2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3"

Átírás

1 2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Kedves Újságolvasók! Az õsz a gazdálkodók életében a számvetés ideje. Ilyenkor summázza a gazda, hogyan teljesültek tervei, a tavasszal elvetett magok hogyan hasznosultak, milyen lett a termés, és munkájának mekkora hozadéka van. Így van ez az én életemben is. Négy évig tartó polgármesteri tevékenységemet értékelve tárom Önök elé gondolataimat. Az elsõ szó a köszöneté. Megköszönöm mindazoknak, akik szavazataikkal, majd támogatásukkal lehetõvé tették, hogy ebben az idõszakban irányíthassam településünk életét. Emberpróbáló esztendõk voltak. Úgy érzem, nem kell szemlesütve és fejlehajtva átadni a település vezetését a megválasztandó új polgármesternek. A év végét követõen az idõközi választás utáni, rövid ideig regnáló testület nem tudott nagy ívû változásokat indukálni, hosszú távú, elõremutató döntéseket meghozni. A gazdálkodás 2007-es átalakításával sikerült stabilizálni a költségvetés helyzetét. Az államháztartási törvény elõírásai alapján a választást megelõzõ 30 nappal kötelezõ hivatalos tájékoztatást az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérõl és a késõbbi éveket terhelõ pénzügyi kötelezettségekrõl a honlapunkon közzétettük. Ebbõl mindenki meggyõzõdhet arról, hogy - a több, mint 111 milliós mûködési hitel állományunkat nulla forintra csökkentettük - a 2006-ban 103 milliós beruházási fejlesztési hitelbõl ez idõ alatt 30 milliót visszafizettünk - a 2006-ban 105 milliós rövid lejáratú kötelezettségeinkbõl 84 milliót törlesztettünk ban 8,5 milliós számlán lévõ tényleges pénzeszközállományunk volt, idén félévkor 127 millió. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY NÉLKÜL léphetünk a következõ esztendõbe. A négy év alatt úgy csökkentettük nullára a 111 milliós mûködési hitelállományunkat, hogy közben még visszafizettünk 114 millió egyéb hitelt is. Emellett jelentõs beruházások történtek, csaknem fél milliárd forint összegben, pályázatok útján és saját erõbõl is: - az idõsek napközbeni ellátására szolgáló ház felújítása - a Tátorján szolgáltatóház építése, majd ugyanitt egy bölcsõdei csoport kialakítása, a gyermekek számára eszközök vásárlása - a városgondnokság részére 2 db teherautó, fûnyírók, kapálógép, árokásó, sószóró beszerzése - Balatonakarattyán, Balatonkenesén játszóterek felújítása - az iskola kerítésének, zsibongójának felújítása - a sportcsarnok tetõfelújítása - Balatonakarattyán a Tourinform részére faház elkészítése - ételszállító autó vásárlása - óvodáink és iskolánk felújításához tervek készítése - Balatonakarattyán és Balatonkenesén az óvoda épületének felújítása - az iskolában és óvodában a kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez eszközök beszerzése és a tanárok, óvónõk képzése - könyvtár és a Tájház felújítása pályázat segítségével - az iskolában az X-Class rendszerû oktatás bevezetése, ehhez számítástechnikai eszközök beszerzése, valamint képzés - a Bercsényi strandon épületvásárlás, valamint a strand felújítása ( épület világítása ) - a Polgármesteri Hivatal részére 2 db robogó, szervergép, számítástechnikai eszközök, gazdasági integrált módszerek beszerzése, valamint az ÁROP pályázat segítségével szervezetfejlesztés - a Területi Szociális Szolgáltató Intézményünk számára számítástechnikai és egyéb eszközök beszerzése - az óvoda részére konyhai gépek, eszközök beszerzése (olajsütõ, dagasztógép, hûtõ, stb.) - a Babák rózsakertje és az Újszülöttek ligetének kialakítása - Tervek készítése: egészségház kialakítására, az Árpád út korszerûsítésére, az óvoda akadálymentesítésére, A Balaton Kapuja Projekt címén: a Bercsényi strand felújítására, közösségi ház építésére, sétány kialakítására. - TEÚT pályázat keretében: a Strand tér, Zrínyi Miklós utca, Katona József utca felújítása - a Táncsics Mihály utca egy részének felújítása - a Városháza elõtt járda építése a Balatonkenese Városért Közalapítvány és a Városgondnokság összefogásával - várossá válási pályázat elkészítése - a Városháza kisebb belsõ felújítása - egyéb útfelújítások önerõbõl: Árpád út, Iskola utca, Dózsa György út, Tompa Mihály utca, Alteleki út, Csokonai utca, Rózsa utca, Ladik utca, Simon István utca, Blaha Lujza utca, Aligai út, Gyümölcskert utca, Dobó Katalin utca, Nefelejcs utca. Megvalósulás elõtt van Balatonakarattyán egy erdei tornapálya a Balatonkeneséért Alapítvány közremûködésével, valamint Balatonkenesén a Széchenyi utca és járda megépítése nyertes pályázatok alapján. Egy évvel ezelõtt sikeres pályázatunk alapján elnyertük a városi címet. Ezzel elismerték a település lakóinak városfejlesztési erõfeszítéseit. Ennek elsõ kézzelfogható hozadéka, hogy a rang megszerzésével együtt jövedelem differenciálódás címén plusz 8 milliós forráshoz jutottunk, de ennél sokkal nagyobb a lehetõség, hogy városfejlesztési tervünket elkészítve Akarattya és Kenese népe jó reményekkel indulhasson el egy közös úton, az igazi várossá válás útján, egy élhetõbb, komfortosabb, több lehetõséget nyújtó életforma felé. Ehhez az szükséges, hogy a választások után az új polgármester és képviselõtársai nyugodt légkörben, egymást segítve dolgozhassanak, és élvezhessék a nagy többség, az Önök támogatását is. Ha így lesz, mindenki jobban tud koncentrálni a munkára, befejezõdhet a bizonytalanság idõszaka, és még több szép eredmény születhet mindannyiunk örömére. Kívánom, hogy sikerüljön a békés együttgondolkodás, és településünk egyre szebbé váljon, az itt élõk egyre elégedettebbek legyenek. Köszönve eddigi és jövõbeni támogatásukat: Sörédi Györgyné polgármester

2 4 Balatonkenesei Hírlap szeptember Képviselõ-testületi ülésrõl jelentjük A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 40. (4) bekezdése értelmében a körjegyzõ évente beszámol minden képviselõ-testületnek a körjegyzõség munkájáról. A Polgármesteri Hivatal évi munkájáról ez évben a szeptember 15-i ülésen adott számot. Az általános szakmai feladatok zökkenõmentes ellátása érdekében az elõzõ évekhez hasonlóan a teljesség igénye nélkül az alábbiakat tartotta és tartja a jövõben is a legfontosabbnak: 1. A szolgáltató jellegû közigazgatás szellemében polgár- és vállalkozásbarát ügyintézés, a hivatali munka színvonalas ellátása. 2. Szervezetfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó folyamatok szabályozásának felülvizsgálata és fenntartása. 3. A képviselõ-testület éves munkatervében meghatározottak végrehajtása, a döntések elõkészítése és végrehajtása. 4. Takarékos, költséghatékony gazdálkodás, a pénzügyi egyensúly biztosítása az intézmények költségvetésére való szigorú odafigyelés. 5. Bevételnövelõ lehetõségek feltárása, az ellenõrzések intenzitásának fokozása. 6. Adóbevételek növelése érdekében adóalany felderítõ tevékenység hatékonyságának növelése. Adóbehajtás hatékonyságának fokozása. 7. A mûködést szolgáló alapdokumentumok, szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása. 8. A hivatal szolgáltatásait igénybe vevõk elégedettségének növelése és minél szélesebb körû tájékoztatása, minõségbiztosítási rendszer kidolgozása. 9. Hatékonyabb belsõ kommunikáció, információáramlás az irodák közötti együttmûködés javítása érdekében. 10. A munkatársak szakmai felkészültségének biztosítása. 11. A hivatali munka valamennyi területén az ügyek törvényes és határidõben való intézése, a jogszabályok változásának folyamatos figyelemmel kísérése és az új rendelkezések elsajátítása, az újonnan bevezetésre kerülõ rendszerek megfelelõ alkalmazása. 12. Országgyûlési és önkormányzati választások lebonyolítása. 13. Az oktatási-nevelési intézménynek normatíva igénylésével összefüggõ tanügyigazgatási dokumentációk ellenõrzése. 14. Pályázatok készítése és elõkészítése. 15. Együttmûködési lehetõségek feltérképezése és kiaknázása. 16. Minõség- és teljesítménymenedzsment szerepe. 17. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Elmondta továbbá, hogy az Európai Unió 2008-ban meghirdetett ÁROP (Államreform Operatív Program, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése ) programja keretében Balatonkenese Önkormányzata mintegy 20 millió forint összegû pályázati támogatást nyert a Polgármesteri Hivatal hatékonyságának javítását célzó szervezetfejlesztési tevékenység lefolytatására. A tevékenység pályázatban meghatározott célja volt egy új szervezési-mûködési kultúra széleskörû elterjesztése a polgármesteri, illetve körjegyzõségi hivatalokban elsõsorban a stratégiai menedzsment, az eredményességi szemlélet, a felügyelt intézmények felé a jó gazda hozzáállás és a költséghatékonyság megerõsítésével. A hivatalvezetés álláspontja szerint a modell akkor mûködik jól a polgármesteri hivatalban, ha össze tudja hangolni a következõ 5 területet: Érintettek elégedettsége: Mik az érintettek elvárásai? Érintettek hozzájárulása: Mivel támogatják (vagy támogathatnák) az érintettek a hivatal mûködését? Stratégia: Milyen stratégiával tud megfelelni az érintettek elvárásainak úgy, hogy megkapja az érintettektõl a megfelelõ támogatást? Folyamatok: Milyen folyamatok szükségesek a stratégiai célok megvalósításához? Képességek: Milyen képességek szükségesek a folyamatok mûködtetetéséhez, fejlesztéséhez? A fejlesztések során az elmúlt két évben a legfontosabbnak ítélték a PR munkát, így különösen a Polgármesteri Hivatal kommunikációs tevékenységének áttekintését. Mivel a kommunikációs tevékenység elõször házon belül kezdõdik, elsõként az önkormányzat belsõ kommunikációs rendszerét tekintették át. Meghatározták a kommunikáció szereplõit, ismertették azon intézmények listáját, amelyek ebben a rendszerben részt vesznek. Áttekintették, melyek a kommunikáció irányai és milyen fejlesztési irányok, lehetõségek állnak a hivatal rendelkezésére. Ezután rátértek az önkormányzat külsõ kommunikációjára és a lakosság, a civilek és a vállalkozók irányába vizsgálták a külsõ kommunikációs rendszert, mivel a polgármester számára fontos legitimációs forrássá válhat, és a helyi véleményformálók demokráciaérzetét is növelheti e lépés. Ezen szervezetfejlesztési lépés során interjús és kérdõíves módszertan segítségével vizsgálták azokat a legmagasabb szintû belsõ folyamatokat, amelyek mûködtetése által a szervezet értéket teremt. A legfõbb külsõ érintettek: az intézmények és a lakosság a hivatallal szembeni elvárásait vizsgálták. Ennek keretén belül történt az ügyfél-elégedettség elsõ mérése, amely referenciaértékként szolgált a projekt során elérendõ ügyfél-elégedettség növekedésének vizsgálatához. A vizsgálatok elvégzése után az alábbiakat emelhették ki: A lakossági ügyfelek által kitöltött kérdõívek eredményei magas szintû elégedettségrõl számolnak be, azonban további fejlõdés érhetõ el az ügyintézés körülményeinek, a hivatal nyitvatartási idejének ügyféligényekhez való igazításában. A kérdõív által mért paraméterek az eredményesség jó mérõszámai, mert jól jósolják be az ügyfél-elégedettséget, valamint mert az ügyintézõi teljesítményt is közvetlenül mérik. A hivatali folyamatok állapotának felrajzolása, a hatékonyságvesztés okainak feltárása után az átalakításra kiválasztott folyamatok esetében a fejlesztési javaslatokat az abban érintettekkel közösen dolgozták ki.

3 2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 5 A különbözõ szervezetfejlesztési modulok során az alábbi ügyfélszolgálati folyamatokat alakították át, illetve alakították ki: Ügyfél tájékoztatás és irányítás folyamata Ügyintézés folyamata Iratkezelés folyamata Visszacsatolás a hivatal felé A teljes szervezetfejlesztési folyamatot a teljesítményprizma módszertana alapján folytatták le, aminek alap kiindulási tétele az, hogy a szervezet sikeressége az érintettek (ügyfelek) elégedettségén mérhetõ leginkább. Balatonkenese Polgármesteri Hivatalánál a lakossági ügyfélkiszolgálás magas eredményeket mutatott, így a feléjük mutató fõbb folyamatokat nem az eredmények változtatása érdekében, hanem azok fenntartása érdekében alakították át. Stratégiailag fontosabb kérdés volt azonban a hivatal és az intézmények közötti folyamatok fejlesztése, ugyanis a legtöbb elakadás és konfliktus ezek mentén a folyamatok mentén adódott. Balatonkenese Polgármesteri Hivatala a pályázat egyik fõ célkitûzéseként is az intézményekkel való kapcsolat javítását jelölte meg. Balatonkenese Polgármesteri Hivatalban években lezajlott szervezetfejlesztési folyamatoknak köszönhetõen a hivatal mûködésében már több ponton különbözõ mélységû változási folyamatok indultak el, és fognak elindulni a közeljövõben. A változások zökkenõmentességének biztosításához, az esetleges szervezeti ellenállás megelõzéséhez, kezeléséhez a folyamatokat szakszerû támogatással erõsítették meg. Amennyiben a változási folyamatokat fenntartják, és a jövõbeni fejlesztések megvalósulnak, úgy az ügyfelek elégedettsége tovább nõ, a lakosok, vállalkozók, civilek demokráciaérzete szintén növekedést mutathat ítélte meg összességében a hivatalvezetés. A pénzügyi bizottság javaslatát figyelembe véve Sörédi Györgyné polgármester asszony javasolta a képviselõ-testületnek, hogy a beszámoló elfogadásával egyidejûleg határozatban ismerje el és köszönje meg a hivatal és a jegyzõ munkáját. A képviselõ-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással a javaslattal egyetértésben a beszámolót elfogadta. Beszámolt a nyári szezonban tapasztaltakról a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár vezetõje, valamint a városgondnok. Gyõrfi Károlyné intézményvezetõ asszony beszámolójában elõadta, hogy a 2010-es év végéhez közeledve összegezhetõ, hogy a Fesztiválok Éve különösen felhívta a figyelmet a következõ évek fejlesztési elképzeléseinek meghatározására, mely jelentõs kötelezettségeket támaszt a fenntartó részére. A nyári rendezvényekkel a település turisztikai vonzerejét igyekeznek és igyekeztek növelni, hozzájárulva jelentõs mértékben a településmarketinghez is, hiszen a turisztikai vonzerõk a település gazdasági és szellemi potenciáljának növekedését, a településen élõk jobb megélhetését biztosítja. Negatívumként értékelte, hogy a szervezés-lebonyolítás körülményei és a lehetõségek az elmúlt évekhez képest nem változtak, így idõnként alig-alig tudtak úrrá lenni a nehézségeken. Büszkén tájékoztatott, hogy az idén több esetben nézõszámrekord dõlt meg, mely jólesõ érzéssel töltötte el a szervezõket, hiszen a sok-sok érdeklõdés, az aktív részvétel a közönség részérõl érezhetõ volt. Találjanak meg bennünket a turisták, és ne másutt találják meg mindazt, amire igényük van, mert valószínûleg akkor ott is maradnak (a pozitív gazdaságossági tényezõkkel együtt) vélekedett és fogalmazta meg célként az intézmény vezetõje. A képviselõ-testület több tagja kevésbé valósnak ítélte meg az intézményi beszámoló tartalmát, illetõleg kifogással élt a pénzügyi és gazdasági helyzetet illetõen, ezért a beszámolót 1 igen 4 nem szavazattal és 4 tartózkodással nem fogadta el. Beszámolt a nyári szezon tapasztalatairól Kelemen Zoltán városgondok is, aki idei évben az intézmény létszámhelyzetét pozitívan értékelte, mivel a PROBIO ZRT gesztorságával mûködõ közmunkaprogramban való részvétellel 14 fõ foglalkoztatására kerülhetett sor. Kritikával illette azonban a RÁT-os munkavállalók alkalmazását, mivel idézem:. létszámgondunk az idei szezonban nem volt, viszont az utóbbi munkavállalók közül többen sajnos igazi munkára nem voltak foghatók. Többüktõl idõközben meg kellett válnunk. Vannak köztük olyanok is, akiknek munkájával maradéktalanul elégedettek vagyunk.. Számot adott a strandokon elvégzett aktuális és szükséges felújításokról, beruházásokról, valamint a jegyeladásokból származó bevételekrõl év év Bercsényi strand: ,-Ft Bezerédj strand: ,-Ft Vak Bottyán strand: ,-Ft Szegedi Gyermektábor szezonbérlete: ,-Ft Összesen: ,-Ft Továbbra is kritikusnak ítélte a nyári heves esõzések utáni lejtõs, murvás utcák, utak állapotát, és a Városgondokság irányításával elvégzett felújítások között említette a martaszfaltos felújítás során Balatonkenesén a Bajcsy, a Blaha Lujza utcákat, ahol a csapadék okozott problémákat, illetve a Tátorján Játékvár melletti utak, ahol a por. Kitért arra is, hogy augusztus hónapban kátyúzás történt az Árpád, Tompa, Csokonai, Iskola, Dobó K., Gyümölcskert, Nefelejcs, Alteleki utcákban, és az õsz folyamán még sorra kerül a Ságvári, Mikes K. és Bagolyvár utca, valamint a Nefelejcs utca felsõ szakaszán, és a Katona József utcából nyíló köz -ben útszegélyt fognak még építeni. A beszámolót a képviselõ-testület 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta. A Tátorján Kft. részérõl az ügyvezetõ, Hollósiné Kovács Ildikó értékelte a társaság elmúlt évi tevékenységét. A több évi veszteség után 2010-ben pozitív eredményekrõl adott számot, melyet a nagyobb programkínálattal, több helyszínre és helyszínen történõ kitelepüléssel értek el. Sikeresnek ítélte a családi napközi mûködését, ám a társaság törzstõkéjének visszapótlására ismételten felkérte a tulajdonost. A beszámolót a képviselõ-testület egyhangúlag elfogadta. Polgármesteri Hivatal

4 6 Balatonkenesei Hírlap szeptember Az augusztus 20-i ünnepségek településeinken Szabadtéri rendezvényekhez szokott helységeink ezúttal is szerencsések voltak. Az emberi, közösségi fáradozásokhoz, hogy méltó legyen az államalapításunk ezertizedik évfordulójára, szent István királyunk érdemeire, valamint az új kenyér megszegésére és megízlelésére szervezett mindkét ünnepségünk, igen szép nyárvégi idõjárás társult. A délelõtt fél tíz tájban kezdõdött akarattyai rendezvény helyszíne a Rákóczipark, benne a dr. Úrvári Sándor háza elõtti árnyékos és szépen elõkészített terület volt. A lokálpatrióta polgár köszöntötte a megjelent érdeklõdõket, és köszönetet mondott Pálffy István országgyûlési képviselõnek, hogy elfogadta a felkérést legnagyobb nemzeti ünnepünk méltatására. Beszédében Szent Istvánnak fiához, Imre herceghez intézett intelmeit vette sorba. Mindenekelõtt a kereszténység megalapozásának szükségességét hangsúlyozta. Aztán az akkori és a mostani megosztottság miatt az egységet. A vezetõi alázatot és a gyûlölködés kiiktatását. Majd az irántunk érdeklõdõk, a vendégek tiszteletét és a jövevények befogadását, a versenyképesség és az országimázs szüntelen javítását. Az atyák s fiaik teremtõ kapcsolatát, az összefogás, a biztonságtudat és a kiszámíthatóság fontosságát. A mindig szebb jövõ alapja az erõsek összetartása, a magukba zárkózó gyengék pedig széthullnak- fejezte be Pálffy úr a magvas gondolatok ismertetését. Az ünnepséget Bándi Irisz Réka a Szép vagy, gyönyörû vagy, Magyarország kezdetû dal szép hegedûjátékával színesítette, majd a bevezetõ Himnusz után a Szózat közös eléneklésével fejezõdött be. Ezt követõen a ház ura némi fogyasztással egybekapcsolt beszélgetésre invitálta a jelenlévõket. Ugyancsak barátságos idõben a kenesei ünnepség hagyomány szerint a Díszkútnál történt. Elõtte szentmise volt a katolikus templomban, melyet a nevezetes nap jegyében Dr. Balázs Pál címzetes apátunk celebrált, s amelynek végén megáldotta azokat a kenyereket, amelyeket a szabadtéri rendezvényt követõen polgármester asszonyunk szegett meg, s amelynek szeleteit kulturális intézményünk dolgozói kínáltak föl a résztvevõk között. Az ünnepség itt is nemzeti imánk közös eléneklésével vette kezdetét. Tóth Loon, a Petõfi Színház tagja Szent Istvánnak a fiához írt sorait olvasta fel. Bécsi Kamilla több szép szám kiváló eléneklésével, a litéri Szárazág Táncegyüttes magyaros számok, Szivárvány Népdalkörünk pedig méltó külsõben az alkalomhoz illõ dalok elõadásával színesítették a mûsort. Az ünnepi beszédet polgármesterünk tartotta, aki hangsúlyozta szent királyunk államalapításának sziklaszilárd alapjait. A legradikálisabb magyar rendszerváltó volt õ. Kemény törvényeket hozott, melyek az avarok, frankok és más keletrõl áradó népekkel ellentétben biztosították eleink meghonosodását a Kárpát-medencében. A régi életformát folytatni kívánó pogányok fölött diadalmaskodott István. Az alkalom kapcsán Sörédi Györgyné kitért néhány súlyos problémánk, a káros szenvedélyek, a bûnözés, a depresszió ártalmaira, majd a népfogyatkozásra, a határainkon túl élõ testvéreink irányában tanúsított hibákra. Csak akkor lesz erõs Magyarország hallhattuk a szónoklatban, ha minimálisra csökkentjük a munkanélküliséget, és ha egyetlen erõ sem dönt polgáraink feje felett. Végezetül arra kérte a teremtõ Istent, hogy bölcsességet, bátorságot és egészséget adjon nemes törekvéseink megvalósításához. Dalköröseink elõbb az Ah, hol vagy magyarok kezdetû, a Kölcsey Ferenc Himnuszát megelõzõ nemzeti fohászunkat zengték igen nagy fegyelmezettséggel és felkészültséggel, majd Krisztus anyja, boldog asszony, könyörögve kérünk hangzott egy másik ima Jézus anyjához, Magyarország Nagyasszonyához, Szûz Máriához. Befejezõ részként Tóth színmûvész egy Vass Albert verset szavalt el, s Bécsi Kamilla közismert számot énekelt hazánkról, amelyre milliók áldását kérte. Márkus Zoltán Vidékfejlesztés Területfejlesztés Mindegy, csak a végre fejlõdjünk? A fejlesztési szervezetek és kormányzati intézkedések sokaságát nézve felmerült többször a kérdés, mi a különbség a vidékfejlesztés és területfejlesztés között. Miért kellenek külön szervezetek e tevékenységek végzésére, miért nem lehet költséghatékonyabban, a valós fejlesztési célokat szem elõtt tartva a rendelkezésre álló forrásokat felhasználni. A Bakony és Balaton Keleti Kapuja LEADER HACS megalakulásával az érintett 22 település életébe egy új vidékfejlesztési szervezet lépett be. Számunkra fontos, hogy Önök, akik jogosultak lehetnek ezeknek a fejlesztési forrásoknak, támogatásoknak az elnyerésére, tudják, hogy milyen kérdésekkel, milyen problémákkal, projektekkel fordulhatnak hozzánk. Nagyon fontos: bármilyen fejlesztési ötlettel felkereshetnek bennünket, ha nem tudják, hogy annak megvalósítását miként kezdjék el. Nem biztos, hogy az a projekt az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) forrásaiból támogatható, de felkészült szakembereink a megfelelõ pályázati lehetõségek meghatározásában együttmûködnek Önnel. Miért fontos a vidékfejlesztés? A legfontosabb különbség talán a terület- és vidékfejlesztés rendszere között, hogy míg a területfejlesztés egy, az állam által meghatározott, jogszabályban rögzített tartalmú koncepciót hajt végre, addig a vidékfejlesztés célja, hogy a helyben meghatározott, a valós helyi igényekhez igazodó, valós problémákat megoldó projektekhez rendeljünk fejlesztési forrásokat. Az Európai Unió hamarosan megkezdi a között mûködõ ÚMVP félidõs felülvizsgálatát. Azt gondolom, hogy több olyan pontot is találnak majd a programban, amelyek az alulról építkezõ, szuverén döntési jogkörrel bíró akció csoportok helyzetét elemezve rávilágítanak arra, hogy Magyarországon kisebb nagyobb demokratikus lyukak találhatók a rendszerben júniusában a Vidékfejlesztési Minisztérium kezdeményezésére itthon is megkezdte egy szakértõi csoport a helyzetelemzést, és javaslatokat készítettek a rendszer átalakítására. Reméljük, hogy biztosított lesz az a szakmai akarat és elkötelezettség, ami hozzájárul ahhoz, hogy valós európai fejlesztési modell mûködhessen Magyarországon is. A Bakony és Balaton Keleti Kapuja HACS rendelkezik még jogszabályban rögzített fejlesztési forrásokkal, így a következõ támogatási idõszakban is lehetõség lesz pályázatok beadására. Ne hagyja az utolsó pillanatra a felkészülést, keresse fel most irodánkat, mi azért dolgozunk, hogy az Ön sikeres fejlesztéséhez hozzájáruljunk! Kontics Monika munkaszervezet vezetõ Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület, 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3, 88/

5 2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 7 A nyaralótulajdonosok védelmében és mindannyiunk érdekében (Gondolatok, tények és adatok a Kenesei Nemzeti Hírmondó június-júliusi számához) Kissé bosszantó, kissé megmosolyogtató írás látott napvilágot az alapító, szerkesztõ, kiadó Braccini Éva tollából Képviselõink döntései a kispadról nézve címmel. Bosszantó, mert nem a valós tényeken alapuló közlést tartalmaz, és megmosolyogtató, mert azt állítja, hogy az üdülõtulajdonosok állították össze a december végi idõközi választáson a balatonkenesei képviselõ testületet. Hogyan lehetséges ez, ha a hivatalos adatok szerint a választópolgárok száma a névjegyzék összeállításakor fõt, a névjegyzék zárásakor ( ) fõt számlált, mindössze 44 fõvel többet. Ez az eltérés átlagos népességmozgásnak felel meg városunkban, tehát nincsen valóságtartalma annak az állításnak, hogy az üdülõtulajdonosok voksai az állandó lakosok döntésével szemben befolyásolták a választás eredményét. A szerzõnek módja lett volna pontos információ beszerzésére. Vajon szándékosan nem tette? A Tátorján Játékvárat ostorozó, valótlanságokat állító sorait tételesen szükséges cáfolni. Tényszerûen: a pályázat a képviselõ-testület határozata szerint június 30-án került benyújtásra; a megvalósítás október 4-én kezdõdött el a Kippkopp Óvoda bölcsõdei csoportjának kialakításával; Ft felújítási és Ft eszközbeszerzéssel, az önkormányzat által megelõlegezve. A támogatási szerzõdés augusztus 12-én került aláírásra, ezt követõen a Támogató Ft elõleget folyósított, melybõl a megelõlegezett pénzek azonnal visszafizetésre kerültek november 8-án átadásra került a Papkeszi-Colorchemia lakótelepen kialakított bölcsõde, a projekt következõ részeként. Ennek finanszírozása teljes mértékben a biztosított elõlegbõl történt ( Ft felújításra és Ft eszközbeszerzésre). Balatonkenesén a Dózsa György téren kialakított Tátorján Játékvár beruházási költsége Ft volt, amely az épület, az udvar, a játszótér és a parkoló költségeit is tartalmazza. Eszközökre Ft-ot költöttünk. A pályázatból finanszírozott projekt június 30-án zárult. A pályázatot ezt követõen Ft-tal számoltuk el, amelyet többszöri ellenõrzéssel teljes mértékben elfogadtak és kifizettek. A játékvárra igenis büszkének kell lennünk. Megvalósulását civil szervezet is támogatta. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy gyermekeink nevelésében vállal fontos szerepet; bölcsõdéje nem riválisa az óvodában üzemelõ bölcsinek, mivel több az igény, mint a férõhely. Nem különben nyaranta szolgáltatásai strandjaink színvonalát is emelik, és növeli bevételeinket. Az Idõsek klubjának kertjétõl nem messze valóban van egy forrás, (80 éve nem okoz bajt), azonban az elnyert pályázati támogatásból megvalósuló építkezést nem veszélyezteti. A teljes körû tájékoztatáshoz hozzátartozik, hogy az idõsek napközi ellátásával az Önkormányzat kötelezõ feladatot lát el, és az elképzelés, hogy a családsegítés, valamint ez a szociális feladat egy épületen belül valósuljon meg, költségkímélõ és észszerû elgondolás. Emelnünk kell a szociális ellátás minõségét a jövõben, egyre több az idõskorú, és önhibáján kívül rászorult polgár városunkban. Hogy mit csinálunk a képviselõ testületben? Dolgozunk. Legjobb lelkiismeretünk szerint döntünk településünket érintõ ügyekben. Úgy gondoljuk, bárkit választott volna Balatonakarattya-Balatonkenese lakossága képviselõnek, ugyanezt tenné. Mi városunkért, a választóink érdekeinek képviseletéért vállaltuk ezt a munkát. Mindnyájan egzisztenciával rendelkezünk, és nem a megélhetésünkért képviselõsködünk. Az írás készítõje nincs tisztában a versenytárgyalás szabályaival, amikor a balatonakarattyai Kovi telek értékesítésérõl számol be. Az eljárás szabályosan, jogi keretek között folyt le, a budapesti székhelyû vállalat panaszát jogorvoslati eljárás keretében elutasították. Nem fedi a valóságot az a közlés, hogy akár a polgármester, akár a képviselõ-testület Balatonakarattyán megakadályozhatta volna harmadik személyek tulajdonában lévõ ingatlanok értékesítését. Több vállalati üdülõ és a Piroska camping valóban nem üzemel Balatonakarattyán, de ezek nem önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok voltak. Hogy egy-egy képviselõjelölt igazán megfelelõ-e a közéleti munkára, azt a választópolgárok döntik el, akik elõtt a jelölt életútja, sikerei és kudarcai nyitott könyvként jelennek meg. A jó képviselõ tárgyilagos, és korrekt módon tájékoztat, és akkor a hiteles sajtó sem feledkezik meg arról, hogy a sokat szidott képviselõ testület 38 millió forint saját erõt szavazott meg a Bercsényi strand felújítására. A magyar választási rendszerben politikai pártok támogatásával indulhatnak a párttagsággal rendelkezõ és a független polgármester-és képviselõjelöltek. Ez decemberben is így volt, és a következõ választások alkalmával is így lesz. Arról, hogy miért éppen a Fidesz támogatásával induló jelölteket választották meg a polgárok? Adja meg a választ a kedves olvasó! Mi a magunk részérõl egyetértünk azzal, hogy a jó vezetõ nem attól jó, hogy egy bizonyos pártnak tagja-e, szimpatizánsa-e vagy sem. A nyaralótulajdonosok védelmében engedtessék meg a demokrácia okán is, hogy õk, akik sok-sok éve itt töltik szabadidejüket, itt nyugdíjasok, szüleik, nagyszüleik is itt nyaraltak, Balatonakarattya és Balatonkenese szerelmesei, akik ismerik a múltat és a jelent, és tudják, hogy mit szeretnének a jövõtõl üdülõhelyükön, véleményt formálhassanak. És ha a szavazás idején megérdemelt pihenésüket, a karácsonyt és az új évet töltik itt néhányan, még itt is szavazhassanak, mert ehhez joguk van, el nem vitatható joguk. Befejezésül a sajtószabadságról: A sajtószabadság azt jelenti, hogy megírhatjuk az igazat, de csakis az igazat. Közre adhatjuk véleményünket, gondolatainkat, de nem tehetjük meg, hogy valótlan tényekkel és adatokkal félreinformáljuk olvasóinkat. A hír szent, a vélemény szabad. A sajtószabadsággal visszaélni pedig nem tisztességes. Fürdõsné dr. Endrõdi Éva Gyenge Katalin Pozsonyi Monika Sörédi Györgyné Tömör István Varga Ákos

6 8 Balatonkenesei Hírlap szeptember Megkezdõdött a tanítás. Változott a szabálysértés! Már két éve bevezetésre került az Iskola rendõre program, amely ebben az évben is folytatódik az egész ország, így a Balatonalmádi Rendõrkapitányság területén is. A program a rendõri munkának az általános iskolákban folytatott bûn- és baleset-megelõzési tevékenységét fogja össze, amelyet szeretnénk az óvodákra és középiskolákra is kiterjeszteni. Minden iskolának van egy kapcsolattartó rendõre. Rendszeresen megjelenik az intézményben, részt vesz a különbözõ hivatalos és szabadidõs programokon, igény esetén fogadóórát tart, részt vesz a szülõi értekezleteken, tájékoztatást ad a pedagógusoknak az iskolában elõforduló erõszakos esetekkel kapcsolatban. Általa az iskola jelezheti a mindennapi élettel kapcsolatban felmerülõ olyan problémákat, észrevételeket, amelyek a rendõrség tevékenységéhez kapcsolódnak, ill. kérhetik felvilágosító elõadások tartását. De nemcsak az iskolák, hanem a szülõk észrevételeit is szívesen veszzük. Ezt a kapcsolattartó tevékenységet általában a települések körzeti megbízott rendõrei végzik, a megelõzési elõadó koordinálja, nyújt segítséget, ill. aktívan részt vesz az elõadások tartásában, programok szervezésében. Az iskolakezdéssel kapcsolatosan fontos feladat még az intézmények környékének felmérése közlekedésbiztonsági és bûnmegelõzési szempontból, és a szükséges intézkedések megtétele. De nem csak a rendõröknek kell odafigyelni a közterületen közlekedõ gyermekekre, hanem minden felnõttnek. Gyermekeink biztonságáért mindnyájan felelõsek vagyunk gyalog, kerékpáron, gépkocsiban, tömegközlekedési jármûveken és a szórakozóhelyeken egyaránt. A jogszabályi változások közül különösen fontosnak tartom a szabálysértési törvény változásait. A tyúklopások néven elhíresült estekrõl van szó. A forint alatti értékben elkövetett lopásokat eddig az önkormányzatok igazgatásrendészeti osztályán vizsgálták, és szabták ki a büntetést. Most ezek az ügyek átkerültek a rendõrséghez, amely nem szankciónál azonnal, hanem a vizsgálat végén a bíróságra kerül az ügy. Így ezekben az esetekben a pénzbírságon túl már közmunka és elzárás is kiszabható büntetésként. Tulajdonképpen ez volt a változtatások célja! Ezek a változások azonban most elsõsorban a fiatalkorúakat (14-18 évesig) érintik érzékenyen. Õk is beleesnek ebbe a kategóriába, amikor az üzletekben ostoba gyerekes csínybõl ellopnak kis értékû dolgokat vagy egymástól apróbb tárgyakat. Õk, mivel nem rendelkeznek önálló jövedelemmel, nem kapnak pénzbüntetést, közmunkára 16 év alatt nem ítélhetõk, marad az elzárás. Lehet, hogy csak 1-2 nap, de nagyon komoly pszichés következménye lehet a törvényes megleckéztetésnek. Ezért van most jelentõsége a felvilágosításnak, a tájékoztatásnak, hogy azt a fiatalt, aki egyszer követ el egy ostobaságot mert a fiatalkorú elkövetõk 70-80%-ra ez jellemzõ ne sújtsa aránytalan büntetés. Az õsz és a szüret idõszakában a közlekedési szabálysértésekrõl is említést kell tenni. Az a tapasztalatunk, hogy az ittas vezetõk száma nem csökkent a zéró tolerancia ellenére sem. A vezetõi engedélyek azonnali elvételének sokszor nincs visszatartó ereje. Érdekes ez a kerékpárosok esetében, hiszen náluk a jogosítvány elvételére nem kerül sor, viszont a vezetéstõl eltilthatók, ha van vezetõi engedélyük! Erre a szüret és a közeledõ báli szezon idején különösen tanácsos odafigyelni! Stanka Mária r. õrgy. CSÍZIÓ Szeptember 20 október 20. (Szent Mihály hava Mindszent hava) Szeptember 21.: Máté napja - Máté, akit Lévinek is hívtak, a hagyomány szerint az elsõ evangélium szerzõje. Adószedõ és vámos volt Katarnaumban. Épp a vámházban ült, és tette a dolgát, amikor Jézus felszólította, hogy kövesse. - Egyes vidékeinken, pl. a Bánságban is Máté-napján vetették a búzát. - Idõjósló nap: A Máté napi tiszta idõbõl jó bortermésre következtettek. Szeptember 23.: Õszi napéjegyenlõség - A csillagászati õsz kezdete Szeptember 24.: Takarítási világnap - Zöld jeles nap, a hagyomány Ausztráliából indult. Magyarországon 17 éve szervez erdõtakarítási és szemétgyûjtési akciókat a Magyar Cserkészszövetség. A takarítási világnap nem kötõdik egyetlen konkrét dátumhoz sem, minden évben egy szeptember 20-a körüli hétvégén ünnepeljük. Szeptember 29.: Mihály napja - Szent Mihály fõangyalt a keresztény egyház fõvédnökként tiszteli. A mennyei seregek fejedelmének is tekintik, mert õ állt az Istenhez hû angyalok élén. Küzdött a gonoszság ellen. A zsidók nemzetük védõszentjét tisztelik benne. - A hagyomány szerint ez a nap a Pásztor-ünnep. E napon számolnak le a pásztorok az állatokkal, számot adnak egész évi munkájukról. - Ezután már a méhek nem gyûjtenek több mézet. - Idõjósló nap: Ha Mihály napon még itt vannak a fecskék, újévig nem lesz nagy hideg. A Mihály-napi égdörgés szép õszt, de kemény telet jelent. - Az idõjárásban erre az idõszakra esik a vénasszonyok - vagy régebben: Szent Mihály nyara néven ismert bágyadt fényû kellemes õszelõ. - Ekkorra esik az õszi munkák utáni megpihenés, a kisfarsang, a lagziba járás idõszaka, legkésõbb Katalin napig. Október 2.: Õrangyalok ( Petra ) napja - Az elsõ lombhullató nap. Október 4.: Ferenc napja - Assisi Szent Ferenc ( ) megújította az egyház szellemét, eszméi új lendületet adtak a középkor misztikus romantikájának. Személye a földi javakról való lemondás, az egyszerûség és a szeretet jelképe lett. - Ez a nap az Állatok Világnapja - zöld jeles nap, mely Assisi Szent Ferencnek, az állatok védõszentjének halála napja. Október 15.: Teréz napja - Teréz, Szent karmelita apáca és spanyol írónõ. V. Pius boldoggá, XV. Gergely szentté avatta. - A szüret kezdõ napjának tartják. Október 16.: Gál napja - A halászat befejezõ napja - A makk érését ettõl a naptól számítják. - Ideje a rózsatöveket elfedni, a dália töveket felszedni. Október 18.: Lukács napja - Az orvosok, kórházak, fürdõk patrónusa. - A Mecsek alján a gesztenyeszüret napja. Október 20.: Vendel napja - Elsõsorban a juhászok védõszentje. A VI VII. sz. fordulóján élt. A Rajna vidéken remeteként juhászságot vállalt, végül egy kolostor apátjaként hunyt el. - Sok helyen a szüret kezdõ napja. Forrásmunka.: Gyopáros I. Zsuzsa: Néphagyományaink Pulai Istvánné

7 2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 9 Aranydiplomásaink Az idei tanévnyitó ünnepség keretén belül köszöntöttük településünk aranydiplomás pedagógusait. Gratulálunk pedagógusi pályafutásukhoz, és életútjukhoz szerkesztõségünk nevében is. Horváth Lázslóné Palik Rózsi Balatonkenesén született augusztus 31-én. Az általános iskola elvégzése után Kõszegen, valamint 1956 után Szombathelyen folytatta tanulmányait a tanítóképzõben. A csajági gyakorló évek után 1961-tõl nyugdíjazásáig a balatonkenesei általános iskola szeretett, megbecsült tanítója. Pedagógusi munkája során sok kisiskolásnak tanította meg a betûvetés tudományát, ám elmondása szerint szívéhez mégiscsak a matematika tanítása állt igazán közel. Amikor az iskolában bevezették a tantárgycsoportos oktatást, egyértelmû volt tehát számára, hogy a matematikát õ fogja tanítani. Így dolgoztak egymást kiegészítve, segítve hosszú éveken át munkatársával, Vér Lászlóné Irénke nénivel ben elvégezte a tanítók egy éves szakmai-módszertani tanfolyamát Gyõrben. Tanítói munkáját több ízben kiemelték, kitüntetést kapott 1983-ban eredményes, 1988-ban pedig kiváló munkájáért. A tanítás mellett az egykori úttörõcsapatot is szívesen segítette, tevékenységét 1978-ban,1983-ban, valamint 1987-ben is oklevéllel ismerték el ban nyugdíjba vonulásakor Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott. Rózsi nénit két fia négy unokával ajándékozta meg, õk jelentik a fiatalságot, vidámságot, a gondoskodást, s természetesen a folyamatos féltést is a mindennapokban. Fogadja õszinte gratulálásunkat aranydiplomája átadása és nem utolsó sorban születésnapja alkalmából! Laki Istvánné Lovasi Erzsébet 1939 május 1-jén született a közeli Papkeszin. Az általános iskolát Sáripusztán kezdte katolikus egyházi iskolában, majd az iskolák államosítása után négy évig volt a papkeszi általános iskola növendéke. Tanulmányait ezek után a veszprémi Lovassy László Gimnázium humán tagozatán folytatta. A gimnáziumi éveket a fõiskolai évek követték, az Egri Pedagógiai Fõiskolán szerzett matematika-fizika tanári diplomát. A mai napig szívesen emlékszik vissza az egri évekre, hisz a sok közös élmény, a bakonyi kirándulások igazi közösséggé kovácsolták csoportjukat. Az egykori diákok most is tartják a kapcsolatot egymással, 5 évente találkozót szerveznek tól nyugdíjazásáig a balatonkenesei általános iskolában tanított. Pedagógusi munkája során megismertette tanítványait a matematika és a fizika olykor nem is olyan könnyû tudományával, s tette ezt a legtermészetesebb módon, a gyerekek Kecskés Józsefné Molnár Judit 1960-ban végzett a Pécsi Pedagógiai Fõiskola magyar-német szakán. Édesapja és nagyapja nyomdokaiba lépve kezdett tanítani a balatonkenesei Általános Iskolában. A magyar, matematika tantárgyak mellett késõbb éneket is tanított a nyolc év zeneiskolai zongoratanulása okán. Állandó zongorakísérõje volt az iskolai és községi énekkaroknak, tánckaroknak. Sorozatos versmondó versenyek gazdája volt õ, tanítványai pedig sikert sikerre halmozva hozták el a dobogós helyezéseket a megyében verssel, prózával egyaránt. A mai napig nagy büszkeséggel tölti el, hogy egy tanítványa elnyerte az országos Kazinczy-díjat is. Akik az õ keze alól kerültek középiskolába, nem volt gondjuk a magyar nyelvtannal, hiszen olyan alapokat kaptak, melyek évekkel késõbb is kamatoztathatóak voltak. A számos irodalmi elõadás, melyeket férjével, Kecskés Józseffel együtt rendezett színessé tette az iskola életét ben a községben mûködõ nevelõotthon iskoláját egyesítették a falusi iskolával. A rendszerváltás után a német nyelv is bekerült az órarendbe, így végre taníthatta másik szakját is. A siker persze e téren számára a legkönnyebben elsajátíthatóan. Ahogy mesélte, a nevelõotthonban élõ gyerekek bizony gyakran kijártak hozzá segítséget kérni, ha egy-egy példa kifogott rajtuk, vagy megakadtak a tanulásban. Tanítványai számos kiváló versenyeredménnyel is büszkélkedhetnek. Mint mondja, Gábor fia a matematika versenyen elért 1. helyezés okán felvételi vizsga nélkül kezdhette meg tanulmányait édesanyja alma materében, a Lovassy Gimnáziumban. Sok örömöt szerzett kollégáinak is a számtalan szebbnél szebb saját kezûleg kötött ruhadarabbal. Laki Istvánné Erzsike 1984-ben az iskola kiváló dolgozója lett. Férjével, Laki Istvánnal 1962-ben kötött házasságot, s ma két gyermek, hat unoka jelenti számukra a család örömét, a gondoskodást. Õszinte szívvel gratulálunk az aranydiploma átvételéhez, és jó egészséget kívánunk! sem maradt el. Az elsõ megyei német versmondó verseny gyõztese 7. osztályos tanítványa volt. Hamarosan kapcsolatot alakítottak ki egy grazi iskolával. A kenesei diákok 10 évig rendszeresen jártak Ausztriába, Grazba, valamint fogadták vendégül osztrák társaikat itt a Balaton mellett. Kecskés Józsefné a település honismereti kutatómunkájában szintén tevékenyen részt vett férje oldalán ben, 55 évesen vonult nyugdíjba, ám igazgató férje nem talált német szakos tanárt helyette, így három évvel megtoldva tevékenységét, férjével együtt vonultak végképp nyugalomba. Szerencsére ez a nyugalom aktív! Az általuk megalakított Pilinszky Színpad immár 21. elõadását érhette meg. A zene fontos szerepet töltött, tölt be a család mindennapjaiban. Talán ennek köszönhetõ, hogy mindkét gyermekük a zenetanári hivatást választotta. Három unokájuk közül kettõ egyetemre jár, egyetlen lányunokájuk, Fanny pedig az idén érettségizett. Sok szeretettel gratulálunk az aranydiplomához, és jó egészséget, további alkotókedvet kívánunk!

8 10 Balatonkenesei Hírlap szeptember Jákfalvi Józsefné emlékére Kedves Marica! Megrendülten állok itt szeretteiddel, kollégáiddal, tanítványaiddal, tisztelõiddel együtt, hogy utolsó utadra elkísérjünk. Aki ismerte Marica tanító nénit, soha nem felejtheti el a derût, szeretetet sugárzó személyiségét. A szeretet és a türelem vezérelte, amikor bevezette az írás-olvasás rejtelmeibe azt a sok-sok gyermeket, akiket a hosszú évtizedek alatt nevelt, oktatott. Ezt érezte családja is, akikért élt, gondoskodó szeretettel tevékenykedett. (Imre Mária ) Hiányozni fog sok embernek kedves mosolyod, a bolt elõtti beszélgetések, az õszinte érdeklõdés hogylétünk felõl. Emlékedet megõrzik mindazok, akik részesei lehettek az országjáró kirándulásoknak, a Veled töltött együttléteknek, ahol mindig volt valami meglepetés, finom édesség. Fájó szívvel búcsúznak Tõled barátaid, kollégáid, tanítványaid! Isten Veled! A viszontlátásra! Vér Lászlóné Folytatjuk sorozatunkat Thury Attiláné Köszönöm a megtiszteltetést, hogy most rám került a sor. Jól esett a mesebeli megszólítás, amit egyrészt elismerésnek vehetek, másrészt ezzel talán arra is utalt Ildikó a júliusi számban, hogy óvodás korban mennyire fontos a mese, a játék, s mint királynõ az óvoda élén, valóban elsõdleges szempontnak tartok életünk megszervezésekor. - Az óvoda hány éves? - 33 éves. Balatonkenesén az óvodánk 1977-ben épült. Akarattyán körül készült, családi házként, egy hatalmas telken ben ünnepeltük az akarattyai óvoda 50 éves évfordulóját, erre az alkalomra Emlékfüzetet készítettem az intézmény rövid történetével. Egyébként Balatonkenesén az óvodáztatás 72 éves múltra tekinthet vissza ban a Balatonkenesei Református Egyház segítségével nyitotta meg kapuit az elsõ óvoda ben nagy változás következett óvodáink életében. A KDOP /2F Közoktatás Infrastrukturális fejlesztése c. pályázat keretében a balatonkenesei óvoda felújítására, korszerûsítésére, akadálymentesítésére, Balatonakarattyán teljes átépítésére, bõvítésére került sor. - Személyzet? Óvodánk alkalmazottai? - A három óvodában dolgozók összlétszáma 2010.szeptember 1-tõl 32 fõ. Óvodapedagógusaink létszáma: Balatonkenese és Balatonakarattya 10 fõ. Óvodapedagógusaink végzettsége a tv.i elõírásoknak megfelelõ, érdeklõdési körük sokirányú, széles skálát mutató. - Egyéb? - A gyors társadalmi, gazdasági változások tovább erõsítették a méltán világhírû magyar óvodapedagógiát. Ezen idõszak kihívása újabb lehetõséget adott szakmai életünknek. A helyi programok megalkotása, bevezetése az eddigi pedagógiai értékeket megerõsítette, az elmúlt évben a kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetésével járó feladatok szárnyakat adtak óvodapedagógusainknak. A Kompetencia alapú oktatás, egyenlõ hozzáférés Innovatív intézményekben c. pályázat az ígérethez híven további szakmai megújulást jelentett pedagógia munkánk során. Az elmúlt tanévben 23 tanúsítványt szereztünk. Óvodáink felújítása által létrejött tehát egy egészséges, modern, harmonikus nevelési környezet az itt nevelkedõ gyermekeink számára. A projekt megvalósulása során elõtérbe kerültek a környezetbarát, energiatakarékos megoldások, ezzel is eleget téve a Zöld Óvoda kritériumrendszerében megfogalmazott feltételeknek. - Thuryné útja? - Kiemelkedõbb végzettségeim: Gimnáziumi rajztagozat Felsõfokú Óvónõképzõ intézet, Intenzív továbbképzések, Óvodai Menedzser szak, Oktatási minõségügyi manager, Pályázatírói továbbképzés, ECDL Európai Számítógép 7 modulos használói jogosítvány Óvodapedagógiai nyári egyetemek és a es év továbbképzései: Professzionális vezetés és hatékony intézmény a gyakorlatban, Kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetése, Zöld Óvodában, úton a Zöld Óvoda felé. Szakmai utamról: Fejlesztõ játékeszközeimmel újítói tanúsítványt szereztem 2 alkalommal. Szakmai tanulmányutam Shanghajban, ami a montessori pedagógiával való ismerkedést segítette elõ. Megyei szakmai konferencián elõadást tartottam Pedagógus - teljesítményértékelés bevezetése óvodánkban c. témában. Zöld Óvodában, út a Zöld Óvoda felé c. Jó gyakorlat és az Átfogó intézményfejlesztési innováció kidolgozása, megírása. Több megyei szintû szakmai továbbképzést, 3 alkalommal kistérségi óvodavezetõk találkozóját, az óvoda dolgozóinak mentálhigiénés, helyi pedagógusainknak (óvónõk-tanítónõk)

9 2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 11 Óvoda-iskola átmenet tréninget, a szülõknek Szülõk Iskolája címmel elõadásokat szervezetem óvodánkban, 1993-tól vagyok vezetõ, minden ciklusra jutott bõven a feladatokból. Vezetõi pályafutásom alatt fontos mérföldkövek: a Millecentenárium éve óvodánkban, melynek részeként az Óvodai Nevelés Látható Világ pályázatán, A sámánok utódai címmel intézményünk elsõ helyezést ért el, és így az esztétikai nevelés terén bekerültünk az ország elsõ tíz óvodája közé. Méltón ünnepeltük meg óvodáink évfordulóit. Pályázatból beindítottuk a szenzoros integrált terápiát. Tartásjavító torna - Fit-ball foglakozások bevezetése az egészségesebb életmód jegyében. Sókockók kialakítása ben bölcsõde kialakítása ben a balatonvilágosi óvoda csatlakozása, Zöld Óvoda cím elnyerése ban megkaptam a Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet Gyermekekért c. díját, eredményes, a gyermekekért végzett óvodapedagógusi, vezetõi munkámért. Szakmai - pedagógiai hitvallásom A pályám kezdete: Szerencsés véletlennek köszönhetõen kerültem az óvodapedagógusi pályára. Elõször képesítés nélkül dolgoztam, de már akkor éreztem, hogy nekem találták ki ezt a szép hívatást - a gyerekek között lenni, érteni a nyelvüket, felelõsséggel nevelni, szeretgetni õket, csodálatos érzéssel tölt el a mai napig is. Mindig szívesen képeztem magam, hogy minél több ismeretet szerezzek a gyermekkor titkairól, módszerekrõl, vezetõi szereprõl. Fontosnak tartom, hogy mindenki úgy érezze, hogy egy közös célért, a GYEREKEKÉRT, a MI INTÉZMÉNYÜNKÉRT dolgozunk, a gyermek mindenek felett álló érdekét szem elõtt tartva. Eredményt elérni csak együtt, az óvoda minden dolgozójának az összefogásával, értékes munkájával, közös erõvel lehet. Hiszem és vallom, hogy becsülnünk és tisztelnünk kell felnõtt társainkban, a gyermekekben az embert, az egyént. A bizalom, az õszinteség, a másokra figyelés, a mások értékeinek, sikereinek az elfogadása számomra követendõ, egyetemes emberi értékek. Mindig ösztönöztem a körülöttem lévõ társaimat, hogy fedezzék fel saját értékeiket, s támogattam a bennük szunnyadó tehetség kibontakozását. A ránk bízott gyermekek nevelésében elengedhetetlennek tartom /követendõnek érzem a felnõtt kapcsolatok alakításában is/ a hitelességet: azt, hogy mindig önmagunkat, saját személyiségünket adjuk, érzéseinket sem titkolva, az odafordulást, hogy szeressük a gyermeket olyannak, amilyen, tetteinkkel sugározzuk a feltétel nélküli szeretet és az empátiát. Tudjunk a gyermek szemével látni, eszével gondolkodni, szívével érezni, beleérezni, átérezni helyzetét Pedagógiai hitvallásomat Váci Mihály gyönyörû gondolatával foglalnám össze: Osztani magad, hogy így sokasodjál, Kicsikhez hajolni, hogy magasodjál, Érteni õket, hogy tudd a világot, Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz! A gyermekek személyiségfejlõdésében az elsõ 6 év meghatározó. Ezért is nagyon nagy a felelõssége az óvodának, hiszen az igazi nevelõ maga az óvónõ, az óvónõ személyisége. Modellszerepe döntõ jelentõségû a kisgyermek utánzási hajlamából, érzelmi függõségébõl és abból a ténybõl fakadóan, hogy a legfogékonyabb életkorban fogadják be a gyerekeket. Egy kínai közmondást idézve: Egy gyermek élete olyan, mint egy papírlap, melyen minden arra járó nyomot hagy. Tehát nem mindegy, hogy milyen nyomot hagyunk a gyermekben. - Az óvoda, hol helyezkedik el a város többi intézménye közt? - Úgy érzem, intézményünket elismerik. Igyekszünk jó kapcsolatokat kialakítani partnereinkkel, feladatunknak érezzük ezeket a kapcsolatokat fenntartani, ápolni. Iskolánkkal nagyon jó a viszonyunk, egymást elismerõ, segítõ. Óvodai fellépés nélkül szinte elképzelhetetlen egy-egy városi rendezvény. - Van-e speciális, erre az évre vonatkozó feladata? - Mindig azt hiszem, hogy majd az új nevelési év könynyebb lesz, kevesebb feladatot kell majd megoldanunk, de már elõre tudom, hogy nem így lesz. Itt vannak pl. az egységes óvoda-bölcsõde beindításával járó feladatok, vagy a komptencia program elmélyítése a kidolgozott témahetek alkalmazása, vagy a pedagógusértékelésen túl a teljes alkalmazotti kör teljesítményértékelése. A Zöld Óvoda címhez méltó programok szervezése, ebbe fokozottan szeretnénk a szülõket is bevonni, a környezettudatos szemléletünket tovább fejleszteni és környezetünkben továbbadni. Ebben a nevelési évben vezetjük be a gyógytestnevelést, és még lehetne sorolni tovább a teendõket. - Mit szeretne a jövõben? - Szeretném, ha óvodánk referencia intézménnyé válna. Még csak a megfontolásnál, tájékozódásnál, az elsõ lépéseknél tartunk. - Szemléletet formálni az ember része a természetnek, nem ura. - alapján dolgozni, hirdetni és terjeszteni. Óriási kihívás áll elõttünk, mert a magunk módján és lehetõségein belül kötelességünknek érezzük, és ezért segítenünk kell a szükséges átalakulást, a szemléletformálást, el kell indulnunk, és tovább kell mennünk az úton, amely végül a fenntartható fejlõdés útjára terel bennünket. Programunkban a fenntarthatóságra nevelést elõtérbe helyezve tudatosabban fogalmaztuk meg feladatainkat. - Az önkormányzat mindig mindent megad? Eddig még mindig számíthattunk az önkormányzat támogatására. - Hogyan tudnám ösztönözni a fiatalokat a gyerekvállalásra? Mai világunkban kiemelt jelentõségûnek érzem a család szerepét, a családi összetartozás megtartó erejét, az otthon, a szülõföld, a haza szeretetét, tiszteletét. Aki engem ismer, tudja, hogy ösztönözni szoktam a fiatal szülõket a gyermekvállalásra. Mi itt az óvodában megteremtjük a szeretetteljes, nyugodt légkört a kicsik számára, a szülõk biztonságban tudhatják gyermeküket. - Kinek adja tovább a labdát? - Szeretném, ha a legközelebbi számban Pulai Istvánné (Ircsi) életútját ismerhetnék meg olvasóink részletesen, mert ez inspiráló lehetne mindenkinek. M.Z.

10 12 Balatonkenesei Hírlap szeptember 20 éves a Szivárvány Népdalkör VAGY Boldog 20. születésnapot! Legyen szó a Szezonnyitó rendezvényrõl, a Kapunyitó fesztiválról vagy a szüreti mulatságról, a Szivárvány Népdalkör nem hiányozhat és sokunk örömére nem is hiányzik - a közremûködõk sorából. Az idén 20. születésnapját ünneplõ dalos kedvû csapat örömteli izgalommal készül a szeptember 25-i sportcsarnokbeli jubileumi ünnepségre. A jeles évforduló kapcsán röpke nosztalgiázásra invitáltam a népdalkör vezetõjét, Parragh Mártát, aki mosolyogva, kétfõs kísérettel érkezett a jó hangulatú idõutazásra. A Szivárvány képzeletbeli krónikája 1990-nel indul: ebben az évben alakult a népdalkör a késõbbi mûvészeti vezetõ - a citerásként annak idején több énekcsoportot és zenekart kísérõ - Károlyi László, valamint néhány lelkes kenesei polgár kezdeményezésére. 91 legelején csatlakoztam a csapathoz idézi fel Márta a kezdeteket. Akkoriban en voltunk. Nem az számított, hogy tökéletesen énekeljünk, hanem az, hogy mindenki saját elhatározásából, a közös éneklés öröméért jött hozzánk. Az volt a lényeg, hogy egy jó kis csoportot alakítsunk teszi hozzá mosloygva Gondán Sándorné, Zsuzsa, az alapítótagok egyike. Az elsõ komolyabb fellépésünk az Ezeréves Csárda megnyitójához kötõdik folytatja Márta. 91 júniusában mutatkoztunk be elõször a falunak. A bemutatkozás után jó néhányan beléptek a csoportba... Az 5 éves évfordulónk egyrészt a keresztelõ miatt emlékezetes akkor lett a nevünk Szivárvány Népdalkör, másrészt akkorra készült el az elsõ fellépõruhánk. A csapat létszáma évekig 20 fõ körül mozgott, ám a 15 éves jubileum után megnõtt az érdeklõdés. Az utóbbi években volt olyan idõszak, amikor 30-an énekeltek a keddi próbán. Mára néhányan lemorzsolódtak: a távozók többnyire egészségügyi okok miatt lépett ki a csapatból. Jelenleg en vannak, illetve, a pártoló tagokkal együtt több mint 50-en. A fiatalok nem nagyon akarnak csatlakozni jegyzi meg Márta picit szomorkásan. A környzetünkben mindannyian próbáljuk agitálni az ifjabbakat, mindhiába... Sajnos egyre szûkebb az a réteg, aki ismeri a népdalokat. Másrészt a fiatalok vonakodásának talán az is oka, hogy a munka és a családi teendõk mellett sokan nem tudják vállalni az énekléssel járó elfoglaltságokat, kötöttségeket. Annak idején, amikor két mûszakban dolgoztam a nevelõotthonban, a délutános heteken én sem tudtam próbára járni emlékszik vissza Zsuzsa. Amíg aktívan dolgoztam, én sem kéredzkedhettem a munkahelyemrõl azzal az indokkal, hogy énekelni megyek magyarázza Hujber Mihályné, Jutka, aki 3 évvel ezelõtt frissnyugdíjasként lett népdalkörös. A nyári szünetünket kivéve minden kedden próbát tartunk, és évente fellépésre járunk. Ha távolabbi rendezvényre utazunk, az egész napos elfoglaltságot jelent veszi vissza a szót Zsuzsa. Van olyan hónap, amikor minden hétvégénk foglalt újságolja Jutka. Sõt! Nyáron elõfordul, hogy egy hétvégén több helyre várnak bennünket. A fellépések és az utazások költségeit a befizetett tagdíjakból fizetik. Emellett az önkormányzat és a Balatonkenese Városért Közalapítvány és a helyi vállalkozók is támogatják a Kenese jó hírét messze földre vivõ civil szervezetet. A különbözõ helyi, kistérségi, megyei és országos rendezvényeken, ünnepségeken, találkozókon, illetve megmérettetéseken Mártáék a sokszínû balatoni csokrok mellett többek között Tisza menti, palóc, szatmári és bakonyi nótákkal örvendeztetik meg a nagyérdemût vagy éppen a zsûri tagjait. És bár a sûrû nyár után lazább õsz következik, elfoglaltságban az elkövetkezõ hetekben sem lesz hiány. A szeptember 25-i jubileumi mûsort követõen a népdalkör e hó 30-án a fõvárosi Láng Mûvelõdési Központ felé veszi az irányt, ahol az Életet az éveknek Országos Nyugdíjasszövetség égisze alatt zajló Ki mit tud?-on mutatják meg, hogy mit tudnak. Október 10-én Gyõrbe készülnek az országos minõsítésre, azután pedig a balatonvilágosi népdalkör 10 éves jubileumi rendezvényén lesz jelenésük. Beszélgetõtársaim büszkén mesélik: a Vass Lajos Népzenei Szövetség által meghirdetett minõsítõkön többször kaptak arany minõsítést. Legutóbb május végén a rangos népzenei verseny sümegi középdöntõjérõl tértek haza aranyoklevéllel. Elismerésért persze nem kell a szomszédba menniük: 2009-ben a dalos csapat a Balatonkenese és Akarattya kultúrájáért-díjban részesült. A népdalkörnek komoly közösségformáló szerepe van állítja határozottan Márta. Az évek során nagyon sok barátság szövõdött a tagok között. Túl azon, hogy a próbákon és a fellépéseken jól kijövünk egymással; az egyéb programokon, például a helyi rendezvényeken is szívesen vagyunk együtt. Évente 3-szor közös névnapozást tartunk, de ha süteménysütésrõl és árusításról vagy éppen szüreti fõzõcskézésrõl van szó, a tagokra akkor is lehet számítani.

11 2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 13 Ha a népdalkör nem lenne, akkor valószínûleg sehova sem járnék pillant Jutka a társaira. Nyáron pár hetet kihagytam, mert dolgoztam, és õszintén szólva nagyon hiányzott az éneklés. Ha néhanapján valamiért nincs kedvem a próbához, akkor is kötelességemnek érzem, hogy elmenjek. Egyébként is, a csajok rám telefonálnának, hogy megkérdezzék, mi van velem, miért nem vagyok ott. Számomra ilyen az igazi közösség. Tényleg igazán családias a légkör helyesel Zsuzsa, miközben az asztalon lévõ Szivárványos fotók között mazsolázgat. Az éneklés révén jó néhány barátra szert tettem, arról nem beszélve, milyen sok helyre eljutottam, ahová a népdalkör nélkül valószínûleg nem jutottam volna el. A megannyi élményt megörökítõ fényképeket nézegetve a lányok egymás szavába vágva idézik fel a régi szép emlékeket. Például a nagykéri népdalkörrel való egymásra találásukat, vagy azt az erdélyi kiruccanást, amikor az egyházi énekekre szakosodott inaktelki asszonykórust rávették arra, hogy népdalokat énekeljenek. Legalább ilyen jó szívvel emlegetik a gyergyószentmiklósi férfikart, akikkel anno egy tiszafüredi fellépés alkalmával ismerkedtek meg, majd nótázták át a fél éjszakát. A vajdasági kulai népdalosokkal pedig egy ópusztaszeri nemzetközi fesztiválon barátkoztak össze... Az éneklés elég sok elfoglaltsággal jár, ugyanakkor rengeteg élményt ad ismeri el Zsuzsa. Különösen nekem, aki dalos kedvû családban nevelkedtem, és mondhatni, az anyatejjel szívtam magamaban az éneklés szeretetét. Gyermekkoromtól kezdve sokat nótáztunk a szüleimmel, különösen a téli estéken gyakran fakadt dalra az egész család. Ha bánatunk volt, akkor szomorút énekeltünk, ha pedig jókedvünkben zendítetünk rá, akkor vidám énekek szóltak. Ez ma is így van. Most is minden alkalomra, minden élethelyzetre és lelkiállapotra akad egy jó nótánk. Ez lehetne akár a jelmondatunk is... Szûcs Anikó Gratulálunk! Dr. Dukon Béláné iskolánk kollektívájának javaslatára augusztus 24-én megyei Pro Talento-díjban részesült. Vera 1980-ban kezdte pedagógusi pályáját. Rajz-könyvtár szakkollégiumon végzett, így a mûvészet mindig közel állt hozzá. Tanítványaival nemcsak tanórákon, hanem szakköri foglalkozások keretében szerettette meg az embert körül vevõ látható világ szépségeit. Szívügyének tekintette a tehetséges gyerekek felfedezését, felkarolását, fejlesztését. Kereste a lehetõségeket, hogy diákjai képzõmûvészeti versenyeken számot adhassanak tehetségükrõl, összemérhessék tudásukat kortársaikkal. Megyei, országos, sõt nemzetközi versenyeken szép eredményeket értek el munkáikkal. A mai napig vallja: a született tehetség önmagában nagy dolog, de hogy igazi talentummá váljon, hosszú folyamat eredménye, melyben a jó pedagógus csak segítõ láncszem. A díjhoz szívbõl gratulálunk. Vági Károlyné MEGHÍVÓ Szeretettel várjuk Önt az Idõsek Világnapja alkalmából megrendezendõ ünnepélyünkre, melyet október 1-jén (péntek) órakor a Sportcsarnokban tartunk. Balatonakarattyáról az autóbusz órakor indul az Állomás térrõl, és minden buszmegállóban megáll. Üdvözlettel: Sörédi Györgyné Polgármester

12 14 Balatonkenesei Hírlap szeptember Kedvünk a színjátszáshoz annyira megnõtt, hogy a búcsúzás elõtt még felújítottuk (1966. május elsején) a Többsincs királyfi -t részben új díszletekkel, kosztümökkel, ugyanazokkal a szereplõkkel, akik immár érettebben játszottak, mozogtak a színpadon. (A három darab elõadásának jeleneteit, szereplõit fényképek õrzik.) Archív 24. Nyolc év alatt nagyon sok szépet és jót tanultunk. Az életben ezt szeretném tovább adni, hogy ne csak én, de mindenki boldog legyen. Egész életemben az igazságért fogok küzdeni, mert igazság nélkül nincs boldogság. Az igazság és a becsületesség jelentõségét ebben az iskolában tanultam, és soha nem fogom elfelejteni. A muzsikáló fazék -ból: Balról jobbra: Czabula István, Jakab Sára, Magyar József, Szalay Tibor, Fekete Árpád, Bátai László, Várszegi Jolán A Többsincs királyfi -ból Balról jobbra: Széles Ferenc, Berecz Ferenc, Szinável Katalin, Újvári Hajnalka, Haraszti Erzsébet, Várszegi Jolán, Csõrés László, Lipták András Az égigérõ fá -ból Bán Ferenc igazgató úr: Mindig örömmel vettem kezembe ezt az aranykönyvet, melybe örömötöket, bánatotokat beírtátok. E kezdeményezést a jövõben minden osztályunk számára javasoljuk, mert benne hosszú évek múlva is megtaláljuk a hasznos emberré válás útját, amelyen jártatok a fáradságos évek alatt. Fájó szívvel búcsúzom Tõletek, e kedves, sok szépet, újat adó közösségtõl. Kérésem, hogy osztályfõnökötök, nevelõitek útmutatásait vigyétek magatokkal, mit szívünk melegével adtak számotokra, és kívánok sok-sok boldogságot. Balatonkenese, jún. 6. Bán Ferenc igazgató Kecskés József ( ) Maradj még Maradj még, ne menj el! Fészket rakott az éjjel. Krisztus, kereszted Fénylik a falon. Rám tekintsz, akarom. A halvány fényben Ejtett fejed látom. Csukott szemedbõl Szivárog a könny, Vér a lábadon Maradj még, ne menj el, Sokáig volt sötét éjjel. Pirkadást látok, Lassan kel a nap, Kapkodás nélkül Megfontolás van. Ép szûrõ-agyak, Forró gondolatok. Jövõnk fészkébe Igyekvõ kék madár. Maradj még, ne menj el! A vétkeseket söpörd el! Balról jobbra: Jakab Sára, Eichinger József, Makai Ferenc, Széles Ferenc, Jakab Sára, Haraszti Erzsébet, Eichinger József A Becsületkönyv -be elköszönésül az osztály minden tanulója egy általa választott idézetet írt, vagy véleményt fogalmazott. A legjobb tanuló, Jakab Sára sorai: Segíts, hogy állni tudjak, Az ébredést láthassam. Tartsak ki türelemmel, Élhessünk kegyelmeddel. A nap már besüt hozzám! Az égen szivárvány: Lesz Magyarország! (2010. május 17.)

13 2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 15 Napközis Tábor a Területi Szociális Szolgáltató Intézményben Intézményünk a tavalyi évhez hasonlóan idén is szervezett kéthetes ingyenes napközis tábort, melyen az öt ellátott település (Balatonkenese, Balatonfõkajár, Balatonvilágos, Csajág, Küngös) általános iskolás korú, hátrányos helyzetû gyermekei vehettek részt. A tavalyi évhez képest nagy változás volt, hogy idén Balatonkenese város a napközis tábor két hetének idejére árvízkárosult gyermekeket és felnõtt kísérõket fogadott Sajóecsegrõl. A sajóecsegi vendégek balatonkenesei és balatonakarattyai családoknál kerültek elhelyezésre, így a szolgálatunk ezúton is szeretne köszönetet mondani Bucz Lászlónénak, Cornides Tamásnak, Dr. Endrõdi Évának, Epacher Péternek, Mocher Istvánnénak, Károlyi Zoltánnénak, Kocsis Jenõnek, Kovács Istvánnak, Kun Szabó Zsuzsának és Szabóné Öcsi Mónikának.. A két település között kialakult jó kapcsolatot mi sem bizonyítja jobban, hogy a tábor óta eltelt idõben Balatonkenese Város Önkormányzata határozatot hozott arról, hogy az augusztus 20-i tûzijáték elmaradása miatt felszabadult Ft-ot a sajóecsegi óvoda felújítására fordítják, amely az árvíz során erõsen megrongálódott. A fenti összeg a megadott célra elutalásra is került. A tábor Balatonkenesén került lebonyolításra. A program összeállításakor szolgálatunk figyelembe vette a résztvevõ gyermekek életkori sajátosságait, a hasznos szabadidõ eltöltést, a várható idõjárást, valamint a település adta lehetõségeket, hogy a résztvevõknek minél szélesebb szeletet mutathassunk meg településünkbõl.a programok között szerepelt strandolás, bográcsozás a Parragh-Farkas Kertben, valamint a Horgásztanyán, látogatás a Kultúra Házában, a Tájházban, a református és katolikus templomokban, kikötõ látogatás a Marina Port KIKÖTÕBEN, valamint sok kézmûves- és sportfoglalkozás.a tábor résztvevõit mindenhol szívesen fogadták, mindenhol készséggel válaszoltak kérdéseikre. A résztvevõ gyermekek Balatonvilágos település kivételével járatos busszal közlekedtek. A szülõk ennek anyagi terheit nem tudták vállalni, így ezt szolgálatunk külsõ támogató bevonásával oldotta meg oly módon, hogy a gyermekek az öszszegyûjtött buszjegyek ellenében utólag kapták vissza az utazás árát. A támogatást Szedlák Attila, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyûlésének képviselõje biztosította képviselõi kerete terhére. A tábor az ellátott települések körében nagy népszerûségnek örvendett tavaly és idén is. Sok családnak ez az egyetlen lehetõsége arra, hogy gyermeke a nyár folyamán kikapcsolódhasson, szórakozhasson, élményeket, barátokat szerezzen. Az elsõ héten 5 balatonvilágosi, 3 csajági, 6 balatonfõkajári, 8 küngösi, 8 balatonkenesei és 9 sajóecsegi gyermek, valamint felnõtt vett részt, míg a második héten szintén 5 balatonvilágosi, 10 balatonfõkajári, 4 küngösi, 10 balatonkenesei és 12 sajóecsegi gyermek, illetve felnõtt táborozott. A tábor napi programjainak szervezésében és bonyolításában szolgálatunk 5 munkatársa és a Pilinszky János Általános Iskola 2 pedagógusa vett részt, amelyhez nagyon sok segítséget kaptunk külsõ támogatóktól. Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek, aki segítette a tábor szervezését, lebonyolítását. Külön említést érdemelnek a települési önkormányzatok, illetve az alábbi magánszemélyek, vállalkozók és intézmények: Assisi Szent Ferenc Segítõ Nõvérei Közössége, Balatonkenese Városgondnoksága, a Balatonkenesei Horgász Egyesület, Csókási János, Dr. Balázs Pál címzetes apát, Eleven Cukrászat, Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság, Katica Pékség, Kenese Marina Port Kikötõ, Kipp-Kopp Óvoda és Bölcsõde; Kocsis Húsbolt, Kultúra Háza, Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Református Lelkészi Hivatal, Sipos Sándorné, Szabados Árpád, Tájház, Urbán Húsbolt. Szolgálatunk reméli, hogy a nagy érdeklõdésre és sikerre való tekintettel a támogatók közremûködésével jövõre is szervezhet napközis tábort. Pozsonyi Monika intézményvezetõ Kerékpáros hírek Ismét jó híreket kaptunk a kenesei kerekezõk házatájáról. Káldy Attila a évi Le Manche versenyen második alkalommal indult szóló kategóriában. A 24 órás kemény, emberpróbáló versenyen 5. helyezést ért el, egyben új magyar csúcsot produkálva. Tánczos Sándor és Tánczos Gábor a Mounten byke szakágban olimpiai és maraton távokon remekül teljesítettek a csaknem 300 induló között áprilistól augusztus végéig tartó sorozaton belül rendezett különbözõ kupák és versenyek alkalmával. Balatonkenese város lakossága méltán lehet büszke kerékpárosaira, akik most is jó évet zártak. A Balatonkenesei Hírlap szerkesztõsége nevében is gratulálunk a nagyszerû eredményekhez! Igazán nyeregben érezhetik magukat! Csak így tovább két keréken! Gy.T.H. Õsz Itt az õsz, újra meg újra, Elkezdõdött az iskola Gyermekek hada, Lepi el az utcát, reggel tova. Hideg a szél, didereg a kismadár S a fecske is költözik már. Sárguló levél, susogó fák, A Balaton vize tajtékzó már, És az elmúlt nyárra gondoló, Emlékek szívünkben, elillanó, És nem látunk mást, Mint az õsz ködfátyolát. Debyke (Strasszer Andrea)

14 16 Balatonkenesei Hírlap szeptember Csiriz Kézmûves Játszóház az Õszi könyvtári hetek alkalmából ismét ingyenes beiratkozással és internet használati lehetõséggel várjuk a látogatókat november végéig. Tisztelt Olvasóink! Könyvtári amnesztiát hirdetünk november végéig, ez idõ alatt késedelmi díj fizetése nélkül visszahozhatják a kint lévõ, lejárt határidejû könyveket. Kedves Ovisok, Óvónénik! Itt van az õsz! Újra várunk benneteket könyvtárlátogatásra! Készítsetek elõre szép õszi rajzokat, kiállítást rendezünk belõle a könyvtár folyosóján! A könyvtárlátogatók megcsodálhatják, milyen ügyesek vagytok! Verseket, dalokat, mondókákat is hozzatok magatokkal, az olvasóteremben bemutathatjátok. Cserébe mesét hallgathattok! Tisztelt Kenesei Állampolgárok! Az október 17-én Veszprém megyében másodikként megalakult balatonkenesei polgárõr egyesület. Az idén tartja fennállásának 20. évfordulóját, az elmúlt 20 év alatt munkánkkal kivívtuk a felsõbb szervek és a lakosság magas fokú elismerését. Voltunk az év kiváló polgárõr egyesülete, részesültünk belügyminiszteri dicséretben és számtalan kitüntetésben. A lakosság érdekében végzett bûnmegelõzési tevékeny munkánkat társadalmi munkában, egyetlen fillér nélkül teljesítettük, ami több tízezer órát foglal magában. Polgárõreink a szabad idejüket, (családot magukra hagyva) áldozzák fel azért, hogy önök biztonságba tudják értékeiket, vagyonukat. Az éjszakai járõrszolgálatok azért vannak, hogy a A könyvtárban Ezúton szeretném megköszönni a képviselõ-testületnek a hozzám való bizalmát, hogy a nyári idõszakra Játszóházam részére ingyen kitelepülést biztosított Balatonkenese közterületeire. Remélem, a jövõ évben is hasonló érdeklõdésnek fog örvendeni a gyermekek és szüleik körében a lehetõség, hogy együtt játszhatnak a szabadidejükben, és maradandót alkothatnak, élményt nyújthatnak egymásnak a közös programokon. Az 5-14 éves korosztály számára új eszközök, technikák bemutatásával, fantáziájuk, kreativitásuk kihasználásával, fejlesztésével az elkészített játékok, ajándékok színesebbé tették a nyári szünetet. A kisebb gyerekek ismerkedhettek az eszközökkel, és szüleik segítségével szintén sikerélményben lehetett részük. Nem csak a strandokon (Majális a Vak Bottyán strandon, Szezonnyitó a Szabad strandon), a rendezvényeken (Juniális Balatonakarattyán, pünkösdi Tátorján-Fesztivál, a Palacsinta napi Gyermeknap, Kapunyitó, Akarattya-i Napok, Lecsó Fesztivál), hanem kiírt program alapján a Tájházban is sikerült megszervezni a rendszeres foglakozásokat. A hagyományõrzés, a régmúlt idõk bemutatása, a régi eszközök, anyagok használata vonzotta az érdeklõdõket a helyszínre. A régi dolgok mellett megfértek a gyerekek által elkészített Cérna- Rozik, selyem virágok vagy papírforgók is. A tavaly felújított és bõvített Tájház foglalkoztató terme augusztus 20-án lehetõséget adott a hagyományos csuhézás és szalmafonatok készítésének. Várom továbbra is a felkéréseket családi rendezvényekre, hagyományõrzõ ünnepekhez kapcsolódva közösségi rendezvényekre, rendszeres programok tartására, gyermekfelügyeletre. A nyári idõszakban kézmûves tábor szervezésére is volt igény. Ezt a szabadságom ideje alatt tudom majd vállalni. Amennyiben programlehetõségek iránt érdeklõdik az olvasó, keressen a rendezvényeken, a hirdetésekben megadott helyszíneken, vagy forduljon hozzám bizalommal az alábbi elérhetõségeken. Levélcím: Balatonkenese, Zrínyi u. 21., vagy telefonon: / Minden kedves szülõnek és gyermeknek zökkenõmentes iskolakezdést kívánok, illetve a fárasztó tanulás, munka után pihenést a közösségi rendezvényeken. Szabóné Öcsi Mónika játékvezetõ Kedves Iskolások! Rajzot, verset, rövid írásmûvet várunk Tõletek a könyvtárba november végéig, ami arról szól, miért szeretitek városunkat, és mi az, ami nem tetszik, amin szívesen változtatnátok? Számítunk jó gondolataitokra, ötleteitekre! A részleteket a könyvtárban megtudhatjátok. Olvasási versengésben is részt vehettek egy május végéig tartó játékban, melynek címe: Könyv a számítógép mellett Az elsõ feladat: Ezt olvastam a nyáron - címmel írjatok egy rövid fogalmazást, másoknak is ajánlva azt a könyvet, amely legjobban tetszett a nyári szünetben! Györgydeákné Takács Hajnalka 20 éves a kenesei polgárõrség lakosság éjszakai nyugalmát minden körülmények között biztosítjuk. De most mi kérünk segítséget! Minden kenesei és Keneséhez tartozó állampolgárt arra kérünk, hogy anyagi hozzájárulásával segítsen minket, hogy a 20. évfordulónkat méltóképpen tudjuk megünnepelni. Szeretnénk (ahogy az 5 és a 10 éves évfordulónkat), a 20 évest is egy szerény vacsorával ünnepelni, és mindazokat a polgárõröket, akik becsülettel végezték a 20 év társadalmi munkát, (18 fõ) valamilyen módon megjutalmazni. Mi 10 évenként egyszer kérünk a város lakóitól valamit, ezért kérjük önöket, hogy akár anyagi vagy tárgyi ajándékkal most legyenek segítségünkre. Megértésüket köszönve: a polgárõrség vezetõsége.

15 2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 17 Nordic walking élménytúrák Balatonkenesén július 10-én és augusztus 3-án a Magyar Nordic Walking Akadémia szervezésében Galambos László és Galambos Lászlóné vezetésével negyedik alkalommal került megrendezésre az országos élménytúra sorozat részeként a két élménytúra Balatonkenesén. Az elsõt az Öreg-hegyre, a másodikat a Soós-hegyre szerveztük. Az ország különbözõ távoli vidékeirõl is érkeztek vendégek, de örömmel fogadtuk a küngösi polgármester vezetésével az edzett, túrára felkészült küngösieket. A résztvevõk ismerték már az alaptechnikát, így a helyi nevezetességek megtekintésére és a páratlan természeti adottságok megcsodálására fordíthattunk minden percet. Lendületes tempóban haladva, vidám beszélgetéssel a Minden lépés számít! szlogen komolyan vételével kerültünk közelebb a természethez és az egészséges életvitelhez a túrák segítségével. Útközben ügyességet fejlesztõ csoportjátékokat játszottunk, amelyek a kohéziós élményt erõsítették nagymértékben. Páros és csoportos gimnasztikai gyakorlatokkal színesítettük a kaptatókat, és amikor elfáradt a csoport, nyújtó és lazító gyakorlatokat végeztünk. A speciális karbon alapú nordic walking botokkal végzett gyaloglás az egész testre pozitívan hat, leveszi a terhelést az ízületekrõl, megmozgatja a Kiugrott a gombóc Már negyedik alkalommal rendezték meg Balatonfûzfõn a Gombóc Fesztivált augusztus 7-én. Erre az alaklomra meghívták mûvészeti iskolánkat, hogy egy zenés mûsorral mutatkozzunk be. A félórás koncerten zongorás, furulyás, fuvolás produkciók mellett a szolfézs csoport is énekelt. A nyári szünetben nehéz volt összeállítani a mûsort, a nyaraló gyerekek közül csak kevesen értek rá. Aki eljött, nagyon lelkesen vett részt a próbán és az elõadáson. A szereplés nagyon szépen sikerült, a szülõk is elkísérték gyermekeiket, és egy kellemes szombat délutánt tölthettek el Fûzfõn. Köszönjük a meghívást, és köszönet a szereplõ diákoknak és szüleiknek: Kuti Sára, Kuti Luca, Szabó Balázs, Molnár Petra, Zubor Panna, Csõszi Janka, Gál Zita, Kéri Sámuel, Károlyi Lili. Felkészítõ tanárok voltak: Csõsz Gulnára, Séri Márta, Egyed Bernadett. Egyed Bernadett A lomtalanítás idõpontja: Balatonakarattyán október szervezet össz izomzatának 90%-át. Jótékonyan hat a szív és érrendszerre, a vérkeringésre, a légzésre, a csontokra, fejleszti az állóképességet. Mindenkinek ajánlott, aki szeretne mozogni és rendszeres aktív szabadidõ eltöltésre vágyik. A NW minden olyan ember számára testre szabott sportág, akik nem akarnak futni, vagy nem futhatnak, ugyanakkor tenni szeretnének valamit az egészségükért és a fittségükért. A legjobb, ha az edzést egy képzett NW-oktató, a Magyar Nordic Walking Akadémián végzett szakember az INWA irányelvei alapján irányítása mellett kezdjük el. Ajánlott mindenki számára egy technikai tanfolyamot elvégezni,hogy a mozgás technikája megfelelõen épüljön be a mozgásstruktúrába. Külön köszönetet mondunk Sörédi Györgyné polgármester asszonynak és a helyi Tourinform Irodának, akik támogatásukkal lehetõvé tették a programot. Akiket további nordic walking élménytúrák érdekelnek, utánanézhetnek a következõ honlapokon, vagy érdeklõdhetnek az alábbi telefonszámokon: 06 30/ , 06 30/ Galambos Lászlóné MNWA elnök HASTÁNCOKTATÁS Szeretettel várjuk szeptembertõl a táncolni vágyó kislányokat, hölgyeket, asszonyokat! GYERE EL, MERT: - szakképzett oktató vár, és te is meg tudod tanulni, - szeretnél egy jó közösséghez tartozni, - szép zenékre, nyugodt környezetre vágysz - testsúlytól és életkortól függetlenül mindenki ûzheti - segítségével egészséges énkép, helyes önértékelés alakulhat ki benned - ha a tested, az izmaid megmozgatása a cél, akkor számodra a hastánc a tökéletes választás! 2010-ben is változatlan árakon várunk: Felnõtt korosztály (16 évtõl) 1000Ft/alkalom Gyermek korosztály (4-15 év) 500 Ft/alkalom Kezdõ hastánctanfolyam indul a felnõtt korosztály részére: Balatonkenesén a Kultúra Házában (Táncsics M. u. 24.) október 6-án (szerda) 17:15-18:45 Papp Judit 70/ Balatonkenesén október Építési törmeléket, zöld, veszélyes és háztartási hulladékot nem szállítanak el. Csatlakozni a kezdéstõl számított 1 hónapig lehet! Kedvezményes bérletvásárlási lehetõség vár!

16 18 Balatonkenesei Hírlap szeptember Engedje meg, hogy a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport nevében köszöntsem. Reményeim szerint ismerõsként cseng az Ön számára is a LEADER kifejezés ben kezdtük, lelkes civilek, vállalkozók és a helyi önkormányzatok közremûködésével feltérképezni azokat a fejlesztési potenciálokat, ötleteket, szándékokat, melyek településeinket élhetõbbé, az itt élõk és ide látogatók számára vonzóbbá teszi. Egyesületünk 2008-ban alakult 22 település önkormányzatainak, civil szervezeteinek és vállalkozásainak együttmûködésével. Fõ célunk a folyamán elkészített Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtása, településeink fejlesztése, a közös gondolkozás, együtt cselekvés igényének megteremtése. A LEADER francia mozaikszó: Liasion Entre Actions pour le Development de l Economie Rurale. Jelentése: Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében. Hét alapelv mentén valósulnak meg ezek a projektek: a) jól azonosított szubregionális vidéki területekre irányuló területalapú, helyi fejlesztési stratégiák; b) helyi köz- és magánszférabeli partnerségek (a továbbiakban: a helyi akciócsoportok); Legutóbbi cikkünk óta kisebb felbolydulás volt tapasztalható a Globe Dental Care klinikán. Megtudhatunk errõl valamit? Igen nagy öröm számomra, hogy már híre ment a történéseknek. A klinika orvosainak lehetõségük nyílt Budapesten részt venni egy továbbképzésen, ahol új implantációs eljárást sajátítottak el. A rendszer bevezetésével néhány hete nálunk is segíteni tudunk olyan pácienseken, akiknek eddig nem volt megoldható a fogbeültetés. Ez nagyon bíztatóan hangzik. Beszélne nekünk errõl a rendszerrõl? A fogbeültetés a foghiány pótlásának legmegbízhatóbb módja, mely a saját fogak érzését nyújtja. Fogimplantátumok behelyezésével akár egyetlen fog hiánya vagy teljes foghiány is tökéletesen pótolható. A rosszul rögzülõ kivehetõ fogsorok helyett a bazalis implantátumokkal módunkban áll azonnal rögzített pótlást készíteni. Ezáltal az életminõséget nagy mértében javítjuk, az esztétika mellett garantált a teljes értékû rágás visszanyerése. Vannak olyan esetek, amelyekben fogágy-betegség vagy Tisztelt Olvasó! FOG-as témák c) alulról felfelé építkezõ megközelítés a helyi akciócsoportok helyi fejlesztési stratégiák kidolgozására és megvalósítására vonatkozó döntéshozatali hatáskörével; d) a stratégia multiszektorális tervezése és végrehajtása, a helyi gazdaság különbözõ ágazatainak szereplõi és projektjei közötti kölcsönhatáson alapulva; e) innovatív megközelítések végrehajtása; f) együttmûködési projektek végrehajtása; g) a helyi partnerségek közötti hálózatépítés. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében megvalósuló, az Európai Unió által támogatott program lehetõséget biztosít mikrovállalkozások fejlesztésére, a turisztikai vonzerõ növelésére, falufejlesztésre, megújításra és a vidéki örökség megõrzésére. Ezt egészíti ki a LEADER program, amelynek elsõdleges célja a közösségfejlesztés és hálózatépítés, a fenntartható együttmûködési módok elsajátítása és gyakorlása. A 2008-as elsõ támogatási periódusban 47 kérelem érkezett be, 613,5 millió Ft támogatási igénnyel. Ezek közül 12 db 124,5 millió Ft összegben nyert támogatást. A évben a LEADER célterületekre 31 pályázat érkezett be 370,7 millió Ft támogatási igénnyel. Helyi rendezvények megszervezéséhez 5 helyszínen összesen 5 millió Ft támogatás odaítélését tette lehetõvé az egyesület Döntéshozó Testülete (DT). LEADER Kultúrparkok és -Központok kialakítását 9 településen 219 millió Ft-tal támogatjuk, míg a rendezvények lebonyolításához szükséges mobil eszközök beszerzésére 35 millió Ft-ot költhetnek a nyertes pályázók. Célunk, hogy ezekrõl a sikeres pályázatokról rendszeresen beszámoljunk Önöknek. E cél megvalósítása érdekében jelentkezünk rendszeresen a helyi újságok hasábjain, a helyi önkormányzatok honlapjain, és a települések LEADER hírtábláin. A közös célok elérése úgy valósulhat meg, ha Ön is segít ötleteivel, javaslataival, észrevételeivel. Ha Ön is hozzá szeretne járulni települése fejlõdéséhez, forduljon hozzánk bizalommal! Pergõ Margit Berhida Város polgármestere, elnök egyéb okokból a fogbeültetéshez nem áll rendelkezésre megfelelõ mennyiségû vagy minõségû csont. Erre a felsõ állcsontban megoldást jelenthet a csontbeültetés, melyet klinikánkon is kiváló eredménnyel alkalmazunk. Az alsó állcsontban a csontpótlás sokkal bonyolultabb feladat, melyet a napi gyakorlatban igen ritkán alkalmaznak. Idén jelent meg Magyarországon ez a forradalmian új svájci implantológiai rendszer, melyet elsõk között alkalmazunk klinikánkon. A bazális implantátumokat azoknak a pácienseknek ajánljuk, akiknek nincs elegendõ csontjuk a fogbeültetéshez, illetve nem akarnak csontpótlást. Ezzel az új eljárással a kezelések idejét minimálisra csökkenthetjük, mindössze 5 nap alatt - a mûtéttel együtt - elkészítjük a rögzített fogpótlást. Így a hagyományos rendszereknél megszokott 3-6 hónap gyógyulási idõt spórolhatjuk meg. Köszönöm, hogy megismertette olvasóinkkal, ezt az új lehetõséget. Sok sikert kívánok a rendszer alkalmazásához. Köszönöm szépen. Gy.H.N.

17 2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 19 Már nagyon vártuk. Heteken át készültünk és hétrõl hétre tesszük ezt továbbra is. De már elkezdtük! Hogy mit? Természetesen az õszi futballszezont! Ne értsen félre minket, kedves olvasónk, de mi már nagyon vártuk, hiszen a srácok hetek óta edzettek, hogy felkészültek legyenek, és a szakvezetés is komoly munkát tett le, hogy megfelelõ körülmények mellett indulhasson a 2010/2011 szezon. Az eredmények? Kérdezhetik most, és hát igen, a cikk írásáig 4 forduló, három mérkõzés, egy szünnap (a páratlan létszámú csoport miatt). A mérleg: két vereség egy döntetlen! Nem az, amit szerettünk volna. Elsõ mérkõzés a Dudar ellen szép kezdés után (2:1) a végére 2:3-as vereség hazai pályán. Elkezdõdött! még minden veszve, és egy erõs hajrával kiegyenlített. Meg kell jegyezni, hogy a mérkõzést akik látták, megerõsíthetnek benne: csak a véghajrában két olyan szabálytalanság is történt ellenünk, amit a mérkõzés elején a játékvezetõ ellenünk megítélt, viszont a vendégekre nem szabta ki ezt. Ennek ellenére a csapat nem tört le, nem állt meg, és ez dicséretes. Külön meg kell említenünk a Takács testvérek játékát. Peti a középpályán nagyon sokat vállalt magára a játék szervezésében, míg Laci a mesterhármasával, ahogy mondani szokták, meg találta a góllövõ cipõjét. Csak így tovább, fiúk! Két egyéb hírrõl is szeretnénk még beszámolni a olvasóknak. Az egyesület legutóbbi elnökségi ülésére meghívta Szabó Károlyné iskolaigazgatót, ahol szóba került az utánpótlás kérdése. A jó hangulatú megbeszélés eredményeként már meghirdetésre is került az iskolában, hogy az egyesület serdülõ csapat kialakítását kezdi meg, ahová szeretettel várja a felsõ tagozatos fiúkat. Emellett a foci iránt érdeklõdõ lányokat is szívesen látjuk, hiszen lehetõségünk van az õ fejlõdésük segítésére is. Az edzések megkezdését októbertõl kezdjük, az iskolában minden érdeklõdõ megkapja a szórólapot ezzel kapcsolatban. Kérjük a kedves szülõket, figyeljék ezeket, hiszen közösen tudjuk elérni, hogy a tehetséges gyermekek úgy fejlõdhessenek, ahogy azt képességeik engedik. Másik fontos információ hogy a már megígért Pártolói igazolvány -ok megvásárolhatóak az egyesület elnökségénél vagy a hazai mérkõzéseken. Öt, tíz, és húszezer forintos igazolványok többféle kedvezményre is feljogosítják a tulajdonosaikat. Kérjük, éljenek a csapat támogatásának ezzel a formájával. Következõ hazai mérkõzéseink: 2010 szeptember 25-én 14 és 16 órai kezdettel lesznek. Minden kedves szurkolónkat szeretettel várjuk: 2008 Balatonkenese Katica Pékség LC elnöksége 10 perc kihagyás, és már csak az eredmény után futhattunk. A következõ mérkõzés a Nagyesztergár ellen. Az elsõ félidõ 3. percében egy vitatható (de hát ezt mi mondjuk) büntetõ után - ami láthatóan sokkolta a csapatot - csak a második félidõre szedte össze magát a gárda. Ez azonban csak a 2:1-es szépítésre volt elegendõ. A harmadik forduló volt a szünnap és a negyedik a testvérvár balatonfûzfõi gárda ellen hazai környezetben. A csapat hozzáállása az esõs idõ ellenére remek volt. Az eredmény kísértetiesen hasonlított az elsõ mérkõzésen tapasztaltra, hiszen 2:1-es hazai vezetés után jött a 10 perces koncentrációhiány, és megint a vendégek vezettek 3:2-re. Ami más volt az eddigiekhez, azonban az, hogy az edzõi és a szurkolói bíztatás segítségével el tudta hinni a csapat, hogy nincs A Kelet-Balatoni Borlovagrend borbaráti szeretettel vár minden érdeklõdõt a szeptember 26-án 15 órakor kezdõdõ borrendi avatási ceremóniájára, melynek helyszíne a református templom.

18 20 Balatonkenesei Hírlap szeptember TÁTORJÁN JÁTÉKVÁR Balatonkenese, Dózsa György tér 1. Tel.: 88/ , 30/ Bölcsõde Családi napközi Családi játéktár, játszóház Gyermekfelügyelet Születésnapi zsúrok Házi gyermekfelügyelet egyéni igény szerint Játék- és jelmezkölcsönzés Babaápolási termékek Barátságos árak, helyi kedvezmények, bérletek Nyitva tartás: Hétfõtõl péntekig: 8-17 óráig Szombaton: óráig, vasárnap: zárva. Módosulás bejárati ajtón, weboldalon elõre hirdetve. Tájékoztató a kutyák veszettség elleni oltásáról Felkérésre, a félreértések elkerülése céljából az alábbiakban röviden ismertetem a veszettség elleni oltással kapcsolatos jogszabályi hátteret: - A három hónapos kort betöltött ebek veszettség elleni oltása kötelezõ, és évenként megismétlendõ. - A védõoltás elvégzése nem hatósági feladat, hanem a magán-állatorvosi tevékenység része. - Az Önkormányzatok eb-nyilvántartási kötelezettsége megszûnt, helyette van az egyedi kamarai sorszámmal ellátott oltási könyv, amire át kell térni. - Az oltás meglétének ellenõrzése, illetve az esetleges szabálysértések szankcionálása továbbra is hatósági feladat marad. - A Magyar Állatorvosi Kamara, szabályzata értelmében nem ad engedélyt olyan településen összevezetett oltásra, ahol van állatorvosi rendelõ, vagy más állategészségügyi létesítmény, és nem nagyobb a település fõnél. Városunk ebbe a kategóriába tartozik. Kamarai támogatás hiányában a hatóság sem ad engedélyt az oltás megtartására. - A Kenesén szept. 11-én megtartott oltás (illetve szept. 25-én is lesz egy lehetõség 9-12 óra között), a HOLD és NAP KISÁL- LAT-RENDELÕ EXTRA RENDELÉSI IDEJE VOLT, NEM TARTOZIK AZ ÖSSZEVEZETÉSES EBOLTÁS TÉMA- KÖRÉBE, EZÉRT AZT EGYÁLTALÁN NEM KELLETT ENGEDÉLYEZTETNI, ÉS EZÉRT NEM VONATKOZIK RÁ AZ EMLÍTETT KAMARAI SZABÁLY SEM!!! Végül megjegyzem, hogy az õszi kutyaoltáshoz egyáltalán nem kell ragaszkodni, rendelõmben az év majd 300 napján van lehetõség a kutyusokat beolttatni, árban nincs különbség, ezentúl szerintem sokkal kényelmesebb, egyéb dolgok megbeszélésére is lehetõséget ad. Ha valakinek nincs módja kutyáját elhozni, akkor kérhet háznál való oltást is, ezeket kérésre eddig is elvégeztem, az õszi oltások után, október-november hónapokban. A kiszállási díj méltányosan Ft, de ez csak és kizárólag a veszettség oltásra vonatkozik, egyéb háznál való kezeléseket továbbra sincs módom teljesíteni, fõállásom, rendelõm üzemeltetése és szakértõi tevékenységem miatt erre már nem jut idõm. Természetesen a megyébõl bármely magán-állatorvos hívható, akinek a területre érvényes kamarai engedélye van. Tudom, hogy megszokott dolgokról nehéz áttérni másokra, de azt is tudom és látom, csak nem tudom részleteiben kifejteni, hogy ezek a jogszabályi változások az igényesebb gyógykezelést, a szabad állatorvos-választást stb., végsõ soron az Önök érdekeit szolgálják, illetve ezek kényszerítették ki. Bízom benne, hogy jelen tájékoztatásommal ehhez én is hozzájárultam. Tisztelettel: Dr. Zoltán Levente, állatorvos-ügyvezetõ Egyéni vállalkozó bevezetõ áron vállalja elhasználódott, megrongálódott s i r e m l é k cseréjét gránit kivitelben, bõ választék lehetõségével. Gyors, pontos, minõségi kivitelezéssel határidõre! Hanák Balázs tel.: TORNA! Újra indul Balatonakarattyán (Óvoda) Balatonkenese (Kultúra Háza) október 4-tõl az esti órákban nõi kondicionáló torna. ÉRD:

19 2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap forintos hirdetések Használt építési anyagot téglát, koszorúfát, gerendát, cserepet elfogadnék. Tel: Jónás Józsefné, Fõ u. 34. Városgondnokságnál is lehet jelezni! Horgászcsónak eladó 4,2 m x 1,1 m borovi feny, kívülrõl mûanyaggal borítva. Irányár: Ft Tel: Balatonalmádiban õstermelõtõl sövénytuja nagyválasztékban eladó. Érdeklõdni: 88/ este Balatonkenesén Fõ utca 30. szám alatt liba eladó. Érd: S 51-es 4 sebességes Simson motorkerékpár eladó. Érd: Balatonkenesén Partfõ u. 5. szám alatt nyaraló eladó. Tel.: Fekete Gyémánt Szépségszalon Férfi, nõi gyermekfodrászat, kéz és lábápolás. Balatonkenese Tompa M. u. 1 Honvédüdülõ. Igény esetén házhoz megyek. Kissné Zimmermann Szilvia Tel.: Megkezdtem kozmetikai tevékenységemet. Balatonalmádi Erkel Ferenc utca 14 szám alatt a KINGA SZALONBAN. Várom kedves vendégeim jelentkezését. Korszerü gépek, szolid árak mellett. Balatonkenesén házhoz is megyek telefon megbeszélés után. Piller Éva Kozmetikus: MASSZÁZST VÁLLALOK! Frissítõ, Svéd, Sport, Aroma, MA-URI masszázsok közül választhat. Bejellenkezés szükséges! Szeretettel várom! Telefon: A GENERALI BIZTOSÍTÓ MUNKATÁRSAKAT KERES JELENTKEZNI RÉZMÛVES KÁROLY FÕTANÁCSADÓNÁL. TEL.: Leinformálható, becsületes hölgy Eltartási szerzõdést kötne idõs nénivel vagy bácsival (gondozást, ápolást költségek vállalását ) Tel.: Szemetes kuka 120 literes F; Monlines Super Trio porszívó felmosni és szõnyeg tisztítására alkalmas gép Ft ; Brit vízszûrõ Ft Tel: , KEVESET HASZNÁLT WHIRLPOOL KOMBI ES HÛTÕSZEKRÉNY (145 l + 45 l); BOSH SIEMENS PROPÁN- BUTÁN GÁZ FÛTÕKÉSZÜLÉK; 800 W SAM- SUNG MIKRO ELADÓ! Érd: Frissítõ, betegség megelõzõ TALPMASSZÁZS! AZ ELSÕ KEZELÉS INGYENES! Tel: Sürgõsen eladó! Egy szép állapotban lévõ sarokgarnitúra, fabetétes Ft- ért, egy darab fenyõfából gyerekheverõ állítható hosszúsággal Ft- ért, cipõs szekrény 3. részes Ft- ért, tükörrel Ft- ért. Érd: PIZZA HÁZHOZSZÁLLÍTÁS! KENESE AKARATTYA! PARTY! Tel: ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ A SZILÁGYI ERZSÉBET UTCÁBAN. Érd: FÉKALKATRÉSZ AKCIÓ 15% Bosch, Ate, Mintex, Feroda, Jurid, Textar Autóalkatrészek japán, koreai és európai típusokhoz Kenõanyagok, gumiabroncsok akkumulátorok. Tuning felszerelések kipufogók 0-24 órán belül Info, rendelés: 06 20/ Megrendelését házhoz szállítással teljesítjük! Területi Szociális Szolgáltató Idõsek Klubja Programja Balatonkenese, Táncsics út. 20. Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig: óra között. Felhívjuk az idõs lakosság figyelmét a kedvezményes, Ft összegû ebéd helyben való elfogyasztásának lehetõségére, valamint a programjainkon való részvételi lehetõségre. Információért hívják munkatársainkat és a Területi Szociális Szolgáltató Intézményt. Területi Szociális Szolgáltató Intézmény: 88/ Idõsek Klubja: Mozgásukban korlátozott tagjaink szállítást kérhetnek a fenti telefonszámokon. Hétfõ: Társasjáték Irodalmi mûvekbõl felolvasás Kedd: Gyógytorna és masszírozás Kézmûves foglalkozás Szerda: Társasjáték Ezt olvastam: sajtószemle Csütörtök: Koncentrációs gyakorlatok Társasjáték, film és irodalmi program Péntek: Séta, társasjáték, filmklub Havonta egy alkalommal Németh Gyula nyugalmazott református esperes és a Segítõ Nõvérei közösség foglalkozása. Várunk érdekes, kedves cikkeket, írásokat, melyeket szeretnének megosztani! Több programunk jelenleg szervezés alatt áll! Megkezdtem kozmetikai tevékenységemet. Balatonalmádi, Erkel Ferenc utca 14. szám alatt a KINGA SZALONBAN Várom kedves vendégeim jelentkezését. Korszerû gépek, szolid árak mellett. Balatonkenesén házhoz is megyek telefon megbeszélés után. Piller Éva, Kozmetikus: HERMANN. Ok HÁZMESTERSZERVÍZ - kisebb javítások és karbantartási munkálatok - duguláselhárítás - villanyszerelés - bútorok összeszerelése - lakásriasztók szerelése MOBIL:

20 22 Balatonkenesei Hírlap szeptember KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK: A Polgárõrség telefonszáma: Ha aktuális szabálytalanságot észlelnek, a településõrök hívhatóak a következõ számon: A közterület-felügyelõk hivatali idõben hívhatók az alábbi számon: Városgondnokság hétvégi ügyeleti száma: Hulladéktömörítõ címe: Balatonkenese, Dózsa György út Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 8-15-ig, szombaton 8-12-ig. AEGON BIZTOSÍTÁS Amit Önnek ajánlunk: - Lakás- vagy egyéb célú elõtakarékoskodás - Komplett baleset biztosítás (vállalkozásban költségelhetõ) - Klasszikus vagy VITÁL életbiztosítás - Teljes körû védelmet nyújtó lakásbiztosítás - Nyugdíjpénztári szolgáltatás - Kötelezõ és Casco biztosítás - Ügyfélkiszolgálás helyben (üzletkötés, kárbejelentés, zöldkártya stb.) Vinklár Mihályné az AEGON M.o. Biztosító helyi munkatársa Mobil: 30/ , Tel/Fax: 88/ , ORVOSI ÜGYELET: BALATONALMÁDI, BAROSS G. U. 32. TEL.: 88/ BALATONKENESEI HÍRLAP Balatonkenese Város Önkormányzatának havilapja Polgármester: Sörédi Györgyné Alapító szerkesztõk: Czakó Gyula Kürthy Lajos - Taródi Flink Kornél Szerkesztõség: Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár 8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. Tel./fax: ; Felelõs szerkesztõ: Gyõrfi Károlyné Olvasószerkesztõ: Márkus Zoltán Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfûzfõ-gyártelep Közérdekû információk A Polgármesteri Hivatal címe: Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. web: (88) , (88) Fax: (88) Az Igazgatási Csoport és a Pénzügyi Csoport ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: Szerda: Péntek: 8 12 A Mûszaki Csoport ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: 8 12 Szerda: Péntek: 8 12 A polgármester ügyfélfogadási ideje: Kedd: 8 12 A jegyzõ ügyfélfogadási ideje: Szerda: 8 12 A Küngösi kirendeltségen: Kedd: 8 12 A Pénzügyi Csoportnál a pénztári órák idõpontja: Hétfõ: és Szerda: és Településrészi Önkormányzat Balatonakarattya, Iskola u. 6. (06-30) Fürdõsné dr. Endrõdi Éva Fogadó óra: minden hónap 4. hétfõjén óra között Háziorvosi ellátás: Balatonkenese, Táncsics u sz. körzet: Dr. Németi Sándor (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ-kedd: Szerda, csütörtök: 8 12 Péntek: sz. körzet: Táncsics u. 3. Dr. Détár Bianka (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Balatonakarattya, Szent I. tér 1. Dr. Détár Bianka (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: 8 10 Péntek: 8 10 Gyermekorvosi körzet: Balatonkenese, Óvoda u. 8. Dr. Horváth Mária (30) (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd, szerda, csütörtök, péntek: Balatonakarattya, Szent I. tér 1. Dr. Horváth Mária (30) (88) Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, szerda, csütörtök: 8 9 Péntek: 8 10 Fogorvosi körzet: Elõzetes bejelentkezés alapján Balatonkenese, Óvoda u. 8. Dr. Thury Vivien (88) Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, csütörtök: Szerda, péntek: 8 12 Tátorján Gyógyszertár: Balatonkenese, Balaton u. 57. (88) Hétfõ-péntek: 8 17 Állatorvos: Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2. Dr. Zoltán Levente (88) Hétfõ-péntek: Területi Szociális Szolgáltató: Balatonkenese, Fõ u. 43. (88) Szakápolói szolgálat Balatonkenese, Kossuth u. 42. (88) Városgondnokság Balatonkenese, Fõ u. 43. (88) Óvoda Balatonkenese, Balatoni u. 63. (88) Balatonakarattya, Bakony u. 7. (06-30) Iskola Balatonkenese, Bajcsy Zsilinszky u. 10. (88) honlap: Kultúra Háza: Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. (88) Tourinform iroda: Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. (88) Nyitva tartás: Hétfõ-péntek: Könyvtár: Balatonkenese, Táncsics M. u. 22. (88) Nyitva tartás: Hétfõ: Kedd, csütörtök: Péntek: 10 14; Szerda: zárva Tájház: Balatonkenese, Kossuth u. 6. (88) Nyitva tartás: keddtõl szombatig: 10 12; Könyvtár, Közösségi Ház: Balatonakarattya, Iskola u. 6. (88) Nyitva tartás: Hétfõ-kedd: Szerda-csütörtök-péntek: Idõsek Klubja: Balatonkenese, Táncsics M. u. 20. Nyitva tartás: Hétfõtõl péntekig Sportcsarnok: (88) Rendõrség: Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u (88) , Polgárõrség: Balatonkenese, Parti sétány 16. (30) , (88) Vízirendõrség: Siófok, (84) Vasútállomás: (88) (akarattyai vonatközlekedésrõl is információ itt) EON: Veszprém, Radnóti tér 1. (40) Mûszaki hibabejelentés: (40) Mérõóra-állás bejelentés: (40) DRV ZRt. Ügyfélszolgálat Siófok Gázmûvek: Veszprém, Mártírok útja 9. (88)

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A.

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban c. pályázatról 2010. április 30. 1 Előzmények:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata

Nagykálló Város Önkormányzata LAKOSSÁGI KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2. Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

1. ÜGYFÉL ADATAI Szentkirályszabadja Község Önkormányzata

1. ÜGYFÉL ADATAI Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Leader Helyi Akciócsoport 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. Levelezési cím: 8181 Berhida, Pf. 12. Telefon/Fax: 06-88/786-892 E-mail: bbkkekozpont@upcmail.hu

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 140- /2010. Előkészítő: Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2010. november 18-i

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Oktatási intézmények vezetőinek megbízása Készítette: Nagy Péter humánszolgáltatási igazgató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év Környezeti nevelés munkaterv 2014 /2015. nevelési év Készítette: vezető Környezeti nevelés környezeti nevelés et vezeti: ben 14 fő vesz részt. 1. 2. Ökrösné Kara Judit 3. Molnárné Oros Csilla 4. Háló Éva

Részletesebben

Elszámolás alatt lévő összeg Tervezett benyújtandó összeg. 3.2 Az eszköz tárolásának helye: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.

Elszámolás alatt lévő összeg Tervezett benyújtandó összeg. 3.2 Az eszköz tárolásának helye: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43. Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület PROJEKTBESZÁMOLÓ Célterület azonosító: 1 004 447 Jogcím: Közösségi célú fejlesztés Célterület megnevezése: Rendezvények lebonyolításához szükséges mobil

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010.

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Készítette: Scsureczné Pór Magdolna minőségirányítási vezető 1 1. A mérés előzményei Októberben a Partneri igény és elégedettségmérés végrehajtásáért

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27. napján tartandó soron következő ülésére

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27. napján tartandó soron következő ülésére BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

Az ellenőrzés célja és szerepe a mai óvodákban

Az ellenőrzés célja és szerepe a mai óvodákban Az ellenőrzés célja és szerepe a mai óvodákban Témavezető: Dr. Makai Katalin Készítette: Tátraháziné Staub Zita Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv- és beszédfejlesztő továbbképzési szak

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna

Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének Székhelyén Tárgy: Dél-Alföldi Turisztikai Klaszterbe

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31.

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

10,10% 24,56% 45,07% 3,97% 26,40%

10,10% 24,56% 45,07% 3,97% 26,40% Balatonkenese Város Önkormányzatának 2010. évi beruházási kiadásainak a feladatonként 2. sz. melléklet Beruházás megnevezése Teljes ktg önrész Kivitelezés tervezett kezdési éve Kivitelezés tervezett befejezési

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A 2012. I. FÉLÉV MUNKATERVÉT PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 277/2011. (XII. 14.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Javaslat. intézményvezetők megbízására

Javaslat. intézményvezetők megbízására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Javaslat intézményvezetők megbízására Készítette: Előterjesztő: Vukovich Zoltán mb. ágazatvezető Tóth Mihály

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai. Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté

A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai. Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté Általános Iskolájában 2009. május 27. fontos dátum iskolánk

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS Martonvásár, 2014. 01. 29. A KÖZMEGHALLGATÁS TÉMÁI Polgármesteri beszámoló - visszatekintéssel Tervek, gazdasági helyzet - kitekintéssel Egyebek Kérdések válaszok 2010-14

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Megbízó Pásztó Város Önkormányzata Székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 35. Nyt.-i szám: 450823 Adószám: 15450827-2-12 Bankszámlaszám: 11741024-15450827 Képviseli: Sisák

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

K I V O N A T. 280/2008. (VII.17.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:

K I V O N A T. 280/2008. (VII.17.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 2008. július 17-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésének könyvéből 280/2008. (VII.17.) határozata: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. július 17. napján megtartott

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. június 30-án megtartott ülésének jegyzokönyvébol

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. június 30-án megtartott ülésének jegyzokönyvébol 2010. június 30-án megtartott ülésének könyvébol 395/2010. (VI. 30.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselo-testülete a Balatonkenesén és Balatonakarattyán 2010. augusztus 20-ára tervezett

Részletesebben

Valente József képviselő késése okát előre jelezte.

Valente József képviselő késése okát előre jelezte. 1 Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 20-64/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Projekt címe: Körösladány Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevonni kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése

Projekt címe: Körösladány Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevonni kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése Beszámoló Projekt címe: Körösladány Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevonni kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése Projekt azonosítószáma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0159 Készítette: HyperTeam

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR)

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR) AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV 2011. JANUÁR) Összeállította: Ladányiné Sütő Tünde Budapest 2011. január 1 Az óvoda iskola átmenet tapasztalatai 2010/2011. Elégedettségi mérést az

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. május 14-én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére 1181-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az Egész

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben