M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév"

Átírás

1 CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok, dokumentumok: Törvényi változásokból adódó feladatok A tanév helyi rendje: II. Helyzetelemzés 1. Tárgyi feltételek 2. Személyi feltételek: a) Tanulói adatok: b) Dolgozókra vonatkozó adatok: 3. Oktatási, nevelési helyzet: III. A tanév fő célkitűzései: 1. Szervezési vezetési területen: 2. Az oktatás területén: 3. A nevelés területén: IV. A tanév fő feladatai:. 1. Szervezési vezetési területen: 2. Az oktatás területén: 3. A nevelés területén: V. Feladatokhoz kapcsolódó részletes ismertetők 1. Előre tervezhető rendezvények, események 2. TÁMOP projekt elemei 3. Munkaközösségek, munkacsoportok 4. Osztályfőnökök, napközis csoportvezetők 5. Partnerkapcsolatok 6. Mérés, értékelés 7. Szakkörök- szakkörvezetők 8. A 2012/2013. tanév versenyei VI. Ellenőrzés VII. A munkaterv elfogadása Mellékletek: 1. Alsósági Tagiskola Munkaterve 2. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Munkaterve 3. Kenyeri Tagintézmény munkaterve 4. Diákönkormányzat Munkaterve 5. Munkaközösségek munkaterve 6. Gyermekvédelmi Munkaterv 7. Iskolai egészségügyi munkájának munkaterv

3 Bevezető A gyorsan változó világgal lépést tartani csak egy állandóan fejlődő, a múlt értékeire építő, de innovatív pedagógia képes. Új szempontok jelennek meg, új súlypontozások válnak szükségessé. Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az életben való boldoguláshoz nélkülözhetetlenek, így pl. a kommunikációs vagy az együttműködési képességeknek is. Ugyanakkor napjainkban egyre több iskolában jelentkezik a beilleszkedés, illetve az elfogadás hiánya. A társadalomban jelentkező különbségek kivédhetetlenül megjelennek az iskola falain belül is. Az integráció társadalmi szükségszerűség, amelynek meg kell jelennie az oktatásban is. Az integrált neveléshez módszertani megújulás szükséges, a megváltozott viszonyok a régi, rutinszerű eljárásokkal nem kezelhetők. I. Munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: - a évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló LXXIX. tv. módosításáról, - a közoktatásról szóló évi LXXIX törvény 52. (2) bekezdése és 57. (1) bekezdés pontja, - a évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, - a 120/2012. NAT-ról szóló kormányrendelet, - a 3/2012. évi EMMI (VI.8.) rendelet, - a tanév helyi rendje alapján került összeállításra. A munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb belső szabályozások is, így különösen: - az intézmény pedagógiai programja, - az intézményi teljesítményértékelés rendjére vonatkozó szabályozás, - az intézményben működő szervezetek működési dokumentumai, - az intézmény vezetősége által kitűzött és meghatározott feladatok, - a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a Köznevelési tv végrehajtási rendelet. Törvényi változásokból adódó feladatok Osztályozás bevezetése az alsó tagozaton a es tanévtől. A Pedagógiai Program megfelelő részeinek átdolgozása A nem szakrendszerű oktatás felmenő rendszerű megszüntetése az 5-6. osztályban a es tanévtől A Pedagógiai Program megfelelő részeinek átdolgozása A NAT és az Oktatási Törvény változásainak figyelemmel kísérése

4 A tanév helyi rendje: Első tanítási nap: szeptember 3. A tanítási napok száma 182 nap. A szorgalmi idő első féléve január 11-ig tart. Az első félévben elért tanulmányi eredményekről január 18-án kapnak a szülők értesítést. Az őszi szünet október 29-től november 4-ig tart. A téli szünet december 27-től január 2-ig tart. A tavaszi szünet március 28-tól április 2-ig tart. Utolsó tanítási nap június Személyi feltételek: a) Tanulói adatok: Központi iskolánk tanulólétszámai osztályonként: II. Helyzetelemzés 1.Tárgyi feltételek Iskolánk eszköz ellátottsága folyamatosan javul. Az előző évi pályázatok keretében a as tanévben iskolánk rendelkezik 20 digitális táblával, 28 projektorral, 556 számítógéppel (ebből hordozható 432) 23 nyomtatóval, 5 videomagnóval, 3 videokamerával, 3 fénymásolóval. A szaktantermek jól felszereltek, sporteszközeinket is pályázatok keretein belül bővítettük. Az épületek három nagy egységben találhatók. A Széchenyi u. 16. szám alatt található a kívülről 2012-ben teljesen felújított és leszigetelt épületünk, az 1-2. évfolyamosok és a Szakszolgálat birtokolja. Egy tornaterem tartozik hozzá és aszfaltos pálya, torna- és szabadidő udvarral. Az épületben az osztályok a vizesblokkok tiszták, igényesek. A Széchenyi u. 15. és az Árpád u. 34. komplexumában találhatók a 3. évfolyamtól 8. évfolyamig tanulóink. A tantermek, szaktantermek világosak, tiszták, ízlésesen díszítettek. Az iskolai bútorzat mindegyik épületünkben új, esztétikus. Ebédlőnk korszerű, melegítő pultjaink elégségesek a szakszerű, gyors kiszolgáláshoz. Évfolyam a b c d összesen HH HHH SNI Tanulási Veszélyeztetett nehézség Magán tanuló

5 összes Központi iskola tagintézmények Alsóság Kenyeri Tanulócsoportok száma: (1-4 összevont) Napközis csoportok száma: A tagintézmények részletes adatait a mellékletben lévő tagintézményi munkatervek tartalmazzák. b) Dolgozókra vonatkozó adatok: Dolgozók Aktív Gyes-gyed Prémiumév táppénz Pedagógus 84 fő 5 3 Pedagógiai szakszolgálatot ellátó Ped. munkát közvetlenül segítő Technikai dolgozó Konyhai dolgozó Oktatási, nevelési helyzet: Iskolánk valamennyi tanulója számára biztosítja a színvonalas nevelést és oktatást, az esélyegyenlőség és a képességek maximális figyelembe vételével. A XXI. század kihívásainak úgy próbálunk még inkább megfelelni, hogy tartalmi munkánkat - az elnyert pályázatok segítségével új elemek bevezetésével, korszerű módszerek alkalmazásával tesszük hatékonyabbá. A 2009/2010. tanévben három nagy pályázat megvalósítása adott új lendületet, hozott új sikereket iskolánknak és ezt folytatjuk a as tanévben is. Próbálkozunk újabb pályázatokkal. A TÁMOP projekt: A kompetencia alapú oktatás elterjesztése Celldömölkön

6 A pályázat alapvető célja a majdani sikeres munkavállaláshoz, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges képességek fejlesztése, és a kompetencia alapú oktatás elterjesztése. Ennek érdekében a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza. A pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztését és megerősítését segíti, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével. Ennek keretében az alábbi programok megvalósítására került sor 4 telephelyünkön: - A matematika kompetencia alapú oktatása. - Szövegértés- szövegalkotás kompetencia alapú oktatása. - IKT kompetencia alapú oktatása. - Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása. - Szociális, életviteli és környezeti nevelés kompetencia alapú oktatása. - Idegen nyelvi kompetencia fejlesztése. - Tantárgy tömbösített oktatása (magyar nyelv és irodalom tantárgy keretében) - Moduláris program - Témahét, 3 hetet meghaladó projekt, erdei iskola - Intézményi önálló innovációk létrehozása (Szövegértés feladatbank, Műsorfüzet, Erdei iskolai programajánló..) - Pedagógus továbbképzések, hospitálások, jó gyakorlatok átvétele, műhelymunkák A TÁMOP projekt : Esélyegyenlőségi program végrehajtása Celldömölkön A pályázat célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolák közötti és iskolán belüli szegregációjának csökkentése, továbbá, hogy elterjessze a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelését támogató módszertanok alkalmazását, elősegítse az Integrált Pedagógiai Rendszer (IPR) alapú intézmény-fejlesztés megvalósítását. A tanulást segítő programban valamennyi HHH-s tanuló és SNI-s tanuló részt vesz. Integrációs képesség kibontakoztató program, (IPR) A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet kiegészült két olyan új oktatási-szervezési formával, amely normatíva biztosításával ösztönzi a hátrányos helyzetű tanulók integrált keretek között megvalósuló a szociális helyzetből és a képességek fejlettségéből eredő hátrányok ellensúlyozását célzó - iskolai nevelésének-oktatásának megszervezését. A 2012/2013- as tanévben újra megnyerte a fenntartó az Integrált Pedagógiai Rendszer működtetésére kiírt pályázatot, amely az iskolánkban tanuló halmozottan hátrányos helyzetű diákok integrált fejlesztését célozza. A feladatok végrehajtása, a programok megvalósítása, a szakmai továbbképzéseken való részvétel javította a pedagógusok szakmai, módszertani felkészültségét, motiváltságát. Az új

7 módszerek aktívabb tanulásra, együttműködésre késztették a tanulókat. Pozitívan hatottak az osztályok közösséggé válására. Lehetőséget biztosítottak az egyénre szabott fejlesztésekre. A pályázatok 5 évig kötelező fenntarthatóságot írnak elő, ezért a projektek folytatódnak az idei tanévben kibővített formában III. A tanév fő célkitűzései: 1. Szervezési vezetési területen: - Megértő, toleráns légkörben, de az erkölcsi normák és szabályok betartatásával a színvonalas nevelőoktató munka feltételeinek megteremtése. - A folyamatban lévő pályázati programok fenntartása, kibővítése, új pályázati lehetőségek keresése. Pályázataink: Kompetencia alapú oktatás és nevelés elterjesztése Celldömölkön, Integrációs képesség kibontakoztató program, (IPR) Esélyegyenlőségi program végrehajtása Celldömölk városában A Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ könyvtárfejlesztése - A kompetenciamérés eredményei alapján készített intézkedési terv végrehajtása. - Az iskola minőségbiztosítási programjának módosítása. - A munkaközösségek és munkacsoportok megerősítése, kibővítése. - Külső partneri kapcsolatok fejlesztése, tartalmasabbá tétele, nyitott iskola megteremtése. - Az IMIP-ben meghatározott minőségi kritériumok megvalósítása - A szervezeti kultúra fejlesztése, arculatformálás - Színvonalas iskolai ünnepélyek és programok szervezése. - Kistérségi meghatározó szerep erősítése. - A tehetséggondozás színvonalának javítása megyei és országos tanulmányi, sport és művészeti versenyekre való felkészítéssel és részvétellel - Az iskola népszerűségének növelése a leendő első osztályosok és szüleik számára, beiskolázás javítása - Iskolai tájékoztatás rendszerének javítása - Minősített referenciaintézménnyé válás. 2. Az oktatás területén: - Magas színvonalú, hatékony, szakmai munka - A kulcskompetenciák megalapozása valamennyi tantárgy keretében, egyéni képességek differenciált fejlesztése - A kompetencia alapú oktatás folytatása új osztályok bevonásával.

8 - A differenciált óravezetés módszerében rejlő lehetőségek nagyobb mértékű kihasználása. A tanulók hatékony bevonása az órai munkába, több önálló munkavégzés és a tanulói aktivitás növelése. - A tehetséggondozás színvonalának javítása megyei és országos tanulmányi, sport és művészeti versenyekre való felkészítéssel és részvétellel - A tanuláshoz fűződő viszony javítása, a tanulás motiváltságának átgondolása, új utak keresése; A napköziben folyó tanulás szerves része legyen a tanórai munkának. - A nonformális képzési területek szerepének erősítése (üzemlátogatások, kiállítások megtekintése, vetélkedők, műsorok, színházi előadások, kirándulások) 3. A nevelés területén: - A tanulói viselkedéskultúra fejlesztése - Egységes, a házirendben megfogalmazott viselkedési normák következetes betartatása. - A felelősségtudat kialakítása tanulóinkban önmaguk és társaik iránt. - Az emberi értékek tiszteletére nevelés, értékítéletük és igényük fejlesztése - A napközi adta nevelési lehetőségek kihasználása.(tolerancia, segítőkészség, önállóság) - Környezettudatos és egészséges életmódra nevelés IV. A tanév fő feladatai:. 1. Szervezési vezetési területen: A tanév során folyó felújítási és átépítési munkák miatt a tanulócsoportok áthelyezése többször is szükséges lesz. A költözéssel járó teendőkről időben tájékoztatjuk az érintetteket, a szükséges segítséget tanulóktól, szülőktől is igénybe vesszük. Felelős: iskola igazgató Határidő folyamatos Elvárt eredmény: Az oktató nevelő munka számára elfogadható körülmények biztosítása az átmeneti időszakban. A TÁMOP projekt: A kompetencia alapú oktatás elterjesztése Celldömölkön elnevezésű pályázat megvalósítását újabb osztályok bevonásával folytatjuk. A szakmai vezetők irányításával, az elmúlt év tapasztalatai alapján új nevelők bevonására is megtörténik. Műhelymunkák keretében kerül sor az iskolai Jó gyakorlatok kidolgozására. A pályázatba bevont osztályok és nevelők felsorolását, valamint az egyéb pályázathoz kapcsolódó feladatokat a V. fejezet tartalmazza Felelős: telephelyi szakmai vezetők Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: Színvonalas oktatás új módszerek alkalmazásával, a nonformális képzési lehetőségek széleskörű kihasználása.

9 - Integrációs képesség kibontakoztató program, (IPR) Pedagógus munkacsoportok létrehozása ( Óvoda-iskola átmenet csoportja, Fejlesztő csoport, iskolai környezeti csoport, pályaorientációs csoport) A csoportok a pályázatban meghatározott feladatokat hajtják végre. 13 pedagógus 97 gyermekkel foglalkozik az év során. A feladatok részletes leírását a pályázati terv tartalmazza. Felelős: Horváth Györgyi Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: A családok jobb megismerése, szülő tanár diák bizalmi viszony erősödése. A tanulók iskolai magatartásának, tanulmányi előmenetelének javulása, mulasztások csökkenése, bukások elkerülése. - TÁMOP Esélyegyenlőségi programok végrehajtása Celldömölk városában 297 tanuló és 27 pedagógus vesz részt a Kéz a kézben programban. A tanulást segítő programban valamennyi HHH-s és SNI-s tanuló részt vesz, az osztályfőnökök segítségével. A feladatok részletes leírását a pályázati terv tartalmazza. Felelős: Lampért Gyöngyi Határidő: folyamatos. Elvárt eredmény: A szülő tanár diák bizalmi viszony erősödése. A tanulók iskolai magatartásának, tanulmányi előmenetelének javulása, mulasztások csökkenése, bukások elkerülése pályaválasztás könnyebbé válása. - Az országos kompetenciamérési eredmények alapján Komplex intézkedési terv készítünk, és az abban megfogalmazottakat valósítjuk meg. Az intézkedési terv a munkaterv mellékleteként megtalálható. Felelős: Szilvágyiné Laczi Éva Határidő: folyamatos Elvárt eredmény:a mérési eredmények részletes megismerése alapján kiegészített tanmenetek, Célirányos és egyéni fejlesztések, Jobb belső mérési eredmény. - Az iskola minőségirányítási programjának átdolgozását elvégzi a minőségbiztosítási munkacsoport. Felelős: Szilvágyiné Laczi Éva Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: Az elvárásoknak megfelelő, új minőségirányítási program. - Iskolánkban szakmai munkaközösségek és állandó munkacsoportok működnek Tervezik, szervezik és ellenőrzik az adott szakterületek folyamatos munkáját a munkatervükben megfogalmazottak szerint. Kiemelt hangsúlyt fordítanak a szakterületeiket érintő rendezvények, versenyek, szakmai konzultációk szervezésére. Kapcsolatot tartunk a kistérségi és megyei szakmai munkaközösségekkel. Ez a szakmai napok és közös továbbképzések, konzultációk, tapasztalatcserék formájában valósul meg.

10 A munkaközösségek munkacsoportok felsorolása az V. fejezetben található, munkaterveik a mellékletben olvashatók. Felelős: Igazgató helyettesek, szakmai vezetők Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: Munkamegosztás, aktív együttműködés, színvonalas programszervezés, szakmai tapasztalatcsere - A nyitott iskola megvalósításához a lehető legtöbb külső partner bevonása szükséges. A kapcsolatokat reális, az oktató-nevelő munkát segítő tartalommal kell megtölteni. A kapcsolatok tartását a munkaközösségek és munkacsoportok vezetői irányítják. Legfontosabb partneri kapcsolataink és azok tartalma az V. fejezetben találhatók. Az együttműködés tartalmi elemeit a munkaterv további feladatainál illetve az előre tervezhető rendezvények táblázatában is megjelöltjük. Felelős: Igazgató helyettesek, munkaközösség vezetők, szakmai vezetők Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: Folyamatos kapcsolattartás, a kapcsolatok tartalmi bővítése. Együttműködés a lehető legtöbb területen. A tanulók látókörének bővülése. Az iskolában folyó munka megmutatása a helyi társadalomnak - Az IMIP-ben meghatározott éves mérési, értékelési feladatokat a tervek szerint végezzük el. Az idei évre tervezett méréseink táblázatát a VI. fejezet tartalmazza. Felelős: igazgató helyettesek, munkaközösség vezetők, szaktanárok Határidő: folyamatos. Elvárt eredmény: A mérések elvégzésével, elemzésével reálisabb kép kialakítása a tanulók tárgyi tudásáról, a segítségre szorulók kiszűrése, a tanítási-tanulási hiányosságok feltárása. - A szervezeti kultúra fejlesztése érdekében hatékony pedagógusértékelési rendszert működtetünk. Az iskolai döntési mechanizmusokat felülvizsgáljuk. Mérjük a belső partnerek elégedettségét (részletek az IMIP-ben) Felelős: Igazgató helyettesek, munkaközösség vezetők, szakmai vezetők Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: Hatékonyabb döntések, jobb munkahelyi légkör - Hagyományainknak megfelelően színvonalas iskolai ünnepélyeket és programokat szervezünk. Külön hangsúly kerül a nemzeti ünnepek, a karácsony, a farsang, a ballagás megszervezésére. A programok szervezése a diákönkormányzat és a szülői munkaközösség bevonásával történik. Az egyes események, rendezvények lebonyolításához a külső partnerek segítségét is igénybe vesszük (KMK, Soltis Színház, Zeneiskola) Felelős: igazgató, szabadidő szervezők Határidő: folyamatos

11 Elvárt eredmény: Színvonalas megemlékezések, jól szervezett rendezvények, melyek során az iskola külső megítélése javul, népszerűsége erősödik. - Iskolánk kistérségi meghatározó szerepének erősítése érdekében vezető szerepet vállalunk a kistérségi szakmai munkaközösségek szervezésében és irányításában, szaktárgyi művészeti és sportversenyeket szervezünk.(részletek a versenynaptárban) Az Apáczai Kiadó által szervezett szakmai napokon előadói feladatokat, bemutató órákat vállalunk. Felelős: igazgató, helyettesek, munkaközösség-vezetők Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: Iskolánkból újabb pedagógusok kapcsolódnak be a kistérségi munkába. Színvonalas, jól szervezett versenyeket szervezünk, melyek során az iskola ismertsége nő, megítélése javul. - A beiskolázás javítása érdekében felülvizsgáljuk az óvoda-iskola együttműködést, a meglévő Játszóház programot újabb együttműködési elemekkel bővítjük. A 3 hetet meghaladó projekt adta lehetőségeket is kihasználjuk. Felelős: munkaközösség-vezetők, projektvezető Határidő: folyamatos. Elvárt eredmény: Szélesebb körű együttműködés az óvodával, eredményes beiskolázás - Az intézmény széttagoltsága több telephely, tagintézmények átgondolt tájékoztatási, kapcsolattartási, információ átadási rendszer működtetését követelik meg. Pedagógusok tájékoztatásának, értesítésének módjai: Nevelői szobákban kitett hirdetőtáblákon Igazgatói körözvényekkel, Interneten, honlapon, telefonon keresztül Munkaközösség vezetők által Személyes megkeresés Tanulók értesítése: Osztályfőnökök, szaktanárok által személyesen Vizsgára való felkészítésekről, vizsgákról írásban Szülők tájékoztatása, értesítése, Tanulókon keresztül, tájékoztató füzetekben, Telefonon Szülői értekezleteken, fogadóórákon Iskola honlapján keresztül Valamennyi dolgozó fontos feladata az informálódás és az információk továbbítása, a napi kapcsolattartás az azonos osztályban tanító kollégákkal, tanulókkal és szülőkkel. Elvárt eredmény: gyors, pontos információátadás, - Minősített referenciaintézménnyé válás érdekében a kritériumoknak megfelelően átdolgozzuk alapdokumentumainkat. A jó gyakorlatok dokumentációját pontosítjuk. Felelős: igazgató, szakmai vezetők Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: A referenciaintézményi státusz megszerzése

12 2. Az oktatás területén: - A magas színvonalú, hatékony, szakmai munkát, az egységes pedagógiai követelmények megvalósítását a Pedagógiai Programban meghatározott elvek betartásával, a Helyi Tantervben meghatározott tananyag tartalmak megtanításával érjük el Ehhez átgondolt, előző évi eredményekre, tapasztalatokra épülő tanmeneteket készítünk, a tanórákon, foglalkozásokon korszerű módszereket alkalmazunk (több páros és csoportmunka, IKT, stb) Felelős: igazgató, szakmai vezetők Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: Munkafegyelem. A személyre szabott feladatok pontos, magas színvonalú elvégzése. Módszertani kultúra fejlesztése Részvétel továbbképzésen, önképzés - Tanév elején valamennyi szaktárgy tanulásának mikéntjét, tankönyvek használatát, füzetvezetést, eszközszükségletet megbeszéljük a tanulókkal. - A kulcskompetenciák megalapozását és fejlesztését anyanyelvi, matematikai, természettudományos, digitális, esztétikai- művészeti, vállalkozói, szociális és állampolgári valamennyi szaktárgy és tanóra keretében megjelentetjük. Az idegen nyelvi kompetencia fejlesztése érdekében az 1-3. évfolyamon nem kötelező órakeretben, 4-8. évfolyamon tanórai keretben történik a német vagy angol nyelv oktatása. Felső tagozatban csoportbontást alkalmazunk. A testnevelés órák és tömegsport foglalkozások, valamint a versenysport egyaránt a tanulók edzettségének, teherbíró képességének javítására irányulnak Felelős: tanítók, szaktanárok Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: Tanmenetekben kompetenciafejlesztés megjelenítése, tanórákon komplex kompetenciafejlesztés, IKT órák számának növekedése - A kompetencia alapú oktatást új osztályok bevonásával folytatjuk. Az ajánlott programcsomagok adaptálásával saját tanmeneteket dolgozunk ki az előző év tapasztalatai alapján. A munkaközösségi foglalkozásokon beszámolunk a program megvalósításáról. A programba később bekapcsolódó kollégák számára hospitálási lehetőségeket szervezünk. Műhelymunkák keretében a látott jó gyakorlatokat IKT használat, mérőlap szerkesztés, stb) közzé tesszük. Felkészülünk a évi kompetenciamérésre és belső mérésekre a már meglévő mérési eredmények figyelembe vételével. Felelős: szakmai vezetők, tanítók, szaktanárok Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: A kompetencia alapú oktatás módszertanának széles körű megismertetése, az új módszerek nagyobb arányú alkalmazása, közzétett tanmenetek, egyéb produktumok

13 - Az egyéni képességek differenciált fejlesztése, a tanulók hatékony bevonása az órai munkába, a tanórákon személyre szabott feladatok adásával, választható írásbeli házi feladat adásával, felsőbb osztályokban kiselőadások, házi dolgozatok készítésével valósulnak meg. Felelős: tanítók, szaktanárok Határidő: folyamatos. Elvárt eredmény: Tanórai aktivitás javulása, házi feladatok jobb elkészítése, tanulói motiváltság és eredményesség javulása. Az egyéni fejlesztés lehetőségének még hatékonyabb kihasználása - A gyenge képességű, lassabban haladó tanulók számára a tanórai differenciáláson és a pályázatok adta lehetőségeken túl felzárkóztató foglalkozásokat, korrepetálásokat tartunk heti rendszerességgel. Felelős: tanítók, szaktanárok Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: lehető legtöbb tanuló vegye igénybe a korrepetálásokat, felzárkóztató foglalkozásokat, bukások elkerülése - Az eltérő tanterv szerint tanuló diákok integrált oktatásához megfelelő tankönyveket, tanmeneteket alkalmazunk. Tanításukat egyéni képességeik maximális figyelembe vételével végezzük Felelős: tanítók, szaktanárok Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: Eltérő tanmenetek összeállítása, megfelelő naplóbejegyzések Sikeres tanulói teljesítmények - A napközis tanórákat úgy szervezzük, hogy azok szerveses kiegészítői legyenek a délelőtti tanóráknak. A tanuláshoz szükséges tankönyveket szükség esetén a tartós tankönyvekből biztosítunk, Felelős: munkaközösség-vezetők, napközis nevelők Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: Megfelelő napközis munkaterv, együttműködés a szaktanárokkal. Sikeres tanulói teljesítmények - A tehetséges tanulók gondozásának tanórai és tanórákon kívüli lehetőségeit (szakkörök, tehetséggondozó órák, versenyre való egyéni felkészítések és a versenyek) egyaránt maximálisan kihasználjuk. A kötelező óraszámban ellátott foglalkozásokat a tantárgyfelosztás tartalmazza. A központi iskolában működő szakkörök és vezetőik az V. fejezetben találhatók A tagintézményekben működő szakkörök felsorolása a mellékletben lévő helyi munkatervekben találhatók. Iskolánkban házi versenyeket szervezünk, megyei és országos versenyekre készítjük fel a továbbjutó tanulókat. Az egyéni és csapatversenyeket, a levelezős és internetes versenyeket egyaránt szervezzük, támogatunk. A versenyeken, vetélkedőkön elért eredményeinket közzé tesszük az iskola honlapján A 2012/2013-as tanév versenyeit az V. fejezet tartalmazza. Felelős: munkaközösség-vezetők, szaktanárok Határidő: folyamatos

14 Elvárt eredmény: Képességek szerinti legjobb versenyeredmények, egyre több tanuló bevonása a versenyzésbe, Iskolánk és pedagógusaink elismertségének növekedése - A tanuláshoz való viszony javítása érdekében új lehetőségeket keresünk, ezért a pályázati lehetőségeket figyelemmel kísérjük, és minden olyan pályázati lehetőséget megragadunk, ami oktatónevelő munkánkra pozitívan hat. Felelős: igazgató, munkaközösség-vezetők Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: Kellő mennyiségű pályázati támogatás elnyerése, oktatás körülményeinek, eredményeinek - A hagyományos tanórai kereteken túl egyre nagyobb teret adunk a nonformális képzési területeknek. Ezek az egyes pályázatokban is fontos szerepet kapnak..az alábbi lehetőségek közül választhatnak az osztályok számára az osztályfőnökök és szaktanárok ebben a tanévben: Üzemlátogatásokat szervezünk külső partnereink segítségével: Mezőgazdasági üzem (növénytermesztés és állattartás) megtekintése: Festékgyártó üzem meglátogatása Fogadó partner: Celli Sághegyalja Zrt. Malomlátogatás (gabona feldolgozása) Fogadó partner: Polinwest Kft Celldömölki Műmalom Vízmű megtekintése (szennyvíz tisztítása) Fogadó partner: Kemenesvíz Kft. Kiállítások megtekintése, színházi előadások látogatása: Fogadó partner: Kemenesaljai Művelődési Központ Soltis Lajos Színház Felelős: igazgató, munkaközösség-vezetők Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: Gyakorlati ismeretek, művészeti, esztétikai élmények szerzése, a tapasztaltak alapján szaktárgyakhoz kapcsolódó alkotások készítése (rajzok, fogalmazások, kiselőadások) Az iskolai könyvtár segíti a tanulók önálló tanulását, kutató és gyűjtőmunkák elvégzését, a könyvtári órák megszervezését, az anyanyelvi kompetencia sokoldalú fejlesztését. Aktív részese az iskola kulturális életének, irodalmi, nyelvi vetélkedőknek. Felelős: könyvtáros tanár Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: Könyvkölcsönzés, könyvtárlátogatás növekedése, aktív tanulói részvétel az irodalmi, nyelvi rendezvényeken.

15 3. A nevelés területén: - A tanulói viselkedéskultúra fejlesztése érdekében nagyobb figyelmet fordítunk a társas kapcsolatok alakulására, a gyermek felnőtt, valamint a gyermekek egymás közti kommunikációjára. A pozitív viselkedésmintákat szóbeli vagy írásbeli dicsérettel erősítjük meg. Következetesen felemeljük hangunkat a trágár beszéd, a durvaság és a bántalmazás ellen. Megerősített nevelői ügyeletet működtetünk az óraközi szünetekbe. A 8. évfolyam, majd a 7. évfolyam tanulói ügyeletet látnak el. Az ügyeletesi munkát a nap végén értékeljük Felelős: vezetők és pedagógusok Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: Az elvárt viselkedésminták erősödése, trágárság, durvaság visszaszorulása, - Valamennyi tanulótól elvárjuk a házirendben megfogalmazott szabályok betartását. Tanév kezdetén és szükség esetén tanév közben is megbeszéljük a házirendben foglaltakat. A szabályokat következetesen betartókat az osztályközösség előtt dicsérjük, magatartás jegyükben elismerjük. A szabályszegőket a cselekedetük súlyának megfelelően büntetjük. Fokozott figyelmet fordítunk az értékmegóvásra, a rongálások megelőzésére; következetesség alkalmazunk az okozott kár megtérítésében. Felelős: vezetők és pedagógusok Határidő: folyamatos. Elvárt eredmény: Az osztályfőnöki és szaktanári beírások csökkenése, az iskola értékeinek, eszközeinek biztonsága. - A felelősségtudat kialakítása és fejlesztése érdekében tanulóinkat mindig szembesítjük cselekedeteik következményével. Feladatok el nem végzését egységesen büntetjük, a többletmunkát jutalmazzuk. Az elkövetett hibákat, az okozott károkat mindig jóvátétellel próbáljuk a gyerekekkel helyrehozni. A fegyelmi vétségeket a magatartás jegyben, a felszerelés hiányt a szorgalom jegyben értékeljük. Felelős: vezetők és pedagógusok Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: A házi feladatok nagyobb mértékű teljesítése. Kevesebb rongálás. - Az emberi értékek tiszteletére úgy neveljük tanulóinkat, hogy a pozitív megerősítés módszerét alkalmazzuk. Sokat dicsérünk, és különösen a problémákkal küzdő gyerekek esetében erre minden lehetőséget megragadunk. Nem a gyerek személyét kritizáljuk, hanem azt a negatív cselekedetet, amit elkövetett. Nem hagyjuk szó nélkül, ha a gyerekek egymást szóval vagy tettleg bántalmazzák. A szülőket is bevonjuk az ilyen cselekedetek megakadályozásába. Felelős: vezetők és pedagógusok Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: Kirívó esetek csökkenése, tolerancia növekedése

16 - Közösségi életre, együttműködésre, csapatmunkára a tanórákon páros és csoportmunkákkal, a napköziben tanulópárokkal, neveljük a gyerekeket A szabadidős közösségi programok, osztályrendezvények, csapatversenyek szintén erre szolgálnak. A pályázatokban megvalósuló közös, tevékenységek (Témahét, nagyprojekt, erdei iskola) közösségépítő hatását is maximálisan kihasználjuk. Felelős: vezetők és pedagógusok Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: Együttműködési képesség növekedése, osztályközösségek szervezettségének, együttműködésének növekedése. - Környezettudatos és egészséges életmódra nevelés megvalósítását a jó gyakorlatként is ajánlott programelemekkel érjük el. Ezek a következők: Ép testben, ép lélek moduláris program, Egészségügyelet moduláris program, Téma az egészség témahét, Egészségnevelési nap, DADA-program, Családi nap, Elsősegélynyújtási és mentési bemutató, Egészségnevelési verseny, Elsősegélynyújtási- és egészségnevelési szakkör. A környezettudatos magatartás fejlesztését szolgája az iskolánkban évek óta egyre színvonalasabban működő Zöld Örség folyamatos munkája, amely takarítási, hulladékgyűjtési, és felvilágosító programokat szervez. Felelős: vezetők és pedagógusok Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: Iskolai szemetelés csökkenése, Zöld őrök számának növekedése, iskolai dohányzási problémák csökkenése, sportolási hajlam növekedése

17 V. Feladatokhoz kapcsolódó részletes ismertetők I. félév Időpont augusztus 22. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 28. augusztus 29. augusztus 30. augusztus 30. augusztus 31. szeptember 3. Feladat, program alakuló pótvizsga pótvizsga Segítő partnerek szaktanárok, osztályfőnökök szaktanárok, osztályfőnökök Felelős igazg., ig. hely., tagint. vez. ig. hely., tagint. vezető ig. hely., tagint. vezető Elvárt eredmény tájékozottság tankönyvosztás tankönyvfelelősök felsős ig. helyettes mindenkinek legyen tankönyve osztálytermek rend, tisztaság dekorációja szertárak ellenőrzése, folyosók díszítése szakmai megbeszélés tanévnyitó értekezlet balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás tanévnyitó első tanítási nap DÖK, SZM DÖK, SZM, osztályfőnökök Danka Adél Csizmazia Nóra, Balhási Istvánné igazg., ig. hely., tagint.vez. igazgató Végh Róbert igazgató igazg., Balhási Istvánné, Csizmazia Nóra az előírásoknak megfelelő működés kellő tájékozottság szülőknek, diákoknak szeptember első hete első évfolyamok szülői értekezlete osztályfőnökök szeptember 17. tanmenetek igazg., mk. vezetők szeptember 20. E-napló igazg., ig.hely. osztályfőn. pontos dokumentáció szeptember 30. A zene világnapja igazg., Hegedüs Erzsébet szept.- október 6-8. osztályok kirándulása osztályfőnökök október 1. napközis munkatervek igazg., Gaálné Nagy Erika október 1. anyakönyvek igazg. hely., osztályfőn. pontos dokumentáció október 4. Pannónia Ring Kondics Balázs megyei helyezések megyei rendezvény Lócsi József október 2-6. Kemenesalja őszbe 2. oszt.

18 öltözik osztályfőnökök október 5. megemlékezés az Aradi Vértanukról Balhási Istvánné október 15. SZM értekezlet igazg., SZM elnök október 16. színházlátogatás felsős Szombathelyen osztályfőnökök október szülői értekezletek ig. hely., osztályfőnökök október október 19. október 29 - nov. 2. november pályaválasztás a Berzsenyi D. Gimn. és Szakképző Iskola megemlékezés október 23-ról nemzeti ünnep őszi szünet továbbtan. felelős, 8. osztályos osztályfőnökök, tagint. vezető igazg., Balhási Istvánné 8. oszt. osztályfőnökök egészségnevelési Kondics Erika, verseny Balhási Istvánné, Csizmazia Nóra november fogadóóra ig. hely., tagint. 20. vez. oszt. főnökök, szaktanárok november 3-4. oszt. TÁMOP Lőkkösné V. Alíz, Dankáné H. Zsuzsa november színházlátogatás alsó osztályfőnökök november november november 30. december 5-6. december 6. méltó megemlékezés nevelési értekezlet A minősítés igazg., ig. hely., tagint. vezető tájékozottság A kerettantervek, igazg., ig. hely., Pedagógiai Program tagint. vezető, mk. átdolgozása vezetők szülők értesítése ig. helyettesek, elégtelen tanulmányi tagint. vezetők, eredményekről Mikulás osztályfőnökök hagyományok cipős doboznyi szeretet december 15. városi adventi ünnep december 20. karácsonyi műsor december január január 3. téli szünet első tanítási nap Nagyné F. Myrtill, Ferenczyné H. Anita 4. oszt. osztályfőnökök 4. oszt. osztályfőnökök igazg., ig. hely.

19 január 9. osztályozó értekezlet igazg., ig. hely., tagint. vezetők január 11. első félév utolsó nap II. félév január 19. SZM bál SZM. DÖK SZM vezetők, igazg., ig. helyettesek január 29. félévi értekezlet igazg., ig. hely., mk. vezetők január táborszervezés Balhási Istvánné, Csizmazia Nóra osztályfőnökök január 18. félévi értesítők kiosztása január színház, alsó, felső osztályfőnökök január sítábor Szabó Lóránt február szülői értekezletek igazg. hely., oszt. főnökök február farsang osztályfőnökök, Balhási Istvánné, Csizmazia Nóra március 15. nemzeti ünnep Csizmazia Nóra, Balhási Istvánné március diákfórum DÖK, SZM igazg., ig. hely. szabadidő szervezők március 28- április 2. április tavaszi szünet igazgató első osztályosok igazg., ig. hely., beíratása tagint. vezetők április szuperbringa Kondics Balázs április 23. fogadóóra nevelőtestület tagjai május első hete anyák napja május erdei iskola 6. évfolyam május táborszervezés szabadidő szervezők május gyereknap DÖK, SZM szabadidő osztályfőnökök szervezők, igazg. igazg. hely., osztályfőnökök május 27- június 7. osztálykirándulások június 11. osztályozó értekezlet igazg., ig. hely, osztályfőnökök június 15. ballagás, évzáró igazgató június 24. értékelés igazg., ig. hely, tantestület pontos tájékoztatás

20 2. TÁMOP projekt A TÁMOP projekt: A kompetencia alapú oktatás elterjesztése Celldömölkön elnevezésű pályázat megvalósításához kapcsolódó feladatok 001. telephelyen (felső tagozatban) - Szövegértés szövegalkotás ( A ) Résztvevő osztályok: 5.a, 5.b, 5.d, 6.a, 6.b. 6.c, 6. d, 7. a, 7. c Résztvevő nevelők: Kovácsné Hegyi Edit 5. d., 6. b, 7. a, 7. c Berzsenyi Lilla 6. d Nagyné Szabó Henriette 5.b, 6. c Küllei Katalin 6.a Bálintné Wendler Ágnes 5. a - Szövegértés szövegalkotás ( B ) Résztvevő osztályok: 7.c, 7.d fizika Résztvevő nevelők: Viola István - Matematika- logika kompetencia ( A ) Résztvevő osztályok: 6.a, 8. a Résztvevő nevelők: Dr. Pörneczi Károlyné - Szociális életviteli és környezeti kompetencia ( C ) Résztvevő cs: 18., 19. számú napk. cs. Résztvevő nevelők: Lórántfy Tibor 19.sz napközis csoport Horváth Zoltán 18.sz napközis csoport - Műveltségterület oktatása tantárgyi bontás nélkül: Résztvevő osztályok: 5. c, 7.b Résztvevő nevelők: Berzsenyi Lilla - Moduláris program: Egészségnevelési hét Felelős: Kondics Erika, Gálné Nagy Erika, Kazári Józsefné, Horváth Lászlóné Határidő: november Témahét: A víz 6. b osztály Felelős: Kazári Józsefné Határidő: március Három hetet meghaladó projekt: Celldömölk, a város, ahol élünk Résztvevő osztályok: 6. a, b, c, d. (teljes évfolyamra kiterjesztve) Felelős: Dr. Pörneczi Károlyné és az osztályfőnökök Határidő: november Erdei iskola Ság hegy Résztvevő osztályok: 6. a, b, c, d. (teljes évfolyamra kiterjesztve) Felelős: Gálné Nagy Erika, és az osztályfőnökök Határidő: május telephelyen (3-4. évfolyamon) - Szövegértés szövegalkotás ( A ) Résztvevő osztályok: 3.c, 4.b

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve a 2010/2011. tanévre Tura, 2010. szeptember Tartalomjegyzék A Hevesy György Általános Iskola éves munkaterve 3 A tantestület 7 Az 1-2. évfolyam munkaközösségének

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott 46 kh-on. Az iskola céljaira

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 03/04 Készítette: Földesi Judit A munkatervet elfogadta: Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 03-04. tanév munkaterve

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája MUNKATERVE 2010-2011-es tanév

A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája MUNKATERVE 2010-2011-es tanév A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája MUNKATERVE 2010-2011-es tanév Kecskemét 2010. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült : 2012.08.23. 2 MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN! Isten minden kis tücskének Akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint

Részletesebben

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 201170 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 5. verzió Utolsó felülvizsgálat: 2014. március 28. Bajner Imre igazgató 1 Tartalom A pedagógiai program jogi háttere...

Részletesebben

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM A Pedagógiai program 2013-ban készült Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az iskola bemutatása... 6 1.2 Tárgyi feltételek... 10 1.3

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére. Jóváhagyta: Schillingerné Bázing Melinda intézményvezető

Pedagógiai Program. Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére. Jóváhagyta: Schillingerné Bázing Melinda intézményvezető Pedagógiai Program Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Jóváhagyta: Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől Schillingerné Bázing Melinda intézményvezető Információ az intézményi szakmai alapdokumentumból

Részletesebben

A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a fenntartóra, működtetőre többletköltség nem hárul.

A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a fenntartóra, működtetőre többletköltség nem hárul. LEGITIMÁCIÓS LAP 206003 ELFOGADÓ ELFOGADÁS IDEJE NEVELŐTESTÜLET 2014.03.31. SZÜLŐI SZERVEZET 2014.03.31. DIÁKÖNKORMÁNYZAT 2014.03.21. FENNTARTÓ A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2461. TÁRNOK, ISKOLA U. 1. OM: 032357 Fenntartója: Tárnok Nagyközség Önkormányzata Az intézményvezető neve, a dokumentum készítője:

Részletesebben

SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 4183 Kaba, Kossuth u. 2. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 4183 Kaba, Kossuth u. 2. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4183 Kaba, Kossuth u. 2. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. január 0 A SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÁLTALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK

Részletesebben