282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet"

Átírás

1 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről A Kormány az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 31. -a (4) bekezdésének a), b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: (1) A 2. számú mellékletben meghatározott szakkérdésekben szakértőként kizárólag az ott felsorolt, az igazságügyi és rendészeti miniszter által alapított igazságügyi szakértői intézmény (a továbbiakban: intézmény), az orvostudományi képzést folytató egyetem igazságügyi orvostani intézete (a továbbiakban: egyetemi intézet) vagy más állami szerv járhat el. (2) A 2. számú melléklet 1. pont b)-c) alpontja szerinti szakkérdésben kizárólag az eljárásra jogosult egyetemi intézet vagy intézmény igazságügyi orvostan vagy patológia szakterületen bejegyzett szakértője adhat szakvéleményt. (3) A 2. számú melléklet 1. pont a) alpontja szerinti szakkérdésben kizárólag az eljárásra jogosult egyetemi intézet vagy intézmény két olyan szakértője járhat el, akik közül az egyik igazságügyi orvostan szakterületen, a másik igazságügyi orvostan vagy patológia szakterületen szerepel a névjegyzékben. (4) 3. (1) Az egyetemi intézet a mellékletekben meghatározott szakkérdésekben jár el. (2) Ha e rendelet illetékességi területet állapít meg, az intézmény és az egyetemi intézet a mellékletben meghatározott illetékességi területen jár el. Az intézmény és az egyetemi intézet kivételesen illetékességi területén kívül is eljárhat, ha az eljárásra illetékes intézmény és az egyetemi intézet adott ügyben kizárási vagy egyéb ok miatt akadályoztatva van. (3) Ha e rendelet illetékességi területet nem határoz meg, az intézmény és az egyetemi intézet illetékessége az ország egész területére kiterjed. 4. (1) A 3. számú mellékletben meghatározott szakterületek szerinti szakkérdésekben elsősorban az ott megjelölt intézmény, intézet vagy más állami szerv ad szakvéleményt. (2) Ha az (1) bekezdés alapján eljárásra jogosult intézmény, intézet vagy más állami szerv kizárási vagy egyéb ok miatt akadályoztatva van, más szerv, illetve szakértő is kirendelhető. 5. A 4. számú mellékletben meghatározott szakkérdésekben az ott megjelölt intézmény, intézet vagy szervezet szakvéleményt adhat. 6. (1) A rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. (2) A 2. számú melléklet 1. pontja január 1-jén lép hatályba. (3) 1. számú melléklet a 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelethez 2. számú melléklet a 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelethez Szakvélemény adására kizárólagosan feljogosított szervek 1. A szakkérdés (vizsgálat) megjelölése Halottakkal kapcsolatos vizsgálatok: a) igazságügyi boncolás b) hatósági boncolás c) ismeretlen személyazonosságú halottak boncolása Illetékes állami szerv Budapest, illetőleg Pest és Nógrád megye területén: Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Igazságügyi Orvostani Intézete ISZKI Budapesti Orvosszakértői Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye területén: ISZKI Miskolci Szakértői Intézet Baranya, Somogy és Tolna megye területén: Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Igazságügyi Orvostani Intézete

2 ISZKI Kaposvári Szakértői Intézet Csongrád megye területén: Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Igazságügyi Orvostani Intézete Bács-Kiskun és Békés megye területén: ISZKI Kecskeméti Szakértői Intézet ISZKI Szegedi Szakértői Intézet Fejér és Veszprém megye területén: ISZKI Veszprémi Szakértői Intézet Győr-Sopron és Komárom-Esztergom megye területén: ISZKI Győri Szakértői Intézet Vas és Zala megye területén: ISZKI Szombathelyi Szakértői Intézet Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megye területén: ISZKI Szolnoki Szakértői Intézet Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén: Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Igazságügyi Orvostani Intézete 2. Biológiai vizsgálatok: a) DNS vizsgálat b) véralkohol, vérfolt, testváladék, haj-szőr, diatóma, szén-monoxid, szövettani vizsgálat csontvázlelet alapján történő személyazonosítás c) ételmérgezéssel és ételfertőzéssel kapcsolatos bakteriológiai szakkérdés d) vírustani vizsgálat egyetemi intézetek ISZKI Budapesti Orvosszakértői Intézet Igazságügyi Szakértői és Kutatóintézet egyetemi intézetek Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) Országos Epidemológiai Központ (OEK) 3. Toxikológiai vizsgálatok: a) igazságügyi boncolásból származó minták megerősítő vizsgálata b) biológiai minták toxikológiai vizsgálata, ha nem esik az a) pontban foglaltak alá c) anyagmaradványok, minták toxikológiai vizsgálata d) gombamérgezés esetén ételmaradék és gombamaradvány vizsgálata e) f) gyermekjáték, csomagoló- és tárolóanyag, kozmetikai készítmény toxikológiai vizsgálata g) mérgező hatású anyaggal történt emberi mérgezési eset toxikológiai szakkérdései egyetemi intézetek Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) 4. 5.

3 6. Lőfegyverrel elkövetett bűncselekmény esetén az ismeretlen lőfegyverek, töltényhüvelyek és lövedékek azonosítási vizsgálata 7. Sugárzó anyaggal és sugárártalommal (ionizáló és nem ionizáló) kapcsolatos szakkérdés Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI) Bankjegyre, pénzérmére, készpénz-helyettesítő fizetési eszközre vonatkozó, valamint a pénzforgalommal kapcsolatos szakkérdés Magyar Nemzeti Bank 10. A biztonsági okmányok védelméről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének I. részében felsorolt biztonsági okmányok vizsgálata 11. Ujjnyom-tenyérnyom vizsgálata (daktiloszkópia) 12. Kábítószer szubsztancia alapú vizsgálata 3. számú melléklet a 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelethez Szakvélemény adására elsősorban feljogosított szervek 1. A szakkérdés (vizsgálat) megjelölése Okmányszakértői vizsgálatok: a) külföldi hatóság által kibocsátott, határátlépést lehetővé tevő okmányok vizsgálata b) nemzetbiztonsági, honvédelmi vagy rendőrségi szempontból kiemelt fontosságú szervek által biztonsági okmányként kiadott igazolványok, engedélyek vizsgálata c) a biztonsági okmányok védelméről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének II. részében felsorolt okmányok vizsgálata Illetékes állami szerv Robbanószerekkel kapcsolatos vizsgálatok: a) robbanóanyagok, és azok robbantási maradékának kémiai-analitikai vizsgálata b) robbanószerek vizsgálata Polgári és állami légiközlekedéssel kapcsolatos szakkérdés Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Parancsnoksága Tűzszerész Szolgálat Nemzeti Közlekedési Hatóság 4. Nemesfémmel kapcsolatos vizsgálatok: a) nemesfémek, illetve nemesfém tárgyak Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal vegyészeti, laboratóriumi, optikai (fémjel Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság azonosítási) vizsgálatával, hitelesítésével összefüggő szakkérdés

4 5. b) nemesfémjelzések, hamis fémjelek, valamint a jogszabálynak nem megfelelő nemesfém tárgyak kriminalisztikai és egyéb természettudományos módszerekkel történő vizsgálata esetén Leplezett információgyűjtésre alkalmas technikai eszközök és módszerek vizsgálata Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 6. Büntetőeljárás során írásszakértői vizsgálat 7. A védett és fokozottan védett területek (Natura 2000) állapotára, továbbá a tájvédelemre vonatkozó Nemzeti Park Igazgatóság szakkérdés 8. Növényvédő szer, rovar és rágcsálók irtására alkalmas anyag maradékának meghatározása élelmiszerben és egyéb anyagban élelmezésegészségügyi szempontból Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 9. Állategészségügyi vizsgálatok: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal a) állat- és takarmánymérgezésnél állati hullarész, takarmány-, és méregmaradvány vizsgálata, b) állatok oltási balesetei, állatgyógyászati oltó- és kórjelző anyagok vizsgálata c) állat és takarmányféleség bakteriológiai vizsgálata 10. Munkabiztonsági vizsgálatok: Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség a) súlyos munkabalesetek vizsgálata b) az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet 4. (3) és (4) bekezdése alapján a 2. és 3. kategóriába tartozó egyéni védőeszközök megfelelőségének vizsgálata 11. Gyógyszerek vizsgálata Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI)

5 4. számú melléklet a 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelethez Szakvélemény adására feljogosított szervek 1. A szakterület és az ahhoz kapcsolódó szakkérdés A szakvélemény adására feljogosított szervezet (vizsgálat) megjelölése Büntetőügyekben szükséges kriminalisztikai és egyéb szakkérdések esetén felmerülő vizsgálatok: a) az alkotmányos rendet sértő nyomdai és sajtótermékek vizsgálata b) értékpapír, értékcikk, egyéb okmány vagy nyomtatvány eredetiségével, illetve hamisításával kapcsolatos vizsgálat c) nyelvészeti vizsgálat d) hangtechnikai vizsgálat e) írásszakértői vizsgálat f) fotó- és videotechnikai vizsgálat g) kémiai anyagok analitikai vizsgálata h) fizikai vizsgálat i) textilszakértői, vegyészeti vizsgálat, ideértve (a toxikológiai és az áruminőségi vizsgálatok kivételével) öngyulladással és egyéb tűzesettel kapcsolatos vegyelemzés j) fegyver- és lőszerszakértői vizsgálat k) nyomszakértői vizsgálat 1) tárgy fénykép alapján történő azonosítása m) mikromaradványok vizsgálata n) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete kizárólagos hatáskörébe nem tartozó iratok okmányszakértői vizsgálata o) személy fénykép alapján történő azonosítása Igazságügyi Szakértői és Kutatóintézet p) vegyészeti vizsgálat, termékhamisítási ügyekben fizikai-kémiai vizsgálatok, ideértve az eredetiség Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézete vizsgálatát is 2. Tűzvédelmi szakterületekkel kapcsolatos vizsgálatok a) építmények tűzvédelme, tűzoltó technikai eszközök, tűzvizsgálat b) az a) pontban nem említett tűzvédelmi kérdések esetében Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és Katasztrófavédelmi Igazgatóságok Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és Katasztrófavédelmi Igazgatóságok A levegőkörnyezettel, illetve annak múltbeli és jövőbeni állapotával összefüggő szakkérdés A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló évi LXXIV. törvény IV. fejezetében meghatározott kérdések vonatkozásában (ipari baleset-megelőzés) Országos Meteorológiai Szolgálat Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 5. Kulturális szakterületek: 1. Kulturális javakkal összefüggő szakkérdések a) régészeti leletek, történeti emlékek és Magyar Nemzeti Múzeum

6 fotótörténeti emlékek vizsgálata, numizmatika b) természettudományi emlékek vizsgálata Magyar Természettudományi Múzeum c) műszaki és technikatörténeti tárgyak vizsgálata Országos Műszaki Múzeum d) képző- és iparművészeti emlékek vizsgálata Magyar Nemzeti Galéria Szépművészeti Múzeum Iparművészeti Múzeum e) néprajzi emlékek vizsgálata Néprajzi Múzeum f) irodalom- és színháztörténeti emlékek vizsgálata Petőfi Irodalmi Múzeum Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet g) zene- és hangszertörténeti emlékek vizsgálata Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete Zenetörténeti Múzeuma Iparművészeti Múzeum h) könyvtári dokumentumok vizsgálata Országos Széchényi Könyvtár i) levéltári dokumentumok vizsgálata Magyar Országos Levéltár 2. Az 1. pontban megjelölt kulturális javak állagvédelme, restaurálása, preparálása Magyar Nemzeti Múzeum Magyar Természettudományi Múzeum Országos Műszaki Múzeum Magyar Nemzeti Galéria Szépművészeti Múzeum Képzőművészeti Egyetem Restaurátorképző Intézet Országos Széchényi Könyvtár Magyar Országos Levéltár 3. Mozgóképekkel összefüggő szakkérdések a) mozgóképgyártás Színház és Filmművészeti Egyetem b) mozgókép-terjesztés, állagvédelem Magyar Nemzeti Filmarchívum Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 4. Műemlékvédelemmel összefüggő szakkérdések Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 5. Régészeti lelőhelyekkel összefüggő szakkérdések Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Magyar Nemzeti Múzeum 6. Foglalkozási megbetegedés vizsgálata, foglalkozási eredet véleményezése Országos Munkahigiénés és Foglalkozásegészségügyi Intézet (OMFI) Jövedéki termékek adójogi minősítése, termékek áruosztályozása Zenei és irodalmi művek műfaji elhatárolási és átdolgozási kérdései A felszíni és a felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi állapotával összefüggő szakkérdés Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézete ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet Közhasznú Társaság (VITUKI Kht.)

1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám

1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám 1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám A Kormány 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelete az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi

Részletesebben

hatályos: 2015.03.01-2015.03.01 A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

hatályos: 2015.03.01-2015.03.01 A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd. Tartalomjegyzék. 24/2012. (V. 8.) BM rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd. Tartalomjegyzék. 24/2012. (V. 8.) BM rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd 54. szám Tartalomjegyzék 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 25/2012. (V. 8.) KIM rendelet 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet 22/2012. (V. 8.) NFM

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 198. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 27., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 198. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 27., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 27., hétfõ 198. szám Tartalomjegyzék 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 316/2010. (XII. 27.) Korm.

Részletesebben

A nemzeti erőforrás miniszter 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelete a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről

A nemzeti erőforrás miniszter 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelete a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 179. szám (2010. november 25.) 25991-25995.oldal A nemzeti erőforrás miniszter 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelete a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről A kulturális

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 77. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 171/2010. (V. 13.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 77. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 171/2010. (V. 13.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 77. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 13., csütörtök Tartalomjegyzék 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 172/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

MK 2013/189. 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

MK 2013/189. 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Tájékoztató új és módosított jogszabályokról a Magyar Közlönyben (MK) 2013. november 15. (189. szám) és 2014. március 20. (41. szám) közötti időszakban megjelent új vagy módosult jogszabályokat, amelyek

Részletesebben

9/2006. (II. 27.) IM rendelet. az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről

9/2006. (II. 27.) IM rendelet. az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről 9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 39. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 39. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 39. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. augusztus 5., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 22/2013. (VIII. 5.) BM KIM TNM együttes utasítás a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Részletesebben

5. fejezet. 5.1. A különböző minisztériumok, illetőleg az ezekhez tartozó hivatalok, intézmények, felügyeletek feladatai

5. fejezet. 5.1. A különböző minisztériumok, illetőleg az ezekhez tartozó hivatalok, intézmények, felügyeletek feladatai 174 5. fejezet A vegyi anyagokat kezelő minisztériumok, hivatalok és egyéb intézmények Cél: a kémiai biztonság és a vegyi anyag-kezelés különböző területeiért felelős minisztériumok és egyéb kormányzati

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

23/2015. (IV. 28.) EMMI

23/2015. (IV. 28.) EMMI 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei és a fővárosi és megyei kormányhivatalok átalakításával összefüggő módosításáról

Részletesebben

17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet. a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól

17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet. a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 9 -a (2) bekezdésének b) pontjában (a továbbiakban:

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2049 2160. OLDAL 2011. június 14. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1680 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

JOGSZABÁLY. L. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 782 Ft 2006. FEBRUÁR 13. TARTALOM

JOGSZABÁLY. L. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 782 Ft 2006. FEBRUÁR 13. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 782 Ft 2006. FEBRUÁR 13. oldal JOGSZABÁLY 34/2005. (XII. 28.) NKÖM rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól szóló 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet

Részletesebben

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló

Részletesebben

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről A Kormány az államháztartásról szóló,

Részletesebben

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről A Kormány az államháztartásról szóló,

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az életés

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017. Kormányrendeletek

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017. Kormányrendeletek M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017 III. Kormányrendeletek A Kormány 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelete az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 10., péntek Tartalomjegyzék 97/2015. (IV. 10.) Korm. rendelet A nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 30., hétfő Tartalomjegyzék 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A vízügyi ágazat irányításának átalakításával összefüggésben, valamint

Részletesebben

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 130. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 130. szám MAGYAR KÖZLÖNY 130. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 31., szerda Tartalomjegyzék 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelet Az egyes nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyokról és a nemzetbiztonsági

Részletesebben

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. -ában,

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. -ában, 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói

Részletesebben