Természetvédelem Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megye határán. Zöld kampány Tájékoztatási stratégia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Természetvédelem Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megye határán. Zöld kampány Tájékoztatási stratégia"

Átírás

1 Két ország, egy cél, közös siker! Természetvédelem Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megye határán Zöld kampány Tájékoztatási stratégia A tájékoztatási stratégia a Határon átnyúló kampány a természeti értékek megóvásáért (Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyékben) HURO/0801/097 projekt keretében készült. Nyíregyháza Szatmárnémeti november A projekt az Európai Unió (ERFA forrás) a magyar és a román köztársaság társfinanszírozásával valósul meg. és Jelen anyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

2 TARTALOM 1. Bevezetés a projekt bemutatása Vezetői összefoglaló Helyzetelemzés A célterület bemutatása A célterület fő értékei Problématérkép SWOT-analízis A kommunikációs stratégia fogalma, szükségessége Az alapfogalmak tisztázása A kommunikációs stratégia szükségessége A kommunikációs stratégia alapelvei Kommunikációs csatornák és eszközök A kommunikációs eszközök értékelése Fő célkitűzések Stratégiai célkitűzések Célcsoport-elemzések A célcsoportok azonosítása Célok üzenetek eszközök az egyes célcsoportok számára Akcióterv Monitoring...66 Felhasznált irodalom...67 Mellékletek...68 Hazai és külföldi példák, legjobb gyakorlatok

3 1. Bevezetés a projekt bemutatása A biodiverzitás folyamatos térvesztése a legégetőbb környezetvédelmi kérdés, amellyel jelenleg küzd a mai társadalom. A természeti értékek és élőhelyek gazdagsága nagy értéket jelent az életünk minőségének szempontjából. Még fontosabb az a tény, hogy ezek a területek fontos szerepet játszanak a természetes rendszerek (a víz körforgása a természetben, az éghajlat változása), valamint azon természeti erőforrások szabályozásában, amelyektől nagymértékben függ a társadalmunk. Az ökoszisztémák ezen szolgáltatásainak értéke jóval nagyobb annál, mint az ezek megóvására és megvédésére fordított törekvésnek. Az emberek azonban hajlamosak azt hinni, hogy ezek a természeti erőforrások kimeríthetetlenek és ingyenesek. Általában csak akkor döbbenünk rá ezek valódi értékeire, amikor egy természeti katasztrófa történik. A biológiai sokféleséghez az emberek is hozzájárultak új tulajdonságokkal a változatos kultúrájuk, valamint az Európában évszázadokon keresztül folytatott hagyományos tevékenységek révén, melyek megváltoztatták a természetes tájat. A természetes és féltermészetes ökoszisztémák élőhelyei, növény- és állatfajai az élet alapját jelentik, biztosítják az erőforrásokat (fa, víz, gyógynövények, nyersanyagok stb.), valamint az ökoszisztémák szolgáltatásait (a szén körforgását a természetben, a tiszta vizeket, a természeti katasztrófák elkerülését, a környezetszennyezésének csökkenését stb.), melyek a társadalmigazdasági fejlődésnek alapjául szolgálnak. Az utóbbi évtizedek gazdasági fejlődésének következményeképpen Európa természetvédelmi rezervátumai nagymértékű beavatkozásnak lettek kitéve. Az olyan emberi tevékenységek, mint például a mezőgazdaság intenzívvé válása, a városi települések fejlődése, vagy az infrastruktúrák fejlesztésére történő beruházások, mind hozzájárultak Európa számos élőhelyeinek a feldarabolódásához, vagy azoknak az elvesztéséhez, ami az ott található fajok kihalással való veszélyeztetését eredményezte. Mindezek következményeként az endemikus, veszélyeztetett növényfajoknak (melyek csak bizonyos térségekben élnek) a 64%-a eltűnt az öreg kontinensről, ugyanakkor veszélyeztetve van a madarak 38%-a. Európa vizes övezeteinek 60 %-a tűnt el a XX. század folyamán. 3

4 E veszély felismerésének hatására az utóbbi 25 évben a természetvédelem egyre jelentősebb szerepet tölt be az európai politikában. Az Európában található természetes élőhelyeknek és az itt lévő, vadon élő növény- és állatfajoknak a biodiverzitása képezi Európa természeti örökségét, melyet a jelen generáció hasznosíthat anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generáció esélyeit a hasonló, kedvező életkörülmények élvezetét illetően. Európa természeti öröksége megóvásának egyik módja egy olyan természetvédelmi területhálózat kialakítása, amely reprezentatív mindazon élőhelyek és fajok biodiverzitására, melyek védelme szükségszerű. Abból a tényből kiindulva, hogy a természeti tényezők iránti érdekek nem feltétlenül korlátozottak az országhatárok által, ésszerűnek tűnik, hogy ezek az aspektusok, úgy a fajok, mint az élőhelyek szempontjából tekintve, nemzetközi szinten legyenek kezelve. Az Európai Unió felelősséget vállalt a veszélyeztetett élőhelyek és fajok megóvásának érdekében. Ez a felelőség a Natura 2000 Ökológiai Hálózat kialakításában nyilvánul meg, amely Európa természetvédelmi területeinek a hálózata, s amely a közösségi érdekeltségű természetes élőhelyeknek és a vadon élő növény- és állatfajoknak egy reprezentatív részét foglalja magába. E hálózat nemcsak a természeti értékek védelmének érdekében jött létre, hanem ezen természeti gazdagság hosszú távon való megőrzése érdekében is, hogy ezáltal biztosítva legyenek a társadalmi-gazdasági fejlődéshez szükséges természeti erőforrások. A Natura 2000 Ökológiai Hálózat biztosítja a fenntartható fejlődést anélkül, hogy a helyi közösségeknek kárt okozna, így megvédi Európa biodiverzitását. A Natura 2000 program megpróbál harmonikus kapcsolatot teremteni az emberiség két szükséglete között: egyfelől a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak megteremtése, másfelől egy tiszta és egészséges környezet biztosítása között. Ez a hálózat meggátolja a természetes élőhelyeknek a feldarabolódását. Az Európai Unió megfelelő szervezeti struktúrát és hátteret biztosít a Natura 2000 program megvalósítására. Minden állam, amely csatlakozott az Európai Unióhoz, vagy amely tagállam szeretne lenni, szembesül a Natura 2000 hálózattal, valamint át kell ültetnie a saját jogrendszerébe a Madárvédelmi és Élőhelyvédelmi Irányelvek előírásait. Minden tagállam saját módon választhatja meg ezen feltételeknek való megfelelését. 4

5 Az Európai Unió támogatja e hálózatnak a létrehozását, biztosítja a működéséhez szükséges eszközöket, az Unió természetmegőrző politikájának mérföldkövévé alakítva a Natura 2000 hálózatot. Ez a szemlélet megköveteli minden helyi és hazai érintett szereplő részvételét azon területek kiválasztásánál, melyek majd a hálózat alkotórészei lesznek, továbbá részvételüket e területek védelmének és kezelésének érdekében a szükséges kezelési tervek kivitelezésének folyamatában. E politika általános koncepciója az, hogy a környezetvédelmi problémákat be lehet és be is kell vonni más politikai területekre is. Ha meg akarjuk védeni természeti örökségünket, akkor a főbb problémákat pl. szállítás, energia, mezőgazdaság érintő döntésekben feltétlenül számításba kell venni az e tevékenységekből származható negatív hatásokat a vadon élő fajokra és természetes élőhelyekre nézve. A fenntartható fejlődés fontos úgy a természet megőrzése, mint a jelenlegi és a jövő generációk szempontjából. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a természettel és a környezettel kapcsolatos problémák elnyomják a többi tényező jelentőségét. Az Európai Unió szemlélete szerint a természet megóvása nem zárja ki a gazdasági tevékenységek folytatását, a fenntartható fejlődés révén hozzájárulhat új munkahelyek kialakulásához, azaz olyan kedvező életkörülmények megteremtéséhez, amelyek által a természetes környezet és az emberek, valamint a jövő generáció fejlődési feltételei nem kerülnek veszélybe. Az Európai Unió és a tagállamok jogi kötelességeit a természettel kapcsolatosan a madarakra, illetve az élővilágra vonatkozó Európai Unió Irányelvei tartalmazzák. A két megye (Szatmár és Szabolcs-Szatmár-Bereg) határmenti volta miatt közös védett területeik vannak, melyek megőrzése közös feladat. Az Európai Unióhoz való csatlakozással egyidőben mindkét állam kötelezte magát arra, hogy a természetvédelemre vonatkozó törvényeket átvegyék saját törvényeik közé, így a két ország közös célja a két irányelv, a madarakra, illetve az élőhelyekre vonatkozó irányelvek megvalósítása lesz:. Ez oknál fogva nélkülözhetetlen a célterület lakosai számára a Natura 2000 ökológiai hálózatra vonatkozó információk biztosítása, a népesség hosszú távon való tudatosítása, az ökológiai nevelés, illetve a szemlélet folyamatos alakítása, mivel ugyanaz a közös cél: az élőhelyek, a vadon élő állat-, illetve növényvilág védelme. 5

6 A projekt célja tudatosítás és informálás az ökológiai hálózat által nyújtott előnyökről a lakosság körében a határ mindkét oldalán. Ezek az előnyök hozzájárulhatnak a lakosok életfeltételeinek javításához azokon a területeken is, melyek szociális-gazdasági szempontból hátrányosak. Az életkörülmények javulnak, ha a lakosok természetes környezetének fejlesztése a határ mindkét oldalán hosszantartó és fenntartható. A közvetett kedvezményezettek a projektben megcélzott területek lakosai (kb lakos), a közvetlen kedvezményezettek pedig a határ mindkét oldalán található két megye lakosai ( lakos). A projekt fő tevékenységei: előkészítő, közös menedzsment, a projekt rendezvényei (munkamegbeszélések és egy záró konferencia), tanulmányok kidolgozása (adatgyűjtés, információs csomag, tájékoztatási stratégia és akcióterv, kampánykiértékelő tanulmány), tudatosító kampány megvalósítása az oktatási intézmények és lakosok körében. A kommunikációs tevékenységeken belül megrendezésre kerülnek sajtókonferenciák, emellett készülnek brosúrák, DVD-film és egy weboldal. A projekt befejezése után a partnerek továbbra is folytatják majd az együttműködést, biztosítva a szükséges szakmai támogatást a projekt fenntartása és fejlesztése érdekében. A projekt keretében elkészült információs anyagok a két megye minden lakosához eljuthatnak a sajtó, a tudatosító kampányok, a kiadványok, illetve a honlap segítségével. Így a célcsoport reményeink szerint a kapott információk alapján sokkal fogékonyabb lesz a természeti értékek védelmének szükségességére. 6

7 2. Vezetői összefoglaló A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. a Szatmár Megyei Környezetvédelmi Ügynökséggel partnerségben a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (ERFA) keretén belül támogatást nyert Határon átnyúló kampány a természeti értékek megóvásáért (Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyékben) című pályázatával. A projekt fő célkitűzése a határ két oldalán élő lakosság tudatformálása, az ökológiai hálózat által nyújtott előnyök megismertetése, amely hozzájárulhat a térség gazdasági fejlődéséhez, vonzerejének növekedéséhez és a lakosság életkörülményeinek javulásához. A kampány célja tehát a szatmári magyar-román határszakasz legértékesebb természetvédelmi oltalom alatt álló Natura 2000-es területeinek megismertetése és ezen egyedülálló értékekre a közvélemény figyelmének a felhívása. Ehhez segítséget nyújtanak a projekt során elkészülő dokumentumok, szóróanyagok (térképek, szórólap, DVD film), valamint a különböző rendezvények: a lakossági fórumok és a 2010 őszén oktatási intézmények számára kiírásra kerülő pályázatok. A projekt egyik fő tevékenysége a jövőre vonatkozó Tájékoztatási stratégia és akcióterv kidolgozása. Ezen dokumentum tervezése során sor került a célterület fő értékeinek bemutatására, a problématérkép és a SWOT-analízis összeállítására, a célcsoportok azonosítására, valamint a jövőkép, a stratégiai célkitűzések és a prioritások megfogalmazására. A Tájékoztatási stratégia célcsoportonként mutatja be a célokat, a nekik szóló üzeneteket, valamint az ajánlott kommunikációs eszközöket. Jövőkép: Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyékben a lakosság ismeri az ökológiai hálózat által nyújtott előnyöket, melyek hozzájárulhatnak a hátrányos helyzetű területek lakossága életszínvonalának javításához szociális-ökológiai szempontból, de ismeri azokat a kötelességeket is, amelyeket teljesítenie kell, e védett területeken található természeti értékek megóvása érdekében. Az itt élők tudatos magatartásukkal védik a természeti értékeket. Hosszú távú cél: Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyék természeti értékeinek megőrzése. A dokumentumban ugyancsak megtalálható a rövid távú, a évre szóló Akcióterv. A tájékoztatási stratégia alapján célszerű elkészíteni a tájékoztatás operatív programját, melyben az egyes output-, eredmény- és hatásindikátorok is számszerűsítésre kerülnek. 7

8 3. Helyzetelemzés 3.1. A célterület bemutatása Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az ország északkeleti részén fekszik, az Alföld részeként alapvetően síkvidéki jellegű. Speciális geopolitikai helyzetét egyfelől periférikus elhelyezkedése, másrészt keleti határmentisége determinálja: Romániával, Ukrajnával és Szlovákiával határos. Az országon belüli szomszédai: Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar megyék. A megye Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyével közösen alkotja az Észak-alföldi régiót, emellett tagja a Magyar-Román-Ukrán Interrégiónak, valamint a Kárpátok Eurorégiónak is. Területe km 2, ami Magyarország területének 6,4%-a ezzel az ötödik legkiterjedtebb megye. A megye területe természetföldrajzi-táji értelemben igen tagolt, Magyarország kistájainak katasztere (MTA, 1990) alapján négy középtáj, azon belül 12 kistáj érinti. Mérsékelten meleg, illetve mérsékelten hűvös zónák határán, nagyobbrészt mérsékelten száraz területen fekszik. Mintegy 70 %-át a homokbuckás Nyírség, kb. 25-%-át a Felső-Tiszavidék magas talajvizű, vízrendezés által erősen átalakított sík területei és egy kis részét a Hajdúhát löszsíksága, illetve a Közép-Tiszavidék kultúrsztyeppje tölti ki. Dél felé haladva jellemzően csökken a csapadék mennyisége és nő a napsütéses órák száma. A középső részt a vízfolyásban való szegénység, de gazdag tórendszer jellemzi: a Közép- Nyírség területe igen gazdag természetes tavakban és mesterséges halastótározókban egyaránt. A megye peremterületei vízfolyásban gazdagok, ennek ellenére, a vízrendezésnek köszönhetően a vízben gazdag területeket is a vízhiány jellemzi. Holtágak sokasága gazdagítja a Beregi-sík és a Szatmári-sík területét, továbbá a Taktaköz keleti, a megyére eső peremét. A Magyarország kistájainak katasztere szerinti tagolás alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egész területe az Alföld nagytáj területén belül négy középtájhoz tartozik. A megye területének legnagyobb, középső része a Nyírség középtáj területén, nyugati pereme a Hajdúság, míg a Tisza magyarországi szakaszának legfelső folyásánál lévő terület a Felső- Tiszavidék középtáj része. A megye területe ezen négy középtájon belül a következő kistáj- 8

9 csoportokra (szubrégió), illetve kistájakra (mikrorégió) tagolódik: Felső-Tiszavidék, Nyírség, Hajdúság és Közép-Tiszavidék. A megyére jellemző, hogy a természeti környezet és a táj megőrizte a korábbi jellegzetes arculatát. A természetvédelmi területek nagysága hektár, az 1982-ben lehatárolt országos jelentőségű védett terület, vagyis a tájvédelmi körzeté közel 22 ezer hektár. A tájvédelmi körzet mozaikos szerkezetű, a legértékesebb területek további különálló részeket benne jelentős védett erdőt, parkot, és fát foglalnak magukba. A megyét úgy szokás jellemezni, hogy folyóvizekben, mocsarakban, lápokban Magyarország leggazdagabb területe. A Kárpátok közelsége, a hűvös-nedves mikroklíma, és a táj viszonylagos zavartalansága számos olyan állat- és növényfaj előfordulását teszi lehetővé, amelyek az Alföld más részein megritkultak vagy kipusztultak, illetőleg számos bennszülött növény- és állatfaj számára nyújtanak életfeltételeket. A) Országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti területek 1. táblázat: Országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természetvédelmi területek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Ssz A terület neve Baktalórántházierdő Természetvédelmi Terület Bátorligeti-legelő Természetvédelmi Terület Bátorligeti-Ősláp Természetvédelmi Terület Cégénydányádipark Természetvédelmi Terület Terület (ha) 310,9 (ebből fokozottan védett: 36,6) 23,33 52,7 12,9 a védetté nyilvánításról 11/1977. OTvH határozat 5/1986. (VIII.21.) OKTH rendelkezés /1950. OTT határozat 456/1959. OTT határozat Jogszabályok a védettség fenntartásáról 35/2007. (X. 18.) KvVM rendelet 37/2007. (X. 18.) KvVM rendelet 38/2007. (X. 18.) KvVM rendelet 42/2007. (X. 18.) KvVM rendelet A védettség indoka és célja A Nyírség homokterületeit egykor borító gyöngyvirágos-tölgyes, gyertyános-tölgyes társulások utolsó egybefüggő maradványának, a terület sajátos növény- és állatvilágának a megóvása. Homokpusztai gyeptársulások védett, illetve fokozottan védett, ritka növény növényfajainak megóvása, valamint a növénytársulásokhoz kapcsolódó állatvilág megőrzése. A táj jellegzetes arculatának és természeti értékeinek a megőrzése, különös tekintettel az Ősláp jellegzetes pangóvizes, lápos, zsombékos élőhelyeire, az itt előforduló különleges vegetációtípusokra (nyírláp, fűzláp, zsombékos lápterületek és láprétek), valamint ezen élőhelyek növény- és állatvilágára. Természettudományi és esztétikai szempontból rendkívül értékes növénygyűjtemény, valamint az élővilág megőrzése. 9

10 Ssz A terület neve Fényi-erdő Természetvédelmi Terület Kállósemjéni Mohos-tó Természetvédelmi Terület Terület (ha) a védetté nyilvánításról 297,7 1660/1653. OTT határozat 95,01 177/1954. OTT határozat Jogi szabályozás a védettség fenntartásáról 49/2007. (X. 18.) KvVM rendelet 56/2007. (X. 18.) KvVM rendelet A védettség indoka és célja Egykor a Nyírség nagy részét borító erdőtársulások legnagyobb egybefüggő maradványerdejének, az itt előforduló növénytársulásoknak (nyírlápok, rekettye-füzesek, vízkedvelő tölgy-köris-szil ligeterdők, homoki tölgyesek, homokpuszta-gyeptársulások) és rendkívül sajátos növény- és állatvilágának megóvása. Az egykori folyóvölgyben kialakult természetes növénytársulásoknak (ingóláp, égeres fűzláp) megőrzése, valamint a terület sajátos növény- és állatvilágának a megóvása Kaszonyi-hegy Természetvédelmi Terület Tiszadobi ártér Természetvédelmi Terület Tiszatelek- Tiszaberceli-ártér Természetvédelmi Terület Tiszavasvári Fehérszik Természetvédelmi Terület Vajai-tó Természetvédelmi Terület 156, ,2 1021,3 15/1991. (XII.24.) KTM rendelet 10/1977. OTvH rendelkezés 10/1978. OKTH határozat 184,9 4/1977. OTvH határozat 76,48 3/1996. (IV. 17.) KTM rendelet 145/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 80/2007. (X. 18.) KvVM rendelet 81/2007. (X. 18.) KvVM rendelet A Beregi-síkból kiemelkedő szigetvulkán és a rajta kialakult fajokban gazdag állatvilágnak otthont adó, változatos növényvilág, az ezüsthársas szurdokerdő habitusú, valamint a kocsánytalan-dárdáskaréjú tölgyesek fás vegetációinak, a hegy gyeptársulásainak védelme és tájképi értékeinek megőrzése. A Tisza ártere jellegzetes arculatának, a holtágaknak, nádasoknak, ártéri erdőknek, illetve ezen élőhelyek természetes növényés állatvilágának megőrzése (különösen tölgy-köris-szil keményfa ligeterdőre, a védett madarak háborítatlan fészkelő- és táplálkozóhelyének, vonulásának biztosítása. A Tisza-menti táj jellegzetes tájképi értékeinek és a területen előforduló, az ártérre jellemző természetes növénytársulásoknak (fűz-nyár ligeterdők, tölgy-köris-szil liget-erdők), valamint a sajátos növény- és állatvilágnak a megőrzése. A szikes tóhoz kapcsolódó természetes szikes növénytársulásoknak (zsiókás, sziki kákás élőhelyek, szikpusztai gyep, vakszikfoltok) és a területen élő jellegzetes sziki növény- és állatfajoknak a megőrzése. A tó legfontosabb természeti értékei az úszóláp-szigetek, valamint a kiemelt fontosságú botanikai ritkaságok. A legkülönlegesebb értékek a tőzegpáfrányos nádasokban és a füzesekben-égeresekben találhatók. 10

11 B) Helyi jelentőségű védett természeti értékek 1. Természetvédelmi területek 2. táblázat: Helyi jelentőségű védett természetvédelmi területek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Ssz. A terület neve Település Terület (ha) Törzskönyvi szám 1. Ajaki-gyepek Ajak 80,91 14/57/TT/06 2. Barabási Jászai kastélypark Barabás 0,64 14/34/TT/94 3. Bátorligeti-Nyomás Bátorliget 9,13 14/39/TT/00 4. Cégénydányádi védett terület Cégénydányád 0 14/58/TT/06 5. Czóbel-kúria kastélyparkja Anarcs 7,51 14/13/TT/81 6. Demecseri-gyepek Demecser 54,36 14/49/TT/05 7. Dessewffy kastélypark Tiszavasvári 69,03 14/4/TT/77 8. Gyermekotthon parkja Berkesz 14,73 14/9/TT/77 9. Gyulaházy kastélypark Kállósemjén 3,59 14/6/TT/ Igrice-mocsár Nyíregyháza 0 14/26/TT/ Kállay kastélypark Kállósemjén 5,93 14/5/TT/ Kastélypark Baktalórántháza 18,94 14/8/TT/ Kastélypark Eperjeske 2,8 14/17/TT/ Kispoella, Honcsokos, Kállósemjén 4,98 14/27/TT/94 Füveskert, Kereszttó 15. Kocsordi kastélypark Kocsord 5,66 14/16/TT/ Kocsordi Kirva-lapos Kocsord 0 14/60/TT/ Mándoki Kastélypark Mándok 2,49 14/14/TT/ Lacul din minamilotai-bányató Milota 8,62 14/35/TT/ Milotai Váriszeg Milota 0 14/36/TT/ Nagykállói-Ludastópark Nagykálló 1 200,00 14/61/TT/ Nagyszekeresi Gőgő-csatorna Nagyszekeres 5,89 14/44/TT/ Nyíregyházi Főiskola Nyíregyháza 5,79 14/30/TT/98 Botanikus Kertje 23. Nyírtassi védett terület Nyírtass 0 14/59/TT/ Oláh-rét Nyíregyháza 98,89 14/63/TT/ Sz.-Sz.-B. Megyei Önkormányzat Kisléta 9,24 14/7/TT/77 Ápoló-Gondozó Otthon parkja 26. Tiszadadai Holt-Tisza Tiszadada 13,61 14/38/TT/ Tuzséri kastélypark Tuzsér 5,26 14/15/TT/ Tuzséri Ragoznya-rét Tuzsér 0 14/42/TT/ Urai gyepek és erdők Ura 0 14/56/TT/ Vay-várkert Vaja 7,1 14/2/TT/ Vállaji-legelő Vállaj 18,44 14/45/TT/01 Összesen 1 606,28 11

12 2. Természeti emlékek Helyi jelentőségű természeti emlék a megyében 39 db található, ezek többek között mamut- és, lucfenyők, platán- és tölgyfák, stb. C) Európai Közösségi irányelvek alapján védett területek Az Európai Unió a Natura 2000 hálózat bevezetésének és alkalmazásának az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 08.) Kormányrendelet ad jogi alapot, a Natura 2000 gyepterületeken folytatott gazdálkodást a 269/2008. (XI. 18.) számú Kormányrendelet szabályozza ben zajlott le az EU jogszabályoknak megfelelően a Natura 2000-es területek kijelölése. Ennek megfelelően Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 50 db természet-megőrzési területre ( ha) és 2 db madárvédelmi ( ha) területre terjednek ki. Mivel a két területtípus között jelentős átfedés van, együttes területük hektár. Natura 2000 területek a magyar-román határ mentén A projektterület a magyar területrészeken egy jóváhagyott különleges madárvédelmi területet és 4 kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területet foglal magába. 3. táblázat: Natura 2000 területek a magyar-román határ mentén A terület neve A Natura 2000 terület kódja Terület (ha) Kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területek Csaholc-Garbolc HUHN ,95 Rozsály-Csengersima HUHN ,00 Ömbölyi erdő és Fényierdő HUHN ,11 Teremi-erdő HUHN ,77 Különleges madárvédelmi területek Szatmár-Bereg különleges HUHN ,4 madárvédelmi terület 12

13 Szatmár megye Szatmár megye természeti öröksége nagyon változatos, ami a domborzati formáknak (síkság, dombvidék és hegyvidék), valamint az éghajlati tényezők kölcsönhatásának köszönhető, és amelyek együttesen hozták létre a 3 biogeográfiai régiót / tájegységet: a pannon, a kontinentális és az alpesi tájegységet, a rájuk jellemző sajátos növényzettel és állatvilággal. A Szatmár megye területén található fajok közül napjainkig kb vadon élő növényfaj, valamint vadon élő állatfaj került azonosításra. Az ipar folyamatos fejlődése, a hagyományos mezőgazdaság intenzívvé történő átalakulása, valamint a területek funkciójának megváltoztatása következtében keletkezett erős antropikus hatás miatt a vadon élő növény- és állatfajok egy része kihalt/eltűnt vagy az ésszerűtlen gazdálkodás, valamint az élőhelyeik megrongálása, feldarabolása és szennyezése következményeképpen a kihalás veszélye fenyegeti. Figyelembe véve a természeti erőforrások rendkívüli jelentőségét ezek jelentik a megújuló erőforrásokat (víz, levegő, élelem, ruházat, építőanyagok, gyógyszerek, a levegő és víz megújulása, a talajok termékenységének megőrzése stb), a tájértéket és a rekreációs értékét, valamint az egészséges környezethez szükséges ökológiai egyensúly biztosítását, arra a következtetésre juthatunk, hogy feltétlenül szükséges a természet és a biodiverzitás megóvása, amely elengedhetetlen a jövő generáció harmonikus fejlődéséhez. Számos vadon élő növény- és állatfaj és élőhely országos, nemzetközi és közösségi szintű oltalom alatt található. Annak érdekében, hogy ezek sajátos védelme és megóvása biztosítva legyen, az alábbi típusú természetvédelmi területek kerültek kialakításra Szatmár megye területén: 13

14 Ssz. 1. A) Országos jelentőségű természetvédelmi területek: 4. táblázat: Szatmár megye országos jelentőségű természetvédelmi területei A terület neve A terület típusa Terület (ha) Mezőfényi homokdűnék Botanikai 10,0 2. Vemes láp botanikai 10,0 3. Az Avas hegység tőzeglápjai botanikai 1,0 4. Csanálosi kőriserdő botanikai 38, Túrmenti Természetvédelmi Terület (Túr folyó alsó szakasza) Runk erdő, Pomi község, Borleşti falu vegyes 6 212,0 erdészeti 68,5 Jogi szabályozás 4/1995 sz. MTH, 5/2000 törvény (2.677 kód) 4/1995 sz. MTH, 5/2000 törvény (2.679 kód) 4/1995 sz. MTH, 5/2000 törvény (2.678 kód) 4/1995 sz. MTH, 5/2000 törvény (2.676 kód) 4/1995 sz. MTH, 5/2000 törvény (2.680 kód) Kiterjesztve 2151/2004 KH alapján (VII.10. kód) 4/1995 sz. MTH, 5/2000 törvény (2.681 kód) Összterület: 6 339,5 Megőrzési állapot Jó Kismértékű csökkenés az altalajvíz szintjében, a lecsapolási árkoknak köszönhetően Jó Kismértékű csökkenés az altalajvíz szintjében, a lecsapolási árkoknak köszönhetően Jó Jó 14

15 B) Megyei érdekeltségű természetvédelmi területek 1. Természetvédelmi rezervátumok: 5. táblázat: Szatmár megyében található megyei érdekeltségű természetvédelmi területek Ssz. A terület neve A terület típusa Terület (ha) Jogi szabályozás Megőrzési állapot Bixad községbeli ásványvizek Puturoasa-i gyógyfürdő geológiai 0,01 4/1995 sz. MTH Jó geológiai 0,01 Tarnai gyógyfürdő geológiai 0,01 4/1995 sz. MTH Jó 4/1995 sz. MTH Jó Mária völgye (források) Certeze község ásványvizei Luna-Avasfelsőfalvi ásványvizek Nagykárolyi dendrológiai park geológiai 0,01 geológiai 0,01 geológiai 0,01 botanikai 4/1995 sz. MTH Jó 4/1995 sz. MTH 4/1995 sz. MTH 10,3 4/1995 sz. MTH 8. Sárerdő vegyes 1 198,0 4/1995 sz. MTH Jó 9. Nagyerdő vegyes 385,0 4/1995 sz. MTH Jó ÖSSZTERÜLET 1 593,36 Jó Jó Jó 2. Természeti emlékművek Szatmár megyében 24 db természeti emlékmű található, melyek a Megyei Tanács 4/1995 számú határozata alapján váltak védetté. 15

16 C) Közösségi érdekeltségű természetvédelmi területek Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának egyik feltétele volt a környezetvédelem terén, hogy megvalósítsa területén a Natura 2000 Ökológiai Hálózatot. Ennek megfelelően Szatmár megyében a következő Natura 2000 területek találhatóak (SCI): - Nagykárolyi síkság ROSCI0020, Az Érmellék térsége ROSCI0021 és a Túr folyó térsége ROSCI0214, melyek az 1964/2007 számú Rendelet alapján kerültek oltalom alá, - madárvédelmi területek (SPA), melyek az 1284/2007 számú Kormányhatározat alapján élveznek védettségi állapotot: Nyírség és Érmellék térsége ROSPA0016, A Túr alsó szakaszának térsége ROSPA0068. A megyében található Natura 2000 területek nagysága Szatmár megye összterületéhez viszonyítva 10,03 %. ( ha). 6. táblázat: Natura 2000 területek Szatmár megyében A terület neve Nagykárolyi síkság Érmellék térsége Túr folyó térsége A terület Natura 2000 kódja Terület (ha) Elhelyezkedés Szatmár megye Bihar megye % ha % ha ROSCI , ROSCI , ROSCI ,0 - - Nyírség és Érmellék térsége ROSPA ,1 60, ,0 39, ,1 A Túr alsó szakaszának ROSPA , ,5 - - térsége ÖSSZTERÜLET:

17 3.2. A célterület fő értékei A Natura 2000 Ökológiai Hálózat, mely Európa természetvédelmi területeinek a hálózata, a közösségi érdekeltségű természetes élőhelyeknek és vadon élő növény- és állatfajoknak egy reprezentatív részét foglalja magába, hozzájárulva nemcsak a természeti értékek védelméhez, hanem ezen természeti gazdagság hosszú távon való megőrzéséhez is, ezáltal biztosítva a társadalmi-gazdasági fejlődéshez szükséges természeti erőforrásokat, a fenntartható fejlődést anélkül, hogy a helyi közösségeknek kárt okozna, így megvédi Európa biodiverzitását. A Natura 2000 program megpróbál harmonikus kapcsolatot teremteni az emberiség két szükséglete között: a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak megteremtése, valamint a tiszta és egészséges környezet biztosítása között. A természetes és fél-természetes ökoszisztémák élőhelyei, növény- és állatfajai az élet alapját jelentik, biztosítják az erőforrásokat (pl. fa, víz, gyógynövények, nyersanyagok), valamint az ökoszisztémák szolgáltatásait (a szén körforgását a természetben, a tiszta vizeket, a természeti katasztrófák elkerülését, a környezetszennyezésének csökkenését stb.), melyek a társadalmi-gazdasági fejlődésnek alapjául szolgálnak. A Natura 2000 területek gazdasási előnyöket teremthetnek a turizmus és agroturizmus fejlődése, illetve a helyi termékek Natura 2000 névjeggyel való ellátása révén, melyek ezáltal elismert termékekké válhatnak és nem utolsó sorban az európai támogatások elérhetőségét is segítik. Egy térség Natura 2000 területté való kijelölése európai szinten való elismerést jelenti. Egy ilyen védelmi státusz számos gazdasági előnyt is vonhat maga után. A Natura 2000 hálózat elismert nevet kölcsönöz a kijelölt területnek, versenyképessé téve a helyi termékeket, segítve ezzel az ott élő lakosságot. Hozzájárulhat továbbá a vidéki munkaerő foglalkoztatásának növeléséhez is. Turisztikai szempontból a Natura 2000 plusz pontot jelent az adott terület számára. Garancia arra, hogy a táj szép és a szennyeződés csekély mértékű. Mindezek alapján csokorba szedhetők azok az értékek, melyek a célterületre jellemzőek. 17

18 A Szatmári térség (Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megye közös határmenti térsége) védett területei értékeinek osztályozása: Sorszám. Kategória Példa 1. Belső értékek Állatvilág Növényvilág Ökoszisztéma Szárazföldi és vizi tájak 2. Helyi javak és szolgáltatások Növényi alapanyagból készült termékek Állati alapanyagból készült termékek Felfrissülés és turizmus Média bemutatók (pl. filmek) Történelmi helyek és leletek Tudományos ismeretek és kutatások Nevelés 3. Általános javak és szolgáltatások Támasz az életben az ember számára Támasz az életben más élőlények számára A vizek minősége és mennyisége A levegő minősége A haltenyésztési források védelme A mezőgazdaság védelme Az ember lakta területek védelme 4. A közösségek értékei (nem anyagi) Kultúra Azonosság Szellemiség Szociális jólét A jövő nemzedék öröksége 5. Egyéni értékek (nem anyagi) Létező elégedettség Megtapasztalható elégedettség Fizikai egészség Szellemi egészség Lelki jólét 18

19 3.3. Problématérkép A Natura 2000 területek célja, hogy az európai közösségi jelentőségű természetes élőhelyek, vadon élő növény- és állatfajok védelmén keresztül biztosítsa a természeti rendszerek és a biológiai sokféleség (biodiverzitás) megóvását az Európai Unió területén. A Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyék közös határánál lévő Natura 2000 területek problématérképe: I. A mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos problémák - Az intenzív mezőgazdaság: a hagyományos mezőgazdasági tevékenységek felcserélése az intenzív mezőgazdaság technológiáira, monokultúrák, vegyszerek nagymértékű alkalmazása, valamint a gépesített mezőgazdasági eljárások használata (a hagyományos gazdálkodási módszerek eltűnése, az ahhoz értő emberek pl. juhászok kinevelésének hiánya) - A védett természeti területek és természetes élőhelyek invazív terjedésre hajlamos idegenhonos növényfajokkal való fertőzöttsége, az invazív növények nem ellenőrzött terjedése - A fél-természetes élőhelyek (legelők, kaszálók) funkcióinak, a legeltetés és a kaszálás megszűnése következtében történő megváltozása, a legeltetett állatállomány számának rohamos csökkenése - A túl korai kaszálás a fészkelési időszakban (pl. megsemmisíti/tönkreteszi a haris fészkét és az abban található tojásokat) - A növényzet égetése (tarlóégetés) II. A környezetszennyezéssel kapcsolatos problémák - A szennyvízkezelés hiánya vagy annak kis mértékben való kezelése főként a kistelepüléseken - A hulladékkezelés helyzete, főként a szelektív hulladékgyűjtés és hulladék-elhelyezés megoldatlansága - Illegális hulladéklerakatok a védett területeken - A bányavíz-kezelés üzemeltetése pénzügyileg hosszú távon nem biztosított (pl. a Turc patak mellett lévő nehézfém bánya (turci bánya) szennyeződés-kibocsátása) 19

20 - A folyókkal, a határon túlról jövő szennyezések (nehézfém, szerves anyag, mérgező vegyületek, palackok, hulladékok) problémája; illegális szemét- / hulladéklerakók a természetvédelmi területeken III. A finanszírozással kapcsolatos problémák - Az EU-támogatások csak fejlesztésekre vonatkoznak, a fenntarthatóság (működtetés) finanszírozása nem megoldott - Az agrártámogatások nem támogatják megfelelően a Natura érdekekkel összhangban lévő gazdálkodást, csak gyepekre van megfelelő kompenzáció kidolgozva pályázható agrár környezetgazdálkodási programok keretén belül. IV. Információkkal, lakossággal kapcsolatos egyéb problémák - A Natura 2000 területekre vonatkozó, az azokkal járó előnyökre és kötelezettségekre vonatkozó információk hiánya a lakosság, a helyi közintézmények, a tanintézmények, a földtulajdonosok, valamint az összes érdekelt részéről - Illegális építkezések a Natura 2000 területeken - Az extrém (inkább technikai sportok) sportok űzése: terepjárók, enduro és cross motorok (quadok) - A pályázat célterületein lebonyolított környezetvédelmi programok kismértékű népszerűsítése, a lakosok nem megfelelő tudatosítása (sajtó, helyi TV, szórólapok, molinók stb.) valamint lakossági fórumok, tudatosító kampányok szervezésének hiánya V. A Natura 2000 területek kezelésével kapcsolatos problémák: - A Natura 2000 területek szabályzatának és kezelési tervének hiánya - A természetvédelmi területek megőrzésének tárgyát jelképező természetes élőhelyek és fajok egységes és rendszeres monitoring rendszerének a hiánya - A tulajdonviszonyok nem ismertek - A kompenzációk hiánya VI. A Natura 2000 területek megóvását veszélyeztető tényezőkkel kapcsolatos problémák: - Az erdőirtások, erdészeti beavatkozások során történő, nagy területeken való fakivágások - Az erdőművelések és a veszélyeztetett fajok fészkelésekor történő fakitermelések - Az iparosodás és a városi települések növekedése 20

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN Nagy Károly és Görögh Zoltán Felső-Tisza Alapítvány Nyíregyháza, 2014.03.05. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Zöld Óvoda információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Magyarországi Natura 2000 területek bemutatása. 111.lecke A Tanács 79/409/EGK

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Ökoiskola információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 6.sz.melléklet Swot analízis Erősségek Strengths A természeti környezet, a növény és állatvilág sokszínűsége borvizek gazdagsága, élő hagyományok, népszokások,

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia Simon Edina Konzervációbiológia Közös jövőnk: Környezet és Fejlesztés Világbizottság jelentés (1988): A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Erdőgazdálkodás

Részletesebben

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16.

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Magyarfalvi Attila Balatoni Integrációs Kft. Vers József, tájegység-vezető Balaton-felvidéki

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály A biodiverzitás-védelem szempontjai a hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály "Countdown 2010 és ami utána következik. Az IUCN (Természetvédelmi

Részletesebben

A biodiverzitás megőrzésének környezeti, társadalmi és gazdasági hatásai az NBS hatásvizsgálata alapján

A biodiverzitás megőrzésének környezeti, társadalmi és gazdasági hatásai az NBS hatásvizsgálata alapján A biodiverzitás megőrzésének környezeti, társadalmi és gazdasági hatásai az NBS hatásvizsgálata alapján Kovács Eszter, Bela Györgyi Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézet, Szent István Egyetem, Gödöllő,

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban

Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban Schmidt András Vidékfejlesztési Minisztérium Természetmegőrzési Főosztály Natura 2000 területek az EU területén Jelenleg 26 106 Natura 2000 terület,

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

A hazai biodiverzitás védelem. Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium

A hazai biodiverzitás védelem. Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium A hazai biodiverzitás védelem új szempontjai Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium 2010-s célok 2002. Johannesburg (110 államfő)-földi méretekben csökkenteni a biológiai sokféleség pusztulásának

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

Fizikai környezet KOHÉZIÓ

Fizikai környezet KOHÉZIÓ Települési jövőkép Sárszentágota Milyen lesz az élet Sárszentágotán 2010-ben? Vízió/Misszió Sárszentágota újra vonzó, lakosai számára otthont és megélhetést biztosító falu lesz, amely környezetével összhangban,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közép-magyarországi műhelytalálkozója, Budapest, 2010. május 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT TERÜLETI BEFEKTETÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014 és 2020 közötti időszakával kapcsolatos új szabályokat és jogszabályokat 2013 decemberében

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009

UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009 UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009 Sebes-Körös Biharugrai-halastavak Begécs-i halastavak Cefa (Cséfa)-i halastavak A Begécsihalastavakon 24 tó található, összesen 1175 ha területen

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban

Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban Bankovics András Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság BEVEZETÉS A projekt a Kárpát-medence egyik legnagyobb jelentőségű időszakos szikes taván

Részletesebben

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN Intézmény logója Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Budapest, 2015. március 26. TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN Pesel Antal gazdasági igazgatóhelyettes

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 HUSK/1101/2.2.1/0354

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 HUSK/1101/2.2.1/0354 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 HUSK/1101/2.2.1/0354 Közösen a természetes erdőkért a Börzsöny, a Cserhát és a Selmeci hegységben, és a Korponai síkságon www.husk-cbc.eu

Részletesebben

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 Közzététel dátuma: 2008. október 15. A pályázati felhívás hivatkozási száma: 2008/01 1 Pályázati felhívás hivatkozási

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/68/2009. Tervezet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1363/2007. Tervezet az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2007. július I. A döntési javaslat

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005 Támogatott projektek 1.1 Intézkedés: KÖZÖS GAZDASÁGI TÉRSÉG 053/HU Régiófókusz Vállalkozás-, Humánerőforrás-

Részletesebben

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető Természetvédelem Nagy Gábor területi osztályvezető Alapfogalmak: A természetvédelem fogalma: szűkebb értelmezés: Tudományos és kulturáli s szempontból ki emelkedő jelentőségű termés zeti értékek m egőr

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok -

Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok - Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok - Dr. Gellér Zita Márta vezető stratégiai koordinátor Green City konferencia - CONSTRUMA 2015. április 17. 1 Védett természeti területek 1. Országos

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program

Környezet és Energia Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Heltai László referens, KEOP IH FVM VKSZI, 2008. június 17. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Derogációk: - Szennyvíz: - 2010-ig a 10 000 LE feletti agglomerációk,

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI FIZIKA ALAPSZAKOS HALLGATÓKNAK SZÓLÓ ELŐADÁS VÁZLATA I. Bevezetés: a környezettudomány tárgya, a fizikai vonatkozások II. A globális ökológia fő kérdései III.Sugárzások környezetünkben,

Részletesebben

fenntartási tervének bemutatása

fenntartási tervének bemutatása ABorsodi-sík sík Különleges Madárvédelmi Terület fenntartási tervének bemutatása Bodnár Mihály Tájegység vezető, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Dél-borsodi Tájegysége Mi az a Borsodi-sík Különleges Madárvédelmi

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetgazdálkodási és az integrált gazdálkodási alprogram bemutatása.

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

A Szabadság-sziget rehabilitációja. WWF Magyarország Siposs Viktória projektvezető

A Szabadság-sziget rehabilitációja. WWF Magyarország Siposs Viktória projektvezető A Szabadság-sziget rehabilitációja WWF Magyarország Siposs Viktória projektvezető 2009 2013 LIFE+ NAT/H/00320, DUNASZIGETERDŐK 2013. november 18. Háttér, elvi alapok / Előzmények A WWF Mo. egyik kiemelt

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása

A Víz Keretirányelv végrehajtása WAREMA Nyári Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar A Víz Keretirányelv végrehajtása Dr.Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke BME Vízépítési és Vízgazdálkodási

Részletesebben

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása. Vámosi Gábor igazgató

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása. Vámosi Gábor igazgató ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása Vámosi Gábor igazgató 1 Megalakulás Az intézmény az Intelligens Energia Európa Program támogatásával alakult meg 2009. március 6-án Tulajdonosok:

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME. Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium

TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME. Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium 1 A folyó oly simán, oly szelíden Ballagott le parttalan medrében, Nem akarta, hogy a nap sugára Megbotoljék habjai

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák

A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák Tények és számok A turizmus a világon az egyik legdinamikusabban bővülő ágazat: 1990 és 2004 között 4,2%-os növekedés 2004: külföldre

Részletesebben

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére Majorné Vén Mariann - projektmenedzser Sárdi Anna szakmai vezető VÁTI Nonprofit Kft. 47. Savaria

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25.

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Zöldturizmus MTZrt.: UNWTO szerint az ökoturizmus a turizmus minden olyan formája, amelyben a turista fő motivációja a

Részletesebben

Természetvédelem és természeti gazdálkodás Kovászna megyében

Természetvédelem és természeti gazdálkodás Kovászna megyében Természetvédelem és természeti gazdálkodás Kovászna megyében Célkitűzés természeti értékek megóvása, ezekkel való harmonikus együttélés. a lakosság tájékoztatása: a természeti értékek megóvása hosszú távon

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

141/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet. a Soproni Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

141/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet. a Soproni Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról 141/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Soproni Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Történet Tartamos erdőgazdálkodás Fenntartható fejlődés

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Történet Tartamos erdőgazdálkodás Fenntartható fejlődés 1. Erdészet, erdőgazdálkodás 1.1 Története 1.2 Szervezetek, jog 2. Erdőgazdálkodás alapjai 2.1. Szakterületek, fogalmak 2.2. Termőhely, fafajok 2.3. Erdőtársulások 2.4. Erdődinamika 3.) Erdőgazdálkodás

Részletesebben

A szelíd turizmus kritériumai

A szelíd turizmus kritériumai A szelíd turizmus kritériumai Történet röviden 60-as évektől fokozódó kritikák Stockholm, 1972: Környezet és fejlődés Brundtland-jelentés, 1974 Rio de Janeiro, 1992: Föld Csúcs Ökoturizmus fogalmának megjelenése

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

Élőhelyvédelem. Kutatások

Élőhelyvédelem. Kutatások Élőhelyvédelem Kutatások Célkitűzések A hazai természetközeli növényzet mai állapotának pontos megismerése, teljes körű felmérése, természetes növényzeti örökségünk tudományos értékelése. Az ország nagy

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban játszott stratégiai szerepének tisztázása CLLD 2014-2020 szeminárium Brüsszel, 2013. február 06. 1 Emlékeztetőül: a Partnerségi

Részletesebben

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása (BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites) Lenhoffer Andrea, Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Debrecen,

Részletesebben

"Wetland"-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a

Wetland-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a VIZES ÉLŐHELYEK "Wetland"-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a víz az elsődleges meghatározó tényező.

Részletesebben

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27. napján tartandó soron következő ülésére

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27. napján tartandó soron következő ülésére BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

Biodiverzitás és védelme Svájc esete. Pro Natura és fı javaslatai/követelései a biodiverzitás védelméhez

Biodiverzitás és védelme Svájc esete. Pro Natura és fı javaslatai/követelései a biodiverzitás védelméhez Biodiverzitás és védelme Svájc esete Pro Natura és fı javaslatai/követelései a biodiverzitás védelméhez Városok terjeszkedése Beépített terület (km2) Surface construite Surface construite + 277% száz

Részletesebben

Címlap. A pályázat benyújtója. A pályázat felelőse Név: Beosztás: Postacím: Telefonszám 1.: Telefonszám 2.: Email cím:

Címlap. A pályázat benyújtója. A pályázat felelőse Név: Beosztás: Postacím: Telefonszám 1.: Telefonszám 2.: Email cím: Címlap A pályázat benyújtója A pályázat felelőse Név: Beosztás: Postacím: Telefonszám 1.: Telefonszám 2.: Email cím: Esetleg együttműködő községek / kistérség Megye A bemutatásra kerülő falufejlesztési

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1518/2008. Tervezet természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november természetvédelmi kezelési tervéről szóló KvVM

Részletesebben