Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető"

Átírás

1 Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető 0

2 TARTALOMJEGYZÉK: I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. BEVEZETŐ 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 3. TÁRGYI FELTÉTELEK 4. GAZDÁLKODÁSRA VONATKOZÓ ADATOK 5. TANULÓINK 5.1. Létszámok és arányok 5.2. Gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok és a támogatások rendszere 6. KAPCSOLATOK II. III. IV. PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG 1. OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA 1.1. Tanulmányi munka 1.2. Továbbtanulás 1.3. Programok 2. ÉRTÉKÖRÖKÍTŐ SZEREPVÁLLALÁS 3. INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZER MŰKÖDTETÉSE 4. MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK 4.1. DIFER mérés 4.2. Fizikai állóképesség mérése 4.3. Műveleti sebesség mérése 4.4. Kompetenciamérések 4.5. Partneri elégedettségmérés 5. PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG MŰVÉSZETI NEVELÉS ZÁRÓ GONDOLATOK MELLÉKLETEK: 1. számú melléklet: Programnaptár tanulmányi versenyek eredményeivel 2. számú melléklet: Sportversenyek eredményei 1

3 Én azt hiszem, gyereket csak úgy lehet nevelni, ha az ember megtiszteli azzal, hogy komolyan veszi. /Szabó Magda/ I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. BEVEZETŐ Hazánk jövőjét alapvetően meghatározza az oktatás minősége. A közoktatás évszázados feladata a nemzeti és az egyetemes kultúra gyarapítása, továbbadása. A legfontosabb cél, hogy a diákok általános műveltsége, tudásszintje megfeleljen a hazai és nemzetközi elvárásoknak, egyéni és közösségi érdekeket szolgálva boldoguljanak, nemzeti identitásuk valódi kötődést jelentsen hazájukhoz, szülőföldjükhöz. A Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda közel fél évszádos múltjában meghatározó, Kodály Zoltán szavaival élve, olyan EMBERISKOLA megteremtése, melynek segítségével a tanulók nyitottabbá válnak az értékek befogadására, az ének-zenei nevelés ösztönző hatásával sokrétű, színes, egyéniségre szabott képességfejlesztést valósíthatunk meg. A művészeti nevelés áthatja pedagógiai munkánkat, intézményünk életében meghatározó az érzelmi nevelés, érzelmi intelligencia széleskörű, hatékony fejlesztése. A Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda egységes intézményként kezdte meg a 2011/2012-es tanévet, építve a korábbi szoros szakmai együttműködésre, a hagyományokra az óvoda és iskola között. Az intézmény alapító okiratának megfelelően végzi tevékenységét, az egységesen kialakított alapdokumentumok a Pedagógiai Program, a Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Intézményi Minőségfejlesztési Program alapján. 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK Az új intézményi struktúrában a szervezet szintjén történő változás a célirányos szakmai munkát, a hatékony humánerőforrás gazdálkodást támogatta. (Szervezeti felépítés 1. ábra) Szervezeti felépítés 1. ábra A szakos ellátottság teljes körű, bár nehézséget jelent, hogy néhány szak esetében csak egy kollega rendelkezik azzal a végzettséggel. Ezt igyekszünk belső hospitációs rendszerrel, folyamatos önképzéssel segíteni. Az óvodai úszásoktatás megvalósítása is a közös intézményi keretek között történik. 2

4 A szakmai megújulást biztosítja a pályázatokhoz kapcsolódó továbbképzéseken való részvétel. Ezen kívül 2 fő új végzettséget szerzett (gyógypedagógus, vizuális- és környezetkultúra tanár), illetve 5 fő szakvizsgázott pedagógiai végzettség megszerzése folyamatban van (közoktatás vezetői, tehetséggondozó, természettudományos tudás mérése). Két fő szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátására szerzett végzettséget. A beiskolázási terv biztosítja a továbbképzési kötelezettség teljesítését egyéni szinten. Pedagógus munkakörben óvodai szinten 4 fő óvodapedagógus, iskolai szinten az engedélyezett 31 státusz keretében részmunkaidőben is dolgoznak: 6 fő 0,75 státuszban, 1 fő 0,5 státuszban és 26 fő teljes státuszban. Prémiuméves kolléga határozott idejű szerződésének meghosszabbítását nem kérte, 1 fő óvodapedagógus nyugdíjazását,1 fő ének-zene szakos kolleganő korhatár előtti ellátását kérte. Nem pedagógus munkakörben jelenleg 1 fő dajka és 1 fő gazdasági ügyintéző dolgozik, valamint 0,5 státuszban gyermek-és ifjúságvédelmi felelős. Közfoglalkoztatás keretében jelenleg óvodai szinten 3 fő (2 fő dajka, 1 fő óvodatitkár), iskolai szinten 10 fő (1 fő iskolatitkár, 1 fő informatikus, 1 fő udvaros, 7 fő takarító) segíti a pedagógiai munkánkat. A 2011 és 2012-es évben összesen 57 fő közfoglalkoztatását valósítottuk meg. Foglalkoztatottak (2. ábra). Óvoda pedagógus dajka egyéb/közfog lalkoztatott pedagógus 3 Iskola nem egyéb/közfoglalkoztatott pedagógus munkakör 2011/ /15/5 2012/ , ábra Az SNI (sajátos nevelési igényű), a BTMN-s (beilleszkedési, magatartási nehezítettség) tanulók fejlesztését, a gyógytestnevelést, az iskolapszichológusi feladatok ellátását utazó gyógypedagógusok végzik az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadóból. 3. TÁRGYI FELTÉTELEK A nevelő oktató munka megvalósítása két telephelyen történik. Az iskolai tevékenységre a Szent István tér 2. számú műemlék jellegű épület szolgál, az óvodai nevelés a Szabadság tér 93. alatti telephelyen valósul meg. A Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda segítségével kutatjuk a komplex épület felújítási pályázatokban rejlő lehetőségeket. A karbantartási feladatok megvalósítását is ők segítik. Az óvodai egységben tágas udvar ad lehetőséget a mindennapi mozgásra, játékra, a csoportszobák (2 db) gyermekbarát, az óvodai élethez igazodó felszereltséggel rendelkeznek. A csoportszobák és kiszolgálóegységek tisztasági festése a nyáron megtörtént. Az iskolai egységben az oktató-nevelő munka osztálytermi rendszerben folyik, néhány tantárgy (informatika, technika, rajz, ének, kémia-fizika) oktatásához szaktanterem áll rendelkezésre. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város pályázati tevékenységének köszönhetően a TIOP pályázatokhoz kapcsolódóan lehetőség nyílt informatikai eszközök beszerzésére (3. ábra). TIOP /09 tanulói laptop pályázat TIOP /07 Intelligens iskolarendszer megvalósítása Hódmezővásárhelyen projekt 151 db tanulói laptop 9 db interaktív tábla 6 tanári laptop 40 db számítógép 3. ábra A számítógépes tanterem bútorzatának cseréje mellett, a korszerű pedagógiai eljárások alkalmazásához szükséges tanulóbarát osztálytermek kialakítására törekszünk. Ebben a tanévben újabb fejlesztő szoba kialakítását tettük meg átrendezéssel. A tantermek rendszerében igyekszünk felkészülni az egész napos nevelést biztosító működéshez.

