BESZÁMOLÓ Móricz Zsigmond Általános iskola és Óvoda I Féléves Munkájáról Különös Tekintettel a Társulás Tapasztalataira

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ Móricz Zsigmond Általános iskola és Óvoda I Féléves Munkájáról Különös Tekintettel a Társulás Tapasztalataira"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ Móricz Zsigmond Általános iskola és Óvoda I Féléves Munkájáról Különös Tekintettel a Társulás Tapasztalataira Bíró Gyula igazgató Gyenge Zsigmondné igh. Tiszai Sándorné mkv. Herczegh Imréné mkv. Dr. Ábrahámné Nagy Ildikó mkv

2 A legfontosabb dolog: nem szabad abbahagyni a kérdezősködést. /Einstein/ A társulás eltelt időszakáról nehéz számot adni egy időközi beszámoló keretében, annak objektív és szubjektív megközelítési lehetőségeinek volta miatt. Jelen beszámoló a szakmai vonatkozásokat mutatja, melyet alátámaszt a később elkészülő gazdasági beszámoló, összegzés is. Intézményünk a 2007/2008 tanévet kezdte szerkezeti átalakulással, bővüléssel. Az átszervezés megfelelő tárgyi és személyi állománnyal rendelkezésre állását jelentette és jelenti mindegyik telephelyünkön. A létszám racionalizálások a fenntartó által előirányzottaknak megfelelően zajlottak le a tavalyi évben, amely elsősorban a nagyrábéi iskolai intézményegységet érintették. Humán leépítéssel két fő pedagógusunk alkalmazása szűnt meg, illetve egy fő munkahelyváltás miatt távozott az állományból Nagyrábén. Új alkalmazott felvétele nem történt, azonban a fenntartó egyéb alkalmazású asszisztenciát biztosít, amelyet a nagy létszámú első és második évfolyamok indokolnak is. Intézményünk sikeresen pályázott 2 fő segítő pedagógust a Regionális Munkaügyi központ által meghirdetett programban, amely Nagyrábén és Bihartordán is egy-egy fő segítőpedagógus alkalmazását tette lehetővé. Alkalmazásuk a munka törvénykönyve szerint történik. A Nagyrábén meglépett létszám korrekció nem tette szükségessé további pedagógus létszám korrekcióját az átszervezéssel. Az átszervezés első évében két fő szerződéses pedagógus alkalmazására került sor. Jelenleg egy fő szerződéses pedagógusunk dolgozik óraszámának jelentősebb részét Bihartordán ledolgozva. Bihartordai intézményünkben egy fő helyettesítő pedagógus felvételére került sor, aki a magyar nyelv és irodalom tárgyakat tanítja intézményünkben. A technikai állományunk esetében az új konyha beüzemelésével a korábbi két önálló konyha összevonásával realizálódott, a korábbi két élelmezésvezető helyett egy fő látja el a feladatot. Bihartordai tagintézményünk élelmezési részlegét az önkormányzat működteti, ez minőségi romlással nem járt, a fenntartó figyelembe veszi az intézmény jelzéseit. A nagyrábéi konyha esetében több esetben kevésnek bizonyult a konyhai állandó létszám, amelyet a

3 fenntartó más foglalkoztatási keretben próbál pótolni. Egy fő konyhai dolgozónk nyugalmazása után üres álláshelyét nem töltöttük be. A dajkai állományban a rábéi óvodai intézményegység esetében egy fő nyugalmazással távozott és helyette egy fő dajka kezdte meg működését intézményünkben a tavalyi évben. Bihartordai óvodai intézményegységünkben január hónaptól egy fő dajka felvétele történt, aki felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens képzettséggel rendelkezik. A társulás első évében egy évre kapott tagintézmény vezetői és intézményvezetői megbízást Fegyverné Gyarmati Éva és Kocsánné Balogh Margit kolléganő. Tagintézményvezetői és intézményegység vezetői pályázatukat meghirdettük. A pályázatokat az igazgató tanács bírálja el a jogszabályoknak megfelelően. A bihartordai óvodai intézményegység vezetői megbízását öt évre Kocsánné Balogh Margit korábbi megbízott vezető kapta, míg a bihartordai iskolai tagintézményünk vezetői állás felhívására nem érkezett pályázat. További egy évre az intézményvezetőtöl Fegyverné Gyarmati Éva kapott vezetői megbízást. A pályázatok elbírálásánál az illetékes fenntartó önkormányzattal egyeztetve, véleményét súlyozottan figyelembe véve jártunk el. A társulás létrejötte egy hatékonyabb személyi gazdálkodás lehetőségét teremtette meg, amely a pedagógusok szabad mozgatásával nem hátráltatója, mindinkább segítője a szakmai fejlődés lehetőségének. Fontos azonban azt megjegyeznem, hogy előfordul az áttanító kollégáink esetében, aki a hontalanság érzését fogalmazta meg. Az áttanítás bizonyos esetekben kétlakiságot is jelent, amely nehezíti a telephelyeken végzett nevelői munkásságot, de ez nem hat ki a munka oktatói voltára. Bár törekedtünk a szinte teljes órakiadásra az egyes telephelyeken, hogy a másik intézményben a lehető legminimálisabb óraszám megtartására legyen szükség, de ezt a tordai intézmény személyes kérésének megfelelően az idei évben a keletkezett túlórák tordai kifizetésével- elhalasztottuk. A jelenkori oktatási folyamatok tekintetében az ingázás mindennaposnak tekinthető, a két intézmény közelsége technikai akadályokat sem támaszt. Gyógypedagógusunk esetében négy intézményegységben való feladatellátást jelent. Az áttanításoknak köszönhetően a szakos ellátottságot sikerült a tagintézményünkben is közel száz százalékosan biztosítani. Hiányzó szakon megkezdtük a beiskolázást. A társulás magalakulása óta nem sikerült rendeznie a fenntartónak és az önkormányzatoknak a vezetők bérét, illetve az egyes telephelyeken való azonos pénzbeli/ vagy egyéb juttatások összehangolását, bár ennek első lépcsőjeként Bihartordán is kiosztásra kerültek a tagintézményvezető által megítélt minőségi munkáért járó bérek.

4 Pedagógus létszámaink: -nagyrábéi intézményünkben üres álláshely nincs, bihartordai óvodai intézményegységünkben egy fő- 39 fő ebből gyesen 2 fő- A szakos ellátottságot áttanításokkal biztosítja az intézmény. Jelenleg hét tanárunk ingázik. A következő óraszámokkal: áttanítások Bihartorda: Nagyrábé Dr. lakatos Gyuláné 4 óra Némethné Törő Enikő 17 óra Németh Emil 4 óra (2 túlóra fiz.) Gyenge Andrea 5 óra Bíró Gyula 1 óra (1 túlóra nem fiz.) Karalyosné Martin Judit 22 óra Szőkéné Papp Ibolya 13 óra Ö: 39 óra 27 óra Három tanárunk végezte el sikeresen azt a 120 órás tanár továbbképzést, amely a tanévkezdéstől bevezetendő nem szakrendszerű oktatás keretében feljogosítja őket az 5-6 osztályokban való tanításra ebből egy fő bihartordai nevelőnk-. Három pedagógusunk folytat posztgraduális képzésben újabb diploma szerzését célzó tanulmányokat. Intézményünk két településén működik: Nagyrábé: Központi Iskola és óvodai intézményegység Bihartorda: Tagintézmény és óvodai intézményegység Bihardancsháza: nem működik intézményünk, a gyermekek Nagyrábén veszik igénybe a szolgáltatást. Bihardancsháza Község Önkormányzata aktívan vesz részt az óvoda és iskola közéletében, gyakran segítve azt.

5 A dolgozói létszámok 2008/2009 tanévben Iskolai intézményegység Óvodai intézményegység Nagyrábé Bihartorda Nagyrábé Bihartorda Pedagógus 18 fő 12 fő 6 fő 3 fő - ebből tartósan távol 1 fő 1 fő Takarító 3 fő 2 fő Dajka 3 fő 2 fő Ügyviteli alkalmazott 1 fő 1 fő Karbantartó 2 fő Élelmezésvezető 1 fő Szakács 2 fő -ebből tartósan távol -helyettes Konyhalány 4 fő Plusz foglalkoztatott: 1 fő /helyettes pedagógus/ 1 fő /helyettes óvónő/ A jelentősen növekedő óvodai adminisztratív feladatok tekintetében hiányzó egy fő ügyviteli alkalmazott, amelyet jelenleg az iskolai adminisztráció teherbíró képességének végesre való növelésével kompenzálunk. Az elkövetkező adatok az intézmény kihasználtságát, tanulói arányait mutatja.

6 Intézményünk induló és várható létszámai a következőek: Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda 2008/2009 tanév Nagyrábé Bihartorda: Évfolyam Osztály Létszám Osztály Létszám 1. 1/a 31 fő 1/b 9 fő 2. 2/a 32 fő 2/b 14 fő 3. 3/a 29 fő 3/b 9 fő 4. 4/a 21 fő 4/b 8 fő 5. 5/a 24 fő 5/b 16 fő 6/a 21 fő 6/c 12 fő 6. 6/b 21 fő 7. 7/a 22 fő 7/b /a 33 fő 8/b 15 Összesen: 234 fő 97 fő 2009/2010 tanévben induló első osztályok létszáma: Nagyrábé: fő Bihartorda: 8 fő Bejáró tanulók száma: 19 fő, ebből: Bihardancsháza községből: 16 fő, Bihartorda községből: 3 fő iskolai tanuló. Bihartordára egy fő tanulónk jár át az adott évfolyam rábéi osztálylétszámának nagysága miatt.

7 Az intézményben működő napközi és tanulószobai csoportjaink 2008/2009 tanév Nagyrábé Bihartorda 1. évfolyam: iskolaotthon 1-2. évfolyam: 21 fő 2. évfolyam: iskolaotthon 3-4. évfolyam: 34 fő évfolyam 19 fő évfolyam 15 fő 5-6. évfolyam: 29 fő 7-8. évfolyam: 15 fő Összesen résztvevő tanulók száma: Nagyrábé: 78 fő Iskolaotthon: 63 fő Bihartorda: 55 fő Az óvodai intézményegységekbe beíratott gyermekek száma: 75 fő Nagyrábén és 34 fő Bihartordán. Az intézményre halmozott feladatokat és felelősséget ró a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, amely intézményegységekben: 20 fő Nagyrábén és 16 fő Bihartordán. Az iskolai intézményegységekben a HHH arány a következő: Nagyrábé Bihartorda HHH tanulók osztálylétszámok HHH-tanulók osztálylétszámok 1.évf évf évf évf évf évf évf évf

8 Rábéi intézményünk integrációs bázis iskola, amelyet a jövőben is meg kíván pályázni TÁMOP kb: M Ft- pályázat keretében, ennek előkészületei már folynak, szándékunk szerint a bihartordai intézményeink bevonásával. Ezzel együtt bevezetésre kerülnek intézményünkben is a kompetencia alapú modulok is, amelyek tovább segítik az esélyegyenlőség megteremtését és a hatékonyabb integrációs nevelést. Az integrációs nevelés bázis iskolájaként alapvetően meghatározott a profilunk. Ez természetesen nem egyoldaliságot, hanem a sokszínűség mindennapi gyakorlatát kell, hogy jelentse. Jelenti is. Rábéi első és második osztályunk indult iskolaotthonos rendszerben és az elmúlt két év bizonyítja, hogy a szülők és gyermekek is szeretik ezt az intézményi újítást. A pedagógusaink hamar vették az új rendszer bevezetésével járó akadályokat. Szülő pedagógus - gyermek együttműködése a hátrányok leküzdésének, tompításának és a gyermeki sikerességnek egyik hatékony módja. A szülőink visszajelzése a vártnál is pozitívabbak. A rábéi főépületben hoztuk létre a CKÖ támogatásával nyilvános és ingyenesen használható internet elérhetőségi pontunkat, ahol a gyerekek a szórakozáson túl a tanuláshoz is segítséget kapnak. Ennek létrehozását tervezzük tordai intézményünkben is a diákönkormányzat közreműködésével. Intézményünk a fenntartóval közösen pályázott integrációs támogatási forrás elnyerésére. Iskolánk Nagyrábén-: Ft-ot, -Bihartordán Ft támogatást nyert el. Óvodáinknak másodszor volt módjuk integrációs pályázati forrás elnyerésére Nagyrábén-: Ft, -Bihartordán: Ft. Az összegeket kötött felhasználással az intézmények tanulóbaráttá tételére, a szociális hátrányok kompenzálására és az integrációs tevékenységek megvalósítására használhatjuk fel. Januárban, az integrációs tevékenységben résztvevő pedagógusaink számára kiegészítő bértámogatás lehívására volt lehetőségünk, amely keretében a január-augusztusig tartó időszakban, az igazgató által személyre szóló feladatok elvégzését díjazza az intézmény. Összege: Ft. Közel Ft összegben fejlesztjük informatikai és oktatástechnológiai eszközeinket óvodáinkban és iskoláinkban-, az eszközfejlesztésre elnyert kötött felhasználású támogatásunk pályázati keretében. A fenntartóval karöltve nyújtottunk be pályázatíró cég közreműködésével pályázatot a Norvég Alaphoz, ÉÁOP iskola rekonstrukciós pályázatot Nagyrábé iskolai tetőtér, Bihartorda iskola-óvoda-, amelyek sajnos nem nyertek. A nyertes TIOP pályázatunk, keretében évben Nagyrábén és Bihartordán tantermeink százalékát látja el

9 digitális táblákkal, illetve tanulói laptopokkal, korszerű informatikai eszközökkel. Sajnos az eszközpark telepítése országosan késik. Nagyrábén, január 14-én zártuk HEFOP pályázati programunkat. Január hónapban nyújtottuk be TÁMOP kompetencia alapú oktatás elterjesztését segítő pályázatunkat, amely az iskolánk estében Nagyrábén közel Ft összeget pályázatunk, míg óvodánk esetében közel Ft összeget. Bihartordai feladat ellátási helyeinkre terveink ellenére nem sikerült pályázatot benyújtani, azt a települési önkormányzat elutasította. Óvoda rekonstrukciós pályázat keretében Ft elnyerésével Nagyrábén és Bihartordán is Ft arányban valósul meg felújítás óvodai intézményegységeinknél. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt Útravaló pályázatunk a tavalyi évben rendkívül sikeres volt: 23 gyermekünk és 8 mentorunk nyert havi ösztöndíj formájában támogatást, míg idén: 9 mentor 11 gyermekkel. Bihartordán a társulással először pályázott az intézmény és, amit fontosnak tartok, hogy tordai pedagógusaink is mentorálnak rábéi gyermekeket és fordítva is rábéi tanáraink is mentorálnak tordai gyermekeinket. A minisztérium által kiírt Erdei Iskola pályázaton iskolánk először pályázott és nyert 2008-ban. A projekt sikere arra ösztönöz bennünket, hogy az idei évben az intézményvezetése a tordai ötödikeseinkre is benyújtsa a pályázatot. Ökoiskolaként több pályázati csatorna is sikeresen kiaknázható, pedagógiánk környezettudatos és fenntarthatóságot szemelőt tartó voltából fakadóan. Iskolánk a nyár folyamán nyári tábort szervezett Pilismarótra, ahová 42 gyermeket vihettünk el a három település tanulóiból verbuválva. Ez is remek együttműködési terepe volt munkánknak. A Megyei Közoktatási Közalapítványhoz és Közgyűléshez több pályázatot nyújtottunk be, s bár ezek a pályázatok részben nyertek, minden esetben közös program megvalósításra nyújtottak be tervet intézményegységeink munkaközösségei. Tanulmányi versenyeken nagy számban vesznek részt tanulóink, külön kiemelve az egyre sikeresebb és népszerűbb matematikai versenyeket, történelem, földrajz, természetismeret-ökológia, illetve az iskolánknak nagy ismertséget jelentő irodalmi, vers- és prózamondó versenyeket.

10 Bihartordán kiemelendő a Leg a láb Művészeti Iskola növendékeinek művészeti teljesítménye, amely külföldi fellépéseken és televíziós fellépésen is öregbítette iskolánk hírnevét. A csoportot a bihartordai település önkormányzata kiemelkedően támogatta. A társulás létrehozatalával kötöttünk megállapodást a nagyrábéi gyermekek tánc oktatására a Leg a láb Művészeti Iskolával. Az együttműködés mindkét telephelyen jó. Bár Bihartordán is meghirdetésre került, de nem megfelelő számú érdeklődés miatt nem indulhatott a két telephelyről verbuválódott zenei oktatás, amely jelenleg csak Nagyrábén folyik jó színvonalon. Intézményünk az idei tanévet a térség legnagyobb ifjúsági és gyermek rendezvényével nyitotta, mely a Lurkónia Sárréti Kamasz Fesztivál címmel nyolc település diákságát és szüleit mozgatta. Rábé alapítóként is jelentős munkát végez a szervezetben, bihartordai tagintézményünk szintén tagja az Uniónak. Intézményünk a törvényi előírásoknak megfelelően megalkotta és átdolgozta, folyamatosan átdolgozza tanügy-igazgatási dokumentumait: Pedagógiai Programját, Szervezeti és Működési szabályzatát és Házi rendjét. Intézményünk Minőségbiztosítási rendszere összehangolásra került azt folyamatosan működtetjük. Pedagógusértékelő rendszerünket az idei tanévtől bevezettük, annak munkálatait a minőégi team tagjai végezik. Munkaterveink munkaközösségeink együttmunkálkodása és gondolkodása kiváló, a programok jelentős része közös szervezésben történik, vagy kölcsönös látogatást biztosítunk. Itt egyben idézem Fegyverné Gyarmati Éva mgb. tagintézményvezető összegző gondolatait a társulás eltel időszakának tapasztalatiról: Az iskola működésében, szerkezetében a gyerekek és szülők szempontjából nem volt érzékelhető a változás. Az intézmény megőrizte a kialakult hagyományait, szakmai, pedagógiai önállóságát. Az áttanítás gyakorlata bevált, zökkenőmentes, az áttanító pedagógusok teljes jogú tagjai a bihartordai nevelőtestületnek. A szakos ellátottság így szinte 100 %-nak mondható. Intézményünk számára az adminisztratív feladatok ellátásában sem jelent többletterhet a társulás, jó az együttműködés az iskolák, ill. polgármesteri hivatal között.

11 A gyerekek számára sokkal több és változatosabb programot tudunk kínálni, olyan lehetőségeket is, amit önállóan nem tudna biztosítani az intézmény (pl. erdei iskola, táborozások, vetélkedők, közös sportversenyek, stb.) A két nevelőtestület között igazi szoros együttműködés még nem alakult ki, de egyre több területen működnek együtt a két iskola nevelői. Közös munkatervben rögzítettük a feladatokat, programokat. Önálló és közös rendezvényeket valósítunk meg, amelyek a gyerekek és nevelők számára is a jó kapcsolat erősítését szolgálják, színesítik, eredményesebbé teszik az iskolai életet. A pályázati lehetőségek nyitottak az iskola számára. Önálló és közös sikeres pályázatoknak köszönhetően az elmúlt két évben is gyarapodott iskolánk felszereltsége, bővült a szakmai munka feltételrendszere. Óvoda: A társulás intézményünk számára sok pozitívumot hozott. Óvodánk közös munkaközösséget alkot a Nagyrábé-i óvoda dolgozóival. A pályázatokat, munkaterveket, programokat közösen készítjük el, kiegészítve egymás elgondolásaival. Programjaink színesebbek, hiszen két közös rendezvény is tarkítja az éves tevékenységünket. (Mustoló, Gyermeknap) Az iskolavezetéssel is megfelelő a kapcsolat, igyekeznek minden lehetőséget kihasználni, sok eszközzel bővítettük óvodánkat. A minőségbiztosítási csoport (mivel a társintézmény tagjai alkotják tagjait) rugalmasabban, nagyobb szakmai tudással tudják végezni a feladataikat. Szakmai kitekintésünk is bővült, hiszen több konferencián, továbbképzésen van lehetőségünk részt venni. Szorosabb kapcsolat, több összedolgozás a társintézményeinkkel. A társulás gazdasági beszámolója jelen szakmai beszámolóval párhuzamosan készül, de lényegi mozzanatok megjegyzését kell tennem. A jelenlegi finanszírozási rendszer nem kedvező volta jelentősen növeli a fenntartók gazdasági többletterheit. Nagyrábé és Bihartorda fúziójával a nagyrábéi önkormányzat többletbevételhez nem jutott. A társulásokat ösztönző normatíva ettől a tanévtől csökken. A

12 jelenlegi nem költséghatékony és aránytalan pedagógusterhelést mutató helyzetkép Bihartorda Község önkormányzatának miden tekintetben jelentős és erőn felüli többletvállalásokat jelent, de ennek minden tekintetben eleget tesznek. Fontos azonban megjegyeznem, hogy a három település demográfiai mutatói, a település földrajzi egymásba fonodás mellett hosszú távú fenntartói együttműködés megalapozását teszi szükségessé. Erre jó példa lehet a szakmai munka jelenlegi folyása. Nagyrábé, január 23. Bíró Gyula s.k. igazgató

13 Beszámoló a felső tagozat 2008/2009. tanév első féléves munkájáról A felsős munkaközösségünk az iskolai munkatervet figyelembe véve határozta meg az éves feladatokat. Az osztályfőnökök és a szaktanárok a tanulók személyiségének alapos, sokoldalú megismerésére, differenciált fejlesztésére törekszenek. Az előző tanévekben szervezett továbbképzések új módszertani tapasztalatait beépítik a napi tevékenységekbe, előtérbe kerülnek a projekt illetve kooperatív tanítási módszerek. A tanulócsoportok összetétele képességeiket tekintve heterogén. A folyamatos tehetséggondozás mellett a lassabban haladók felzárkóztatása és a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése párhuzamosan zajlik. Az alapvető kompetenciák fejlesztése minden tanítási óra részévé vált. A kötelező tanítási órák keretén kívül szabadon választható órák keretében (élettan), szakköri formában (angol) és középiskolára felkészítő foglalkozásokon is lehetőség nyílik a felzárkóztatásra és tehetséggondozásra. A szülőkkel való kapcsolattartás továbbra is kiemelt feladat. Az osztályfőnökök rendszeresen ellenőrzik az ellenőrzőkbe írt bejegyzéseket, szülői értekezleteken, fogadóórán tájékoztatják az érdeklődőket. Ebben a tanévben is pályáztak tanulóink-pedagógusaink az Útravaló országos mentori programban, 9 pedagógus 11 diák pályázatát fogadták el. Iskolánkban a HHH tanulókat érintő belső mentorálási rendszert is kiépítettük, így minden felső tagozatos, halmozottan hátrányos helyzetű diáknak mentoráló pedagógus segít a hátrányok leküzdésében. A HHH tanulók negyedévenkénti értékelésekor alkalom nyílott az osztályfőnöknek és a szülőknek a tanulókkal kapcsolatos problémák megbeszélésére. A nyolcadikos tanulók a sikeres iskolaválasztás érdekében tájékoztatókat hallgattak meg, nyílt tanítási napokon vettek részt a középfokú oktatási intézményekben. Programok események Sikeresen megvalósult elképzeléseink többsége. A nyári szünetben iskolai táborozáson vettek részt diákjaink Esztergomban. Szeptemberi tanévkezdés a tantermek, folyosó dekorálásával vette kezdetét. Minden osztály igyekezett barátságos, otthonos környezetet kialakítani a tantermében. Ebben a tanévben is a diákönkormányzat segítségével negyedévente értékeljük a termek tisztaságát, dekorálását. Az ősz kiemelkedő programja volt a Lurkónia Kamasz Unióval központi intézményeként megrendezett Kamaszfesztivál a Füsti kastély parkjában. Az egész napos változatos kulturális- sport- és játékos programon a Sárrét 8 településének iskolája mutatkozott be. Lurkónia Program keretében részt vettünk a Szerepi EU vetélkedőn, rendhagyó történelmi órán és rajz versenyen. Sápon tehetséges tanulóink Hagymási Tamás és Lakatos Gyula képviselte intézményünk a kulturális találkozón. Iskolánk Hagymási Tamás ének produkcióival részt vett a Hencidán megrendezett barátság napon, illetve a Mikepércsi tehetségkutató versenyen. Hajdúszováton tehetségkutató versenyen Lakatos Gyula és Hagymási Tamás ért el arany és ezüst minősítéseket. Ökoiskolaként kiemelt programjaink a természetismerettel, természetvédelemmel kapcsolatos iskolai rendezvények. Október elején az állatok világnapjáról emlékeztünk meg. Vetélkedő, Állatszépségverseny, arcfestő verseny segített a gyerekeknek játszva megtanulni az állatokkal való bánásmódot, az állatvédelem egyre aktuálisabb, fontos feladatait.

14 A 6. osztályos gyerekek Csak egy Földünk van címmel a természetvédelemmel kapcsolatos előadáson vettek részt, a 7-8. osztályosok filmvetítésen ismerkedhettek korunk nagy környezetvédelmi kérdéseivel. Az intézmény vezetője 12 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekkel tett jutalom kirándulást Budapestre az Educatio Kht. meghívásra. A minisztérium háttérintézményénél tett látogatás után tartalmas fővárosi programokon vehettek részt tanulóink. A program az Önkormányzat és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásával valósult meg. Novemberben megtartottuk az első hobbi kiállításunkat, melyen iskolánk tanulója, Tiszai Sándor mutatta be kedvenc hobbiját. Az ásványok világát bemutató értékes anyagot nemcsak délután nézhették meg a tanulók, hanem tanítási órák anyagához kapcsolódva természetismeret és földrajz órákon is tanulmányozhatták a kőzeteket, ásványokat. Terveink szerint a következő kiállítás a vadászatot, halászatot mutatja be, remélve, hogy sok tanuló mutatkozhat be új oldaláról, s néhány gyermek ötletet kap a szabadidő hasznos eltöltésére. November november 22. között minden délután az egészséghét jegyében zajlottak az iskolai programok: a körzeti orvossal, fogorvossal szoros volt a kapcsolatunk, rendezvényeinken aktívan részt vettek, védőnőnk egészségvédelmi hetünk szervezésében is közreműködött. A gyerekek az egészséges életmódról tanulhattak játszva, alkotva, vetélkedve, beszélgetéseken, előadásokon. Előadást hallgattak a helyes fogápolásról, káros szenvedélyekről, Ötletességüket, ügyességüket tehették próbára az egészséges életmódot népszerűsítő plakátok, az egészséges szendvics készítésekor. A sportnapon a helyes testtartásról, a mozgás egészségre gyakorolt hatásáról tanulhattak, majd gyógytestnevelési gyakorlatokat, játékokat játszottak a gyerekek. Nagy érdeklődés kísérte a z elsősegélynyújtási gyakorlatokat is. Etika és emberismeret témahét keretében országos akcióhoz kapcsolódott iskolánk, amelynek koordinálója a Védegylet volt. A KLÍMAÉBRESZTŐ programok keretében globalizációs problémákat feldolgozó filmalkotásokat dolgoztak fel a felső tagozatos elsősorban 7-8. osztályos tanulóink. Megyénkben három település volt színhelye az országos projektnek. Az idén is megrendeztük a hagyományos komplex tanulmányi versenyünket. Témakörünk a reneszánszkor volt. Nagyon szép, igényes kódex lapokat készítettek a felkészülés alatt a tanulók, majd sokrétű feladatokban bizonyíthatták felkészültségüket. A vetélkedő eredménye: 1. helyezés 8.b osztály 2. helyezés 6.b. osztály 3. helyezés 6.b osztály csapata Ősszel 15 tanulónk tanulmányi kiránduláson vett részt, Nagyszentkereszten. Nagy élményt jelentett a szép őszi erdőben túrázni, megismerni Somoskő és Salgó várát. A munkatervünkben tervezett mikulásnapot osztálykeretben tartottuk meg, az évzáró karácsonyi ünnepségre iskolai keretek között került sor. Ebben a tanévben is beneveztük és felkészítettük tanulóinkat különböző tanulmányi versenyekre. A Bólyai megyei matematika tanulmányi versenyen osztályos tanulóink 4 fős csapatai vettek részt és értek el szép eredményeket: - 6.o. (Németh Emil, Nyerges Rebeka, Farmasi Fanni, Garabuczi Tamás) 23.helyezés -7.o. (Csóka Levente, Dajka Lajos, Horváth Attila, Tiszai Sándor) 9.helyezés - 8. o. (Hagymási Tamás, Pálfi Edit, Lakatos Gyula, Csóka József) 7.helyezés Veres Péter megyei vers és prózamondó versenyen iskolánkat Lakatos Gyula képviselte, nagyon büszkék vagyunk 1. helyezésére.

15 A felső tagozatból 15 diák nevezett be a Bendegúz országos tanulmányi versenyre, matematika történelem, német, angol, természetismeret, magyar nyelv tantárgyakból osztályos tanulóink az Arany János Gimnázium által szervezett tanulmányi levelezős versenyen vesznek részt. Ezek a versenyek továbbra is népszerűek, jól motiválták a gyerekeket. A tanulmányi erőpróbák a második félévben is folytatódnak. Elindult a Teleki Pál földrajzverseny, a Kerek Emese országos honismeretitermészetismereti vetélkedő, beneveztek tanulóink az szabadságharcról szóló történelmi vetélkedőre is. A 6.b. osztályosok a Nutrikid egészségnevelési pályázaton vesznek részt, már az utolsó, 5. forduló feladataival készülnek nagy lelkesedéssel. Iskolánk benevezett a veszélyes hulladékgyűjtő versenyre. Kimagasló számú használt elemet gyűjtöttek a 7. osztályos gyerekek. Ebben a félévben is sok sportversenyen vettek részt tanulóink: labdarúgás: A diákolimpiai versenysorozatban az őszi körzeti versenyeken a 3-4. o. és a5-6. o. kezdték el versenyeiket. A Magyar Gyermek Labdarugó Szövetség szervezésében Nusi tornákon vett részt az U9, U11 csapatunk Sárrétudvariban és Biharnagybajomban. A teremtornák közül Az óvodás és 1-2. o. korosztályú tanulóink játszották le mérkőzéseiket Püspökladányban, ezüst illetve bronzérmesek lettek csapataink. A 7-8. osztályos Diákolimpiai versenysorozatban diákjaink bejutottak a területi döntőbe, ott 3. helyezést értek el. Játékos sor-és váltóversenyen az alsó tagozatos fiukból lányokból álló csapat 3. helyezést ért el. Grundbirkózás: A megyei versenyen az iskolák közötti versenyen csapatunk 3. helyezést ért el, továbbjutottak az országos döntőbe, sajnos más versenyekkel való ütközés miatt azon nem tudtak részt venni. Helyi versenyek közül a Döfi kupa mini ligás mérkőzésekre került sor. Tiszai Sándorné mkv.

16 Beszámoló az alsó tagozat 2008/2009. tanév első féléves munkájáról Ebben a tanévben már sajnos minden évfolyamon csak egy tanulócsoport indult az alsó tagozatban. A három nagy létszámú alsós osztály: az 1. osztály 31 fő, a 2. osztály 32 fő, a 3. osztály 29 fő és a kis létszámú 4. osztály 21 fő, összesen alsós: 113 fő. Az immár második éve működő iskolaotthonos forma a jelenlegi 1. és 2. osztályban nagyon jól bevált gyakorlat lett. Feltétlenül szükséges ebben a nagy létszámú elsős osztályban a pedagógiai asszisztens jelenléte és egyben nagy segítség a gyerekek gondozási feladatainak ellátásában. A 2. osztályban a segítő pedagógus a négy igen gyenge tanulóval sikeresen foglalkozik, jó lehetőség ez, hisz a fő tantárgyakból külön foglalkozik a tanulókkal így megszilárdulnak alapképességeik, alapkészségeik. Ezzel a segítséggel tudnak az első félévben, a tízes számkörben biztonsággal számolni és olvasásból a biztos betűismeretet, szó- és mondatértést megtanulni. Sokszínű délutáni tevékenységbe tudtak bekapcsolódni alsósaink ebben a tanévben is: néptánc, zenetanulás, a fiúk foci, birkózás és a lányok lánysportra járhatnak, a sportolás keretei között több versenyen vettek részt tanulóink és két délután korcsolyázni is elmehettek Berettyóújfaluba, beindult a rajzszakkör és a hitoktatás is egy csoportban. A nem kötelező tanórai foglalkozások keretében a 3. és 4. osztályosok informatikát is tanulhatnak. Programok, események az alsóban: Az idei tanévben is tervbe vettük, hogy a másik alsós folyosót, ahová az első és harmadik osztály jár, megszépítjük, otthonossá tesszük. A tavalyi tanévben az önkormányzattal szembeni épületrészünk készült el, amely szép, meleg sárga színt kapott háttérnek. A gyerekek nem kis örömére az idén szeptember 15-én kezdtük el a munkát Szabó Imréné (Manyi) hathatós segítségével, szép rajzai, sok munkája maradandó nyomot hagy. Október 7-én fejeztük be a szépítést. Segített minden alsós tanító az alkotásban, és egy szülői segítőnk is volt Baloghné Major Edit személyében. Először megrajzoltuk a rajzokat, majd az alapozás következett, kontúrozás és végül a színezés. Jó volt látni a gyerekek érdeklődését, minden munkafázis érdekelte őket, nagyon örültek minden kész munkának. Lelkes csapatunk még a hétvégeken sem sajnálta rááldozni az idejét erre a munkára. Minden közreműködőnek megköszönve a munkáját, remélem, hogy minden itt tanuló gyermek és szülő örömére szolgál végigsétálni az alsós folyosókon. Október 22-én délután két órától bolhapiac volt az alsó tagozat udvarán. Különösen a kis elsősök készülődtek erre az alkalomra nagy izgalommal, hisz ők először vettek részt ezen az eseményen, szerencsére az időjárás is kegyes volt hozzánk. Várták szüleiket a gyerekek, akik sokan süteményt sütöttek. Volt a vásári forgatagban sült tök, édes és sós sütemény, üdítő, ékszerek, játékok, újságok és minden, amit eladni kívántak az érdeklődők. November 18-án délután 14 órától egészség délutánt szerveztünk az alsósoknak az iskolai egészséghét keretein belül. Előzetes feladatként két csapatot kellett alkotni egy-egy osztálynak, nevet kellett a csapatoknak választaniuk és az egészségmegőrzéssel kapcsolatos plakátot rajzolni. A jól sikerült rajzokra megkapta mindenki az 5 pontot. A fogmosó felszerelését is magával hozta mindenki, mert erre is külön pont járt. Hat tanterembe, hatféle

17 feladatot kaptak a gyerekek: a kirakó zöldségeket, gyümölcsöket ábrázolt. A találós kérdések, közmondások, testrészekkel kapcsolatosak voltak, de volt rajzos feladat, számítógépes memória játék, ügyességi verseny, totó és érzékelő játék. Minden feladat az egészséges életmóddal és az egészségmegőrzéssel kapcsolatos volt. Fődíjként az első helyezett csapat: jelképes fogmosó poharat és fogkefét kapott. Minden tanuló egy TÚRÓ RUDIT fogyaszthatott el az iskola ajándékaként. Nagyon reméljük, hogy a gyerekek örömére, jó szórakozására, játékos tanulásra megfelelő volt ez a délutáni program. Különösen a kis elsősöknek volt látható a lelkesedése a versenyen, akik először vettek részt az iskolában ilyen programon. A csapatversenyen elért helyezések és pontszámok a következők lettek: 1. hely 3. o. Egészségvédők csapata 148 pont 2. hely 3. o. Egészségesek csapata 144 pont 3. hely 4. o. Lazy Taun csapata 135 pont 3. hely 2. o. Fogtündér csapata 135 pont 4. hely 1. o. Vitaminok csapata 133 pont 5. hely 4. o. Gyümölcs kommandó 113 pont 6. hely 2. o. Makk Marci csapata 104 pont 7. hely 1. o. Gyümölcssaláták 94 pont Minden év őszén megrendezi a püspökladányi rendőrkapitányság a Gyermek Iskolai Kupa (GYIK) területi fordulóját. Ezen egy a helyes és biztonságos közlekedéssel kapcsolatos tesztlapot kell kitölteni és ügyességi pályán kerékpározni. 7 csapat versengett, a nagyon szoros végeredmény a következő lett: 1. hely: Karácsony Sándor ÁMK, Földes 78 pont 2. hely: Petritelepi Általános Iskola, Püspökladány 75 pont 3. hely: Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda, Nagyrábé 75 pont A megyei döntőre csak az első két csapat juthat tovább, ezért a pontazonosság ellenére sorrendet kellett hirdetni. Bár ügyesen kerékpároztak a mieink, a tesztlap döntött, mely a püspökladányiaknak hajszállal jobban sikerült. Így a nagyrábéi gyerekek most nem jutottak tovább, de nagyon derekasan helytálltak, csak dicséret illeti őket. Ők név szerint a következők: Bogár Norbert 1.o. Ötvös András 2.o. Gyenge Krisztina Napsugár 3.o. Bogár Gábor 4.o. December 12-én délután 14 órától Adventi ajándékkészítő délutánt tartottunk az alsó tagozatosoknak. Az ebédlő épületében gyűltünk össze, a 113 alsós tanuló és a több mint 70 felnőtt betöltötte az ebédlő épületét. Minden osztály meglepetésként egy kis verssel és egy közös dallal kedveskedett a program nyitásaként. Aztán mindenki készíthetett asztali díszt, gipszből öntött fenyődíszt festhetett, üvegből mécsest, képeslapokat, díszcsomagolást próbálhatott ki. A szülők készítettek süteményeket, és a szakács nénik friss teát. A jó hangulatú készülődésben felfrissülés volt az étel, ital. Köszönjük a szülők segítségét, áldozatkész munkáját.

18 December 19-én délután a Vojtina Bábszínházba látogattunk el 45 alsós tanulóval, többnyire első, másodikos tanulókkal és 4 kísérő nevelővel Debrecenbe. Andersen meséket láthattunk a bábelőadáson. Különösen tetszett: A császár új ruhája című mese a gyerekeknek, de a Rút kiskacsa története is nagyon szórakoztató élmény volt. Az előadás után megnéztük a kiállítást is az épületben. Később felfedeztük, hogy a rajzpályázatra beküldött alkotásaink a színház folyosóját díszítik. Színházlátogatás után Debrecen főterének díszkivilágítását tekintettük meg. Kellemesen, tartalmasan eltöltött délután volt ez is. Az első félévben a negyedéves és a félévi szöveges értékelést kiadtuk a tanulóinknak, a szülőkkel megbeszélést tartottunk szülői értekezlet és megbeszélés formájában. Herczeg Imréné mk.vezető

19 Beszámoló 2008/2009. I. félév értékelése Az iskolai nevelőmunkában a tanításon kívüli idő és a szabadidő kitöltése tartalmi, módszertani, szervezési szempontból is fontos feladatunk. Lehetőségeinket kihasználva olyan tevékenységek megteremtését segítettük, melyek nemcsak élményt és szórakozást adtak tanulóinknak, hanem művelődésüket és személyiségük sokoldalú fejlődését is szolgálták. Aktív tanulás területén különböző vetélkedőkön mérhették össze tudásukat tanulóink. Az egészség-hét több napos programjában előadások, gyakorlati foglalkozások, bemutatók is szerepeltek. Az ott elhangzottak felhívták a gyerekek figyelmét az egészségmegőrzés, a helyes táplálkozás és az egészséges életmód fontosságára a Reneszánsz éve volt. Ennek tiszteletére tanulmányi versenyt hirdettünk. A verseny előkészítése, az arra való felkészülés sok munkával járt, de ennek ellenére nagy lelkesedéssel készültek a gyerekek és az őket segítő pedagógusok is. Szép eredmények igazolják tanulóink helytállását. Az oktatáshoz kapcsolódó uniós vetélkedőn Szerepen a 2-8. osztályosok képviselték iskolánkat. Játékos délután keretében ismerkedtek a térség tanulóival. Jól érezték magukat. Az Állatok Világnapja alkalmából megszervezett vetélkedő, ill. állatsimogató kiemelte, hogy mennyire fontos az állatok védelme, a róluk való gondoskodás. Az alsó tagozatos tanulók részére meghirdetett levelezős verseny igen népszerű a kisiskolások körében. A 2-4. osztályosok zöme oldja meg a fordulók feladatait magyarból, matematikából, környezetismeretből és angol nyelv tantárgyakból. Az 5-6. osztályos fiúk részt vesznek a diákolimpiai versenysorozatban, labdarúgásban. Eddig egy forduló volt, ahol egy győztes, egy vesztes és egy döntetlen eredményt könyvelhettünk el. A debreceni színháztól gyakran kapunk ajánlatot előadások megtekintésére. A téli szünet előtt kihasználtuk ezt a lehetőséget és 40 kisdiákkal megnéztük a Diótörő c. musicalt a Lovardában. Amennyiben Nagyrábéra vagy Bihartordára jönnek előadóművészek, az különösebb szervezést nem igényel; az osztályok teljes létszámmal részt vesznek az előadásokon. Községünkben jelentős eseménynek számít és kiemelt helyen szerepel az idős emberek köszöntése az októberi Világnapon. Amióta ünneplik ezt a napot, a gyerekek minden évben műsorral kedveskednek a nagyszülőknek, az ÖNO lakóinak és a faluban élő idős embereknek. Ebben az évben sem maradt el a DÖK és az SZMSZ által szervezett Mikulás-disco, amely az egyik legkedveltebb szórakozása diákjainknak. December utolsó tanítási napján, hagyományainkhoz híven, karácsonyi műsorral köszöntöttük a fenyőünnepet. Ilyenkor érezzük diákok, szülők, pedagógusok, hogy egy nagy közösség vagyunk, egymásért dolgozunk, összetartozunk. A helyi önkormányzat, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és az SZMK jóvoltából ismét ajándékcsomagot rakhattunk a karácsonyfa alá, ezzel is örömet szerezve a gyerekeknek.

20 A Leg a láb művészeti iskola tánccsoportjába jár iskolánkból 41 tanuló. Egy-egy bemutató alkalmával elvarázsolnak bennünket néptánctudásukkal. Legutóbb a Mikulás ünneppel egybekötött játszóházi délutánon néztük meg három település fiataljainak műsorát. Hobby-kiállítás fantázianévvel indítottuk el kiállítás-sorozatunkat novemberben. E rendezvény keretében csodálhattuk meg egy 7. osztályos tanuló ásványgyűjteményét, amely kivételes érdeklődésre tartott számot mind a gyerekek, mind a nevelők körében. Az iskola és az óvoda kapcsolatának ápolása az elmúlt hónapokban is helyet kapott pedagógiai rendszerünkben. Az óvónők folyamatosan referálnak a leendő elsősökről a tanítóknak. Szakmai konzultációkkal, beszélgetésekkel egyre több hasznos gyakorlati tanáccsal kölcsönösen segítjük egymás munkáját. Tanítók, tanárok arra törekszünk, hogy újabb lehetőségeket kihasználva, újabb módszereket alkalmazva eredményesebbé tegyük oktató-nevelő munkánkat. Önképzésünk érdekében a megjelenő szakfolyóiratokat tanulmányozzuk. Internet használattal tájékozódunk és továbbképzéseken veszünk részt. Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántjait szép vigyázattal csiszoljam kristállyá. (Németh László) A munkatervben meghatározott feladatokat megvalósítottuk. Ezt mindenképpen pozitív előrejelzésnek tekinthetjük a II. félévre nézve. Együttműködésünk eredményes volt. Bihartorda, január 26. Dr. Ábrahámné Nagy Ildikó Mk. Vez.

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei Féléves értékelés a Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei 2010 szeptemberétől 2011. január 15-ig végzett

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2013. június 25. Feltételrendszer 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet,

Részletesebben

2014/2015. tanév. féléves beszámoló

2014/2015. tanév. féléves beszámoló TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA 2014/2015. tanév. féléves beszámoló Készítette: Buzás József mb. igazgató Szirák, 2015. január 26. Tartalom 1 Intézményünk képzési struktúrája a 2014/2015.

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Balatonkenese, 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szerzők: dr. Gera Tibor főigazgató Eitler József főigazgató-helyettes Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató Dobos János

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám

Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám ADD A KEZED! című konzorciumban megvalósuló, nyertes Eu-s pályázatunk megvalósítása során, közös tanulási folyamatban bizonyítjuk, hogy: A tapasztalatok többet érnek

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről 3. oldal 1.1 Költségvetési-pénzügyi

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 1 Tartalom 1. A szakmai munka áttekintése 4 1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 4 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 4 1.3 Az oktatómunkában

Részletesebben

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 211/212 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA TARTALOM A...1 BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA...1 ÉS SPORTISKOLA...1 211/212 ÉV VÉGI...1 BESZÁMOLÓJA...1 TARTALOM...2 A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatók Előkészítette: Bereczki Lászlóné Igazgató Asszony Kis Eszter Tankerületi Igazgató Asszony, Deákné Domonkos

Részletesebben

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES TANÉVRE Körösladány 2014. 1 I. BEVEZETÉS, STATISZTIKAI ALAPADATOK A Köznevelési törvény arra kötelezi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL KISBÍRÓ XX. évfolyam 1. szám 2011. december A K I S N Á N A I Ö N K O R M Á N Y Z A T H Í R M O N D Ó L A P J A TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Tisztelt Kisnánai Polgárok! Karácsony

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelését a nevelőtestülete 2015. június 30-án elfogadta.

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Létszámstatisztika. Page 1

Létszámstatisztika. Page 1 É É É É é é é á é é á é é Á á á é é é é é é ó ö ü é ó ü ő á é é ö é é é ö ö é í ó ó é ü ő é Íé é ö é é é ó é ö ö é á ó é é ú é é ő Á ü é é á é é ó é ő Létszámstatisztika Osztály Létszám okt_1_ Évismétlő

Részletesebben

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA Tatabánya, 2012. július Mózes Gáborné pályázó TARTALOMJEGYZÉK 1. Szakmai elemzésre épülő fejlesztési elképzelések... 3 1.1 Az intézmény alapítása...

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Kistérségi Iskola elmúlt évi munkájáról és működéséről Előkészítette: Kis Eszter igazgató Békési Kistérségi Iskola Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság bizottság:

Részletesebben

MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 1 MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 2015. MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI 1188 BUDAPEST ÜLTETVÉNY U. 4. PÁLYÁZATI NYILATKOZAT

Részletesebben

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve a 2010/2011. tanévre Tura, 2010. szeptember Tartalomjegyzék A Hevesy György Általános Iskola éves munkaterve 3 A tantestület 7 Az 1-2. évfolyam munkaközösségének

Részletesebben

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére A bölcsesség legfőbb tiszte és tanújele, hogy a szavak és a tettek összecsengenek (Seneca) PÁLYÁZAT A igazgatói állásának betöltésére II. RÉSZ VEZETÉSI PROGRAM Készítette: Címzett: Jurecz Emil Budapest

Részletesebben

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14 Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Központi Jogi és Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor u. 32. Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító:

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Rövid neve: Kaposvári Általános Iskola Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Tagintézmények neve: Benedek Elek Tagiskola

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon / fax: (62) 241-381 e-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola INTÉZMÉNYI

Részletesebben

Beszámoló. Zimándy Ignác Általános Iskola

Beszámoló. Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló - Zimándy Ignác Általános Iskola 2010-11. tanév Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2010 2011 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Beszámoló - Zimándy Ignác Általános Iskola 2010-11.

Részletesebben