Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény"

Átírás

1 Az Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Munkaterve tanév Készítette: Korfanti Andrea Intézményvezető

2 Felhasznált dokumentumok A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról. 20/2012. EMMI (VIII. 31.) rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a tanév rendjéről A évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény módosításáról Az Újpesti Általános Iskola és EGYMI Szervezeti és Működési Szabályzata, Pedagógiai programja (helyi tanterve) Pedagógusok, diákok, szülők által összeállított javaslatok

3 Az Újpesti Általános Iskola és EGYMI munkatervében olyan célokat fogalmaztunk meg, melyek megvalósítása reális lehetőség. Kiemelt célunk, hogy a nevelési feladatok és az eszközjellegű tennivalók összhangban legyenek, megtartva a pedagógia elsődleges szerepét. 1. Helyzetelemzés Az Újpesti Általános Iskola és EGYMI a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő intézmény. A működtetést a kerületi önkormányzat biztosítja a Gazdasági Működtetési Központon keresztül. 1.1 Általános helyzetkép Általános iskolánkban 8 évfolyamos képzés folyik. A tavalyi tanévtől a törvényi előírásoknak megfelelően és évfolyamon a mindennapos testnevelést heti 5 órában biztosítjuk. Ebben a tanévben az 1-2. és évfolyamos diákjaink tanulnak erkölcstant. Intézményünk iskolaotthonos rendszerben működik, így óráig biztosítottak a foglalkozások. 1.2 Tanulói létszámadatok szeptember 1-jén Iskolánkban, a tanévben 144 tanuló teljesíti tankötelezettségét, ebből 3 fő magántanulóként. A tanulócsoportok a szakértői bizottság véleménye alapján heterogén összetételt mutatnak. Ezért elsődleges és legfontosabb a differenciált óravezetés, valamint a törvényi előírásoknak megfelelően a habilitációs és rehabilitációs órakeret biztosítása. 1.3 Osztályok Évfolyam Osztályok száma Osztály megnevezése Létszám Osztályfőnök 1. évfolyam Kassai Valéria Logopédia 1. 8 Szabó Barbara 2. évfolyam Botos Andrea Logopédia 2. 6 Ráczné Végh Pálma 3. évfolyam Exler Orsolya 4. évfolyam Szijjártó Istvánné Logopédia Bagdy Zsuzsanna 5. évfolyam Nagy Katalin 6. évfolyam Németh Gyöngyi 7. évfolyam Körtélyesi Andrea 8. évfolyam Perlaki Andrea Autista csoport 8 Pappné Molnár Gabriella Autista csoport 7 Vajcsy Martucci Eszter Autista csoport 7 Tóth Edit Össz.:

4 2. Tárgyi feltételek biztosítása a tanévre Az új - egységes szerkezetű rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza az intézmények kötelező eszközeit és felszereléseit. Az előírásnak folyamatos beszerzésekkel, cserékkel tudunk eleget tenni. Ehhez az anyagi fedezetet egyrészt a KLIK, másrészt a GI költségvetése biztosítja. Teremkihasználtságunk maximális nyarán elvégzett felújítások, karbantartások - ebédlő és főzőkonyha teljes felújítása - tantermek és tanári szoba festése - tornaterem festése - csatorna vízhálózat szerelése - tankonyha felújítása - konditerem kialakítása 2.2 Munka és tűzvédelmi feladatok A munka és tűzvédelmi feladatokat külön szabályzat, a Tűzvédelmi szabályzat és Tűzriadó terv tartalmazza. Az épület kiürítésére vonatkozó tennivalók az SZMSZ-ben találhatók. A munka és tűzvédelmi feladatok ellátásáról a GI gondoskodik. Az intézmény dolgozóinak tűzvédelmi oktatása minden tanév elején az ő feladatuk. A pedagógusok az első tanítási órán a tanulókat tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesítik. Annak érdekében, hogy a gyerekeket felkészítsük egy esetleges kiürítés alkalmából a teendőkre, a tanévben tűz- és bombariadó próbát tartunk. Ennek időpontjai: október február 06. A próbariadóról jegyzőkönyv készül, mely iktatásra kerül. 2.3 A tulajdon védelme A pozitív példa mindig hatásosabb, mint a verbalitás. Nagy figyelmet kell fordítanunk az épület és a benne lévő javak védelmére. E cél megvalósítását szolgálja a tanári ügyelet. 3. Személyi feltételek Tanévkezdéskor, azaz szeptember 1-án pedagógus területen 5 betöltetlen álláshely van. 3. Dolgozói létszámadatok 3.1 Pedagógusok Az osztályok óraszámából adódóan valamint az utazó gyógypedagógiai hálózat keretén belül 51 nevelő látja el a nevelési oktatási feladatokat.

5 A teljes engedélyezett létszámunk a tanévben: - 51 fő pedagógus ebből 31 iskolai és 20 utazó pedagógus - 11 fő gyógypedagógiai asszisztens - 1 fő iskolatitkár - 0,5 rendszergazda - Betöltetlen álláshelyeink: 1 fő utazó gyógypedagógus 4 fő iskolai gyógypedagógus 1 fő gyógypedagógiai asszisztens 0,5 fő rendszergazda 3.3 A pedagógusok tevékenységi körei Pedagógus neve Korfanti Andrea Beosztása Tanított tantárgy Szakkör, terápia intézményvezető erkölcstan - - Egyéb feladat Schrimpf Ágnes intézményvezetőhelyettes utazó gyógypedagógus saját élményű csoport vezetése Csatóné Borbély Beatrix utazó gyógypedagógus nyelvlökéses nyelés terápia saját élményű csoport vezetése Engelhardt Zsuzsa utazó gyógypedagógus Kovács Ilona utazó gyógypedagógus iskolaelőkészítő foglalkozás Tímár Gézáné utazó gyógypedagógus Pszichés megsegítés művészetterápiával saját élményű csoport vezetése Veres Anna Veronika utazó gyógypedagógus Mozgásos fejlesztő játékok KT tag

6 Németh Andrea utazó gyógypedagógus iskolaelőkészítő foglalkozás Oláh Judit utazó gyógypedagógus Pszichés megsegítés művészetterápiával saját élményű csoport vezetése Prommer Virág utazó gyógypedagógus zeneterápia Schubertné Lázárovics Izabella utazó gyógypedagógus munkaközösségvezető Gerincgimnasztika ovisoknak, pedagógusoknak saját élményű csoport vezetése mkvezető Szarka Péter utazó gyógypedagógus zeneterápia saját élményű csoport vezetése Tatár Szilvia utazó gyógypedagógus Gerincgimnasztika ovisoknak, pedagógusoknak Tóth Ágnes utazó gyógypedagógus nyelvlökéses nyelés terápia saját élményű csoport vezetése Valter Éva utazó gyógypedagógus Mozgásos fejlesztő játékok saját élményű csoport vezetése Varga Éva utazó gyógypedagógus saját élményű csoport vezetése iskolaelőkészítő foglalkozás Putnoki Ildikó utazó gyógypedagógus saját élményű

7 csoport vezetése Benedek- Rácz Tünde utazó gyógypedagógus Mozgásos fejlesztő játékok Halász Ferencné gyógypedagógus hab-rehab, testnevelés Alapozó terápia Ráczné Végh Pálma Szabó Barbara Sánder Ildikó Bagdy Zsuzsanna gyógypedagógus gyógypedagógus gyógypedagógus gyógypedagógus Bicskei Anikó gyógypedagógus Beretvás Mónika Botos Andrea Exler Orsolya Szabó Tímea Márta gyógypedagógus gyógypedagógus gyógypedagógus gyógypedagógus magyar, testnevelés, rajz magyar, testnevelés, rajz matematika, ének, életvitel, környezet, informatika magyar, matematika, hab-rehab környezet, életvitel, rajz, ének, testnevelés, informatika környezet, életvitel, rajz, ének, habrehab magyar, életvitel, rajz, hab-rehab magyar,, informatika, rajz, hab-rehab környezet, ének életvitel, informatika, hab-rehab Mozgáskotta

8 Szijjártó Istvánné Németh Gyöngyi Kassai Valéria Nezáczki Szonja Vitézné Gonda Gabriella gyógypedagógus alsós munkaközösségvezető gyógypedagógus felsős munkaközösségvezető gyógypedagógus gyógypedagógus magyar, testnevelés, informatika matematika Kárpáti Éva gyógypedagógus magyar, történelem, rajz, földrajz, hab-rehab Körtélyesi Andrea gyógypedagógus magyar, term.ismeret, földrajz, ének Zsáry Ágnes gyógypedagógus matematika, történelem, életvitel, rajz, hab-rehab Perlaki Andrea Labanczé Borbás Eszter gyógypedagógus gyógypedagógus magyar, történelem, földrajz, ofő, hab-rehab matematika, term.ismeret, életvitel, ének, rajz, informatika, Alapozó terápia KT tag, mkvezető, munkavédelem mkvezető matematika, term.ismeret, életvitel, ének, informatika, ofő, hab-rehab magyar, testnevelés, környezetismer et, ének, habrehab angol, testnevelés, hab-rehab fejlesztőpedagógus tehetségfejlesztés fakultatív angol 4. osztályban heti 2x1 óra Eszközkölcsönző Könyvtár tankönyvfelelős

9 hab-rehab Nagy Katalin gyógypedagógus magyar, történelem, term.ismeet, életvitel, rajz, ofő, hab-rehab Vajcsy Martucci Eszter gyógypedagógus autista munkaközösségvezető Lapos Rebeka gyógypedagógus autista fejlesztés autista fejlesztés DÖK mkvezető Tóth Edit gyógypedagógus autista fejlesztés Harcsa Erika gyógypedagógus autista fejlesztés Pappné Molnár Gabriella gyógypedagógus autista fejlesztés Tóvizi Anita logopédus logopédiai foglalkozás Illés Erika testnevelő testnevelés mozgásfejlesztés DSE 3.4 Tartósan távol lévők Összesen 5 fő van távol az idei tanévben. - Lovretity Laura GYED - Till Gyöngyi GYED - Sata Bánfi Orsolya GYED - Szűcs Klára felmentesi idejét tölti - Gulyás Kinga fizetésnélküli szabadság Feladataikat határozott időre alkalmazott pedagógusok látják el.

10 4. Az iskolai tevékenység szervezeti keretei Iskolavezetőség Intézményvezető Korfanti Andrea Intézményvezető-helyettes Scrimpf Ágnes Munkaközösség-vezető Utazó gyógypedagógusok Schubertné Lázárovics Izabella Alsós munkaközösség Szijjártó Istvánné Felsős munkaközösség Németh Gyöngyi Autista munkaközösség Vajcsy Martucci Eszter Közalkalmazotti tanács Elnök Tellerné Kőfaragó Katalin Tagok Szijjártó Istvánné Veres Anna Az iskolában minden hónap első szerdáján információs értekezletet tartunk. Utazó gyógypedagógusok: Iskola gyógypedagógusok és asszisztensek: Egyéb megbízatások Diákönkormányzatot segítő tanár Nagy Katalin Iskolai szertár Tóvizi Anita, Borbás Eszter Jelmeztár Perlaki Andrea Könyvtár Perlaki Andrea Tankönyvfelelős Perlaki Andrea Fejlesztőeszköz kölcsönző Vitézné Gonda Gabriella DSE Illés Erika Iskolai rendezvények, műsorok hangosítása Nagy Tamás 4.1 Az iskolavezetőség szakmai felépítése A vezetőség - minden hónap utolsó hétfőjén órától tartja megbeszéléseit. A vezetői értekezlet témái: az eltelt hónap eseményeinek értékelése feladatok a következő hónapra akut problémák megbeszélése, megoldási javaslat felvázolása 4.2 A vezetők fogadóórái Korfanti Andrea fogadóórái szülőknek: H:

11 CS: Schrimpf Ágnes fogadóórái: K: Kibővített vezetőség A kibővített iskolavezetőség tagjai: igazgató igazgatóhelyettes közalkalmazotti tanács elnöke munkaközösség-vezetők DÖK A kibővített vezetőség - minden harmadik hónap utolsó hétfőjén órától tartja megbeszéléseit. A munkaértekezlet állandó részei: beszámoló az eltelt hónap eseményeiről értékelés a következő időszak feladatainak, felelőseinek kijelölése aktualitások 5. Célok az új pedagógiai program és helyi tanterv bevezetése 1.2 és 5.6. évfolyamon az agresszió visszaszorítása a tanulók magatartásában a viselkedéskultúra fejlesztése egységes követelményrendszer betartása és betartatása (Házirend, magatartásfüzet, ellenőrző beírásai stb.) folyamatos és intenzív kapcsolat kiépítése a tanulók családjával (iskolai szülői értekezlet, kör- , házirend ismertetése, elfogadtatása, közös programok stb.) az Év osztálya verseny meghirdetése 8. évfolyamos tanulók eredményes beiskolázása 5.1 Céljaink a pedagógiai munka területén Az erkölcsi normák és szabályok egységes betartásával és betartatásával a színvonalas nevelő-oktató munka megtartása, melyben az elsajátítási, tanulási folyamat hatékonyan megvalósulhat. Az erkölcstan órák pozitív hatása a tanulók szociokulturális viselkedésére. Az intézmény dolgozói az SNI gyermek mindenekfelett álló érdekét szem előtt tartva végezzék munkájukat. A tanulók mind teljesebb előkészítése, szerteágazó megsegítése, zökkenő mentesebb beilleszkedésének támogatása a társadalomba.

12 Az integráció és inklúzió megvalósulásának segítése. Az intézmény hírnevének propagálása. Az órák, foglalkozások megtartása során a munkáltató jelleg kap kiemelkedő szerepet. A délutáni egyéb foglalkozások során továbbra is célunk a tartalmas szabadidős tevékenység beiktatása a tanulók mindennapi tevékenységei közé. Differenciálás módszereinek hatékony alkalmazása a pedagógiai munka során. Egészségnevelés mentális és fizikai megjelenése. A környezettudatos nevelés. Az önálló tanulás hatékonyságának növelése. A befogadó intézmények szakembereinek szakmai megsegítése, az integrációs munka biztosítása. A képességek és készségek sokrétű fejlesztésével a tantárgyi tartalmak elsajátításának megsegítése. A differenciált munkaszervezés előkészítése és megvalósítása a tanórákon. A többségi pedagógusok attitűdjének formálása. 5.2 Célok az eszközjellegű feladatok területén 6. Feladatok olyan feltételek teremtése, melyek lehetővé teszik a pedagógiai programban foglalt feladatok végrehajtását a szabályozók (SZMSZ, PP, Házirend) és a munkaköri leírások összhangjának aktualizálása. pedagógiai programban meghatározott feladatok ellátása, végrehajtása a pedagógus és nem pedagógus közalkalmazottak munkájának fokozott felügyelete, ellenőrzése, értékelése az új pedagógusokkal a tájékoztató beszélgetés lebonyolítása a tanévkezdést megelőzően a KIR naprakész vezetése az új szabályozóknak megfelelően a munkaköri leírások áttekintése, a szükséges módosítások megtétele munka- és tűzvédelmi (külső előadó) oktatáson való részvétel minden közalkalmazottnak az intézmény gördülékeny működtetése érdekében hatékony, naprakész együttműködés a KLIK és a GI munkatársaival pontos, határidőre elkészített adatszolgáltatás a KIR-nek, KLIK-nek, GI-nek a reális iskolaválasztás koordinálása, pályaorientáció a pedagógusok évi két alkalommal nyílt órát tartanak a szülőknek (ősszel és tavasszal). 6.1 Feladatok a pedagógiai munka területén Általános: környezettudatos magatartásra nevelés a diákok körében

13 AZ ÉV OSZTÁLYA DÍJ feltételrendszerének kidolgozása Egyéni fejlesztési terv készítése A tanulók érdekeltté tétele az elsajátítási folyamatban A DÖK képviselők aktív részvétele a mindennapi tevékenységben. Pályázatok figyelemmel követése, lehetőségek kihasználása. Városismereti sétákon keresztül fővárosunk tudatosabb megismerése. 6.2 Kiemelt feladatok a pedagógiai programban meghatározott célok elérése érdekében Speciális: környezettudatos és egészséges életmódra nevelés mindennapos testmozgás lehetőségének biztosítása, a tanulmányi séták felhasználása a tudatos vásárlóvá válás érdekében közösségformálás tanórán kívüli programok szervezésével egységes a házirendben megfogalmazott viselkedési normák következetes betartatása minden pedagógus által felzárkóztatás: minél több differenciált feladat, korrepetálás, egyéni fejlesztés, tanórán kívüli tevékenységek tehetséggondozás: differenciált óra és foglalkozás vezetésével, szakkörökön, versenyekre való felkészítésen, könyvtári foglalkozásokon, tanórán kívüli tevékenységeken való részvétel biztosításával szociokulturális környezet: a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók folyamatos figyelemmel kísérése az osztályfőnök részéről preventív gyermekvédelmi tevékenység családlátogatás, egyéni esetmegbeszélések a szülőkkel változatos szabadidős programok szervezése, mely nem jelent anyagi nehézséget a szülőknek mind több délutáni foglalkozás megtartása a könyvtárban, ahol az értékes, aktív pihenésre, feltöltődésre kapnak példát a diákok (könyvtáros pedagógus javaslatainak felhasználásával) kapcsolatok: az utazó gyógypedagógusokon keresztül továbbra is szoros kapcsolatot tartunk a befogadó óvodákkal, iskolákkal a honlapon található információk folyamatos frissítése kör rendszer működtetése az osztályfőnök feladata, hogy minél több kerületi kulturális programon vegyenek részt tanítványaink évente legalább egyszer sportdélutánt szervezünk szülőkkel, gyerekekkel közösen (DSE) rendszeres, korrekt munkakapcsolat a KLIK-kel és a GI-vel motiváció: eredményes szemléltetés alkalmazása tanórán és délutáni foglalkozásokon gyakori pozitív megerősítés nonverbális kommunikációs technikák alkalmazása egységes követelményrendszer: az egységes értékelés betartása minden pedagógus feladata

14 6.3 Eszközök, módszerek a feladatok megvalósítása során differenciált óra- és foglalkozásvezetés kooperatív tanulásszervezés egyéni ismeretszerzés mind több témában, minél több eszköz bevonásával IKT-eszközök használata alsó tagozaton is a számítógéptermek kapacitásának maximális kihasználása egyéb szakórákon projektpedagógiai módszerek egyéni fejlesztés rendhagyó órák szervezése külső helyszínen info-kommunikációs technológia alkalmazása erdei táborok szervezése színes szakköri kínálat 6.4 Tehetséggondozás A pedagógus heti 32 órája biztosíték arra, hogy a tehetséges tanulókra nagyobb gondot fordítsunk az eddigieknél. Ennek kézzelfogható eredménye kell, legyen, hisz a tehetséges gyerekek nagyobb teret kapnak a kibontakozásra, a megmutatkozásra, többek között kiállítások, beszámolók formájában is. 6.5 Tanulmányi versenyek, vetélkedők Alsó tagozat Házi versenyek osztály Szavalóverseny osztály Felső tagozat Házi versenyek Szavalóverseny Szépíró verseny Szépíró verseny Házi komplex vetélkedő Autista csoportok Házi komplex vetélkedő Szavalóverseny Komplex tanulmányi vetélkedő 1-4. osztály Kerületi és területi versenyek SNI verseny Szijjártó Istvánné Szépíróverseny Szabó Barbara Kerületi és területi versenyek Szépíró verseny osztály SNI tanulmányi verseny Kulturális seregszemle

15 6.6 Sporttevékenység Iskolánkban nagy gondot fordítunk a sportra, kiemelten kezeljük ezt a területet. A heti 5 testnevelés óra már 6 évfolyamon valósul meg: , A többi osztályban - a heti 3 tanórát - sportórával és a DSE kínálta lehetőséggel növeljük az óraszámot. A testnevelést arra képesített szaktanár oktatja az 5-8. évfolyamon. 7. Az iskola munkarendje Dátum Esemény augusztus 29. tanévnyitó ünnepély szeptember 01. első tanítási nap október 27-től őszi szünet október 31-ig október 22. (szerda) szünet előtti utolsó tanítási nap november 03. (hétfő) szünet utáni első tanítási nap december 22-től téli szünet január 2-ig december 19. (péntek) szünet előtti utolsó tanítási nap január 05. (hétfő) szünet utáni első tanítási nap január 16. első félév vége január 23. félévi értesítők kiosztása április 2-től tavaszi szünet április 07-ig április 01. (szerda) szünet előtti utolsó tanítási nap április 08. (szerda) szünet utáni első tanítási nap június 15. (hétfő) utolsó tanítási nap Tanítási napok száma a 2014/2015. tanévben: 181 Országos kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamon:2015. május 27. Munkanap áthelyezések október 18., szombat munkanap október 24., péntek pihenőnap december 13., szombat munkanap december 24., szerda pihenőnap

16 7.1 Tanítás nélküli munkanapok Dátum Esemény Felelős DÖK nap Nagy Katalin Tolerancia nap Vajcsy Martucci Eszter- Tóvizi Anita Tantestületi kirándulás Kassai Valéria-Gondáné V. Gabriella Gyermeknap Bagdy Zsuzsa- Bicskei Anikó, Illés Erika- utazó gyógypedagógusok Koordinátor: Schubertné L. Izabella Osztályozó konferencia Igazgató, osztályfőnökök 7.2 Nevelési értekezletek Dátum Esemény Téma Felelős Őszi nevelési Grafológia 2. Vitézné Gonda értekezlet Gabriella Tavaszi nevelési értekezlet Interaktív tábla kezelése Korfanti Andrea 7.3 Projektek Dátum (tólig.) Esemény Téma Felelős Projekt I. Korok és étkek Szijjártó Istvánné, Németh Gyöngyi Projekt II. Alsó: Mondák Felső: Hazánk nagy tájai Autista: Duna- Ipoly Nemzeti park- békamentés Exler Orsolya Szabó Tímea Ráczné Végh Pálma Perlaki Andea Vajcsy Martucci Eszter

17 7.4 Szülői értekezletek Ezen a tájékoztató fórumon minden gyógypedagógus kolléga részt vesz. A betanító pedagógusok is. Szülői értekezletet csak a munkatervben maghatározott és elfogadott időpontokban tarthatnak az osztályfőnökök. Rendkívüli szülői értekezlet csak az igazgatóhelyettessel előre egyeztetett időpontban engedélyezett. Az ilyen jellegű megbeszélésen a vezetőség egyik tagjának jelenléte szükséges! Az utazó gyógypedagógusok a kijáró intézményeknél vesznek részt a szülői és fogadóórákon, valamint heti 1 óra konzultációt biztosítanak. 7.5 Fogadóórák Alsó tagozat: IX Felső tagozat: IX Autista csoportok: IX Alsó tagozat : I Felső tagozat: I Autista csoportok: I Alsó tagozat: V Felső tagozat: V Autista csoport: V Általános, valamennyi pedagógus számára érvényes fogadóóra: Alsó tagozat XI Felső tagozat XI Alsó tagozat 2015.III Felső tagozat 2015.III Iskolai Szülői Munkaközösség értekezletei Dátum Téma szeptember 12. Az iskola éves munkatervének ismertetése Javaslatok, kiegészítések, szavazás az elfogadásról január 26. A féléves beszámoló ismertetése Javaslatok, kiegészítések, szavazás az elfogadásról június 26. Az éves munka értékelése, lezárása

18 7.7 Tanulmányi kirándulások, múzeumlátogatások Tanulmányi kirándulás Helyszín Résztvevők Budai hegyek 1.o. Kassai Vali Természettu d. Múzeum Tisza tó Vadaspark 3-4. Bagdy Zsuzsa Tata 3. Exler Orsolya Budai vár logó 1. Szabó Barbara Budai vár 2. Botos Andrea Budakeszi Vadaspark Múzeumlátogatás, városismereti séta, stb Felelős Helyszín Résztvevők Felelős 4. Szijjár-tó István-né Hadtörténeti Múzeum Csodák Palotája 1. o. Nezáczki Szonja 3-4. Bicskei Anikó 3.o. Szabó Tímea Orczy kert 3-o. Exler Szabó Közlekedési. Múzeum Közlekedési Múzeum Szakmázz pályaválasztási program 2.o. Botos Andrea 4. Szijjártó Istvánné Perlaki Andrea, Körtélyesi Andrea Hortobágy 8. Perlaki A. Városnézés 6. Németh Gy Gyula 8. Perlaki A. Hadtörténeti Nagy K M Visegrád 6. Németh Gy. Néprajzi M Perlaki A. Eger Nagy K Körtélyesi A. Salgótarján Körtélyesi A. Fóti tó L2. o Ráczné V. Pálma Margitsziget Aut 1.3 Szegediné Tóth Edit Börzsöny Aut2. Vajcsy M. Eszter Normafa Aut Pappné M. Gabriella Természettu d. Vörsi kirándulás 5-8 Nagy K 5-8 Perlaki A.

19 A tanulmányi kirándulásokhoz és az erdei táborhoz az osztályok szülői munkaközösségének egyetértése szükséges, melyet a szülői értekezlet jegyzőkönyvében rögzítenek. 8. Nemzeti és kulturális rendezvények, ünnepélyek, hagyományaink A rendezvény megnevezése Időpont Felelős Népmese napja Körtélyesi Andrea Október 6. ünnepély ofők osztályszinten Állatok világnapja Nagy K-Kassai V. Október 23. megemlékezés Kárpáti- Németh Gy Advent december Ráczné Végh Pálma Mikulásnap Nagy Katalin Mikulás futás Illés Erika Lucázás Perlaki Andrea Osztálykarácsony osztályfőnökök Közalkalmazotti karácsony Vezetőség Magyar Kultúra Napja Alsó: szavalóverseny Kassai V.-Ráczné V. Pálma Felső: Versmondó- Körtélyesi Andrea Farsang Exler Orsolya, Labanczné Borbás Eszter, DÖK Kommunista diktatúra emléknap felső tagozat (iskolarádió) Kiszézés Exler Orsolya, Labancné Borbás Eszter Megemlékezés március Nagy Katalin 15-ről Húsvét Illés E, Nagy K Magyar Költészet Napja Alsó: felnőttek verselnek gyerekeknek Tóvizi Anita Felső: Petőfi irodalmi Múzeum-Perlaki Andrea Holokauszt emléknap felső tagozat (iskolarádió) Föld Napja Alsó: virágültetés Exler- Nezáczki Autista: udvarrendezés

20 Felső: Erdei túra-ofők Anyák Napja osztályfőnökök Kihívás Napja Illés Erika Nemzeti Összetartozás Napja Bicskei Anikó (iskolarádió) Ballagás Körtélyesi A. Zsáry Á Gála Körtélyesi A. Zsáry Á Pedagógusnapi összejövetel Korfanti Andrea Tanévzáró ünnepély Botos A.- Beretvás M- Kárpáti É. Tanévnyitó ünnepély Szabó Barbara Egyéb Kerületi gyermeknap Schubertné L. Izabella Bagdy Zs.-Bicskei A. Batthyányi örökmécses Szijjártó Istvánné Vörösmarty tér Szijjártó Istvánné Integrált sportdélután Illés Erika Karácsonyi vásár Perlaki Andrea suli mani vásár félév-évvége Körtélyesi Andrea sport házi bajnokság II. félév Illés Erika Néptánc fellépések május Körtélyesi Andrea -Hegyhát -Uránia -Családi nap Kemence Autista csoportok április Vajcsy Martucci Eszter Velence erdei iskola 8. oszt június eleje Perlaki- Borbás Eszter Tiszató Sarud 7. és 5. oszt. június 1-5 Körtélyesi-Zsáry Á- Nagy Katalin 8.1 Tanórák közötti szüneti feladatok, ügyeleti munka A szünetben a tanulók testi épségének, valamint a vagyon védelmének érdekében tanári ügyeletet tartunk minden folyosón, és az udvaron. A tanári ügyelet csak akkor lehet hatékony, ha azt mindenki ugyanolyan fontosságúnak tartja, mint a tanórák alatti fegyelem megtartását. Az ügyeleti rend beosztását a munkaközösség-vezetők készítik el. Amennyiben az ügyeletes pedagógus hiányzik, a vezető-helyettesnek kell kijelölni a teendők ellátására egy pedagógust. Az ügyeletes nevelő felelős a gyermekek testi épségéért, aktívan részt vesz az okozott kár megtéríttetésében.

21 8.2 A szorgalmi időszakban tanári ügyelet elveinek meghatározása A szorgalmi időszak szünetei a pedagógusoknak nem szabadság, tehát feladatot bárki kaphat ebben az időszakban. Amennyiben van olyan pedagógus, aki a szüneti beosztásnak egyéni elfoglaltsága miatt nem tud eleget tenni, fizetés nélküli szabadságot kérhet. Az intézmény a tanítási szünetek alatt ügyeletet biztosít a tanulók számára az alábbi beosztás szerint: Szünet Ügyeletet biztosít Őszi szünet Alsó tagozat és gyógypedagógiai asszisztensek Téli szünet Tavaszi szünet Nyári szünet Felső tagozat és autisták Utazó gyógypedagógusok külön beosztás szerint 9. Munkaközösségek, megbízások, feladatok Az iskolában működő munkaközösségekről és azok vezetőiről az 4. fejezetben esett szó. A vezetők megválasztása a tantestület feladata, megbízásuk pedig az igazgatóé. Kinevezésük 1 tanévre szól. Munkájukért pótlékban részesülnek. A szakmai munkaközösségek feladatait és hatáskörét az Nkt határozza meg. Ennek értelmében éves terv szerint vesznek részt az iskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésében. A munkaközösség- vezetők általános feladataik: módszertani segítséget nyújtanak a nevelő-oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, a tanmenetek elkészítéséhez aktívan vesznek részt a szakmai munka gondozásában, az iskola helyi programjának és tantervének megfelelően szorgalmazzák és maguk is alkalmazzák a kompetencia alapú oktatást, valamint annak elterjesztését mentori feladatokat vállalnak, és azt szakszerűen ellátják részesei az iskola ellenőrzési tervének, óralátogatásokat, óramegbeszéléseket végeznek, melyet az adott osztálynaplóban aláírásukkal jeleznek részesei a szükséges és hiányzó taneszközök nevesítésének, beszerzésének felmérések tervezése, lebonyolítása, összehangolása Feladataikat részletesen munkaköri leírásuk tartalmazza.

22 10. Előre tervezhető tantestületi, nevelési és munkaértekezletek Dátum Program Felelős Alakuló értekezlet igazgató Tanévnyitó értekezlet munkaterv megbeszélése elfogadása igazgató Munkaértekezlet aktuális feladatok megbeszélése, tanmenetek és fejlesztési tervek elkészítésével kapcsolatok tudnivalók Munkaértekezlet aktuális feladatok megbeszélése az eltelt időszak eseményeinek értékelése Őszi nevelési értekezlet Téma: Grafológia Munkaértekezlet aktuális feladatok megbeszélése, félévi beszámolók szempontjainak ismertetése Osztályozó konferencia alsó tagozat: felső tagozat: igazgató igazgatóhelyettes munkaközösség vezetők igazgató igazgatóhelyettes munkaközösség vezetők Vitézné Gonda Gabriella igazgató igazgatóhelyettes munkaközösség vezetők DÖK, KT igazgató igazgatóhelyettes Félévi beszámoló értekezlet Korfanti Andrea Munkaértekezlet- a tavaszi szünet feladatainak megbeszélése, ügyeletes nevelők kijelölése, az eltelt időszak eseményeinek értékelése, tapasztalatok közzététele, aktuális feladatok megbeszélése Munkaértekezlet -, az eltelt időszak eseményeinek értékelése, tapasztalatok közzététele, aktuális feladatok megbeszélése, az év végi beszámoló szempontjainak megbeszélése Tavaszi nevelési értekezlet Téma: Interaktív tábla használata igazgató igazgatóhelyettes munkaközösség vezetők igazgató igazgatóhelyettes munkaközösség vezetők DÖK, KT Korfanti Andrea Munkaértekezlet Ballagás és Gála igazgató,

23 megbeszélése, a tanévzárás teendői Osztályozó konferencia alsó tagozat: 8.00 óra felső tagozat:11.00 óra Tanévzáró értekezlet 8.00 igazgatóhelyettes Körtélyesi A. igazgató igazgatóhelyettes igazgató 10.1 A tantestület írásos beszámolásának rendje A tantestület minden tagja írásos beszámolót évente két alkalommal ad: a félévi és év végi értékelés alkalmával. Ennek szempontjait a mindenkori beszámolást végző vezető határozza meg. 11. Az iskolai ellenőrzés célja, módja, formái Az iskolai ellenőrzés célja a mind jobb és eredményesebb működés. Az ellenőrzés egyaránt kiterjed a pedagógiai és a másodlagos eszközjellegű tevékenységre. Módja és formái: óra- és foglalkozáslátogatás (délutáni foglalkozások: napközi, szakkör, korrepetálás, fejlesztés) megbeszélés, interjú dokumentumok, adminisztráció, statisztikai adatszolgáltatás ellenőrzése helyszíni tapasztalatszerzés vélemények meghallgatása, összegyűjtése, elemzése Az ellenőrzést végzők: - belső: vezetők - külső: hatósági szakmai

24 11.1 Az iskola ellenőrzési terve Ellenőrzés ideje Ellenőrzés tárgya Ellenőrzött dolgozó Ellenőrzés módszere Dokumentálás módja Tanári ügyelet összeállítása pedagógusok megbeszélés kifüggesztésre kerül Helyettesítési rend összeállítása Tanmenetek, munkatervek, fejlesztési tervek ellenőrzése Naplók, anyakönyvek megnyitása, statisztikai adatok feltöltése Statisztika elkészítése a KIR-be dokumentumvizsgálat től igazgató ig.helyettes munkaközösségvezető igazgató ig.helyettes ig.helyettes ig től havonta pedagógusok megbeszélés kifüggesztésre kerül valamennyi pedagógus pedagógusok pedagógusok, iskolatitkár dokumentum vizsgálat aláírás, feljegyzés készítése feljegyzés Ellenőrzésért felelős vezető ig. helyettes ig. helyettes igazgató ig.helyettes ig. helyettes adatszolgáltatás naplók bejegyzései igazgató ig.helyettes Új pedagógusok látogatása új pedagógusok óralátogatás feljegyzés, óraelemzés Intézményi dokumentumok felülvizsgálata, ellenőrzése Naplók ellenőrzése Hab-rehab ívek ellenőrzése pedagógusok pedagógusok dokumentumvizsgálat feljegyzés, korrigálás dokumentum feljegyzés vizsgálat osztályos pedagógusok 1. osztályban óralátogatás, feljegyzés, igazgató

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-189020 Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1041 Budapest, Venetiáner u. 26. Tel./fax: 369-3384 E-mail: ujpest@egymi.sulinet.hu

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Korfanti Andrea Intézményvezető Felhasznált dokumentumok A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014/2015

ÉVES MUNKATERV 2014/2015 ÉVES MUNKATERV 2014/2015 Összeállította: Molnár Péter tagiskola igazgató A tantestület elfogadta 2014. szeptember 5-én. Szeptember Naptári nap Esemény 1. Tanévnyitó ünnepség 5. Tanévnyitó értekezlet, munkaterv

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS AUGUSZTUS Tanév beindításával kapcsolatos Alakuló ért. előkészítése Kinevezések módosítása, elkészítése Tanévi munkaterv elkészítése 5 éves intézményi

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete A 2015/2016-os tanév eseményei A Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Éves munkatervének melléklete 181 tanítási nap 1 Időpont Esemény, helyszín Feladat Felelős

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf.

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. Szeptember Dátum s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. szülői értekezlet 8 00 17 00 17 30 17 00 BCSH, KGB, SzSzR ig. PI SZM 2.

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Ütemterv 2014/2015-ös tanévre Mecsekaljai Általános Iskola Kovács Béla Általános Iskolája

Ütemterv 2014/2015-ös tanévre Mecsekaljai Általános Iskola Kovács Béla Általános Iskolája Ütemterv 2014/2015-ös tanévre Mecsekaljai Általános Iskola Kovács Béla Általános Iskolája SZEPTEMBER ÉVNYITÓ 8 ÓRA (1.2.3. óra osztályf.) Szülői értekezletek (09.01-05.) 1. hétfő DÖK-alakulása ÖKO tanács

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján A tanév 2012. szeptember 3-től 2013. június 14-ig tart (182 tanítási nap). 1.

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola 2012-2013 es tanév Munkaterve (A munkaterv a tanév eseményeinek megvalósításakor

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30-

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30- ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 S Z E P T E M B E R 1 H Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 2 K Szülői értekezlet a második évfolyamosok részére

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat 5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat Hónap Nap Óra Felelős Esemény aug. 29. 8.00- Szlovák Keresztényné P.Zs. Szept. 06-07. 01.h 8.00 Szlovák

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Időpont Feladat megnevezése Felelősök 2015.08.25. Javítóvizsgák Szaktanárok, 2015.08.26. Lelki nap a tanároknak és helyettes Tanévnyitó Szekszárdon 2015.08.27-28.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 28. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezető A 2014/2015-es tanévben a munkaközösségnek 10 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben