Magyarország legnagyobb jogi és adóügyi kiadója. A CompLex Kiadó története

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország legnagyobb jogi és adóügyi kiadója. A CompLex Kiadó története"

Átírás

1 A kiadó bemutatása Magyarország legnagyobb jogi és adóügyi kiadója A kiadványaira előfizető szakemberek, illetve cégek száma meghaladja a 40 ezret. Százmilliós nagyságrendű online árbevétellel büszkélkedhet. Számos elektronikus termékén kívül több tucatnyi jogi könyvet és folyóiratot is gondoz. Két nagyobb és számos kisebb cég, illetve portfólió összeolvadásából jött létre. A CompLex Kiadó története 1955 Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó (legkorábbi jogelőd, még állami tulajdonban) röviden: KJK. Rendszerváltás után dolgozói részvényekből Rt.-vé alakult a holland Wolters Kluwer (WK) csoport felvásárolta a cég részvényeinek többségét és még számos kisebb kiadót (Novorg, Napraforgó, Invenció) a KJK megvásárolta a Verzál Kft.-től a Hatályos Magyar Jogszabályok folyóirat kiadói jogait egyesült a KERSZÖV Computer Kft.-vel, a másik meghatározó jogelőddel a népszerű CompLex CD Jogtár akkori kiadójával. A társaság új neve: KJK KERSZÖV Kft a Kiadó megvásárolta a jól ismert ADÓ lapcsalád kiadói jogait a cég felvette a legnagyobb kiadványcsalád nevét és -ként működik tovább a Rodin Management Service Kft. felnőttképzési üzletágának megvásárlásával létrejön a CompLex Kiadó Rodin felnőttképzési üzletága. A Kiadó az Ecovit Kft.-től megvásárolja A könyvelő, A controller, az Áfa-kalauz és a Munka-adó lapok kiadási jogait. A KIADÓ TULAJDONOSA, a Wolters Kluwer Holland székhelyű nemzetközi kiadó és információs szolgáltató vállalat. A XIX. század végén három családi kiadóvállalat egyesüléséből jött létre. A világ számos országában van jelen, árbevétele 2011-ben elérte a 3,4 milliárd eurót, kb alkalmazottat foglalkoztat világszerte. Vezető pozíciót tölt be egész Európában a jogi és adóügyi kiadásban; Amerikában elsősorban az orvosi, egészségügyi kiadásban és a pénzügyi szolgáltatásokat támogató információszolgáltatásban. Magyarországon az Akadémiai Kiadó Zrt. 75%-os résztulajdonosa. A KIADÓ STRATÉGIÁJA A cég hasonlóan a holland anyavállalat stratégiájához elsősorban a joggal és adózással foglalkozó szakemberek információellátását, idő- és pénztakarékos megoldások szállítását tűzte ki céljául. Ez egyre inkább nem csupán a szakmai tartalmak közvetítését jelenti, hanem a szakemberek munkafolyamatait hatékonyan támogató integrált megoldásokét is. A kiadáspolitika jelentős változáson megy át, a nyomtatott kiadványok szerepét fokozatosan átveszik az elektronikus tartalomszolgáltatási megoldások. A KIADÓ mint HIVATALOS SZÁLLÍTÓ A CompLex Kiadó hivatalos szállítója a Jogtár termékcsaláddal Magyarország Bíróságainak a Köztársasági Elnöki Hivatalnak Magyarország Ügyészségének a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának A Jogtár termékcsalád az Országgyűlés által használt jogszabály-nyilvántartó rendszer.

2 A kiadó bemutatása PARTNEREK Több tízezer vállalkozás az üzleti élet számos területén dolgozók (adótanácsadók, könyvelők, könyvvizsgálók, bankok, telekommunikációs cégek, az ipar és a szolgáltatások területén működő több tízezer kis- és nagyvállalkozás, multinacionális cégek) Jogi szféra (ügyvédek, közjegyzők, bíróságok, ügyészségek) Közigazgatás (minisztériumok, állami szervezetek, önkormányzatok és intézményeik) FŐBB KIADVÁNYOK, szolgáltatások a Jogtár termékcsalád: Egyike Magyarország legjelentősebb jogi információs rendszereinek, adatbázisainak. Céginformáció: Szolgáltatásunk egy olyan gazdasági információs es elemző rendszer, amely átfogó képet ad a magyar gazdaság szinte egészéről. Szakkönyvkiadás: jogi, közigazgatási, számviteli, adózási, személy- és munkaügyi kiadványok. : ingyenes adatbázisok (jogszabályi és cégadatbázis), fizetős internetes szolgáltatások és szájtok bejárata, valamint elektronikus bolt. ÜgyvédVilág: a Kiadó jogi magazinja. Egy presztízsértékű, izgalmas és teljesen újfajta lap, melynek közönsége sikeres, feltörekvő ügyvédekből, ügyvédi irodákból és ügyfeleikből áll. ADÓ lapcsalád: gyakorlati kérdésekre összpontosító, rendszeresen megjelenő pénzügyi és adózási témájú szaklapok. adózási, társadalombiztosítási és számviteli kérdésekkel foglalkozó portál. Szaklapok: jogi, munkajogi, HR, számviteli, adózási, közigazgatási, oktatásügyi folyóirataink, melyek többnyire havi megjelenéssel informálják a szakembereket munkájukat érintő aktualitásokkal. Rodin felnőttképzési üzletág: képzések, konferenciák, rendezvények, ahol személyesen is találkozhatnak azokkal a szakértőkkel, akik a feltett kérdéseikre válaszolnak és lehetőség van a jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó információk első kézből való megszerzésére. mennyiségi kedvezmények hirdetésre Éves szer ző dés ese tén a szá mí tott ked vez mény már az el ső hir de tés meg je le né sé től ér vé nye sít he tő. Egyéb eset ben csak ak kor, ha a meg ren de lő köl té se el ér te a meg adott ér té ket. A ked vez mé nyek a hir de tés nél és a be hú zás nál kü lön szá mo lan dók, a ked vez mé nyek ös sze nem von ha tó ak. KedvezményEK HIRDETÉS és Behúzás (%) Kulturális együttműködés 85 Társadalmi célú hirdetés (TCH)* 50 Álláshiretés 40 *Minden TCH-hirdetés megrendelése esetén a Kiadó jogásza dönt annak valódiságáról. Amennyiben a hirdető évben megjelenő hirdetési felületet legkésőbb október 31-éig megrendeli, úgy e hirdetésre a évre érvényes Médiaajánlóban rögzített árak és kedvezmények vonatkoznak. Az év vé gi adó jog sza bá lyo kat tar tal ma zó ADÓ-kó dex nél men nyi sé gi ked vez mény nem ve he tő igény be, min den hir de té si fe lü le tet lis ta áron szá mí tunk fel.

3 Adó és számviteli szegmens bemutatása Adó Szaklap Az Adó az adózás gyakorlati kérdéseire összpontosító, havi rendszerességgel megjelenő folyóirat, mely több mint 20 éve töretlenül az adózási és számviteli szakemberek egyik meghatározó információforrása. A NOK (Nemzeti Olvasottsági Kutatás) szerint továbbra is a gazdasági-közéleti lapok élvonalában áll olvasottság szempontjából (4. hely). Emellett az üzleti döntéshozók körében is az egyik legolvasottabb szaklapnak számít Magyarországon. ADÓ-kódex Az Adó-kódex az Adó szaklap testvérlapjaként működik, annak tematikáját egészíti ki egyrészt jogszabályokat tartalmazó lapszámokkal, másrészt nagyobb terjedelmet igénylő témákat feldolgozó, valamint adóellenőrzés témájú lapszámaival. számviteli tanácsadó A Számviteli tanácsadó célja, hogy gyakorlati tanácsokat adjon a könyvelőknek, könyvvizsgálóknak napi problémáik megoldásához. A kiadványban mindig megjelenik egy nagyobb terjedelmű, részletes cikk, valamint több tömör, összefoglaló írás az adott rovat témájához kapcsolódóan (Könyvvizsgálat, ellenőrzés; Nemzetközi számvitel; Jogi kitekintő; Példák és esettanulmányok; Havi bürokrata; Meritum, Kontrolling). (Csak előfizetőknek) áfa-kalauz DE Napi Világgazdaság Figyelő Nép- Haszon HVG Világ- gazdaság Napi Figyelő szabadság Nép- Haszon NV gazdaság gazdaság szabadság A havonta megjelenő kiadvány jól hasznosítható gyakorlati Napi Világgazdasászabadság szaklap ismereteket Figyelőés elengedhetetlen Nép- Haszon HVG információkat Adó nyújt gazdaság a felmerülő áfaproblémák gyors megoldásához és a szakmai kérdések megválaszolásához. (A kiadvány lapszámonként egyedileg is megrendelhető.) 50% 40% 30% 20% 10% 0% Olvasók jellemzői Az Adó szaklap olvasóinak közel kétharmada nő. Az Adó-olvasók több, mint 60%-a a éves korosztályba tartozik, így e médium segítségével könnyen el lehet érni ezt a korcsoportot. Az olvasók jelentős része legalább érettségivel rendelkezik, illetve öt olvasóból kettő diplomás is. Az Adó szaklapot olvasók több mint háromnegyede aktív foglalkoztatott. Ezen belül a vállalkozók, vezetők, valamint a diplomás és egyéb szellemi foglalkozásúak aránya a legnagyobb. Az Adó-olvasók kétharmada főbevásárló, hiszen nagyobb részük nő, és inkább a nők rendelkeznek a bevásárlások felett. Az olvasók több, mint egyharmada AB Esomar státusszal jellemezhető. Forrás: Nemzeti Médiaanalízis, ÜDMA NOK Olvasótábor profilok 2012 szaklapok olvasottsága az üzleti döntéshozók körében AB 50% 50% C1 C2 AB C1 C1 C2 DE C2 Adó szaklap HVG NV DE Adó szaklap 40% 30% 20% 10% Az olvasók összetétele AB NV Az előfizetők összetétele korcsoport szerint % 60 < éves < és idősebb 35% férfi 65% nő 40% 30% 20% 10% 0% 50 éves és 35% idősebb 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Adólapok Gazdasági lapok Lakosság 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 35% 30%

4 ADÓ n adó-kódex a folyóiratok hirdetési felületei és árai Médiaajánló /1 tükör 178x254 mm vágott 210x297 mm kifutó 220x307 mm Ft + áfa ( Ft) B/IV Ft + áfa ( Ft) B/II III Ft + áfa ( Ft) 2/1 színes Ft + áfa ( Ft) 1/1 színes Ft + áfa ( Ft) 1/1 fekete-fehér 2/1 vágott 420x297 mm kifutó 430x307 mm Junior page 178x170 mm Ft + áfa ( Ft) színes Ft + áfa ( Ft) fekete-fehér 1/2 fekvő tükör 178x128 mm fekvő kifutó 215x157 mm álló 85,5x254 mm Ft + áfa ( Ft) színes Ft + áfa ( Ft) fekete-fehér 1/3 fekvő 178x85 mm 1/4 álló 85,5x128 mm 1/8 fekvő 85,5x64 mm CSík 178x40 mm 6 db/lapszám Ft + áfa ( Ft) színes Ft + áfa ( Ft) fekete-fehér A LAPOK ütemezése Ft + áfa ( Ft) színes* Ft + áfa ( Ft) fekete-fehér terjesztési adatok Ft + áfa ( Ft) színes* Ft + áfa ( Ft) fekete-fehér Az ADÓ és ADÓ-kódex lapoknál a leadási határidő déli 12 óra! ADÓ ADÓ-KÓDEX Számviteli tanácsadó ÁFA-KALAUZ Lapsz. leadás megjel. Lapsz. leadás megjel. Lapsz. Leadás Megjel. LAPSZ. LEADÁS MEGJEL. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December január a kiadvány címe PÉLDÁNyszám ADÓ szaklap ADÓ-kódex Matesz által auditált adatok technikai adatok Nyomás: rotációs ofszet / Kötészet: irkafűzés (esetenként gerincragasztás) Raszter borító: 70 (175 lpi) / Raszter belív: 60 (150 lpi) Anyagleadás: elektronikus formában (pdf, tif, eps, jpg), 300 dpi felbontás Ára: Ft + áfa ( Ft) Kocka hirdetés 45x45 mm Elhelyezés: a tartalomjegyzék mellett (3. oldal) Ára: Ft + áfa ( Ft) A közölt árak december 31-éig érvényesek. Az áfa mértéke 27%. A Számviteli Tanácsadó és az Áfa-kalauz lapszámok hirdetéseit illető kérdéseivel keresse kiadónkat a címen. Behúzás Behúzás ára: 40 Ft + 27% áfa/db (51 Ft/db) Fóliázás költsége: 9 Ft + 27% áfa/db (12 Ft/db) 20 g felett a postaköltséget a hirdető fizeti. Le adá si ha tár idő: a lap meg je le né se előtt 1 hét tel. felárak szö vegol da li elhelyezés 20% spe ci á lis el he lye zés 10% tech ni kai költ ség 10% kedvezmények Hirdetési kedvezményekről érdeklődjön a Kiadónál.

5 A jogi szegmens bemutatása Médiaajánló 2013 Ügyvédvilág A CompLex Kiadó 2007 szeptemberében indította útjára presztízsértékű, izgalmas és teljesen újfajta lapját ÜgyvédVilág címmel. A havonta megjelenő szakmai életmód magazin olvasóközönsége sikeres, feltörekvő ügyvédekből, ügyvédi irodákból és ügyfeleikből áll. A magazin magas színvonalú cikkekben mutatja be az ügyvédi közösséget, ezzel a mindennapi életben hasznosítható szakmai segítséget nyújt az ügyvédek és ügyfeleik számára. A kiadvány nemcsak szakmai, a médiában nagy hírverést kapott vagy fontos témákat (pl. jogszabályváltozások, perek, konferenciák) dolgoz fel, hanem az élet egyéb területén felmerülő érdekességeket is bemutat. Hirdetőinknek lehetőséget biztosítunk bemutatkozó PR-anyagok elhelyezésére is, ezzel is motiválva egy jól behatárolt vásárlóerő minőségi beszerzéseit. A lap felépítésében élesen elválik a szakmai tartalom, és a rovatokba rendezett könnyedebb témák, így: Sport/Szabadidő, Tudomány/Technika, Életmód, Kultúra, Hobbik, Utazás vagy Autó. Portré rovatunkban az ügyvédi társadalom jeles képviselőiről olvashatnak. ÜgyvédVilág Magazinunkat az összes magyarországi ügyvéd kézhez kapja. A célközönség mára már keresi következő lapszámokat. Az idei megrendelések azt tanúsítják, hogy több ügyvédi irodában már az ügyvédre várakozó ügyfelek is olvashatják a magazinunkat. Továbbá Magyarország törvényhozásának tagjai, a politikai döntéshozók, tanácsadóik, valamint a jogi szakterületek személyiségei: bírók, ügyészek, jogtanácsosok, közjegyzők, az ország jogi intézményeinek vezetői, a büntetés-végrehajtási intézmények vezetői és az egyetemi, felsőoktatási oktatókés szinte valamennyi magyarországi egyetemi- és szakkönyvtár olvasótermei. Újdonság 2011-től, a szövegoldal alján kifutó szalag hirdetési forma, melyet 6 db megrendelés esetén, ½ oldal grátisz PR bemutatkozási lehetőséggel egészítettünk ki. Tekintse meg online laparchívumunkat a címen! Olvasói adatok: Az ügyvédek 95%-a olvassa a lapot. Aktív ügyvédek és ügyvédjelöltek, közel azonos arányban nők és férfiak Igényes, márkahasználók Kultúra iránt nagy érdeklődést mutatnak Bírósági Döntések Tára (BDT) A CompLex Kiadó 13 éve indította útjára elegáns megjelenésű folyóiratát, a Bírósági Döntések Tárát. A havonta megjelenő kiadványunk publikációs fórumot biztosít a törvényszékek, illetve az ítélőtáblai döntések számára, valamint a mértékadó bírósági döntések közül válogatva, a jogalkalmazás egységességét kívánja támogatni. A lap előfizetői a bíróságok mellett az ügyvédek, cégjogászok, közjegyzők és a jogi egyetemek. Olvasói adatok: A bírók 95%-a, az ügyvédek és a jogi karok hallgatói olvassák a lapot. Itt is érvényes a nemek megoszlása azonos arányban nők és férfiak Igényes, márkahasználók Kultúra iránt kimagasló érdeklődést mutatnak terjesztési adatok ÜgyvédVilág Példányszám: A lap ingyenes. Bírósági Döntések Tára Példányszám: 800

6 ügyvédvilág n bdt a folyóiratok hirdetési felületei és árai Médiaajánló /1 2/1 vágott 210x297 mm 420x297 mm kifutó 220x307 mm 430x307 mm 2/1 átfutó oldal csak az ÜgyvédVilágban rendelhető! Junior page 112,5x170 mm 1/3 álló tükör 53x260,5 mm kifutó 71x307 mm ÜgyvédVilág Ára: B/IV Ft + áfa ( Ft) B/II III Ft + áfa ( Ft) 1/ Ft + áfa ( Ft) 2/ Ft + áfa ( Ft) Bírósági Döntések Tára Ára: B/IV Ft + áfa ( Ft) B/II III Ft + áfa ( Ft) 1/1 FF Ft + áfa ( Ft) tükör: 170x244 mm fekvő I. fekvő II. álló 1/2 1/4 ÜgyvédVilág fekvő tükör: 172x130 mm kifutó: 220x153,5 mm Ára: Ft + áfa ( Ft) Bírósági Döntések Tára fekvő 170x120 mm Ára: Ft + áfa ( Ft) ÜgyvédVilág fekvő I. 112,5x99 mm Ára: Ft + áfa ( Ft) Bírósági Döntések Tára fekvő II. 170x61 mm Ára: Ft + áfa ( Ft) a lapok technikai adatai Nyomás: ofszet Kötészet: irkafűzés Papír (ÜgyvédVilág): borító 200 g/m 2 műnyomó fóliázva, belív 90 g/m 2 műnyomó Raszter borító: 60 (150 lpi) Raszter belív: 54 (135 lpi) Anyagleadás: elektronikus formában (pdf, tif, eps, jpg), 300 dpi felbontás Ára: Ft + áfa ( Ft) Csak az ÜgyvédVilágban rendelhető! 1/8 méret I.: I. 53x106 mm méret II.: II. 112,5x50 mm III. méret III.: 172x32,5 mm Ára: Ft + áfa ( Ft) Csak az ÜgyvédVilágban rendelhető! négyzet 53x53 mm Csak az ÜgyvédVilágban rendelhető! Ára: Ft + áfa ( Ft) A közölt árak december 31-éig érvényesek. Az áfa mértéke 27%. A LAPok ütemezése Lapszám Január Február Március Április Május Június Július augusztus Szeptember Október November December január ÜGyvédvilág Ára: Ft + áfa ( Ft) Csak az ÜgyvédVilágban rendelhető! Behúzás Csík vágott 210x15 mm kifutó: 220x15 mm Ára: Ft + áfa/6 db/lapszám ( Ft) Csak az ÜgyvédVilágban rendelhető és csak csomagban! Behúzás ára: 40 Ft + 27% áfa/db (51 Ft/db), 20 g felett a postaköltséget a hirdető fizeti. Le adá si ha tár idő: a lap meg je le né se előtt 1 hét tel. kedvezmények és felárak Hirdetési kedvezményekről és felárakról érdeklődjön a Kiadónál. BDT leadás Megjelenés leadás Megjelenés Minden hónap első keddjén Rákövetkező hétfőn

7 A HR és munkajogi szegmens bemutatása HR&munkajog A munkaügy értesítője Munkajogi és HR szakembereknek A Lex HR-Munkajog, a Munkaügyi értesítő, a MUNKA-ADÓ és a HR-Világ összeolvadásából létrejött havonta megjelenő szakmai folyóirat. Főszerkesztője: dr. Petrovics Zoltán Tematikus lapszámok: adott témák, konferenciák köré épülnek a cikkek Rovatok: Munkajogi magyarázatok, Közszolgálati figyelő, Adó, TB, Nyugdíj, Peres ügyek, Aktualitások, Kérdések-válaszok, HR Mozaik, Interjú, Rendezvényajánló a Rodin képzéseiből Terjesztési adatok: 2000 példány, X. Magyar Munkajogi Konferencia esetén 4000 példány humánpolitikai szemle Tudományos folyóirat A human erőforrás menedzsment kéthavonta megjelenő elméleti es gyakorlati útmutatója. A szervezetfejlesztés, a HR tanácsadás, kiválasztás es a közigazgatásban dolgozók munkáját célzottan segíti. Elemzései, tanulmányai, cikkei a mindennapokkal, a human erőforrás gazdálkodás aktuális kérdéseivel, gyakorlati problémainak feltárásával foglalkoznak. Terjesztési adatok: 200 példány

8 hr & munkajog n humánpolitikai szemle a folyóiratok hirdetési felületei és árai 1/1 1/ Ft + áfa ( Ft) fekete-fehér Méretek: HR&Munkajog álló: 84,25x127 mm fekvő: 176x63,5 mm Humánpolitikai Szemle csak fekvő: 140x50,5 mm Ft + áfa ( Ft) B/IV Ft + áfa ( Ft) B/II III Ft + áfa ( Ft) 1/1 fekete-fehér Méretek: HR&Munkajog Humánpolitikai Szemle vágott: 210x297 mm 170x240 mm kifutó: 220x307 mm 180x250 mm tükör: 176x254 mm 140x202 mm 1/ Ft + áfa ( Ft) fekete-fehér Méretek: HR&Munkajog fekvő: 84,25x63,5 mm Humánpolitikai Szemle fekvő: 140x25,25 mm 1/ Ft + áfa ( Ft) Méretek: HR&Munkajog álló: 84,25x254 mm fekvő: 176x127 mm Humánpolitikai Szemle csak fekvő: 140x101 mm A közölt árak december 31-éig érvényesek. Az áfa mértéke 27%. felárak szö vegol da li elhelyezés 20% spe ci á lis el he lye zés 10% tech ni kai költ ség 10% kedvezmények Hirdetési kedvezményekről érdeklődjön a Kiadónál. A LAPOK ütemezése LapszÁm HR&Munkajog Humánpolitikai szemle LEADÁS MEGJELENÉS LEADÁS MEGJELENÉS Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December terjesztési adatok a kiadvány címe példányszám HR&Munkajog 2000 Humánpolitikai Szemle Behúzás Behúzás ára: 30 Ft + 27% áfa/db (39 Ft/db) Fóliázás költsége: 9 Ft + 27% áfa/db (12 Ft/db). 20 g felett a postaköltséget a hirdető fizeti. Le adá si ha tár idő: a lap meg je le né se előtt 1 hét tel. technikai adatok Nyomás: rotációs ofszet Kötészet: irkafűzés Raszter borító: 60 (150 lpi) Raszter belív: 54 (135 lpi) Anyagleadás: elektronikus formában (pdf, tif, eps, jpg), 300 dpi felbontás

9 a közigazgatási szegmens bemutatása Önkormányzati Pénzügy + Önkormányzati Pénzügyi Magazin Az Önkormányzati Pénzügy című közigazgatási szaklap közérthető és gyakorlatorientált módon dolgozza fel és magyarázza az önkormányzati pénzügyek komplex területén adózási, számviteli, gazdálkodási és ellenőrzési témakörökben adódó állandó és aktuális feladatokra vonatkozó szabályozást, illetve annak változásait. A lap mellékleteként, annak szigorú szakmaiságát kiegészítve, negyedévente jelenik meg az Önkormányzati Pénzügyi Magazin. A kiadvány célja, hogy szórakoztató, olvasmányos formában kínáljon pénzre váltható, hasznos információkat azoknak a vezetőknek, akik az önkormányzatok pénzügyeivel foglalkoznak. A magazint Magyarország valamennyi helyi önkormányzatához eljuttatjuk! Közbeszerzési Szemle A Közbeszerzési Hatóság szakmai támogatásával Közbeszerzési aktualitások: Az aktuális jogszabályváltozásokról való tájékoztatás, hírek, portrék a közbeszerzés világából. Közbeszerzési jogalkalmazás: A Közbeszerzési Hatóság Jogi Főosztályának havi összeállítása a leggyakoribb kérdésekre adott állásfoglalásokról. A Szakember válaszol című rovat keretében hivatalos közbeszerzési tanácsadók, külső, gyakorlati szakemberek által megválaszolásra kerülnek a címre érkezett közbeszerzési tárgyú kérdések, továbbá bemutatásra kerülnek a Közbeszerzési Döntőbizottság legfontosabb döntései. Tanulmányok, szakcikkek: A Közbeszerzési Hatóság havi összeállítása a leggyakoribb nemzetközi tárgyban adott állásfoglalásokról, az Európai Bíróság közbeszerzési tárgyú ítéleteiről, illetve a legfontosabb nemzetközi és közösségi jogforrások, dokumentumok átfogó bemutatása, továbbá hazai közbeszerzési szakemberek szakcikkeinek és tanulmányainak publikálása. Közigazgatási-Gazdasági Döntvénytár Majd két évtizede havonta megjelenő jogi szaklap a Kúria egyedi ügyben hozott olyan döntéseit tartalmazza, melyek a jogalkalmazó számára hasznos jogfejlesztő-jogmagyarázó megállapításokat tartalmaznak. A Kúria bíráiból álló szerkesztőbizottság a közigazgatási es gazdasági jog alábbi területeire eső döntésekből válogatnak: adózási ügyek, illetékügyek, vámügyek, igazgatásrendészet, európai uniós támogatások, bírósági felülvizsgálat, ingatlanjog, kisajátítás, építésügyek, fogyasztóvédelem. A lap évente 11 alkalommal jelenik meg, 60 oldal terjedelemben, míg július augusztus időszakban dupla számmal 120 oldal terjedelemmel. ÚJ Magyar Közigazgatás A mindenkori kormányzattól független, a főhatóságokkal együttműködő szakfolyóirat Fókusz: a gyakorlati közigazgatást érintő aktuális igazgatási kérdések bemutatása Tanulmányok: tudományos elemzések a hazai közigazgatás helyzetéről, kitekintve a kapcsolódó nemzetközi tendenciákra, esetenként a történeti vonatkozások bemutatásával Fórum: a közigazgatási gyakorlat aktuális kérdéseinek rövid ismertetése, lehetőség a közigazgatási szakemberek számára véleménynyilvánításra Felsőbírósági jogesetek: az Európai Unió Bírósága, az Alkotmánybíróság, a Kúria közigazgatási tárgyú döntései Portrék: a közigazgatás neves személyiségeinek bemutatása Könyvismertető: egy-egy szakkiadvány bemutatása Események: konferencia beszámolók Angol nyelvű összefoglalók: a tanulmányok rövid összefoglalói angol nyelven

10 Önkormányzati pénzügy n Közbeszerzési szemle n közigazgatási-gazdasági döntvénytár n új magyar közigazgatás hirdetési felületei és árai 1/1 Vágott Kifutó 210x297 mm 220x307 mm 1/2 Belívbe csak fekete-fehér hirdetés lehetséges! Önkormányzati Pénzügyi Magazin és Közbeszerzési Szemle Ára: B/IV Ft + áfa ( Ft) B/II III Ft + áfa ( Ft) 1/1 FF Ft + áfa ( Ft) Közigazgatási-Gazdasági Döntvénytár Új Magyar Közigazgatás Ára: B/IV Ft + áfa ( Ft) B/II III Ft + áfa ( Ft) 1/1 FF Ft + áfa ( Ft) Önkormányzati Pénzügyi Magazin Álló Fekvő Ára: Ft + áfa ( Ft) 74x252 mm 155x126 mm Közbeszerzési Szemle Ára: Ft + áfa ( Ft) 86x243 mm 178x121 mm Közigazgatási-Gazdasági Döntvénytár Ára: Ft + áfa ( Ft) 170x122 mm Új Magyar Közigazgatás Ára: Ft + áfa ( Ft) 83x248 mm 171x124 mm 1/4 álló Önkormányzati Pénzügyi Magazin Méret: 74x126 mm Ára: Ft + áfa ( Ft) Közbeszerzési Szemle Méret: 86x121 mm Ára: Ft + áfa ( Ft) Új Magyar Közigazgatás Méret: 83x125 mm Ára: Ft + áfa ( Ft) Belíven csak fekete-fehér hirdetés lehetséges, az Önkormányzati Pénzügyi Magazin kivételével! A közölt árak december 31-éig érvényesek. Az áfa mértéke 27%. 1/4 fekvő Önkormányzati Pénzügyi Magazin Méret: 155x63 mm Ára: Ft + áfa ( Ft) Közbeszerzési Szemle Méret: 178x60 mm Ára: Ft + áfa ( Ft) Közigazgatási-Gazdasági Döntvénytár Méret: 170x61 mm Ára: Ft + áfa ( Ft) Új Magyar Közigazgatás Méret: 171x62 mm Ára: Ft + áfa ( Ft) felárak szö vegol da li elhelyezés 20% spe ci á lis el he lye zés 10% tech ni kai költ ség 10% Behúzás Behúzás ára: 30 Ft + 27% áfa/db (39 Ft/db) Fóliázás költsége: 9 Ft + 27% áfa/db (12 Ft/db). 20 g felett a postaköltséget a hirdető fizeti. Le adá si ha tár idő: a lap meg je le né se előtt 1 hét tel. A LAPOK ütemezése Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Önkormányzati közbeszerzési új magyar Önkormányzati PÉNZÜGyi MAGAZIN SZEMLE KÖZIGAZGATÁS Pénzügy lapsz. leadás megjel. lapsz. leadás megjel. lapsz. leadás megjel. lapsz. leadás megjel terjesztési adatok a kiadvány címe példányszám Önkormányzati Pénzügyi Magazin 3500 Közbeszerzési Szemle 500 Közigazgatási-Gazdasági Döntvénytár 500 Új Magyar Közigazgatás 500 kedvezmények: Hirdetési kedvezményekről érdeklődjön a Kiadónál. technikai adatok Nyomás: rotációs ofszet Kötészet: irkafűzés/gerincragasztás Raszter borító: 60 (150 lpi) Raszter belív: 54 (135 lpi) Anyagleadás: elektronikus formában (pdf, tif, eps, jpg), 300 dpi felbontás

11 az oktatási szegmens bemutatása Médiaajánló 2013 Közoktatás szaklap Pedagógusoknak, intézményvezetőknek, intézményfenntartóknak. munkáltatói és gazdálkodási feladatok, tanügyigazgatás, működési feltételek, munkaügyi jogalkalmazás, tanulói jogviszony, jogok és kötelezettségek témakörében feltett kérdések és az azokra adott szakértői válaszok, havi megjelenés A folyóirat előfizetői feltehetik a témához kapcsolódó kérdéseiket, melyek ben és nyomtatott formában a lapban kerülnek megválaszolásra. Milyen rovatot támogathat a szponzor? Jogszabályfigyelő Kérdések és válaszok Köznevelési gyakorlat Szakképzési gyakorlat Köznevelés A-tól Z-ig technikai adatok Nyomás: rotációs ofszet Kötészet: irkafűzés Nyomás: rotációs ofszet Kötészet: irkafűzés Raszter borító: 60 (150 lpi) Raszter belív: 54 (135 lpi) Anyagleadás: elektronikus formában (pdf, tif, eps, jpg), 300 dpi felbontás terjesztési adatok Példányszám: 1000 Terjesztése postai úton előfizetéssel. Megjelenés: minden hónap első fele (augusztusban nem jelenik meg). hirdetési felületek és árak 1/1 tükör 176x254 mm vágott 210x297 mm kifutó 220x307 mm Ft + áfa ( Ft) B/IV Ft + áfa ( Ft) B/II III Ft + áfa ( Ft) 2/1 színes Ft + áfa ( Ft) 1/1 színes Ft + áfa ( Ft) 1/1 fekete-fehér Ft + áfa ( Ft) A LAP ütemezése LapszÁm Március Április Május Június Július augusztus Szeptember Október November December 1/4 álló 84,25x127 mm csak fekete-fehér! 2/1 vágott 420x297 mm kifutó 430x307 mm 1/8 fekvő 84,25x63,5 mm csak fekete-fehér! Ft + áfa ( Ft) közoktatás szaklap LEADÁS MEGJELENÉS /2 álló 84,25x254mm fekvő 176x127 mm Ft + áfa ( Ft) színes Ft + áfa ( Ft) fekete-fehér A közölt árak december 31-éig érvényesek. Az áfa mértéke 27%. felárak szö vegol da li elhelyezés 20% spe ci á lis el he lye zés 10% tech ni kai költ ség 10% kedvezmények Hirdetési kedvezményekről érdeklődjön a Kiadónál. Behúzás Behúzás ára: 30 Ft + 27% áfa/db (39 Ft/db) Fóliázás költsége: 9 Ft + 27% áfa/db (12 Ft/db). 20 g felett a postaköltséget a hirdető fizeti. Le adá si ha tár idő: a lap meg je le né se előtt 1 hét tel.

12 weboldalak Ado Online Napi frissítésű adózási, társadalombiztosítási, munkaügyi és számviteli híreket, szakmai információkat szolgáltató oldal. Látogatói adózással, számvitellel, bérszámfejtéssel, pénzügyekkel foglalkozó gazdasági szakemberek, valamint e témák iránt érdeklődő laikusok. Az Ado Online üzleti döntéshozók elérését tekintve a meghatározó hazai weboldalak között jelenleg az igen előkelő 7. helyen áll. Lá to ga tott sá gi ada tok Webaudit szerint: egyedi látogató, PI átlagosan naponta (2013. január) egyedi látogató, PI havonta (2012. december) net.jogtar.hu A CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye jogszabálykereső oldal. Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától. Az oldalon csak szuper banner megjelenítésére van lehetőség. Lá to ga tott sá gi ada tok Webaudit szerint: egyedi látogató naponta, PI naponta egyedi látogató, PI havonta A rodin.hu weboldal a CompLex Kiadó felnőttképzési üzletágának weboldala. Elérhető célcsoportok: adózás, számvitel, bérszámfejtés, könyvelés, HR, munkajog, jogi képzések iránt érdeklődők. Lá to ga tott sá gi ada tok, saját mérés: 600 egyedi látogató, 1200 PI naponta egyedi látogató, PI havonta A CompLex Kiadó által működtetett munkajog.hu a HR, munkajog, munkaügy iránt érdeklődők számára kínál naprakész híreket, információkat, cikkeket. Lá to ga tott sá gi ada tok, saját mérés: 200 egyedi látogató, 500 PI naponta 6000 egyedi látogató, PI havonta Kimondottan az új munka törvénykönyvére készített, dr. Kártyás Gábor folyamatos blogbejegyzéseivel és a felmerülő kérdésekre adott válaszaival felvértezett oldal. Lá to ga tott sá gi ada tok, saját mérés: 500 egyedi látogató, 1100 PI naponta egyedi látogató, PI havonta

13 online hírlevelek Adó Online Hír le Vél Az Adó Online weboldal szol gál ta tá sa az in gye nes Adó Online Hír le vél. Célcsoport: könyvelők, adótanácsadók, gazdasági és pénzügyi szakemberek Megjelenés: kéthetente szerdán Feliratkozók száma: tag (2013. január) complex eu hírlevél Elektronikus hírlevelünk az Európai Unió Hivatalos Lapja L sorozata mindenkori legfrissebb számának megjelenéséhez kötötten kerül kiadásra. Új jogszabályok, módosult jogszabályok és hatályon kívül került jogszabályok hármas tagolásában soroljuk fel az érintett normák címét, számát és a hatálybalépési időpontját. Megjelenés: mindennap Feliratkozók száma: 414 (2013. január) complex hivatalos értesítő hírlevél Elektronikus hírlevelünk a Hivatalos Értesítő mindenkori legfrissebb számának megjelenéséhez kötötten kerül kiadásra. Új joganyagok, módosult joganyagok és hatályon kívül került joganyagok hármas tagolásában soroljuk fel az érintett normák címét, számát és a hatálybalépési időpontját. E hírlevélből tájékozódhatnak többek között minisztériumok, országos hatáskörű szervek utasításairól, tájékoztatóiról, pályázati felhívásokról, egyéb közleményekről. / Feliratkozók száma: 2692 (2013. január) egészségügy hírlevél Az Egészségügy Hírlevél minden hónap elején, térítésmentesen tájékoztatja olvasóit az egészségügy területét érintő új és módosított, valamint előkészítés alatt álló jogszabályokról. Hírek rovatunkban a sajtóban megjelent jogi vonatkozású hírekből, információkból válogatunk. Aktuális rovatunkban pedig kiemeljük a szakmai újdonságokat az egészségügyben dolgozó szakemberek számára. Célcsoport: fekvőbeteg-, és járóbeteg-ellátásban dolgozó szakemberek, intézményvezetők, a gyógyszergyártásban és forgalmazásban tevékenykedő kisés nagykereskedők, szakmai kamarák és társaságok, egészségügyben tevékenykedő nonprofit szervezetek. Megjelenés: havonta Anyagleadási határidő: 3 munkanappal a megjelenés előtt / Feliratkozók száma: 414 fő (2013. január) Építésügyi Hírlevél Az Építésügyi Hírlevél minden hónap közepén térítésmentesen tájékoztatja olvasóit az építésügyet érintő jogszabályváltozásokról. Az Aktuális rovatban kiemeljük a legfontosabbakat, és figyeljük az összes változást az Új jogszabályok, Módosuló jogszabályok rovatokban. Kiemeljük az Építéstervezés, engedély, kivitelezés című gyűrűskönyvet érintő néhány fontos, aktuális változást. Tartalmaz továbbá építésügyi témákat érintő program-, kiadvány- és szolgáltatásajánlót. Célcsoport: építtető, tervező, kivitelező, felelős műszaki vezető, építési műszaki ellenőr, kivitelezési terv tervezője, tervellenőr, tervezői művezetés, építtetői fedezetkezelő, építési hatóság, szakértők, kamarák. Megjelenések: minden hónap 10-e környékén Feliratkozók száma: 2600 tag (2013. január) felszámolás és csődértesítő A magyar gazdaságban nagy számban találhatók ellenőrizhetetlen és megbízhatatlan cégek. A vállalkozások kifejezett érdeke, hogy üzleti partnereik fizetőképességét, valamint a cég életében bekövetkezett változásokat figyelemmel kísérjék. Elektronikus hírlevelünk ebben próbál segíteni ügyfeleinknek. Megjelenés: minden csütörtökön Feliratkozók száma: 3923 (2013. január) Jogtár önkormányzat hírlevél Jogtár Önkormányzat Hírlevél havonta tájékoztatja olvasóit az önkormányzatokat érintő jelentősebb jogszabályváltozásokról. Bemutatásra kerül a Jogtár egy-egy praktikus funkciója. Tájékoztat az aktuális pályázatokkal kapcsolatos tudnivalókról, fontosabb szakmai eseményekre hívja fel a figyelmet, valamint kiadványés szolgáltatásajánlót is tartalmaz. Anyagleadási határidő: 3 munkanappal a megjelenés előtt / Feliratkozók száma: 336 tag (2013. január)

14 online hírlevelek Környezetvédelem, munkavédelem hírlevél A Környezetvédelem, Munkavédelem Hírlevél egy kéthetente megjelenő, ingyenes, elektronikus hírlevél, mely lényegre törően, könnyen áttekinthető tartalommal informál a legfontosabb, legaktuálisabb környezetvédelmi, munkavédelmi tárgyú jogszabályokról, és hasznos, aktuális szakmai tartalommal szolgálja olvasóit. Az Aktuális rovatban szakmai cikkek közül csemegézhetnek, a Jogszabályok rovatban a legfontosabb új, módosított és éppen hatályba lépő környezetvédelmi, munkavédelmi jogszabályok változását követjük nyomon. Az Ajánlóban tájékoztatást nyújtunk a fenti szakterületek aktualitásairól, a legújabb szakirodalmakról, rendezvényekről és egyéb eseményekről. Megjelenés: kéthetente, minden páros hét hétfő Feliratkozók száma: jelenleg 2975 tag (2013. január) Köz löny Online Hír le Vél Az in gye nes elekt ro ni kus hír le vél a Ma gyar Köz löny min den ko ri leg fris sebb szá má nak meg je le né sé hez kö tött. Új jog sza bály ok, mó do sult jog sza bály ok és ha tá lyon kí vül helyezett jog sza bály ok hár mas ta go lá sá ban so rol juk fel az érin tett nor mák cí mét, szá mát és ha tály ba lé pé si idő pont ját ál ta lá ban az előtt, hogy a köz löny az elő fi ze tők höz el jut na. Feliratkozók száma: 7910 tag (2013. január) KÖZoktatás Hírlevél A CompLex Közoktatás Hírlevél a közoktatást érintő jogszabályváltozásokról tájékoztatja az előfizetőket. Az Aktuális rovatban az alábbi tagolással követjük figyelemmel a jogszabályok változását: Új jogszabályok, Módosuló jogszabályok, Előkészítés alatt álló jogszabályok. Az Ajánlóban hívjuk fel olvasóink figyelmét a legújabb szakirodalmakra, rendezvényekre, aktuális pályázatokra és egyéb eseményekre. Megjelenés: havonta Feliratkozók száma: 2894 tag (2013. január) Mun ka jog Online Hír le Vél In gye nes hír le vél, mely két he ten te jut el a ka jog.hu ol da lon fel irat ko zott ol va sók hoz. A hír le vél lényegre törően tá jé koz tat az ak tu á li s jog sza bály vál to zá sok ról, a munkajogi és HR vonatkozású ren dez vé nyek ről, a feliratkozó olvashat aktuális témákról, a CompLex Munkajogi E-kommentár anyagából és egyéb eseményekről. Megjelenés: kéthetente, minden páratlan kedden Feliratkozók száma: tag (2013. január) Szakképzés Hírlevél A CompLex Szakképzés Hírlevél térítésmentesen tájékoztatja olvasóit a szakképzést érintő jogszabályváltozásokról. Az alábbi tagolással követjük figyelemmel a jogszabályok változását: Új jogszabályok, Módosuló jogszabályok, Előkészítés alatt álló jogszabályok, Egyéb hírek, Közlemények. Megjelenés: havonta Feliratkozók száma: 2024 tag (2013. január) Tár Ca lap Online Hír le Vél In gye nes hír le vél, mely az adott hé ten meg je lent tár ca la pok (mi nisz té ri u mok, or szá gos ha tás kö rű szer vek hi va ta los lap jai) rö vid tar tal mi ki vo na ta. Ki emel jük a meg je lent anya gok né hány fon tos, il let ve ér de kes tar tal mi ele mét. Megjelenés: minden hétfőn Feliratkozók száma: közel 3964 tag (2013. január)

15 weboldalak és online hírlevelek hirdetési árai weboldalak hirdetési árai MINDEN OLDALON NYITÓOLDALON HIRDETÉSI FELÜLET MÉRET (pixel) MEGJELENŐ vagy ROVATON BELÜL (ár/ft/hét) MEGJELENŐ (ár/ft/hét) NETTÓ ÁR BRUTTÓ ÁR NETTÓ ÁR BRUTTÓ ÁR szuper banner max. 970 x Ft Ft Ft Ft display banner rovatoldalon max. 640 x Ft Ft Ft Ft display banner cikkben max. 640 x Ft Ft Ft Ft jobb oldali display 1. max. 300 x Ft Ft Ft Ft jobb oldali display 2. max. 300 x Ft Ft Ft Ft PR-megjelenések árai HIRDETÉSI FELÜLET MÉRET (pixel) KIEMELT (TOP SZTORI) MEGJELENÉS (ár/ft/hét) NYITÓOLDALON vagy ROVATON BELÜL MEGJELENÉS (ár/ft/hét) NETTÓ ÁR BRUTTÓ ÁR NETTÓ ÁR BRUTTÓ ÁR PR-cikk az oldalon max karakter Ft Ft Ft Ft PR-boksz hírlevélben max. 200 karakter és link Ft Ft Ft Ft PR-cikk oldalon + hírlevélben max karakter + max. 200 karakter Ft Ft Ft Ft hírlevélhez A közölt árak egy alkalomra vonatkoznak és december 31-éig érvényesek! Az áfa mértéke 27%. A minimális rendelési mennyiség 1 hét. A bannerek gif, jpg, swf formátumúak lehetnek és a hirdetési időszak alatt bármikor díjmentesen cserélhetők. online hírlevelek hirdetési ÁRAi felület MÉRET (pixel) EGyszeri megjelenés ÁRA (ft) A közölt árak egy alkalomra vonatkoznak és december 31-éig érvényesek! Az áfa mértéke 27%. NET TÓ BRUT TÓ Hirdetési szöveg 200 karakterig + link max. 200 karakter Ft Ft Plusz minden megkezdett 50 karakter max. összesen 500 karakter további Ft Ft Fejlécbanner max. 650 x 100 px Ft Ft Törzs max. 330 x 247 px Ft Ft Oldalsó sáv max. 120 x 600 px Ft Ft kedvezmények Kedvezményekről érdeklődjön a Kiadónál. határidők Anyagleadás: minden megjelenés előtt minimum 3 nappal, elektronikus formátumban. Megrendelés: minden megjelenés előtt 1 héttel.

16 digitális és mobil megoldások Médiaajánló 2013 A 2012-ben már bejáratott, jól működő Ügyvéd Világ ipad-on is elérhető magazin mellett számos további mobil megoldással léptünk piacra. Próbálja ki sokszínű, innovatív hirdetési megoldásainkat és érje el az újdonságokra nyitott célcsoportokat! Ügyvéd Világ ipad verzió februártól az Ügyvéd Világ rendszeresen megjelenik ipad-en is. A magazint teljes mértékben átalakítottuk a táblagép funkcióinak kihasználásához. Az új eszköz biztosabb, azonnali és pontosan mérhető elérést biztosít az ipad készülékkel rendelkező ügyvédek körében. Ráadásul a magazin bárki számára szabadon letölthető a készülékre, így a célcsoport folyamatosan növekszik. Letöltések száma: 1600 (2013. január) Megjelenés: havonta, a nyomtatott kiadvány postára kerülésével egy időben Eszköztípusok: ipad 1, ipad 2, ipad 3 Információk az ipad kiadásban megjelentethető kreatívokról A digitális változathoz az Adobe Digital Publishing Suite (ADPS) keretrendszert használjuk. Az ebben készült kreatívokat ipad3 készülékre optimalizálva tudjuk fogadni. A nem ADPS-ben készült szabvány formátumú elektronikus anyagokat is tudjuk integrálni, ehhez előzetes egyeztetés szükséges a kiadványt készítő operátorokkal: Varga Csaba: vagy László Ágnes: Felület megnevezés Ár (nettó) ÁR (Bruttó) Full sponsor Több megjelenés: már a letöltő keretrendszerben a számnál, borítón, borító utáni közvetlen oldalak, Ft Ft többszörös megjelenés, típusok Interaktív 1/1-től elkészítjük a hirdetést az átadott anyagok alapján Ft Ft Interaktív hozott tartalmakkal interaktív hirdetés, elkészített anyag beemelése Ft Ft 1/1-től Static többszörös több statikus hirdetés, pl. jpg egymás utáni lapozása Ft Ft Static 1/1 egy statikus hirdetés megjelenítése (pl. 1 db jpg fájl) Ft Ft Print + digital egyedi, kérje egyedi, kérje csomagajánlatok ajánlatunkat ajánlatunkat Alternatív, BTL, PR cikk, beágyazott weboldal, beágyazott egyedi, kérje egyedi, kérje PR anyagok S/N feed, linkek stb. ajánlatunkat ajánlatunkat jogtármobil júniustól ios eszközökön, decemberétől pedig Android operációs eszközökön is elérhetővé vált a JogtárMobil applikáció. Az alkalmazás alapvetően ingyenesen tartalmazza a teljes, hatályos magyar jogszabályanyagot, a Jogtár előfizetéssel rendelkező ügyfelek számára pedig plusz tartalmak és funkciók érhetőek el. Az applikáció induló oldalán lehetőséget biztosítunk banner elhelyezésére. Letöltések száma (2013. január): ios: db Android: 3934 db Felület megnevezés AV Ár (nettó) ÁR (Bruttó) Banner hirdetés, ios Banner hirdetés, Android Banner mindkét operációs rendszeren 320x50 pixel méretű gif vagy jpg hirdetés 320x50 pixel méretű gif vagy jpg hirdetés 320x50 pixel méretű gif vagy jpg hirdetés AV/hó Ft Ft AV/hó Ft Ft AV/hó Ft Ft

17 digitális és mobil megoldások Médiaajánló 2013 adó online hírvonal Az alkalmazás a legfrissebb adózási és gazdasági információkat gyűjti össze egy helyen. A letöltők a Hírvonal alkalmazással gyorsan és egyszerűen olvashatják az Adó Online portálon megjelenő híreket. Jelenleg még hirdetési lehetőség kialakítása folyamatban van, várhatóan II. félévtől lehetőséget biztosítunk a JogtárMobil-hoz hasonló hirdetési felület elhelyezésére. Letöltések száma (2013. január): ios: 2500 db Android: 674 db net.jogtar.hu responsive design, mobil hirdetés júniusától kezdődően a net.jogtar.hu internet oldal responsive designnal jelenik meg táblagépeken, mobileszközökön. Kimondottan a mobilra optimalizált méreten is van lehetőség külön hirdetést megjeleníteni. Felület megnevezés AV Ár (nettó) ÁR (Bruttó) Banner hirdetés 320x50 pixel, 480x120 pixel, 320x200 pixel, 600x100 pixel méretű gif vagy jpg hirdetés AV/hó Ft Ft A közölt árak egy alkalomra vonatkoznak és december 31-éig érvényesek! A minimális rendelési mennyiség 1 hét. A bannerek gif, jpg, swf formátumúak lehetnek és a hirdetési időszak alatt bármikor díjmentesen cserélhetők. Az áfa mértéke 27%.

18 szponzorálható rendezvények Médiaajánló 2013 X. Munkaerő-kölcsönzési konferencia Időpont: március 6. Helyszín: Hotel Mercure Buda Az elmúlt néhány évben Magyarországon is népszerűvé vált rugalmas foglalkoztatási formák, a munkaerő-kölcsönzésre és egyéb atipikus foglalkoztatásra vonatkozó szabályozás előnyeit és hátrányait kívánjuk alaposan körbejárni szakértő előadóink, valamint a hazai foglalkoztatási piacon jártas gyakorlott szakemberek közreműködésével. A konferencia tematikáját úgy állítottuk össze, hogy a hazai kölcsönzési piac résztvevői egyaránt választ kaphassanak az éppen aktuális kérdéseikre. A program összeállításában segítségül hívtuk a hazai érdekképviseletek szakértőit, továbbá néhány a témában jártas nagyvállalat HR munkatársát. COMPLEX ÜGYVÉDREGGELI Népszerű szakmai rendezvénysorozat havonta két órában. A szeminárium jellegű előadások mindig aktuális jogi, gyakorlati problémákkal foglalkoznak, a résztvevők aktív közreműködésével. Az előadók az adott terület elismert szakértői. A kellemes helyszín és a szakemberekből verbuválódott törzsvendégeknek köszönhetően a rendezvénysorozat méltán népszerű a budapesti ügyvédek körében. A rendezvényeket a szakmai aktualitások mellett finom reggeli és az udvarias kiszolgálás is népszerűvé teszi. A vendégek létszáma alkalmanként fő. COMPLEX HR REGGELI Szakmai rendezvénysorozat havonta, két órában Budapest belvárosában. Aktuális témák, elismert előadók Praktikus információk Konzultációval egybekötött előadások Mindez egy kellemes helyszínen, svédasztalos reggeli mellett Az előadások időtartama: 45 perc. A második 45 perc a konzultáció ideje, amikor a résztvevők feltehetik kérdéseiket, kifejthetik álláspontjaikat, vitába bocsátkozhatnak. A vendégek létszáma alkalmanként fő. bérmozaik A bérszámfejtők találkozója Időpont: április 18. Helyszín: Lurdy Konferenciaközpont Előadók: közismert szakértők, bérügyi, adózási, számviteli szakemberek A bérszámfejtők napi feladatait érintő éves változásokat összefoglaló rendezvény, ahol konzultációs lehetőséget is biztosítunk. X. Magyar Munkajogi konferencia Ahol a szakma találkozik Időpont: október Helyszín: Thermal Hotel Visegrád Előadók: közismert munkajogi szakértők, szakjogászok Tíz éve töretlenül a munkajoggal, munkaüggyel, személyzeti kérdésekkel foglalkozók fanatikus táborának szóló háromnapos előadás-sorozat. A munkaügyi szakma egyik legfontosabb találkozója, ahol 3 napon keresztül oldott környezetben, delikát programok mellett találkozik több mint 300 munkaügyi, személyzeti, HR vezető, vállalati jogtanácsos, ügyvéd. adómozaik adóváltozások első kézből Időpont: november Helyszín: Lurdy Konferenciaközpont Előadók: közismert szakértők, adózási, számviteli, pénzügyi szakemberek Az éves adóváltozásokat összefogó legnagyobb hazai konferencia, ahol két napon keresztül biztosítjuk elsőkézből a legfrissebb információkat a hozzájuk tartozó magyarázatokkal együtt rendkívül kedvező áron! HR COMPLIANCE KONFERENCIA Időpont: május 15. Napjainkban a vállalatok jelentős részénél időről időre sor kerül valamilyen típusú állapotfelmérésre, ellenőrzésre. Konferenciánk segítséget nyújt az egyes folyamatok átvizsgálásához, valamint ezek globális keretbe helyezéséhez. A HR és munkajog területén egyaránt nagy tapasztalattal rendelkező előadóink gyakorlati szempontú megközelítést alkalmazva a szabályoknak való megfelelés mellett a költségcsökkentési és fejlesztési lehetőségek feltárására is felhívják a figyelmet.

19 rendezvények szponzorálási lehetőségei Kepzeseinken, konferenciainkon főig valtozatos megjelenesi modokon erheti el celcsoportjat. Alapcsomagjaink: BASIC 1 db molino/roll-up elhelyezése a konferencia helyszínén szóróanyag elhelyezése a konferencia helyszínén logó elhelyezése a konferencia leírását bemutató webes aloldalunkon hirdetési szöveg elhelyezése max 200 karakter HTML formátumban aktuális szakmai Hírlevelünkben egy alkalommal, a rendezvényt megelőző egyeztetett időpontban A csomag ára: Ft + áfa MEDIUM kitelepülési lehetőség (1 db asztal, 2 db szék, áramforrás) 1 db molino/roll-up elhelyezése a konferencia helyszinén logó elhelyezése a konferencia leírását bemutató webes aloldalunkon hirdetési szöveg elhelyezése max 200 karakter HTML formátumban aktuális szakmai Hírlevelünkben két alkalommal, a rendezvényt megelőző egyeztetett időpontban A csomag ára: Ft + áfa MAXIMUM előadás-tartási lehetőség, előzetesen egyeztetett témában a rendezvény programjában feltüntetett időpontban kiállitói hely biztosítása (1 db asztal, 2 db szék, áramforrás) 2 db molino/roll-up elhelyezése a konferencia helyszínén logó elhelyezése a konferencia leírását bemutató webes aloldalunkon hirdetési szöveg elhelyezése max 200 karakter HTML formátumban aktuális Hírlevelünkben egy alkalommal, a rendezvényt megelőző egyeztetett időpontban, az Ado Online nyitó oldalán vagy bármely rovatoldalán, jobboldali display banner elhelyezést biztosítunk max. 300x250 px folyamatos megjelenéssel A csomag ára: Ft + áfa A rendezvényszponzorációs lehetőségeket illető kérdéseivel keresse Szőcs Károly kollégánkat a címen.

A COMPLEX KIADÓ TÖRTÉNETE A KIADÓ TULAJDONOSA, A WOLTERS KLUWER A KIADÓ MINT HIVATALOS SZÁLLÍTÓ

A COMPLEX KIADÓ TÖRTÉNETE A KIADÓ TULAJDONOSA, A WOLTERS KLUWER A KIADÓ MINT HIVATALOS SZÁLLÍTÓ A KIADÓ BEMUTATÁSA MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB JOGI ÉS ADÓÜGYI KIADÓJA A kiadványaira előfizető szakemberek, illetve cégek száma meghaladja a 40 ezret. Százmilliós nagyságrendű online árbevétellel büszkélkedhet.

Részletesebben

Mert fontos, hogy jól döntsön! HR-es és munkaügyi szakemberek elérése. Érvényes: 2016. január 1-jétől. Munkajogi portfólió

Mert fontos, hogy jól döntsön! HR-es és munkaügyi szakemberek elérése. Érvényes: 2016. január 1-jétől. Munkajogi portfólió Mert fontos, hogy jól döntsön! HR-es és munkaügyi szakemberek elérése Érvényes: 2016. január 1-jétől Munkajogi portfólió Médiaajánló 2016 Mert fontos, hogy jól döntsön! Ügyfeleink sikeréért dolgozunk Jobbá

Részletesebben

Médiaajánló 2014. Érvényes: 2014. január 1-jétől visszavonásig

Médiaajánló 2014. Érvényes: 2014. január 1-jétől visszavonásig Médiaajánló 2014 Érvényes: 2014. január 1-jétől visszavonásig mediaajanlo_2014.indd 1 2014.05.14. 12:22:00 mediaajanlo_2014.indd 2 2014.05.14. 12:22:01 A KIADÓ BEMUTATÁSA MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB JOGI ÉS

Részletesebben

Mert fontos, hogy jól döntsön! Pénzügyi és gazdasági szakemberek elérése. Érvényes: 2016. január 1-jétől. Adó portfólió

Mert fontos, hogy jól döntsön! Pénzügyi és gazdasági szakemberek elérése. Érvényes: 2016. január 1-jétől. Adó portfólió Mert fontos, hogy jól döntsön! Pénzügyi és gazdasági szakemberek elérése Érvényes: 2016. január 1-jétől Adó portfólió Médiaajánló 2016 Mert fontos, hogy jól döntsön! Ügyfeleink sikeréért dolgozunk Jobbá

Részletesebben

Médiaajánló 2015. Adó portfólió. Pénzügyi és gazdasági szakemberek elérése. Érvényes: 2015. január 1-jétől visszavonásig

Médiaajánló 2015. Adó portfólió. Pénzügyi és gazdasági szakemberek elérése. Érvényes: 2015. január 1-jétől visszavonásig Médiaajánló 2015 Adó portfólió Pénzügyi és gazdasági szakemberek elérése Érvényes: 2015. január 1-jétől visszavonásig Wolters Kluwer Értékteremtés Integritás Csapatmunka Ügyfélközpontúság Innováció Mert

Részletesebben

Médiaajánló 2015. Munkajogi portfólió. HR-es és munkaügyi szakemberek elérése. Érvényes: 2015. január 1-jétől visszavonásig

Médiaajánló 2015. Munkajogi portfólió. HR-es és munkaügyi szakemberek elérése. Érvényes: 2015. január 1-jétől visszavonásig Médiaajánló 2015 Munkajogi portfólió HR-es és munkaügyi szakemberek elérése Érvényes: 2015. január 1-jétől visszavonásig Wolters Kluwer Értékteremtés Integritás Csapatmunka Ügyfélközpontúság Innováció

Részletesebben

Médiaajánló 2008 A KIADÓ BEMUTATÁSA MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB JOGI ÉS ADÓÜGYI KIADÓJA A COMPLEX KIADÓ LÉTREJÖTTE A KIADÓ TULAJDONOSA WOLTERS KLUWER

Médiaajánló 2008 A KIADÓ BEMUTATÁSA MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB JOGI ÉS ADÓÜGYI KIADÓJA A COMPLEX KIADÓ LÉTREJÖTTE A KIADÓ TULAJDONOSA WOLTERS KLUWER A KIADÓ BEMUTATÁSA MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB JOGI ÉS ADÓÜGYI KIADÓJA A cég összárbevétele 1998 óta folyamatosan 10% vagy afölötti növekedést mutat, és 2006-ban elérte az ötmilliárd forintot. Termékeire előfizető

Részletesebben

A COMPLEX KIADÓ TÖRTÉNETE A KIADÓ TULAJDONOSA, A WOLTERS KLUWER A KIADÓ MINT HIVATALOS SZÁLLÍTÓ

A COMPLEX KIADÓ TÖRTÉNETE A KIADÓ TULAJDONOSA, A WOLTERS KLUWER A KIADÓ MINT HIVATALOS SZÁLLÍTÓ A KIADÓ BEMUTATÁSA MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB JOGI ÉS ADÓÜGYI KIADÓJA A kiadványaira előfizető szakemberek, illetve cégek száma meghaladja a 40 ezret. Százmilliós nagyságrendű online árbevétellel büszkélkedhet.

Részletesebben

Médiaajánló 2015. Jogi portfólió. Jogászok és közigazgatási szakemberek elérése. Érvényes: 2015. január 1-jétől visszavonásig

Médiaajánló 2015. Jogi portfólió. Jogászok és közigazgatási szakemberek elérése. Érvényes: 2015. január 1-jétől visszavonásig Médiaajánló 2015 Jogi portfólió Jogászok és közigazgatási szakemberek elérése Érvényes: 2015. január 1-jétől visszavonásig Wolters Kluwer Értékteremtés Integritás Csapatmunka Ügyfélközpontúság Innováció

Részletesebben

PORTÁLJAINK BEMUTATÁSA

PORTÁLJAINK BEMUTATÁSA A KIADÓ BEMUTATÁSA A Magyarország legnagyobb jogi és adóügyi kiadója. Tudásbázisunk az évtizedek óta felépített tartalomra, megszerzett tapasztalatokra és a szakértelemre épül. Elsődleges célunk, hogy

Részletesebben

Médiaajánló 2010 A KIADÓ BEMUTATÁSA MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB JOGI ÉS ADÓÜGYI KIADÓJA A COMPLEX KIADÓ LÉTREJÖTTE A KIADÓ TULAJDONOSA WOLTERS KLUWER

Médiaajánló 2010 A KIADÓ BEMUTATÁSA MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB JOGI ÉS ADÓÜGYI KIADÓJA A COMPLEX KIADÓ LÉTREJÖTTE A KIADÓ TULAJDONOSA WOLTERS KLUWER A KIADÓ BEMUTATÁSA MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB JOGI ÉS ADÓÜGYI KIADÓJA Termékeire előfizető szakemberek száma meghaladja a 40 ezret. Százmilliós nagyságrendű online árbevétellel büszkélkedhet. Számos elektronikus

Részletesebben

Médiaajánlat logisztikai és beszerzési szakemberek elérésére

Médiaajánlat logisztikai és beszerzési szakemberek elérésére MLBKT hírlevél Logisztika.hu Médiaajánlat logisztikai és beszerzési szakemberek elérésére A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság nonprofit szaklapján, a n, a heti hírlevélen és a logisztika.hu

Részletesebben

Felület 2/1 392x248 430x280 440x290 1 870 000 Borító IV. 215x280 220x290 1 460 000 Borító III. 215x280 220x290 1 210 000

Felület 2/1 392x248 430x280 440x290 1 870 000 Borító IV. 215x280 220x290 1 460 000 Borító III. 215x280 220x290 1 210 000 az Autó Az autóslap Az Autó címû havilap olvasói számára továbbra is elsôdleges és meghatározó hírforrást kínál az autók és az autózás világának széles rétegeket érintô kérdéseiben. Hiteles, naprakész

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB JOGI ÉS ADÓÜGYI KIADÓJA

MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB JOGI ÉS ADÓÜGYI KIADÓJA A KIADÓ BEMUTATÁSA MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB JOGI ÉS ADÓÜGYI KIADÓJA Termékeire előfizető szakemberek száma meghaladja a 40 ezret. Százmilliós nagyságrendű online árbevétellel büszkélkedhet. Számos elektronikus

Részletesebben

Médiaajánlat 2012. Rólunk írták. logisztikai és beszerzési döntéshozók, valamint beszállítóik elérésére

Médiaajánlat 2012. Rólunk írták. logisztikai és beszerzési döntéshozók, valamint beszállítóik elérésére Médiaajánlat 2012 logisztikai és beszerzési döntéshozók, valamint beszállítóik elérésére Rólunk írták» Szakmailag az ország leghitelesebb szervezete.» Nagyszerű szakmai rendezvények.» Gyors és rugalmas

Részletesebben

Vasarnapihirek.hu médiaajánlat

Vasarnapihirek.hu médiaajánlat Vasarnapihirek.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Vasarnapihirek.hu bemutatkozás 3 A Vasarnapihirek.hu tartalmi elemei 4 A Vasarnapihirek.hu strukturális felépítése

Részletesebben

Weborvos.hu médiaajánlat

Weborvos.hu médiaajánlat Weborvos.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Weborvos.hu bemutatkozás 3 A Weborvos.hu tartalmi elemei 4 A Weborvos.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági

Részletesebben

Tozsdeforum.hu médiaajánlat

Tozsdeforum.hu médiaajánlat Tozsdeforum.hu médiaajánlat 3333 Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Tozsdeforum.hu bemutatkozás 3 Az Tozsdeforum.hu tartalmi elemei 4 Az Tozsdeforum.hu strukturális felépítése

Részletesebben

AZ AUTÓ. Médiaajánlat 2013. Az autóslap. Hirdetési tarifák: 1/1 1/2 2/1 1/2 1/2 1/8. fekvô. junior átfutó. álló. junior. fekvô.

AZ AUTÓ. Médiaajánlat 2013. Az autóslap. Hirdetési tarifák: 1/1 1/2 2/1 1/2 1/2 1/8. fekvô. junior átfutó. álló. junior. fekvô. AZ AUTÓ Az autóslap Az Autó címû havilap olvasói számára továbbra is elsôdleges és meghatározó hírforrást kínál az autók és az autózás világának széles rétegeket érintô kérdéseiben. Hiteles, naprakész

Részletesebben

Playboy.hu médiaajánlat

Playboy.hu médiaajánlat Playboy.hu médiaajánlat 3333 Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Playboy.hu bemutatkozás 3 A Playboy.hu tartalmi elemei 4 A Playboy.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági

Részletesebben

Médiaajánló 2015 Patika Tükör Lapkiadó Kft.

Médiaajánló 2015 Patika Tükör Lapkiadó Kft. Médiaajánló 2015 Patika Tükör Lapkiadó Kft. 1143 Bu da pest, Francia út 5. Levélcím: 1426 Budapest, 72. Pf.: 94 Telefon: +36 1 479 8020 Fax: +36 1 479 8029 info@patikatukor.hu A legnagyobb tradícióval

Részletesebben

Médiaajánlat - www.greenfo.hu

Médiaajánlat - www.greenfo.hu Médiaajánlat - www.greenfo.hu Érvényes: 2011. október 14-től visszavonásig Honlapunkra elsősorban környezetkímélő termékek és szolgáltatások, illetve környezetvédelemmel, természetvédelemmel és energiatakarékossággal

Részletesebben

AZ AUTÓ. Médiaajánlat 2014. Az autóslap. Hirdetési tarifák: 2/1 1/1 1/2 1/2 1/2. 2x1/2. 1/3 átfutó 1/4. fekvô. junior átfutó. álló. junior.

AZ AUTÓ. Médiaajánlat 2014. Az autóslap. Hirdetési tarifák: 2/1 1/1 1/2 1/2 1/2. 2x1/2. 1/3 átfutó 1/4. fekvô. junior átfutó. álló. junior. AZ AUTÓ Az autóslap Az Autó címû havilap olvasói számára továbbra is elsôdleges és meghatározó hírforrást kínál az-autók és az autózás világának széles rétegeket érintô kérdéseiben. Hiteles, naprakész

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Tartalom. Megjelenés-, átkattintás-, egyedilátogató-alapú árak. Időalapú megjelenések árai

Tartalom. Megjelenés-, átkattintás-, egyedilátogató-alapú árak. Időalapú megjelenések árai 576.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 576.hu bemutatkozás 3 576.hu tartalmi elemei 4 Az 576.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági és demográfiai adatok

Részletesebben

Elitemagazin.hu médiaajánlat

Elitemagazin.hu médiaajánlat Elitemagazin.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Elitemagazin.hu bemutatkozás 3 Az Elitemagazin.hu tartalmi elemei 4 Az Elitemagazin.hu strukturális felépítése

Részletesebben

Kovács Péter felelôs szerkesztô

Kovács Péter felelôs szerkesztô ELEKTRONIKA ÉS ÜZLET 2013 MÉDIAAJÁNLAT ı Az ELEKTRONET megújulása folytatódik Lapunk alapítása óta eltelt 21 év alatt igen sokat változott az elekt - ronikai ipar, a kommunikáció és a média. A Több mint

Részletesebben

PANNON EGYETEM KARRIER IRODA A NAGYBETŰS. - a Pannon Egyetem hivatalos Alumni Magazinja

PANNON EGYETEM KARRIER IRODA A NAGYBETŰS. - a Pannon Egyetem hivatalos Alumni Magazinja A NAGYBETŰS - a Pannon Egyetem hivatalos Alumni Magazinja Telefon: (+36 88) 624-813 Fax: (+36 88) 624-813 Internet:http://kairo.uni-pannon.hu Az A NAGYBETŰS c. magazin 2009. évi médiaajánlata A NAGYBETŰS

Részletesebben

Nyest.hu médiaajánlat

Nyest.hu médiaajánlat Nyest.hu médiaajánlat 93333 Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Nyest.hu bemutatkozás 3 A Nyest.hu tartalmi elemei 4 A Nyest.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági és

Részletesebben

Design: Emiliano Godoy. M é d i a a j á n l ó

Design: Emiliano Godoy. M é d i a a j á n l ó Design: Emiliano Godoy 2009 M é d i a a j á n l ó 2 Médiaajánló 2009 Bemutatkozás 3 Tizenegyedik éve, kéthavonta megjelenô luxus lakberendezési magazin, gyönyörû fotókkal, gazdag tartalommal, angol nyelvû

Részletesebben

NagyUtazás-oldalcsoport médiaajánlat

NagyUtazás-oldalcsoport médiaajánlat NagyUtazás-oldalcsoport médiaajánlat a Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 NagyUtazás-oldalcsoport bemutatkozás 3 A NagyUtazás-oldalcsoport tartalmi elemei 4 A NagyUtazás-oldalcsoport

Részletesebben

Pcworld.hu médiaajánlat

Pcworld.hu médiaajánlat Pcworld.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Pcworld.hu bemutatkozás 3 Pcworld.hu tartalmi elemei 4 A Pcworld.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági és

Részletesebben

médiaajánlat Forgassa Haszonnal! ÖRÖKÖLNI TUDNI KELL Így adjuk át a családi üzletet! Mikor vegyünk újat? MI CSAK SAJÁT MAGUNKRA SZÁMÍTHATUNK

médiaajánlat Forgassa Haszonnal! ÖRÖKÖLNI TUDNI KELL Így adjuk át a családi üzletet! Mikor vegyünk újat? MI CSAK SAJÁT MAGUNKRA SZÁMÍTHATUNK 0 8 0 0 8 0 8 0 0 9 0 8 0 10 Haszon 490 KARRIER: Elbocsátás stílszerűen PÉNZT KERESNI VÁLSÁGOS IDŐKBEN! ÖRÖKÖLNI TUDNI KELL Így adjuk át a családi üzletet! MI CSAK SAJÁT MAGUNKRA SZÁMÍTHATUNK Interjú Besence

Részletesebben

KKV Szakmai Magazin. A kis- és középvállalkozások lapja

KKV Szakmai Magazin. A kis- és középvállalkozások lapja KKV Szakmai Magazin A kis- és középvállalkozások lapja A KKV magazin a kis- és középvállalkozások szakmai tanácsadó magazinja. Hiánypótló megjelenésével célja, hogy a kkv-k döntéshozói számára nyújtson

Részletesebben

Dimag.hu médiaajánlat

Dimag.hu médiaajánlat Dimag.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 A Dimag.hu bemutatkozás 3 A Dimag.hu tartalmi elemei 4 A Dimag.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági és demográfiai

Részletesebben

Médiaajánló 2014 LAPOK OLVASOTTSÁGA BUDAPESTEN. Családbarát szórakoztató hetilap. Budapest legolvasottabb. hetilapja

Médiaajánló 2014 LAPOK OLVASOTTSÁGA BUDAPESTEN. Családbarát szórakoztató hetilap. Budapest legolvasottabb. hetilapja Családbarát szórakoztató hetilap Az elmúlt év alatt a Helyi Téma Budapest legolvasottabb hetilapjává vált, és ezt a pozícióját mindmáig meg tudta őrizni. A lap indulásakor megfogalmazott filozófiánk szerint

Részletesebben

MAGYARORSZÁG INGYENES CSALÁDI UTAZÁSI MAGAZINJA MÉDIAAJÁNLAT

MAGYARORSZÁG INGYENES CSALÁDI UTAZÁSI MAGAZINJA MÉDIAAJÁNLAT MAGYARORSZÁG INGYENES CSALÁDI UTAZÁSI JA MÉDIAAJÁNLAT KIDSOASIS CSALÁDBARÁT UTAZÁSOK a KidsOasis tevékenységében A KidsOasis egyedülálló szereplő a magyar turizmus piacon és elkötelezett a magyar családok,

Részletesebben

Mediajogfigyelo.hu médiaajánlat

Mediajogfigyelo.hu médiaajánlat Mediajogfigyelo.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Mediajogfigyelo.hu bemutatkozás 3 A mediajogfigyelo.hu tartalmi elemei 4 A mediajogfigyelo.hu strukturális

Részletesebben

Computerworld.hu médiaajánlat

Computerworld.hu médiaajánlat Computerworld.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Computerworld.hu bemutatkozás 3 Computerworld.hu tartalmi elemei 4 A Computerworld.hu strukturális felépítése

Részletesebben

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN A SZERZŐI KÖNYVKIADÁS FORRADALMA II. Évad, 2. Szám, 2015. 07. A HÓDÍTÓ ÍR Egy kis whisky-történelem A TŐZSDEI ROBOT Barát vagy ellenség? INGYENES TECHNOLÓGIA ÉS ÜZLET MÁSKÉPP SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

Részletesebben

Evamagazin.hu médiaajánlat

Evamagazin.hu médiaajánlat Evamagazin.hu médiaajánlat 3333 Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Evamagazin.hu bemutatkozás 3 A Evamagazin.hu tartalmi elemei 4 A Evamagazin.hu strukturális felépítése 5

Részletesebben

Webnyeremeny.hu médiaajánlat

Webnyeremeny.hu médiaajánlat Webnyeremeny.hu médiaajánlat 3333 Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Webnyeremeny.hu bemutatkozás 3 A Webnyeremeny.hu tartalmi elemei 4 A Webnyeremeny.hu strukturális felépítése

Részletesebben

Joy.hu médiaajánlat 3333

Joy.hu médiaajánlat 3333 Joy.hu médiaajánlat 3333 Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Joy.hu bemutatkozás 3 A Joy.hu tartalmi elemei 4 A Joy.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági és demográfiai

Részletesebben

Metropol.hu médiaajánlat

Metropol.hu médiaajánlat Metropol.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Metropol.hu bemutatkozás 3 Metropol.hu tartalmi elemei 4 A Metropol.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági

Részletesebben

Oázis Magazin. Médiaajánlat 2011

Oázis Magazin. Médiaajánlat 2011 Oázis Magazin Médiaajánlat 2011 A Magazin története számokban 7 év, több mint 1,000,000 olvasott példány 2,6 Ft/elérés/fő/1 oldalas hirdetés esetén Már évi 6 megjelenés 2,2 olvasó/lapszám A Magazin olvasói

Részletesebben

Kalauz.hu médiaajánlat

Kalauz.hu médiaajánlat Kalauz.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Kalauz.hu bemutatkozás 3 A Kalauz.hu tartalmi elemei 4 A Kalauz.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági és demográfiai

Részletesebben

Tartalom. Megjelenés-, átkattintás-, egyedilátogató-alapú árak. Időalapú megjelenések árai

Tartalom. Megjelenés-, átkattintás-, egyedilátogató-alapú árak. Időalapú megjelenések árai Vox.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Vox.hu bemutatkozás 3 A Vox.hu tartalmi elemei 4 A Vox.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági és demográfiai adatok

Részletesebben

Parkonet.com médiaajánlat

Parkonet.com médiaajánlat Parkonet.com médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Parkonet.com bemutatkozás 3 A Parkonet.com tartalmi elemei 4 A Parkonet.com strukturális felépítése 5 Látogatottsági

Részletesebben

Geeks.hu médiaajánlat

Geeks.hu médiaajánlat Geeks.hu médiaajánlat 3333 Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Geeks.hu bemutatkozás 3 A Geeks.hu tartalmi elemei 4 A Geeks.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági és demográfiai

Részletesebben

Ckm.hu médiaajánlat 3333

Ckm.hu médiaajánlat 3333 Ckm.hu médiaajánlat 3333 Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Ckm.hu bemutatkozás 3 A Ckm.hu tartalmi elemei 4 A Ckm.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági és demográfiai

Részletesebben

FIFA-lapcsoport médiaajánlat

FIFA-lapcsoport médiaajánlat FIFA-lapcsoport médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 FIFA-lapcsoport bemutatkozás 3 A FIFA-lapcsoport tartalmi elemei 4 Az oldalak strukturális felépítése 5 Látogatottsági

Részletesebben

Tarifa 2014. RINGIER KIADÓ KFT. 1082 Budapest, Futó u. 35 37. HIRDETÉSFELVÉTEL: tel.: (1) 460 4886, fax: (1) 460 2579 e-mail: hirdetes@ringier.

Tarifa 2014. RINGIER KIADÓ KFT. 1082 Budapest, Futó u. 35 37. HIRDETÉSFELVÉTEL: tel.: (1) 460 4886, fax: (1) 460 2579 e-mail: hirdetes@ringier. Tarifa 2014 Érvényes: 2014. február 15 - április 6. A Ringier Kiadó Kft. Blikk Nők Egészség kiadványának a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 146. 148. -aiban szabályozott politikai reklámokra

Részletesebben

Reklamipar.hu médiaajánlat

Reklamipar.hu médiaajánlat Reklamipar.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Reklamipar.hu bemutatkozás 3 A Reklamipar.hu tartalmi elemei 4 A Reklamipar.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági

Részletesebben

Brandtrend.hu médiaajánlat

Brandtrend.hu médiaajánlat Brandtrend.hu médiaajánlat 3333 Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Brandtrend.hu bemutatkozás 3 A Brandtrend.hu tartalmi elemei 4 A Brandtrend.hu strukturális felépítése 5

Részletesebben

Topjob.hu médiaajánlat

Topjob.hu médiaajánlat Topjob.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Topjob.hu bemutatkozás 3 ATopjob.hu tartalmi elemei 4 A Topjob.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági és demográfiai

Részletesebben

Hajraegeszseg.hu médiaajánlat

Hajraegeszseg.hu médiaajánlat Hajraegeszseg.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Hajraegeszseg.hu bemutatkozás 3 Látogatottsági és demográfiai adatok 4 Hirdetési formátumok 5 Hirdetési tarifák

Részletesebben

Síelők.hu médiaajánlat

Síelők.hu médiaajánlat Síelők.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Síelők.hu bemutatkozás 3 A Síelők.hu tartalmi elemei 4 A Síelők.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági és demográfiai

Részletesebben

Boon.hu médiaajánlat

Boon.hu médiaajánlat Boon.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Boon.hu bemutatkozás 3 A Boon.hu tartalmi elemei 4 Látogatottsági és demográfiai adatok 5 Hirdetési formátumok 6 Hirdetési

Részletesebben

Pcguru.hu médiaajánlat

Pcguru.hu médiaajánlat Pcguru.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Pcguru.hu bemutatkozás 3 Pcguru.hu tartalmi elemei 4 A Pcguru.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági és demográfiai

Részletesebben

Shape.hu médiaajánlat

Shape.hu médiaajánlat Shape.hu médiaajánlat 3333 Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Shape.hu bemutatkozás 3 A Shape.hu tartalmi elemei 4 A Shape.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági és demográfiai

Részletesebben

Médiaajánlat. nálunk érdemes megjelennie! MERt a Miskolci Egyetem közéleti és kulturális lapja

Médiaajánlat. nálunk érdemes megjelennie! MERt a Miskolci Egyetem közéleti és kulturális lapja Médiaajánlat nálunk érdemes megjelennie! MERt a Miskolci Egyetem közéleti és kulturális lapja MERt szerkesztőség 3515 Miskolc-Egyetemváros A/1 mfsz. 28-29. Tel.: 46/565-220, fax: 46/565-111/20-90 E-mail:

Részletesebben

Mandiner médiaajánlat

Mandiner médiaajánlat Mandiner médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Mandiner bemutatkozás 3 A Mandiner tartalmi elemei 4 A Mandiner strukturális felépítése 5 Látogatottsági és demográfiai

Részletesebben

Médiaajánló 2015 Patika Tükör Lapkiadó Kft.

Médiaajánló 2015 Patika Tükör Lapkiadó Kft. Médiaajánló 2015 Patika Tükör Lapkiadó Kft. 1143 Budapest, Francia út 5. Levélcím: 1426 Budapest, 72. Pf.: 94 Telefon: +36 1 479 8020 Fax: +36 1 479 8029 info@patikatukor.hu A legnagyobb tradícióval rendelkező

Részletesebben

Mohaonline.hu médiaajánlat

Mohaonline.hu médiaajánlat Mohaonline.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Mohaonline.hu bemutatkozás 3 A Mohaonline.hu tartalmi elemei 4 A Mohaonline.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági

Részletesebben

Stop.hu médiaajánlat

Stop.hu médiaajánlat Stop.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Stop.hu bemutatkozás 3 Látogatottsági és demográfiai adatok 4 Hirdetési formátumok 5 Hirdetési tarifák Hagyományos

Részletesebben

Ritakonyhaja.hu médiaajánlat

Ritakonyhaja.hu médiaajánlat Ritakonyhaja.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Ritakonyhaja.hu bemutatkozás 3 Látogatottsági és demográfiai adatok 4 Hirdetési formátumok 5 Hirdetési helyek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

LEGYEN ÖN IS PARTNERÜNK!

LEGYEN ÖN IS PARTNERÜNK! MÉDIAAJÁNLAT 2015 Mert elvégre is minden eset és minden kórállapot a beteg testére szabott egyéni diétáját követeli meg. Hippokratész LEGYEN ÖN IS PARTNERÜNK! Az Új DIÉTA a táplálkozástudománnyal foglalkozó

Részletesebben

Narancsjuice.hu médiaajánlat

Narancsjuice.hu médiaajánlat Narancsjuice.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Narancsjuice.hu bemutatkozás 3 A Narancsjuice.hu tartalmi elemei 4 A Narancsjuice.hu strukturális felépítése

Részletesebben

Zeneszoveg.hu médiaajánlat

Zeneszoveg.hu médiaajánlat Zeneszoveg.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Zeneszoveg.hu bemutatkozás 3 A Zeneszoveg.hu tartalmi elemei 4 A Zeneszoveg.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági

Részletesebben

Instyle.hu médiaajánlat

Instyle.hu médiaajánlat Instyle.hu médiaajánlat 3333 Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Instyle.hu bemutatkozás 3 Az Instyle.hu tartalmi elemei 4 Az Instyle.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági

Részletesebben

Filmtrailer.hu médiaajánlat

Filmtrailer.hu médiaajánlat Filmtrailer.hu médiaajánlat 3333 Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Filmtrailer.hu bemutatkozás 3 A Filmtrailer.hu tartalmi elemei 4 A Filmtrailer.hu strukturális felépítése

Részletesebben

Szabadfold.hu médiaajánlat

Szabadfold.hu médiaajánlat Szabadfold.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Szabadfold.hu bemutatkozás 3 A Szabadfold.hu tartalmi elemei 4 A Szabadfold.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági

Részletesebben

Szakmai lapjaink médiaajánlat

Szakmai lapjaink médiaajánlat Szakmai lapjaink médiaajánlat Gyógyszertári Practicum novum egyediség forrása Továbbképző folyóirat gyógyszertári asszisztensek részére akkreditált továbbképző cikkekkel. évi fő téma: Bababarát Program

Részletesebben

Magyar.film.hu médiaajánlat

Magyar.film.hu médiaajánlat Magyar.film.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Magyar.film.hu bemutatkozás 3 A Magyar.film.hu tartalmi elemei 4 A Magyar.film.hu strukturális felépítése 5

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

M é d i a a j á n l at 2014

M é d i a a j á n l at 2014 Médiaajánlat 2014 Normál hirdetési felületeink és áraink Belíven 290 000 Ft+áfa 1/1 oldal 177 120 mm 86 245 mm 180 000 Ft+áfa Kifutós méret (kifutó nélkül) 215 145 mm Kifutós méret (kifutó nélkül) 110

Részletesebben

Prherald.hu médiaajánlat

Prherald.hu médiaajánlat Prherald.hu médiaajánlat 93333 Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Prherald.hu bemutatkozás 3 A Prherald.hu tartalmi elemei 4 A Prherald.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági

Részletesebben

Videohirek.hu médiaajánlat

Videohirek.hu médiaajánlat Videohirek.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Videohirek.hu bemutatkozás 3 Videohirek.hu tartalmi elemei 4 A Videohirek.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági

Részletesebben

MAGAZIN KIAJÁNLÓ. 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN

MAGAZIN KIAJÁNLÓ. 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN MAGAZIN KIAJÁNLÓ 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN PERSPECTIVE Lapunkon keresztül alternatív perspektívát adunk Olvasóinknak a jövő technológiai újításaihoz és a mögöttük fellelhető üzlet

Részletesebben

Design: Emiliano Godoy. M é d i a a j á n l ó

Design: Emiliano Godoy. M é d i a a j á n l ó Design: Emiliano Godoy 2009 M é d i a a j á n l ó 2 Médiaajánló 2009 Bemutatkozás 3 Tizenegyedik éve, kéthavonta megjelenô luxus lakberendezési magazin, gyönyörû fotókkal, gazdag tartalommal, angol nyelvû

Részletesebben

EGYENES ÚT AZ EGYETEMRE A 14 21 éves, biztosan továbbtanuló fiatalok oktatási tematikus lapja A lap profilja: felkészülés a kétszintû érettségire felnõttképzés a felsõoktatás világa tanulási technikák

Részletesebben

25. JUBILEUM! KÜLÖNLEGES MEGJELENÉSEK LEHETŐSÉGEK. 25. BEAUTY FORUM HUNGARY Szépségipari szakkiállítás és vásár november 5-6.

25. JUBILEUM! KÜLÖNLEGES MEGJELENÉSEK LEHETŐSÉGEK. 25. BEAUTY FORUM HUNGARY Szépségipari szakkiállítás és vásár november 5-6. MILLENÁRIS B csarnok 1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20. XXXXXXX bőrápolás rubrik üzlet 25. JUBILEUM! A SZÉPSÉGSZAKMA PIACVEZETŐ FÜGGETLEN MÉDIÁJA 25. BEAUTY FORUM HUNGARY Szépségipari szakkiállítás és

Részletesebben

Topauto.hu médiaajánlat

Topauto.hu médiaajánlat Topauto.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Topauto.hu bemutatkozás 3 A Topauto.hu tartalmi elemei 4 A Topauto.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági és

Részletesebben

Marmalade.hu médiaajánlat

Marmalade.hu médiaajánlat Marmalade.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Marmalade.hu bemutatkozás 3 Marmalade.hu tartalmi elemei 4 A Marmalade.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Gamestar.hu médiaajánlat

Gamestar.hu médiaajánlat Gamestar.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Gamestar.hu bemutatkozás 3 Gamestar.hu tartalmi elemei 4 A Gamestar.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági

Részletesebben

GALENUS KIADÓ SZAKMAI LAPOK

GALENUS KIADÓ SZAKMAI LAPOK GALENUS KIADÓ SZAKMAI LAPOK STUDIUM & ACTICUM A Studium & Practicum gyógyszerészeti folyóirat akkreditált továbbképzési cikkekkel CÉLCSOPORT: gyógyszerész PÉLDÁNYSZÁM: 1000 MEGJELENÉS: évente 10 alkalommal

Részletesebben

Hir7.com médiaajánlat

Hir7.com médiaajánlat Hir7.com médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Hir7.com bemutatkozás 3 Látogatottsági és demográfiai adatok 4 Hirdetési formátumok 5 Hirdetési helyek a Hir7.com-n

Részletesebben

Kézi.hu médiaajánlat

Kézi.hu médiaajánlat Kézi.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Kézi.hu bemutatkozás 3 A Kézi.hu tartalmi elemei 4 A Kézi.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági és demográfiai

Részletesebben

A 14 21 éves, biztosan továbbtanuló fiatalok oktatási tematikus lapja A lap profilja: felkészülés a kétszintû érettségire felnõttképzés a felsõoktatás világa tanulási technikák és gyakorlás nyelvtanulás

Részletesebben

sportxmedia.com SXM-Network Kft. Budapest médiaajánlat

sportxmedia.com SXM-Network Kft. Budapest médiaajánlat Tartalom 1. Sportxmédia - NB1.HU bemutatkozás 2. Az NB1.HU tartalmi elemei 3. Az NB1.HU strukturális felépítése 4. Látogatottsági és demográfiai adatok 5. Hirdetési formátumok 6. Hirdetési helyek az NB1.HU-n

Részletesebben

Patikamagazin.hu médiaajánlat

Patikamagazin.hu médiaajánlat Patikamagazin.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 A Patikamagazin.hu bemutatkozás 3 A Patikamagazin.hu tartalmi elemei 4 A Patikamagazin.hu strukturális felépítése

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Zeneszoveg.hu médiaajánlat

Zeneszoveg.hu médiaajánlat Zeneszoveg.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Zeneszoveg.hu bemutatkozás 3 A Zeneszoveg.hu tartalmi elemei 4 A Zeneszoveg.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági

Részletesebben

Webforditas.hu médiaajánlat

Webforditas.hu médiaajánlat Webforditas.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Webforditas.hu bemutatkozás 3 A Webforditas.hu tartalmi elemei 4 A Webforditas.hu strukturális felépítése 5

Részletesebben