80 éves SÁRA SÁNDOR. KÖZMEGHALLGATÁS , 18:00 Helye: Bartók Béla Művelődési Ház 2013 NOVEMBER. XXII. évfolyam 9. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "80 éves SÁRA SÁNDOR. KÖZMEGHALLGATÁS 2013.11.27, 18:00 Helye: Bartók Béla Művelődési Ház 2013 NOVEMBER. XXII. évfolyam 9. szám"

Átírás

1 INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXII. évfolyam 9. szám 2013 NOVEMBER SÁRA SÁNDOR 80 éves 80 huszár (1978) 3 ELMÜ - ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Iroda nyílt Turán Könyörtelen idők (1991) KÖZMEGHALLGATÁS , 18:00 Helye: Bartók Béla Művelődési Ház 9 A kerékpáros közlekedés biztonságáért - szerkesztőnk gondolatai Tura Város Díszpolgárának tiszteletére rendezett FILMVETÍTÉSSEL és KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓVAL várja a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár az érdeklődőket december 8., vasárnap részletek a 10. oldalon 11 A Galga vidék prímása 8 Jószomszédi iszony egy főbérlő kálváriája 10 Ünnepi Programajánló 18 MINDEN CSEPP SZÁMÍT! Véradás

2 2013/09 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Turai Hírlap Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről A Képviselő-testület október 30-án 16 órakor tartott munkaterv szerinti ülést. A Képviselő-testület 18/2013.(X.31.) rendeletével módosította Tura város évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 3/2013. (II.12.) rendeletét. Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási főösszegét e. Ft-tal megemelte, így a bevételi főösszeget e. Ft-ra, a konszolidált bevételi főösszeget e. Ft-ra, a kiadási főöszszeget e. Ft-ra a konszolidált kiadási főösszeget e. Ft-ra módosította. 155/2013.(X.30.) határozattal I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásárnak elfogadásáról rendelkezett a Testület. Tura Város Önkormányzata I-IIII. negyedévi kiadások főösszegét e. Ft összegben, Tura Város Önkormányzat 2013 I-III. negyedévi bevételeinek főösszegét e. Ft összegben, Tura Város költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatainak alakulását, valamint az Önkormányzat felhalmozási és működési célú bevételeinek és kiadásainak összegét és az Európai uniós támogatások bemutatását hagyta jóvá. 156/2013.(X.30.) határozat szerint Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi költ-ségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját elfogadta. A évi költségvetést a vonatkozó, Országgyűlés által elfogadott jogszabályok alapján kell elkészíteni a koncepcióban megfogalmazott célok figyelembe vételével. Tura Város Önkormányzata Képviselő testülete a 19/2013.(X.31.) rendeletével az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról döntött. A módosítás alapján a helyi rendelet a méltányossági közgyógyellátásra és az étkeztetés megszűnésére vonatkozóan az alábbiakkal egészült ki: Méltányosságból, egy év időtartamra közgyógyellátásra jogosult az a személy a.) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, vagy b.) aki egyedül él és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 200 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 25 %-át. A kérelem beadásával egyidejűleg be kell nyújtani az igazolást a kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élők jövedeleméről és a háziorvosi igazolását a havi rendszeres gyógyító ellátás költségéről. Az étkeztetés megszűnik : a.) az ellátásban részesülő általi lemondással, b.) az ellátásban részesülő állandó lakóhelyének megváltozásával, c.) az ellátásban részesülő halálával. A Testület a 157/2013.(X.30.) határozatával a közmeghallgatás időpontját november 27. (szerda) 18 órai kezdettel tűzte ki. 158/2013.(X.30.) határozatával a Képviselő-testület a Hevesy György Általános Iskola intézményi tanácsába a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 73. (4) bekezdése alapján a Kulturális, Oktatási és Sportbizottság tagjait, Kálna Tibor, Pálinkás Ildikó és Sára Tamás önkormányzati képviselők delegálását utólagosan jóváhagyta. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 159/2013.(X.30.) határozattal Tura város nemzeti vagyonáról szóló 9/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete 15. -a alapján versenyeztetés mellőzésével Tura Város Önkormányzata tulajdonát képező alábbi termőföldjeinek haszonbérbe adására vonatkozó, a Galgamenti Szövetkezettel gazdasági év végéig fennálló szerződést meghoszszabbította december 31-ig a haszonbérbeadás Ft/AK/év haszonbérleti díj ellenében történik. A bérleti díjat évenként (első ízben a évben esedékes haszonbérleti díj esetében) automatikusan a KSH által a haszonbérleti díj megfizetési időpontját megelőző évre - közölt inflációs rátával kell megemelni /1 hrsz. alatti szántó művelési ágú, min. o.: 7., 7 ha területű, 34,3 AK értékű - 088/30 hrsz. alatti szántó, min.o.: 5, 6, 5, legelő, min.o.: 5, erdő, min.o.: 4, legelő, min.o.: 5, szántó, min.o.: 5, összesen: ha területű, 45,21 AK értékű - 054/35 hrsz. alatti rét művelési ágú, min. o.: 4, ha területű, 81,61 ha AK értékű, - 029/28 hrsz. alatti szántó, községi mintatér művelési ágú, min.o.: 1,2, 1701 m2 területű, 6,66 AK értékű ingatlanok. A szerződések elkészítéséről a Galgamenti Szövetkezet gondoskodik. A Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert a fenti tartalmú szerződések aláírására. 160/2013.(X.30.) határozata szerint a Testület az EBFARM Kft. képviselője által benyújtott szerződés felbontás gyepmesteri feladatok ellátására című beadványát megismerte. Az EBFARM Kft.-vel fennálló, gyepmesteri feladatok ellátására szóló, február 12-én kelt, határozott idejű, január 1 napjától december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó megbízási szerződést nem szüntette meg. A Képviselő-testület felkérte a Polgármestert, hogy a határozatról az EBFARM Kft. ügyvezető igazgatóját értesítse. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 32. (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, 161/2013.(X.30.) határozatával Tura Város Önkormányzat éves belső ellenőrzési terve -t jóváhagyta. 162/2013.(X.30.) határozatával a Képviselő-testület a (KEOP 2.2.3/A ) "Turai Vízbázis biztonságba helyezése" elnevezésű projekt összefoglaló jelentését elfogadta. 163/2013.(X.30.) határozat szerint Tura Város Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a Tura, 4243 hrsz.-ú ingatlant magába foglaló Eg besorolású telektömb kiskertes mezőgazdasági területté módosításához a TSZT, SZT és HÉSZ módosítási eljárásának lefolytatásával megbízza a POR- TATERV Kft.-t Ft +ÁFA összegért. A szerződés megkötésére csakis a településrendezési szerződés megkötése után kerülhet sor. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a településrendezési szerződés előkészítésére, melyben az alábbiakra kell kitérni: a) a településrendezési eszközök finanszírozása b) a telekviszonyok rendezésének, megváltoztatásának, terület esetleges megtisztításának költségviselése c) kiszolgáló infrastruktúra fejlesztések költségviselése A Képviselő-testület felkérte a Polgármestert, hogy a településrendezési szerződés költségviseléséről az érdekeltek bevonásával egyeztessen. 164/2013.(X.30.) határozatával Tura Város Képviselő-testülete önkormányzati hatósági ügyben, végrehajtást elrendelő végzésének foganatosításával szemben benyújtott végrehajtási kifogást bírált el. A végrehajtási kifogást a Testület elutasította. Előterjesztések, képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve és kivonatai alapján összeállította: Erdélyiné Imró Ildikó aljegyző

3 Turai Hírlap RÖVID HÍREK, INFORMÁCIÓK /09 ELMÜ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Iroda nyílt városunkban KOMMENTÁR NÉLKÜL A szolgáltató tájékoztatása szerint a én nyílt irodában ügyfeleik a területi gázszolgáltatóval, a TIGÁZ-zal kapcsolatos ügyeiket is elintézhetik. A Tura Ügyfélszolgálati Iroda címe: Tura, Rákóczi út 119. Nyitva tartás: Kedd 14:00-18:00, Csütörtök 8:00-12:00 RENDŐRSÉGI HÍREK VALÓTLAN BEJELENTÉS én az esti órákban bejelentés érkezett, miszerint Tura, Zsámboki úton található COOP üzletnél egy férfit leütöttek és a pénzét elvették. A rendelkezésre álló adatok alapján rövid időn belül megállapítást nyert a valótlan bejelentés ténye. Az elkövető Sz. István beismerő vallomást tett. Nevezett személy ellen valótlan bejelentés végett szabálysértési feljelentés készült. FEL AKARTA GYÚJTANI ÉLETTÁRSÁT EGY FÉRFI Emberölés kísérlet bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya K. Csaba 44 éves turai lakos ellen. A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi november 1-jén 14 óra körüli időben veszett össze élettársával, turai családi házukban. A vita közben a 38 éves nőt először hígítóval próbálta lelocsolni, majd rövid idő múlva a szobában gázolajat locsolt szét, melyből a sértett ruházatára is öntött. A nőnek sikerült kimenekülnie a házból és segítséget kért, még mielőtt a 44 éves férfi meggyújthatta volna a kiöntött folyadékot. A település körzeti megbízottja és a valkói körzeti megbízott a bejelentést követően néhány perccel a helyszínre érkezett, ahol K. Csabát elfogták. A főkapitányság nyomozói a férfit gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnügyi őrizetbe vették és kezdeményezték előzetes letartóztatásának elrendelését. Ellene a további eljárást fogvatartása mellett - a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya folytatja le. Gödöllői Rendőrkapitányság KMB Alosztály, Tura Ezt már nem állom KOMMENTÁR NÉLKÜL kb 100 m-re a Hatvani úti hídtól 3 zsák háztartási hulladék, valamint kitapsott, kitördelt bokor ágai üdvözlik a városba érkezőket.... a sittet legalább pár méterrel beljebb vitték a töltés mellé a mezőgazdasági földekre... (Szerk: az út menti zsákok aznap estére eltűntek.) Kommentár nélkül - fotók: Tóth Anita

4 2013/09 4 CIVIL OLDALAK Turai Hírlap 56 Október 23. Városunkban az idei évben is több helyszínen emlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire. Az Őszirózsa Idősek otthonában Dr. Király János emléktáblája előtt Kálna Tibor Önkormányzati képviselő mondott beszédet, majd a lakosok nevében koszorút helyeztek el az emléktáblán. A koszorúzást ünnepi szentmise követte. Palya János pléb á n o s p r é d i k á - ciójában megemlékezett az 1956-os hősökről és a jövő tetteinek fontosságát is hangsúlyozta. Hisszük, hogy azok az emberek, akik 1956-ban is az életüket adták a forradalomban, tudva, vagy tudatlanul, mégis a jövőért haltak meg. A múltban éltek ugyan, mi már csak emlékszünk rájuk, ők mégis a jövőt építették számunkra azzal, hogy az életüket adták a magyarság jövőjéért. Szent Pál apostol úgy fogalmazza meg Jézus Krisztusról szóló tanítását, ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és föltámadt. Én hiszem, hogy minden olyan szabadságharc, amely hasonló az '56-oshoz és áldozatokat kívánt, azok az emberek, akik ott meghaltak, azért haltak meg, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem a jövőnek. Ilyenkor mindig felmerül a kérdés önmagunkban is, hogy vajon hogyan építem én Magyarország jövőjét? Mit teszek hozzá ahhoz, hogy ez a jövő olyan legyen, amilyet szeretnénk. Mit teszek hozzá az életemmel, az imádságommal, hogy az a generáció, amelyik most felnől, higgye, hogy van jövője és higgyen Magyarországban. Érezze, hogy ő magyar. Érezze, hogy Szent István király országában él. Érezze, hogy a Szűzanyához tartozik. Érezze, hogy van valaki felettünk, akinek pártfogása alá tartozunk. Nagyon sokszor idegen földről jött a győzelem is, de a bukás is. Kapisztrán Szent János Olaszországból csöppent Magyarországra, Szent István király idejében Szent Gellért püspök. Itt maradtak és az életüket adták ezért a hazáért, amihez nekik semmi közük nem volt. De hitték azt, amit Krisztus mondott, hogy nincs nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja barátaiért. Ők ezt tették. Értünk. Hogyan becsüljük meg a múltunkat? Mit teszünk azért, hogy szebb legyen a jövőnk? Ne csak emlékezzünk, hanem tanuljunk a múltból. Mert Isten azért adta az értelmet, hogy emlékezzünk, azért adta az értelmet, hogy tanuljunk, azért adta az értelmet, hogy tervezzünk. Úgy tervezzük a jövőnket, hogy ott legyen az Isten, a Szűzanya, ott legyen Szent István király öröksége. Úgy tervezzük meg életünket, a jövőnket, hogy higgyük, Krisztus fogja a kezünket ma is, a Szűzanya pedig véd bennünket. Higgyük, hogy azok a szentek, akik itt éltek országunkban a múltban, azok a szentek Isten országában a jövőt készítik elő számunkra. Nem csak a magyarság jövőjét itt a földön, hanem a magyarság jövőjét az örökkévalóságban. Higgyünk ebben. Ha pedig hiszünk benne, akkor tudunk is imádkozni ezért. Sőt, nemcsak imádkozni, hanem tenni is. Mert a hit cselekedetek nélkül halott, mondta Szent Jakab apostol. Tegyük azt, ami kell, hallgassunk a lelkiismeretünkre, és rajtunk lesz Isten áldása, mint ahogy rajta volt Magyarországon mindig Szent István király óta. Hiszünk ebben. Amen. A szentmisét gyertyafényes megemlékezés és a Hevesy György Általános iskola diákjainak ünnepi műsora követte.

5 Turai Hírlap CIVIL OLDALAK /09 A műsort követően Kálna Tibor, önkormányzati képviselő osztotta meg ünnepi gondolatait a megemlékezés résztvevőivel: Tisztelt Ünneplők és Emlékezők! Köszöntöm Önöket az Önkormányzat és a Hevesy György Általános Iskola nevében, itt a Templomkertben. Köszönöm, hogy jelenlétükkel demonstrálják nemzeti ünnepünk méltóságát, hogy ezáltal együtt tiszteleghessünk '56 szellemisége és hőseinek emléke előtt. Van valami jelképes abban, hogy immáron évek óta iskolánk tanulói a templomkertben is megemlékeznek a Hazáról és Szabadságról. Bizonyára, sokuknak ötlik emlékezetébe Reményik Sándor híres költeményének sokat idézett refrénje:.. ne hagyjátok a templomot és az iskolát! Templom és iskola: egyik sem önkormányzati intézmény hivatalos értelemben; mégis szilárd fundamentumai városunknak, hiszen kietlen, rideg és üres lenne Tura nélkülük. Ezek az intézmények a nagybetűs LÉLEK és SZELLEM lakhelyei. A hit és hagyomány találkozik a szárba szökkenő tudással és a jövő fiatalos lendületével, hogy emlékezzen és emlékeztessen '56 őszének legfelemelőbb morális tartalmára, az összefogásra és bajtársi testvériességre. Ennek világossága ragyogta be néhány rövid hétre a szögesdrótok mögé rejtezett szovjet birodalom csatlós országainak homályát és ennek a fényében hunyorogtak zavartan a szabad nyugati világ hatalmasságai. Alázattal hajtunk fejet október hőseinek és vértanúinak áldozata előtt. Városunk lakói nevében hálás szívvel mondok köszönetet a műsorban szereplő tanítványaim szüleinek: a szilárd erkölcsű és szerető családoknak, kik megértő együttműködésükkel biztosították a megfelelő hátteret az ünnepi összeállításban szereplő gyermekeiknek. Köszönöm az iskolának, kollégáimnak a segítséget, és köszönet illeti mindazokat, kik háttérmunkájukkal támogatták ünnepségünk megrendezését: a Művelődési Ház vezetőjét és munkatársait, a Városüzemeltetés vezetőjét és dolgozóit. Ez a példás, egymásra figyelő összefogás és helytállás teheti méltóvá városunk közösségét és egész nemzetünket arra, hogy az ötvenhatosok hűséges és elkötelezett örökösei lehessünk. Valamennyiüknek köszönöm megtisztelő részvételüket és figyelmüket. Végezetül kérem, a koszorúzáskor emlékezzünk a tegnap elhunyt Für Lajos tanár úrra is, aki két alkalommal is megtisztelte jelenlétével településünket. Első alkalommal az 1996-os Turai Szabadságnapok ünnepi szónoka volt. Másodízben pedig egy civil egyesületi rendezvényen tartott megindító erejű előadást. Maga is részese volt az októberi eseményeknek, majd elszenvedte a több évtizedes mellőzöttség állapotát is. A rendszerváltás utáni első szabadon választott kormány honvédelmi minisztere volt. Őszinte, megalkuvást nem ismerő, nagy hazafi és tudós távozott a nemzet halhatatlanjainak sorába. Kivételesen nagyszerű tanáregyéniséget és történészt volt szerencsém megismerni személyében. Emléke és szellemisége örökké velünk marad. A megemlékezés zárásaként a Szózat felcsendülő dallamára helyezték el a kopjafánál az Önkormányzat, az intézmények és az egyház közös koszorúját az '56-os hősök tiszteletére. T.A. (Forrás: Régió Plusz TV) November 13. emléke A MAGYAR NYELV NAPJA szeptember 26-án a Magyar Köztársaság Országgyűlése az Anyanyelvápolók Szövetségének javaslatára november 13-át a Magyar Nyelv Napjává nyilvánította. Ezzel lehetőséget teremtett arra, hogy évente egyszer a közfigyelem hivatalosan is a szellemi-kulturális örökségünk, nemzeti identitásunk alapját jelentő magyar nyelvre irányuljon. Az Országgyűlés Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter javaslata alapján "felismerve azt, hogy a magyar nemzet összetartozását legfőbb szellemi kulturális örökségünk, nemzeti nyelvünk fejezi Az évi törvények első oldala ki legjobban tiszteletben tartva hazánk hagyományos nyelvi sokszínűségét, egyben felelősséget vállalva a kisebbségek nyelvhasználatának jogáért, a nemzet fejlődését és hagyományainak őrzését egyaránt szolgáló magyar nyelv iránti megbecsülésének kifejezése érdekében" a magyar nyelvet hivatalossá tevő törvény, a magyar nyelv és nemzetiségről szóló évi II. törvénycikk elfogadásának napját, november 13-át a Magyar Nyelv Napjává nyilvánította. Az országgyűlési határozat célja, hogy nemzeti nyelvünk minden évben egy bizonyos napon a közérdeklődés fókuszába kerüljön, alkalmat adva ezzel az oktatási, a tudományos és a kulturális intézményeknek, a médiának, az anyanyelv ápolásával foglalkozó civil szervezeteknek, közösségeknek a magyar nyelv közös megünneplésére, a hagyományőrzéssel, nyelvvédelemmel, - fejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseik közvetítésére. Az országgyűlés 1790-től 1844-ig lépésről lépésre elérte, hogy a magyar legyen a hivatalos élet és a politika nyelve től a törvényeket már kéthasábosan készítették (magyarul és latinul), és a megyék saját hatáskörükben bevezethették a magyar nyelv használatát ban törvény kötelezte a Helytartótanácsot, hogy a magyar nyelvű megyéknek e nyelven válaszoljon, és a felső bíróságok ettől kezdve magyarul hoztak ítéletet, és e nyelv tudását a hivatalviselés és ügyvédi vizsga feltételéül szabták ban és 1840-ben az anyakönyvezést magyarosították, ezzel összefüggésben a lelkészek magyar nyelvtudását írta elő a törvény. Lezárásképpen az évi II. törvénycikk a magyart államnyelvvé nyilvánította. Ennek értelmében az országgyűlés kizárólagos nyelve a magyar lett, csupán a horvátországi követek kaptak hat évig felmentést ez alól. A király az országgyűléssel, a Kancellária a magyar hivatalokkal ezen a nyelven értekezett. A törvényeket ezt követően kizárólag magyar nyelven hozták. Az ország határain belül ez lett az oktatás nyelve is, a kapcsolt részekben pedig kötelező nyelvként oktatták a középiskoláktól felfelé. Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár T.A.

6 2013/09 6 A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI Turai Hírlap Októberi események ÖKO-ISKOLA, ÁLLATOK VILÁGNAPJA, ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS FESZTIVÁL Melegszik a Föld - állítják a tudósok. Az utóbbi 3 évtizedben a Föld felszíni hőmérséklete mindig magasabb volt, mint ezt megelőzően bármelyik évtizedben 1850 óta. Az északi féltekén a legmelegebb 30 éves időszak volt ez az utóbbi évszázadokban. Ilyen és ehhez hasonló megállapítások jelennek meg a sajtóban naponta, aminek részben örülünk, hogy még októberben is 20 fok fölötti csodálatos melegben sütkérezhetünk, másrészről viszont a klímaváltozás felveti az emberi felelősség kérdését. Iskolánk nagyon időszerűnek és fontosnak tartja azt, hogy már kisgyermekkorban is felhívjuk tanulóink figyelmét természeti és épített környezetünk védelmére, az állatok szeretetére, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára. Ezeket a gondolatokat pedagógiai programunkba is beépítettük, és ennek szellemében szervezzük meg iskolai programjainkat. Október 3-án egész napos rendezvénysorozattal ünnepeltük meg az Állatok Világnapját. Október 17-én került sor a felső tagozaton a már hagyománnyá váló Zöldség-gyümölcs Fesztiválra. Ezeknek a programoknak a szervezéséért köszönet illeti meg elsősorban Jenei Csabánét, Dr. Forgácsné Jenei Erzsébetet, Kis Gábor igazgatóhelyettest, valamint a zsűrizésben segítő Erdélyi Gábornét. Örömmel vettük át az értesítést az Emberi Erőforrások Minisztériuma által felkért Értékelő Bizottságtól, hogy Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár úgy döntött, a Turai Hevesy György Általános Iskola közötti időszakra elnyerte az ÖKO-iskola címet. A cím elnyerését tanúsító oklevelet ünnepélyes keretek között az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Vidékfejlesztési Minisztérium tisztségviselői adják át egy későbbi időpontban iskolánk képviselőinek. GALGAMENTI REGIONÁLIS KOMPOSZTBULI BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY A Bolyai Matematika Csapatverseny megyei, illetve körzeti fordulóját október 11-én rendezték meg Gödöllőn. A versenyre iskolánk először nevezett be két csapattal. A diákoknak közösen, összedolgozva kellett megoldaniuk a feladatsort. A verseny célja az volt, hogy a tanulók logikus gondolkodás fejlesztése közben átéljék az együtt gondolkodás örömét is. Pest megye keleti területén az ötödik évfolyam 120 induló csapata közül a turaiak a kilencedik helyezést érték el. A csapat tagjai: Bangó Enikő 5.c, Bankó Domonkos 5.b, Köles Bernadett Andrea 5.b, Tóth-Máté Tamás 5.b. Felkészítő tanár: Demeter Dóra. Pest megye keleti területén a hatodik évfolyam 126 induló csapata közül a turaiak a 27. helyezést érték el. A csapat tagjai: Abért Márton 6.a, Tóth Eszter 6.b, Tóth-Sebes Edina 6.b, Zele Sándor 6.a. Felkészítő tanárok: Berente- Hódos Eszter és Demeter Dóra. Köszönet Abért Zsoltnak és Berente-Hódos Eszternek, hogy tanulóink utaztatásában segítségünkre voltak. Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb érték az életben. Demeter Dóra tanárnő A Galgamentén 15 éve tartunk ilyen rendezvényt október 10-én szép kerek évfordulóhoz érkeztünk. A turai, galgahévízi, zsámboki, vácszentlászlói iskolák ötödik osztályosai 6-6 fős csapatokkal képviseltették magukat ezen a vetélkedőn. Idén a mi iskolánk látta vendégül a résztvevőket. Támogatónk a Szelektív Kft. volt, a szervezési hátteret a Galgamenti Népfőiskola biztosította. A gyerekek előzetesen azt a feladatot kapták szabadon választhatóan, hogy ismerkedjenek meg a komposztálással egy családnál vagy a Szelektív Kft. telephelyén. A helyszínen beszélgessenek a hulladékgazdálkodásról, majd keressenek olyan dolgokat otthon, amikről kiderült, hogy teljesen haszontalanok. Jenei Csabáné tanárnő a következő feladatokkal készült: Komposztálással kapcsolatos kérdőív összeállítása, komposztos totó, felesleges áruk fóruma, ügyességi játékok (toboz-dobó, babválogató, mérésbecslés, lufidobó, betűtészta-kirakó). A feladatok során szóba került a diólevél komposztálhatósága, a felesleges dolgok kidobása helyett a vásárlás előtti gondolkodás fontossága, a komposztba való alapanyagok sokfélesége. A felesleges áruk fórumának díszpéldányai : cumisüveg-fertőtlenítő folyadék, díszdoboz, műanyag gyümölcsök, zenélő játékok, telefontartó stb. Ennek kapcsán a gyerekek megfogalmazták önálló véleményüket, s kritikai szemléletüket is fejleszthették. Az élvezetes játékot igazán kiegyenlített küzdelem jellemezte. Végül a Galga-Giliszták galgahévízi csapata lett az első helyezett 36 ponttal. Őket követte a vácszentlászlóiak Limlom csapata 35 ponttal, majd megosztott harmadik helyen a turai Komposztlakók és a zsámboki Biogiliszták végeztek 32 ponttal. Mindannyian környezetbarát füzetet, ceruzát kaptak, tanáraik pedig szakkönyveket vihettek haza iskolájukba. Köszönjük Jenei Csabáné tanárnő szervezőmunkáját, Erdélyi Gábornénak, valamint Benke Andrea, Barabás Bianka, Baranyi Zsófia, és Sárközi Nóra tanulóknak a lebonyolításban való segítségüket.

7 Az iskolai híranyagot összeállította: Gólya Gáborné Turai Hírlap 7 HEVESY-NAP október 11-én iskolánk névadójára emlékeztünk. Az ünnepi műsorunk őszi népdalcsokorral kezdődött, majd Tamás István: Nem lehet c. versét hallhattuk. Ezután iskolánk 5.b és 5.c osztályos tanulói Hevesy György életét és munkásságát elevenítették fel. Az ünnepi megemlékezés Hevesy György szobrának koszorúzásával zárult. Az osztályok virágokkal tisztelegtek az emlékműnél. Ezen a napon kiállítást rendeztünk a névadóról és diákjaink Atomoktól a világmindenségig c. alkotásaiból. Az ötödik évfolyam tanulói Hevesy György életművéről szóló diabemutatót tekinthettek meg Demeter Dóra tanárnő szervezésével. A hatodik évfolyam tanulói érdekes kísérleti bemutató láthattak Hegedűsné Görbe Magdolna tanárnő vezetésével. A hetedik és nyolcadik évfolyam képviselői a Paradoxonnal ismerkedhettek meg Berente-Hódos Eszter tanárnő előadásában. Köszönjük a színvonalas műsort: Bankó Domonkos 5.b, Csörgi Andrea 5.c, Gurbai Dávid 5.c, Király Eszter 5.c, Kovács Norman 5.b, Pászti Anna 5.b, Petrovics Sára 5.b, Szénási Dorina 5.c, Tóth Edina 5.b, Tóth Tekla 5.b, Vidák Molli 5.c tanulóknak. A népdalokat Bangó Enikő 5.c, Lajtos Adél 5.d és Benke Andrea 8.b osztályos diákoktól hallhattuk. Köszönjük Kis Anita tanárnőnek az énekesek felkészítését, Hegedűsné Görbe Magdolna tanárnőnek a kísérleti bemutatót, Berente-Hódos Eszter tanárnőnek az előadást, Kálnáné Ádám Anita tanárnőnek a kiállítás szervezését, Fekete- Liszkai Zsuzsanna, Horváth Zoltán és Kovács Tibor testnevelőknek a Hevesy-kupa megrendezését. Szervezők voltak: Maczkóné Fehér Ildikó és Demeter Dóra. SPORTHÍREK ISKOLÁNK AZ IDEI KISTÉRSÉGI MEZEI FUTÓVERSENY BAJNOKA! Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is kiválóan szerepeltünk az Ikladon megrendezett mezei futóversenyen. Nyolc évfo-lyam versenyzői négy korcsoportban, fiúk és lányok külön-külön teljesítették a métert. Október 9-én az alsó tagozatosok, október 10-én a felsősök mérték össze gyorsaságukat a környékbeli iskolák tanulóival. Az alsósokat Hubert Zoltánné, Nagy Józsefné, Tóth-M. Imréné és Benke Sándorné kísérte el. A felső tagozatosokat Fekete-Liszkai Zsuzsanna és Kovács Tibor segítette. Tóth- M. Imre mindkét napon elkísérte, fényképezte, biztatta a csapatokat. Gratulálunk valamennyi versenyzőnek! 28. SPAR-DANONE MARATONKA Az idei Maratonkán 101 fővel vettünk részt, a legtöbben a 2,7 km-es távot teljesítették, de 5 fő a 7 km-es távot választotta. A vidéki iskolák közül elnyertük a második helyezést a legtöbb tanulót mozgósító iskolák versenyében. A futás után népes csapatunk finom ételeket kóstolhatott, megnézhettük a 42 km-es táv befutóit, és még sok más programon vehettünk részt. A napsütéses jó idő is fokozta a kedvünket és az elégedettségünket. Akik elfáradtak, a színpadnál találtak pihenőt. Folyamatos előadások, bemutatók, és eredményhirdetések szórakoztatták a jelenlévőket. Köszönet az iskolai alapítványnak a támogatásért, minden kollégának, aki a szervezésből kivette a részét, és persze a futóknak, akik teljesítményükkel járultak hozzá a jó eredményekhez. Kovács Tibor testnevelő tanár A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI EMLÉKEZÉS OKTÓBER 23-ÁRA Az emberhez méltó élet- és szabadságvágyat nem lehet börtönbe zárni, sem pedig agyonlövetni, mert azt Isten oltotta lelkünkbe, ezért a nemzetben élő hit és remény túlél minden zsarnokot. Az elnyomó hatalom több mint két évtizeddel ezelőtt saját hazugságainak súlya alatt dicstelenül és végképp összeomlott, de sötét árnyéka: a szegénység, bűnözés, hazugság, irigység és széthúzás képében még ránk vetül. A történelem fekete árnyait nekünk, fiataloknak kell elűzni országunk fölül a TUDÁS, SZERETET, és ÖSSZEFOGÁS erejével! ezekkel a szavakkal emlékeztünk iskolánkban az 57 évvel ezelőtt kirobbant forradalomra október 22-én a reggeli órákban. A látványos történelmi színjátékot - melyet másnap a templomkertben a város lakói is megtekinthettek -, Kálna Tibor tanár úr rendezte. Közreműködtek a 8.b osztály tanulói: Barabás Bianka, Baranyi Zsófia, Benke Andrea, Farkas Renáta, Gyetván Dominik, Jakus Tamás, Pápai Gergő, Sárközi Nóra, Szél Martin, Vidák Debóra, Zakor Dominik. Technikai segítők: Lénárt Barna 8.b és Barna Gergő 8.c. Műsorvezető : Vidák Ketrin 8.b osztályos tanulók voltak. Helyezések: 1-2. évfolyam Leány: Szekeres Nóra 4. hely, Lévai Málna Julianna 5. hely, Tóth- Máté Bernadett 6. hely, Szabó Anett 7. hely Fiú: Szilágyi Ákos 1. hely, Barabás Máté 4. hely, Meleg Milán 5. hely, Földes Gábor 3-4. évfolyam Leány: Czégény Cintia 2. hely, Kada Brigitta 3. hely, Soós Evelin 8. hely, István Sára 10. hely Fiú: Petióky István 2. hely, Szabó Norbert 6. hely, Sallai Gergely 13. hely, Ujvári Lajos 15. hely 5-6. évfolyam Leány: Tóth Nikolett 1. hely, Szabó Petra 2. hely, Menyhért Zsuzsanna 3. hely, Tóth Tekla Fiú: Kakucska Kevin 1. hely, Gólya Ádám 5. hely, Tóth-M. Tamás 12. hely, Lukács Adrián 13. hely 7-8. évfolyam Leány: Csorba Zsanett 5. hely, Tóth Petra, Köcski Bettina, Makó Viktória Fiú: Farkas Róbert 3. hely, Kiszely Tibor 5. hely, Szabadka János, Szénási Gergő 2013/09

8 2013/09 8 MEGKÉRDEZTÜK Jószomszédi iszony Azt gondolná az ember, hogy kereslet kínálati alapon még Magyarországon is érdemes üzletet kötni, vagyis mindkét fél számára előnyös megállapodásokat tető alá hozni. Szándékos a szójáték: tető alá hozni. Történetünk egyik főszereplője is ebben a meggyőződésben kötött szerződést ingatlanjára, tetőt adva albérlőjének feje fölé. Ideális esetben mindenkinek előnyös egy ilyen megállapodás, de mi van, ha...? alatt. Elmentem a gödöllői építési osztályra, kijöttek szem- lére a kormányhivataltól. Nem engedett be bennünket a hölgy, pedig itthon voltak. Miután elmentek az autóval, kiugrott a kapu tetején, szaladt utánam, kiabálva megfenyegetett. Kerékpárral voltam, így nem bírt utolérni. Hónapok óta víz, villany nélkül, háziállatokkal a szobában mégis milyen állapotban van belül az épület? Azt el sem lehet képzelni. Teljesen lelakva, leépülve. Nem tudom, mennyi pénzből lehetne helyrehozni, pedig el szeretném adni. Sem az egészségi állapotom, sem az anyagi helyzetem nem bírná ezt a hercehurcát, tanácstalan vagyok. Mit gondol, jelenlegi állapotában értékesíthető az épület? Ááá, dehogy. Reménytelen lenne megpróbálni is. Amikor idejöttek nagyon szép volt, gyönyörűen rendben volt tartva. A hölgy a kezdetekkor jelezte is vételi szándékát, még az árban is megegyeztünk. Idővel egyértelművé vált, hogy mégis miből tudná megvenni, ha még a lakbért és a rezsit sem tudja fizetni? Milyen eljárás folyik jelenleg az ügyben? Egészen idáig öt vagy hat hivatalos felmondást tettem. Az állattartási körülmények miatt pedig már az egész utca aláírást gyűjtött, mert a kutyáik átjártak a szomszédok- ba, károkat okoztak, megették a baromfikat, a szüntelen éjszakai lárma is zavarta a lakók nyugalmát. A lakásban kb. tíz kutya volt, az udvaron négy kutya és két macska. A lakásban még mindig van bent három nyúl, amit itt hagytak. Az önkormányzat kitiltotta innen a kutyákat, de az állatokat az elkobzás előtt gyorsan elvitték vala- hová. Nem tudjuk, hová szállították őket. Most sem tartózkodott itthon a hölgy, mikor jöttek kilakoltatni. Mit tudna tanácsolni, hogy más ne kerüljön ilyen helyzetbe? Nagyon messziről kerüljék el őket. A hölgy rendsze- resen hirdeti magát gondozóként, vagy hogy lakást keres. Kérem, hogy nagyon figyeljenek oda. Én sajnos nagyon rosszul jártam, bízom benne, hogy más jó szándékú turai lakos többé nem kerül ilyen helyzetbe. Sz.Judit és T.A. Manapság egyre többen esnek a csalók áldozatául. Turán egymás után két albérletből lakoltattak ki egy családot, akik nem kevés anyagi kárt okoztak az ingatlantulajdonosoknak. P. Endréné vál- lalta, hogy elmeséli kálváriáját abban a reményben, hogy az ő példáján okulva más turai lakosok ne kerül- hessenek hasonló helyzetbe. Mikor költöztek be az albérlők? 2012 áprilisában költöztek ide. A ház nem volt tel- jesen rendben, így abban állapodtunk meg, hogy 2 hónapnyi lakbért elengedek, mert ki kellett meszelni a házat. Az anyagot én vásároltam meg, ők a munkát tették hozzá. Jelenleg 2013 szeptember végét írjuk, mostanáig összesen három havi lakbért fizettek, tehát 2012 augusztusa óta nem kaptam semmit. A lakbér mellett a rezsit sem fizették. Több havi számlát kellett kifizessek, hogy legalább a gázt ne kössék le decemberében kikapcsolták a vizet, 2013 áprilisában pedig az áramot. Ha jól értem, sem víz, sem áram nincs az épületben? Nincs. December óta nincs víz, április óta áram sincs. A gáz is csak egy hajszálon múlt, hogy nem kapcsolták ki. Amikor bejelentkeztek Önhöz az albérlők, mit mondtak, miből élnek? Azt mondta a hölgy, hogy ő hivatásos ápolónő, a gyer- mekei is dolgoznak, tehát ebből biztosan tudják fizetni a bérleti díjat. De három hónapot fizetett csak a másfél év alatt. A háziállatok hogyan kerültek ide? Az Ön tudtával és beleegyezésével, vagy anélkül? Nem tudtam róla, és nem adtam engedélyt sem. Ta- valy augusztusban felmondtam nekik, mert már akkor sem fizettek, de kiköltözés helyett elkezdték építeni a kennele- ket. Az ablakoknak széles párkánya van, egyszer csak nyolc nagytestű kutyát látunk feküdni azokon a párkányokon az egyik szobában. A hölgy nem engedett be senkit a portára, még engem, tulajdonost sem. Sem a kertbe, sem a szőllőbe, gyümölcsfákhoz. A tető nagyon rossz állapotba került ezalatt az idő Fotó: Tóth Anita

9 Turai Hírlap KÖZÖSSÉGI ÉLET /09 A KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGÁÉRT A GYERMEKEK A LEGNAGYOBB VESZÉLYBEN A kerékpárral való közlekedés szabályai címmel jelent meg egy nagyon fontos cikk lapunk múlt havi számában, mely felhívj a figyelmet a legfontosabb ismeretekre, amelyek nélkülözhetetlenek az egyre jobban terjedő kerékpáros-balesetek megelőzésnek szükségességre. Én arra gondoltam, hogy mindezeket a szabályokat, sőt a gyakorlatot elsősorban a kerékpárral közlekedő gyermekeknek kellene megismerniük. Megfigyeltem, hogy a reggeli órákban, amikor a gyerekek nagy része kerékpárral indul suliba, nagy tempóban húznak el mellettük a hatalmas kamionok, teherautók, terepjárók. Többségük figyelembe sem veszi a legfőbb szabályt: akkor előzhető egy kerékpáros, ha az előzés során a megelőzendő jármű mellett megfelelő oldaltávolságot lehet tartani. Igaz, a pontos távolság nincs meghatározva, de pl. az Elnök utcában, ahol igen keskeny az úttest, gyakori, hogy szinte érinti a kerékpárost a gépkocsi. De másutt sem rózsás a helyzet! Ha a kerékpáros - leginkább gyermek - még rutintalan, a nagy teherautók oldalszele is veszélybe sodorhatja. Fontos tehát az oktatás! Mindezt mi már sok évvel ezelőtt észrevettük, és az akkori gyermekszervezet segítségével létrehoztunk egy közlekedési járőr szakaszt, amely lehetővé tette, hogy egyrészt aktivistáink segítségével irányítsuk a forgalmat azokban az időszakokban, amikor a legtöbb gyerek kerékpárral érkezett az iskolákba, másrészt ügyességi versenyeket rendezve segítsük a kerékpározás biztonságának növelését, valamint vetélkedőkön ösztönöztük a KRESZ-ismeretek megismerését. Veszélytérképet készítettek a gyerekek, hogy megismerjék azokat a helyeket, ahol a legproblémásabb a kerékpárral közlekedők helyzete. Motiváció volt, hogy járási, megyei versenyeket rendeztek, ahol a turai gyerekek mindig helytálltak. Ma nincsenek ilyenek, vagy nem tudok róla. Turán nincs ilyen lehetőség, az biztos, pedig fontos lenne. Ma mindez szervezett keretek között nem megoldható, hisz az iskolai feladatok piciny része lehet ez a téma, olyan gyermekszervezet pedig nincs, aki ebben részt venne. Talán a Galga Expedíció nyári táboraiban nyílt erre mód Az lenne a személyes kérésem minden olvasóhoz: különösen az iskolakezdés és a tanítás befejezése időszakában, amikor tömegesen jelennek meg a gyerekek a közúton, nagy figyelemmel legyenek irántuk, s a szülők igyekezzenek felkészíteni, inteni a naponta kerékpárral iskolába induló gyermekeiket. Takács Pál SZÓLJATOK CSAK DALOS AJKAK Szégyellem magam, hogy nem vettem részt azon a nagyszerű esten, ahol Turai Kiss Mária és művész vendégei léptek fel a művelődési házban. Sajnos nem a dátumra koncentráltam, hanem a hétvégére, hiszen Turán a műsorok általában szombaton zajlanak. Pedig Turai Kiss Mária nagyon vártam a műsort és a találkozást, hiszen a Nyugdíjas Klubban már többször hallottam csodás énekét. Marinka Sándorné a nyugdíjasok vezetője ott volt, végigélvezte a csodálatos műsort és így nyilatkozott róla: A művésznő 5 éves előadói tevékenységének megünneplésére szervezett egy egész estés műsort szülőfalujában. Sajnos nagyon kevés néző volt, aminek több oka lehet. Mindenesetre szokatlan a hétköznap esti műsor, de plakátot sem nagyon láttam kirakva. Ilyen műsoron magam még nem vettem részt, de utólag nagyon bánnám, ha kimaradt volna a az életemből. Illett volna legalább egy szál virággal köszönteni a közülünk származó művészt, aki ragaszkodva szülőhelyéhez vette fel művészi előnevének a Turai nevet, de mellette gyönyörű népviseletünket is büszkén hordja a fellépésein. Büszke vagyok arra, hogy a kísérő turai zenekar mellett a nyugdíjas kórust is meghívta a színpadra egy dalcsokor erejéig. Kívánom Marikának, hogy sok helyen és alkalommal gyönyörködtesse hallgatóit szép hangjával és dalaival. Egy másik alkalommal, kissé nagyobb hírveréssel a szülőfalu is valószínűleg nagyobb érdeklődéssel látogatja majd meg nagyszerű műsorát. Takács Pál F E L H Í V Á S! Ezúton kérjük a tisztelt lakosságot, semmilyen körülmények között ne engedjenek be idegeneket az udvarukba, lakóingatlanukba! Szolgáltatóra hivatkozó személyek esetén mindig kérjék el annak igazolványát! Adományokkal kapcsolatosan a város önkormányzata minden esetben írásban előzetesen egyeztet az érintettekkel. Az ünnepek közeledtével FOKOZOTTAN figyeljenek értékeikre, legyenek körültekintőek és a megszokottnál valamivel gyanakvóbbak az ismeretlenekkel szemben! Van hagyománya a megelőzésnek

10 2013/09 10 PROGRAMAJÁNLÓ Turai Hírlap SÁRA SÁNDOR 80 éves! FILMVETÍTÉS ÉS KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ Helyszín: Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Időpont: december 8., vasárnap Díszvendég: Sára Sándor operatőr-filmrendező, Tura Város Díszpolgára Fotókiállítás B. Müller Magda forgatásokon készült fotóiból válogatva (A felvételek jogtulajdonosa a Magyar Művészeti Akadémia) A kiállítást megnyitja: Benke Attila filmtörténész, az ELTE munkatársa Sára Sándor: 80 huszár c. játékfilmjének DVD bemutatója. Kiadó: Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (MaNDA). A filmet bemutatja: Fazekas Eszter filmtörténész, a MaNDA munkatársa. A belépés díjtalan. A kiadvány a helyszínen megvásárolható. A kiállítás dec. 20-ig tart nyitva. KEDVES GYEREKEK! NOVEMBERTŐL TOVÁBB FOLYTATÓDIK NUSI NÉNI GYERMEK KÉZMŰVES SZAKKÖRE a Bartók Béla Művelődési Házban November 23., december óra Foglalkozásvezető: Dolányi Anna (óvónő és népi kismesterség szakoktató) Ízelítő az elsajátítható technikákból: szövés-fonás, bőrözés, gyöngyözés, gyertyaöntés, agyagozás stb. Részvételi díj alkalmanként: 300 Ft/fő REKLÁMTERVEZÉS - KIVITELEZÉS 15 ÉV SZAKMAI TAPASZTALATTAL KIVÁLÓ REFERENCIÁKKAL Szórólapok Névjegykártyák Molinók Zászlók Autódekoráció Cégtáblák Kiadványszerkesztés Poszter és plakátnyomtatás 2014-ES EGYEDI NAPTÁRAK TERVEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE P R O G R A M A J Á N L Ó TURAI MOZGÓ VIDEOFILMKLUB Helyszín: Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Időpont: november 24., vasárnap 14 óra Műsoron: Válogatás Benke István filmarchívumából, a 2000-es év felvételeiből: Zengőhíd, Millenniumi emlékmű és zászló szentelés, Műv.ház évzáró CSALÁDI KÉZMŰVES DÉLUTÁN - ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS ADVENTI KOSZORÚ KÉSZÍTÉS, GYERTYAMÁRTÁS Helyszín: Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Időpont: december 1., vasárnap óra Foglalkozásvezetők: Tóthné Csörgi Mária - virágkötő. Dolányi Anna - népi kismesterség szakoktató Részvételi díj: 500 Ft/fő Az alapanyagokat - a koszorúalap és a készen kapható gyertyák kivételével - a művelődési ház biztosítja a részvételi díj fejében. Koszorúalap és gyertya a helyszínen vásárolható. Ollót és metszőollót minden család hozzon magával! MIKULÁS NAPI MŰSOR - A Sára Ferenc Hagyományőrző Egyesület szervezésében Helyszín: Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Időpont: december 7., szombat 18 óra Fellépők: Viganó AMI turai néptánctagozata, Sára Ferenc Hagyományőrző Egyesület felnőtt néptánccsoportja. A műsor után batyus jellegű gyermek, majd felnőtt táncház lesz. Belépődíj: 1000 Ft/fő Jegyek foglalhatók a könyvtárban. A műsor bevételét és további adományokat a jövő évi pünkösdi rendezvényre fordítják a szervezők. BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÉVZÁRÓ MŰSORA Helyszín: Bartók Béla Művelődéi Ház és Könyvtár Időpont: december 22., vasárnap 16 óra Fellépnek a művelődési ház amatőr művészeti csoportjai. Belépődíj: önkéntes alapon. A műsort követően MINDENKI KARÁCSONYA a Főtéren. A DEMÉNY ÉTTEREM ünnepi programjai: December 6.-án délután jön a Mikulás! Egész nap akciós gyerek menük. Bővebb információ az Étteremben. (tel.: 30/ , 28/ ) December 29-én Évbúcsúztató Rock buli! Bővebb információ és jegyelővétel az Étteremben. (tel.: 30/ , 28/ ) December 31-én Vacsorás Szilveszteri bál élő zenével! Bővebb információ és jegyelővétel az Étteremben (tel.: 30/ , 28/ ) képzett edzői stábbal VÁRJUK FOCIZNI SZERETŐ as születésű FIÚK JELENTKEZÉSÉT TURA VSK Sukaj Zsolt Edzésidőben személyesen is: kedd és csütörtök 16:00 -tól.

11 Turai Hírlap 11 FOLKLÓR A Galga vidék prímása 2013/09 A Galga mente népzene kedvelőinek nem kell bemutatnom Boda Gellért turai hegedűst, a Zagyva Banda és a Cimbaliband prímását. Zenekarairól, múltjáról, és jövőbeli terveiről kérdeztük a tehetséges muzsikust. Mikor kezdted népzenei pályafutásodat? 8 évesen, a Podmaniczky zeneiskola turai kihelyezett tagozatán hegedűt és brácsát tanultam Rónai Zoltánnál és Unger Balázsnál, de ezzel párhuzamosan klasszikus hegedűre is jártam. Nem volt furcsa népzenét, és klasszikus zenét egyszerre tanulni? Nem, az egyik erősítette a másikat. Mind a mai napig nagy hasznát veszem a népzenében, hogy a klasszikus alapokat is megtanultam. Tanultál más tanároktól, zenészektől is? Igen. Nagyapám rendszeresen, több éven keresztül vitt ki az utolsó turai cigányprímáshoz Szénási Tibor "Toskó"-hoz magyar nótát tanulni. Ezért mindig hálás leszek nagyapámnak, a szüleimnek és Tibi bácsinak is, mert az élet több területén kamatoztattam már azt, amit tőlük kaptam. Mikor kezdtél zenekarban játszani, és melyik volt az első zenekarod? A Zagyva Banda volt az első bandának, amit 2002-ben alapítottunk. Először brácsás voltam, majd átnyergeltem hegedűre. Az alapító tagok közül ma is játszik a zenekarban testvérem Boda Márton, aki nagybőgős, és unokatestvérem Tóth Sebestyén, aki cimbalmos. Ki támogatott titeket, mint feltörekvő fiatal népzenekart? Szüleinknek nagyon sokat köszönhetünk, de közülük is ki kell emeljem Sebi édesapját a turai kántort, Tóth Péter Lászlót, aki sokat egyengette utunkat! A legtöbbet viszont tanárainknak köszönhetjük. Mikor kerültél a Cimbaliband-be? A 2005-ben alakult együttes alapító tagja voltam, és mai napig szépen ível fel pályánk. Ezzel a formációddal - úgy tudom - külföldön is többször jártatok? Igen, bejártuk Európát, sőt tavaly Japánba is eljutottunk! Nagy örömünkre a japánoknak nagyon tetszett az európai muzsika, és visszavárnak minket! Lassan harmadik éve te tanítod a fiatal népzenészeket a művelődési házban, a Podmaniczky zeneiskola hegedűtanáraként. Milyen érzés tanárként tevékenykedni diákéveid helyszínén? Nagy örömömre szolgál, hogy ott taníthatok népzenét, ahol én is tanultam, és kamatoztathatom a váci Pikéthy Zeneművészeti Konzervatóriumban tanultakat! Remélem, lesz, aki nyomdokaimba lép majd, és mindig lesz népzenész utánpótlás Turán! Mik a távlati terveitek? A Cimbaliband-el pályázunk a 2014-es Eurovíziós dalfesztivál válogatójára, A Dal-ra, mely 2014 januárjában lesz látható az M1 közszolgálati csatornán! A Zagyva Bandával pedig ismét pàlyázunk a Felszállott a Páva népzenei vetélkedőbe, mely a Duna Tv műsorán lesz 2014 tavaszán! c.b. TISZTELT TURAI LAKOSOK! Közbiztonsággal kapcsolatos problémáikkal, bejelentéseikkel az alábbi telefonszámokat hívhatják: h h Tura járőrszolgálat 0-24 : Gödöllői Rendőrkapitányság ügyelete 0-24 : Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Gödöllő, Tura Körzeti Megbízott Alosztály

12 2013/09 12 CIVIL OLDALAK Csodák világa! Csillogó szemű fiatalok, s egy kissé idősebb nők és férfiak gyülekeztek a turai kultúrotthonban október 12-én: a Turai Komédiások. A jelenlegi és volt tagok azért találkoztak, hogy megünnepeljék a színjátszó kör megalakulásának 20. évfordulóját. A színház nem földi színtér! A Színház menedék. Csodák világa. Lehetsz ott királynő, császár és szolga, bohóc és kurtizán. Veled ott minden megtörténhet. Meghalhatsz. Újjászülethetsz. A színház: szerelem! Örökké tartó láz. Ezek a gondolatok jártak a résztvevők fejében. Tablókból, jelmezekből, régi plakátokból, kellékekből készítették maguknak a díszletet. A kellemes kávéházi hangulatban, a festett üvegek gyertyafényében a rég nem látott ismerősök felelevenítették a régi színdarabok, táborok, külföldi utak, vendégszereplések emlékezetes pillanatait. Ehhez segítséget adtak a jelenlegi tagok, akik színpadra vitték azt, ami az öltözőkben történik az idő alatt, amikor élesben megy a színpadon az előadás. A forgatókönyvet Diligens Linda írta Takarásban címmel, de a csoport tagjai sokat tettek még hozzá. Nagy volt a jókedv, amikor egyik-másik régi színjátszós magára ismert. A következő műsorszám az eddigi színdarabok dalaiból egy összeállítás volt, melyet a csoport koreográfiával kísért. A nótákból kiderült, hogy az eddig feldolgozott színdarabok szinte kivétel nélkül azt feszegetik: hogyan kell élni? Turai Hírlap A csoport két évtizede alakult egy iskolai színjátszó szakkör tagjaival, majd jöttek hozzájuk érdeklődők, s Diligens Károlyné vezetésével hamarosan rendszeres bemutatókat tartottak. Vígjátékot, görög tragédiát, színművet, musi-calt vettek a repertoárra. A tanulás és munka melletti, sok-szor fárasztó, éjszakába nyúló próbák ellenére mindig jókedvvel jelentek meg a színpadon. A húsz év alatt a középiskolás fiataltól vasutasig, óvónőtől tanárig, gépkocsivezetőtől munkásig számtalan foglalkozású ember fordult meg a színpadon a szórakoztatásért, a sikerért, a tapsért. Sokan eljöttek most is, hogy emlékezzenek és ünnepeljenek. Lukács Gábor díszlete most nem a közönségnek, hanem a csoportnak készült. Vetítővászon került a díszlet falai közé, ahonnan Benke Barbi csodálatos pillanatképeit nézhette végig a nagyérdemű, melyek az elmúlt évek vidám perceit idézték. Diligensné Jutka nénit hatalmas csokorral a csoport, a csoportot pedig egy hatalmas tűzijátékkal köszöntötte Pászti Vili, aki egyébként a Komédiások technikusa. Békési Judit a Galga Expedíció nevében egy serleggel és gratuláló emléklappal köszöntötte az ünneplőket. A széksorok között állandó volt a mozgás, a nyüzsgés, hiszen színjátszósaink nagy része már a szülő szerepét játssza az élet színpadán és gyermekével együtt ünnepelt. A jövő színjátszói nagyon élvezték a színpadot, hamar megtalálták egymást Ortutay Veca segítségével, aki elvállalta az óvónéni szerepét. Sokáig tartott még a régi idők emlékeinek felidézése. Az estet Pászti Zoli diszkója zárta, ahol mindenki evett, ivott, jót mulatott. A csoportnak további sikereket kívánunk! Takács Pál ŐSZIRÓZSÁÉK KIVIRÁGOZTAK Ez azt jelenti, hogy se szeri se száma azoknak a programoknak, amit a lelkes nyugdíjasklub megélt a nyár végén, ősz elején. Marinka Sándorné, az egyesület elnöke beszélt erről: Augusztusban, élve az ingyenes utazással, vonattal utaztunk Siófokra. Azoknak volt ez meghatározó élmény, akik felett ugyan már javában elszálltak az évek, évtizedek, de még sohasem látták a Balatont. Nagy élmény volt mindannyiunknak annak ellenére, hogy kissé szomorú volt az idő. Jó volt, hogy Hatvanban felszálltunk a vonatra és egyenesen a Tóhoz vitt bennünket. Tizenhat klubtag és egy unoka tartott velünk a kellemes, de azért fárasztó kiránduláson. Szeptemberben megtartottuk az Idősek Napját a Fiúk Napjával, ahol területi vezetőnk, Takács Lajosné is részt vett. Velünk voltak kartali, galgahévízi vendégeink és Turai Kiss Mária nóta- és népdalénekes, aki a szép számú közönség előtt vette át a Galga-díjat Takács Páltól, a Galga Expedíció alapítójától. A turai Viganó néptáncosok közül három pár mutatott be galgamenti táncokat, majd zenét hallgattunk. Természetesen a klubtagok és a vendégek finom ebédre voltak hivatalosak. 28-án Csányban vendégszerepeltünk, míg szeptem- ber 30-án az Idősek Világnapján kirándultunk a Fővárosi Állatés Növénykertbe. 24-en vállaltuk az utat, ahol 1700 nyugdíjassal élveztük a látványt és a programot. Úgy tudom, október sem volt eseménytelen. 3-án az Idősek Őszirózsa Otthonába voltunk hiva- talosak, ahol több település szociális intézményének küldötte- ivel találkozhattunk egy egész napos program keretében. Köszönjük, hogy ott lehettünk. 12-én Aszódon, a kistérségi Idősek Világnapján vet- tünk részt, ahová meg kellett hívnunk a város nem klubtag nyugdíjasait is. Dalköröseink szerepeltek is a mintegy hatszáz környékbeli időskorú tetszésére. Meglepetés-vendég volt Straub Dezső művész úr, aki egy órán át szórakoztatott bennünket. Hogy élték meg ezt a találkozót? A klub már volt hasonló rendezvényen, s mindig na- gyon kellemesen telt az idő, de a nem klubtagok csodálkoztak, hogy ilyen nagyszerű programok is vannak vidékünkön a nyugdíjasoknak. Köszönjük Sztán István aszódi polgármes- ternek, Vargáné Marikának, a Családgondozó minden munkatársának az ebben végzett áldozatos munkáját. További eredményes munkát kívánok az időskorúak éve- inek szebbé tételéért. Takács Pál

13 Turai Hírlap EGYHÁZI ÉLET Isten mindenért kárpótol bennünket GONDOLATOK AZ ÉLET ÉRTELMÉRŐL nem meghatározott időre fogadott bennünket fiaivá, mert nem csak a földi életben akart Atyánk lenni, hanem örökké. Lehetnek elképzeléseink az örök élettel kapcso- latban, de Jézus maga is keveset beszélt róla, mert tudta, hogy a mi emberi értelmünk nem képes felfogni azt, amit Isten az őt szeretőknek készített. Az biztos, hogy minden képzeletet felülmúl. Mégis, olyan sok bennünk a bizonytalanság és a félelem. Félünk átlépni a halhatatlanságba, mert mindig is fél az ember a jövőtől, a bizonytalantól. Ezért fontos az Istenbe vetett hit. Abba az Istenbe, aki megte- remtett, Jézus által pedig megváltott minket. De a hit mellett sokkal jobban kell a bizalom, mert e nélkül nem tudjuk hová tenni a hitünket sem. Ha nem bízok valakiben, akit szeretek, akkor milyen szeretet az? Ha szeretem Istent, bízzak benn annyira, hogy rá merem hagyni a jövőmet is. Higgyek benne annyira, hogy megadja azt, amit ígért. Ő pedig nem csap be, mert szeret. Ezt bizonyította, amikor meghalt értem a kereszten. Ne féljünk tehát attól a jövőtől, amelyet Ő ad nekünk, hanem inkább készüljünk arra az Nagy Napra! És amikor eljön az a pillanat, amikor itt kell hagyni ezt a földet, akkor nekünk már semmit sem kell tenni. Addig azonban vigasztaljon meg bennünket a hit tanítása és az Isten ke- gyelme, amelyet megad azoknak, akik kérik. Az idő múlásá- val ugyanis egyre közelebb kerülünk a földi élet végéhez, az elmúláshoz is. De a végső szó mégsem a halálé, hanem az Életé, mert Isten nem a holtak, hanem az élők Istene, hiszen Ő él. Örökké! November hónapra azt mondjuk, hogy a halál hónapja, mert Mindenszentekkel és Halottak Napjával kezdődik. Éppen ezért ilyenkor a lényeges dolgokra terelődik a hangsúly, azzal foglalkozunk többet. Ez pedig elsősorban a halál kérdése, de nyomban utána a föltámadásé. Hiszen ez a föltámadásba vetett hit ad értelmet az életnek és a létezésnek. A feltámadás a legnagyobb csoda, hiszen emberi ésszel fel nem fogható az, ami általa történik. Nincs többé esetlegessége a dolgoknak vagyis az, hogy most van, de egy pillanat múlva már nincs, és az ember az időtlen mondhatjuk, hogy az örökké tartó valóság boldog részesévé válik. A Biblia nem csak puszta tanítását tartalmazza ennek, hanem emberi sorsokon, vértanú-ságokon keresztül mutatja meg az igaz hit mibenlétét. Gondoljunk csak a Makkabeus testvérekre, akiket a hitükért végeztetett ki a pogány Antiokhosz Epifánész király (2Mak 7,1-14). De ide sorolhatjuk napjaink vértanúit éppúgy, mint az első századokéit. A mi hitünk legfőbb próbatétele is az, amikor életünk árán is ki kell tartanunk a hit igazsága mellett. Ma már senki sem beszélne a keresztényekről, ha nem áldozta volna életét a hit bajnokainak számtalan sokasága. És ugyanez történt volna Krisztussal is: kereszthalála nélkül nem tudta volna magához vonzani azokat, akik érte, az egyházért, a hitükért haltak meg. Nagyon sok embert foglalkoztat az a kérdés, hogy mi az élet értelme. A hívő embernek azt mondom, hogy kérdezze meg Jézust. A nem-hívőnek pedig csak azt tudom mondani, hogy az élet maga az értelem. Ha az életnek nincs értelme, akkor semminek sincs, hiszen az életen kívül semmi sem létezik, aminek értelme lenne. Ezért a legértékesebb, vagyis az örökkévaló, örökké tartó is élet. És az örök élet értékét az adja meg, hogy elmúlhatatlan. Ez pedig Isten mindenhatóságából fakad. De a szeretetéből is, mert az is örök. A Szentírásban azt olvassuk, hogy Isten a keresztség szentsége által fiává fogadott bennünket. De Uram, nagyon fájó dolog látni testünk ko- pását, szépségünk, egészségünk eltűnését. Ezért fo- kozottabban szükséges a Te tanításodra figyelni, és a test külseje alatt magamban és másokban is a belső ember, a személy szépülését segíteni. Nem felejt- hetem, hogy Te megígérted: egykor bensőnkhöz méltó külsőt kapunk Tőled a feltámadásban. 13 Palya János plébános 2013/09 Az ember nem az adott körülmények, hanem az általa választott hozzáállás folytán boldog. (Hugh Downs)

14 2013/09 14 KÖZÉRDEKŰ Turai Hírlap Szén-monoxid mérgezés veszélyei NE ADJUNK LEHETŐSÉGET A CSENDES GYILKOSNAK Kéménytűz, füst és szén-monoxid-mérgezés - mindez megelőzhető. A szén-monoxid mérgezés az egyik leggyakoribb háztartási baleset, amelyet legtöbbször a nem megfelelő műszaki állapotú, vagy a helytelenül használt tüzelőberendezés, kémény, kályha, kandalló, gázsütő, gázszárító, gázkazán, gáz vízmelegítő vagy vegyes tüzelésű kazán okozza. A szénvegyületek tökéletlen égése során képződő színtelen, szagtalan gáz valamely rendellenesség miatt a lakótérbe kerül, és megmérgezi az ott tartózkodókat. A szén-monoxid rendkívül agresszív, mérges gáz. Belélegezve a tüdőn át a vérbe kerül, ahol kétszázötvenszer intenzívebben kötődik a vér hemoglobinjához, mint az oxigén, vagyis megakadályozza az oxigénfelvételt. A tragédiák és balesetek azonban odafigyeléssel, öngondoskodással megelőzhetőek! A legfontosabb, hogy az állampolgárok minden fűtési szezon előtt ellenőriztessék a tüzelő- és fűtőberendezések, illetve a kémények műszaki állapotát, karbantartottságát ezzel máris fontos lépést tesznek saját biztonságuk érdekében. Tehát a balesetek megelőzése érdekében különös gondot kell fordítani a kémények karbantartására is, hiszen a tragédiák gyakori okai a nem megfelelően működő kémények. Sajnos sokszor előfordul, hogy a lakásba nem tudott bejutni a kéményseprő, annak érdekében, hogy az égéstermék-elvezető időszakos felülvizsgálatát, ellenőrzését elvégezhesse. Ezeknek az ingatlanoknak tulajdonosával, használójával szemben szükség esetén a tűzvédelmi hatóság eljárást kezdeményez. A kéményseprő-ipari közszolgáltató vizsgálatai során több esetben állapítottak meg a kéményseprők közvetlen élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetést, ezekben az esetekben értesítették a területileg illetékes tűzvédelmi hatóságot, amely haladéktalanul megtiltotta az égéstermékelvezető további használatát a hiányosság megszüntetéséig, illetve annak a hatóság felé történő igazolásáig. Az ellenőrzést szakemberre kell bízni, aki a műszaki biztonsági felülvizsgálat elvégzésére is jogosult. Fontos az is, hogy azokat a helyiségeket, amelyekben a tüzelőberendezések találhatóak, rendszeresen szellőztessék, így is megakadályozható a mérgező gázok felhalmozódása. A szellőző nyílásokat semmilyen esetben sem szabad eltömni, elzárni, és szabad keresztmetszetüket időszakonként ellenőrizni kell. Tudnivaló, hogy a szén-monoxid már rendkívül alacsony koncentrációban mérgező. Ha a levegőben a koncentrációja eléri az egy százalékot, gyakorlatilag másodpercek alatt bekövetkezik az eszméletvesztés, majd a halál. A védekezés egyik legfontosabb biztosítéka a szén-monoxidérzékelő, ugyanis a színtelen, szagtalan, a levegőnél szinte alig könnyebb, nem irritáló gázt az ember nem érzi, de egy pár ezer forintos beruházással biztonságossá teheti lakását. Igazgatóságunk nyomatékosan ajánlja ezen riasztó berendezések felszerelését, hiszen ezek a készülékek azonnal jelzik a szén-monoxid-koncentráció emelkedését. A szénmonoxiddal kapcsolatos súlyos balesetek igen gyakran éjszaka történnek, amikor a gáz hatásának kitett ember alszik. A CO riasztó készülékek azonban olyan hangos jelzést adnak, hogy az álmából is felriasztja az embert. A szénmonoxid érzékelők közül olyan típusút kell választani, amely az EN vizsgálati szabványnak megfelelő. Ha indokolatlan fejfájás, szédülés, émelygés, a látás- és hallásképesség csökkenésének tüneteit észleli az ember, szén-monoxid mérgezésre lehet gyanakodni. A gázkészüléket azonnal el kell zárni, és ki kell szellőztetni a lakást. Tiszta levegőn a vérben lekötött szén-monoxidnak mintegy fele egy óra alatt távozik. Vagyis ha a mérgezést szenvedett ember elhagyja a szén-monoxiddal telített helyiséget, enyhülnek a tünetek. A Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhívja a lakosság figyelmét, hogy gázüzemű vagy vegyes tüzelésű fűtési technikák esetén fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az új típusú nyílászárók megfelelő szellőzőnyílással legyenek ellátva. Fontos, hogy a szellőzőnyílásokat szakember szerelje be. Régebbi típusú nyílászárók esetén felülvizsgálatot, ellenőrzést érdemes végeztetni. Ez különösen fontos azoknál az ingatlanoknál, ahol konyhai elszívó berendezés működik. Ugyanis a konyhai elszívó képes a kéményből az égésterméket visszaszívni a lakótérbe. Ha azonban szabadok a szellőző nyílások, ez a depresszió nem következhet be. Legfontosabb tanácsok: Rendszeresen ellenőriztesse a kéményeket, a kazánokat, kályhákat, ezeket szakemberrel szereltesse be, vizsgáltassa felül! Szerezzen be szén-monoxid-érzékelő jelzőkészüléket, amely a mérgezés veszélyére figyelmezteti Önt! Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílások mindig szabadon maradjanak! Rendszeresen szellőztesse a tüzelő- fűtőberendezések helyiségeit! ISNI ALBÁN PÉKSÉG Tura Rákóczi út 28. Minden nap friss helyben sült pékáruval várjuk kedves vásárlóinkat. Nyitva tartás: H-Szo: 5-21-ig V: 6-21-ig.

15 Turai Hírlap ŐSERŐ A FÖLD MÉLYÉBŐL TESTI- LELKI EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS /09 Mátraderecskei MOFETTA A különleges kifejezést egy kórházi várakozás közben hallottam először. Egy érszűkület miatt láb amputációra várakozó beteg mesélte boldogan: a mofettának köszönhetően elmarad a műtét, a lába a kezelés után szinte teljesen meggyógyult. MOFETTA=SZÉN-DIOXID GYÓGYFÜRDŐ A geológusok, mofettának nevezik a sok szén-dioxidot tartalmazó viszonylag alacsony hőfokú vulkáni kigőzölgést. Az Egészségügyi Minisztérium a Mátraderecskei talajból, természetes módon feláramló gázt, GYÓGYGÁZZÁ minősítette. A szemet gyönyörködtető fekvésű tiszta levegőjű, mátrai településnek strandfürdője is van, melynek vize, bőr és reumatikus betegségekre is kedvező hatású. A község területe alatt átfutó törésvonal mentén, a föld mélyéből, (1000 m mélyről) szivárog a szén-dioxid gáz. Ez hazánkban egyedülálló természeti jelenség. Az emberek több száz éve fürdőszerűen használják a szén-dioxid gázt, annak kellemes melegítő és bizonyos betegségekre gyógyító hatása miatt. A szén-dioxid értágító hatású, ezért a láthatatlan gyógy gáz kiválóan alkalmas: Szív és különösen alsó végtagi érszűkület kezelésére Magas vérnyomás gyógyítására Cukorbetegség következtében kialakult alsó végtagi érszövődmények megszüntetésére Érműtétek utáni állapot kezelésére Reumák fájdalmainak enyhítésére Csontritkulás esetén A bőrön át behatoló gáz, a szövetekbe kerül, és a belső szervekben is értágító hatást gyakorol. Fürdőzést követően a betegek kipirulnak, légzésük elmélyül, az értágulás miatt a vérnyomás csökken, remek alvással a szervezet feltöltődik, kipihent lesz. Galgavidék Alag 6:4 Meggyőző győzelem De a legnagyobb hatást az érszűkülettel járó szinte kibírhatatlan lábfájás megszűnése jelzi. A hatás késleltetett, nem gyors, a kezelés végén és utána a legerősebb. A gázelegyben radon is található a széndioxid mellett, ami sejtanyagcsere gyorsító, immunerősítő. A kezelés kúraszerűen hatásos. Orvosi javaslatra, receptre felírható. Egy szobában, a betegek ruhástul ülnek a gázban. A gázszint köldök, csípő magasságáig ér. A gáz feláramlása folyamatos mivel a szén-dioxid belélegezve halálos így a gáz magasságát, az elalvó gyertya lángja és oxigénnel telített léggömbök jelzik. A fürdőzést orvos és szakképzett egészségügyi szakszemélyzet figyeli. A helyszínen történő orvosi vizsgálathoz, hozni kell kórházi zárójelentések fénymásolatát, EKG, laboratóriumi leleteket, tüdőszűrő kiskönyvet. Ezek alapján egy orvos csoport személyre szabottan eldönti alkalmas-e a beteg a kezelésre, vagy esetleg többet árthat, mint használ. Ez esetben eltanácsolják a beteget a fürdőzéstől Ha szeretnének, többet megtudni kérdezzék a 06/36/ as telefont vagy tájékozódjanak a címen. CSODA, ITT A SZOMSZÉDBAN, AKINEK SZÜKSÉGES HASZNÁLJA! Lendvai Mártonné 1. Szabó Zoltán 0,5:0,5 Mit tagadjam, ilyenkor üdvrivalgás kezett és gratuláció a csapattársak részéről! A harmadik táblán 2. Kuthi Balázs 0,5:0,5 zajlik kicsi szívemben, amint egy te- Colos egy adok-kapok küzdelembe bocsátkozott a Pirc-védelem 3. Virganc Roland 1:0 hetséges tanítvány minden lacafaca útvesztőiben. Ellentétes oldalra sáncoltak a felek, s ahogy az illős, 4. Tóth Máté 1:0 helyett 12 lépésben nyeri le az ellenfél azonnali kölcsönös gyalogrohamot indítottak a királyok ellen. Az 5. Tóth Dániel 0,5:0,5 vezérét. Mindezt látva persze az azon- ilyen jellegű csihi-puhi sajátossága, hogy az nyer, aki jobban bírja 6. Téglás Mátyás 1.0 nali (és jogos!) kapituláció mellett dön- idegekkel, merthogy kívülről úgy tűnik a dolog, mintha mindkét 7. Pásztor Ákos 0:1 tött az ellenfél. Egy ilyen gyors győ- király rövid úton mattba sétálna. Leginkább egy rossz lépés elég a 8. Kapitz ` Dominik 1:0 zelem rendkívül jó hatással van a csa- vesztéshez. Úgy látszik, Colosnál minden rendben van (idegrendpattársak 9. Kapitz Tibor 0,5:0,5 további játékára, míg az szerét illetően!), mert a végjátékban szépen kezdeményezett, tü- 10. Steyer Ferenc 0:1 ellenfelek egyből húsdarálóban érzik relmesen kivárva ellenfelének egy rossz lépését, s már írhattuk is magukat. Mindenesetre Téglás Matyi a be az egész pontot. A negyedik táblán e sorok írójának Angol meghatodik táblán eléggé meggyőzően rakosgatta megnyitását, és nyitása hozta a kicsit előnyösebb állást, amit lépésről-lépésre lesehogy nem sikerült zavarba jönnie rutinos ellenfelének furcsa hetett fokozni, merthogy az ellenfél kellő igénytelenséggel építlépéseitől, aki az elmélettől igencsak eltérő lépéseivel kétségkívül gette hadállását. A passzív felállás megbosszulta magát a középmeglepetésre játszott. Matyi szépen kihasználta ellenfelének játékban, mert minőségvesztésben realizálódott. Innentől már extra lépéseit, és egy jó tisztcserével sikerült megakadályoznia a csak pontosakat kellett lépni, s a gyors tisztcserék után választkirály sáncolását, ezzel együtt hatalmas centrumfölényre tett szert. hatott az ellenfél egy vezérvesztés és egy matt között. Mondanom Ilyenkor szoktuk mondani viccesen, hogy akár ott is lehet hagyni a sem kell, hogy egyiket sem választotta. Az a helyzet, hogy ilyenkor táblát, mert a játszma magától megnyerődik. Na persze kellett azért könnyebb (és ésszerűbb!) gyorsan feladni a játszmát. Szabó Zoltán, egy mintaszerű gyaloglépés Matyi részéről (naná, hogy a centrum- Kuthi Balázs, Tóth Dániel és Kapitz Tibor eléggé stabil játékkal, ban!), s ez a nagy erejű vonalnyitás már meg is pecsételte a középen szinte mind a négyen felülről tartották kezükben a biztos remit, s rekedt ellenséges király sorsát. Néhány lépés után matt követ- így születhetett meg csapatunk győzelme. tóthmáté

16 2013/09 16 SPORT - LABDARÚGÁS UTÁNPÓTLÁS UTÁNPÓTLÁS CSAPATAINK U7 EREDMÉNYEI Folyamat Torna U Legkisebbjeink a Folyamat torna őszi szezonjában 5 tétmérkőzést játszottak. A 6. mérkőzés Dabas-Gyón ellen került volna lejátszásra, de a Dabas nem jelent meg. Ezt a mérkőzést majd tavasszal pótolják. 5 lejátszott mérkőzés után 4 győzelemmel és 1 döntetlennel vezetjük a tebellát. Csapattagok:Kurucz Vince, Bilisánczki Bence, Horváth Marcell, Sukaj Dominik, Horváth Dániel, Babecz Botond, Tóth Bendegúz, Vidák Szabolcs, Ludányi László, Kis Barnabás. Edző: Sukaj Zsolt 1. forduló U Monor U7 - Tura U7 1 : 6, Tura U7 - Nagykáta SE U7 5 : 2 2. forduló U Tura U7 - Sülysáp U7 4:2 3. forduló U Gyömrő U7 - Tura U7 1:14, Úri U7 - Tura U7 3:3 A Bozsik torna Turai alközpontjának őszi, 2. fordulójára Dányban került sor. A gyerekek között az új rendszer szerinti állomások közül a mérkőzések aratták a legnagyobb sikert. U9 Bozsik Torna A 2. és 3. fordulóban lejátszott 8 mérkőzésen megerőltetés nélkül szereztünk 71 gólt és egyet sem kaptunk. Célravezetőbb lenne, ha ezek a mérkőzések nagyobb erőfeszítésre késztetnék a gyerekeket, mert ez előbb-utóbb visszaüt. 2. forduló Dány, Tura - Dány 5 0, Tura - Hévízgyörk 8 0, Tura - Galgahévíz 14 0, Tura - Zsámbok 14 0 Jók: az egész csapat 3.forduló: Gödöllő, Tura - Dány 4 0, Tura - Hévízgyörk 5 0, Tura - Galgahévíz 9 0, Tura Zsámbok 12 0 Csapatunkat mindkét fordulóban a következő 9 játékos alkotta: Szilágyi Ákos, Barsi Mihály, Morvai Máté, Sima Levente, Győri Dominik, Barabás Máté, Deák Benjámin, Győri Mihály, Kis Kornél Jók: az egész csapat, de kiemelést érdemel Barsi Mihály és Kis Kornél játéka. Folyamat Torna - 3. forduló: Tura, Tura Sülysáp A 1 2 Versenyen kívüli eredményeink: Tura Sülysáp B 3-0, Tura Tápiószentmárton 0 2 Ezeken a mérkőzéseken Szilágyi Ákos, Ancsa Botond, Barsi Mihály, Morvai Máté, Sima Levente, Győri Dominik, Barabás Máté, Deák Benjámin és Győri Mihály szerepelt. Az őszi 6 forduló alapján a 4. helyen állunk, de sok az elmaradt mérkőzés, ami befolyással lehet még az őszi végeredményre. U11 Bozsik Torna A 2. és 3. fordulóban megrendezett 11 mérkőzésen 90 gólt szereztünk a 4 kapott mellett. Szakmailag csak a Tura-Tura mérkőzésnek volt értelme. Várjuk, hogy tavaszra ellenfeleink megerősödjenek és nagyobb erőbedobásra kényszerítsék csapatainkat. 2.forduló: Dány, Tura A Dány 13 0, Tura A Galgahévíz 10 0, Tura A Zsámbok 16 0, Tura - Tura 0 0, Tura B - H.györk 6 1, Tura B Galgahévíz 7 0, Tura B Dány 6 2 Összesített eredmény: Tura A 3gy. 39-0, Tura B 3gy Csapataink tagjai: Szilágyi Szabolcs, Gólya Ádám, Sallai Gergely, Szabó Norbert, Sima Dominik, Vidák József, Zadravecz Tamás, Szél Viktor, Vidák Péter, Vágány Benedek, U13 Turai Hírlap Hely Csapatok Meccs Nyert Döntet. Veszt. Gólarány Pont 1 Tura U Sülysáp U Dabas-Gyón FC U Monor U Úri U Nagykáta SE U Gyömrő U Újvári Lajos, Palánki Donát, Kovács Richárd, Seres Máté, Varjú Balázs, Ancsa Botond. A csapat legjobbja címet az A csapatból Sallai Gergely, B csapatból Vágány Benedek kapta. 3.forduló: Gödöllő, Tura - Zsámbok 12 0, Tura - Dány 8 0, Tura - Hévízgyörk 8 1, Tura - Galgahévíz 4 0 Jók: az egész csapat. Összesített eredmény: 4 gy., 32 1 A tornán részt vevők névsora: Szilágyi Szabolcs, Gólya Ádám, Sallai Gergely, Sima Dominik, Horváth Péter, Vidák József, Zadravecz Tamás, Szél Viktor, Vidák Péter, Vágány Benedek, Újvári Lajos, Palánki Donát, Ancsa Botond Folyamat Torna 3.forduló: Tura, Tura A - Sülysáp A 1 0, Tura B - Sülysáp B 2 0, Tura vegyes - Sülysáp vegyes 5-2 Csapat: Szilágyi Szabolcs, Sima Dominik, Szabó Norbert, Gólya Ádám, Sallai Gergely, Zadravecz Tamás, Vidák József, Vidák Péter, Sára Péter, Újvári Lajos, Vágány Benedek, Ancsa Botond, Radics Lóránt, Palánki Donát, Seres Máté, Kovács Richárd. Az ősz folyamán lejátszott fordulók összesített eredménye: 5 mérkőzésből 5győzelem, 32-1-es gólarány. Bozsik Torna 3.forduló: Gyömrő, Tura - Sülysápi GYSE 3 2, Tura - Monor SE 2 0, Tura - FC Dabas 4 0, Tura-Ceglédi VSE 0 1, Tura - UFC Gyömrő 1 0 Összesített eredményünk: 4 győzelem, 1 vereség, gólarány 8 3. Ezzel az eredménysorral ezt a fordulót mi nyertük meg. Csapat: Szilágyi Szabolcs, Rajzinger Ákos, Csányi Gábor, Sára Dávid, Kiszely Tibor, Kakucska Kevin, Tóth-Máté Tamás, Kékesi Gábor, Gólya Balázs, Oszoli Dominik, Baranyi László, Sallai Gergely, Gólya Ádám, Boda István, Szilágyi Bence. A csapat legjobbja: Kakucska Kevin. 4.forduló: Tura, Tura - UFC Gyömrő 0 0, Tura - FC Dabas 2 0, Tura - Sülysáp GYFSE 0 1, Tura - Ceglédi VSE 0 1, Tura - Monor SE 0 0 Összesített eredményünk: 1 gy., 2 d., 2 v., gólarány 2-2. Ez a szereplés a 4. helyre volt elég. Csapatunk tagjai: Sára Dávid, Rajzinger Ákos, Csányi Gábor, Kakucska Kevin, Tóth- Máté Tamás, Kékesi Gábor, Gólya Balázs, Oszoli Dominik, Baranyi László, Sallai Gergely, Boda István, Szilágyi Bence, Varjú Balázs. A csapat legjobbja: Baranyi László. 5.forduló: Sülysáp, Tura - Sülysápi GYSE 0 0, Tura - FC Dabas 4 2, Tura - Monor SE 0 0, Tura - Ceglédi VSE 3 1, Tura - UFC Gyömrő 1 0 Összesített eredményünk: 3 gy., 2 d., gólarány 8 3. Ebben a fordulóban az 1. helyen végeztünk. Csapatunk tagjai: Sára Dávid, Rajzinger Ákos, Csányi Gábor, Kakucska Kevin, Tóth-Máté Tamás, Kékesi Gábor, Gólya Balázs, Oszoli Dominik, Baranyi László, Sallai Gergely, Barta Zsombor, Boda István, Szilágyi Bence. A csapat legjobbja címet Tóth- Máté Tamás érdemelte ki.

17 Turai Hírlap 17 U14 Könnyű ellenfelek ellen nagyarányú győzelmeket arattunk, kapott gól nélkül. Még azt is megengedhettük magunknak, hogy minden mérkőzésen megfelezve a félidőket, sorokat cseréljünk. 4. forduló: Tura Dány 11-0 (7-0) 5. forduló: Tura Aszód 6-0 (1-0) 6. forduló: Hévízgyörk Tura 0-9 (0-2) Összegzés: Az őszi szezon végeztével 100%-os teljesítménnyel állunk a táblázat élén. 6 mérkőzésből 6 győzelmet értünk el, gólarányunk 41-0!!! A 18 fős keretből 10 fő lőtt gólt. Kakucska Kevin 9, Kékesi Gábor 7, Szénási Gergő 6, Sára Dávid 4, Kiszely Tibor 3, Gólya Ádám 3 gólt szerzett. 1-1 gólt rúgott Molnár Milán, Gólya Balázs, Tóth-Máté Tamás és Braun Ádám. Megkezdődtek a termi edzések Tóalmáson és Turán. Nincs megállás, mert majd minden hétvégére van még programunk ebben az évben. Reméljük, hogy az ősszel szokásos betegség hullám nem nehezíti majd a feladataink végrehajtását. Baranyi László Kakucska Kevin Tóth-Máté Tamás Női foci Véget ért a Heves megyei női bajnokság 2013-as őszi programja. A három játéknap során rengteg gól, szép siker született "Jelenleg a tabella utolsó helyét foglalja el a Tura VSK, azonban ez nem biztos, hogy így is marad a bajnokság végére. A Pest megyéből érkezett csapat egyértelmű fejlődést mutat Nagy János vezetése alatt, a Loki elleni 5-1- es győzelme legalábbis ezt támasztja alá, illetve nem mellékes, hogy sem a Héhalomnak, sem a Gyöngyösnek nem volt könnyű dolga ellenük." Mindez másként is alakulhatott volna egy kis sportszerűséggel. A Dobó Katica SE újonc csapatunk ellen az első mérkőzésen nyögvenyelősen 2-0 arányban győzni tudott, a Hatvani lokomotív SE ellen pedig ugyanazon a játéknapon létszámhiányra hivatkozva nem állt ki, ezzel 3-0-ás gólkülönbségű 3 pontot ajándékozva a hatvani klubnak. Házi góllövő lista: Csányi Petra 3, Szilágyi Dorottya 2, Csányi Klaudia 1. Csapat: Csányi Petra,Csányi Klaudia, Szilágyi Dorottya,Szilágyi Henrietta,Sima Franciska, Sára Zsuzsan-na, Dian Kinga, Földi Betarix,Hóka Nikolett,Hóka Melinda,Kátai Vivien, Szabó Réka, Molnár Szilvia, Gutyina Viktória, Medveczki Adél. Edző: Nagy János SPORT - LABDARÚGÁS - PEST MEGYEI I. o. U18 Pap Tamás csapata a tabella utolsó helyén táborozik. Sajnos néhány csapattagból hiányzik a felelősségérzet és emiatt veszítenek nyerhető meccseket. Pest Megyei I. osztály, felnőtt A fordulók felemásra sikeredtek. 1 győzelem, 2 döntetlen és 1 vereség a mérleg. Csomád KSK - Tura VSK 2-3 (1-2) Tura VSK: Nagy G. - Szabó Á., Sukaj Zs, Nagy J., Pinkóczi K, Pap T. (Tóth A., 90.), Less T., Tóth T., Pozder N.(Kurilla A, 82.), Less K., Szénási Á. G: Nagy J. (23.), Less T. (24.), Less K. (60.) Jókor, kellő ütemben rúgtuk góljainkat, de ez sem nyugtatta meg a csapatot. A végén sikerült egy simának induló mérkőzésből szoros végjátékot csinálni, ehhez persze kellettek a játékvezető tévedései is. Tura VSK - Viadukt SE-Biatorbágy 2-2 (0-0) Tura VSK: Nagy G. - Szabó Á. (Kurilla A, 50.), Sukaj Zs, Nagy J., Pinkóczi K, Pap T. (Kiss J., 80.), Less T., Tóth T., Pozder N (Tóth A., 90.), Less K., Szénási Á. G: Less K. (52.), Kiss J. (82.) Számítottunk rá, hogy a Biatorbágy védekezésre fog felállni annak ellenére, hogy neves, NB.I-et megjárt játékosok szerepelnek soraiban (Szmiljanics Nico, Nikolov Balázs). Harcos és küzdelmes mérkőzés volt. Jókor rúgtuk és sajnos jókor kaptuk a gólokat. Örkény SE - Tura VSK 2-2 (1-1) Tura VSK: Nagy G. - Kurilla A, Sukaj Zs, Nagy J., Pinkóczi K, Pap T., Less T., Tóth T., Pozder N (Vernes Zs, 57.), Less K., Szénási Á. Gól: Less T. (17.), Nagy J. (57.) Szabó Á. Biatorbágy elleni mérkőzésen történt sérülése miatt változtatni kellett a csapaton. A mérkőzés színvonala túlmutatott a megye I.osztályon. Nagy iramú, remek találkozó volt. A forgatókönyv ugyanaz volt, mint az előző héten. Hátrányba kerültünk,de fordítani tudtunk. A végén azonban alapvető hibákat vétve csak döntetlenre futotta. Vecsés FC - Tura VSK 4-2 (0-1) Tura VSK: Nagy G. - Szabó Á., Sukaj Zs, Nagy J. (Vernes Zs, 71.), Pinkóczi K, Pap T., Less T., Tóth T. (Kiss J., 52.), Pozder N, Less K., Szénási Á. Gól: Less K. (11., 78.) Az első 30 percben Urbán Flórián csapatának köze sem volt a mérkőzéshez, akár több góllal is vezethettünk volna. Jó pár szebbnél szebb, látványos helyzetet alakítottunk, aminek a befejezésénél mindig hiba csúszott a kivitelezésbe. Egy gyönyörű akció végén a 17 éves Szénási Ákos került ziccerbe. A lövés pillanatában ért oda a védő, ami elég volt arra, hogy a kapufát súrolva hagyja el a labda a játékteret. Így 1 gólos előnnyel vonultunk szünetre. A szünet után emberelőnybe kerültünk és ez a mi fejünket zavarta meg. A Vecsés 10 perc alatt megvert minket. Amikor egy gólos különbségre visszajöttünk a mérkőzésbe, akkor jött az újabb szarvashiba, labdaeladás. Többen azt hitték, futball nélkül is meg lehet nyerni a mérkőzést. 2013/09 Naprakészen a weben: turafoci.gportal.hu Hírek és fotók: U9-14: Tóth M. Imre U7, U18, felnőtt és női foci - Horák Mária

18 2013/09 18 KÖZÉRDEKŰ Egyre több az országban a veszett állat A veszettség a magyar vörös rókák körében ismét sűrűbben fordul elő. Szeptember közepe óta már tucatnyi állatnál igazolták a fertőzést, a vírus Bács-Kiskun, Jász- Nagykun-Szolnok és Pest megyét érinti. Egyelőre rejtély, hogy a betegség hogyan jutott be észrevétlenül az ország közepére. A veszettség vírusos betegség. Állatról emberre, emberről állatra, sőt emberről emberre is terjedhet. Az élőlény nyálával adja át, általában vadállat a háziállatoknak, így a kutyán vagy cicán keresztül eljuthat bármelyik emberhez a vírus. Olyannyira nem elhanyagolható kórról van szó, hogy a világon évente ezer ember hal bele a tünetek jelentkezésekor már gyógyíthatatlan veszettségbe. Magyarországon a rókák veszettség elleni immunizálása rendszeresen megtörténik. A veszettségben aktív gócpontjai országunkon kívül vannak, vándorló beteg vadállatokkal (pl. rókával, denevérrel) kerülhet be az országba. A rókán, denevéren kívül bármelyik vadon élő, melegvérű állat (akár őz, nyúl, vaddisznó, sün, patkány is) hordozhatja a vírust. A kutyákat évente veszettség ellen kötelező oltatni. A macskák veszettség elleni oltása nem kötelező, de egy természetben kószáló macska is könnyedén hazavihet egy veszett állattal való találkozást követően halálos vírust. Így a macskáink veszettség elleni oltását is célszerű állatorvossal évente elvégeztetni. Az Orpheus Állatvédő Egyesület tanácsai a halálos veszettség elkerüléséhez: utcán, gubbasztó, ismeretlen háziállatot sohase érintsünk meg, szelídnek tűnő rókát, egyéb egyébként vadon élő állatot kerüljünk el, állatok tetemeit ne engedjük háziállatunknak szaglászni, azt kerüljük el, ha állat harapás történik, az állatot meg kell figyelni, hogy van e emberre is veszélyes betegsége Mi lesz, ha megnyalt, megharapott egy beteg állat?! Fontos, hogy a gyanúsan viselkedő állatokat messze kerüljük el. Ha bekövetkezik bőrfelület sérülésével járó marás, karcolás, harapás, akkor a sebet azonnal fertőtleníteni és tisztítani kell. Az állatharapás tényét jelenteni kell a lehető leghamarabb a háziorvosnak, illetve az állatot megfigyelés alá kell vonni. Embereknél a veszettség kifejlődése a marást követő napokban megkezdett, négy oltásból álló sorozattal meggátolható. Az oltássorozat nélkül azonban a vírusfertőzés szinte biztos, hogy halálos. Hazánkban sem kizárt, hogy elszenvedhető egy veszettség vírus fertőzés. Embereknél a veszettséget kezdetben fejfájás, végtaggyengeség, mérsékelt láz, lehangoltság, álmatlanság jellemzi, majd a következő szakaszban jönnek a légzési és nyelési görcsök, a remegés, az ingerlékenység, dühöngés és az intenzív nyálfolyás. A végső pedig a bénulási szakasz, amely víziszonnyal (a bénulások előtt ugyanis a nyelés, amelyet reflexszerűen már a víz látványa is kiválthat, görcsös fájdalmat okoz), fokozódó gyengeséggel, eszméletvesztéssel jár. Nagyon kevés kivételtől eltekintve ezt követően beáll a halál. Magyarországon utoljára kilencvenes években haltak meg ketten veszettség miatt. Egyikőjük sem kapta meg a harapás után a szükséges védőoltás-sorozatot. Az Orpheus Állatvédő Egyesület sajtóközleménye MINDEN CSEPP SZÁMÍT! VÉRADÁS december 9. hétfő Helyszín: Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár TAO PÁLYÁZAT A Magyar Labdarúgó Szövetség SFP-2543/2013. számú határozatában jóváhagyta a Tura Városi Sport Klub 2013/14. évre szóló sportfejlesztési programját, melynek összértéke Ft, melyből társasági adóból feltölthető Ft. Fenti összeg személyi jellegű kifizetésekre, utánpótlás neveléssel kapcsolatos költségekre és az öltözőépület belső felújítására használható fel. Tisztelt Vállalkozók! Közeleg a társasági adó feltöltésének határidje. KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY AMENNYIBEN TÁRSASÁGI ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÜK VAN, A JOGSZABÁLYI FELTÉTELEK MEGLÉTE MELLETT ADÓJUK 70 %-VAL TÁMOGASSÁG EGYESÜLETÜNKET.

19 T DEMÉNY ÉT EREM Decemberi programajánló: December 6-án délután jön a Mikulás! Akciós gyerek menük egész nap. (Ajándék átadásszülőkkel előre egyeztetve) December 28-án CimbaliBand koncert December 29-én Évzáró Rock Buli December 31-én vacsorás Szilveszteri Bál Csoresszal és zenekarával További ajánlataink: Finom, házias menü hétfőtől-szombatig (790.-) Turán belül ingyenes kiszállítással A La Carte, Kávé, Pizza Ünnepekre halászlé és hidegtál rendelést felveszünk Esküvők, egyéb családi és céges rendezvények teljes körű lebonyolítását vállaljuk! Új téli nyitva tartás H-Cs: 9-18, P-Szo: 9-20, V: 9-18 Bővebb információ az Étteremben, vagy telefonon: 30/ , 28/ Tura, Bartók tér 13. (Piac tér) KÖTELEZŐ DÍJA EMELKEDETT? Kiszámoljuk, kössön jobbat! MOST VÁLTSON GÉPJÁRMŰ KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÁST! Közel 15 biztosító ajánlata közül választhat a HORIZONT BIZTOSÍTÁSI ALKUSZNÁL a Főtéren, a Villamossági bolt mellett. S Z O LG Á LTAT Á S U N K I N G Y E N E S!!! NOVEMBERBEN MEGHOSSZABBÍTOTT NYITVA TARTÁSSAL 9-18 óráig várjuk kedves ügyfeleinket! Elérhetőségek: 2194 Tura, Bartók Béla tér 4. Tel./Fax: 06/ Mobil: 06/ Méteráru kiárusítás! Decemberben minden szombaton a Fürdőszobatextil Kft kiárusítást tart Tura, Bartók tér 8. alatt! (Speed Fitness Alakformáló Stúdiónál a Főtér mellett) Vásárolható Textil zuhanyfüggöny 500 Ft-tól. Kilós méteráru 1000 Ft/kg (vízlepergető anyag) Árusítás: decemberben szombatonként 9-12-ig. Érdeklődni: ÍZELÍTŐ KÍNÁLATUNKBÓL - Krémeseink több ízben: sima házi krémes, francia krémes, rakott krémes, almás fahéjas krémes - Rákóczi túrós, danubius túrós - Ekler fánk, Képviselő fánk - joghurtos gyümölcsös torta szeletek - csokoládés sütemények - roládok, mignonok TORTÁINK: - Hagyományos torták - Ostyalapos torták - Figurás torták - Ország torták Kiegészítők nagy választékban (pl. gyertyák, marcipánok) SÓS APRÓSÜTEMÉNYEK sajtos pogácsa, sajtos masni, sajtos roló NAPI MENÜ AJÁNLATUNK és kávé: süti390,- KARÁCSONYI KÍNÁLATUNKBÓL AJÁNLJUK: Flódni Házi zserbó, mézes zserbó Mézes krémes Pozsonyi kifli diós, mákos Beigli diós, mákos Gesztenyés kocka Rendelését leadhatja telefonon: vagy személyesen üzletünkben: TURA, Táncsics Mihály köz 23. Nyitva tartás: Hétfô: Zárva. Kedd - Vasárnap: 10:00-18:00-ig

20 2013/09 20 LAPZÁRTA ÉVFORDULÓK VÍZSZINTES 1. Tojásgyümölcs, törökparadicsom 10. Allan Poe 12. Szamárbeszéd(!) 13. Észak-olasz folyó éve, november 28-án Turán született Sára Sándor Kossuth-díjas filmművész. Gaál István filmjének (1963) operatőre volt. 16. Elképzelés 18. Nemzeti Kulturális Alap mester. Csak monogramjáról ismert magyar festő 1506-ban készültek az egykori selmecbányai oltárképei 20. Szigetlakó nép Észak-Európában 21. Drámaíró (Gyula, ) 22. Óhajt 24. Svéd, német, osztrák autójel éve, november 7-én született Nobel-díjas francia filozófus, író (Albert + l960). 28. Oxigén 29. Erre gyűl az éji vad Arany A walesi bárdok c. művében 30. Ipari r. 31. Darab, irodalmi mű szereplője 32. Kisgyerekekkel foglalkozó pedagógus 35. Dahomey, Portugália autón 36. Sára rendezte film (1996). 37. Névelő FÜGGŐLEGES 1. A vízszintes 25. regénye: A (1962). 2. Államnak fizetjük 3. Decigramm 4. Gáz mértékegysége 5. Nyíl mutatja 6. Huszita hadvezér 7. Bibliai ország Királynője találkozott Salamon királlyal 8. Sára fényképezte Szabó István filmjét (1966) órán keresztül nyitva tartó 11. Ranódy filmjének (1976) operatőre volt. 16. Doktor 17. aranykora, Móricz regénye 19. -tető, a középső Mecsek legmagasabb (535 m) csúcsa 21. Kutya mar 23. Fiatalabb lánytestvéred 26. Don torkolatának városa, róla elnevezett tengerrel 27. Ez a nap 29. Ádáz 33. vé határozó rag párja 34. Bambi. Beküldendő a V14., V25, V36., F1. és F8. F11. sorok megfejtése. A megfejtéseket postai úton a szerkesztőség címére, vagy a Művelődési Ház postaládájába várjuk november 29-ig. Amikor az ember egészséges, ezer dologra vágyik. Amikor nem, már csak egyre. (Goethe) FELHÍVÁS ÖSSZEFOGÁSRA A Turai Takarékszövetkezetnél betétszámla került megnyitásra, melyre adakozni tudnak a segíteni tudók, szándékozók. A számla megnevezése: Sára Tamásné A számla száma: A közlemény rovatba : Regina gyógyulásáért A számlára készpénz is befizethető. Tisztelt turai emberek, turai vállalkozók! Fogjunk össze Regina gyógyulásának segítésében. Sok kicsi sokra megy és sokat jelent a családnak! TÖRD A FEJED! S 16 R C Októberi rejtvényünk helyes megfejtése: V9. Isten, V13. Gép, V15. Aida, F1. Rigoletto, F10. Nabucco. A szerencsés nyertes: Nagy-Tóth Gábor (2194 Tura, Liszt Ferenc u. 5.) Gratulálunk! Nyereménye egy Ft értékű Grafit Papír Írószer vásárlási utalvány, melyet az értesítést követően személyesen veheti át a Művelődési Házban. A A 37 Ezúton szeretném tolmácsolni Cserényi Regina családjának köszönetét mindazon magánszemélyek, vállalkozások és intézmények felé, akik adományaikkal ezidáig hozzájárultak Regina gyógykezelésének költségeihez. Horák Mária LAPZÁRTA: NOVEMBER 30. KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS: DECEMBER HARMADIK HETÉBEN A megjelenés napja a lap internetes változatának felkerülése a honlapra, majd a megjelenéstől számított 5 munkanapig tart a nyomtatott újság terjesztése. HIRDESSEN A TURAI HÍRLAPBAN! A hirdetési díj kifizetése történhet átutalással, csekken vagy személyesen Tura Város Polgármesteri Hivatala pénztárában (hétfőtől-csütörtökig: 9-12 és óráig, pénteken 9-12 óráig). 1/1 oldal Ft 1/2 oldal Ft 1/4 oldal Ft 1/6 oldal Ft 1/8 oldal Ft apróhirdetés 60 Ft/szó KÖZÉLETI HAVILAP Felelős kiadó: Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Levélcím: Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár, 2194 Tura, Bartók tér 3. Telefon: 06-28/ vagy 06-30/ Felelős szerkesztő: Tóth Anita Szerkesztőségi tagok: Szendrei Judit, Szénási József, Takács Pál Tördelés: 2D Grafikai Stúdió Nytsz: B/BHF/567/P/91 Készült 2900 példányban a Prime Print Kft. nyomdaüzemében Gödöllőn Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Nyomtatott változat: ISSN , Online változat: ISSN

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

XIII. évfolyam - 9. szám 2012. Október (a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár előtti kopjafánál rossz idő esetén a nagyteremben) október 24. (szerda) 17:00 Könyvtár TOP lista - szeptember 1.

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. február 29-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai 1/2012. (I.13.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016.

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. 1. sz. melléklet JAVASLAT A VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. Készítette: Radics Zoltánné intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek Nemzeti Ünnep: 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2014. december 1-én 10.30-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet)

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Májusi Program HONVÉD KULTURÁLIS KÖZPONT 1899 óta a katonaközösségek szolgálatában Nyitva: minden nap 8-22 óráig 1143 Budapest, Stefánia út 34-36. Telefon: (1) 460

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

XIV. évfolyam - 10. szám 2013. Október II.Furioso Emlékverseny és szakmai nap 2013. szeptember 21. folytatásaz első oldalról Balról a művész úr, aki a kopjafát készítette. Gumis kocsik versenyében Banka

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesen működő civil

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6.

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6. Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, 2016. október PROGRAMFÜZET 2016. október 20. november 6. 2016. október 20., csütörtök 11:00 óra A MAGYAR IFJÚSÁG TÖRTÉNELMET ÍRT Ünnepi megemlékezés Beszédet

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megye

Gyõr-Moson-Sopron Megye Közmûvelõdési Programok Tájoltatásának Programfüzete Gyõr-Moson-Sopron Megye Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 9022 Gyõr, Czuczor Gergely utca 17. Tisztelt Polgármester! Kedves Közönség!

Részletesebben

Tompaháti lovas nap 2011

Tompaháti lovas nap 2011 á z h i y g e k e r e D Hírek szám. I -V m a y fol. év I I X. 2011 us uszt Aug er emb t p e Sz t a! n o v i k ha n e l e j Meg A Derekegyházi Önkormányzat megbízásából szerkesztett független információs

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

Mosonszolnoki Hírmondó

Mosonszolnoki Hírmondó 2006 február Mosonszolnoki Hírmondó 3 Tisztelt Választópolgárok! Mint bizonyára tudják, a Magyar Köztársaság Elnöke az országgyűlési képviselők választás I. fordulóját április 9-ére, míg a második fordulóját

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008 JÚNIUS Falunap 2008 2 OLDAL FALU - KÉP Az alábbi névsor két helybéli, egykori urán kutatása alapján készült úgy, hogy alapját még az azóta elhunyt

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Á G F A L V I K R Ó N I K A XV. évfolyam 9. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2014. SZEPTEMBER XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Versenykiírás Az eddig megrendezett futófesztiválok sikere

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Muhi Béla összefoglalója A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében tizedik alkalommal rendezte meg a Ribár Béla

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Zsigárd 2015. július 13-augusztus 8. 2015. július 13-17. Kistérségi nyári kézműves tábor Helyszín: tájház Napi foglalkozások: 09:00-14:00 5 napon keresztül különböző

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából.

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából. Fülöpi Hírek V. évfolyam 4. szám 2010. december Karácsonyfa alatt Eljött a nap, mit várva-vártunk, Az égen csillagfény ragyog, Jézuska fáját, ím' elhozták A halkan szálló angyalok. Köszönjük neked, édes

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

XV. évfolyam - 12. szám 2014. December Csupor Piac Sikerrel debütált Derekegyházon a Csupor Piac, ahol kézműves termékekkel és házi készítésű finomságokkal találkozhattak az érdeklődők. A piac fizetőeszközként

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA Dátum óra rendezvény helyszín rendező/felelős Január 23. (péntek) 17.00 Magyar Kultúra Napja Január 28. 13.00 Csudajó játszóház könyvtár könyvtár Február

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára FŐVÁROSI FORDULÓ A verseny pedagógiai célja: a tehetséggondozás,

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben