Tartalomjegyzék Bevezető

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék Bevezető"

Átírás

1

2

3

4 Intézményvezetői beszámoló Készítette: Kiss Attiláné Tartalomjegyzék Bevezető 1. Az intézmény küldetése - Az Önkormányzati Intézkedési Terv, az Önkormányzati Minőségirányítási Program és a Pedagógiai Program összhangjának értékelése és a programok megvalósítása 2. Az Intézmény környezete - Az intézmény tagóvodáinak bemutatása - Személyi feltételek - Az óvodapedagógusok tervező munkája, szakmai feladatai - Kapcsolat a partnerekkel - Az óvodákban megvalósuló programok 3. Anyagi feltételek - Költségvetési ellátottság - Hatékonyságmutatók, egy óvodapedagógusra jutó gyermekek - Tárgyi-technikai feltételek 4. Vezetési szervezetfejlesztés - Alapelveim - A pedagógiai munka ellenőrzésének szabályozása, gyakorlata - A belső ellenőrzések tapasztalatai - Pályázatok - Az intézmény értékelési rendszere 5. A személyi feltételek alakulása - A pedagógusok előmeneteli rendszere 6. Pedagógus továbbképzések 7. A Pedagógiai Program megvalósítása, tevékenységek 8. A Pedagógiai Program megvalósítása, tevékenységek 1

5 Intézményvezetői beszámoló Készítette: Kiss Attiláné Minőségfejlesztés - Terveim Bevezető A Köztársaság utcai Munkáltatói Körzet Köztársaság téri óvodájában kezdtem óvodapedagógusi munkámat 1992-ben, majd 1994-tól az Apponyi Téri munkáltatói Körzetben dolgozom az Apponyi Téri óvodában ben pályáztam meg a Központi Óvoda intézményvezetői állását. Ismertem az óvodák adottságait, erre építve terveztem meg vezetői munkámat. Az óvodáimba lévő hagyományokra támaszkodva a gyermekek, szülők és nevelőtestület jogait tiszteletbe tartva alkotó, kreatív támogatásra támaszkodva végezzük munkánkat. Az alapprogramba történt változások napjainkba, váltak feladatokká a kompetencia alapú után a kompetencia alapján történő előrehaladási rendszer a 8 kompetenciára épülő képességek alapján értékelődik a pedagógus. Az IPR rendszer beépítése után alakítottunk ki városunkba egy városi munkaközösséget, ahol az egy életen való tanulás mottóját alkalmazva tanulunk egymás munkájából. Az Önkormányzatunk támogatta, segítette munkánkat, köszönjük az együttműködést. A szüleink fontosnak tartják óvodájuk, mint tartalmi, mint esztétikai fejlesztését. A beszámolónkat az intézményi minőségirányítási program szempontjai alapján állítottuk össze: intézményi beszámolók, alapdokumentumok. 2

6 Intézményvezetői beszámoló Készítette: Kiss Attiláné Az intézmény küldetése A Közoktatási és a Köznevelési törvény értelmében és az Országos Alapprogrammal összhangban, mint nevelési intézmény, a 3-7 éves gyermekek óvodai nevelését végezzük. Pedagógiai Programunkban adottságainkra, állandó értékeinkre és az innovatív pedagógiákra építve gyermekközpontú, inkluzív nevelési-fejlesztési rendszerben kívánjuk biztosítani a hozzánk járó gyermekek folyamatos személyiségfejlesztését. Gyermekközpontú nevelésünk során maximálisan figyelembe vesszük, hogy a kisgyermek érzékeny, fejlődő személyiség, egyénenként változó testi, lelki szükségletekkel. Arra törekszünk, hogy a éves korú gyermekek készségeit és képességeit az egyéni fejlődési ütemhez mérten fejlesszük és minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben. A hátrányok csökkentésével és a gyermeki jogok tiszteletben tartásával a gyermeki személyiség kibontakoztatását valósítjuk meg. A sajátos nevelési igényű gyermekeknek olyan attitűdöt biztosítunk, melyben mindenkinek természetes a másság felé fordulás. Minden gyermek találja meg a helyét a közösségben, váljék igényükké a csoporttal való együttműködés. A játék a gyermek pszichikus szükséglete, létformája, legfőbb élményforrása. Ebből következően biztosítjuk a szabad játék lehetőségét és a komplex személyiségfejlesztést a játékba integrált önkéntes és cselekvéses tanulás útján, sok-sok tapasztalat és élményszerzési lehetőséggel. Olyan óvodákba várjuk a gyermekeket, ahol érzelmi biztonságban, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkörben tölthetik mindennapjaikat. Törekszünk arra, hogy az óvodapedagógushoz, a dajkához és a csoporttársaihoz pozitív érzelmi kapcsolatok fűzzék. A gyermekekkel foglalkozó felnőttek modellszerepének nagy jelentőséget tulajdonítunk. Fontosnak tartjuk, hogy külsőségekben, tárgyi környezetünkben tükröződjön felvállalt nevelési rendszerünk tartalma, és lehetőségeinkhez mérten pályázati, alapítványi támogatásból ez célirányosan gazdagodjon. Óvodánk minőségét az adja, - hogy sokrétű szaktudással rendelkező, innovatív, gyermekszerető, lelkiismeretes alkalmazotti közösség van, - a magas színvonalú nevelést-fejlesztést óvodapedagógusaink tudatos felkészültsége, magas erkölcsi szinten álló pedagógiai munkája biztosítja, akik 3

7 Intézményvezetői beszámoló Készítette: Kiss Attiláné önképzéseken, belső képzéseken és továbbképzéseken folyamatos fejlesztik ismereteiket, módszertani kultúrájukat, - igyekszünk megtartani az óvoda hagyományos funkcióját, a gyermekek boldog óvodás éveinek megteremtéséért dolgozunk, - az évente elvégzett partneri igény és elégedettség mérés eredményei alapján folyamatosan javítjuk, fejlesztjük az óvoda működését, - az intézmény rendelkezik a munkavégzéshez szükséges személy-tárgyi, pénzügyi feltételekkel, erőforrásokkal. Az Önkormányzati Intézkedési Terv, az Önkormányzati Minőségirányítási Program és a Pedagógiai Program összhangjának értékelése és a programok megvalósítása Az óvodai nevelés az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladata. A kötelezettség magába foglalja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű (lásd: SNI) gyermekek ellátását, a hátrányos helyzetű (továbbá: HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (lásd: HHH) gyermekek felzárkóztatásának, fejlesztésének, esélyegyenlőségének biztosítását. Az óvodák esetében a finanszírozás meghatározó eleme az óvodai csoportok száma, illetve az óvodába járó gyermekek száma. Intézményünk esetében a Szentesi Központi Óvoda jelenleg 5 tagóvodából áll: a Klauzál Utcai, az Apponyi Téri, a Szent Anna Utcai, a Farkas Antal Utcai és a Vásárhelyi Úti óvodákból. Óvodáink jövőjét nagyban befolyásolja a demográfiai helyzet. Városunk népességének csökkenése az óvodáink működését nagyban befolyásolja. Létkérdés a gyermeklétszám, aminek megtartása az eredményes pedagógiai munka mellett a város vonzerejétől, munka lehetőségeitől is függ. Az elmúlt időszakban kollegáimmal azt tapasztaljuk, a családok megélhetés utáni vágyukban nemcsak munkahelyet, városokat is váltanak, így nagy az év közbeni fluktuáció. Az intézmény tagóvodáiban a csoportok alakulása is ezt tükrözi. 4

8 Intézményvezetői beszámoló Készítette: Kiss Attiláné Óvoda 2011/2012. tanév gyermekek száma SNI gyermekek Hgyermekek száma csoport Apponyi Téri Tagóvoda Bocskai Utcai Tagóvoda Farkas A Utcai Tagóvoda Klauzál Utcai Tagóvoda Szent A Utcai Tagóvoda Vásárhelyi Úti Tagóvoda Összesen /2013 Óvoda gyermekek száma SNI gyermekek Hgyermekek száma csoport Apponyi Téri Tagóvoda Bocskai Utcai Tagóvoda Farkas A Utcai Tagóvoda Klauzál Utcai Tagóvoda Szent A Utcai Tagóvoda Vásárhelyi Úti Tagóvoda Összesen

9 Intézményvezetői beszámoló Készítette: Kiss Attiláné /2014. tanév Óvoda gyermekek száma SNI gyermekek Hgyermekek száma Klauzál utcai tagóvoda Apponyi Téri tagóvoda Farkas Antal utcai tagóvoda Szent Anna utcai tagóvoda Vásárhelyi úti tagóvoda Összesen csoport szeptember 01-től az óvodai körzetben 21 gyermekcsoport működéséhez kaptunk engedélyt. A következő tanévben a Farkas Antal Utcai óvodába kevesebb gyermek iratkozott, így szeptember 01-én 20 gyermekcsoportot indíthattunk. A 2013/2014-es tanévben a Klauzál Utcai Óvodába a beiratkozó gyermekek magas száma következtében 1 gyermekcsoporttal tudtuk bővíteni az indítható csoportok számát az új óvodai épületben. A gyermekcsoport csökkenés és növekedés a nyugdíjazások miatt nem érintett személyi változtatásokat. Az Önkormányzati Minőségbiztosítási Program az intézményünk részére megfogalmazza a fenntartó elvárásait. Gazdálkodás területén: A nevelési-oktatási intézmények gazdálkodása legyen racionális és takarékosságon alapuló. A pályázat megnevezése A pályázat megvalósítása Fenntartási időszak 6

10 Intézményvezetői beszámoló Készítette: Kiss Attiláné HEFOP P /0.1 Érték és innováció a térségi közoktatásban HEFOP /B-09/ /1.0 Korszerű eszközök a kompetencia alapú nevelésben TÁMOP // Szakmai megújulás a szentesi közoktatási intézményekben TÁMOP 3.3.2/08/ Egyenlő esélyért Szentesen TÁMOP /10/1 Csodák Palotája Szentes Városban Comenius projekt Egy életen át tartó tanulás Az elmúlt 2,5 évben igyekeztünk takarékosan működni. Az éves előirányzatainkat, költségvetésünket nem léptük egyszer sem túl, a takarékossági intézkedési terveinket minden évben próbáljuk betartani és betartatni. A dologi kiadásaink szűkös keretek között működik, alapítványaink, valamint pályázataink által tudjuk finanszírozni e jellegű kiadásainkat. Feltételrendszereinket a következő pályázatok támogatásával tudtuk kiegészíteni. A nevelőmunka területén A nevelőmunkák során tiszteletben tartjuk a gyermek adottságait, melyek a fejlesztésnek határt szabnak, ugyanakkor a személyiségfejlesztés során számolunk a gyermek belső érési folyamatával is. Az érés során válik láthatóvá, hogy a fejlődés nem egyenletes, hanem hol felgyorsuló, hol lelassuló, időnként stagnáló, néha visszaeső vonulat. A gyermek megismerése és fejlesztése az óvodába lépés első pillanatában kezdődik és folyamatosan tart az iskolába lépésig. Olyan külső (tárgyi) és belső (pszichés) feltételek megteremtésére törekszünk, ahol a gyermek pszichés funkciói a spontán érés mellet optimálisan kibontakozhatnak. Hatékony nevelői befolyással, megfelelő szociális környezetben biztosítjuk a gyermek egyéni képességeinek fejlesztését tudatos odafigyeléssel, követéssel, támogatással. Arra törekszünk, hogy minden gyermek a maga módján, a maga ütemében és saját képességei szerint a lehető leginkább tudjon kibontakozni, fejlődni. 7

11 Intézményvezetői beszámoló Készítette: Kiss Attiláné Pedagógiai Programunk illeszkedik a hazai óvodapedagógiai hagyományokhoz. Felelősségteljes feladatunk, hogy nevelési rendszerünk alkalmazásával az iskolába kerülő gyermekek tanuláshoz szükséges képességeit alkalmassá tegyük az iskolai tanulás megkezdéséhez, és eközben boldog gyermekkorukat megőrizhessék. Programunk alapjául olyan nevelési rendszert választottunk, amely adottságainkra, szokásainkra, eddigi értékeinkre építve a teljes személyiségfejlesztés feladatainak komplex megvalósítását segíti. Nevelési rendszerünk alapelvei - Nevelési rendszerünkben messzemenően érvényesül a gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása, megismerése. - Olyan attitűd fogadja a gyermekeket, ahol a másság felé fordulás természetes, a szokásrendszer következetes és megalapozott, illetve a fejlődés alapja a féltő, óvó, gondoskodó szeretet és biztonság. Biztosítjuk a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlődését a preventív feladatok minél szélesebb körű megvalósításával. - A biztonságérzet és a szeretet érzésének erősítésével partnerkapcsolat kialakítása a gyermek-felnőtt között. Az érzelmi biztonságot nyújtó pedagógusmodell hatása kiemelt fontosságú. - A szocializáció folyamán beépítjük a gyermekek személyiségébe a társas együttműködés szabályait, mintaadással kialakítjuk a megfelelő életvitel és az egészséges életmód iránti igényt és megalapozzuk a környezettudatos viselkedést. - A kommunikáció fejlesztése hangsúlyos szerepet kap, valamennyi tevékenységforma keretében megjelenik, ösztönözzük a gyermekeket a beszédkedvre. - A gyermekek életszükségleteiből fakadó legfontosabb tevékenységeket - szabad játék és mozgás - középpontba helyezzük, emellett fontosnak tartjuk a játékba integrált önkéntes és cselekvéses tanulást. - Komplex nevelési rendszerünkben érvényesítjük az inkluzív pedagógiát, ahol a gyermek teljes személyiségének fejlesztését egyéni szükségleteihez, fejlődési üteméhez, azaz önmagához képest differenciálva valósítjuk meg. - A természet és élet közeliség, a nemzeti kultúra és hagyományőrzés hangsúlyozottan érvényesül a tevékenységrendszerünkben. 8

12 Intézményvezetői beszámoló Készítette: Kiss Attiláné Nevelőmunkánk során arra törekszünk, hogy megalapozzuk és kialakítsuk az egész életen át tartó tanulás igényét és képességét. - Nevelési rendszerünk folyamatában támaszkodunk a családokkal és az óvodai nevelést segítő intézményekkel való együttműködésre. - Az óvodába lépéstől az iskolába kerülésig folyamatosan nyomon követjük a gyermek fejlődését: Egyéni fejlődési napló vezetésével. A Szentesen működő Iskolákkal a kapcsolatunk új alapokra helyeződött új szemléletű. Egyre több közös rendezvényt szervezzünk nagycsoportos gyermekek részére, az óvoda-iskola átmenet megkönnyítésére. Gyerekeink így az iskolába készülő utolsó évben nyitott szívvel, érdeklődéssel várják az iskolai éveket. 2.Az Intézmény környezete Szentes városában a demográfiai változások miatt az utóbbi években folyamatosan zajlott az óvodarendszer racionálisabb működtetését célzó intézmény-átszervezés augusztus 17-től az Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet és a Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet összevonásával jött létre a Központi Óvoda, mely intézmény egy központi óvodából és akkor még hat tagóvodából állt ben újabb átszervezés történt a Klauzál Utcai Óvoda bővítésével - a Kossuth Utcai Óvoda és a Bocskai Utcai Óvoda megszűnt és beköltözött a Klauzál Utcai Óvodába-, így a megújult épületben 7 csoport működik. Az intézmény felújítása pályázat útján történt, melynek címe: Érték és innováció megteremtése a Klauzál Utcai Óvodában DAOP /2/2F-2f Az intézmény, a Szentesi Központi Óvoda egy központi óvodából és négy tagóvodából áll. Az intézmény tagóvodáinak bemutatása Klauzál Utcai Nyolcszínvirág Óvoda Az óvodát 1989-ben építették, melyet 1991-ben az önkormányzat megvásárolt. A három gyermekcsoportos, tágas épületben kisebb átalakítás után 4 tiszta csoport működött, és 2011 szeptemberétől az óvoda adott otthont a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekeknek is ben a már említett pályázati támogatással a városközpontban egy 200 férőhelyes, 8 gyermekcsoport fogadására alkalmas intézménnyé bővült. Az építkezés idejére a 9

13 Intézményvezetői beszámoló Készítette: Kiss Attiláné gyermekcsoportok a Kossuth Utcai Óvoda épületébe költöztek és zavartalan működött az intézmény, a gyermekek nevelése. A hozzánk felvett gyermekek többsége lakótelepi környezetből érkezik, de egyre szívesebben választanak minket kertes házban élő családok is. A szülők többsége azért választ minket, mert ismerik a munkánkat, jó hírünk van, illetve idősebb testvérek ide jártak. Óvodásaink jelentős része kis családokban él, a 3 agy több gyermekes családok aránya évek óta 5% körül mozog. Nevelő munkánk hatékonyságát és a gyermekek felzárkóztatását segíti a logopédus, a fejlesztőpedagógus és a gyógypedagógus. A helyi nevelési program alapján a kompetencia alapú nevelési programot valósítjuk meg. Óvodánk a családokkal való szoros együttműködését tűzte ki célul. A Családbarát óvoda számunkra azt jelenti, hogy a családokkal közös kézműves programokat, lovas kocsizást, szalonnasütést, liba napot, kirándulásokat, zenés műsorokat szervezünk. Kiemelt feladatunk a családi neveléssel harmóniában lévő óvodai nevelés megvalósítása. Apponyi Téri Mocorgó Óvoda Az óvodának tervezett épület 1975-ben épült lakótelepi környezetben. A lapos tetős, kis alapterületű udvarral rendelkező óvoda négy gyermekcsoport befogadására alkalmas. Az elavult udvari játékok folyamatos cseréje az óvoda alapítványának működtetésével valósult meg. Az óvodai nevelés alapját a MOZGÁS- kiemelten az úszás, gyógy úszás, gyermek torna, foci, gyermektánc - népi játék - képezi. A mozgás fejlesztő program, az egészséges életmódra nevelés a gyermekek egész napi tevékenységébe szervesen illeszkedik, biztosítva ezzel a személyiség sokoldalú fejlesztését. Farkas Antal Utcai Kincskereső Óvoda Az 1873-ban, illetve 1884-ben egyházi iskolának épült épületekben óvodaként 1953 és 1960 óta működik az intézményegység. Az óvoda két épülete egymással szemben helyezkedik el, a Kíséri városrészben. Az Árpád utcai épület 2010-ben került teljes felújításra. Az épületek környezete szép, tágas, a mozgásos játékokra és tevékenységekre nagyszerűen alkalmas. A hátrányos helyzetű gyermek nevelése során a gyermekvédelmi munka fontossága évről évre erősödik. A néphagyományőrző helyi nevelési program biztosítja a gyermekek egyénre szabott nevelését a magyar népi kultúra örök értékeinek átörökítésével, különleges tevékenység- és eszközrendszerének köszönhetően. Az óvoda alapítványa a szülők aktív 10

14 Intézményvezetői beszámoló Készítette: Kiss Attiláné részvételével évek óta sikeresen segíti a színvonalas szakmai munkát korszerű játékeszközök beszerzésével. Szent Anna Utcai Csicsergő Óvoda 1965-ben épült 3 csoportos óvodának tól bővítéssel 4 csoportban 100 férőhellyel működik. A Kurca partján fekvő óvoda sajátos természeti környezetben található. A nagy alapterületű, fás, füves udvarrészek minden évszakban gazdag lehetőséget biztosítanak a levegőzésre, a testmozgásra, a megfigyelésekre, minden korosztály számára. Az óvoda a környezeti nevelésre alapozott helyi nevelési programhoz méltón 2006-ban elnyerte a Környezetvédelmi Minisztériumtól a ZÖLD ÓVODA elismerő címet ben a cím viselésére újból jogosultságot szerzett az óvoda és MADÁRBARÁT ÓVODA címmel is rendelkezik az intézmény. Az óvoda alapítványának támogatásával folyamatosan bővül a fejlesztő eszköztár, mely lehetővé teszi a gyermekek egyéni fejlesztése mellett a természet közeli élményeken, játékon és mozgáson alapuló egészséges életmód kialakítását. Vásárhelyi Úti Varázskuckó Óvoda 1960-as évek végén magánháznak épült és 1977 óta működik óvodaként. Az óvoda vonzáskörzetében található a város roma-telepe. Az itt élő családok gyermekei többségében ebben az óvodában részesülnek intézményes nevelésben. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nagyobb számban nevelő óvodában az óvó, gondozó, védő és preventív feladatok válnak folyamatosan hangsúlyossá. A helyi pedagógiai gyakorlat célja a testi, lelki egészség megőrzése mellett a gyerekek kommunikációjának, kreativitásának fejlesztése a művészetek erejével. Személyi feltételek A Szentesi Központi Óvoda intézményeiben a Szentes Város Önkormányzat Képviselőtestületének határozata alapján biztosítja a személyi feltételeket. Az óvodákban stabil feltételek mellett végezhetik a dolgozók a munkájukat. Minden csoportban 2 óvodapedagógus és 1 dajka látja el a feladatokat. 3 csoportonként pedagógiai asszisztens segíti a dolgozók munkáját. Körzetünkben egy félállású óvodapszichológus segíti a gyermekek személyiségfejlesztését. 11

15 Intézményvezetői beszámoló Készítette: Kiss Attiláné Jelenleg intézményünkben 42 óvodapedagógus végzi a nevelőmunkát, ebből 1 intézményvezető, 2 intézményvezető helyettes és 5 tagóvoda vezető. Az óvodapedagógusok munkáját 21 dajka és 5 pedagógiai asszisztens segíti. További munkatársak alkalmazásával - 2 óvodatitkár, 2 (4órás) takarítónő, 2 (8 órás) udvaros és 2 (6órás) udvaros tudjuk biztosítani az intézmény hatékony és eredményes működését. A beszámoltatási időszakban, az éves során sok közmunka programba részt vevő munkatársunk volt, akik nagyban segítették munkánkat. Óvodapedagógusaink főiskolát végeztek, többen szereztek szakvizsgát és különféle végzettséget, amit munkájuk során kiválóan alkalmaznak. Szakvizsgás végzettségek Differenciáló fejlesztő pedagógus Gyermektánc az óvodában pedagógus Gyógypedagógus Gyógy-testnevelő Közoktatás vezető Mentálhigiéné Nevelőtanár Nyelv és beszédfejlesztő óvodapedagógus Óvodai környezeti nevelő Mozgáskonduktor Testnevelő szakos tanár 2 fő 1 fő 2 fő 2 fő 9 fő 1 fő 1 fő 2 fő 1 fő 1fő 1 fő Egyéb képzettségek Bábcsoportvezető Cigány gyermekek nevelése Cigány - lovári nyelvvizsga Drámajáték Dyslexia prevenció EU pályázatíró Együttnevelés elmélete és gyakorlata Fejlesztőpedagógia Gyermek fantázia aerobic Gyógypedagógiai asszisztens Játék és gyermektánc Korszerű mozgásfejlesztés Kompetencia alapú programcsomag alkalmazó Óvodai szakértő Mentálhigiéné Relaxáció 1 fő 4 fő 1 fő 5 fő 1 fő 3 fő 2 fő 4 fő 2 fő 3 fő 3 fő 7 fő 5 fő 1 fő 3 fő 7 fő 12

16 Intézményvezetői beszámoló Készítette: Kiss Attiláné Sindelar részképesség terápia Számítógép kezelés Tanulási és magatartási zavar terápia Úszóedző IPR alapképzés 16 fő 22 fő 3 fő 1 fő 42 fő A logopédiai, fejlesztőpedagógiai feladatok megvalósítása a kidolgozott munkarend keretei között az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai látják el. Az SNI gyermekek ellátását a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, szakiskola Hódmezővásárhely Kutasi út alatti intézmény végzi. A gyermekközösség jellemzői A gyermekek csoportba való szervezését a évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről előírása alapján a Pedagógiai Programunk, az SZMSZ, a Házirend a Minőségirányítási Programunkban rögzítettek alapján, valamint a szülői igényeket figyelembe véve végezzük. A csoport elosztásnál a törvényi előírásokat követjük, és figyelembe vesszük a szülői igényeket. Az intézményeinkbe a gyermekek különböző képességekkel érkeznek. Az óvodapedagógusok feladata, hogy a gyerekek képességeit megfigyelje, felmérje, meghatározza a fejlődés irányát és mindezek alapján a hiányosságokat kompenzálja, a tehetségeket gondozza. A tanulási zavarokkal küzdő, érzékszervi vagy mozgásszervi, nehezen szocializálható, halmozottan hátrányos helyzetű vagy kiemelkedő képességű gyermek sajátos törődést igényelnek. Az óvodapedagógus javaslata, a szülő beleegyező nyilatkozata és a szakember felmérése, fejlesztési terve alapján a rászoruló gyermekek szakszerű segítséget kapnak egyéni képességeik fejlesztése érdekében a Pedagógiai Szakszolgálat szakembereitől. Szükség esetén a Szakértői Bizottság szakvéleményét kérjük, mely alapján megfelelő szakember - gyógypedagógus, logopédus, mozgásterapeuta, fejlesztő pedagógus, óvodapszichológus foglalkozik a gyermekkel az előírt óraszámban. Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek 1. számú melléklet: Szentesi Központi Óvoda adatai Az alkalmazottak tevékenysége 13

17 Intézményvezetői beszámoló Készítette: Kiss Attiláné Az alkalmazottak közössége az intézményeinkbe közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók. Az intézmények dolgozóit a magasabb jogszabályok és a fenntartó engedélyezése alapján megállapított munkakörökbe, az intézményvezető alkalmazza. Az óvoda vezetőségét az intézményvezető a 2 helyettes és a tagóvoda vezetők alkotják. Az óvoda kibővített vezetősségéhez tartoznak a munkaközösség vezetők, a minőségi csoport vezetője, a Közalkalmazotti Tanács vezetője, a Szakszervezet vezetője és a Szülői szervezet vezetője. A Szentesi Központi Óvoda intézményvezetője látja el a munkáltatói feladatokat, aki munkáját a jogszabályok, a fenntartó előírásai, valamint az óvoda belső szabályzatai alapján előírtak szerint látja el. Az intézményvezető döntése, a nevelőtestület véleménye alapján és belső pályázat útján kapnak megbízást az intézményvezető helyettesek és a tagóvoda vezetők a feladatok ellátásával. Az intézményvezető és helyetteseinek kapcsolattartása folyamatos, napi szintű. A vezetőség rendszeresen tart megbeszélést, aktuális feladatokról. Az óvodai szakmai munkaközösségek az intézmény Pedagógiai Programja, és a tagok javaslata alapján készült éves munkatervek szerint működnek, végzik a belső képzéseket. A szülők csoportonként szülői közösséget hoznak létre. A közösség 3-4 fős szülői szervezetet, közösséget hoznak létre, melyet évente újra választanak. Az azonos csoportba járó gyerekek közösséget alkotnak, ez az óvodai csoport, aminek az élén óvodapedagógus áll. Az óvodapedagógusokat a csoport vezetésével az óvodavezető bízza meg. Az óvodapedagógusok tervező munkája, szakmai feladatai A játék A gyermeki játék az emberi lélek mélyéből fakad, ősi ösztönök, erők ellenállhatatlanul törnek utat maguknak. (Petrás Anna) 14

18 Intézményvezetői beszámoló Készítette: Kiss Attiláné A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. Ebben az életszakaszban a gyermekek egész napját a játéktevékenység határozza meg. Kiemelt jelentőségű, a pszichikumot, a mozgást, az egész személyiséget fejlesztő, élményt adó tevékenység, ahol tapasztalataik, ismereteik, élményeik feldolgozása történik. A játékot a gyermekek alapvető és legfőbb tevékenységformájának tekintjük, mely egész óvodai nevelésünket átszövi, és a játékos tevékenységszervezésben is meg kell mutatkoznia. Megváltozott a játék helye az óvodai élet egészében. Új értékek fogalmazódtak meg, melyeket figyelembe veszünk a játék tervezésénél, megszervezésében, a kapcsolódó célok és feladatok meghatározásánál, mint - A gyermek autonómia - A gyermek tisztelete - Önállóság - Egyéni fejlődési ütem - Tolerancia és szolidaritás - Kooperáció - Integratív pedagógiai stílus. Feladat A nyugodt légkör biztosítása, az elmélyült játék feltételeinek megteremtése. A napirenden belül elegendő idő és hely biztosítása a játék számára. A játékhoz szükséges eszközök folyamatos biztosítása. Ötletek, lehetőségek, helyzetek teremtése a sokszínű játék kialakításához. Az egyéni élményeken túl, közös élményszerzési lehetőségek kihasználása a játék fejlesztése érdekében. A gyermeki játék önállóságának tiszteletben tartása. A játék továbbfejlesztése érdekében az óvodapedagógus kapcsolódjon be a játékba és játsszon együtt a gyermekekkel. A szabad játék érdekében alapvető együttélési szabályok, szokások megismertetése, tudatosítása. A tevékenység megszervezése A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű, elmélyült játék kibontakozását. Mindezt az óvodapedagógus szükség és igény szerinti együttjátszásával, támogató, serkentő, ösztönző magatartásával éri el. 15

19 Intézményvezetői beszámoló Készítette: Kiss Attiláné Biztos felkészültséggel kell rendelkeznünk a gyermekneveléssel foglalkozó szaktudományokról. Ismerjük a különböző játékfajták sajátosságait, pedagógiai funkcióit. A gyermek biztonságérzete, az óvodapedagógussal való közvetlen kapcsolata fontos szubjektív feltételei a játék spontán kibontakoztatásának. Ezért magunk is szívesen játszunk és próbálunk a játék nyelvén kommunikálni a gyermekekkel. A szabad játék komplex tevékenységforrás, melyet az óvodapedagógusnak tudatosan kell felhasználnia a nevelés folyamatában a célok eléréséhez. Feladatunk az élmények nyújtása, a tapasztalatszerzés irányítása. A különböző játékformák és azok tartalmának gazdagításához nagyon sok közös élményt kell biztosítanunk, amik a gyermekek képességeinek fejlődését segítik elő, így válhat a játék a személyiségfejlesztés alapvető eszközévé. A éves korra általában jellemző játéktémák a közös és egyéni élmények hatására alakulnak ki, mélyülnek el, majd a pillanatnyi aktualitásoknak megfelelően formálódnak át. Arra törekszünk, hogy a tapasztalat-, és ismeretszerzés pozitív érzelmeket váltson ki. Az óvodán kívüli tapasztalatszerzés szintén megjelenik az óvodai játékban. Ez nem csupán a játék, de az egyéni bánásmód, a családdal való együttnevelés érdekében is jelentős. Az erkölcsi-szociális érzelmek alakítása A gyermekek életét meghatározó szokásrendszer minden csoportnak sajátos légkört ad. Ez alapja a biztonságos, derűs, szeretetteljes közösségi életnek, amiben a gyermekek társas kapcsolatai, erkölcsi tulajdonságai, normái kialakulnak. A közös élmények, a közösen végzett tevékenységek, a közös együttlétek, a közös munka olyan erkölcsi tulajdonságokat erősít meg, mint az egymás iránti figyelmesség, felelősségérzet, megértés, tolerancia, a másság elfogadása. Segítjük, támogatjuk a gyermekek között létrejövő kapcsolatokat, barátságok, kisebb csoportok kialakulását, az érzelmekre épülő, kapcsolatteremtő képességek kibontakozását. A mindennapi testi-lelki edzés biztosításával fejlesztjük a gyermekek erőnlétét, alkalmazkodó képességét, harmonikus testi fejlődését. Az esztétikai érzelmek alakulása 16

20 Intézményvezetői beszámoló Készítette: Kiss Attiláné A gyermekek esztétikum iránti igényét a széphez való belső viszonyukkal tesszük elérhetővé. Az esztétikai ízlést alapozó élmények kiváltását komplex esztétikai hatásokkal érhetjük el, ezért összekapcsoljuk a mindennapi élet, a természet és a művészetek esztétikáját. A hagyományosan értelmezett művészeti nevelés: irodalom, zene, népművészet, képzőművészetek megismerése mellett az újabban megjelent művészeti ágak: a film, a televízió is hatnak a gyermek fejlődésére. Negatív hatásait nem kerülhetjük ki, nem tilthatjuk meg, ezért próbáljuk beépíteni nevelésükbe. A természet esztétikája magába foglalja a bennünket körülvevő táj, természeti jelenségek szépségeit. A gyermekek szívesen tartózkodnak a szabadban, gyönyörködnek a természet szépségeiben, kíváncsian figyelik a táj, a növényállatvilág, az évszakok változásait. De nemcsak az érintetlen természet szépségeiben lehet gyönyörködni, hanem az alakított környezetben is: kertek, parkok, épületek, lakások, stb. Sétáink során számtalan lehetőség adódik a csúnya és a szép megláttatására. Környezetünk önálló felfedezésével lehetővé tesszük a környezetvédelemhez, a természetalakításhoz, a környezet esztétikájához kapcsolódó érzelmi viszonyok kialakulását. A felnőttek példája nyomán a gyermekek tudomást szereznek a természetben való helyes viselkedésről, pl. nem dobják el a szemetet, nem tördelik le a fák, bokrok ágait. Fontos feladatnak tekintjük a mindennapi élet esztétikájára való figyelemirányítást. Ide tartozik a viselkedés, az illem, a beszéd, az öltözködés, a tisztálkodás, és az étkezés szokásainak megismerése, gyakorlása. Az intellektuális érzelmek kialakítása A gyermekek kíváncsiságára, érdeklődésére, megismerési vágyára épülő tapasztalatszerzésekkel lehetővé tesszük, hogy egyre több ismeretet szerezzenek az őket körülvevő szűkebb-tágabb környezetről. A környezet élményekkel telített befogadása, megismerése segíti őket abban, hogy jól tájékozódjanak, biztonsággal mozogjanak környezetükben. A kíváncsiságot felkeltő tevékenységek, a környezetben gyűjtött tapasztalatok élményszerű átélése, újra rendezése során sok érdekes problémahelyzettel találkoznak a gyermekek. A probléma megoldása segíti az egyszerű gondolkodási műveletek 17

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-152/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 2012/2013. nevelési, ill.

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Szentesi Központi Óvoda munkájáról Melléklet: Beszámoló Szakszervezet véleménye Szülői Munkaközösség véleménye

Tárgy: Beszámoló a Szentesi Központi Óvoda munkájáról Melléklet: Beszámoló Szakszervezet véleménye Szülői Munkaközösség véleménye Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: P-2070/2016. Témafelelős: Kiss Attiláné intézményvezető Rózsáné Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy:

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Beszámoló. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról.

Beszámoló. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. Beszámoló A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról. Nyírmada, 2012. augusztus 31. Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk elmúlt egy

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Zöld Óvodából ökoiskolába. Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Zöld Óvodából ökoiskolába. Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Zöld Óvodából ökoiskolába Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet saly.erika@ofi.hu Fogalmi meghatározás Mit jelent az, hogy Zöld Óvoda? A Zöld Óvoda kritériumrendszere 1. Kapcsolat

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. Beszámoló A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Nyírmada, 2014. május 25. Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk elmúlt egy évi

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Az IMIP megvalósításának értékelése 2010 2011-es tanév

Az IMIP megvalósításának értékelése 2010 2011-es tanév Az IMIP megvalósításának értékelése 2010 2011-es tanév Készítette: Koncz Jánosné intézményegység-vezető Freschli Józsefné IMIP csoportvezető Bevezetés A nevelési évre betervezett közösségi programok, átgondolt

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 206-207-es nevelési évre Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda 078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 35-9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23., (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő Testülete 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Beszámoló 2013-2014-es nevelési év működéséről Az óvoda három éves kortól

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI ÓVODA ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI ÓVODA ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI ÓVODA ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL 2011-2012-es nevelési év Készítette: Varjú Judit intézményvezető Tisztelt Képviselő-testület! A Vásártéri Óvoda vezetőjeként beszámolómban tájékoztatni kívánom

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben