M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév"

Átírás

1 CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok, dokumentumok: Törvényi változásokból adódó feladatok A tanév helyi rendje: II. Helyzetelemzés 1. Tárgyi feltételek 2. Személyi feltételek: a) Tanulói adatok: b) Dolgozókra vonatkozó adatok: 3. Oktatási, nevelési helyzet: III. A tanév fő célkitűzései: 1. Szervezési vezetési területen: 2. Az oktatás területén: 3. A nevelés területén: IV. A tanév fő feladatai:. 1. Szervezési vezetési területen: 2. Az oktatás területén: 3. A nevelés területén: V. Feladatokhoz kapcsolódó részletes ismertetők 1. Előre tervezhető rendezvények, események 2. TÁMOP projekt elemei 3. Munkaközösségek, munkacsoportok 4. Osztályfőnökök, napközis csoportvezetők 5. Partnerkapcsolatok 6. Mérés, értékelés 7. Szakkörök- szakkörvezetők 8. A 2012/2013. tanév versenyei VI. Ellenőrzés VII. A munkaterv elfogadása Mellékletek: 1. Alsósági Tagiskola Munkaterve 2. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Munkaterve 3. Kenyeri Tagintézmény munkaterve 4. Diákönkormányzat Munkaterve 5. Munkaközösségek munkaterve 6. Gyermekvédelmi Munkaterv 7. Iskolai egészségügyi munkájának munkaterv

3 Bevezető A gyorsan változó világgal lépést tartani csak egy állandóan fejlődő, a múlt értékeire építő, de innovatív pedagógia képes. Új szempontok jelennek meg, új súlypontozások válnak szükségessé. Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az életben való boldoguláshoz nélkülözhetetlenek, így pl. a kommunikációs vagy az együttműködési képességeknek is. Ugyanakkor napjainkban egyre több iskolában jelentkezik a beilleszkedés, illetve az elfogadás hiánya. A társadalomban jelentkező különbségek kivédhetetlenül megjelennek az iskola falain belül is. Az integráció társadalmi szükségszerűség, amelynek meg kell jelennie az oktatásban is. Az integrált neveléshez módszertani megújulás szükséges, a megváltozott viszonyok a régi, rutinszerű eljárásokkal nem kezelhetők. I. Munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: - a évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló LXXIX. tv. módosításáról, - a közoktatásról szóló évi LXXIX törvény 52. (2) bekezdése és 57. (1) bekezdés pontja, - a évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, - a 120/2012. NAT-ról szóló kormányrendelet, - a 3/2012. évi EMMI (VI.8.) rendelet, - a tanév helyi rendje alapján került összeállításra. A munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb belső szabályozások is, így különösen: - az intézmény pedagógiai programja, - az intézményi teljesítményértékelés rendjére vonatkozó szabályozás, - az intézményben működő szervezetek működési dokumentumai, - az intézmény vezetősége által kitűzött és meghatározott feladatok, - a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a Köznevelési tv végrehajtási rendelet. Törvényi változásokból adódó feladatok Osztályozás bevezetése az alsó tagozaton a es tanévtől. A Pedagógiai Program megfelelő részeinek átdolgozása A nem szakrendszerű oktatás felmenő rendszerű megszüntetése az 5-6. osztályban a es tanévtől A Pedagógiai Program megfelelő részeinek átdolgozása A NAT és az Oktatási Törvény változásainak figyelemmel kísérése

4 A tanév helyi rendje: Első tanítási nap: szeptember 3. A tanítási napok száma 182 nap. A szorgalmi idő első féléve január 11-ig tart. Az első félévben elért tanulmányi eredményekről január 18-án kapnak a szülők értesítést. Az őszi szünet október 29-től november 4-ig tart. A téli szünet december 27-től január 2-ig tart. A tavaszi szünet március 28-tól április 2-ig tart. Utolsó tanítási nap június Személyi feltételek: a) Tanulói adatok: Központi iskolánk tanulólétszámai osztályonként: II. Helyzetelemzés 1.Tárgyi feltételek Iskolánk eszköz ellátottsága folyamatosan javul. Az előző évi pályázatok keretében a as tanévben iskolánk rendelkezik 20 digitális táblával, 28 projektorral, 556 számítógéppel (ebből hordozható 432) 23 nyomtatóval, 5 videomagnóval, 3 videokamerával, 3 fénymásolóval. A szaktantermek jól felszereltek, sporteszközeinket is pályázatok keretein belül bővítettük. Az épületek három nagy egységben találhatók. A Széchenyi u. 16. szám alatt található a kívülről 2012-ben teljesen felújított és leszigetelt épületünk, az 1-2. évfolyamosok és a Szakszolgálat birtokolja. Egy tornaterem tartozik hozzá és aszfaltos pálya, torna- és szabadidő udvarral. Az épületben az osztályok a vizesblokkok tiszták, igényesek. A Széchenyi u. 15. és az Árpád u. 34. komplexumában találhatók a 3. évfolyamtól 8. évfolyamig tanulóink. A tantermek, szaktantermek világosak, tiszták, ízlésesen díszítettek. Az iskolai bútorzat mindegyik épületünkben új, esztétikus. Ebédlőnk korszerű, melegítő pultjaink elégségesek a szakszerű, gyors kiszolgáláshoz. Évfolyam a b c d összesen HH HHH SNI Tanulási Veszélyeztetett nehézség Magán tanuló

5 összes Központi iskola tagintézmények Alsóság Kenyeri Tanulócsoportok száma: (1-4 összevont) Napközis csoportok száma: A tagintézmények részletes adatait a mellékletben lévő tagintézményi munkatervek tartalmazzák. b) Dolgozókra vonatkozó adatok: Dolgozók Aktív Gyes-gyed Prémiumév táppénz Pedagógus 84 fő 5 3 Pedagógiai szakszolgálatot ellátó Ped. munkát közvetlenül segítő Technikai dolgozó Konyhai dolgozó Oktatási, nevelési helyzet: Iskolánk valamennyi tanulója számára biztosítja a színvonalas nevelést és oktatást, az esélyegyenlőség és a képességek maximális figyelembe vételével. A XXI. század kihívásainak úgy próbálunk még inkább megfelelni, hogy tartalmi munkánkat - az elnyert pályázatok segítségével új elemek bevezetésével, korszerű módszerek alkalmazásával tesszük hatékonyabbá. A 2009/2010. tanévben három nagy pályázat megvalósítása adott új lendületet, hozott új sikereket iskolánknak és ezt folytatjuk a as tanévben is. Próbálkozunk újabb pályázatokkal. A TÁMOP projekt: A kompetencia alapú oktatás elterjesztése Celldömölkön

6 A pályázat alapvető célja a majdani sikeres munkavállaláshoz, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges képességek fejlesztése, és a kompetencia alapú oktatás elterjesztése. Ennek érdekében a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza. A pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztését és megerősítését segíti, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével. Ennek keretében az alábbi programok megvalósítására került sor 4 telephelyünkön: - A matematika kompetencia alapú oktatása. - Szövegértés- szövegalkotás kompetencia alapú oktatása. - IKT kompetencia alapú oktatása. - Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása. - Szociális, életviteli és környezeti nevelés kompetencia alapú oktatása. - Idegen nyelvi kompetencia fejlesztése. - Tantárgy tömbösített oktatása (magyar nyelv és irodalom tantárgy keretében) - Moduláris program - Témahét, 3 hetet meghaladó projekt, erdei iskola - Intézményi önálló innovációk létrehozása (Szövegértés feladatbank, Műsorfüzet, Erdei iskolai programajánló..) - Pedagógus továbbképzések, hospitálások, jó gyakorlatok átvétele, műhelymunkák A TÁMOP projekt : Esélyegyenlőségi program végrehajtása Celldömölkön A pályázat célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolák közötti és iskolán belüli szegregációjának csökkentése, továbbá, hogy elterjessze a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelését támogató módszertanok alkalmazását, elősegítse az Integrált Pedagógiai Rendszer (IPR) alapú intézmény-fejlesztés megvalósítását. A tanulást segítő programban valamennyi HHH-s tanuló és SNI-s tanuló részt vesz. Integrációs képesség kibontakoztató program, (IPR) A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet kiegészült két olyan új oktatási-szervezési formával, amely normatíva biztosításával ösztönzi a hátrányos helyzetű tanulók integrált keretek között megvalósuló a szociális helyzetből és a képességek fejlettségéből eredő hátrányok ellensúlyozását célzó - iskolai nevelésének-oktatásának megszervezését. A 2012/2013- as tanévben újra megnyerte a fenntartó az Integrált Pedagógiai Rendszer működtetésére kiírt pályázatot, amely az iskolánkban tanuló halmozottan hátrányos helyzetű diákok integrált fejlesztését célozza. A feladatok végrehajtása, a programok megvalósítása, a szakmai továbbképzéseken való részvétel javította a pedagógusok szakmai, módszertani felkészültségét, motiváltságát. Az új

7 módszerek aktívabb tanulásra, együttműködésre késztették a tanulókat. Pozitívan hatottak az osztályok közösséggé válására. Lehetőséget biztosítottak az egyénre szabott fejlesztésekre. A pályázatok 5 évig kötelező fenntarthatóságot írnak elő, ezért a projektek folytatódnak az idei tanévben kibővített formában III. A tanév fő célkitűzései: 1. Szervezési vezetési területen: - Megértő, toleráns légkörben, de az erkölcsi normák és szabályok betartatásával a színvonalas nevelőoktató munka feltételeinek megteremtése. - A folyamatban lévő pályázati programok fenntartása, kibővítése, új pályázati lehetőségek keresése. Pályázataink: Kompetencia alapú oktatás és nevelés elterjesztése Celldömölkön, Integrációs képesség kibontakoztató program, (IPR) Esélyegyenlőségi program végrehajtása Celldömölk városában A Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ könyvtárfejlesztése - A kompetenciamérés eredményei alapján készített intézkedési terv végrehajtása. - Az iskola minőségbiztosítási programjának módosítása. - A munkaközösségek és munkacsoportok megerősítése, kibővítése. - Külső partneri kapcsolatok fejlesztése, tartalmasabbá tétele, nyitott iskola megteremtése. - Az IMIP-ben meghatározott minőségi kritériumok megvalósítása - A szervezeti kultúra fejlesztése, arculatformálás - Színvonalas iskolai ünnepélyek és programok szervezése. - Kistérségi meghatározó szerep erősítése. - A tehetséggondozás színvonalának javítása megyei és országos tanulmányi, sport és művészeti versenyekre való felkészítéssel és részvétellel - Az iskola népszerűségének növelése a leendő első osztályosok és szüleik számára, beiskolázás javítása - Iskolai tájékoztatás rendszerének javítása - Minősített referenciaintézménnyé válás. 2. Az oktatás területén: - Magas színvonalú, hatékony, szakmai munka - A kulcskompetenciák megalapozása valamennyi tantárgy keretében, egyéni képességek differenciált fejlesztése - A kompetencia alapú oktatás folytatása új osztályok bevonásával.

8 - A differenciált óravezetés módszerében rejlő lehetőségek nagyobb mértékű kihasználása. A tanulók hatékony bevonása az órai munkába, több önálló munkavégzés és a tanulói aktivitás növelése. - A tehetséggondozás színvonalának javítása megyei és országos tanulmányi, sport és művészeti versenyekre való felkészítéssel és részvétellel - A tanuláshoz fűződő viszony javítása, a tanulás motiváltságának átgondolása, új utak keresése; A napköziben folyó tanulás szerves része legyen a tanórai munkának. - A nonformális képzési területek szerepének erősítése (üzemlátogatások, kiállítások megtekintése, vetélkedők, műsorok, színházi előadások, kirándulások) 3. A nevelés területén: - A tanulói viselkedéskultúra fejlesztése - Egységes, a házirendben megfogalmazott viselkedési normák következetes betartatása. - A felelősségtudat kialakítása tanulóinkban önmaguk és társaik iránt. - Az emberi értékek tiszteletére nevelés, értékítéletük és igényük fejlesztése - A napközi adta nevelési lehetőségek kihasználása.(tolerancia, segítőkészség, önállóság) - Környezettudatos és egészséges életmódra nevelés IV. A tanév fő feladatai:. 1. Szervezési vezetési területen: A tanév során folyó felújítási és átépítési munkák miatt a tanulócsoportok áthelyezése többször is szükséges lesz. A költözéssel járó teendőkről időben tájékoztatjuk az érintetteket, a szükséges segítséget tanulóktól, szülőktől is igénybe vesszük. Felelős: iskola igazgató Határidő folyamatos Elvárt eredmény: Az oktató nevelő munka számára elfogadható körülmények biztosítása az átmeneti időszakban. A TÁMOP projekt: A kompetencia alapú oktatás elterjesztése Celldömölkön elnevezésű pályázat megvalósítását újabb osztályok bevonásával folytatjuk. A szakmai vezetők irányításával, az elmúlt év tapasztalatai alapján új nevelők bevonására is megtörténik. Műhelymunkák keretében kerül sor az iskolai Jó gyakorlatok kidolgozására. A pályázatba bevont osztályok és nevelők felsorolását, valamint az egyéb pályázathoz kapcsolódó feladatokat a V. fejezet tartalmazza Felelős: telephelyi szakmai vezetők Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: Színvonalas oktatás új módszerek alkalmazásával, a nonformális képzési lehetőségek széleskörű kihasználása.

9 - Integrációs képesség kibontakoztató program, (IPR) Pedagógus munkacsoportok létrehozása ( Óvoda-iskola átmenet csoportja, Fejlesztő csoport, iskolai környezeti csoport, pályaorientációs csoport) A csoportok a pályázatban meghatározott feladatokat hajtják végre. 13 pedagógus 97 gyermekkel foglalkozik az év során. A feladatok részletes leírását a pályázati terv tartalmazza. Felelős: Horváth Györgyi Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: A családok jobb megismerése, szülő tanár diák bizalmi viszony erősödése. A tanulók iskolai magatartásának, tanulmányi előmenetelének javulása, mulasztások csökkenése, bukások elkerülése. - TÁMOP Esélyegyenlőségi programok végrehajtása Celldömölk városában 297 tanuló és 27 pedagógus vesz részt a Kéz a kézben programban. A tanulást segítő programban valamennyi HHH-s és SNI-s tanuló részt vesz, az osztályfőnökök segítségével. A feladatok részletes leírását a pályázati terv tartalmazza. Felelős: Lampért Gyöngyi Határidő: folyamatos. Elvárt eredmény: A szülő tanár diák bizalmi viszony erősödése. A tanulók iskolai magatartásának, tanulmányi előmenetelének javulása, mulasztások csökkenése, bukások elkerülése pályaválasztás könnyebbé válása. - Az országos kompetenciamérési eredmények alapján Komplex intézkedési terv készítünk, és az abban megfogalmazottakat valósítjuk meg. Az intézkedési terv a munkaterv mellékleteként megtalálható. Felelős: Szilvágyiné Laczi Éva Határidő: folyamatos Elvárt eredmény:a mérési eredmények részletes megismerése alapján kiegészített tanmenetek, Célirányos és egyéni fejlesztések, Jobb belső mérési eredmény. - Az iskola minőségirányítási programjának átdolgozását elvégzi a minőségbiztosítási munkacsoport. Felelős: Szilvágyiné Laczi Éva Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: Az elvárásoknak megfelelő, új minőségirányítási program. - Iskolánkban szakmai munkaközösségek és állandó munkacsoportok működnek Tervezik, szervezik és ellenőrzik az adott szakterületek folyamatos munkáját a munkatervükben megfogalmazottak szerint. Kiemelt hangsúlyt fordítanak a szakterületeiket érintő rendezvények, versenyek, szakmai konzultációk szervezésére. Kapcsolatot tartunk a kistérségi és megyei szakmai munkaközösségekkel. Ez a szakmai napok és közös továbbképzések, konzultációk, tapasztalatcserék formájában valósul meg.

10 A munkaközösségek munkacsoportok felsorolása az V. fejezetben található, munkaterveik a mellékletben olvashatók. Felelős: Igazgató helyettesek, szakmai vezetők Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: Munkamegosztás, aktív együttműködés, színvonalas programszervezés, szakmai tapasztalatcsere - A nyitott iskola megvalósításához a lehető legtöbb külső partner bevonása szükséges. A kapcsolatokat reális, az oktató-nevelő munkát segítő tartalommal kell megtölteni. A kapcsolatok tartását a munkaközösségek és munkacsoportok vezetői irányítják. Legfontosabb partneri kapcsolataink és azok tartalma az V. fejezetben találhatók. Az együttműködés tartalmi elemeit a munkaterv további feladatainál illetve az előre tervezhető rendezvények táblázatában is megjelöltjük. Felelős: Igazgató helyettesek, munkaközösség vezetők, szakmai vezetők Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: Folyamatos kapcsolattartás, a kapcsolatok tartalmi bővítése. Együttműködés a lehető legtöbb területen. A tanulók látókörének bővülése. Az iskolában folyó munka megmutatása a helyi társadalomnak - Az IMIP-ben meghatározott éves mérési, értékelési feladatokat a tervek szerint végezzük el. Az idei évre tervezett méréseink táblázatát a VI. fejezet tartalmazza. Felelős: igazgató helyettesek, munkaközösség vezetők, szaktanárok Határidő: folyamatos. Elvárt eredmény: A mérések elvégzésével, elemzésével reálisabb kép kialakítása a tanulók tárgyi tudásáról, a segítségre szorulók kiszűrése, a tanítási-tanulási hiányosságok feltárása. - A szervezeti kultúra fejlesztése érdekében hatékony pedagógusértékelési rendszert működtetünk. Az iskolai döntési mechanizmusokat felülvizsgáljuk. Mérjük a belső partnerek elégedettségét (részletek az IMIP-ben) Felelős: Igazgató helyettesek, munkaközösség vezetők, szakmai vezetők Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: Hatékonyabb döntések, jobb munkahelyi légkör - Hagyományainknak megfelelően színvonalas iskolai ünnepélyeket és programokat szervezünk. Külön hangsúly kerül a nemzeti ünnepek, a karácsony, a farsang, a ballagás megszervezésére. A programok szervezése a diákönkormányzat és a szülői munkaközösség bevonásával történik. Az egyes események, rendezvények lebonyolításához a külső partnerek segítségét is igénybe vesszük (KMK, Soltis Színház, Zeneiskola) Felelős: igazgató, szabadidő szervezők Határidő: folyamatos

11 Elvárt eredmény: Színvonalas megemlékezések, jól szervezett rendezvények, melyek során az iskola külső megítélése javul, népszerűsége erősödik. - Iskolánk kistérségi meghatározó szerepének erősítése érdekében vezető szerepet vállalunk a kistérségi szakmai munkaközösségek szervezésében és irányításában, szaktárgyi művészeti és sportversenyeket szervezünk.(részletek a versenynaptárban) Az Apáczai Kiadó által szervezett szakmai napokon előadói feladatokat, bemutató órákat vállalunk. Felelős: igazgató, helyettesek, munkaközösség-vezetők Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: Iskolánkból újabb pedagógusok kapcsolódnak be a kistérségi munkába. Színvonalas, jól szervezett versenyeket szervezünk, melyek során az iskola ismertsége nő, megítélése javul. - A beiskolázás javítása érdekében felülvizsgáljuk az óvoda-iskola együttműködést, a meglévő Játszóház programot újabb együttműködési elemekkel bővítjük. A 3 hetet meghaladó projekt adta lehetőségeket is kihasználjuk. Felelős: munkaközösség-vezetők, projektvezető Határidő: folyamatos. Elvárt eredmény: Szélesebb körű együttműködés az óvodával, eredményes beiskolázás - Az intézmény széttagoltsága több telephely, tagintézmények átgondolt tájékoztatási, kapcsolattartási, információ átadási rendszer működtetését követelik meg. Pedagógusok tájékoztatásának, értesítésének módjai: Nevelői szobákban kitett hirdetőtáblákon Igazgatói körözvényekkel, Interneten, honlapon, telefonon keresztül Munkaközösség vezetők által Személyes megkeresés Tanulók értesítése: Osztályfőnökök, szaktanárok által személyesen Vizsgára való felkészítésekről, vizsgákról írásban Szülők tájékoztatása, értesítése, Tanulókon keresztül, tájékoztató füzetekben, Telefonon Szülői értekezleteken, fogadóórákon Iskola honlapján keresztül Valamennyi dolgozó fontos feladata az informálódás és az információk továbbítása, a napi kapcsolattartás az azonos osztályban tanító kollégákkal, tanulókkal és szülőkkel. Elvárt eredmény: gyors, pontos információátadás, - Minősített referenciaintézménnyé válás érdekében a kritériumoknak megfelelően átdolgozzuk alapdokumentumainkat. A jó gyakorlatok dokumentációját pontosítjuk. Felelős: igazgató, szakmai vezetők Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: A referenciaintézményi státusz megszerzése

12 2. Az oktatás területén: - A magas színvonalú, hatékony, szakmai munkát, az egységes pedagógiai követelmények megvalósítását a Pedagógiai Programban meghatározott elvek betartásával, a Helyi Tantervben meghatározott tananyag tartalmak megtanításával érjük el Ehhez átgondolt, előző évi eredményekre, tapasztalatokra épülő tanmeneteket készítünk, a tanórákon, foglalkozásokon korszerű módszereket alkalmazunk (több páros és csoportmunka, IKT, stb) Felelős: igazgató, szakmai vezetők Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: Munkafegyelem. A személyre szabott feladatok pontos, magas színvonalú elvégzése. Módszertani kultúra fejlesztése Részvétel továbbképzésen, önképzés - Tanév elején valamennyi szaktárgy tanulásának mikéntjét, tankönyvek használatát, füzetvezetést, eszközszükségletet megbeszéljük a tanulókkal. - A kulcskompetenciák megalapozását és fejlesztését anyanyelvi, matematikai, természettudományos, digitális, esztétikai- művészeti, vállalkozói, szociális és állampolgári valamennyi szaktárgy és tanóra keretében megjelentetjük. Az idegen nyelvi kompetencia fejlesztése érdekében az 1-3. évfolyamon nem kötelező órakeretben, 4-8. évfolyamon tanórai keretben történik a német vagy angol nyelv oktatása. Felső tagozatban csoportbontást alkalmazunk. A testnevelés órák és tömegsport foglalkozások, valamint a versenysport egyaránt a tanulók edzettségének, teherbíró képességének javítására irányulnak Felelős: tanítók, szaktanárok Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: Tanmenetekben kompetenciafejlesztés megjelenítése, tanórákon komplex kompetenciafejlesztés, IKT órák számának növekedése - A kompetencia alapú oktatást új osztályok bevonásával folytatjuk. Az ajánlott programcsomagok adaptálásával saját tanmeneteket dolgozunk ki az előző év tapasztalatai alapján. A munkaközösségi foglalkozásokon beszámolunk a program megvalósításáról. A programba később bekapcsolódó kollégák számára hospitálási lehetőségeket szervezünk. Műhelymunkák keretében a látott jó gyakorlatokat IKT használat, mérőlap szerkesztés, stb) közzé tesszük. Felkészülünk a évi kompetenciamérésre és belső mérésekre a már meglévő mérési eredmények figyelembe vételével. Felelős: szakmai vezetők, tanítók, szaktanárok Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: A kompetencia alapú oktatás módszertanának széles körű megismertetése, az új módszerek nagyobb arányú alkalmazása, közzétett tanmenetek, egyéb produktumok

13 - Az egyéni képességek differenciált fejlesztése, a tanulók hatékony bevonása az órai munkába, a tanórákon személyre szabott feladatok adásával, választható írásbeli házi feladat adásával, felsőbb osztályokban kiselőadások, házi dolgozatok készítésével valósulnak meg. Felelős: tanítók, szaktanárok Határidő: folyamatos. Elvárt eredmény: Tanórai aktivitás javulása, házi feladatok jobb elkészítése, tanulói motiváltság és eredményesség javulása. Az egyéni fejlesztés lehetőségének még hatékonyabb kihasználása - A gyenge képességű, lassabban haladó tanulók számára a tanórai differenciáláson és a pályázatok adta lehetőségeken túl felzárkóztató foglalkozásokat, korrepetálásokat tartunk heti rendszerességgel. Felelős: tanítók, szaktanárok Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: lehető legtöbb tanuló vegye igénybe a korrepetálásokat, felzárkóztató foglalkozásokat, bukások elkerülése - Az eltérő tanterv szerint tanuló diákok integrált oktatásához megfelelő tankönyveket, tanmeneteket alkalmazunk. Tanításukat egyéni képességeik maximális figyelembe vételével végezzük Felelős: tanítók, szaktanárok Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: Eltérő tanmenetek összeállítása, megfelelő naplóbejegyzések Sikeres tanulói teljesítmények - A napközis tanórákat úgy szervezzük, hogy azok szerveses kiegészítői legyenek a délelőtti tanóráknak. A tanuláshoz szükséges tankönyveket szükség esetén a tartós tankönyvekből biztosítunk, Felelős: munkaközösség-vezetők, napközis nevelők Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: Megfelelő napközis munkaterv, együttműködés a szaktanárokkal. Sikeres tanulói teljesítmények - A tehetséges tanulók gondozásának tanórai és tanórákon kívüli lehetőségeit (szakkörök, tehetséggondozó órák, versenyre való egyéni felkészítések és a versenyek) egyaránt maximálisan kihasználjuk. A kötelező óraszámban ellátott foglalkozásokat a tantárgyfelosztás tartalmazza. A központi iskolában működő szakkörök és vezetőik az V. fejezetben találhatók A tagintézményekben működő szakkörök felsorolása a mellékletben lévő helyi munkatervekben találhatók. Iskolánkban házi versenyeket szervezünk, megyei és országos versenyekre készítjük fel a továbbjutó tanulókat. Az egyéni és csapatversenyeket, a levelezős és internetes versenyeket egyaránt szervezzük, támogatunk. A versenyeken, vetélkedőkön elért eredményeinket közzé tesszük az iskola honlapján A 2012/2013-as tanév versenyeit az V. fejezet tartalmazza. Felelős: munkaközösség-vezetők, szaktanárok Határidő: folyamatos

14 Elvárt eredmény: Képességek szerinti legjobb versenyeredmények, egyre több tanuló bevonása a versenyzésbe, Iskolánk és pedagógusaink elismertségének növekedése - A tanuláshoz való viszony javítása érdekében új lehetőségeket keresünk, ezért a pályázati lehetőségeket figyelemmel kísérjük, és minden olyan pályázati lehetőséget megragadunk, ami oktatónevelő munkánkra pozitívan hat. Felelős: igazgató, munkaközösség-vezetők Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: Kellő mennyiségű pályázati támogatás elnyerése, oktatás körülményeinek, eredményeinek - A hagyományos tanórai kereteken túl egyre nagyobb teret adunk a nonformális képzési területeknek. Ezek az egyes pályázatokban is fontos szerepet kapnak..az alábbi lehetőségek közül választhatnak az osztályok számára az osztályfőnökök és szaktanárok ebben a tanévben: Üzemlátogatásokat szervezünk külső partnereink segítségével: Mezőgazdasági üzem (növénytermesztés és állattartás) megtekintése: Festékgyártó üzem meglátogatása Fogadó partner: Celli Sághegyalja Zrt. Malomlátogatás (gabona feldolgozása) Fogadó partner: Polinwest Kft Celldömölki Műmalom Vízmű megtekintése (szennyvíz tisztítása) Fogadó partner: Kemenesvíz Kft. Kiállítások megtekintése, színházi előadások látogatása: Fogadó partner: Kemenesaljai Művelődési Központ Soltis Lajos Színház Felelős: igazgató, munkaközösség-vezetők Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: Gyakorlati ismeretek, művészeti, esztétikai élmények szerzése, a tapasztaltak alapján szaktárgyakhoz kapcsolódó alkotások készítése (rajzok, fogalmazások, kiselőadások) Az iskolai könyvtár segíti a tanulók önálló tanulását, kutató és gyűjtőmunkák elvégzését, a könyvtári órák megszervezését, az anyanyelvi kompetencia sokoldalú fejlesztését. Aktív részese az iskola kulturális életének, irodalmi, nyelvi vetélkedőknek. Felelős: könyvtáros tanár Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: Könyvkölcsönzés, könyvtárlátogatás növekedése, aktív tanulói részvétel az irodalmi, nyelvi rendezvényeken.

15 3. A nevelés területén: - A tanulói viselkedéskultúra fejlesztése érdekében nagyobb figyelmet fordítunk a társas kapcsolatok alakulására, a gyermek felnőtt, valamint a gyermekek egymás közti kommunikációjára. A pozitív viselkedésmintákat szóbeli vagy írásbeli dicsérettel erősítjük meg. Következetesen felemeljük hangunkat a trágár beszéd, a durvaság és a bántalmazás ellen. Megerősített nevelői ügyeletet működtetünk az óraközi szünetekbe. A 8. évfolyam, majd a 7. évfolyam tanulói ügyeletet látnak el. Az ügyeletesi munkát a nap végén értékeljük Felelős: vezetők és pedagógusok Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: Az elvárt viselkedésminták erősödése, trágárság, durvaság visszaszorulása, - Valamennyi tanulótól elvárjuk a házirendben megfogalmazott szabályok betartását. Tanév kezdetén és szükség esetén tanév közben is megbeszéljük a házirendben foglaltakat. A szabályokat következetesen betartókat az osztályközösség előtt dicsérjük, magatartás jegyükben elismerjük. A szabályszegőket a cselekedetük súlyának megfelelően büntetjük. Fokozott figyelmet fordítunk az értékmegóvásra, a rongálások megelőzésére; következetesség alkalmazunk az okozott kár megtérítésében. Felelős: vezetők és pedagógusok Határidő: folyamatos. Elvárt eredmény: Az osztályfőnöki és szaktanári beírások csökkenése, az iskola értékeinek, eszközeinek biztonsága. - A felelősségtudat kialakítása és fejlesztése érdekében tanulóinkat mindig szembesítjük cselekedeteik következményével. Feladatok el nem végzését egységesen büntetjük, a többletmunkát jutalmazzuk. Az elkövetett hibákat, az okozott károkat mindig jóvátétellel próbáljuk a gyerekekkel helyrehozni. A fegyelmi vétségeket a magatartás jegyben, a felszerelés hiányt a szorgalom jegyben értékeljük. Felelős: vezetők és pedagógusok Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: A házi feladatok nagyobb mértékű teljesítése. Kevesebb rongálás. - Az emberi értékek tiszteletére úgy neveljük tanulóinkat, hogy a pozitív megerősítés módszerét alkalmazzuk. Sokat dicsérünk, és különösen a problémákkal küzdő gyerekek esetében erre minden lehetőséget megragadunk. Nem a gyerek személyét kritizáljuk, hanem azt a negatív cselekedetet, amit elkövetett. Nem hagyjuk szó nélkül, ha a gyerekek egymást szóval vagy tettleg bántalmazzák. A szülőket is bevonjuk az ilyen cselekedetek megakadályozásába. Felelős: vezetők és pedagógusok Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: Kirívó esetek csökkenése, tolerancia növekedése

16 - Közösségi életre, együttműködésre, csapatmunkára a tanórákon páros és csoportmunkákkal, a napköziben tanulópárokkal, neveljük a gyerekeket A szabadidős közösségi programok, osztályrendezvények, csapatversenyek szintén erre szolgálnak. A pályázatokban megvalósuló közös, tevékenységek (Témahét, nagyprojekt, erdei iskola) közösségépítő hatását is maximálisan kihasználjuk. Felelős: vezetők és pedagógusok Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: Együttműködési képesség növekedése, osztályközösségek szervezettségének, együttműködésének növekedése. - Környezettudatos és egészséges életmódra nevelés megvalósítását a jó gyakorlatként is ajánlott programelemekkel érjük el. Ezek a következők: Ép testben, ép lélek moduláris program, Egészségügyelet moduláris program, Téma az egészség témahét, Egészségnevelési nap, DADA-program, Családi nap, Elsősegélynyújtási és mentési bemutató, Egészségnevelési verseny, Elsősegélynyújtási- és egészségnevelési szakkör. A környezettudatos magatartás fejlesztését szolgája az iskolánkban évek óta egyre színvonalasabban működő Zöld Örség folyamatos munkája, amely takarítási, hulladékgyűjtési, és felvilágosító programokat szervez. Felelős: vezetők és pedagógusok Határidő: folyamatos Elvárt eredmény: Iskolai szemetelés csökkenése, Zöld őrök számának növekedése, iskolai dohányzási problémák csökkenése, sportolási hajlam növekedése

17 V. Feladatokhoz kapcsolódó részletes ismertetők I. félév Időpont augusztus 22. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 28. augusztus 29. augusztus 30. augusztus 30. augusztus 31. szeptember 3. Feladat, program alakuló pótvizsga pótvizsga Segítő partnerek szaktanárok, osztályfőnökök szaktanárok, osztályfőnökök Felelős igazg., ig. hely., tagint. vez. ig. hely., tagint. vezető ig. hely., tagint. vezető Elvárt eredmény tájékozottság tankönyvosztás tankönyvfelelősök felsős ig. helyettes mindenkinek legyen tankönyve osztálytermek rend, tisztaság dekorációja szertárak ellenőrzése, folyosók díszítése szakmai megbeszélés tanévnyitó értekezlet balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás tanévnyitó első tanítási nap DÖK, SZM DÖK, SZM, osztályfőnökök Danka Adél Csizmazia Nóra, Balhási Istvánné igazg., ig. hely., tagint.vez. igazgató Végh Róbert igazgató igazg., Balhási Istvánné, Csizmazia Nóra az előírásoknak megfelelő működés kellő tájékozottság szülőknek, diákoknak szeptember első hete első évfolyamok szülői értekezlete osztályfőnökök szeptember 17. tanmenetek igazg., mk. vezetők szeptember 20. E-napló igazg., ig.hely. osztályfőn. pontos dokumentáció szeptember 30. A zene világnapja igazg., Hegedüs Erzsébet szept.- október 6-8. osztályok kirándulása osztályfőnökök október 1. napközis munkatervek igazg., Gaálné Nagy Erika október 1. anyakönyvek igazg. hely., osztályfőn. pontos dokumentáció október 4. Pannónia Ring Kondics Balázs megyei helyezések megyei rendezvény Lócsi József október 2-6. Kemenesalja őszbe 2. oszt.

18 öltözik osztályfőnökök október 5. megemlékezés az Aradi Vértanukról Balhási Istvánné október 15. SZM értekezlet igazg., SZM elnök október 16. színházlátogatás felsős Szombathelyen osztályfőnökök október szülői értekezletek ig. hely., osztályfőnökök október október 19. október 29 - nov. 2. november pályaválasztás a Berzsenyi D. Gimn. és Szakképző Iskola megemlékezés október 23-ról nemzeti ünnep őszi szünet továbbtan. felelős, 8. osztályos osztályfőnökök, tagint. vezető igazg., Balhási Istvánné 8. oszt. osztályfőnökök egészségnevelési Kondics Erika, verseny Balhási Istvánné, Csizmazia Nóra november fogadóóra ig. hely., tagint. 20. vez. oszt. főnökök, szaktanárok november 3-4. oszt. TÁMOP Lőkkösné V. Alíz, Dankáné H. Zsuzsa november színházlátogatás alsó osztályfőnökök november november november 30. december 5-6. december 6. méltó megemlékezés nevelési értekezlet A minősítés igazg., ig. hely., tagint. vezető tájékozottság A kerettantervek, igazg., ig. hely., Pedagógiai Program tagint. vezető, mk. átdolgozása vezetők szülők értesítése ig. helyettesek, elégtelen tanulmányi tagint. vezetők, eredményekről Mikulás osztályfőnökök hagyományok cipős doboznyi szeretet december 15. városi adventi ünnep december 20. karácsonyi műsor december január január 3. téli szünet első tanítási nap Nagyné F. Myrtill, Ferenczyné H. Anita 4. oszt. osztályfőnökök 4. oszt. osztályfőnökök igazg., ig. hely.

19 január 9. osztályozó értekezlet igazg., ig. hely., tagint. vezetők január 11. első félév utolsó nap II. félév január 19. SZM bál SZM. DÖK SZM vezetők, igazg., ig. helyettesek január 29. félévi értekezlet igazg., ig. hely., mk. vezetők január táborszervezés Balhási Istvánné, Csizmazia Nóra osztályfőnökök január 18. félévi értesítők kiosztása január színház, alsó, felső osztályfőnökök január sítábor Szabó Lóránt február szülői értekezletek igazg. hely., oszt. főnökök február farsang osztályfőnökök, Balhási Istvánné, Csizmazia Nóra március 15. nemzeti ünnep Csizmazia Nóra, Balhási Istvánné március diákfórum DÖK, SZM igazg., ig. hely. szabadidő szervezők március 28- április 2. április tavaszi szünet igazgató első osztályosok igazg., ig. hely., beíratása tagint. vezetők április szuperbringa Kondics Balázs április 23. fogadóóra nevelőtestület tagjai május első hete anyák napja május erdei iskola 6. évfolyam május táborszervezés szabadidő szervezők május gyereknap DÖK, SZM szabadidő osztályfőnökök szervezők, igazg. igazg. hely., osztályfőnökök május 27- június 7. osztálykirándulások június 11. osztályozó értekezlet igazg., ig. hely, osztályfőnökök június 15. ballagás, évzáró igazgató június 24. értékelés igazg., ig. hely, tantestület pontos tájékoztatás

20 2. TÁMOP projekt A TÁMOP projekt: A kompetencia alapú oktatás elterjesztése Celldömölkön elnevezésű pályázat megvalósításához kapcsolódó feladatok 001. telephelyen (felső tagozatban) - Szövegértés szövegalkotás ( A ) Résztvevő osztályok: 5.a, 5.b, 5.d, 6.a, 6.b. 6.c, 6. d, 7. a, 7. c Résztvevő nevelők: Kovácsné Hegyi Edit 5. d., 6. b, 7. a, 7. c Berzsenyi Lilla 6. d Nagyné Szabó Henriette 5.b, 6. c Küllei Katalin 6.a Bálintné Wendler Ágnes 5. a - Szövegértés szövegalkotás ( B ) Résztvevő osztályok: 7.c, 7.d fizika Résztvevő nevelők: Viola István - Matematika- logika kompetencia ( A ) Résztvevő osztályok: 6.a, 8. a Résztvevő nevelők: Dr. Pörneczi Károlyné - Szociális életviteli és környezeti kompetencia ( C ) Résztvevő cs: 18., 19. számú napk. cs. Résztvevő nevelők: Lórántfy Tibor 19.sz napközis csoport Horváth Zoltán 18.sz napközis csoport - Műveltségterület oktatása tantárgyi bontás nélkül: Résztvevő osztályok: 5. c, 7.b Résztvevő nevelők: Berzsenyi Lilla - Moduláris program: Egészségnevelési hét Felelős: Kondics Erika, Gálné Nagy Erika, Kazári Józsefné, Horváth Lászlóné Határidő: november Témahét: A víz 6. b osztály Felelős: Kazári Józsefné Határidő: március Három hetet meghaladó projekt: Celldömölk, a város, ahol élünk Résztvevő osztályok: 6. a, b, c, d. (teljes évfolyamra kiterjesztve) Felelős: Dr. Pörneczi Károlyné és az osztályfőnökök Határidő: november Erdei iskola Ság hegy Résztvevő osztályok: 6. a, b, c, d. (teljes évfolyamra kiterjesztve) Felelős: Gálné Nagy Erika, és az osztályfőnökök Határidő: május telephelyen (3-4. évfolyamon) - Szövegértés szövegalkotás ( A ) Résztvevő osztályok: 3.c, 4.b

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Felsős Munkaközösség

Felsős Munkaközösség Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola VERPELÉT Felsős Munkaközösség MUNKATERV 2016/2017. tanév A Felsős Munkaközösség tagjai: A pedagógus neve: Tantárgyai, feladata: Osztályok:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2013/2014. tanév

M U N K A T E R V E 2013/2014. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA M U N K A T E R V E 2013/2014. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok, dokumentumok: 1. Törvényi változásokból

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 28. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezető A 2014/2015-es tanévben a munkaközösségnek 10 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola és a Pécselyi Tagintézmény munkaterve 2016/17

A Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola és a Pécselyi Tagintézmény munkaterve 2016/17 A Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola és a Pécselyi Tagintézmény munkaterve 2016/17 Jóváhagyta a nevelőtestület: 2016. 08. 31. Készítette: Diószeghy Leopoldina igazgató Balatonfüred, 2016. 08.

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 24. Alakuló értekezlet 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet 24-25. Javítóvizsga felkészítés 27. Megyei tanévnyitó értekezlet 26. Javítóvizsga 31.

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2012/2013. TANÉV

BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2012/2013. TANÉV BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2012/2013. TANÉV AJKA 2012. LÉTSZÁMADATOK Tanulók összlétszáma: 549 fő Számított létszám: 620 fő SNI 1 tanulók száma: 39 fő BTM 2 tanulók száma: 34 fő. Telephelyenként:

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Alakuló értekezlet: Az éves program összeállítása, megújítása. Javítóvizsgára való felkészítés és a vizsgák lebonyolítása

Alakuló értekezlet: Az éves program összeállítása, megújítása. Javítóvizsgára való felkészítés és a vizsgák lebonyolítása 2013/2014. tanév Eseménynaptár A munkaértekezletek időpontja minden hónap első keddje. Szükség esetén rendkívüli munkaértekezletet hívhatnak össze a vezetők. Időpont Feladat Felelős(ök) 2013.08.21. 2013.08.26-28.

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 02. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 18. 19. - diagnosztizáló mérés nemzetiségi nyelvből

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 02. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 18. 19. - diagnosztizáló mérés nemzetiségi nyelvből SZEPTEMBER (21) 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 szülői értekezlet, osztályfőnöki óra 2-8. o. A, E - szülői értekezlet, 1. osztály, A, E, F - tanmenetek leadása a mkv.-nek 09. - tanmenetek leadása

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról PROGRAMNAPTÁR A tanév 2013. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig tart. 180 tanítási nap, további 4 tanítás nélküli munkanap és 1 Diáknap Szeptember: 2. Első tanítási nap, a hiányzó tankönyvek kiosztása

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Beszámoló a tantestületnek 2010. június 21. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Társadalmi

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 03. 1. évfolyam szülői értekezlet 3-4-5. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése 36. hét

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

Augusztus Tantestület. Mitev Ivánné igazgatóhelyettes. Augusztus

Augusztus Tantestület. Mitev Ivánné igazgatóhelyettes. Augusztus Augusztus 24. ALAKULÓ ÉRTEKEZLET Augusztus 25. 11. 00 Augusztus 24 27. 24. 9 10 - ig 25. 9 10 - ig 9 10 ig 10 11 ig 11 12 - ig 26. 9 10 ig 9 10 - ig Augusztus 26. Augusztus 27 28. 1 Augusztus 31. Augusztus

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV igazgató Időpont Esemény Felelős SZEPTEMBER 1. 17.00 Tanévnyitó ünnepség a 9. évfolyam számára Poór Mária, Berczeliné

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. TANÉV. Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. TANÉV. Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. TANÉV Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Augusztus - Szeptember Pótbeíratás 08. iskolatitkár Alakuló értekezlet, munkaközösségi

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre Programterv a 2013/2014-as tanévre S Z E P T E M B ER 2. 18 00 Tanévnyitó ünnepély Az új évfolyamok fogadása 3. 8 00 Első tanítási nap (1-2-3-4 óra osztályfőnöki) Nem osztályf. kollégák ügyeletet látnak

Részletesebben

II. 2. Tanév helyi rendje

II. 2. Tanév helyi rendje II. 2. Tanév helyi rendje Idő, időpont Esemény Felelős Keletkezett dokumentumok 2013. szeptember 2 - június Szorgalmi idő: 180 tanítási nap 13. 2013. szeptember 2-2014. Első félév január 17. 2014. január

Részletesebben

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI Készült: a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet, valamint a nevelőtestület, a diákönkormányzat javaslata

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben