BESZÁMOLÓ Móricz Zsigmond Általános iskola és Óvoda I Féléves Munkájáról Különös Tekintettel a Társulás Tapasztalataira

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ Móricz Zsigmond Általános iskola és Óvoda I Féléves Munkájáról Különös Tekintettel a Társulás Tapasztalataira"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ Móricz Zsigmond Általános iskola és Óvoda I Féléves Munkájáról Különös Tekintettel a Társulás Tapasztalataira Bíró Gyula igazgató Gyenge Zsigmondné igh. Tiszai Sándorné mkv. Herczegh Imréné mkv. Dr. Ábrahámné Nagy Ildikó mkv

2 A legfontosabb dolog: nem szabad abbahagyni a kérdezősködést. /Einstein/ A társulás eltelt időszakáról nehéz számot adni egy időközi beszámoló keretében, annak objektív és szubjektív megközelítési lehetőségeinek volta miatt. Jelen beszámoló a szakmai vonatkozásokat mutatja, melyet alátámaszt a később elkészülő gazdasági beszámoló, összegzés is. Intézményünk a 2007/2008 tanévet kezdte szerkezeti átalakulással, bővüléssel. Az átszervezés megfelelő tárgyi és személyi állománnyal rendelkezésre állását jelentette és jelenti mindegyik telephelyünkön. A létszám racionalizálások a fenntartó által előirányzottaknak megfelelően zajlottak le a tavalyi évben, amely elsősorban a nagyrábéi iskolai intézményegységet érintették. Humán leépítéssel két fő pedagógusunk alkalmazása szűnt meg, illetve egy fő munkahelyváltás miatt távozott az állományból Nagyrábén. Új alkalmazott felvétele nem történt, azonban a fenntartó egyéb alkalmazású asszisztenciát biztosít, amelyet a nagy létszámú első és második évfolyamok indokolnak is. Intézményünk sikeresen pályázott 2 fő segítő pedagógust a Regionális Munkaügyi központ által meghirdetett programban, amely Nagyrábén és Bihartordán is egy-egy fő segítőpedagógus alkalmazását tette lehetővé. Alkalmazásuk a munka törvénykönyve szerint történik. A Nagyrábén meglépett létszám korrekció nem tette szükségessé további pedagógus létszám korrekcióját az átszervezéssel. Az átszervezés első évében két fő szerződéses pedagógus alkalmazására került sor. Jelenleg egy fő szerződéses pedagógusunk dolgozik óraszámának jelentősebb részét Bihartordán ledolgozva. Bihartordai intézményünkben egy fő helyettesítő pedagógus felvételére került sor, aki a magyar nyelv és irodalom tárgyakat tanítja intézményünkben. A technikai állományunk esetében az új konyha beüzemelésével a korábbi két önálló konyha összevonásával realizálódott, a korábbi két élelmezésvezető helyett egy fő látja el a feladatot. Bihartordai tagintézményünk élelmezési részlegét az önkormányzat működteti, ez minőségi romlással nem járt, a fenntartó figyelembe veszi az intézmény jelzéseit. A nagyrábéi konyha esetében több esetben kevésnek bizonyult a konyhai állandó létszám, amelyet a

3 fenntartó más foglalkoztatási keretben próbál pótolni. Egy fő konyhai dolgozónk nyugalmazása után üres álláshelyét nem töltöttük be. A dajkai állományban a rábéi óvodai intézményegység esetében egy fő nyugalmazással távozott és helyette egy fő dajka kezdte meg működését intézményünkben a tavalyi évben. Bihartordai óvodai intézményegységünkben január hónaptól egy fő dajka felvétele történt, aki felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens képzettséggel rendelkezik. A társulás első évében egy évre kapott tagintézmény vezetői és intézményvezetői megbízást Fegyverné Gyarmati Éva és Kocsánné Balogh Margit kolléganő. Tagintézményvezetői és intézményegység vezetői pályázatukat meghirdettük. A pályázatokat az igazgató tanács bírálja el a jogszabályoknak megfelelően. A bihartordai óvodai intézményegység vezetői megbízását öt évre Kocsánné Balogh Margit korábbi megbízott vezető kapta, míg a bihartordai iskolai tagintézményünk vezetői állás felhívására nem érkezett pályázat. További egy évre az intézményvezetőtöl Fegyverné Gyarmati Éva kapott vezetői megbízást. A pályázatok elbírálásánál az illetékes fenntartó önkormányzattal egyeztetve, véleményét súlyozottan figyelembe véve jártunk el. A társulás létrejötte egy hatékonyabb személyi gazdálkodás lehetőségét teremtette meg, amely a pedagógusok szabad mozgatásával nem hátráltatója, mindinkább segítője a szakmai fejlődés lehetőségének. Fontos azonban azt megjegyeznem, hogy előfordul az áttanító kollégáink esetében, aki a hontalanság érzését fogalmazta meg. Az áttanítás bizonyos esetekben kétlakiságot is jelent, amely nehezíti a telephelyeken végzett nevelői munkásságot, de ez nem hat ki a munka oktatói voltára. Bár törekedtünk a szinte teljes órakiadásra az egyes telephelyeken, hogy a másik intézményben a lehető legminimálisabb óraszám megtartására legyen szükség, de ezt a tordai intézmény személyes kérésének megfelelően az idei évben a keletkezett túlórák tordai kifizetésével- elhalasztottuk. A jelenkori oktatási folyamatok tekintetében az ingázás mindennaposnak tekinthető, a két intézmény közelsége technikai akadályokat sem támaszt. Gyógypedagógusunk esetében négy intézményegységben való feladatellátást jelent. Az áttanításoknak köszönhetően a szakos ellátottságot sikerült a tagintézményünkben is közel száz százalékosan biztosítani. Hiányzó szakon megkezdtük a beiskolázást. A társulás magalakulása óta nem sikerült rendeznie a fenntartónak és az önkormányzatoknak a vezetők bérét, illetve az egyes telephelyeken való azonos pénzbeli/ vagy egyéb juttatások összehangolását, bár ennek első lépcsőjeként Bihartordán is kiosztásra kerültek a tagintézményvezető által megítélt minőségi munkáért járó bérek.

4 Pedagógus létszámaink: -nagyrábéi intézményünkben üres álláshely nincs, bihartordai óvodai intézményegységünkben egy fő- 39 fő ebből gyesen 2 fő- A szakos ellátottságot áttanításokkal biztosítja az intézmény. Jelenleg hét tanárunk ingázik. A következő óraszámokkal: áttanítások Bihartorda: Nagyrábé Dr. lakatos Gyuláné 4 óra Némethné Törő Enikő 17 óra Németh Emil 4 óra (2 túlóra fiz.) Gyenge Andrea 5 óra Bíró Gyula 1 óra (1 túlóra nem fiz.) Karalyosné Martin Judit 22 óra Szőkéné Papp Ibolya 13 óra Ö: 39 óra 27 óra Három tanárunk végezte el sikeresen azt a 120 órás tanár továbbképzést, amely a tanévkezdéstől bevezetendő nem szakrendszerű oktatás keretében feljogosítja őket az 5-6 osztályokban való tanításra ebből egy fő bihartordai nevelőnk-. Három pedagógusunk folytat posztgraduális képzésben újabb diploma szerzését célzó tanulmányokat. Intézményünk két településén működik: Nagyrábé: Központi Iskola és óvodai intézményegység Bihartorda: Tagintézmény és óvodai intézményegység Bihardancsháza: nem működik intézményünk, a gyermekek Nagyrábén veszik igénybe a szolgáltatást. Bihardancsháza Község Önkormányzata aktívan vesz részt az óvoda és iskola közéletében, gyakran segítve azt.

5 A dolgozói létszámok 2008/2009 tanévben Iskolai intézményegység Óvodai intézményegység Nagyrábé Bihartorda Nagyrábé Bihartorda Pedagógus 18 fő 12 fő 6 fő 3 fő - ebből tartósan távol 1 fő 1 fő Takarító 3 fő 2 fő Dajka 3 fő 2 fő Ügyviteli alkalmazott 1 fő 1 fő Karbantartó 2 fő Élelmezésvezető 1 fő Szakács 2 fő -ebből tartósan távol -helyettes Konyhalány 4 fő Plusz foglalkoztatott: 1 fő /helyettes pedagógus/ 1 fő /helyettes óvónő/ A jelentősen növekedő óvodai adminisztratív feladatok tekintetében hiányzó egy fő ügyviteli alkalmazott, amelyet jelenleg az iskolai adminisztráció teherbíró képességének végesre való növelésével kompenzálunk. Az elkövetkező adatok az intézmény kihasználtságát, tanulói arányait mutatja.

6 Intézményünk induló és várható létszámai a következőek: Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda 2008/2009 tanév Nagyrábé Bihartorda: Évfolyam Osztály Létszám Osztály Létszám 1. 1/a 31 fő 1/b 9 fő 2. 2/a 32 fő 2/b 14 fő 3. 3/a 29 fő 3/b 9 fő 4. 4/a 21 fő 4/b 8 fő 5. 5/a 24 fő 5/b 16 fő 6/a 21 fő 6/c 12 fő 6. 6/b 21 fő 7. 7/a 22 fő 7/b /a 33 fő 8/b 15 Összesen: 234 fő 97 fő 2009/2010 tanévben induló első osztályok létszáma: Nagyrábé: fő Bihartorda: 8 fő Bejáró tanulók száma: 19 fő, ebből: Bihardancsháza községből: 16 fő, Bihartorda községből: 3 fő iskolai tanuló. Bihartordára egy fő tanulónk jár át az adott évfolyam rábéi osztálylétszámának nagysága miatt.

7 Az intézményben működő napközi és tanulószobai csoportjaink 2008/2009 tanév Nagyrábé Bihartorda 1. évfolyam: iskolaotthon 1-2. évfolyam: 21 fő 2. évfolyam: iskolaotthon 3-4. évfolyam: 34 fő évfolyam 19 fő évfolyam 15 fő 5-6. évfolyam: 29 fő 7-8. évfolyam: 15 fő Összesen résztvevő tanulók száma: Nagyrábé: 78 fő Iskolaotthon: 63 fő Bihartorda: 55 fő Az óvodai intézményegységekbe beíratott gyermekek száma: 75 fő Nagyrábén és 34 fő Bihartordán. Az intézményre halmozott feladatokat és felelősséget ró a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, amely intézményegységekben: 20 fő Nagyrábén és 16 fő Bihartordán. Az iskolai intézményegységekben a HHH arány a következő: Nagyrábé Bihartorda HHH tanulók osztálylétszámok HHH-tanulók osztálylétszámok 1.évf évf évf évf évf évf évf évf

8 Rábéi intézményünk integrációs bázis iskola, amelyet a jövőben is meg kíván pályázni TÁMOP kb: M Ft- pályázat keretében, ennek előkészületei már folynak, szándékunk szerint a bihartordai intézményeink bevonásával. Ezzel együtt bevezetésre kerülnek intézményünkben is a kompetencia alapú modulok is, amelyek tovább segítik az esélyegyenlőség megteremtését és a hatékonyabb integrációs nevelést. Az integrációs nevelés bázis iskolájaként alapvetően meghatározott a profilunk. Ez természetesen nem egyoldaliságot, hanem a sokszínűség mindennapi gyakorlatát kell, hogy jelentse. Jelenti is. Rábéi első és második osztályunk indult iskolaotthonos rendszerben és az elmúlt két év bizonyítja, hogy a szülők és gyermekek is szeretik ezt az intézményi újítást. A pedagógusaink hamar vették az új rendszer bevezetésével járó akadályokat. Szülő pedagógus - gyermek együttműködése a hátrányok leküzdésének, tompításának és a gyermeki sikerességnek egyik hatékony módja. A szülőink visszajelzése a vártnál is pozitívabbak. A rábéi főépületben hoztuk létre a CKÖ támogatásával nyilvános és ingyenesen használható internet elérhetőségi pontunkat, ahol a gyerekek a szórakozáson túl a tanuláshoz is segítséget kapnak. Ennek létrehozását tervezzük tordai intézményünkben is a diákönkormányzat közreműködésével. Intézményünk a fenntartóval közösen pályázott integrációs támogatási forrás elnyerésére. Iskolánk Nagyrábén-: Ft-ot, -Bihartordán Ft támogatást nyert el. Óvodáinknak másodszor volt módjuk integrációs pályázati forrás elnyerésére Nagyrábén-: Ft, -Bihartordán: Ft. Az összegeket kötött felhasználással az intézmények tanulóbaráttá tételére, a szociális hátrányok kompenzálására és az integrációs tevékenységek megvalósítására használhatjuk fel. Januárban, az integrációs tevékenységben résztvevő pedagógusaink számára kiegészítő bértámogatás lehívására volt lehetőségünk, amely keretében a január-augusztusig tartó időszakban, az igazgató által személyre szóló feladatok elvégzését díjazza az intézmény. Összege: Ft. Közel Ft összegben fejlesztjük informatikai és oktatástechnológiai eszközeinket óvodáinkban és iskoláinkban-, az eszközfejlesztésre elnyert kötött felhasználású támogatásunk pályázati keretében. A fenntartóval karöltve nyújtottunk be pályázatíró cég közreműködésével pályázatot a Norvég Alaphoz, ÉÁOP iskola rekonstrukciós pályázatot Nagyrábé iskolai tetőtér, Bihartorda iskola-óvoda-, amelyek sajnos nem nyertek. A nyertes TIOP pályázatunk, keretében évben Nagyrábén és Bihartordán tantermeink százalékát látja el

9 digitális táblákkal, illetve tanulói laptopokkal, korszerű informatikai eszközökkel. Sajnos az eszközpark telepítése országosan késik. Nagyrábén, január 14-én zártuk HEFOP pályázati programunkat. Január hónapban nyújtottuk be TÁMOP kompetencia alapú oktatás elterjesztését segítő pályázatunkat, amely az iskolánk estében Nagyrábén közel Ft összeget pályázatunk, míg óvodánk esetében közel Ft összeget. Bihartordai feladat ellátási helyeinkre terveink ellenére nem sikerült pályázatot benyújtani, azt a települési önkormányzat elutasította. Óvoda rekonstrukciós pályázat keretében Ft elnyerésével Nagyrábén és Bihartordán is Ft arányban valósul meg felújítás óvodai intézményegységeinknél. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt Útravaló pályázatunk a tavalyi évben rendkívül sikeres volt: 23 gyermekünk és 8 mentorunk nyert havi ösztöndíj formájában támogatást, míg idén: 9 mentor 11 gyermekkel. Bihartordán a társulással először pályázott az intézmény és, amit fontosnak tartok, hogy tordai pedagógusaink is mentorálnak rábéi gyermekeket és fordítva is rábéi tanáraink is mentorálnak tordai gyermekeinket. A minisztérium által kiírt Erdei Iskola pályázaton iskolánk először pályázott és nyert 2008-ban. A projekt sikere arra ösztönöz bennünket, hogy az idei évben az intézményvezetése a tordai ötödikeseinkre is benyújtsa a pályázatot. Ökoiskolaként több pályázati csatorna is sikeresen kiaknázható, pedagógiánk környezettudatos és fenntarthatóságot szemelőt tartó voltából fakadóan. Iskolánk a nyár folyamán nyári tábort szervezett Pilismarótra, ahová 42 gyermeket vihettünk el a három település tanulóiból verbuválva. Ez is remek együttműködési terepe volt munkánknak. A Megyei Közoktatási Közalapítványhoz és Közgyűléshez több pályázatot nyújtottunk be, s bár ezek a pályázatok részben nyertek, minden esetben közös program megvalósításra nyújtottak be tervet intézményegységeink munkaközösségei. Tanulmányi versenyeken nagy számban vesznek részt tanulóink, külön kiemelve az egyre sikeresebb és népszerűbb matematikai versenyeket, történelem, földrajz, természetismeret-ökológia, illetve az iskolánknak nagy ismertséget jelentő irodalmi, vers- és prózamondó versenyeket.

10 Bihartordán kiemelendő a Leg a láb Művészeti Iskola növendékeinek művészeti teljesítménye, amely külföldi fellépéseken és televíziós fellépésen is öregbítette iskolánk hírnevét. A csoportot a bihartordai település önkormányzata kiemelkedően támogatta. A társulás létrehozatalával kötöttünk megállapodást a nagyrábéi gyermekek tánc oktatására a Leg a láb Művészeti Iskolával. Az együttműködés mindkét telephelyen jó. Bár Bihartordán is meghirdetésre került, de nem megfelelő számú érdeklődés miatt nem indulhatott a két telephelyről verbuválódott zenei oktatás, amely jelenleg csak Nagyrábén folyik jó színvonalon. Intézményünk az idei tanévet a térség legnagyobb ifjúsági és gyermek rendezvényével nyitotta, mely a Lurkónia Sárréti Kamasz Fesztivál címmel nyolc település diákságát és szüleit mozgatta. Rábé alapítóként is jelentős munkát végez a szervezetben, bihartordai tagintézményünk szintén tagja az Uniónak. Intézményünk a törvényi előírásoknak megfelelően megalkotta és átdolgozta, folyamatosan átdolgozza tanügy-igazgatási dokumentumait: Pedagógiai Programját, Szervezeti és Működési szabályzatát és Házi rendjét. Intézményünk Minőségbiztosítási rendszere összehangolásra került azt folyamatosan működtetjük. Pedagógusértékelő rendszerünket az idei tanévtől bevezettük, annak munkálatait a minőégi team tagjai végezik. Munkaterveink munkaközösségeink együttmunkálkodása és gondolkodása kiváló, a programok jelentős része közös szervezésben történik, vagy kölcsönös látogatást biztosítunk. Itt egyben idézem Fegyverné Gyarmati Éva mgb. tagintézményvezető összegző gondolatait a társulás eltel időszakának tapasztalatiról: Az iskola működésében, szerkezetében a gyerekek és szülők szempontjából nem volt érzékelhető a változás. Az intézmény megőrizte a kialakult hagyományait, szakmai, pedagógiai önállóságát. Az áttanítás gyakorlata bevált, zökkenőmentes, az áttanító pedagógusok teljes jogú tagjai a bihartordai nevelőtestületnek. A szakos ellátottság így szinte 100 %-nak mondható. Intézményünk számára az adminisztratív feladatok ellátásában sem jelent többletterhet a társulás, jó az együttműködés az iskolák, ill. polgármesteri hivatal között.

11 A gyerekek számára sokkal több és változatosabb programot tudunk kínálni, olyan lehetőségeket is, amit önállóan nem tudna biztosítani az intézmény (pl. erdei iskola, táborozások, vetélkedők, közös sportversenyek, stb.) A két nevelőtestület között igazi szoros együttműködés még nem alakult ki, de egyre több területen működnek együtt a két iskola nevelői. Közös munkatervben rögzítettük a feladatokat, programokat. Önálló és közös rendezvényeket valósítunk meg, amelyek a gyerekek és nevelők számára is a jó kapcsolat erősítését szolgálják, színesítik, eredményesebbé teszik az iskolai életet. A pályázati lehetőségek nyitottak az iskola számára. Önálló és közös sikeres pályázatoknak köszönhetően az elmúlt két évben is gyarapodott iskolánk felszereltsége, bővült a szakmai munka feltételrendszere. Óvoda: A társulás intézményünk számára sok pozitívumot hozott. Óvodánk közös munkaközösséget alkot a Nagyrábé-i óvoda dolgozóival. A pályázatokat, munkaterveket, programokat közösen készítjük el, kiegészítve egymás elgondolásaival. Programjaink színesebbek, hiszen két közös rendezvény is tarkítja az éves tevékenységünket. (Mustoló, Gyermeknap) Az iskolavezetéssel is megfelelő a kapcsolat, igyekeznek minden lehetőséget kihasználni, sok eszközzel bővítettük óvodánkat. A minőségbiztosítási csoport (mivel a társintézmény tagjai alkotják tagjait) rugalmasabban, nagyobb szakmai tudással tudják végezni a feladataikat. Szakmai kitekintésünk is bővült, hiszen több konferencián, továbbképzésen van lehetőségünk részt venni. Szorosabb kapcsolat, több összedolgozás a társintézményeinkkel. A társulás gazdasági beszámolója jelen szakmai beszámolóval párhuzamosan készül, de lényegi mozzanatok megjegyzését kell tennem. A jelenlegi finanszírozási rendszer nem kedvező volta jelentősen növeli a fenntartók gazdasági többletterheit. Nagyrábé és Bihartorda fúziójával a nagyrábéi önkormányzat többletbevételhez nem jutott. A társulásokat ösztönző normatíva ettől a tanévtől csökken. A

12 jelenlegi nem költséghatékony és aránytalan pedagógusterhelést mutató helyzetkép Bihartorda Község önkormányzatának miden tekintetben jelentős és erőn felüli többletvállalásokat jelent, de ennek minden tekintetben eleget tesznek. Fontos azonban megjegyeznem, hogy a három település demográfiai mutatói, a település földrajzi egymásba fonodás mellett hosszú távú fenntartói együttműködés megalapozását teszi szükségessé. Erre jó példa lehet a szakmai munka jelenlegi folyása. Nagyrábé, január 23. Bíró Gyula s.k. igazgató

13 Beszámoló a felső tagozat 2008/2009. tanév első féléves munkájáról A felsős munkaközösségünk az iskolai munkatervet figyelembe véve határozta meg az éves feladatokat. Az osztályfőnökök és a szaktanárok a tanulók személyiségének alapos, sokoldalú megismerésére, differenciált fejlesztésére törekszenek. Az előző tanévekben szervezett továbbképzések új módszertani tapasztalatait beépítik a napi tevékenységekbe, előtérbe kerülnek a projekt illetve kooperatív tanítási módszerek. A tanulócsoportok összetétele képességeiket tekintve heterogén. A folyamatos tehetséggondozás mellett a lassabban haladók felzárkóztatása és a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése párhuzamosan zajlik. Az alapvető kompetenciák fejlesztése minden tanítási óra részévé vált. A kötelező tanítási órák keretén kívül szabadon választható órák keretében (élettan), szakköri formában (angol) és középiskolára felkészítő foglalkozásokon is lehetőség nyílik a felzárkóztatásra és tehetséggondozásra. A szülőkkel való kapcsolattartás továbbra is kiemelt feladat. Az osztályfőnökök rendszeresen ellenőrzik az ellenőrzőkbe írt bejegyzéseket, szülői értekezleteken, fogadóórán tájékoztatják az érdeklődőket. Ebben a tanévben is pályáztak tanulóink-pedagógusaink az Útravaló országos mentori programban, 9 pedagógus 11 diák pályázatát fogadták el. Iskolánkban a HHH tanulókat érintő belső mentorálási rendszert is kiépítettük, így minden felső tagozatos, halmozottan hátrányos helyzetű diáknak mentoráló pedagógus segít a hátrányok leküzdésében. A HHH tanulók negyedévenkénti értékelésekor alkalom nyílott az osztályfőnöknek és a szülőknek a tanulókkal kapcsolatos problémák megbeszélésére. A nyolcadikos tanulók a sikeres iskolaválasztás érdekében tájékoztatókat hallgattak meg, nyílt tanítási napokon vettek részt a középfokú oktatási intézményekben. Programok események Sikeresen megvalósult elképzeléseink többsége. A nyári szünetben iskolai táborozáson vettek részt diákjaink Esztergomban. Szeptemberi tanévkezdés a tantermek, folyosó dekorálásával vette kezdetét. Minden osztály igyekezett barátságos, otthonos környezetet kialakítani a tantermében. Ebben a tanévben is a diákönkormányzat segítségével negyedévente értékeljük a termek tisztaságát, dekorálását. Az ősz kiemelkedő programja volt a Lurkónia Kamasz Unióval központi intézményeként megrendezett Kamaszfesztivál a Füsti kastély parkjában. Az egész napos változatos kulturális- sport- és játékos programon a Sárrét 8 településének iskolája mutatkozott be. Lurkónia Program keretében részt vettünk a Szerepi EU vetélkedőn, rendhagyó történelmi órán és rajz versenyen. Sápon tehetséges tanulóink Hagymási Tamás és Lakatos Gyula képviselte intézményünk a kulturális találkozón. Iskolánk Hagymási Tamás ének produkcióival részt vett a Hencidán megrendezett barátság napon, illetve a Mikepércsi tehetségkutató versenyen. Hajdúszováton tehetségkutató versenyen Lakatos Gyula és Hagymási Tamás ért el arany és ezüst minősítéseket. Ökoiskolaként kiemelt programjaink a természetismerettel, természetvédelemmel kapcsolatos iskolai rendezvények. Október elején az állatok világnapjáról emlékeztünk meg. Vetélkedő, Állatszépségverseny, arcfestő verseny segített a gyerekeknek játszva megtanulni az állatokkal való bánásmódot, az állatvédelem egyre aktuálisabb, fontos feladatait.

14 A 6. osztályos gyerekek Csak egy Földünk van címmel a természetvédelemmel kapcsolatos előadáson vettek részt, a 7-8. osztályosok filmvetítésen ismerkedhettek korunk nagy környezetvédelmi kérdéseivel. Az intézmény vezetője 12 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekkel tett jutalom kirándulást Budapestre az Educatio Kht. meghívásra. A minisztérium háttérintézményénél tett látogatás után tartalmas fővárosi programokon vehettek részt tanulóink. A program az Önkormányzat és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásával valósult meg. Novemberben megtartottuk az első hobbi kiállításunkat, melyen iskolánk tanulója, Tiszai Sándor mutatta be kedvenc hobbiját. Az ásványok világát bemutató értékes anyagot nemcsak délután nézhették meg a tanulók, hanem tanítási órák anyagához kapcsolódva természetismeret és földrajz órákon is tanulmányozhatták a kőzeteket, ásványokat. Terveink szerint a következő kiállítás a vadászatot, halászatot mutatja be, remélve, hogy sok tanuló mutatkozhat be új oldaláról, s néhány gyermek ötletet kap a szabadidő hasznos eltöltésére. November november 22. között minden délután az egészséghét jegyében zajlottak az iskolai programok: a körzeti orvossal, fogorvossal szoros volt a kapcsolatunk, rendezvényeinken aktívan részt vettek, védőnőnk egészségvédelmi hetünk szervezésében is közreműködött. A gyerekek az egészséges életmódról tanulhattak játszva, alkotva, vetélkedve, beszélgetéseken, előadásokon. Előadást hallgattak a helyes fogápolásról, káros szenvedélyekről, Ötletességüket, ügyességüket tehették próbára az egészséges életmódot népszerűsítő plakátok, az egészséges szendvics készítésekor. A sportnapon a helyes testtartásról, a mozgás egészségre gyakorolt hatásáról tanulhattak, majd gyógytestnevelési gyakorlatokat, játékokat játszottak a gyerekek. Nagy érdeklődés kísérte a z elsősegélynyújtási gyakorlatokat is. Etika és emberismeret témahét keretében országos akcióhoz kapcsolódott iskolánk, amelynek koordinálója a Védegylet volt. A KLÍMAÉBRESZTŐ programok keretében globalizációs problémákat feldolgozó filmalkotásokat dolgoztak fel a felső tagozatos elsősorban 7-8. osztályos tanulóink. Megyénkben három település volt színhelye az országos projektnek. Az idén is megrendeztük a hagyományos komplex tanulmányi versenyünket. Témakörünk a reneszánszkor volt. Nagyon szép, igényes kódex lapokat készítettek a felkészülés alatt a tanulók, majd sokrétű feladatokban bizonyíthatták felkészültségüket. A vetélkedő eredménye: 1. helyezés 8.b osztály 2. helyezés 6.b. osztály 3. helyezés 6.b osztály csapata Ősszel 15 tanulónk tanulmányi kiránduláson vett részt, Nagyszentkereszten. Nagy élményt jelentett a szép őszi erdőben túrázni, megismerni Somoskő és Salgó várát. A munkatervünkben tervezett mikulásnapot osztálykeretben tartottuk meg, az évzáró karácsonyi ünnepségre iskolai keretek között került sor. Ebben a tanévben is beneveztük és felkészítettük tanulóinkat különböző tanulmányi versenyekre. A Bólyai megyei matematika tanulmányi versenyen osztályos tanulóink 4 fős csapatai vettek részt és értek el szép eredményeket: - 6.o. (Németh Emil, Nyerges Rebeka, Farmasi Fanni, Garabuczi Tamás) 23.helyezés -7.o. (Csóka Levente, Dajka Lajos, Horváth Attila, Tiszai Sándor) 9.helyezés - 8. o. (Hagymási Tamás, Pálfi Edit, Lakatos Gyula, Csóka József) 7.helyezés Veres Péter megyei vers és prózamondó versenyen iskolánkat Lakatos Gyula képviselte, nagyon büszkék vagyunk 1. helyezésére.

15 A felső tagozatból 15 diák nevezett be a Bendegúz országos tanulmányi versenyre, matematika történelem, német, angol, természetismeret, magyar nyelv tantárgyakból osztályos tanulóink az Arany János Gimnázium által szervezett tanulmányi levelezős versenyen vesznek részt. Ezek a versenyek továbbra is népszerűek, jól motiválták a gyerekeket. A tanulmányi erőpróbák a második félévben is folytatódnak. Elindult a Teleki Pál földrajzverseny, a Kerek Emese országos honismeretitermészetismereti vetélkedő, beneveztek tanulóink az szabadságharcról szóló történelmi vetélkedőre is. A 6.b. osztályosok a Nutrikid egészségnevelési pályázaton vesznek részt, már az utolsó, 5. forduló feladataival készülnek nagy lelkesedéssel. Iskolánk benevezett a veszélyes hulladékgyűjtő versenyre. Kimagasló számú használt elemet gyűjtöttek a 7. osztályos gyerekek. Ebben a félévben is sok sportversenyen vettek részt tanulóink: labdarúgás: A diákolimpiai versenysorozatban az őszi körzeti versenyeken a 3-4. o. és a5-6. o. kezdték el versenyeiket. A Magyar Gyermek Labdarugó Szövetség szervezésében Nusi tornákon vett részt az U9, U11 csapatunk Sárrétudvariban és Biharnagybajomban. A teremtornák közül Az óvodás és 1-2. o. korosztályú tanulóink játszották le mérkőzéseiket Püspökladányban, ezüst illetve bronzérmesek lettek csapataink. A 7-8. osztályos Diákolimpiai versenysorozatban diákjaink bejutottak a területi döntőbe, ott 3. helyezést értek el. Játékos sor-és váltóversenyen az alsó tagozatos fiukból lányokból álló csapat 3. helyezést ért el. Grundbirkózás: A megyei versenyen az iskolák közötti versenyen csapatunk 3. helyezést ért el, továbbjutottak az országos döntőbe, sajnos más versenyekkel való ütközés miatt azon nem tudtak részt venni. Helyi versenyek közül a Döfi kupa mini ligás mérkőzésekre került sor. Tiszai Sándorné mkv.

16 Beszámoló az alsó tagozat 2008/2009. tanév első féléves munkájáról Ebben a tanévben már sajnos minden évfolyamon csak egy tanulócsoport indult az alsó tagozatban. A három nagy létszámú alsós osztály: az 1. osztály 31 fő, a 2. osztály 32 fő, a 3. osztály 29 fő és a kis létszámú 4. osztály 21 fő, összesen alsós: 113 fő. Az immár második éve működő iskolaotthonos forma a jelenlegi 1. és 2. osztályban nagyon jól bevált gyakorlat lett. Feltétlenül szükséges ebben a nagy létszámú elsős osztályban a pedagógiai asszisztens jelenléte és egyben nagy segítség a gyerekek gondozási feladatainak ellátásában. A 2. osztályban a segítő pedagógus a négy igen gyenge tanulóval sikeresen foglalkozik, jó lehetőség ez, hisz a fő tantárgyakból külön foglalkozik a tanulókkal így megszilárdulnak alapképességeik, alapkészségeik. Ezzel a segítséggel tudnak az első félévben, a tízes számkörben biztonsággal számolni és olvasásból a biztos betűismeretet, szó- és mondatértést megtanulni. Sokszínű délutáni tevékenységbe tudtak bekapcsolódni alsósaink ebben a tanévben is: néptánc, zenetanulás, a fiúk foci, birkózás és a lányok lánysportra járhatnak, a sportolás keretei között több versenyen vettek részt tanulóink és két délután korcsolyázni is elmehettek Berettyóújfaluba, beindult a rajzszakkör és a hitoktatás is egy csoportban. A nem kötelező tanórai foglalkozások keretében a 3. és 4. osztályosok informatikát is tanulhatnak. Programok, események az alsóban: Az idei tanévben is tervbe vettük, hogy a másik alsós folyosót, ahová az első és harmadik osztály jár, megszépítjük, otthonossá tesszük. A tavalyi tanévben az önkormányzattal szembeni épületrészünk készült el, amely szép, meleg sárga színt kapott háttérnek. A gyerekek nem kis örömére az idén szeptember 15-én kezdtük el a munkát Szabó Imréné (Manyi) hathatós segítségével, szép rajzai, sok munkája maradandó nyomot hagy. Október 7-én fejeztük be a szépítést. Segített minden alsós tanító az alkotásban, és egy szülői segítőnk is volt Baloghné Major Edit személyében. Először megrajzoltuk a rajzokat, majd az alapozás következett, kontúrozás és végül a színezés. Jó volt látni a gyerekek érdeklődését, minden munkafázis érdekelte őket, nagyon örültek minden kész munkának. Lelkes csapatunk még a hétvégeken sem sajnálta rááldozni az idejét erre a munkára. Minden közreműködőnek megköszönve a munkáját, remélem, hogy minden itt tanuló gyermek és szülő örömére szolgál végigsétálni az alsós folyosókon. Október 22-én délután két órától bolhapiac volt az alsó tagozat udvarán. Különösen a kis elsősök készülődtek erre az alkalomra nagy izgalommal, hisz ők először vettek részt ezen az eseményen, szerencsére az időjárás is kegyes volt hozzánk. Várták szüleiket a gyerekek, akik sokan süteményt sütöttek. Volt a vásári forgatagban sült tök, édes és sós sütemény, üdítő, ékszerek, játékok, újságok és minden, amit eladni kívántak az érdeklődők. November 18-án délután 14 órától egészség délutánt szerveztünk az alsósoknak az iskolai egészséghét keretein belül. Előzetes feladatként két csapatot kellett alkotni egy-egy osztálynak, nevet kellett a csapatoknak választaniuk és az egészségmegőrzéssel kapcsolatos plakátot rajzolni. A jól sikerült rajzokra megkapta mindenki az 5 pontot. A fogmosó felszerelését is magával hozta mindenki, mert erre is külön pont járt. Hat tanterembe, hatféle

17 feladatot kaptak a gyerekek: a kirakó zöldségeket, gyümölcsöket ábrázolt. A találós kérdések, közmondások, testrészekkel kapcsolatosak voltak, de volt rajzos feladat, számítógépes memória játék, ügyességi verseny, totó és érzékelő játék. Minden feladat az egészséges életmóddal és az egészségmegőrzéssel kapcsolatos volt. Fődíjként az első helyezett csapat: jelképes fogmosó poharat és fogkefét kapott. Minden tanuló egy TÚRÓ RUDIT fogyaszthatott el az iskola ajándékaként. Nagyon reméljük, hogy a gyerekek örömére, jó szórakozására, játékos tanulásra megfelelő volt ez a délutáni program. Különösen a kis elsősöknek volt látható a lelkesedése a versenyen, akik először vettek részt az iskolában ilyen programon. A csapatversenyen elért helyezések és pontszámok a következők lettek: 1. hely 3. o. Egészségvédők csapata 148 pont 2. hely 3. o. Egészségesek csapata 144 pont 3. hely 4. o. Lazy Taun csapata 135 pont 3. hely 2. o. Fogtündér csapata 135 pont 4. hely 1. o. Vitaminok csapata 133 pont 5. hely 4. o. Gyümölcs kommandó 113 pont 6. hely 2. o. Makk Marci csapata 104 pont 7. hely 1. o. Gyümölcssaláták 94 pont Minden év őszén megrendezi a püspökladányi rendőrkapitányság a Gyermek Iskolai Kupa (GYIK) területi fordulóját. Ezen egy a helyes és biztonságos közlekedéssel kapcsolatos tesztlapot kell kitölteni és ügyességi pályán kerékpározni. 7 csapat versengett, a nagyon szoros végeredmény a következő lett: 1. hely: Karácsony Sándor ÁMK, Földes 78 pont 2. hely: Petritelepi Általános Iskola, Püspökladány 75 pont 3. hely: Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda, Nagyrábé 75 pont A megyei döntőre csak az első két csapat juthat tovább, ezért a pontazonosság ellenére sorrendet kellett hirdetni. Bár ügyesen kerékpároztak a mieink, a tesztlap döntött, mely a püspökladányiaknak hajszállal jobban sikerült. Így a nagyrábéi gyerekek most nem jutottak tovább, de nagyon derekasan helytálltak, csak dicséret illeti őket. Ők név szerint a következők: Bogár Norbert 1.o. Ötvös András 2.o. Gyenge Krisztina Napsugár 3.o. Bogár Gábor 4.o. December 12-én délután 14 órától Adventi ajándékkészítő délutánt tartottunk az alsó tagozatosoknak. Az ebédlő épületében gyűltünk össze, a 113 alsós tanuló és a több mint 70 felnőtt betöltötte az ebédlő épületét. Minden osztály meglepetésként egy kis verssel és egy közös dallal kedveskedett a program nyitásaként. Aztán mindenki készíthetett asztali díszt, gipszből öntött fenyődíszt festhetett, üvegből mécsest, képeslapokat, díszcsomagolást próbálhatott ki. A szülők készítettek süteményeket, és a szakács nénik friss teát. A jó hangulatú készülődésben felfrissülés volt az étel, ital. Köszönjük a szülők segítségét, áldozatkész munkáját.

18 December 19-én délután a Vojtina Bábszínházba látogattunk el 45 alsós tanulóval, többnyire első, másodikos tanulókkal és 4 kísérő nevelővel Debrecenbe. Andersen meséket láthattunk a bábelőadáson. Különösen tetszett: A császár új ruhája című mese a gyerekeknek, de a Rút kiskacsa története is nagyon szórakoztató élmény volt. Az előadás után megnéztük a kiállítást is az épületben. Később felfedeztük, hogy a rajzpályázatra beküldött alkotásaink a színház folyosóját díszítik. Színházlátogatás után Debrecen főterének díszkivilágítását tekintettük meg. Kellemesen, tartalmasan eltöltött délután volt ez is. Az első félévben a negyedéves és a félévi szöveges értékelést kiadtuk a tanulóinknak, a szülőkkel megbeszélést tartottunk szülői értekezlet és megbeszélés formájában. Herczeg Imréné mk.vezető

19 Beszámoló 2008/2009. I. félév értékelése Az iskolai nevelőmunkában a tanításon kívüli idő és a szabadidő kitöltése tartalmi, módszertani, szervezési szempontból is fontos feladatunk. Lehetőségeinket kihasználva olyan tevékenységek megteremtését segítettük, melyek nemcsak élményt és szórakozást adtak tanulóinknak, hanem művelődésüket és személyiségük sokoldalú fejlődését is szolgálták. Aktív tanulás területén különböző vetélkedőkön mérhették össze tudásukat tanulóink. Az egészség-hét több napos programjában előadások, gyakorlati foglalkozások, bemutatók is szerepeltek. Az ott elhangzottak felhívták a gyerekek figyelmét az egészségmegőrzés, a helyes táplálkozás és az egészséges életmód fontosságára a Reneszánsz éve volt. Ennek tiszteletére tanulmányi versenyt hirdettünk. A verseny előkészítése, az arra való felkészülés sok munkával járt, de ennek ellenére nagy lelkesedéssel készültek a gyerekek és az őket segítő pedagógusok is. Szép eredmények igazolják tanulóink helytállását. Az oktatáshoz kapcsolódó uniós vetélkedőn Szerepen a 2-8. osztályosok képviselték iskolánkat. Játékos délután keretében ismerkedtek a térség tanulóival. Jól érezték magukat. Az Állatok Világnapja alkalmából megszervezett vetélkedő, ill. állatsimogató kiemelte, hogy mennyire fontos az állatok védelme, a róluk való gondoskodás. Az alsó tagozatos tanulók részére meghirdetett levelezős verseny igen népszerű a kisiskolások körében. A 2-4. osztályosok zöme oldja meg a fordulók feladatait magyarból, matematikából, környezetismeretből és angol nyelv tantárgyakból. Az 5-6. osztályos fiúk részt vesznek a diákolimpiai versenysorozatban, labdarúgásban. Eddig egy forduló volt, ahol egy győztes, egy vesztes és egy döntetlen eredményt könyvelhettünk el. A debreceni színháztól gyakran kapunk ajánlatot előadások megtekintésére. A téli szünet előtt kihasználtuk ezt a lehetőséget és 40 kisdiákkal megnéztük a Diótörő c. musicalt a Lovardában. Amennyiben Nagyrábéra vagy Bihartordára jönnek előadóművészek, az különösebb szervezést nem igényel; az osztályok teljes létszámmal részt vesznek az előadásokon. Községünkben jelentős eseménynek számít és kiemelt helyen szerepel az idős emberek köszöntése az októberi Világnapon. Amióta ünneplik ezt a napot, a gyerekek minden évben műsorral kedveskednek a nagyszülőknek, az ÖNO lakóinak és a faluban élő idős embereknek. Ebben az évben sem maradt el a DÖK és az SZMSZ által szervezett Mikulás-disco, amely az egyik legkedveltebb szórakozása diákjainknak. December utolsó tanítási napján, hagyományainkhoz híven, karácsonyi műsorral köszöntöttük a fenyőünnepet. Ilyenkor érezzük diákok, szülők, pedagógusok, hogy egy nagy közösség vagyunk, egymásért dolgozunk, összetartozunk. A helyi önkormányzat, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és az SZMK jóvoltából ismét ajándékcsomagot rakhattunk a karácsonyfa alá, ezzel is örömet szerezve a gyerekeknek.

20 A Leg a láb művészeti iskola tánccsoportjába jár iskolánkból 41 tanuló. Egy-egy bemutató alkalmával elvarázsolnak bennünket néptánctudásukkal. Legutóbb a Mikulás ünneppel egybekötött játszóházi délutánon néztük meg három település fiataljainak műsorát. Hobby-kiállítás fantázianévvel indítottuk el kiállítás-sorozatunkat novemberben. E rendezvény keretében csodálhattuk meg egy 7. osztályos tanuló ásványgyűjteményét, amely kivételes érdeklődésre tartott számot mind a gyerekek, mind a nevelők körében. Az iskola és az óvoda kapcsolatának ápolása az elmúlt hónapokban is helyet kapott pedagógiai rendszerünkben. Az óvónők folyamatosan referálnak a leendő elsősökről a tanítóknak. Szakmai konzultációkkal, beszélgetésekkel egyre több hasznos gyakorlati tanáccsal kölcsönösen segítjük egymás munkáját. Tanítók, tanárok arra törekszünk, hogy újabb lehetőségeket kihasználva, újabb módszereket alkalmazva eredményesebbé tegyük oktató-nevelő munkánkat. Önképzésünk érdekében a megjelenő szakfolyóiratokat tanulmányozzuk. Internet használattal tájékozódunk és továbbképzéseken veszünk részt. Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántjait szép vigyázattal csiszoljam kristállyá. (Németh László) A munkatervben meghatározott feladatokat megvalósítottuk. Ezt mindenképpen pozitív előrejelzésnek tekinthetjük a II. félévre nézve. Együttműködésünk eredményes volt. Bihartorda, január 26. Dr. Ábrahámné Nagy Ildikó Mk. Vez.

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve Képesség kibontakoztató program Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve 2009-2010 Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató munkacsoport munkájáról Iskolánkban kiemelt figyelemmel kísérjük

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (DOMBÓVÁR, ATTALA, DALMAND ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAKÉNT MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY) A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Dombóvár, 2013. február 15. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben

Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben Az intézmény környezete, partnerek o A Kelemen László Szakközépiskola Szeged városában működik 2006 óta, fő profilként a színészképzést

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014/2015 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Szo 2 V 3 H Tanévnyitó ünnepély 4 K Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 5 Sze 6 Cs 7 P 8 Sz 9 V 10 H Szülői értekezlet - Széchenyi 11 K Szülői értekezlet

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012. tanév Ssz. Végzettség 1. 2. szakvizsgázott oligofrénpedagógia,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG Féléves beszámolója 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2015. január 27. Készítette: Kecskésné Szaksz Judit mk. vezető Munkaközösségünk a félév elején vállalat feladatokat

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Név: Bolyai János Általános Iskola Cím: 1195 Budapest Árpád u. 14. E-mail: bolyai@iskola.kispest.hu

Név: Bolyai János Általános Iskola Cím: 1195 Budapest Árpád u. 14. E-mail: bolyai@iskola.kispest.hu Iskolánk programja az elsõ osztályba készülõ gyerekeknek és szüleiknek Nov. Ismerkedés az iskolával: óvodás csoportok részvétele Dec. 7. Mikulás ünnepség: óvodás csoportok részvételével Dec. 10. Luca napi

Részletesebben

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 03. 1. évfolyam szülői értekezlet 3-4-5. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése 36. hét

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. tanév Készítette: biolológia-földrajz szakos tanár tanító Debrecen,2015. szeptember 2 ÖKO MUNKACSOPORT TAGJAI tanár Munkacsoport vezető tanító

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Ökomunkaközösség E g e r, 2011. szeptember 01. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 Szepte mber A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 IPR Első szülői értekezlet: szept.27. : 2011-2012-es tanév programjainak, feladatainak ismertetése. 7.-8. évfolyamon kiemelkedő

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben