Természetvédelem Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megye határán. Zöld kampány Tájékoztatási stratégia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Természetvédelem Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megye határán. Zöld kampány Tájékoztatási stratégia"

Átírás

1 Két ország, egy cél, közös siker! Természetvédelem Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megye határán Zöld kampány Tájékoztatási stratégia A tájékoztatási stratégia a Határon átnyúló kampány a természeti értékek megóvásáért (Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyékben) HURO/0801/097 projekt keretében készült. Nyíregyháza Szatmárnémeti november A projekt az Európai Unió (ERFA forrás) a magyar és a román köztársaság társfinanszírozásával valósul meg. és Jelen anyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

2 TARTALOM 1. Bevezetés a projekt bemutatása Vezetői összefoglaló Helyzetelemzés A célterület bemutatása A célterület fő értékei Problématérkép SWOT-analízis A kommunikációs stratégia fogalma, szükségessége Az alapfogalmak tisztázása A kommunikációs stratégia szükségessége A kommunikációs stratégia alapelvei Kommunikációs csatornák és eszközök A kommunikációs eszközök értékelése Fő célkitűzések Stratégiai célkitűzések Célcsoport-elemzések A célcsoportok azonosítása Célok üzenetek eszközök az egyes célcsoportok számára Akcióterv Monitoring...66 Felhasznált irodalom...67 Mellékletek...68 Hazai és külföldi példák, legjobb gyakorlatok

3 1. Bevezetés a projekt bemutatása A biodiverzitás folyamatos térvesztése a legégetőbb környezetvédelmi kérdés, amellyel jelenleg küzd a mai társadalom. A természeti értékek és élőhelyek gazdagsága nagy értéket jelent az életünk minőségének szempontjából. Még fontosabb az a tény, hogy ezek a területek fontos szerepet játszanak a természetes rendszerek (a víz körforgása a természetben, az éghajlat változása), valamint azon természeti erőforrások szabályozásában, amelyektől nagymértékben függ a társadalmunk. Az ökoszisztémák ezen szolgáltatásainak értéke jóval nagyobb annál, mint az ezek megóvására és megvédésére fordított törekvésnek. Az emberek azonban hajlamosak azt hinni, hogy ezek a természeti erőforrások kimeríthetetlenek és ingyenesek. Általában csak akkor döbbenünk rá ezek valódi értékeire, amikor egy természeti katasztrófa történik. A biológiai sokféleséghez az emberek is hozzájárultak új tulajdonságokkal a változatos kultúrájuk, valamint az Európában évszázadokon keresztül folytatott hagyományos tevékenységek révén, melyek megváltoztatták a természetes tájat. A természetes és féltermészetes ökoszisztémák élőhelyei, növény- és állatfajai az élet alapját jelentik, biztosítják az erőforrásokat (fa, víz, gyógynövények, nyersanyagok stb.), valamint az ökoszisztémák szolgáltatásait (a szén körforgását a természetben, a tiszta vizeket, a természeti katasztrófák elkerülését, a környezetszennyezésének csökkenését stb.), melyek a társadalmigazdasági fejlődésnek alapjául szolgálnak. Az utóbbi évtizedek gazdasági fejlődésének következményeképpen Európa természetvédelmi rezervátumai nagymértékű beavatkozásnak lettek kitéve. Az olyan emberi tevékenységek, mint például a mezőgazdaság intenzívvé válása, a városi települések fejlődése, vagy az infrastruktúrák fejlesztésére történő beruházások, mind hozzájárultak Európa számos élőhelyeinek a feldarabolódásához, vagy azoknak az elvesztéséhez, ami az ott található fajok kihalással való veszélyeztetését eredményezte. Mindezek következményeként az endemikus, veszélyeztetett növényfajoknak (melyek csak bizonyos térségekben élnek) a 64%-a eltűnt az öreg kontinensről, ugyanakkor veszélyeztetve van a madarak 38%-a. Európa vizes övezeteinek 60 %-a tűnt el a XX. század folyamán. 3

4 E veszély felismerésének hatására az utóbbi 25 évben a természetvédelem egyre jelentősebb szerepet tölt be az európai politikában. Az Európában található természetes élőhelyeknek és az itt lévő, vadon élő növény- és állatfajoknak a biodiverzitása képezi Európa természeti örökségét, melyet a jelen generáció hasznosíthat anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generáció esélyeit a hasonló, kedvező életkörülmények élvezetét illetően. Európa természeti öröksége megóvásának egyik módja egy olyan természetvédelmi területhálózat kialakítása, amely reprezentatív mindazon élőhelyek és fajok biodiverzitására, melyek védelme szükségszerű. Abból a tényből kiindulva, hogy a természeti tényezők iránti érdekek nem feltétlenül korlátozottak az országhatárok által, ésszerűnek tűnik, hogy ezek az aspektusok, úgy a fajok, mint az élőhelyek szempontjából tekintve, nemzetközi szinten legyenek kezelve. Az Európai Unió felelősséget vállalt a veszélyeztetett élőhelyek és fajok megóvásának érdekében. Ez a felelőség a Natura 2000 Ökológiai Hálózat kialakításában nyilvánul meg, amely Európa természetvédelmi területeinek a hálózata, s amely a közösségi érdekeltségű természetes élőhelyeknek és a vadon élő növény- és állatfajoknak egy reprezentatív részét foglalja magába. E hálózat nemcsak a természeti értékek védelmének érdekében jött létre, hanem ezen természeti gazdagság hosszú távon való megőrzése érdekében is, hogy ezáltal biztosítva legyenek a társadalmi-gazdasági fejlődéshez szükséges természeti erőforrások. A Natura 2000 Ökológiai Hálózat biztosítja a fenntartható fejlődést anélkül, hogy a helyi közösségeknek kárt okozna, így megvédi Európa biodiverzitását. A Natura 2000 program megpróbál harmonikus kapcsolatot teremteni az emberiség két szükséglete között: egyfelől a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak megteremtése, másfelől egy tiszta és egészséges környezet biztosítása között. Ez a hálózat meggátolja a természetes élőhelyeknek a feldarabolódását. Az Európai Unió megfelelő szervezeti struktúrát és hátteret biztosít a Natura 2000 program megvalósítására. Minden állam, amely csatlakozott az Európai Unióhoz, vagy amely tagállam szeretne lenni, szembesül a Natura 2000 hálózattal, valamint át kell ültetnie a saját jogrendszerébe a Madárvédelmi és Élőhelyvédelmi Irányelvek előírásait. Minden tagállam saját módon választhatja meg ezen feltételeknek való megfelelését. 4

5 Az Európai Unió támogatja e hálózatnak a létrehozását, biztosítja a működéséhez szükséges eszközöket, az Unió természetmegőrző politikájának mérföldkövévé alakítva a Natura 2000 hálózatot. Ez a szemlélet megköveteli minden helyi és hazai érintett szereplő részvételét azon területek kiválasztásánál, melyek majd a hálózat alkotórészei lesznek, továbbá részvételüket e területek védelmének és kezelésének érdekében a szükséges kezelési tervek kivitelezésének folyamatában. E politika általános koncepciója az, hogy a környezetvédelmi problémákat be lehet és be is kell vonni más politikai területekre is. Ha meg akarjuk védeni természeti örökségünket, akkor a főbb problémákat pl. szállítás, energia, mezőgazdaság érintő döntésekben feltétlenül számításba kell venni az e tevékenységekből származható negatív hatásokat a vadon élő fajokra és természetes élőhelyekre nézve. A fenntartható fejlődés fontos úgy a természet megőrzése, mint a jelenlegi és a jövő generációk szempontjából. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a természettel és a környezettel kapcsolatos problémák elnyomják a többi tényező jelentőségét. Az Európai Unió szemlélete szerint a természet megóvása nem zárja ki a gazdasági tevékenységek folytatását, a fenntartható fejlődés révén hozzájárulhat új munkahelyek kialakulásához, azaz olyan kedvező életkörülmények megteremtéséhez, amelyek által a természetes környezet és az emberek, valamint a jövő generáció fejlődési feltételei nem kerülnek veszélybe. Az Európai Unió és a tagállamok jogi kötelességeit a természettel kapcsolatosan a madarakra, illetve az élővilágra vonatkozó Európai Unió Irányelvei tartalmazzák. A két megye (Szatmár és Szabolcs-Szatmár-Bereg) határmenti volta miatt közös védett területeik vannak, melyek megőrzése közös feladat. Az Európai Unióhoz való csatlakozással egyidőben mindkét állam kötelezte magát arra, hogy a természetvédelemre vonatkozó törvényeket átvegyék saját törvényeik közé, így a két ország közös célja a két irányelv, a madarakra, illetve az élőhelyekre vonatkozó irányelvek megvalósítása lesz:. Ez oknál fogva nélkülözhetetlen a célterület lakosai számára a Natura 2000 ökológiai hálózatra vonatkozó információk biztosítása, a népesség hosszú távon való tudatosítása, az ökológiai nevelés, illetve a szemlélet folyamatos alakítása, mivel ugyanaz a közös cél: az élőhelyek, a vadon élő állat-, illetve növényvilág védelme. 5

6 A projekt célja tudatosítás és informálás az ökológiai hálózat által nyújtott előnyökről a lakosság körében a határ mindkét oldalán. Ezek az előnyök hozzájárulhatnak a lakosok életfeltételeinek javításához azokon a területeken is, melyek szociális-gazdasági szempontból hátrányosak. Az életkörülmények javulnak, ha a lakosok természetes környezetének fejlesztése a határ mindkét oldalán hosszantartó és fenntartható. A közvetett kedvezményezettek a projektben megcélzott területek lakosai (kb lakos), a közvetlen kedvezményezettek pedig a határ mindkét oldalán található két megye lakosai ( lakos). A projekt fő tevékenységei: előkészítő, közös menedzsment, a projekt rendezvényei (munkamegbeszélések és egy záró konferencia), tanulmányok kidolgozása (adatgyűjtés, információs csomag, tájékoztatási stratégia és akcióterv, kampánykiértékelő tanulmány), tudatosító kampány megvalósítása az oktatási intézmények és lakosok körében. A kommunikációs tevékenységeken belül megrendezésre kerülnek sajtókonferenciák, emellett készülnek brosúrák, DVD-film és egy weboldal. A projekt befejezése után a partnerek továbbra is folytatják majd az együttműködést, biztosítva a szükséges szakmai támogatást a projekt fenntartása és fejlesztése érdekében. A projekt keretében elkészült információs anyagok a két megye minden lakosához eljuthatnak a sajtó, a tudatosító kampányok, a kiadványok, illetve a honlap segítségével. Így a célcsoport reményeink szerint a kapott információk alapján sokkal fogékonyabb lesz a természeti értékek védelmének szükségességére. 6

7 2. Vezetői összefoglaló A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. a Szatmár Megyei Környezetvédelmi Ügynökséggel partnerségben a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (ERFA) keretén belül támogatást nyert Határon átnyúló kampány a természeti értékek megóvásáért (Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyékben) című pályázatával. A projekt fő célkitűzése a határ két oldalán élő lakosság tudatformálása, az ökológiai hálózat által nyújtott előnyök megismertetése, amely hozzájárulhat a térség gazdasági fejlődéséhez, vonzerejének növekedéséhez és a lakosság életkörülményeinek javulásához. A kampány célja tehát a szatmári magyar-román határszakasz legértékesebb természetvédelmi oltalom alatt álló Natura 2000-es területeinek megismertetése és ezen egyedülálló értékekre a közvélemény figyelmének a felhívása. Ehhez segítséget nyújtanak a projekt során elkészülő dokumentumok, szóróanyagok (térképek, szórólap, DVD film), valamint a különböző rendezvények: a lakossági fórumok és a 2010 őszén oktatási intézmények számára kiírásra kerülő pályázatok. A projekt egyik fő tevékenysége a jövőre vonatkozó Tájékoztatási stratégia és akcióterv kidolgozása. Ezen dokumentum tervezése során sor került a célterület fő értékeinek bemutatására, a problématérkép és a SWOT-analízis összeállítására, a célcsoportok azonosítására, valamint a jövőkép, a stratégiai célkitűzések és a prioritások megfogalmazására. A Tájékoztatási stratégia célcsoportonként mutatja be a célokat, a nekik szóló üzeneteket, valamint az ajánlott kommunikációs eszközöket. Jövőkép: Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyékben a lakosság ismeri az ökológiai hálózat által nyújtott előnyöket, melyek hozzájárulhatnak a hátrányos helyzetű területek lakossága életszínvonalának javításához szociális-ökológiai szempontból, de ismeri azokat a kötelességeket is, amelyeket teljesítenie kell, e védett területeken található természeti értékek megóvása érdekében. Az itt élők tudatos magatartásukkal védik a természeti értékeket. Hosszú távú cél: Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyék természeti értékeinek megőrzése. A dokumentumban ugyancsak megtalálható a rövid távú, a évre szóló Akcióterv. A tájékoztatási stratégia alapján célszerű elkészíteni a tájékoztatás operatív programját, melyben az egyes output-, eredmény- és hatásindikátorok is számszerűsítésre kerülnek. 7

8 3. Helyzetelemzés 3.1. A célterület bemutatása Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az ország északkeleti részén fekszik, az Alföld részeként alapvetően síkvidéki jellegű. Speciális geopolitikai helyzetét egyfelől periférikus elhelyezkedése, másrészt keleti határmentisége determinálja: Romániával, Ukrajnával és Szlovákiával határos. Az országon belüli szomszédai: Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar megyék. A megye Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyével közösen alkotja az Észak-alföldi régiót, emellett tagja a Magyar-Román-Ukrán Interrégiónak, valamint a Kárpátok Eurorégiónak is. Területe km 2, ami Magyarország területének 6,4%-a ezzel az ötödik legkiterjedtebb megye. A megye területe természetföldrajzi-táji értelemben igen tagolt, Magyarország kistájainak katasztere (MTA, 1990) alapján négy középtáj, azon belül 12 kistáj érinti. Mérsékelten meleg, illetve mérsékelten hűvös zónák határán, nagyobbrészt mérsékelten száraz területen fekszik. Mintegy 70 %-át a homokbuckás Nyírség, kb. 25-%-át a Felső-Tiszavidék magas talajvizű, vízrendezés által erősen átalakított sík területei és egy kis részét a Hajdúhát löszsíksága, illetve a Közép-Tiszavidék kultúrsztyeppje tölti ki. Dél felé haladva jellemzően csökken a csapadék mennyisége és nő a napsütéses órák száma. A középső részt a vízfolyásban való szegénység, de gazdag tórendszer jellemzi: a Közép- Nyírség területe igen gazdag természetes tavakban és mesterséges halastótározókban egyaránt. A megye peremterületei vízfolyásban gazdagok, ennek ellenére, a vízrendezésnek köszönhetően a vízben gazdag területeket is a vízhiány jellemzi. Holtágak sokasága gazdagítja a Beregi-sík és a Szatmári-sík területét, továbbá a Taktaköz keleti, a megyére eső peremét. A Magyarország kistájainak katasztere szerinti tagolás alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egész területe az Alföld nagytáj területén belül négy középtájhoz tartozik. A megye területének legnagyobb, középső része a Nyírség középtáj területén, nyugati pereme a Hajdúság, míg a Tisza magyarországi szakaszának legfelső folyásánál lévő terület a Felső- Tiszavidék középtáj része. A megye területe ezen négy középtájon belül a következő kistáj- 8

9 csoportokra (szubrégió), illetve kistájakra (mikrorégió) tagolódik: Felső-Tiszavidék, Nyírség, Hajdúság és Közép-Tiszavidék. A megyére jellemző, hogy a természeti környezet és a táj megőrizte a korábbi jellegzetes arculatát. A természetvédelmi területek nagysága hektár, az 1982-ben lehatárolt országos jelentőségű védett terület, vagyis a tájvédelmi körzeté közel 22 ezer hektár. A tájvédelmi körzet mozaikos szerkezetű, a legértékesebb területek további különálló részeket benne jelentős védett erdőt, parkot, és fát foglalnak magukba. A megyét úgy szokás jellemezni, hogy folyóvizekben, mocsarakban, lápokban Magyarország leggazdagabb területe. A Kárpátok közelsége, a hűvös-nedves mikroklíma, és a táj viszonylagos zavartalansága számos olyan állat- és növényfaj előfordulását teszi lehetővé, amelyek az Alföld más részein megritkultak vagy kipusztultak, illetőleg számos bennszülött növény- és állatfaj számára nyújtanak életfeltételeket. A) Országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti területek 1. táblázat: Országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természetvédelmi területek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Ssz A terület neve Baktalórántházierdő Természetvédelmi Terület Bátorligeti-legelő Természetvédelmi Terület Bátorligeti-Ősláp Természetvédelmi Terület Cégénydányádipark Természetvédelmi Terület Terület (ha) 310,9 (ebből fokozottan védett: 36,6) 23,33 52,7 12,9 a védetté nyilvánításról 11/1977. OTvH határozat 5/1986. (VIII.21.) OKTH rendelkezés /1950. OTT határozat 456/1959. OTT határozat Jogszabályok a védettség fenntartásáról 35/2007. (X. 18.) KvVM rendelet 37/2007. (X. 18.) KvVM rendelet 38/2007. (X. 18.) KvVM rendelet 42/2007. (X. 18.) KvVM rendelet A védettség indoka és célja A Nyírség homokterületeit egykor borító gyöngyvirágos-tölgyes, gyertyános-tölgyes társulások utolsó egybefüggő maradványának, a terület sajátos növény- és állatvilágának a megóvása. Homokpusztai gyeptársulások védett, illetve fokozottan védett, ritka növény növényfajainak megóvása, valamint a növénytársulásokhoz kapcsolódó állatvilág megőrzése. A táj jellegzetes arculatának és természeti értékeinek a megőrzése, különös tekintettel az Ősláp jellegzetes pangóvizes, lápos, zsombékos élőhelyeire, az itt előforduló különleges vegetációtípusokra (nyírláp, fűzláp, zsombékos lápterületek és láprétek), valamint ezen élőhelyek növény- és állatvilágára. Természettudományi és esztétikai szempontból rendkívül értékes növénygyűjtemény, valamint az élővilág megőrzése. 9

10 Ssz A terület neve Fényi-erdő Természetvédelmi Terület Kállósemjéni Mohos-tó Természetvédelmi Terület Terület (ha) a védetté nyilvánításról 297,7 1660/1653. OTT határozat 95,01 177/1954. OTT határozat Jogi szabályozás a védettség fenntartásáról 49/2007. (X. 18.) KvVM rendelet 56/2007. (X. 18.) KvVM rendelet A védettség indoka és célja Egykor a Nyírség nagy részét borító erdőtársulások legnagyobb egybefüggő maradványerdejének, az itt előforduló növénytársulásoknak (nyírlápok, rekettye-füzesek, vízkedvelő tölgy-köris-szil ligeterdők, homoki tölgyesek, homokpuszta-gyeptársulások) és rendkívül sajátos növény- és állatvilágának megóvása. Az egykori folyóvölgyben kialakult természetes növénytársulásoknak (ingóláp, égeres fűzláp) megőrzése, valamint a terület sajátos növény- és állatvilágának a megóvása Kaszonyi-hegy Természetvédelmi Terület Tiszadobi ártér Természetvédelmi Terület Tiszatelek- Tiszaberceli-ártér Természetvédelmi Terület Tiszavasvári Fehérszik Természetvédelmi Terület Vajai-tó Természetvédelmi Terület 156, ,2 1021,3 15/1991. (XII.24.) KTM rendelet 10/1977. OTvH rendelkezés 10/1978. OKTH határozat 184,9 4/1977. OTvH határozat 76,48 3/1996. (IV. 17.) KTM rendelet 145/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 80/2007. (X. 18.) KvVM rendelet 81/2007. (X. 18.) KvVM rendelet A Beregi-síkból kiemelkedő szigetvulkán és a rajta kialakult fajokban gazdag állatvilágnak otthont adó, változatos növényvilág, az ezüsthársas szurdokerdő habitusú, valamint a kocsánytalan-dárdáskaréjú tölgyesek fás vegetációinak, a hegy gyeptársulásainak védelme és tájképi értékeinek megőrzése. A Tisza ártere jellegzetes arculatának, a holtágaknak, nádasoknak, ártéri erdőknek, illetve ezen élőhelyek természetes növényés állatvilágának megőrzése (különösen tölgy-köris-szil keményfa ligeterdőre, a védett madarak háborítatlan fészkelő- és táplálkozóhelyének, vonulásának biztosítása. A Tisza-menti táj jellegzetes tájképi értékeinek és a területen előforduló, az ártérre jellemző természetes növénytársulásoknak (fűz-nyár ligeterdők, tölgy-köris-szil liget-erdők), valamint a sajátos növény- és állatvilágnak a megőrzése. A szikes tóhoz kapcsolódó természetes szikes növénytársulásoknak (zsiókás, sziki kákás élőhelyek, szikpusztai gyep, vakszikfoltok) és a területen élő jellegzetes sziki növény- és állatfajoknak a megőrzése. A tó legfontosabb természeti értékei az úszóláp-szigetek, valamint a kiemelt fontosságú botanikai ritkaságok. A legkülönlegesebb értékek a tőzegpáfrányos nádasokban és a füzesekben-égeresekben találhatók. 10

11 B) Helyi jelentőségű védett természeti értékek 1. Természetvédelmi területek 2. táblázat: Helyi jelentőségű védett természetvédelmi területek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Ssz. A terület neve Település Terület (ha) Törzskönyvi szám 1. Ajaki-gyepek Ajak 80,91 14/57/TT/06 2. Barabási Jászai kastélypark Barabás 0,64 14/34/TT/94 3. Bátorligeti-Nyomás Bátorliget 9,13 14/39/TT/00 4. Cégénydányádi védett terület Cégénydányád 0 14/58/TT/06 5. Czóbel-kúria kastélyparkja Anarcs 7,51 14/13/TT/81 6. Demecseri-gyepek Demecser 54,36 14/49/TT/05 7. Dessewffy kastélypark Tiszavasvári 69,03 14/4/TT/77 8. Gyermekotthon parkja Berkesz 14,73 14/9/TT/77 9. Gyulaházy kastélypark Kállósemjén 3,59 14/6/TT/ Igrice-mocsár Nyíregyháza 0 14/26/TT/ Kállay kastélypark Kállósemjén 5,93 14/5/TT/ Kastélypark Baktalórántháza 18,94 14/8/TT/ Kastélypark Eperjeske 2,8 14/17/TT/ Kispoella, Honcsokos, Kállósemjén 4,98 14/27/TT/94 Füveskert, Kereszttó 15. Kocsordi kastélypark Kocsord 5,66 14/16/TT/ Kocsordi Kirva-lapos Kocsord 0 14/60/TT/ Mándoki Kastélypark Mándok 2,49 14/14/TT/ Lacul din minamilotai-bányató Milota 8,62 14/35/TT/ Milotai Váriszeg Milota 0 14/36/TT/ Nagykállói-Ludastópark Nagykálló 1 200,00 14/61/TT/ Nagyszekeresi Gőgő-csatorna Nagyszekeres 5,89 14/44/TT/ Nyíregyházi Főiskola Nyíregyháza 5,79 14/30/TT/98 Botanikus Kertje 23. Nyírtassi védett terület Nyírtass 0 14/59/TT/ Oláh-rét Nyíregyháza 98,89 14/63/TT/ Sz.-Sz.-B. Megyei Önkormányzat Kisléta 9,24 14/7/TT/77 Ápoló-Gondozó Otthon parkja 26. Tiszadadai Holt-Tisza Tiszadada 13,61 14/38/TT/ Tuzséri kastélypark Tuzsér 5,26 14/15/TT/ Tuzséri Ragoznya-rét Tuzsér 0 14/42/TT/ Urai gyepek és erdők Ura 0 14/56/TT/ Vay-várkert Vaja 7,1 14/2/TT/ Vállaji-legelő Vállaj 18,44 14/45/TT/01 Összesen 1 606,28 11

12 2. Természeti emlékek Helyi jelentőségű természeti emlék a megyében 39 db található, ezek többek között mamut- és, lucfenyők, platán- és tölgyfák, stb. C) Európai Közösségi irányelvek alapján védett területek Az Európai Unió a Natura 2000 hálózat bevezetésének és alkalmazásának az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 08.) Kormányrendelet ad jogi alapot, a Natura 2000 gyepterületeken folytatott gazdálkodást a 269/2008. (XI. 18.) számú Kormányrendelet szabályozza ben zajlott le az EU jogszabályoknak megfelelően a Natura 2000-es területek kijelölése. Ennek megfelelően Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 50 db természet-megőrzési területre ( ha) és 2 db madárvédelmi ( ha) területre terjednek ki. Mivel a két területtípus között jelentős átfedés van, együttes területük hektár. Natura 2000 területek a magyar-román határ mentén A projektterület a magyar területrészeken egy jóváhagyott különleges madárvédelmi területet és 4 kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területet foglal magába. 3. táblázat: Natura 2000 területek a magyar-román határ mentén A terület neve A Natura 2000 terület kódja Terület (ha) Kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területek Csaholc-Garbolc HUHN ,95 Rozsály-Csengersima HUHN ,00 Ömbölyi erdő és Fényierdő HUHN ,11 Teremi-erdő HUHN ,77 Különleges madárvédelmi területek Szatmár-Bereg különleges HUHN ,4 madárvédelmi terület 12

13 Szatmár megye Szatmár megye természeti öröksége nagyon változatos, ami a domborzati formáknak (síkság, dombvidék és hegyvidék), valamint az éghajlati tényezők kölcsönhatásának köszönhető, és amelyek együttesen hozták létre a 3 biogeográfiai régiót / tájegységet: a pannon, a kontinentális és az alpesi tájegységet, a rájuk jellemző sajátos növényzettel és állatvilággal. A Szatmár megye területén található fajok közül napjainkig kb vadon élő növényfaj, valamint vadon élő állatfaj került azonosításra. Az ipar folyamatos fejlődése, a hagyományos mezőgazdaság intenzívvé történő átalakulása, valamint a területek funkciójának megváltoztatása következtében keletkezett erős antropikus hatás miatt a vadon élő növény- és állatfajok egy része kihalt/eltűnt vagy az ésszerűtlen gazdálkodás, valamint az élőhelyeik megrongálása, feldarabolása és szennyezése következményeképpen a kihalás veszélye fenyegeti. Figyelembe véve a természeti erőforrások rendkívüli jelentőségét ezek jelentik a megújuló erőforrásokat (víz, levegő, élelem, ruházat, építőanyagok, gyógyszerek, a levegő és víz megújulása, a talajok termékenységének megőrzése stb), a tájértéket és a rekreációs értékét, valamint az egészséges környezethez szükséges ökológiai egyensúly biztosítását, arra a következtetésre juthatunk, hogy feltétlenül szükséges a természet és a biodiverzitás megóvása, amely elengedhetetlen a jövő generáció harmonikus fejlődéséhez. Számos vadon élő növény- és állatfaj és élőhely országos, nemzetközi és közösségi szintű oltalom alatt található. Annak érdekében, hogy ezek sajátos védelme és megóvása biztosítva legyen, az alábbi típusú természetvédelmi területek kerültek kialakításra Szatmár megye területén: 13

14 Ssz. 1. A) Országos jelentőségű természetvédelmi területek: 4. táblázat: Szatmár megye országos jelentőségű természetvédelmi területei A terület neve A terület típusa Terület (ha) Mezőfényi homokdűnék Botanikai 10,0 2. Vemes láp botanikai 10,0 3. Az Avas hegység tőzeglápjai botanikai 1,0 4. Csanálosi kőriserdő botanikai 38, Túrmenti Természetvédelmi Terület (Túr folyó alsó szakasza) Runk erdő, Pomi község, Borleşti falu vegyes 6 212,0 erdészeti 68,5 Jogi szabályozás 4/1995 sz. MTH, 5/2000 törvény (2.677 kód) 4/1995 sz. MTH, 5/2000 törvény (2.679 kód) 4/1995 sz. MTH, 5/2000 törvény (2.678 kód) 4/1995 sz. MTH, 5/2000 törvény (2.676 kód) 4/1995 sz. MTH, 5/2000 törvény (2.680 kód) Kiterjesztve 2151/2004 KH alapján (VII.10. kód) 4/1995 sz. MTH, 5/2000 törvény (2.681 kód) Összterület: 6 339,5 Megőrzési állapot Jó Kismértékű csökkenés az altalajvíz szintjében, a lecsapolási árkoknak köszönhetően Jó Kismértékű csökkenés az altalajvíz szintjében, a lecsapolási árkoknak köszönhetően Jó Jó 14

15 B) Megyei érdekeltségű természetvédelmi területek 1. Természetvédelmi rezervátumok: 5. táblázat: Szatmár megyében található megyei érdekeltségű természetvédelmi területek Ssz. A terület neve A terület típusa Terület (ha) Jogi szabályozás Megőrzési állapot Bixad községbeli ásványvizek Puturoasa-i gyógyfürdő geológiai 0,01 4/1995 sz. MTH Jó geológiai 0,01 Tarnai gyógyfürdő geológiai 0,01 4/1995 sz. MTH Jó 4/1995 sz. MTH Jó Mária völgye (források) Certeze község ásványvizei Luna-Avasfelsőfalvi ásványvizek Nagykárolyi dendrológiai park geológiai 0,01 geológiai 0,01 geológiai 0,01 botanikai 4/1995 sz. MTH Jó 4/1995 sz. MTH 4/1995 sz. MTH 10,3 4/1995 sz. MTH 8. Sárerdő vegyes 1 198,0 4/1995 sz. MTH Jó 9. Nagyerdő vegyes 385,0 4/1995 sz. MTH Jó ÖSSZTERÜLET 1 593,36 Jó Jó Jó 2. Természeti emlékművek Szatmár megyében 24 db természeti emlékmű található, melyek a Megyei Tanács 4/1995 számú határozata alapján váltak védetté. 15

16 C) Közösségi érdekeltségű természetvédelmi területek Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának egyik feltétele volt a környezetvédelem terén, hogy megvalósítsa területén a Natura 2000 Ökológiai Hálózatot. Ennek megfelelően Szatmár megyében a következő Natura 2000 területek találhatóak (SCI): - Nagykárolyi síkság ROSCI0020, Az Érmellék térsége ROSCI0021 és a Túr folyó térsége ROSCI0214, melyek az 1964/2007 számú Rendelet alapján kerültek oltalom alá, - madárvédelmi területek (SPA), melyek az 1284/2007 számú Kormányhatározat alapján élveznek védettségi állapotot: Nyírség és Érmellék térsége ROSPA0016, A Túr alsó szakaszának térsége ROSPA0068. A megyében található Natura 2000 területek nagysága Szatmár megye összterületéhez viszonyítva 10,03 %. ( ha). 6. táblázat: Natura 2000 területek Szatmár megyében A terület neve Nagykárolyi síkság Érmellék térsége Túr folyó térsége A terület Natura 2000 kódja Terület (ha) Elhelyezkedés Szatmár megye Bihar megye % ha % ha ROSCI , ROSCI , ROSCI ,0 - - Nyírség és Érmellék térsége ROSPA ,1 60, ,0 39, ,1 A Túr alsó szakaszának ROSPA , ,5 - - térsége ÖSSZTERÜLET:

17 3.2. A célterület fő értékei A Natura 2000 Ökológiai Hálózat, mely Európa természetvédelmi területeinek a hálózata, a közösségi érdekeltségű természetes élőhelyeknek és vadon élő növény- és állatfajoknak egy reprezentatív részét foglalja magába, hozzájárulva nemcsak a természeti értékek védelméhez, hanem ezen természeti gazdagság hosszú távon való megőrzéséhez is, ezáltal biztosítva a társadalmi-gazdasági fejlődéshez szükséges természeti erőforrásokat, a fenntartható fejlődést anélkül, hogy a helyi közösségeknek kárt okozna, így megvédi Európa biodiverzitását. A Natura 2000 program megpróbál harmonikus kapcsolatot teremteni az emberiség két szükséglete között: a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak megteremtése, valamint a tiszta és egészséges környezet biztosítása között. A természetes és fél-természetes ökoszisztémák élőhelyei, növény- és állatfajai az élet alapját jelentik, biztosítják az erőforrásokat (pl. fa, víz, gyógynövények, nyersanyagok), valamint az ökoszisztémák szolgáltatásait (a szén körforgását a természetben, a tiszta vizeket, a természeti katasztrófák elkerülését, a környezetszennyezésének csökkenését stb.), melyek a társadalmi-gazdasági fejlődésnek alapjául szolgálnak. A Natura 2000 területek gazdasási előnyöket teremthetnek a turizmus és agroturizmus fejlődése, illetve a helyi termékek Natura 2000 névjeggyel való ellátása révén, melyek ezáltal elismert termékekké válhatnak és nem utolsó sorban az európai támogatások elérhetőségét is segítik. Egy térség Natura 2000 területté való kijelölése európai szinten való elismerést jelenti. Egy ilyen védelmi státusz számos gazdasági előnyt is vonhat maga után. A Natura 2000 hálózat elismert nevet kölcsönöz a kijelölt területnek, versenyképessé téve a helyi termékeket, segítve ezzel az ott élő lakosságot. Hozzájárulhat továbbá a vidéki munkaerő foglalkoztatásának növeléséhez is. Turisztikai szempontból a Natura 2000 plusz pontot jelent az adott terület számára. Garancia arra, hogy a táj szép és a szennyeződés csekély mértékű. Mindezek alapján csokorba szedhetők azok az értékek, melyek a célterületre jellemzőek. 17

18 A Szatmári térség (Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megye közös határmenti térsége) védett területei értékeinek osztályozása: Sorszám. Kategória Példa 1. Belső értékek Állatvilág Növényvilág Ökoszisztéma Szárazföldi és vizi tájak 2. Helyi javak és szolgáltatások Növényi alapanyagból készült termékek Állati alapanyagból készült termékek Felfrissülés és turizmus Média bemutatók (pl. filmek) Történelmi helyek és leletek Tudományos ismeretek és kutatások Nevelés 3. Általános javak és szolgáltatások Támasz az életben az ember számára Támasz az életben más élőlények számára A vizek minősége és mennyisége A levegő minősége A haltenyésztési források védelme A mezőgazdaság védelme Az ember lakta területek védelme 4. A közösségek értékei (nem anyagi) Kultúra Azonosság Szellemiség Szociális jólét A jövő nemzedék öröksége 5. Egyéni értékek (nem anyagi) Létező elégedettség Megtapasztalható elégedettség Fizikai egészség Szellemi egészség Lelki jólét 18

19 3.3. Problématérkép A Natura 2000 területek célja, hogy az európai közösségi jelentőségű természetes élőhelyek, vadon élő növény- és állatfajok védelmén keresztül biztosítsa a természeti rendszerek és a biológiai sokféleség (biodiverzitás) megóvását az Európai Unió területén. A Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyék közös határánál lévő Natura 2000 területek problématérképe: I. A mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos problémák - Az intenzív mezőgazdaság: a hagyományos mezőgazdasági tevékenységek felcserélése az intenzív mezőgazdaság technológiáira, monokultúrák, vegyszerek nagymértékű alkalmazása, valamint a gépesített mezőgazdasági eljárások használata (a hagyományos gazdálkodási módszerek eltűnése, az ahhoz értő emberek pl. juhászok kinevelésének hiánya) - A védett természeti területek és természetes élőhelyek invazív terjedésre hajlamos idegenhonos növényfajokkal való fertőzöttsége, az invazív növények nem ellenőrzött terjedése - A fél-természetes élőhelyek (legelők, kaszálók) funkcióinak, a legeltetés és a kaszálás megszűnése következtében történő megváltozása, a legeltetett állatállomány számának rohamos csökkenése - A túl korai kaszálás a fészkelési időszakban (pl. megsemmisíti/tönkreteszi a haris fészkét és az abban található tojásokat) - A növényzet égetése (tarlóégetés) II. A környezetszennyezéssel kapcsolatos problémák - A szennyvízkezelés hiánya vagy annak kis mértékben való kezelése főként a kistelepüléseken - A hulladékkezelés helyzete, főként a szelektív hulladékgyűjtés és hulladék-elhelyezés megoldatlansága - Illegális hulladéklerakatok a védett területeken - A bányavíz-kezelés üzemeltetése pénzügyileg hosszú távon nem biztosított (pl. a Turc patak mellett lévő nehézfém bánya (turci bánya) szennyeződés-kibocsátása) 19

20 - A folyókkal, a határon túlról jövő szennyezések (nehézfém, szerves anyag, mérgező vegyületek, palackok, hulladékok) problémája; illegális szemét- / hulladéklerakók a természetvédelmi területeken III. A finanszírozással kapcsolatos problémák - Az EU-támogatások csak fejlesztésekre vonatkoznak, a fenntarthatóság (működtetés) finanszírozása nem megoldott - Az agrártámogatások nem támogatják megfelelően a Natura érdekekkel összhangban lévő gazdálkodást, csak gyepekre van megfelelő kompenzáció kidolgozva pályázható agrár környezetgazdálkodási programok keretén belül. IV. Információkkal, lakossággal kapcsolatos egyéb problémák - A Natura 2000 területekre vonatkozó, az azokkal járó előnyökre és kötelezettségekre vonatkozó információk hiánya a lakosság, a helyi közintézmények, a tanintézmények, a földtulajdonosok, valamint az összes érdekelt részéről - Illegális építkezések a Natura 2000 területeken - Az extrém (inkább technikai sportok) sportok űzése: terepjárók, enduro és cross motorok (quadok) - A pályázat célterületein lebonyolított környezetvédelmi programok kismértékű népszerűsítése, a lakosok nem megfelelő tudatosítása (sajtó, helyi TV, szórólapok, molinók stb.) valamint lakossági fórumok, tudatosító kampányok szervezésének hiánya V. A Natura 2000 területek kezelésével kapcsolatos problémák: - A Natura 2000 területek szabályzatának és kezelési tervének hiánya - A természetvédelmi területek megőrzésének tárgyát jelképező természetes élőhelyek és fajok egységes és rendszeres monitoring rendszerének a hiánya - A tulajdonviszonyok nem ismertek - A kompenzációk hiánya VI. A Natura 2000 területek megóvását veszélyeztető tényezőkkel kapcsolatos problémák: - Az erdőirtások, erdészeti beavatkozások során történő, nagy területeken való fakivágások - Az erdőművelések és a veszélyeztetett fajok fészkelésekor történő fakitermelések - Az iparosodás és a városi települések növekedése 20

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN Nagy Károly és Görögh Zoltán Felső-Tisza Alapítvány Nyíregyháza, 2014.03.05. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( )

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( ) Natura 2000 erdőterületek finanszírozása (2014 2020). Általános cél az uniós természetvédelmi irányelvek maradéktalan végrehajtása (EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020, 1. Cél) érdekében a fajok és

Részletesebben

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Bokor Veronika, Marczin Örs Természetmegőrzési Főosztály IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Földművelésügyi Minisztérium 2017. január 25. ---------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Zöld Óvoda információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Magyarországi Natura 2000 területek bemutatása. 111.lecke A Tanács 79/409/EGK

Részletesebben

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból. NATURA 2000 FINANSZÍROZÁS EU finanszírozási lehetőségek a 2014-2020 időszakban 2013. Szeptember 10 Marczin Örs természetvédelmi

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Ökoiskola információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

Az állami természetvédelem feladatai A Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott projektek vonatkozásában

Az állami természetvédelem feladatai A Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott projektek vonatkozásában Az állami természetvédelem feladatai A Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott projektek vonatkozásában FM Természetmegőrzési Főosztály Fenntartható természetvédelem a magyarországi Natura

Részletesebben

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 6.sz.melléklet Swot analízis Erősségek Strengths A természeti környezet, a növény és állatvilág sokszínűsége borvizek gazdagsága, élő hagyományok, népszokások,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia Simon Edina Konzervációbiológia Közös jövőnk: Környezet és Fejlesztés Világbizottság jelentés (1988): A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 11. Fenntartható erőforrásgazdálkodás és fejlődés 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Fenntartható fejlődés a fenntartható fejlődés

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/267/2008. Tervezet az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. február

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Erdőgazdálkodás

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program (NAKP) céljának ismertetése.

Részletesebben

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály A biodiverzitás-védelem szempontjai a hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály "Countdown 2010 és ami utána következik. Az IUCN (Természetvédelmi

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

A hazai biodiverzitás védelem. Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium

A hazai biodiverzitás védelem. Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium A hazai biodiverzitás védelem új szempontjai Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium 2010-s célok 2002. Johannesburg (110 államfő)-földi méretekben csökkenteni a biológiai sokféleség pusztulásának

Részletesebben

Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban

Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban Schmidt András Vidékfejlesztési Minisztérium Természetmegőrzési Főosztály Natura 2000 területek az EU területén Jelenleg 26 106 Natura 2000 terület,

Részletesebben

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16.

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Magyarfalvi Attila Balatoni Integrációs Kft. Vers József, tájegység-vezető Balaton-felvidéki

Részletesebben

Kitöltési javaslat a szakmai közönség számára készítette : MME, WWF, MTVSZ. Lásd a mellékelt háttéranyagot is!

Kitöltési javaslat a szakmai közönség számára készítette : MME, WWF, MTVSZ. Lásd a mellékelt háttéranyagot is! Nyilvános konzultáció az uniós természetvédelmi szabályozás (a madárvédelmi irányelv és az élőhelyvédelmi irányelv) célravezetőségi vizsgálatához kapcsolódóan Kitöltési javaslat a szakmai közönség számára

Részletesebben

Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről -

Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről - Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről - 2010. december 3. Országos Erdőfórum Baktay Borbála Vidékfejlesztési Minisztérium Biodiverzitás- és génmegőrzési

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

A biodiverzitás megőrzésének környezeti, társadalmi és gazdasági hatásai az NBS hatásvizsgálata alapján

A biodiverzitás megőrzésének környezeti, társadalmi és gazdasági hatásai az NBS hatásvizsgálata alapján A biodiverzitás megőrzésének környezeti, társadalmi és gazdasági hatásai az NBS hatásvizsgálata alapján Kovács Eszter, Bela Györgyi Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézet, Szent István Egyetem, Gödöllő,

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT TERÜLETI BEFEKTETÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014 és 2020 közötti időszakával kapcsolatos új szabályokat és jogszabályokat 2013 decemberében

Részletesebben

Eredmények és remények a Magas Természeti Értékű Területeken

Eredmények és remények a Magas Természeti Értékű Területeken Eredmények és remények a Magas Természeti Értékű Területeken Balczó Bertalan Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Se veled, se nélküled az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések értékelése természetvédelmi

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8.

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, 2010. július 8. Előzmények EU tagállamokban kísérleti jelleggel 1997-ben foglalkoztatási paktumok létrehozása

Részletesebben

Fizikai környezet KOHÉZIÓ

Fizikai környezet KOHÉZIÓ Települési jövőkép Sárszentágota Milyen lesz az élet Sárszentágotán 2010-ben? Vízió/Misszió Sárszentágota újra vonzó, lakosai számára otthont és megélhetést biztosító falu lesz, amely környezetével összhangban,

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009

UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009 UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009 Sebes-Körös Biharugrai-halastavak Begécs-i halastavak Cefa (Cséfa)-i halastavak A Begécsihalastavakon 24 tó található, összesen 1175 ha területen

Részletesebben

A LIFE és LIFE+ program Magyarországon, a természetvédelem területén. A LIFE+ program jövője

A LIFE és LIFE+ program Magyarországon, a természetvédelem területén. A LIFE+ program jövője A LIFE és LIFE+ program Magyarországon, a természetvédelem területén A LIFE+ program jövője Sashalmi Éva VM Természetmegőrzési Főosztály 2012. május 17. 1. LIFE+ Természet és Biodiverzitás 2. A természetvédelmi

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Helyi népi, kulturális és művészeti értékek alkotó-, bemutató- és rendezvényhelyszíneinek

Részletesebben

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Tájékoztatás a 2014-2020 közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Shiraishi Renáta, Endrész Kinga Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztály Európai Területi Együttműködési

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közép-magyarországi műhelytalálkozója, Budapest, 2010. május 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók Település- és s területfejleszt letfejlesztés III. Gyakorlat Célfa Tennivalók (Jövőkép, Prioritások, Intézked zkedések) 2008-2009 2009 őszi félévf Gyakorlatvezető: Mátyás Izolda matyas.izolda@kti.szie.hu

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN Intézmény logója Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Budapest, 2015. március 26. TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN Pesel Antal gazdasági igazgatóhelyettes

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1313/2008. Tervezet a Tállyai Patócs-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re Dabas a Gödöllői dombvidék déli nyúlványai és az Alföld találkozási pontjain terül el. Az Alföld három kisebb tájegységének, a pesti síkság déli részének, a kiskunsági homokbuckák északi peremének, valamint

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. MEGHATÁROZÁS 2014. évi 1303 sz. EU Rendelet

Részletesebben

Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban

Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban Bankovics András Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság BEVEZETÉS A projekt a Kárpát-medence egyik legnagyobb jelentőségű időszakos szikes taván

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/68/2009. Tervezet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1363/2007. Tervezet az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2007. július I. A döntési javaslat

Részletesebben

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító

Részletesebben

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1149/2008. Tervezet a Somogyvári Kupavár-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. szeptember

Részletesebben

A Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Egészséges, környezet-harmonikus életre és környezet-tudatos termelésre való szoktatást és nevelést

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 Közzététel dátuma: 2008. október 15. A pályázati felhívás hivatkozási száma: 2008/01 1 Pályázati felhívás hivatkozási

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökségi várományos helyszín aktuális feladatairól

Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökségi várományos helyszín aktuális feladatairól Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökségi várományos helyszín aktuális feladatairól Sándor Péter A Balaton Világörökségéért Alapítvány Siófok, 2015. szeptember 18. Áttekintés Előzmények Világörökségi törvény

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása. Vámosi Gábor igazgató

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása. Vámosi Gábor igazgató ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása Vámosi Gábor igazgató 1 Megalakulás Az intézmény az Intelligens Energia Európa Program támogatásával alakult meg 2009. március 6-án Tulajdonosok:

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája október 4. Budapest

Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája október 4. Budapest Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája 2013. október 4. Budapest Szepesi András Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája - 1998 Az EU-ban nincs közös erdészeti politika,

Részletesebben

TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME. Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium

TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME. Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium 1 A folyó oly simán, oly szelíden Ballagott le parttalan medrében, Nem akarta, hogy a nap sugára Megbotoljék habjai

Részletesebben

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005 Támogatott projektek 1.1 Intézkedés: KÖZÖS GAZDASÁGI TÉRSÉG 053/HU Régiófókusz Vállalkozás-, Humánerőforrás-

Részletesebben

A magyar halgazdálkodás és a Natura 2000 területek Uniós finanszírozásának összefüggései

A magyar halgazdálkodás és a Natura 2000 területek Uniós finanszírozásának összefüggései A magyar halgazdálkodás és a Natura 2000 területek Uniós finanszírozásának összefüggései Mihálffy Szilvia Halgazdálkodási és HOP Irányító Hatósági osztály Az előadás tartalma: Mi a halgazdálkodás? Milyen

Részletesebben

A Szabadság-sziget rehabilitációja. WWF Magyarország Siposs Viktória projektvezető

A Szabadság-sziget rehabilitációja. WWF Magyarország Siposs Viktória projektvezető A Szabadság-sziget rehabilitációja WWF Magyarország Siposs Viktória projektvezető 2009 2013 LIFE+ NAT/H/00320, DUNASZIGETERDŐK 2013. november 18. Háttér, elvi alapok / Előzmények A WWF Mo. egyik kiemelt

Részletesebben

Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok -

Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok - Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok - Dr. Gellér Zita Márta vezető stratégiai koordinátor Green City konferencia - CONSTRUMA 2015. április 17. 1 Védett természeti területek 1. Országos

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 HUSK/1101/2.2.1/0354

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 HUSK/1101/2.2.1/0354 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 HUSK/1101/2.2.1/0354 Közösen a természetes erdőkért a Börzsöny, a Cserhát és a Selmeci hegységben, és a Korponai síkságon www.husk-cbc.eu

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetgazdálkodási és az integrált gazdálkodási alprogram bemutatása.

Részletesebben

fenntartási tervének bemutatása

fenntartási tervének bemutatása ABorsodi-sík sík Különleges Madárvédelmi Terület fenntartási tervének bemutatása Bodnár Mihály Tájegység vezető, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Dél-borsodi Tájegysége Mi az a Borsodi-sík Különleges Madárvédelmi

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program

Környezet és Energia Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Heltai László referens, KEOP IH FVM VKSZI, 2008. június 17. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Derogációk: - Szennyvíz: - 2010-ig a 10 000 LE feletti agglomerációk,

Részletesebben

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR)

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) Váczi Olivér, Varga Ildikó, Bata Kinga, Kisné Fodor Lívia, Bakó Botond & Érdiné Szerekes Rozália Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetmegõrzési

Részletesebben

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető Természetvédelem Nagy Gábor területi osztályvezető Alapfogalmak: A természetvédelem fogalma: szűkebb értelmezés: Tudományos és kulturáli s szempontból ki emelkedő jelentőségű termés zeti értékek m egőr

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák

A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák Tények és számok A turizmus a világon az egyik legdinamikusabban bővülő ágazat: 1990 és 2004 között 4,2%-os növekedés 2004: külföldre

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben