R é s z l e t e s p á l y á z a t i f e l t é t e l e k

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "R é s z l e t e s p á l y á z a t i f e l t é t e l e k"

Átírás

1 R é s z l e t e s p á l y á z a t i f e l t é t e l e k.az A + P Módszer Kft (1111 Budapest, Budafoki út 16., cégszám: ) mint a SHS. UNION Szerviz Szolgáltató Kft. fa székhely: 3300 Eger, Vörösmarty u ; Cg ; adószám: ) kijelölt felszámolója, keretében értékesíti az: nyilvános pályázat 3300 Eger, belterület, 7365/A/12 hrsz. műhely ; és 10503/20 hrsz. telephely ingatlanokat. I. Eger, belterület 7365/A/12 hrsz. műhely : Tulajdoni hányad: 1/2 Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi jogok vannak bejegyezve, illetve tények feljegyezve: - Keretbiztosítéki jelzálogjog: ,- Ft, azaz kétszázmillió forint kölcsön erejéig. - Keretbiztosítéki jelzálogjog: ,- Ft, azaz kétszázmillió forint kölcsön erejéig. - Keretbiztosítéki jelzálogjog: ,- Ft, azaz háromszázmillió forint kölcsön erejéig. - Végrehajtási jog: ,- Ft, azaz tizennyolcmillió-kilencszáztizenegyezerhatszázhatvankilenc Jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi út 2.) - Végrehajtási jog: ,- Ft, azaz kettőmillió-százötvennyolcezerszáznegyvennyolc Jogosult: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (3300 Eger, Dobó tér 2.)

2 - Végrehajtási jog: ,- Ft, azaz hárommillióháromszáznyolcvanháromezer-hatszázkilencvenöt forint adótartozás és járulékai erejéig. Jogosult: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (1054 Budapest, Széchenyi út 2.) - Végrehajtási jog: ,- Ft, azaz nyolcvanmillió forint főkövetelés és járulékai erejéig. - Végrehajtási jog: ,61 EUR, azaz háromszáznyolcvanötezerhétszázhatvanöt egész hatvanegy század-hatvanegy EUR főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: MERKUR GAMING GMBH (32312 Lübbecke, Borsigstrasse 26.) - Végrehajtási jog: ,- Ft, azaz egymillióegyezernyolcszázkilencvennégy Jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) Pályázati irányár: ,- Ft, kilencmillió forint. Ajánlati biztosíték: ,- Ft, azaz négyszázötvenezer forint. II /20 hrsz. kivett, telephely Tulajdoni hányad: 1/1 Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi jogok vannak bejegyezve, illetve tények feljegyezve: - Keretbiztosítéki jelzálogjog Ft kétszázmillió forint erejéig. - Keretbiztosítéki jelzálogjog Ft háromszázmillió forint erejéig. - Jelzálogjog: Ft kilencvenötmillió forint erejéig. Jogosult: Kakukk Ilona (1095 Budapest, Gát u em. 3/a)

3 - Végrehajtási jog: ,- Ft tizennyolcmillió-kilencszáztizenegyezerhatszázhatvankilenc Jogosult: APEH (1054 Budapest, Széchenyi út 2.) - Végrehajtási jog: ,- Ft hárommillió-háromszáznyolcvanháromezerhatszázkilencvenöt Jogosult: Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (1054 Budapest, Széchenyi út 2.) - Vezetékjog Jogosult: ÉMÁSZ HÁLÓZATI KFT. (3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 13.) Pályázati irányár: ,- Ft, azaz kilencmillió-kilencszázezer forint. Ajánlati biztosíték: ,- Ft, azaz négyszázkilencvenötezer forint. Pályázati feltételek: A pályázat a honlapon, a felszámoló cég honlapján és esetleg más honlapon ( ) jelenik meg. Pályázni a honlapon keresztül előzetes regisztrációt követően lehet. A pályázat a Cstv. és a 17/2014. Korm. rendelet szerint kerül lebonyolításra. Az ajánlatokat a honlapon keresztül lehet benyújtani az ott megjelölt formában. Az átvételt az eer.gov.hu rendszer biztosítja. Az ingatlanok helyszíni megtekintése a pályázat időtartama alatt előzetes időpont egyeztetéssel megoldható. Az időpont egyeztetéssel és a megtekintéssel kapcsolatban, illetve egyéb pályázati információkkal kapcsolatban Terdik Tibor felszámolóbiztosnál lehet érdeklődni az 1/ telefonszámon. Az eredményes pályázat feltétele a vételár - ajánlati biztosítékon felüli - egy összegben történő készpénzben illetőleg banki átutalás útján a felszámolói iroda bankszámlájára - megfizetése. (A+P Módszer Kft bankszámlaszám.) Részletfizetést nem biztosít a felszámoló. A vételárat a szerződéskötéstől számított 10 napon belül kell egy összegben megfizetni.

4 Az eredmény értékelésnél 80 % -os súllyal esik latba a vételár. 20 % - os súlyt képvisel a vételár minél előbb történő megfizetése és a környezetszennyezés elhárításában vállalt saját erő mértéke. Az eredményes pályázatnál az értékesítő/felszámoló a licitnapló kiértékelésével dönt a pályázat eredményéről a 17/2014 Korm. rendelet 13 és 14 rendelkezése szerint. Pályázati benyújtási határidő meghatározása: Pályázat indításának napja: az e-cegkozlony.gov.hu honlapon megjelenéstől számított 15. nap. Pályázat benyújtásának határideje: a pályázat indításától számított 15. napot követő órakor jár le és az EÉR rendszerben meghatározott feltételekkel. A részletes pályázati feltételeket tartalmazó füzet elérésére az EÉR honlapján keresztül van mód. A részletes pályázati feltételeket tartalmazó dokumentum díja ,- Ft + ÁFA. A részletes pályázati dokumentum megvásárlása nem feltétele az eredményes pályázatnak. A pályázat kötelező tartalmi elemei: egyértelműen meghatározott vételi ár és fizetési feltételek megjelölése; az ajánlattevő azonosítására szolgáló adatok a 17/2014. Korm.rendelet 16. szerint ajánlati biztosíték befizetés igazolása; nyilatkozat, a pályázó részéről, hogy a vételár a rendelkezésére áll, és vállalja, hogy nyertes pályázóként a nettó vételár 1%-át mint jutalékot az elektronikus rendszer működtetője részére megfizet; nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázat bontásától számítva 60 nap vételi kötelezettséget vállal; Az ajánlati biztosíték összegét az A + P Módszer Kft számú bankszámlájára kell befizetni vagy átutalni legkésőbb a pályázat lezárásáig. Az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó ajánlatában foglalóként vesszük figyelembe, a sikertelen pályázóknak az ajánlati biztosíték összege az eredményhirdetést követően visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: - a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy

5 - a Cstv. 49/A (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép Több megfelelő pályázat esetén, ha ugyanazon elemre az ajánlatok között 10 % - nál kisebb az eltérés, a felszámoló az EÉR rendszerben ártárgyalást tart. Pályázatok értékelése az EÉR rendszerben történik, eredményhirdetés: pályázati határidő után 15 nap. A pályázat értékeléséről készített jegyzőkönyvet a felszámoló feltölti a számítógépes rendszerbe és a kinyomtatott jegyzőkönyvet nyolc napon belül megküldi a bíróságnak, a hitelezői választmánynak és a hitelezők képviselőjének. A jegyzőkönyv megtekintését bármely hitelező számára kérelmére nyolc napon belül biztosítani kell. A felszámoló kizárhatja a pályázatból azokat, akik az elektronikus értékesítés szabályait, az eljárás eredményét csalárd módon befolyásolták, vagy hamis adatszolgáltatással vettek abban részt, illetve az említetteket megkísérelték. A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 15 napon belül szerződést köt. A felszámoló a pályázó, az őt képviselő személyek személyazonosságát a szerződés megkötése előtt ellenőrzi és megvizsgálja, hogy nem esnek e az alábbi kizáró okok alá: - az értékesítésen a felszámoló, a vagyonfelügyelő, ideiglenes vagyonfelügyelő, az említett szervezetek tulajdonosa (tagja, részvényese, alapítója) vezető tisztségviselője, cégvezetője, felügyelőbizottsági tagja, könyvvizsgálója, foglalkoztatottja, felszámolóbiztos, valamint az előbb említett személyek közeli hozzátartozója, továbbá az előbb említettek többségi befolyással rendelkező gazdálkodó szervezete tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot nem szerezhet - az értékesítés során a jogszabályban foglalt elővásárlási jogot kivéve, nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet, aki vagy ami az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, mely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja A személyazonosság ellenőrzése magánszemély esetén személyazonosító okmány alapján történik, magánszemély képviselője esetén személyazonosító okmány és a meghatalmazás tartalmi vizsgálata alapján történik, szervezet képviselete esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonat szükségeltetik a fentieken kívül. Az értékesítés során nem szerezhet tulajdont az a személy, illetve szervezet, mely nem képes hitelt érdemlően igazolni a személyazonosságát a felszámoló előtt. Az ajánlat benyújtásakor pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződése elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 0,8 %-a + áfa, de legalább ,- Ft + áfa, mely költséget a vevő viseli.

6 Az elővásárlása jogosultak az elővásárlási jogukat kizárólag a jelen pályázati eljárás során gyakorolhatják. A tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem élhet, ide nem értve, ha az adós vagyonaként olyan lakóingatlan kerül értékesítésre, melynek ellenértékét a magánszemély vevő részben vagy egészben kiegyenlítette, de a tulajdonjog átruházására nem került sor a felszámolás elrendelése előtt. A felszámoló csak megfelelő ajánlat hiányában nyilváníthatja a pályázatot eredménytelennek. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított nyolc munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalásra kerül. Ha a pályázati eljárás eredményes az ajánlati biztosíték a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó részére az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától számított nyolc napon belül visszautalásra kerül. A vevő az ingatlan birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha az ingatlan birtokbavételét a szerződés megkötését követően 15 nappal nem kezdi meg, a felszámoló az ingatlan őrzéséért költségtérítést számít fel. Ezen összeget a felszámoló az értékesítési bevételek részeként mutatja ki. Budapest, január 28. Tisztelettel:.. Terdik Tibor

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Válságmendzser Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-164088, székhely: 1039 Budapest, Petőfi utca 3.., levelezési cím: 1039 Budapest, Petőfi utca 3..), mint a(z) NOVUS TRIBULUS Kft f.a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő V. kerület 24066 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának értékesítésére 1. A pályázat kiírója: A pályázat

Részletesebben

AZ ÁRVERÉS RENDJE (Minta)

AZ ÁRVERÉS RENDJE (Minta) AZ ÁRVERÉS RENDJE (Minta) Az árverés célja az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 33. -ának (1) bekezdése, 34. -a (2) bekezdésének b) pontja és az állami vagyonnal való

Részletesebben

MISKOLC, Sályi I. u. 25. sz. szám alatti 14209/A/51 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

MISKOLC, Sályi I. u. 25. sz. szám alatti 14209/A/51 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 19501-4 /G30/2014. MISKOLC, Sályi I. u. 25. sz. szám alatti 14209/A/51 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI

Részletesebben

útján értékesíteni kívánja az fa adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi vagyontárgyait:

útján értékesíteni kívánja az fa adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi vagyontárgyait: Az ADVOCO Vagyonkezelő és Tanácsadó Kft. (Cg. 08-09-003091) - 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 37., 9001 Győr, Pf.: 649. - mint a A. P. C. 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. fa (2800 Tatabánya, Cementgyári

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ingatlan adatait, irányárát az 1. számú adatlap tartalmazza.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ingatlan adatait, irányárát az 1. számú adatlap tartalmazza. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Levél Községi Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévő Levél belterület 525/52 hrsz-ú, 840 m 2 területű beépítetlen terület (minősítés) ingatlan megvásárlására

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 2 1. A pályázat kiírója... 2 2. A pályázat célja... 2 3. A pályázat benyújtásának helye és módja... 2 4. A pályázat benyújtásának határideje... 3

Részletesebben

MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 6711-9 /G30/2014. MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013.(V.02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA - 1 - Tartalomjegyzék Bevezetés 1. A pályázati eljárásban résztvevők köre 2. A jogviszony időtartama

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Művelési ág

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Művelési ág PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tapolca Város Önkormányzata és Lesencetomaj Község Önkormányzata, mint tulajdonos, pályázatot ír ki az alábbi volt honvédségi ingatlanok értékesítésére Sor szám Település Helyrajzi szám

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ A VKSZ VESZPRÉMI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT. PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, KOSSUTH UTCA 21. SZÁM ALATTI TÁRSASHÁZBAN LÉVŐ 2547/A/2, 2547/A/4, 2547/A/5 ÉS A 2547/A/6 HRSZ. ALATTI ÜZLETHELYISÉGEK

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek Pályázati dokumentáció Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek 1. Pályázat benyújtásának módja: A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, Széchenyi

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK MINIMÁLIS TARTALMI ELEMEI [HITELÜGYLETEK]

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK MINIMÁLIS TARTALMI ELEMEI [HITELÜGYLETEK] ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK MINIMÁLIS TARTALMI ELEMEI [HITELÜGYLETEK] Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az adott ügylet vonatkozásában Társaságunk jogosult többletkövetelményeket megállapítani, amelyre tekintettel

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT ÍR KI A KOSSUTH LAJOS UTCAI PAVILONOK BÉRLETÉRE Pályázati feltételek Veszprém MJV Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága Veszprém

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel:56/505-385 Tfax:56/505-370 stiegler.beata@jnszm.hu számú példány PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a Mezőtúr és Környéke Víz-,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan

ÜZLETSZABÁLYZAT. a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan ÜZLETSZABÁLYZAT a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan Hatályos: 2014. július 7-étől A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi

Részletesebben

Üzletszabályzat. Hatályos: 2014. április 15-től a 2014. július 1-jétől hatályos Hirdetménnyel

Üzletszabályzat. Hatályos: 2014. április 15-től a 2014. július 1-jétől hatályos Hirdetménnyel Üzletszabályzat Hatályos: 2014. április 15-től a 2014. július 1-jétől hatályos Hirdetménnyel A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi határozat száma: 102/2010. (XII. 9.), kiadta 86/2010. számú ügyvezető igazgatói

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról

Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról Rábapatona Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett az alábbiakban

Részletesebben

CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1.1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budakeszi külterület 067/15, 079/4, 079/7, 079/9, 079/12, 079/13, 079/15, 079/16, 079/17, 079/20, 079/21, 079/22, 079/23, 079/24, 079/25

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Hivatalos név: Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. Postai irányítószám: 8002

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Hivatalos név: Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. Postai irányítószám: 8002 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM az Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás használatát fokozása az önkormányzatoknál elnevezésű, tervezett pályázat keretein belül a siófoki Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola

Részletesebben