5 Az iskolában a következő fejlesztések valósultak meg: Az intézmény teljes körű lomtalanítása katasztrófavédelmi. tűzvédelmi szempontok figyelembevételével. 9 tanterem festése tornaterem/táncterem festése, hozzá kapcsolódó öltöző, mellékhelyiségek festése folyosók festése mellékhelyiségek festése Sportcsarnokban: öltözők, mellékhelyiségek festése belső homlokzat javítása kerékpártároló elhelyezése bejárati ajtó rekonstrukciója a fűtési csőrendszer cseréje Az udvari tanterem új lehetőséget ad az újszerű tanulásszervezési munkaformára is, a természet közeli pedagógiai eljárások megvalósulhatnak. A kerékpártároló területi bővítése megvalósult, továbbra is cél a fedett rész bővítése. Mindkét telephelyen szülői összefogással valósult meg az udvari játszó eszközök felújítása, az udvar rendbe tétele, illetve az intézményhez kapcsolódó alapítványok támogatták a fejlesztéseket. Telephelyeink igazi Tündérkertet jelentenek gyermekeinknek és nagyon fontos a biztonságos, szép tanulási környezet megteremtése. A költséghatékony működéshez szükség lenne a teljes körű fűtéskorszerűsítésre, a nyílászárók cseréjére. Ezen kívül a tetőszerkezet, a tűzfal rendbetétele elengedhetetlen a biztonságos működtetéshez. 4. GAZDÁLKODÁSRA VONATKOZÓ ADATOK Az intézmény gazdálkodásának megszervezése tekintetében részben önállóan működő költségvetési szerv, az előirányzatok feletti rendelkezés jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezik. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatallal Együttműködési megállapodás alapján munkamegosztás szerint történik a gazdálkodási feladatok ellátása. 4 ábra 5. ábra 4

6 Bevételi (4. ábra) és kiadási (5. ábra) oldalon a évben e Ft költségvetési teljesítés volt. A bevételek 63%-a normatív támogatás, 30%-a önkormányzati támogatás. Kiadási oldalon a személyi juttatások 79%, a munkaadót terhelő járulékok 19%-ot, a dologi kiadások 8%-ot jelentettek. 5. TANULÓINK 5.1. Létszámok és arányok Az óvodába felvehető maximális létszám 52 fő, iskolai szinten 480 fő. Kihasználtság óvodai szinten 92%-os, iskolai szinten 89 %-os. A beóvodázási és a beiskolázási feladatainkat Hódmezővásárhely Esélyegyenlőségi terve alapján az intézmények közötti együttműködés és a körzeti feladatellátás megvalósítása mellett végezzük. Létszámadatok: (6. ábra, 7. ábra, 8. ábra) Óvoda: Összlétszám Hátrányos helyzetű (HH) Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) 2011/ % 6 13% 2012/ % 6 13% 6. ábra Iskola: Tanév Összlétszám Hátrányos helyzetű (HH) Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) 2008/ % 16 4% 2009/ % 22 5% 2010/ % 28 6% 2011/ % 37 9% 2012/ % 29 7% Évfolyam 2010/ / /2013 Össz HH HHH SNI Össz HH HHH SNI Össz HH HHH SNI összesen ábra 8.ábra 5.2. Gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok és a támogatások rendszere A gyermekvédelem komplex és preventív tevékenységi rendszer, amelyet a gyermeki szükségletek (szeretet, biztonság, esélyegyenlőség, egészségvédelem) és jogok kiteljesítésére való folytonos törekvés jellemez. Ez a tevékenység nagyfokú érzékenységet, empátiát, tapintatot, szakértelmet igényel. Csak akkor lehetünk eredményesek, ha a gyermekek mindenek felett álló érdekének érvényesítését tartjuk elsődlegesnek, és ennek kapcsán szoros együttműködést alakítunk ki valamennyi résztvevő között. 5

7 Intézményünkben jellemzően jó az iskola és a szülői ház együttműködése és kapcsolattartása. A családok életében felhalmozódó problémák hatnak az iskolára, a gyermekek nevelésére és gondozására. Egyre több a veszélyeztető tényező. Az ifjúságvédelmi tevékenységünk célja az, hogy megelőzzük, elhárítsuk vagy enyhítsük azokat, a gyermekekre ható károsodásokat, amelyek a személyiségfejlődést megzavarják vagy gátolják. Segítsük azoknak a pozitív hatásoknak az érvényesítését, amelyek hozzájárulnak a tanulók egyénileg és társadalmilag is értékes képességeinek kibontakoztatásához és fejlesztéséhez. Rendszeres kapcsolatot tartunk a Kagylóhéj Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal. Kiemelt kötelezettségünk a hiányzások nyomon követése, jelzőrendszer működtetése. Az elmúlt tanévben 3 esetben volt szükséges jelzéssel élnünk az igazolatlan hiányzások miatt. Támogatásokra vonatkozó adatokat a 9. ábra mutatja. Gyermekeink közel 50% valamilyen szempontból különleges gondozást, odafigyelést igényel. ISKOLA Létszám/fő ingyenes tankönyv/fő Rendszeres gyermekvédelmi támogatás/fő 6 50%-os étkezési támogatás/fő 100%-os étkezési támogatás/fő 2008/ / / / / ÓVODA Létszám/fő Rendszeres gyermekvédelmi támogatás/fő 50%-os étkezési támogatás/fő 100%-os étkezési támogatás/fő 2011/ / KAPCSOLATOK 9. ábra Intézményünk életében nagyon fontos a megfelelő és együttműködésre, kölcsönös szakmai tevékenységre épülő kapcsolatrendszer működtetése, melyet a 10. számú ábra szemléltet. További kapcsolati elemet jelent az új közoktatási rendszer valamennyi eleme, valamint az Intézményi tanács működése. Kapcsolat Megnevezés Tartalma Eredmény Szülőkkel SZMK, Iskolaszék Szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt nap, családlátogatás, közös szabadidős programok, értékelő megbeszélések, egyéni beszélgetések. EGYMI és Nevelési Tanácsadó Gyermekjóléti, családsegítő szolgálat Civil szervezetek Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok Hódmezővásárhelyi Ének- Zenei Iskola Alapítvány Fejlesztő tevékenységek A tanulókkal kapcsolatos szociális problémák. Tanulók támogatása, programok támogatása. Tárgyi eszköz beszerzése, fejlesztés Sporttevékenység támogatása Tehetséggondozás (kórus, tanulmányi versenyek) A szülők bevonására az iskola programjaiba, kölcsönös kommunikáció Integrált nevelés megvalósítása Intézkedések, a gyermekek életminőségének javítása. A Liszt Ferenc Ének- Zenei Iskola oktatónevelő munkájának támogatása, esélyegyenlőség biztosítása, tehetséggondozás.

8 Hódmezővásárhelyi Szabadság téri Óvoda Gyermekeiért Alapítvány Zöld Kapocs Lányi Lajos Közhasznú Egyesület Városi Vegyeskar Kulturális programok megvalósítása, részvétel támogatása Gyermekek osztálykirándulásának támogatása Iskolai rendezvények megvalósításának segítése Iskola festése. Tárgyi eszközök beszerzése Játékok: csoport, udvari és fejlesztő játékok Környezetvédelmi, környezetnevelő programok Hagyományok megőrzése. Tárgyi feltételek támogatása. Zöld karácsony, Erdei iskola, Tanösvény használat Közös programok Kulturális intézmények: Bessenyei Ferenc Művelődési Központ Németh László Városi Könyvtár Pósa Lajos Gyermekkönyvtár Tornyai János Múzeum Alföldi Galéria Emlékpont Tájház Sport szakosztályok Egészséges Vásárhelyért Program Iroda Színházlátogatás, mozi látogatás, kiállítások Tanórai munka, tanári felkészülés Atlétika, úszás, kosárlabda, kézilabda, vízilabda Egészséges Vásárhelyért projekt megvalósítása Hagyományőrzés Projektek megvalósítása Színházlátogatás, mozi látogatás, múzeumlátogatás megszervezése A múzeumok által kínált programok kihasználtsága Mindennapos testnevelés támogatása, egészséges életmód alakítása Intézményi szinten történő beépítés Egészség és környezettudatos szemlélet alakítása. Igényes szabadidős programok biztosítása intézményi szervezésben. Mindennap kultúra projekt megvalósítása Együttműködési megállapodás az intézmények működésében. Kistérségi versmondó verseny Utánpótlás biztosítása Közös és intézményi szintű programok: Erdei iskola, Egészség hét, 8 órás kosár Bodnár Bertalan Oktatóközpont Intézmények közötti: óvodák, általános iskolák, középfokú intézmények, felsőfokú intézmények, partneriskolák Hunniareg Pedagógiai Intézet Hospitáció Szakmai tapasztalatcsere Elméleti, módszertani előadások Kutatás, mérések Zöld órák, Erdei iskola Családi napok Óralátogatás, szakmai értékelés, konferenciák, programok kölcsönös együttműködés jegyében. Szakmai szolgáltatás Természet közeli oktatás, új tanulásszervezési eljárások megvalósítása. Szakmai együttműködések: esélyegyenlőség, kompetencia alapú oktatás, továbbtanulás, pedagógiai gyakorlatok megismerése. Együttműködő partneri kapcsolat, tájékoztatás, 7

9 www. hodmezovasarhely.hu Média: Városi Televízió Rádió 7 Vásárhelyi Hírek Egyéb: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatal Közigazgatás Információs Rendszere Magyar Államkincstár Commitment Pedagógiai Intézet nc.hodtav.hu KIR MÁK TANINFORM Az iskoláról, az iskola oktatónevelő munkájáról, egyéb tevékenységéről való tájékoztatás. Pályázatok disszeminációja. Adatszolgáltatás Beszámolók Elektronikus napló szakmai programok szervezése. Tájékoztatás az intézményről Teljes körű tájékoztatás, kölcsönös együttműködés Kötelező jogszabályi háttérnek megfelelő működés és információáramlás. Iskolai adminisztráció 10. ábra II. PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG A Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda kiemelt szakmai feladata az új intézményi struktúra működtetése, ahol közös stratégiai cél továbbra is a magas színvonalú oktatás és nevelés megvalósítása. Intézményünkben a kodályi elvekre épülő pedagógiai koncepció alapján történik az ének- zenei nevelés, mely biztosítéka a sokoldalú készség-és képességfejlesztésnek. Szoros együttműködés valósul meg a Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel, így tanulóink az emelt-szintű ének-zenei órák, az énekkari órák mellett, a hangszeres tanulás és néptánc oktatás révén minden nap zene közelben élnek. A művészeti, ének-zenei tevékenység intézményi szinten átszövi mindennapjainkat és kapcsolódási pontokat jelent a tanári együttműködésnek. Az intézmény hatékony működéséhez szervezeti szinten meghatározó egységek az óvodai, alsós és felsős munkaközösség, az IPR munkacsoportok, az osztályfőnöki team, a szakmai mikroközösségek. 1. OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA A pedagógus tevékenységének hatékonyságát, oktató-nevelő munkájának minőségét számos tényező befolyásolja. Szakmai felkészültsége, a sokszínű módszertani kultúra mellett a felelősségérzet, a saját normákban, értékekben való következetesség, a jó emberismeret, a szakmai elkötelezettség, a kooperatív attitűd és a tolerancia kell, hogy jellemezze a jövő nemzedékét tanító pedagógusokat. A pedagógusnak nem csupán ismeretátadó feladata van, hanem rendkívül fontos szerepe van az értékközvetítésben, a társadalom által megkövetelt normák elsajátításában. A közvetítés akkor hiteles, ha a pedagógus valóban elfogadja és átérzi a közvetített értékeket. Közös értékrendünkben a legfontosabb a gyermekközpontú szemlélet, a családias otthonos iskola működtetése. A 2011/2012-es tanévben 16 tanulócsoportban, 4 iskolaotthonos, 4 napközi otthonos, 1 tanulószobai csoportban és 2 óvodai csoportban valósítottuk meg munkatervben megfogalmazott konkrét feladatainkat. Kiemelten kezeljük az új intézményi struktúrában rejlő szakmai lehetőségeket. Keressük azokat a pontokat, ahol az óvoda-iskola szakmai tevékenysége összekapcsolódhat, természetesen megőrizve az óvodai nevelés, valamint az iskolai oktató, nevelő munka fő cél és feladatrendszerét. 8

10 A 2011/2012-es tanévben véleményeztük, javaslatokat fogalmaztunk meg az új Köznevelési törvényhez, illetve a Pedagógus életpálya modellhez. A 2012/2013-as tanévtől fokozatosan kerül bevezetésre az új Nemzeti Alaptantervvel együtt szeptember 01. napjától a tankötelezettség kezdetére és végére vonatkozó szabályozás, valamint a mindennapos testnevelés 1. és 5. évfolyamán történő kötelező bevezetése felmenő rendszerben történik. A TANINFORM szoftver használatával lehetőség nyílt az elektronikus napló használatára. Az E- NAPLÓT mindenki vezeti, a nyomon követés tanulói szinten biztosított, különösen a hiányzások szempontjából nagyon fontos. Az internet hozzáférés, a hálózat megfelelő kiépítése megtörtént, viszont a nagy terheltség szempontjából erősíteni kell a központi internet hozzáférést Tanulmányi munka Alapelveink: Az alapkészségek kialakítása, fejlesztése A képesség- és személyiségfejlesztés harmóniája Kompetencia alapú szemlélet Tevékenység központúság Motiváló pedagógiai környezet megteremtése A kötelező tanóra foglalkozásokon túl nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra. Az eredményesség (11.ábra) mellett fontos az egyéni tanulási utak ápolása, melyhez elengedhetetlen a tanári együttműködés, az egyéni és a differenciált fejlesztés meghatározása. Tanulóink számos tantárgyi, tanulmányi (1. számú melléklet) és sportversenyen vesznek részt (2. számú melléklet). 11. ábra 1.2. Továbbtanulás Tanulóink elsősorban érettségit adó képzésben tanulnak tovább (12. ábra), a visszajelzések alapján választott területeken jó teljesítményt érnek el. Hódmezővásárhely középfokú intézményeivel megvalósuló szakmai együttműködés segíti a pályaorientációt. Tanulóink közül 5. évfolyamon és 7. évfolyamon is sokan választanak gimnáziumi képzést, ami különösen 5. évfolyamon létszámcsökkenéshez vezet. 9

11 12. ábra 1.3. Programok Az alapdokumentumok alapján éves munkatervben határozzuk meg tevékenységeinket. Gyermekeink, tanulóink számára nagyon sok szabadidős tevékenységet szervezünk a diákönkormányzattal együttműködve. Nagyon fontosak ezek a programok a közösség formálás, a tanulók látókörének szélesítéséhez és a tartalmas szabadidő eltöltéséhez (1. számú melléklet). Kiemelt területek: Komplex művészeti programok, projektek Egészséges Vásárhelyért Program: Vöröskeresztes bázisóvodai, Dohányzásmentes projekt Környezeti nevelés: Zöld Kapocs, Kis Hódok program (óvoda), Erdei iskola és óvoda Biztonságos Vásárhely program: Ovizsaru, Iskola rendőre Városi és helyi szintű versenyek szervezése: Városi versmondó verseny, Idegen nyelvi éneklési verseny, Éneklő Ifjúság, 8 órás kosár, Műveltségi vetélkedők Együttnevelés, inkluzív pedagógia Tehetséggondozás, felzárkóztatás Évszakokhoz kapcsolódó projektek 2. ÉRTÉKÖRÖKÍTŐ SZEREPVÁLLALÁS Küldetésünk, hogy műveljük a ránk bízottakat, ápoljuk az értékeket, örökítsük tovább a hagyományokat, a tudást A Vásárhelyi Művészeti Kuckó programokkal az óvoda-iskola együttműködésének erősítése a néphagyományok, művészeti foglalkozások megvalósításával az intézmény hitvallásának, a művészeti nevelésnek támogatását segítette A hagyományokat követve az É- NEK- TÁR Jó gyakorlat hármas egysége a ZENEI VILÁGNAP- KARÁCSONYI HANGVERSENY- TANÉVZÁRÓ HANGVERSENY kiemelt szakmai feladat volt, mely sikeres magvalósítást jelentett. Tanévzáró hangversenyünket a Kodály évre ajánlottuk, születésének 130. és halálának 45. évfordulója alkalmából LISZT EMLÉKÉV: Liszt Ferenc születésének 200. és halálának 125. évfordulója 2011-ben az egész világon a klasszikus zene kiemelt ünnepe volt. A LISZT EMLÉKÉV tiszteletére több program valósult meg. Levelező verseny 3-4. évfolyamosoknak: Városi szintű Liszt Műveltségi Vetélkedő országos forduló Kulturális kirándulások Hangversenyek Zenei világnap 10

12 2.4. A szülők, tanulók és pedagógusok egyetértésével Szabó Magda: ABIGÉL című regényéből készült musical megvalósítását tűzte ki célul közösségünk, mely a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ új épületében kapott méltó helyet 2012 októberében Hagyományok ápolása: Évről évre őrizzük hagyományainkat, melyhez kapcsolódó rendezvények hozzájárulnak az állandóság érzésének kialakulásához, ami minden közösség biztonságának egyik fontos eleme (13 ábra). Nemzeti ünnepek Iskolai szintű megemlékezések Alkotó kézműves foglalkozások, projektek SULIVÁRÓ, Autómentes nap, FOTÓSZAFARI, Advent, Farsang, Húsvét, Egészségnap, Gyermeknap, Zenei Világnap, Idegen nyelvi nap, CSALÁDI NAPOK, Évszakokhoz kapcsolódó projektek Testvérosztályok Átmenetek támogatása, közös programok Iskolaújság LISZT-AKTÁK Jelképek Iskolazászló, intézményi logó, iskolapóló, kórusok megjelenése 13. ábra 3. INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZER MŰKÖDTETÉSE A 2011/2012-es tanév kezdetén, szervezeti, személyi és munkakörbeli változások miatt átalakult az intézményi IPR menedzsment, és az intézményi munkacsoportok. Az előző tanévhez hasonlóan, nyolc munkacsoport (14. ábra) kezdte meg működését. 14. ábra Elkészült az intézményi IPR munkaterv, mely részletesen tartalmazza alapelveinket, az integrációs stratégia kialakítását, személyi és tárgyi feltételeinket, céljainkat. Megjelennek benne a tanulást, tanítást segítő eszközrendszer elemei, a várható eredmények és az ellenőrzés szempontjai. A fejlesztő-és mentortevékenységek rendszeresek, az illetékes pedagógusok az elvárt tevékenységet folyamatosan elvégzik, a kialakított rendnek megfelelően dokumentálják. Rendszeresen részt vettünk hospitálásokon más oktatási intézményekben, és mi is ajánlottunk ilyen lehetőséget. Bővítettük a civilszervezetek körét, akikkel együttműködünk. A szülőkkel való együttműködést erősítették a szociális hátrányok enyhítését célzó programok. A 2011/2012-es tanévben megvalósult tevékenységek a cselekvési ütemterv és a munkaterv alapján (15. ábra): Együttműködés az óvodákkal Óvoda-iskola átmenetet támogató Együttműködés a szülőkkel, civil szervezetekkel Együttműködés a tantestületben Együttműködés a középiskolákkal 11

13 tevékenységek Hagyományőrzés, helyi hagyományok felidézése Őszi barangolás az óvodában Szent Mihály hava- Mihály napi népszokások Őszi kavalkád-az őszi természet kincsei Márton napi népszokások Így tanulunk mi Szakmai nap az óvónőkkel Zöldkarácsony a Bodnár Bertalan Oktatóközpontban Advent hava program Újév köszöntő projekt Farsang Játsszunk együtt - nyílt nap Kikelet-köszöntő Húsvétoló Pünkösd projekt Projektzárás Karácsonyi hangverseny Adventi műsor az idősek otthonában Táncház Zöldkarácsony Családi napok Projektnapok Munkacsoportok működése Esetmegbeszélések Belső hospitálások Mérések Pályaválasztási börze Szülői klub, pályaválasztási tanácsadás HISZK pályaválasztási hét Pályaválasztási osztályfőnöki óra HISZK pályaválasztási fórum osztályfőnököknek Hospitálás 15. ábra 4. MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK A 2011/2012-es tanévben komplex mérési, értékelési rendszer kialakításával, az Intézmény Minőségfejlesztési Programja alapján végeztük értékelő munkánkat. Kiemelt területek: 4.1. DIFER mérés: Óvodában és az iskola első és második évfolyamán is elkészültek a DIFER mérések, illetve azok kiértékelései. Óvodában a középső csoportos mérésekhez képest átlagban 8-10 %-os fejlődést értek el. Iskolában első évfolyamon a HHH-s tanulók és a SNI tanulók esetében a teljes DIFER készült el, ami 14 gyereket érintett, a többiek esetében a rövid változattal 42 gyerek képességeit mérték fel. A mérések meghatározzák a fejlesztés irányvonalait, szükségszerűen a megfelelő, szakszerű segítségadás Fizikai állóképesség mérése: A 2011/2012-es tanév első félévében októberben, második félévében májusban történt meg az egységes, minden önkormányzati fenntartású iskolára vonatkozó testnevelés felmérés a városban. A felmérések a tanulók fizikai állapotának felderítésére irányultak. Mértük a hosszútávú állóképességet, a gyorsasági koordinációt, a gyorserőt, az alsó végtag erejét, valamint az úszástudást. Fejlesztési feladat az egységes mérési dokumentáció megvalósítása, összehasonlító elemzések, kiértékelések megvalósításához Műveleti sebesség mérése: 12

14 A 3-8. évfolyamon azonos időpontban a műveleti sebesség mérését végeztük el az osztályfőnökök irányításával. Március és június hónapban elvégeztük a kontrolméréseket. Az eredmények felvitelre kerültek a Moodle-rendszerben. Az összesítés az alábbi táblázatban tekinthető meg (16. ábra). 16. ábra Fejlesztési feladat az alapműveletek begyakorlottsági szintjének emelése, hangsúlyozottan a fejlesztendő egységekre, tanulókra figyelve Kompetenciamérések A 2010-es évtől bevezetésre került új, évfolyam független skálát használjuk, amelyen összehasonlítható módon ábrázolható a 6., 8., illetve 10. évfolyamos tanulók szövegértés, illetve matematika eredménye (17. ábra). 17. ábra A 2011-es mérésben iskolánk tanulói a képességpontok alapján matematika kompetenciaterületen mindkét évfolyamon az országos átlagnak megfelelően, szövegértésből az országos átlag felett teljesítettek (18. ábra). 13

15 18. ábra Tanulóink magas százalékban a 3. (30%), 4. (25%) és 5. (20%) képességszinteken helyezkednek el (19. ábra) szint alatt 1. szinten 2. szinten 3. szinten 4. szinten 5. szinten 6. szinten 7. szinten szövegértés évfolyam matematika évfolyam szövegértés évfolyam matematika évfolyam 19. ábra Az elemzés során megvizsgáltuk, hogy tanulóink 8. évfolyamon egyéni szinten hogyan teljesítettek az előző méréshez képest (20. ábra). 20. ábra Fejlesztési feladat a tanulók magasabb képességszintre juttatása, a közösen kialíktott intézkedési terv megvalósítása. A helyi kompetenciamérések ütemezése, célirányos, egyénre szabott fejelsztő munka Partneri elégedettségmérés A mérésben a Comenius 2000 intézményértékelési modell alapján kidolgozott mérőeszközöket használtuk. Ezek kérdőívek és információs lapok voltak. A kérdőívek 29 állítást tartalmaztak, melyre 14

16 0-4-ig terjedő skálán kellett a megkérdezetteknek a véleményüket bejelölniük. A kérdőív kérdései a következő kérdésköröket tartalmazták: Tanítás és nevelés minősége (8 állítás) Nevelési-oktatási eredmények (8 állítás) Iskolai környezet (8 állítás) Kapcsolattartás pedagógussal, szülővel (5 állítás) 21. ábra Összességében (21. ábra) elmondható, hogy a megkérdezettek véleménye elég széles skálán mozgott. Az elégedettség mértéke 55% és 94% közötti. Az iskola erőssége az, hogy a gyerekek jól érzik magukat az intézményben (84%), a tanuláson kívüli kihívások is magas százalékot kaptak (84%), továbbá pozitív értékelést kapott, hogy a szülőknek lehetőségük van bekapcsolódni az oktató-nevelő folyamatokba. Ezt követi a továbbtanulásra való felkészítés (83%) és a pedagógusokkal való találkozási lehetőségekkel való elégedettség (83%). A gyerekek 88%-a érzi jól magát az iskolában. Az óvodai kérdőívek kiértékelése során jól látszik, hogy a szülők legkevésbé az óvodai környezettel vannak megelégedve, ezen belül az óvoda épületének nevelőmunkát segítő feltételrendszerével és az épület állagával (70%). Leginkább elégedettek a vezetéssel (99%), az óvodapedagógusok munkájával (98%), a gyerekek beszédkészségének fejlődésével (98%), az óvoda nyitottságával (98%). A külső partnerek általánosságban elégedettségüket fejezik ki az intézménnyel kapcsolatban, elismerik az itt folyó magas színvonalú nevelő- és oktatómunkát, továbbra is számítanak tanulóink szereplésére versenyeken, hangversenyeken. Számítanak tanáraink közreműködésére kölcsönös óralátogatásokon, tematikus műhelyfoglalkozásokon, szakmai konzultációkon. Lehetőséget látnak a szakmai kapcsolatok bővítésére kölcsönös hospitálások, közös programok, rendezvényeken való szereplések révén. 5. PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG Pályázatainkkal a pedagógiai programban megjelölt cél-és feladatrendszert támogató projektek megvalósítása történik a korszerű tanulás-tanítás módszertani elemek felhasználásával. Kiemelt projektek: Intézményi Fejlesztési Tervvel rendelkező előminősített intézményként a TÁMOP pályázat felkészülést jelent a Referencia intézményi szolgáltatás megvalósításához. 15

17 Könyvtárfejlesztési pályázatunk is, a TIOP1.2.3., könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztését célozza. Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések az integrációs rendszer működéséhez, kapcsolatrendszer erősítéséhez, szociális hátrányok enyhítéséhez nyújtanak segítséget Fenntartásban lévő pályázatok (22. ábra): HEFOP 2.1.5/ TÁMOP A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációja, iskolai megsegítése. TÁMOP A kompetencia-alapú oktatás bevezetése és továbbvitele. A pályázat keretében kifejlesztésre került innovációk és jó gyakorlatok megvalósítása. COMENIUS pályázat Kapcsolat a partneriskolákkal, elkészült anyagok felhasználása. 22. ábra 5.2. Beadott pályázatok (23. ábra): Pályázat neve, témája Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása Pályázat kódja / azonosító jele 5/2011. KIM rendelet Támogatás összege (eft) Támogatás (%) Önerő összege (eft) Eredmény nyert Tanulj tőlünk, tanulunk tőled. Felkészítés a referenciaintézményi feladatokra Kábítószer prevenciós programok támogatása Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása tanévben megrendezendő művészeti és sportversenyek támogatása tanévben megrendezendő művészeti és sportversenyek támogatása TIOP könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése "Tudásdepó expressz" TÁMOP / nyert KAB-ME-11-A nem nyert 27/2011 KIM nyert NTP-MSV NTP-MSV Iskolai tehetséggondozás TÁMOP / Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása Innovatív iskolák "Gyökerek és szárnyak" nem nyert nem nyert TIOP / nyert elbírálás folyamatban 26/2012.KIM nyert TÁMOP / elbírálás folyamatban 23. ábra 16

18 III. MŰVÉSZETI NEVELÉS A művészeti nevelés élményekre épül, amely szorosan összefügg a megismeréssel. Legfontosabb feladatunk: A felnövő generáció szellemi egészségének megóvása Az alkotó személyiségjegyek erősítése A kreativitás fejlesztése A problémamegoldó gondolkodás Az alkotó típusú tevékenységek megismertetése által az akarati, az alkotó-alakító cselekvőképesség fejlesztése Intézményi törekvésünk, mind óvodai, mind iskolai szinten, az érzelmi intelligencia fejlesztésével, olyan értékrend kialakítása, amely mélyen a diákok lelkébe ivódik: átszövi mindennapjaikat, gazdagítja ünnepeiket, formálja gondolkodásukat és elmélyíti érzéseiket. A művészetek megismerésével nyitottabbá válnak annak befogadására és kreatív megélésére is. Minden tanulónak lehetőséget biztosítunk legalább egy művészeti tevékenységet folytató tanórán kívüli programban részt venni (24. ábra). Óvoda Iskola Mesekuckó Kiskórus Néptánc Gyermekkar Irodalmi Színpad MINI Színpad BÁBKÖR Képzőművészeti kör Kaláris énekegyüttes VÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI KUCKÓ Péczely Attila Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény 24. ábra Az alkotás a legjobb színtér a szociális kompetenciák fejlesztésére, a multikulturális tartalmak megjelenítésére. A művészeti csoportokba jól beilleszkednek magatartás problémákkal küzdő gyermekek, akik a csoportos alkotó munka során tanulják az egymáshoz való alkalmazkodást, a művészeti nevelés pedig segíti őket a problémák leküzdésében. Kiváló színtere a tehetséggondozásnak, a tehetségazonosításnak, a szociális hátrányok enyhítésének. Kiemelt programok: Éneklő Ifjúság: Kiskórus és Gyermekkar Arany diploma és elismerő oklevél, Gálahangverseny XX. Országos Zenei Tábor Komplex művészeti programok: Hangversenyek, Hagyományőrző projektek, Bemutatók Színpadi bemutatók: ABIGÉL Kiváló lehetőséget és kapcsolódási pontot jelent a Hódmezővásárhelyen megvalósult közművelődési intézményrendszer fejlesztését biztosító AGÓRA projekt. A Tornyai János Városnegyed intézményei, a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ, az Emlékpont, a Tájház a Mindennap kultúra projekt megvalósítását, illetve különleges, korszerű helyet biztosít kulturális programok igénybevételére és megvalósítására. Intézményünk továbbra is szerves része kíván lenni Hódmezővásárhely kulturális életének, bázisa szeretnénk lenni az ének, a zene, a tánc, a képzőművészet komplex eljárásait támogató projekteknek. 17

19 IV. ZÁRÓ GONDOLATOK Intézményünk rendelkezik önálló arculattal és jövőképpel. A célok ismeretében mindenki egyéniségének, szakmai kompetenciáinak megfelelően dolgozik. Egymás iránti kölcsönös tisztelet határozza meg mindennapjainkat, mely tanítványainkban is levetül. Ez innovációra való készség nélkül lehetetlen. Az értékek megőrzésén keresztül, arra építve és annak szellemiségében végezzük munkánkat. Intézményi beszámolómat a 2011/2012-es tanév kiemelt területeiről készítettem el, az óvodaiskola egységes pedagógiai munkájára helyezve a hangsúlyt. Az új Köznevelési Törvény, a Pedagógus Életpálya modell, a Nemzeti Alaptanterv új kihívásokat közvetít számunkra. A változások nyomon követése fontos feladat, konstruktív együttműködésre van szükségünk. Tisztelettel köszönöm az intézmény valamennyi dolgozója, tanulói, szülői közössége nevében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének, Önkormányzatának munkánkhoz nyújtott támogatását, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak együttműködő szakmai segítségét. Hódmezővásárhely, november 05. Tisztelettel: Forrainé Kószó Györgyi igazgató 18

20 ESEMÉNYNAPTÁR- TANULMÁNYI EREDMÉNYEKKEL 2011/ számú melléklet Programok Időpont Eredmény Városi tanévnyitó augusztus 31. Tanévnyitó ünnepély szeptember 1. SULIVÁRÓ szeptember 1. Az 1. osztályosok fogadása 5. osztályosok bevezetése a felső tagozatra szeptember 1. Liszt-levelező verseny meghirdetése szeptember 2. Kerékpártúra szeptember km Erdélyi testvérváros fogadása Mindszent szeptember 10. Országos Liszt Ferenc műveltségi vetélkedő szeptember 10. Fejlesztő foglalkozások beindítása szeptember 18. Középiskolára előkészítő foglalkozások beindítása szeptember 18. Autómentes nap szeptember 22. Laczkfy László író-olvasó találkozó szeptember 27. Gyermekkönyvtár Szüreti mulatság az óvodában szeptember 27. Zöld óra Bodnár Bertalan Okt. K szeptember 28. Honosítás Kaláris együttes szeptember 28. Szent Mihály napja projekt szeptember 29. Nagy sportágválasztó szeptember 29. ÉNEK-TÁR projekt Zenei világnap szeptember 30. A mese világnapja óvodásoknak szeptember 30. Liszt-levelező verseny eredményhirdetése VÁROSI szeptember 30. Klubdélután szeptember 24. Családi délután október 1. Szüreti népszokások Tájház Fogadóóra október 4. Kerékpártúra Mártélyra október 5. Művészeti Kuckó beindítása óvoda október 5. Megemlékezés október 6-ról október 6. Városi ünnepség október 6, 7. évfolyammal október 6. Állatok világnapja Kutyasimogatás az óvodában október 9. Kis- és nagyudvar rendezése SZMK bevonása október 28. Tájház szüreti mulatság október 15. Udvarrendezés az óvodában október 15. Őszi Tárlat megtekintése október - folyamatos LISZT FERENC születésének 200. évfordulója október 21. Komolyzenei minikoncert a Liszt-év jegyében Liszt levelezőverseny eredményhirdetése Kiállítás rendezése október 20. Megemlékezés október 23-ról október 21. Iskolai emlékműsoron való részvétel. Városi ünnepség 8. évfolyammal. Mozilátogatás: Vad Magyarország október 25. Őszi barangolás az óvodában október 27. DIFER-szűrés nagycsoportosok október folyamatos Őszi kavalkád - projekt október október 28. Őszi papírgyűjtés Iskolai mesemondó verseny november 9. Diákközgyűlés november 10. Közlekedésbiztonsági előadás: 5. évfolyam november 14. Városi mesemondó verseny november 17. II. hely 19

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető SZEPTEMBER Feladatok Felelős 2016. szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézmény oktatás 2016. szeptember 5. Zeneiskola első tanítási nap zeneisk. mkk 2016. szeptember 9. Tanítás

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Alsós és felsős munkaközösség munkaterve

Alsós és felsős munkaközösség munkaterve Alsós és felsős munkaközösség munkaterve 2015-2016 Időpont szeptember 1. minden hónap utolsó csütörtök szeptember 7 11. szeptember 11. szeptember - folyamatos szeptember 12. szeptember 15. szeptember végéig

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA os TANÉV. 181 tanítási nap

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA os TANÉV. 181 tanítási nap KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016-os TANÉV 181 tanítási nap KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016-os TANÉV ESEMÉNYEK HÓNAP NAP AUGUSZTUS 31.

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Szo 2 V 3 H Tanévnyitó ünnepély 4 K Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 5 Sze 6 Cs 7 P 8 Sz 9 V 10 H Szülői értekezlet - Széchenyi 11 K Szülői értekezlet

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

Mesevetélkedő a könyvtárban a Népmese napján Károlyi napok versenyei: Károlyi vetélkedők 1-3. évf. Kazinczy felolvasó verseny 2-4. évf.

Mesevetélkedő a könyvtárban a Népmese napján Károlyi napok versenyei: Károlyi vetélkedők 1-3. évf. Kazinczy felolvasó verseny 2-4. évf. Mesevetélkedő a könyvtárban a Népmese napján Károlyi napok versenyei: Károlyi vetélkedők 1-3. évf. Kazinczy felolvasó verseny 2-4. évf. Énekverseny 1-4. évf. Bolyai Matematika Csapatverseny 3-4. évf. Bolyai

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30-

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30- ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 S Z E P T E M B E R 1 H Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 2 K Szülői értekezlet a második évfolyamosok részére

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 03. 1. évfolyam szülői értekezlet 3-4-5. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése 36. hét

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról PROGRAMNAPTÁR A tanév 2013. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig tart. 180 tanítási nap, további 4 tanítás nélküli munkanap és 1 Diáknap Szeptember: 2. Első tanítási nap, a hiányzó tankönyvek kiosztása

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

ÜTEMTERV tanév

ÜTEMTERV tanév ÜTEMTERV 2013 2014. tanév SZEPTEMBER 2. h Az első tanítási nap 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra Felső tagozat: 1-5.óra: osztályfőnöki óra Ebéd

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011/2012. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011/2012. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Cs Tanévnyitó ünnepély 2 P Diákvezetők megválasztása - Pattantyús 3 Szo 4 V 5 H Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére 6 K 7 Sze 8 Cs 9 P 10 Sz 11 V 12 H Szülői értekezlet

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Terney Béla Kollégium Szentes 2014/2015 Készült a 229/2012. (VIII. 28.) nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 23.. alapján. 1. A kollégiumban

Részletesebben

2014/2015. tanévben végzett pedagógiai szakmai munka értékelése

2014/2015. tanévben végzett pedagógiai szakmai munka értékelése 2014/2015. tanévben végzett pedagógiai szakmai munka értékelése Az intézmény küldetése Iskolánknak az a rendeltetése, hogy átadja a műveltséget és ezáltal a személyiség teljes formálódásán munkálkodjék.

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben