MUNKATERV. Tartalomjegyzék:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV. Tartalomjegyzék:"

Átírás

1 Előszó A munkánkat meghatározó jogszabályok Tartalomjegyzék: 1. Tárgyi feltételek biztosítása a ös tanévre 2. Személyi feltételek 2.1.Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok Dolgozói létszámadatok. 3. Törvényi változásokból adódó feladatok 4. A tanév legfontosabb pedagógiai célkitűzései, feladatai 4.1. Folyamatos nevelési és oktatási feladataink 4.2. Kiemelt nevelési célkitűzések és ebből eredő feladatok 5. Minőségbiztosítási elvárásaink 6. Együttműködés, kapcsolattartás 7. Ellenőrzés, mérés, értékelés a tanév folyamán 8. Munkaközösségek, munkacsoportok, megbízatások, feladatok 9. Kiemelt ünnepek, rendezvények, programok a tanév folyamán 10. Az öt pedagógiai célú, tanításnélküli munkanap felhasználása 11. Tantestületi és pedagógus továbbképzések 12. Nevelőtestületi értekezletek tervezése 13. A tanév munkarendje 14. Tanulmányi versenyek 15. Havi bontású munkaterv 16. Munkaterv elfogadása, legitimáció Mellékletek: - a szakmai munkaközösségek munkatervei - a művészeti iskola munkaterve - a pedagógusok aktuális munkaköri leírásai - tervezett versenyek költségei A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE Oldal: 1

2 Előszó A 2014/2015-ös tanévvel egy új fejezet kezdődik iskolánk életében. Egy olyan fejezet, mely nem tudja és nem is akarja lezárni az előzőt. Folytatni kell minden megkezdett tevékenységet, de át kell gondolni minden részletét, ahol változtatásra szorul- DE CSAK OTT!- ott meg kell tenni a szükséges lépéseket! Olyan lépéseket, amelyek a ránk bízott gyermekek érdekeit szolgálják. Ez a lépés csak a pedagógusok szakmaiságának modernizálásával kezdhető el. Az iskolák csak úgy tudnak az elvárásoknak megfelelni, ha a műveltségi tartalmat modernizálják, pedagógiai- módszertani kultúrájukat fejlesztik és az egyéni képességeknek megfelelő differenciált fejlesztést biztosítanak. Mindig szem előtt tartják az egységesítés és egyéniesítés elvének megvalósítását. Az iskola pedagógusai pozitívan viszonyulnak a tanulókhoz, szeretik, megértik őket, empatikusak, következetesek, igazságosak és nagyon igényesek. Igényesek önmagukhoz, környezetükhöz, a tanított tantárgyukhoz. Igyekeznek optimális körülményeket teremteni, melynek atmoszféráját főleg a bizalom, a biztonság, együttműködés, tolerancia, rend és fegyelem jellemzi. Az első lépések megkezdése előtt rendet kell tenni a fejekben! El kell dönteni, hogy akarjuk-e a fentiek megvalósulását, képesek vagyunk-e erre! A döntés megszületett, végig kell csinálni! Most úgy gondolom, hogy mi közösen meg is tudjuk, és meg is akarjuk csinálni! A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet A 326/2013.(VIII.30.) a pedagógusok előmeneti rendszeréről 110/2012.(VI.4.) kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról Pedagógiai program Házirend Intézményi SZMSZ A kerettantervek és Helyi tantervek A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE Oldal: 2

3 1. Tárgyi feltételek biztosítása a ös tanévben 1.1 A nyáron elvégzett karbantartási munkálatok: Tildy úti iskolatelep - a tantermek festése - padlók csiszolása, lakkozása - a PVC- burkolat cseréje az angol teremben - mosdók megrongálódott többségében szándékos rongálás miatt a burkolatainak javítása, - WC-ülőkék, csaptelepek cseréje - az öltözők fogasainak, padjainak javítása, cseréje folyamatban van - folyamatban van az egyik tornaterem teljes felújítása, sajnos a sorozatos beázások miatt, nem tudják szeptember 1-re befejezni a falak szigetelését, burkolását Dózsa úti iskolatelep - az első osztályos tantermek festése - a folyosók lábazatának javítása - a mosdók festése (tisztasági meszelés) - sérült WC ülőkék, csaptelepek javítása, cseréje - padok javítása - a tornatermi padozat javítása Az intézményműködtető közel 3 millió forintot költött a karbantartásra, kisjavítására! Az iskolatelepek nyílászárói nem felelnek meg rendeltetésüknek. Többsége balesetveszélyes, rá lehet helyezni a Kinyitni tilos! Megtakarítani nem lehet. feliratokat. Az elavult fűtési rendszerekkel együtt szinte felbecsülhetetlen az energiapazarlás. E megállapítás érvényes a víz- és villamos rendszerekre is. Az említett területek sürgős megoldást várunk mind a fenntartótól, mind a működtetőtől A szakmai munka tárgyi feltételei: A színvonalas nevelő oktató munkához szükséges tárgyi feltételeket a - költségvetés függvényében szükséges bővíteni, korszerűsíteni. Digitális tananyagok, fejlesztő játékok, szabadidős játékok, sporteszközök beszerzése. Szemléltetőeszközök készítése, beszerzése. Anyagok biztosítása a változatos munkaformák alkalmazásához. Egész napos benntartózkodás tárgyi feltételeinek megteremtése (bútorok, párnák ) - Az év végén meghibásodott fénymásolók javítását a KLIK végezte. Ugyancsak ők biztosították a működéshez szükséges festék patronokat, fénymásoló papírokat. A nyár folyamán leadott eszközigényünk teljesítése még folyamatban van (pl.: technika órákhoz szükséges modellek, papír, fa- és textilanyagok, művészeti oktatáshoz szükséges eszközök, anyagok) - Nagy gondot okoz minden iskolatelepen a telefonok gyakori hibája, az internet hozzáférés rapszodikus működése. - Elavultak a kollégák számára kiadott laptopok, a megnövekedett létszám miatt az újonnan belépők nem jutnak hozzá (nincs elegendő mennyiség!) - Mind a tanulói, mind a nevelői könyvtár bútorzatát fel kell újítani, használhatóvá kell tenni a gyermekek és pedagógusok számára. A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE Oldal: 3

4 2. Személyi feltételek biztosítása Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok Évfolyam osztályok száma tanulók SNI BTMN száma 1. évfolyam 3 egész napos 1 tantárgycsoportos évfolyam 3 (1 egész napos) évfolyam évfolyam évfolyam összesen évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam összesen ÖSSZESEN: Napközis csoportok száma: 15 csoport évfolyam: 4 egész napos + 1 tantárgycsoportos +6 csoport= 11 csoport évfolyam: 2 napközis + 2 tanulószoba = 4 csoport Csoportbontásban oktatott tantárgyak az 5-8. évfolyamon - idegen nyelv - technika és életvitel Javító-és osztályozó vizsgák eredményei Osztályozó vizsgára kötelezett: 3 fő Sikeres osztályozó vizsgát tett: 2 fő Nem jelent meg az osztályozó vizsgán: 1 fő Évet Ismétel: 1fő Javító vizsgára kötelezett: 16 fő Sikeres javító vizsgát tett: 14 fő Nem jelent meg a javító vizsgán: 1 fő Évet Ismétel:2 fő A nyár folyamán eltávozott tanulók száma: 42 fő A nyár folyamán érkezett tanulók száma: 12 fő 2.2. Dolgozói létszámadatok: Pedagógusok száma: 62 fő - igazgató: 1 fő - igazgatóhelyettes: 2 fő A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE Oldal: 4

5 - intézményegység vezető: 1 fő - tanító:25fő - tanár:27fő - könyvtáros: 1 fő - gyógypedagógus: 2 fő - művészeti oktatásban: 3 + 0,5 fő A pedagógiai munkát segítők száma: 5 fő - iskolatitkár: 1 fő - pedagógiai asszisztens: 2 fő - rendszergazda: 1 fő - gazdasági ügyintéző: 1 fő Megjegyzés: től 17 fő közfoglalkoztatott dolgozó asszisztensi feladatokat lát el 3 hónapig! Technikai dolgozók:10 fő + 2 fő közfoglalkoztatott (3 hónap) Továbbtanulók: - Közoktatás vezetői képzés: önköltséges 1 fő, államilag támogatott 1fő - Történelem egyetemi szak (államilag támogatott) 1 fő - Informatikus egyetemi szak (államilag támogatott) 1 fő - Rajz alapszak 1 fő A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE Oldal: 5

6 3. A köznevelési törvény változásaiból adódó és a kerettantervre épülő helyi tantervek bevezetésével kapcsolatos feladatok: Törvényi változás Feladat Felelős Határidő A köznevelési törvény gyakorlati megvalósítása PP- Házirend- SZMSZ - Helyi tanterv aktualizálása,karbantartása Óratervek, óraszámok egyeztetése Igazgató, Igazgatóhelyettesek; Munkaközösség vezetők; 2014.szeptember május 31. A mindennapos testnevelés további bevezetése a 3. és 7. évfolyamokon PP és helyi tanterv módosításának nyomon követése;tantárgyfelosztás; órarend- terembeosztás Munkaközösség vezetők; Igazgatóhelyettesek; 2014.szeptember 01. Erkölcstan/hit és erkölcstan oktatásának további bevetése a 2. és 6. évfolyamokon PP és helyi tanterv módosításának nyomon követése; tantárgyfelosztás; órarend- terembeosztás Egyeztetés az érintett felekezetekkel. Igazgatóhelyettesek; 2014.szeptember 01 Nkt.27. alapján a 16 óráig tartó foglalkozások szervezése Szakkörök, délutáni foglalkozások meghirdetése; foglalkozások tervezése, szervezése, beindítása Nyilatkozatok készítése, kiadása, összesítése; Munkaközösség vezetők; szaktanárok, tanítók; Igazgatóhelyettesek; 2014.szeptember 04. A326/2013.(VIII.30.) 17. alapján a pedagógusok munkaidejének tervezése A kötött munkaidő tervezése, követhető nyilvántartásának vezetése Igazgatóhelyettesek; 2014.szeptember 15. A helyi tantervek alapján elkészített tanmenetek, foglalkozási tervek elkészítése Nkt.73. alapján az intézményi tanács összehívása A helyi tantervnek, a választott tankönyveknek, az adott osztály/csoport szintjének megfelelő tanmenetek, fejlesztési tervek, foglalkozási tervek elkészítése Az intézményi változások egyeztetése Munkaközösség vezetők; szaktanárok, tanítók; Igazgatóhelyettesek; Igazgató október szeptember 20. A közoktatás rendszere folyamatos változásokat él meg. Ezért továbbra is szükség van a törvényi előírások folyamatos nyomon követésére. Felelős: iskolavezetés Határidő: folyamatos A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE Oldal: 6

7 4. A tanév legfontosabb pedagógiai célkitűzései, feladatai Folyamatos nevelési és oktatási feladataink: Hatékonyabb fellépés az iskola épületének, berendezési tárgyainak, a tanulást segítő eszközök állapotmegóvása érdekében. Fejleszteni a tanulást meghatározó gondolkodási műveleteket, növelni a motivációs tényezők hatékonyságát a környezet folyamatos alakításával, sikeres tanulói tevékenykedéssel, pozitív attitűdök kialakításával. Fejleszteni a tanulók önismeretét és együttműködési készségét. Olyan iskolai légkört kialakítani és fenntartani, amelyben a segítés elvárt és elismert viselkedés. Olyan szerető, nevelő légkör kialakítása, amelyben biztosított a gyermekek harmonikus fejlődése. Fontos feladatunk a negatív hatások és magatartási minták csökkentése, a pozitív minták erősítése. A tanulók viselkedésének, magatartásának szabályozása, intézkedési terv készítése az érvényben lévő házirend figyelembevételével. Az Erőszakmentes, egészségtudatos iskola feltételeinek megteremtése. Kiemelt feladat a tanulás megtanítása. Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak az elsajátíttatása, gyakoroltatása. Egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítése, az értő olvasás fejlesztése, az emlékezet és a figyelem erősítése mellett olyan készségek és képességek fejlesztése, amelyek egy későbbi időpontban a tanultak alkalmazását is elő tudja hívni. A gondolkodási kultúra művelése, az önművelés igényének és szokásainak kibontakoztatása. A tudás megszerzésében a kreatív, innovatív tanulás előtérbe helyezése. (kooperatív technikák és a projekt módszer alkalmazása). Kiemelt műveltségi területek: Magyar nyelv és irodalom, Matematika, Ember és természet, Idegen nyelv, Testnevelés és sport. Egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése, felkészítés az iskolaválasztásra, továbbtanulásra. A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE Oldal: 7

8 Folyamatos egészségfejlesztéssel és az iskolai környezetneveléssel kapcsolatos feladatok: Elősegíteni azoknak a beállítódásoknak, magatartásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek egészségi állapotát javítják. Megismertetni a tanulókat az ifjúságot veszélyeztető környezeti tényezőkkel. (alkohol, drog, párkapcsolat, bűnözés, közlekedés) Kiemelt figyelmet fordítani a szexuális kultúra és magatartás kérdéseire. Segítséget nyújtani a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. (a helytelen táplálkozás is!) A tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakítása. Az iskolai környezet tudatos alakításával a tiszta, egészséges, biztonságos és kulturált körülmények megteremtése. A tiszta környezet iránti igény, a közösen megteremtett értékek megbecsülésének tiszteletére nevelni. Különös figyelmet fordítani a tanulók természettudományos gondolkodásmódjának a fejlesztésére. Bevonni a tanulókat a közvetlen környezetük kialakításába, ápolásába, megóvásába. Az ÖKOISKOLA cím megszerzése Kiemelt nevelési célkitűzések és ebből adódó feladatok a 2014/2015-ös tanévben: Tanítási órák magatartásának és a tanulási morálnak javítása, nyugodt tanítási, tanulási feltételek biztosítása Ennek érdekében: Motiválás, munkaformák változatosságának megjelenése. Rendszeres, változatos ellenőrzés, értékelés a tanítási órákon. Folyamatos óralátogatások (ig, igh, mkv). Rendezvényekre való készülés esetén a tanórák kisebb hányada sérüljön, mint az előző tanévben (5. órától tartandó ünnepélyek). Egymás problémáira, elfogadására érzékenyebbé tétel,(beszélgetésekkel, drámafoglalkozással, közösségi programokkal) Délutáni tanulási időben (napközi/tanulószoba) a felelős munkavégzésre nevelés. Nyugodt légkör, eredményes másnapra történő felkészülés feltételeinek megteremtése Ennek érdekében: Egy tanulócsoport egy csoportvezető pedagógus rendszerének kialakítása: Leckefüzet rendszeres vezettetése, felelősi rendszer kiépítése, a házi feladatok elvégzése, nyugodt, segítő tanulói légkör kialakítása. A tanórát tartó kollégák felkészülése, a csoporton belül a szokásrend összehangolása, ennek betartatása. A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE Oldal: 8

9 Játékos egyéni, fejlesztő feladatok minden csoportban. Tanulószobai foglakozások ellenőrzése, értékelése (igh.és mk. vezetők) A tanulók közötti viselkedéskultúra, tolerancia, kommunikációs készség javítása. Ennek érdekében: Konfliktuskezelő programok összeállítása, szervezése. Szakemberek, iskolapszichológus segítségének igénybevétele. A szabályok betartatása minden kolléga által. Házirend szabályainak következetes betartatása. Tartalmas, választható programkínálat kialakítása. Élhető diákbarát helyek, beszélgető sarkok megteremtése. ( udvar, könyvtár stb.) Tréningek szervezése diákoknak, pedagógusoknak. Prevenciós program szervezése. Rendszeres magatartási gond esetén csoportos beszélgetések A gyerekek aktívabb bevonása a saját programjaik szervezésébe. A tanulók részesei legyenek a programok előkészítésének, szervezésének, lebonyolításának. Önálló tevékenységek ösztönzése, aktivitás növelése (DÖK munkájának erősítése). Ennek érdekében: DÖK rendszeres, aktív működtetése. A tanulók ötleteinek, javaslatainak beépítése munkánkba. A tanulók bevonása a közösségi programokba 5. Minőségbiztosítási elvárások a ös tanévben Elvárás Megvalósítás Eredmények a tanév végére Esélyegyenlőség A HHH-s gyerekek fokozott segítése. Kéttanítós modell bevezetése, Egyéni A BTM és SNI tanulók bukásmentessége elősegítése fejlesztési tervek készítése, Differenciált értékelés. A gyógypedagógusok és a Szakszolgálat segítségének kérése Az egész napos oktatás eredményes működtetése Folyamatos visszajelzés a pedagógiai folyamatokról A tanulók megszeretik az iskolát, a tanulást, életkoruknak megfelelően motiváltak lesznek, képességüknek megfelelő tanulmányi eredmény érnek el. A pedagógusok sikerélményhez jutnak. A tanulmányi átlagok emelkedése, a bukások Folyamatos fejlesztés, korrepetálás, kéttanítós rendszer, változatos óravezetés, A tanulmányi eredmények javulása számának csökkentése változatos módszerrel A tanulók közötti viselkedéskultúra, kommunikációs készség javítása Szabályok következetes betartatása, ügyelet i rendszer kiépítése, működtetése, ellenőrzése, megfelelő programok szervezése A fegyelmező intézkedések számának csökkenése, csökken a rossz magatartást kapók száma és nő a jók aránya. Javul a tanórai és szüneti fegyelem, csökken a A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE Oldal: 9

10 A matematika és anyanyelvi kompetenciák erősítése Felkészítés a továbbtanulásra. A pedagógusok szakmai felkészültségének, az oktatás minőségének emelése. Pedagógusok értékelése, felkészítése az életpálya modell szerinti előre lépésre. A szülők elégedettségének erősítése (Családsegítő,Civil szervezetek bevonása) A mérési eredmények értékelése, fejlesztési terv készítése. Tantárgyi előkészítők magyar, matematika és történelem tárgyakból, tehetséggondozó foglalkozások szervezése, pályaválasztási tanácsadás Továbbképzések, önképzések, pályázatok keresése Értékelés, önértékelés elkészítése, Óralátogatások megbeszélése, Portfólió készítés gyakorlati megvalósítása Szülői elégedettségmérés, értékelés, korrekt kapcsolattartás,tájékoztatás, rongálások száma. A magatartási problémák hatékony kezelése. Jobb eredmény a következő években. Sikeres beiskolázás A tervezett programok sikeres megvalósítása. Javulnak a nevelési-oktatási mutatók. A nevelő- oktató munka színvonalának emelkedése, a karriertervezés beindítása Az iskola oktató-nevelő munkájának pozitív megítélése, a hatosztályos gimnáziumba menők számának csökkenése, a vidékről érkezők növekedése 6. Együttműködés, kapcsolattartás 6.1. Intézményen belüli együttműködés, kapcsolattartás: Alapja a feladat és hatáskörök tisztázása, a munkakapcsolatok fenntartása, a rendszeres vezetői megbeszélések. Az iskolavezetés kéthetenként találkozik a munkaközösségek vezetőivel, az iskola életével kapcsolatos események megbeszélése céljából. ( Szakmai, pedagógiai témák, tanulmányi helyzetek, hiányzások, nevelési problémák stb) Havi rendszerességgel telephelyi munkaértekezleteken nyílik mód és lehetőség az adott iskolatelep sajátosságaiból eredő problémák (eredmények és hiányosságok) megvitatására. A munkaértekezletet az igazgatóhelyettesek hívják össze, illetve vezetik. Munkájukat a munkaközösség vezetők segítik. Kéthavonta kerül sor az intézményi munkaértekezletre, melyet az iskolaigazgató hív össze és vezeti le. Munkáját az igazgatóhelyettesek segítik. Ezen az értekezleten kapnak részletes tájékoztatást a kollegák az intézményben történtekről, előzetes információkat az előttünk álló időszakra vonatkozóan. A telephelyek közötti kapcsolattartást, az egységes szemléletformálást az igazgatóhelyettesek biztosítják. Minden lehetséges alkalmat meg kell ragadni a közös rendezvények, találkozók, vetélkedők stb. tartására. A negyedik évfolyamok számára nyílt napok szervezésével csökkenteni lehet az átmenet nehézségeit, megismertetni őket a felső tagozat légkörével. (Vonzóvá kell tenni számukra a felső tagozatot!) Felelős: iskolavezetés, munkaközösség vezetők Határidő: folyamatos A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE Oldal: 10

11 6.2. Kapcsolattartás a diákokkal: Minden osztályfőnök, pedagógus feladata, hogy részt vállaljon ebben a munkában, segítse a diákönkormányzat vezetőjét. Feladatunk, hogy Biztosítsuk az diák önkormányzati ülések folyamatosságát, segítsük, hogy a választott képviselők átadják a hallottakat az osztálynak. Fokozatosan vonjuk be a vezetőket az iskolai programok szervezésébe, megfelelő körültekintéssel a fegyelmi problémák kezelésébe. Az évenkénti Diák-önkormányzati nap nekik és róluk szóljon, ők legyenek a program kitalálói, az ő igényük érvényesüljön, a felnőttek segítők, a feltételek biztosítói legyenek. Felelős: DÖK vezető, Határidő: folyamatos Együttműködés, kapcsolattartás a szülőkkel: Feladatunk a szülőkkel harmonikus, jó kapcsolatot kialakítani, ápolni. A jó együttműködés a közös bizalmon, őszinteségen, megbecsülésen, megértésen alapul. A szorosabb együttműködés és kapcsolatépítés kialakításához be kell vonni a szülőket az iskolai programok szervezésébe (farsang, gyermeknap, túrák, kirándulások, bemutatók) Lehetőséget kell biztosítani, hogy az iskolai közélet résztvevői legyenek. De nem szabad hagyni, hogy jelenlétükkel, alaptalan vádjaikkal az iskola jó hírnevét megsértsék. E tekintetben minden pedagógusnak következetesen, a belső szabályzatok alapján kell eljárni. Nagy gondot kell fordítani arra, hogy a szülők időben informálódjanak az iskolai eseményekről, rendezvényekről. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szüleivel rendszeresen kapcsolatot kell kialakítani, a tanulmányi és szorgalmi munkákban bekövetkezett változások értékelése céljából. Egyértelműen tisztázni kell az előttük álló időszakra kitűzött célokat és feladatokat. A kapcsolattartás formái: iskolanyitogató (leendő elsősök részére) ; szülői értekezletek; családi nap, szülők beavató képzése; szülői fórumok; fogadó órák; iskolai rendezvények; nyílt napok. Szeptember végére tervezzük a Nem birok a gyermekemmel c. előadást Rendszeres élő kapcsolatot kell kialakítani a szülők választott szervezetével, a SZMKval. Felelős: iskolavezetés,, SZMK vezetők Határidő: folyamatos SZÜLŐI értekezletek ideje: Osztályok 1. sz. szülői értekezletei: 1-4. évfolyam-szeptember 2. hete 5-8. évfolyam-szeptember 3. hete Osztályok 2. sz. szülői értekezletei: 1-4. évfolyam- február 2. hete 5-8. évfolyam- február 3. hete A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE Oldal: 11

12 Művészeti iskola összevont szülői értekezlet szeptember 05. A 8. osztályosok pályaválasztással, beiskolázással kapcsolatos szülői értekezlete: 2014.október Az SZMK vezetők 1. sz. szülői értekezlete: szeptember 24. ( a további értekezletek száma és ideje az alakuló értekezleten kerül meghatározásra!) FOGADÓÓRÁK-táblázat "A" hét "B" hét Ig. Csarkó János hétfő 8-9 ig hétfő 8-9 ig Ig.h. Gali Ildikó Éva szerda ig szerda ig Ig.h. Szabóné Balogh Andrea szerda ig szerda ig Ig.h. Tagai Andrea hétfő_t ig kedd_d ig Balogné Győri Erika hétfő ig csütörtök ig 5.c Csák Emese szerda ig szerda ig 8.a Dr. Badeebné Kövesdi Ildikó 7.c Fazekasné Hegyesi Tünde hétfő ig hétfő ig szerda ig szerda ig Fekete László kedd ig hétfő ig 7.a Koczó Zsuzsanna hétfő ig hétfő ig Koloh Nóra kedd ig kedd ig 5.d Kovácsné Szatmári Erika Kőváriné Lovassy Franciska hétfő ig szerda ig csütörtök ig péntek ig Leó Zoltán György hétfő ig hétfő ig Nuralin Attila Viljovics szerda ig szerda ig Pákozdi Gábor szerda ig szerda ig 8.b Pákozdi Gáborné hétfő ig kedd ig 8.c Pándiné Csajági Mária hétfő ig szerda ig Pántya Endre hétfő ig hétfő ig 6.b Pántya-Nagy Csilla hétfő ig kedd ig 5.a Sándorné Baji Anna szerda ig hétfő ig Simon Csaba László hétfő ig kedd ig Szőke Zoltán kedd ig kedd ig 6.d Tánczos András csütörtök ig szerda ig 6.a Tóth Imréné kedd ig szerda ig 7.d Váradi Gyula kedd ig kedd ig 6.c Vargáné Gajda Krisztina 7.b Vasné Nagy Erzsébet csütörtök ig kedd ig csütörtök ig csütörtök ig Veres- Varga Emese szerda ig szerda ig 5.b Zsadányiné Szécsi Zsuzsanna hétfő ig hétfő ig A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE Oldal: 12

13 "A" hét "B" hét 1.a/1.cs Czebe Tiborné kedd ig hétfő ig 1.a/1.cs Bereczki Márta hétfő ig kedd ig 1.b/2.cs Pap Zsigmondné szerda ig szerda ig 1.b/2.cs Zsadányi Lajos hétfő ig hétfő ig Vassné Szívos 1.c/3.cs hétfő hétfő Ilona ig ig 1.c/3.cs Tímár Adrienn hétfő ig hétfő ig 1.d/4.cs Koncz Sándorné kedd ig hétfő ig Lengyelné Vetési 1.d/4.cs hétfő kedd Adrienn ig ig 2.a/5.cs Répási Erika hétfő ig kedd ig 2.a/5.cs Vásárhelyi Ildikó kedd ig hétfő ig 2.b Latyák Ildikó csütörtök ig csütörtök ig 2.c Csiga Istvánné csütörtök ig csütörtök ig 3.a Árvai Gyöngyi kedd ig kedd ig 3.b Szabóné Sáfián kedd kedd Erzsébet ig ig 3.c Zsombokné Danek kedd kedd Magdolna ig ig 4.a Dr. Dobóné Vígh kedd kedd Tímea ig ig 4.b Leó Zoltánné kedd ig kedd ig 4.c Varga Istvánné csütörtök ig csütörtök ig 4.d Pap Gyuláné csütörtök ig csütörtök ig Schultzné Tolnai 6. cs csütörtök csütörtök Henrietta ig ig 7. cs Győrke Edit csütörtök ig csütörtök ig 8. cs Kiss Zoltánné hétfő ig hétfő ig 9. cs Czeglédi Gerda kedd ig kedd ig 10. cs Balla Lászlóné szerda ig szerda ig 11.cs Angyal Jánosné hétfő ig hétfő ig Katiné Szécsi Judit csütörtök ig csütörtök ig Tiszainé Rudner Judit Művészeti iskola Horváth Babara szerda ig szerda ig Czeglédi Anita hétfő ig hétfő ig Kenyeres Csaba hétfő ig hétfő ig Rázga Józsefné kedd ig kedd ig A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE Oldal: 13

