Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény"

Átírás

1 Az Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Munkaterve tanév Készítette: Korfanti Andrea Intézményvezető

2 Felhasznált dokumentumok A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról. 20/2012. EMMI (VIII. 31.) rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a tanév rendjéről A évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény módosításáról Az Újpesti Általános Iskola és EGYMI Szervezeti és Működési Szabályzata, Pedagógiai programja (helyi tanterve) Pedagógusok, diákok, szülők által összeállított javaslatok

3 Az Újpesti Általános Iskola és EGYMI munkatervében olyan célokat fogalmaztunk meg, melyek megvalósítása reális lehetőség. Kiemelt célunk, hogy a nevelési feladatok és az eszközjellegű tennivalók összhangban legyenek, megtartva a pedagógia elsődleges szerepét. 1. Helyzetelemzés Az Újpesti Általános Iskola és EGYMI a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő intézmény. A működtetést a kerületi önkormányzat biztosítja a Gazdasági Működtetési Központon keresztül. 1.1 Általános helyzetkép Általános iskolánkban 8 évfolyamos képzés folyik. A tavalyi tanévtől a törvényi előírásoknak megfelelően és évfolyamon a mindennapos testnevelést heti 5 órában biztosítjuk. Ebben a tanévben az 1-2. és évfolyamos diákjaink tanulnak erkölcstant. Intézményünk iskolaotthonos rendszerben működik, így óráig biztosítottak a foglalkozások. 1.2 Tanulói létszámadatok szeptember 1-jén Iskolánkban, a tanévben 144 tanuló teljesíti tankötelezettségét, ebből 3 fő magántanulóként. A tanulócsoportok a szakértői bizottság véleménye alapján heterogén összetételt mutatnak. Ezért elsődleges és legfontosabb a differenciált óravezetés, valamint a törvényi előírásoknak megfelelően a habilitációs és rehabilitációs órakeret biztosítása. 1.3 Osztályok Évfolyam Osztályok száma Osztály megnevezése Létszám Osztályfőnök 1. évfolyam Kassai Valéria Logopédia 1. 8 Szabó Barbara 2. évfolyam Botos Andrea Logopédia 2. 6 Ráczné Végh Pálma 3. évfolyam Exler Orsolya 4. évfolyam Szijjártó Istvánné Logopédia Bagdy Zsuzsanna 5. évfolyam Nagy Katalin 6. évfolyam Németh Gyöngyi 7. évfolyam Körtélyesi Andrea 8. évfolyam Perlaki Andrea Autista csoport 8 Pappné Molnár Gabriella Autista csoport 7 Vajcsy Martucci Eszter Autista csoport 7 Tóth Edit Össz.:

4 2. Tárgyi feltételek biztosítása a tanévre Az új - egységes szerkezetű rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza az intézmények kötelező eszközeit és felszereléseit. Az előírásnak folyamatos beszerzésekkel, cserékkel tudunk eleget tenni. Ehhez az anyagi fedezetet egyrészt a KLIK, másrészt a GI költségvetése biztosítja. Teremkihasználtságunk maximális nyarán elvégzett felújítások, karbantartások - ebédlő és főzőkonyha teljes felújítása - tantermek és tanári szoba festése - tornaterem festése - csatorna vízhálózat szerelése - tankonyha felújítása - konditerem kialakítása 2.2 Munka és tűzvédelmi feladatok A munka és tűzvédelmi feladatokat külön szabályzat, a Tűzvédelmi szabályzat és Tűzriadó terv tartalmazza. Az épület kiürítésére vonatkozó tennivalók az SZMSZ-ben találhatók. A munka és tűzvédelmi feladatok ellátásáról a GI gondoskodik. Az intézmény dolgozóinak tűzvédelmi oktatása minden tanév elején az ő feladatuk. A pedagógusok az első tanítási órán a tanulókat tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesítik. Annak érdekében, hogy a gyerekeket felkészítsük egy esetleges kiürítés alkalmából a teendőkre, a tanévben tűz- és bombariadó próbát tartunk. Ennek időpontjai: október február 06. A próbariadóról jegyzőkönyv készül, mely iktatásra kerül. 2.3 A tulajdon védelme A pozitív példa mindig hatásosabb, mint a verbalitás. Nagy figyelmet kell fordítanunk az épület és a benne lévő javak védelmére. E cél megvalósítását szolgálja a tanári ügyelet. 3. Személyi feltételek Tanévkezdéskor, azaz szeptember 1-án pedagógus területen 5 betöltetlen álláshely van. 3. Dolgozói létszámadatok 3.1 Pedagógusok Az osztályok óraszámából adódóan valamint az utazó gyógypedagógiai hálózat keretén belül 51 nevelő látja el a nevelési oktatási feladatokat.

5 A teljes engedélyezett létszámunk a tanévben: - 51 fő pedagógus ebből 31 iskolai és 20 utazó pedagógus - 11 fő gyógypedagógiai asszisztens - 1 fő iskolatitkár - 0,5 rendszergazda - Betöltetlen álláshelyeink: 1 fő utazó gyógypedagógus 4 fő iskolai gyógypedagógus 1 fő gyógypedagógiai asszisztens 0,5 fő rendszergazda 3.3 A pedagógusok tevékenységi körei Pedagógus neve Korfanti Andrea Beosztása Tanított tantárgy Szakkör, terápia intézményvezető erkölcstan - - Egyéb feladat Schrimpf Ágnes intézményvezetőhelyettes utazó gyógypedagógus saját élményű csoport vezetése Csatóné Borbély Beatrix utazó gyógypedagógus nyelvlökéses nyelés terápia saját élményű csoport vezetése Engelhardt Zsuzsa utazó gyógypedagógus Kovács Ilona utazó gyógypedagógus iskolaelőkészítő foglalkozás Tímár Gézáné utazó gyógypedagógus Pszichés megsegítés művészetterápiával saját élményű csoport vezetése Veres Anna Veronika utazó gyógypedagógus Mozgásos fejlesztő játékok KT tag

6 Németh Andrea utazó gyógypedagógus iskolaelőkészítő foglalkozás Oláh Judit utazó gyógypedagógus Pszichés megsegítés művészetterápiával saját élményű csoport vezetése Prommer Virág utazó gyógypedagógus zeneterápia Schubertné Lázárovics Izabella utazó gyógypedagógus munkaközösségvezető Gerincgimnasztika ovisoknak, pedagógusoknak saját élményű csoport vezetése mkvezető Szarka Péter utazó gyógypedagógus zeneterápia saját élményű csoport vezetése Tatár Szilvia utazó gyógypedagógus Gerincgimnasztika ovisoknak, pedagógusoknak Tóth Ágnes utazó gyógypedagógus nyelvlökéses nyelés terápia saját élményű csoport vezetése Valter Éva utazó gyógypedagógus Mozgásos fejlesztő játékok saját élményű csoport vezetése Varga Éva utazó gyógypedagógus saját élményű csoport vezetése iskolaelőkészítő foglalkozás Putnoki Ildikó utazó gyógypedagógus saját élményű

7 csoport vezetése Benedek- Rácz Tünde utazó gyógypedagógus Mozgásos fejlesztő játékok Halász Ferencné gyógypedagógus hab-rehab, testnevelés Alapozó terápia Ráczné Végh Pálma Szabó Barbara Sánder Ildikó Bagdy Zsuzsanna gyógypedagógus gyógypedagógus gyógypedagógus gyógypedagógus Bicskei Anikó gyógypedagógus Beretvás Mónika Botos Andrea Exler Orsolya Szabó Tímea Márta gyógypedagógus gyógypedagógus gyógypedagógus gyógypedagógus magyar, testnevelés, rajz magyar, testnevelés, rajz matematika, ének, életvitel, környezet, informatika magyar, matematika, hab-rehab környezet, életvitel, rajz, ének, testnevelés, informatika környezet, életvitel, rajz, ének, habrehab magyar, életvitel, rajz, hab-rehab magyar,, informatika, rajz, hab-rehab környezet, ének életvitel, informatika, hab-rehab Mozgáskotta

8 Szijjártó Istvánné Németh Gyöngyi Kassai Valéria Nezáczki Szonja Vitézné Gonda Gabriella gyógypedagógus alsós munkaközösségvezető gyógypedagógus felsős munkaközösségvezető gyógypedagógus gyógypedagógus magyar, testnevelés, informatika matematika Kárpáti Éva gyógypedagógus magyar, történelem, rajz, földrajz, hab-rehab Körtélyesi Andrea gyógypedagógus magyar, term.ismeret, földrajz, ének Zsáry Ágnes gyógypedagógus matematika, történelem, életvitel, rajz, hab-rehab Perlaki Andrea Labanczé Borbás Eszter gyógypedagógus gyógypedagógus magyar, történelem, földrajz, ofő, hab-rehab matematika, term.ismeret, életvitel, ének, rajz, informatika, Alapozó terápia KT tag, mkvezető, munkavédelem mkvezető matematika, term.ismeret, életvitel, ének, informatika, ofő, hab-rehab magyar, testnevelés, környezetismer et, ének, habrehab angol, testnevelés, hab-rehab fejlesztőpedagógus tehetségfejlesztés fakultatív angol 4. osztályban heti 2x1 óra Eszközkölcsönző Könyvtár tankönyvfelelős

9 hab-rehab Nagy Katalin gyógypedagógus magyar, történelem, term.ismeet, életvitel, rajz, ofő, hab-rehab Vajcsy Martucci Eszter gyógypedagógus autista munkaközösségvezető Lapos Rebeka gyógypedagógus autista fejlesztés autista fejlesztés DÖK mkvezető Tóth Edit gyógypedagógus autista fejlesztés Harcsa Erika gyógypedagógus autista fejlesztés Pappné Molnár Gabriella gyógypedagógus autista fejlesztés Tóvizi Anita logopédus logopédiai foglalkozás Illés Erika testnevelő testnevelés mozgásfejlesztés DSE 3.4 Tartósan távol lévők Összesen 5 fő van távol az idei tanévben. - Lovretity Laura GYED - Till Gyöngyi GYED - Sata Bánfi Orsolya GYED - Szűcs Klára felmentesi idejét tölti - Gulyás Kinga fizetésnélküli szabadság Feladataikat határozott időre alkalmazott pedagógusok látják el.

10 4. Az iskolai tevékenység szervezeti keretei Iskolavezetőség Intézményvezető Korfanti Andrea Intézményvezető-helyettes Scrimpf Ágnes Munkaközösség-vezető Utazó gyógypedagógusok Schubertné Lázárovics Izabella Alsós munkaközösség Szijjártó Istvánné Felsős munkaközösség Németh Gyöngyi Autista munkaközösség Vajcsy Martucci Eszter Közalkalmazotti tanács Elnök Tellerné Kőfaragó Katalin Tagok Szijjártó Istvánné Veres Anna Az iskolában minden hónap első szerdáján információs értekezletet tartunk. Utazó gyógypedagógusok: Iskola gyógypedagógusok és asszisztensek: Egyéb megbízatások Diákönkormányzatot segítő tanár Nagy Katalin Iskolai szertár Tóvizi Anita, Borbás Eszter Jelmeztár Perlaki Andrea Könyvtár Perlaki Andrea Tankönyvfelelős Perlaki Andrea Fejlesztőeszköz kölcsönző Vitézné Gonda Gabriella DSE Illés Erika Iskolai rendezvények, műsorok hangosítása Nagy Tamás 4.1 Az iskolavezetőség szakmai felépítése A vezetőség - minden hónap utolsó hétfőjén órától tartja megbeszéléseit. A vezetői értekezlet témái: az eltelt hónap eseményeinek értékelése feladatok a következő hónapra akut problémák megbeszélése, megoldási javaslat felvázolása 4.2 A vezetők fogadóórái Korfanti Andrea fogadóórái szülőknek: H:

11 CS: Schrimpf Ágnes fogadóórái: K: Kibővített vezetőség A kibővített iskolavezetőség tagjai: igazgató igazgatóhelyettes közalkalmazotti tanács elnöke munkaközösség-vezetők DÖK A kibővített vezetőség - minden harmadik hónap utolsó hétfőjén órától tartja megbeszéléseit. A munkaértekezlet állandó részei: beszámoló az eltelt hónap eseményeiről értékelés a következő időszak feladatainak, felelőseinek kijelölése aktualitások 5. Célok az új pedagógiai program és helyi tanterv bevezetése 1.2 és 5.6. évfolyamon az agresszió visszaszorítása a tanulók magatartásában a viselkedéskultúra fejlesztése egységes követelményrendszer betartása és betartatása (Házirend, magatartásfüzet, ellenőrző beírásai stb.) folyamatos és intenzív kapcsolat kiépítése a tanulók családjával (iskolai szülői értekezlet, kör- , házirend ismertetése, elfogadtatása, közös programok stb.) az Év osztálya verseny meghirdetése 8. évfolyamos tanulók eredményes beiskolázása 5.1 Céljaink a pedagógiai munka területén Az erkölcsi normák és szabályok egységes betartásával és betartatásával a színvonalas nevelő-oktató munka megtartása, melyben az elsajátítási, tanulási folyamat hatékonyan megvalósulhat. Az erkölcstan órák pozitív hatása a tanulók szociokulturális viselkedésére. Az intézmény dolgozói az SNI gyermek mindenekfelett álló érdekét szem előtt tartva végezzék munkájukat. A tanulók mind teljesebb előkészítése, szerteágazó megsegítése, zökkenő mentesebb beilleszkedésének támogatása a társadalomba.

12 Az integráció és inklúzió megvalósulásának segítése. Az intézmény hírnevének propagálása. Az órák, foglalkozások megtartása során a munkáltató jelleg kap kiemelkedő szerepet. A délutáni egyéb foglalkozások során továbbra is célunk a tartalmas szabadidős tevékenység beiktatása a tanulók mindennapi tevékenységei közé. Differenciálás módszereinek hatékony alkalmazása a pedagógiai munka során. Egészségnevelés mentális és fizikai megjelenése. A környezettudatos nevelés. Az önálló tanulás hatékonyságának növelése. A befogadó intézmények szakembereinek szakmai megsegítése, az integrációs munka biztosítása. A képességek és készségek sokrétű fejlesztésével a tantárgyi tartalmak elsajátításának megsegítése. A differenciált munkaszervezés előkészítése és megvalósítása a tanórákon. A többségi pedagógusok attitűdjének formálása. 5.2 Célok az eszközjellegű feladatok területén 6. Feladatok olyan feltételek teremtése, melyek lehetővé teszik a pedagógiai programban foglalt feladatok végrehajtását a szabályozók (SZMSZ, PP, Házirend) és a munkaköri leírások összhangjának aktualizálása. pedagógiai programban meghatározott feladatok ellátása, végrehajtása a pedagógus és nem pedagógus közalkalmazottak munkájának fokozott felügyelete, ellenőrzése, értékelése az új pedagógusokkal a tájékoztató beszélgetés lebonyolítása a tanévkezdést megelőzően a KIR naprakész vezetése az új szabályozóknak megfelelően a munkaköri leírások áttekintése, a szükséges módosítások megtétele munka- és tűzvédelmi (külső előadó) oktatáson való részvétel minden közalkalmazottnak az intézmény gördülékeny működtetése érdekében hatékony, naprakész együttműködés a KLIK és a GI munkatársaival pontos, határidőre elkészített adatszolgáltatás a KIR-nek, KLIK-nek, GI-nek a reális iskolaválasztás koordinálása, pályaorientáció a pedagógusok évi két alkalommal nyílt órát tartanak a szülőknek (ősszel és tavasszal). 6.1 Feladatok a pedagógiai munka területén Általános: környezettudatos magatartásra nevelés a diákok körében

13 AZ ÉV OSZTÁLYA DÍJ feltételrendszerének kidolgozása Egyéni fejlesztési terv készítése A tanulók érdekeltté tétele az elsajátítási folyamatban A DÖK képviselők aktív részvétele a mindennapi tevékenységben. Pályázatok figyelemmel követése, lehetőségek kihasználása. Városismereti sétákon keresztül fővárosunk tudatosabb megismerése. 6.2 Kiemelt feladatok a pedagógiai programban meghatározott célok elérése érdekében Speciális: környezettudatos és egészséges életmódra nevelés mindennapos testmozgás lehetőségének biztosítása, a tanulmányi séták felhasználása a tudatos vásárlóvá válás érdekében közösségformálás tanórán kívüli programok szervezésével egységes a házirendben megfogalmazott viselkedési normák következetes betartatása minden pedagógus által felzárkóztatás: minél több differenciált feladat, korrepetálás, egyéni fejlesztés, tanórán kívüli tevékenységek tehetséggondozás: differenciált óra és foglalkozás vezetésével, szakkörökön, versenyekre való felkészítésen, könyvtári foglalkozásokon, tanórán kívüli tevékenységeken való részvétel biztosításával szociokulturális környezet: a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók folyamatos figyelemmel kísérése az osztályfőnök részéről preventív gyermekvédelmi tevékenység családlátogatás, egyéni esetmegbeszélések a szülőkkel változatos szabadidős programok szervezése, mely nem jelent anyagi nehézséget a szülőknek mind több délutáni foglalkozás megtartása a könyvtárban, ahol az értékes, aktív pihenésre, feltöltődésre kapnak példát a diákok (könyvtáros pedagógus javaslatainak felhasználásával) kapcsolatok: az utazó gyógypedagógusokon keresztül továbbra is szoros kapcsolatot tartunk a befogadó óvodákkal, iskolákkal a honlapon található információk folyamatos frissítése kör rendszer működtetése az osztályfőnök feladata, hogy minél több kerületi kulturális programon vegyenek részt tanítványaink évente legalább egyszer sportdélutánt szervezünk szülőkkel, gyerekekkel közösen (DSE) rendszeres, korrekt munkakapcsolat a KLIK-kel és a GI-vel motiváció: eredményes szemléltetés alkalmazása tanórán és délutáni foglalkozásokon gyakori pozitív megerősítés nonverbális kommunikációs technikák alkalmazása egységes követelményrendszer: az egységes értékelés betartása minden pedagógus feladata

14 6.3 Eszközök, módszerek a feladatok megvalósítása során differenciált óra- és foglalkozásvezetés kooperatív tanulásszervezés egyéni ismeretszerzés mind több témában, minél több eszköz bevonásával IKT-eszközök használata alsó tagozaton is a számítógéptermek kapacitásának maximális kihasználása egyéb szakórákon projektpedagógiai módszerek egyéni fejlesztés rendhagyó órák szervezése külső helyszínen info-kommunikációs technológia alkalmazása erdei táborok szervezése színes szakköri kínálat 6.4 Tehetséggondozás A pedagógus heti 32 órája biztosíték arra, hogy a tehetséges tanulókra nagyobb gondot fordítsunk az eddigieknél. Ennek kézzelfogható eredménye kell, legyen, hisz a tehetséges gyerekek nagyobb teret kapnak a kibontakozásra, a megmutatkozásra, többek között kiállítások, beszámolók formájában is. 6.5 Tanulmányi versenyek, vetélkedők Alsó tagozat Házi versenyek osztály Szavalóverseny osztály Felső tagozat Házi versenyek Szavalóverseny Szépíró verseny Szépíró verseny Házi komplex vetélkedő Autista csoportok Házi komplex vetélkedő Szavalóverseny Komplex tanulmányi vetélkedő 1-4. osztály Kerületi és területi versenyek SNI verseny Szijjártó Istvánné Szépíróverseny Szabó Barbara Kerületi és területi versenyek Szépíró verseny osztály SNI tanulmányi verseny Kulturális seregszemle

15 6.6 Sporttevékenység Iskolánkban nagy gondot fordítunk a sportra, kiemelten kezeljük ezt a területet. A heti 5 testnevelés óra már 6 évfolyamon valósul meg: , A többi osztályban - a heti 3 tanórát - sportórával és a DSE kínálta lehetőséggel növeljük az óraszámot. A testnevelést arra képesített szaktanár oktatja az 5-8. évfolyamon. 7. Az iskola munkarendje Dátum Esemény augusztus 29. tanévnyitó ünnepély szeptember 01. első tanítási nap október 27-től őszi szünet október 31-ig október 22. (szerda) szünet előtti utolsó tanítási nap november 03. (hétfő) szünet utáni első tanítási nap december 22-től téli szünet január 2-ig december 19. (péntek) szünet előtti utolsó tanítási nap január 05. (hétfő) szünet utáni első tanítási nap január 16. első félév vége január 23. félévi értesítők kiosztása április 2-től tavaszi szünet április 07-ig április 01. (szerda) szünet előtti utolsó tanítási nap április 08. (szerda) szünet utáni első tanítási nap június 15. (hétfő) utolsó tanítási nap Tanítási napok száma a 2014/2015. tanévben: 181 Országos kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamon:2015. május 27. Munkanap áthelyezések október 18., szombat munkanap október 24., péntek pihenőnap december 13., szombat munkanap december 24., szerda pihenőnap

16 7.1 Tanítás nélküli munkanapok Dátum Esemény Felelős DÖK nap Nagy Katalin Tolerancia nap Vajcsy Martucci Eszter- Tóvizi Anita Tantestületi kirándulás Kassai Valéria-Gondáné V. Gabriella Gyermeknap Bagdy Zsuzsa- Bicskei Anikó, Illés Erika- utazó gyógypedagógusok Koordinátor: Schubertné L. Izabella Osztályozó konferencia Igazgató, osztályfőnökök 7.2 Nevelési értekezletek Dátum Esemény Téma Felelős Őszi nevelési Grafológia 2. Vitézné Gonda értekezlet Gabriella Tavaszi nevelési értekezlet Interaktív tábla kezelése Korfanti Andrea 7.3 Projektek Dátum (tólig.) Esemény Téma Felelős Projekt I. Korok és étkek Szijjártó Istvánné, Németh Gyöngyi Projekt II. Alsó: Mondák Felső: Hazánk nagy tájai Autista: Duna- Ipoly Nemzeti park- békamentés Exler Orsolya Szabó Tímea Ráczné Végh Pálma Perlaki Andea Vajcsy Martucci Eszter

17 7.4 Szülői értekezletek Ezen a tájékoztató fórumon minden gyógypedagógus kolléga részt vesz. A betanító pedagógusok is. Szülői értekezletet csak a munkatervben maghatározott és elfogadott időpontokban tarthatnak az osztályfőnökök. Rendkívüli szülői értekezlet csak az igazgatóhelyettessel előre egyeztetett időpontban engedélyezett. Az ilyen jellegű megbeszélésen a vezetőség egyik tagjának jelenléte szükséges! Az utazó gyógypedagógusok a kijáró intézményeknél vesznek részt a szülői és fogadóórákon, valamint heti 1 óra konzultációt biztosítanak. 7.5 Fogadóórák Alsó tagozat: IX Felső tagozat: IX Autista csoportok: IX Alsó tagozat : I Felső tagozat: I Autista csoportok: I Alsó tagozat: V Felső tagozat: V Autista csoport: V Általános, valamennyi pedagógus számára érvényes fogadóóra: Alsó tagozat XI Felső tagozat XI Alsó tagozat 2015.III Felső tagozat 2015.III Iskolai Szülői Munkaközösség értekezletei Dátum Téma szeptember 12. Az iskola éves munkatervének ismertetése Javaslatok, kiegészítések, szavazás az elfogadásról január 26. A féléves beszámoló ismertetése Javaslatok, kiegészítések, szavazás az elfogadásról június 26. Az éves munka értékelése, lezárása

18 7.7 Tanulmányi kirándulások, múzeumlátogatások Tanulmányi kirándulás Helyszín Résztvevők Budai hegyek 1.o. Kassai Vali Természettu d. Múzeum Tisza tó Vadaspark 3-4. Bagdy Zsuzsa Tata 3. Exler Orsolya Budai vár logó 1. Szabó Barbara Budai vár 2. Botos Andrea Budakeszi Vadaspark Múzeumlátogatás, városismereti séta, stb Felelős Helyszín Résztvevők Felelős 4. Szijjár-tó István-né Hadtörténeti Múzeum Csodák Palotája 1. o. Nezáczki Szonja 3-4. Bicskei Anikó 3.o. Szabó Tímea Orczy kert 3-o. Exler Szabó Közlekedési. Múzeum Közlekedési Múzeum Szakmázz pályaválasztási program 2.o. Botos Andrea 4. Szijjártó Istvánné Perlaki Andrea, Körtélyesi Andrea Hortobágy 8. Perlaki A. Városnézés 6. Németh Gy Gyula 8. Perlaki A. Hadtörténeti Nagy K M Visegrád 6. Németh Gy. Néprajzi M Perlaki A. Eger Nagy K Körtélyesi A. Salgótarján Körtélyesi A. Fóti tó L2. o Ráczné V. Pálma Margitsziget Aut 1.3 Szegediné Tóth Edit Börzsöny Aut2. Vajcsy M. Eszter Normafa Aut Pappné M. Gabriella Természettu d. Vörsi kirándulás 5-8 Nagy K 5-8 Perlaki A.

19 A tanulmányi kirándulásokhoz és az erdei táborhoz az osztályok szülői munkaközösségének egyetértése szükséges, melyet a szülői értekezlet jegyzőkönyvében rögzítenek. 8. Nemzeti és kulturális rendezvények, ünnepélyek, hagyományaink A rendezvény megnevezése Időpont Felelős Népmese napja Körtélyesi Andrea Október 6. ünnepély ofők osztályszinten Állatok világnapja Nagy K-Kassai V. Október 23. megemlékezés Kárpáti- Németh Gy Advent december Ráczné Végh Pálma Mikulásnap Nagy Katalin Mikulás futás Illés Erika Lucázás Perlaki Andrea Osztálykarácsony osztályfőnökök Közalkalmazotti karácsony Vezetőség Magyar Kultúra Napja Alsó: szavalóverseny Kassai V.-Ráczné V. Pálma Felső: Versmondó- Körtélyesi Andrea Farsang Exler Orsolya, Labanczné Borbás Eszter, DÖK Kommunista diktatúra emléknap felső tagozat (iskolarádió) Kiszézés Exler Orsolya, Labancné Borbás Eszter Megemlékezés március Nagy Katalin 15-ről Húsvét Illés E, Nagy K Magyar Költészet Napja Alsó: felnőttek verselnek gyerekeknek Tóvizi Anita Felső: Petőfi irodalmi Múzeum-Perlaki Andrea Holokauszt emléknap felső tagozat (iskolarádió) Föld Napja Alsó: virágültetés Exler- Nezáczki Autista: udvarrendezés

20 Felső: Erdei túra-ofők Anyák Napja osztályfőnökök Kihívás Napja Illés Erika Nemzeti Összetartozás Napja Bicskei Anikó (iskolarádió) Ballagás Körtélyesi A. Zsáry Á Gála Körtélyesi A. Zsáry Á Pedagógusnapi összejövetel Korfanti Andrea Tanévzáró ünnepély Botos A.- Beretvás M- Kárpáti É. Tanévnyitó ünnepély Szabó Barbara Egyéb Kerületi gyermeknap Schubertné L. Izabella Bagdy Zs.-Bicskei A. Batthyányi örökmécses Szijjártó Istvánné Vörösmarty tér Szijjártó Istvánné Integrált sportdélután Illés Erika Karácsonyi vásár Perlaki Andrea suli mani vásár félév-évvége Körtélyesi Andrea sport házi bajnokság II. félév Illés Erika Néptánc fellépések május Körtélyesi Andrea -Hegyhát -Uránia -Családi nap Kemence Autista csoportok április Vajcsy Martucci Eszter Velence erdei iskola 8. oszt június eleje Perlaki- Borbás Eszter Tiszató Sarud 7. és 5. oszt. június 1-5 Körtélyesi-Zsáry Á- Nagy Katalin 8.1 Tanórák közötti szüneti feladatok, ügyeleti munka A szünetben a tanulók testi épségének, valamint a vagyon védelmének érdekében tanári ügyeletet tartunk minden folyosón, és az udvaron. A tanári ügyelet csak akkor lehet hatékony, ha azt mindenki ugyanolyan fontosságúnak tartja, mint a tanórák alatti fegyelem megtartását. Az ügyeleti rend beosztását a munkaközösség-vezetők készítik el. Amennyiben az ügyeletes pedagógus hiányzik, a vezető-helyettesnek kell kijelölni a teendők ellátására egy pedagógust. Az ügyeletes nevelő felelős a gyermekek testi épségéért, aktívan részt vesz az okozott kár megtéríttetésében.

21 8.2 A szorgalmi időszakban tanári ügyelet elveinek meghatározása A szorgalmi időszak szünetei a pedagógusoknak nem szabadság, tehát feladatot bárki kaphat ebben az időszakban. Amennyiben van olyan pedagógus, aki a szüneti beosztásnak egyéni elfoglaltsága miatt nem tud eleget tenni, fizetés nélküli szabadságot kérhet. Az intézmény a tanítási szünetek alatt ügyeletet biztosít a tanulók számára az alábbi beosztás szerint: Szünet Ügyeletet biztosít Őszi szünet Alsó tagozat és gyógypedagógiai asszisztensek Téli szünet Tavaszi szünet Nyári szünet Felső tagozat és autisták Utazó gyógypedagógusok külön beosztás szerint 9. Munkaközösségek, megbízások, feladatok Az iskolában működő munkaközösségekről és azok vezetőiről az 4. fejezetben esett szó. A vezetők megválasztása a tantestület feladata, megbízásuk pedig az igazgatóé. Kinevezésük 1 tanévre szól. Munkájukért pótlékban részesülnek. A szakmai munkaközösségek feladatait és hatáskörét az Nkt határozza meg. Ennek értelmében éves terv szerint vesznek részt az iskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésében. A munkaközösség- vezetők általános feladataik: módszertani segítséget nyújtanak a nevelő-oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, a tanmenetek elkészítéséhez aktívan vesznek részt a szakmai munka gondozásában, az iskola helyi programjának és tantervének megfelelően szorgalmazzák és maguk is alkalmazzák a kompetencia alapú oktatást, valamint annak elterjesztését mentori feladatokat vállalnak, és azt szakszerűen ellátják részesei az iskola ellenőrzési tervének, óralátogatásokat, óramegbeszéléseket végeznek, melyet az adott osztálynaplóban aláírásukkal jeleznek részesei a szükséges és hiányzó taneszközök nevesítésének, beszerzésének felmérések tervezése, lebonyolítása, összehangolása Feladataikat részletesen munkaköri leírásuk tartalmazza.

22 10. Előre tervezhető tantestületi, nevelési és munkaértekezletek Dátum Program Felelős Alakuló értekezlet igazgató Tanévnyitó értekezlet munkaterv megbeszélése elfogadása igazgató Munkaértekezlet aktuális feladatok megbeszélése, tanmenetek és fejlesztési tervek elkészítésével kapcsolatok tudnivalók Munkaértekezlet aktuális feladatok megbeszélése az eltelt időszak eseményeinek értékelése Őszi nevelési értekezlet Téma: Grafológia Munkaértekezlet aktuális feladatok megbeszélése, félévi beszámolók szempontjainak ismertetése Osztályozó konferencia alsó tagozat: felső tagozat: igazgató igazgatóhelyettes munkaközösség vezetők igazgató igazgatóhelyettes munkaközösség vezetők Vitézné Gonda Gabriella igazgató igazgatóhelyettes munkaközösség vezetők DÖK, KT igazgató igazgatóhelyettes Félévi beszámoló értekezlet Korfanti Andrea Munkaértekezlet- a tavaszi szünet feladatainak megbeszélése, ügyeletes nevelők kijelölése, az eltelt időszak eseményeinek értékelése, tapasztalatok közzététele, aktuális feladatok megbeszélése Munkaértekezlet -, az eltelt időszak eseményeinek értékelése, tapasztalatok közzététele, aktuális feladatok megbeszélése, az év végi beszámoló szempontjainak megbeszélése Tavaszi nevelési értekezlet Téma: Interaktív tábla használata igazgató igazgatóhelyettes munkaközösség vezetők igazgató igazgatóhelyettes munkaközösség vezetők DÖK, KT Korfanti Andrea Munkaértekezlet Ballagás és Gála igazgató,

23 megbeszélése, a tanévzárás teendői Osztályozó konferencia alsó tagozat: 8.00 óra felső tagozat:11.00 óra Tanévzáró értekezlet 8.00 igazgatóhelyettes Körtélyesi A. igazgató igazgatóhelyettes igazgató 10.1 A tantestület írásos beszámolásának rendje A tantestület minden tagja írásos beszámolót évente két alkalommal ad: a félévi és év végi értékelés alkalmával. Ennek szempontjait a mindenkori beszámolást végző vezető határozza meg. 11. Az iskolai ellenőrzés célja, módja, formái Az iskolai ellenőrzés célja a mind jobb és eredményesebb működés. Az ellenőrzés egyaránt kiterjed a pedagógiai és a másodlagos eszközjellegű tevékenységre. Módja és formái: óra- és foglalkozáslátogatás (délutáni foglalkozások: napközi, szakkör, korrepetálás, fejlesztés) megbeszélés, interjú dokumentumok, adminisztráció, statisztikai adatszolgáltatás ellenőrzése helyszíni tapasztalatszerzés vélemények meghallgatása, összegyűjtése, elemzése Az ellenőrzést végzők: - belső: vezetők - külső: hatósági szakmai

24 11.1 Az iskola ellenőrzési terve Ellenőrzés ideje Ellenőrzés tárgya Ellenőrzött dolgozó Ellenőrzés módszere Dokumentálás módja Tanári ügyelet összeállítása pedagógusok megbeszélés kifüggesztésre kerül Helyettesítési rend összeállítása Tanmenetek, munkatervek, fejlesztési tervek ellenőrzése Naplók, anyakönyvek megnyitása, statisztikai adatok feltöltése Statisztika elkészítése a KIR-be dokumentumvizsgálat től igazgató ig.helyettes munkaközösségvezető igazgató ig.helyettes ig.helyettes ig től havonta pedagógusok megbeszélés kifüggesztésre kerül valamennyi pedagógus pedagógusok pedagógusok, iskolatitkár dokumentum vizsgálat aláírás, feljegyzés készítése feljegyzés Ellenőrzésért felelős vezető ig. helyettes ig. helyettes igazgató ig.helyettes ig. helyettes adatszolgáltatás naplók bejegyzései igazgató ig.helyettes Új pedagógusok látogatása új pedagógusok óralátogatás feljegyzés, óraelemzés Intézményi dokumentumok felülvizsgálata, ellenőrzése Naplók ellenőrzése Hab-rehab ívek ellenőrzése pedagógusok pedagógusok dokumentumvizsgálat feljegyzés, korrigálás dokumentum feljegyzés vizsgálat osztályos pedagógusok 1. osztályban óralátogatás, feljegyzés, igazgató

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. tanév

MUNKATERV 2014/2015. tanév Iktatószám: Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM 035322 MUNKATERV 2014/2015. tanév A munkatervet készítette: intézményvezető Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015 TANÉV

Munkaterv 2014/2015 TANÉV Munkaterv 2014/2015 TANÉV Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola Szabó Éva TARTALOM oldalszám I. AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE VONATKOZÓ 3 MUNKATERVI FELADATOK 1. Az egész intézményi működés

Részletesebben

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve 2014-2015-ös tanév Tartalomjegyzék A tanév kiemelt feladatai... 3 A tanulók teljesítményének mérése... 5 Pedagógusképzés, továbbképzés... 6 Ellenőrzési,

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

a 2012/2013. tanévre

a 2012/2013. tanévre MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE a 2012/2013. tanévre Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2012. 08.

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Munkaterve a 2014 2015 tanévre Ságújfalu, 2014. augusztus 27.. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony 2013 1. BEVEZETŐ 1.1. Jogszabályi háttér. A közoktatási intézmények működésének legfontosabb szabályait, a szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon M U N K A T E R V E a 2009/2010-es tanévre

Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon M U N K A T E R V E a 2009/2010-es tanévre Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon M U N K A T E R V E a 2009/2010-es tanévre Mexikói úti tagozat 1145 Budapest, Mexikói út 60 Csillagház tagozat

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Munkaterv

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve a 2010/2011. tanévre Tura, 2010. szeptember Tartalomjegyzék A Hevesy György Általános Iskola éves munkaterve 3 A tantestület 7 Az 1-2. évfolyam munkaközösségének

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató Minőségirányítási program Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató 1 1. MINŐSÉGPOLITIKA 3 1.1. Bevezetés 2 A gyáli Ady Endre Általános Iskola a

Részletesebben