I.7. Intézményi szintő belsı ellenırzés tervezése Az intézményi szintő belsı ellenırzést az igazgató végzi. Az ellenırzés tapasztalatairól a belsı ellenırzési naplóba feljegyzés készül. Az ellenırzés tapasztalatait az ellenırzést követı vezetıi értekezleten kell feldolgozni. S. AZ ELLENİRZÉS TÉMÁJA, TÁRGYA Épületek tisztaságának állapota Bölcsıdei fızıkonyha HACCP szerinti mőködése Óvodai tálalókonyha HACCP szerinti mőködése Iskolai tálalókonyhák mőködése Pedagógus munkaköri lírások ellenırzése az óvodában Pedagógus munkaköri lírások ellenırzése az iskolában Pedagógus munkaköri lírások ellenırzése a szakszolgálatban MÉFER alkalmazása a bölcsıdében MÉFER alkalmazása az óvodában MÉFER alkalmazása az iskolában MÉFER alkalmazása a szakszolgálatban IDİPONT, IDİTARTAM, GYAKORISÁG Minden épületet havonta egyszer, a gazdaságvezetı bevonásával. Havonta egyszer a bölcsıdevezetı bevonásával Havonta egyszer az óvodavezetı bevonásával Havonta egyszer a gazdasági vezetı bevonásával ELLENİRZÖTT SZEMÉLY, SZEMÉLYEK Takarítók Szakács, konyhalány Dajkák Konyhai dolgozók október -vezetı október -vezetı október -vezetı október október október október -vezetı Minıségirányítási vezetı -vezetı Minıségirányítási vezetı -vezetı Minıségirányítási vezetı -vezetı Minıségirányítási vezetı Tanári ügyelet az iskolában november Ügyeletes pedagógusok SNI és BTMN fejlesztı foglalkozások az óvodában SNI és BTMN fejlesztı foglalkozások az iskolában Nevelési tanácsadó vizsgálatai november november november -vezetı, fejlesztı pedagógus -vezetı, fejlesztı pedagógus -vezetı, pedagógusok Belsı szabályzatok aktualitása november Gazdasági vezetı Karbantartási feladatok jelzési és mőködési rendszere november Gazdasági vezetı, karbantartó Iskola- óvodapszichológusi tevékenység december Pszichológus Egyéni fejlesztési tervek az óvodában december -vezetı Korai fejlesztés december Gyógypedagógus Takarítási rend a Kossuth úti épületben december Gazdasági vezetı, takarítók 20. oldal

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 1 2 / 2 0 1 3 - A S T A N É V M U N K A T E R V E Nézd, ahogy a gondolatok szavakká válnak,

Részletesebben

Szépen élni! ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT. A legfontosabb, amire megtaníthatjuk a gyerekeket: Újszász, 2008.

Szépen élni! ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT. A legfontosabb, amire megtaníthatjuk a gyerekeket: Újszász, 2008. Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 0 8 / 2 0 0 9 - E S T A N É V M U N K A T E R V E A legfontosabb, amire megtaníthatjuk a gyerekeket:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 1 0 / 2 0 1 1 - E S T A N É V M U N K A T E R V E A családos tanítvány megkérdezte a Mestert:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Ú J S Z Á S Z I VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE N E V E L É S I K Ö Z P O N T

Ú J S Z Á S Z I VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE N E V E L É S I K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE N E V E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 0 7 2 0 0 8. T A N É V M U N K A T E R V E Bogárné Simon Klára Szabóné Balogh Etelka Tugyiné Barta

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Név Igazgató Beosztás, szak Sárközi Ágnes magyar-orosz-horvát szakos

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként:

1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként: KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként: Sorszám Végzettség Szak Tanított tantárgy 1. F Angol,magyar Angol 2. F Tanító+szakképesítés Tanító, informatika 3. F Tanító+szakképesítés

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szomódi Íriszkert Általános Iskola 2016/2017. tanév. Feladat ellátási hely: 2896 Szomód, Temető utca 16/A.

Különös közzétételi lista. Szomódi Íriszkert Általános Iskola 2016/2017. tanév. Feladat ellátási hely: 2896 Szomód, Temető utca 16/A. Különös közzétételi lista Szomódi Íriszkert Általános 2016/2017. tanév Feladat ellátási hely: 2896 Szomód, Temető utca 16/A. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2011 / 2012 - es tanévben I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc. 2008-2009. tanévi MUNKATERVE

Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc. 2008-2009. tanévi MUNKATERVE Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc 2008-2009. tanévi MUNKATERVE Munkaterv 2008-2009. Személyi feltételek Tanulók létszáma: 168 fı. Tanuló csoportok száma: 9 Napközis csoportok száma: 3 Pedagógus létszám:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló ..9. / I. félév Iskolai beszámoló Markó Ibolya Általános ig. h. Pedagógiai programból adódó feladatok Alapelveink A pedagógiai munkánk középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Ikt.szám:26-10/2009. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. számú melléklet a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelt és a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelet alapján Kiskulcsosi Általános

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA A KAPCSOLATTARTÁS FÓRUMAI - az iskolavezetıség ülései: minden héten kedden - a nevelıtestület

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

A 2012/2013-as tanév rendje Az emberi erıforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérıl

A 2012/2013-as tanév rendje Az emberi erıforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérıl A 2012/2013-as tanév rendje Az emberi erıforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérıl A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdésének r) pontjában

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével 1. KTKT Általános Iskola és Középiskola Páhi Általános Iskolájában 2012/2013-es tanévben tanítók Név: Csviláné Polgár Erika 8. osztályfőnök tanító, angol műveltségterület, inkluzív nevelés tanár Oktat:

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Ü t e mt e r v. Bevont tanulócsoport

Ü t e mt e r v. Bevont tanulócsoport Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Holló u. 36. Tel/fax: (62) 245-877 tarjani@vargatamas.hodtav.hu Tevékenység Megvalósítás ideje Ü t e

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján)

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján) Barcsa János Általános Iskola 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71.sz. Telefon: 52/ 570-748; 52/ 381-260 E-mail: barcsajanos@freemail.hu OM: 031023 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév Félévi beszámoló 211-12 I. félév Alternatív Team Változások Kecskeméti Gyızıné 211 szeptemberében 3.o. napközise lett Kecskeméti Gyızıné más munkahelyre távozott 212. októberében 212. november 5-Muskó

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

2011/2012-ES TANÉV RENDJE

2011/2012-ES TANÉV RENDJE 2011/2012-ES TANÉV RENDJE 1. SZORGALMI IDİSZAK Az elsı tanítási nap: 2011. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2012. június 15. (péntek). A tanítási napok száma: 182 A 12. osztályosoknak

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának 2010/2011. tanévi MUNKATERVE A munkaterv fı részei: I. Kiemelt célkitőzések, II. Meghatározó, kiemelt feladatok, III. A kiemelt

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Ikt.szám: 55-1/2010. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. számú melléklet a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelt és a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelet alapján Kiskulcsosi Általános

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézmény 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a

Részletesebben

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Srsz. Név Alapdiploma Egyéb végzettség 1. Angel Andrásné 2. Ariné Mikó Mária 3. Balla Erika 4. Baracsiné Magyar Csilla 5. Baracsiné Tardi Nóra tanító/ember

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A os tanév helyi rendje

A os tanév helyi rendje Bocskai István Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2071 Páty, Bocskai utca 9. Telefon/Fax: 23/343-537 e-mail: bocskai9@freestart.hu OM azonosító: 032447 A 2015-16-os tanév helyi rendje Jogszabályi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KASZAP NAGY ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA OM: 035917 5420 TÚRKEVE, KOSSUTH L. U. 15. Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Városközponti KISOKOS

Városközponti KISOKOS Városközponti KISOKOS VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA3 Belvárosi Általános Iskola... 4 Jókai Mór Általános Iskola... 5 Liszt Ferenc Alapfokú Mővészeti Iskola... 6 Mátyás Király

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc i dolgozók beosztása, végzettsége pedagógus beosztás szakképzettség, műveltségterület tanított tárgy Gálos Jánosné intézményvezető közoktatás-vezető, testnevelés testnevelés, etika Bérciné Iváncsics Etelka

Részletesebben

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd Gyógypedagógia szakterület programja Fıvárosi Pedagógiai Napok 2009. november 17. kedd Idıpont -tól, -ig 14 00 14 15 Tantárgy/ terület Az EGYMI mőködése, a segítı szakemberek tevékenysége Tevékenységforma/

Részletesebben

Beszámoló a szak-és szakmai szolgáltatás munkájáról 2011/12. tanév I. félév Személyi feltételek Fıállású szakszolgálati munkatársak: 2 fı logopédus Kiskırös 1 fı logopédus Kalocsa 1 fı korai fejlesztı

Részletesebben

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben