MUNKATERV. Tartalomjegyzék:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV. Tartalomjegyzék:"

Átírás

1 Előszó A munkánkat meghatározó jogszabályok Tartalomjegyzék: 1. Tárgyi feltételek biztosítása a ös tanévre 2. Személyi feltételek 2.1.Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok Dolgozói létszámadatok. 3. Törvényi változásokból adódó feladatok 4. A tanév legfontosabb pedagógiai célkitűzései, feladatai 4.1. Folyamatos nevelési és oktatási feladataink 4.2. Kiemelt nevelési célkitűzések és ebből eredő feladatok 5. Minőségbiztosítási elvárásaink 6. Együttműködés, kapcsolattartás 7. Ellenőrzés, mérés, értékelés a tanév folyamán 8. Munkaközösségek, munkacsoportok, megbízatások, feladatok 9. Kiemelt ünnepek, rendezvények, programok a tanév folyamán 10. Az öt pedagógiai célú, tanításnélküli munkanap felhasználása 11. Tantestületi és pedagógus továbbképzések 12. Nevelőtestületi értekezletek tervezése 13. A tanév munkarendje 14. Tanulmányi versenyek 15. Havi bontású munkaterv 16. Munkaterv elfogadása, legitimáció Mellékletek: - a szakmai munkaközösségek munkatervei - a művészeti iskola munkaterve - a pedagógusok aktuális munkaköri leírásai - tervezett versenyek költségei A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE Oldal: 1

2 Előszó A 2014/2015-ös tanévvel egy új fejezet kezdődik iskolánk életében. Egy olyan fejezet, mely nem tudja és nem is akarja lezárni az előzőt. Folytatni kell minden megkezdett tevékenységet, de át kell gondolni minden részletét, ahol változtatásra szorul- DE CSAK OTT!- ott meg kell tenni a szükséges lépéseket! Olyan lépéseket, amelyek a ránk bízott gyermekek érdekeit szolgálják. Ez a lépés csak a pedagógusok szakmaiságának modernizálásával kezdhető el. Az iskolák csak úgy tudnak az elvárásoknak megfelelni, ha a műveltségi tartalmat modernizálják, pedagógiai- módszertani kultúrájukat fejlesztik és az egyéni képességeknek megfelelő differenciált fejlesztést biztosítanak. Mindig szem előtt tartják az egységesítés és egyéniesítés elvének megvalósítását. Az iskola pedagógusai pozitívan viszonyulnak a tanulókhoz, szeretik, megértik őket, empatikusak, következetesek, igazságosak és nagyon igényesek. Igényesek önmagukhoz, környezetükhöz, a tanított tantárgyukhoz. Igyekeznek optimális körülményeket teremteni, melynek atmoszféráját főleg a bizalom, a biztonság, együttműködés, tolerancia, rend és fegyelem jellemzi. Az első lépések megkezdése előtt rendet kell tenni a fejekben! El kell dönteni, hogy akarjuk-e a fentiek megvalósulását, képesek vagyunk-e erre! A döntés megszületett, végig kell csinálni! Most úgy gondolom, hogy mi közösen meg is tudjuk, és meg is akarjuk csinálni! A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet A 326/2013.(VIII.30.) a pedagógusok előmeneti rendszeréről 110/2012.(VI.4.) kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról Pedagógiai program Házirend Intézményi SZMSZ A kerettantervek és Helyi tantervek A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE Oldal: 2

3 1. Tárgyi feltételek biztosítása a ös tanévben 1.1 A nyáron elvégzett karbantartási munkálatok: Tildy úti iskolatelep - a tantermek festése - padlók csiszolása, lakkozása - a PVC- burkolat cseréje az angol teremben - mosdók megrongálódott többségében szándékos rongálás miatt a burkolatainak javítása, - WC-ülőkék, csaptelepek cseréje - az öltözők fogasainak, padjainak javítása, cseréje folyamatban van - folyamatban van az egyik tornaterem teljes felújítása, sajnos a sorozatos beázások miatt, nem tudják szeptember 1-re befejezni a falak szigetelését, burkolását Dózsa úti iskolatelep - az első osztályos tantermek festése - a folyosók lábazatának javítása - a mosdók festése (tisztasági meszelés) - sérült WC ülőkék, csaptelepek javítása, cseréje - padok javítása - a tornatermi padozat javítása Az intézményműködtető közel 3 millió forintot költött a karbantartásra, kisjavítására! Az iskolatelepek nyílászárói nem felelnek meg rendeltetésüknek. Többsége balesetveszélyes, rá lehet helyezni a Kinyitni tilos! Megtakarítani nem lehet. feliratokat. Az elavult fűtési rendszerekkel együtt szinte felbecsülhetetlen az energiapazarlás. E megállapítás érvényes a víz- és villamos rendszerekre is. Az említett területek sürgős megoldást várunk mind a fenntartótól, mind a működtetőtől A szakmai munka tárgyi feltételei: A színvonalas nevelő oktató munkához szükséges tárgyi feltételeket a - költségvetés függvényében szükséges bővíteni, korszerűsíteni. Digitális tananyagok, fejlesztő játékok, szabadidős játékok, sporteszközök beszerzése. Szemléltetőeszközök készítése, beszerzése. Anyagok biztosítása a változatos munkaformák alkalmazásához. Egész napos benntartózkodás tárgyi feltételeinek megteremtése (bútorok, párnák ) - Az év végén meghibásodott fénymásolók javítását a KLIK végezte. Ugyancsak ők biztosították a működéshez szükséges festék patronokat, fénymásoló papírokat. A nyár folyamán leadott eszközigényünk teljesítése még folyamatban van (pl.: technika órákhoz szükséges modellek, papír, fa- és textilanyagok, művészeti oktatáshoz szükséges eszközök, anyagok) - Nagy gondot okoz minden iskolatelepen a telefonok gyakori hibája, az internet hozzáférés rapszodikus működése. - Elavultak a kollégák számára kiadott laptopok, a megnövekedett létszám miatt az újonnan belépők nem jutnak hozzá (nincs elegendő mennyiség!) - Mind a tanulói, mind a nevelői könyvtár bútorzatát fel kell újítani, használhatóvá kell tenni a gyermekek és pedagógusok számára. A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE Oldal: 3

4 2. Személyi feltételek biztosítása Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok Évfolyam osztályok száma tanulók SNI BTMN száma 1. évfolyam 3 egész napos 1 tantárgycsoportos évfolyam 3 (1 egész napos) évfolyam évfolyam évfolyam összesen évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam összesen ÖSSZESEN: Napközis csoportok száma: 15 csoport évfolyam: 4 egész napos + 1 tantárgycsoportos +6 csoport= 11 csoport évfolyam: 2 napközis + 2 tanulószoba = 4 csoport Csoportbontásban oktatott tantárgyak az 5-8. évfolyamon - idegen nyelv - technika és életvitel Javító-és osztályozó vizsgák eredményei Osztályozó vizsgára kötelezett: 3 fő Sikeres osztályozó vizsgát tett: 2 fő Nem jelent meg az osztályozó vizsgán: 1 fő Évet Ismétel: 1fő Javító vizsgára kötelezett: 16 fő Sikeres javító vizsgát tett: 14 fő Nem jelent meg a javító vizsgán: 1 fő Évet Ismétel:2 fő A nyár folyamán eltávozott tanulók száma: 42 fő A nyár folyamán érkezett tanulók száma: 12 fő 2.2. Dolgozói létszámadatok: Pedagógusok száma: 62 fő - igazgató: 1 fő - igazgatóhelyettes: 2 fő A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE Oldal: 4

5 - intézményegység vezető: 1 fő - tanító:25fő - tanár:27fő - könyvtáros: 1 fő - gyógypedagógus: 2 fő - művészeti oktatásban: 3 + 0,5 fő A pedagógiai munkát segítők száma: 5 fő - iskolatitkár: 1 fő - pedagógiai asszisztens: 2 fő - rendszergazda: 1 fő - gazdasági ügyintéző: 1 fő Megjegyzés: től 17 fő közfoglalkoztatott dolgozó asszisztensi feladatokat lát el 3 hónapig! Technikai dolgozók:10 fő + 2 fő közfoglalkoztatott (3 hónap) Továbbtanulók: - Közoktatás vezetői képzés: önköltséges 1 fő, államilag támogatott 1fő - Történelem egyetemi szak (államilag támogatott) 1 fő - Informatikus egyetemi szak (államilag támogatott) 1 fő - Rajz alapszak 1 fő A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE Oldal: 5

6 3. A köznevelési törvény változásaiból adódó és a kerettantervre épülő helyi tantervek bevezetésével kapcsolatos feladatok: Törvényi változás Feladat Felelős Határidő A köznevelési törvény gyakorlati megvalósítása PP- Házirend- SZMSZ - Helyi tanterv aktualizálása,karbantartása Óratervek, óraszámok egyeztetése Igazgató, Igazgatóhelyettesek; Munkaközösség vezetők; 2014.szeptember május 31. A mindennapos testnevelés további bevezetése a 3. és 7. évfolyamokon PP és helyi tanterv módosításának nyomon követése;tantárgyfelosztás; órarend- terembeosztás Munkaközösség vezetők; Igazgatóhelyettesek; 2014.szeptember 01. Erkölcstan/hit és erkölcstan oktatásának további bevetése a 2. és 6. évfolyamokon PP és helyi tanterv módosításának nyomon követése; tantárgyfelosztás; órarend- terembeosztás Egyeztetés az érintett felekezetekkel. Igazgatóhelyettesek; 2014.szeptember 01 Nkt.27. alapján a 16 óráig tartó foglalkozások szervezése Szakkörök, délutáni foglalkozások meghirdetése; foglalkozások tervezése, szervezése, beindítása Nyilatkozatok készítése, kiadása, összesítése; Munkaközösség vezetők; szaktanárok, tanítók; Igazgatóhelyettesek; 2014.szeptember 04. A326/2013.(VIII.30.) 17. alapján a pedagógusok munkaidejének tervezése A kötött munkaidő tervezése, követhető nyilvántartásának vezetése Igazgatóhelyettesek; 2014.szeptember 15. A helyi tantervek alapján elkészített tanmenetek, foglalkozási tervek elkészítése Nkt.73. alapján az intézményi tanács összehívása A helyi tantervnek, a választott tankönyveknek, az adott osztály/csoport szintjének megfelelő tanmenetek, fejlesztési tervek, foglalkozási tervek elkészítése Az intézményi változások egyeztetése Munkaközösség vezetők; szaktanárok, tanítók; Igazgatóhelyettesek; Igazgató október szeptember 20. A közoktatás rendszere folyamatos változásokat él meg. Ezért továbbra is szükség van a törvényi előírások folyamatos nyomon követésére. Felelős: iskolavezetés Határidő: folyamatos A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE Oldal: 6

7 4. A tanév legfontosabb pedagógiai célkitűzései, feladatai Folyamatos nevelési és oktatási feladataink: Hatékonyabb fellépés az iskola épületének, berendezési tárgyainak, a tanulást segítő eszközök állapotmegóvása érdekében. Fejleszteni a tanulást meghatározó gondolkodási műveleteket, növelni a motivációs tényezők hatékonyságát a környezet folyamatos alakításával, sikeres tanulói tevékenykedéssel, pozitív attitűdök kialakításával. Fejleszteni a tanulók önismeretét és együttműködési készségét. Olyan iskolai légkört kialakítani és fenntartani, amelyben a segítés elvárt és elismert viselkedés. Olyan szerető, nevelő légkör kialakítása, amelyben biztosított a gyermekek harmonikus fejlődése. Fontos feladatunk a negatív hatások és magatartási minták csökkentése, a pozitív minták erősítése. A tanulók viselkedésének, magatartásának szabályozása, intézkedési terv készítése az érvényben lévő házirend figyelembevételével. Az Erőszakmentes, egészségtudatos iskola feltételeinek megteremtése. Kiemelt feladat a tanulás megtanítása. Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak az elsajátíttatása, gyakoroltatása. Egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítése, az értő olvasás fejlesztése, az emlékezet és a figyelem erősítése mellett olyan készségek és képességek fejlesztése, amelyek egy későbbi időpontban a tanultak alkalmazását is elő tudja hívni. A gondolkodási kultúra művelése, az önművelés igényének és szokásainak kibontakoztatása. A tudás megszerzésében a kreatív, innovatív tanulás előtérbe helyezése. (kooperatív technikák és a projekt módszer alkalmazása). Kiemelt műveltségi területek: Magyar nyelv és irodalom, Matematika, Ember és természet, Idegen nyelv, Testnevelés és sport. Egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése, felkészítés az iskolaválasztásra, továbbtanulásra. A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE Oldal: 7

8 Folyamatos egészségfejlesztéssel és az iskolai környezetneveléssel kapcsolatos feladatok: Elősegíteni azoknak a beállítódásoknak, magatartásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek egészségi állapotát javítják. Megismertetni a tanulókat az ifjúságot veszélyeztető környezeti tényezőkkel. (alkohol, drog, párkapcsolat, bűnözés, közlekedés) Kiemelt figyelmet fordítani a szexuális kultúra és magatartás kérdéseire. Segítséget nyújtani a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. (a helytelen táplálkozás is!) A tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakítása. Az iskolai környezet tudatos alakításával a tiszta, egészséges, biztonságos és kulturált körülmények megteremtése. A tiszta környezet iránti igény, a közösen megteremtett értékek megbecsülésének tiszteletére nevelni. Különös figyelmet fordítani a tanulók természettudományos gondolkodásmódjának a fejlesztésére. Bevonni a tanulókat a közvetlen környezetük kialakításába, ápolásába, megóvásába. Az ÖKOISKOLA cím megszerzése Kiemelt nevelési célkitűzések és ebből adódó feladatok a 2014/2015-ös tanévben: Tanítási órák magatartásának és a tanulási morálnak javítása, nyugodt tanítási, tanulási feltételek biztosítása Ennek érdekében: Motiválás, munkaformák változatosságának megjelenése. Rendszeres, változatos ellenőrzés, értékelés a tanítási órákon. Folyamatos óralátogatások (ig, igh, mkv). Rendezvényekre való készülés esetén a tanórák kisebb hányada sérüljön, mint az előző tanévben (5. órától tartandó ünnepélyek). Egymás problémáira, elfogadására érzékenyebbé tétel,(beszélgetésekkel, drámafoglalkozással, közösségi programokkal) Délutáni tanulási időben (napközi/tanulószoba) a felelős munkavégzésre nevelés. Nyugodt légkör, eredményes másnapra történő felkészülés feltételeinek megteremtése Ennek érdekében: Egy tanulócsoport egy csoportvezető pedagógus rendszerének kialakítása: Leckefüzet rendszeres vezettetése, felelősi rendszer kiépítése, a házi feladatok elvégzése, nyugodt, segítő tanulói légkör kialakítása. A tanórát tartó kollégák felkészülése, a csoporton belül a szokásrend összehangolása, ennek betartatása. A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE Oldal: 8

9 Játékos egyéni, fejlesztő feladatok minden csoportban. Tanulószobai foglakozások ellenőrzése, értékelése (igh.és mk. vezetők) A tanulók közötti viselkedéskultúra, tolerancia, kommunikációs készség javítása. Ennek érdekében: Konfliktuskezelő programok összeállítása, szervezése. Szakemberek, iskolapszichológus segítségének igénybevétele. A szabályok betartatása minden kolléga által. Házirend szabályainak következetes betartatása. Tartalmas, választható programkínálat kialakítása. Élhető diákbarát helyek, beszélgető sarkok megteremtése. ( udvar, könyvtár stb.) Tréningek szervezése diákoknak, pedagógusoknak. Prevenciós program szervezése. Rendszeres magatartási gond esetén csoportos beszélgetések A gyerekek aktívabb bevonása a saját programjaik szervezésébe. A tanulók részesei legyenek a programok előkészítésének, szervezésének, lebonyolításának. Önálló tevékenységek ösztönzése, aktivitás növelése (DÖK munkájának erősítése). Ennek érdekében: DÖK rendszeres, aktív működtetése. A tanulók ötleteinek, javaslatainak beépítése munkánkba. A tanulók bevonása a közösségi programokba 5. Minőségbiztosítási elvárások a ös tanévben Elvárás Megvalósítás Eredmények a tanév végére Esélyegyenlőség A HHH-s gyerekek fokozott segítése. Kéttanítós modell bevezetése, Egyéni A BTM és SNI tanulók bukásmentessége elősegítése fejlesztési tervek készítése, Differenciált értékelés. A gyógypedagógusok és a Szakszolgálat segítségének kérése Az egész napos oktatás eredményes működtetése Folyamatos visszajelzés a pedagógiai folyamatokról A tanulók megszeretik az iskolát, a tanulást, életkoruknak megfelelően motiváltak lesznek, képességüknek megfelelő tanulmányi eredmény érnek el. A pedagógusok sikerélményhez jutnak. A tanulmányi átlagok emelkedése, a bukások Folyamatos fejlesztés, korrepetálás, kéttanítós rendszer, változatos óravezetés, A tanulmányi eredmények javulása számának csökkentése változatos módszerrel A tanulók közötti viselkedéskultúra, kommunikációs készség javítása Szabályok következetes betartatása, ügyelet i rendszer kiépítése, működtetése, ellenőrzése, megfelelő programok szervezése A fegyelmező intézkedések számának csökkenése, csökken a rossz magatartást kapók száma és nő a jók aránya. Javul a tanórai és szüneti fegyelem, csökken a A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE Oldal: 9

10 A matematika és anyanyelvi kompetenciák erősítése Felkészítés a továbbtanulásra. A pedagógusok szakmai felkészültségének, az oktatás minőségének emelése. Pedagógusok értékelése, felkészítése az életpálya modell szerinti előre lépésre. A szülők elégedettségének erősítése (Családsegítő,Civil szervezetek bevonása) A mérési eredmények értékelése, fejlesztési terv készítése. Tantárgyi előkészítők magyar, matematika és történelem tárgyakból, tehetséggondozó foglalkozások szervezése, pályaválasztási tanácsadás Továbbképzések, önképzések, pályázatok keresése Értékelés, önértékelés elkészítése, Óralátogatások megbeszélése, Portfólió készítés gyakorlati megvalósítása Szülői elégedettségmérés, értékelés, korrekt kapcsolattartás,tájékoztatás, rongálások száma. A magatartási problémák hatékony kezelése. Jobb eredmény a következő években. Sikeres beiskolázás A tervezett programok sikeres megvalósítása. Javulnak a nevelési-oktatási mutatók. A nevelő- oktató munka színvonalának emelkedése, a karriertervezés beindítása Az iskola oktató-nevelő munkájának pozitív megítélése, a hatosztályos gimnáziumba menők számának csökkenése, a vidékről érkezők növekedése 6. Együttműködés, kapcsolattartás 6.1. Intézményen belüli együttműködés, kapcsolattartás: Alapja a feladat és hatáskörök tisztázása, a munkakapcsolatok fenntartása, a rendszeres vezetői megbeszélések. Az iskolavezetés kéthetenként találkozik a munkaközösségek vezetőivel, az iskola életével kapcsolatos események megbeszélése céljából. ( Szakmai, pedagógiai témák, tanulmányi helyzetek, hiányzások, nevelési problémák stb) Havi rendszerességgel telephelyi munkaértekezleteken nyílik mód és lehetőség az adott iskolatelep sajátosságaiból eredő problémák (eredmények és hiányosságok) megvitatására. A munkaértekezletet az igazgatóhelyettesek hívják össze, illetve vezetik. Munkájukat a munkaközösség vezetők segítik. Kéthavonta kerül sor az intézményi munkaértekezletre, melyet az iskolaigazgató hív össze és vezeti le. Munkáját az igazgatóhelyettesek segítik. Ezen az értekezleten kapnak részletes tájékoztatást a kollegák az intézményben történtekről, előzetes információkat az előttünk álló időszakra vonatkozóan. A telephelyek közötti kapcsolattartást, az egységes szemléletformálást az igazgatóhelyettesek biztosítják. Minden lehetséges alkalmat meg kell ragadni a közös rendezvények, találkozók, vetélkedők stb. tartására. A negyedik évfolyamok számára nyílt napok szervezésével csökkenteni lehet az átmenet nehézségeit, megismertetni őket a felső tagozat légkörével. (Vonzóvá kell tenni számukra a felső tagozatot!) Felelős: iskolavezetés, munkaközösség vezetők Határidő: folyamatos A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE Oldal: 10

11 6.2. Kapcsolattartás a diákokkal: Minden osztályfőnök, pedagógus feladata, hogy részt vállaljon ebben a munkában, segítse a diákönkormányzat vezetőjét. Feladatunk, hogy Biztosítsuk az diák önkormányzati ülések folyamatosságát, segítsük, hogy a választott képviselők átadják a hallottakat az osztálynak. Fokozatosan vonjuk be a vezetőket az iskolai programok szervezésébe, megfelelő körültekintéssel a fegyelmi problémák kezelésébe. Az évenkénti Diák-önkormányzati nap nekik és róluk szóljon, ők legyenek a program kitalálói, az ő igényük érvényesüljön, a felnőttek segítők, a feltételek biztosítói legyenek. Felelős: DÖK vezető, Határidő: folyamatos Együttműködés, kapcsolattartás a szülőkkel: Feladatunk a szülőkkel harmonikus, jó kapcsolatot kialakítani, ápolni. A jó együttműködés a közös bizalmon, őszinteségen, megbecsülésen, megértésen alapul. A szorosabb együttműködés és kapcsolatépítés kialakításához be kell vonni a szülőket az iskolai programok szervezésébe (farsang, gyermeknap, túrák, kirándulások, bemutatók) Lehetőséget kell biztosítani, hogy az iskolai közélet résztvevői legyenek. De nem szabad hagyni, hogy jelenlétükkel, alaptalan vádjaikkal az iskola jó hírnevét megsértsék. E tekintetben minden pedagógusnak következetesen, a belső szabályzatok alapján kell eljárni. Nagy gondot kell fordítani arra, hogy a szülők időben informálódjanak az iskolai eseményekről, rendezvényekről. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szüleivel rendszeresen kapcsolatot kell kialakítani, a tanulmányi és szorgalmi munkákban bekövetkezett változások értékelése céljából. Egyértelműen tisztázni kell az előttük álló időszakra kitűzött célokat és feladatokat. A kapcsolattartás formái: iskolanyitogató (leendő elsősök részére) ; szülői értekezletek; családi nap, szülők beavató képzése; szülői fórumok; fogadó órák; iskolai rendezvények; nyílt napok. Szeptember végére tervezzük a Nem birok a gyermekemmel c. előadást Rendszeres élő kapcsolatot kell kialakítani a szülők választott szervezetével, a SZMKval. Felelős: iskolavezetés,, SZMK vezetők Határidő: folyamatos SZÜLŐI értekezletek ideje: Osztályok 1. sz. szülői értekezletei: 1-4. évfolyam-szeptember 2. hete 5-8. évfolyam-szeptember 3. hete Osztályok 2. sz. szülői értekezletei: 1-4. évfolyam- február 2. hete 5-8. évfolyam- február 3. hete A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE Oldal: 11

12 Művészeti iskola összevont szülői értekezlet szeptember 05. A 8. osztályosok pályaválasztással, beiskolázással kapcsolatos szülői értekezlete: 2014.október Az SZMK vezetők 1. sz. szülői értekezlete: szeptember 24. ( a további értekezletek száma és ideje az alakuló értekezleten kerül meghatározásra!) FOGADÓÓRÁK-táblázat "A" hét "B" hét Ig. Csarkó János hétfő 8-9 ig hétfő 8-9 ig Ig.h. Gali Ildikó Éva szerda ig szerda ig Ig.h. Szabóné Balogh Andrea szerda ig szerda ig Ig.h. Tagai Andrea hétfő_t ig kedd_d ig Balogné Győri Erika hétfő ig csütörtök ig 5.c Csák Emese szerda ig szerda ig 8.a Dr. Badeebné Kövesdi Ildikó 7.c Fazekasné Hegyesi Tünde hétfő ig hétfő ig szerda ig szerda ig Fekete László kedd ig hétfő ig 7.a Koczó Zsuzsanna hétfő ig hétfő ig Koloh Nóra kedd ig kedd ig 5.d Kovácsné Szatmári Erika Kőváriné Lovassy Franciska hétfő ig szerda ig csütörtök ig péntek ig Leó Zoltán György hétfő ig hétfő ig Nuralin Attila Viljovics szerda ig szerda ig Pákozdi Gábor szerda ig szerda ig 8.b Pákozdi Gáborné hétfő ig kedd ig 8.c Pándiné Csajági Mária hétfő ig szerda ig Pántya Endre hétfő ig hétfő ig 6.b Pántya-Nagy Csilla hétfő ig kedd ig 5.a Sándorné Baji Anna szerda ig hétfő ig Simon Csaba László hétfő ig kedd ig Szőke Zoltán kedd ig kedd ig 6.d Tánczos András csütörtök ig szerda ig 6.a Tóth Imréné kedd ig szerda ig 7.d Váradi Gyula kedd ig kedd ig 6.c Vargáné Gajda Krisztina 7.b Vasné Nagy Erzsébet csütörtök ig kedd ig csütörtök ig csütörtök ig Veres- Varga Emese szerda ig szerda ig 5.b Zsadányiné Szécsi Zsuzsanna hétfő ig hétfő ig A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE Oldal: 12

13 "A" hét "B" hét 1.a/1.cs Czebe Tiborné kedd ig hétfő ig 1.a/1.cs Bereczki Márta hétfő ig kedd ig 1.b/2.cs Pap Zsigmondné szerda ig szerda ig 1.b/2.cs Zsadányi Lajos hétfő ig hétfő ig Vassné Szívos 1.c/3.cs hétfő hétfő Ilona ig ig 1.c/3.cs Tímár Adrienn hétfő ig hétfő ig 1.d/4.cs Koncz Sándorné kedd ig hétfő ig Lengyelné Vetési 1.d/4.cs hétfő kedd Adrienn ig ig 2.a/5.cs Répási Erika hétfő ig kedd ig 2.a/5.cs Vásárhelyi Ildikó kedd ig hétfő ig 2.b Latyák Ildikó csütörtök ig csütörtök ig 2.c Csiga Istvánné csütörtök ig csütörtök ig 3.a Árvai Gyöngyi kedd ig kedd ig 3.b Szabóné Sáfián kedd kedd Erzsébet ig ig 3.c Zsombokné Danek kedd kedd Magdolna ig ig 4.a Dr. Dobóné Vígh kedd kedd Tímea ig ig 4.b Leó Zoltánné kedd ig kedd ig 4.c Varga Istvánné csütörtök ig csütörtök ig 4.d Pap Gyuláné csütörtök ig csütörtök ig Schultzné Tolnai 6. cs csütörtök csütörtök Henrietta ig ig 7. cs Győrke Edit csütörtök ig csütörtök ig 8. cs Kiss Zoltánné hétfő ig hétfő ig 9. cs Czeglédi Gerda kedd ig kedd ig 10. cs Balla Lászlóné szerda ig szerda ig 11.cs Angyal Jánosné hétfő ig hétfő ig Katiné Szécsi Judit csütörtök ig csütörtök ig Tiszainé Rudner Judit Művészeti iskola Horváth Babara szerda ig szerda ig Czeglédi Anita hétfő ig hétfő ig Kenyeres Csaba hétfő ig hétfő ig Rázga Józsefné kedd ig kedd ig A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE Oldal: 13

14 6.4. Külső kapcsolatok: A fenntartóval és a működtetővel a folyamatos, kölcsönös, korrekt tájékoztatáson alapuló kapcsolat fenntartását kell elérni. Felelős: iskolavezetés Határidő: folyamatos Élővé kell tenni kapcsolatunkat a helyi középiskolával, ez elsősorban az intézményvezető feladata. Felelős: iskolavezetés Határidő: folyamatos Tovább kell építeni és ápolni együttműködésünket a szakszolgálattal, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal, a védőnővel, az óvodával (Hidacska csoport, közös rendezvények), a városi könyvtárral, múzeummal, sport- és szabadidő központtal, tűzoltósággal, rendőrséggel és a helyi civilszervezetekkel. Felelős: iskolavezetés Határidő: folyamatos Fel kell újítani kapcsolatunkat a megyei Pedagógiai Intézettel, aktív részvétel az általuk meghirdetett szakmai továbbképzéseken, fórumokon, ill. közös rendezvények szervezésével. Felelős: iskolavezetés Határidő: folyamatos Működő, naprakész honlap számtalan információ átadására ad lehetőséget, az internetes kapcsolattartás pedig meggyorsítja az egymás közötti kommunikációt. Vigyázni kell azonban a Knt. 42. (1)-ben megfogalmazott titoktartási kötelezettség betartására. Felelős: rendszergazda, informatikát oktató Határidő: folyamatos 7. Ellenőrzés, mérés, értékelés 7.1.Tanulói mérések, visszajelzési területek: Elsőseinknél elvégezzük a DIFER mérést az érintett tanulóknál: Határidő: folyamatosan, illetve október 10-ig felmérés, október 22-ig jelentés december 05-ig elvégezni a mérést Felelős: Szabóné Balogh Andrea igh. Szövegértés és a matematikai eszköztudás fejlődésének mérése a 6. és 8. osztályokban Felelős: Tóth Imréné A jelentés határideje:2014.november 21. A mérés időpontja: május 27. szerda A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE Oldal: 14

15 Írásbeli szövegértési készség mérése az első idegen nyelvet tanuló 6. és 8. osztályokban. Felelős: Fazekasné Hegyesi Tünde Ideje: 2015.június 11. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata az 5-8. osztályokban Felelős: Kovácsné Szatmári Erika Ideje: 2015.január 05- május 27. között Pedagógusok ellenőrzése, értékelése: A pedagógusok pedagógiai szakmai ellenőrzésének területei megegyeznek a pedagógusok előmeneteli rendszerében használt pedagógusminősítési területekkel. Célja a minőségi munka színvonalának emelése mellett, biztosítani a feltételeket a felkészüléshez, a minősítésre történő ráhangolódáshoz. Ennek megfelelően az ellenőrzés és értékelés a nyolc kompetencia területekre terjed ki. Módszerei: dokumentumok ellenőrzése; az adott pedagógusra vonatkozó, intézményi önértékelés értékelőlapja; tanmenetek, tematikus tervek, ill. az éves tervezés dokumentumai; óraterv; napló; tanulók füzete; tanulói munkák; óra/foglalkozás látogatása, megbeszélése; interjúk Kiemelt ellenőrzési területek a tanév folyamán: Adminisztrációs feladatok ellátása Felelős: igazgatóhelyettesek. Határidő: folyamatos. Tantermek állapotának vizsgálata Felelős: igazgatóhelyettesek. Határidő: folyamatos. Értékelés félévenként legalább kétszer A helyi tanterv bevezetése 1-2. és 5-6. osztályokban.(helyi, nevelési tartalmak érvényesülése, tanmenetek használhatósága). Felelős: igazgató, munkaközösség vezetők. Határidő: folyamatos Óralátogatások, tanórai foglalkozások, napközis és tanulószobai munka ellenőrzése motiválás, változatos munkaformák alkalmazása, tanulói teljesítmény és magatartás értékelése tanulói felszerelések ellenőrzése tanórára való felkészültség ellenőrzése Felelős: igazgató, munkaközösség vezetők. Határidő: folyamatos Ügyeleti feladatok ellátása Felelős: igazgatóhelyettesek, munkaközösség vezetők. Határidő: folyamatos Szülői elégedettségi kérdőívek kiadása, értékelése Felelős: igazgatóhelyettesek, Határidő: tanév vége. A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE Oldal: 15

16 8. Munkaközösségek, munkacsoportok a tanévben Ebben a tanévben átszerveztük a munkaközösségeket, pontosítottuk a munkaközösség vezetők feladat- és hatáskörét. A munkaközösség neve Alsós szakmai közösség Napközis szakmai közösség Humán szakmai közösség Reál szakmai közösség (matematika, technika, informatika) Idegen nyelvi szakmai közösség Természettudományos szakmai közösség Testnevelés szakmai közösség Munkaközösség vezető Árvai Gyöngyi Győrke Edit Pándiné Csajági Mária Tóth Imréné Fazekasné Hegyesi Tünde Dr. Badeebné Kövesdi Ildikó Kovácsné Szatmári Erika Kapcsolódó szakok Az 1-4.évfolyamon tanítók A napközis nevelők Anyanyelv és történelmet tanítók, alsóban tanítók ( a és d ) A matematikát, technikát, informatikát tanítók alsóban tanítók ( b ) Az idegen nyelvet tanítók A biológiát, földrajzot, kémiát tanítók alsóban tanítók ( c ) A testnevelést tanítók (1.a, 1.d) A munkaközösség vezetők általános feladatai: Szakmai munka irányítása az iskola helyi tantervének megfelelően Szakmai-pedagógiai segítségnyújtás a munkaközösség tagjainak. A szakmai munka ellenőrzése, értékelése, pedagógiai értékelési rendszer alapján a pedagógusok munkájának értékelése. Óralátogatások. Az eszközállomány fejlesztésénél jelentkező lehetőségek figyelemmel kísérése, szükséges beszerzések tervezése, segítése. Házi versenyek szervezése, lebonyolítása, felmenő rendszerű versenyek koordinálása Felmérések tervezése, lebonyolítása A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE Oldal: 16

17 8.2. A tanév folyamán egy-egy kiemelt feladat, program színvonalas megvalósítása érdekében ún. munkacsoportokat hozunk létre, melyek tervező, szervező, koordináló szerepet töltenek be. A munkacsoport megnevezése Vezetője Tagjai Az egész napos oktatásban Vásárhelyi Ildikó dolgozók Czebe Tiborné, Bereczki Márta, Pap Zsigmondné, Zsadányi Lajos, Vassné Szivos Ilona, Tímár Adrien, A kéttanítós modellel dolgozók Sándorné Baji Anna Pándiné Csajági Mária, Zsadányiné Szécsi Zsuzsanna Csák Emese, Pákozdi Gáborné, Tóth Imréné, Vasné Nagy Erzsébet A tanulásmódszertant oktatók Pándiné Csajági Mária Fazekasné Hegyesi Tünde, Vargáné Gajda Krisztina, Czebe Tiborné, Pap Zsigmondné, Koncz Sándorné, Vassné Szivos Ilona Pályázatfigyelők Koczó Zsuzsanna Tiszainé Rudner Judit, Elek-Pap Viktória, Kovácsné Kincses Anikó, Tagai Andrea, Csák Emese Az IPR intézményi koordinálását végzők Leó Zoltánné Tiszainé Rudner Judit, Csiga Istvánné, Koczó Zsuzsanna Az ügyeleti rendszer kiépítését, működtetését, irányítását végzők Gali Ildikó Éva Szabóné Balogh Andrea, Tagai Andrea, Dr. Badeebné Kövesdi Ildikó Tildy Zoltánra Emlékezünk Elek-Papp Viktória Pákozdi Gáborné, Pándiné Cs.Mária, Tagai Andrea, Gali Ildikó, Szabóné Balogh Andrea, Vargáné Gajda Krisztina Gyermek- és ifjúságvédelmi Fekete László Katiné Szécsi Judit, feladatok ellátása Esélyegyenlőségi munkacsoport Tiszainé Rudner Judit Fekete László SZMK -vez. Családsegítő Gyámügy Iskola rendőr, Cigány kisebbség képviselői Pályaválasztást koordinálók Dr. Badeebné Kövesdi Pándiné Csajági Mária, Pákozdi Gáborné csoportja Ildikó Tehetséggondozó munkacsoport Tagai Andrea Tiszainé Rudner Judit,, Elek-Pap Viktória Intézményi dokumentumokat felülvizsgáló csoport Gali Ildikó Éva Tagai Andrea, Szabóné Balogh Andrea, Tiszainé Rudner Judit, Árvai Gyöngyi A pedagógusok munkájának értékelését végző munkacsoport Csarkó János munkaközösség vezetők és igazgatóhelyettesek 9. Kiemelt iskolai ünnepek, rendezvények, programok a tanévben 9.1. Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó megemlékezések: Ünnep és időpont Ünneplés formája Résztvevők Felelős Október 6. Aradi Vértanúk Napja Ünnepélyes megemlékezés a 4. órában. Alsó és felső tagozat Alsós- és az anyanyelvi munkaközösség Október 23. Nemzeti Ünnep Ünnepélyes megemlékezés a 4. órában. Alsó és felső tagozat Alsós- és az anyanyelvi munkaközösség Február 25. Történelem órán beszélgetés Felső tagozat történelmet tanítók A diktatúrák áldozataira emlékezünk a témával kapcsolatban Március 15. Ünnepélyes megemlékezés a Alsó és felső Alsós- és az anyanyelvi Nemzeti Ünnep Április 16. A holokauszt áldozataira emlékezünk Június4. Nemzeti Összetartozás Napja 4. órában. Történelem órán beszélgetés a témával kapcsolatban Ünnepélyes megemlékezés a 4. órában. tagozat Felső tagozat Alsó és felső tagozat munkaközösség történelmet tanítók Alsós- és az anyanyelvi munkaközösség A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE Oldal: 17

18 9.2. Megemlékezések: Évfordulóhoz kapcsolódó rendezvény: Névadónkra, Tildy Zoltánra emlékezünk, születésének 125. évfordulóján. Névadónk nyomában címmel iskolahetet rendezünk Felelős: Tildy emlékére alakuló munkacsoport Határidő: november Ünnepkörökhöz kapcsolódó rendezvények: Szeptember: Tildy fogalmazásíró pályázat Magyar Népmese Napja (szeptember 30): pályázat, (iskolai könyvtár, napközi) képzőművészeti mesehét Október: Állatok Világnapja (Október 01) vetélkedő, kerékpártúra és állatsimogató Zene Világnapja (Október 01) koncert iskolai megemlékezés, területi történelemverseny Magyar Festészet Napja (Október 16) Alkotónap November: Tildy Zoltán emlékhét Egészségvédelmi hét Halottak Napi ünnepkör - idegen nyelvi tanórákon December: Télapó (december 06) Télapóvárás Rajzverseny Karácsonyi ünnepkör, Advent Városi gyertyagyújtás Projektnap, Karácsonyi műsor Karácsonyi koncert Iskoladekorálás Angol teadélután Karácsonyi ajándékműsorok Január: Magyar Kultúra Napja (január 22) Előadás Február: Farsang Téltemető, farsangi felvonulás Farsangi mulatság Farsangoló előadás Március Víz Világnapja (március 22) Víz Világnapi hét március A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE Oldal: 18

19 Április: A Meseírás Világnapja (Április 02) Andersen illusztrációs projekt A Költészet Napja (április 11) Magyar nyelv hete április Vers és prózamondó verseny (5-6 o.) Versünnep (7-8 o.) Versíró pályázat (1-4o.) A Föld Napja (április 22) Projektnap Műsor Magyar Művészetoktatás Napja (április utolsó szombatja) Megemlékezés Tánc Világnapja (április 30) Gálaműsor 9.4. Művészeti programok: Zene Világnapi koncert, Magyar Festészet Napja- alkotónap, Dalszövegmondó verseny, Karácsonyi műsor, Karácsonyi koncert, Karácsonyi kiállítás,mikulás rajzverseny, Magyar Kultúra Napja-előadás, Táncgála, Farsangoló-előadás, Imprócska - megyei színjáték verseny, Meseírás Világnapja Andersen illusztráció projekt, Magyar Művészetoktatás Napjamegemlékezés, Szívem csücske országos rajzverseny, tanszakok féléves és év végi vizsgaelőadásai, AMI TÁMOP program művészeti elemei Egyéb iskolai rendezvények, programok: Iskolanyitogató (leendő elsősök fogadása) Felelős: a 4. évfolyam osztályfőnökei Határidő: 2015.március-április Tanévnyitó ünnepség Felelős: Szabóné Balogh Andrea, Pándiné Csajági Mária Határidő: 2014.augusztus 29.du.17 óra Egészség nevelési hét Felelős: a természetismereti munkaközösség Határidő: november Karácsonyi projektnap Felelős: Határidő: 2014.december 19. Anyák napi műsorok Felelős: Határidő: 2015.május 1. hete Fordított nap Felelős:, szaktanárok Határidő: 2015.április 1. Ballagás Felelős: a 7. és 8. évfolyam osztályfőnökei Határidő: június 13. A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE Oldal: 19

20 A Föld napja, környezetvédelmi hét Felelős: természetismeret munkaközösség Határidő: 2015.április Nyílt Tanítási napok Felelős: iskolavezetés, munkaközösség vezetők Határidő: 2015.április Erdei iskola Felelős: 3.oszt. fők Határidő: 2015.június 10. Családi-nap Felelős: DÖK, Határidő: 2015.június 10. Tanévzáró ünnepség Felelős: Gali Ildikó, Pándiné Csajági Mária Határidő: 2015.június Az öt pedagógiai célú munkanap felhasználása Program Időpont Felelős Diák önkormányzati nap június Pántya-Nagy Csilla DÖK vez. Tanítás nélküli munkanap Gali Ildikó Szabóné Balogh Andrea Névadónk nyomában Projekt-nap 2014.november 18. osztálykirándulás folyamatos Árvai Gyöngyi Elek-Pap Viktória,Csák Emese, Pákozdi Gáborné, Tagai Andrea, Gali Ildikó, Szabóné Balogh Andrea, Vargáné Gajda Krisztina Tantestületi továbbképzés (Az agresszió háttere és megelőzésének pedagógiai módszertana) Csapatépítő tréning Csapatépítő tréning október 13. iskolavezetés május iskolavezetés 11.Tervezett tantestületi és pedagógus továbbképzések: Esetmegbeszélés az iskolában (31 fő) augusztus 27.-én Önismeret (31 fő) augusztus 27.-én Az agresszió háttere és megelőzésének pedagógiai módszertana (október) Felkészítés a minősítő vizsgákra, portfólió készítés (november) A tanulás tanítása (szeptember) A kéttanítós módszer kínálta lehetőségek kihasználása (október) Csapatépítő tréning (1-1 nap ősszel és tavasszal) A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE Oldal: 20

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 03/04 Készítette: Földesi Judit A munkatervet elfogadta: Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 03-04. tanév munkaterve

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23.

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv... 16 III.

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve a 2010/2011. tanévre Tura, 2010. szeptember Tartalomjegyzék A Hevesy György Általános Iskola éves munkaterve 3 A tantestület 7 Az 1-2. évfolyam munkaközösségének

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Munkaterve a 2014 2015 tanévre Ságújfalu, 2014. augusztus 27.. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. tanév

MUNKATERV 2014/2015. tanév Iktatószám: Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM 035322 MUNKATERV 2014/2015. tanév A munkatervet készítette: intézményvezető Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve 2014-2015-ös tanév Tartalomjegyzék A tanév kiemelt feladatai... 3 A tanulók teljesítményének mérése... 5 Pedagógusképzés, továbbképzés... 6 Ellenőrzési,

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015 TANÉV

Munkaterv 2014/2015 TANÉV Munkaterv 2014/2015 TANÉV Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola Szabó Éva TARTALOM oldalszám I. AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE VONATKOZÓ 3 MUNKATERVI FELADATOK 1. Az egész intézményi működés

Részletesebben

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök)

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök) A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-2012. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2012. június 27. Kapja: Bencsik Mónika Polgármester Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A N Y É K L Á D H Á Z A 2015. 03. 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A köznevelési törvény alapján

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010.

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának mint intézményfenntartónak Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

M U N K A T E R VE 2009.

M U N K A T E R VE 2009. Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, 2007. Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi u. 1-3. Tel.:

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE PEDAGÓGIAI PROGRAM NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE 6-7. Tartalomjegyzék Tartalom I. Bevezetés 4 1. Az intézmény adatai

Részletesebben

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja Tartalomjegyzék 1. NEVELÉSI PROGRAM 3 1.1 Helyzetelemzés 3 1.1.1 Tartalmi szabályozás új dokumentumai 5 1.2 Pedagógiai alapelvek és értékek - iskolánk pedagógiai hitvallása 5 1.3 Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben