Gazdag program. Jogszabályi háttér. Megállapodás szerint. Bővítés. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasai Országos Szövetségének kiadványa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdag program. Jogszabályi háttér. Megállapodás szerint. Bővítés. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasai Országos Szövetségének kiadványa"

Átírás

1 2013. a március Mi lapunk XVI. ÉVFOLYAM 1. szám A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasai Országos Szövetségének kiadványa Új helyzet, új feladatok Lapunk előző számában Géczy Attila regionális felelős, a vezetőségünk tagja Az év kedvező mérlege címszó alatt összefoglalta szövetségünk előző évi tevékenységét. Ebből is mérhető volt, milyen széles körű, érdekes az a munka, amelyre szövetségünk az anyaszervezet támogatásával lehetőséget biztosít nyugdíjasainknak. E számból kitűnik az is minden olvasó számára, hogy az egész országot átfedően milyen szervezettséggel, mennyi aktív nyugdíjas kollégánk segíti önzetlenül azt, hogy ne kerüljön feledésbe múltunk. De tévedés lenne azt hinni, hogy nyugdíjasaink csak nosztalgiáznak. Igen élénken, árgus szemekkel figyelemmel kísérik az utódszervezet tevékenységét, volt vezetőik, munkatársaik szervezeten belüli sorsának alakulását. Jogszabályi háttér Sokan vannak viszont azok, akik nem ismerik kellőképpen az új szervezet alapvetően megváltozott jogszabályi hátterét, szervezeti felállását, hatásköri feladatait stb. Tudni kell, hogy a évi CXXII. törvény (NAV tv.) szól a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról. Ennek 1. (1) bekezdése rögzíti, hogy a NAV államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal. Az évi XLIII. törvény (Hszt.) rendelkezéseit a NAV törvényben 15. (2) bekezdés b) pont foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A Hszt.-től való eltérést a NAV tv a és 17/A 17/H. -ai tartalmazzák. A fenti két alapvető törvény rendelkezéseit egészíti ki többek között a 2055/2012. számú Foglalkoztatási Szabályzat. Különösen fontos kiemelni a VIII. fejezeten belül a 42., 43. és 44. pont alatt a szociális támogatás, a kegyeleti eljárás és a nyugállományú alkalmazottak támogatásáról szóló fejezeteket. Ezekkel kapcsolatban az egységes eljárás végett szükségesnek tartjuk néhány gyakorlati kérdés tisztázását. Megállapodás szerint Szintén nem eléggé ismert a NAV elnökével 2011 decemberében kötött, nyugdíjasokat érintő, de az aktív szervezetre is kötelezettséget tartalmazó megállapodás. Akik aggódtak a NYOSZ jövőjét illetően, úgy tűnik, nem tudják, hogy a korábbi VPOP-megállapodás után elfogadott új NAV NYOSZ-megállapodás minden olyan feltételt biztosít, amely a korábbiban volt. Sőt némely területen már előbbre is léptünk (pl. kirándulások pénzügyi kiváltása stb.). Természetesen a megállapodás már a NAV teljes állományára kiterjed. Ez különösen a mostani év végi adóági összejöveteleknél, illetve a klubok megalakításánál volt lényeges szempont. Gazdag program De miért is tartom fontosnak ezek közzétételét? Mert növelni szeretnénk, illetve új alapokra kívánjuk helyezni az információáramlás módszerét, segítve ezzel is a gyors, hiteles tájékozódást. Az új helyzet nem csupán az aktív állománynál, hanem nyugdíjasainknál is új feladatokat jelent, más hozzáállást kíván, és természetesen nagy felelősséget is hordoz. Csak ismétlésként vetem fel, hogy módosítottuk alapszabályunkat, s még az idén teljesen újat készítünk. Munkánkat ennek alapján és a munkatervünknek megfelelően végeztük és teljesítettük. Megtartottuk országos találkozónkat, változatlanul sikeresek voltak a regionális összejövetelek. Szlogenünknek megfelelően Jövőnk a klubok sikeres működése klubjaink zöme aktívan végzi a munkáját. Sikerült néhány alvó szervezetet feléleszteni, és újak is alakultak. Különösen pozitívan értékelhető a klubvezetők és az őket segítő aktivisták nélkülözhetetlen, önzetlen tevékenysége. Meg kell köszönni azon régi vezetők munkáját, akik szinte kezdettől fogva részt vettek a NYOSZ tevékenységében, és most a fiatalabbaknak adták át helyüket. Külön köszönet többek között, dr. Király Vince, Horváth Károly, Csorba László, Nákovics László társunknak. Színes, érdekes és hű képet nyújt tevékenységünkről A Mi lapunk. Kibővítettük a szerkesztőbizottságot, a klubok számának növekedése miatt emelni kell a lapszámunkat, s új alapokra kell helyeznünk a terjesztés megoldását. Önállóan működik néhány klub internetes honlapja. Most döntöttünk és léptünk ezek hivatalos bővítéséről. Szintén új alapokra kell helyezni Nyugdíjas Alapítvány működését. Változatlanul sikeresek a kirándulások, ahol takarékosság miatt egyre gyakoribbak a közös szervezések. Bővítés Fő feladatunknak tekintettük és tekintjük az adóági nyugdíjasklubok kialakítását. Ebben aktívan vesznek részt az elnökségbe kooptált adóági kollégáink. Az elnök asszony levélben kereste meg a főigazgatókat, mi felvettük a kapcsolatot az illetékes személyzeti vezetőkkel, felhasználtuk a regionális találkozókat a szervezéshez, de a mi regionális vezetőink is helyileg támogatták, támogatják a beindulást. Nem egyszerű feladat, de

2 reméljük, az év végéig folyamatosan, országos lefedettséggel működnek ezek a klubok is. Működésünkhöz a NAV megfelelő anyagi és működési hátteret biztosít. Az elkövetkező időszakban nagyobb szükség van azonban az 1 százalékos adófelajánlás erősítésére, a tagdíjfizetés áttekintésére. Ez utóbbi különösen a kedvezmények igénybevételénél lesz fontos. Változatlanul támogatást kaptunk ahhoz, hogy a kiemelkedő munkát végző nyugdíjasaink javaslatunkra méltó elismerésben részesüljenek. Ezek megható pillanatok voltak. Köszönet érte! Ehhez a témához tartozik, hogy az általunk adományozható Nyugdíjasokért emlékplakettet szintén megújítottuk. Vannak azonban olyan területek, amelyeket akár jogszabályi változás, akár a gyakorlatban felmerült okok miatt napirendre kell tűzni. Ilyen az üdültetés, az egészségügyi ellátás, a szociális támogatás, a kegyeleti eljárás, a szanatóriumi kezelés néhány gyakorlati kérdésének tisztázása, megnyugtató megoldása. Erről a vezetőség írásos előterjesztést készített, ami remélhetőleg hamarosan az elnök asszony elé kerül. Üdültetések, egészségügyi ellátás Szintén kiemelt területnek tekintjük a szolgálati járadékosok aktivizálását. Ehhez módosítottuk alapszabályunkat is. A növekvő létszám, az új helyzet megköveteli a közvetlen elérhetőséget, a naprakész információáramlás biztosítását. Ehhez megfelelő személyi háttér szükséges. Külön munkabizottságot kell létrehoznunk az esedékes új vezetőség megválasztásával együtt egy új alapszabály elkészítéséhez, valamint az aktívabb pályázati lehetőségek kihasználásához. Ahhoz, hogy tevékenységünk továbbra is sikeres legyen, nélkülözhetetlen fiatalabb nyugdíjasaink aktivizálódása, a NAV segítő támogatása, mindannyiunk közös összefogása. Czikora András elnök Kavargó hópelyhek Hagyományosan december hónapra esik a közép-magyarországi és budapesti nyugdíjas pénzügyőrök regionális találkozójának ideje. Mivel nagy a létszám, korábban három napot vett igénybe a rendezvény a Mátyás utcai klubban. Az APEH és a vám- és pénzügyőrség egyesítésével a nyugdíjasok létszáma is megnőtt, ezért alkalmazkodva az új körülményekhez, a házigazda NAV KEKI (Kulturális, Egészségügyi és Képzési Intézet, korábban Szociális, Kulturális és Sport Központ) ezúttal a Pasaréti Sportklub éttermét választotta helyszínül. Szükség is volt a klubház földszinti és emeleti éttermének a megnyitására, mert első alkalommal tartottak összevont év végi találkozót a pénzügyőri és az adóhivatali nyugdíjasoknak, két napra elosztva. A hosszú asztaloknál szakmák szerint igyekeztek elhelyezkedni az érkezők, ismerősöket keresve. Aki később érkezett, oda ült, ahol helyet talált magának. üdvözölte az APEH-nyugdíjasok klubokba szerveződését és csatlakozását a szövetséghez. Mindannyiunk nevében köszönetét fejezte ki azért, hogy a NAV vezetése a nyugdíjasokról való gondoskodás pénzügyőri hagyományát beépítette a rendszerébe, és lehetősége szerint támogatja az ezt megvalósító, koordináló szövetség munkáját. Karácsonyi hangulatot idéző szép dekoráció tette barátságossá a termeket, női ízlést dicsérően. A Központi Hivatal képviseletében Poór Jenő főosztályvezető, a KEKI részéről Asztalos Gézáné dr. főigazgató köszöntötte a megjelenteket, kiemelve a nyugállományú kollégák iránti felelősségérzet fontosságát. Czikora András ny. dandártábornok, a nyugdíjas szövetség elnöke röviden ismertette szervezetünk működését, Mindenki meglepetésére ezután egyórás színi prokukció következett, versmondással, dallal, tánccal, kabaré- és operettjelenettel színesítve. Ezalatt feltálalták az ebédet. Míg a földszinten helyet foglalók élvezték az előadást, addig az emeleten lévők jókat beszélgettek. Aztán megindult a jókedvű áramlás: a földszintiek az emeleten kerestek ismerősöket, onnan meg lépcsőzés a lentiekhez. Közös fotózásra a lépcsőforduló vált igen alkalmassá, mert itt legalább egy kicsit összesűrűsödtek a népek. Nem ért véget azonban a meglepetések sora ezen az estén. A távozóknak három csinos kolléganő állta útját a kijárat előtt. Fehér szalagos ajándékcsomagot nyújtottak át. Két lábon járó hópelyhekként indultunk a Pasaréti tér irányába. B. Gados Júlia 2

3 Honlaphírek A NAVNYOSZ elnökségének támogatásával, az anyagiak biztosításával, 2013 februárjában a honlap megváltozott. Most már nemcsak a budapesti, Szob-Váci és a VPOPklubok eseményeit tartalmazza, hanem a NAVNYOSZ döntéseit, közzétehető híradásait, állásfoglalásait, a szövetségi üzeneteket, iránymutatásokat, beszámolókat, ebbe beleértve az adóügyi klubok munkáját is. Egyúttal reklámmentessé vált, bővült egy úgynevezett Vendégkönyvvel (közvetlenül itt lehet észrevételeket, írásokat stb. elküldeni), illetve nagyobb tárhelyünk lett (eddig 50 MB volt, ezt követően 500 MB lesz). Nem mondunk le az eddig jól bevált régi honlap szerinti tartalom Testvérklubok Pécsett Nagy megtiszteltetés ért annak idején akkor, amikor Huber Éva asszony, a NAV Dél-dunántúli Adóügyi Főigazgatója mint régiófelelőst meghívott engem december 7-ére a hagyományos APEH -os nyugdíjas-találkozóra. Egyidejűleg felkért, hogy adjak tájékoztatást az akkori VPOP -s nyugdíjas-szervezetről, a klubokról. Örömmel és lelkesedéssel tettem eleget. Kissé szorongtam, mert szokatlanul nagy létszámú nyugdíjas kolléga gyűlt össze. Nagy érdeklődéssel hallgatták az előadásomat, és már akkor gondoltam, hogy ez valaminek a kezdete. Hát így történt az első testvéri találkozás. Buzdítva őket az önszerveződésre, klubalapításra. Hivatalosan is értesültem arról, hogy a kapcsolattartó a későbbi klubvezető Kocsonya Jenő lett. Megismerkedtünk közelebbről is egymással, és részére minden támogatást igyekeztem megadni ahhoz, hogy megalakuljon az Adóügyi Nyugdíjas Klub. Ez meg is történt vidéken elsőként október 17-én. És most megkérem Kocsonya Jenő kollégámat, barátomat, mondja el, hogyan emlékszik vissza a kezdeti lépésekre. A főigazgató asszony kérésének eleget téve felvállaltam a kapcsolattartó szerepet. A kezdeti bizonytalanság után a tőled kapott segítséggel és baráti támogatásoddal beindult a szervezés. Az október 17-én összehívott klubalakuló gyűlésen 29 fő töltötte ki a belépési nyilatkozatot. Ekkor a tagság meg is választott klubvezetőnek. A hivatal által minden évben megrendezett novemberi nyugdíjas-találkozón további 31 fő jelezte belépési szándékát. Jó érzés, hogy fiatal nyugdíjasként segítségére lehetek egykori kollégáimnak. Tehát Pécs városában már két NAV-os nyugdíjasklub van egyedüliként! Hogyan alakult, alakul a létszámotok, milyen összetételű a klubvezetőség? Kaptatok-e már támogatást és mennyit az országos szövetségtől? Jelenleg 62 fő alkotja a klub tagságát. Rajtam kívül két lelkes hölgy dolgozik a vezetőségben: Szabady Anna a közcélú tevékenység felelőse, és Kollás Tíborné Éva a pénztáros, akik egyben szervezik a jobbnál jobb programokat. Itt jegyzem meg, hogy az országos szövetségtől Ft működési támogatást kaptunk eddig. Megbeszéltük és döntöttünk abban a kérdésben, hogy a két testvérklub szorosan együttműködve alakítja ki programjait, és eb ben az évben már két közös programunk is lesz. Hogyan fogadta a tagság a klub megalakulást, és milyen vélemény alakult ki? A taglétszám önmagában bizonyítja a klub létjogosultságát. A régebben nyugdíjba vonultak örömmel vették, hogy gyakrabban találkozhatnak egykori kollégáikkal, és szervezetten lehet menni különböző programokra, színházba, kirándulásokra. megőrzéséről sem. Elvárásként fog jelentkezni az, hogy minden egyes klubvezető, vezetőségi tag, regionális felelős, ideértve a NAV Adóügyi Klubok vezetőit is, valamint minden klubtag, segítse elő a honlap közös szerkesztését. Küldjétek el éves programjaitokat, írásaitokat, képeiteket! Fogjuk meg egymás kezét, adjunk hírt egymásról mindaddig, míg lehetséges. Hiszen tudjuk, rövid az élet. A honlap (fő)szerkesztése a továbbiakban is egy fő kezelésében lesz, aki nem más, mint Csík Bálint, a VPOP klubvezetője, ezért elsősorban az ő megkeresése legyen a cél. Elérhetősége: illetve az új honlapon majd a Vendégkönyv link alatt lehet üzenetet, egyebeket küldeni. Az új honlapunk elérhetősége: www. navnyugdijasok.hu. csíkb-netyem A klub megalakulásakor többen meg is köszönték, hogy gondoltunk rájuk. Ezért érdemes volt elkezdeni, és tovább kell folytatni. Remélem, hogy gyümölcsöző lesz a két testvérklub kapcsolata, és még sokáig működhetünk együtt jó egészségben. Ebben az évben közös szervezéssel Bőszénfán a Kaposvári Egyetem szarvasfarmját, Szennán pedig a skanzent fogjuk meglátogatni. Úgy tervezem, hogy a márciusi közgyűlésre együtt utazik Baranyából a küldöttség, ami további ismerkedésre ad lehetőséget, s a bemutatásodra és más új klubvezető bemutatására is sor fog kerülni. További sikereket a klubélethez, és köszönöm szépen az interjút. Örülök, hogy együtt dolgozhatunk. A közért. Varga Imre régiófelelős, elnökségi tag Hírek A budapesti VPOP Klub vezetőségválasztó találkozóján újraválasztották Csík Bálint klubvezetőt, aki egy éve vette át a marsallbotot elődjétől, dr. Király Vincétől. Pezsgő klubélet, változatos programok jellemzik e klub ténykedését, a bizalom ennek elismerése. Ünnepi koncerttel köszöntötte a nemzetközi vámnapot a Pénzügyőr Zenekar. A Duna Palotában megrendezett kulturális eseményre a budapesti klubok hozzájárultak tagjaik hangversenyi belépőjéhez. Pécsett október 17-én megalakult a NAV Adóügyi Nyugdíjas Klub. Létszám: 62 fő. Klubvezetőjük Kocsonya Jenő. Megalakult a NAV Egri Nyugdíjas Klub december 9-én 29 fővel. Klubvezető Csehné Muskatal Gizella. Győrött megalakult a NAV Nyugat-dunántúli Adó Főigazgatóság Arrabona Nyugdíjas Klubja január 25-én 34 fővel. Klubvezető Horváth Attila. Az eredetileg VPOP-klubprogramként indult év eleji meghitt ünnepi ebédnek híre kelt mára jócskán kibővült más klubok résztvevőivel. Ötven fő körüli létszámúvá terebélyesedett az esemény. Kár, hogy ezzel együtt egy bimbódzó szép szokás a lányok-asszonyok ugyanis egy tálca maguk készítette süteménnyel érkeztek azelőtt halódni látszik. Jövőre talán sikerül feltámasztani 3

4 Évzáró Balatonfüreden Verőfényes péntek délután tartottuk az éves záró klubgyűlésünket. Az előőrs, mint mindig, már délelőtt leutazott Balatonfüredre. Dél felé kezdett gyülekezni a tagság is. Meg hívott vendégként a vámhivatal igazgatósága is megtisztelte az összejövetelünket. Programunk ezúttal sokrétű volt. Elsődlegesen meghallgattuk a klubvezető, Horváth Károly beszámolóját az éves tevékenységről. Felvázolta az elmúlt év történéseit. Külön kiemelte, hogy a szociális háló bővítése a jövőre nézve is szükségszerű, hogy a munkában megfáradt pénzügyőrök és özvegyeik számára segítsünk gondtalanabbá tenni az időskort. Köszönetét fejezte ki a helyi NAV Vám- és Pénzügyőri Igazgatóságnak beleértve a pápai és tapolcai egységeket, továbbá a KEKI-nek az összejöveteleinkhez rendelkezésre bocsátott helyiségért amelyeknek támogatása nélkül a működésünk ellehetetlenülne. A másik napirendi pontunk a közelgő választások előkészítése volt, megválasztottuk a jelölő és szavatszedő bizottsági tagokat. Ezt követően került sor a kerek évfordulósok köszöntésére. Örömtelinek is mondható, hogy több hatvanas, és ahhoz közeli kerek évfordulóst köszönthettünk. Egyedülálló özvegyek is átvehettek egy szerény ajándékcsomagot. Adventi ajándék Elismerések A Nemzetközi Vámnap alkalmából rendezett központi ünnepségen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnök asszonya, dr. Vida Ildikó a szövetség elnökségének javaslatára Jenőffy Miklós nyugalmazott pénzügyőr őrnagyot (Sopron) és Tánczos Imre nyugalmazott pénzügyőr őrnagyot (Budapest) alezredessé, Sághy Gyula nyugalmazott századost (Salgótarján) őrnaggyá léptette elő. Visy Károly klubtagunk tartott érdekes beszámolót a személyét ért nem mindennapi eseményről szeptember 8-án Budapesten ünnepélyes keretek között megkapta a Vitézi címet. Későbbiekben részletes összefoglalót kíván majd az olvasók elé tárni. A hozzászólásokat követően egy pohár pezsgővel köszöntöttük a közelgő új évet és a reményt, hogy hasonló létszámmal tudunk a majdani összejöveteleken is részt venni. H. L. Szja 1 százalékának felajánlás A szövetség elnöksége és klubtagsága ezúton is köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk egy százalékával segítették a NAV Nyugdíjasainak Országos Szövetségét. A felajánlott összeget elsősorban szociális célra fordítottuk. Kérjük a NAV minden aktív és nyugdíjas tagját, a kedves családtagokkal együtt, hogy személyi jövedelemadójuk egy százalékával támogassák immár az aktívan szerveződő adóhivatali nyugdíjasklubokat is felölelő szövetségünket. Adományuk eljuttatása céljából kérjük a rendelkező nyilatkozaton feltüntetni az alábbi adószámot: Bízva a jövőbeni adományokban, támogatását tisztelettel megköszöni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasai Országos Szövetségének elnöksége és tagsága. Győr belvárosában adventi előkészület jeleit látni mindenütt. Ácsolják a pavilonokat, erősítik fákra, épületekre a fényfüzéreket. Az élelmesebb kereskedők utcai pultjain tetszetős portékák, a különleges asztaldíszek, szép gyertyák között élvezet a válogatás. Valósággal felüdülés a fővárosból érkezőnek a falfirkától mentes, többnyire szépen karbantartott régi épületek, hangulatos, tiszta kis utcák, terek, a szép szobrok látványa. S a győriek kedvessége is elbűvölő. Ilyen lelki töltekezés után lépek be az étterem ajtaján, amely a nyugat-dunántúli nyugalmazott pénzügyőrök év végi regionális találkozójának színhelye. Kőszeg, Szombathely, Sopron, Hegyeshalom, Rajka forgalmas vámhivatalai adtak megélhetést még tíz esztendeje az itteni kollégáknak. Az EU-s csatlakozástól kezdve a több hullámban lezajlott átszervezéseken át a határvámhivatalok felszámolásáig ez a régió szenvedte el talán a legnagyobb vérveszteséget a vám- és pénzügyőrségnél. Viharedzett férfiak találkozója készül. A hivatalos program során Szekér András alezredes, főigazgató-helyettes, dr. Kaizinger Tibor elnökségi tag, Rózsa Róbert régiófelelős és Bárkovics Sándor győri klubvezető szólal fel, ismertetve a vám- és pénzügyőrség és a nyugdíjas szövetség jelenlegi helyzetét, kilátásait. A győri klub tagja, Scheer Istvánné saját költeményének elmondásával ajándékozza meg a hallgatóságot. Megtelik élettel az elegáns étterem, amikor a régi jó barátok, kollégák összeülnek és megbeszélik egymás közt a hallottakat, vagy épp közrefogják a fiatalokat, kérdezgetvén őket erről-arról. Mire az estebéd véget ér, mindenki jobb kedvre derül. Asztaltársamtól, Takáts Ferenctől megtudom, hogy hegyeshalmi kollégáitól a Monsieur becenevet kapta francia nyelvtudása miatt. Most sajnos nincs lehetőségem kikérdezgetni őt, elszaladt az idő. A mikrobuszok lassan megtelnek, indulnak vissza Sopron, Szombathely irányába utasaikkal. Meg a vonat sem vár Elégedettek lehetnek a szervezők, törődésükkel sikerült néhány szép órával és az összetartozás érzésének erősítésével megajándékozniuk nyugdíjas kollégáikat így advent előtt. -bogschütz- 4

5 Palóc szőttes Mikszáth Kálmán jó palócai a környék lakói voltak. Jeleskedtek a szorgalmukkal, a hagyománytiszteletükkel és jellegzetes népviseletükkel. A palóc táj jellemző szőttese a kék-piros hímzésű, tisztavásznú stilizált virágelemekkel tarkított kötény vagy paraszt szőttes volt. Egy csokorra valót én is összegyűjtöttem a palóc nyugdíjasok klubéletéből. Még a nyáron történt, amikor hagyományőrző módon találkoztunk a kinti kollégákkal. A szlovák magyar találkozó már bevonult a vámos történelembe. Most mi voltunk a vendégek, ezért irány Fülek, Viktory (Győzelem) vendéglő. Odafelé menet megálltunk Csákányházán egy volt útleveles kolléga, Koronczi Viktor sírjánál, megemlékeztünk róla. Szamóca, mert olyan kis pirospozsgás húsos emberke volt, a Polónián, illetve a határon (így hívták a közutat) velünk közösen szolgált. Kis mosolygós, kedves útleveles volt, olyan igazi szamóca alkat, az utasok is így becézgették. Boldog órák A vendéglőben legalább ötvenen ültük körbe az asztalt. A téma a régi és az új: közös történetek, unokák csínytevései, süteménykészítés, ki merre járt a nyáron, ki mivel foglalkozik. Igaz lehet a mondás, hogy az öregedés biztos jele, ha a boldog órák szunyókálással telnek, mert a kis busz kétszer fordult. Először a tv-híradó első kiadását néző urakat, másodszor az éjjeli adásról is lemaradókat kellett hazaszállítania. November végén került sor Miskolcon a regionális találkozóra. A színvonalat a svédasztalos uzsonna-vacsora mellett a Pénzügyőr Zenekar halk zenét játszó szalonzenekara biztosította. Az egész délutánt velünk töltötte Szabó Zsolt dandártábornok főigazgató, valamint helyettesei, dr. Mező Gábor és Erdélyi János ezredes urak. A nevek már maguk a minőségi vendéglátás mutatói, és így szinte természetes volt, hogy minden kívánságot teljesítettek a vendéglátó pénzügyőrök. Külön tetszett, amikor láttam, hogy az egyik osztályvezető hölgy idősebb fájós lábú kollégájának kivitte a töltött káposztát tejföllel jó bőségesen meglocsolva. Rozsnyai Géza egykori megyei parancsnok (mellesleg alapfokús osztálytársam) is ott volt a rendezvényen. Ezért hosszú idő óta először jól kidumáltuk magunkat. December egy szomorú eseményt is hozott számomra. 72 éves korában elhunyt Farkas László főhadnagy, igazi vámos volt, még a barna ruhás korszakból. Nem volt beszédes, jellegzetes gondolkodó testtartását mindenki ismerte. Felesége, Valika imádta őt, nyugdíjas éveiben is boldogan segítette a nyulászkodásában. Fiai, Zoli és Laci már érett családapák, azonban a szeretett apa elvesztése mélyen megrázta őket. is. A számok misztikuma, ha lehet hinni benne, különös jeleket mutatott számára, mert a születésének dátuma re esett. Eger, Egerszalók Az év végi program szerint Tőzsér Tünde szervezésében egynapos buszos kirándulás következett Egerbe, illetve Egerszalókra, majd vissza a Szépasszony-völgybe. Régebben arról áradoztam, hogy milyen sokrétűek a nyugdíjasok. Bort készítenek és isznak. Ez az év a sok gyümölcsről lett híres, ezért a finánc urak és hölgyek kitanulták a cefrekészítés és a pályinkafőzés minden csínját-bínját. A cefre alapanyaga a jó, érett gyümölcs. A jó feloldódáshoz pedig pettingoldót is kell hozzá venni. 750 forint egy ampullával, és nagyon sokáig kitart. Gondolva a jövőre, biztos, ami biztos, akciósan 20 forinttal olcsóbban kettőt is vettem belőle. A buszon aztán előkerültek a minőségi termékek. Hol a kökény-, hol a birs-, szilva-, barackpálinkácskából kellett bevenni egy-egy dózissal, de volt, aki a dugnyi való meg a fogdosó párlatát vette elő. Egerbe megérkezvén már nem is tűnt olyan hidegnek a levegő. Rövid belvárosi séta következet a vár körül. A Minaret tövében egy kicsit langyosítani kellett a leheleten, de a Dobó téri adventi forgatag már újra vígnak talált bennünket. Ha tél van és hó, akkor kihagyhatatlan a forralt bor kortyolgatása. A téren minden kis faházikóban mértek forralt bort, fehéret, vöröset, fahéjasat, aszalt szilvásat, de ha eltévesztetted a lángososnál a bödönt, akkor fokhagymásat is. Fellelhető volt a krampampuli, és a szegfűszeges forró csoki és az illatos tea sem hiányzott a kínálatból. Délután az ismerkedés Egerszalóké volt. Itt található az Európahírű gyógy- és welnessfürdő. Már az 1960-as években felfedezték a helybéliek. A termelőszövetkezet közössége egy kis medencét húzott a hegyoldalból feltörő gyógyvíz mellé. A teraszos elrendezésű mészkőképződménye pompázatos látványt nyújt az idelátogatónak. Mintegy 410 méter mélyről tör fel a fokos gyógyvíz, balneológiai kutatások szerint a mozgásszervi megbetegedésben szenvedőeknek különösen ajánlott. A fürdőközpontban 17 medence várja a pihenni vágyókat. Lehet válogatni a pezsgőfürdőben, az aromakabinban vagy az illatos medencében. Esti világításban elképesztően szép látványt nyújt a hófehér sódomb. Soha nem hallottam még a Kneipp-fürdőről. Köves-kavicsos bokáig érő vízben kell sétálgatni, hol 42, hol pedig 14 fokos vízben. Bizony nem számítottam ekkora hidegre, ezért azonnal ki is kaptam a piskótáimat a kövek közül. Este még egy kicsit elbeszélgettünk a Szépasszony-völgyben, aztán irány a nógrádi táj. Vers és szó Decemberben mindenki izgalommal várja a szeretet ünnepét. Valamennyien így vagyunk vele. Ezért nagyon fontos egy kis év végi beszélgetés a szeretteinkkel. Az ünnep jegyében még egyszer összejöttünk a klubban. Kint durva idő volt, jeges, csúszós, semmire való. Bent az épületben azonban minden letisztult, meleg áradt, forralt bor illatozott, és a lányok által hozott sütemény körbefonta a fenyőágat. Egy nem szokásos és nem mindennapi dolog is történt. Karácsonyi versek és dallamok felolvasása következett. Csodálatos érzés töltött el, amikor őszülő hajú pénzügyőrök ajkairól József Attila, Weöres Sándor, Kosztolányi Dezső verssorait hallottam. Valamennyien egymásnak adták át a megbecsülés érzését. Géczy Attila klubvezető Szerkesztői üzenet Kérem tisztelt tudósítóinkat, hogy a 2013 júniusában megjelenő következő számunkhoz május 10-ig szíveskedjenek eljuttatni írásaikat, és papír- vagy JPEGformátumú fényképeiket a elektronikus levélcímre, vagy a NAVNYOSZ 1554 Budapest Pf. 68. postacímre. Kérem továbbá, hogy a 12 oldal szűkössége miatt korlátozzák írásaikat maximum másfél oldalra. 5

6 K L U B H Í R E K.... Újra adósok vagyunk Örömmel tudatjuk, hogy nem túl hosszú vajúdás után, 34 bába között (nem veszett el a gyerek, hanem) megszületett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasainak Országos Szövetsége helyi szervezeteként a NAV Nyugat-dunántúli Főigazgatóság ARRABONA Nyugdíjas Klubja. Az alakuló ülésen (január 25-én) elfogadtuk a működési szabályzatot, megválasztottuk a klub vezetőit, megterveztük a évi programot. Bízunk benne, hogy működésünk korábbi munkahelyünk eredményeihez méltóan sikeres, fennállásunk pedig nevünkhöz mérten (lásd feljebb) hosszú lesz, így sokáig tudunk egymásnak adni, és egymástól kapni. A február 8-ai összejövetelen a közösségépítés érdekében elmeséljük egymásnak nyugdíjas életünk alakulását, eredményeinket, álmainkat, vágyainkat, elvárásainkat. Március 8-án pedig egyelőre kevés számú férfitagunkkal köszöntjük a nőket. Áprilisban az adó- és járuléktörvények változásáról szervezünk előadást. Májusban pedig szintén közösségi programot szervezünk a győri Püspökerdőbe, egy rotyogó bogrács köré. A klub összejöveteleink helye a NAV Győr, Liszt F. u. 13. sz. épület 165. sz. terme. Minden hónap első péntekén (néha csütörtökön, pl. áprilisban) délután 14 órakor találkozunk. Várunk minden csatlakozni szándékozó adós nyugdíjast. A klub vezetősége Horváth Attila klubvezető Lánci István Lászlóné kult. és sport közhasznú tev. felelős Muzslai Jánosné pénztáros Németh Józsefné szociális közhasznú tev. felelős Elérhetőségeink: Postacím: A NAV Nyugat-dunántúli Adó Főigazgatóság címén 9002 Győr, Pf Horváth Attila klubvezető Hősvértől pirosult gyásztér A Pécsi Vám- és Pénzügyőri Nyugdíjas Klub az éves programja szerint Mohácsra szervezett autóbuszos kirándulást ősszel, mégpedig az egymillió forintos szövetségi költség terhére. Egynaposat és a megyén belül, óradíjas szállítási költséggel. Bár maradtak üres helyek a buszon, szépszámú volt a részvétel. Elsősorban a felújított Történelmi Emlékparkot kívántuk megismerni, megtisztelni látogatásunkkal, és fejet hajtva emlékezni az egykori hősökre. Utunk első állomása mégis az egykori szolgálathoz vezetett. Az újonnan épült Dunai Folyami Hajózási Kikötőhöz, ahol a NAV Baranya Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Kirendeltsége működik. Vezetője, Hofgesang Tamás százados készséggel és örömmel mutatta be nekünk a kikötőt és a hivatal elhelyezését. Amit láttunk, arra tényleg büszke lehet. Városnéző séta következett a Duna-parti sétányon, majd a Széchenyi téren. Busókkal most ugyan nem találkoztunk (időközben viszont átadták az új busómúzeumot!), de a szépen felújított belvárosban nem lehet eleget gyönyörködni. A központi étteremben elfogyasztott ebéd után a Fogadalmi Emléktemplom látogatása következett. A főbejárat homlokzatán olvashatók Kisfaludy Károly elégiájának felejthetetlen szavai: Hősvértől pirosult gyásztér, sóhajtva köszöntelek, nemzeti nagylétünk nagy temetője, Mohács! A templomnak dzsámi alakja van ugyan, de valójában a 20. században épült katolikus templom, mely közadakozásból valósult meg, az augusztus 29-ei mohácsi csata hőseinek állítva méltó emléket. Alapkövét augusztus 29-én tették le, s a templom alapjaiban 3000 magyar község, 52 város és 25 vármegye udvarából felvett egy-egy kilogramm földcsomagot helyeztek el, jelezve a nemzet összetartozását. Utunk a Mohácstól néhány kilométerre eső sátorhelyre, a Mohácsi Történelmi Emlékhelyre vezetett. A közismert, sírjelekkel 2011-ben kialakított, felújított és átadott part az új kiállító és kilátó épület átadása által vált igazán teljessé. A fogadó létesítmény a Szent Koronát formázza, ami önmagában is nagyon szép. Lenyűgöző, és mélyen elgondolkodtatja a látogatókat. Igazi főhajtást vált ki a hősök előtt. Az emlékhelyen Varga György üzemeltető fogadott bennünket. Csoportunk élére állt és igazi, történészi módon végigvezetett bennünket a sírkerten, szinte élethűen szemléltetve a történéseket. Tárlatvezetésével átéltük a mohácsi csatát. Megtudtuk, hogy a csatában elesett mintegy magyar vitéz közül 1700 hős nyugszik itt tömegsírokban. Megható volt számunkra az átélés. Az elesettekre faragott sírjelek csoportjai emlékeznek, amelyek a mohácsi csata egyes szereplőit, valamint a fegyvereket, páncélokat és a csatamezőn elhulló lovakat jelenítik meg. Összesen 120 sírhely! Az Emlékhely rendszere összetett: az elemeiben emberi csontokat formázó bronzkapu, a térképkő, s a három részre szakadt országot szimbolizáló rózsabimbó formájú szökőkút mind történelmi emlék. Ünnepélyessé teszi a látogatást. És a látogatás során fejet hajtott a hősök előtt a mi csoportunk is. Ajánlom minden erre járó csoportnak, hogy látogassa meg az emlékparkot. Megéri. A napi programban szerepelt még a kiváló boráról ismert Villány meglátogatása. Ezt meg is tettük, mert hazafelé megálltunk egy röpke időre a pincesoron. Itt szokás szerint a 6

7 nyitott pincék vártak bennünket, és mindenki kénye-kedve, no meg pénztárcája szerint kóstolgathatott. A buszt órabérbe igényeltük mert ilyen is van jobb helyeken!, így annak megfelelően igyekeznünk kellett. Tehát irány Pécs! A már ismert szlogen szerint. Vagyis utunk hazafelé vezetett, mégpedig a betervezett időre. Útközben még megcsodáltuk Villánykövesden a műemlék pincesort, Palkonyán a dzsámi templomot. Jó hangulatban, egy csodálatos nappal, sok-sok élménnyel gazdagodva zártuk a programunkat. Varga Imre klubvezető Ha hívnak gyere el! Nagy esemény volt november 16-án a pasaréti klubban: harmincéves tanfolyami találkozót tartottak az 1982-ben végzett alapfokús hallgatók! A két főszervező, Bozányné Nemes Rita és Tukacs György nagy energiát fektetett a szervezésbe, örömmel húzták a strigulákat a részvételt jelzők neve mellé. Az elégedettséget kissé megnyirbálta, hogy végül sajnos sokan lemondták, vagy elmaradtak, összesen tizenhárom hallgató és öt oktató tette tiszteletét. Pedig a távolság nem akadály, hiszen eljött Biacsi Imre Szegedről, Cseh István, Rosta Sándor és Gálos András Sopronból, Kőnig Ferenc Salgótarjánból, Petlánovits Imre és Dikter Tibor Székesfehérvárról. És ott volt Molnár Éva, Juhász Géza, Zelenka István és Szalai Gábor. Külön köszönet Kakuk Iván oktatónak, hogy gyengélkedése ellenére megtisztelte egykori hallgatóit, illetve Jakab Istvánnak, dr. Balogh Istvánnak, dr. Kovács Józsefnének, illetve Czikora Andrásnak, aki a Nyugdíjas Szövetséget is képviselte. A megilletődöttség első pillanatai után (mivel kiderült, hogy se dolgozat, se feleltetés nem lesz), előkerült néhány flaska házi főzésű gyümölcslé ennek egyenes következményeként pedig a múltbéli emlékek. A kihallgatások hangulata, a feledhetetlen iskolai reggelik ( la tepertőkrém), és hogy hogy játszották ki a szűkös kimenőt a vehemens fiatalemberek. Egyikük ma ekképp legyintett: ma már nem lenne egyszerű ablakot mászni, hiszen jó nagy diadalív van az erőmű fölött. (No, annyit nem ittunk, hogy részleteztük volna, melyik képződmény is az erőmű és melyik a diadalív.) Mindenki mindenkivel váltott néhány mondatot, jókedvben és finom vacsorában nem volt hiány. Kicsit fájt, hogy erre a kivételes és talán utolsó alkalomra nem jöttek el többen, de lelkük rajta! Akik ott voltak, nem bánták meg a fáradságot! Untener Erika Lekvár és kocsonya A NAV VPOP Nyugdíjas Klub tagjai 2012 októberében megtartott év végi borkóstolással és fürdőzéssel egybekötött egerszalóki autóbuszos kiránduláson köszöntek el évtől, egyben ezzel a programmal zárták le az évi kirándulásos programjaikat. Sikeres évet zártak. Gratulálunk! év tavaszán került sor a házilekvár-készítési versenyre. Az év november hónapjában lebonyolított és a NAV Budapesti Nyugdíjas Klub által megszervezett lekvárízlelési verseny eredménye a szervezőket is meglepte. Az ízlelésre benevezett kb darab lekvár (pontos adatokat nem lehetett megállapítani, mert a jelenlévők idő előtti kóstolása nagyban csökkentette a mennyiséget) a palacsintákra, kalácsokra történő rákenésével és ezek elfogyasztásával fejeződött be. Volt már kocsonya-, sütemény-, pogácsa-, szendvicskrém- stb. bemutató, vetélkedős program, de ez a mostani sokáig a résztvevők emlékezetében fog maradni. Klubtársak, vezetők, az ötlet átvehető, nem terheli szabadalmi díj. A NAV Szob Váci Nyugdíjas Klub új vezetője, Barna Tamás a kismarosi Patak Vendéglőben megtartott év végi klubnapján ahol jelen volt a NAVNYOSZ elnökség több képviselője is nagyvonalakban vázolta a év során végzett tevékenységüket. Az ebéd és a mulatószene közben kiosztották a Más (A) Képen humoros képösszeállítást is (még megtalálható a www. balint.ewk.hu honlapon). Itt kell megemlíteni, és egyben megköszönni Csánki Andrásnénak és leányának, Zsókának az évenként egy alkalommal a Morgó-patak menti pihenőházukban megrendezésre kerülő kihelyezett és mindig emlékezetes klubnapokat. Köszönjük! A jövőre nézve mérlegelni kell a feladatokat, és meghatározni azt, hogy mit kell tennünk, hogy a mindenki által ismert öregedő klubtagságunk fiatalabb nyugdíjasokkal is kiegészüljön. A NAVNYOSZ-nak a megváltoztatott körülményekre tekintettel erre valamilyen stratégiát kell kidolgoznia. El kell érni azt, hogy a nyugdíjasaink, elsősorban azok, akik úgy érzik, hogy még képviselhetik a testületünk értékeit, szerveződjenek önként, akár vegyes tagságú klubokba. Az egyáltalán nem működő klubok számoljanak el és szűnjenek meg, míg a kevésbé működők próbálják meg az aktivizálódást! A takarékosság jegyében, a kevesebb költségigény érdekében iránymutatásként fogalmazódik meg az, hogy a kirándulások szervezésénél ott, ahol lehetséges, legyen cél a kombinált fuvarozási (személyszállítási) mód. Ez nem lenne más, mint az, hogy kapcsoljuk össze a vasúti (ez olcsóbbnak mutatkozik, mivel 65 év felett nem kell fizetni, és a továbbiakban igénybe lehet venni még az 50 vagy 90 százalékos éves utazási kedvezményt is) és az igénybe vehető autóbusz-támogatás költségét. Célunk legyen az, hogy a nyugdíjasok esetében az olcsóbb vasúti díj, autóbusz km.-költsége minél kevesebb legyen. Talán új ez a javaslat, gondolkodási mód, de ez az út járható, már ki van próbálva, sokaknál taposva. Talán ezzel a módszerrel majdan több alkalommal juthatunk költségtámogatáshoz. Megfontolandó! Az önköltséges és szabadprogram-javaslatainkat megtaláljátok a weblapon. netyem csikb Köszönet Hálás szívvel köszönöm mindazoknak, akik elhunyt férjem, Jánváry Csaba nyugalmazott pénzügyőr őrnagy temetésén részt vettek, s virágot, koszorút tettek sírjára, enyhíteni igyekezvén szívünk fájdalmát. Jánváry Csabáné 7

8 ÉLETUTAK Pénzügyőr, alpolgármester 8 Időjóslás Március Böjtmás hava Amilyen a március kilencedik napja, olyan lesz az egész hónap folyamatja. március 12. Gergely Gergely-napi szél Szent György napig él. Megrázza még szakállát Gergely! Április Szent György hava Áprilisnak szárazsága jó gazdának bosszúsága. Áprilisnak nedvessége fáknak termőképessége. április 24. György Szent György-napi dörgés jó bortermés. Május Pünkösd hava Május hűvössége a gazdának üdvössége. Pünkösd Pünkösd-napi esésre ne várj áldást a vetésre. Június Szent Iván hava Júniusi derű: bőség, júniusi sár: szükség június 24. János/Iván János-napi zivatar negyven napig elkavar. Dr. Ódor József nyugállományú pénzügyőr ezredes személye iránti érdeklődésemet több évtizedes felületes ismeretség után az a hír keltette fel, hogy az egyik fővárosi kerületben alpolgármesterré választották. Furdalt a kíváncsiság, hogy valaki nyugdíjazásának sokadik évében még érez magában annyi energiát és becsvágyat, hogy egy ilyen fontos pozíciót elvállaljon. Ettől kezdve kerestem a vele való találkozást, hogy minél többet megtudjak róla. Megtiszteltetésnek vettem, hogy barátságosan fogadta közeledésemet, és készségesen nyilatkozott életéről. A Vas megyei Olaszfa községben kisparaszti családban születtem június 7-én. Szüleim 8 hold földön gazdálkodtak családtagok közreműködésével. Kilencen voltunk testvérek (hat lány és három fiú). Nagyon szerény körülmények között éltük a falusi családokra jellemző életet. Szüleim és testvéreim halála után már csak öcsém és én élünk. Én nyolcadik gyerekként hat elemi iskolát végeztem, majd a tanítóm ösztönzésére, szüleim meggyőzése után a 10 km-re lévő Vasváron bejáróként elvégeztem a polgári iskolát jó eredménnyel. Testvéreim segítségével középiskolai tanulmányokat kezdhettem Budapesten, amit a háború miatt Zalaegerszegen tudtam folytatni, és ott érettségiztem 1948 júniusában. Időközben ott ismerkedtem meg egy pénzügyőrrel, aki elmondta, hogy milyen a pénzügyőri élet, mivel foglalkoznak, a fizetésen kívül ruhát és nőtlenként szállást is adnak. A háború után most fognak hirdetni felvételt, jelentkezhetnék. Így is történt. Pályáztam, behívtak felvételi vizsgára, annak eredményeként a 3000 jelentkezőből választották ki a 300 felvehetőt. Én is a szerencsések között voltam, hiszen a mindent feldúló háború után nagy lehetőség volt az élet megalapozásához. A start Hogy és hol kezdődött a pénzügyőri pályád? június 24-én megkaptam a behívót, és néhány hetes budapesti előkészítő tanfolyam után (közben az egyenruhánk is elkészült) próbapénzügyőrként szolgálatba állhattam. A Nagy - atádi Pénzügyőri Szakaszra helyeztek, fél év után pedig Kaposvárra, majd 1949-ben berendeltek bentlakásos alapfokú szaktanfolyamra, amit nagyon jó eredménnyel végeztem el. Utána elhelyeztek Kiskunhalasra, nem hosszú idő múlva pedig Kalocsára, illetve Kiskunfélegyházára, végül Gyulára. Ez idő alatt voltam beosztott, parancsnokhelyettes, Gyulán pedig már szakaszparancsnok őszén Budapestre helyeztek, mégpedig az Országos Pénzügyőri Parancsnokságra segédelőadónak ben berendeltek középfokú szaktanfolyamra, utána visszakerültem az országos parancsnokságra, és ott a fegyelmi ügyek országos összefogásával, intézésével bíztak meg. Jogi doktorátus munka mellett Ez a munka jogi végzettséget igényelt, ezért beiratkoztam az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Karának esti tagozatára, és azt 1957-ben kitűnő eredménnyel el is végeztem. Továbbra is a testület tagjai által elkövetett bűnügyek felderítésének összefogásával és adott esetben konkrét intézésével foglalkoztam ben átvezényeltek a Pénzügyminisztérium Személyzeti és Oktatási Főosztályára ügyintézőnek őszén visszakerültem a pénzügyőrség állományába, és a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságán a Személyzeti és Oktatási Osztály vezetésével bíztak meg. Ebben a beosztásban dolgoztam 1984 februárjáig, amikor nyugdíjba vonultam. Milyen emlékeket őrzöl személyzetis tevékenységedről? Ez a tíz év nagyon mozgalmas volt. A pénzügyőrség és a vámőrség egyesítésén már túl voltunk. Fontos feladat volt a szakmai képzés, hiszen nagyon sok fiatal került felvételre, és a szakmai képzettség megszerzése legalább alapfokon bentlakásos tanfolyamokat igényelt. Még Siklóson (határőrségi épületben) is indítottunk tanfolyamokat (Módos Imre szerepe ebben elismerésre méltó). A felsőfokú iskolai végzettségűek növelése is célkitűzés volt. Ösztönzésül alhadnagyi rendfokozattal vettük fel a felsőfokú iskolai végzettségű jelentkezőket. Érlelődött az a gondolat, hogy véglegesen megoldaná ezt a kérdést, ha a Rendőrtiszti Főiskolán pénzügyőr tiszteket képezhetnénk. Végül is ez dr. Garamvölgyi Károly országos parancsnoksága idején valóra is vált. A már korábban beindult idegen nyelvi képzést is tovább kellett fejleszteni a Vám- és Pénzügyőri Iskolán, ahol a szakmai képzés is nagyon intenzív volt. A két volt testület tagjai csak lassan formálódtak gondolkodásban is eggyé. Ez érvényes volt osztályunkra is, ahol fokozatosan összetartó, jó döntés-előkészítő közösség alakult ki. A kollektív szellemre jellemző, hogy hosszú ideig, szinte minden évben (születésnap, névnap, stb.), akár többször is összejöttünk, és ápoltuk a barátságot. Sajnos már megfogyatkoztunk, korban is előrehaladtunk. Hiperaktív nyugdíjas élet Hogy alakult az életed a nyugdíjazás után? Nyugdíjas életemnek egy külön fejezete a rendszerváltozás utáni időszak. Az önkormányzatok megalakulásával vonzó-

9 vá vált számomra ez az újszerű közélet. Négy évig lakóhelyemen, a Budapest, XV. kerületi Önkormányzat Szociális Bizottságában nem képviselő tagként alelnökként dolgoztam ben önkormányzati képviselőnek választottak, de továbbra is a Szociális Bizottságban dolgoztam, most már annak elnökeként ban ismét képviselő lettem, és alpolgármesternek választott meg a képviselő-testület. Nagy odaadással végeztem a munkámat. Elismerésekben is részesültem ben Pro Palota díjat kaptam, 2004-ben pedig a képviselőtestület a kerület díszpolgárává választott től 2010-ig az említett munkaterületek ügyeiben polgármesteri tanácsadóként dolgoztam. Közben a saját testületed meg háttérbe szorult? Szó sincs róla! Nem feledkeztem meg arról a testületről, ahol több évtizedet szolgáltam. A 90-es évek elején a szintén nyugdíjas dr. Szente Gyula tábornok kérésére örömmel részt vettem a megalakulás előtt álló nyugdíjas egyesület alapszabályának kidolgozásában és megalakításának előkészítésében. A kerület polgármesterével együtt kapcsolatot ápoltunk a fővárosi parancsnokság vezetőjével, Czikora András dandártábornokkal, továbbá a Járőrszolgálati Parancsnoksággal, annak vezetőjétől (Zsömle István alezredes parancsnoktól) a megalakulásuk 5. évfordulója alkalmából Emlékérmet kaptam. Arnold Mihály országos parancsnoktól Dísztőrt vehettem át, majd 2008-ban a nyugdíjas szövetség elnökének kezdeményezésére az akkori pénzügyminiszter nyugállományú pénzügyőr ezredessé léptetett elő. Összefoglalva azt mondhatom, hogy mindig büszkén vállaltam, vállalhattam a pénzügyőr múltamat. Karitatív tevékenység 2008-ban több társammal együtt a kerületben megalakítottuk a Rászorulókat Támogatók Egyesületét, és intenzíven foglalkozunk a hozzánk forduló nehéz helyzetbe került családok ügyeivel. Tartós élelmiszert, ruhákat, időnként meleg ételt osztunk. Emellett tanáccsal látjuk el őket, és segítjük megtalálni a pénzbeli támogatás lehetőségét vagy az önkormányzatnál, vagy az ilyen célú támogatással foglalkozó alapítványoknál. Mindez a tevékenység közel áll ahhoz, ami megítélésem szerint egész életutamat átfonta 85 éves koromig. És a családod mit szólt ehhez a sok házon kívüli munkához, és nem ment-e az egészséged rovására? Ez egy tapasztalt családapa lényeges kérdése. Tudja, hogy ilyen időigényes közösségi munkát csak kiegyensúlyozott, megértő és egymást támogató környezetben lehet végezni. De az ilyen feladatok teljesítéséhez az eredmény biztos tudata és az egészség is nélkülözhetetlen. Feleségem (42 éve) is ilyen beállítottságú. Évtizedekig vöröskeresztes aktívaként dolgozott lelkesedéssel. Gyermekeink is már családot alapítottak, az unokákkal örömmel foglalkoztunk. Sőt kettő 13 éves koráig nálunk nevelkedett. Röviden: egyetértésben, egymást támogatva dolgoztunk mind a közéletben, mind otthon. Időközben mindketten súlyos operáción is átestünk, de orvosi segítséggel, meg-megújulva folytattuk ott, ahol abbahagytuk. Talán az örömet sugárzó közösségi munka is hozzájárult, hogy még ebben a korban is szellemi frissességgel aktívak lehetünk. Köszönöm, hogy interjú tekintetében gondoltál rám. Üdvözlöm minden volt munkatársamat és ismerősömet, akár nyugdíjas, akár aktív tagja a testületnek. Én tartozom hálával, amiért megosztottad velünk munkával teli, sikerekben gazdag életpályád történetét. Személyedben elsőként lépte át díszpolgár szerény hajlékom küszöbét. Bámulatos az a vitalitás, ami 85 éves létedre is lobog benned. Már most megkérem tőled az első interjú jogát, amit majd adsz 100. születésnapodon a téged ostromló újságíróknak. Kis István Humormorzsák Dezső üvöltve rohangál az építkezésen. Mi történt? kérdezte tőle a mester. Egy tégla ráesett a lábamra. Ezért kell így üvöltened? A Ferire tegnap rádőlt az egész fal, és még csak meg se mukkant. Sajnos, nem tudom meghatározni a vércsoportját mondja az orvos az alkoholistának. Miért, doktor úr? Mert mielőtt elemezhetném, elpárolog. Orvos a fiatal férfihoz: Ha nem hagyja abba a nők hajkurászását, nem fogja megérni az év végét! Hogyhogy, doktor úr, hiszen semmi panaszom nincs! De az egyik nő az én feleségem. Doktor úr, segítsen rajtam. Egész nap kék pacsavatokat látok. Mik azok a pacsavatok? Fogalmam sincs. Ezért jöttem ide! A foghúzás háromezer forint. Ilyen sokat számít fel egy pillanatnyi munkáért? Hát, ha akarja, húzhatom a fogát akár fél órán keresztül is. Nos, uram, önt meg kell műteni. Azt nem! Inkább meghalok. Az egyik nem zárja ki a másikat! Az iskolában a tanító néni így szól Pistikéhez: Pistike, ha anyukádnak van három almája, és hétfelé kell osztania, mit csinál? Kompótot! Az irodalmi folyóirat szerkesztője nézegeti a kéziratot, és megkérdi a szerzőt: Miért Bumeráng a címe? Mert eddig minden szerkesztőségtől visszajött hozzám. Miért sírsz Pistike? Az apuuu!... Rácsapott az ujjára a kalapáccsal és... és... De kisfiam, ezért neked nem kellene így ordítanod! Hááát, először én is röhögtem... A katona éjszakai őrségben áll. Egyszer csak zörgést hall: Állj! Ki vagy? Anyád a demizsonnal! Anyám, állj! Demizson: tíz lépést előre! Bemegy a csontváz az orvoshoz, és mikor meglátja a doki, felháborodva mondja: Hát ilyenkor kell jönni? Összeállította: Horváth Zoltán 9

10 A gyógyulás Mekkája Nyugdíjas pénzügyőrök számára talán nem mondunk sok újat, ha a Hévízi Gyógyházról esik szó. Annál nagyobb figyelemre számíthatunk azonban az újonnan szerveződő adóügyi nyugdíjasklubok tagjainak részéről, akik lassanként ráébrednek, micsoda lehetőségeket kaptak a vám- és pénzügyőrség öröksége révén. Nos, az ő számukra röviden a gyógyház történetéről. Az 1867-ben alakult Magyar Királyi Pénzügyőrség már fennállásának első évtizedeiben kezdett kialakítani egyfajta szociális hálót, amelynek részeként Herkulesfürdőn néhány szobát béreltek a nehéz szolgálatban megbetegedett pénzügyőrök gyógykezeltetésére. Ez szinte csak jelképes volt, ha Magyarország akkori térképére gondolunk. Trianonnal megszűnt ez a lehetőség is, viszont az állam még inkább gondoskodni akart a kincstárt töltögető fontos testület tagjainak jóllétéről, egészségéről. A pénzügyőrség tagjainak téglajegyeit is igénybe véve 1928-ban megépült Hévízen a Pénzügyőri Gyógyház, amely kezdetben kizárólag gyógykezelésre szoruló fináncokat fogadott, és csak a nyári hónapokban. Később felhúzták az újabb épületet, s az idők folyamán már családtagok is igénybe vehették a gyógyházat, sok gyermekes családnak megoldva a nyaralását. (A pénzügyőrségre oly jellemző családiasság kialakulásának egyik alkalmas színtere volt Hévíz.) A megnőtt igényeknek megfelelően téliesítették az épületeket, majd többször felújították, korszerűsítették. Mára szállodai színvonalú üdülővé fejlődött. Dióhéjban ennyit a történetéről, a többit ahogy mondani szokták látni kell! Előnyös helyzetben vagyunk tehát mi, nyugdíjasok, hiszen az üdülő egész évben várja vendégeit. Kivéve talán a főszezont, amikor természetesen az aktívak, a családosok élveznek elsőbbséget. A gyógyház munkatársánál, Érdesi Attilánál lehet előzetesen érdeklődni a es telefonon, vagy a faxon, s az erre a célra rendszeresített kérelmi ív kitöltésével igényelhető beutaló. Térítési díj NAV-nyugdíjasok számára 4630 Ft plusz 420 Ft idegenforgalmi adó teljes ellátás esetén. Értelemszerűen ez csökken, ha félpanziót, vagy csupán szállást kér valaki. Unokákat is vihetünk, tízéves kor alatt 2780 Ft, tíz felett 3670 Ft a térítési díj, ami esetleg megváltozhat. Ha nem személygépkocsit veszünk igénybe, akkor Keszthelyig vonattal, onnan autóbusszal juthatunk el a Hévíz, Park u szám alatt lévő NAV Gyógyházba. -g- Fotósarok Ki a börtönből! Talán mindenki közülünk az életének börtönében van, ki így, ki úgy. Természetesen vannak az igazi rabok, és van, aki önszántából sétált a rácsokkal ellátott börtönbe. Ő a képen látható egyik nyugdíjas klubtársunk, légszomjjal küzdve, fáradtan, de végül simán kisétált a rácsok közül. A kép egy tavalyi élményekben gazdag autóbuszos kiránduláson (Kremsben) készült. (netyem) 10

11 Csodálatos őspark Igazi különlegesség a gomba. Rendkívül széles skálán mozog a feldolgozása. Az aszalástól a frissen készült pörköltig a gasztronómiai értéke szinte egyedülálló, számos ételt különlegessé tud tenni egy-egy odavarázsolt gombakarika. A gombászok társadalma egy külön világ. Valóságos vadászszenvedély kell a gyűjtéshez, de vannak olyanok is, akik a termesztést részesítik előnyben. A Kámoni Arborétum Szombathely egyik különlegessége, a környék kedvelt kirándulóhelye ben mintegy 168 millió forintot fordítottak a felújítására. Fakivágásokkal tették szellőssé az ősparkot, különféle ismeretterjesztő utakat, ösvényeket, fotósarkokat alakítottak ki a Gyöngyös patak mentén, ezzel is kiemelve a rododendronok (havas szépék), fás bazsarózsák és az őszre sárguló mocsári ciprusok színvilágát. Az arborétum alapjait Saághi Mihály rakta le 1892-ben, amit a fia gondozott tovább. A háborús években nagyon sok fát kényszerből eltüzeltek, mert akkor fűteni kellett, és vajmi keveset számított, hogy a fa képvisel-e dendrológiai értéket, avagy sem. A kert megmentője az 1950-s években Bánó István erdőmérnök lett, aki mérhetetlen türelemmel alakítgatta a természetvédelmi különlegességeket. Ma a bemutatóterem mellett felállított fából faragott szobor méltó emléket állít a híres erdővédőnek. A főépületben egész évben különféle programokkal csillapítják az ismerkedni vágyók étvágyát. Ottlétemkor pl. Gomba a gasztronómia jegyében, vagy a Méz hatása a mézes napokra címmel ismeretterjesztő előadások zajlottak a birsfőzés tudománya mellett. A különféle izgalmas rendezvényeket a park társadalmi munkában történő lelkes gondozását többek között a Kámoni Arborétumért Egyesület is segíti. Az októberi program egyik különlegessége az erdőn-mezőn termő gombák csodálatos világa volt. A szakácskodás mestere terítékre rakta az ételritkaságait. Négyféle gombából készült ragu, pörkölt és egyéb finomság tette változatossá a fokhagymás szeletet és a tárcsán sült röficombot. A kolompér sem úszta meg a bőrében. Robi, a séf nem mindennapi fűszerekkel bolondította meg az őzlábgomba mellé valót. A sürgés-forgás közepette elsettenkedtem a maci kedvence pult mellé, ahol a méz mézes hetekre és az agy működésére gyakorolt jótékony hatását bizonygatta a menyecske. Napi 1-2 kanál elég a szinten tartáshoz, mondta. No, biztos, ami biztos, én 3-4 adagot is bekanalaztam, csupán csak a memória kedvéért. Visszatértem a szakács mellé, aki bámulatosan pörgette a fakanalat. A tüzet a gázpörzsölő beizzításával biztosította, amihez igencsak kell némi ügyesség, mert ha elbénázod, a tűz hamar lekapja a szőrpihét az első csülködről. Ha beindul a boszorkánytál, mehet bele a zsír sörrel felturbózva, a hagyma, paprika, só, és máris potyoghat bele a gombácska meg a husika. Robi, a főzőmester hamar átpárolta a levegőt, az illatra csak úgy gyűltek a népek, csodálkoztak a látványosságoktól, a gyerekek meg kerek szemekkel sorakoztak a sült krumpli előtt. A sert, a birspálinkát hozd be, az üres üvegeket vidd ki, a borlét el ne felejtsd! Az utasítások szerint szorgoskodtam mint segéd. Igyekeztem a puha kenyér mellé odapakolni a gombás királyságokat, üdítőt tölteni a gombszeműeknek. Kiskuktai feladatom során kellő ismeretet szereztem, ezért később megengedték, hogy inasi pozíciót is betölthessek, és nem üdítővel is megkínálhassam a nagyérdeműt. Rettentően élveztem. Javában állt a bál, a sor meg egyáltalán nem fogyott, amikor odalépett az ínyenc mester elé egy pöttöm leányka, és kéjekszépen még kedvességgel egy újabb adagot kiharcolt magának. Este a záróra felé a gombák ízvilága elcsendesedett, a spatula is visszakerült a tarsolyba. Jött a gesztenyesütés ideje, amit forralt borral hűtöttek le. Végül elárulom a titkot, a szunnyadó finomságok készítőjének a nevét: Őt Rózsa Róbertnek hívják a Galamb utca 19.-ből. (Saját szerkesztésű honlapjára az oregfinanc.ning.com lehet feliratkozni, ahol számos fénykép tanúskodik a szombathelyi nyugdíjas életről). Géczy Attila klubvezető Kisfaludy Károly Tünő életkor Hová tünél, éltem vig hajnala? Derülted annyi szép- s dicsőt igére Mig rózsafénynyel a boldog körére Mosolygva egy édent himzél vala. De lassudan bájfényed elhala: Pályám mindég sötétb magányra tére, S a küzdő sokba telt, de könnyü bére Emléked csak s e lant komoly dala. Ha távozál, tanits felejteni! Kidulva e kebel hajdanti kéje: Remény-sugalva mit ragyogsz feléje? Az ifju kornak nyájas isteni Búcsuzva néznek a sziv lángzatára, Ha már a létnek alkonyul határa. 11

12 Városnézés Sopronban A győri vám- és pénzügyőri nyugdíjasklub Bárkovics Sándor nyá. pénzügyőr őrnagy, klubvezető szervezésével gazdag, felejthetetlen kiránduláson vett részt Sopronban. Ezen a szürke, esős napon kis csapatunk a kora reggeli órákban felszállt a Sopronba tartó menetrend szerinti járatra semmi nem vehette el kedvünket a kirándulástól. Sopronban egykori kollégánk Bajkó Sándor nyá. pénzügyőr százados várt bennünket, és kalauzolt végig a városon. Megmutatta a belváros látnivalóit, nevezetességeit, ahol szinte egymást érik a műemlékek, a védelem alá helyezett barokk, rokokó, klasszicista stílusú lakóházak. Megcsodáltuk a Stornóházat, mivel a Stornó család nemzedékeken át sajátos, jellemző szerepet töltött be a város életében. A belváros szívében az egykori városfalakon belül az ódon utcák, terek zegzugos szövevényében sétálva eljutottunk a Fő térre, ahol megnézhettük a város jelképeként ismert tűztornyot. A torony alapjai a római korból valók, magát a tornyot azonban az Árpád-korban kezdték építeni. Innen figyelték a közelgő ellenséget, s a toronyőr figyelmeztette a várost, ha tűz ütött ki, mivel Sopront az elmúlt századokban gyakran sújtották megsemmisítő erejű tűzvészek. A toronyőrök egyben városi zenészek is voltak, akik a torony árkádjairól gyönyörködtették muzsikájukkal a város közönségét. A Sopront és környékét Magyarországnak visszaszerző évi népszavazás emlékét hirdeti a toronynál lévő hűségkapu, a város címerének szalagfelirata: Civitas Fidelissima (a leghűségesebb város). A sok látnivaló mellett a megszokottnál gyorsabban telt az idő. Kis csapatunk döntött: feltétlenül meg kell kóstolni a környék borait is, mivel a soproni borvidék régi szőlőtermelő hagyományokra tekint vissza. Betértünk hát a közelben található Generális Étterembe, ahol ínycsiklandó ebédet tálaltak elénk, s itt eleget tettünk a kötelező borkóstolásnak is. Ebéd után megtekintettük az országos nevezetességgel bíró műemlék épületet, a bencés-, vagy másképpen Kecskéstemplomot, melyet között építettek. Népies elnevezése legendán alapul. A 14. században Geissel Henrik bőkezű adományt adott a soproni ferenceseknek. Gaiss németül kecskét jelent, így számos kecskeábrázolást találunk a templomban. Az adományozó szimbolikus kecske címeréhez az a néphit fűződött, hogy a templomot olyan kincsből építették, amit a kecske túrt fel. A templom több országos nevezetességű történelmi esemény színhelye volt az elmúlt századokban ben tartottak benne országgyűlést, három ízben volt a templomban király, ill. királynő koronázás. Hosszú időn át főúri családok, pl. a Széchenyiek temetkezési helye volt. A Kecskés-templomhoz kapcsolódó es években épült volt bencés rendházban ma diákotthon működik. Sajnálkozva vettük tudomásul: egy nap alatt megnézi az összes kincset lehetetlen feladat, időnk elfogyott, s a hazafelé induló vonat is befutott az állomásra. Megköszöntük Bajkó Sándor úrnak ezt a csodálatos, élményekben gazdag idegenvezetést. A szemerkélő esőben vonatunk zakatolva futott Győr felé. Naszádos Katalin Felhívás Kedves NAV Nyugdíjas Amatőr Fotós! Remélem, hogy nem hagyod ki ezt a lehetőséget, és képeiddel te is elősegíted későbbi céljainkat. Igaz, hogy a vég még általunk sem pontosított, az a sikertől is függ, a cserbenhagyás pedig Bármilyen technikával is készítetted képeidet, azt papíron minimum 20x30-as méretben kérjük beküldeni/átadni, így vehetsz részt az akciónkban. Egyetlen témakörben is benevezhetsz, de az lenne részünkről az elvárás, hogy mindháromban készüljenek képek. GYÁSZ Előző számunk megjelenése óta Gazsó István ny. püőr. százados (93) miskolci, Farkas László ny. püőr. főhadnagy (72) salgótarjáni, Sándor Bertalan ny. püőr. hadnagy (58) VP. BAZMP, Török Csaba ny. püőr. százados (54) gyöngyösi, Pócs Márton ny. püőr. törzszászlós (78) szegedi, Jagos László ny. püőr. őrnagy (78), Sopronyi János ny. püőr. alezredes (64), Schrammel Zoltánné ny. püőr. főtörzsőrmester (69), Jánváry Csaba ny. püőr. őrnagy (77), dr. Tölgyes Tiborné ny. püőr. százados (90) budapesti nyugdíjastársunk elhunytáról kaptunk értesítést. Nyugodjanak békében! A témakörök: Tájkép nyugdíjassal Nyugdíjas arckép Nyugdíjas élet pillanatképe Beküldési vagy átadási határidő: szeptember 24. A képeket tegyétek borítékba, és írjátok rá a neveteket, az elérhetőségeteket és a képek megnevezését. Postai úton az alábbi címre küldhetitek be: NAVNYOSZ 1554 Budapest, Pf. 68., míg személyesen a budapesti, a VPOP és Szob-váci klubnapokon, illetve kedden és pénteken a Mátyás utcai irodában (Budapest IX., Mátyás u. 16. II. emelet 6.) 9 és 12 óra között tudjátok leadni. Szervezi: Netye Mihály vagy a Mi lapunk A PÉNZÜGYŐR MELLÉKLETE Kiadja a VIVA Média Holding, 1135 Budapest, Szegedi út Telefon: Felelős kiadó: Moldován Tamás vezérigazgató Felelős szerkesztő: Czikora András, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasainak Országos Szövetsége elnöke Szerkesztő: Bogschützné Gados Júlia Szerkesztőbizottság: Dr. Kaizinger Tibor, Kis István, Horváth Zoltán, Varga Imre, Dr. Bálint László György 12

Új helyszínen új lehetőségekkel

Új helyszínen új lehetőségekkel 2015. a június Mi lapunk XVIII. ÉVFOLYAM 2. szám A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasai Országos Szövetségének kiadványa Új helyszínen új lehetőségekkel A megszokottól eltérően idén a Hungária körúti

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

275 éves a közoktatás Dunaföldváron

275 éves a közoktatás Dunaföldváron XI. évfolyam 12. szám, 2007. december 180 Ft Közéleti lap Minden Olvasónknak békés ünnepeket és boldog új esztendõt kíván a Dunaföldvári Part-Oldalak szerkesztõsége! 275 éves a közoktatás Dunaföldváron

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 5. szám 2014. SZEPTEMBER OKTÓBER Ára: 120 Ft A KOCSÉRI HARCOS LÁNY TAJTI BIANKA a Shinkyokushin Ifjúsági Európa Bajnokságon III. helyen végzett Önkormányzati hírek

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

Programok Választási eredmények Október az idősek hónapja

Programok Választási eredmények Október az idősek hónapja Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 10. szám www.fonyod.hu 2014. október Programok Választási eredmények Október az idősek hónapja 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 1-2. szám 2014. január-február MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 14-én

Részletesebben

50. éves a Kapuvári Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesület

50. éves a Kapuvári Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesület Visegrádon üdült az Ezüsthajúak Egyesülete Zalaegerszegi Életmód Klub Örökzöld Nyugdíjas Egyesület Balatonfüreden Nádudvari Strandfesztivál fellépői Megjelent a 2015. április 19-20-21-én Balatonfüreden,

Részletesebben

10 ÉVE. A Szentes-Csongrád RC. alapító ünnepségének 10. évfordulójára. Szentes, 2015. Emlékkönyv a klub alapító ünnepségének 10.

10 ÉVE. A Szentes-Csongrád RC. alapító ünnepségének 10. évfordulójára. Szentes, 2015. Emlékkönyv a klub alapító ünnepségének 10. A Szentes-Csongrád RC 10 ÉVE A SZENTES-CSONGRÁD RC Emlékkönyv 10 ÉVE a klub alapító ünnepségének 10. évfordulójára Szentes, 2015. július 3. Emlékkönyv a klub alapító ünnepségének 10. évfordulójára Szentes,

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben

10.00 óra: Csete Balázs sírjának koszorúzása

10.00 óra: Csete Balázs sírjának koszorúzása 2008. FEBRUÁR A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft A Csete Balázs Honismereti Egyesület tisztelettel meghívja 2008. március 1-én (szombaton) 11 órára Csete Balázs születésének 115., halálának 50. évfordulója

Részletesebben

Ábrahámhegy és a rendezvények

Ábrahámhegy és a rendezvények XVIII. évfolyam 3. szám 2011. október Ábrahámhegy és a rendezvények Szeptember. Hűvösek a reggelek. Napközben majd megsülünk. Testet, lelket próbáló a forróság. Mégis ősz van. A természet még vár ezt megmutatni,

Részletesebben

A méltatlan hazai állapotok elviselhetetlenségét. viszonyokkal szembeni kiszolgáltatottságunk.

A méltatlan hazai állapotok elviselhetetlenségét. viszonyokkal szembeni kiszolgáltatottságunk. Győrszentiváni 2012/1. március Győr Megyei Jogú Város Szentiváni Részönkormányzat Bennünk a megoldás, általunk születik a jövő 1848. március 15-én kitört Pesten a forradalom! Boldog ünnepünk ez nekünk,

Részletesebben

Nagy volt a pohár Bálok, mulatságok Jászkiséren régen és most.

Nagy volt a pohár Bálok, mulatságok Jászkiséren régen és most. 2008. JANUÁR A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Nagy volt a pohár Bálok, mulatságok Jászkiséren régen és most. Községünkben most vagyunk a báli decemberében játszódott le. A az õsszel szüreti mulatságot,

Részletesebben

KÜRTÖS. Tisztújító közgyűlést tartott a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya

KÜRTÖS. Tisztújító közgyűlést tartott a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya k W r t s Q KÜRTÖS X. évfolyam 7. szám Közéleti havilap 2012. július Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft Tisztújító közgyűlést tartott a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya Hol vannak már azok a régi

Részletesebben

Befejezõdött a 2009-2010-es tanév

Befejezõdött a 2009-2010-es tanév Közélet Kultúra Mindennapok 2010. július 10. 120 forint Kittenberger Napok és nyugdíjasklub-találkozó A Dunakanyar Fúvósegyüttes vidám térzenéje szólította június 19-én a város polgárait és a vendégeket

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

RRévfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

RRévfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja Vitéz Cserhalmi Pálnak a kitüntetést az 1956-os Forradalom és Szabadságharc eszméjének ápolásában, és a honvédelem ügye érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseképp adományozta a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Felújítják a villamos vonalát

Felújítják a villamos vonalát 11. MOST 24. MONDJA EL A kőbányai önkormányzat képviselő-testülete 2011. évi közmeghallgatását november 24-én (csütörtökön) 17 órai kezdettel tartja a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ I.

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő III. évfolyam 4. szám 2014. december 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Közmeghallgatás Házunk tája - Önkormányzati hírek Újraválasztották az elnököt Sokan, sokféleképpen emlékeztek Fesztiválváros

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben

Karácsony. Putnok város közéleti lapja

Karácsony. Putnok város közéleti lapja Putnok város közéleti lapja XXIV. évfolyam 6. szám 2013. november-december Ingyenes Karácsony Nehezen jött a tél ebben az évben is. Tudtuk, vártuk, no, nem az égig érő gáz, vagy villanyszámlákat, hanem

Részletesebben

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton)

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton) XXIII. évfolyam 3. szám Ára: 2014. március 200 Ft Boros János Tamás: Magyar sors 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (szombaton) Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében HÍRMONDÓ Népfôiskolai A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFÔISKOLAI TÁRSASÁG IDÔKÖZI TÁJÉKOZTATÓJA TATA, 2007. MÁRCIUS EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében A megyei közgyûlés

Részletesebben

Sárszentlõrinci Hírek 2007. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta

Sárszentlõrinci Hírek 2007. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta Sárszentlõrinci Hírek 27. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta Felelõs kiadó: Demény Károly ÜNNEP! SÁRSZENTLÕRINC-UZD ÜNNEPE! 27. JÚNIUS 30. - JÚLIUS 1.

Részletesebben

FÓRUM. arácsonyt és eredmény boldog új esztendõt endõt kívánunk! Áldott, békés és kark

FÓRUM. arácsonyt és eredmény boldog új esztendõt endõt kívánunk! Áldott, békés és kark Áldott, békés és kark arácsonyt és eredmény edményekben ekben gazdag, g boldog új esztendõt endõt kívánunk! FÓRUM ÁB O LNAI 25. évfolyam 12. szám Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Részletesebben

TARTALOM. Az IPA Magyar Szekció Közép-Magyarországi Szervezete és az IMYKE YACHT & DIVING KFT. rendhagyó Mikulás partija... 5

TARTALOM. Az IPA Magyar Szekció Közép-Magyarországi Szervezete és az IMYKE YACHT & DIVING KFT. rendhagyó Mikulás partija... 5 XIII. évfolyam 2. szám 2012. december Tisztelt IPA Barátaim! Többi ünnepünkhöz viszonyítva a karácsonynak van egy különleges varázsa. Sokak számára a legszebb, a legérzelmesebb, legalábbis a gyermeki lelket

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXII. évfolyam 4. szám 2012. április. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXII. évfolyam 4. szám 2012. április. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXII. évfolyam 4. szám 2012. április Bihari Hírlap újfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja A legfontosabb a jövő generációjának

Részletesebben