14 6.4. Külső kapcsolatok: A fenntartóval és a működtetővel a folyamatos, kölcsönös, korrekt tájékoztatáson alapuló kapcsolat fenntartását kell elérni. Felelős: iskolavezetés Határidő: folyamatos Élővé kell tenni kapcsolatunkat a helyi középiskolával, ez elsősorban az intézményvezető feladata. Felelős: iskolavezetés Határidő: folyamatos Tovább kell építeni és ápolni együttműködésünket a szakszolgálattal, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal, a védőnővel, az óvodával (Hidacska csoport, közös rendezvények), a városi könyvtárral, múzeummal, sport- és szabadidő központtal, tűzoltósággal, rendőrséggel és a helyi civilszervezetekkel. Felelős: iskolavezetés Határidő: folyamatos Fel kell újítani kapcsolatunkat a megyei Pedagógiai Intézettel, aktív részvétel az általuk meghirdetett szakmai továbbképzéseken, fórumokon, ill. közös rendezvények szervezésével. Felelős: iskolavezetés Határidő: folyamatos Működő, naprakész honlap számtalan információ átadására ad lehetőséget, az internetes kapcsolattartás pedig meggyorsítja az egymás közötti kommunikációt. Vigyázni kell azonban a Knt. 42. (1)-ben megfogalmazott titoktartási kötelezettség betartására. Felelős: rendszergazda, informatikát oktató Határidő: folyamatos 7. Ellenőrzés, mérés, értékelés 7.1.Tanulói mérések, visszajelzési területek: Elsőseinknél elvégezzük a DIFER mérést az érintett tanulóknál: Határidő: folyamatosan, illetve október 10-ig felmérés, október 22-ig jelentés december 05-ig elvégezni a mérést Felelős: Szabóné Balogh Andrea igh. Szövegértés és a matematikai eszköztudás fejlődésének mérése a 6. és 8. osztályokban Felelős: Tóth Imréné A jelentés határideje:2014.november 21. A mérés időpontja: május 27. szerda A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE Oldal: 14

15 Írásbeli szövegértési készség mérése az első idegen nyelvet tanuló 6. és 8. osztályokban. Felelős: Fazekasné Hegyesi Tünde Ideje: 2015.június 11. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata az 5-8. osztályokban Felelős: Kovácsné Szatmári Erika Ideje: 2015.január 05- május 27. között Pedagógusok ellenőrzése, értékelése: A pedagógusok pedagógiai szakmai ellenőrzésének területei megegyeznek a pedagógusok előmeneteli rendszerében használt pedagógusminősítési területekkel. Célja a minőségi munka színvonalának emelése mellett, biztosítani a feltételeket a felkészüléshez, a minősítésre történő ráhangolódáshoz. Ennek megfelelően az ellenőrzés és értékelés a nyolc kompetencia területekre terjed ki. Módszerei: dokumentumok ellenőrzése; az adott pedagógusra vonatkozó, intézményi önértékelés értékelőlapja; tanmenetek, tematikus tervek, ill. az éves tervezés dokumentumai; óraterv; napló; tanulók füzete; tanulói munkák; óra/foglalkozás látogatása, megbeszélése; interjúk Kiemelt ellenőrzési területek a tanév folyamán: Adminisztrációs feladatok ellátása Felelős: igazgatóhelyettesek. Határidő: folyamatos. Tantermek állapotának vizsgálata Felelős: igazgatóhelyettesek. Határidő: folyamatos. Értékelés félévenként legalább kétszer A helyi tanterv bevezetése 1-2. és 5-6. osztályokban.(helyi, nevelési tartalmak érvényesülése, tanmenetek használhatósága). Felelős: igazgató, munkaközösség vezetők. Határidő: folyamatos Óralátogatások, tanórai foglalkozások, napközis és tanulószobai munka ellenőrzése motiválás, változatos munkaformák alkalmazása, tanulói teljesítmény és magatartás értékelése tanulói felszerelések ellenőrzése tanórára való felkészültség ellenőrzése Felelős: igazgató, munkaközösség vezetők. Határidő: folyamatos Ügyeleti feladatok ellátása Felelős: igazgatóhelyettesek, munkaközösség vezetők. Határidő: folyamatos Szülői elégedettségi kérdőívek kiadása, értékelése Felelős: igazgatóhelyettesek, Határidő: tanév vége. A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE Oldal: 15

16 8. Munkaközösségek, munkacsoportok a tanévben Ebben a tanévben átszerveztük a munkaközösségeket, pontosítottuk a munkaközösség vezetők feladat- és hatáskörét. A munkaközösség neve Alsós szakmai közösség Napközis szakmai közösség Humán szakmai közösség Reál szakmai közösség (matematika, technika, informatika) Idegen nyelvi szakmai közösség Természettudományos szakmai közösség Testnevelés szakmai közösség Munkaközösség vezető Árvai Gyöngyi Győrke Edit Pándiné Csajági Mária Tóth Imréné Fazekasné Hegyesi Tünde Dr. Badeebné Kövesdi Ildikó Kovácsné Szatmári Erika Kapcsolódó szakok Az 1-4.évfolyamon tanítók A napközis nevelők Anyanyelv és történelmet tanítók, alsóban tanítók ( a és d ) A matematikát, technikát, informatikát tanítók alsóban tanítók ( b ) Az idegen nyelvet tanítók A biológiát, földrajzot, kémiát tanítók alsóban tanítók ( c ) A testnevelést tanítók (1.a, 1.d) A munkaközösség vezetők általános feladatai: Szakmai munka irányítása az iskola helyi tantervének megfelelően Szakmai-pedagógiai segítségnyújtás a munkaközösség tagjainak. A szakmai munka ellenőrzése, értékelése, pedagógiai értékelési rendszer alapján a pedagógusok munkájának értékelése. Óralátogatások. Az eszközállomány fejlesztésénél jelentkező lehetőségek figyelemmel kísérése, szükséges beszerzések tervezése, segítése. Házi versenyek szervezése, lebonyolítása, felmenő rendszerű versenyek koordinálása Felmérések tervezése, lebonyolítása A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE Oldal: 16

17 8.2. A tanév folyamán egy-egy kiemelt feladat, program színvonalas megvalósítása érdekében ún. munkacsoportokat hozunk létre, melyek tervező, szervező, koordináló szerepet töltenek be. A munkacsoport megnevezése Vezetője Tagjai Az egész napos oktatásban Vásárhelyi Ildikó dolgozók Czebe Tiborné, Bereczki Márta, Pap Zsigmondné, Zsadányi Lajos, Vassné Szivos Ilona, Tímár Adrien, A kéttanítós modellel dolgozók Sándorné Baji Anna Pándiné Csajági Mária, Zsadányiné Szécsi Zsuzsanna Csák Emese, Pákozdi Gáborné, Tóth Imréné, Vasné Nagy Erzsébet A tanulásmódszertant oktatók Pándiné Csajági Mária Fazekasné Hegyesi Tünde, Vargáné Gajda Krisztina, Czebe Tiborné, Pap Zsigmondné, Koncz Sándorné, Vassné Szivos Ilona Pályázatfigyelők Koczó Zsuzsanna Tiszainé Rudner Judit, Elek-Pap Viktória, Kovácsné Kincses Anikó, Tagai Andrea, Csák Emese Az IPR intézményi koordinálását végzők Leó Zoltánné Tiszainé Rudner Judit, Csiga Istvánné, Koczó Zsuzsanna Az ügyeleti rendszer kiépítését, működtetését, irányítását végzők Gali Ildikó Éva Szabóné Balogh Andrea, Tagai Andrea, Dr. Badeebné Kövesdi Ildikó Tildy Zoltánra Emlékezünk Elek-Papp Viktória Pákozdi Gáborné, Pándiné Cs.Mária, Tagai Andrea, Gali Ildikó, Szabóné Balogh Andrea, Vargáné Gajda Krisztina Gyermek- és ifjúságvédelmi Fekete László Katiné Szécsi Judit, feladatok ellátása Esélyegyenlőségi munkacsoport Tiszainé Rudner Judit Fekete László SZMK -vez. Családsegítő Gyámügy Iskola rendőr, Cigány kisebbség képviselői Pályaválasztást koordinálók Dr. Badeebné Kövesdi Pándiné Csajági Mária, Pákozdi Gáborné csoportja Ildikó Tehetséggondozó munkacsoport Tagai Andrea Tiszainé Rudner Judit,, Elek-Pap Viktória Intézményi dokumentumokat felülvizsgáló csoport Gali Ildikó Éva Tagai Andrea, Szabóné Balogh Andrea, Tiszainé Rudner Judit, Árvai Gyöngyi A pedagógusok munkájának értékelését végző munkacsoport Csarkó János munkaközösség vezetők és igazgatóhelyettesek 9. Kiemelt iskolai ünnepek, rendezvények, programok a tanévben 9.1. Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó megemlékezések: Ünnep és időpont Ünneplés formája Résztvevők Felelős Október 6. Aradi Vértanúk Napja Ünnepélyes megemlékezés a 4. órában. Alsó és felső tagozat Alsós- és az anyanyelvi munkaközösség Október 23. Nemzeti Ünnep Ünnepélyes megemlékezés a 4. órában. Alsó és felső tagozat Alsós- és az anyanyelvi munkaközösség Február 25. Történelem órán beszélgetés Felső tagozat történelmet tanítók A diktatúrák áldozataira emlékezünk a témával kapcsolatban Március 15. Ünnepélyes megemlékezés a Alsó és felső Alsós- és az anyanyelvi Nemzeti Ünnep Április 16. A holokauszt áldozataira emlékezünk Június4. Nemzeti Összetartozás Napja 4. órában. Történelem órán beszélgetés a témával kapcsolatban Ünnepélyes megemlékezés a 4. órában. tagozat Felső tagozat Alsó és felső tagozat munkaközösség történelmet tanítók Alsós- és az anyanyelvi munkaközösség A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE Oldal: 17

18 9.2. Megemlékezések: Évfordulóhoz kapcsolódó rendezvény: Névadónkra, Tildy Zoltánra emlékezünk, születésének 125. évfordulóján. Névadónk nyomában címmel iskolahetet rendezünk Felelős: Tildy emlékére alakuló munkacsoport Határidő: november Ünnepkörökhöz kapcsolódó rendezvények: Szeptember: Tildy fogalmazásíró pályázat Magyar Népmese Napja (szeptember 30): pályázat, (iskolai könyvtár, napközi) képzőművészeti mesehét Október: Állatok Világnapja (Október 01) vetélkedő, kerékpártúra és állatsimogató Zene Világnapja (Október 01) koncert iskolai megemlékezés, területi történelemverseny Magyar Festészet Napja (Október 16) Alkotónap November: Tildy Zoltán emlékhét Egészségvédelmi hét Halottak Napi ünnepkör - idegen nyelvi tanórákon December: Télapó (december 06) Télapóvárás Rajzverseny Karácsonyi ünnepkör, Advent Városi gyertyagyújtás Projektnap, Karácsonyi műsor Karácsonyi koncert Iskoladekorálás Angol teadélután Karácsonyi ajándékműsorok Január: Magyar Kultúra Napja (január 22) Előadás Február: Farsang Téltemető, farsangi felvonulás Farsangi mulatság Farsangoló előadás Március Víz Világnapja (március 22) Víz Világnapi hét március A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE Oldal: 18

19 Április: A Meseírás Világnapja (Április 02) Andersen illusztrációs projekt A Költészet Napja (április 11) Magyar nyelv hete április Vers és prózamondó verseny (5-6 o.) Versünnep (7-8 o.) Versíró pályázat (1-4o.) A Föld Napja (április 22) Projektnap Műsor Magyar Művészetoktatás Napja (április utolsó szombatja) Megemlékezés Tánc Világnapja (április 30) Gálaműsor 9.4. Művészeti programok: Zene Világnapi koncert, Magyar Festészet Napja- alkotónap, Dalszövegmondó verseny, Karácsonyi műsor, Karácsonyi koncert, Karácsonyi kiállítás,mikulás rajzverseny, Magyar Kultúra Napja-előadás, Táncgála, Farsangoló-előadás, Imprócska - megyei színjáték verseny, Meseírás Világnapja Andersen illusztráció projekt, Magyar Művészetoktatás Napjamegemlékezés, Szívem csücske országos rajzverseny, tanszakok féléves és év végi vizsgaelőadásai, AMI TÁMOP program művészeti elemei Egyéb iskolai rendezvények, programok: Iskolanyitogató (leendő elsősök fogadása) Felelős: a 4. évfolyam osztályfőnökei Határidő: 2015.március-április Tanévnyitó ünnepség Felelős: Szabóné Balogh Andrea, Pándiné Csajági Mária Határidő: 2014.augusztus 29.du.17 óra Egészség nevelési hét Felelős: a természetismereti munkaközösség Határidő: november Karácsonyi projektnap Felelős: Határidő: 2014.december 19. Anyák napi műsorok Felelős: Határidő: 2015.május 1. hete Fordított nap Felelős:, szaktanárok Határidő: 2015.április 1. Ballagás Felelős: a 7. és 8. évfolyam osztályfőnökei Határidő: június 13. A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE Oldal: 19

20 A Föld napja, környezetvédelmi hét Felelős: természetismeret munkaközösség Határidő: 2015.április Nyílt Tanítási napok Felelős: iskolavezetés, munkaközösség vezetők Határidő: 2015.április Erdei iskola Felelős: 3.oszt. fők Határidő: 2015.június 10. Családi-nap Felelős: DÖK, Határidő: 2015.június 10. Tanévzáró ünnepség Felelős: Gali Ildikó, Pándiné Csajági Mária Határidő: 2015.június Az öt pedagógiai célú munkanap felhasználása Program Időpont Felelős Diák önkormányzati nap június Pántya-Nagy Csilla DÖK vez. Tanítás nélküli munkanap Gali Ildikó Szabóné Balogh Andrea Névadónk nyomában Projekt-nap 2014.november 18. osztálykirándulás folyamatos Árvai Gyöngyi Elek-Pap Viktória,Csák Emese, Pákozdi Gáborné, Tagai Andrea, Gali Ildikó, Szabóné Balogh Andrea, Vargáné Gajda Krisztina Tantestületi továbbképzés (Az agresszió háttere és megelőzésének pedagógiai módszertana) Csapatépítő tréning Csapatépítő tréning október 13. iskolavezetés május iskolavezetés 11.Tervezett tantestületi és pedagógus továbbképzések: Esetmegbeszélés az iskolában (31 fő) augusztus 27.-én Önismeret (31 fő) augusztus 27.-én Az agresszió háttere és megelőzésének pedagógiai módszertana (október) Felkészítés a minősítő vizsgákra, portfólió készítés (november) A tanulás tanítása (szeptember) A kéttanítós módszer kínálta lehetőségek kihasználása (október) Csapatépítő tréning (1-1 nap ősszel és tavasszal) A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE Oldal: 20

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30-

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30- ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 S Z E P T E M B E R 1 H Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 2 K Szülői értekezlet a második évfolyamosok részére

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS AUGUSZTUS Tanév beindításával kapcsolatos Alakuló ért. előkészítése Kinevezések módosítása, elkészítése Tanévi munkaterv elkészítése 5 éves intézményi

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 28. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezető A 2014/2015-es tanévben a munkaközösségnek 10 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő SZEPTEMBER (22) 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő 4. 5. 6. A - szülői értekezlet, 1. és 5. o. - szülői értekezlet 7. - szülői értekezlet 6-7- 8. osztályok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. 08 30 Szept. 1. Szülői értekezletek az első 17 00 évfolyamon Elsős osztályfőnökök Szept. 7.

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 02. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 18. 19. - diagnosztizáló mérés nemzetiségi nyelvből

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 02. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 18. 19. - diagnosztizáló mérés nemzetiségi nyelvből SZEPTEMBER (21) 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 szülői értekezlet, osztályfőnöki óra 2-8. o. A, E - szülői értekezlet, 1. osztály, A, E, F - tanmenetek leadása a mkv.-nek 09. - tanmenetek leadása

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben